Page 1

Publicació periòdica del Servei Comarcal de Joventut

Juny 2011 - Número 2

Aquest estiu, que no t’enredin!!! El consum de productes i serveis és un dels trets característics de totes les societats i, en algunes ocasions, podem patir el risc de ser víctimes d'algun tipus d’estafa. Tots podem ser-ne víctimes!

SOPA DE LLETRES DEL CONSUM SEGUR Cerqueu les paraules a la SOPA DE LLETRES. Cadascuna correspon a un terme clau que cal tenir en compte en les vostres compres i contractacions de serveis de l’estiu INTERN E Sapigue T u identifi segura car una p electròn q u a n la s e àgina web va ad ica pas reça sa de https:// se (in A més, dicatiu de ser r http:// a vid e s q u e a la part infe or segur). rra de rior dre ta o l nave d’aparè ix g compre er un cadena a d o r h a t u s’indiqu si en la pàg tancat. No ina web en les adreça de l’emp dades, identi no ta resa ve nedora. t i

PUBLICITAT vinculant; La publicitat és u exigir-ne per tant, pode m e n t . i l el comp Compte . a! -l Conserveu ublicitat amb la p ! podeu enganyosa denunciar-ho!

as que IA: En c G A R A N T un problema en lg detecteu a rat dirigir-vos al p m o c le ic ir-lo i l’art veu adquir t de n o rç e m e o u c factura o tiq s de 2 é aporteu la l a garantia leg compra. La nt els 6 mesos ra anys i du urament del bé es l lli a rs o ri e st po e ja hi era ue el defect . q ix presume ra t de la comp en el momen PRESSUPOST Abans de contractar un servei, demaneu el pressupost per tal d’evitar sorpreses ja que el professional està obligat a lliurarlo. Tanmateix, el professional té dret a cobrar-vos les tasques d'elaboració del pressupost.

ions condic ONIA TELEF u-vos de les s o f e r e i x u e ileu Inform r v e i q u e ia. Vig la n e s fo le l te de so dor de licitade l’opera altes no sol· u d u l e n t a s amb le c t a c i ó f r a eu dades a r t eu i don con g) ma lèfon. Vigil is in m m te r (sla rve de se als pe person contractació ent afegit m amb la osen un paga p u s que

RESPO N R e c o r d a SABLE r e s p o n que el cons s u consum a b l e é s a q u m de béns ell is es fa d e forma erveis que inform moderad a c o n s c ie d a , r e f l e x i v a a, n i c o m p t e t, to t te n in t en e ls c sostenib r it e r is ilitat de

VIATGES Sol·liciteu in Informeu-v formació per escrit. o l’empresa s de les dades de organitzad de destin ora al lloc ac d’urgència ió o d’un telèfon per conta penseu ctar-hi. Si a n u l· la r u n v ia tg haureu de e, p de gestió i agar les despeses d’anul·lac ió.

la RA s que FACTU ssegurar-vo ompra c ’a Heu d o tiquet de oncreta c a r ia u u fact r ènc , i l’he la refe conté ue c ompreu podreu q del bé servar. Així t de la n n o de c l complime fectes. e d ir e d e exig en ca s ia t n a r ga

l o de VOL ació del vo l·l u n ’a d s ent per En ca d ’e m b a rc a m vostra ió c a g e n la de a i contra a d’oferir sobrereserv h s u a yi n a mp voluntat, la co volució de l’import del de , i teniu triar entre la ort alternatiu sp n a tr n u o t nòmica. bitlle pensació eco ament m co a n u a t dre ratuït a d’oferir g També us h g u d a , h o te l s i é s be itjans de m e n ja r i cilitar-vos m fa i ri a ss nece ..). (telèfon,fax. comunicació

T’ASSESSOREM: infodinamo@ccapenedes.cat

é el giu b del e l l , e ehicl ions IC LE VEH u eu un v cond ic r re s i s a g Si llo c te i le de si gn e n e l a r cont r abans v e h i c l e b algun e llogu i n e u e l ollir-lo amesa per m a té e rec ex empr ent d nt de l’ e n o reu m o u m senta talvia r q repre p r o v a ixí us es a c o m rfectes; eses. e r p p r s o e d es s l b i s pos

MÉS INFO A: www.ccapenedes.cat


VIU L’OCI NOCTURN 2011 El lloc, tant se val. La lluna, que no hi falti! Una iniciativa conjunta amb els ajuntaments de: Castellví de la Marca, el Pla del Penedès, la Granada, Olesa de Bonesvalls, Sant Pere de Riudebitlles, Subirats i Torrelavit.

Pastilla

Polvo

c o n tro le s

Con

Po r l Bara

Co

a

????

to Mo s ue g e l·l

l pè el l Par

ro

s

la

Coma

Viu la nit amb INTENSITAT, però amb SEGURETAT i CONTROL

A

ta

ura ta

Aquest estiu, com cada any, trobaràs el Punt Mòbil de Salut del DINAMO a moltes festes i empalmades dels municipis de la comarca. Podràs resoldre els teus dubtes sobre sexualitat, drogues, salut ... i també recollir un preservatiu i/o un alcoholímetre d’un sol ús.

Cu ba

Seg

Controles?

ca Co nt de ci Ac

www.dinamo.cat PUNT MÒBIL DE SALUT 2011

Co txe

+info a l’agenda de:

El Pla de Drogues de l’Alt Penedès ja té logo

Es posa en marxa el Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues: SAFAD Què és? El SAFAD és un servei d’informació, totalment gratuït i confidencial, d’orientació i assessorament presencial sobre qualsevol dubte o problemàtica que tingui relació amb el consum d’alcohol i altres drogues. Aquest servei és un pas més del Pla de Drogues de l’Alt Penedès “EfecteD” i el Pla de Drogues de Vilafranca del Penedès “InDrogs” que impulsen accions i recursos útils per al foment de l’actitud crítica i responsable davant determinats comportaments que poden suposar un risc per a la salut. A qui va dirigit? A qualsevol persona, sigui jove o no, que tingui dubtes sobre el consum de drogues, i també a qualsevol pare o mare (o altre familiar) davant el consum del seu/va fill/a.

Alberto Bravo, alumne de primer curs de Gràfica Publicitària, és el responsable de la imatge del Pla de Drogues de l'Alt Penedès Promogut pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès i el CAS (Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències) de la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf, “EfecteD” busca sensibilitzar els més joves sobre les problemàtiques associades al consum de drogues. Els alumnes de Projectes de Gràfica Publicitària -amb Eulàlia Barqué i Sheila Gonzàlez com a professoreshan desenvolupat la imatge del Pla. També s’ha organitzat una exposició amb tots els treballs presentats i altres materials dissenyats. Es pot visitar al vestíbul del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Com accedir-hi? Demanant cita prèvia al tel. 931184005, de dilluns a divendres, de 10 a 15h. Quin dia i on? Tots els dijous, de 17 a 19h, al CAP Alt Penedès de Vilafranca. A la planta 1, despatx 7. Producció, disseny, maquetació i redacció: Servei de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Penedès Dipòsit Legal: B-44028-2010 Impressió: Gràfiques del Foix Aquesta publicació és oberta a col·laboracions i comentaris C/ Hermengild Clascar, 1-3. 08720 Vilafranca del Penedès. Tel.: 938900000 Correu: dinamo@ccapenedes.cat

Butlletí Dinamo 2  

El consum de productes i serveis és un dels trets característics de totes les societats i, en algunes ocasions, podem patir el risc de ser v...

Advertisement