Page 1

Publicació periòdica del Servei Comarcal de Joventut

Juny 2011 - Número 2

Aquest estiu, que no t’enredin!!! El consum de productes i serveis és un dels trets característics de totes les societats i, en algunes ocasions, podem patir el risc de ser víctimes d'algun tipus d’estafa. Tots podem ser-ne víctimes!

SOPA DE LLETRES DEL CONSUM SEGUR Cerqueu les paraules a la SOPA DE LLETRES. Cadascuna correspon a un terme clau que cal tenir en compte en les vostres compres i contractacions de serveis de l’estiu INTERN E Sapigue T u identifi segura car una p electròn q u a n la s e àgina web va ad ica pas reça sa de https:// se (in A més, dicatiu de ser r http:// a vid e s q u e a la part infe or segur). rra de rior dre ta o l nave d’aparè ix g compre er un cadena a d o r h a t u s’indiqu si en la pàg tancat. No ina web en les adreça de l’emp dades, identi no ta resa ve nedora. t i

PUBLICITAT vinculant; La publicitat és u exigir-ne per tant, pode m e n t . i l el comp Compte . a! -l Conserveu ublicitat amb la p ! podeu enganyosa denunciar-ho!

as que IA: En c G A R A N T un problema en lg detecteu a rat dirigir-vos al p m o c le ic ir-lo i l’art veu adquir t de n o rç e m e o u c factura o tiq s de 2 é aporteu la l a garantia leg compra. La nt els 6 mesos ra anys i du urament del bé es l lli a rs o ri e st po e ja hi era ue el defect . q ix presume ra t de la comp en el momen PRESSUPOST Abans de contractar un servei, demaneu el pressupost per tal d’evitar sorpreses ja que el professional està obligat a lliurarlo. Tanmateix, el professional té dret a cobrar-vos les tasques d'elaboració del pressupost.

ions condic ONIA TELEF u-vos de les s o f e r e i x u e ileu Inform r v e i q u e ia. Vig la n e s fo le l te de so dor de licitade l’opera altes no sol· u d u l e n t a s amb le c t a c i ó f r a eu dades a r t eu i don con g) ma lèfon. Vigil is in m m te r (sla rve de se als pe person contractació ent afegit m amb la osen un paga p u s que

RESPO N R e c o r d a SABLE r e s p o n que el cons s u consum a b l e é s a q u m de béns ell is es fa d e forma erveis que inform moderad a c o n s c ie d a , r e f l e x i v a a, n i c o m p t e t, to t te n in t en e ls c sostenib r it e r is ilitat de

VIATGES Sol·liciteu in Informeu-v formació per escrit. o l’empresa s de les dades de organitzad de destin ora al lloc ac d’urgència ió o d’un telèfon per conta penseu ctar-hi. Si a n u l· la r u n v ia tg haureu de e, p de gestió i agar les despeses d’anul·lac ió.

la RA s que FACTU ssegurar-vo ompra c ’a Heu d o tiquet de oncreta c a r ia u u fact r ènc , i l’he la refe conté ue c ompreu podreu q del bé servar. Així t de la n n o de c l complime fectes. e d ir e d e exig en ca s ia t n a r ga

l o de VOL ació del vo l·l u n ’a d s ent per En ca d ’e m b a rc a m vostra ió c a g e n la de a i contra a d’oferir sobrereserv h s u a yi n a mp voluntat, la co volució de l’import del de , i teniu triar entre la ort alternatiu sp n a tr n u o t nòmica. bitlle pensació eco ament m co a n u a t dre ratuït a d’oferir g També us h g u d a , h o te l s i é s be itjans de m e n ja r i cilitar-vos m fa i ri a ss nece ..). (telèfon,fax. comunicació

T’ASSESSOREM: infodinamo@ccapenedes.cat

é el giu b del e l l , e ehicl ions IC LE VEH u eu un v cond ic r re s i s a g Si llo c te i le de si gn e n e l a r cont r abans v e h i c l e b algun e llogu i n e u e l ollir-lo amesa per m a té e rec ex empr ent d nt de l’ e n o reu m o u m senta talvia r q repre p r o v a ixí us es a c o m rfectes; eses. e r p p r s o e d es s l b i s pos

MÉS INFO A: www.ccapenedes.cat


VIU L’OCI NOCTURN 2011 El lloc, tant se val. La lluna, que no hi falti! Una iniciativa conjunta amb els ajuntaments de: Castellví de la Marca, el Pla del Penedès, la Granada, Olesa de Bonesvalls, Sant Pere de Riudebitlles, Subirats i Torrelavit.

Pastilla

Polvo

c o n tro le s

Con

Po r l Bara

Co

a

????

to Mo s ue g e l·l

l pè el l Par

ro

s

la

Coma

Viu la nit amb INTENSITAT, però amb SEGURETAT i CONTROL

A

ta

ura ta

Aquest estiu, com cada any, trobaràs el Punt Mòbil de Salut del DINAMO a moltes festes i empalmades dels municipis de la comarca. Podràs resoldre els teus dubtes sobre sexualitat, drogues, salut ... i també recollir un preservatiu i/o un alcoholímetre d’un sol ús.

Cu ba

Seg

Controles?

ca Co nt de ci Ac

www.dinamo.cat PUNT MÒBIL DE SALUT 2011

Co txe

+info a l’agenda de:

El Pla de Drogues de l’Alt Penedès ja té logo

Es posa en marxa el Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues: SAFAD Què és? El SAFAD és un servei d’informació, totalment gratuït i confidencial, d’orientació i assessorament presencial sobre qualsevol dubte o problemàtica que tingui relació amb el consum d’alcohol i altres drogues. Aquest servei és un pas més del Pla de Drogues de l’Alt Penedès “EfecteD” i el Pla de Drogues de Vilafranca del Penedès “InDrogs” que impulsen accions i recursos útils per al foment de l’actitud crítica i responsable davant determinats comportaments que poden suposar un risc per a la salut. A qui va dirigit? A qualsevol persona, sigui jove o no, que tingui dubtes sobre el consum de drogues, i també a qualsevol pare o mare (o altre familiar) davant el consum del seu/va fill/a.

Alberto Bravo, alumne de primer curs de Gràfica Publicitària, és el responsable de la imatge del Pla de Drogues de l'Alt Penedès Promogut pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès i el CAS (Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències) de la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf, “EfecteD” busca sensibilitzar els més joves sobre les problemàtiques associades al consum de drogues. Els alumnes de Projectes de Gràfica Publicitària -amb Eulàlia Barqué i Sheila Gonzàlez com a professoreshan desenvolupat la imatge del Pla. També s’ha organitzat una exposició amb tots els treballs presentats i altres materials dissenyats. Es pot visitar al vestíbul del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Com accedir-hi? Demanant cita prèvia al tel. 931184005, de dilluns a divendres, de 10 a 15h. Quin dia i on? Tots els dijous, de 17 a 19h, al CAP Alt Penedès de Vilafranca. A la planta 1, despatx 7. Producció, disseny, maquetació i redacció: Servei de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Penedès Dipòsit Legal: B-44028-2010 Impressió: Gràfiques del Foix Aquesta publicació és oberta a col·laboracions i comentaris C/ Hermengild Clascar, 1-3. 08720 Vilafranca del Penedès. Tel.: 938900000 Correu: dinamo@ccapenedes.cat

Butlletí Dinamo 2  

El consum de productes i serveis és un dels trets característics de totes les societats i, en algunes ocasions, podem patir el risc de ser v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you