Page 1

MaxFlo® Filterklass F7

592x592

MaxFlo® påsfilter är EUROVENT klassificerade och testade enligt SS-EN779. Filtren har en garanterat tät frontram och finns med flera filtermedia för optimering av LCC (life cycle cost). Media Glasfiber alt. Syntetfiber Frontram Stål Rek. Sluttryckfall 150-250 Pa Max. Sluttryckfall 450 Pa Filter i standarddimensioner levereras i en speciell miljökartong med handtag. Kartongen är lätt att bära och förenklar hanteringen av förbrukade filter. Tätningslist medföljer och bör användas när flera filter skjuts in i samma gejd. Utöver de filtermoduler som angivits i tabellen finns MaxFlo® i dimensioner passande till alla ventilationsaggregat på marknaden.

H

D B

Tekniska data MaxFlo® F7

B

H

D

M2

Påsar

MM 76601

592

592

375

4,6

10

MM 76602

592

592

525

6,4

10

MM 76606

592

592

525

5,5

8

MM 76603

592

592

635

6,2

8

MM 76615

592

592

635

7,8

10

Diagrammet nedan visar begynnelsetryckfall för MaxFlo® med glasfibermedia. MaxFlo med syntetfibermedia har lägre begynnelsetryckfall. Avgörande för livscykelkostnaden LCC är medeltryckfallet under drift. Rådgör med oss vid val av filtermedia!

Starttryckfall Pa

250 200

D= 525

150

D= 635

100 50 0

1000

2000

3000

Luftmängd 5:4

m3/h

4000

5000

6000


MaxFlo® Filterklass F7

490x592

MaxFlo® påsfilter är EUROVENT klassificerade och testade enligt SS-EN779. Filtren har en garanterat tät frontram och finns med flera filtermedia för optimering av LCC (life cycle cost). Media Glasfiber alt. Syntetfiber Frontram Stål Rek. Sluttryckfall 150-250 Pa Max. Sluttryckfall 450 Pa Filter i standarddimensioner levereras i en speciell miljökartong med handtag. Kartongen är lätt att bära och förenklar hanteringen av förbrukade filter. Tätningslist medföljer och bör användas när flera filter skjuts in i samma gejd. Utöver de filtermoduler som angivits i tabellen finns MaxFlo® i dimensioner passande till alla ventilationsaggregat på marknaden.

H

D B

Tekniska data MaxFlo® F7

B

H

D

M2

Påsar

MM 75601

490

592

375

3,7

8

MM 75602

490

592

525

5,2

8

MM 75600

490

592

525

3,9

6

MM 75606

490

592

635

6,2

8

MM 76510

592

490

525

4,3

8

MM 76506

592

490

375

3,8

10

MM 76503

592

490

635

5,2

8

Diagrammet nedan visar begynnelsetryckfall för MaxFlo® med glasfibermedia. MaxFlo med syntetfibermedia har lägre begynnelsetryckfall. Avgörande för livscykelkostnaden LCC är medeltryckfallet under drift. Rådgör med oss vid val av filtermedia!

Starttryckfall Pa

300 250

D= 525

200

D= 635

150 100 50 0

1000

2000

3000

Luftmängd 5:5

m3/h

4000

5000

6000


MaxFlo® Filterklass F7

287x592

MaxFlo® påsfilter är EUROVENT klassificerade och testade enligt SS-EN779. Filtren har en garanterat tät frontram och finns med flera filtermedia för optimering av LCC (life cycle cost). Media Glasfiber alt. Syntetfiber Frontram Stål Rek. Sluttryckfall 150-250 Pa Max. Sluttryckfall 450 Pa Filter i standarddimensioner levereras i en speciell miljökartong med handtag. Kartongen är lätt att bära och förenklar hanteringen av förbrukade filter. Tätningslist medföljer och bör användas när flera filter skjuts in i samma gejd. Utöver de filtermoduler som angivits i tabellen finns MaxFlo® i dimensioner passande till alla ventilationsaggregat på marknaden.

H

D B

Tekniska data MaxFlo® F7

B

H

D

M2

Påsar

MM 73601

287

592

375

2,3

5

MM 73602

287

592

525

3,2

5

MM 73608

287

592

635

3,9

5

MM 76308

592

287

375

2,3

10

MM 76302

592

287

525

3,2

10

MM 76307

592

287

635

3,9

10

Diagrammet nedan visar begynnelsetryckfall för MaxFlo® med glasfibermedia. MaxFlo med syntetfibermedia har lägre begynnelsetryckfall. Avgörande för livscykelkostnaden LCC är medeltryckfallet under drift. Rådgör med oss vid val av filtermedia!

Starttryckfall Pa

250 200

D= 525

150

D= 635

100 50 0

500

1000

1500

Luftmängd 5:6

m3/h

2000

2500

3000


MaxFlo® Filterklass F7

592x892

MaxFlo® påsfilter är EUROVENT klassificerade och testade enligt SS-EN779. Filtren har en garanterat tät frontram och finns med flera filtermedia för optimering av LCC (life cycle cost). Media Glasfiber alt. Syntetfiber Frontram Stål Rek. Sluttryckfall 150-250 Pa Max. Sluttryckfall 450 Pa Filter i standarddimensioner levereras i en speciell miljökartong med handtag. Kartongen är lätt att bära och förenklar hanteringen av förbrukade filter. Tätningslist medföljer och bör användas när flera filter skjuts in i samma gejd. Utöver de filtermoduler som angivits i tabellen finns MaxFlo® i dimensioner passande till alla ventilationsaggregat på marknaden.

H

D B

Tekniska data MaxFlo® F7

B

H

D

M2

Påsar 10

MM 76902

592

892

525

9,6

MM 76904

592

892

635

9,3

8

MM 70008

892

592

525

7,7

12

MM 70005

892

592

635

9,3

12

Diagrammet nedan visar begynnelsetryckfall för MaxFlo® med glasfibermedia. MaxFlo med syntetfibermedia har lägre begynnelsetryckfall. Avgörande för livscykelkostnaden LCC är medeltryckfallet under drift. Rådgör med oss vid val av filtermedia!

Starttryckfall Pa

100

D= 525

80

D= 635

60 40 20 0

1000

2000

3000

Luftmängd 5 : 16

m3/h

4000

5000

6000


MaxFlo® Filterklass F7

490x892

MaxFlo® påsfilter är EUROVENT klassificerade och testade enligt SS-EN779. Filtren har en garanterat tät frontram och finns med flera filtermedia för optimering av LCC (life cycle cost). Media Glasfiber alt. Syntetfiber Frontram Stål Rek. Sluttryckfall 150-250 Pa Max. Sluttryckfall 450 Pa Filter i standarddimensioner levereras i en speciell miljökartong med handtag. Kartongen är lätt att bära och förenklar hanteringen av förbrukade filter. Tätningslist medföljer och bör användas när flera filter skjuts in i samma gejd. Utöver de filtermoduler som angivits i tabellen finns MaxFlo® i dimensioner passande till alla ventilationsaggregat på marknaden.

H

D B

Tekniska data MaxFlo® F7

B

H

D

M2

Påsar 5

MM 70280

490

892

525

4,8

MM 75913

490

892

635

9,3

8

MM 79521

892

490

525

5,4

10

MM 79505

892

490

635

7,8

12

Diagrammet nedan visar begynnelsetryckfall för MaxFlo® med glasfibermedia. MaxFlo med syntetfibermedia har lägre begynnelsetryckfall. Avgörande för livscykelkostnaden LCC är medeltryckfallet under drift. Rådgör med oss vid val av filtermedia!

Starttryckfall Pa

120

D= 525

100

D= 635

80 60 40 20 0

1000

2000

3000

Luftmängd 5 : 17

m3/h

4000

5000

6000


MaxFlo® Filterklass F7

287x892

MaxFlo® påsfilter är EUROVENT klassificerade och testade enligt SS-EN779. Filtren har en garanterat tät frontram och finns med flera filtermedia för optimering av LCC (life cycle cost). Media Glasfiber alt. Syntetfiber Frontram Stål Rek. Sluttryckfall 150-250 Pa Max. Sluttryckfall 450 Pa Filter i standarddimensioner levereras i en speciell miljökartong med handtag. Kartongen är lätt att bära och förenklar hanteringen av förbrukade filter. Tätningslist medföljer och bör användas när flera filter skjuts in i samma gejd. Utöver de filtermoduler som angivits i tabellen finns MaxFlo® i dimensioner passande till alla ventilationsaggregat på marknaden.

H

D B

Tekniska data MaxFlo® F7

B

H

D

M2

Påsar

MM 70651

287

892

375

2,1

3

MM 73902

287

892

525

4,8

5

MM 73905

287

892

635

5,8

5

Diagrammet nedan visar begynnelsetryckfall för MaxFlo® med glasfibermedia. MaxFlo med syntetfibermedia har lägre begynnelsetryckfall. Avgörande för livscykelkostnaden LCC är medeltryckfallet under drift. Rådgör med oss vid val av filtermedia!

Starttryckfall Pa

100

D= 525

80

D= 635

60 40 20 0

500

1000

1500

Luftmängd 5 : 18

m3/h

2000

2500

3000

MaxFlo® filterklass F7  

MaxFlo® påsfilter är EUROVENT klassificerade och testade enligt SS-EN779. Filtren har en garanterat tät frontram och finns med flera filterm...

Advertisement