Page 1

Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” Град Сандански

Проект Средношколски център “Младежка активност”

2008-2009 г.


КЛУБОВЕ Клуб “Училищна подкрепа” Клуб “Спорт и Здраве”

Клуб “Опознай България”

Клуб “Аз правя бизнес”


КЛУБОВЕ Създадените клубове към проекта :   

изпълниха поставените им цели и задачи постигнаха добри резултати създадоха много крайни продукти


Дейност 1 Секция Web дизайн

Клубове

Сайт

Новини

Снимки


Дейност 1 Секция Web дизайн РЕЗУЛТАТИ :

Създаден бе информационен канал във вид на Уеб сайт за връзка между ученици, учители и родители

Продукти и Дейности:    

Раздели с представяне на клубовете. Раздел Новини, обновяван периодично Галерия със снимки от отделните дейности Вестници,бюлетини,брошури и презентации


Дейност 2 Секция „Средношколски сблъсък” Дебати Диалог

Лидерство

Собствено мнение

Толерантност


Дейност 2 Секция „Средношколски сблъсък” РЕЗУЛТАТИ :    

Постигнати умения за водене на диалог. Повишена толерантност към по различните. Отстояване на собствена позиция Откриване и утвърждаване на личностни качества в учениците

Продукти и Дейности: • • •

4 дебата по различни теми 13 дебата между класовете. Над 80 дебата в паралелките.


Вестник

Дейност 3 „Млад журналист”

Бюлетин

Дейност 13 “Информационно обслужване


Дейност 3 Секция „Млад журналист” Дейност 13 “Информационно обслужване Резултати : Отразени бяха събитията из живота в училището и дейностите по проекта.

Продукти и Дейности:     

4 вестника 11 бюлетина 4 брошури 1 презентация Над 100 страници.


Дейност 4 Млад учител. Директори

Служители

Самоуправление

Учители

Уроци


Дейност 4 Млад учител. Резултати : • •

Запознаване на учениците с учителската професия.

Повишени и затвърдени бяха уменията на учениците по математика.

Продукти и Дейности:     

70 ученика 48 ученика изнесоха уроци в деня на самоуправлението 22 ученика участваха в управлението на училището. 5 ученика от клубовете към дейността изнесоха открит урок. Дискове с презентации към уроците в клубовете


Дейност 5 Туристическо ориентиране Дейност 7 Зимни спортове – зимен лагер Сплотяване

Здраве

Планина

Приятели

Емоции

Ски


Дейност 5 Туристическо ориентиране Дейност 7 Зимни спортове – зимен лагер Резултати : • • •

Осигурени бяха приятни преживявания на учениците . Сплотяване и опознаване на участниците в дейностите. Уплътняване на свободното време с полезни занимания.

Продукти и Дейности: • •

20 ученика обучени в карането на ски. 20 ученика със създадени умения за оцеляване в планината.


Дейност 6 Спортни мажоретки Танци

Красота

Имидж

Традиции


Дейност 6 Спортни мажоретки РЕЗУЛТАТИ :

• • •

Подобри се Имиджът и привлекателността на образователната институция. Осигурени бяха приятни преживявания на учениците . Уплътнено свободно време с полезни занимания. Създадоха се естетически навици.

Продукти и Дейности:

• • • • • •

Участие в патронният празник Участие в деня на езиците Участие в празника на града Участие в пролетния бал Участие в коледното тържество. Участие в състезания от национално ниво


Дейност 8 Спортни първенства Съревнование

Колектив

Вяра в себе си

Непримиримост

Изява

Спортен Дух


Дейност 8 Спортни първенства • • • • •

РЕЗУЛТАТИ :

Осигурени бяха приятни преживявания на учениците Подобри екипния дух в класовете. Допринесе за положителната самооценка на участниците Сплотяването на участниците Редуцирането на възможните рискове през свободното им време.

Продукти и Дейности: • • • • •

Турнир по Футбол,Волейбол и тенис на маса 10 отбора по Волейбол и 16 отбора по Футбол Над 50 изиграни мача Над 150 състезатели. 2 купи и 9 грамоти.


Дейност 9 Explorer Дейност 10 България през нашите очи Пътуване

Непознати места

Знания

Фотоапарат

История

Природа


Дейност 9 Explorer Дейност 10 България през нашите очи РЕЗУЛТАТИ :

• •

Учениците обогатиха своите познания за природата и историята на България. Повиши се интереса към опознаване на родната природа. Учениците се научиха да боравят с апарат и правят колажи.

Продукти и Дейности: • •

3 Екскурзии 40 Колажи от снимки, правени по време на дейностите


Дейност 11

Автентичен фолклор и местни обичаи Традиция

Талант

Изява

Творчество

Обичаи


Дейност 11

Автентичен фолклор и местни обичаи

• • •

• • • • • •

РЕЗУЛТАТИ :

Отстояване на училищните традиции . Засилен интерес към народните традиции и обичаи. Открояване на изявените личности сред учениците.

Продукти и Дейности:

5 празника в училище Презентация и възпоменание в памет на Васил Левски Табла със снимки и информация за народните будители 2 Презентации на зимните и летните трациционни празници Представяне на трациционна българска свадба. Представяне на фолклорна програма в дом Света Неделя


Дейност 12

Виртуална фирма Икономика

Тенденции

Екип

Надпревара


Дейност 12

Виртуална фирма

РЕЗУЛТАТИ : • • •

• • •

Учениците разбраха колко много фактори влияят върху дейността на една фирма. Подобриха способностите си за работа в екип. Засилиха у себе си желанието за изява и успех в надпреварата.

Продукти и Дейности:

Участие в национално състезание. Място във финалната четворка. Създадени и ръководени виртуални фирми

Project  
Project  

School center