Page 1

ПОРТФОЛИОТО – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ


• Техник-технолог по качеството на храни и напитки;

• Икономист- мениджър; • Данъчен и митнически посредник.

• Хлебар-сладкар; •Готвач; •Сервитьор.

Икономика

Храни и напитки

Аграрни

Туризъм

•Лозаро-винар; •Растениевъд; •Озеленител; •Монтьор на селскостопанска техника.

•Селски туризъм; •Организатор на туризма и свободното време.

54 години професионално образование


Професия

Ръководство

Родители

Общи умения

Ученик

Реализация

Резултат Учител

Връзки в професионалната гимназия


• Pазработка на учителско портфолио; • Собствена философия на преподаване; • Споделяне на опит; • Взаимодействие с родители.

Личността на учителя

• Планиране; • Разработки; • Анализ ; • Извънкласни дейности; • Взаимодсйствие с родители.

Методическо обединение

• Електронно портфолио; •Провеждане на учителски практикуми; •Международно сътридничество; •Външна квалификационна дейност; •Взаимодействие с родители.

Учителски колектив

Система за вътрешна квалификация


Планиране

Сподели и ги покажи

Сподели плана

портфолио Събери и свържи доказателствата

Изпълни плана

Обобщение на направеното

Етапи на работа


Общи насоки

Резюме

Философия

Обратна Бъдещи ОтговорМетоди връзка планове Оценка ности

Структура на учителското портфолио


Място за бързо споделяне на преподавателски опит. Доказателство за извършената работа.

Място за наблюдение и оценка. Място за съхраняване на добри практики и методи. Възможност да бъдем в крак с времето в международен контекст.

Електронното портфолио


1

Съобщения

2

Въведение

3

Квалификационна програма Методически материали

4 5

Олимпиади Състезания

6

Полезни връзки 7

Структура на zpg-headteacher.comuf.com


Първо място

Първо място

Трето място

Най- добра бизнес идея

Механизация на селското стопанство

Аранжиране на цветя

За успехите


За хлябът наш

Рекламата говори

За успехите


Извънкласни форми Опит от международна дейност Труд на ученика

Труд на учителя

Организация

Причини за успеха


Създаване на персонални WIKI страници. Съвместна работа с учениците.

Обучение

Електронно портфолио на всяко методическо обединение. Използване на Google платформа за разработка на сайт

Бъдещи намерения


Проведено обучение на учители


Разработка на обучителни ресурси


Благодаря за вниманието !

портфолиото – средство за повишаване на професионалната компетентност на учителя  

Презентация на добра педагогическа практика, представена на конференция по квалификация на тема "Професионален профил на педагогическия спец...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you