Page 1

Γίνετε ένας

Δραστήριος Όμιλος Το Σχέδιο Ηγεσίας του Ομίλου σας


Ο Όμιλός σας Ο Σκοπός του Ρόταρυ είναι να ενθαρρύνει και να καλλιεργήσει το ιδανικό της προσφοράς ως βάση αξιόλογης δράσης και, ιδιαίτερα, να ενθαρρύνει και να καλλιεργήσει:

ΠΡΩΤΟΝ: Την ανάπτυξη γνωριμιών ως ευκαιρία

προσφοράς υπηρεσιών.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Υψηλά ηθικά κριτήρια στις

επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα, αναγνώριση της αξίας κάθε χρήσιμου επαγγέλματος και αναγνώριση της αξίας του επαγγέλματος κάθε Ροταριανού ως ευκαιρίας να υπηρετήσει την κοινωνία.

ΤΡΙΤΟΝ: Την εφαρμογή του ιδανικού της

προσφοράς στην προσωπική, επαγγελματική και κοινοτική ζωή κάθε Ροταριανού.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Την προώθηση διεθνούς

κατανόησης, καλής θέλησης και ειρήνης μέσω της παγκόσμιας συναδέλφωσης επιχειρηματιών και επαγγελματιών που τους ενώνει το ιδανικό της προσφοράς.

Λεωφόροι Δράσης Εσωτερικής Δράσης Επαγγελματικής Δράσης Κοινοτικής Δράσης Διεθνούς Δράσης Δράσης Νέων Γενεών

Πώς είναι ο Όμιλός σας; Είναι διασκεδαστικός και δραστήριος; Ξεχωρίζει και σας κάνει να αισθάνεστε περήφανοι; Έχει τη δική του ταυτότητα; Είναι γνωστός για μια συγκεκριμένη δράση; Υπάρχει ποικιλία μελών; Είναι τα μέλη ανοιχτά σε νέες ιδέες; Τα μέλη συμμετέχουν στις δράσεις; Όταν σκέφτεστε τον Όμιλό σας, είναι ακριβώς όπως τον θέλετε; Αυτός ο οδηγός προσφέρει άριστες πρακτικές επιτυχημένων Ροταριανών Ομίλων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον Όμιλό σας να γίνει πιο δραστήριος.

Η Ανθρωπιστική Ιστορία του Ρόταρυ

Ο Σκοπός του Ρόταρυ και οι Λεωφόροι Δράσης απηχούν το πνεύμα προσφοράς που εδώ και χρόνια χαρακτηρίζει το Ρόταρυ. Σήμερα, οι Ροταριανοί Όμιλοι συνεχίζουν την παράδοση της προσφοράς υπηρεσιών ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των μελών και της κοινότητάς τους, διατηρώντας την επαφή και παραμένοντας ευέλικτοι και καινοτόμοι για τα μέλη τους και την κοινότητα – κάθε Όμιλος με τον δικό του τρόπο. Η παράδοση της προσφοράς υπηρεσιών μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Ο Όμιλός σας πώς θα συνεχίσει αυτή την παράδοση; Ο Όμιλός σας θα εκμεταλλευτεί την αυτονομία του για να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του;

Αυτή είναι η έκδοση του 2010 του εγχειριδίου Γίνετε ένας Δραστήριος Όμιλος: Το Σχέδιο Ηγεσίας του Ομίλου σας (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) (245-EN που παλιότερα είχε τίτλο Σχέδιο Ηγεσίας Ομίλου / Club Leadership Plan). Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, μπορείτε να τις υποβάλετε στη διεύθυνση: Leadership Education and Training Division • Rotary International • One Rotary Center • 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA • E-mail: leadership.training@rotary.org • Phone: 847-866-3000 • Fax: 847-866-9446 • www.rotary.org. Μετάφραση: Κωνσταντίνα Επισκοποπούλου (Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης) Σελιδοποίηση: Καλλιόπη Ξενοπούλου (Ρ.Ο. Φιλοθέης) Έκδοση της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. | Ροταριανό έτος 2013-14


Άριστες Πρακτικές Οι ισχυροί Όμιλοι ευνοούν τις καινοτομίες και την ευελιξία. Οι παρακάτω άριστες πρακτικές αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των Ομίλων – πρώτη προτεραιότητα του Στρατηγικού Σχεδίου του Δ.Ρ. – κινητοποιώντας τα μέλη να εφαρμόσουν νέες ιδέες για να αυξήσουν τη ζωτικότητα του Ομίλου. Μπορείτε να τις θεωρήσετε συμβουλές που θα εφαρμόσετε κατάλληλα για να κάνετε τον Όμιλό σας ισχυρότερο. Αυτές οι άριστες πρακτικές περιλαμβάνουν: • Να θέσετε μακροπρόθεσμους στόχους αποσκοπώντας στα στοιχεία ενός αποτελεσματικού Ομίλου • Να θέσετε ετήσιους στόχους που υποστηρίζουν τους μακροπρόθεσμους στόχους • Να φροντίζετε να ενημερώνονται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη • Να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τα μέλη του Ομίλου και τους αξιωματούχους της Περιφέρειας • Να εξασφαλίζετε συνέχεια στην ηγεσία από χρονιά σε χρονιά • Να αναθεωρείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό ώστε να αντανακλά τις λειτουργίες του Ομίλου • Να προσφέρετε τακτικά ευκαιρίες για συναδέλφωση • Να φροντίζετε να συμμετέχουν ενεργά όλα τα μέλη του Ομίλου • Να προσφέρετε τακτική και σταθερή εκπαίδευση • Να ορίζετε επιτροπές που υποστηρίζουν τις λειτουργικές ανάγκες του Ομίλου και περιλαμβάνουν: τη διοίκηση, την ανάπτυξη μελών, τις δημόσιες σχέσεις, τα προγράμματα δράσης και το Ροταριανό Ίδρυμα

Ο Όμιλός σας έχει αξιολογήσει πρόσφατα τις συνήθειες και τις πρακτικές του για να διαπιστώσει αν συμβάλλουν στη ζωτικότητα του Ομίλου;

Οι διαδικασίες του Ομίλου ίσως περιλαμβάνουν ήδη αυτές τις πρακτικές. Διαβάζοντας τις άριστες πρακτικές αυτού του οδηγού, επικεντρώστε την προσοχή σας σε εκείνες που θα μπορούσε ο Όμιλός σας να εφαρμόσει ή να βελτιώσει.

Ξεκινάμε Χρησιμοποιείστε αυτόν τον οδηγό για να αξιολογήσετε τις τρέχουσες πρακτικές του Ομίλου και να εφαρμόσετε μερικές από τις συνιστώμενες άριστες πρακτικές για να αυξήσετε τη συμμετοχή των μελών, την ενημέρωση της κοινότητας και την αποτελεσματικότητα του Ομίλου. Η αξιολόγηση του Ομίλου και η εξέταση νέων τρόπων διοίκησης δεν Ο Οδηγός είναι κάτι εύκολο, αξίζει όμως το χρόνο και τον κόπο που θα καταβάλει κάθε μέλος. Στρατηγικού Σκεφτείτε μήπως θα μπορούσατε να αφιερώσετε μια ολόκληρη ημέρα ή να κάνετε Σχεδιασμού μια σειρά συναντήσεων έξι μήνες πριν από την έναρξη της νέας Ροταριανής χρονιάς μπορεί να για να συζητήσετε πώς θα εφαρμόσει ο Όμιλός σας αυτές τις άριστες πρακτικές. Δείτε βοηθήσει αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις συναντήσεις σε ένα νέο χώρο για να ενισχύσετε τη δημιουργικότητα των μελών και να δώσετε σε όλα τα μέλη την ευκαιρία τον Όμιλο να να πουν τη γνώμη τους. Ζητώντας από όλα τα μέλη να συμμετάσχουν δείχνετε ότι ξεκινήσει ένα ο Όμιλος είναι ευθύνη όλων των μελών και ότι στόχος είναι ένας Όμιλος ηγετών σχέδιο για να αφοσιωμένων στην προσφορά και το μέλλον του Ομίλου. Τα μέλη του Ομίλου θα γίνει ο Όμιλος τονωθούν και θα δεσμευτούν να κάνουν τον Όμιλο εξαιρετικό. πιο δυνατός, πιο Στη συνέχεια, να εξετάζετε αυτές τις πρακτικές με τα μέλη ετησίως για να διασφαλίσετε αποτελεσματικός ότι εξακολουθούν να ανταποκρίνονται τους στόχους του Ομίλου και να αντανακλούν και πιο την ταυτότητα του Ομίλου. Να ζητάτε τη βοήθεια των αξιωματούχων της Περιφέρειας, δραστήριος. ιδιαίτερα του βοηθού Διοικητή, κατά την εφαρμογή και την επανεξέταση των πρακτικών σας όπου χρειάζεται στη διάρκεια της χρονιάς.

Όταν διαβάζετε κάθε άριστη πρακτική, θα βλέπετε τις ακόλουθες εικόνες:

Ερωτήματα που θα εξετάσετε

Ιδέες που θα δοκιμάσετε

Πηγές/βοηθήματα στο www.rotary.org

Γίνετε ένας Δραστήριος Όμιλος | 3


Να θέσετε μακροπρόθεσμους στόχους που αποσκοπούν στα στοιχεία ενός αποτελεσματικού Ομίλου.

Όλα τα μέλη του Ομίλου θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στόχων. Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να καλύπτουν τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια και να αποσκοπούν στα στοιχεία ενός αποτελεσματικού Ομίλου: την ανάπτυξη μελών, τα προγράμματα δράσης, το Ροταριανό Ίδρυμα και την ανάπτυξη ηγεσίας. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικές που θα ενθαρρύνουν ευελιξία και καινοτομίες και σχέδια για την προώθηση των επιτυχιών του Ομίλου σε κάθε στοιχείο. Καθώς εξελίσσεται ο Όμιλος, αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να αναθεωρούνται.

Αφιερώστε τις συναντήσεις ενός μήνα για να καταστρώσετε ένα στρατηγικό σχέδιο χρησιμοποιώντας τον Οδηγό Στρατηγικού Σχεδιασμού. Στην πρώτη συνάντηση αναλύστε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του Ομίλου, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που προέρχονται από την κοινότητα. Στη δεύτερη ασχοληθείτε με τη φράση που θα εκφράζει το όραμά σας. Στην τρίτη μπορείτε να θέσετε τους σημαντικότερους στόχους σας και στην τέταρτη καταστρώστε το σχέδιο δράσης.

μας;

Ποια είναι η φράση που εκφράζει το όραμα του Ομίλου

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου μας; Ποια μέλη συμμετέχουν στη διαχείριση μακροπρόθεσμων στόχων;

Οδηγός Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Guide)

Προγραμματίστε μια συνάντηση του Ομίλου για να εξετάσετε το τρέχον στρατηγικό σχέδιο και να αξιολογήσετε και να αναθεωρήσετε τους στόχους σας.

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό Προγραμματισμού Αποτελεσματικών Ροταριανών Ομίλων (ΟΠΑΡΟ) για να θέσετε ετήσιους στόχους που ευθυγραμμίζονται με τους μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου.

Οι ετήσιοι στόχοι σας βοηθούν να πετύχετε με τον καιρό τους μακροπρόθεσμους στόχους σας. Ο οδηγός προγραμματισμού σας βοηθά να αξιολογήσετε την παρούσα κατάσταση του Ομίλου και να θέσετε ετήσιους στόχους. Αυτοί οι στόχοι ωθούν τον Όμιλο προς τους μακροπρόθεσμους στόχους που αξιοποιούν τα δυνατά σας σημεία και αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες. Ο οδηγός θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα λειτουργικό έγγραφο που θα αναθεωρείται όπως χρειάζεται.

Πώς αποφασίζουμε τους ετήσιους στόχους μας; Πώς παρακινούμε όλα τα μέλη να συμμετάσχουν; Κάθε πότε εξετάζουν οι αξιωματούχοι του Ομίλου τον οδηγό προγραμματισμού;

4 | Γίνετε ένας Δραστήριος Όμιλος

Ζητείστε από τις επιτροπές του Ομίλου να προτείνουν ετήσιους στόχους. Πραγματοποιήστε μια εκτίμηση αναγκών της κοινότητας πριν θέσετε ετήσιους στόχους.

Οδηγός Προγραμματισμού Αποτελεσματικών Ροταριανών Ομίλων (ΟΠΑΡΟ) (Planning Guide for Effective Rotary Clubs) (σχετικά τμήματα θα βρείτε στα ακόλουθα εγχειρίδια) Εγχειρίδιο Προέδρου (Club President’s Manual) Εγχειρίδιο Γραμματέα (Club Secretary’s Manual) Εγχειρίδιο Ταμία (Club Treasurer’s Manual) Εγχειρίδια Επιτροπών Διοίκησης, Μελών, Δημοσίων Σχέσεων, Προγραμμάτων Δράσης, Ροταριανού Ιδρύματος (Club Administration, Membership, Public Relations, Service Projects, Rotary Foundation Committee Manuals)


Να πραγματοποιείτε συνελεύσεις του Ομίλου με συμμετοχή των μελών στη διαδικασία προγραμματισμού και να ενημερώνετε τα μέλη για τις δράσεις του Ρόταρυ.

Να πραγματοποιείτε συνελεύσεις κατά τη διάρκεια τακτικών συναντήσεων του Ομίλου.

Οι συνελεύσεις του Ομίλου βοηθούν όλα τα μέλη να διατηρούν επαφή και να νιώθουν ότι συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις του Ομίλου. Πολλοί Όμιλοι χρησιμοποιούν τις συνελεύσεις ως ευκαιρία για να συζητήσουν τα μέλη αποφάσεις που επηρεάζουν τον Όμιλο και να αναφέρουν οι επιτροπές σχετικά με τις δράσεις τους.

Να πραγματοποιείτε τρεις φορές το χρόνο μια συνέλευση για να ζητήσετε από όλα τα μέλη καινοτόμες ιδέες.

Πληροφορίες για συνεστιάσεις και συνελεύσεις Ομίλων (Club meeting and assembly information) (www.rotary. org → Members → Running a club → Administration → Rotary club meetings)

Πώς θα πάρουμε στις συνελεύσεις ιδέες από όλα τα μέλη; Ποια θέματα θα θέσει ο Όμιλός μας στις συνελεύσεις αυτής της χρονιάς; Ποιον θα καλέσουμε στις συνελεύσεις μας από την Περιφέρεια; Κάθε πότε θα κάνουμε συνέλευση;

Φροντίστε να υπάρχει σαφής επικοινωνία μεταξύ των αξιωματούχων του Ομίλου, των μελών του Ομίλου και των αξιωματούχων της Περιφέρειας. Οι αξιωματούχοι του Ομίλου θα πρέπει να συνεργάζονται με τα μέλη του Ομίλου και τους αξιωματούχους της Περιφέρειας για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο επικοινωνίας μεταξύ τους. Σ’ αυτό το σχέδιο επικοινωνίας περιγράψτε ποιος θα επικοινωνεί με ποιον, ποια μέθοδος θα χρησιμοποιείται και πότε.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των μελών και της Περιφέρειας σχετικά με τις δράσεις μας; Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες; Ποιες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούμε; Για ποιες πληροφορίες απευθυνόμαστε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας;

Μία φορά το μήνα, συμπεριλάβετε ένα δεκάλεπτο στο τέλος μιας συνάντησης του Ομίλου και ενθαρρύνετε τα μέλη να παρουσιάσουν νέες ιδέες ή ένα θέμα για συζήτηση. Ενημερώνετε την ιστοσελίδα του Ομίλου σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Μοιραστείτε αυτή την ευθύνη με μια ομάδα μελών ή όλα τα μέλη, ανάλογα με το ρόλο τους.

Άριστες Πρακτικές Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Σελίδων (Best Web Design Practices) (www.rotary. org/graphics → Best Web design practices)

Μέλη που δεν είναι τακτικοί χρήστες του Ίντερνετ βάλτε τα να συνεργαστούν με κάποιον που μπορεί να τα βοηθήσει να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα του Ομίλου και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή δώστε τους έντυπο υλικό αν χρειάζεται.

Γίνετε ένας Δραστήριος Όμιλος | 5


Φροντίστε να υπάρχει συνέχεια στην ηγεσία για να διασφαλίσετε την ανάπτυξη μελλοντικών αξιωματούχων Αφού η ηγεσία ενός Ροταριανού Ομίλου αλλάζει κάθε χρόνο, όλοι οι Όμιλοι χρειάζεται διαρκώς να εφοδιάζονται με νέους αξιωματούχους. Οι αξιωματούχοι αυτοί πρέπει να συνεργάζονται από χρονιά σε χρονιά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί η συνέχεια: να κανονίζετε συναντήσεις για πολλά χρόνια, να έχετε έναν εν ενεργεία, έναν εισερχόμενο και έναν τέως πρόεδρο επιτροπής και ο εν ενεργεία πρόεδρος να συνεργάζεται στενά με τον εψηφισμένο, τον υποδεδειγμένο και τον τέως πρόεδρο του Ομίλου.

Πώς διασφαλίζουμε ότι έχουμε αρκετούς υποψήφιους για να αναλάβουν τις νέες θέσεις του Ομίλου αυτή τη χρονιά; Πώς συντονίζει ο Όμιλός μας τη διαχείριση προγραμμάτων που διαρκούν περισσότερο από μία χρονιά; Ποια θέση θα πρέπει να αναλάβει κάποιος πριν γίνει πρόεδρος του Ομίλου;

Μοιράστε ένα κατάλογο των αξιωμάτων με περιγραφή των ευθυνών καθενός σε όλα τα μέλη. Φροντίστε «να εκπαιδεύσετε επί τόπου» τους εισερχόμενους αξιωματούχους του Ομίλου τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οργανώστε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας για να προετοιμάσετε μέλη που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους.

Ανάπτυξη Ηγεσίας: Οδηγός Έναρξης Προγράμματος (Leadership Development: Your Guide to Starting a Program) Εγχειρίδιο Προέδρου (Club President’s Manual) Εγχειρίδιο Γραμματέα (Club Secretary’s Manual) Εγχειρίδιο Ταμία (Club Treasurer’s Manual) Εγχειρίδια Επιτροπών Διοίκησης, Μελών, Δημοσίων Σχέσεων, Προγραμμάτων Δράσης, Ροταριανού Ιδρύματος (Club Administration, Membership, Public Relations, Service Projects, Rotary Foundation Committee Manuals)

Ορίστε για κάθε νέο μέλος ως μέντορα έναν πρώην πρόεδρο του Ομίλου ή έναν εν ενεργεία αξιωματούχο.

Να αναθεωρείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό ώστε να αντανακλά τη δομή των επιτροπών του Ομίλου και τους ρόλους και τις ευθύνες των αξιωματούχων.

Τροποποιήστε τον Συνιστώμενο από το Δ.Ρ. Εσωτερικό Κανονισμό Ροταριανού Ομίλου ώστε να αντανακλά τις λειτουργίες του Ομίλου σας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ομίλου παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διοίκηση του Ομίλου. Ο Συνιστώμενος Εσωτερικός Κανονισμός Ροταριανού Ομίλου προορίζεται να είναι ευέλικτος ώστε να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Ομίλου. Μπορείτε να τον προσαρμόσετε ώστε να ανταποκρίνετε στην ιδιαίτερη ταυτότητα του Ομίλου σας. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς εξελίσσονται οι πρακτικές του Ομίλου σας, αναθεωρήστε τον Εσωτερικό Κανονισμό σας ώστε να αντανακλά νέες πρακτικές και διαδικασίες.

Ζητήστε από τα μέλη να μελετήσουν τον Εσωτερικό Κανονισμό και να προτείνουν αλλαγές σε μια προγραμματισμένη συνάντηση του Ομίλου. Εξετάστε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε νέες διαδικασίες που έχει εγκρίνει το Δ.Σ. για να δείτε αν λειτουργούν πριν τροποποιήσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό σας.

6 | Γίνετε ένας Δραστήριος Όμιλος

Ποιες λειτουργίες του Ομίλου έχουν αλλάξει την τελευταία χρονιά; Υπάρχουν κάποιες διαδικαστικές αλλαγές που θα θέλαμε να «τις δοκιμάσουμε»; Πότε ήταν η τελευταία φορά που εξετάσαμε και αναθεωρήσαμε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ομίλου μας; Τα μέλη έχουν εύκολη πρόσβαση στον Εσωτερικό Κανονισμό;

Συνιστώμενος Εσωτερικός Κανονισμός Ροταριανού Ομίλου (Recommended Rotary Club Bylaws) Πρότυπο Καταστατικό Ροταριανού Ομίλου (Standard Rotary Club Constitution)


Να προσφέρετε ευκαιρίες για ανάπτυξη ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων Ροταριανών μελών του Ομίλου.

Μέλη που απολαμβάνουν το Ρόταρυ θα νιώθουν ότι συμμετέχουν περισσότερο. Ισχυρές σχέσεις μεταξύ των μελών θα βοηθήσουν επίσης τις δράσεις προσφοράς του Ομίλου.

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν χρόνο για δικτύωση και κοινωνική αλληλεπίδραση; Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν τα μέλη των οικογενειών των μελών; Πώς χρησιμοποιεί ο Όμιλός μας τις εκδηλώσεις και τις ομάδες της Περιφέρειας ή του Διεθνούς Ρόταρυ για να ενισχύσει τις σχέσεις;

Να διοργανώνετε μηνιαίες κοινωνικές εκδηλώσεις για να βοηθήσετε τα μέλη να γνωριστούν σε διαφορετικό περιβάλλον. Πραγματοποιείστε ετήσιες έρευνες για να διαπιστώσετε τι είδους κοινωνικές εκδηλώσεις θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τα μέλη και ποιες ημέρες της εβδομάδας ή ποιες ώρες είναι κατάλληλες. Ορίστε μία συνάντηση το μήνα ή το τρίμηνο για δικτύωση με άλλα μέλη για να μάθετε περισσότερα για το επάγγελμα ο ένας του άλλου. Φροντίστε οι δράσεις σας να είναι ελκυστικές ώστε να αναπτύξετε περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των μελών.

Εγχειρίδιο Ροταριανών Ομάδων Συναδέλφωσης (Rotary Fellowships Handbook) Εγγραφή στο Παγκόσμιο Συνέδριο στο www.rotary.org/convention

Φροντίστε κάθε μέλος να συμμετέχει ενεργά σε μια δράση ή λειτουργία του Ομίλου.

Η συμμετοχή στον Όμιλο διδάσκει τα μέλη σχετικά με το Ρόταρυ και βοηθά να τα διατηρήσει ως ενεργά μέλη του Ομίλου. Τα ενεργά μέλη αισθάνονται δικά τους τα προγράμματα του Ομίλου και αφοσιώνονται σε αυτά.

Ομίλου;

Με ποιους τρόπους ο Όμιλός μας κάνει τα μέλη να συμμετέχουν στα προγράμματα του

Πόσο συχνά ρωτάμε τα μέλη τι θέλουν από τον Όμιλο ή τι τους αρέσει και τι θα ήθελαν ν’ αλλάξει; Πώς διασφαλίζουμε ότι όλα τα μέλη εκφράζουν τη γνώμη τους; Έχουν ποικιλομορφία τα προγράμματα του Ομίλου μας;

Ζητήστε από τα μέλη να βοηθήσουν σε έναν τομέα που τα ενδιαφέρει αντί να περιμένετε να προσφερθούν εθελοντικά. Πραγματοποιείστε μια έρευνα ενδιαφερόντων των μελών και χρησιμοποιείστε τα αποτελέσματα για να σχεδιάσετε προγράμματα και δράσεις και να φτιάξετε εβδομαδιαία προγράμματα.

Κοινότητες σε Δράση (Communities in Action)

Tools)

Εργαλεία Αξιολόγησης Ομίλου (Club Assessment

ProjectLINK (www.rotary.org/ projectlink)

Η εβδομαδιαία συνάντηση μπορεί να είναι μια δράση προσφοράς αντί μιας παρουσίασης.

Γίνετε ένας Δραστήριος Όμιλος | 7


Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σχέδιο. Ποια είναι η διαδικασία του Ομίλου μας για την καθοδήγηση νέων μελών; Πόσα μέλη του Ομίλου μας συμμετέχουν σε κάποια θέση σε επίπεδο Περιφέρειας;

Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για να δημιουργήσουμε μελλοντικούς ηγέτες και να διασφαλίσουμε ότι οι εν ενεργεία αξιωματούχοι είναι καλά ενημερωμένοι για το Ρόταρυ, ικανοί να ηγηθούν του Ομίλου και να προσφέρουν καλύτερες ροταριανές υπηρεσίες. Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σχέδιο διασφαλίζει ότι αντιμετωπίζονται οι ακόλουθοι τομείς: • Οι αξιωματούχοι του Ομίλου παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές συναντήσεις της Περιφέρειας • Καθοδήγηση στα νέα μέλη παρέχεται τακτικά και σταθερά. • Συνεχείς εκπαιδευτικές ευκαιρίες διατίθενται για τα ενεργά μέλη. • Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων είναι διαθέσιμο για όλα τα μέλη.

Πώς αναπτύσσει ο Όμιλός μας τις ηγετικές ικανότητες των μελών;

New Members information (www.rotary.org → Members → New Members) Training information (www.rotary.org → Members → Training)

Διορίστε έναν εκπαιδευτή του Ομίλου ή μια εκπαιδευτική επιτροπή που θα επιβλέπει το εκπαιδευτικό σχέδιο του Ομίλου. Κάνετε μια εκτίμηση ηγετικών ικανοτήτων για να διαπιστώσετε ποιες δεξιότητες θα ήθελαν τα μέλη να μάθουν.

Ορίστε επιτροπές που υποστηρίζουν τις λειτουργικές ανάγκες του Ομίλου σας.

Αυτές περιλαμβάνουν: • την Επιτροπή Διοίκησης του Ομίλου • την Επιτροπή Αύξησης και Διατήρησης Μελών • την Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων • την Επιτροπή Προγραμμάτων Δράσης • την Επιτροπή Ροταριανού Ιδρύματος Ορίστε και άλλες επιτροπές όπως χρειάζεται για να υποστηρίξετε τους στόχους του Ομίλου. Όποια δομή κι αν επιλέξετε, λάβετε υπόψη ότι μια επιτροπή θα πρέπει να παίζει συμβουλευτικό ρόλο και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών και τη δράση του Ομίλου.

Προσανατολισμός Νέων Μελών (New Member Orientation) Ανάπτυξη Ηγεσίας: Ο Οδηγός σας για να Ξεκινήσετε ένα Πρόγραμμα (Leadership Development: Your Guide to Starting a Program) Εκπαιδευτικός Κύκλος Ανάπτυξης Ηγεσίας (Leadership Development Training Cycle)

Ποιες επιτροπές έχει ο Όμιλός

Μικροί Όμιλοι: Σκεφτείτε πώς μπορείτε να συνδυάσετε το έργο των επιτροπών.

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη σημερινή δομή του Ομίλου;

Μεγάλοι Όμιλοι: Εξετάστε τη δυνατότητα να έχετε πρόσθετες επιτροπές ώστε να συμμετέχουν όλα τα μέλη και να μεγιστοποιήσετε την προσφορά υπηρεσιών. Κάθε δράση ή σημαντική δραστηριότητα θα μπορούσε να σχεδιάζεται από μια διαφορετική επιτροπή.

μας;

Πώς συντονίζουν οι επιτροπές το έργο τους;

Δομή Επιτροπών Ομίλου (Club Committee Structure) (www. rotary.org → Members → Running a club → Administration → Rotary club committees) Εγχειρίδια Επιτροπών Διοίκησης, Μελών, Δημοσίων Σχέσεων, Προγραμμάτων Δράσης, Ροταριανού Ιδρύματος (Club Administration, Membership, Public Relations, Service Projects, Rotary Foundation Committee Manuals)

Σκεφτείτε μια εντελώς καινούργια δομή επιτροπών για τον Όμιλό σας.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ: 245-EN—(111)

Γίνετε ένας δραστήριος όμιλος  
Γίνετε ένας δραστήριος όμιλος  
Advertisement