Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΔΑ: 6ΟΞ1ΩΨΘ-ΛΨΧ Σελίδα 1 από 9

Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.15 14:41:35 EET Reason: Location: Athens

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου 2017 ΕΣΟ∆Α ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

0111

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)

6.500,00

0,00

0,00

0112

1.200,00

0,00

0,00

0211

Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν∆ 4260/62) Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

191,03

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

0321

∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο

0322

Τέλος ύδρευσης

0324.001

Εσοδα για αντικατάσταση υδροµετρητών

0341.001

4.000,00

191,03

284.604,00

0,00

0,00

3.500,00

480,00

480,00

50.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο

10.000,00

1.592,47

1.592,47

0342

Τέλη χρήσεως υπονόµων

30.000,00

0,00

0,00

0417

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών

1.000,00

180,00

180,00

0431.001

Εσοδα από το ελικοδρόµειο

6.000,00

0,00

0,00

0441.001

Τέλος ακίνητης περιουσίας (Κατανοµή)

2.940,00

0,00

0,00

0441.002

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)

15.948,52

0,00

0,00

0451

5.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0461.001

Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

45.000,00

0,00

0,00

0461.002

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

10.000,00

0,00

0,00

0468

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958)

1.000,00

0,00

0,00

0511

Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)

8.000,00

0,00

0,00

0611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)

355.453,56

29.621,13

29.621,13

0614

12.800,00

3.200,00

3.200,00

68.527,86

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0718

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν3852/10) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ∆Κ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆΄ του άρθρου 15 του Β∆ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις

1213.001

Προγραµµατική Σύµβαση µεΛιµ.Ταµείο Πάρου-Αντιπάρου

1214.002

Επιχορήγηση για πυροπροστασία

1217.001

Από προγρ/τα Ε.Ε.-AQUA NES- H2020 EASME

1219.001

Επιχορηγήσεις Οαεδ

1311

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων

1312.001

0452

0621 0713 0715

1.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

18.007,50

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

40.170,00

0,00

0,00

Επισκευή και συντήρηση σχολ.κτιρίων

2.500,00

0,00

0,00

1411

Προϊόν δωρεών

1.000,00

0,00

0,00

1511

4.500,00

159,22

159,22

500,00

0,00

0,00

2.500,00

215,16

215,16

2.500,00

47,46

47,46

1.000,00

0,00

0,00

2111

Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Έκτακτα έσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

60.000,00

17.227,70

17.227,70

2112

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης

40.000,00

0,00

0,00

2115

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

5.000,00

2.690,48

2.690,48

2118.001

Τέλη Παρεπιδηµούντων

500,00

26,27

26,27

2118.002

Τέλη Ακαθάριστων εσόδων

2.000,00

55,35

55,35

2119.003

Τακτικά έσοδα από τέλη κοινόχρηστων χώρων

1.000,00

0,00

0,00

2119.004

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ (∆ΕΗ)

1.300,00

2.724,46

2.724,46

2119.005

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΟΕ

500,00

45,00

45,00

2119.006

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

500,00

574,65

574,65

2119.007

ΕΣΟ∆Α ΕΛΙΚΟ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ΠΟΕ

500,00

0,00

0,00

2211.002

Πρόστιµα ΚΟΚ ΠΟΕ

500,00

0,00

0,00

3211

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

311,47

311,47

0,00

1512 1513 1519 1699

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017


3212

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης

3214

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης

3215

Τέλος ακίνητης περιουσίας

3218

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

3219

Λοιπά έσοδα

3221.001 3221.002

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ(ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 752) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 744)

4111.001

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 0824

4111.003

Υγειονοµική περίθαλψη δηµοσίου

4121

Φόροι µισθωτών υπηρεσιών

4122.001 4122.002

23.301,22

ΑΔΑ:57.612,76 6ΟΞ1ΩΨΘ-ΛΨΧ 11.214,05

0,00

9.635,16

2.371,27

67,06

67,06

0,00

3.592,70

3.941,42

0,00

15.676,88

14.532,17

411,59

4.679,48

4.879,48

0,00

43.098,07

43.777,52

0,00

8.000,00

414,86

414,86

5.000,00

0,00

0,00

10.000,00

371,37

371,37

ΦΟΡΟΙ ΑΙΡΕΤΩΝ

8.000,00

0,00

0,00

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ

1.000,00

0,00

0,00

4123.001

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1%

1.000,00

0,00

0,00

4123.002

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4%

10.000,00

0,00

0,00

4123.003

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8%

20.000,00

0,00

0,00

4123.004

ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20%

8.000,00

0,00

0,00

4123.005

ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%

1.500,00

0,00

0,00

4123.007

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 15%

1.000,00

0,00

0,00

4124.001

ΕΣΟ∆Α ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

2.000,00

0,00

0,00

4124.002

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

1.000,00

0,00

0,00

4124.005

ΦΠΑ 13%

20.000,00

0,00

0,00

4124.006

ΦΠΑ 24%

20.000,00

497,38

497,38

4124.007

ΦΠΑ 9% ΠΟΕ

1.387,34

1.016,92

30,77

4124.008

ΦΠΑ 13% ΠΟΕ

509,47

7.288,92

1.994,80

4124.009

ΦΠΑ 24% ΠΟΕ

0,00

2.312,48

569,13

4131.001

ΙΚΑ

50.000,00

0,00

0,00

4131.003

ΤΕΑ∆Υ

15.000,00

426,44

426,44

4131.005

ΤΥ∆ΚΥ

20.000,00

1.090,66

1.090,66

4131.007

ΤΣΚΥ

10.000,00

487,35

487,35

4131.008

ΤΑ∆ΚΥ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ

1.000,00

0,00

0,00

4131.009

ΚΥΤ

6.000,00

0,00

0,00

4131.011

ΤΣΜΕ∆Ε ΑΣΦ.ΑΝΩ 5ετίας

5.000,00

0,00

0,00

4131.012

ΤΣΜΕ∆Ε ΕΡΓΟ∆. - ΕΛΠΠ .

5.000,00

0,00

0,00

4131.013

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

5.000,00

0,00

0,00

4131.018

ΤΣΜΕ∆Ε 1%

5.000,00

0,00

0,00

4131.019

ΤΠ∆Υ

10.000,00

229,16

229,16

4131.024

ΟΑΕ∆ 1%

4131.025

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4131.026 4131.028

3.000,00

0,00

0,00

10.000,00

133,80

133,80

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ πολ 1246

5.000,00

14,23

14,23

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

4.000,00

0,00

0,00

4142.003

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06%

2.000,00

0,00

0,00

4142.008

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

500,00

0,00

0,00

4142.009

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ) ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

3.000,00

0,00

0,00

4212

Επιστροφή πάγιας προκαταβολής

1.000,00

0,00

0,00

4213

2.000,00

3,40

3,40

4219.001

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) Περικοπές αποδοχών υπαλλήλών(απεργίες,άδεια άνευ αποδοχών

1.000,00

0,00

0,00

4219.002

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

1.000,00

0,00

0,00

5111

42.969,51

39.575,89

39.575,89

54.550,28

54.550,28

54.550,28

13.004,22

3.200,00

3.200,00

5113.003

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Χρηµ. Υπόλοιπο από έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας

15.352,82

36.761,83

36.761,83

5113.004

Χρηµ.Υπόλοιπα από έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης

77.571,19

23.213,37

23.213,37

5119

1.495.365,15

1.468.194,60

1.468.194,60

5121.001

Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα ΠΟΕ

5122.002

Εκτακτα εσοδα προερχόµενο από Σατα

5123.001

Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (ΠΥΡΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ) Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από EE-προγ.aquanes

5112 5113.002

5123.002 5123.003 5123.004

2.496,17

16.834,97

16.834,97

330.772,35

320.836,18

320.836,18

7.500,00

7.500,00

7.500,00

76.027,76

76.056,06

76.056,06

16.080,00

16.080,00

16.080,00

27.011,25

29.788,56

29.788,56

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017


5124.001 5124.002 5129.001 5129.002

Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο Π∆Ε)-ΧΑ∆Α Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο Π∆Ε)-ΥΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ ΣΥΝΟΛΑ:

0,00

ΑΔΑ: 2.595,57 6ΟΞ1ΩΨΘ-ΛΨΧ 2.595,57

100.000,00

100.000,00

100.000,00

64.379,88

0,00

0,00

0,00

45.373,17

45.373,17

3.953.955,71

2.448.634,87

2.319.851,12

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017


ΑΔΑ: 6ΟΞ1ΩΨΘ-ΛΨΧ ΕΞΟ∆Α ΚΑΕ 00-6031

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

00-6053

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

8.000,00

0,00

0,00

00-6056.002

Ετήσια εισφορά στο ΤΠ∆Υ

4.673,06

600,00

600,00

00-6073

8.000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

00-6111

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ∆απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

35.000,00

0,00

0,00

00-6116

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών

2.000,00

0,00

0,00

00-6117.001

Αµοιβή Ναυαγοσώστη

6.500,00

0,00

0,00

00-6117.002

Αµοιβή υπεύθυνου στο ελικοδρόµειο

6.000,00

0,00

0,00

00-6117.003

7.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

00-6121.001

Αποµαγνητοφώνησης πρακτικών ∆.Σ. και Οικονοµικής Επιτροπής Αµοιβή ερευνητών-µελετητών προγρ/τος E.E-AQUA NES H2020 EASME Αντιµισθία ∆ηµάρχου

35.000,00

0,00

0,00

00-6121.003

Αντιµισθία Αντιδηµάρχου

19.000,00

0,00

0,00

00-6121.004

Αντιµισθία Προέδρου ∆ηµοτικού συµβουλίου

9.000,00

0,00

0,00

00-6122.001

2.500,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

00-6154

Έξοδα κίνησης δηµάρχου αντιδηµάρχου &δηµ.συµβούλων(συµµετοχή σε συνεδριασεις ∆Σ) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

1.000,00

0,00

0,00

00-6221

Ταχυδροµικά τέλη

5.000,00

0,00

0,00

00-6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

7.000,00

0,00

0,00

00-6223

Κινητή Τηλεφωνία

2.000,00

0,00

0,00

00-6224

Λοιπες Επικοινωνίες

8.000,00

0,00

0,00

00-6311

Φόροι τόκων

2.000,00

28,65

28,65

00-6312.001

Φόρος εισοδήµατος

15.000,00

0,00

0,00

00-6312.002

Λοιποί φόροι

2.000,00

0,00

0,00

00-6331.002

∆ιάφορα τέλη και παράβολα

3.000,00

0,00

0,00

00-6421

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών

8.000,00

0,00

0,00

00-6423.001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

12.000,00

0,00

0,00

00-6423.002

Οδοιπορικά έξοδα & αποζ. Για το προγ. Aquaness

5.018,75

0,00

0,00

00-6431

Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου

5.000,00

0,00

0,00

00-6432

∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

15.000,00

0,00

0,00

00-6433

15.000,00

0,00

0,00

00-6434.001

Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων

4.000,00

0,00

0,00

00-6443

∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

5.000,00

0,00

0,00

00-6444

Έξοδα αδελφοποιήσεων

5.000,00

0,00

0,00

00-6451

Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα

7.000,00

0,00

0,00

00-6452

Συνδροµές Internet

5.000,00

0,00

0,00

00-6453

Λοιπές συνδροµές

2.000,00

0,00

0,00

00-6463.002

∆ηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες

3.000,00

0,00

0,00

00-6492.001

90.000,00

0,00

0,00

00-6494

Έξοδα αµοιβών των µελετών Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων σύµφωνα µε αρ.απόφασης του Μονοµελές Πρωτοδικείου Σύρου 69ΤΜ/2016 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών

2.000,00

0,00

0,00

00-6495.001

∆απάνες φροντίδας ζώων

5.000,00

0,00

0,00

00-6495.002

Λοιπές δαπάνες

5.000,00

0,00

0,00

00-6515

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

2.000,00

49,23

49,23

00-6711.001

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

25.804,22

0,00

0,00

00-6718.003

Απόδοση ∆ΕΗ για 15%

5.000,00

0,00

0,00

00-6722

1.038,46

0,00

0,00

00-6723

Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 3033/54

5.192,29

0,00

0,00

00-6735

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία

6.000,00

0,00

0,00

00-6736.003

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Προγ/κή µε Υπ.Πολιτισµού-Συντήρηση, αναστήλωση & ανάδειξη του Ιερού του Απόλλωνος στο ∆εσποτικό του ∆ήµου Αντιπάρου Προγραµµατική σύµβαση µε επιχείρηση ΚΙΝΣΕΠ

6.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

00-6032

00-6074

00-6117.004

00-6126

00-6737.002 00-6737.003

20.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017


00-6737.004

60.000,00

ΑΔΑ: 6ΟΞ1ΩΨΘ-ΛΨΧ 0,00

0,00

00-6821

Προγ/κή µε Υπ.Πολιτισµού-Εκπόνηση µελέτης προστασίας ,αποκατάστασης &ανάδειξης του Κάστρου Αντιπάρου Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης

10.000,00

0,00

0,00

00-6822

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης

2.000,00

0,00

0,00

00-8112.002

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)

2.000,00

0,00

0,00

00-8113.022

Εκκαθάριση δαπανών ΚΕΤΠΑΑ

6.223,50

0,00

0,00

00-8113.023

Λοιπά από αµοιβές και παροχές τρίτων

4.000,00

0,00

0,00

00-8115

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

4.000,00

0,00

0,00

00-8211.001

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 0824

8.000,00

414,86

414,86

00-8211.003

Υγειονοµική περίθαλψη δηµοσίου

00-8221

Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών

00-8222.001 00-8222.002

5.000,00

0,00

0,00

10.000,00

371,37

371,37

ΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ

8.000,00

0,00

0,00

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ

1.000,00

0,00

0,00

00-8223.001

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1%

1.000,00

16,74

16,74

00-8223.002

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4%

10.000,00

1.268,70

1.268,70

00-8223.003

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8%

20.000,00

3.444,39

3.444,39

00-8223.004

ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ. 20%

8.000,00

892,10

892,10

00-8223.005

ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤ. - ΕΡΓΟΛΑΒ. 3%

1.500,00

0,00

0,00

00-8223.007

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 15%

1.000,00

0,00

0,00

00-8224.001

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

1.000,00

0,16

0,16

00-8224.002

ΕΣΟ∆Α ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

2.000,00

0,81

0,81

00-8224.005

ΦΠΑ 13%

20.000,00

0,00

0,00

00-8224.006

ΦΠΑ 24%

20.000,00

0,00

0,00

00-8224.007

ΦΠΑ 9% ΠΟΕ

1.387,34

0,00

0,00

00-8224.008

ΦΠΑ 13% ΠΟΕ

509,47

0,00

0,00

00-8224.009

Ενιαία αρχή δηµοσίων συµβάσεων 0,06%

2.000,00

27,23

27,23

00-8231.001

ΙΚΑ

50.000,00

0,00

0,00

00-8231.003

ΤΕΑ∆Υ-ΕΤΕΑ

15.000,00

426,44

426,44

00-8231.005

ΤΥ∆ΚΥ

20.000,00

1.090,66

1.090,66

00-8231.007

ΤΣΚΥ

10.000,00

487,35

487,35

00-8231.008

ΤΑ∆ΚΥ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ

1.000,00

0,00

0,00

00-8231.009

ΚΥΤ

6.000,00

0,00

0,00

00-8231.011

ΤΣΜΕ∆Ε ΑΣΦΑΛ.ΑΝΩ 5ετίας

5.000,00

0,00

0,00

00-8231.012

ΤΣΜΕ∆Ε ΕΡΓΟ∆. / ΕΛΠΠ

5.000,00

0,00

0,00

00-8231.013

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

5.000,00

0,00

0,00

00-8231.016

ΤΣΜΕ∆Ε ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

5.000,00

0,00

0,00

00-8231.019

ΤΠ∆Υ

10.000,00

229,16

229,16

00-8231.022

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

10.000,00

133,80

133,80

00-8231.023

ΟΑΕ∆ 1%

3.000,00

0,00

0,00

00-8231.024

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛ1246

5.000,00

14,23

14,23

00-8231.027

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

4.000,00

0,00

0,00

00-8242.008

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

500,00

0,00

0,00

00-8242.009

Πληρωµή ∆ηµοσιεύσεων για λογαριασµό Τρίτων(Αναδόχους)

3.000,00

0,00

0,00

00-8251

Πάγια προκαταβολή

1.000,00

0,00

0,00

00-8261.001

16.080,00

0,00

0,00

00-8261.002

Επιστροφή επιχορήγησης Υπουργείου Αιγαίου (µισθώµατα ιατρών) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

3.500,00

0,00

0,00

00-8511

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

59.696,13

0,00

0,00

10-6011.001

Τακτικές αποδοχές ∆ιοικητικών-Οικονοµικών υπηρ

85.000,00

1.687,00

1.687,00

10-6012.001

Υπερωριακή απασχόληση Ληξιάρχου

1.500,00

0,00

0,00

10-6012.002

Υπερωριακή απασχόληση πρακτικογράφου

1.500,00

0,00

0,00

10-6012.003

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού

1.000,00

0,00

0,00

10-6021

17.000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

10-6041.004

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές έκτακτου προσωπικού

7.000,00

0,00

0,00

10-6051.001

Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ

12.000,00

210,88

210,88

10-6051.002

Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ

10.000,00

107,08

107,08

10-6051.003

Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ-ΕΤΕΑ

4.000,00

46,85

46,85

10-6051.004

Εργοδοτικές εισφορές

4.000,00

0,00

0,00

10-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

6.000,00

0,00

0,00

10-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

2.000,00

0,00

0,00

10-6142.002

20.000,00

0,00

0,00

10-6142.003

Υποστηρικτικές εργασίες για την προετοιµασία των υπηρεσιών & την εφαρµογή της διπλογραφικής λογιστικής έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές

30.000,00

0,00

0,00

10-6142.004

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΤΑ-ΝΠ∆∆

10.000,00

0,00

0,00

10-6022

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017


10-6142.005

ΑΔΑ: 6ΟΞ1ΩΨΘ-ΛΨΧ 0,00

25.000,00

10-6142.006

Υπηρεσίες υποστήριξης στην κατάρτιση ισολογισµού 2014 κ τήρηση διπλογραφικού Φορολογική υποστήριξη

5.000,00

0,00

0,00

10-6161

Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας

20.000,00

0,00

0,00

10-6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

55.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

10.000,00

0,00

0,00

2.000,00

10-6261 10-6262 10-6264

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

10-6266.001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

15.000,00

0,00

0,00

10-6266.002

Συντήρηση & αναβάθµιση ιστοσελίδας ∆ήµου Αντιπάρου

5.000,00

0,00

0,00

10-6266.003

Συντήρηση ψηφιακής πλατφόρµας

5.000,00

0,00

0,00

10-6412

Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

2.000,00

0,00

0,00

10-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

2.000,00

0,00

0,00

10-6461

Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων

3.500,00

0,00

0,00

10-6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

10.000,00

0,00

0,00

10-6613

3.500,00

0,00

0,00

10-6614

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(µελάνια κλπ) Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου

5.000,00

0,00

0,00

10-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

3.000,00

0,00

0,00

10-6634

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

5.000,00

0,00

0,00

10-6635

Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

3.000,00

0,00

0,00

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

2.000,00

0,00

0,00

10-6699

Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

4.500,00

0,00

0,00

10-7131.001

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

2.500,00

0,00

0,00

10-7133.001

προµήθεια επίπλων για το δηµοτικό κατάστηµα

10.000,00

0,00

0,00

10-7134.001

10.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

10-7134.004

Προµήθεια νέων λογισµικών-αναβάθµιση Οικονοµικής & ∆ιοικητικής υπηρεσίας Προµήθεια ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για τη ∆ιοικητική Υπηρεσία Προµήθεια ηλεκτρονικού συστήµατος καταγραφής ωραρίου προσωπικού Προµήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

3.500,00

0,00

0,00

10-7134.005

Προµήθεια εξαρτηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

5.000,00

0,00

0,00

10-7135.001

Προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος

5.000,00

0,00

0,00

10-7135.002

Προµήθεια συνεδριακού συστήµατος µε ψηφιακή εγγραφή

7.500,00

0,00

0,00

10-7135.004

Τηλεφωνικό κέντρο

3.000,00

0,00

0,00

10-8113

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

5.000,00

0,00

0,00

10-8115

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

6.000,00

0,00

0,00

10-8116

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

1.000,00

0,00

0,00

15-6011

17.000,00

0,00

0,00

15-6051.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ

3.000,00

0,00

0,00

15-6051.002

Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ

2.000,00

0,00

0,00

15-6051.003

Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ-ΕΤΕΑ

1.000,00

0,00

0,00

15-6142.001

Αµοιβή παροχής άµεσης ιατρικής βοήθειας &αεροδιακοµιδής

25.000,00

0,00

0,00

15-6211

40.000,00

0,00

0,00

15-6253

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

2.000,00

0,00

0,00

15-6262.001

Συντήρηση παιδικής χαράς και πάρκων

14.000,00

0,00

0,00

15-6263

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

15.000,00

0,00

0,00

15-6278.001

∆απάνες φύλαξης σπηλαίου

25.000,00

0,00

0,00

15-6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

1.000,00

0,00

0,00

15-6414

Μεταφορές εν γένει

1.000,00

0,00

0,00

15-6471

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

15.000,00

0,00

0,00

15-6472

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

5.000,00

0,00

0,00

15-6641

10.000,00

0,00

0,00

15-6671

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

6.000,00

0,00

0,00

15-6741.001

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας

22.538,76

0,00

0,00

15-6741.002

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλια, aids Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης

16.729,02

0,00

0,00

10-6265

10-7134.002 10-7134.003

15-6741.004

12.649,02

0,00

0,00

7.922,04

0,00

0,00

15-6741.009

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους Επίδοµα τυφλότητας

8.689,02

0,00

0,00

15-7134.001

Προµήθεια λογισµικού διαχειρισης προνοιακών επιδοµ

7.000,00

0,00

0,00

15-6741.005

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017


15-7322.001 15-7331.001

Εργο συντήρησης-βελτίωση αύλειου χώρου-παιδότοπος σχολικού συγκροτήµατος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

40.000,00

ΑΔΑ: 6ΟΞ1ΩΨΘ-ΛΨΧ 0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

15-8113

Μελέτη για το έργο συντήρησης-βελτίωση αύλειου χώρουπαιδότοπος σχολικού συγκροτήµατος Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

1.000,00

0,00

0,00

15-8115

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

3.000,00

0,00

0,00

15-8116

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

246,01

0,00

0,00

20-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού καθαριότητας

62.000,00

5.003,19

5.003,19

3.000,00

0,00

0,00

65.000,00

5.348,00

0,00

20-6051.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδ.εισφορές πρσωπικού ΤΥ∆ΚΥ[12,5%]

8.000,00

625,39

625,39

20-6051.002

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού [ΤΣΚΥ 8%]

6.000,00

380,27

380,27

20-6051.003

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού [ΤΕΑ∆Υ 3%]

2.500,00

166,37

166,37

20-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

20.000,00

1.564,80

0,00

20-6056

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης

3.115,38

0,00

0,00

20-6061

1.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

31.804,00

0,00

0,00

20-6253

Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

2.000,00

0,00

0,00

20-6262.002

Ηλεκτρολογικές εργασίες για συντήρηση και επισκευή

4.000,00

0,00

0,00

20-6262.005

Καθαρισµός ρεµάτων & Κοιν.χώρων µε µηχανικά µέσα

3.000,00

0,00

0,00

20-6262.008

Αποκατάσταση βλαβών σε ΦΟΠ

4.000,00

0,00

0,00

20-6263.001

Επισκευή και συντήρηση οχηµάτων καθαριότητας

21.884,62

0,00

0,00

20-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων(εργαλεία κλπ)

2.000,00

0,00

0,00

20-6275

∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π.

4.000,00

0,00

0,00

20-6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

1.000,00

0,00

0,00

20-6323.001

Τέλη αδείας µεταβίβασης και λοιπών ανταποδοτικών τ

500,00

0,00

0,00

20-6323.002

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

1.000,00

0,00

0,00

20-6412

Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

2.000,00

0,00

0,00

20-6414

Μεταφορές εν γένει

25.000,00

0,00

0,00

20-6462

∆ηµοσίευση προκυρήξεων

2.000,00

0,00

0,00

20-6633

Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)

1.000,00

0,00

0,00

20-6634.001

Αγορά σάκων απορριµµάτων

3.000,00

0,00

0,00

20-6635

Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

2.000,00

0,00

0,00

20-6641

18.000,00

0,00

0,00

20-6662

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

2.000,00

0,00

0,00

20-6671.001

Ανταλλακτικά οχηµάτων καθαριότητας

16.000,00

0,00

0,00

20-6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

1.000,00

0,00

0,00

20-6681

Υλικά φαρµακείου

300,00

0,00

0,00

20-6699.001

Προµήθεια λαµπτήρων φωτισµού

4.000,00

0,00

0,00

20-6699.002

Προµήθεια ειδών ηλεκτροφωτισµού

2.000,00

0,00

0,00

20-6721

Εισφορά υπέρ συνδέσµων

32.000,00

0,00

0,00

20-7131.002

Προµήθεια φορτηγού µε ανατροπή

54.550,28

0,00

0,00

20-7135.001

Προµήθεια κάδων απορριµµάτων

10.000,00

0,00

0,00

20-7135.003

Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων

15.000,00

0,00

0,00

20-7325.001

10.000,00

0,00

0,00

20-7325.003

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ηλεκτροδότηση -Επέκταση ΦΟΠ-εργασίες ∆Ε∆∆ΗΕ

15.000,00

0,00

0,00

20-7325.004

Υποδοµές οδοφωτισµού (συντήρηση και προµήθεια)

20.000,00

0,00

0,00

20-7335.001

Συντηρήσεις εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως

10.000,00

0,00

0,00

20-7413.002

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ΣΜΑ

6.000,00

0,00

0,00

20-8111

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

482,00

0,00

0,00

20-8113

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

4.000,00

0,00

0,00

20-8115

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

10.000,00

0,00

0,00

20-8116

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

870,82

0,00

0,00

20-8511

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

311,47

0,00

0,00

25-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥ∆ΚΥ

10.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

15-7412.001

20-6012.001 20-6041

20-6063 20-6151 20-6211

25-6041 25-6051.001

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017


25-6051.002

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΚΥ

25-6051.003

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑ∆Υ ΕΤΕΑ

25-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

25-6211

1.000,00

ΑΔΑ: 6ΟΞ1ΩΨΘ-ΛΨΧ 0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

21.208,43

0,00

0,00

25-6253

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

1.000,00

0,00

0,00

25-6262.001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεω

10.000,00

0,00

0,00

25-6262.002

Συντήρηση - επισκευή και λειτουργία δικτύου ύδρευσ

10.000,00

0,00

0,00

25-6262.003

Συντήρηση αντλιοστασίων

22.112,76

0,00

0,00

25-6262.004

Συντήρηση γεωτρήσεων

15.000,00

0,00

0,00

25-6262.005

Συντήρηση & έλεγχος λειτουργίας αφαλάτωσης ∆ήµου

20.000,00

0,00

0,00

25-6262.006

Συντήρηση & έλεγχος λειτουργίας βιολογικού ∆ήµου Αντιπάρου

120.000,00

0,00

0,00

25-6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

250,00

0,00

0,00

25-6633.001

5.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

25-6642

Προµήθεια χλωρίου-ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων

1.000,00

0,00

0,00

25-6644

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

1.000,00

0,00

0,00

25-6662.001

Υλικά συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων

5.000,00

0,00

0,00

25-6662.002

Υλικά συντήρηση δικτύου ύδρευσης

5.000,00

0,00

0,00

25-6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

3.000,00

0,00

0,00

25-6672.001

Ανταλλακτικά µονάδων αφαλατώσεων

5.000,00

0,00

0,00

25-6699.001

Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

10.000,00

0,00

0,00

25-7135.001

Προµήθεια ποµόνων

10.000,00

0,00

0,00

25-7135.005

5.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25-7135.010

Προµήθεια ηλεκτρολογικών παγίων για µόνιµες εγκαταστάσεις Υπηρεσίας Υδρευσης Προµήθεια αντλητικού εξοπλισµού & παρελκόµενων για τις µόνιµες εγκαταστάσεις ύδρευσης &αφαλάτωσης& γεωτρήσεων Προµήθεια αντλιών

5.000,00

0,00

0,00

25-7312.001

Ανώρυξη γεωτρήσεων

25.000,00

0,00

0,00

25-7412.001

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

25-8113

Μελέτες &τεύχη δηµοπράτησης δεξαµενή νερού &αντλιοστάσια δικτύου ύδρευσης οικισµού Αγ.Γεωργίου Οριστική µελέτη &τεύχη δηµοπράτησης υπογαιοποιήση δικτύου ∆ΕΗ κ τηλεπικοινωνιακού δικτύου παραδοσιακού οικισµού Α΄φαση Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

8.000,00

0,00

0,00

25-8116

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

1.000,00

0,00

0,00

25-8511

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

10.801,22

0,00

0,00

30-6011

65.000,00

0,00

0,00

30-6041.002

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισµένου χρόνου

3.000,00

0,00

0,00

30-6051.004

Εργοδοτικές εισφορές

20.000,00

0,00

0,00

30-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

2.000,00

0,00

0,00

30-6112

Αµοιβές τεχνικών

10.000,00

0,00

0,00

30-6117.001

Πιστοποιήση παιδικών χαρών

4.000,00

0,00

0,00

30-6117.002

Πιστοποιήση σχολικών κτιρίων

4.000,00

0,00

0,00

30-6142.001

Υπηρεσίες συµβούλων ΟΤΑ-ΝΠ∆∆

10.000,00

0,00

0,00

30-6161

Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας

20.000,00

0,00

0,00

30-6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

2.000,00

0,00

0,00

30-6262.001

25.000,00

0,00

0,00

30-6262.002

Αποκατάσταση ζηµιών φθορών οδοστρωµάτων &επούλωση λακών Συντήρηση δρόµων

10.000,00

0,00

0,00

30-6262.003

Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες

25.530,48

0,00

0,00

30-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

2.000,00

0,00

0,00

30-6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

1.000,00

0,00

0,00

30-6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

2.000,00

0,00

0,00

30-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

500,00

0,00

0,00

30-6641

8.000,00

0,00

0,00

30-6662.001

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Αγορά πινακίδων σήµανσης

5.000,00

0,00

0,00

30-6662.002

∆οµικά υλικά για συντηρήσεις-επισκευές λοιπών εγκαταστάσεων

11.274,62

0,00

0,00

30-6662.003

Προµήθεια υλικών σήµανσης

10.000,00

0,00

0,00

30-6662.004

Προµήθεια δοµικών υλικών

20.000,00

0,00

0,00

30-6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

5.000,00

0,00

0,00

30-7311.001

Ανακατασκευή δηµοτικού κτιρίου για στέγαση Ιατρικού Κέντρου

50.000,00

0,00

0,00

30-7322.002

Αναβάθµιση παιδικών χαρών

30.000,00

0,00

0,00

30-7323.003

Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου

50.000,00

0,00

0,00

30-7324.002

Πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισµού Αντιπάρου

45.000,00

0,00

0,00

25-6641

25-7135.008

25-7412.002

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017


30-7326.007

ΑΔΑ: 6ΟΞ1ΩΨΘ-ΛΨΧ 0,00

33.942,35

30-7333.002

Βελτίωση ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στις Γαλανταριές Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων δηµοτικών οδών

15.000,00

0,00

0,00

30-7336.002

ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

13.800,00

0,00

0,00

30-7336.003

Συντήρηση & επισκευή τοιχίων αντιστήριξης

30.000,00

0,00

0,00

30-7411.001

10.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

30-7412.002

Μελέτη για την ανακατασκευή δηµοτικού κτιρίου για στέγαση Ιατρικού Κέντρου ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΓΑΛΑΝΤΑΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΦΝΕΙΚΟΥ ΓΥΑΛΟΥ

20.000,00

0,00

0,00

30-7412.003

Μελέτη ασφαλτόστρωσης οδών Αντιπάρου

7.000,00

0,00

0,00

30-8115

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

1.000,00

0,00

0,00

30-8116

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

500,00

0,00

0,00

30-8122

Έργα

1.496,17

0,00

0,00

35-6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

500,00

0,00

0,00

35-6262

2.000,00

0,00

0,00

35-6263.001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστικού οχήµατος

6.900,00

0,00

0,00

35-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

2.000,00

0,00

0,00

35-6279.001

Συντήρηση και κλαδονοµή δέντρων-φυτών

6.900,00

0,00

0,00

35-6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

500,00

0,00

0,00

35-6414

Μεταφορές εν γένει

1.000,00

0,00

0,00

35-6633.001

Απολυµάνσεις-Κουνοποκτονίες

8.000,00

0,00

0,00

35-6641

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

35-6699

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

2.000,00

0,00

0,00

35-7135.001

Αναγοµώσεις & αντικαταστάσεις πυροσβεστικών φωλιών

1.599,00

0,00

0,00

40-6635

Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

1.000,00

0,00

0,00

45-7311.001

Κατασκευή οστεοφυλακείου

50.000,00

0,00

0,00

45-7413.001

Μελέτη κατασκευής οστεοφυλακίου

10.000,00

0,00

0,00

63-7312.001

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

50.000,00

0,00

0,00

64-7311.001

34.000,00

0,00

0,00

64-7412.001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ∆.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Μελέτη δηµιουργία χώρου στάθµευσης ∆ήµου Αντιπάρου

6.000,00

0,00

0,00

64-7413.001

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

10.000,00

0,00

0,00

70-6011

10.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

70-6051.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ

2.500,00

0,00

0,00

70-6051.002

Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ

2.500,00

0,00

0,00

70-6051.003

Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ

1.500,00

0,00

0,00

70-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

2.500,00

0,00

0,00

70-6211

30.000,00

0,00

0,00

70-6262.008

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Συντήρηση φωτισµού λιµενικής ζώνης

8.198,28

0,00

0,00

70-6265.001

Συντήρηση ασύρµατου δικτύου

5.000,00

0,00

0,00

70-6278.001

∆απάνες φύλαξης λιµενικής ζώνης

20.000,00

0,00

0,00

70-6279.001

20.000,00

0,00

0,00

70-6414

καθαριότητα λιµενικής ζώνης (χρηµατοδότηση Λιµενικού Ταµείου) Μεταφορές εν γένει

2.000,00

0,00

0,00

70-6699.001

Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων λιµενικής ζώνης

5.000,00

0,00

0,00

70-7131.001

Προµήθεια & εγκατάσταση αλεξικεραύνων

15.000,00

0,00

0,00

70-7135.002

Προµήθεια πάγιου εξοπλισµού για την λιµενική ζώνη

15.000,00

0,00

0,00

70-7135.003

13.000,00

0,00

0,00

70-7311.002

προµήθεια εγκατάσταση σηµείων πρόσβασης ασύρµατης πρόσβασης (hot spots) ∆ήµου Αντιπάρου Ανακατασκευή παλαιού τυροκοµείου

99.226,74

0,00

0,00

70-7336.001

Επισκευή & συντήρηση προβλήτας λιµενικής ζώνης

40.000,00

0,00

0,00

70-7413.004

Μελέτη αναβάθµισης εικόνας του δήµου

20.000,00

0,00

0,00

70-7513.001

Συµµετοχή-σύσταση ∆ηµοτικής επιχ/σης ύδρευσης αποχέτευσης Αντιπάρου (∆.Ε.Υ.Α.Α) Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

50.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

45.000,00

0,00

0,00

3.953.955,71

24.635,71

17.722,91

30-7412.001

35-6692

70-6021

70-8113 -9111

ΣΥΝΟΛΑ:

0,00

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ΟΥ 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you