Issuu on Google+

‫מעובדות קבלן‬ ‫לעובדות מן המניין‬ ‫קריאה להעסקה ישירה של עובדות הניקיון‬ ‫באוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬

‫נייר עמדה המוגש‬ ‫לפרופ' רבקה כרמי‬ ‫נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫אפריל ‪2010‬‬


3

2


5

4


7

6


9

8


11

10


13

12


15

14


17

16


19

18


21

20


23

22


25

24


27

26


28


מעובדות קבלן להעסקה ישירה