Page 1

Царинска управа на Република Македонија ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година Реден број

1.

2.

3.

Тарифен број

3105 10 00 00

3105 10 00 00

3105 10 00 00

Дата на издавање

Опис на стоката

Клучни зборови

Слика

Законска основа

01/02/2010

Течно органскоминерално ѓубриво на растителна основа во својот состав содржи 25 % органски материи, вкупен азот 4 %, фосфор пентоксид 4 % и OFARM potasli калиумоксид 10 %. Ѓубривото е со темно кафена боја, спакувано во пластична амбалажа со бруто маса од 1 литар, 5 литри и 10 литри.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за Глава 31, исклучувањето во тар. број 3101 (д) и наименование на тар. ознака 3105 10 00 00.

01/02/2010

Течно органско ѓубриво на растителна основа во својот состав содржи 45 % органски материи, вкупен азот 5 %, калиум 7 % и слободни OFARM complex аминокиселини 3,5 %. Ѓубривото e со темно кафена боја спакувано во пластична амбалажа со бруто маса од 1 литар, 5 литри и 10 литри.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за Глава 31, исклучувањето во тар. број 3101 (д) и наименование на тар. ознака 3105 10 00 00.

01/02/2010

Течно органскоминерално ѓубриво на растителна основа во својот состав содржи 35 % OFARM azotlu органски материи и вкупен азот 10 %. Ѓубривото е со темно кафена боја, спакувано во

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за 1

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија

4.

5.

6.

3105 10 00 00

3105 10 00 00

3824 90 97 00

пластична амбалажа со бруто маса од 1 литар, 5 литри и 10 литри.

Глава 31, исклучувањето во тар. број 3101 (д) и наименование на тар. ознака 3105 10 00 00.

01/02/2010

Течно органскоминерално ѓубриво на растителна основа во својот состав содржи 20 % органски материи, вкупен азот 4 %, фосфор пентоксид 10 % и OFARM fosforlu калиумоксид 4%. Ѓубривото е со темно кафена боја, спакувано во пластична амбалажа со бруто маса од 1 литар, 5 литри и 10 литри

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за Глава 31, исклучувањето во тар. број 3101 (д) и наименование на тар. ознака 3105 10 00 00.

01/02/2010

Течно органскоминерално ѓубриво на растителна основа во својот состав содржи 30 % органски материи, вкупен азот 6 %, фосфор пентоксид 6 % и OFARM dengeli калиумоксид 6 %. Ѓубривото е со темно кафена боја, спакувано во пластична амбалажа со бруто маса од 1 литар, 5 литри и 10 литри.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за Глава 31, исклучувањето во тар. број 3101 (д) и наименование на тар. ознака 3105 10 00 00.

01/02/2010

3M коректорот во прав се користи за идентификација на 3M DRY GUIDE гребнатини или останати COAT несовршености на површината на возилото во текот на процесот на шмирглање. Тој работи со

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 3824. 2

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија давање на црна разлика на површината која укажува на било каков дефект. Сувиот коректор може да се користи со метод на влажно или суво шмирглање. Производот е со следниот состав: Лимонит 65,075,0%; Активен јаглен 25,030,0%; Црн јаглен 5,0-10,0%

7.

8.

4818 50 00 00

8705 10 00 00

02/02/2010

Хирушки мантил за еднократна употреба за во оперециона сала. Наменет е за покривање на телото од рамениците до коленото. Тој е со целосен отвор назад и е со долги ракави кои се ХИРУШКИ порабени со манжетни. МАНТИЛ Изработен е од хидрофобен (отпорен на вода) добиен со спанлејс технологија на неткаен синтетички материјал (55% дрвена пулпа и 45% ПЕС полиестерсулфон)

Основни правила 1,3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 4818.

02/02/2010

Употребувано специјално возило-дигалка (капацитет за подигање на товар: 70t) со СПЕЦИЈАЛНО телескопска стрела и вртлив ВОЗИЛО-ДИГАЛКА постамент, марка FAUN , тип ATF 70-4(ATF 70-4), со број на шасија WFN4RTEN1S4065036, и број на мотор OM402LA,

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 8705 точка 7.

3 ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија проиведено 1995 година. Возилото е со шасија на моторно возило, со кабина за управување на возилото и засебна кабина за ракување со дигалката. Возилото е со максимална дозволена брзина 78 км/h

9.

0801 32 00 00

05/02/2010

Лупени сирови јатки на индиски ореви со боја на бледа слонова коска и влага од 3,2 %. Истите се CASHEW KERNEL спакувани во картонска кутија со по две лимени кутии со нето тежина од 22,680 кг.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, општи одредби кон Глава 8 од Коментар на ХС и наименувание на тар. ознака 0801 32 00 00. Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 8704 и наименувание на тар. ознака 8704 22 99 00. Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на

10.

8704 22 99 00

09/02/2010

Товарно возило кипер платформа со механизам за утовар и истовар на контењери, марка MAN, тип L 2000 A130 3185102, број на шасија WMAL24ZZZ3Y115880, Товарно возило број на мотор D0834 кипер платформа LFL03/0550343552P2B1, дизел, со работна зафатнина на моторот 4580 см3, со сопствена тежина од 5520 кг и дозволена носивост 7490 кг. Произведено 2003 година.

11.

8479 89 97 00

12/02/2010

Употребувана повеќенаменска хидраулична преса за смет, тип SB-24-38, сериски број

Повеќенаменска хидраулична преса

4 ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија 104610442, со должина 12,50 м и ширина 2,5 м, опремена со хидрауличен клип на потисната плоча и дизел мотор на пресата. Земја на потекло Германија, произведена 1980 година.

12.

13.

8703 32 90 10

8703 32 90 10

Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 8479.

12/02/2010

Употребуван товарен автомобил, марка PEUGEOT, тип G WJY (PARTNER) (F 1.9 D), број на шасија VF3GJWJYB95091908, дизел, работна зафатнина на моторот од 1868 cm3, со сопствена маса од 1342 kg и МАЛ ТОВАРЕН дозволена носивост 498kg (348kg АВТОМОБИЛ и 2 лица). Возилото има 3+1 (двокрилна) врати , две места за седење и единечен адаптиран внатрешен простор за стока кој е одвоен со преграда, со присуство на фитинзи за инсталација на седишта.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 8703 и наименувание на тар. број 8703.

12/02/2010

Употребуван товарен автомобил, марка CITROEN, тип G RHY (BERLINGO) (F 2.0 HDI), број на шасија VF7GJRHYK93213454, МАЛ ТОВАРЕН дизел, работна зафатнина на АВТОМОБИЛ моторот од 1997 cm3, со сопствена маса од 1386 кг и дозволена носивост 534kg (384kg и 2 лица). Возилото има 4+1

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 8703 и наименувание на тар. број 8703. 5

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија врати , две места за седење и единечен адаптиран внатрешен простор за стока кој е одвоен со преграда, со присуство на фитинзи за инсталација на седишта.

14.

8705 90 30 00

15/02/2010

Употребувано возило за испумпување на бетон, марка МERCEDES, тип SK 652 (1824/45),VIN-код (број на шасија) WDB6520051K096257 и ВОЗИЛО СО тип/број на мотор OM 401 LA.III- ПУМПА ЗА БЕТОН 1/401.975 10 798121. Возилото е со затворена кабина за возачот и шасија на која е надградена пумпа за испумпување на бетон. Година на производство 1994.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, и Коментарските забелешки кон тар. број 8705.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа,наименувание на тар. ознака 8705 40 00 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 8705. Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на

15.

8705 40 00 00

15/02/2010

Употребувано возило кое се состои од затворена кабина и шасија на која е вградена бетонска мешалка, марка IVECO, ВОЗИЛО СО тип 340 EH (EUROTRAKER ВГРАДЕНА CURSOR) (MP 340 E 35 HB 42,5) БЕТОНОМЕШАЛКА и VIN-код (број на шасија) WJMJ3JPS10C079297 и број на мотор F2BE0681A/B416013966. Произзведено 2000 година.

16.

4911 99 00 00

16/02/2010

Летоци во слободни листови, наменети да се употребуваат како промотивен материјал кои

ЛЕТОЦИ

6 ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија немаат никаква комерцијална вредност и кои не се наменети за остварување на било каков профит. Промотивните материјали се од областа на анти-дискриминацијата и за промоција на мир.

17.

4911 99 00 00

Царинска тарифа, и Коментарските забелешки кон тар. број 4911 и наименувание на тар.број 4911.

16/02/2010

Самолепливи печатени етикети (стикери) наменети да се употребуваат како промотивен материјал кои немаат никаква САМОЛЕПЛИВИ комерцијална вредност и кои не ПЕЧАТЕНИ се наменети за остварување на ЕТИКЕТИ било каков профит. Промотивните материјали се од областа на антидискриминацијата и за промоција на мир.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, и Коментарските забелешки кон тар. број 4911 и наименувание на тар.број 4911.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, и Коментарските забелешки кон тар. број 4911 и наименувание на тар.број 4911. Основни правила 1 и 6 за примена на

18.

4911 99 00 00

16/02/2010

Плакати во слободни листови, наменети да се употребуваат како промотивен материјал кои немаат никаква комерцијална вредност и кои не се наменети за ПЛАКАТИ остварување на било каков профит. Промотивните материјали се од областа на анти-дискриминацијата и за промоција на мир.

19.

6307 90 99 00

16/02/2010

Заштитна маска за лице за Заштитна маска за еднократна употреба, хируршка, лице

7 ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија изработена од неткаен материјал (3-слојна, каде надворешниот и внатрешниот се изработени од 100% полипропиленски термички врзани континуирани полипропиленски филаменти, а внатрешниот е порозен) и е со одлични филтрациони својства, хемиски нетретирана, со еластични ленти кои се поставуваат зад уши, за држење на маската и со прилагодлива (со фалти кои се отвораат, шират) форма за да го покрие носот и устата.

20.

21.

3504 00 90 00

9018 90 85 00

Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 6307.

18/02/2010

Изолиран соин протеин со состав согласно анализен сертификат: 91,7 % протеин по маса пресметано на сува материја и Изолиран соин влага 5,1 %. Производот е во протеин форма на прав со слабо жолта боја, спакуван во вреќи од 20 кг и се користи во месната индустрија.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментарски објаснувања на ХС за Глава 21 точка (6) и за Глава 35 точка Б (6).

18/02/2010

Tег (1250 грама) за МулерФеморал ретрактор. Тегот со тежина од 1250 грама се закачува ретрактор на хируршкиот инструмент, ретрактор, наменет за изведување хируршки

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, забелешка 2(б) од Глава 90, и Коментар на ХС за 8

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија

22.

23.

24.

8705 90 90 00

2202 90 10 90

3004 50 00 10

интервенции.

тар. број 9018.

18/02/2010

Употребувано специјално возило марка FIAT , тип 220YM5, вид VASP, со број на шасија ZFA22000012680532, произведено 2000 година. Сe ВОЗИЛО FIAT состои од шасија на моторно SCUDO СО возилo на која се монтирани ПЛАТФОРМА кабина и крак дигалка со корпа за работа на висина. Возилото се користи за монтирање и одржување на висечки кабли, улично осветлување, итн.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 8705 точка 3.

18/02/2010

Диететски напиток, приготвен од стабилизиран алое вера џус од алое, природен овошен сок од калинка , глукозамин сулфат, хондроитин сулфат и МСМ(метил сулфонил метан), Диететски напиток аскорбинска киселина, арома, фруктоза. Производот е спакуван во мек пакет, фолија /ПЕТЕ/ЛДПЕ со зафатнина од 88,7 мл , и истиот се консумира како напиток.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 2202.

19/02/2010

Kардиохелт со коензим Q10 во прав, во својот состав содржи: соин лецитин, коензим Q10, витамин Е, витамин С, магнезиум, екстракт од

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Дополнителна

Kардиохелт со коензим Q10 во прав

9 ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија маслинови лисја, екстракт од гроздово семе, екстракт од куркума во прав, смола од екстракт од бозвелија, хром, витамин Б6, витамин Б12, фолат, фруктоза, микрокристална целулоза и силициев диоксид. Се користи како додаток во исхраната. Истиот е спакуван во 30 посебни пакетчиња спакувани во 1 кутија.

2106 90 92 00

22/02/2010

Таблети кои во својот состав содржат: калциум дифосфат, железо фумарат, калиум јодид, магнезиум оксид, цинк сулфат, селенометионин, бакар гликонат, манган гликонат, хром пиколинат, молибден аминокиселински хелат, Таблети за додаток ванадиум аминокиселински во исхраната хелат, природен талог од минерали од морското дно, кроскарамелозен натриум и стеаринска киселина. Се користат како додаток во исхраната. Истите се спакувани во HDPE шише од 180 таблети, за продажба на мало.

26. 75 2106 90 92 00

22/02/2010

Таблети за додаток во исхраната Таблети за додаток со витамин Ц и овесни трици, во во исхраната со

25.

забелешка 1 за Глава 30 и Коментар на ХС за тар. број 3004.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 1(а) и Дополнителна забелешка 1 за Глава 30 и Коментар на ХС за тар. број 2106.

Основни правила 1 и 6 за примена на 10

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија својот состав содржат: природни витамин Ц овесни трици, сорбитол, пчелен мед, аскорбинска киселина, стеаринска киселина, природна арома на портокал, цитрусови биофлавоноиди, плод од папаја во прав и силициев диоксид. Истите се спакувани во HDPE шише од 100 таблети, за продажба на мало.

27.

28.

2106 90 92 00

2106 90 98 00

Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 1(а) и Дополнителна забелешка 1 за Глава 30 и Коментар на ХС за тар. број 2106.

22/02/2010

Диететски додаток во форма на гел капсули, на база на екстракт од Garcinia Cambogia, шафраново масло, желатин, глицерин, средноверижни триглицериди, дестилирана вода, пчелин восок, Диететски производ екстракт од рогач , лецитин, титан диоксид и хром пиколинат . Производот е спакуван во пластично шишенце со содржина од 70 гел капсули.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 1(а) и Дополнителна забелешка 1 за Глава 30 и Коментар на ХС.

22/02/2010

Диететски производ во форма на ефервесцентни таблети кои се раствораат во вода за приготвување енергетски пијалок. Таблетите се на база на Диететски производ Л-таурин, Л-леуцин, глукоронолактон, екстракт од корен на женшен, пантотенска киселина, ниацин, витамин Б6 и

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 1(а) и Дополнителна забелешка 1 за Глава 30 и Коментар на ХС. 11

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија Б12, декстроза, арома, сахароза. Производот е спакуван во кутија од по 30 таблети претходно спакувани во фолија.

29.

30.

31.

2106 90 92 00

2106 90 92 00

6306 12 00 00

23/02/2010

Диететски прашкаст производ кој во својот состав содржи: изолиран соја протеин, калциум казеинат, сурутка, фруктоза, обработено какао, аминокиселини, микроелементи, Диететски производ растворливи и нерастворливи фибри, антиоксиданти (бета каротен), витамини и други материи. Производот е со вкус на чоколадо, спакуван во лименка од 525 г.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 2106.

23/02/2010

Диететски прашкаст производ кој во својот состав содржи: протеинска смеса Forever Living (сурутка-концентрат, изолиран соја протеин и калциум казеинат), фруктоза, витамини, минерали и други материи. Производот е со вкус на ванила, спакуван во лименка од 525 г.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 2106.

23/02/2010

Заштитна покривка со димензии 2м х 3м, по ивиците порабена со Церада метални окца за врзување. Истата е изработена од синтетички материјал, со

Диететски производ

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 1(е) и 7 (б) 12

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија платнен преплет од ленти со димензи 3 мм, ламинирана со полиетилен од едната страна. Се користи за заштита на стоката од временски услови.

32.

33.

34.

2106 90 92 00

2106 90 92 00

2106 90 92 00

за Оддел 11, Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 6306 точка (1) и наименувание за тар. ознака 6306 12 00 00.

23/02/2010

Гел-капсули кои во својот состав содржат: концентрирано масло од лук, мајчина душица во прав, масло од репа, желатин, глицерин, лецитен, пчелен восок, Гел-капсули, додаток дестилирана вода и екстракт од во исхрана рогач. Се користат како додаток во исхраната. Истите се спакувани во HDPE шише од 100 гел-капсули, за продажба на мало.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 2106.

23/02/2010

Диететски прашкаст производ кој во својот состав содржи: изолиран соин протеин, калциев казеинат, сурутка, фруктоза, Диететски производ витамини, минерали и други материи. Производот е со вкус на ванила, спакуван во лименка од 525 г.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 2106.

23/02/2010

Диететски прашкаст производ кој во својот состав содржи: изолиран соин протеин, калциев Диететски производ казеинат, сурутка, фруктоза, какао во прав, аминокиселини,

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. 13

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија микроелементи, растворливи и нерастворливи фибри, антиоксиданти, витамини и други материи. Производот е со вкус на чоколадо, спакуван во лименка од 525 г.

35.

36.

2101 12 98 00

2710 19 81 00

број 2106.

26/02/2010

Производот се препорачува за идеална фигура како додаток во режим на слабеење, а претставува препарат за растворање во вода за подготовка на кафе напиток. Вита голд кафе Препаратот е спакуван во мали пакетчиња од 2,25 г, и е на база на кафе природно, растворливо од 1,851 г (82,72%), сув екстракт од зелен чај од 0,247 г, сув екстракт од женшен 0,028 г, Лкарнитин и хром III хлорид.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 2101.

26/02/2010

Производот е во вид на масловидна течност со жолта боја и мирис на нафтен дериват и се користи за подмачкување на двотактни мотори. Врз основа на INA 2 taktol sint спровердената анализа, според ASTM D 86 – симулирана дестилација со гасна хроматографија (Gas Chromatography) и инфра-црвена спектроскопија (Fourier

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 2 и Дополнителна забелешка 2(г) кон Глава 27 и Коментарски објаснувања за тар.број 2710. 14

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија Transformer Infra-Red Spectroscopy) е утврдено дека производот содржи повеќе од 70% масло добиени од преработка на нафтени деривати и битуменозни материјали и има својство за подмачкување на база на јаглеводороди.

37.

38.

39.

1511 90 99 00

1517 90 99 00

2106 90 98 00

01/03/2010

Палмово масло со бела боја, во цврста состојба, согласно анализен сертификат со јоден број 48-56, се користи како суровина во прехрамбената растителна маст индустрија за производство на чоколадо. Производот е во рефусно пакување од 10 кг во картонска амбалажа обложена со најлонска фолија.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, и наименувание на тар. број 1511 и тар. ознака 1511 90 99 00.

02/03/2010

Мешаница од палмово и растително масло со бела боја, во цврста состојба, се користи како Мешавина на суровина во прехрамбената растителни масти индустрија за производство на баклави. Истата е пакувана во лимени конзерви од 16,380 кг.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, и наименувание на тар. број 1517 и тар. ознака 1517 90 99 00.

17/03/2010

Оваа мешавина на маст Мешавина на претставува цврста емулзија од растителна и млечна типот вода во маст, составена од маст 80% растителна маст и 20% млечна маст. Производот е

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, Забелешка 1 (в) кон Глава 15 и и 15

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија

40.

8705 40 00 00

текстура, пресована и формирана во блокови. Се користи во кондиторската индустрија. Истата е со тежина од 25 кг.

Коментарски забелешки на ХС за тар.број 2106 точка 3 и тар. број 1517.

15/04/2010

Употребувано возило кое се состои од затворена кабина и шасија на која е вградена бетонска мешалка, марка MAN, тип T18PXN18D со број на шасија WMAT180976M247335 и број на мотор D2865LF21

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа,наименувание на тар. ознака 8705 40 00 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 8705.

41.

0709 59 30 00

21/04/2010

Свежи печурки за јадење-обичен вргањ од типот `Редовна манатарка`(BOLETUS EDULIS). Печурката се состои од шапка и дршка како јастиви делови. Дршката е дебела и често пати поголема од шапката. Пречникот на шапката е до 12cm a дршката до 20cm височина. Бојата на печурката е жолто-кафена, со пријатна миризба и вкус на вргањ. Свежите печурки се пакувани во PVC амбалажа или дрвени гајби.

42.

1902 19 10 00

05/05/2010

Макарони Панделки (Pasta Farfalle), тестенини приготвени од брашно од тврда пченица

СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО-СО ВГРАДЕНА БЕТОНСКА МЕШАЛКА

СВЕЖИ ПЕЧУРКИ ЗА ЈАДЕЊЕОБИЧЕН ВРГАЊ (BOLETUS EDULIS)

Stella Pasta Farfalle

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, Забелешка 2 кон Глава 7, наименувание на тар. ознака 0709 59 30 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 0709.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, 16

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија (Дурум брашно), без јајца и други додатоци. Макароните се во форма на панделки и имаат жолтеникава боја. Тестенините се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама.

43.

44.

45.

1902 19 10 00

1902 19 10 00

1902 19 10 00

наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902.

05/05/2010

Макарони Спирали (Pasta Fusilli), тестенини приготвени од брашно од тврда пченица (Дурум брашно), без јајца и други Stella Pasta Fusilli додатоци. Макароните се со спирална форма и жолтеникава боја. Тестенините се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902.

05/05/2010

Макарони Пене (Pasta Penne), тестенини приготвени од брашно од тврда пченица (Дурум брашно), без јајца и други Stella Pasta Penne додатоци. Макароните се со цевчеста форма и жолтеникава боја. Тестенините се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902.

05/05/2010

Шпагети бр.10 (Spaghettini No 10), тестенини приготвени од Stella Spaghettini No брашно од тврда пченица (Дурум 10 брашно), без јајца и други додатоци. Тестенините се со жолтеникава боја и се спакувани

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските 17

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија

46.

47.

48.

49.

1902 19 10 00

1902 19 10 00

1902 19 10 00

1902 19 10 00

во кеси со нето маса од 500 грама.

забелешки кон тар. број 1902.

05/05/2010

Шпагети бр.11 (Spaghettini No 11), тестенини приготвени од брашно од тврда пченица (Дурум Stella Spaghettini No брашно), без јајца и други 11 додатоци. Тестенините се со жолтеникава боја и се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902.

05/05/2010

Шпагети Специал (Spaghettini Special), тестенини приготвени од брашно од тврда пченица (Дурум брашно), без јајца и други додатоци. Тестенините се со жолтеникава боја и се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902.

05/05/2010

Фиде (Vermicelli), тестенини приготвени од брашно од тврда пченица (Дурум брашно), без јајца и други додатоци. Тестенините се со жолтеникава боја и се спакувани во кеси со нето маса од 250 грама.

07/05/2010

Stella макарони ригатони, STELLA тестенини подготвени од брашно МАКАРОНИ (pasta од 100% дурум пченица rigatoni) семолина, без јајца и други

Stella Spaghettini Special

Stella Vermicelli

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902. Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. 18

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија

50.

51.

1902 19 10 00

1902 19 10 00

додатоци. Тестенините се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама., а се подготвуваат со варење 12-14 мин.

ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902.

07/05/2010

Stella макарони аморозо, тестенини подготвени од брашно од 100% дурум пченица семолина, без јајца и други додатоци. Тестенините се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама., а се подготвуваат со варење 10-12 мин.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902.

07/05/2010

Stella макарони тортилиони, тестенини подготвени од брашно од 100% дурум пченица семолина, без јајца и други додатоци. Тестенините се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама., а се подготвуваат со варење 13-15 мин.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902. Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска

STELLA МАКАРОНИ аморозо (pasta Amorozo

STELLA МАКАРОНИ тортилиони (pasta Tortiglioni)

52.

1902 19 10 00

07/05/2010

Stella макарони школки, тестенини подготвени од брашно од 100% дурум пченица STELLA семолина, без јајца и други МАКАРОНИ школки (pasta Conchigliette) додатоци. Тестенините се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама. Се подготвуваат со варење од 10-12 мин.

53.

1902 19 10 00

07/05/2010

Stella шпагети 6, тестенини подготвени од брашно од 100%

STELLA Шпагети 6 (Spaghettini No 6))

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902.

19 ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија

54.

55.

2008 19 19 00

9018 19 90 00

дурум пченица семолина, без јајца и други додатоци. Тестенините се спакувани во кеси со нето маса од 500 грама., а се подготвуваат со варење 11-13 мин.

та номенклатура, наименувание на тар. ознака 1902 19 10 00 и Коментарските забелешки кон тар. број 1902.

12/05/2010

Производот претставува сусамова каша од сусамово семе добиено од лупени и печени сусамови семки. Кашата е со хомогена пастозна текстура со ТААН Сусамова беж боја, пријатен мирис и вкус каша на таан. Кашата од таан е пакувана во пластични буриња од 200 до 220 кг. Погодна е за домашна и за професионална употреба како состојка во многу производи.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 2008.

14/05/2010

Сегментативен композитен анализатор на тело, со снимач на податоци и со софтвер за анaлиза. Сегментативното читање ги одделува резултатите АНАЛИЗАТОР НА на процент на масти, маса на ТЕЛЕСНА масти, маса на слободни масти и СТРУКТУРА предвидува мускулна маса. Апаратот дава резултати за тежина, индекс на телесна маса, проценти и густина на масти, вкупно вода во телото и

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа .

20 ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија препорачлив % на телесна маст.

56.

57.

58.

7323 10 00 00

3921 14 00 00

8705 90 10 00

31/05/2010

Производот е изработен од жица од нерѓосувачки челик со повеќестепено извлекување и МАГИЧНА автоматско увивање во спирала, СПИРАЛА како магична спирала за употреба во домаќинство (за триење садови, полирање) како челична волна.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 7323.

31/05/2010

Ленти од регенерирана целулоза во ролни од 116 м, ширина од 64 мм, дебелина од околу 5 мм, и тежина на ролната од просечно УПИВАТЕЛНА 50 кг. Ваквите ленти се наменети КРПА за сечење во стандардизирани димензии на упивателни крпи за домаќинство.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, Забелешка 10 од Глава 39 и Коментар на ХС за тар. број 3921.

04/06/2010

Употребувано моторно возило за превоз на дефектни возила, марка VOLKSWAGEN- VW, тип 2V, со број на шасија WV3ZZZ2VZVF090379. Возилото е со шасија на товарно моторно возило за возило, со кабина со 3 седишта превоз на дефектни вклучувајќи го и возачот, со возила платформа за утовар на дефектно возило, опремено со рамка за прифаќање и утовар на дефектни возила, макара за влечење на дефектни возила.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа,наименувание на тар. број 8705 , наименувание на тар. ознака 8705 90 10 00 и Коментар на ХС за тар. број.

21 ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија

59.

60.

61.

1518 00 95 00

1806 32 90 00

1108 12 00 90

11/06/2010

Употребувани растителни масла од готвење од фритези, кои се искористени за пржење во угостителски објекти. Тоа се обично сончогледово, соино, палмино масло , кои пак во употребувано масло процес на готвење се загадени и со животински масти. Ваквите масла се собираат во цистерни и се наменети за понатамошна преработка за производство на биодизел гориво.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа,наименувание на тар. број 1518 , наименувание на тар. подброј 1518 00 95 00 и Коментар на ХС за тар. број 1518.

24/06/2010

Производот претставува замена за нутритивен оброк за човечка исхрана, во форма на плочка, не полнета, без додадено овошје или јатчесто овошје, еднострано (половина) прекриена со чоколадо, со следен состав: нутритивен оброк фруктоза, соини протеини, чоколадо и гликозен сируп. Чоколадната плочка е со нето маса од 56 г, претходно спакувана засебно, а потоа по 7 вакви плочки се спакувани во кутија, со нето маса од 392 г.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа,наименувание на тар. број 1806 , наименувание на тар. подброј 1806 32.

01/07/2010

Скробин , нишесте, најфин пченкарен скроб за јадење, скроб подготвен во пакување за малопродажба, од 200 г , 500 г и

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска 22

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија 1 кг. Состав: пченкарен скроб, сулфур диоксид.

62.

63.

64.

65.

7303 00 90 00

7207 20 52 00

8483 40 29 00

8483 90 89 00

тарифа,наименувание на тар. број 1108 и Коментар на ХС.

01/07/2010

Производите се одливци, профилирани во форми со еднократни или повеќекратни отвори, добиени од леано железо, наменети за употреба како одливци за делови од цевоводни системи, водоводна мрежа подземни хидранти, после нивно понатамошно доработување, во смисол на дупчење, режење навои, брусење, епоксидна заштита и др.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, Забелешка 1 од Глава 73 и Коментар на ХС.

01/07/2010

Одливок со кружна форма, од сферографитен челик, добиен со одливок за фланша континуирано леење за понатамошна доработка и изработка на фланши.

Основни правила 1 и 6 за примена на Царинска та номенклатура, Забелешка 1(з) од Глава 72 и Коментар на ХС.

03/08/2010

Производот претставува конусен запченик, добиен од отковци со конусен запчаник за процес на стругање, глодање, трактор термичка обработка и брусење, наменет за вградување во трактори.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и Коментар на ХС за тар. број 8483.

05/08/2010

Производот претставува главчина-спојка, главчина (спојка), која има каталошки број функција да спојува две осовини 70.11008 кои се наоѓаат од моторот до менувачот на комбајнот.

Основни правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, забелешка 2 (а) кон 23

ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година


Царинска управа на Република Македонија Спојката е добиена од отковци и шипкаст материјал со процес на стругање, глодање, термичка обработка и брусење.

Оддел 16 и Коментар на ХС за тар. број 8483.

24 ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2010 година

ZTI  
ZTI  

zti 2010 with all things inside

Advertisement