Page 1

КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

КАТАЛОГ

на българските пощенски марки, пликове и карти / 1879 – 201 3 /

2009

ГОДИНА

georgiev_corp@yahoo.com

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (23 януари) Европейска филателна изложба 2009. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Н. Атанасов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Гребеновидна 13. Формат: 43х32,5 мм. Листа: 5х10. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 1 000 000.

4861 2009 (29 януари) 10 години независим регулатор – Комисия за регулиране на съобщенията (1998-2008). Илюстрована пощенска карта с нов, оригинален знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

2009 (6 февруари) Юбилейни годишнини на бележити личности. 4 пощенски марки, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: П. Вълчев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 54х29 мм. Листа: 5х10. Номинална стойност: 4862 – 10 ст.; 4863 – 50 ст.; 4864 - 60 ст.; 4865 – 1 лв. Тираж: по 15 000. 4862 – Ейбрахам Линкълн (1809-1965), 16-ти президент на САЩ; 4863 – Николай Гогол (1809-1852), руски писател; 4864 – Чарлз Дарвин (1809-1982), английски биолог; 4865 – Едгар Алан По (1809-1849), американски поет и писател.

4862

4863

4864

4865

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

2009 (6 февруари) Юбилейни годишнини на бележити личности. 1 пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Художник: П. Вълчев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Имитирана. Формат: 54х105 (54х29) мм. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 6 900. Чарлз Дарвин (1809-1982), английски биолог.

4866 2009 (16 февруари) Мач на претендентите за световната титла по шахмат Веселин Топалов – Гата Камски, София 16-28.02.2009г. Илюстрована пощенска карта с нов, оригинален знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Т. Ахмед. Тираж: 2 764.

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (26 февруари) Световна купа по ски алпийски дисциплини Банско 27.02-01.03.2009. Илюстрована пощенска карта с нов, оригинален знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: С. Ненов. Тираж: 1 964.

2009 (2 март) Екология – Стара планина, съвместно издание България - Сърбия. 2 пощенски марки, илюстрован пощенски плик с нов, оригинален знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: С. Кръстев и М. Калезич. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 43х32,5 мм. Листа: 2х5. Номинална стойност: 4867 - 60 ст.; 4868 – 1 лв. Тираж: 4867-4868 - по 20 000; 4867А-4868А – 4 000. 4867 - Горски бекас (Scolopax rusticola); 4868 - Пъстър скален дрозд (Monticola saxatilis).

4867

4867А-4868А

4868

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (2 март) Екология – Стара планина, съвместно издание България - Сърбия. 2 пощенски марки в блок и специален пощенски печат. Художник: С. Кръстев и М. Калезич. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Имитирана. Формат: 107х85 (43х32,5) мм. Номинална стойност: 60 ст. + 1 лв. Тираж: 4869 - 19 000; 4869А-4869Б – 1 000. Горски бекас (Scolopax rusticola); Пъстър скален дрозд (Monticola saxatilis).

4869

4869А

4869Б

2009 (24 март) 120 години Национален природонаучен музей. 1 пощенска марка, илюстрован пощенски плик с нов, оригинален знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: А. Бекяров. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13:131/4. Формат: 29х39 мм. Листа: 10х5. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 20 000. Аметист.

4870

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (24 март) 120 години Национален природонаучен музей. 1 пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Художник: А. Бекяров. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Имитирана. Формат: 87х61 (29х39) мм. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 6 900. Аметист; Сградата на природонаучния музей.

4871

2009 (25 март) 130 години София столица на България. 1 пощенска марка, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Л. Веселинов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 29х54 мм. Листа: 10х5. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 16 000. Църквите Александър Невски и Света София.

4872

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (27 март) Международна полярна госина. Да запазим полярните райони и ледниците. 2 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: М. Константинова. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 4873-4874 - 43х32,5 мм; 4873А-4874А – 128х64 мм. Номинална стойност: 4873 - 60 ст.; 4874 – 1,50 лв. Тираж: по 20 000. 4873 - Антарктида - Ледник на остров Туле, пингвини; 4874 - Арктика - бяла мечка, нарвал, качулат тюлен, белоопашат морски орел.

4873

4874

4874А-4874А

4874Б-4874Б 2009 (27 март) Международна полярна госина. Да запазим полярните райони и ледниците. Илюстрована пощенска карта със специален знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: М. Константинова. Тираж: неизвестен.

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (30 март) 60 години Северноатлантически договор. 5 години от приемането на България в НАТО. 2 пощенски марки, илюстрован пощенски плик с нов, оригинален знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Т. Варджиев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 4875-4876 - 43х32,5 мм; 4875А-4876А – 130х114 мм. Номинална стойност: 4875 - 60 ст.; 4876 – 1,50 лв. Тираж: 4875-4876 – по 16 000, 4875А-4876А - 8 000. 4875 – Знамената на членовете на НАТО; 4876 – Знамето на НАТО и българския флаг.

4875

4875А-4876А

4876

2009 (31 март) Велосипеди. 4 пощенски марки, илюстрован пощенски плик с нов, оригинален знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: С. Дечев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 32,5х43 мм. Листа: 4х4. Номинална стойност: 4877 - 10 ст.; 4878 – 50 ст.; 4879 – 60 ст.; 4880 – 1 лв. Тираж: по 15 000, 4877А-48806А - 3 750.

4877

4878

4879

Версия: 14.12.2013 г. 17:08

4880


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

4877А-4880А

2009 (31 март) Велосипеди. 1 пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Художник: С. Дечев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Имитирана. Формат: 130х80 (32,5х43) мм. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 6 900.

4881

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (1 април) Великден 2009. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Невена Партинова. Тираж: 10 085.

2009 (9 април) 30 години от полета на първия български космонавт – Георги Иванов. 1 пощенска марка в блок, илюстрован пощенски плик с нов, оригинален знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ив. Богданов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 93х93 (54х29) мм. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 14 000.

4882

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (16 април) 130 години възстановена българска държавност. 2 пощенски марки в блок, илюстрован пощенски плик с нов, оригинален знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: С. Груев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 54х29 (105х84 мм). Номинална стойност: 4883 - 60 ст.; 4884 – 1 лв. Тираж: по 14 000. 4883 - герб на Княжество България (1879 г.); 4884 - герб на Република България (1997 г.).

4883-4884

2009 (24 април) Кактуси. 4 пощенски марки, илюстрован пощенски плик с нов, оригинален знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Здравко Стоянов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 29х54 мм. Листа: 4х2. Номинална стойност: 4885 – 10 ст.; 4886 – 50 ст.; 4887 - 60 ст.; 4888 – 1,50 лв. Тираж: по 16 000; 4885А-4888А – 8 000. 4885 - Аломозенска ратбуния (Rathbunia alamosensis); 4886 - Лъжлива мамилария (Mammillaria pseudoperbella); 4887 - Дегенерова обрегония (Obregonia denegrii); 4888 - Голям астрофитум (Astrophytum asterias).

4885

4886

4887

Версия: 14.12.2013 г. 17:08

4888


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

4885А-4888А

2009 (24 април) Кактуси. 1 пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Художник: Здравко Стоянов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Имитирана. Формат: 70х107 (29х54) мм. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 6 900. Дегенерова обрегония (Obregonia denegrii).

4889

4889А

Версия: 14.12.2013 г. 17:08

4889Б


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

2009 (28 април) Европа – астрономия. 2 пощенски марки (4890, 4891), вложени в карнетка (4890Б, 4891Б), илюстрован плик с нов, оригинален знак за цена (60 ст.) и специален пощенски печат. Художник: Росен Тошев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 4890-4891, 4890А-4891А – 13; 4890Б-4891Б – 13:131/4. Формат: 4890-4891, 4890А-4891А - 32,5х43 мм.; 4890Б-4891Б – 29х39 мм. Листа: 4890-4891, 4890А-4891А - 3х2; 4890Б-4891Б – 4х1. Номинална стойност: 4890, 4890А, 4890Б – по 60 ст.; 4891, 4891А, 4891Б – по 1,50 лв. Тираж: 4890-4891 – по 50 000. 4890 - Spiral Galaxy IC 342; 4891 - Andromeda Galaxy, M 31.

4890

4890А

4891

4890Б

4891А

4890Б-4891Б

Версия: 14.12.2013 г. 17:08

4891Б


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

2009 (28 април) Европа – астрономия. 2 пощенски марки в блок и специален пощенски печат. Художник: Росен Тошев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 4892 13:131/4; 4892А - Неназъбена. Формат: 111х89 (29х39) мм. Номинална стойност: 2х60 ст. + 2х1,50 лв. Тираж: 4892 - 50 000; 4892Б – 1 000. Spiral Galaxy IC 342; Andromeda Galaxy, M 31; Antennae Galaxies, NGC 4038 & NGC 4039.

4892А

4892

4892Б

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (20 май) 10 години ЕВРО. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Кирил Гогов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 43х32,5 мм. Листа: 5х10. Номинална стойност: 1 лв. Тираж: 13 000. Карта на Европа и знамената на държавите.

4893 2009 (27 май) Годишнини на български художници. 4 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: Уилям Китанов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 54х29 мм. Листа: 5х10. Номинална стойност: 4894 – 10 ст.; 4895 – 50 ст.; 4896 - 60 ст.; 4897 – 1 лв. Тираж: по 13 000. 4894 - Васил Иванов (1909-1975) „Пейзаж“; 4895 - Георги Коларов (1909-1996) „Три вази“; 4896 - Александър Мутафов (1879-1957) „Черно море“; 4897 - Константин Щъркелов (1889-1961) „Хвърлени сенки“.

4894

4895

4896

4897

2009 (27 май) Европейска филателна изложба България 2009.

2009 (27 май) Европейска филателна изложба България 2009. Трамвайна поща.

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (27 май) Европейска филателна изложба България 2009. Балонна поща.

2009 (27 май) Европейска филателна изложба България 2009. Ден на европейската филателна изложба. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: В. Атанасов. Тираж: неизвестен.

2009 (28 май) 80 години Локомотив София. 1 пощенска марка, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Людмил Методиев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 131/4:13. Формат: 44х29 мм. Листа: 5х10. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 13 000. Футболен запалянко.

4898

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (28 май) Европейска филателна изложба България 2009. Ден на българските съобщения. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: В. Атанасов. Тираж: неизвестен.

2009 (29 май) Европейска филателна изложба България 2009. Ден на младежта, спорта и хобито. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: В. Атанасов. Тираж: неизвестен.

2009 (30 май) Европейска филателна изложба България 2009. Ден на София. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: В. Атанасов. Тираж: неизвестен.

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (30 май) 30 години от вписването на Мадарския конник в списъка на ЮНЕСКО. Илюстрована пощенска карта със специален знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: И. Груев. Тираж: 1 765.

2009 (30 май) Нощни грабливи птици. 4 пощенски марки, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Христо Алексиев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 29х54 мм. Листа: 4х2. Номинална стойност: 4899 – 10 ст.; 4900 – 50 ст.; 4901 - 60 ст.; 4902 – 1,50 лв. Тираж: 4899-4902 - по 16 000; 4899А-4902А – 8 000. 4899 – Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo); 4900 – Little Owl (Athene noctua); 4901 - Ural Owl (Strix uralensis); 4902 – Eurasian Pygmy Owl (Glaucidium passerinum).

4899

4900

4901

4899А-4902А

Версия: 14.12.2013 г. 17:08

4902


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (31 май) Европейска филателна изложба България 2009. Ден за опазване на околната среда. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: В. Атанасов. Тираж: неизвестен.

2009 (3 юни) 15 години Корпоративна търговска банка. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Кирил Кирилов. Тираж: 1 570.

2009 (16 юни) Европейска купа по супер мото – Grand Prix Bulgaria. 1 пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Художник: Николай Младенов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 97х85 (32,5х43) мм. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 14 000. Supermoto, писта Долна Митрополия – Плевен.

4903

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (17 юни) 165 години от рождението на капитан Петко Войвода (1844-1900). 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Апостол Апостолов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 29х49 мм. Листа: 10х5. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 13 000.

4904 2009 (26 юни) 130 години Министерство на вътрешните работи. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Людмил Веселинов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 54х29 мм. Листа: 5х10. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 13 000. Тодор Бурмов първият министър.

4905 2009 (29 юни) 130 години български съобщения. 2 пощенски марки в блок, илюстрован плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Светлин Балездов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 54х29 (97х116) мм. Номинална стойност: 4906 - 60 ст.; 4907 - 1 лв. Тираж: по 12 000. Тираж на пощенския плик: 970.

4906-4907

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (29 юни) 40 години от стъпването на човек на Луната. 1 пощенска марка в блок, илюстрован плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Наталия Куруш. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 4908 – 13, 4908А-4908В - имитирана. Формат: 101х84 (54х29) мм. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 4908 - 15 000; 4908А – 8 000; 4908Б-4908В – по 1 000. Нийл Армстронг и Аполо 11.

4908А

4908

4908Б

4908В

2009 (29 юли) ХХI международна олимпиада по информатика, Пловдив. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Марина Петрова. Тираж: 1 775.

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (31 юли) 25 години Варненски делфинариум. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Майа Чолакова. Тираж: 1 016.

2009 (9 септември) 100 години синагога София.

2009 (10 септември) Български писатели. 3 илюстровани пощенски карти с нов, оригинален знак за цена (35 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Е. Станкев. Тираж: неизвестен.

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013 2009 (3 октомври) 60 години дипломатическите отношения България – Китай. Илюстрован плик с нов, специален знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Стоян Дечев. Тираж: 1 955.

2009 (9 октомври) 140 години Българска академия на науките. 1 пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат Художник: Николай Цачев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 49х29 мм. Листа: 5х10. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 13 000. БАН, космически апарат, златно съкровище.

4909

2009 (15 октомври) 130 години дипломатически отношения България - Италия. 1 пощенска марка в блок, илюстрован плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ивелина Велинова. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 100х70 (54х29) мм. Номинална стойност: 1 лв. Тираж: 45 000. Монумента на Виктор Емануил II и двореца в София.

4910

4910А

Версия: 14.12.2013 г. 17:08

4910б


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

2009 (1 ноември) 130 години български дипломатически отношения. 1 пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Художник: Теодор Лихо. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 102х102 (29х54) мм. Номинална стойност: 1 лв. Тираж: 13 000. UK, BE, FR, DE, AT, IT, SR, RO, RU, TR знамена.

4911А

4911

2009 (14 ноември) 50 години Българска Национална телевизия. 1 пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат Художник: Георги Янков. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Формат: 54х29 мм. Листа: 5х10. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 13 000. Телевизор, емблемата на БНТ.

4912

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

2009 (18 ноември) История на военната авиация. 2 пощенски марки в сцепка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Иван Газдов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Гребеновидна 13. Вид хартия: Бяла. Формат: 50х25 мм. Листа: 4х10. Номинална стойност: 4913 – 60 ст.; 4914 - 1 лв. Тиражи: 4913-4914 - по 15 000. Тираж на илюстрования плик: 2 060. 4913 – Капитан Марко Първанов (1892-1962) Folker E III; 4914 – Асен Йорданов (1896-1967) Йорданов-1.

4913

4914

2009 (20 ноември) Коледа 2009. 1 пощенска марка, със специален знак за цена (60 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Д. Дамянов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 13. Вид хартия: Бяла. Формат: 32,5х43 мм. Листа: 10х5. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 100 000. Богородица с младенеца.

4915

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

2009 (7 декември) 100 години от рождението на Никола Вапцаров (1909-1942). 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Ат. Атанасов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Гребеновидна 13. Вид хартия: Бяла. Формат: 50х25 мм. Листа: 5х10. Номинална стойност: 60 ст. Тираж: 13 000.

4916

Версия: 14.12.2013 г. 17:08


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2013

от същата поредица: 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Версия: 14.12.2013 г. 17:08

Bulgarian stamp catalogue 2009  

Bulgarian Stamp Catalogue 2009

Bulgarian stamp catalogue 2009  

Bulgarian Stamp Catalogue 2009

Advertisement