Page 1

КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

КАТАЛОГ

на българските пощенски марки, пликове и карти / 1879 – 2 01 4 /

1998

ГОДИНА

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014 1998 (6 януари) 150 г. от рождението на Христо Ботев. 1 пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (120 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Б. Мавродинов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 10х5. Формат: 32,5х43 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 1 000 000. “Христо Ботев”, картина на Боян Петров.

4330 1998 (10 февруари) 100 г. от рождението на Бертолт Брехт. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Ст. Десподов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13:131/4. Листи: 10х5. Формат: 29х44 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 1 000 000. Б. Брехт (немски писател и драматург).

4331 1998 (13 февруари) 100 г. от създаването на Българската телеграфна агенция (БТА). 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: П. Петрунов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 5х10. Формат: 43х32,5 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 1 500 000. Графична композиция за юбилея, емблемата на БТА.

4332 1998 (24 февруари) Илюстрации за деца от Александър Божинов (1878-1968). 4 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: Б. Китанов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 131/4:13. Листи: 2х2. Формат: 117х87 (39х29) мм. Номинална стойност: по 120 лв. Тиражи: по 200 000 (200 000 блок - листа). Герои от "Златна книга за нашите деца": 4333 - “Ластовичка”; 4334 - “Кос”; 4335 - “Дядо Мраз”; 4336 - “Росица”.

4333

4334

4335

Версия: 9.2.2014 г. 14:58

4336


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

4333А-4336А 1998 (27 февруари) 120 г. от Освобождението на България. 2 пощенски марки, илюстрован плик със стандартен знак за цена (120 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Н. Пекарев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13:131/4. Листи: 10х5. Формат: 29х44 мм. Номинална стойност: 4337 – 120 лв.; 4338 – 600 лв. Тиражи: по 150 000. * 4337-4338 са отпечатани заедно в сцепка. 4337 - Император Александър II, наречен Цар Освободител; 4338 - Паметникът на свободата в Русе.

4337

4338

1998 (27 март) Великден '98. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: В. Вълканов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13:131/4. Листи: 10х5. Формат: 29х39 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 300 000. Великденски заек, теглещ кола с великденски яйца.

4339

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014 1998 (30 март) 75 г. Български олимпийски комитет. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: М. Буюклийска. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 44х29 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 500 000. Факлоносец, елементи от емблемата на БОК; глава на лъв, петте олимпийски кръга.

4340 1998 (24 април) Многонационална програма ФАР за телекомуникации и пощи. 1 пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (120 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: С. Кръстев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 5х10. Формат: 49х29 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 1 000 000. Логото на програмата, карта на участващите във ФАР държави от Източна и Централна Европа, наименованието на програмата на български и английски език.

4341

1998 (27 април) Европа - национални фестивали и дни. 2 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: М. Константинова. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 5х10. Формат: 49х29 мм. Номинална стойност: 4342 – 120 лв.; 4343 – 600 лв. Тиражи: 4342 - 600 000; 4343 - 450 000. 4342 - Еньовден (еньови китки); 4343 - кукери.

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

4342

4343

1998 (29 април) Зимни олимпийски игри Нагано ’98 - олимпийска слава. 1 пощенска марка. Художник: Ем. Станкев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 39х29 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 30 000. * На милезима на марката е отбелязана 1998 г. 4326 с допълнителен текст “Първи златен медал за България - Е. Дафовска".

4344 1998 (30 април) 200 г. от рождението на Йожен Дьолакроа. 1 пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (120 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ал. Сертев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 39х29 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 800 000. “Данте и Вергилий в ада”, картина на Дьолакроа.

4345

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

1998 (15 май) 50 г. футболен клуб ЦСКА. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Цв. Остоич. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 10х5. Формат: 32,5х43 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 600 000. * На всеки втори лист с 4346, на милезима под последния ред на всяка от марките има отпечатана емблемата на клуба (Тираж: 60 000). Футболист с екипа на ЦСКА, емблемата на клуба.

4346 1998 (19 май) VI международен куклен фестивал за най-малките „Ян Бибиян“ – 19-24 май, Силистра. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (120 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1998 (25 май) Породи котки. 4 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: К. Константинова. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13:131/4. Листи: 10х5. Формат: 29х39 мм. Номинална стойност: 4347 – 60 лв.; 4348 – 80 лв.; 4349 – 120 лв.; 4350 – 600 лв. Тиражи: 4347-4349 - по 500 000; 4350 - 120 000. 4347 - европейска таби; 4348 - сиамска; 4349 - екзотична; 4350 - бирманска свещена.

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

4347

4348

4349

4350

1998 (4 юни) 150 г. от рождението на Пол Гоген. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Р. Колев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 5х10. Формат: 43х32,5 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 280 000. * В 4351 е изписано неправилно заглавието на картината. “А ти ревнуваш ли?”, картина на Гоген.

4351 1998 (4 юни) 150 г. от смъртта на Неофит Хилендарски – Бозвели. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Р. Станоева. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13:131/4. Листи: 10х5. Формат: 29х44 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 130 000. Бозвели (черковен и просветен възрожденски деец) и факсимиле от ръката му “Плач бедная мати Болгария”.

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

4352 1998 (8 юни) 100 години организиран спорт в Силистра 1898-1998. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (120 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1998 (10 юни) Световно първенство по футбол Франция’98. 4 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: О. Гочев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 39х29 мм. Номинална стойност: 4353 – 60 лв.; 4354 – 80 лв.; 4355 – 120 лв.; 4356 – 600 лв. Тиражи: 4353-4355 - по 350 000; 4356 120 000. Епизоди от футболната игра, лъвът от „Старозагорската“ каменна плоча.

4353

4354

4355

Версия: 9.2.2014 г. 14:58

4356


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

1998 (10 юни) Световно първенство по футбол Франция ’98. 1 пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Художник: О. Гочев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Р 131/4:13. Формат: 68х90 (39х29) мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 80 000. Лъвът от “Старозагорската” каменна плоча, футболна топка, Айфеловата кула, емблемата на БФС, мачовете на България в групата.

4357 1998 (17 юни) 10 г. от полета на български космонавт на орбиталния комплекс “Мир“. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: П. Петрунов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 44х29 мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 60 000. Вторият български космонавт Александър Александров.

4358 1998 (23 юни) Световно изложение ЕКСПО ’98 - Лисабон. 2 пощенски марки с 2 различни за всяка марка винетки и специален пощенски печат. Художник: Я. Гюзелев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 131/4:13. Листи: 2х2. Формат: 4359-4360 – 39х29 мм.; 4359А4360А – 104х82 мм. Номинална стойност: по 600 лв. Тираж: 43594360 - по 60 000; 4359А-4360А - 60 000. 4359 - Вашку да Гама; винетка - 500 г. от откриването на пътя за Индия; 4360 - кораб “Св. Габриел”; винетка - океаните, наследство за бъдещето.

4359

4360

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

4359А-4360А 1998 (26 юни) Осми турнир посветен на 100 годишнината от рождението на генерал Крум Лекарски. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (120 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1998 (7 юли) Хеликоптери. 4 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: Ем. Станкев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 5х10. Формат: 49х29 мм. Номинална стойност: 4361 – 80 лв.; 4362 – 100 лв.; 4363 – 120 лв.; 4364 – 200 лв. Тиражи: 4361 - 500 000; 4362-4363 - по 400 000; 4364 - 120 000. 4361 - Focke Wulf FW61 – 1937 г. (първият напълно успешно летял винтокрил апарат); 4362 - Sikorsky R-4 – 1943 г. (първият серийно произведен хеликоптер); 4363 - Mil Mi-12 (V-12) – 1970 г. (най-големият хеликоптер в историята до момента); 4364 - Mc Donnell - Douglas MD-900 – 1995 г. (винтокрил апарат без опашка и винт).

4361

4362

4363

Версия: 9.2.2014 г. 14:58

4364


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014 1998 (14 юли) Международна година на световния океан. 1 пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Художник: Кр. Деспотова. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Р 13. Формат: 67х88 (43х32,5) мм. Номинална стойност: 120 лв. Тираж: 60 000. Тюлен - монах, морско дъно и неговите обитатели.

4365 1998 (2 август) Международен скаутски лагер „Дръстър `98“ – Силистра. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1998 (14 септември) 100 г. от рождението на Димитър Талев (1898-1966). 1 пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: С. Даскалов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 5х10. Формат: 49х29 мм. Номинална стойност: 180 лв. Тираж: 150 000. Портрет на писателя и железен светилник, символизиращ едноименния му роман и дейността.

4366

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014 1998 (17 септември) Ден на София. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1998 (22 септември) 90 г. от обявяване на независимостта на България. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Хр. Жаблянов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 10х5. Формат: 29х49 мм. Номинална стойност: 180 лв. Тираж: 250 000. Александър Малинов (държавник и политик).

4367 1998 (24 септември) Пеперуди и полски цветя. 4 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: З. Стоянов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13:131/4. Листи: 10х5. Формат: 29х44 мм. Номинална стойност: 4368 – 60 лв.; 4369 – 180 лв.; 4370 – 200 лв.; 4371 – 600 лв. Тиражи: 4368-4370 - по 550 000; 4371 120 000. 4368 - голям адмирал и сибирски див тютюн; 4369 - дяволска пеперуда и западно подрумниче; 4370 - адмирал и румелийски трахелиум; 4371 - грюнерова пеперуда и грудков здравец.

4368

4369

4370

Версия: 9.2.2014 г. 14:58

4371


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

1998 (29 септември) 100 г. от рождението на Христо Смирненски (1898-1923). 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Хр. Жаблянов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 10х5. Формат: 32,5х43 мм. Номинална стойност: 180 лв. Тираж: 150 000. Портрет и подписът на поета.

4372 1998 (12 октомври) Ден на българската община. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1998 (19 октомври) 45 години минно - геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

1998 (26 октомври) 450 г. от рождението на Джордано Бруно (1584-1600). 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Т. Ушев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 13. Листи: 5х10. Формат: 43х32,5 мм. Номинална стойност: 180 лв. Тираж: 200 000. Портрет на Джордано Бруно (италиански философ и астроном) и неговата схема на Слънчевата система.

4373 1998 (26 октомври) 50 г. всеобща декларация за правата на човека. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Я. Васев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 44х29 мм. Номинална стойност: 180 лв. Тираж: 200 000. Символична рисунка, логото за годишнината на декларацията, емблемата на ООН.

4374 1998 (11 ноември) Поздравителни. 4 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: Б. Димовски. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 4375-4377 - Г 13:131/4; 4378 - Г 131/4:13. Листи: 4375-4377 - 10х5; 4377 - 5х10. Формат: 29х44 мм. Номинална стойност: по 180 лв. Тиражи: по 400 000. * Със същия сюжет 5065. 4375 - “Честит рожден ден!”; 4376 - “Честит имен ден (ЧИД)”; 4377 - “Честит празник!”; 4378 - “Обичам те!”.

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

4375

4376

4377

4378

1998 (1 декември) Световен ден за борба със СПИН. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1998 (2 декември) Коледа’98. 1 пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: М. Цветкова и М. Димитрова. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: Г 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 39х29 мм. Номинална стойност: 180 лв. Тираж: 700 000. Богородица с Младенеца.

4379

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

1998 (4 декември) 60 години СБФ и сп. „Филателен преглед“. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1998 Международен филмов фестивал „Любовта е лудост“ – Варна ’98. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1998 Пощенски плик. Стандартен плик със стандартен знак за цена (180 лв.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

Версия: 9.2.2014 г. 14:58


КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1879-2014

от същата поредица: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Версия: 9.2.2014 г. 14:58

Bulgarian stamp catalogue 1998  

Bulgarian stamp catalogue 1998

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you