Page 1

1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

2


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

2018 georgiev_corp@yahoo.com

3


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

Димитър Георгиев КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ 1990 г. Първо издание © Димитър Георгиев, 2018 © NEVIDIMIA Corp., 2018 e-mail: georgiev_corp@yahoo.com

georgiev_corp@yahoo.com

4


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (17 януари) Велики мореплаватели. 6 пощенски марки, 4 илюстровани плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: А. Старейшински. Техника на отпечатване: офсет (“Копрефил” – Хавана). Перфорация: гребеновидна 13. Листи: 3831-3836 - 5х8; 3831а-3836а - 2х3. Формат: 46х31 мм. Номинална стойност: 3831 – 5 ст.; 3832 – 8 ст.; 3833 – 13 ст.; 3834 – 32 ст.; 3835 – 42 ст.; 3836 - 60 ст. Тиражи: 3831-3832 - по 2 100 000; 3833 - 1 600 000; 3834-3835 - по 1 200 000; 3836 - 220 000; 3831а-3836а 200 000. * В блок-листа 3831-3836 са разположени последователно в двата вертикални реда отгоре-надолу. 3831 - Христофор Колумб; 3832 - Васко да Гама; 3833 - Фернандо Магелан; 3834 - Френсис Дрейк; 3835 Хенри Хъдзън; 3836 - Джеймс Кук. На всяка марка - корабът на съответния мореплавател.

3831

3832

3833

3834

3835

3836

3831а-3836а

georgiev_corp@yahoo.com

5


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

6


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

7


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

8


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

9


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

10


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

11


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

12


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

13


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (17 януари) Велики мореплаватели. 4 илюстровани пощенски карти със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: А. Старейшински. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

14


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

15


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (8 февруари) Зонален турнир за световно първенство по шахмат – мъже индивидуално, Стара Загора. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

16


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (23 февруари) 100 г. есперантско движение в България. 1 пощенска марка, 2 илюстровани плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: П. Петрунов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 44х29 мм. Номинална стойност: 10 ст. Тираж: 600 000.

3837

georgiev_corp@yahoo.com

17


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (23 февруари) 100 г. есперантско движение в България. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: П. Петрунов. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

18


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (22 март) Празник на Велико Търново. Църква Св. 40 мъченици. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

19


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (27 февруари) 36-ти извънреден конгрес на БЗНС – 27.02-.01.03.1990 г. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

20


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (23 март) Чуждестранно изкуство в България. 4 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: Ст. Кънчев. Техника на отпечатване: офсет (Печатница за държавни ценни книжа – Лайпциг). Перфорация: гребеновидна 14:133/4. Листи: 5х5. Формат: 32,5х55 мм. Номинална стойност: – по 30 ст. Тиражи: 3838-3840 - по 800 000; 3841 - 280 000. Картини от Националната галерия за чуждестранно изкуство: 3838 - “Портрет на Мадлен Рьоно”, Морис Брианшон; 3839 - “Женски портрет”, Моис Кислинг; 3840 - “Портрет”, Джовани Болтрафио; 3841 - “Натюрморт”, Сузана Валадон. На всички марки - сградата на галерията.

3838

3839

3840

3841

1990 (26 март) Световно първенство по футбол Италия ’90 - II. 4 пощенски марки, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: С. Кръстев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13. Листи: 5х10. Формат: 43х32,5 мм. Номинална стойност: 3842 – 5 ст.; 3843 – 13 ст.; 3844 – 30 ст.; 3445 – 42 ст. Тиражи: 3842 - 2 000 000; 3843-3844 - по 1 000 000; 3845 - 240 000.

3842

3843

3844

3845

georgiev_corp@yahoo.com

21


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

22


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

23


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (26 март) Световно първенство по футбол Италия ’90 - II. 2 пощенски марки в блок и специален пощенски печат. Художник: С. Кръстев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 3846 - рамковидна 13; 3846а - неперфорирана, номерирана. Формат: 80х125 (43х32,5) мм. Номинална стойност: 2х50 ст. Тиражи: 3846 - 230 000; 3846а – 17 500.

3846

georgiev_corp@yahoo.com

3846а

24


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (26 март) Световно първенство по футбол Италия ’90 - II. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: П. Петрунов. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

25


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (3 април) XVI Национален младежки филателен конкурс „Екология – Разград `90“. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

26


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (3 април) XI национална младежка филателна изложба „Разград `90“ – 3-13.IV.1990 г. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

27


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (6 април) VIII международен панаир на пощенската марка Есен ’90. 1 пощенска марка с три различни винетки в блок-лист, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ст. Кънчев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13. Листи: 3х2 (3 марки и 3 различни винетки, разположени шахматно). Формат: 43х32,5 мм. Номинална стойност: 42 ст. Тиражи: 3874 - 399 000; 3874а - 133 000. * Съществуват блок-листа с неназъбен долен милезим (3847б). На марката - първата пощенска марка на Бавария; на винетките - емблеми на панаира и емблемата по повод честване 500-годишнината на немската поща.

3874

3847а

3847б

georgiev_corp@yahoo.com

28


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

29


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (6 април) VIII международен панаир на пощенската марка Есен ’90. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ст. Кънчев. Тираж: неизвестен.

1990 (10 април) Световна филателна изложба Лондон ’90. 2 пощенски марки в блок, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ст. Кънчев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13. Формат: 90х140 (43х32,5) мм. Номинална стойност: 2х50 ст. Тираж: 90 000. Първата марка на Великобритания и портрет на създателя й Роуланд Хил; на рамката - емблемата на изложбата, конен пощальон, пощенска карета, изображения на пощенски печати и водни знаци.

georgiev_corp@yahoo.com

30


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

3848

georgiev_corp@yahoo.com

31


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (17 април) 100 г. кооперативно движение в България. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Д. Тасев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 44х29 мм. Номинална стойност: 5 ст. Тираж: 1 500 000.

3849 1990 (21 април) Международна филателна изложба Варшава – Москва – Прага - София „Природата и ние“. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

32


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

33


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (24 април) 100 г. от рождението на Димитър Чорбаджийски-Чудомир. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Д. Николов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13. Листи: 4х10. Формат: 49х29 мм. Номинална стойност: 5 ст. Тираж: 1 100 000. “Нашенци”, илюстрация към произведение на Чудомир.

3850 1990 (1 май) 100 г. от първото честване на Първи май. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Хр. Христов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13:131/4. Листи: 10х5. Формат: 29х39 мм. Номинална стойност: 10 ст. Тираж: 800 000. Карта на света.

3851 1990 (13 май) 125 г. Международен съюз на далекосъобщенията. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: А. Старейшински. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 131/4:13. Листи: 4х10. Формат: 54х29 мм. Номинална стойност: 20 ст. Тираж: 800 000.

3852

georgiev_corp@yahoo.com

34


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (14 май) 100 години жп линия Ямбол – Бургас. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1990 (14 май) 100 години жп линия Ямбол – Бургас. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

35


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (23 май) Световна филателна изложба Белгика ’90. 1 пощенска марка с три различни винетки в блок-лист и специален пощенски печат. Художник: Ст. Кънчев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13. Листи: 3х2 (3 марки и 3 различни винетки, разположени шахматно). Формат: 43х32,5 мм. Номинална стойност: 30 ст. Тираж: 3853 - 300 000; 3853а - 100 000. * Съществуват блок-листа с неназъбен долен милезим (3853б). На марката - първата пощенска марка на Белгия; на винетките - емблемата на изложбата, гербът на Белгия, сгради от Брюксел.

3853

georgiev_corp@yahoo.com

36


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

3853а

3853б

georgiev_corp@yahoo.com

37


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (24 май) Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура.

1990 (25 май) Deka internacia Boteva deklamkonkurso – Vraca, 25-27.05.1990 г. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

38


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (2 юни) Христо Ботев. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и 2 специалени пощенски печата. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

39


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (8 юни) Световно първенство по футбол Италия ’90 - III. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен. * Печатът на плика е от 1 декември 1989 - Световно първенство по футбол Италия ’90 - I.

georgiev_corp@yahoo.com

40


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (8 юни) Световно първенство по футбол Италия ’90 - III. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ст. Кънчев. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

41


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

42


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (15 юни) 200 г. от рождението на Алфонс дьо Ламартин. 1 пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: М. Константинова. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 131/4:13. Листи: 5х10. Формат: 39х29 мм. Номинална стойност: 20 ст. Тираж: 1 200 000. Ламартин (френски поет) и къщата в Пловдив, в която е живял.

3854

georgiev_corp@yahoo.com

43


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

44


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (19 юни) Праисторически животни. 6 пощенски марки, 2 илюстровани плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ив. Богданов. Техника на отпечатване: Офсет (“Копрефил” – Хавана). Перфорация: гребеновидна 121/2: 121/4. Листи: 3855-3860 - 5х8; 3855а-3860а - 2х3. Формат: 48х31 мм. Номинална стойност: 3855 – 5 ст.; 3856 – 8 ст.; 3857 – 13 ст.; 3858 – 25 ст.; 3859 – 32 ст.; 3860 42 ст. Тиражи: 3855-3856 - по 2 300 000; 3857 - 1 900 000; 3858-3859 - по 1 400 000; 3860 - 270 000; 3855а3860а - 250 000. 3855 - бронтозавър; 3856 - стегозавър; 3857 - едафозавър; 3858 - рамфоринх; 3859 - протоцератопс; 3860 - трицератопс.

3855

3856

3857

3858

3859

3860

3855а-3860а

georgiev_corp@yahoo.com

45


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (29 юни) 42-ри конгрес на Български есперантски съюз – Шумен, 29.06-01.07.1990 г. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

46


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (10 юли) Откриване на VII Велико народно събрание – Велико Търново. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

47


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (13 юли) ХХV летни олимпийски игри Барселона '92. 4 пощенски марки, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ем. Станкев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: 131/4:13. Листи: 4х10. Формат: 54х29 мм. Номинална стойност: 3861 – 5 ст.; 3862 – 13 ст.; 3863 – 30 ст.; 3864 – 42 ст. Тиражи: 3861 - 2 200 000; 3862-3863 - по 1 200 000; 3864 - 310 000.

3861

3862

3863

3864

georgiev_corp@yahoo.com

48


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (13 юли) ХХV летни олимпийски игри Барселона '92. 2 пощенски марки в блок и специален пощенски печат. Художник: Ем. Станкев. Техника на отпечатване: офсет. Перфорация: 3865 - рамковидна 131/4:13; 3865а - неперфориран, номериран. Формат: 77х117 (54х29) мм. Номинална стойност: 2х50 ст. Тиражи: 3865 - 250 000; 3865а – 19 500.

3865

georgiev_corp@yahoo.com

3865а

49


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (13 юли) ХХV летни олимпийски игри Барселона '92. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ст. Кънчев. Тираж: неизвестен.

1990 (21 юли) Международна филателна изложба "Антарктфила" – Варна. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

50


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (31 юли) XII международен шахматен фестивал – Тетевен. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1990 (8 август) Пеперуди. 6 пощенски марки, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Т. Варджиев. Техника на отпечатване: офсет (“Копрефил” – Хавана). Перфорация: гребеновидна 123/4. Листи: 3866-3871 - 8х5 3866а-3871а - 3х2. Формат: 33х44 мм. Номинална стойност: 3866 – 5 ст.; 3867 – 10 ст.; 3868 – 20 ст.; 3869 – 30 ст.; 3870 – 42 ст.; 3871 - 60 ст. Тиражи: 3866 - 2 900 000; 3867 - 3 400 000; 3868 - 2 700 000; 3869 - 1 000 000; 3870 - 900 000; 3871 - 280 000; 3866а-3871а - 270 000. 3866 - поликсенова пеперуда; 3867 - ивичеста мечка; 3868 - малка зелена вечерница; 3869 - ивичеста вечерница; 3870 - брезова пеперудка; 3871 - алпийска мелитеа.

3866

georgiev_corp@yahoo.com

3867

3868

51


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

3869

3870

3871

3866а-3871а

georgiev_corp@yahoo.com

52


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

53


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

54


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (8 август) 3-ти световен юношески шампионат по лека атлетика, Пловдив – 8-12.08.1990 г. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

55


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (30 август) Реактивни пътнически самолети. 6 пощенски марки и специален пощенски печат. Художник: Д. Тасев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 131/4:13. Листи: 3872-3877 - 4х10; 3872а-3877а – 3х2. Формат: 54х29 мм. Номинална стойност: 3872 – 5 ст.; 3873 – 10 ст.; 3874 – 25 ст.; 3875 – 30 ст.; 3876 – 42 ст.; 3877 – 60 ст. Тиражи: 3872 - 2 800 000; 3873 - 3 300 000; 3874 - 1 300 000; 3875 - 900 000; 3876 - 800 000; 3877 - 240 000; 3872а-3877а - 230 000. 3872 - “Еърбъс А 300”; 3873 - “ТУ 204”; 3874 - “Конкорд” над Париж; 3875 - “ДС 9”; 3876 - “ИЛ 86” над Москва; 3877 - “Боинг 747” над Ню Йорк.

3872

3873

3874

3875

georgiev_corp@yahoo.com

56


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

3876

3877

3872а-3877а

1990 (13 септември) Прескачане на препятствия. Международен турнир по обездка. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

57


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

58


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (17 септември) 150 г. от рождението на Екзарх Йосиф I. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Р. Станоева. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13. Листи: 10х5. Формат: 32,5х43 мм. Номинална стойност: 5 ст. Тираж: 1 300 000. Екзарх Йосиф I (черковен и просветен деец).

3878 1990 (1 октомври) 50 години от присъединяването на Южна Добруджа към България - Силистра. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

59


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (1 октомври) 50 години от присъединяването на Южна Добруджа към България - Добрич. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

60


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (9 октомври) Международна година за безопасност на движението по пътищата. 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Художник: Ст. Кънчев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13. Листи: 5х10. Формат: 43х32,5 мм. Номинална стойност: 5 ст. Тираж: 1 000 000.

3879 1990 (16 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. 4 пощенски марки, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Хр. Алексиев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13:131/4. Листи: 10х5. Формат: 29х39 мм. Номинална стойност: 3880 – 5 ст.; 3881 – 13 ст.; 3882 – 42 ст.; 3883 – 60 ст. Тиражи: 3880 - 3 000 000; 3881 - 1 200 000; 3882 - 1 300 000; 3883 - 250 000.

3880

georgiev_corp@yahoo.com

3881

3882

3883

61


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

62


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

63


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (16 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. 4 пощенски марки в блок и специален пощенски печат. Художник: Хр. Алексиев. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: неперфориран, номериран. Формат: 80х112 (29х39) мм. Номинална стойност: 5 ст. + 13 ст. + 42 ст. + 60 ст. Тираж: 35 000.

3884 georgiev_corp@yahoo.com

64


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (18 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. 7 илюстровани пощенски карти със специален знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Хартия: Среднодебела обикновена. Тираж: 271-277 – 47 012. * От ПК271, ПК274 и ПК277 и на дебела гланцирана хартия. ПК271 – плуване; ПК272 – скок дължина; ПК273 – бокс; ПК274 – стрелба; ПК275 – борба; ПК276 – тласкане на гюле; ПК277 – бягане с препятствия.

georgiev_corp@yahoo.com

65


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

ПК271

georgiev_corp@yahoo.com

66


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

ПК272

georgiev_corp@yahoo.com

67


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

ПК273

georgiev_corp@yahoo.com

68


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

ПК274

georgiev_corp@yahoo.com

69


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

ПК275

georgiev_corp@yahoo.com

70


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

ПК276

georgiev_corp@yahoo.com

71


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

ПК277

georgiev_corp@yahoo.com

72


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (18 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. 2 илюстровани плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

73


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (19 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. Ден на олимпийската филателия. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

74


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (20 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. Ден на МОК. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

75


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (20 октомври) XV извънреден конгрес на СБФ.

1990 (21 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. Ден на българската поща и марка. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

76


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

77


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (22 октомври) Космически изследвания. 6 пощенски марки, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ив. Богданов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 131/4:13. Листи: 4х10. Формат: 54х29 мм. Номинална стойност: 3885 – 5 ст.; 3886 – 8 ст.; 3887 – 10 ст.; 3888 – 20 ст.; 3889 – 42 ст.; 3890 – 60 ст. Тиражи: 3885-3887 - по 3 500 000; 3888 - 3 000 000; 3889 - 1 000 000; 3890 - 230 000. 3885 - “Спутник” 1957 г.; 3886 - “Восток” и Ю. Гагарин 1961 г.; 3887 - “Восход-2” и А. Леонов 1965 г.; 3888 скачване “Союз-Аполо” 1975 г., 3889 - “Колумбия” 1981 г.; 3890 - “Галилео” и Марс 1989 г.

3885

3886

3887

3888

3889

3890

georgiev_corp@yahoo.com

78


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

79


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

80


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

81


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (22 октомври) Космически изследвания. 1 пощенска марка в блок, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ив. Богданов. Техника на отпечатване: Офсет. Формат: 90х70 (29х54) мм. Перфорация: 3891 - Р 13:131/4; 3891а - неперфориран, номериран. Номинална стойност: по 1 лв. Тиражи: 3891 - 220 000; 3891а – 19 500. “Аполо 11” и експедицията на Нийл Армстронг, Майкъл Колинз и Едуин Олдрин до Луната, 1969 г.

3891

georgiev_corp@yahoo.com

82


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

3891а

georgiev_corp@yahoo.com

83


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

84


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (22 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. Ден на българския спорт. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

85


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (23 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. Ден на ФИП. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

86


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (24 октомври) Международна филателна изложба Олимфилекс ’90, Варна. Ден на младежта. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

87


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (10 ноември) 50 години кореспондентен шах в България. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (65 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

1990 (20 ноември) 100 години ЖП гара „Синдел“. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

88


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (20 ноември) 80 години ж. п. линия Девня – Добрич. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

89


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (20 ноември) 80 години ж. п. линия Девня – Добрич. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

90


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (23 ноември) 50 години филателно дружество Ловеч (1940-1990). Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

91


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (29 ноември) 1150 г. от рождението на Св. Климент Охридски. 1 пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Ал. Поплилов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13. Листи: 10х4. Формат: 29х49 мм. Номинална стойност: 5 ст. Тираж: 1 000 000. Св. Кл. Охридски (книжовник, ученик на братята Кирил и Методий).

3892

georgiev_corp@yahoo.com

92


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (25 декември) Коледа '90. 2 пощенски марки, илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: Л. Чехларов. Техника на отпечатване: Офсет. Перфорация: гребеновидна 13. Листи: 10х5. Формат: 32,5х43 мм. Номинална стойност: 3893 – 5 ст.; 3894 – 20 ст. Тиражи: по 1 500 000.

3893

georgiev_corp@yahoo.com

3894

93


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (31 декември) Световно първенство по шахмат, Лион '90. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

94


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (31 декември) Световно първенство по шахмат, Лион '90. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

95


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (31 декември) Мач за световната титла по шахмат Г. Каспаров – А. Карпов, Ню Йорк-Лион, 7.Х-31.XII.1990 г. Гари Каспаров – световен шампион. 2 илюстровани плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

96


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 (31 декември) Мач за световната титла по шахмат Г. Каспаров – А. Карпов, Ню Йорк-Лион, 7.Х-31.XII.1990 г. Гари Каспаров – световен шампион. Илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

97


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Пощенски плик. Стандартен пощенски плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

98


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Рилския манастир. Илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

99


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Велико Търново – църквата „Св. Димитър“. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен. * Със същия сюжет и през 1991 г.

georgiev_corp@yahoo.com

100


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Благоевград – паметникът на Димитър Благоев. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен. * Със същия сюжет и през 1991 г.

georgiev_corp@yahoo.com

101


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Село Ковачевци – Дом паметник „Георги Димитров“. Илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

102


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Розобер. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

103


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Държавен ансамбъл „Филип Кутев“. 2 илюстровани плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен. * Със същия сюжет и през 1991.

georgiev_corp@yahoo.com

104


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

105


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Витоша. Илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

106


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Пампорово. 2 илюстровани пощенски плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

107


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

108


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Курортен комплекс „Слънчев бряг“. 2 илюстровани пощенски плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

109


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

110


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Курортен комплекс „Златни пясъци“. 2 илюстровани пощенски плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

111


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

112


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Курортен комплекс „Албена“. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

113


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Първият български балон. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен. * Със същия сюжет и през 1991.

georgiev_corp@yahoo.com

114


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Роза. Илюстрован плик със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен.

georgiev_corp@yahoo.com

115


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Цветя. 10 илюстровани плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен. * Със същите сюжети и през 1989 г., 1991 г. и 1992 г. Истински (Египетски) лотос; Простоцветна Анемоне; Орхидея Катлея; Градински латинки; Диворастяща жълта роза; Лаватера; Лилия; Орхидея Собралия; Кичеста циния; Божур Делавай.

georgiev_corp@yahoo.com

116


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

117


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

118


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

119


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

120


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

121


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

122


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

123


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

124


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

125


1990

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

1990 Гъби. 12 илюстровани плика със стандартен знак за цена (5 ст.) на пощенската услуга. Художник: неизвестен. Тираж: неизвестен. * Със същите сюжети и през 1991 г. и 1992 г. Зимна припънка; Майска гъба; Червеновърха коралка; Пъстърва; Кафява сърненка; Виолетка; Симиденка (кифла) гъба; Боздуганка; Обикновена челедянка; Едра миризливка; Брезова манатарка.

georgiev_corp@yahoo.com

126


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

127


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

128


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

129


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

130


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

131


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

132


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

133


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

134


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

135


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

136


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

137


1990

georgiev_corp@yahoo.com

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ, ПЛИКОВЕ И КАРТИ

138

Димитър Георгиев - Каталог на българските пощенски марки, пликове и карти 1990 година  

Bulgarian stamp catalogue 1990

Димитър Георгиев - Каталог на българските пощенски марки, пликове и карти 1990 година  

Bulgarian stamp catalogue 1990

Advertisement