Page 1

ЖИВОТОТ НА ЕДНА КРПА Си седиш во некоја фиока, пример за чистина. Без цел на постоење. И конечно ќе се најди некој, чии раце ќе бидат мокри, некому на кого му си му потребна. Тогаш, ќе те извади од удобноста на твоето живеење, ќе ти даде цел, надеж. Ти, од влажните раце ќе ја собереш водата, ќе ги исушиш. Ќе ги одстраниш проблемите кои ги имале. Ќе се чувствуваш вредна. Вредна со тоа што си пружила помош некому. Некому кој имал потреба од тебе. Но, штом ја префрлат водата од своите раце на тебе, штом се ослободат од своите проблеми, те оставаат да висиш, носејќи ги ти, нивните проблеми. Влажноста од нивните раце останува на тебе. И си мислиш се грижат за тебе. Бидејќи носејќи ги туѓите проблеми место нив, мислиме дека ни се пријатели, дека се тука за нас. А и ти веќе не си истата. Не си повеќе онаа горда, бела чистина. Ти си нешто ново. Справувајќи се со нивните проблеми, тие оставаат дел од себе. Ти си мешавина на тоа што го сакале кај тебе и тоа што се тие. Таква, веќе не те сакаат. Не сакаат да ги потсеќаш на нив, на нивните проблеми. Не сакаат да се сеќаваат на своето минато. На времето кога им било најтешко. На моментот кога најмногу им требала твојата помош. Ти си за нив само една обична крпа, заборавена, оставена да виси. Да висиш се додека не почниш да мирисаш. Мирисот на водата од нивните раце, која се собирала на тебе, веќе е неподнослив за нив. Таква, уништена, ќе те фрлат во купот со алишта за перење. Да чекаш да ти дојде редот. Моментот кога конечно ќе бидеш испрана. И се така. Повторно од почеток. Но ти, со секое перење, дел од тебе умира. Мудро премолчуваш дека животот ќе го дадиш за тие да бидат среќни, безгрижни. А тие? Како ти возвраќаат? Штом веќе нема да можеш да им помогнеш, штом ќе почнеш да се кинеш, распаѓаш, тие, ќе те забодат на стап и ќе го бришат подот со тебе. Ќе те фрлат во највалканото, во калта. Ќе те чуваат зад врата, никој да не може да те види. Конечно, ќе бидеш заборавена. Веќе нема ни да се трудат да те перат, бидејќи си превалкана за нив. Ќе ги упропастиш нивните ценети алишта. Ќе те остават да скапиш преполна со сите нивни проблеми. И кога ќе ги видат сите нивни проблеми отсликани на тебе, тогаш, тие ќе се ослободат од тебе. А ти? Ти ќе бидеш среќна што некому си помогнала. Што си била дел од нивниот живот.

Животот на една крпа  
Животот на една крпа  
Advertisement