Page 1

ÂÃÂÊÂÁÂÈÙʽÜÍÂÇȽÉʽÜÀ½ÄÂϽ

–  ËÇÏܾÍÜÀËÁ½

¥ÍÑÒ¿ÌÍÊÕÅÆ×¹È×

200000

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ТИРАЖ В ОМСКЕ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ НТС

<ÉÊÈ>

¯Ÿ §¦£ ¥˜›˜›˜¨ ¥˜

¯ÂÈÂÑËÊØËÏÁÂȽÍÂÇȽÉØŠ Š Š Š

o¸°™®¦¬šž ¤·š›¡p


±«©™­´œ¡š©¢¦£´¢¦ Ÿ˜¯ª¦ £«¯° ª«¨³ ¦§¸š©¸

Последний месяц осени славен школьными каникулами и ноябрьскими праздниками, и как следствие большим количеством выходных. Именно поэтому в ноябре особенно актуален отдых с детьми или короткий экскурсионный тур в расположенные неподалеку страны. Итак, куда поехать в ноябре?

Например, в Чехию, а именно в старую Прагу, где расположены уютные кофейни, интересные музеи и исторические достопримечательности. Детям понравится пражский зоопарк, где содержатся редкие виды животных, музей восковых фигур, а также музей игрушек с одной из крупнейших в мире

коллекций кукол-марионеток. В городе Клаштерец-над-Огрже, расположенном в получасе езды от знаменитого курорта Карловы Вары, находится аквапарк с семью бассейнами различной глубины и потрясающими водными аттракционами, горками, джакузи и тобогганами. Располагая чуть большим количеством дней, стоит отправиться в США, где можно совместить путешествие по стране с пляжным отдыхом в Филадельфии или Калифорнии. Экскурсионный тур, который в ноябре возможен практически в любую европейскую страну, можно совместить с развлекательной поездкой. Осенью по всему миру проходит множество интересных и красочных фестивалей. Так, ежегодно одиннадцатого числа одиннадцатого месяца в одиннадцать часов

в городах Германии – Майнце, Дюссельдорфе и Кельне – происходит официальное открытие карнавального сезона, который длится в течение нескольких месяцев и заканчивается к Великому посту. Ценители вина не должны пропустить французский праздник «нового божоле» — молодого вина, изготовленного в небольшом регионе к северу от Лиона. Он начинается в городке Божо, где в третью среду ноября незадолго до полуночи стартует марш виноделов. С вечера пятого и до утра шестого ноября в Великобритании отмечают Ночь Гая Фокса. Люди жгут обмазанные смолой бочки и чучела предателя Гая Фокса, который едва не взорвал английский парламент в 1605 году. В небо над каждым полем, парком, город-

ским двором и даже из окон домов ежеминутно выпускаются петарды и фейерверки, в память знакового исторического события. Любители же традиционных видов отдыха – с морем, солнцем и пляжем – могут отправиться в Марокко, ОАЭ или Тунис. В ноябре открываются прекрасные возможности для отдыха в экзотических странах. Например, в Индии путешествие по стране можно совместить с пляжным отдыхом на Гоа. В последнем осеннем месяце еще можно избежать наплыва туристов и комфортно отдохнуть у теплого океана. А вот о скандинавских странах (Швеция, Норвегия, Дания) в ноябре лучше временно забыть: здесь уже дуют холодные ветра, и без теплых вещей вам точно не обойтись (по данным сайта: http://www.travel.ru/wheretogo/november.html).


¬¼¯ª¥³ ÊËܾÍÜ ¦œ§™² ¡ —¤— ¢

У Ольги Барышевой обнаруживают онкологическое заболевание, а ее подруга Надежда вновь теряет любимого. Надя в депрессии после того как пережила автокатастрофу. Психолог МЧС становится для Нади другом, который помогает ей пережить трагедию. Болезнь Ольги тем временем отодвигает проблемы Барышевых на второй план, а Надя приходит на помощь подруге.

15.00 Вести 15.20 «Всегда говори «Всегда»-6» 17.20 Юбилейный концерт Александра Розенбаума 20.00, 21.35 «Охотники за караванами» 21.00 Вести 00.30 «Место встречи изменить нельзя» 03.25 Горячая десятка 04.30 «Комната смеха»

¨©¨

¤©™

§œ¤

06.00 М/ф «Земля до начала времен-8» 07.25 М/ф «Хитрая ворона», «Хочу бодаться!» и др. 08.30 М/с «Жизнь с Луи» 09.00 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Невероятное приключение Уилбера» 10.30 М/ф «Новые приключения Стича» 11.30 М/ф «Утиные истории. Заветная лампа» 12.45 Ералаш 13.00 «Нереальная история» 19.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 21.00 «Артур и минипуты» 22.55 «Нереальная история» 00.25 «Школа выживания» 02.20 «Кадетство» 05.05 «Долго и счастливо» 05.45 Музыка на СТС

05.35 Мультфильм 05.55 «Эра Стрельца» 08.00 Сегодня 08.20 «Эра Стрельца» 09.00 «Улицы разбитых фонарей» 10.00 Сегодня 10.20 «Улицы разбитых фонарей» 19.00 Сегодня 19.25 «Улицы разбитых фонарей» 20.30 «СМЕРШ. Легенда для предателя»

05.00 «Легенды Ретро FM»-2008 08.00 «Последний бронепоезд» 12.15 «На безымянной высоте» 16.20 «Отставник» 18.10 «Отставник-2» 20.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 21.20 «Мы из будущего»

¯ÂÈÂÑËÊØËÏÁÂȽÍÂÇȽÉØŠ Š Š Š

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости 07.10 «Первый троллейбус» 08.55 «Кубанские казаки» 11.15 Любовь Орлова, Сергей Столяров в фильме «Цирк» 13.15 «Максим Перепелица» 15.00 «Покровские ворота» 17.30 «Три богатыря и Шамаханская царица» 19.10 «Игорь Тальков. Поверженный в бою» 20.30 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 22.00 Время 22.20 Все хиты «Юмор FM» на Первом 00.30 «Перевозчик» 02.10 «Крамер против Крамера» 04.00 «Любовное гнездышко» 05.35 «Врата» 06.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом

06.00 «Не могу сказать «Прощай» 07.50 «Верные друзья» 09.55 К юбилею Кубанского казачьего хора. «Любо, братцы! 200 лет спустя» 11.40 «Всегда говори «Всегда»-6»

©¢ž¢¨¹«§ª¥¡Ÿ¢­¥

§ÆÄÍÃľϻÂËĽջ¸¥ÄÂĹ¾È»öÂ

E

Еще больший выбор животных на сайте www.budka-omsk.ru

šÌÊÁÆù

¥¹ÄØ

¥¹É¼Ç

¥ÌÉÀÁÃ

Девочка, 3 месяца. Маленькая, активная и добрая. Очень ласковая. К лотку приучена.

Девочка, 1 год, стерилизована. Добрая и ласковая, с красивой шерсткой. К лотку приучена.

Девочка, 1 год. Ласковая, ручная, любит обниматься. К лотку приучена.

Мальчик, 1 год, кастрирован. Добрый, красивый сиамский кот. К лотку приучен.

8-913-960-68-17

8-951-423-52-10

8-951-400-16-46

8-904-824-78-38

Фильм рассказывает об операции советской контрразведки «Смерш», которая началась в 1944 и завершилась в 1947 году. В центре внимания фильма — подвиг нашего разведчика, продолжавшего свою миссию даже после обвинения в измене Родине. 4 серии фильма охватывают главные события четырех лет отчаянной борьбы, полной героизма и предательства, отчаяния и надежды, ненависти и любви.

00.25 «Снайпер» 02.15 «Искупление» 04.40 «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское убийство»

Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны. Главные герои ленты ведут раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, документы и немецкое оружие. Однажды на месте раскопок начинает происходить нечто странное: в найденных солдатских книжках вдруг обнаруживаются фотографии самих «следопытов». Пытаясь прийти в себя, коллеги по «черному» бизнесу отправляются купаться в озере и… попадают в 1942 год. В самый разгар тяжелых боев.

01.05 «Фантазм-2» 03.00 «Отблески»©¤© 06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка» 08.00 Омск. Life 08.35 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 10.00 «Неприятности с обезьянкой» 11.55 М/ф «Безумный, безумный, безумный кролик Банни» 13.20 М/ф «Стальной гигант» 15.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 15.30, 20.00 «Универ. Новая общага» 19.30 Овертайм 23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви» 00.00 «Дом-2. После заката» 00.30 Секс с Анфисой Чеховой 01.00 «Полупрофи» 03.55 Информационноразвлекательная программа 04.55 «Cosmopolitan» Видеоверсия


o¸йÎÆ̺¾ÀÄ׺»Áp §ÆÃÀŸ›¸»¸ÈÀŸ «Ï¸ÉÊÀ½ǽºÀÎÓºÇÈƽÂʽ §½ÈºÆ»Æ¸Ÿø„§ÈÀ¿È¸Â ÆǽÈӓÄÅÆ»À½½½ÇÆÂÃÆÅÅÀÂÀ ºÆÉÇÈÀÅ×ÃÀ¸ÂÆÌÀÎÀ¸ÃÔÅƽ ºÆ¿ºÈ¸Ñ½ÅÀ½ŸÉνÅË ¤ÓºÉÊȽÊÀÃÀÉÔÉǽºÀνÁ ÇÆÉý¿¸ÇÀÉÀ½½ºÓÉÊËÇýÅÀ× ŸÇÈƻȸÄĽ

§½ÊÈ ¢ÀÉÃƺ

Муж Полины Гагариной. Актер. Лауреат премии «Хрустальная Турандот» за лучший дебют года 2004-2005.

– Полина, какой вы были в детстве?

– Все решения в жизни принимаю сама, мама, скажем так, их умело корректирует. – Чрезвычайно жизнераПравда, попала на этот продостной, розовощекой. ект не без блата (смеется). Ни забиякой, ни тихоней не была, всегда пела, пляса- В училище преподавал Владимир Коробко, он позвонил ла, читала стихи. В том, что стану артисткой, никто из моему педагогу по вокалу родных даже не сомневали спросил, нет ли у нее хорося. Мама – хореограф, соших ребят для «Фабрики» – листка ансамбля «Березка», оказывается, там был недопоэтому и меня тоже пробор. Я ведь очень домашний чили в танцовщицы, но поребенок, а там оказалась том у меня вдруг открылся одна, без мамы. Другие реголос. Примерно в три года бята, напротив, отрывались, пришла из сада и заголосиа я от тоски по дому почти ла: «Ходит Ваня, ходит Ваня посреди кружочка». Встала ничего не ела. Но смогла себя на табуретку и серьезно ис- убедить, что мне это надо, что это просто работа. Дерполнила весь номер, родижала себя в руках перед тели от смеха уползли под камерами, которые практистол. Папа сразу отметил, чески были повсюду, что слух есть. и не позволила себе – В шестнадцать вы приняли участие в «Фа- ударить лицом в грязь.

– Вы не только выстояли, но и победили?

брике звезд», мама как к этому отнеслась?

¡™¥œ˜œ˜¢ ” ÂƸÏɼÆÇļ»À

ВЕРНИТЕ ГАРМОНИЮ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ! Вернуть гармонию сексуальных отношений помогут капсулы «САЙМЫ» для мужчин! Уникальный растительный состав капсул «САЙМЫ» для мужчин способствует нормализации работы половых желез, повышению либидо, усилению чувственных ощущений, стимулирует выработку собственного тестостерона. Качественная эрекция – через 30 минут после приема одной капсулы «САЙМЫ». Время интимной близости значительно увеличивается. Одна капсула «САЙМЫ» действует 72 часа, не влияя на повседневный образ жизни! Капсулы «САЙМЫ» оказывают мягкое профилактическое действие на мужской организм – помогают улучшению работы сосудов, почек, укреплению иммунитета. Комарова, 8/1; Багратиона, 2; Заозерная, 9 Б, бутик 1, Первомайский рынок; 24-я Северная,171,«Империя здоровья»; Фирменные магазины «Источник здоровья»: Лобкова, 3; Нефтезаводская, 17; 10 лет Октября, 111; 70 лет Октября, 12. Фирменные отделы «Источник здоровья»: Лермонтова, 20, магазин «Елена»; Пушкина, 59, ТК «Казачья Слобода»; 24-я Северная, 169, ЦП «Северный»; Серова, 13, «Гастроном»; 70 лет Октября, 25, ТК «Континент» ГР № 77.99.23.3.У.1271.2.08 от 18.02.2008 г. РЕКЛАМА. ОГРН 1097847245187 E

БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

Ó÷ðåäèòåëè: Ëàáóíñêèé Á.È., Ëóãîâûõ Ï.Ã. Èçäàòåëü: ÇÀÎ «ÐÈà «Ðóáèêîí». Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Ëóãîâûõ Ï.Ã. Ãë. ðåäàêòîð: Âûøåãîðîäöåâà À.À.(vaa@dimark.ru). Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñèáèðñêèì îêðóæíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì ÌÏÒÐ ÐÔ 20.03.2001 ã. êàê ðåêëàìíîå ÑÌÈ (ðåêëàìà áîëåå 40%). Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè ¹ ÏÈ 12-0563. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 644043, ã. Îìñê, óë. Òàðñêàÿ, 13à, 5 ýò. Ò/ô: (3812) 949-100, 949-101, 949-102, 949-103. Áåñïëàòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì è ïðåäïðèÿòèÿì ã. Îìñêà âåäåò êóðüåðñêàÿ ñëóæáà Ìàêñ Ïðåññ-ìýéë. Ò/ô: (3812) 949-101. Ïå÷àòü: òèïîãðàôèÿ «ÎÀÎ «Îìñêèé Äîì Ïå÷àòè», 644042, ã. Îìñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 39 ñ ìàãíèòîíîñèòåëåé ðåäàêöèè. Çàêàç ¹3286. Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 18:00 26.10.2011 ã. ÒÂ-ïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà

ÇÀÎ «Ñåðâèñ Ò». Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Ñåðòèôèêàòû è ëèöåíçèè íà ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ñïðàøèâàéòå ó ðåêëàìîäàòåëåé. Ïðåòåíçèè ïî ðåêëàìå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé.Âûõîä êàæäîãî íîìåðà ãàçåòû «Îìñêèé äîìîâîé» ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ÇÀÎ «ÐÈà «Ðóáèêîí» ïåðåä ðåêëàìîäàòåëÿìè

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

– Слушай, сегодня, наверное, не получится... Я очень устал, неприятности на работе, и вообще… День, другой, третий… Вы обескуражены: он уже много дней пребывает в подавленном состоянии. В чем дело? Он вас больше не любит? Вы больше не интересуете его как женщина? Но очевидных причин для подобных предположений нет. Он, как и раньше, приходит с работы вовремя, выходные проводит дома. Вы начинаете «прокручивать» ситуацию снова и снова, порой доводя себя до изнеможения. Неужели ситуация необратима? Стоп! Паниковать не стоит! Скорее всего, у вашего партнера нарушение потенции, которое на медицинском языке называется эректильной дисфункцией (ЭД).

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Îìñêèé Äîìîâîé» http://www.dimark.ru/omskiy_domovoy/ skachat_nomer#section1

ÒÈÐÀÆ 200 000 ÝÊÇ. ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÒÈÐÀÆÍÎÉ ÑËÓÆÁÎÉ

– Да, но тот проект я не воспринимала как вокальный конкурс, как, к примеру, «Призрак оперы». Понимала, что это шоу, в котором так или иначе есть какие-то роли и примерный сценарий. А победа стала настоящим откровением, но я не знала, что за ней последует… Не ожидала, что будет такая обида на меня, после того как отказалась от контракта (причем, единственная на проекте!) с продюсером Максимом Фадеевым. Я была просто маленькая, не понимала до конца, что делаю. Я по знаку зодиака Овен – рогатая, целеустремленная и очень упрямая. Мне хотелось иметь что-то свое, свои песни, исполнять их от своего лица. Захоте-ОКТЯБРЯ

сыну Полины Гагариной исполнилось 4 года


лось заявить о себе как о личности. Было тяжело, но я никогда не думала о смене профессии.

лась с отцом своего будущего ребенка актером Петром Кисловым…

– Чем он привлек вас?

Автор текста: Сергей Амроян / Фото из архива Вокруг ТВ/ «Вокруг ТВ»

– Вы влюбчивая?

– (Смеется). Привлекла его я, а он просто завоевал меня. Тогда Петр снимался в фильме «1612» Владимира Хотиненко. Он талантливый человек, красивый и обаятельный. В то время был страшно похож на Джонни Деппа, от которого я фанатею, с длинными (правда, наращенными) волосами, бородой – вылитый мушкетер. В итоге у меня снесло крышу, так что долго ему добиваться меня не пришлось.

– Ой, это отдельная тема. Я привыкла любить, знаю, что это такое, люблю любить, и если перестаю, мне становится плохо. Я перестаю жить, начинаю существовать. Когда нет романтического чувства, это для меня настоящая трагедия, депрессия. Словом, жуть… Таким для меня выдался прошлый год – просто катастрофа, и врагу не пожелаю.

– Сына в честь кого назвали? – Не поверите, у меня, наверное, есть какие-то экстрасенсорные способности. С двенадцати лет знала, что у меня будет сын, знала, что рожу его в двадцать и назову Андреем. А еще почему-то была уверена, что он родится светленьким, хотя мы с Петром от природы темноволосые. Муж настаивал на имени Александр, мы ссорились по этому поводу, но в итоге я победила.

– А песни писать лучше, когда на душе штиль или буря романтических эмоций? – Раньше, когда у меня все в жизни шло хорошо, наступало светлое состояние, я гуляла, веселилась и… у меня не хватало времени на музыку… А вот года два назад научилась слышать музыку в любом состоянии. Естественно, мало писала, пока училась в школе-студии МХАТ. Почему пошла туда? Захотела стать драматической актрисой. Четыре года учебы в театральном были счастливыми для меня. В МХАТе познакоми-

– Многие утверждают, что дружба в шоу-бизнесе невозможна… – Я дружу и умею это делать, и профессии для меня ничего не значат. А может, мне просто везет.

ž¸¯«Ÿ¼ ¯¢²ª¥§

"SJTUPO "SEP *OEFTJUÅÁÍ­ÂÉËÊÏ ÎÏÅͽÈÙÊØÒ ɽÕÅʊ½¿ÏËɽÏË¿ ʽÁËÉгÂʽŠÍ ½Í½ÊÏÅÜ ©½ÎÏÂÍÎÇ½Ü 

ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ ¤ÂÈÙ ¤¥¨ ÀÍÐÄÔÅÇÅ 

Ÿ¯«¬¢­¢Ÿ«¤§¥

¡ÂÕ ÈÛ¾ËÆÀÍÐÄÏͽÊÎÌËÍÏ ËÌØÏ ÀÍÐÄÔÅÇÅ©ÂÃÀËÍËÁ ¨Û¾ØÂÀÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅʽ ¤ÂÈÅ ÍÐÄÔÅÇÅ  ÌÂÍ¿ËÄÇÅ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ɾÂÈي ÖÅÇÅ 

ÍÐÄËÌÂÍ ¤ÂÈÙ ÊÂÁËÍ ÀÍÐÄÔ ŸØ¿ËÄÉÐÎ   ¤ÂÈÅ ÏÂÊÏ  ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ ÊÂÁËÍ  ¤ÂÈÙÍ ÀÍÐÄÔ  ¤ÂÈÙ ÀÍÐÄÔ ÁÂÕ ½ ¤ÂÈÙ ÀÍÐÄÔÅÇÅ 

ÌÂÍ¿ËÄÇÅ ËÏÇÍ ¤ÂÈÙ ËÏ ÁËÏ ÀÍÐÄÔ   ¤ÂÈÅÍ ÀÍÐÄÔÍ  ¤ÂÈÅ ÀÍÐÄÔÅÇÅ  ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ  ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ  ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ ÁÂÕ ÀÍÐÄÔ  ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ ÊÂÁËÍ 

½ ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ 

¤ÂÈÙ ¤¥¨ ÀÍÐÄÔ ŠŠ

 ŠÏ ÍÂÑÍ ÇͽÊÏ ÎÏÍÂȽÉ ÇͽÊÏ ÎÏÍÂȽÉ 

ÍÐÄËÌÂÍ Ç¿½ÍÏÅÍÊØÂÌÂÍÂÂĊ ÁØ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ÊÂÁËÍËÀË 

¿ÏËÏͽÊÎÌËÍÏ ÀÍÐÄÔÅÇÅ 

ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ ÀÍÐÄÔÅÇÅ  ÍÐÄÔ ÌÂÍ Ç¿ÌÂÍ 

®ÌËÀÍÏ  ®ÌËÀÍÐÄÔͽÄÊ ÌÂÍ¿ËÄÉÂÏ À½Í Š ŠŠŠŠ

¬ÐÈÙÏØÏÂÈ¿ÅÄÅËÊÊØ %7% ÎÎ˾ËÆÎϽÍØÆÌÐÈÙϪÂÑÏŠ Ľ¿ËÁÎÇ½Ü ɝ¿ÏËÉ˾ÅÈÅ ­ÂÉËÊÏÏÂÈ¿ÅÄËÍË¿ 

©½ÎÏÂÍÎǽÜÌËÍÂÉËÊÏÐ ÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ ¾ÂÄ¿ØÒËÁÊØÒ À½Í½ÊÏÅÜ  ¬ÍËÀÍÂÎέÂÉËÊÏÅÉÌÅËÏÂÔ ÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿  ¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊØÆÍÂÉËÊÏÕ¿ÂÆÊØÒ ɽÕÅÊ Ë¿ÂÍÈËÇ À½Í½ÊÏ 

­ÂÉËÊÏÅÉÌËÍÏÊØÒ ËÏÂÔÂÎÏ¿ÂÊÊØÒ ÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿  ­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÁËÍ 

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊ ÎÇÅÁÇÅ ­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ 

°¡¥« Ÿ¥¡¢« ±«¯«

®ÍËÔÊØÆÍÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊŊ ÇË¿®ÏÅÊËÈ ¥ÊÁÂÄÅÏ ÏȽÊÏ ÅÁÍÐÀÅÒªÂÁËÍËÀËžÂÄ¿ØŠ ÒËÁÊØÒ ŠŠ ŠŠ

– Скажите, стихи к песне «Кому, зачем?» навеяны разводом? – Нет, песня появилась намного раньше. Спела ее с Ириной Дубцовой. Просто крутить песню стали после моего развода, поэтому все и запричитали, что мы с Ирой возненавидели мужчин. «Как же я могу ненавидеть их, когда без любви я чахну», – пыталась я возражать. Я обожаю мужчин!

– Для полного счастья что нужно? – Не знаю, наверное, все, что у меня есть сегодня. Я не лукавлю, но действительно ощущаю себя счастливой. У меня есть подарок с небес – Андрюша, работа, и я снова люблю. Разве это не счастье? ¬ËÈÊØÆɽÏÂÍŽÈ ÅÉÊËÀËÂÁÍÐÀË ÔÅϽÆÏÂʽ

XXXWPLSVHUW


®°žž«¯ ÊËܾÍÜ ¬¼¯ª¥³ ÅÛÈÜ ¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости 07.15 «Возвращение Кота в сапогах» 08.20 Играй, гармонь любимая! 09.10 Дисней-клуб 10.00 Умницы и умники 11.15 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 12.45 Новый Ералаш 13.15 Д/ф «Среда обитания» 14.15 «Веселые ребята – артисты и надзиратели» 15.20 Легендарное кино в цвете. «Веселые ребята» 17.10 «Укрощение строптивых» 19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым 20.20 Большие гонки 22.00 Время 22.15 «Болеро» 23.45 «Прожекторперисхилтон» 00.20 «Чтец»

05.40 «Берегись автомобиля» 07.35 «Сельское утро» 08.05 Диалоги о животных 09.00, 12.00, 15.00 Вести 09.20 Д/ф «Наш любимый Аркадий Райкин» 11.05 ГТРК «Иртыш» Нехорошо забытое старое 11.20 ГТРК «Иртыш» «Планета Цирк», «Наше здоровье» 12.20 «Подари себе жизнь» 12.55 «Всегда говори «Всегда»-6» 15.30 «Всегда говори «Всегда»-7» 18.05 Субботний вечер 19.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным 21.00 Вести в субботу 21.45 «Спасти мужа» 01.25 «Девчата» 02.00 «Место встречи изменить нельзя» 05.05 «Комната смеха»´®¯ª¸¢«ž·¼Ÿ¨¢ª¥¼

¨©¨

¤©™

§œ¤

06.00 М/ф «Земля до начала времен-9. Путешествие к большой воде» 07.20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка идет в школу» 08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 08.30 М/с «Жизнь с Луи» 09.00 Галилео 10.00, 14.00 Ералаш 11.00 Это мой ребенок! 12.00 «Воронины» 14.05 «Артур и минипуты» 16.00 «Даешь молодежь!» 18.00 М/ф «Лесная братва» 19.30 М/ф «Подводная братва» 21.00 «Артур и месть Урдалака» 22.45 «Нереальная история» 23.15 Детали. Новейшая история 00.15 «Золотое путешествие Синдбада» 02.10 «Кадетство» 04.55 «Долго и счастливо» 05.40 Музыка на СТС

05.40 «Фабрика грез» 07.25 Смотр 08.00, 10.00 Сегодня 08.20 Лотерея «Золотой ключ» 08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 10.20 Главная дорога 10.55 «Кулинарный поединок» с Оскаром Кучерой 12.00 Квартирный вопрос 13.00 Сегодня 13.20 «Своя игра» 14.15 «Морские дьяволы» 19.00 Сегодня 19.25 «Морские дьяволы» 22.30 «Настоятель-2» 00.25 Нереальная политика 01.00 «Пуленепробиваемый» 02.40 «Мистер Бин на отдыхе» 04.25 «Кремлевская кухня»

05.00 06.00 07.50 08.05 10.00

©¤©

«Тайна мертвых дроздов» «Отставник» Выход в свет «Отставник-2» «День космических историй с Игорем Прокопенко» 11.00 «Русский аватар» 12.00 «Смерть Вселенной» 13.00 «Формула жизни» 14.00 «Код Евы» 15.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные предсказания» 16.00 «Пирамиды. Космос на проводе» 17.00 «НЛО. Скрытая истина» 18.00 «Мифы из космоса» 19.00 «Смерть как чудо» 20.00 «Тырлы и глоупены» Концерт М. Задорнова 22.00 «Тайский вояж Степаныча» 23.55 «Испанский вояж Степаныча» 01.30 «Философия будуара маркиза де Сада»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка» 08.00 Овертайм 08.30 Пять с плюсом 08.50, 10.00 «Женская лига» 09.30 «Бигабум» Лотерея 10.30 Школа ремонта 11.30 Ешь и худей! 12.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние» 13.00 «Comedy Woman» 14.00 Комеди Клаб 15.00 Битва экстрасенсов 16.00 «СуперИнтуиция» 17.00, 19.35 «Интерны» 20.00 «Властелин колец: Две крепости» 23.30 «Дом-2. Город любви» 00.30 «Дом-2. После заката» 01.00 «Ху из Ху» 01.30 «Двойной удар» 05.10 «Саша+Маша»

£¥Ÿ«¯ª¸¢ ­®¯¢ª¥¼ ŸØÄË¿¿ÂϿͽԽÇÎÐÏ ÏŠŠ ŸÂÏÂÍÅÊ½Í ¿ØÂÄÁʽÁËÉ 

¡Ÿ¢­¥ ¤©§¥

ˆ «ÉÎǽÜÍÅÏнÈÙʽÜÇËÉ̽ÊÅÜ ¬½ÉÜÏيŸ˜ t¬«¨ª¼

«­ ª¥¤³¥¼ ¬«²«­«ª

ÇÇÐͽÏÉÂÏÁ¿ÂÍÅ ŸËÍËϽ ÉÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕ ÌÂÍÂÀËÍ Ľ¾ËÍØ ËÀͽÁÇÅ°ÎÏĽÉÇË¿ ÐÏÂÌÈ Á¿ÂÍÂÆ  ŸËÍËϽÍÂÉËÊÏ ÌËÁ×ÂÉ ÅÄÀËÏË¿ÈŠ ÊÅ ½¿ÏËÊËÉÚÈÎϽÊÓÅÜ ¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÊÂÁËÍËÀË 

¤½ÉÇşؾËÍÅÐÎϽÊ˿ǽ ŸÎÇÍØÏÅ  

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÍÂÕ ÌÂÍÂÀËÍËÁÇÅ ¿ËŠ ÍËϽ Ľ¾ËÍØ ËÀͽÁÇÅ°ÏÂÌÈ ÐÎÏ ĽÉÇË¿ ½¿ÏËÊËÉο½Íǽ ¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÍÂÕÂÏÇÅ ¡¿ÂÍÅ ÉÂÏ ÍÂÕÂÏÇÅ ÌÂÍÂÀËÍ ¿ËÍËϽ Ľ¾ËÍØ°ÏÂÌÈ ¿ÍÂÄǽĽɊ ÇË¿ ο½Íǽ 

©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕ ÎÇÅÁÇÅ ©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕÂÏÇÅ Ľ¾ËÍØ ¿ËÍËϽ  ©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕÂÏÇÅ ǽÔ ©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÐÏÂÌÈÂÊÅ ĽÉÇÅ ÍŠ ÕÂÏÇÅ ÌÂÍÂÀËÍËÁ Ľ¾ËÍØ ¿ËÍËϽ ËÀͽÁÇÅ®¿½Íͽ¾ËÏØ ©ÂϽÈÈÅÔÂÎÇÅÂÁ¿ÂÍÅ «¾Å¿Ç½Á¿ÂÍÂÆ ¿ÅÊÅÈ ­ÂÕ Ľ¾ËÍØ ¿ËÍËϽ °ÎϽÊ˿ǽÁ¿ÂÍÂÆ 

tŸØÂÄÁ½ÀÂÊϽ¾ÂÎÌȽÏÊË t¡ËÎϽ¿Ç½¿ÉËÍÀ®ËÒͽÊÂÊÅÂÏÂȽ tž½ÈÙĽÉÅÍË¿½ÊÅ ½Í½ÊÏÅÜ t¬ËÈÐÔÂÊÅ οÅÁÂÏÂÈÙÎÏ¿½ Ë ÎÉÂ͊ ÏÅ ¿ ÌËÈÅÇÈÅÊÅǽÒ Å ÉÂÁνÊÔ½ÎÏÜÒ ͽÆËÊË¿ÀËÍËÁ½ t«ÍÀ½ÊÅĽÓÅÜÌËÉÅʽÈÙÊØÒ˾ÂÁË¿ t®ÌÂÓÏͽÊÎÌËÍÏÅÈÛ¾ËÆÁÍÐÀËÆ t¬ÍÂÁËÎϽ¿ÈÂÊÅ ÍÅÏнÈÙÊØÒ ÐÎÈÐÀ ¿ÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÅÅÎÏ;˿½ÊÅÜÉÅͽĊ ÈÅÔÊØÒÍÂÈÅÀÅÆ t¥ÄÀËÏË¿ÈÂÊÅÂʽĽǽÄËÀͽÁËÇ ÎÏËÈË¿ ÎǽÉÂÂÇ

t¬©¼¯ª¥§¥ ÅÄʽÏÐͽÈÙÊØÒɽÏÂÍŽÈË¿ÈÛ¾ØÒ ÏÅÌË¿Å¿ÅÁË¿ÌËÃÂȽÊÅÛ ĽǽÄÔÅǽ t¥ÄÀËÏË¿ÈÂÊÅÂÅÐÎϽÊ˿ǽ ÉͽÉËÍÊØÒÎÏËÈË¿ÅÎǽÉÂÂÇ t¥ÄÀËÏË¿ÈÂÊÅÂÅͽÈÅĽÓÅÜ ÏÍËÏнÍÊËÆÌÈÅÏÇÅ t­½¾ËÏØÌË˾ȽÀËͽÃÅ¿½ÊÅÛÉËÀÅÈ ÀͽÊÅÏÊËÆÅÏÍËÏнÍÊËÆÌÈÅÏÇËÆ

²Í½ÊÂÊÅÂ̽ÉÜÏÊÅÇË¿ ÁËÐÎϽÊË¿ÇžÂÎÌȽÏÊË ­½ÎÎÍËÔǽÌȽÏÂý ¾ÂÎÌÍËÓÂÊÏÊ½Ü Å¾Ç½ÜÎÅÎÏÂɽÎÇÅÁËÇ

ŸØÕÂÌÂÍÂÔÅÎÈÂÊÊØÂÐÎÈÐÀÅ ÌÍÂÁËÎϽ¿ÈÜÛÏÎÜĽÎÔÂÏÎÍÂÁÎÏ¿ ©ÅÊÅÎÏÂÍÎÏ¿½˾ËÍËÊØ­±Å©Ÿ¡ ÐÉÂÍÕÅÉ ÌËÀžÕÅÉ Š¿ËÂÊÊËÎÈÐýÖÅÉÌËÌÍÅÄØ¿ÐÅÇËÊÏͽÇÏÐ ŠÌÍÅÄ¿½ÊÊØÉʽ¿ËÂÊÊØÂξËÍØ ŠпËÈÂÊÊØÉÎËÎÈÐþØ ÎËÎÍËÇËÉÎÈÐþØžËÈÂÂÈÂÏ ŠÐÉÂÍÕÅÉ ÌËÀžÕÅÉ ÎÅÛÊÜÀ ŠÐÔ½ÎÏÊÅǽÉÅÅÊ¿½ÈÅÁ½ÉŸ«Ÿ ÁÍÐÀÅҾ˿ØÒÁÂÆÎÏ¿ÅÆ ŠÎËÏÍÐÁÊÅǽÉ©Ÿ¡ ÐÉÂÍÕÅÉ ÌËÀžÕÅÉ ÎÅÛÊÜÀ

±ÍÐÊÄ 

ŠŠ ÇÍÐÀÈËÎÐÏËÔÊË

¯ÂÈÂÑËÊØËÏÁÂȽÍÂÇȽÉØŠ Š Š Š

E


Ÿ«®§­¢®¢ª¹¢ ÊËܾÍÜ ¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 06.55 «Табор уходит в небо» 07.00, 11.00, 13.00 Новости 07.10 «Табор уходит в небо» 08.55 Армейский магазин 09.30 Дисней-клуб 10.15 Здоровье 11.10 «Непутевые заметки» 11.30 «Курбан-байрам» Трансляция из Уфимской соборной мечети 12.05 Пока все дома 13.15 «Специальное задание» 14.25 Новый «Ералаш» 15.15 «Лидия Федосеева-Шукшина. О любви, о детях, о себе...» 16.20 «Калина красная» 18.20 «Молога. Русская Атлантида» 20.25 Концерт Софии Ротару 22.00 Воскресное «Время» 23.00 «Большая разница» 00.00 «Сумерки» 02.15 «Обмани меня» 04.45 «Врата»

06.15 «Дом, в котором я живу» 08.15 Вся Россия 08.30 Сам себе режиссер 09.20 «Смехопанорама» 09.50 Утренняя почта 10.30 «Всегда говори «Всегда»-7» 11.20 Вести-Омск. События недели 12.00, 15.00 Вести 12.10 «Всегда говори «Всегда»-7» 14.10 Праздник Курбан-Байрам из Московской Соборной мечети 15.20 Вести-Омск 15.30 «Всегда говори «Всегда»-7» 19.05 Смеяться разрешается 21.00 Вести недели 22.05 «Елена» 00.15 Специальный корреспондент 01.20 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного» 01.50 «Место встречи изменить нельзя» 03.45 «С почестями»´®¯ª¸¢«ž·¼Ÿ¨¢ª¥¼

¨©¨

¤©™

§œ¤

06.00 М/ф «Земля до начала времен-10» 07.30 М/ф «Веселая карусель», «Страшная история» 08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 08.10 Волшебное Диноутро 08.30 М/с «Жизнь с Луи» 09.00 «Самый умный» 10.45, 13.30, 16.00 Ералаш 11.00 Битва интерьеров 12.00 Снимите это немедленно! 13.00 Съешьте это немедленно! 14.30 М/ф «Лесная братва» 16.45 М/ф «Подводная братва» 18.15 «Артур и месть Урдалака» 20.00 «Нереальная история» 21.00 «Артур и война двух миров» 22.55 Шоу «Уральских пельменей» Лучшее 23.55 «88 минут» 02.00 «Трудный ребенок-3» 03.45 «Кадетство» 05.30 «Долго и счастливо»

05.20 «Фабрика грез» 07.00 «В поисках Франции» 08.00 Сегодня 08.15 «Русское лото» 08.45 Их нравы 09.25 Едим дома 10.00 Сегодня 10.20 «Первая передача» 10.55 «Развод по-русски» 12.00 Дачный ответ 13.00 Сегодня 13.20 «Своя игра» 14.15 «Морские дьяволы» 19.00 Сегодня 19.25 «Морские дьяволы» 22.25 «Уй, НА-НА!» Шок-шоу Бари Алибасова 00.35 «Девять ярдов-2» 02.30 Главная дорога 03.05 «Страх» 04.55 «Инвестиции в революцию»

05.00 05.30 09.30 11.30 13.05

©¤©

«Неизвестная планета» «На безымянной высоте» «Тайский вояж Степаныча» «Испанский вояж Степаныча» «Тырлы и глоупены» Концерт М. Задорнова 15.05 «Мы из будущего» 18.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 20.05 «Бой с тенью-2: Реванш» 22.45 «Стритрейсеры»

В центре истории - банда стритрейсеров, устраивающая гонки по ночному СанктПетербургу. Руководит бандой харизматичный Докер. Его цели туманны, а методы незаконны. Вскоре в компании стритрейсеров появляется Степан, который вступает в конфликт с Докером и отстаивает свое право на жизнь, на любовь и на скорость. Конфликт становится неразрешимым, когда Степан влюбляется в бывшую девушку Докера, а опасная игра становится игрой со смертью.

01.00 «Ритуал» 02.55 «Хороший немец»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка» 08.30, 09.00 «Женская лига» 08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея 09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи» 10.00 Школа ремонта 11.00 «СуперИнтуиция» 12.00 Д/ф «В погоне за славой» 13.00 «Золушка. Перезагрузка» 13.30 «Счастливы вместе» 14.00 «Интерны» 16.00 «Властелин колец: Две крепости» 19.35 «Комеди Клаб» Лучшее 20.00 «Армагеддон» 23.00, 00.00, 02.55 «Дом-2» 00.30 «Беги, толстяк, беги» 03.55 Информ.-развлекат. прогр. 04.55 «Cosmopolitan» Видеоверсия

¤¦©¸ ®®°¡¸ ¡½ÉÁÂÊÙÀÅÁËÏÍ ¡½ÉÁÂÊÙÀÅ ÊÅÄÇÅÆ ¡½É ÎÎÐÁÐ ÁË ÏÍ Ľ ԽΠ ÊÅÄÇÅÆ ¡ÂÊÙÀÅÁËÏÍ 

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ0,Š Š Š

¡ÂÊÙÀÅĽԽΠ ¡ÂÊÙÀÅÌËÁĽÈËÀÊÂÁ¿ÅÃŊ ÉËÎÏÅ ¡ÂÊÙÀÅ ¡ÂÊÙÀÅ 

 

­½ÁÅËÁÂϽÈÅ ­½ÁÅËÁÂϽÈÅ  

E   «««ˆ ½Í½ÊϘ

 

®ÍËÔÊËÁÅÄÂÈÙÊË ÏËÌÈÅ¿Ë 

   

 

®ÏɽÕ ÒËÈËÁ пÂÄÐ ®ÏÅÍɽծžÅÍÙÅÁÍ ®ÏÅÍɽÕ ÒËÈËÁ ¾¿ØÒ ®ÏÅÍɽÕ ÒËÈËÁ пÂÄÐ ®ÏÅÍɽÕŠ½¿ÏËÉ ®Å¾ÅÍÙ ®ÏÅÍɽծžÅÍÙ ÁËÍËÀË ²ËÈËÁ ÎÏÅÍɽÕ ÁËÍËÀË ²ËÈËÁÅÈÙÊͽ¾ÊÂͽ¾ ²ËÈËÁÅÈÙÊÅÇ ÎÍËÔÊË 

®¯­«¦§ ­¢©«ª¯

¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾÂÈÅ 

¬ÂÍÂÏÜÃǽ ÍÂÉËÊÏÉɾÂÈÅÈۊ ¾ËÆÎÈËÃÊËÎÏÅ ¿ÓÂÒ 

¤ª§«©®¯Ÿ

ºÈÂÇÏÍÅǽ ËÏÁÂÈǽ Ç¿½ÍÏÅÍ νÊÏÂÒͽ¾ËÏØ 

ÉÐÍ ÎÈÐþ½ÄʽÇËÉÎÏ¿ 

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ ÁÅĽÆÊ 

§«©¬¹»¯¢­¸ «­ ¯¢²ª¥§ ®Ÿ¼¤¹

§½Ñ νÊ ÍÂÉÇ¿ «¾ËÅʽÇÈÂÛŠÍǿɬËÁŠ ÀËÏ˿ǽ ÎÏÂÊ ÌËÇͽÎǽ Ìˊ ÏËÈǽŠÍÇ¿ÉžØÎÏÍË ǽÔÂÎϊ ¿ÂÊÊË ǽÇÁÈÜÎÂ¾Ü ¬ÂÎËÇ Ö¾ÂÊÙ ÐÀËÈÙ ­ÂÉÌËÏËÈÇË¿ ÎÏÂÊ Ë¾ËÅ ­ÂÉÇ¿ ǽÑÂÈÙËÏÍ ­ÂÉËÊÏÇ¿  ­ÂÉËÊÏÇ¿ ËÑÅÎË¿ ­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ °ÉÂۿΠ ºÈÂÇÏÍÅÇ©ËÊϽä½ÉÂʽ 

ŸÎ¿ÅÁØνÊÏÂÒͽ¾ËÏ 

­ÂÉËÊÏ ʽÎÏÍËÆǽÇËÉÌÙÛÏ ÐÁ½ÈÂÊÅ¿ÅÍÐÎË¿ ŸØÂÄÁÊËÆÍÂÉËÊϬ§ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ÏŠ ­ÂÉËÊϬ§ ÊËÐϾÐÇË¿ ÏÂÈÂÑˊ ÊË¿ J1IPOF¡ÂȽÂɿΟØÂÄÁ ʽÁËÉÅ¿ËÑÅΡŽÀÊËÎÏÅǽ ¾ÂÎÌȽÏÊË *5Š.BTUFS  

­½ÉØʽ¾½ÈÇËÊ ËÇʽ Á¿ÂÍÅ ÈÂÎÏÊÅÓØ  ­ÂÉËÊÏÅËÏÁÂÈǽ¾½ÈÇËÊË¿ ¿½ÀËÊÇËÆŬŸ² 

­ÂÉËÊϬ§ ½Í½ÊÏÅÜ ®ÂÍ¿ÅÎ ¬§ ÊËÐϾÐÇË¿ «Áˊ ÈÂÈÅ ¿ÅÍÐÎØ Š ÌÂÍÂÒËÁÅ ʽ -VOJY ŸËÄÉËÃʽ ÐÎϽÊ˿ǽ Î 8JOEPXT ËÑÅξÂÎÌȽÏÊË ÊŠ ÁËÍËÀË 

©¢ž¢¨¹ ¬ÂÍÂÏÜÃǽɾÂÈÅ ÍÂÉËÊÏ ÉËÁÂÍÊÅĽÓÅÜ 

ª¢¡Ÿ¥£¥©«®¯¹ «§ª «®¯¢§¨¢ª¥¢ «ÎÏÂÇȾ½ÈÇËÊË¿ 

¬ÍËÌÅÎǽ¿ÍÂÉÌËÎÏ ¬ÍËÌÅÎǽ ÊÂÁËÍ 

СДАЮ

Š ŠÇÇ¿¾Ì ÌËÎÐÏËÔԽΠ Š ŠÇÇ¿ÌËÎÐÏËÔԽΠ¾Ì §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ 

СНИМУ §¿ŠÍÐ ÈÛ¾ÍŠÊ §ÍÅÎÏÅʽ §¿ŠÍÐ ÇËÉʽÏÐ ¨Âʽ ¨Û¾ËÂÃÅÈÙ  «ÈÙÀ½ £ÅÈÙ  £ÅÈÙ  £ÅÈÙÂÈ۾ˠ £ÅÈÙÂÈ۾ˠÎÍËÔÊË £ÅÈÙÂÈ۾ˠÎÍËÔÊË £ÅÈÙÂÈ۾ˠÎÍËÔÊË 

­¤ª«¢ ПРОДАМ §ÅÍÌÅÔ ÓÂÉÂÊÏ ÌÂÎËÇ ©Â¾ÂÈÙ ½ÊÏÅÇ¿½ÍÅ½Ï ÕÅÑˊ ÊÙÂÍ ÇËÉËÁ ÎÂÍ¿½ÊÏ ÇÍÂÎÈË ÅÌͪÂÁËÍËÀËŸÌÈËÒËÉÎˊ ÎÏËÜÊÅÅ ®ÏÅÍɽÕŠ½¿ÏËÉ ®Å¾ÅÍÙ 

§¿ÁÎÂÉÙÅ ÎÍËÔÊË ÏŠ

°®¨° ¥

§¿½ÍÏÅÍпÈÛ¾ͽÆËÊ  §¿½ÍÏÅÍÐÁÎÂÉÙÅ §¿½ÍÏÅÍÐ ÎÍËÔÊË §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ ¨Û¾ËÂÃÅÈÙ 

КУПЛЮ ŸØÇÐÌÇ¿½ÍÏÅÍ Á½Ô ËÎÏÅÊÇÐÅÈÅÔÁËÉ 

ПРОДАМ ¡½Ô½¤¿ÂÄÁËÔǽ ÎËÏËÇ νʊ ǽ¾Åʽ ÍÜÁËÉÇËÏÏÂÁÃÌËÎÂÈËÇ ÌÍÅ¿½ÏÅÄÅÍË¿½Ê½ 

­ž«¯ «¾×Ü¿ÈÂÊÅÜËÏÍÐÁËÐÎÏÍËÆÎÏ¿ÂÁоÈÅÍÐÛÏÎÜ ¿§ËÉÉÂÍÔÂÎÇËÆÎÈÐþÂĽÊÜÏËÎÏÅ ŠŠ

ПРОЧЕЕ ¡¿ËÍÊÅÇÅŠÍ оË͊ ÖÅÓ½ŠÍ ÀͽÑÅÇ ÁÂÊيÊËÔÙ ¯ËÍÀË¿ØÆÀËÍËÁ  ÉÐÍ

КУПЛЮ Ÿ½ÊÊØ ¾½Ï½ÍÂÅÊË¿ØžРÁˊ ÍËÀË  žÐ¾½Ï½ÍÂÅ ½Í½ÃÉÂÏ ÊÂÁËÍËÀË ©½ÕÎÏÅͮžÅÍÙ ¬ÍÂÁÉÂÏØÎϽÍÅÊØ 

©½ÎÏÂÍʽ¿ÎÂÍÐÇÅ ©½ÎÏÂÍʽԽΠ ®ÂÍÀÂÆ ­ÂÉÕ¿ɽÕ Ë¿ÂÍÈËÇË¿ 

¡ÅÎÌÂÏÔÂÍʽÁËÉÐ «ÍÅÑÈÚÆÉ ¯Å½ÊÁ  «ÒͽÊÊÅNJ½ÁÉÅÊ ­½¾ËϽʽÁËÉÐ 


¯ÂÈÂÑËÊØËÏÁÂȽÍÂÇȽÉØŠ Š Š Š

38-49-22

§ÆÄÍÃľϻÂËĽջ¸

E

Еще больший выбор животных на сайте www.budka-omsk.ru

›ÁÆËÁÃÁ±ÈÌÆËÁÃ

£ÌÀØ

Мальчики, 2 месяца. Озорные, любознательные, игривые. Ласковые и ручные. К лотку приучены.

Мальчик, 1 год, кастрирован. Добрый и ласковый. К лотку приучен.

8-904-321-00-85

8-960-993-87-43

ответы на с. 2

Омский Домовой №42 (533)  

от 28 октября 2011 г.

Advertisement