Page 1

Konference Onsdag den 21. marts 2012 Hotel Scandic Kolding Workshop Torsdag den 22. marts 2012 Hotel Scandic Kolding

Transport og distribution 2012 Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S Multi-Wing International a·s Novozymes A/S Virksomhedsbesøg:

Post Danmark A/S Taulov Pakkecenter Workshop:

Minimér risici og undgå tab – fokus på transportaftalen


transport og distribution 2012

Den 21. marts 2012 på Hotel Scandic Kolding

Transport og distribution 2012 ​ ILFs Transport- og distributionskonference er en årlig tilbagevend­ D ende begivenhed, som afholdes parallelt med Lagerkonferencen. Programmet for Transport og distribution 2012 kan igen i år byde på aktuelle indlæg fra virksomheder, der arbejder med at optimere transport og distribution. På Transport og distribution 2012 vil deltagerne således kunne høre spændende og aktuelle virksomhedsindlæg, og som altid vil der i indlæggene blive lagt stor vægt på erfaringsudveksling, så deltagerne kan få inspiration til at arbejde videre hjemme i egen virksomhed. Som afslutning på dagen vil der være mulighed for at deltage på et virksomhedsbesøg hos Post Danmarks pakkecenter i Taulov.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til transport- og distributionsansvarlige samt øvrige medarbejdere, der til dagligt beskæftiger sig med transport og distribution eller SCM. Udbydere af transport- og distributionsløsninger kan med fordel også deltage i konferencen.

Minimøder

Som noget nyt har du i år mulighed for at booke et minimøde a cirka 10 min. med en eller flere af udstillerne på konferencen. Her kan du få et uforpligtende ene-møde og høre mere om udstillerens produkter/ services mm.


program transport og distribution 2012

Den 21. marts 2012 på Hotel Scandic Kolding

08.30 - 09.00 Registrering og morgenkaffe 09.00 - 09.10 Velkomst ved dagens dirigent

v/ Henrik Knak, adm. direktør og partner, SCOPTI A/S

09.10 - 10.10 Udarbejdelse og implementering af global distributionsstrategi

Som et led i virksomhedens globale vækststrategi har LEO Pharma A/S udarbejdet en ny distributionsstrategi. Distributionsstrategien indeholder en række initiativer inden for områderne fleksibilitet og scalability, kosteffektivitet samt organisation, som skal støtte op om de nye vækstmål. Overordnet giver distributionsstrategien virksomheden et godt overblik og gør, at man er i stand til at agere hurtigt, når nye markeder/produkter skal etableres og lanceres. Hør erfaringerne fra et spændende forløb. ❙❙ ❙❙ ❙❙ ❙❙

Hvilke var de strategiske overvejelser? Strategiens tre hovedområder Strategien giver synlighed og ensartethed Overvejelser omkring risk management

v/ Steen Winther, Director Group Logistics, LEO Pharma A/S

10.10 - 11.10 Nyt logistikkoncept hos Premier Is

I 2009 blev Premier Is og Polar Is fusioneret og dette gav behov – samt ikke mindst mulighed – ­ for at sammenlægge og optimere de to eksisterende distributions- og lagerstrukturer. Med udgangspunkt i et grundigt analysearbejde, blev der udarbejdet en plan for en ny og meget fleksibel distributionsløsning. Hør om den nye løsning, der bl.a. indebærer: ❙❙ ❙❙ ❙❙ ❙❙

Udvikling af differentieret servicekoncept Reducering af de samlede logistikomkostninger Forbedring af kapacitetsudnyttelsen i distributionen Erfaringer fra implementeringen

v/ René Landbo Nielsen, COO, Premier Is

11.10 - 11.40 Kaffe, networking og mulighed for minimøde med dagens udstillere


program transport og distribution 2012

11.40 - 12.40 Dynamisk distributionssetup øger effektiviteten hos Carlsberg Med kundernes behov i fokus har Carlsberg udviklet et meget dynamisk og fleksibelt distributions-setup, der tilgodeser stigende servicekrav. Det overordnede setup er en god blanding med ingredienser fra diverse transportformer, krav til infrastruktur, restriktioner i bymiljøer, forskellige værktøjer samt ikke mindst organisation og mennesker. Hør et spændende indlæg om bl.a.: ❙❙ ❙❙ ❙❙ ❙❙

Dynamisk og fleksibelt setup – en nødvendighed Samspil mellem mennesker og teknik Implementering af nyt ruteplanlægningsværktøj Udfordringer og muligheder

v/ Bjarke Roost, Vice President Logistics, Carlsberg Danmark A/S

12.40 - 13.40 Frokost, networking og mulighed for minimøde med dagens udstillere 13.40 - 14.40 Udvidet samarbejde med transportudbyder giver løbende forbedringer og gode løsninger

Virksomheden Multi-Wing, som producerer vinger til ventilation, køling og opvarmning, har gennem en årrække arbejdet sammen med deres tredjeparts logistikudbyder. I starten var samarbejdet fortrinsvis baseret på transport fra A til B. I de senere år er samarbejdet blevet udvidet betragteligt, og flere områder er kommet med. Således er Multi-Wings lager nu outsourcet til leverandøren, ligesom virksom­ heden anvender leverandøren til sparring på strategiske områder og til problemløsning. Nøgleord er tillid, åbenhed, god kommunikation og ikke mindst opfølgning. ❙❙ ❙❙ ❙❙ ❙❙

Samarbejde på både strategisk og operationelt niveau Målstyring, opfølgning samt løbende forbedringer Erfaringer og udfordringer med et udvidet samarbejde Fremtidigt samarbejde – nye områder?

v/ Alex Ingildsen, Global Supply Manager, Multi-Wing International a·s

14.40 - 15.10 Kaffe, networking og mulighed for minimøde med dagens udstillere


program transport og distribution 2012

15.10 - 16.10 Metodisk CO2-rapportering på transport

​ ovozymes har i mange år haft fokus på at minimere udledningen af N bl.a. CO2 i virksomheden og inkluderer emissionsdata i deres årsrapport, herunder også på transportområdet. Virksomheden har arbejdet internt med at udvikle måleværktøjer og procedurer for håndtering af data i forhold til transport. Nu er virksomheden også blevet en del af et dansk initiativ, der skal udarbejde en dansk standard til rapportering af CO2-udledning på transport. Med en dansk standard håber man at gøre arbejdet med CO2-rapportering lettere for både transportkøbere og -udbydere. Hør erfaringer fra Novozymes’ arbejde på området samt en status på en kommende dansk standard. ❙❙ Novozymes’ interne arbejde med måling og rapportering af CO2 – hvordan og hvorfor? ❙❙ Stakeholders fokus på CO2-problematikken ❙❙ Status på en kommende dansk standard af CO2-rapportering på transport ❙❙ Udfordringer, mulige gevinster og fremtidigt arbejde v/ Thomas Lærke Hvilsted-Olsen, Global Head of Logistics og Peter Hansen, EMEA Transport Manager, Novozymes A/S

16.10 - 16.30 Afslutning på konferencen, networking og mulighed for besøg på stande 16.30 Busafgang til virksomhedsbesøg Besøg hos Post Danmarks pakkecenter i Taulov

I år har deltagerne mulighed for at komme ind og se Post Danmarks pakkecenter i Taulov. Ca. 275 medarbejdere manøvrerer rundt på det 15.000 m2 store produktions-område og sørger for, at de omkring 90.000 pakker i døgnet bliver sorteret og videresendt. I pakkecenteret arbejdes der hele tiden på at forbedre og optimere arbejdsgange, så gennemløbet bliver så effektivt som muligt. Kom og hør om – samt ikke mindst se – det spændende logistikknudepunkt. Vært: Mikkel H. Hansen, projektchef, Post Danmark A/S Taulov Pakkecenter (Forventet ankomst til Scandic Kolding fra lagerbesøg kl. ca. 18.15).


workshop

Den 22. marts 2012 på Hotel Scandic Kolding

Minimér risici og undgå tab – fokus på transportaftalen Skader, bortkomst og forsinkelser i forbindelse med transporter kan ikke undgås – men jo bedre transportkontrakten er, desto større chancer er der for at tab kan undgås eller begrænses. På denne halvdagsworkshop vil Henrik Thal Jantzen belyse de væsentlige punkter i transportkontrakten, som er afgørende for at sikre sig bedst muligt, når skaden er sket, samt belyse – og advare mod – de typiske fejl og mangler. Leveringsbetingelser er ofte af stor betydning for at undgå eller begrænse tab. Hensigtsmæssige valg af leveringsbetingelser vil derfor ligeledes blive belyst med udgangspunkt i INCOTERMS 2010. Endelig vil vareforsikring og hensigtsmæssige dækninger blive drøftet. Ikke sjældent ses det, at transporter og oplagringer ikke er sikret en ordentlig forsikringsafdækning med store tab for vareejeren til følge. Workshoppen vil blive gennemført delvist i dialog med deltagerne samt inddragelse af deltagernes egne erfaringer.

Målgruppe

Alle som arbejder med indkøb af transportydelser og transportretslige aspekter.

Program 08.30 Registrering og morgenkaffe 09.00 Velkomst, introduktion og program for workshoppen 09.15 Minimér risici og undgå tab – fokus på transportaftalen 12.30 Workshoppen afsluttes med frokost

Om workshopholderen

Advokat Henrik Thal Jantzen har beskæftiget sig med transportret, spedition og logistik i mere end 25 år. Han er partner i advokatfirmaet Kromann Reumert og leder af firmaets Sø- og Transportafdeling. Henrik Thal Jantzen underviser i bl.a. transport­forsikring på Forsikringsakademiet og er medforfatter til bogen ‘Transportforsikring’.


praktiske oplysninger

Minimøder

Tid og sted

Konference: Onsdag den 21. marts 2012 Registrering fra kl. 8.30 Halvdagsworkshop: Torsdag den 22. marts 2012 Registrering fra kl. 8.30 Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding Tlf.: 7551 7700 Fax: 7551 7701

Som noget nyt har du i år mulighed for at booke et minimøde a ca. 10 min. med en eller flere af udstillerne på konfe rencen. Her kan du få et uforpligtende en e-møde og høre mere om udstillerens produk ter/services mm. Minimøderne afholdes i en af dagens pauser. Da der er begr ænsede mulighed for disse møder, kan der max bookes tre møde r under konferencen. Angiv ved tilmelding hvilke(n) udstiller(e), som du øn sker at møde på dagen.

Priser

Ved tilmelding af tre eller flere deltagere samtidig fra samme virksomhed opnås en rabat på 20% af deltagerprisen i henhold til medlemsstatus. Konference: Kr. 4.975,- for medlemmer af DILF Kr. 4.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF) Kr. 6.475,- for ikke-medlemmer af DILF Kr. 5.975,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF) Halvdagsworkshop: Kr. 2.975,- for medlemmer af DILF Kr. 2.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF) Kr. 3.975,- for ikke-medlemmer af DILF Kr. 3.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF) Pladserne på workshoppen er forbeholdt del­tagerne på konferencen. Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe. Overnatning og evt. forplejning ud over konference- og workshoparrangementet er ikke inkluderet i prisen.

Virksomhedsbesøg

Angiv venligst om du ønsker bustransport til virksomhedsbesøget.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding. Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus. DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Transport og distribution 2012  

Konference om transport go distribution 2012

Advertisement