Page 1

KONFERENCE Den 12. marts 2014 Munkebjerg Hotel i Vejle

Transport og distribution 2014 Mød:

IC Companys A/S ConvaTec Arla Foods amba Lemvigh-Müller A/S Virksomhedsbesøg:

Danfoss’ distributionscenter eller VELUX Europæiske Centrallager eller Carlsberg Danmarks Distribution


Transport og distribution 2014 Den 12. marts i Vejle

DILFs Transport- og distributions­ konference er en årlig tilbagevendende begivenhed, som afholdes parallelt med Lagerkonferencen.

Hvis du har spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Kirsten Hector på telefon: 3326 9781.

Programmet for Transport og distribution 2014 byder igen i år på aktuelle indlæg fra virksomheder, der arbejder med at optimere transport og distribution.

Konferencen henvender sig til transport- og distributionsansvarlige samt øvrige medarbejd­ere, der til dagligt beskæftiger sig med transport og distribution eller SCM. Udbydere af transport- og distributionsløsninger kan med fordel også deltage i konferencen.

Der er virksomhedscases inden for transport- og distributionsoptimering, nye transport setups, tender og bæredygtig transport mm. Som altid lægger indlæggene stor vægt på erfaringsudveksling, så deltagerne kan få inspiration til at arbejde videre hjemme i egen virksomhed. Som afslutning på dagen er der mulighed for at deltage i et virksomhedsbesøg. Deltagerne kan vælge at besøge enten Danfoss’ distributionscenter i Rødekro, VELUX Europæiske Centrallager i Kolding eller Carlsberg Danmarks Distribution i Fredericia.

Målgruppe


Den 12. marts i Vejle

08.30 - 09.00 Registrering og morgenbrød 08.30 - 09.10 09.00 Velkomst Registrering morgenbrød 09.00 vedog dagens dirigent

v/ Lars Feldstedt, partner, Implement Consulting Group

09.00 - 09.10 Velkomst ved dagens dirigent

v/ Anker Nørlund, partner, Logio Consulting A/S

09.10 - 10.10 Nyt distributions-setup i Europa Optimering 09.10 - 10.10 af distributionsstruktur UNICEFs nye verdenslager er fortsat et meget relevant emne

for UNICEFs mangeeksisterende virksomheder. lager Omkostningsmæssigt på Marmormolen i kan København der væreskulle store flytfordele tes, da at der hente, på også området uden skulle at det opføres for-ringer en ny leveringsevnen FN-by. UNICEF tilhar kunderne. nu fået IC bygget Companys et fuldautomatiseret har over de sidste lager, fire somårbestår væretafi etgang højlager, med et atlavlager, trimme ved distributionscenterstrukturen pakkeri og varemodtagelse påi mere Europa. endIC25.000 Companys m2. Udfordringen vil på denne sesopførelsen det nye lager af, harhvad været at har skabe en fleksibel løsning, hvor sion give enafpræsentation der drevet de gennemførte formeget forskelligartede varer, herunder medicin, som kræver batch-ind og andringer, og hvad resultaterne har været. Herunder også komme temperaturstyring samt GDP-certificering Lægemiddelstyrelsen, skal på hvordan der er fundet svar på en rækkefra afgørende spørgsmål som: kunne sendes ud til hele verden med meget kort varsel. Det har været med mange involverede parter. Hør erfaringer om: ❙en ❙ lang Hvadrejse er potentialerne? ❙❙ Hvordan finder vi Center of gravity? Processen ❙❙ Hvad er det optimale antal distributionscentre, samt hvor bør de ❙❙ placeres? Udfordringer om sikkerhed Den fysiske lagerflytning ❙❙ Outsourcing eller drive det selv? Interim packing grundet forsinkelse af pakkeriet ❙❙ Resultater og erfaringer Warehouse Manager, UNICEF A/S Supply Division v/ Susanne ChristianFraisse, Levorsen, VP Logistics, IC Companys Lagerbesøg

hos

UNICEF:

10.10 Deltagerne - 10.40 på Lager Kaffepause, 2013 inviteres networking til at besøge og mulighed UNICEFs lager for besøg tirsdag denstande 9. april kl. 09.00 - ca. 10.30. på Tilmelding til lagerbesøget skal ske til mail@dilf.dk

10.10 - 11.40 10.40 Distributionsoptimeringer Kaffepause, networking oghos mulighed for besøg 10.40 Lemvigh-Müllers på stande ståldivision

Som fremtrædende stål- og teknikgrossist for professionelle kunder arbejder løbende med optimere lagre distribution og logi10.40 -Lemvigh-Müller 11.40 Centralisering af deatnordiske stik. branchentil har man set en trend med at outsource hele distribu– fraI strategi implementering tionen, Virksomheden og denne Uponor mulighed producerer var også rørsystemer relevant fori plast, Lemvigh-Müller, som sælgesdai virksomheden hele verden. For ønskede nogle at år optimere siden besluttede distributionen virksomheden yderligere. at optimere Business casen hele det viste europæiske imidlertid, lagersetup. at en anden For Uponor løsning ivar Norden mere betød optimal, det,og at man virksom-heden lukkede lokale harlagre sideni Danmark, da arbejdetNorge med og flereFinland initiativer og flyttede for at optimere håndteløsningen ringen til Sverige. med egne Sidste bilerdel samt af centraliseringen en fleksibel løsning fandt med sted enultimo 3. part. 2012, Hør erfaringer hvor Uponor fra flyttede businessi casen, helt nye samt lagerlokaler hvor-ledes i Västerås, virksomheden Sverige. optimerer Hør om den processen dagligeogdistribution erfaringerne udfra til kunderne. den første business case, til den daglige drift og ikke mindst: • Business case om outsourcing, egne biler eller et fleksibelt mix? •❙❙ Om Strategiske at ændreovervejelser syn på egen-distribution •❙❙ Initiativer Planlægning til optimering og overgangen af distributionen, til det nye setup herunder ruteoptimering •❙❙ Erfaringer Involvering og af deinteressenter næste tiltag ❙❙ Resultater – besparelser og øget gennemsigtighed v/ ❙❙ Michael Læringspunkter Lichtenberg– Crone, hvad underdirektør, gik godt ogLemvigh-Müller hvad gik mindre A/S godt? v/ Daniel Lange, Project Manager, Uponor

11.40 - 11.55 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande


11.55 - 12.55 Optimering af savings på europæisk vejtransport via indkøbskonsortium

ConvaTec er ejet af kapitalfoden Nordic Capital, som typisk har 20-25 virksomheder i deres portefølje. I 2009 initierede CPOer fra tre af de største virksomheder et samarbejde om indirekte indkøb. Alle virksomheder ejet af Nordic Capital har siden været med i dette samarbejde i større eller mindre grad. I 2012 gik fire virksomheder sammen om et projekt omkring optimering af: Europæisk vejtransport. Qua det store samlede spend var mulighederne for optimering store, men med fire individuelle virksomheder hver med et større antal europæiske lokationer, var udfordringerne større end normalt. ❙❙ Hvordan opnår man enighed om scope, strategi og proces? ❙❙ Brug af ekstern konsulent som tovholder og administrator ❙❙ Hvordan ser leverandørerne på denne fremgangsmåde? v/ Jan Reinhardt, Sourcing Manager, ConvaTec

12.55 - 13.55 Frokost, networking og mulighed for besøg på stande 13.55 - 14.55 Fokus på bæredygtighed på transport- og distributionsområdet

Som en del af Arla Foods’ overordnede strategi har man i flere år arbejdet målrettet med at styrke bæredygtigheden inden for transport- og distributionsområdet. Således er der bl.a. sat mål for hvorledes virksomheden ønsker at reducere CO2-udledningen med 25% inden år 2020. I indlægget kan deltagerne høre hvilke initiativer, som Arla Foods har igangsat, bl.a. uddannelse af chauffører, udnyttelse i forbindelse med ny lovgivning om totalvægt samt nyt udstyr til både egne biler og eksterne vognmænd. ❙❙ Strategien omkring bæredygtighed ❙❙ Igangsatte initiativer, det daglige arbejde, opfølgning/målstyring samt forbedringer ❙❙ Erfaringer, resultater og fremtidige initiativer v/ Peter Sørensen, Director Inbound Logistic, Arla Foods amba

14.55 - 15.00 Afslutning på konferencen 15.00 - 15.15 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande 15.15 Busafgang til virksomhedsbesøg


Virksomhedsbesøg

Vælg mellem A, B og C:

A

Besøg på Danfoss’ distributionscenter i Rødekro

På Danfoss’ 16.700 m2 store distributionscenter i Rødekro sørger ca. 250 medarbejdere for, at der på daglig basis bliver plukket og pakket omkring 3000 ordrer, der læsses på henimod 70 lastbiler ud til kunder i hele verden. Lageret består bl.a. af et stort miniload-anlæg med 103.000 lokationer og et smalgangslager på 5.200 m2. Vært: Jens Kahr Andresen, Director, Regional Logistics EMA, Danfoss Distribution Services A/S

Forventet ankomst tilbage til Munkebjerg Hotel ca. kl. 18.30

B

Besøg hos VELUX Europæiske Centrallager i Kolding

VELUX Europæiske Centrallager i Kolding er etableret i 1998 og er omdrejningspunktet for de daglige forsendelser til store dele af Europa. Driften er baseret på et integreret warehouse management system bygget på en SAP platform, hvor alle trucks er udstyret med PCer. Lageret er åbent 24 timer i døgnet, fem dage om ugen og har en ordrehorisont fra 5 til 48 timer. Centrallageret er på 23.000 m2 og beskæftiger ca. 90 medarbejdere. Vært: Torben Arvad, Warehouse Coordinator, VELUX Logistics

Forventet ankomst tilbage til Munkebjerg Hotel ca. kl. 17.45

C

Besøg hos Carlsberg Danmarks Distribution i Fredericia

Carlsberg har samlet produktionen med den tilhørende logistik på et stort site i Fredericia. Dette betyder at lageraktiviteterne er tæt forbundet med tapperiet, og de færdige produkter transporteres til lageret bl.a. via en monorail-bane. Carlsbergs højlager har plads til 70.000 paller – eller 63 mio. flasker øl/sodavand. Se lageret og distributionsdelen, hvor ordrene ud til kunderne bl.a. håndteres af pakkerobotter.

Forventet ankomst tilbage til Munkebjerg Hotel ca. kl. 18.00


praktiske oplysninger Tid og sted

Onsdag den 12. marts 2014 Registrering fra kl. 8.30 Se ­programmet for Transport og distribution 2014 og tilmeld dig her

Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Tlf.: 7642 8500

Priser

Deltag 3 personer og betal for 2 (gælder for medlemmer af DILF). Kr. 4.975,- Kr. 4.475,- Kr. 6.475,- Kr. 5.975,-

for medlemmer af DILF pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF) for ikke-medlemmer af DILF pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe. Overnatning og evt. forplejning ud over konference- og workshoparrangementet er ikke inkluderet i prisen.

Virksomhedsbesøg

Da antallet af pladser på virksomhedsbesøgene er begrænsede, vil disse blive fordelt efter først- til-mølle-princippet. Husk ved tilmelding at angive, hvilken virksomhed du ønsker at besøge. Angiv desuden, om du ønsker bustransport til besøget.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på www.dilf.dk/tilmelding Faktura og bekræftelse fremsendes efter mod­tagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus. DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Transport og distribution 2014  

Transport og distribution konference

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you