Page 1

BİLİME AÇILAN KAPI AFYONKRAHİSAR TÜBİTAK 4007 AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ ) NOTLAR ETKİNLİK TARİHİ ATÖLYENİN ADI ATÖLYE DERS ALANI

Sen De Yazarsın Türkçe 10-50

HEDEF KİTLE YAŞ GRUBU

5 ETKİNLİK KATILIMCI SAYISI

ETKİNLİĞİ YAPTIRACAK KİŞİLER VE GÖREVLERİ

ETKİNLİĞİN AMACI

ETKİNLİĞİN KONUSU

Dilek TOY Türkçe öğretmenliği eğitimi alan iki öğrenci Yaratıcı yazma ‘deneyimlerin sözcüklere dönüşümüdür’; kültürel zenginliklerin öykü oluşturmada kullanılmasıyla hayal gücünün, dile hakimiyetin, sanatsal yanının yaparak ve yaşayarak farkına varmasını sağlamak. Yaratıcı yazmada kişinin duygu ve düşüncelerini özgün bir şekilde anlatması söz konusudur. Yaratıcı yazma açısından üzerinde çalışılması en uygun tür öyküdür. Belirli zaman ve belirli yerlerde genellikle az sayıdaki kişi arasında geçen gerçeğe uygun olayların karakterleriyle birlikte kısa, duygulu, heyecanlı bir biçimde gözleme veya tasarlanmaya dayanan yazılara öykü denir. Önemli olan, dış dünyayı algılamaları ve anlatmalarında kendi görüş, düşünce ve hayal güçlerini kullanmalarına olanak sağlamaktır. Dış dünyadan beş duyu yoluyla alınan izlenimler zihinde


canlanır ve kâğıda dökülür. Duyular aracılığıyla dış dünyayı algılamak, ayrıntıların farkında olmak ve bu ayrıntıları zihinde canlandırmak yazılı anlatımda özgünlüğe ulaşmalarını sağlar. 60 dk ETKİNLİĞİN SÜRESİ VE UYGULAMA SAATLERİ

ETKİNLİĞİN YEPILACAĞI YER

ETKİNLİKTE KULLANILACAK MALZEMELER

AYRINTILI ETKİNLİK PLANI

 30 adet kurşun kalem  30 adet silgi  5 adet kalem tıraş  1 top logo baskılı A4  1 adet bilgisayar  1 adet tarayıcı  1 adet ayaklı pano  3 adet cam fanus  50 adet küçük boy zarf Yaratıcı yazma tekniği anlatılır; hikaye unsurları, anlatım teknikleri, düşünceyi geliştirme yolları hakkında kısa bilgi verilir. Öykü kahramanlarının yer aldığı bir pano hazırlanır. Her katılımcıya TÜBİTAK 4007 logolu A4,kalem ve silgi verilerek öykü yazması istenir. Öykü yazmak için:  Hikaye unsurlarının yer aldığı önceden hazırlanmış üç cam fanus vardır , bunlar : kahraman, yer-zam, olay. Katılımcının her fanustan bir zarf seçmesi istenir.  Katılımcının kahraman fanusundan çıkan Afyonkarahisar’da iz bırakmış, benimsenmiş kişi hakkında bilgi edinmesi için tanıtım panosuna yönlendirilir.  Yer-zaman zarfından çıkan fotoğrafa bakması istenir.


SONUÇ ÇIKTISI ÜRÜN

MALİYET

KAYNAKLAR

Katılımcıdan olayın geçeceği yeri ve zamanı fotoğrafa bakarak tahmin etmesi ve kurguya dahil etmesi istenir. Olay zarfını açması istenir. Yaratıcı yazmayı engellemeyecek şekilde verilmiş ipuçlarını isterse kullanabilir. Katılımcı kendi olay kurgusunu da oluşturmakta serbesttir. Katılımcılardan yazdıkları öyküyü paylaşmaları istenir. Çalışmanın bir kopyası tarayıcı yardımıyla arşivlenir, eser sahibine verilir. Atölye sonunda eserler internet üzerinden yayınlanacaktır.

Katılımcılar öncelikle Afyonkarahisar’da iz bırakmış kişiliklerle tanışır. Geçmişte yaşamış kişilerin gözüyle bugüne bakma fırsatı bulur. Öyküleyici metin oluşturma ana dili öğretmeye, dünyayı algılamaya, kültürlerin tanınmasına, yaratıcılığın gelişmesine yardımcı olur. Katılımcı çevresine daha duyarlı, bilişsel ve iletişim becerisi gelişmiş olur; özgünlük ile sanatı yaratmanın zevkini yaparak ve yaşayarak öğrenir. 2000 TL Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919–940.

Tübitak 4007 türkçe atölyesi dilek toy kopya  

Sen De Yazarsın

Tübitak 4007 türkçe atölyesi dilek toy kopya  

Sen De Yazarsın

Advertisement