Page 1

55 16 desembre 2009

COMUNICACIONS Drets dels Infants Amb motiu del 20è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, els infants i joves de les obres educatives maristes de Catalunya han treballat el tema amb els seus educadors i educadores.

Després d’unes dues setmanes de preparació, el passat dia 20 de novembre cada centre va organitzar un acte celebratiu. El mateix dia, alumnes representants de cada centre, uns tres-cents en total, van participar en un acte institucional, celebratiu i festiu al col—legi Maristes La Immaculada de Barcelona.

De totes aquestes activitats, els educadors i educadores maristes de Catalunya ja n’heu rebut informacions per mitjans diversos. En aquest Butlletí us fem la transcripció del manifest conjunt, elaborat a partir dels manifestos de tots els centres: El 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Amb motiu del vintè aniversari d’aquesta Convenció, els infants i joves de les Obres Educatives Maristes de Catalunya hem treballat els drets i deures dels infants. Ho hem fet en els nostres centres, amb els companys i companyes de curs, amb els educadors i educadores. I ara, a cada lloc, hi haurà una celebració especial i un record, perquè vint anys més tard, tot i haver fet molt de camí, encara hi ha milions de nens i nenes que no poden gaudir plenament dels seus drets i fins i tot estem davant noves formes de vulneració d’aquests drets. En representació dels nostres companys i companyes, ens hem reunit no solament per celebrar l’aniversari de la Convenció, sinó també per alçar les nostres veus, perquè tots els nens i nenes del món tenim veu, rostre i nom, perquè tots puguem viure i créixer amb dignitat. Malgrat que tots els infants tenim els mateixos drets, som conscients que molts nens i nenes d’arreu del món els veuen vulnerats i que els governs i la societat en general no fan tots els esforços necessaris per canviar aquesta situació. És una sort tenir una família que ens estima, rebre educació, estar envoltats de gent en qui podem confiar i d’amics que ens ajuden, tenir assistència mèdica, menjar i una casa. Molts altres nens i nenes no poden dir el mateix. Per això, volem donar les gràcies a tots aquells que es preocupen per nosaltres i que ens ajuden perquè els drets dels infants siguin respectats.

1


Núm. 55 • 16 desembre 2009

Encara queda molt per fer i demanem el compromís de tota la societat. Per aquest motiu, manifestem el següent: •

Creiem que tenim dret a una educació gratuïta. Tots els infants hem d’aprendre a llegir i escriure i hem de tenir un futur digne amb igualtat d’oportunitats. Hi ha molts nens i nenes que treballen i que són explotats en comptes d’anar a l’escola.

Creiem que tenim dret que se’ns tracti amb igualtat. Tothom ha de ser respectat, sigui quin sigui el seu origen, sexe, idioma, religió, posició econòmica, condicions físiques o mentals

Creiem que tenim dret a rebre amor i comprensió i correspondre-hi.

Creiem que tenim dret que ens protegeixin contra tota mena de maltractaments. Tenim dret a la vida i al desenvolupament.

Creiem que tenim dret a tenir menjar i roba per no patir desnutrició ni caure malalts. Tenim dret a una bona higiene i a una bona salut.

Creiem que tenim dret a escollir, expressar-nos i ser escoltats sense que ningú prengui mesures contra nosaltres.

Creiem que tenim dret a la intimitat, nostra i de la nostra família, a viure al marge d’interessos mediàtics o econòmics.

Creiem que, davant situacions que han perjudicat la nostra situació familiar, tenim dret a tenir ajudes, protecció i assistència i, si arribés el cas, un tutor legal que ens acompanyi en tot el que necessitem.

Creiem que cap infant no ha de ser explotat.

Creiem que tenim dret a viure i gaudir la nostra infància. Tenim dret que no ens robin la infància.

.

Volem anar més enllà del nostre entorn més proper i manifestar de manera especial el nostre ferm rebuig a totes les situacions que viuen milions d’infants quan es vulnera la seva condició humana i d’infant. Rebutgem especialment la guerra i les seves seqüeles, l’explotació laboral i sexual, la marginació per les discapacitats físiques o psíquiques, el tràfic d’infants i la seva mort en les xarxes de prostitució, la mutilació i el tràfic d’òrgans, l’esclavatge… No acceptem que els infants s’instrueixin en la guerra i matin, que es converteixin en nens soldats. No acceptem que s’inciti els infants a l’odi i a la violència. Ens unim a tots els nens i nenes anònims que han passat per aquest món sense haver rebut amor ni protecció. Amb aquest manifest, volem transmetre un alè d’esperança a tots aquells nens i nenes que no veuen respectats els seus drets, la seva persona. Creiem que és molt important que es garanteixin i, per això, demanem que tots els països s’hi comprometin, que acceptin i compleixin els drets dels infants. Que les famílies, els centres educatius, els legisladors, les institucions i la societat en general reconeguin que els infants som persones amb drets i deures, que ens han de respectar i cuidar i que tenim dret a ser infants i a comportar-nos així.

2


Núm. 55 • 16 desembre 2009

Nosaltres ens esforçarem per respectar i ajudar els altres, per solucionar els conflictes mitjançant el diàleg, per tenir cura de la natura, per valorar la llibertat, per no llençar menjar, per fer feliç qui tenim al costat… En definitiva, ens comprometem a construir un món millor per a tothom. Un bon present per als infants és un bon futur per a la societat. Infants i joves de les Obres Educatives Maristes Ben segur que en el futur s’aniran concretant iniciatives per continuar impulsant els drets dels infants, des del dia a dia de les nostres obres educatives i en compromís amb la missió marista.

Re-troba’t 09 Es va desenvolupar a la casa de Llinars la primera edició d’una nova proposta: Retroba’t, adreçada als educadors i educadores que han fet tot el procés de la Formació Inicial d’Educadors Maristes i continuar d’aquesta manera fent xarxa.

Us oferim a continuació el testimoni d’un dels educadors presents, Oriol Capdevila, de Maristes Rubí: El passat dissabte 31 d’octubre ens vàrem RE-TROBAR uns 15 professors i professores que hem avançat junts durant els darrers 3 anys en la Formació Inicial d’Educadors Maristes (FIEM). Un retrobament és sempre desitjat, i en aquesta ocasió vam gaudir de la companyia i testimoni d’altres companys que porten un llarg camí recorregut davant nostre a la família Marista. Cadascú d’ells des d’una tasca ben diferent: en Rogeli González, actualment director, com a ex-animador dels grups de Mà Oberta - Cor Obert, l’Elena Olomí des dels equips d’orientació, en Xavier Giné com a director i germà Marista i la Carme Regordosa, en els seus darrers anys de servei, la veu de l’experiència de tants i tants anys a primària. Tot amenitzat per un parell de dinàmiques inicials i una pregària final per acomiadar i donar gràcies per la jornada. Ha estat una gran oportunitat, una petita parada per viure un temps nou en el nostre dia a dia, que esperem poder repetir molts anys en el nostre camí com a educadors maristes.

3


Núm. 55 • 16 desembre 2009

INFORMACIONS Certificacions ISO En les passades setmanes, els centres d’Igualada, La Immaculada (Barcelona), Montserrat (Lleida) i Valldemia (Mataró), han passat molt satisfactòriament les dues fases de l’auditoria de certificació ISO 9001:2008. L’auditoria ha inclòs tots els processos educatius d’ensenyament reglat (2n cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat), les llars d’infants, l’acció pastoral basada en el caràcter propi de les escoles maristes, les activitats extraescolars i el menjador escolar. Cal felicitar els coordinadors (Ramon Domènech a Igualada, Daniel Villarroya a La Immaculada, Josep Ramon Miró a Lleida i Daniel Gadea a Valldemia) i les comissions de qualitat, com a nucli impulsor i dinamitzador del procés d’implantació del sistema. També s’ha d’estendre la felicitació als Equips Directius, com a responsables del desplegament de les accions necessàries. I per últim, però de fonamental importància, ampliar la felicitació als claustres de professors i al personal d’administració i serveis, perquè ells han estat els protagonistes de la part majoritària i més significativa del procés d’auditoria practicat per l’entitat certificadora, Eduqatia, especialitzada en el sector de l’educació. En efecte, és destacable la participació com a interlocutors en el transcurs de l’auditoria de molts educadors de cada centre. Recordem que totes les obres educatives maristes de Catalunya es troben immerses en el mateix procés. En aquest sentit, ha resultat d’ajut per a les quatre escoles esmentades, l’assessoria del propi equip marista d’Auditors Interns i la consultoria de l’empresa EIM. Altres dues escoles, el conjunt de les obres socials i els serveis centrals del SOM tenen previst assolir la certificació ISO durant aquest curs 2009-2010.

2n Premi Innovació Maristes Catalunya En la línia de fomentar dinàmiques, espais i accions que possibilitin al professorat desenvolupar projectes pedagògics basats en l’estil propi marista, l’Equip d’Educació del SOM impulsa l’organització del Premi Innovació Maristes Catalunya, ara en la seva segona edició, tot partint de la bona acollida, participació i resultats que va obtenir la primera convocatòria.

Té com a objectiu potenciar la innovació dins de les nostres aules. Està destinat també a reconèixer l’esforç dels mestres i professors dels nostres centres que busquen i afavoreixen estratègies per adaptar l’ensenyament a les necessitats dels alumnes i de la societat. Els treballs han de donar a conèixer una experiència educativa innovadora que s’hagi dut a terme o que s’hagi d’aplicar. Poden

4


Núm. 55 • 16 desembre 2009

participar-hi, individualment o en equip, tots els educadors i educadores que treballin a qualsevol de les obres educatives (escolars i socials) de Maristes Catalunya. En aquests dies s’està repartint el fulletó amb les bases de participació detallades. També el podeu consultar en el portal www.maristes.org » Web premi Innovació. El termini de lliurament finalitza el 9 de maig, la dotació del premi continua comptant amb el patrocini d’Edicions Baula i el veredicte es farà públic el mes de juny. Us animem a participar-hi.

ISI 2010 ISI (Introducció a la Solidaritat Internacional) és una experiència formativa que l’ONGD SED ofereix a les persones amb experiència de voluntariat a casa nostra i que ara vulguin apropar-se al Sud des d’una comunitat cristiana que viu inserida en un projecte de dedicació als altres. Aquesta experiència vol ser un pas més en el creixement personal i en la presa d’opcions en clau de solidaritat. També vol apropar aquestes persones al funcionament de l’ONGD SED i fer-les partícips de les tasques que se’n deriven. Juntament amb aquest Butlletí, us fem arribar en document annex el corresponent tríptic informatiu, on trobareu detalls sobre allò que s’ofereix i es demana, els compromisos, les dates…

Activitats pastorals i solidàries en temps de Nadal Al llarg d’aquest dies de Nadal es proposen diferents activitats per a infants i joves per tal de apropar el missatge de solidaritat i de pau que ens porten aquestes festes: Déu es fa infant pobre a Betlem! Una primera activitat, abans d’acabar el trimestre, és la campanya de recollida d’aliments, joguines i roba que es duen a terme a les escoles maristes. També, en algunes escoles, es fan torneigs, quines i altres activitats solidàries. Les escoles maristes també celebren el Nadal amb alguna eucaristia o pregària especial. Algunes, el dia 24 a la nit, celebren la “missa del gall” amb tota la comunitat educativa. Després de cap d’any, a l’escola de Girona (3 i 4 de gener) es farà la campanya de recollida d’ampolles buides. A Valldemia, els dies 3 i 9 de gener també es farà la tradicional “Campanya Mà Oberta”. En relació als moviments juvenils: - Associacions de Fajmacor: la gran majoria celebra el Nadal sortint uns dies d’aquestes festes. - Igualment els agrupaments del CMS celebren el seu tradicional “campament de Nadal” a diferents contrades de Catalunya. Altres activitats: Rebuda de la llum de la pau de Betlem Cada any, un nen del nord d'Àustria recull la llum de la cova on Jesús va néixer i la porta a Europa des d'on es distribueix, en una cerimònia ecumènica a Viena, setmanes abans de Nadal. A l’estat espanyol va arribar el dia 13 de desembre en un acte que es va fer a la Parròquia de Sant Agustí de Barcelona. Els que hi van

5


Núm. 55 • 16 desembre 2009

participar la distribuiran per diferents escoles i parròquies de tot l’estat. (Més informació: http://www.luzdelapaz.org). Estació d’enllaç 18 de desembre «L’estació d’enllaç» és una proposta de trobada de joves un divendres a la nit al mes. Aquest mes de desembre anirà al voltant del treball interreligiós per la pau: «Un jueu, un protestant, un musulmà i un catòlic». El 18 de desembre a les 22.00 a la Capella del Palau (C/ Palau, 3 - Barcelona). Marxa de Nadal Comença les festes amb una nova mirada... Una forma alternativa de viure el Nadal... Aquell infant torna a néixer en el cor de les persones... Des de la coordinadora de joves maristes i l’equip de pasqua 2010 s’ofereix l’oportunitat de participar a la Marxa de Nadal que se celebrarà el 23 de desembre a Barcelona (Ciutat Vella). Comença a a les 21.00 als locals del Centre Compartir (C/ Nou de Sant Francesc, 21) amb un sopar compartit (cal portar l’entrepà). Després es farà un recorregut per la realitat de les persones que viuen als carrers de Ciutat Vella i s’acabarà amb una eucaristia i un «ressopó» a la Capella del Palau (C/ Palau, 3). Tots hi sou convidats!

Butlletí “en-xarxa’t” Us fem arribar també en document adjunt el butlletí “en-xarxa’t”, en la seva tercera edició, que s’adreça a joves, d'edat o d'esperit, que vulguin viure un Nadal diferent, amb diferents propostes solidàries o celebratives i també amb diferents recursos.

El proper Butlletí del SOM, primer de l’any 2010, es publicarà el dia 1 de febrer. Fins llavors, tot desitjant-vos un bon Nadal i un feliç Any Nou per a vosaltres i les vostres famílies! SERVEI D’OBRES MARISTES

6

Butlletí SOM núm. 55  

Butlletí SOM núm. 55

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you