Page 1

magazine

BOLSWARDS HISTORIE

H I S TO R I S C H M AGA Z I N E O V E R B O L S W A R D . U I TGA V E V A N D E S T I C H T I N G B O L S W A R D S H I S TO R I E

De gasfabriek van bolsward

LOSS

R IJ S PP

• Lycklama à Nijeholt, een familie van pommeranten • Papier, pen, potlood en penselen, onmisbare attributen van illustrator Jaap Kramer • 115 Jaar herenkleding naar maat op de Rijkstraat • Bolsward in de Leeuwarder Courant van 1763 (250 jaar geleden) • Column Joop Mulder • Bij het jubileum van wasserij “Florence” (1913-2013) • ‘Willen we bijblijven, dan moeten we fuseren’ ERKOO V E • En toen was er gas in Bolsward…. • Mijmeringen over het oude Bolsward • Caspar di Robles en de plattegrond van Bolsward • Vers Geperst/Allerlei ISSN: 2213-3925 M a g a z i n e B o l s w a r d s H i s t o r i e v e r s c h i j n t t w e e m a a l p e r j a a r | N R . 5 - o k t o b e r 2 013 - j a a r g a n g 3

Profile for kreas

Bolswards historie magazine lr nummer 5  

Bolswards historie magazine lr nummer 5  

Profile for dijkstj
Advertisement