Page 1


Portfolio...PENPISOOD  

เคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นิตยสาร Goplay เมื่อ 4 ปีก่อน ปัจจุบันทำงานโรงพิมพ์ ส่วนใหญ่จะออกแบบพวกงานชิ้นเล็กทั่วไป พวกโปสเตอร์ โปสการ์ด งานหนั...