Proffsbyggarna 190425

Page 1

Proffs

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

###*R

Nr 1 2019

Emma flyttade till Stockholm för att få drömjobbet

Sid 15-17

7 – 5 ID S n e h c s n a r b i 3 1 l – e 2 s 1 v i d r i t S ä r t Stor i a g g 9 y 1 b – 8 t 1 t a d i d S n r a k a n k Het tre t e d å s r e x ä v e j l ä t r Nor Distribueras med Upsala Nya Tidning 20190425


2 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

PROFFSBYGGARNA

###*R

Ett jobb att trivas med! Eftersom jobbet är platsen där du tillbringar nästan halva din vakna tid är det ingen överdrift att säga att hur du trivs på jobbet har betydelse för hur du trivs med livet. Och även i det långa loppet spelar din jobbsituation roll.

Flera undersökningar som har gjorts visar att bygg- och anläggningsbranschen är spännande och utvecklande att jobba i.

Hur du än planerar för din kommande pension består den till största delen av pengar du har samlat på dig genom att jobba länge. Och en förutsättning för det är förstås att trivas.

stadsbranschen hade ett lägre sjuktal när alla yrken ställdes mot varandra. Även annat som undersökts, till exempel medarbetarnöjdheten, visar att branschen sticker ut positivt.

I detta nummer har vi träffat tre personer i byggbranschen. De har olika jobb och olika bakgrund, men det som förenar dem är att de alla trivs på jobbet. Trots att det skulle vara lätt att byta jobb har de stannat år efter år i samma företag. Inte minst är det trevliga kolleger och det faktum att man tillsammans skapar något bestående som är orsaken till att man trivs i branschen.

Och för dig som trots det inte är nöjd med din första anställning inom branschen finns det många olika möjligheter till karriärväxling med nya utmaningar.

Flera undersökningar som har gjorts över hur vi svenskar trivs på jobbet visar att bygg- och anläggningsbranschen är spännande och utvecklande att jobba i. Vissa år har den till och med legat högst på listan. Förra året kom också en rapport som visade att sjukfrånvaron inom bygg och anläggning är lägre en genomsnittet. Endast verk-

Anders Ragnarsson, Sveriges Byggindustrier Uppsala

Bengt Westman, Byggnads Mälardalen

Innehållet i denna bilaga har tagits fram i samarbete mellan BBIS och UNT Content Studio. Produktion: UNT Content Studio Form: UNiT Text: Per Johansson

Foto: Johan Wahlgren Tryck: Pressgrannar

För information om kundtidningar kontakta: Lena Broman Tanndal, 070-575 47 71 Mia Lindh, 072-208 71 75 lena.bromantanndal@unt.se mia.lindh@unt.se

Ludde.Lundell, 070-367 21 44 ludde.lundell@unt.sel@unt.se

Content Studio

Sök SÖK TILL BYGGPROGRAMMET PÅ NÅGON Sök till till Byggprogrammet Byggprogrammet på på någon någon av AV REGIONENS GYMNASIESKOLOR av regionenS regionenS gymnaSieSkolor gymnaSieSkolor •• Uppsala: UPPSALA: Uppsala:

• •• •• •• •

Enköping: Enköping: ENKÖPING: TiErp: TiErp: TIERP: norrTäljE: norrTälJE: NORRTÄLJE: HallsTavik: HallsTavik: HALLSTAVIK:

Uppsala yrkesgymnasium Jälla Bolandsgymnasiet, Yrkesplugget yrkesplugget och praktiska Praktiska Gymnasiet praktiska gymnasiet gymnasiet Yrkesgymnasiet Westerlundska gymnasiet Westerlundska Högbergsskolangymnasiet Högbergsskolan rodengymnasiet rodengymnasiet Rodengymnasiet Carl Wahren gymnasium Carl Wahren gymnasium Gymnasium


To Be Frank. Foto: Gabriel Liljevall

###*R

###*R

Vår framtid har en hållbar historia. Nu fyller ByggConstruct 25 år. Ända sedan vi startade ByggConstruct 1994 har vi arbetat med inställningen att förtroende inte är något du får till skänks. Det är något du bygger bit för bit, dag för dag under lång tid. För oss är det en självklarhet att det vi bygger ska hålla under lång tid. Därför har vi alltid strävat efter att arbeta energieffektivt, med stor miljöhänsyn och med en bra arbetsmiljö. Men förtroende handlar om så mycket mer.

Vi är en del av samhället och samhället är en del av oss. Vi vill ta vårt ansvar för alla delar i vårt arbete. Därför är det också viktigt att de vi väljer att sam­ arbeta med har ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete för att bygga ett tryggt, rättvist och hållbart samhälle. Nu har vi lagt de första 25 årens byggstenar – en stabil och hållbar grund för de kommande 25 åren. För är det något som talar för vår framtid, så är det vår historia.

Tillsammans bygger vi ett vinnande Uppsala. ByggConstruct AB är ett av Upplands större ägarledda byggföretag. Vi är specialiserade på byggnationer inom vård, skola och bostäder, samt byggservice. Idag är vi drygt 135 anställda och vi vill gärna bli fler som bygger ansvarsfullt och hållbart. www.byggconstruct.se


###*R

###*R

Bygg framtid med oss Sh bygg grundades redan 1923 och är fortfarande ett privat familjeföretag. Vi växer och därför letar vi kontinuerligt efter nya medarbetare. Idag omsätter vi över 1 miljard kronor och har cirka 350 medarbetare men är fortfarande ett familjärt företag. Hos oss finns en verksamhetsbredd som spänner över allt från bygg och anläggning till sten, asfalt, trädgård, byggservice och nybyggnad. Det betyder att du hos oss får en mycket bred kompetens samt möjlighet till att ta ansvar, växa med företaget och att snabbt utvecklas karriärmässigt. Besök www.shbygg.se för mer information.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 5

proffsbyggarna | TRIVSEL PÅ JOBBET

###*R

###*R

Kaffeautomaten, en klassisk samlingsplats. Receptionisten Isabella Klaar, servicechefen Andreas Breidenskog och Elin Mattsson på Sh bygg hänger vid den automat som sägs ha kontorets godaste kaffe.

Vi trivs!

Skapa tillsammans är bra för stämningen Att trivas på jobbet är verkligen ingen självklarhet. Men de flesta verkar överens om att byggbranschen har förutsättningarna för att det ska kännas bra att gå hemifrån på morgonen. Det är måndag förmiddag på bygget och en ung kvinnlig nyanställd ingenjör dyker upp. Hon kommer direkt från universitetet och har knappt satt sin fot på en byggarbetsplats tidigare. Nu presenterar hon sig som den nya arbetsledaren för byggarbetarna,

som själva har många års erfarenhet i branschen. Detta skulle kunna ha varit inledningen på en tv-serie. I första avsnittet skulle säkert ”bygg-gubbarna” ha spottat snus, suckat och utsatt den nya ingenjören för en rad tråkningar. Men

Man får hänga med i snacket. Ronny Engblom, plåtslagare

eftersom det istället är en beskrivning av ungefär hur det gick till när entreprenadingenjören Elin Mattsson började på Uppsalaföretaget Sh bygg, sten & anläggning för fem år sedan är berättelsen en annan. – Jag hade ingen erfarenhet av det de jobbade med, men kände att de inte heller krävde att jag skulle kunna allt på en gång, utan att jag kunde fråga om vad som helst utan att det var konstigt, berättar hon. Som entreprenadingenjör ansvarar Elin för att köpa in material och tjänster från underentreprenörer samt hålla koll på kostnaden och

tidsplanen för ett projekt. Hon tillbringar halva sin tid på Sh byggs huvudkontor i Boländerna och halva ute på byggarbetsplatserna. – Det är lite olika stämning, men jag trivs på båda ställena. Sh bygg är ett lagom stort företag där det är högt i tak, kollegerna är jättebra och det finns chans att ta för sig av arbetsuppgifterna och inte bara fastna i ett särskilt fack, berättar hon. Även Elins gamla kurskamrater och andra hon känner i byggbranschen trivs väldigt bra. Och de bryter inte av från mängden. Branschen är känd för sin höga trivsel. Vid undersökningar av hur människor i olika yrken trivs har bygg- och anläggning ofta hamnat högt, för att ibland toppa listan. Vidare visade

en undersökning förra sommaren att branschen ligger lägre än genomsnittet när man tittar på sjukfrånvaron. Trots olyckor och förslitningsskador har byggbranschen en snittfrånvaro

på 3,7 procent att jämföra med 4,1 för alla branscher. Endast verkstadsindustrin hade lägre. En förklaring Forts. nästa sida 

FAKTA/FÖRESKRIFTER ska motverka vantrivsel För tre år sedan införde Arbetsmiljöverket nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Där krävs bland annat av arbetsgivarna att personalen ska få rätt förutsättning att klara av sina uppgifter och inte behöva utsättas för psykisk eller fysisk ohälsosam arbetsbelastning. Man ska också tydligt markera att kränkande särbehandling inte accepteras utan leder till åtgärder och att det ska finnas en plan för detta. Arbetsmiljölagen ställer även krav på de anställda, att de ska följa de föreskrifter och regler som gäller på arbetsplatsen. Därmed är en arbetsplats där människor trivs allas ansvar.


6 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

proffsbyggarna

MÄSTARE PÅ GLASETS MÖJLIGHETER

###*R

Kollegorna viktigast

Bra kollegor

66%

Uterum & balkonginglasningar

När tidningen Metro lät marknadsundersökningsföretaget Yougov undersöka vad svenskarna tyckte var viktigast på jobbet visade det Intressanta arbetsuppgifter sig att bra kollegor var det som flest nämnde.

57%

Bra chef

53%

TOPP TRE

Övriga listan:

Oavsett plats, storlek eller form är en lösning från Ryds Glas alltid ett bra alternativ. Vi tillverkar allt måttanpassat och finns i hela Sverige.

Bra balans mellan jobb och fritid 39% Flexibla arbetstider 31% Utmanande arbetsuppgifter 27% Att jag känner att mitt jobb tillför något för samhället/bidrar till en bättre värld 22% Erkännande 22% Nära till hemmet 22% Möjligheter till avancemang 17% Möjligheter till vidareutbildning 17% Bra, ergonomisk arbetsmiljö 16% Bra kommunikationer 13% Att arbetsplatsen är estetiskt tilltalande 4% Annat 3% Totalt svarade 1 523 personer i olika åldrar på undersökningen. Som framgår av procentsatserna hade de möjlighet att välja flera alternativ.

 Forts. från föregående sida

GLASJOUR DYGNET RUNT

020-80 80 00

Verkstadsgatan 10 020 80 80 00 www.rydsglas.se

till det tros vara att medarbetarnöjdheten ligger högre än i andra branscher. Ulf Kvarnström är ombudsman på fackföreningen Byggnads och arbetar med bland annat arbetsmiljöfrågor. Han har också bilden av att byggbranschen är ett område där människor trivs både med arbetsuppgifter och kolleger. – Det vet jag från när jag

själv var byggnadsarbetare att det var en väldigt trevlig tid. Det kändes väldigt svårt att lämna branschen när jag senare drabbades av skada, säger han. Ulf Kvarnström tror att faktum att alla, oavsett befattning, arbetar mot samma mål och skapar något bestående bidrar till att det blir en bra sammanhållning på byggarbetsplatserna. Men problem förekom-

mer här precis som i alla andra branscher och facket arbetar med den psykosociala arbetsmiljön på samma sätt som man arbetar med att förebygga olyckor och förslitningsskador. Ett exempel är nätverket Näta, som syftar till att stärka kvinnornas roll i branschen. Andra projekt går ut på att rensa byggena från grovt språk och machokultur.

Jag har funderat på om jag ska byta jobb, men kommit fram till att det inte kan vara bättre än här. Ronny Engblom


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 7

proffsbyggarna | TRIVSEL PÅ JOBBET

###*R

Som entreprenadingenjör på Sh bygg jobbar Elin Mattsson bland annat med att hålla koll på kostnader och tidsplaner i projekt.

gare präglade byggbranschen. – Jag tror att det har skett ett generationsskifte. Man vill inte ha den där jargongen längre

Håkan Cajander

– Vi och fackförbundet Ledarna har tagit fram ordlådor som man ska sitta i grupp med på rasterna och diskutera runt. Man drar ett ord och resonerar om det är ett ord som är okej eller inte. Lådorna har använts mycket och uppskattats, säger Ulf Kvarnström. Elin Mattsson berättar att hon har upplevt väldigt lite av den jargong som kanske tidi-

Hur är det då att vara en i gänget bland byggnadsarbetarna kontra att vara chef. Vi frågar Håkan Cajander, som har arbetat mer än halva sitt liv på Örsundsbroföretaget Lindborg & Söner. Från att börjat som snickare har han under åren bytt befattningar och är idag platschef. – Jag tror inte att jag behandlas annorlunda för att jag är chef. Vi har väldigt lättsam stämning och kan prata med varandra oavsett vilka kategorier av tjänster vi har, säger han. Just att han har kunnat utvecklas med inom företaget och

är mycket frihet under ansvar som gäller.

Man vill inte ha den där jargongen. Elin Mattsson

fått ökat förtroende tror Håkan är nyckeln till att han har stannat kvar ända sedan början 1990-talet. – Jag har funderat många gånger på om jag ska byta jobb, men varje gång kommit fram till att det inte kan vara bättre än här. Det är ett litet företag och där det

Varför tror du att det är så bra trivsel i byggbranschen?

– En del är nog att det är en bransch där du aldrig blir fullärd. Om du själv bara vill finns det inget stopp för hur mycket du kan lära dig. Sedan kan du alltid byta nisch om du tröttnar eftersom du har så mycket byggkunskap i grunden. Men det är klart, vare sig Elin eller Håkan tycker att alla jobbdagar är toppen. ”Man har alltid dagar”, för att citera plåtslagaren Ronny Engblom på Plåtkompaniet i Uppsala. – Sitter man uppe vid en skorsten i januari och det snöar i sidled kan man ju börja fundera på vad man håller på med, säger han.

Till skillnad från de andra två har Ronny mycket ensamarbete. Men han jobbar mycket för privatkunder och får chans att träffa alltifrån ”grevinnor till Söderkisar”.

– Och sen är jag ju inne på plåtslageriet och tillverkar saker emellanåt. Men jag trivs där. Det är låg medelålder där, men man får hänga med i snacket ändå. Mina tonårsbarn brukar undra hur jag kan alla moderna uttryck, säger han och skrattar. Ronny har jobbat på Plåtkompaniet sedan det startade för 20 år sedan. Trots att plåtslagare är ett bristyrke och han skulle kunna byta jobb hur ofta han ville trivs han för bra för att sluta. Och när det gäller den där snön vid skorstenen menar han det är en fördel att minnet är kort. – För sedan sitter man där på ett tak tidigt en junimorgon när staden vaknar och har den bästa utsikten av alla.

Ronny Engblom


8 ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

proffsbyggarna | VISST BYGGS DET!

###*R

Nybyggnation vid Ultuna. Just södra Uppsala är ett område där bygg- och anläggningsarbetet kommer att fortsätta många år framåt.

BYGGARE HITÅT! Trots minskande bostadsbyggande behöver byggföretagen anställa

Den senaste årens byggboom verkar vara över. Men även om bostadsbyggandet minskar, pekar byggkurvan för handel och kontor, vindkraftverk, värmeverk och vägar fortsatt uppåt. När Sveriges Byggindustrier i början av april presenterade sin första byggkonjunkturprognos för året var det med beskedet att bostadsbyggandet 2020 väntas falla ned till samma nivå som det var för fem år sedan. Orsaken är dels att hela landet är på väg in i en lågkonjunktur, dels att de nya kraven på att den som tar ett bolån ska betala av mer på sina lån än tidigare har gjort att färre har råd att skaffa bostad. Men frågan är om inte det här påverkar den som behöver en bostad mycket mer än den som är på väg in i byggbranschen. För samtidigt

som antalet byggjobb väntas minska uppger företagen fortfarande att de har ett stort behov av arbetskraft. En förklaring finns i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät från förra året. Den visade att 50 000 bygg- och anläggningsarbetare behöver anställas fram till 2023 enbart för att täcka upp för alla som går i pension. En annan förklaring är att bristen på byggarbetare idag är så skriande att det på personalsidan finns marginal för färre uppdrag, till exempel genom att minska övertidsarbetet. En tredje sak är att många av de bostäder som byggdes under det så kallade

miljonprogrammet från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet har ett stort renoveringsbehov. Och så finns det kurvor som fortfarande pekar uppåt. Som byggandet av fastigheter för kontor och handel och så kallat anläggningsarbete. Dit hör byggande av värmeverk, vindkraftverkt, vägar och järnvägar. I Uppsalaregionen väntar till exempel en utbyggnad av fyra spår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm, en ny järnvägsstation i Bergsbrunna och en ny trafikplats söder om stan. Detta som en del av satsningen på söd-

ra Uppsala där 33 000 nya bostäder växer upp i Bergsbrunna, Sävja, Gottsunda och Ultuna. Till samma projekt hör också satsning på spårväg längs den så kallade Ultunalänken. Ett annat byggprojekt är ett nytt värmeverk i Uppsala.

I Enköping planeras byggandet av ett nytt reningsverk och Hjulstabron på vägen mellan Enköping och Strängnäs ska bytas mot en ny bro. Utbyggnaden av Arlanda flygplats fortsätter alltjämt, i samtliga kommuner byggs fortfarande bostä-

der och i Forsmark planeras för byggandet av djupförvar av kärnbränsle. Det finns med andra ord många spännande projekt som väntar den som är på väg ut i yrkeslivet på byggsidan.

FAKTA // HETA LISTAN! Här är tio hetaste yrkena som inte kräver högskoleutbildning de närmaste fem åren. Bygg- och anläggningsindustrin är väl representerad. Även tekniker och ingenjörer efterfrågas. • Anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare

• Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

• Betongarbetare, murare och målare

• Slaktare och styckare

• Buss- spårvagns- och lastbilsförare

• Träarbetare och snickare

• Elektrikeryrken

• Undersköterskor

• Kockar

• VVS-montörer Källa: Arbetsförmedlingen


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 9

###*R

proffsbyggarna

Glada pristagare från Uppsalahem: Stefan Sandberg, vd, Beatrice Nordling, verksamhetsutvecklare och Sara Westberg, chef strategisk utveckling.

Uppsalahem vann nytt jämställdhetspris Det blev Uppsalahem och deras projekt Jämställd Upphandling som vann branschpriset Jämställdhetsbygget när det delades ut för första gången någonsin vid Årets Bygge-galan på Cirkus i Stockholm 26 mars.

”Utöver det egna interna jämställdhetsarbetet lyfter Uppsalahem ambitionen till en ny nivå genom att ställa tydliga krav hos sina leverantörer. I samtliga upphandlingar bifogas en tydlig checklista över vilka jämställdhetskrav leverantörerna förväntas leva upp till”, heter det bland annat i juryns motivering. Jämställdhetsbygget delas ut av Sveriges byggindustrier och initiativtagarna till priset, fyra unga kvinnor som brinner för bättre jämlikhet. En av dem är Ina Djurestål, produktionsingenjör på Skanska i Stockholm och en annan Uppsalabon Emma Ophus, junior public affairs-konsult och moderat kommunpolitiker. I juryn sitter Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna och Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och vd för Add Gender.

Byggmästare firade 100 år Upplands Byggmästareförening, där många av de uppländska företag som är verksamma i byggbranschen är medlemmar, fyller 100 år i år. Detta firades med en stor fest på Uppsala slott i februari, då även en jubileumsskrift släpptes och delades ut till medlemmarna. Det var vid ett möte den 6 mars 1919 som tio av Uppsalas byggmästare formellt bildade föreningen Uppsala byggmästare. På 1970-talet slogs föreningen ihop med Enköpings och Norrtäljes byggmästareföreningar och fick sitt nuvarande namn. År 2000 tog Sveriges Byggindustrier över den arbetsgivarorganisationsroll som föreningen tidigare hade, medan Upplands Byggmästareförening numera är en ideell förening som på olika sätt verkar för branschens bästa.

Galaxen ska hjälpa nyanlända att få byggjobb

Forskningsprojekt för mindre stök från byggen

Galaxen Bygg, byggsektorns eget företag för arbetsmiljö & hälsa och arbetsplatsförlagd rehabilitering har fått ett nytt uppdrag på sitt bord. Företaget ska nu också arbeta för att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb i byggbranschen. Arbetet går bland annat ut på att tillsammans med Arbetsförmedlingen se till att nyanlända med byggbakgrund från sina hemländer får sina kunskaper verifierade så att de snabbt kan komma ut i arbete. Med det nya uppdraget har Galaxens Uppsalakontor både vuxit och skaffat nya lokaler på Kungsängsvägen

Uppsala kommun är en av deltagarna i forskningsprojektet Störningsfri stad, som går ut på att minska den störning som ett större byggprojekt inne i en stadskärna ofrånkomligt leder till. Det är forskare vid Linköpings universitet som undersöker hur man kan öka framkomligheten för trafiken kring byggarbetsplatserna, påverka ljudnivåer och även förbättra för dem som arbetar på byggena. Detta bland annat genom att utveckla 3D-modeller av olika städer och kombinera detta med trafiksimuleringsmodeller och realtidsdata av ljudnivåer. En av de saker man hoppas kunna åstadkomma med projektet är en bättre samordning av transporter.

Vill du växa med oss? Vi är ett familjeföretag som vet vikten av att låta saker ta sin tid. Nu behöver vi bli fler. Det organiska är något som genomsyrar allt vi gör. Från fröet som vuxit sig starkt under decennier, till huset som började som en spännande idé och nu byggs med samma urstarka virke. Att nå bra resultat tar helt enkelt tid. Därför är vi extra stolta över att så många väljer att stanna länge hos oss. Och vi söker alltid efter fler som tänker som oss. Men din ansökan får du gärna skynda dig med.

Lindborg AB Torslundavägen 6, 74960, Örsundsbro + 46 (0) 171 460 710 info@lindborgsoner.se www.lindborgsoner.se


###*R

###*R

NU ÄR DET DAGS ATT BOKA SOMMARENS SKÖNA SEMESTER! Golfa, cykla, paddla, fiska, bada – vi har ett stort utbud av boende och resepaket för alla smaker till Åland. Läs mer och boka på eckerolinjen.se

NÄR DU VILL ÄTA RIKTIGT GOTT Njut av vårt stora skärgårsbord ombord på M/S Eckerö – gott, vällagat och en njutning för ögat. Tips! Fira Mors Dag ombord och bjud mamma på en härlig måltid med sjöutsikt!

STORT SKÄRGÅRDSBORD Webbpris

245:–/person

(ordinarie pris 265:–)

Barn 6–17 år äter för halva priset och 0–5 år äter gratis.

BUSS + BÅT T/R + UNDERHÅLLNING

70:–

vid webbokning. Ordinarie pris 100:–

Sommar Åland I SIKTE

Ta M/S Eckerö till Åland! Låt smaklökarna njuta av båtens läckra skärgårdsbord. I taxfreebutiken hittar du andra godsaker för både doft- och smaksinnet. Vardagar underhåller våra fenomenala kryssningsvärdar dig med musik och glada upptåg. Veckosluten bjuder på barpianister, trubadurer och livemusik.

ANSLUTNINGSBUSSAR FRÅN UPPSALA alla dagar till båtens avgångar kl. 10.00 och kl. 15.00 Från

Alla dagar

Uppsala Resecentrum 08.00 Hjalmar Brantingsg. (vid Willys) 08.10 Gränby, Vaksalagatan läge JCD 08.15 Jälla 08.18 Lindbacken 08.20 Busshållplats Rasbo kyrka 08.25 Öster Edinge 08.35 Hallstavik (Gottstavägen) 09.05 Häverödal (vid Macken) 09.10 Lindris 09.15 Båtavgång Grisslehamn 10.00 Bussen med start från Uppsala Resecentrum kan bokas fram till 4 timmar före båtavgång.

FRÅN BJÖRKLINGE till båtens avgång kl. 10.00.

Från

Björklinge Centrum Bälinge Centrum Storvreta, Ärentunavägen 14-16 Vattholma Station Alunda Bussterminal Båtavgång Grisslehamn

tisdag

07.10 07.25 07.45 08.00 08.35 10.00

13.00 13.10 13.15 13.18 13.20 13.25 13.35 14.05 14.10 14.15 15.00

torsdag

12.10 12.25 12.45 13.00 13.35 15.00

FRÅN BÅLSTA till båtens avgångar kl. 10.00 och kl. 15.00 Från

Boka och betala på webben för bästa pris! www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00 • Öppet alla dagar

Bålsta busstation Sigtuna, busstorget (Prästgatan) Märsta station (hpl G) Knivsta centrum Knivsta bussterminal AR/E4 Gunsta skolslinga Länna skolslinga Almunge skola Knutby Burvik (hpl Norrängevägen) Edsbro Skebobruk Båtavgång Grisslehamn

må, ons, fre, lö ti, to, lö

06.50 07.30 07.40 07.55 08.00 08.20 08.30 08.35 08.50 08.55 09.00 09.05 10.00

11.50 12.30 12.40 12.55 13.00 13.20 13.30 13.35 13.50 13.55 14.00 14.05 15.00

Till båtavgång kl. 10.00 ska bussen förhandsbokas senast kl. 20.00 dagen före avresa. Till båtavgång kl. 15.00 ska bussen förhandsbokas senast kl. 09.00 på avresedagen.


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 11

proffsbyggarna | GYMNASIEVALET

###*R

Byggprogram i lönetopp När organisationen Svenskt Näringsliv och Statistiska Centralbyrån tog fram fakta om hur elever på olika program klarat sig i yrkeslivet visade det sig att program med koppling till byggbranschen var dem som gav de högsta snittlönerna. Elever som hade gått yrkesförberedande program inom energi, bygg, teknik och elprogrammet hade högst snittinkomst tio år efter studenten. Så här såg de genomsnittliga årslönerna ut:

Energiprogrammet: 307 000 kr Byggprogrammet: 295 000 kr

Teknikprogrammet: 291 000 kr Elprogrammet: 291 000 kr

Anseim Lorenz och Ben-Barrès Ijeneza provade på byggyrket.

YRKESEXPO Lärlingsprogram för kvinnor ett sätt att jämna ut könsbalansen på produktionssidan

Den 9 april arrangerades Yrkesexpo på UKK och Vaksala torg. Bland alla de yrken som visades upp fanns förstås bygg- och anläggningsarbete. Att läsa instruktioner och montera ihop en litet minihus kan vara trixigt. Speciellt om det är snålblåst och minusgrader på Vaksala torg i början av april. Men kompisarna BenBarrès Ijeneza, Anseim Lorenz och Mark Forslund som går i åttan på Von Bahrskolan gör det snabbt och imponerar på byggeleven Lukas Fredriksson från Yrkesplugget. Han är på plats för att svara på frågor och hjälpa till med prova påuppgifterna. Även representanter från byggbolagen

i Uppsala är på plats för att locka fler att söka sig till byggprogrammet. Inne i värmen på UKK står Byggnadsindustrins yrkesnämnd och bjuder på presenter och en chans att besöka en byggarbetsplats med VRglasögon. Yrkesexpo vänder sig framför allt till åttondeklassare som ska göra sina gymnasieval under det närmaste året. Ben-Barrès Ijeneza tycker att det verkar coolt

och intressant med bygg, men är mer inne på att söka natur- eller teknikprogrammet, som också kan leda till byggvärlden. Men Mark Forslund verkar sugen. – Ja, jag skulle kunna tänka mig byggprogrammet, säger han.

Datum för gymnasieintagningen höstterminen 2019 April: Besked om preliminär antagning utifrån vinterns gymnasieval. 29 april – 15 maj: Möjlighet att göra omval för den som har ångrat sitt val i vintras. Början av juli: Besked om slutlig antagning. 26 juli: Sista dag att svara på antagningsbeskedet. Augusti: Besked till den som kommit in på program via reservplats.

Lediga platser i flera byggklasser Det finns fortfarande lediga platser för den som vill söka bygg- och anläggningsprogrammet i någon av skolorna i Uppsalaregionen. Det visar den preliminära antagningen till gymnasiet. Flest förstahandssökande av skolorna med byggprogram var Uppsala Yrkesgymnasium

som till hösten flyttar från Boländerna till Jälla. Dit har 57 elever sökt sig i första hand. 17 elever har valt Praktiska gymnasiets byggprogram i Uppsala i första hand och 14 förstahandssökande vardera har Yrkesplugget i Uppsala och Högbergsskolan i Tierp.


12 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

proffsbyggarna | TRÄHUS

###*R

Kort om trähus

Höjdrekord

Världens högsta trähus finns i Brummunddal söder om Lillehammer i Norge. Mjøstårnet, som byggnaden heter, är på 18 våningar och 85,4 meter högt. Byggnaden blev färdig i höstas, men rekordet är redan hotat. I London pågår bygget av två 300 meter höga trähus och i Japan ett på 350 meter, som ska stå färdigt 2041. Det högsta trähusprojektet i Sverige just nu är Skellefteå kulturhus och hotell som kommer att vara 80 meter högt när det står klart 2021.

Minst lika brandsäkert

I Sverige var det länge förbjudet att bygga hus med trästomme som var högre än två våningar. Bakgrunden var de många stadsbränder som härjat inte minst på 1700- och 1800-talet. Men 1996 ändras reglerna till att istället handla om funktionsduglighet. Rätt konstruerat blir ett trähus minst lika brandsäkert som andra hus Till skillnad från stål som mjuknar och tappar bärkraften vid hög värme behåller till exempel träet sin bärkraft under lång tid.

Har egen mässa

Ett tecken på att de stora trähusen är här för att stanna är att de numera har en egen mässa. Kunskapsdagen Stora trähus arrangeras i höst för femte gången i ordningen. Bakom evenemanget ligger medieföretaget NTT Woodnet, som förmedlar nyheter om nordisk träindustri.


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 13

proffsbyggarna | TRÄHUS

###*R

Även om Knivsta Centrum för idrott och kultur ser färdigt ut på utsidan återstår ännu mycket invändigt arbete. Som här i mittenbyggnaden.

TRÄHUS ÄR DET NYA SVARTA Bättre både för klimatet och för dem som vistas i huset På bara några år har intresset för att bygga både stora och höga hus i trä ökat markant. Vi besökte Centrum för idrott och kultur i Knivsta, ett av de senaste exemplen. Den som ofta åker tåg mellan Uppsala och Stockholm har säkert sett det växa fram strax söder om järnvägsstationen i Knivsta, Knivsta kommuns Centrum för idrott och kultur, CIK. Byggnaden, består av tre delar, med en ishall i ena änden, två sporthallar i den andra och en mittendel med kontor, konferensrum, en restaurang, en kampsportslokal och en scenkonstlokal för 400 sittande åskådare. Och en annan sak: Byggnaden har en stomme som till största delen består av limträ (hoplimmade tunna skivor av trä), och allt byggs enligt passivhuskonceptet. Det innebär att byggnaden

ska kräva ytterst lite energi utifrån för uppvärmning utan istället fånga upp värmeenergin från solen, människorna som rör sig i byggnaden och elektriska apparater. Till exempel utrustas både ishallen och idrottshallarna med solpanel på taket. Peter Höijer, platschef på Hmb Construction, som bygger hallen, berättar att arbetet har väckt en hel del nyfikenhet sedan det satte igång för två år sedan. – Det är inte bara representanter från Knivsta kommun och de verksamheter som ska hålla till här som har gjort studiebesök utan det har även kommit besökare utifrån. Det börjar bli ett stort intresse för passivhus, och det här är det

första passivhuset med ishall någonsin, berättar han. Peter Höijer tycker att det är rolig omväxling att bygga i trä. Det ställer också byggentreprenören inför lite nya utmaningar. En viktig del är förstås att flamskydda alla de delar där någon skulle komma åt med eld, en annan att se till att träet inte samlar på sig fukt och drabbas av mögelangrepp. – Det är mycket att tänka på och även om vi har haft en plan för hur bygget ska gå till har vi fått improvisera en del och tänka om under byggprocessen. Så har till exempel byggnaden fått stående panel istället för liggande. Panelen har monterats i fält som föl-

jer höjden på fönstren och lutar utåt i nederkant. Knivsta Centrum för idrott och kultur, som ska vara helt klart om ett år, är långt ifrån det enda stora trähusbygge som pågår. De senaste åren har allt fler beställare satsat på att gå tillbaka till rötterna även för flerfamiljshus och andra stora byggnader. Inte minst är det de senaste årens klimatdebatt som har gjort att intresset för trähus har ökat. Medan produktionen av stål och betong orsakar utsläpp på koldioxid binder den kol som annars skulle kunna omvandlas till koldioxid. Men det finns andra fördelar. – Det blir en speciell känsla i byggnaden när man bygger i trä, säger Peter Höijer. Forskare har till och med kommit fram till att människors välmående och häl-

Daniel Rosén har varit med sedan starten och tycker det är rolig omväxling att bygga trähus.

sa ökar när vi vistas i trähus. Det handlar både om en känsla av att vara i naturen och saker som kvaliteten på inomhusluften och akustiken. Att intresset av att få hålla till i ett trähus är stort har Vasakronan märkt. De ska låta bygga en stor kontorsfastighet, Magasin X, i stationsområdet i Uppsala med stomme i limträ. – Det har varit ett jättest-

ort intresse att hyra lokaler i huset. Det handlar både om att de vill kunna locka personal med att man får jobba i trähus och om att man vill bidra till klimatet, säger Petra Stråle på Vasakronan. Inflyttning blir i början av 2021. Kanske kan den som jobbar i huset också parkera sin cykel i Uppsala kommuns nya cykelgarage. Byggt i – ja just det – trä.


14 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

###*R

proffsbyggarna | BYGGUTMANING

Modernt och kulturskyddat samtidigt När Peab bygger Uppsalas nya stadshus är det både med en nybyggd, modern och hållbar tillbyggnad och en renovering av det tidigare stadshuset, som ska anpassas för modern verksamhet och uppfylla höga hållbarhetskrav. – Eftersom det är ett 60 år gammalt hus med bevarandeskydd medför det en hel del utmaningar. Vi har tagit in sakkunniga i kulturhistoriska frågor som finns med under projektet,

berättar Gabriel Vikholm på Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB. En annan utmaning är att det byggprojektet sker mitt i centrum, omringat av trafikerade gator, vilket försvårar för byggtrafiken. Trots att det är ett stort projekt där många olika intressen ska vägas samman tycker Gabriel Vikholm att det flyter på fint.

Samhällen där livet växer.

Norrtälje brandstation

HÅLLBARHET - BOENDE - SAMHÄLLE VÄLKOMMEN TILL CREDENTIA. Vi är en bygg- och fastighetskoncern som utvecklar och bygger framtidens boenden och andra viktiga samhällsfunktioner. Till exempel skolor, brandstationer och fritidsanläggningar. Inom vår organisation finns kompetens och erfarenhet att bidra till ett samhälle av hög livskvalitet där människor mår bra. Det betyder att vi har koll på de viktiga detaljerna, men också att vi alltid har en tanke med helheten. För att på allvar kunna bidra till stadsutvecklingen är vi gärna en aktiv samarbetspartner till kommuner och andra aktörer med samma höga ambition som vi.

SE MER AV VÅRA PROJEKT PÅ CREDENTIA.SE

Rimbo nya Skola

ANNONS

###*R

Illustration: Henning Larsen Architects

– Just nu pågår stomarbetet för den nybyggda delen och i sommar börjar fasadelementen monteras. Då påbörjas också arbetet med det stora glastaket över innegården. Det är ett enormt arbete med 1 500 kvadratmeter tak, det kommer att bli riktigt häftigt. I slutet av 2021 är det meningen att alla politiker och tjänstemän ska kunna flytta in.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 15

proffsbyggarna | YRKESROLLEN

###*R

###*R

Att få arbeta i en historisk miljö ser Emma som en klar bonus. En gång om dagen blir det paus för att inte störa vaktombytet på borggården.

SLOTTSPUTSAREN Flyttade till Stockholm för att få drömjobbet

Jobbet som putsarbetare har tagit muraren Emma Bergman Flink till en rad historiska platser och mäktiga fasader. De senaste fem åren har hon under långa perioder haft inget mindre än Stockholms slott som sin arbetsplats. Emma Bergman Flink tar emot på Borggården. En hektisk period på Kungliga slottet är på väg att avslutas och hon har tid att sitta en stund i solen och prata. Och innan vi börjar, ja, hon ser kungen ibland, och även kronprinsessan. – Folk brukar bli imponerade när jag berättar att

jag jobbar här. På slottet är hennes arbetsgivare Puts & Plattsättning underentreprenör vid en stor fasadrenovering som pågår under 25 år. Efter att sliten sandsten på fasaden bytts ut mot ny tar Emma och hennes kolleger vid. – Vi bakgjuter stenen,

sedan fogar vi och putsar. Det är egentligen är en väldigt liten del av det totala jobbet som görs här, berättar hon.

Putsarbete är kladdigt och kul. Emma Bergman Flink

Hon är utbildad murare, men vill helst inte vare sig mura eller jobba med plattsättning utan det är just putsarbetet som intresserar henne. – Vi jobbar väldigt mycket med händerna och har inte så ofta maskiner och annan utrustning. Det känns fortfarande som ett äkta hantverk, säger hon. Som 16-åring ville hon bli marinbiolog, men hon skrämdes bort av matten på naturvetenskapligt program, hoppade av och sökte byggprogrammet i Borlänge.

– Där hade vi en väldigt bra lärare i mureri och det gjorde att jag valde den inriktningen. Under andra året sedan insåg jag att det var putsning jag ville arbeta med. Det var kladdigt och kul. Och även om det var svårt att få till en bra praktikplats körde jag på det. När man är så nischad som Emma är det bara i Stockholm och Göteborg det går att hitta jobb. 2011 Forts. nästa sida 


16 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

###*R

proffsbyggarna | YRKESROLLEN

Noggrannhet är viktig vid putsarbeten, och det förekommer därför inte ackordsarbete.

 Forts. från föregående sida

Vi jobbar väldigt mycket med händerna och har inte så ofta maskiner. Det är ett äkta hantverk. Emma Bergman Flink

flyttade hon till Stockholm, men eftersom få kunder har råd att värma upp fasaderna vintertid och arbetet kräver fem plusgrader blev det flera arbetslösa vintrar de första åren. – Men jag var helt medveten om att det var ett säsongsarbete, hade låga levnadskostnader och älskade att resa, så det passade mig bara bra, säger Emma som dock har haft arbete här vid Slottet de senaste vintrarna. – Det tog därför läng-

re tid för mig än vanliga byggnadsarbetare att komma upp i full lön. Och eftersom vi aldrig jobbar på ackord är det inte heller samma pengar. Men det är å andra inte heller lika slititigt och kroppen håller längre, så jag kan ändå rekommendera det, säger Emma som snart lämnar slottet för andra uppdrag. – Jag tror att vi kommer tillbaka hit och jobbar i december. Men det är roligt att flytta runt lite så att man inte tröttnar.

ANNONS

###*R


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 17

###*R

proffsbyggarna

1

770

11 1

804 770

11

804

HPL HANSELLISGATAN HPL MÖLLERSVÄRDSGATAN HPL HANSELLISGATAN HPL MÖLLERSVÄRDSGATAN

Den uppländska byggindustrin håller hög kvalité. Kompetensen och trivseln är på topp. Branschen jobbar hårt för att behålla och stärka sitt goda rykte. Jämställdhet, arbetsmiljö och goda resultat är, i dag, varje seriöst företags vardag.

Byggbranschen i Uppland är något att vara stolt över!

Kort om Emma Bergman Flink Ålder: 28 Bor: Bostadsrätt i Bromma. Uppvuxen på landet utanför Borlänge. Familj: Mamma, pappa och bror. Gör: Är sedan åtta år tillbaka murare på Stockholmföretaget Puts & Plattsättning som renoverar fasader på framför allt äldre hus. Bland de fasader hon har jobbat med finns förutom Slottet även Maria Magdalena kyrka på Söder, Åkeshovs slott och kvarteret Venus i Gamla Stan. På fritiden: Har ett stort reseintresse och har varit tre gånger i Indonesien och tre gånger i Australien. Har bland annat arbetat på en fårfarm i Australien en vinter när jag var utan jobb här hemma. Annars umgås jag med vänner, grejar med handarbete och pyssel, går på loppis och håller på med träning. Om tio år: Antingen jobbar jag kvar här eller så har jag åkt hem till Dalarna, bildat familj och jobbar med något helt annat.

Nästa nummer av PROFFSBYGGARNA kommer 21/11.


18 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

proffsbyggarna | NORRTÄLJE

###*R

Hamn-

FÖRVANDLINGEN

Här byggs 2000 bostäder när Norrtälje växer så det knakar

De senaste fem åren har Norrtälje ökat sin folkmängd med runt 1 000 kommuninvånare om året, det och en prognos på fortsatt folkökning har satt igång en riktig byggboom i kommunen. Ett exempel är Norrtälje Hamn, där 2 000 bostäder är på väg att byggas. En levande stadsdel med nära till båtar och bad där människor bor, arbetar, uträttar sina ärenden träffas och umgås. Så beskrivs Norrtälje Hamn, som håller på att bli en helt ny stadsdel i staden. Förutom 2 000 bostäder åt runt 5 000 Norrtäljebor ska här finnas promenadstråk, parker, torg, serveringar, butiker och serviceinrättningar. Bland de hus som byggs

finns det 23 våning höga Havstornet, som kommer att bli Norrtäljes högsta byggnad, samt det något lägre Soltornet på 16 våningar. Här byggs också Norra Europas största trähusprojekt (läs mer om trähus på sidan 12–13). De första invånarna i den nya stadsdelen flyttade in i slutet av förra sommaren. Totalt byggs 20 kvarter och givetvis är många

Ronny Jansson, vd Credentia.

av de stora byggjättarna på plats och bygger. Men här finns också Norrtäljeföretaget Credentia som i december förra året vann markanvisningstävlingen för kvarteret Smeden med 105 bostadsrättslägenheter. Credentias vd Ronny Jansson har lång erfarenhet från Uppsalas byggmarknad, och han konstaterar att utvecklingen i Norrtälje de senaste åren påminner om den som har varit i Uppsala. – Det har varit en byggexplosion även här. Och även om byggandet var som mest 2017 finns det många stora projekt under planläggning så det kommer att fortsätta byggas.

Credentia, som tidigare enbart ägnade sig åt fastighetsförvaltningen är förhållandevis ungt som byggföretag och har vuxit tillsammans med Norrtälje. – För oss var det inte självklart att lämna an-

bud på att bygga i hamnen eftersom vi har haft så mycket jobb ändå. Men det känns roligt att vi som lokalt företag med lokala underentreprenörer kan vara med i alla de stora projekten och utvecklingen av

FAKTA KURORT & HANDELSSTAD Norrtälje ska ha varit en handelsplats redan på 1200-talet. På 1800-talet blev staden känd som en kurort som Stockholmssocieteten tog sig till med ångbåt och senare tåg. Under 1900-talet blev Norrtälje hamn en industrihamn för framför allt spannmål och under 1960- och 70-talen gick färjorna till Finland härifrån. Idag har Kapellskär helt tagit över hamnens tidigare funktion.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

proffsbyggarna | NORRTÄLJE

###*R

ANNONS 19

###*R

Soltornet, det näst högsta huset i Norrtäljes nya stadsdel, är inflyttningsklart i sommar. Utlyktsbåtstrafiken pågår som vanligt under byggtiden.

Norrtälje kommun, säger Ronny Jansson. Vi träffas i en visningslägenhet i kvarteret Haren på Esplanaden i Norrtälje, där Credentia nu bygger och säljer de sista 57 av totalt 165 lägenheter. Efterfrågan på bostäderna har varit stor, och precis som när företaget byggde i hamnen i Östhammar är det många 40och 50-talister som har flyttat hit. – De vill komma närmare sommarstugan i Roslagen och vill ha det lite lugnare och kunna köpa bostad till lägre priser än i Stockholm. Men på senare tid har vi även haft yngre personer som har köpt bostad här.

Det känns roligt att vi som lokalt företag kan vara med. Ronny Jansson

Det ökade intresset för att bosätta sig i Norrtälje kan ses som en direkt följd av att Stockholms bostadsmarknad breder ut sig geografiskt. Liknande effekter har tidigare synts i Täby, Vallentuna och Åkersberga. Att den som pendlar

har fått bättre busstrafik med täta avgångar och bekväma bussar in till jobbet i huvudstaden spelar också roll. Den kraftiga expansionen ger byggföretagen möjligheten att bygga annat än bostäder. Credentia bygger

till exempel Norrtäljes nya brandstation som ska vara färdig senare i år.I Hallstavik byggs just nu ett nytt badhus och en förskola. I Rimbo pågår byggnationen av en ny skola och kulturscen. – Rimbo är nästa tillväxtort i kommunen, med sin närhet till Uppsala, Stockholm och inte minst Arlanda, säger Ronny Jansson. Kvarteret Smeden ingår i den andra etappen av tre i Norrtälje hamn och påbörjas om cirka ett och ett halvt år. År 2030 ska hamnen vara klart i all sin prakt. Då väntas kommunen ha 75 000 invånare att jämföra med cirka 62 000 idag.


###*R

###*R

Gear up! Hyr din utrustning hos ramirent. Vi hjälper dig öka säkerheten för människor, maskiner och miljö. Läs mer på ramirent.se Välkommen in på ditt närmaste kundcenter: UPPSALA NORD, Söderforsgatan 1, tel. 018-18 43 30 UPPSALA SYD, Verkstadsgatan 10, tel. 10 04 15.

Din lokala maskinuthyrare