Mot hållbar mobilitet

Page 1

MOT HÅLLBAR MOBILITET • Annonsbilaga från Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län

Mot hållbar mobilitet på vägarna och i vardagen Gotland tar stora kliv framåt mot att bli en hållbar ö. Engagemanget för klimatet ökar och projektet Hållbara transporter kraftsamlar både privatpersoner och företag i omställningen. Effektiva transporter och hållbart vardagspussel är vägen framåt.

Se hela programmet i denna bilaga

16-22 sept. Se hela programmet för Europeiska Mobilitetsveckan på sista sidan.


MOT HÅLLBAR MOBILITET • Annonsbilaga från Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län

Hej Anna Westberg,

projektledare för Hållbara transporter! Hållbara transporter avslutas nu, vad handlade projektet om?

– Projektet handlar om att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser på Gotland. Rent konkret har vi, genom riktade insatser, stöttat transportföretag och beställare i deras omställningsarbete. Därtill har vi arbetat med bland annat beteendeförändring för att främja hållbart resande.

Vad menar ni med hållbar mobilitet och hur hänger det ihop med Hållbara transporter? – Vi lever i ett mobilt samhälle. Vi rör ständigt på oss och allt vi behöver transporteras på något sätt. Transporten eller resan bör ses som en del av en helhet. Den helheten innefattar även stadsplanering, landsbygdsutveckling, besöksnäring och så vidare. Mobilitet som begrepp fångar in frågans komplexitet, något som blivit tydligt under projektets gång.

Vilka lärdomar vill ni sprida från projektet?

– Projektet har pågått i tre år och mycket har hänt under den tiden. Vi står inför utmaningen att förändring tar tid, men också möjligheten i att utvecklingen går fort. Projektet visar att många transportföretag är redo att ställa om. Det som behövs nu är långsiktiga och samordnade politiska beslut för att transportföretagen ska kunna göra större miljöinvesteringar, samt att transportköparna gynnar de som väljer att ställa om.

Vad kan man som privatperson tänka på?

– Alla har vi ett livspussel som behöver gå ihop, men i många fall så kan ett hållbarhetstänk räcka för att minska antalet transporter. Behöver vi alltid ta bilen? Åren med pandemin har synliggjort hur onödigt vårt beteende i många fall är och hur mycket vi kan spara på miljön om vi bara planerar lite mer. Projektets reserådgivare tar upp just det i sina tips här bredvid.

TIPS FÖR HÅLLBARA RESVANOR: Hållbara transporters reserådgivning har under projektets gång uppmuntrat och tipsat gotlänningarna till mer hållbara resvanor. Vad som görs för att resa hållbart kan se olika ut beroende på var vi bor och hur vår livssituation ser ut. – Oavsett förutsättningar handlar hållbart resande om att göra smarta val i vardagen. Ett smart val innebär att välja färdmedel efter tillfälle och behov. Ofta väljer vi samma transportmedel utan att reflektera, av rutin och vana, säger Emelie Waktel reserådgivare i projektet Hållbara transporter. Därför kan det vara bra att bära med sig några enkla tips för mer hållbara resvanor:

"Inte bilen under milen”

Att inte behöva resa alls är kanske den mest miljövänliga resan. Att skippa bilen under milen eller halvmilen är en konkret beteendeförändring som många kan göra, oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. Det är de korta bilresorna som släpper ut mest, så känn dig nöjd om du lyckas lura bort några stycken i veckan.

"Gör det lätt att göra rätt" Hjärnan är byggd för att ta genvägar, allt för att vi ska slippa anstränga oss i onödan. Det innebär

D

– Det är jätteviktigt att vi framåt arbetar hållbart och det är något som våra kunder i stor utsträckning efterfrågar. Det här nätverket har gett oss otroligt mycket, nu har vi en helt annan kontakt än tidigare. Vi är mer kollegor än vad vi

De tre största vinsterna med projektet enligt Björn Widerström, Gotlands Bilfrakt:

– Miljötänket har blivit större. Även om det fanns innan så har det växt inom företaget.

– Vi hade inte investerat i systemet utan projekt-

pengarna. Det är viktigt att sådana här projekt finns för att få lärdomar.

– Utbytet med kollegorna är jätteviktigt och att få lära sig av andra åkerier.

Ibland blir det motigt att välja det mindre bekväma alternativet. Ett smart tips är att skapa en regel ”om…, så…”. Till exempel ”Om jag inte lämnar barnen, så cyklar jag till jobbet.” Då behöver du inte ta ett nytt beslut varje morgon. Beslutet har du redan tagit.

Genom det nya systemet kan man lätt planera förarens dag och se hur denne kan köra för att det ska bli bättre för klimatet.

är konkurrenter, säger Björn. Tack vare projektet fick företaget möjlighet att börja testa systemet Transtics. Företagen som använder sig av systemet kan bland annat förbättra förarnas körning, minska bränsleförbrukningen och se till så att det blir mindre slitage på lastbilarna. Dessutom kan transportledningen på ett enklare sätt planera transporterna.

– Det är ett bra system för oss som vi inte skulle ha börjat använda annars. Förutom att vi får koll på bränsleförbrukning och slitage, så får våra chaufförer en lugnare vardag och blir piggare, säger Peter Carlsson, fordonsansvarig.

Gotlands Bilfrakt planerar för att under en tioårsperiod byta ut samtliga lastbilar och förnya sin flotta.

Gotlands Bilfrakt har en tioårsplan för att byta ut sin fordonsflotta och för att bli ett mer hållbart företag. – Vi har 80 fordon med motor och drygt 100 efterföljande fordon som exempelvis släp. Det handlar om stora investeringar. Redan nu har vi investerat i två biogasbilar, det är en investering på 2,5 miljoner kronor styck, säger Björn. Han menar dock att staten och regionerna behöver ta ett större ansvar för att man ska kunna ställa om till mer hållbara transporter. Till exempel genom de upphandlingar som görs. – Det är viktigt att regionen och upphandlarna framöver ställer högre krav på hållbarhet i sina upphandlingar, även om det är dyrare. Då kommer man att få till en förändring, säger Björn Widerström.

Peter Carlsson, Mattias Holtmer och Björn Widerström framför den lastbil som är utrustad med Transtics.

et största företaget som deltog i projektet var Gotlands Bilfrakt och de är väldigt nöjda med vad det gett under de här tre åren. Företagets vd Björn Widerström nämner bland annat att det blivit större fokus på hållbarhetsarbetet.

Tänk "Om...” och ”så…"

Emelie Waktel, Reserådgivare

Tioårsplan ska göra företaget mer hållbart Gotlands Bilfrakt är glada och nöjda med deltagandet i det treåriga projektet Hållbara transporter. Samtidigt vill de att staten och regionerna tar ett större ansvar för omställningen.

att om människor upplever att det är för krångligt att göra något som är bra, så behöver vi göra det enklare att göra rätt. Kanske skulle en elcykel få dig att låta bilen stå en blåsig dag?

FAKTA OM PROJEKTET: Hållbara transporter är ett treårigt projekt som nu har gått in i en avslutande fas med fokus på resultatspridning Projektet drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län i samverkan med Region Gotland. Finansieringen till projektet kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder. Läs mer om projektet här: www.lansstyrelsen.se/gotland/hallbaratransporter

FÖRETAGEN SOM DELTOG: • Bosse Åkare Gotland AB • Bro Väggarage • GLG Frakt AB • Gotlands Bilfrakt • Gotlands Åkericentral • Gotlands Lastväxlartransporter AB • Keges Grosshandel AB • Limo Gotland

• Ljugarns Schakt och Transport AB • OSAB • Privab • Roma Grus AB • Rydgarns Åkeri • Taxi Gotland • Translast Transport AB • Vildenger Transport Gotland AB


MOT HÅLLBAR MOBILITET • Annonsbilaga från Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län

”Elcykeln är vårt bästa inköp”

– Vi har sparat tusentals kronor

My Persson och Daniel Engström kör varje dag sin eldrivna lådcykel till barnens förskola och skola. De uppskattar verkligen bytet som de gjort.

Den eldrivna lådcykeln har blivit en succé för familjen Engström/ Persson. De har sparat tid, samtidigt som de har minskat familjens miljöpåverkan och de har även fått flera tusenlappar extra i plånboken genom att låta bilen stå kvar hemma.

M

ånga funderar på vad de kan göra för att leva mer hållbart. En av de enklare lösningarna är att ställa om och ändra hur man tar sig fram i vardagen – allt fler börjar upptäcka de olika alternativen som finns. My Persson, 32, och Daniel ”Dante” Engström, 40, har i två och ett halvt år haft sin egen eldrivna lådcykel. I början av 2019 diskuterade de om hur de skulle lösa transporterna i vardagen och tack

vare inspiration från Mys pappa blev det en elcykel. – Vi började skola in vår dotter Polly i januari det året och Ture var för liten för att cykla själv. Sedan tyckte vi det var knöligt med en vagn och var vi skulle förvara den, till slut såg vi inget bättre alternativ än att köpa en lådcykel, säger My. ”Dante” menar att de gjort en stor miljövinst och att det är ett inköp som alla i familjen tycker om. – Nu tar vi den överallt! Vi har den jämt, vår bil står nästan hela tiden. Elcykeln är det bästa inköpet som vi har gjort, helt klart, säger han. Varje vardagsmorgon plockar Ture och Polly ner sina hjälmar för att bli körda i lådcykeln till förskolan. – Vi bor så pass nära jobb och förskola att det är fantastiskt att kombinera. Vi har inte samma arbetsplats, men parkerar

Beställarsidan måste vakna

S

om energikonsult i projektet Hållbara transporter har vi fått god insikt i transportbranschens problematik. Enligt regeringens mål ska transportbranschen minska sina utsläpp med 70% till år 2030 jämfört med 2010, berättar Kjell Levin på Energibyrån. – Det finns i princip två sätt att minska sina utsläpp, det ena är att minska sin förbrukning och det andra är att byta till fossilfria bränslen, säger han och fortsätter: – Vilken väg man än väljer så kommer kostnaderna för transportföretaget att öka genom investeringar i ny teknik, nya bränslen och nya fordon. Den ökade kostnaden måste

cyklarna bredvid varandra när vi är på våra kontor. Då löser sig logistiken enkelt också, det var något som vi funderade på innan – hur det skulle gå att lösa. Men det har gått jättebra, säger My. Hur är cykelvägarna i Visby? – Bitvis tycker jag det är bra, bitvis är det svårare. På vår gata känner man sig lite i vägen och så är det på vissa andra ställen i stan också. Jag tycker det är märkligt att man bygger ett helt nytt område som där vi bor på A7, och där det saknas cykelväg. Men överlag fungerar det väldigt bra i Visby. Paret menar att lådcykeln har gjort att lämningar och hämtningar på förskolan går fortare än vad det gjorde när de körde mer bil. – Cykeln står precis utanför dörren och barnen hoppar bara i lådan snabbt. Sedan

DANIEL ENGSTRÖM

cyklar vi iväg, det är en helt annan grej än att fixa med barnstolar i bilen. Sedan har vi ofta den när vi handlar från affären, den är väldigt smidig att transportera saker med, säger Daniel.

TRE BRA SAKER MED ELCYKEL: – Det går snabbt och lätt att ta sig. Det är inte betungande att cykla en elcykel. – Barnen tycker det är jätteroligt, vilket underlättar. – Det ekonomiska. Vi har sparat tusentals kronor på att ta den i stället för bilen.

ENERGIKONSULTENS TIPS! vi som beställare vara med och betala. För att snabbt kunna minska utsläppen eller helt konvertera till fossilfria transporter måste framför allt beställarsidan vakna och efterfråga fossilfria transporter. – Även som privatpersoner är det viktigt att vi gör vad vi kan för att minska våra utsläpp från transporter. Har man inte möjlighet att köra på fossilfritt bränsle kan man ändå göra stor skillnad med bränslebesparande åtgärder, se några tips här bredvid.

• Mät din bränsleförbrukning – att mäta är att veta! • Köp däck med bra energiklass och kontrollera ringtrycket med jämna intervall. Ett däckbyte från G- till A-klassade däck kan minska din förbrukning med 7,5%. • Montera inte utvändig utrustning som till exempel extraljus om det inte är nödvändigt, det ökar fordonets luftmotstånd. Ta även av takbox och takräcken när de inte behövs. •

Stäng av AC och övrig utrustning när den inte används och minska fordonets vikt genom att rensa bort sådant som inte används.

Kör förståndigt, en utbildning i Eco-driving kan minska bränsleförbrukningen med upp till 20%. En mjukare körstil minskar också risken för olyckor samt slitaget på fordonet.

Kjell Levin, Energibyrån


MOT HÅLLBAR MOBILITET • Annonsbilaga från Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län

Europeiska mobilitetsveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Veckan gick tidigare under namnet Trafikantveckan. Efter en omröstning om namnet bland Sveriges kommuner vann förslaget Europeiska mobilitetsveckan då det ansågs vara ett tydligare och mer rättvisande namn. Det engelska namnet på veckan är European Mobility Week. Under Mobilitetsveckan uppmärksammar Gotland på bred front hållbart resande och fossilfria transporter. Varje år har kampanjen ett tema och slogan. 2021 års tema är Hållbar mobilitet - sunt och tryggt och har en slogan som säger ”Res hållbart, håll dig frisk. Håll dig frisk, res hållbart.”

PROGRAM MOBILITETSVECKAN PÅ GOTLAND Torsdag 16 september FÖRETAGARFRUKOST Båt-, flyg- och kollektivtrafik på Gotland. Tillväxt Gotland lyfter frågor kring hållbart resande och fossilfria transporter genom att bjuda in till frukostseminarium under Mobilitetsveckan. På temat ”Hållbar mobilitet - sunt och tryggt” får vi träffa representanter från Swedavia, Bergkvarabuss samt Destination Gotland. Vi kommer också få en uppdatering från projektet Hållbara transporter som har gått in i en avslutande fas med fokus på resultatspridning.

Anmälan på www.tillvaxtgotland.se Värd: Tillväxt Gotland Plats: Clarion Hotel, Strandg. 6, Visby Tid: Kl 07:30-09:00

Söndag 19 september HITTAUT SLÄPPER NYA CHECKPOINTS – SAMLA BOKSTÄVER, LISTA UT ORDEN OCH VINN FINA PRISER Hittaut är en populär form av fysisk aktivitet där du med hjälp av karta letar checkpoints i din omgivning. Under Mobilitetsveckan släpper Hittaut ytterligare 22 checkpoints i Visby. Vid varje checkpoint finns en bokstav, dessa 22 bokstäver bildar två ord. Genom att mejla orden till gotland@hittaut.nu är du med och tävlar om fina priser. Gå till Hittauts hemsida eller app och registrera dig, börja leta checkpoints genom att cykla, gå eller springa. Lycka till!

www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/gotland/

TACK FÖR ATT DU RESER HÅLLBART!

Hållbart resande handlar om konkreta handlingar och att göra smarta val. Väljer du att lämna bilen hemma och istället cykla, gå eller åka kollektivt reser du hållbart. Väldigt konkret och smart samt något som både du och miljön tjänar på. Gotlands kollektivtrafik, Energicentrum Gotland och Hållbara transporter vill tacka dig som väljer att resa hållbart och kommer under veckan överraska med något uppmuntrande - vad, när och var blir en överraskning! Kom ihåg! Följ alltid de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten om hur du skyddar dig själv och andra, även när du är på resa. För kortare sträckor, kan det för vissa vara lämpligt att gå eller cykla som alternativ.

Läs mer om veckan och ta del av programmet på www.gotland.se/mobilitetsveckan

Fredag 17 september FRAMTIDENS BRÄNSLEN – VAD ÄR ELEKTROBRÄNSLEN? KAN DE TILLVERKAS OCH ANVÄNDAS PÅ GOTLAND? Kan vi på Gotland tillverka och använda vårt eget hållbara fordonsbränsle i framtiden? Lyssna till Björn Samuelsson, universitetsadjunkt vid Uppsala universitet, Campus Gotland, som redogör för framtidens bränslen. Ta också del av två gotländska initiativ där projektägarna planerar att tillverka elektrobränslen på Gotland. För detaljerat program se: www.energicentrum.gotland.se

Anmälan: anna.backstade@gotland.se Värd: Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län Plats: Digitalt via Zoom Tid: Kl 10:00-11:30

Måndag 20 september VI SNACKAR HÅLLBAR MOBILITET Kom förbi utställningen Hållbar mobilitet och diskutera framtidens transporter och mobilitet. Energi- och klimatrådgivare Anna Bäckstäde från Energicentrum Gotland finns på plats tillsammans med Hållbara transporters reserådgivare Emelie Waktel. Hållbara drivmedel och resvanor är i fokus och dina frågor och inspel är välkomna denna eftermiddag.

Värd: Energicentrum Gotland och Hållbara transporter Plats: Almedalsbibliotekets foajé, Cramérgatan 5, Visby Tid: Kl 14:00-16:00

Värd: Hittaut Gotland Plats: Visby Tid: 19-30 september

Lördag 18 september WEBBINARIUM: HÅLLBART RESANDE Handla, pendla till jobbet och hämta barn på förskola – hur fungerar det utan bil? Om det berättar komikern David Sennerstrand. Lunchwebbinariet gästas även av Johan Faskunger och Katja Hagström som berättar om den senaste forskningen inom miljövetenskap, hälsovetenskap och beteendeförändring.

Läs mer och anmäl dig på www.energikontor.se/hallbartresande Värd: Energikontoret i Mälardalen i samverkan med Region Gotlands energi- & klimatrådgivning m.fl. Plats: Digitalt via YouTube Tid: Kl 12:00-13:00

Tisdag 21 september WEBBINARIUM: KLIMATKLIVET OCH ANDRA INVESTERINGSSTÖD – FÖR SNABBARE OMSTÄLLNING TILL FOSSILFRIA TRANSPORTER Hur bidrar statliga stöd som klimatklivet till investeringar i omställningen av transportsektorn? Hur bidrar det till introduktion av ny teknik? Länsstyrelsen, som arbetar med vägledning om stödet, berättar om resultat från Klimatklivet inom transportsektorn. Ta del av exempel som fått stöd och passa på att ställ dina frågor om vilka stöd du kan söka.

Anmäl dig senast den 20/9 till agneta.green@lansstyrelsen.se Värd: Länsstyrelsen i Gotlands län Plats: Digital lunch föreläsning via Zoom Tid: Kl 12:00 – 12:45

Händer hela veckan, 16-22 september: UTSTÄLLNING: HÅLLBAR MOBILITET

I Almedalsbibliotekets foajé kan du under veckan lära dig mer om hållbar mobilitet. Vilka klimatsmarta drivmedel finns det? Och vilka är fördelarna med hållbar arbetspendling? Måndagen den 20 september finns energi- och klimatrådgivare och reserådgivare på plats med hållbara tips. Läs mer i programmet. Utställningen kommer att rulla vidare till fler gotländska bibliotek under hösten. Värd: Energicentrum Gotland och Hållbara transporter Plats: Almedalsbibliotekets foajé, Cramérgatan 5, Visby Tid: Vardagar kl 08:00-18:00, helg kl 10:00-16:00

”Res hållbart, håll dig frisk. Håll dig frisk, res hållbart.”

RES HÅLLBART PÅ FÅRÖNATTA Fårönatta är ett årligt återkommande kulturevenemang där hela Fårö bjuder på aktiviteter både dagtid och kvällstid. Du tar dig runt på ön hållbart med cykel eller buss. Sudersands cykeluthyrning håller öppet för dig som behöver hyra cykel. Under kvällen kör Bergkvarabuss miljöklassade bussar som går i skytteltrafik varje halvtimme för gratisresor mellan de olika platserna och aktiviteterna.

Värd: FårÖ framtid och Fårös företagare Plats: Fårö Tid: Fullständigt program och mer information på www.faroframtid.se

Onsdag 22 september INTERNATIONELLA BILFRIA DAGEN Runt om i världen låter vi bilen stå denna dag. Detta för att visa hur det skulle kunna se ut med färre bilar på våra gator men framför allt för att uppmärksamma de miljöproblem som bilismen medför. DIGITAL CYKELFRUKOST Cykelvänlig arbetsplats rullar vidare med sina nätverkande och inspirerande Cykelfrukostar. Missa inte höstens första tillfälle då vi fördjupar oss i cykelns roll för utvecklingen av ett hållbart Gotland. Se program: www.gotland.se/cykelvänlig

Anmälan: reseradgivning@gotland.se Värd: Cykelvänlig arbetsplats Plats: Digtialt via Zoom Tid: Kl 09:00-10:00 WEBBINARIUM: BOENDET UTAN BIL – BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIVA Viva är en bostadsrättsförening i Göteborg helt utan parkeringsplatser men som bl.a. har bilpool, el- och lastcykelpool, klimatsmart betong och ett energisystem med solceller och batterilager. Möt Riksbyggen och ta del av erfarenheter från projektet.

Länk till sändningen och mer information på www.energikontor.se/aktiviteter Värd: Den kommunala energi- och klimat rådgivningen, läs mer på www.energikontoret.se Plats: Digitalt via YouTube Tid: Kl 12:00

Bilagan är producerad av