GM - Almedalen - 2019

Page 1

OFFICIELL PROGRAMTIDNING FÖR

ALMEDALSVECKAN 2019

OFFICIELL PROGRAMTIDNING FÖR ALMEDALSVECKAN 2019

till VälkommenN S E VÄRLD STÖRSTA a demokratiskTS A M ÖT E S P L

Utan kvinnor ingen demokrati som Carolina Benedicks-Bruce fanns det

Tystas människor, tystnar demokratin. Öppenhet, yttrandefrihet och hopp istället för hat. Amanda Lind, kultur- och demokratiminister

HÄR HITTAR DU: Tusentals programpunkter // Ledare // Kartor // ReportageFossilfri 2045 eller 20:45. När ställer du om? Neste My Förnybar Diesel gör ett fordon fossilfritt på fem minuter. Är du redo att göra handling av ord? Läs mer på neste.se


LEDARE

2

Här får politiska åsikter plats – sida vid sida

I

t all started in Sweden… Så börjar ett stort antal demokratiska mötesplatser världen över när de ska berätta sin historia. Almedalsveckan har tjänat som inspirationen och bäddat för många demokratiska festivaler, alla med sin egen unika modell. De demokratiska festivalerna är ett särskilt viktigt inslag i länder där demokratin fortfarande är relativt ung och omogen. Inte 100 år som vår demokrati firar i år. Här hemma tar vi alltför ofta vår demokrati för given. Mycket av det vi gör i vardagen anser vi som helt naturligt och självklart, att vi har frihet att själva styra över våra liv, att vi har yttrandefrihet och rätt att tycka olika och tänka fritt. Men demokratin är ingen självklarhet utan den måste alltid försvaras. Den generation som tar demokratin för given är den generation som kan komma att förlora den. Att tycka olika är inget konstigt. En del av charmen med Almedalsveckan är just att de olika politiska åsikterna får plats sida vid sida, och att näringsliv, intresseorganisationer och besökare deltar i debatten. Almedalsveckan är ett sammelsurium av olika ämnen, möten och diskussioner och det finns något för alla. I år kommer Region Gotland att arrangera ett antal egna seminarier under slutet av veckan. Det blir bland annat fokus på ny teknik kring vattenfrågan, kompetensförsörjning, välfärd och sociala

Eva Nypelius Regionstyrelsens ordförande Region Gotland

Den generation som tar demokratin för given är den generation som kan komma att förlora den.

arbetsmarknadsfrågor. Vi träffar riksdagspartierna och lyfter fram viktiga frågor för Gotland. En av de frågorna är Gotlands roll som pilotlän i energiomställningen, hur vi kan bidra till mer grön elproduktion i landet och behovet av bättre elsäkerhet där en tredje elkabel är nödvändig för Gotlands utveckling. Som arbetsgivare uppmanar vi i regionen de som har möjlighet att använda veckan för kompetensutveckling och att delta i seminarier och diskussioner. Almedalsveckan, den demokratiska mötesplatsen för alla. En magisk plats för dialog, utbyte och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle. Så lyder Almedalsveckas vision som arbetades fram gemensamt under vintern och som de politiska partierna tog beslut om i våras. Förutom visionen har även Almedalsveckans grundläggande värderingar lyfts, granskats och beslutats. Vår demokratiska mötesplats står för öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt. Mångfaldsparaden är en av veckans höjdpunkter, en manifestation för att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Ett evenemang som står för samma värderingar som Almedalsveckan. Därför är jag extra stolt över att Region Gotland i år går in som medarrangör till Mångfaldsparaden och jag uppmanar dig att gå med i paraden, för allas lika rätt och värde, för vår demokrati – värderingar värda att kämpa för!


HUVUDARRANGÖRER

Almedalsveckan 2019 – den demokratiska mötesplatsen för alla Välkommen till Almedalsveckan, världens största mötesplats för samhällsfrågor. Du håller just nu i årets officiella program med över 3350 evenemang, kostnadsfria och öppna för alla. Det officiella programmet finns också digitalt på:

>> >>

program.almedalsveckan.info Appen Almedalen Just Nu I appen kan du skapa ditt personliga program.

Programmet skapas av fler än 1500 medarrangörer. Utan deras insats – inget program. Tack alla som bidrar!

Träffpunkt Gotland på Donners plats Du kan fråga om Almedalsveckan, Region Gotland som arbetsgivare och hur det är att bo på Gotland. Du kan också träffa öns ledande politiker, de finns på plats måndag till fredag mellan klockan 11.30 och 13.00. Följ Almedalsveckan på sociala medier

#almedalsveckan Almedalsveckan, Region Gotland Telefon 0498-26 93 10 E-post almedalsveckan@gotland.se www.almedalsveckan.info

Partierna talar från Almedalens scén Söndag 30 juni kl 19.00 Per Bolund (MP) Måndag 1 juli kl 19.00 Ulf Kristersson (M) Tisdag 2 juli kl 19.00 Jonas Sjöstedt (V) Onsdag 3 juli kl 19.00 Nya partiledaren (L) Torsdag 4 juli kl 19.00 Annie Lööf (C) Fredag 5 juli kl 19.00 Magdalena Andersson (S) Lördag 6 juli kl 19.00 Ebba Busch Thor (KD) Söndag 7 juli kl 14.00 Jimmie Åkesson (SD)

Välkommen till Almedalsveckan Söndagen 30 juni klockan 14.30 firar vi vår demokrati. Talar gör Riksdagens talman Andreas Norlén, utbildningsminister Anna Ekström, demokratiminister Amanda Lind, Gotlands landshövding Anders Flanking, Folkemødets grundare Bertel Haarder samt Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och arrangörsgruppens ordförande Annamaria Bauer. Den musikaliska underhållningen står Emil Jensen och Gotlandsmusiken för. Almedalsveckans infopunkter På fem platser i Visby finns skyltkuber med intressant info. Dessa punkter fungerar även utmärkt som mötesplatser i vimlet.


VÄLKOMMEN HIT

4

Symbolförklaringar

9 1 5 48 3 762 MILJÖDIPLOMERAD

TELESLINGA

FINNS SYNTOLKNING

WEBBSÄNDNING

HETA STOLEN

TRÄFFPUNKT

ALLERGIHÄNSYN Inga starka dofter, allergifram­ kallande födoämnen, växter eller material.

TOALETT TILLGÄNGLIG FÖR RULLSTOL Dörr minst 80 cm bred, om tröskel maximalt 2,5 cm hög.

TECKENSPRÅKSTOLKNING Teckenspråkskunnig person, teckenspråksversion eller teknisk utrustning som ger samma funktion finns.

ENTRÉ OCH LOKAL TILLGÄNGLIG FÖR RULLSTOL Entré har inte trappa eller har ramp med lutning maximalt 1:12. Om tröskel, maximalt 2,5 cm hög. Om dörr, minst 80 cm bred.

På en träffpunkt kan du under informella former diskutera olika samhällsfrå­ gor med till exempel en po­ litiker, en expert eller någon annan med ett brinnande intresse. Här har du chansen att ställa frågor, få svar och kanske möjligheter till nya insikter. Med hjälp av adres­ sen och kartkoden hittar du dit. För mer information om arrangörernas hjärte­ frågor och tider se sidorna 275–281.

Låt veckan bli öppen och tillåtande! D

et är mycket snack om Almedalens vara eller icke vara, om konkurrenter och om hur det egentligen ska bli i framtiden. Svaret vet förstås ingen, men vi är många som tror att en mix av tradition och nytänk kan visa vägen till fortsatt framgång. I den enkät som publiceras längre in i programtidningen verkar några av våra kända och trogna besökare övertygade om att veckan kommer att leva vidare i välmåga under många år än. Kanske i ett annat format och kanske på ett lite annat sätt, men att Gotland, Visby och Almedalen är en oslagbar hotspot för politik, fortbildning och samtal sommartid, råder det ingen tvekan om. Så nu står vi här igen. Laddade, för-

Almedalen Just Nu Almedalsveckans officiella program­ tidning och app, i samarbete med Region Gotland, värd för Almedalsvecka.

Gotlands Media AB Box 1284 621 23 Visby Besöksadress: Visborgsallén 39–41 Telefon: 0498-20 25 50

ningom också på plats i första kammaväntansfulla och lite spända. Årets ren uppleva när det historiska beslutet ­programtidning omfattar 320 sidor. fattades 1919. Om Carolinas arbete kan När Sverige firar demokratin och ni läsa i reportaget efter alla program100 år med allmän och lika röstpunkterna. rätt vill vi förstås lyfta fram vårt eget gotländska bidrag till I fjol fyllde själva Almedalsveckan 50 kvinnorörelsen. Hon som vägår och det är med gedigen erfarenrade ge sig, trots det stundtals het och trygghet som den nu går tuffa motståndet. Carolina vidare i medelåldern. Jag hoppas Benedicks-Bruce var en att ni både kan och vill bidra stark men ganska okänd till att vi får uppleva ännu en röst för kvinnornas rätt att fantastisk vecka. Att mötesfå delta i val till riksdagen. platsen får fortsätta vara öpRedan 1906 började hennes pen och tillåtande. Att vi kan kamp och ett par år senare summera 2019 som en av blev hon invald i styrelde bästa Almedalsveckorsen för ”Föreningen för Redaktionschef Gotlands Media na! Så ännu en gång – varmt kvinnans politiska rösträtt” Ansvarig utgivare välkomna till Gotland! på Gotland. Hon fick så småAlmedalen Just nu

Webb www.gotlandsmedia.se

Ulrica Fransson

Ansvarig utgivare Ulrica Fransson Redaktionschef Gotlands Media ulrica.fransson @gotlandsmedia.se

Projektledare Jonas Bornmarker jonas.bornmarker @gotlandsmedia

Layout Fredrik Magnusson fredrik.magnusson @gotlandsmedia.se

Apputveckling Teknomedia i Norrköping www.teknomedia.se info@teknomedia.se

Tryck V-Tab Västerås AB Omslagsfoto Johanna Ljungqvist/ Landsarkivet i Visby6

ENKÄT LENA MELLIN Inrikespolitisk kommentator, Aftonbladet Du är en veteran i Almedalssammanhang. Vad är det som lockar hit dig varje år? – Jag kan ärligt säga att det inte är något som lockar. Det är ett jobb som ska göras. En bonus är dock att få träffa sina arbetskamrater under andra former och i en fin miljö. På senare år har det poppat upp nya arenor och alternativa politikerveckor. Hur på Arkivfoto: Henrik Radhe verkar det Almedalsveckan tror du? – Den blir mer utspädd, mindre tydlig. Och också kortare, peakdagarna blir allt färre upplever jag det som. Försök kika i kristallkulan – är du på plats år 2025? I vilken roll – eller varför inte? – Då har jag gått i pension. Och hoppas att jag gör något annat under första veckan i juli. Vad ska du göra här i år? – Skriva artiklar och göra tv. Mer vet jag inte i skrivande stund då vi knappast påbörjat vår planering. Vi har inget tält i år, det blev för dyrt och gav jämfört med satsade pengar för lite.

STIG-BJÖRN LJUNGGREN

Foto: Carl E Ericsson

Samhällsdebattör, skribent och politisk analytiker Du är en veteran i Almedalssammanhang. Vad är det som lockar hit dig varje år? – Som egen företagare är svaret enkelt. Almedalen är mitt sommarjobb. Sen kollar jag av alla partiledartal, viktig omvärldsbevakning. Och så ser jag vilka som fortfarande hejar på mig. På senare år har det poppat upp nya arenor och alternativa politikerveckor. Hur påverkar det Almedalsveckan tror du? – Almedalen är Visby, unikt. Ingen annan ort kan matcha den miljön. Men i populismens era är det lätt att försöka låtsas som det går. Försök kika i kristallkulan – är du på plats år 2025? I vilken roll i så fall? – Om mina tjänster efterfrågas. Annars är jag i Blekinge och skriver förbittrade inlägg. Vad ska du göra här i år? – Jag modererar och panelar som vanligt, men färre uppdrag än tidigare. Så här långt 8 istället för typ 30.

WIDAR ANDERSSON

Chefredaktör och ansvarig utgivare Folkbladet Östergötland Du är en veteran i Almedalssammanhang. Vad är det som lockar hit dig varje år? – Almedalen är en högtidsstund i livet. Ett vimmel av politik, kunskaper, uppfattningar, spektakel och journalistik. Intensiteten under de fyra första dagarna är obetalbart oslagbar. På senare år har det poppat upp nya arenor och alternativa politikerveckor. Hur påverkar det Almedalsveckan tror du? – Jag tror inte att de nya ”Almedalsvarianterna” har någon större betydelse för originalet. Däremot är det positivt för demokratin att fler försöker skapa liknande miljöer i samhället. Försök kika i kristallkulan – är du på plats år 2025? I vilken roll eller varför inte? – Om jag får leva och ha hälsan så hoppas jag att jag är med på ett hörn i Almedalen 2025. Som ”klok gubbe” på några seminarier och som krönikerande skribent. Vad ska du göra här i år? – Mycket jobb för Folkbladet. Text och film från alla tal. En daglig nyhetssida om och med lokala deltagare. Som grädde på moset deltagare i några paneler och seminarier.


ENKÄT Foto: Johan Hellström

KJELL A NORDSTRÖM Ekonom, föreläsare och författare och har tidigare arbetat som forskare och lärare vid Institute of International Business vid Handelshögskolan i Stockholm

Almedalsscenen har haft en unik ställning som politisk scen under flera år. Samtidigt har ”kringarrangemangen” vuxit i antal. Hur viktig är själva politiken under veckan i dag, enligt dig? – Politiken och närheten till beslutsfattarna – avsuttna, nuvarande och framtida – är helt centralt och unikt. Almedalen har ju likt Silicon Valley eller andra små inflytelserika platser tillkommit ur ett antal slumpmässiga händelser. Varje land eller region önskar sig en Silicon Valley, och många länder intresserar sig för fenomenet Almedalen. I tex Norge finns sedan några år nu Arendalsuka, en i allt väsentligt Almedalsvecka men anpassad till det norska politiska sammanhanget. – Utan Silicon ingen Valley. Utan närvaro av beslutsfattare på högsta nivå ingen Almedal. Det är möjligheten att informellt dela tankar, drömmar och information i stort som smått som utgör det unika. Inga protokoll, inga formella dagordningar och inga krav på att varje möte dokumenteras eller diarieförs skapar en möjlighet att närmast lekfullt mötas över alla tänkbara gränser. Och viktigast av allt: Platsen är liten och avgränsad, det går nästan inte att INTE mötas. – Silicon Valley utan Silicon, dvs Almedalen utan de yttersta beslutsfattarna är inget annat än Sandhamn, Båstad eller för den delen det lyxiga St Tropez mitt i sommaren, en lustig sommar basar där man möts ”to see and be seen”. Ett cykelhjul utan nav är inte längre ett hjul! På senare år har det poppat upp nya arenor och alternativa politikerveckor. Hur påverkar det Almedalsveckans framtid tror du? – Att det dyker upp utmanare är i grunden bra. Få eller inga mänskliga verksamheter mår bra av att ha någon slags monopol. Lekfull eller allvarlig tävlan driver förbättring och utveckling. Det gäller naturligtvis också Almedalen. Dessutom kan det mycket väl finnas delar av det som idag förekommer inom ramen för Almedalen som kan brytas ut och avhandlas på någon annan plats.

– Bejaka och uppmuntra konkurrenter. De är sett över lite längre tid Almedalens livförsäkring. Kika in i glaskulan. Hur ser Almedalsveckan ut år 2029? – Almedalen 2029 är mindre bazar och mer politik. Ny teknologi och oöverträffade möjligheter att kommunicera med varandra skapar med åren ett ÄNNU STÖRRE behov av att ses IRL. Kärlek föder som bekant kärlek. Kommunikation föder ...just det önskan om mer kommunikation. Vi reser inte mindre för att vi kan Facetajma eller mejla. Vi reser mer. Vårt behov av att ”rub shoulders”, se varandra

och dela erfarenheter som inte kan eller bör nedtecknas kommer inte att minska. Tvärtom. – Almedalen kan, bör och kommer att försvara sin – inte bara i Sverige – unika position. Medvetenheten om att det är hjulets nav som är hjulet finns redan idag. Ska du vara på plats år? Vad ska du göra här? – Ja, jag kommer att finnas på plats för att: Göra två eller tre presentationer inom mitt eget område, internationellt företagande. To see and be seen. Fundera över Almedalens framtida roll...

7


8

ENKÄT

GUDRUN SCHYMAN politiker och Almedalsveteran Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

”Jo, jag kommer och alla hittar mig som vanligt på Donners plats.”

Du är en veteran i Almedalssammanhang och varje år lyckas du skapa stort intresse och uppmärksamhet kring dina tal. Hur gör du? – Jag sprider budskapet i sociala medier, jag har intressanta frågor och intressanta medverkande, jag har alltid mötena på samma plats på samma tid, dvs Donners Plats kl. 1112, öppet för alla. Folkbildning när den är som mest tillgänglig. På senare år har det poppat upp nya arenor och alternativa politikerveckor. Hur påverkar det Almedalsveckan tror du? – Jag tycker det är bra att det kommer nya och flera arenor. Alla har inte råd att åka till Almedalen, och det blir dyrare och dyrare, och det behövs platser för samtal och möten på alla håll, runt om i Sverige. – Om det innebär att det blir mindre focus på Almedalen beror i hög grad på hur media väl-

jer att agera. Min förhoppning är att de sprider gracerna! Försök kika i kristallkulan – är du på plats år 2025? I vilken roll – eller varför inte? – Jag kommer säkert vara på plats, i någon folkbildande roll, med eget möte eller genom medverkan hos andra. Som jag ser det nu kommer de frågor som jag främst talar om – hur vi genom en feministisk analys ska stärka arbetet för mänskliga rättigheter genom att också förstå både naturens och djurens rättigheter, dvs införliva ett planetärt tänkande i allt vi gör, samtidigt som både jämställdhet och jämlikhet ska öka – de frågorna kommer inte ha förlorat aktualitet 2025, snarare tvärtom! Ska du hit i år? Vad ska du i så fall göra? – Jo, jag kommer och alla hittar mig som vanligt på Donners plats klockan 11–12.


ENKÄT NIKLAS SVENSSON politisk reporter Expressen Du är ju veteran i Almedalssammanhang. Vad är det som lockar hit dig varje år? – För en politisk reporter är Almedalen lite som julhelgen. Självklart ser jag fram emot att åka till Sveriges vackraste stad den veckan, trots att det innebär mycket jobb, stress och lite sömn. Förväntningarna är stora men det är inte alltid tomten levererar det man vill ha. På senare år har det poppat upp nya arenor och alternativa politikerveckor. Hur påverkar det Almedalen tror du? – Minimalt. De flesta föredrar ändå originalet framför kopiorna. Prisbilden är dock ett stort bekymmer. Om en halvtaskig varmrätt vid Donners plats kostar 300 kronor och ett enkelrum det tiodubbla så skrämmer man bort ganska många ”vanliga” besökare – då förlorar veckan dragningskraft. Försök kika i kristallkulan – är du på plats 2025? I vilken roll? – Jag hoppas att jag är på plats och leder de viktigaste utfrågningarna och debatterna – precis som i år. Vad exakt ska du göra här i år? – Jag leder Expressens direktsända Eftersnack från vår scen på Hamngatan 3, måndag till fredag direkt efter partiledartalen – och i år är det första gången som vi inte gör det på ett stängt mingel, vilket är väldigt roligt. Jag gör också några partiledarutfrågningar och så leder jag det som blivit en verklig Expresseninstitution, den stora ungdomsdebatten mellan ledarna för samtliga politiska ungdomsförbund – på tisdagen kl. 16.

ANDERS PIHLBLAD

Arkivfoto: Joel Nilsson

politisk reporter och programledare TV4 Du är ju veteran i Almedalssammanhang. Vad är det som lockar hit dig varje år? – Som gotlänning är jag inte direkt svårövertalad utan åker gärna till Visby. Jag tycker fortfarande att veckan är intressant och rolig att bevaka På senare år har det poppat upp nya arenor och alternativa politikerveckor. Hur påverkar det Almedalen, tror du? – Vi märker redan nu att det finns en Almedalströtthet. För att Almedalsveckan ska fortsätta att vara relevant är det viktigt att partiledarna och andra högprofilerade politiker är på plats. Försök kika i kristallkulan – är du på plats 2025? I vilken roll? – Jag kommer att vara där och förmodligen göra samma sak som i år. Och kanske kommer jag att berätta om en ny bok också. Vad ska du göra i år? – Jag intervjuar partiledarna i TV4 Nyhetsmorgon, direkt från Almedalen.

ULRICA FRANSSON

Arkivfoto: Henrik Radhe

redaktionschef, ansvarig utgivare Almedalen Just Nu samt enkätmakare På senare år har det poppat upp nya arenor och alternativa politikerveckor. Hur påverkar det Almedalsveckan, tror du? – Det tvingar oss alla att vara på tå, tänka nytt och våga anta utmaningen. Kanske är det just det som behövs för vi ska fortsätta vara attraktiva också. Jag tror vi mår bra av förändring och att reflektera över Almedalsveckans styrkor och vad vi kanske kan släppa. Veckan kommer att förändras, men finnas kvar.

KARTOR hittar du på SI DORNA 315-317

9


10

XXXDAG X juli

SÖNDAG

30 JUNI Dagens parti: Miljöpartiet

● Per Bolund talar i Almedalen Tid: 18:30–19:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Miljöpartiet Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Platsbeskrivning: Scenen i Almedalsparken Karta: H13 Beskrivning: Miljöpartiets språkrör Per Bolund håller sitt partiledartal klockan 19:00. Medverkande: Per Bolund, Språkrör, Miljöpartiet. Kontakt: Hanne Simonsen, Projektledare Event-ID: 58906

612539

Övriga ● Relativism - a danger to freedom, justice and equality? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free Int. Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan 5, Övre plan Karta: H10 Beskrivning: Are all constitutions good? Are all cultures good? Are all laws good? The importance of safeguarding and protecting the values of freedom, justice and equalities. These values are indispensable for a progressive society. Tolerance doesn’t mean we should except injustices and oppression. Medverkande: Kamal Fahmi, Int. Ececutive Director, Set My People Free International. Kontakt: Kamal Fahmi Event-ID: 56836

3

● Hur kan vi bidra till en hållbar samhällsutveckling? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan Ämne: Demokrati Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Hur bidrar vi alla till dialog och utbyte som utvecklar vårt samhälle? Hur skapar vi en demokratisk mötesplats för alla, i en anda av öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt? Hur genomför vi Almedalsveckan i den andan? Medverkande: Jenny Dobers, Regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Thomas Petersson, Biskop i Visby stift, Svenska kyrkan. Kören Gudskelov från Gotland. Kontakt: Marie Nordström, utvecklingssekreterare Event-ID: 58391

29

● Moving people, not cars

Övriga ● Intervju med Per Bolund Tid: 09:00–09:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Platsbeskrivning: Sveriges Radios scen Karta: I12 Beskrivning: Miljöpartiets språkrör Per Bolund intervjuas på partiets dag i Almedalen. Medverkande: Cecilia Bodström, Programledare, Sveriges Radio. Olle Wiberg, Programledare, Sveriges Radio. Per Bolund, Språkrör, Miljöpartiet. Kontakt: Johan Ljungström Event-ID: 56847

172349

Tid: 10:30–11:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India Ämne: Hållbarhet Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E22, hörsalen i Almedalsbiblioteket Karta: G12 Beskrivning: Sustainable future urbanisms depend on the capacity of urban systems to ensure affordable and seamless transport. How can moving from one place to another become environmentally friendly, intuitive, safe, easy, affordable and predictable, while involving local communities and groups? Medverkande: Owe Ronström, Professor, Uppsala University. Swaminathan Ramanathan, Researcher, Uppsala University. Rupali Mehra, Moderator, Content People. Niclas Ihren, Founder, Matters Group. Kontakt: Owe Ronström, Professor Event-ID: 56720

1723

● Vad är Falun Gong och varför förföljs denna fredliga qigongmetod fortfarande så brutalt i Kina?

● India’s urban future is everybody’s future. What can we do for sustainability? Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India Ämne: Hållbarhet Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E22, hörsalen i Almedalsbiblioteket Karta: G12 Beskrivning: India will be the third-largest economy by 2025. By 2030 a majority of Indians will be living in urban areas. The urban challenges require innovative at scale solutions. What models from Scandinavia can facilitate sustainable solutions for urban life? Medverkande: Owe Ronström, Professor, Uppsala University. Swaminathan Ramanathan, Researcher, Uppsala University. Rupali Mehra, Moderator, Content People. Sanjoo Malhotra, Director, India Unlimited. Monika Kapil Mohta, Ambassador, Embassy of India in Sweden. Kontakt: Owe Ronström, Professor Event-ID: 56753

723

● Dagens språkrör Per Bolund (MP) om kvällens tal och partiets politik Tid: 09:45–10:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/ journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/ Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Möt dagens huvudperson, Per Bolund, språkrör Miljöpartiet, i en direktsänd intervju inför partiets dag i Almedalen. Medverkande: Anders Pihlblad, Programledare, TV4. Per Bolund, Språkrör, Miljöpartiet. Kontakt: Fredrik Axelsson Event-ID: 56914

123849

Dagens TRÄFFPUNKTE R hittar du på SIDORNA 275-281 Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Föreningen för Falun Dafa Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Kina är inte bara en ekonomisk stormakt, utan även den största förbrytaren mot mänskliga rättigheter. Förföljelsen av Falun Gong är inne på 20:e året. Hur ställer sig omvärlden till att regimen bedriver industriskalig organplundring från Falun Gong-utövare? Vilka bär ansvaret för att stoppa detta? Medverkande: Manyan Ng, Kinakännare, Styrelseledamot, IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte). Peter Ebertz, Moderator, Ordförande, ISHR Sweden (International Society for Human Rights). Kontakt: Gunnel Göstasson Event-ID: 55862

2

● Vad innebär trossamfundens röst i samhället? Tid: 11:00–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan Ämne: Demokrati Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Platsbeskrivning: Domkyrkan Karta: L21 Beskrivning: På vilket sätt är trossamfunden en samhällskraft? Hur är trossamfunden ett bidrag till demokratin? Hur kan trossamfunden bidra till ett gott hållbart samhälle? Hur bibehåller vi ett hopp? Medverkande: Jenny Dobers, Regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Mats Hermansson, Domprost i Visby, Svenska kyrkan. Kören Gudskelov från Gotland. Kontakt: Marie Nordström, utvecklingssekreterare Event-ID: 58307

17239

● Affordable housing for all urban citizens - the shelter challenge Tid: 11:30–12:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India Ämne: Hållbarhet Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E22, hörsalen i Almedalsbiblioteket Karta: G12 Beskrivning: The world is rapidly urbanised. Sustainable future urbanisms depend on the provision of shelter. What can India learn from Sweden for creating the right ecosystem of planning, policy, design and architecture and community engagement to provide affordable housing at scale? Medverkande: Owe Ronström, Professor, Uppsala University. Swaminathan Ramanathan, Researcher, Uppsala University. Rupali Mehra, Moderator, Content People. Claes Eliasson, Chief Executive Officer, Junior Living. Märta Terne, Communications Director, Better Shelter. Kontakt: Owe Ronström Event-ID: 56700

1723


SÖNDAG 30 juni ● Sakfrågor och symbolpolitik – varför gick EU-valet som det gick?

● Agendasättarna - vilken fråga är viktigast för Miljöpartiet?

Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset, mittemot Kallis Karta: E11 Beskrivning: Den 2 juli samlas Europaparlamentet för första gången sedan EU-valet. Varför gick det som det gick och vad kan vi vänta oss av den kommande mandatperioden? Hur kommer valresultatet att prägla arbetet med sakfrågorna och i partigrupperna? Hur kommer samarbetsklimatet och konfliktlinjerna att se ut? Medverkande: Göran von Sydow, Direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Toivo Sjörén, Opinionschef, Kantar Sifo. Kontakt: Klas Jansson Event-ID: 58096

Tid: 13:15–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/ journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Var står Miljöpartiet idag? Vad är viktigt att veta om Miljöpartiet? Medverkande: Lotta Bouvin, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 56111

12349

● Svenskhet, vad är svensk identitet? Var femte svensk är född utomlands - vad är nationens roll idag? Tid: 12:15–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiatives of Change, Kista Folkhögskola Ämne: Integration/mångfald Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Vad är svensk kultur och svenska värderingar? Svenskarna lär vara både självständiga och ensamma. Vi odlar våra åsikter varsamt och debatterar gärna mer utifrån en position, än utifrån vad som faktiskt sägs. Det är ofta viktigare vem som säger vad, än vad som faktiskt sägs. Vad är svenskhet idag? Medverkande: Per Hörberg, Samhällsutvecklare, Initiatives of Change. Kontakt: Per Hörberg Event-ID: 55624

239

● Building a new biocircular economy - the water and energy challenge

12349

● Demokratin 100 år - länge leve rösträtten! Tid: 13:45–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gotlands Museum Ämne: Demokrati Plats: Österväg 2 Platsbeskrivning: Vid Österport Karta: R15 Beskrivning: Vi hyllar de som kämpade för beslutet om kvinnlig rösträtt 1919. I dagens Sverige är det viktigt att fortsätta värna kvinnors rätt att rösta och kvinnors rätt till sin egen kropp. Medverkande: Idun Alfredson Vinterros, Tidsresenär. Kontakt: Henrik Ramberg, Utställningsproducent Event-ID: 60056

239

● På agendan - vilka är dagens hetaste frågor? Tid: 13:45–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Vad måste du veta för att hänga med i den politiska debatten? Vad är viktigt att veta idag och vad väntar i morgon? Medverkande: Lotta Bouvin-Sundberg, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 57124

12349

Tid: 12:50–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India Ämne: Hållbarhet Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E22, hörsalen i Almedalsbiblioteket Karta: G12 Beskrivning: Sustainable future urbanisms depend on a biocircularity. How can India collaborate with Sweden and the Scandinavian region in learning and managing the key resources of water and energy within the emerging framework of biocircularity? Medverkande: Owe Ronström, Professor, Uppsala University. Swaminathan Ramanathan, Researcher, Uppsala University. Rupali Mehra, Moderator, Content People. Östen Ekengren, Executive Vice President, IVL. Aarti Davis, Vice President, Sweden India Business Council. Kontakt: Owe Ronström, Professor Event-ID: 56727

● Sustainability as a life style - the food and health challenge

● Hijab, kyskhetskultur och oskuldsideal

1723

1723

Tid: 13:00–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) Ämne: Jämställdhet Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Det finns ingen religiös symbol som skapar lika mycket debatt som hijab. Vad symboliserar hijaben och hur bidrar den till hedersförtryck ? Är det rätt eller fel att barn bär hijab? Är inkludering av hijab en inkludering av muslimska kvinnor? Medverkande: Carolin Dahlman, Politisk redaktör, Kristianstadsbladet. Faw Azzat, GAPF goodwill ambassadör och styrelseledamot. Omar Makram, Debattör och Projektledare, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Sofia Nilsson Event-ID: 56283

23

● Kvalitet, kvantitet eller både och – vad fick vi se, höra och läsa om EU-valet? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset, mittemot Kallis Karta: E11 Beskrivning: Medierna spelar en central roll när det gäller att informera väljare och återspegla den allmänna opinionen inför val. Hur bevakade svenska och andra europeiska medier EU-valet och vilken roll kan och bör medierna ta framöver för att bidra till att stärka demokratin och öka kunskapen om EU? Medverkande: Lena Mellin, stf. ansvarig utgivare, Aftonbladet. Olle Zachrison, chef för Ekot, Sveriges Radio. Kontakt: Klas Jansson Event-ID: 58266

12349

● Demokratin då, nu och i framtiden Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges riksdag, Gotlands museum Ämne: Demokrati Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Hur har demokratin vuxit fram? Vilka viktiga aktörer har varit med och format den? Och hur ser demokratins framtid ut? Medverkande: Andreas Norlén, talman, Sveriges riksdag. Susanne Thedéen, chef, Gotlands museum. Kontakt: Karin Flygare, pressekreterare talmannen Event-ID: 58756

7239

Tid: 13:50–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India Ämne: Hållbarhet Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E22, hörsalen i Almedalsbiblioteket Karta: G12 Beskrivning: Sustainable future urbanisms depend on healthy lifestyle for urban citizens. How can India’s traditional focus on climate friendly grains and food circularity facilitate the creation of a new sustainable food system for a more planet friendly urban life? Medverkande: Owe Ronström, Professor, Uppsala University. Swaminathan Ramanathan, Researcher, Uppsala University. Rupali Mehra, Moderator, Content People. Sanjoo Malhotra, Director, India Unlimited. Shampa Bari, Regional Director, Swecare. Johan Jörgensen, Partner, Sweden Foodtech. Kontakt: Owe Ronström, Professor Event-ID: 56733

● Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet? Tid: 14:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ALMEDALSRETORIKERNA Ämne: Demokrati Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: sal B 11 Karta: G11 Beskrivning: Retoriken är ett verktyg för att förstå sin omgivning - och genom att förstå retorik tror vi att det går att bli en mer demokratiskt aktiv människa. Medverkande: Monica Sperens, Samtalsledare. fil.mag. Retorikkonsult., Almedalsretorikerna. Mimmi Toreheim, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m., Almedalsretorikerna. Elias Holm, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m., Almedalsretorikerna. Joakim Reimar Edvardsson, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m., Almedalsretorikerna. Kontakt: Monica Sperens, Samtalsledare. Fil.mag retorik. Konsult. Event-ID: 55652

7239

● Medicinskt folkmord – massmord i Kinas organtransplantationsindustri Tid: 14:00–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR (International Society for Human Rights Sweden Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H308 Karta: G11 Beskrivning: Kina utför flest organtransplantationer i världen men har få frivilliga donatorer. Regimen erkänner att organ från dödsdömda används. Detta förklarar dock bara en liten del av transplantationerna. Baserat på över tio års undersökningar avslöjas den verkliga källan till organen. Medverkande: Manyan Ng, Kinakännare, styrelseledamot, IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte). Peter Ebertz, Moderator, ISHR Sweden (International Society for Human Rights). Kontakt: Bolette Ebertz, Socionom, styrelseledamot Event-ID: 55969

2

● Almedalen – vad händer i år? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Vilka frågor står på agendan i år? DN:s politikexperter diskuterar den kommande veckans viktigaste inslag. Medverkande: Hans Olsson, politikreporter, Dagens Nyheter. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56342

12349

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

11


12

SÖNDAG 30 juni

● Kan en mer medveten nation skapa stillhet, kraft och vända vågen av ohälsosam stress? Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mindful Nation Sverige, Minds Unlimited, Mindfulnessgruppen, S:t Lukas Ämne: Hållbarhet Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: En våg av ohälsosam stress slår in över alla samhällsklasser och alla åldrar idag. Från barn till toppledare. Om varje medborgare förstod vinsten av ökad medvetenhet skulle detta kunna vändas. Får vi ökad social hållbarhet och välmående med mer vänlighet och kreativitet? Medverkande: Anne Marie Brodén, Intiativtagare, Mindful Nation Sverige. Gunnar Michanek, Grundare, Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited. Ann Nilsson Ahnstedt, Senior Trainer, Mindfulnessgruppen/ Minds Unlimited. Kontakt: Anne Marie Brodén, Intiativtagare Event-ID: 57101

7239

● Spitzenkandidaten – Europas mest demokratiska eller mest komplicerade rekryteringsprocess? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset, mittemot Kallis Karta: E11 Beskrivning: Europaparlamentarikerna samlas den 2 juli för en ny femårig mandatperiod. Då ska de behandla en rad frågor som blir avgörande för det fortsatta EU-arbetet. Hur ser partigrupperna ut, vilka utskott ska ledamöterna sitta i, vem väljs till talman och till posten som ny ordförande för EU-kommissionen? Medverkande: Liisa Talonpoika, ambassadör, Finlands ambassad i Sverige. Kontakt: Klas Jansson Event-ID: 58084

12349

● Hur kommer du igång med ett professionellt styrelsearbete? Tid: 14:15–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Styrelseakademien Ämne: Jämställdhet Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrinthträdgården Karta: I14 Beskrivning: Vilka fördelar finns med ett professionellt styrelsearbete? Vilka möjligheter har mindre bolag att hitta extern kompetens? Kontakt: Hanna Westrin Event-ID: 59686

12

● Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Huvudarrangörerna - lokala partiföreträdare, Region Gotland Ämne: Demokrati Plats: Annan plats Platsbeskrivning: Almedalens scen Beskrivning: Almedalsveckan har en unik ställning som världens största demokratiska mötesplats. Därför är det en självklarhet att temat under invigningen av veckan är att hylla demokratin som fyller 100 år. En demokrati som har skapat ett samhälle som upplevs som ett av världens mest öppna och inkluderande. Medverkande: Andreas Norlén, Talman, Sveriges Riksdag. Amanda Lind, Demokratiminister, Sveriges Riksdag (MP). Anders Flanking, Landshövding, Länsstyrelsen. Emil Jensen, Ordkonstnär. Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande, Region Gotland (C). Annamaria Bauer, Ordförande huvudarrangörsgruppen, (V). Anna Ekström, Utbildningsminister, Sveriges Riksdag (S). Kontakt: Mia Stuhre, Projektledare Almedalsveckan Event-ID: 55521

617239

● Hur ska plattformsjättar regleras för att stärka innovation och medborgerliga rättigheter? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Piratpartiet Ämne: Digitalisering Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: sal E30, en trappa upp Karta: G11 Beskrivning: Hur kan vi ur konsument, konkurrens och medborgarsynpunkt reglera nätplattformar för att skydda medborgerliga rättigheter och stärka den öppna infrastrukturen internet i grunden är som arena för innovation? Kontakt: Katarina Stensson Event-ID: 56323

723

● Kan fjärrundervisning ge elever rätt stöd från behöriga lärare? Tid: 14:30–14:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H209 Karta: G9 Beskrivning: Får alla elever idag likvärdigt stöd? Kan elever i stad och glesbygd få det stöd det har rätt till via fjärrundervisning? Medverkande: Torvid Hafström, VD, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström Event-ID: 58082

72389

● India’s urban future is everybody´s future. What can sustainability do for us? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India Ämne: Hållbarhet Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E22, hörsalen i Almedalsbiblioteket Karta: G12 Beskrivning: How India handles its rapid urbanisation and incorporates sustainability and resilience in every aspect of growth will critically impact whether the key outcomes expected from the SDGs by 2030 will be met by the world. What can sustainability do for us to create prosperity, equity and justice? Medverkande: Owe Ronström, Professor, Uppsala University. Swaminathan Ramanathan, Researcher, Uppsala University.

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Rupali Mehra, Moderator, Content People. Sanjoo Malhotra, Director, India Unlimited. Östen Ekengren, Executive Vice President, IVL. Kontakt: Owe Ronström, Professor Event-ID: 56765

1723

● Relativism, normkritik och hederskultur Tid: 14:45–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) Ämne: Jämställdhet Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Relativism är ett av de hinder som finns i arbetet för att bekämpa hederskultur. Finns det grundläggande värderingar som vi vill att alla i samhället ska anamma? Finns det värderingar och traditioner som bör betraktas som rätt eller fel, bra eller dåliga? Medverkande: Malcom Kyeyune, GAPF goodwill ambassadör och skribent. Jenny Sonesson, Skribent. Omar Makram, Debattör och Projektledare, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Omar Makram Event-ID: 56267

23

● 1.3 billion Muslims do not have the freedom to change belief. Why? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free Int. Ämne: Internationella frågor Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: In 12 countries conversion from Islam and blasphemy is criminalised and punishable by death and in 13 other countries it is criminalised and punishable by one or several of the following: jail sentence, torture, loss of child custody and marriage annulment. Medverkande: Kamal Fahmi, Int. Director, Set My People Free. Kontakt: Kamal Fahmi Event-ID: 55725

3

● Språkrörsintervju – vad vill Miljöpartiet? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Miljöpartiets dag. Kom till DN-tältet och hör utfrågningen av nya språkröret Per Bolund. DN:s utfrågare dyker djupt i partiets nyckelfrågor. Vad vill Bolund prioritera som språkrör? Medverkande: Per Bolund, språkrör, Miljöpartiet. Amanda Sokolnicki, ledarskribent, Dagens Nyheter. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, utfrågare, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, utfrågare, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56382

12349

● Hållbart företagande och entreprenörskap? Tid: 15:00–15:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: StratEthics Culture of Life Ämne: Näringsliv Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D22 Karta: F10 Beskrivning: Framtidens företagande och entreprenörskap har hållbarhet som självklarhet. Affärsidé och affärsmodell inklusive betalsystem måste vara hållbara - ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt. Ett paradigmskifte i synsätt och förutsättningar måste genomföras. Hur kommer vi dit? Medverkande: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life. Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör för hållbar utveckling och författare, StratEthics Culture of Life. Kontakt: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör Event-ID: 58044

7239

● Hur skapar vi säker, kvalitativ och effektiv offentlig it-infrastruktur? Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Piratpartiet Ämne: Digitalisering Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: sal E30, en trappa upp Karta: G11 Beskrivning: Dåligt fungerande IT-system är vardagsmat inom offentlig sektor, och även den underliggande fysiska IT-infrastrukturen har brister. Ändå är vi beroende av dessa system, och i digitala arbetssätt finns stora möjligheter. Men hur ska offentlig IT-infrastruktur organiseras, och vem är ansvarig? Medverkande: Ville Sirviö, CEO, Mordic institute for interoperability solutions (NIIS) & X-road). Kontakt: Katarina Stensson Event-ID: 56325

723

● Gör företagande och entreprenörskap hållbart - samhällets del av kontraktet Tid: 15:30–15:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: StratEthics Culture of Life Ämne: Näringsliv Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D22 Karta: F10 Beskrivning: Nästan inga nya jobb skapas i stora organisationer. Många behöver starta företag. Samhällets del av ”kontraktet” måste stödja ett hållbart företagande ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt. Ska rättssäkerhet och det sociala skyddsnätet vara lika bra för företagare som för anställda? Medverkande: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life. Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör för hållbar utveckling och författare, StratEthics Culture of Life. Kontakt: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör Event-ID: 58070

7239


SÖNDAG 30 juni ● Hur får vi hemmasittare tillbaka till skolan? Tid: 15:30–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H322 Karta: G10 Beskrivning: Hur påverkas barn och unga på lång sikt av att inte gå i skolan? Vilka följder får det för den drabbade, dess familj och anhöriga? Hur kan skola och kommun arbeta för att bättre hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan? Medverkande: Torvid Hafström, VD, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström Event-ID: 58209

239

● Ensamhet. Är det lite skamligt att känna sig ensam? Ensamhet är en av vår tids folksjukdomar. Tid: 15:45–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiativ Samutveckling Ämne: Hållbarhet Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Ofrivillig ensamhet innebär ökad risk för sjukdom, ohälsa och låg livskvalitet. Hjärnans smärtsystem är aktivt vid ofrivillig ensamhet. Biologiskt sett är ensamhet ett hot mot överlevnad. Samarbete behövs. Det är fullt möjligt att leva i en relation och samtidigt känna sig ensam. Men hur gör vi då? Medverkande: Per Hörberg, Samhällsutvecklare, initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per Hörberg Event-ID: 55546

239

● Hur vill Per Bolund utveckla Miljöpartiet? Tid: 15:45–16:05 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Partiets dag Plats: Donners plats, H423 Platsbeskrivning: Expressens valscen Karta: I11 Beskrivning: Miljöpartiets språkrör Per Bolund intervjuas på Miljöpartiets dag i Almedalen om partiets politik och kvällens tal. Medverkande: Per Bolund, språkrör, Miljöpartiet. Niklas Svensson, politikreporter, Expressen. Kontakt: Linnéa Pettersson Event-ID: 55958

123849

● Medicinskt folkmord – massmord

presentative, Sida. Gulnara Akhundova, Head of Department for Global Response, IMS. Rowa Alkhatib, Journalist from Syria. Erik Halkjaer, Moderator, Reporters Without Borders. Kontakt: Sofia Hafdell, Project manager Event-ID: 56840

1249

● Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss? Mänsklig tillväxt? Tid: 16:00–16:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: StratEthics Culture of Life Ämne: Näringsliv Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D22 Karta: F10 Beskrivning: Hur ska vi kunna nå ett tillstånd där individer, grupper, politiker, organisationer, näringsliv och offentlig verksamhet ser det som självklart att bidra till en hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt? Vad krävs av oss alla? Hur ska denna stora förändring ske? Medverkande: Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör för hållbar utveckling och författare, StratEthics Culture of Life. Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life. Kontakt: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör Event-ID: 58087

7239

● Riksdagen och arbetet i EU – hur hänger det ihop? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset, mittemot Kallis Karta: E11 Beskrivning: Nyligen var det val till Europaparlamentet. De nya ledamöterna ska tillsammans med regeringarna besluta om lagar för alla EU:s medlemsländer. Sveriges riksdag har en viktig roll i att se till att EU faktiskt gör vad EU ska göra. Hur går det till och hur kan denna kontrollfunktion utvecklas? Medverkande: Andreas Norlén, Talman, Riksdagen. Kontakt: Klas Jansson Event-ID: 57195

12349

i Kinas organtransplantationsindustri

● Islamism och hedersförtryck

Tid: 16:00–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR (International Society for Human Rights Sweden Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H308 Karta: G11 Beskrivning: Kina utför flest organtransplantationer i världen men har få frivilliga donatorer. Regimen erkänner att organ från dödsdömda används. Detta förklarar dock bara en liten del av transplantationerna. Baserat på över tio års undersökningar avslöjas den verkliga källan till organen. Medverkande: Manyan Ng, Kinakännare, styrelseledamot, IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte). Peter Ebertz, Moderator, ISHR Sweden (International Society for Human Rights). Kontakt: Bolette Ebertz, Socionom, styrelseledamot Event-ID: 56005

Tid: 16:15–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) Ämne: Jämställdhet Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Vad har egentligen islamsk extremism för inverkan på hederskulturen? Hur ser situationen i Sverige ut när det gäller hedersförtryck och islamism? Vad behövs för att motverka islamismen? Medverkande: Magnus Ranstorp, Terrorismforskare och Gapf goodwill ambassadör. Sofie Löwenmark, Medgrundare av stiftelsen Doku och Gapf goodwill ambassadör. Ann-Sofie Hermansson, Gapf goodwill ambassadör. Omar Makram, Debattör och Projektledare, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Sofia Nilsson Event-ID: 56351

2

● En nära vård ur befolkningens behov – hur skapar vi det? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vårdförbundet Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet Karta: G16 Beskrivning: Vilka politiska incitament behövs för att den nära vården ska bli verklighet? Vad behöver göras i kommuner, landsting och regioner? Vilket ansvar har regeringen? Hur för beslutsfattare frågan vidare? Vad kan chefer och ledare bidra med för att driva igenom förändring? Vilken roll har invånarna? Medverkande: Lars Karlsson, Årets vårdchef 2018, Tidigare verksamhetschef Boxholms vårdcentral. Ann Johansson, Vice förbundsordförande, Vårdförbundet. Anna Nergårdh, Särskild utredare för god och nära vård, Regeringskansliet. Peter Carstedt, Spetspatient. Karin Rågsjö, Vårdpolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Anders Printz, Moderator, Vårdförbundet. Kontakt: Emma Hed Event-ID: 56038

7239

● Framtidens mat – hälsokälla eller klimatbomb? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, Bayer Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: År 2050 beräknas vi vara 10 miljarder människor och alla behöver mat som mättar och främjar hälsa. Samtidigt är den odlingsbara ytan begränsad och klimatet hotat. Hur ska maten räcka till alla? Och hur ska en ökad produktion av mat ske med hänsyn till hälsan, klimatet, naturen och kulturen? Kontakt: Johannes Åman, Projektledare Event-ID: 56238

12349

● Journalists and democracy under attack - the Swedish response Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sida Ämne: Yttrandefrihet Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i världen Karta: I12 Beskrivning: Poverty is not just about a shortage of food and water – it is also about lack of power and a voice. How can development cooperation support those who stand up for freedom of speech and expression when the democratic s are shrinking, and authoritarian regimes tighten their grip on the media? Medverkande: Peter Eriksson, Minister for International Development Cooperation, Swedish MFA. Joanna Kurosz, Russia Coordinator and Freedom of Expression Re-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

13

23

● Piratrörelsen är på frammarsch i Europa - en medborgerlig revolution? Tid: 16:30–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Piratpartiet Ämne: Demokrati Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: sal E30, en trappa upp Karta: G11 Beskrivning: Tyska piraten och EU-parlamentarikern Julia Reda har uppmärksammats för sitt arbete med att öka transparensen i EU. I Tjeckien är piraterna rösten mot den utbredda korruptionen. I en tid av politikerförakt har piratrörelsen vunnit stöd genom öppenhet och att utmana gamla politiska strukturer. Medverkande: Marcel Kolaja, Europaparlamentariker, Ceská Pirátská Strana. Kontakt: Katarina Stensson Event-ID: 56326

723

● Hur förändrar vi synliga och osynliga styrsystem på vägen till ett hållbart samhälle? Tid: 16:30–16:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: StratEthics Culture of Life Ämne: Näringsliv Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D22 Karta: F10 Beskrivning: Många organisationer talar om hållbar utveckling, både externt och internt. Ändå mäts framgång med system som till stor del bygger på gamla ohållbara värden. Bakom de synliga styrsystemen finns de osynliga i form av tankemodeller och organisationskulturer. Hur ska denna stora förändring ske? Medverkande: Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör för hållbar utveckling och författare, StratEthics Culture of Life. Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life. Kontakt: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör Event-ID: 58112

7239

● Vad innebär de nya inskränkningarna i strejkrätten? Att navigera i det nya konfliktutrymmet Tid: 16:30–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stockholm-Gotlands distrikt av SAC, Gotlands LS av SAC, SAC Syndikalisterna Ämne: Sysselsättning/ arbetsmarknad Plats: Österväg 5, Konditori Siesta Beskrivning: Den 18e juni i år lades fram en proposition som stadgar för inskränkningar i strejkrätten. Vad utesluter de nya reglerna, och vad tillåts? Vilka konfliktstrategier är fortsatt bärkraftiga i fackets strävan att stärka arbetarnas rättigheter på en alltmer ojämlik arbetsmarknad? Medverkande: Frederick Batzler, facklig samordnare, SAC Syndikalisterna. Kontakt: Eero Carroll Event-ID: 57058

72


14

SÖNDAG 30 juni

● Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling? Tid: 16:45–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mistra Urban Futures Ämne: Forskning Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Västsvenska Arenan vid Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Platsutveckling är ett begrepp för nya sätt att utveckla städer och landsbygder. Idag finns flera metoder men det är ofta oklart vilka samhällsutmaningar de försöker hantera. Hur utvecklar vi platser på rätt sätt om vi har som mål att stärka demokrati, få bättre integration och minskad polarisering? Medverkande: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, ordf i Rådet för Hållbara Städer, Boverket. Nils Björling, arkitekt, universitetslektor i stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers. Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Karlstads Universitet. Liv Sonntag, landskapsarkitekt, ägare, Väveriet i Uddebo. Anders Berensson, arkitekt, Anders Brensson Architects, Fullscale Studio KTH. Anna-Johanna Klasander, professor of the practice, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers. Kontakt: Ulrica Gustafsson, Eventansvarig Event-ID: 56066

34

● Sverige i världsekonomin Tid: 16:45–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Handelskammaren Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Trots en avmattning i världsekonomin och osäkerhet i Europa går Sverige och särskilt Västsverige fortsatt starkt. Men hur stabil är vår ekonomi egentligen? Och vilka beslut och reformer är avgörande för framtiden? Medverkande: Stefan Gustavsson, Moderator, Västsvenska Handelskammaren. Christina Nyman, Chefsekonom, Handelsbanken. Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden. John Hassler, Professor i ekonomi, IEES - Stockholms universitet. Kontakt: Stefan Gustavsson Event-ID: 56767

12349

● Opinionskoll – Miljöpartiet Tid: 16:50–17:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Vi presenterar och analyserar Miljöpartiets senaste siffror. Hur ser opinionstrenden ut? Och vilka är partiets viktigaste frågor i dag enligt deras väljare? Medverkande: Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Ipsos. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, Marknadsansvarig Event-ID: 56388

12349

● Hur räddar vi svensk konkurrenskraft och välstånd? Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Näringsliv Ämne: Ekonomi Plats: Hamngatan 3 Platsbeskrivning: Svenskt Näringslivs trädgård Karta: I11 Beskrivning: Svensk ekonomi har problem med produktiviteten som har fallit kraftigt, mer än i omvärlden. Tidigare låg den på omkring 3 procent per år men på senare tid ligger den runt 0,5 procent. Detta är allvarligt eftersom produktiviteten ytterst avgör välståndsutvecklingen och utrymmet för reallöneökningar. Medverkande: Anders Borg, Investerare, ekonom och tidigare finansminister. Mats Kinnwall, Chefekonom, Teknikföretagen. Patrick Joyce, Chefekonom, Almega. Johan Davidsson, Chefekonom, Svensk Handel. Lars Jagren, Senior advisor och ekonom, Svenskt Näringsliv. Moderator: Bettina Kashefi, Chefekonom, Svenskt Näringsliv. Irene Wennemo, fd Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet. Kontakt: Kirsten Åkerman Event-ID: 55694

7239

● Hur kan generationer mötas i maktens rum? Barnkonventionen kräver förändring. Tid: 17:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: WWF Sweden Youth, Sveriges elevråd - SVEA, Fler Unga, Young Innovation Hub, Sveriges Ungdomsråd, Fryshuset, Ung Media, LSU, WWF Ämne: Barn/ungdom Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i Världen Karta: I12 Beskrivning: Almedalen 2018 blev startskottet för UngNog, ett initiativ för ökat inflytande för unga. Nästa år blir Barnkonventionen lag och kommer att kräva systemförändring. Hur kan vi gemensamt komma fram till hur unga och vuxna kan arbeta tillsammans för att skapa förändring och möta framtidens utmaningar? Medverkande: Sissa Pagels, Moderator, WWF Sweden Youth och Young Innovation Hub. Leo Gerdén, Moderator, Sveriges Elevråd. Kontakt: Marianne Nordin, Projektledare Event-ID: 56313

12349

● Yttrandefrihet och demokrati - en nordisk hårdvara värd att slåss för Tid: 17:15–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Föreningen Norden i Sverige, Danska ambassaden i Sverige Ämne: Demokrati Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Tavernatältet Karta: E12 Beskrivning: Det nordiska samarbetet bygger på starka värderingar: Alla människors lika värde, jämställdhet, öppenhet och yttrandefrihet. Hur kan vi i Norden bättre värna om gemensamma grundvärderingar, jobba för att trygga möjligheten för alla att påverka och vara delaktiga då tonen hårdnar i samhällsdebatten? Medverkande: Mary Gestrin, Kommunikationschef, Nordiska ministerrådet och - rådet. Bertel Haarder, Parlamentariker, Venstre i Danmark, Nordiska rådet. Henrietta Flodell, Sveriges ungdomsrepresentant i FN 2018, LSU. Anette Pettersson Fey, Verksamhetschef, Institutet för demokrati och dialog. Amanda Lind, Kultur - och demokratiminister. Kontakt: Annika Nummelin, kommunikationsrådgivare Event-ID: 56142

672539

● Kan tillväxt kombineras med hållbarhet och vilka krav ställer det på livsmedelsbranschen? Tid: 17:15–18:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LivsmedelsFöreningen, Livsmedel i fokus Ämne: Hållbarhet Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 8 Karta: J20 Beskrivning: Enligt den nationella livsmedelsstrategin ska svensk livsmedelsproduktion växa, skapa jobb och bidra till en hållbar utveckling av hela landet. Kan företagen växa på ett hållbart sätt, hur kan forskning och innovation stimuleras för att utveckla nya möjligheter och vilket ansvar har myndigheterna? Medverkande: Peter Normark, VD, Macklean. Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket. Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood. Mathias de Mare, Avdelningschef, Miljöförvaltningen Malmö Stad. Marie Gidlund, Verksamhetsledare, Sweden Food Arena. Ingela Stenson, Moderator, Chefredaktör, Livsmedel i fokus. Kontakt: Ewa Wiklund, verksamhetsledare Event-ID: 59698

3

● Duellen – LUF möter Grön Ungdom Tid: 17:30–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Vad vill ungdomsförbunden? LUF:s ordförande möter Grön Ungdoms språkrör i debatt om två ämnen som förbunden själva har valt ut. Medverkande: Joar Forssell, ordförande, LUF. David Ling, språkrör, Grön Ungdom. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56390

12349

● Ett miljardprogram för elen – minst 100 TWh ny produktion till 2045

● Försnack Miljöpartiet – framtidens klimatpolitik

Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uniper Ämne: Energi Plats: S:ta Katarinagatan 6 Karta: K17 Beskrivning: Sverige står inför den största elutmaningen sedan utbyggnaden av elsystemet för 140 år sedan – men är vi förberedda? Medverkande: Johan Svenningsson, Country Chairman, Uniper. Lowina Lundström, Divisionschef System, Svenska Kraftnät. Maria Sunér Fleming, Enhetschef Energi, Infrastruktur o Miljö, Svenskt Näringsliv. Torborg Chetkovich, Partner, CapMan. Patrik Engström, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Lars Hjälmered, Ordförande Näringsutskottet, Moderaterna. Lina Håkansdotter Palm, Moderator, Uniper. Maria Röske, VD, Wpd Scandinavia. Kontakt: Anna Nystedt, Communications Manager Event-ID: 58971

Tid: 17:45–18:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Klimatfrågan blir allt mer aktuell och kräver att alla aktörer bidrar för att skapa hållbarhet. I kvällens Försnack diskuterar vi framtidens klimatpolitik och hur den kan skapa förutsättningar för näringsliv, myndigheter och invånare att agera för att förbättra utsikterna för kommande generationer. Medverkande: Johan Trouvé, Moderator, Västsvenska Handelskammaren. Mattias Goldman, VD, Fores. Janine Alm Ericson, Riksdagsledamot och gruppledare, Miljöpartiet. Aida Badeli, Språkrör, Grön Ungdom. Kontakt: Stefan Gustavsson Event-ID: 57010

● Dryckesnormen i Sverige

● I spåren efter den kaosartade regeringsbildningen

Tid: 17:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SLAN c/o Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland Ämne: Äldre Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Soberian Karta: J11 Beskrivning: Nya alkoholvanor bland den äldre? Våra ungdomar allt nyktrare. Positiva & negativa utmaningar kring alkoholkonsumtionen ibland våra ungdomar och äldre. Hur ser den framtida dryckesnormen ut? Kontakt: Håkan Eriksson Event-ID: 59520

Tid: 18:00–18:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Hur ser människors inställning till politiken ut efter den långa regeringsbildningen? Medverkande: Rania Shemoun Olsson, Programledare, TV4. Andreas Norlén, Talman. Ann Tiberg, Inrikespolitisk reporter, TV4. Kontakt: Fredrik Axelsson Event-ID: 56931

17239

1234

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

12349

123849

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


SÖNDAG 30 juni ● Ger utbildning verkligen makt? Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet, statsvetenskapliga institutionen Ämne: Utbildning Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: Foajén Karta: G12 Beskrivning: Idag studerar fler än någonsin på högskolor och universitet. Innebär det att den sociala snedrekryteringen brutits, eller läser i själva verket arbetarklassens och överklassens barn olika utbildningar och vid skilda lärosäten? Medverkande: Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, Uppsala universitet. Kontakt: Tove Hellkvist, kommunikatör Event-ID: 58057

17234

● Samtal inför Miljöpartiets språkrörs tal och analys efteråt Tid: 18:30–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Följ samtalet före och efter dagens tal av nya språkröret Per Bolund, med bland andra partiets partisekreterare och gruppledare. Talet direktsänds i DN:s tält. Medverkande: Märta Stenevi, partisekreterare, Miljöpartiet. Jonas Eriksson, gruppledare, Miljöpartiet. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56394

r e d n ä h Vad t Nu? Jus

12349

● Almedalen idag – dagens höjdpunkter, partiledartal och analyser Tid: 18:30–19:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/ journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/ Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Vad har gjort avtryck under den gångna dagen, vad kan vi förvänta oss av dagens talare? Medverkande: Rania Shemoun Olsson, Programledare, TV4. Ann Tiberg, Inrikespolitisk reporter, TV4. Isabel Enström, Visby ledamot, Regionstyrelsen Gotland. Daniel Helldén, Trafikborgarråd Stockholm. Märta Stenevi, Partisekreterare, MP. Kontakt: Fredrik Axelsson Event-ID: 56918

123849

● Hur påverkar anti-konverteringslagarna kvinnor? Tid: 20:00–21:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free Int. Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan 5, Övre plan Karta: H10 Beskrivning: Att inte få lämna eller byta religion kan få förödande följder, speciellt för kvinnor. En tjej, vars pappa är muslim, har som vuxen inte rätt att lämna islam eller byta religion i de flesta muslimska länder. Hör Amani’s berättelse. Medverkande: Hulda Fahmi, Jurist, Set My People Free. Kontakt: Kamal Fahmi Event-ID: 56889

39

● Det fria ordet - till jordens yttersta gräns Tid: 20:00–21:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Hur gör man en komplicerad regeringsbildning begriplig för vanligt folk? Hur håller man riktningen genom komplicerade kompromisser och svåra samtal? Om den egna livsvägen, konsten att kompromissa, sju sorters kakor och åtta sorters partier. Medverkande: Andreas Norlén, Talman, Sveriges riksdag. Britta Hermansson, Pastor, Equmeniakyrkan. Alma Hedlund Emilsson, Musiker. Kontakt: Elisabeth Lindgren, samordnare bildning & utbildning Event-ID: 55977

17239

● Starten på en rörelse för Sveriges psykiska välmående? Tid: 20:00–23:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsförsäkringar Gotland, Region Gotland, Region Stockholm, itch, Linkura, Rise, Svenska kyrkan, Digitalwell arena, Dark Matter Labs, 29k, Blue Call, Ekskäret, Hälsans natur, Länsförsäkringar Uppsala, Länsförsäkringar Östgöta, Mimerse, Region Östergötland, Understand, Viable Cities, Yoga institutet Ämne: Innovation Plats: Helge Ands, kyrkoruin, Norra kyrkogatan 3G Karta: K24 Beskrivning: Psykisk hälsa är Sveriges absolut viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling. Trots den kännedomen ökar sjuktalen och kostnaderna med dem. Vi behöver nya sätt att närma oss detta problem, nya samarbeten, metoder, lösningar: vi behöver ett mind shift. Medverkande: Niklas Huss, Innovationschef, Länsförsäkringar. Indy Johar, Founder, Dark Matter Labs. Kontakt: Oscar Sellhed, Projektledare Event-ID: 58543

79

● Nikodemussamtal med företrädare för Miljöpartiet Tid: 22:00–23:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan Ämne: Partiets dag Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Platsbeskrivning: Domkyrkan Karta: L21 Beskrivning: Ett samtal i skärningspunkten mellan religion och politik tillsammans med företrädare för Miljöpartiets ledning. Inte debatt eller utfrågning utan ett öppet och ärligt samtal om existentiella frågor där politikern som person får rum. Medverkande: Per Bolund, Språkrör, Miljöpartiet. Lisbeth Gustafsson, Journalist och samtalsledare, Svenska kyrkan. Mats Hermansson, Domprost och samtalsledare, Svenska kyrkan. Alma Hedlund Emilsson, Kyrkomusiker, Svenska kyrkan. Kontakt: Marie Nordström, Utvecklingssekreterare Event-ID: 56107

617239

Ladda ner appen

en Almedal Just Nu så vet du!

Med Almedalen Just Nu håller du dig uppdaterad under Almedalsveckan. Ladda ner appen och få full koll på alla programpunkterna. Alla programpunkter som godkänts av Region Gotland listas i appen och uppdateras i realtid.

Officiell leverantör av programtidning och app gotlandsmedia.se

15


16

MÅNDAG 1 juli

MÅNDAG

1 JULI Dagens parti: Moderaterna

Övriga ● Vilka är de viktigaste inköpshöjdpunkterna idag - analys och utblick inför dagen Tid: 07:30–08:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: DoubleCheck AB Ämne: Annat Plats: Mellangatan 19, parkering mitt emot Platsbeskrivning: DoubleCheck Arena Karta: K14 Beskrivning: De offentliga inköpen som varje års görs för mer än 900 miljarder kr är inte effektiva. Minst 10% spenderas på dåliga affärer. Hur kan vi öka effekten av varje spenderad skattekrona? Medverkande: Fredrik Tamm, Grundare, DoubleCheck AB. Kontakt: Anna Fransson Event-ID: 57694

1239 ● Ulf Kristersson talar i Almedalen

● Vilka etiska och moraliska dilemman kan uppstå med AI?

Tid: 19:00–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Moderaterna Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Platsbeskrivning: Stora scenen i Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson håller sitt partiledartal kl 19.00. Medverkande: Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, Moderaterna. Kontakt: Karin Juhlin Event-ID: 58674

Tid: 07:45–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CGI Sverige Ämne: Digitalisering Plats: Visborgsgatan 22 Platsbeskrivning: Hemma hos CGI, Visborgsgatan 22 Beskrivning: Artificiell intelligens kommer att betyda mer för förändringen av samhället än någon annan teknisk innovation tidigare. Hur säkerställer vi att AI används för att samhällsutvecklingen ska gå i rätt riktning? Och vad är rätt riktning? Vilka etiska och moraliska dilemman kan uppstå? Kontakt: Måns Stenberg Event-ID: 59135

6172349

239

● Dagens partiledare om kvällens tal och partiets politik

Riksdagspartierna ● Hur ska en ny uppdaterad nationell cancerstrategi se ut? Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Moderaterna Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Platsbeskrivning: Tältet i Almedalsparken Karta: H13 Beskrivning: Sveriges första nationella cancerstrategi har kommit att betyda mycket för cancervården. Det finns områden inom cancervården där behoven av nationell samordning är omfattande. Nu är det dags att utveckla denna strategi. Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall, Socialpolitisk talesperson, moderator, Moderaterna. Marie Morell, Ordförande sjukvårdsdelegationen SKL, moderator, Moderaterna. Torbjörn Larsson, Generalsekreterare, Barncancerfonden. Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden. Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare. Margareta Haag, Nätverket mot cancer. Kontakt: Stefan Ek Event-ID: 59852

7239

● Så ökar vi jämställdheten bland utrikes födda kvinnor Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Moderatkvinnorna Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Platsbeskrivning: Tältet i Almedalsparken Karta: H13 Beskrivning: Om utrikes födda kvinnor skulle jobba i samma utsträckning som inrikes födda skulle BNP öka med 58 miljarder. Ett jobb är framför allt vägen in i det svenska samhället – med kollegor, språk och samhörighet. När fler arbetar får nästa generation förbilder som går till jobbet – inte socialtjänsten. Medverkande: Josefin Malmqvist, Ordförande, Moderatkvinnorna. Kontakt: Karin Juhlin Event-ID: 59989

72349

Tid: 07:45–08:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Möt dagens huvudperson, Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna, i en direktsänd intervju inför partiets dag i Almedalen. Medverkande: Anders Pihlblad, Programledare, TV4. Ulf Kristersson, Partiledare, Moderaterna. Kontakt: Anneli Jansson Event-ID: 56921

123849

● Psykisk ohälsa är det snabbast växande hotet mot folkhälsan - vad kan du göra som arbetsgivare? Tid: 07:50–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Benify Ämne: Vård och omsorg Plats: Skeppargatan 24 Karta: J4 Beskrivning: Enligt WHO är psykisk ohälsa det snabbast växande hotet mot folkhälsan idag. Samtidigt som vi är mer hälsomedvetna än någonsin ökar ohälsan och sjukskrivningarna i en oroväckande takt. Vad kan du som arbetsgivare egentligen göra för att vända trenden? Medverkande: Malin Öhlin, Produktledare, Hälsa och försäkring, Benify. Joel Heister, Vice VD, Benify. Elin Lundblad, Stresspedagog och grundare till Energi i Livet, Energi i Livet. Kontakt: Simon Jakobsen, Management Trainee Event-ID: 58170

3

● Vad kan arbetarrörelsen och liberalismen lära av varandra? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IF Metall Ämne: Demokrati Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2 Karta: I21 Beskrivning: Ny teknik, globalisering, klimathot och högerpopulism innebär stora utmaningar för facket och politiken. Har arbetarrörelsen och den liberala rörelsen något av lära av varandra – och innebär Januariavtalet mellan S, L, C och MP att politiken blir kraftfullare eller mer utslätad? Medverkande: Bengt Westerberg, före detta partiledare, Liberalerna. Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall. Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete. Kontakt: Åsa Märs, Kommunikationschef Event-ID: 56213

● Dagens parti analyseras – fokus Moderaterna

Dagens TRÄFFPUNKTE R hittar du på SIDORNA 275-281

Tid: 08:00–08:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Partiets dag Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: 15 minuter om dagens parti. Vi ger dig en aktuell bild av partiet, opinionssiffror, de senaste utspelen och vad vi kan förvänta oss under dagen och det avslutande partiledartalet. Medverkande: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare. Kontakt: Sara Gommel Event-ID: 56663

239

● Vad krävs av regeringens klimathandlingsplan? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen, WWF Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Platsbeskrivning: Uteserveringen Karta: J12 Beskrivning: Enligt klimatlagen är regeringen nu för första gången skyldig att ta fram en handlingsplan för att minska utsläppen i linje med de svenska och internationella klimatmålen. För att nå det svenska målet måste utsläppen minska med minst 6% per år. Vad krävs av handlingsplanen för att nå det målet? Medverkande: Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten, Naturvårdsverket. Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat (moderator), Världsnaturfonden WWF. Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen. Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms Universitet, ledamot, Klimatpolitiska Rådet. Kontakt: Josefina Bäckström Event-ID: 56683

1

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4


MÅNDAG 1 juli ● Från barriär till karriär – techsektorn har inte råd att tappa tjejerna Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Telenor Sverige Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 30 Platsbeskrivning: Diplomat Garden Karta: H17 Beskrivning: Står vi inför en ojämställd framtid inom tech? Hur kan storbolag, startups och politiken samverka för att ändra strukturer och arbetssätt, öka mångfalden och få fler kvinnor att göra karriär inom sektorn? Och vilket ansvar har bolagen själva i att vända trenden? Medverkande: Kaaren Hilsen, VD, Telenor Sverige. Mariann Eriksson, Generalsekreterare, Plan International Sverige. Ishtar Touailat, AI-chef, Techbuddy. Gabriella Ulfwi, Hållbarhetskommunikatör, Telenor Sverige. My Bergdahl, Näringspolitisk expert, It- och telekomföretagen. Bodil Sidén, Moderator, Bellbird. Kontakt: Bodil Sidén, Konsult Event-ID: 59207

723

● Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Teknik- och Säkerhetsforum:Almedalen Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Teknik- och Säkerhetsforum:Almedalen Karta: G17 Beskrivning: Intresset för svensk kunnande har, i kombination med ett försämrat säkerhetsläge, satt företagen i nya utmaningar. Hur ser hotet ut och vad innebär det för Sverige och företagen? Hur påverkar det samarbete med universiteten och utländska företag? Medverkande: Jan Kinnander, Chef Must Säkerhetskontor, Must. Carolina Dackö, Partner, Mannheimer Swartling. Robert Limmergård, Generalsekreterare, SOFF. Christian Hedelin, Chief Strategy Officer, Saab. Kontakt: Hanna Olofsson Event-ID: 59281

172

● Passiv bilism skördar mångdubbelt fler offer än den aktiva. En uppdaterad nollvision behövs nu Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gröna Bilister, Social Venture Network (SVN Sweden) Ämne: Klimat/miljö Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: Sal D24 Karta: F10 Beskrivning: Det är farligare utanför bilen än inuti. Forskningen visar att ca 7 000 människor dör varje år i Sverige på grund av förorenad luft. Trafiken står för en betydande del av dessa luftföroreningar. Medverkande: Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister. Jesper Johansson, Projektledare mobilitet och beteende, Gröna Bilister. Martin Prieto Beaulieu, Verksamhetsansvarig, Gröna Bilister. Maria Krafft, Måldirektör Hållbarhet & Trafiksäkerhet, Strategisk utveckling, Trafikverket. Hanna Björk, Hållbarhetschef, Västtrafik. Kontakt: Martin Prieto Beaulieu, Verksamhetsansvarig Event-ID: 59324

7239

● Samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor kring nyanländas etablering - vart är vi på väg? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne, Forum- Idéburna organisationer med social inriktning Ämne: Integration/mångfald Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Stora förändringar görs nu i systemet för asylsökande och nyanländas introduktion i Sverige. Arbetsförmedlingen omorganiserar och ett nytt är under uppbyggnad. Vad innebär förändringen för offentlig och idéburen samverkan på området? Vilka risker och möjligheter finns? Medverkande: Paulina Troilet, Samordnare Asylnätverket, Forum - Idéburna organisationer med social inriktning. Henrik Nilsson, Processledare NAD, NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne. Mattias Larsson, Verksamhetschef, NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne. Johan Radix, Regional Samordnare, NAD i Väst, Västra Götalandsregionen. Victoria Engman Broadley, Sakkunnig idéburen välfärd, FAMNA. Kontakt: Henrik Nilsson, Processledare NAD Event-ID: 59409

723

● Vilken är Europeiska socialfondens roll på framtidens arbetsmarknad för unga i Sverige? Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska ESF-rådet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lojsta Karta: F12 Beskrivning: Arbetsförmedlingen har fått minskade resurser, men har tills vidare kvar sitt ansvar för jobbmatchning. Vilken blir Socialfondens roll på en arbetsmarknad där roller och aktörer förändras, samtidigt som vi står inför ett kompetens- och konjunkturskifte? Medverkande: Lars Lööw, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Annika Rosing, Moderator, Svenska ESF-rådet. Kontakt: Annika Rosing, tf Kommunikationschef Event-ID: 59410

617239

● Alla dessa myndigheter och kontakter - hur kan vi öka individens egenmakt genom förenklad samverkan? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Finsam i Malmö, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Nationella Rådet för Samordningsförbund, Samordningsförbundet FinsamGotland Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Platsbeskrivning: Baren Karta: H8 Beskrivning: Det är svårt att få överblick över välfärdens organisation. Det gäller särskilt för dem som behöver flera kontakter för att få stöd mot arbete eller

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

17

utbildning. Hur kan vi samla samhällets resurser för att ge individen egenmakt över sin väg mot egen försörjning? Går det att få samverkan på riktigt? Medverkande: Tobias Edwardson, Enhetschef, Malmö stad. Petra Johannesson, Sektionschef, Arbetsförmedlingen. Ingrid Svenning, Vårdcentralschef, Region Skåne. Cecilia Braun, Enhetschef, Försäkringskassan. Harun Malagic, Projektledare, Arbetsförmedlingen. Petra Quandt Farkas, Enhetschef, Malmö stad. Mikael Jung, Förbundschef, Finsam i Malmö. Solveig Zander, Ledamot, Riksdagens socialförsäkringsutskott. Elisabeth Björnsdotter Rahm, Ledamot, Riksdagens socialförsäkringsutskott. Kontakt: Mikael Jung, Förbundschef Event-ID: 56687

1723

● Vem ansvarar för att företag hittar rätt kompetens i glesbygd? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Norrbotten Ämne: Näringsliv Plats: Cramérgatan 8, trädgården Platsbeskrivning: Norrbottensarenan Karta: H11 Beskrivning: Många företag i glesbygden har rekryteringsbehov. De både ökar sin produktion och deras marknad växer. Det är också många medarbetare som går i pension. Det gör det svårt för företag att hitta rätt kompetens eftersom många unga flyttar till storstäderna. Medverkande: David Sundström, Moderator, Region Norrbotten. Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan. Cecilia Fahlberg, Utredare, Arbetsmarknadsutredningen. Tobias Lindfors, VD, Student Consulting. Terese Bengard, Verksamhetsledare, Hela Sverige ska leva. Patrik Nilsson, Samhällspolitisk chef, Företagarnas Riksförbund. Kontakt: Åsa Snällfot Event-ID: 57147

2349

● Fredsprocess och pressfrihet i Afghanistan Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Afghanistankommittén, Reportrar utan gränser Kollega till kollega-projektet Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i Världen Karta: I12 Beskrivning: Hur kommer fredsprocessen påverka pressfriheten i Afghanistan? Just nu pågår trevande försök att inleda en fredsprocess i Afghanistan. Men redan nu uppstår oro kring vad ett fredsavtal skulle innehålla och hur det skulle kunna komma att begränsa yttrandefrihet och pressfrihet. Medverkande: Anna Ek, Sverigechef, Svenska Afghanistankommittén. Erik Halkjaer, Ordförande, Reportrar utan gränser. Wali Arian, Journalist/Fristadsförfattare. Martin Schibbye, Journalist, Moderator för seminariet. Kontakt: Jane Karlsson Event-ID: 57793

12349

● Väckarklocka: Chefers erfarenheter och dilemman Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan, Jonsereds Herrgård Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Vad kan vi lära av chefers erfarenheter och ledarskapsdilemman? I en tid där ledarskap och organisation har att hantera en framtid präglad av demografiska, klimatmässiga och teknologiska förändringar? Hur arbeta med omvärldsanalys, självutvärdering, prioriteringar, etiska dilemman? Medverkande: Katti Hoflin, Kulturchef, Västra Götlandsregionen. Lena Ulrika Rudeke, Verksamhets- och programansvarig, Jonsereds Herrgård, Göteborgs universitet. Kontakt: Lena Ulrika Rudeke, Verksamhets- och programansvarig Event-ID: 58034

1234

● Fokus säkerhet och trygghet - vad sades igår? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H334 Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong Karta: H12 Beskrivning: Hur bra koll har Almedalstalarna på säkerhets- och trygghetsfrågorna? Det vill säga, på den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar och på individens upplevelse av den risken. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Medverkande: Mats Bergstrand, Partner, Priority Group. Nina Wenning, VD, Bankomat AB. Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige. Marika Johansson, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare Event-ID: 58049

12349

● Går det att kraftigt minska byggoch fastighetsbranschens klimatpåverkan? Tid: 08:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Friendly Building AB, Friendly Power AB Ämne: Byggande Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B22 Karta: G11 Beskrivning: Och samtidigt förbättra både lönsamhet och kvalitet? Medverkande: Julija Kaladžinskaité, BIPV business developer, SoliTek. Johan Nuder, Koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande på Svensk Byggtjänst. Mats Bjelkevik, Grundare, VD, Indoor Energy. Mikael Bergbom, Grundare, VD, Friendly Power AB. Ingrid Westman, Grundare, VD, Friendly Building AB. Kontakt: Eva-Lotta Zachrisson, Projektledare Event-ID: 59470

7239


MÅNDAG 1 juli

18

● Årets globala klimatstad. Och sen då? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala kommun, Region Uppsala Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners plats 6 Platsbeskrivning: Verandan Karta: J11 Beskrivning: Om vi ska klara klimatmålen krävs systemförändringar och utvecklad samverkan. Det räcker inte att effektivisera nuvarande system, vi behöver nya lösningar och innovationer. Hur organiserar vi nästa steg i det lokala och regionala arbetet? Kontakt: Björn Sigurdson Event-ID: 59507

17249

● Intervju med Ulf Kristersson Tid: 08:00–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Platsbeskrivning: Sveriges Radios scen Karta: I12 Beskrivning: Partiledare Ulf Kristersson intervjuas på Moderaternas dag i Almedalen. Medverkande: Cecilia Bodström, Programledare, Sveriges Radio. Olle Wiberg, Programledare, Sveriges Radio. Ulf Kristersson, Partiledare, Moderaterna. Kontakt: Johan Ljungström Event-ID: 56848

12349

● Är världsekonomin på väg mot stupet? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Max Matthiessen Ämne: Ekonomi Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Strandgatan Arena Karta: G17 Beskrivning: Följetongen Brexit fortsätter, handelskrig på flera fronter och nervositet inför en kommande lågkonjunktur. Geopolitik och externa risker påverkar vår öppna globaliserade ekonomi och därmed vår arbetsmarknad, vår tillväxt och våra pensioner. Medverkande: Anders Borg, Fd finansminister och rådgivare. Annika Winsth, Chefekonom, Nordea. Andreas Hatzigergiou, Chefekonom, Stockholms handelskammare. Frans Lindelöw, VD, Skandia. Jon Arnell, Investeringschef, Max Matthiessen. Bettina Kashefi, Chefekonom, Svenskt Näringsliv. Ingvar Skeberg, Moderator, Clearly Strategi och kommunikation. Kontakt: Petra Broman, Kommunikationschef Event-ID: 58224

123

● Vision e-hälsa – snart världsbäst eller? Tid: 08:00–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, Medeon science park Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Hur långt har vi kommit? Medverkande: Jenni Nordborg, chef life sciencekontoret, regeringskansliet. Daniel Forslund, bitr. regionråd och ordförande, (L) Region Stockholm och SKL:s beredning för digitalisering. Annemieke Ålenius, chef för samordningsavdelningen, E-hälsomyndigheten. Fredrik Björkman, reporter, Di Digital. Christina Kennedy, chefred, moderator, Dagens Medicin. Kontakt: Charlotta Kjellberg, projektledare Event-ID: 58584

172349

Platsbeskrivning: Barnrättstorget Karta: K14 Beskrivning: Antiaga-lagen trädde ikraft för exakt 40 år sedan den 1 juli. Sedan dess har vi kommit långt men fortfarande är barn i Sverige utsatta för våld. Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Vad är nästa steg? Vad är kvar att göra? Medverkande: Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen. Anne Marie Brodén, Ordförande, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för Delaktighet (MFD). Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister, Arbetsmarknadsdepartementet (MP). Carolina Jernbro, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet. Sveriges elevråd, Svea. Sveriges elevkårer. Eva-Li Littorin, Kommunikationschef, Barnombudsmannen. Fredrik Lundh Sammeli, ordf. Justitieutskottet, (S). Kontakt: Susanne Björk Event-ID: 58202

1723

● Fastighetsbolaget och digitaliseringen – hur ser planen ut? Tid: 08:15–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Digitalisering Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Fastighetsbranschen börjar långsamt förstå digitaliseringens framfart. Vilken digital handlingsplan har företagen idag, imorgon och i framtiden? Medverkande: Hosni Teque-Omeirat, Moderator, affärsutvecklingschef, E.on Sverige. Per Bjällnäs, IoT och BIM-strateg, Tyréns. Thomas Öberg, Chef för division fastighetsinskrivning, Lantmäteriet. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56672

239

● Dagens spaning inom media och kommunikation Tid: 08:15–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Resumé, Dagens Media, Medievärlden, Netigate Ämne: Media/journalistik Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: Vilka är de mest intressanta seminarierna, de hetaste debatterna och dagens viktigaste händelser inom media och kommunikation? Medverkande: Fredrik Svedjetun, chefredaktör, Resumé. Kontakt: Josefin Ekman, projektledare Event-ID: 58323

1

● Det börjar med en cirkel - cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden Tid: 08:15–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studieförbunden Ämne: Demokrati Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Soberian Karta: J11 Beskrivning: Studieförbund bedriver utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet över hela landet. Men är studieförbunden även en outnyttjad resurs för att förbättra integrationen på arbetsmarknaden? Medverkande: Anna Ekström, Utbildningsminister, Socialdemokraterna. Lina Bjerke, Rapportförfattare, Jönköpings internationella högskola. David Samuelsson, Generalsekreterare, Studieförbunden. Monica Widman-Lundmark, Ordförande, Studieförbunden. Kontakt: Hanna Midfjäll, Press- och opinionsansvarig Event-ID: 58854

17239

● Vad vill Moderaterna?

● Hur skapar vi engagemang i skolan?

Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fokus / FPG Media AB, Skandia Ämne: Partiets dag Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård Karta: E13 Beskrivning: Analys av Moderaterna inför Ulf Kristerssons tal. Har partiet hämtat sig efter att ha snuvats på regeringsmakten? Hur säkert sitter partiledaren? Slits moderaterna itu mellan liberala och konservativa? Medverkande: Johan Hakelius, Politisk Chefredaktör, Fokus/FPG Media AB. Torbjörn Sjöström, CEO, Novus. Kontakt: Claes de Faire, Chefredaktör Event-ID: 59450

Tid: 08:15–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Raoul Wallenberg Academy Ämne: Utbildning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: Sal D22 Karta: F10 Beskrivning: 51 % av gymnasieelever i Sverige har ingen eller liten motivation för sina studier, samtidigt är elevers motivation till lärande en avgörande faktor för hur de kommer att lyckas genom gymnasiet. Med alla valmöjligheter idag krävs det att unga kan navigera i sina liv och ta ansvar för sin utveckling. Medverkande: Lisa Gawell, Utbildningsansvarig och talesperson, Raoul Wallenberg Academy. Ebba Kock, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Kontakt: Martina Högberg, Kommunikatör Event-ID: 56774

1729

● Hållbar framtid, entreprenörernas samtid Tid: 08:00–08:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen 4.2 Platsbeskrivning: Entreprenörshubben Karta: E12 Beskrivning: Småföretagen är de som tar täten i arbetet för en hållbar framtid och vad som krävs för att nå resultat. Vilka insikter om möjligheter och ansvar kan andra företagare och resten av samhället ta med sig? Medverkande: Günther Mårder, vd, Företagarna. Kontakt: Ida Karlbom Event-ID: 57663

1239

● Artificiell intelligens, vilken påverkan kommer det ha på vårt samhälle? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 7 Platsbeskrivning: Tieto arena Karta: J10 Beskrivning: AI är den mest disruptiva teknologin i vår tid. Vilken påverkan kommer den ha på vårt samhälles strukturer, individer, arbetsmarknad och sätt att leva? Vilka möjligheter kan AI bidra till? Vilka effekter kan det få och vad vi behöver göra för att inte hamna efter? Medverkande: Christian Guttmann, Global chef AI, datvetenskap och forskare, Tieto. Kontakt: Sophie Gernandt Event-ID: 57893

2

● Antiagalagen 40 år - Vad var framgångsfaktorerna och vad är kvar att göra? Tid: 08:00–09:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

172

● Den som lever får se – kan dagens välfärd ge livskvalitet till morgondagens folk? Tid: 08:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BearingPoint Ämne: Vård och omsorg Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Konferenslokal Teatern Karta: G17 Beskrivning: Vår åldrande befolkning innebär inte bara att vi räknar med att leva längre, utan även att vi förväntar oss en god livskvalitet under längre tid. Detta ställer betydande krav på samhällets funktion, samverkan och digitalisering. Medverkande: Pontus Silow, Director, BearingPoint. Patrik Hermansson, Senior Manager, BearingPoint. Mats Ekstrand, Digitaliserings- och IT-direktör, Region Skåne. Jonas Ekström, Överläkare och ansvarig för vård IT-frågor, Region Västmanland. Bengt Germundsson, Ledamot i SKL:s styrelse och arbetsutskott, SKL. Annemieke Ålenius, Chef för samordningsavdelningen, eHälsomyndigheten. Tomas Lithner, Avdelningschef Verksamhetsförvaltning, Inera. Kontakt: Pontus Silow, Director Event-ID: 55629

7239

● Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet. Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ALMEDALSRETORIKERNA Ämne: Demokrati Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: sal B 11 Karta: G11 Beskrivning: Förmågan att analysera och kunna svara på vad som sägs och görs i politiken är grundstommen


MÅNDAG 1 juli i vårt demokratiska samhälle. Partiledartalen är, ur ett retoriskt perspektiv, bra att träna på. Vi tror att kunskap i retorik gör oss väljare delaktiga. Medverkande: Monica Sperens, Samtalsledare. fil.mag retorik. Konsult., Almedalsretorikerna. Mimmi Toreheim, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m. Almedalsretorikerna. Elias Holm, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m. Almedalsretorikerna. Joakim Reimar Edvardsson, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m. Almedalsretorikerna. Kontakt: Monica Sperens, Samtalsledare. fil.mag retorik m.m. Event-ID: 55656

7239

● Framtiden 2030 – om generation Z får bestämma Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kairos Future Ämne: Annat Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Generation Z är den första digitala generationen, de är formade av det senaste decenniets geopolitiska röra och klimatfrågor. 2030 har de möjlighet att dominera såväl parlament som politiska agendor, i samhälle och näringsliv. Men kommer de göra det, och vilka frågor kommer de i så fall att driva? Kontakt: Sara Lundquist Event-ID: 56625

49

● Vad anser ungdomar är ett bra digitalt läromedel? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Utbildning Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Mångfalden av läromedel ökar. De traditionella förlagen garanterar faktagranskning och att läroplanen följs. Nyskapande tech-bolag skapar lekfullhet och kreativ inlärning. Vems ansvar är det att klassrumsundervisningen sker enligt svensk läroplan? Medverkande: Daniel Söderberg, Moderator, Atea Sverige AB. Richard Wahlström, Styrelseledamot, Sveriges Elevkårer. Kontakt: Sara Ångström Event-ID: 56639

3

● Hur kan vi kvalitetssäkra lärares och ledares lärande? Tid: 08:30–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden Ämne: Utbildning Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 8 Karta: J20 Beskrivning: Svensk skola investerar årligen miljardbelopp i kompetensutveckling, men hur säkerställs att insatserna leder till ett lärande som ger önskad effekt för verksamheten? Hur kan investeringarna i kompetensutveckling bli mer effektfulla och bättre bidra till skolans kvalitet och kompetensförsörjning? Medverkande: Kristina Björn, Utbildningsstrateg/Projektledare, RISE Research Institutes of Sweden. Sara Penje, Utvecklingschef, Lidingö Stad. Kontakt: Kristina Björn, Utbildningsstrateg/Projektledare Event-ID: 56846

19

Jenny Bergström, moderator, Projektledare för designområdet, Svenska institutet. Kontakt: Caroline Lundén-Welden, Kommunikationsansvarig Event-ID: 59229

17239

● Living la vida local - med fokus på det lokala livsstilsvalet Tid: 08:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tomorrow’s Trädgård Ämne: Besöksnäring Plats: Mellangatan 15 Karta: K12 Beskrivning: Varför väljer allt fler framgångsrika entreprenörer att leva och driva sin verksamhet långt från storstaden? Vad krävs i form av resurser och teknik för att verka lokalt och nå ut globalt? Medverkande: Alf Tumle, Sommelier, moderator. Andreas Sundgren, Brännland Cider. Emma Serner, Långmyre vineri. Sofia Arkelsten, Opnionsbildare. Kontakt: Joanna Sundström, CEO Event-ID: 59502

239

● Framtidens sjukvård är redan här Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Governo, SAS Institute Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B51 Karta: G11 Beskrivning: Hur kan AI och dataanalys dramatiskt förbättra hälso- och sjukvården? Medverkande: Cleveland Clinic Chris Donovan, Executive Director of Enterprise Information Management & Analytics, Cleveland Clinic. Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo. Kontakt: Johanna Pauldin Event-ID: 59517

1723

● A resilient Sweden in the era of AI - a global perspective Tid: 08:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AI Innovation of Sweden, Swedbank Ämne: Innovation Plats: Volters gränd 8 Karta: K11 Beskrivning: AI, a super power for economic growth and society OR a technological and regulatory challenge? How is AI used and perceived in some of the leading countries in the world? Medverkande: Aurore Belfrage, Moderator. David Cvach, Ambassador, Fr. Emb. Heather Grant, Ambassador, Can. Amb. David Cairns, Ambassador, Brit. Amb. Andrew Jenks, Ambassador, NZ Amb. Nicklas Lundblad, Global VP Policy, Google. Mike Reiner, Founder, City AI. Josefine Olsson, Strategy Manager, Accenture. Anders Arpteg, PhD AI, Swedish AI Council. Olof Hernell, CTO, EQT. Fredrik Heintz, Professor, EU / WASP / LiU. Helene Hellmark Knutsson, Vice Chairman, Näringslivsutskottet. Michael Claesson, Major General, Swedish Armed Forces. Dr. Jean-Marc Rickli, Co-Chair, NATO Partnership for Peace. Kontakt: Anna Leffler, Communications Event-ID: 59730

1723

● Utbildning för förändring – hur blir Sverige en hållbar kunskapsnation?

● Nationella pålagor ett hot mot svensk handel och innovation

Tid: 08:30–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AcadeMedia Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B27 Karta: G11 Beskrivning: Hur ska näringslivet förhålla sig till kraven från dagens unga på ett hållbart samhälle? Vilka behov av utbildad arbetskraft har näringslivet? Vilken roll har skolan som länken mellan ungdomarna och deras framtida arbetsgivare? Har skolan rätt förutsättningar för sitt uppdrag? Medverkande: Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia. Johan Andersson, vd, Mellby Gård. Jennie Gustafsson, ordförande, Sveriges elevråd - SVEA. Anders Knape, ordförande, SKL - Sveriges Kommuner och Landsting. Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande, riksdagens näringsutskott. Fredrik Torberger, seniorkonsult och framtidsforskare, Kairos Future. Willy Silberstein, moderator. Kontakt: Kajsa Tiren, kommunikationschef Event-ID: 57633

Tid: 08:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HUI Research, Svensk Handel, ElektronikBranschen Ämne: Näringsliv Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Karta: I12 Beskrivning: E-handeln ökar allt mer i Sverige och elektronikbranschen är den bransch som är allra mest konkurrensutsatt. Vad får nationella punktskatter och avgifter för konsekvenser för handlarnas marginaler och vilka kan de långsiktiga effekterna för Sverige som IT- och innovationsnation bli? Medverkande: Johan Davidson, Chefsekonom, Svensk Handel. Jonas Arnberg, VD, HUI Research. Klas Elm, VD, ElektronikBranschen. Niklas Eriksson, VD, Elgiganten. Anitha Thornlund, Chefsjurist, Samsung. Carl Vult von Steyern, Nordenchef, Prisjakt. Emma Hernell, Vice VD, HUI Research. Kontakt: Erik Jonsson Event-ID: 59799

172349

● Hur tar vi gemensamt ansvar för barn och ungas psykiska hälsa? Tid: 08:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RISE, Psykisk hälsahuset Ämne: Barn/ungdom Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Den psykiska ohälsan bland våra barn och unga ökar dramatiskt. Vi har evidensbaserade insatser som vi vet ger konkreta resultat – varför använder vi dem inte? Kan sociala investeringar och utfallskontrakt ”surra de ansvariga vid masten” och säkra att det som ska göras verkligen blir gjort? Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, Psykiater, moderator, Akademiska sjukhuset. Lars Stjernkvist, Kommunalråd, Norrköping. Anders W Jonsson, Sjukvårdspolitisk talesperson, förste vice partiordförande, Centerpartiet. Josefin Klingwall, Projektledare, Lumell Associates. Tomas Bokström, Projektledare, RISE. Fredrik Lindencrona, Rådgivare, Region Stockholm. Kontakt: Henrik Tunér Event-ID: 57875

17234

● Ett hållbart samhälle - vilken roll har design i omställningen? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign, Svensk Form, Design Sweden, Form/Design Center Ämne: Hållbarhet Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården Karta: J7 Beskrivning: Mänskligheten står inför en gigantisk uppgift. Enligt FN:s klimatpanel IPCC har vi endast tio år på oss att vända utvecklingen för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Hur kan design vara ett verktyg på vägen till ett hållbart samhälle? Medverkande: Lotta Ahlvar, ordförande, Design Sweden. Maria Backlund, ordförande, Svensk Form Gotland. Dorte Bo Bojesen, vd, Form/Design Center. Kristina Frisk, vd, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Mats Widbom, vd, Svensk Form.

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

72

● Tillsammans för ett digitalt och hållbart samhälle Tid: 08:30–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Platsbeskrivning: Pickit Karta: N16 Beskrivning: Det vilar ett stort ansvar på städerna att möta FN:s 17 hållbarhetsmål, men vad menar vi egentligen när vi talar om hållbar samhällsutveckling och hållbara städer? Kan privat och offentlig sektor dela erfarenheter som kan bidra i utvecklingen att skapa hållbara samhällen? Medverkande: Andreas Gyllenhammar, Hållbarhetschef, Sweco Sverige AB. Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, IT&Telekom­företagen. Magnus Forsberg, Industrispecialist smarta städer, Microsoft AB. Kontakt: Andreas Wingren, Kommunikationschef Event-ID: 57228

14

● Sveriges talman om regeringsbildningen och framtiden Tid: 08:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Demokrati Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: East Sweden Arena, Trädgården Karta: K10 Beskrivning: Regeringsbildningen efter valet 2018 blev historisk med svenska mått mätt. I centrum för hela landets intresse stod talman Andreas Norlén, östgöten som med fast hand ledde arbetet mot en ny regering. Hur ser han på processen i dag och vad kan vi lära av den inför framtiden? Medverkande: Andreas Norlén, Talman, Sveriges Riksdag. Karin Klingenstierna, Moderator. Kontakt: Maria Björk Hummelgren Event-ID: 57269

124

● Världen brinner - vad gör entreprenörerna? Tid: 08:30–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Fö-


MÅNDAG 1 juli

20

retagarna Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen 4.2 Platsbeskrivning: Entreprenörshubben Karta: E12 Beskrivning: Digitalisering, automatisering och klimatförändringar skapar nya utmaningar för både samhälle och näringsliv. Hur kan entreprenörer använda FN:s globala mål, nya affärsmodeller och integrerat hållbarhetsarbete för att uppnå en långsiktig tillväxt som stärker både näringsliv och samhälle? Medverkande: Björn Fondén, Hållbarhetsexpert, Grant Thornton. Kontakt: Ida Karlbom Event-ID: 57617

● Fighting wildfires with AI

● Klimatomställningen – Nya affärsmöjligheter och nya geopolitiska risker

1239

1239

Tid: 08:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hagainitiativet, Mistra Geopolitics Ämne: Näringsliv Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård Karta: I7 Beskrivning: Hur navigerar vi i en alltmer komplex värld där lösningarna till klimatomställningen samtidigt innebär nya geopolitiska risker? Hur gör vi transformationen hållbar och attraktiv? Hur kan vi utnyttja möjligheterna och undvika riskerna? Medverkande: Björn-Ola Linnér, Professor, Linköpings universitet. Karin Bäckstrand, Professor, Stockholms universitet. Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet. Eva Krutmeijer, Kommunikationsansvarig, Mistra Geopolitics. Anders Egelrud, Vd och koncernchef, Stockholm Exergi. Anders Wijkman, Ordförande, Climate-KIC. Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen. André Månberger, Universitetslektor, Lunds universitet. Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood. Marlene Burwick, Riksdagsledamot (S). Kontakt: Ulrika Erkenborn Rugumayo Event-ID: 57894

17239

● Läkarläckaget – hur många ska få droppa av? Vad kostar yrkesflykten samhället och patienterna? Tid: 08:40–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Yngre Läkares Förening - SYLF Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Platsbeskrivning: Läkartidningens plats Karta: J4 Beskrivning: Vad är den samhällsekonomiska konsekvensen om allt fler yngre läkare väljer jobb i andra sektorer? Läkarnas väntan på en AT-tjänst är en flaskhals, med i sin tur senarelagd specialisering. I andra änden växer vårdkön, patienter i behov av att träffa specialist och rusande kostnader för hyrläkare. Medverkande: Marie Morell, ordförande, (m) SKLs Sjukvårdsdelegation. Theodor Lav, ordförande, Sveriges läkarförbund student. Jonathan Illicki, Head of Medical Operations, Doktor24. Christoph Varenhorst, Medicinsk Direktör, Pfizer Sverige. Joakim Pettersson, seniorkonsult, WSP Advisory. Anna Olin Kardell, moderator. Kontakt: Erica Dahlquist Event-ID: 57090

123

● Miljöpartiets Sverige - hur skulle det se om ut om Mp hade majoritet i riksdagen? Tid: 08:45–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiativ Samutveckling Ämne: Partiets dag Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Varje morgon följer vi upp gårdagens parti under Almedalsveckan. Vad är det egentligen Miljöpartiet står för och vill genomföra i Sverige? Vilka konsekvenser skulle deras politik kunna få? Det öppna samtalet, med lyssnandet i fokus, hålls av en dialogvärd. Medverkande: Berit Hague, Dialogvärd, initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per Hörberg, Beteendevetare Event-ID: 55558

239

● Östersjölaxens framtid – en utmaning för forskning, rådgivning och förvaltning Tid: 08:45–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Havsmiljöinstitutet, SLU Aqua, Göteborgs universitet Ämne: Klimat/miljö Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Försämrad hälsa och ökad dödlighet på grund av miljöförändringarna i Östersjöns innebär nya utmaningar för forskning, rådgivning och förvaltning av laxbestånden. Hur bör inriktning på forskning, rådgivning och förvaltning ändras för att klara dessa utmaningar? Medverkande: Håkan Carlstrand, Utredare, Havs- och vattenmyndigheten. Glenn Douglas, Fiskerikonsulent, Sportfiskarna. Noomi Asker, Forskare, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet. Elin Dahlgren, Miljöanalytiker och forskare, SLUAqua - Sveriges lantbruksuniversitet. Niclas Törnell, Tf avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten. Kontakt: Pernilla Johansson Event-ID: 57402

62349

● Hur kan Stockholm bli en mer attraktiv stad för kulturella och kreativa näringar?​ Tid: 08:45–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AMF Fastigheter Ämne: Kultur Plats: Strandgatan 27, trädgården Platsbeskrivning: Primes trädgård Karta: G17 Beskrivning: Hur mår de kulturella och kreativa näringarna ​i Stockholm? Vilka aktörer borde spela en mer aktiv roll i främjandet av dem? Hur bygger vi ett ekosystem mellan branscherna, istället för stuprör som hämmar tillväxt? ​Vilka städer kan vi dra lärdomar från? Medverkande: Mats Hederos, VD, AMF Fastigheter. Andreas Hatzigeorgiou, VD, Stockholms Handelskammare. Per Sundin, VD, Universal Music. Tua Asplund, VD, A House. Billy McCormac, Chef Public Affairs, Prime. Kontakt: Andrea Stuart Event-ID: 59255

3

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Tid: 08:45–09:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Google Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Googles innergård Karta: J12 Beskrivning: Wildfires are a huge problem in many parts of the world, and Sweden got its fair share last summer. To avoid damage from fires, they need to be detected early or prevented altogether. Could AI be the solution? Medverkande: Sanjana Shah, AI Innovator. Aditya Shah, AI Innovator. Eva Fors, Regional Director Google Cloud Northern Europe, Google. Kontakt: Elina Durefors, Project leader, Google Event-ID: 59862

● Vilka utmaningar står dagens parti inför? Tid: 08:45–09:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Vad kan vi förvänta oss av dagens talare och vilka är partiets styrkor och utmaningar? Medverkande: Anders Pihlblad, Programledare, TV4. Marcus Oscarsson, Politisk expert, TV4. Kontakt: Fredrik Axelsson Event-ID: 56923

123849

● Hur kan vi attrahera och utveckla fler stjärnkodare? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, Play’n GO Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: En av de största utmaningarna för techbolagen är att rekrytera utvecklare. Vilka åtgärder krävs för att skapa fler talanger och locka de som redan finns till Sverige? Hur får vi fler att vilja bli utvecklare? Och vad krävs av techbolagen för att hitta och behålla de bästa talangerna? Medverkande: Anna Stenberg, grundare, Women Executive Search. Lisa Gunnarsson, Nordenchef, LinkedIn. Henrik Bergqvist, grundare, Pickit. Johan Hemminger, grundare och COO, Dreams. Olle Aronsson, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 55582

139

● Stora satsningar i jordbruket mot övergödning, men liten uppföljning av åtgärdernas effekt Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet Ämne: Klimat/miljö Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: I ett effektivt åtgärdsarbete lokaliseras åtgärderna dit de gör störst nytta. Här finns en stor potential att lära mer om hur de fungerar under olika förutsättningar, inte bara mot övergödning utan också för vattenhushållning, produktion av livsmedel, biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan. Medverkande: Katarina Kyllmar, Forskningsledare, SLU Mark och miljö/Vattenvård. Kontakt: Katarina Kyllmar, Forskningsledare Event-ID: 55604

349

● Agenda 2030 - kan ett mellanmål år 2022 få oss att öka takten? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: H5 Beskrivning: Sverige ligger 1:a i Agenda 2030. Det ger oss stora möjligheter och även ansvar. Sverige kan ta ledartröjan för klimatet och nå de globala målen redan till 2022 - halvvägs till 2030 sedan Agenda 2030 och klimatavtalet & 50 år sedan Stockholmskonferensen. Med mellanmål och digitalisering ökar vi takten Medverkande: Helena Lindemark, Stiftare och Vice ordförande, 2022 Initiative Foundation. Eva Vati, Ordförande, 2022 Initiative Foundation, Hållbar Utveckling Sverige AB. Kontakt: Helena Lindemark, Stiftare och Vice ordförande Event-ID: 55607

7239

● Håll bara ihop – hur kan invånare, näringsliv och kommun samverka för en hållbar utveckling? Tid: 09:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gislaveds kommun Ämne: Hållbarhet Plats: S:t Lars, kyrkoruin, Syskongatan 4 Karta: J19 Beskrivning: Att de globala målen för en hållbar utveckling nås är världens viktigaste utmaning. Hur kan invånare, näringsliv och kommuner ta ansvar och samverka för att skapa ett mer hållbart samhälle? Medverkande: Malin Aronsson, kommundirektör, Gislaveds kommun. Amra Salihovic, avdelningschef avdelningen för hållbar utveckling, Gislaveds kommun. Luiz Gonzalez Hormazabal, kultursamordnare, Gislaveds kommun. Karl Tibratt, VD, Nordiska Plast AB. Leif Österlind, moderator, Enter Gislaved AB. Kontakt: Emma Hansson, Utvecklingsledare Event-ID: 55614

723

● Nu är det dags för ett paradigmskifte i arbetet mot våld i nära relationer Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Maria Bauer AB, Safe Homes and Care AB, Framvik Produktion AB Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hästgatan 12 Platsbeskrivning: Seminarievalvet Karta: M13 Beskrivning: Ska våld i nära relation ses som en folkhälsofråga? Varje år utsätts tusentals vuxna och barn för hot- och våld av en närstående och 2018 dödades 22 kvinnor av en fd partner eller en partner. Det är dags att arbeta med frågan på ett nytt sätt utifrån flera perspektiv. Hur gör vi det tillsammans? Medverkande: Maria Bauer, Beteendevetare, föreläsare, författare, expert på hot, våld och konlikthantering,


MÅNDAG 1 juli Maria Bauer AB. Maria Fischer, Verksamhetschef, Safe Homes & Care AB. Anna Ekvall, Advokat, Advokat Ekvall. Axel Fors, Kriminolog, socionom, VD, Framvik Produktion AB. Anna-Maria Corazza Bildt, Samordnare för barns rättigheter, Europaparlamentet. Toni Tuunainen, VD, TT Stödet AB. Cecilia, Ander. Kontakt: Maria Bauer AB, Beteendevetare, föreläsare, författare Event-ID: 55820

21

ningssekreterare, KOMET. Amal Matar, forskare, Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala Universitet. Stellan Welin, professor em i filosofi, ledamot Gentekniknämnden. Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik, Karolinska institutet. Rikard Erlandsson, bioinformatiker, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet. Kontakt: Helena Teréus Event-ID: 57044

39

12

● Framtidens järnväg i Skandinavien – vem har ansvaret?

● Samverkan för samhällsutveckling – ska det vara så svårt att prata om?

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Strukton Rail Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Restaurang Rosengården, Södra kyrko­gatan 9 Karta: H5 Beskrivning: Innovation och digitalisering är viktig för samhällsutvecklingen. Men hur väl vi lyckas i den digitala omställningen beror till stor del på tidigare erfarenheter och vilka politiska styrmedel som finns. Så vilka bär egentligen ansvar för att digitaliseringen blir verklighet i ett samhälle? Medverkande: Lars Redtzer, Moderator, Sveriges Byggindustrier. Kontakt: Ulrica Gellerstedt, Externkommunikatör Event-ID: 55832

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank, Uppsala universitet Ämne: Forskning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B23 Karta: G11 Beskrivning: Humanistisk och samhällsvetenskaplig samverkan sker ofta med civilsamhället: med institutioner, myndigheter, kulturlivet och föreningslivet. Den rör frågor som är väsentliga för samhället: migration, integration, hållbar utveckling, demokratiskt arbete – frågor som också ingår i lärosätenas uppdrag. Medverkande: Leif Runefelt, professor idéhistoria, Södertörns högskola, Humtank. Shirin Ahlbäck Öberg, docent statskunskap, Uppsala universitet. Rebecka Lettevall, dekan, professor idéhistoria, Malmö universitet. Joakim Appelquist, avdelningschef, Vinnova. Jenny Björkman, kommunikationsansvarig, Riksbankens Jubileumsfond. Petra Ragnerstam, moderator, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57215

7234

● Trygghet på en flexibel arbetsmarknad – är det möjligt? Tid: 09:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges a-kassor Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: Sal E22 Karta: G12 Beskrivning: En arbetsmarknad i snabb förändring ställer nya krav på hur vi tillgodoser arbetstagarnas behov av trygghet. Men vad är det som skapar trygghet på en arbetsmarknad som kräver flexibilitet? Vilken roll spelar inkomsttryggheten? Och hur rustar vi oss inför en möjlig kommande lågkonjunktur? Medverkande: Stefan Koskinen, förbundsdirektör och chef för Arbetsgivarsamverkan, Almega. Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO. Tomas Eriksson, kanslichef, Sveriges a-kassor. Harald Petersson, ordförande, Sveriges a-kassor. Kontakt: Tomas Eriksson, kanslichef Event-ID: 56031

6172349

● Partiledarintervju – vad vill Moderaterna? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Moderaternas dag. Utfrågningen av partiledare Ulf Kristersson. Vi dyker djupt i partiets nyckelfrågor. Medverkande: Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna. Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Ipsos. Amanda Sokolnicki, ledarskribent, Dagens Nyheter. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56419

12349

● Var står vi med ekobyggandet idag? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Om vi skall skapa ett hållbart samhälle så måste vi även förändra sättet vi bygger hus på. Medverkande: Varis Bokalders, Arkitekt, Ekokultur Konsulter AB. Kontakt: Torkel Andersson, VVS-konsult Event-ID: 56564

7239

● Vad vill framtidens hyresgäst ha? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Nybyggandet minskar – men hyresrätten står stark. Ett ökat intresse för att bygga hyresrätter skulle innebära ökad konkurrens bland aktörerna. Kanske innebär det att den tidigare så lättuthyrda hyresrätten måste piffas upp? Vad vill egentligen framtidens hyresgäst ha ut av sin hyresrätt? Medverkande: Jens Dahlkild, grundare & arkitekt, I am Home. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56702

239

● Laddbara fordon och laddinfrastruktur - hur ökar vi takten? Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BIL Sweden, MRF, Power Circle Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Fordonsexpo, H53 Platsbeskrivning: Skeppsbron 2-4 Karta: H4 Beskrivning: Antalet laddbara fordon ökar snabbt och väntas fortsätta att öka. Vad gör staten för att påskynda omställningen? Medverkande: Mattias Bergman, VD, BIL Sweden. Anders Norén, Teknisk chef, BIL Sweden. Anna Henstedt, Miljöansvarig, BIL Sweden. Daniel Kulin, Sakkunnig E-mobility, Power Circle. Jessika Roswall, Ledamot, Trafikutskottet. Johan Buser, Ledamot, Trafikutskottet. Kontakt: Victoria Elmgren Event-ID: 56942

23

● DNA-test och diagnostik - vad vill vi veta och vem ska få veta? Tid: 09:00–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens medicinsketiska råd (Smer), Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) Ämne: Vård och omsorg Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3 Karta: N14 Beskrivning: Kunskapen om vår arvsmassa ökar snabbt. Vi lär oss allt mer om hur denna kunskap kan användas för att förebygga sjukdom och utveckla behandlingar. Samtidigt väcks en rad etiska frågor, exempelvis om genetisk integritet och rätten att inte veta. Medverkande: Charlotte Hall (moderator), utred-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

723

● Så skapas framtidens tillväxt Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen 4.2 Platsbeskrivning: Entreprenörshubben Karta: E12 Beskrivning: Sverige har länge legat i täten för innovation och tillväxt, men nu vittnar både forskning och företag om en inbromsning. Vad hindrar svensk tillväxt i dag och vilka lösningar behövs för att behålla innovationskraft, jobb och välfärd? Medverkande: Maria Mattsson Mähl, Grundare, AlphaCE. Anders Ekholm, Senior rådgivare, Institutet för framtidsstudier. Helena Lindahl, Näringspolitisk talesperson, Centerpartiet. Günther Mårder, Moderator/VD, Företagarna. Kontakt: Ida Karlbom Event-ID: 57641

1239

● Vilka är energibranschens viktigaste frågor? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energimarknaden, Accenture Ämne: Energi Plats: Strandvägen 4.4 Karta: D12 Beskrivning: Energibranschen befinner sig i en fas där nya affärsmodeller prövas. Digitaliseringsvågen fortsätter, intresset för energilagring växer samtidigt som ökad elektrifiering av samhället kräver investeringar i elnätet. Energibranschen är kort sagt i omdaning. Medverkande: Magnus Stattin, redaktör, Energimarknaden. Magnus Hall, vd, Vattenfall. Henrik Tegnér, energiexpert, Accenture. Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen. Pekka Lundmark, vd, Fortum. Kontakt: Kristian Sylwan Event-ID: 57781

17239

● En modern arbetsrätt – så får vi en flexibel och fungerande arbetsmarknad Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum, Företagarna Ämne: Ekonomi Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E30, plan 3 Karta: G11 Beskrivning: Enligt 73-punktsprogrammet ska arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Behövs en förändring av arbetsrätten och i så fall, hur bör den se ut? Hur skulle reformer påverka rörlighet på arbetsmarknaden, sysselsättning och svensk ekonomi? Medverkande: Johan Eklund, vd och professor, Entreprenörskapsforum, BTH och JIBS. Edward Hamilton, expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice, Svenskt Näringsliv. Katarina Lundahl, chefsekonom, Unionen. Lena Maier Söderberg, chefsjurist, SACO. Daniel Wiberg, chefsekonom, Företagarna. Kontakt: Pernilla Norlin, Vice vd och kommunikationschef Event-ID: 57828

172349

● Så kan vi göra fler branscher mer inkluderande, jämställda och diversifierade Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energiföretagen Sverige, Uniper Ämne: Jämställdhet Plats: S:ta Katarinagatan 6 Platsbeskrivning: Klosterlängan vid Stora Torget Karta: K17 Beskrivning: Många branscher står inför stora pensionsavgångar samtidigt som fler vittnar om ett omfattande rekryteringsbehov. Läget börjar bli akut. Inom vissa råder dessutom en snedfördelad könsfördelning med män i klar majoritet. Hur går man då från en homogen bransch till en mer diversifierad? Medverkande: Johan Svenningsson, VD, Uniper Sverige. Pernilla Winnhed, VD, Energiföretagen Sverige. Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen. Kajsa Hessel, Ordförande, Byggcheferna. Jeanet Corvinius, Styrelseledamot, Byggcheferna. Kontakt: Anton Steen Event-ID: 58916

1729


MÅNDAG 1 juli

22

● Hur sluter vi cirkeln? Cirkulär ekonomi i praktiken Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Global Utmaning Ämne: Ekonomi Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet, Stora Scenen Karta: G16 Beskrivning: Utvecklingen av en mer resurseffektiv ekonomi är avgörande för klimatpolitikens genomförande. Att företag bör ”stödja utvecklingen av en mer resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi” ståt att läsa i årets regeringsförklaring – men är inte hela samhället avgörande för denna utveckling? Medverkande: Joel Ahlgren, Moderator, Global Utmaning. Kontakt: Joel Ahlgren Event-ID: 59243

9

● Hjälp företag att göra rätt Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Näringsliv Ämne: Näringsliv Plats: Hamngatan 3 Platsbeskrivning: Svenskt Näringsliv trädgård Karta: I11 Beskrivning: Ärenden om tillstånd, tillsyn och kontroll är den vanligaste kontakten mellan företag och kommuner. Hur kan det lokala företagsklimatet förbättras och hur kan kommunernas myndighetsutövning bli mer främjande? Medverkande: Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region. Paul Dino Larsson, ICA Maxi Visby. Lars Isacsson, Kommunstyrelsens ordförande, Avesta. Ulrika Ek, Ägare, Gotlands strumpfabrik, Ullboxen AB. Christer Östlund, Svenskt Näringsliv. Annelie Sirsjö, Svenskt Näringsliv. Elisabeth Sanberg, Moderator. Kontakt: Kirsten Åkerman Event-ID: 59372

17239

● Seglande stora och små fartyg - framtidens sjötransporter? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lighthouse Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Maritim Mötesplats Karta: I10 Beskrivning: Sjöfarten måste minska sin miljö- och klimatpåverkan och det krävs kreativa lösningar för minskad förbrukning av fossila bränslen och minskade utsläpp. Att ta vinden till hjälp är inte ett kliv bakåt utan framåt med nya tekniker. Medverkande: Per Tunell, COO, Wallenius Marine. Vendela Santén, Projektledare forskning, SSPA Sweden AB. Karl Garme, Forskare, Marina system, KTH. Åsa Burman, Verksamhetschef (moderator), Lighthouse. Kontakt: Lars Nicklason Event-ID: 59378

34

● Finanssektorn som draglok - så ska finansbranschen bli än mer kraftfull i klimatomställningen Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SEB Ämne: Klimat/ miljö Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Vi måste klara klimatomställningen. Finansmarknaden har en nyckelroll för att skapa ekonomiska drivkrafter som bidrar till en hållbar omställning. Hur kan finanssektorn vara en mer kraftfull motor för företag och samhälle att ställa om? Medverkande: Johan Torgeby, VD och koncernchef, SEB. Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, (MP). Claes de Faire, Moderator. Kontakt: Frank Hojem, Presschef Event-ID: 59849

17239

● Nationella pålagor ett hot mot svensk handel och innovation Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Handel, ElektronikBranschen, HUI Research Ämne: Ekonomi Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Platsbeskrivning: Handelns hus Karta: I12 Beskrivning: Vad får nationella punktskatter och avgifter, såsom privatkopieringsersättning, kemikalieskatt och pant på elektronik, för konsekvenser för marginalerna för de svenska handlarna i elektronikbranschen och vilka kan de långsiktiga effekterna för Sverige som IToch innovationsnation bli? Medverkande: Klas Elm, Vd, ElektronikBranschen. Jonas Arnberg, Vd, HUI Research. Johan Davidsson, Chefsekonom, Svensk Handel. Niclas Eriksson, Vd, Elgiganten. Kontakt: Klas Elm, Vd Event-ID: 59897

72

● Riv gränshinder och öka tillväxten Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Greater Copenhagen Committee - En del av Öresundshuset Ämne: Internationella frågor Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: EU-kommissionen har pekat ut Öresundsregionen som en framgångsrik gränsregion. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar och samhällsekonomiska vinster att hämta genom att riva gränshinder. Hur kan ett ökat samarbete på nordisk och regional nivå bidra till att lösa gränshinder? Medverkande: Bertel Haarder, Folketingsmedlem och Danmarks representant i Nordiska ministerrådets Gränshinderråd, Venstre. Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne (M). Kontakt: Elin Malm, Utvecklingsstrateg Event-ID: 59915

124

● Hederskultur och sjukvård

problem bland sina patienter? Medverkande: Camilla Starck, Läkare. Kontakt: Sofia Nilsson Event-ID: 56240

23

● Ingen minns en fegis - det modiga ledarskapet hos politik och förvaltning Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Näringsliv Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: Digitalisering, kompetensutveckling, demografi, framtidens välfärd, mångfald. Utmaningarna är många och den stora frågan är vem som ska skapa förutsättningarna och lösa problemen. Medverkande: Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry Lab, Ericsson. Rickard Sundbom, Stadsdirektör, Södertälje Kommun. Katarina Graffman, Antropolog, PhD Inculture. Kontakt: Jessica Carragher Wallner Event-ID: 57761

139

● Hur kan skolmiljön möta elevernas förutsättningar och behov? Tid: 09:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för delaktighet Ämne: Utbildning Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Delaktighetsforum, Sävesalen, 2 tr Karta: J13 Beskrivning: Hur kan skolmiljön utformas så att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte blir ett hinder? De närmaste åren behöver många skolor byggas och rustas upp. Hur ser vi till att den nya skolan utformas efter elevens behov och förutsättningar? Medverkande: Eva Rännar, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Erika Johansson, utredare, Myndigheten för delaktighet. Ida Kåhlin, ordförande, Sveriges arbetsterapeuter. Emelie Sköld, pedagog, ESS-gymnasiet - en skola med specialpedagogisk profil. Annika Nyström Karlsson, projektledare för projektet Tillgängliga lärmiljöer, Gotland. Ungdomar med erfarenhet av egen funktionsnedsättning i skolan. Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet. Kontakt: Kalle Jönsson Event-ID: 57809

617239

● Skapar AI och automatisering ett nytt utanförskap? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska ESF-rådet Ämne: Digitalisering Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lojsta Karta: F12 Beskrivning: Redan idag skriver journalist-botar sportreferat och nyhetsbrev, du kan ta hjälp av AI för att analysera och granska kontrakt och inom vården används datoriserad bildanalys för snabbare och exaktare diagnostik. Kommer vi att se ett nytt utanförskap – där högutbildade akademiker ingår? Medverkande: Lars Lööw, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Anna Palmgren, Sektionschef digitalt engagemang, Arbetsförmedlingen. Jan Gulliksen, Professor Människa-dator interaktion, Kungliga Tekniska Högskolan. Peter Salander, Moderator, Gullers grupp. Kontakt: Annika Rosing, tf Kommunikationschef Event-ID: 59419

617239

● Mer fred på jorden med kvinnor vid förhandlingsborden – eller? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kvinna till Kvinna, Försvarshögskolan Ämne: Jämställdhet Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i Världen Karta: I12 Beskrivning: Ofta hörs argumentet att kvinnor måste inkluderas i fredsförhandlingar men ändå sker detta alltför sällan. Stämmer det att fredsavtal blir mer hållbara om kvinnor är med? Vad säger forskningen? Kvinnor startar sällan krig - varför ska de då förhandla fram freden? Medverkande: Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna. Annick Wibben, professor, Försvarshögskolan. Kontakt: Anna-Carin Hall, pressansvarig Event-ID: 56839

234

● Från innovation till integration – hur skapas en digifysisk sjukvård med patienten i centrum? Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Capio Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Sjukvårdens digitalisering ställer höga krav på omställningsförmåga. Vi beskriver hur den medicinska och tekniska sidan utvecklats snabbt de senaste åren medan sjukvårdssystemet i princip inte förändrats. Vilka organisatoriska och ekonomiska systemförändringar krävs för att stödja digitaliseringen? Medverkande: Towa Jexmark, innovationschef, Ramsay Générale de Santé/Capio (fd. vd Capio Go). Margareta Danelius, tillträdande chefläkare, Capio Sverige (fd. chefläkare Capio Go). Daniel Olsson, vice affärsområdeschef, Capio Närsjukvård. Göran Stiernstedt, särskild utredare och läkare, Regeringen. Emma Spak, ST-läkare och samordnare för nära vård, SKL. Peter Lindgren, vd inst. för Hälso- och sjukvårdsekonomi och adj. professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet. Charlotta Kjellberg, moderator, Dagens Medicin. Kontakt: Maria Tunebro Event-ID: 58399

172349

Tid: 09:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) Ämne: Jämställdhet Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Vilka särskilda svårigheter står vi inför inom vårdsystemen när det kommer till människor som lever under hederskultur? Är vårdpersonalen tillräckligt kvalificerad för att upptäcka och ta itu med hedersrelaterade

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 1 juli

BLUEBEAM REVU Insikt och överblick för hela byggteamet

PDF

SKAPA

MARKERA

SAMARBETA

ORGANISERA

Ladda ner en testversion på www.bluebeam.se


24

MÅNDAG 1 juli

● Hindras innovatörer att utveckla svensk välfärd? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Ämne: Näringsliv Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Tjänsteföretagens hus - powered by Almega Karta: E15 Beskrivning: Historierna om innovatörer i välfärden som hindras att starta eller utveckla sin verksamhet är talrika. Hur kan behoven i välfärden vara så stora och motståndet mot nya samhällsbyggare samtidigt vara så kompakt? Kan vi lära oss något från välfärdens pionjärer? Medverkande: Jane Lindell Ljunggren, VD, Hattstugan. Kontakt: Evelina Kogsta, Näringspolitisk expert Event-ID: 58684

1723

● Framtidens föränderliga arbetsliv: Hållbarhet i det digitala arbetslivet Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring Ämne: Forskning Plats: Klosterbrunnsgatan 3 Platsbeskrivning: Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv Karta: L16 Beskrivning: Digitalisering och andra förändringstrender skapar möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv. Vad behöver vi veta om dessa trender för att skapa god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen? Medverkande: Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, (S) Arbetsmarknadsdepartementet. Nader Ahmadi, Generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Kristina Palm, Docent i industriell arbetsvetenskap, KTH, Karolinska Institutet och Karlstads Universitet. Susanna Stymne Airey, Chef Förebygga, AFA Försäkring. Ellinor Persson, Moderator. Kontakt: Camilla Hagblom, Projektledare Event-ID: 57117

17239

● Detta vill jag uträtta i Europaparlamentet – fem nya år i Bryssel och Strasbourg Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset, mittemot Kallis Karta: E11 Beskrivning: Den 2 juli inleder Europaparlamentet en ny mandatperiod. Klimatet, migrationen, den inre marknaden och – inom kort – val av ordförande för EU-kommissionen, är några av frågorna på dagordningen. Vad tycker de svenska ledamöterna? Vad är viktigast för dem och hur arbetar de för att nå dit de vill? Medverkande: Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Kontakt: Klas Jansson Event-ID: 58210

12349

● Praktik får kvinnor att välja en teknisk utbildning, ger en målbild för studenter och motivation. Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tekniksprånget Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Kompetensförsörjningsfrågan är en ödesfråga för Sverige. Jakten på ingenjörer är högt upp på många arbetsgivares agenda, såväl privat som offentlig sektor. Könsaspekten är en nyckelfråga,ingenjörsutbildningarna behöver bli mer attraktiva för unga kvinnor för att skapa en mer heterogena arbetsmarknad Medverkande: Klas Wåhlberg, VD, Teknikföretagen. Carl-Henric Svanberg, Preses, IVA. Lena Erixson, Generaldirektör, Trafikverket. Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå tekniska universitet. Tobias Krantz, Moderator, Chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv. Fredrik Christensson, Utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet. Gunilla Svantorp, Utbildningsutskottets ordf, Socialdemokraterna. Jonas Gustavsson, VD, ÅF. Alexandra Ridderstad, Verksamhetschef, Tekniksprånget. Kontakt: Alexandra Ridderstad, Verksamhetschef Event-ID: 58426

23

● 9 av 10 män som misshandlar kvinnor får frikort - när tar samhället ansvar? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Freezonen - kvinno-, tjej-, brottsofferjour Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Under 2018 anmäldes 28 700 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år. Hur ser makten, våldet och feminismens kamp ut? Medverkande: Carin Götblad, Regionpolischef, Polisen, polisregion Mitt. Susanna Udvardi, Verksamhetschef, Freezonen - kvinno-, tjej-, brottsofferjour. Margareta Garpe, Dramatiker, regissör, Grupp 8. Kontakt: Susanna Udvardi, Verksamhetschef Event-ID: 58847

1239

● Varför matchas inte fler på Sveriges arbetsmarknad? Morgondagens ekosystem kommer revolutionera Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ideella föreningen Swedish JobTech Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Mellangatan 19, parkering mitt emot Platsbeskrivning: DoubleCheck Arena Karta: K14 Beskrivning: Intelligenta robotar, datadrivna analyser, AI, AR och VR, spelifiering, simulatorer mm. kommer att vända upp och ner på dagens rekryteringsprocesser. Effektiviteten höjs kraftigt och rekryteringstiderna kortas väsentligt. Tillskottet till samhällsekonomin blir betydande när vakanstiderna krymper. Kontakt: Eva von Wernstedt, VD Event-ID: 58454

129

● Kommunernas roll som motor för en hållbar utveckling Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aktuell Hållbarhet Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Ak-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

tuell Hållbarhet Arena Karta: J13 Beskrivning: Klimat, konsumtion, plast, cirkulär ekonomi. Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Kontakt: Susanna Ullman Event-ID: 58456

1724

● Är tv-sport en demokratisk rättighet? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Media, Resumé, Medievärlden Ämne: Media/journalistik Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: Sändningsrättigheterna till vinteridrotter är den senaste i raden av rättigheter som har köpts upp av kommersiell aktör och flyttas från public service. Beloppen är svindlande. Hur påverkas tittarna, förbunden, mediebolagen och samhället av den här utvecklingen? Behöver rättighetsmarknaden regleras? Medverkande: Madeleine Nilsson, redaktör, Dagens Media. Kontakt: Josefin Ekman, projektledare Event-ID: 58624

1

● Säker vård med omvårdnadskompetens-eller fler händer i vården? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk sjuksköterskeförening Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: sal B24 Karta: G11 Beskrivning: Uppskjutna operationer, långa vårdköer och överbeläggningar hör idag till vardagen inom vården. Bristen på både grund-och specialistutbildade sjuksköterskor är ett akut problem. Har arbetsgivarna analyserat vad som krävs för att rekrytera och behålla sjuksköterskor? Är sakorienterad vård en bra idé? Medverkande: Oili Dahl, Utbildningschef, vice Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening. Torie Palm Ernsäter, Sakkunnig kvalitet-vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening. Charlotta George, Chief nurse officer, Socialstyrelsen. Kontakt: Torie Palm Ernsäter Event-ID: 58653

7239

● SDG-målen - Inkludering på riktigt. Hur skapar vi en inkluderande framtid? Tid: 09:10–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden), Sight Savers Ämne: Internationella frågor Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: SAL D-24 Karta: F10 Beskrivning: Alla talar om de globala målen och ”leave no one behind” . Vad är det som leder till inkludering på riktigt i internationellt utvecklingsarbete och vad driver arbetet framåt i olika miljöer? Hur kan samarbeten förändra attityder runt funktionsvariationer i praktiken? 10 lärdomar från fältet Medverkande: Cornilla von Plomgren, Chef Norden, Sightsavers. Karin Strömqvist Bååthe, Gerneralsekreterare, Social Venture Network. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 56981

725349

● Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken? Tid: 09:10–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Klimat/miljö Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: East Sweden Arena, Trädgården Karta: K10 Beskrivning: Hur får vi fler att sortera under diskbänken? Förordningen om fastighetsnära insamling har satt nytt ljus på den frågan. Hur går vi från snack till verkstad, på nationell och lokal nivå, för en cirkulär ekonomi? Kan lokala samarbeten vara en väg att öka återvinningen? Medverkande: Kerstin Cederlöf, Stf generaldirektör, Naturvårdsverket. Beatrice Rindevall, Chefredaktör, Supermiljöbloggen. Klas Gustafsson, Vice vd, Tekniska Verken och ledamot av Delegationen för cirkulär ekonomi. Johan Rydberg, VD, CleanTech Östergötland. Marie Hägglund, gruppchef, hållbarhet och miljökommunikation, Linköpings kommun. Karin Klingenstierna, Moderator. Kontakt: Anchi Alm Event-ID: 57270

124

● Krockar barnkonventionen och idrotten? Tid: 09:10–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Bris - Barnens rätt i samhället, Riksidrottsförbundet Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget Karta: K14 Beskrivning: När barnets bästa som är en av barnkonventionens centrala grundstenar krockar med idrottens uppbyggnad, och demokratiska struktur. Hur kan ledare i vardagen möta varje barns bästa i en träningsgrupp med olika ambitionsnivå, utvecklingsnivå, olika kunskap? Medverkande: Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, Bris. Maria Engelfeldt, Chef distriktsutveckling, Riksidrottsförbundet. Åsa Ekman, Barnrättsexpert. Mattias Hjelmberg, Moderator, Riksidrottsförbundet. Kontakt: Maria-Pia Cabero Event-ID: 58041

172

● Desinformation, mediemisstro och näthat – Sverige behöver en nationell MIK-strategi Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västra Götalandsregionen Ämne: Kommunikation/information Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Utbildningsbakgrund blir allt mer avgörande för hur man konsumerar och värderar nyheter när näthat, desinformationsspridning och misstro mot medier blir vanligare. Hur ska stat, region och myndigheter samverka för att vända utvecklingen


MÅNDAG 1 juli och göra svenska medborgare till medieborgare? Medverkande: Hanna Stjärne, VD, Sveriges Television (SVT). Anette Novak, direktör, Medierådet. Anna Sibinska, riksdagsledamot, (MP) Kulturutskottet. Carl Heath, nationell utredare. Ulla Carlsson, Unesco-professor i MIK, Göteborgs universitet. Conny Brännberg, ordf kulturnämnden, (KD) Västra Götalandsregionen. Daniel Andersson, 1 vice ordf kulturnämnden, (L) Västra Götalandsregionen. Katti Hoflin, moderator, kulturchef Västra Götalandsregionen. Kontakt: Sofia Lubian Event-ID: 56450

12349

● The future is AI-mazing Tid: 09:15–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Google Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Googles innergård Karta: J12 Beskrivning: Today, AI has become a core part of the technology industry, contributing to individuals, businesses and society. How far have we come in the development of the technology, and where are we heading? Medverkande: Blaise Aguera y Arcas, Distinguished Scientist, Google. Eva Fors, Regional Director Google Cloud Northern Europe, Google. Kontakt: Elina Durefors, Project leader Event-ID: 59907

1239

● Hållbara attraktiva städer är Sveriges främsta konkurrensfördel – hur skapar vi dem? Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Regeringen har tillsatt en riksarkitekt som ska arbeta med de arkitekturpolitiska målen från nationellt håll. Vilka utmaningar och möjligheter finns i arbetet med att skapa attraktiva, hållbara städer? Vad visar forskningen och vad säger medborgarna, det offentliga och näringslivet? Medverkande: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket. Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren. Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad. Anna-Johanna Klasander, forskningschef, White. Gunilla GrahnHinnfors, moderator, Västsvenska Handelskammaren. Ulrika Bokeberg, Kollektivtrafik- och infrastrukturchef, VGR. Kontakt: Ingrid Pousard Event-ID: 56193

12349

● Behövs en digital infrastruktur för transporterna? Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Predictive Movement Ämne: Digitalisering Plats: Trappgränd 1 Platsbeskrivning: Stadsutvecklingsdagarna Karta: L10 Beskrivning: Transportpolitikens utmaningar kan lösas med digitaliseringen. Nya appar och mobilitetstjänster kan göra mycket, men politiken behöver bestämma vilken roll det offentliga ska spela. Passiv eller proaktiv? Medverkande: Per Ankersjö, moderator. Kontakt: Nanna Mannerfelt Event-ID: 59911

17239

● Vad krävs för att försörja försvarets förmåga i framtiden?

terare, Giva Sverige. Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum. Ann Svensén, Moderator. Kontakt: Liv Bolmgren, Samordnare Event-ID: 56704

23

● Hjärndopning – drogframkallad kreativitet? Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet, U-FOLD Ämne: Barn/ungdom Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Dopning aktualiseras oftast i idrottsliga sammanhang. Men intresset för prestationshöjande preparat når även andra arenor. Vissa dopar sig för att öka sin akademiska prestanda. Medverkande: Mathias Hallberg, Professor, Uppsala universitet. Annika Jankell, Moderator, journalist, Wakai. Fred Nyberg, Professor, Uppsala universitet. Charlotte Rehnman-Wigstad, Direktör, CAN, Stockholm. Pia Steensland, Riksdagens socialutskott, (KD) Stockholm. Mohamad Hassan, Kommunalråd, (L) Uppsala. Kontakt: Fred Nyberg, Professor Event-ID: 56979

172349

● Människan, fisken och framtiden - det nya hållbara skärgårdslivet Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten Ämne: Hållbarhet Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Skärgården i Östersjöregionen är områden med höga känsliga naturvärden. Samtidigt finns det ett tryck på exploatering från turism och sjöfart. För en hållbar tillväxt krävs nya arbetssätt. Hur kan ny teknologi för analys av stora datamängder ge oss nya kunskaper om samband i ekosystemet? Medverkande: Thomas Johansson, Enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten. Magnus Petzäll, Avdelningschef Digital Utveckling, Havs- och vattenmyndigheten. Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten. Kontakt: Pernilla Johansson Event-ID: 57395

2349

● Nätläkare i primärvården – ett hot eller en möjlighet för patienter med kroniska sjukdomar? Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk Ämne: Vård och omsorg Plats: Södra kyrkogatan 11 Platsbeskrivning: Vid Stora Torget Karta: L19 Beskrivning: På kort tid har antalet besök hos privata nätläkare ökat explosionsartat. Kritiken mot de nya vårdaktörerna har stundtals varit hård. Men är vård på nätet ett hot mot patientsäkerheten i primärvården - eller innebär nätläkarna att intentionerna om en god och nära vård kan uppfyllas? Medverkande: David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk förening för diabetologi. Johan Hultberg, riksdagsledamot, (M) Västra Götaland, typ 1-diabetiker. Daniel Forslund, biträdande regionråd, (L) Region Stockholm, ordf beredningen för digitalisering, SKL. Nasim Farrokhina, kvalitets- och forskningsdirektör, Kry. Göran Hägglund, moderator. Kontakt: Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director Event-ID: 59651

39

Tid: 09:15–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Teknik- och Säkerhetsforum:Almedalen Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Teknik- och Säkerhetsforum:Almedalen Karta: G17 Beskrivning: Vilka behov har Sverige, hur når vi operativ förmåga med rätt materiel, rätt logistik och rätt tekniskt kunnande och säkrar vi att förmågan är robust och uthållig? Vilken strategi behöver försörjningen av försvaret och vad får den för konsekvenser för en kommande materielförsörjningsstrategi? Medverkande: Annika Nordgren Christensen, Moderator. Göran Mårtenson, Generaldirektör, Försvarets matrielverk. Lena Gillström, VD, BAE Systems Bofors. Tommy Gustavsson Rask, VD, BAE Systems Hägglunds. Kontakt: Hanna Olofsson Event-ID: 58088

● Miljardsatsning på vårdinformationsstöd – är vi redo för en digital revolution?

● Är aktivt lyssnande en demokratisk muskel?

17239

172

Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Gotland Ämne: Demokrati Plats: Annan plats Platsbeskrivning: Almedalen Beskrivning: Det är skillnad mellan att höra och att lyssna aktivt. Att lyssna aktivt är en förmåga som du kan träna, en kraft som ökar nyfikenhet och bekämpar fördomar. När tränade du din demokratiska muskel, att lyssna aktivt senast? Medverkande: Elin Nysten, Demokratifitness instruktör, Region Gotland. Frida Ganshed, Demokratifitness instruktör, Region Gotland. Kontakt: Elin Nysten, Delprojektledare Almedalsveckan Event-ID: 55647

239

● Hur skapas en hållbar finansiering som säkrar ideella organisationers livskraft? Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Giva Sverige - branschorganisationen för tryggt givande, Forum - idéburna organisationer med social inriktning Ämne: Demokrati Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Hållbar finansiering är en förutsättning för ideella organisationers livskraft och röst. Det finns ett brådskande behov av att långsiktigt säkra det svenska civilsamhällets roll som samlande och demokratiutvecklande kraft. Medverkande: Jakob Forssmed, Riksdagsledamot, (KD). Lars Bryntesson, Regionpolitiker, Region Stockholm, (S). Charlotte Rydh, Generalsekre-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

25

Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sirona AB Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B25 Karta: G11 Beskrivning: Sveriges regioner ställer om till en nära vård samtidigt som miljardsatsningar görs på moderna vårdinformationsstöd. Hur ska krafterna från de parallella paradigmskiftena sträva åt samma håll för att skapa framtidens vård – patientnära, proaktiv och tillgänglig? Medverkande: Carolina Wallenius, VD, Cerner Sverige. Göran Ekestubbe, E-health director, Sirona AB. Johan Assarsson, VD, Inera. Monica Winge, PhD, Forskare inom medicinsk informatik, Stockholms Universitet. Patrik Sundström, Programansvarig för e-hälsa, SKL. Britta Stenson, Moderator, Sirona AB. Kontakt: Maria Ekman, Kontorschef Event-ID: 55866

● Återvinna eller förlora, är det ett svårt val? Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Ventilation, Energieffektiviseringsföretagen Ämne: Byggande Plats: Holmen, H604 Platsbeskrivning: Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet Karta: E7 Beskrivning: Energieffektivisering skall alltid vara lönsamt annars blir det inte gjort. Det är ett resonemang man ofta hör. Det tänkvärda är om man fortsätter att slösa och hur lönsamt är detta? Dagens effektpriser påverkar också lönsamheten vilket gör det svårt att räkna rätt vid energieffektivisering. Medverkande: Roland Jonsson, Senior Energikonsult, WSP. Kontakt: Britta Permats Event-ID: 56793

39


26

MÅNDAG 1 juli

● Finns det mer än bara skog i glesbygd? Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Norrbotten, Norrbottens Länsungdomsråd Ämne: Barn/ungdom Plats: Cramérgatan 8, trädgården Platsbeskrivning: Norrbottensarenan Karta: H11 Beskrivning: Urbaniseringen är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Många väljer att flytta till storstäder – framför allt unga människor. Måste det vara så? Eller går det att utmana den rådande normen? Medverkande: Hilja-Maja Nurkkala, Vonontär, Norrbottens Länsungdomsråd. Emilia Sällinen, Volontär, Norrbottens Länsungdomsråd. John Öberg, Volontär, Norrbottens Länsungdomsråd. Karin Burman, Volontär, Norrbottens Länsungdomsråd. Tomas Mörtberg, Kommunalråd, (C) Övertorneå. Lotta Svensson, Forskare och sociolog, Hälsinglands utbildningsförbund. Linda Ylivaino, Riksdagsledamot, (C) Sveriges Riksdag. Nils-Olov Lindfors, Regionråd, (C) Region Norrbotten. Linnea Huhta, Ordförande, Ung i Tornedalen. Terese Bengard, Verksamhetsledare, Hela Sverige ska leva. Kontakt: Åsa Snällfot Event-ID: 57080

72349

● Höjd skatt för Sveriges företagare – rätt väg för högre pensioner? Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skandia Ämne: Ekonomi Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård Karta: E13 Beskrivning: I centrum för pensionsdebatten finns nu förslag från flera politiker om att höja pensionerna genom att höja avsättningarna till den allmänna pensionen. Men hur ska det gå till? Och är höjd skatt för Sveriges företagare den enda lösningen? Medverkande: Frans Lindelöw, Koncernchef, Skandia. Mattias Munter, Moderator och pensionsekonom, Skandia. Håkan Svärdman, Samhällspolitisk chef, Forena. Solveig Zander, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Mats Persson, Riksdagsledamot, Liberalerna. Mats Langensjö, Utredare. Patrik Nilsson, Samhällspolitisk chef, Företagarna. Renée Andersson, Utredare, LO. Kontakt: Carl Otto Berg, Public Affairs Event-ID: 57803

1239

bildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B27 Karta: G11 Beskrivning: Lärarbristen är kommande år stor. Nära 80 000 lärare beräknas saknas i landets klassrum 2035. Ska klassrummen stå lärarlösa i väntat på behöriga lärare? Vilka andra vägar finns? Medverkande: Anna Ekström, utbildningsminister, utbildningsdepartementet. Lisa Oldmark, HRdirektör, AcadeMedia. Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet. Ebba Kock, ordförande, Sveriges Elevkårer. Peter Wilcke, verksamhetschef, NTI-skolan. Peter Haglund, t.f. verksamhetschef, Linguista. Willy Silberstein, Moderator. Kontakt: Kajsa Tiren, Kommunikationschef Event-ID: 57664

172349

● Nu är det dags för ett paradigmskifte i arbetet mot våld i nära relationer Tid: 09:50–10:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Maria Bauer AB, Safe Homes and Care AB, Framvik Produktion AB Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hästgatan 12 Platsbeskrivning: Seminarievalvet Karta: M13 Beskrivning: Ska våld i nära relation ses som en folkhälsofråga? Varje år utsätts tusentals vuxna och barn för hot- och våld av en närstående och 2018 dödades 22 kvinnor av en fd partner eller en partner. Det är dags att arbeta med frågan på ett nytt sätt utifrån flera perspektiv. Hur gör vi det tillsammans? Medverkande: Maria Bauer, Beteendevetare, föreläsare, författare, expert på hot, våld och konlikthantering, Maria Bauer AB. Maria Fischer, Verksamhetschef, Safe Homes & Care AB. Anna Ekvall, Advokat, Advokat Ekvall. Axel Fors, Kriminolog, socionom, VD, Framvik Produktion AB. Anna-Maria Corazza Bildt, Samordnare för barns rättigheter, Europaparlamentet. Toni Tuunainen, VD, TT Stödet AB. Cecilia, Ander. Kontakt: Maria Bauer AB, Beteendevetare, föreläsare, författare Event-ID: 60027

39

● Förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan

Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fryshuset Ämne: Barn/ ungdom Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan Karta: H10 Beskrivning: Ungas delaktighet och involvering för att nå de globala målen är avgörande för att de ska lyckas. Hur kan unga påverka idag? Hur kan vi stötta ungas påverkan ännu mer? Hur låter vi ungas engagemang i hållbarhetsfrågor och de globala målen bli en självklar del i vårt arbete? Kontakt: Jenni Nylander Event-ID: 57056

Tid: 09:50–10:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: eHälsomyndigheten Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Platsbeskrivning: Läkartidningens tält Karta: J4 Beskrivning: Hur förändrar Nationella läkemedelslistan arbetssätten för förskrivare och farmaceuter? Vården, omsorgen, apoteken och patienten får tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Från och med 1 juni 2020 kan vård och apotek ansluta till läkemedelslistan. Medverkande: Anders Sylvan, Senior rådgivare, eHälsomyndigheten. Elin Karlsson, Ordförande Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, Läkarförbundet. Fredrik Boström, Chefsfarmaceut, Sveriges Apoteksförening. Janí Stjernström, förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet. Kontakt: Ulrika Borgelin-Stoltz, Kommunikationsstrateg Event-ID: 57449

● Jämställdhet i akademin – hur svårt får det vara?

● Hur bygger och behåller man en innovativ företagskultur?

Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet Ämne: Jämställdhet Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E22 Karta: G12 Beskrivning: Jämställdhet ska vara en självklarhet i hela samhället – inklusive universitet och högskolor. Men något skaver. Flickor har högre betyg i grundskolan än pojkar och kvinnor utgör majoriteten av universitetsstudenterna men ändå är mer än 70% av Sveriges professorer män. Varför? Hur svårt får det vara? Medverkande: Anneli Häyrén, Forskare, Uppsala universitet. Fredrik Bondestam, Föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning. Kontakt: Anna Ledin Event-ID: 58883

Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Breakit, Play’n GO Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Många företag brottas med att attrahera och rekrytera talanger. Hur bygger man då en hållbar och innovativ företagskultur? Medverkande: Carolin Solskär, innovationschef, Nordic Tech House. Paulina Modlitba, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 55584

● Hur kan unga påverka samhället i en hållbar riktning i linje med de globala målen?

23

1723

● Everyday AI for good - how artificial intelligence can solve societal challenges Tid: 09:45–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Google Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Googles innergård Karta: J12 Beskrivning: How is AI used to improve our everyday lives? What is its potential for Swedish competitiveness? What role does it play in the government’s ambition to become the best in the world at harnessing the potential of digitisation? Medverkande: Anders Ygeman, Minister for Energy and Digital Development, Google. Anders Arpteg, Principle Data Scientist, Peltarion. Robert Falck, CEO, Einride. Aditya Shah, AI Innovator. Sanjana Shah, AI Innovator. Eva Fors, Regional Director Google Cloud Northern Europe, Google. Kontakt: Elina Durefors, Project leader, Google Event-ID: 59918

1239

● Hälsosamt är lönsamt Tid: 09:45–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Frågor kring hur vi mår på jobbet har länge saknat ett strukturerat arbete, trots att det är bevisat att det är affärsmässigt smart att satsa på personalhälsa. Vilka verktyg har marknaden för att arbete med dessa frågor? Medverkande: Cecilia Söderström, HR-chef, Vasakronan. Inge Bohlin, arkitekt, Sweco. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56714

12

1389

● Tro som tillgång i vården? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, (G) som i Gud Ämne: Vård och omsorg Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Platsbeskrivning: Oscarssalen Karta: K14 Beskrivning: På Gotland samarbetar primärvården med en av frikyrkorna kring rehabilitering av långtidssjuka. Missbrukarvård på kristen grund har i många år fått offentligt stöd. På vilket sätt kan kristen tro vara en tillgång i vården? Vilka möjligheter och svårigheter finns? Medverkande: Ann-Christine Karlsten, Frälsningsarméns sociala arbete i Visby. Morten Sager, lektor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Maria Fälth, Kristdemokraterna, regionfullmäktige, Stockholm. Nina Eriksson, enhetschef, LP-verksamheten. Susanna Althini, distriktsläkare, Visby. Kontakt: Thomas Österberg Event-ID: 55707

● Hur mår den svenska demokratin? Tid: 10:00–10:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Demokrati Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: I ett nytt politiskt landskap fyller demokratin 100 år. Bör vi vänja oss vid långdragna regeringsbildningar, som gör talmannen till kändis? Medverkande: Andreas Norlén, talman, riksdagen. Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55718

123849

239

● Hur tacklar vi lärarbristen - är mer digitalisering en väg framåt? Tid: 09:45–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AcadeMedia Ämne: Ut-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 1 juli

Konsert – En hyllning till livet HurDET kan ÄR flexibel sjukskrivning hjälpa FRISKT ATT SÖRJA efterlevande attkantasorgen siggöraigenom sorgen? Sorg är ingen sjukdom. Ändå att du förlorar arbetsförmågan under kortare eller längre tid. Vad händer då? • Du blir sjukskriven, ofta med en diagnos som hör hemma i området psykisk ohälsa. • Du blir inte sjukskriven utan tvingas till arbetet vilket ofta medför att du faktiskt blir sjuk. Vad borde hända? • Det borde vara möjligt med en flexibel sjukskrivning där du arbetar när du orkar och återhämtar dig när kraften inte räcker till. • Man borde möjlighet sörja isjukskrivning sin egen takt är församt att lättare komma I seminariet går vifåigenom vadatt flexibel hur det skulle kunna tillbaka till arbete. Tisdagen den 4 juliIklockan 17.30 bjuder SAMS och svårigheter tillämpas för gruppen efterlevande. ett samtal kring möjligheter på en konsert i Vårdklockan, Adelsgatan 43. med flexibel sjukskrivning deltar ledamöterna Socialförsäkringsutskottet Besök SAMS i tältet på Cramérgatan H315 från så kan vi utveckla våra FJK , Kom lyssna på tankar Nilsson, om hur vi villoch att stödet till musikgruppen efterlevande bör förbättras. Kerstin Socialdemokraterna och Barbro Westerholm, Liberalerna. som ger oss musik och sång som en hyllning till livet. Samtalet leds av Kjell Westerlund, ordförande i SAMS. Musikinslagen varvas med dikter framförda av Elisabeth Lindström. Onsdagen den 4/7 kl 10.00 – 11.00 Fenomenalen Science center, Skeppsbron 6.

Vi finns på

www.samsorg.se

www.samsorg.se

Vi finns på

27


28

MÅNDAG 1 juli

● Försvarsberedningen – i takt med tiden? Tid: 10:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Allmänna Försvarsfören, AFF, Försvarsutbildarna, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKrVA Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Sigrid, fartyg Platsbeskrivning: Fartyget M/S Sigrid Karta: G5 Beskrivning: Kan en motståndare spärra tillflödet av livsmedel och andra förnödenheter? Hur stor är risken för cyberattacker, påverkansoperationer, sabotage och militära angrepp? Vilka åtgärder behöver vi göra för att minska riskerna? Medverkande: Björn von Sydow, Ordförande, Försvarsberedningen. Michael Claesson, Generalmajor, Försvarsmakten. Camilla Asp, Avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Robert Dalsjö, Forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Sverker Göranson, Styresman, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKrVA. Kristina Syk, Styrelseledamot, Allmänna Försvarsföreningen, AFF. Anna Wieslander, Moderator, Allmänna Försvarsföreningen, AFF. Kontakt: Kristoffer Bäckström, Avdelningschef Event-ID: 55859

123

● Är prispress viktigare än boendekvalitet och miljöpåverkan? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS Fabrikanternas Råd Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H532 Platsbeskrivning: VVS Fabrikanternas Råd Karta: E11 Beskrivning: Idag förbrukar vi ca 140 liter vatten per person och dygn. I ett förändrat klimat med återkommande torka och skyfall måste synen på vatten förändras. Människors beteende och attityd måste ändras samtidigt som vi behöver bygga smartare och vatteneffektivare installationer. Medverkande: Thomas Göransson, Moderator, Villeroy & Boch Gustavsberg AB. Johan Martinsson, Chef Bransch, Installatörsföretagen. Maria Ahlm, Projektledare hållbarhet och samverkan, IVL Svenska Miljöinstitutet. Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC Group. Kontakt: Anders Mårtensson, VD Event-ID: 56001

239

● Nästan 170 000 unga varken arbetar eller studerar, vad gör vi åt det? Tid: 10:00–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete, MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, SKL, Skolverket Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Platsbeskrivning: Duas tält Karta: L12 Beskrivning: Nästan var tredje gymnasieelev avbryter eller fullföljer inte sin utbildning och i gruppen 16–29 år finns det 170 000 personer som varken arbetar eller studerar. Vilka är de och vilket stöd behöver de får att fullfölja sina studier och etableras i arbetslivet? Vad görs redan idag? Medverkande: Susanne Zander, Koordinator, Dua. Marianne Lindblå, Undervisningsråd, Skolverket. Hans-Eric Wikström, Undersvisningråd, Skolverket. Gunnar Anderzon, Utredare, SKL. Carolin Sundberg, Utredare, SKL. Rebecka Herdevall, Utvecklingsledare, MUCF. Mario Zetino, Utvecklinsgledare, MUCF. Oskar Svensson, Moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 56171

61239

● Klimatsmart byggkoncept - 90% trä, energieffektivt och med giftfria material Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Bygg 8-våningshus industriellt, sunt och prisvärt. Med trästomme av lätt-reglar/ balkar, träfiberisolering, fasader med trämaterial och med enkel teknik gör vi redan det som efterfrågas av samtid och framtid. Medverkande: Maria Block, Arkitekt SAR/MSA, Block Arkitektkontor. Kontakt: Maria Block, Arkitekt SAR/ MSA Event-ID: 56285

7239

● Hur säkerställer du en inkluderande, hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö med breddad rekrytering Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network, SVN Sweden Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: SAL D-24 Karta: F10 Beskrivning: Kända framgångsfaktorer för lönsamma organisationer är en långsiktigt hållbar, hälsofrämjande och inkluderande arbetsmiljö. Vad krävs för att företag och organisationer ska leva sina värderingar och samtidigt skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö som leder till effektivitet och lönsamhet? Medverkande: Patrik Andersson, VD och ledarskapskonsult, styrelseledarmot Social Venture Network, Helhetskommunikation. Greta Högberg, Seniorkonsult, coach och arbetsmiljökonsult, Helhetskommunikation. Lena Sköld Hultberg, HR-chef, Migrationsverket. Jennie Bacchus Hertzman, Senior projektledare och analytiker, Kantar Sifo. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 56430

172349

● Dags att se möjligheterna i utsatta områden Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polismyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: 600 000 personer, eller 6 procent av Sveriges befolkning, lever i utsatta områden. Hur kan samhället tillsammans arbeta för att nå polisens vision – att vi inte ska ha några utsatta områden? Vilka aktörer behöver agera och vad behöver de göra för att lyckas vända utvecklingen på fler håll? Medverkande: Linda Staaf, Chef för underrättelseenheten, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten. Pia Sjunnegård Dahlbom, Biträdande regionpolischef, Region Stockholm, Polismyn-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

digheten. Ahmed Abdirahman, Näringspolitisk expert, integration, Stockholms Handelskammare. Max Åkerwall, Chef för lokalpolisområde Södertälje, Polismyndigheten. Rickard Sundbom, Stadsdirektör, Södertälje kommun. Kontakt: Jonas Beltrame-Linné, Pressekreterare Event-ID: 56479

12349

● Finns förutsättningar för pensionssparande för alla? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Dagens pensionssystem innebär ett stor ansvar för den enskilde medborgaren. Olika förutsättningar påverkar utfallet. Kan en ny form för pensionsparande ändra dessa? Vilka insitament finns för att pensionsspara eller är höjd pensionsålder enda lösningen? Medverkande: Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF. Peter Hellberg, 1e vice förbundsordförande, Unionen. Martin Norrby, Fler Unga. John Weinerhall, 2e vice förbundsordförande, MUF. Ewa Andersen, Vd, Sparbankernas Riksförbund. Lennart Ekdal, Moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56548

2349

● Finns det plats för religion och tro i Sverige? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen Karta: I20 Beskrivning: Religion och tro har på nytt blivit mer synliga i Sverige. Men hur accepterade är egentligen religiösa uttryck i vårt samhälle? Hur är det att leva som troende i världens mest sekulariserade land? Hur hanterar vi krockar som uppstår? Hur kan vi tillvarata religionens positiva kraft i samhällslivet? Medverkande: Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Hasnain Govani, handläggare religiösa minoriteter, Myndigheten för stöd till trossamfund – SST. David Thurfjell, professor religionsvetenskap, Södertörns högskola. Anna Lindman, journalist, programledare. Kontakt: Magnus Sundell, programproducent Event-ID: 56611

1234

● Freedom of speech is choked by Islamic blasphemy laws. How? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free Int. Ämne: Yttrandefrihet Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Asia Bibi was imprisoned in Pakistan for blasphemy since 2009. Saudi blogger Raid Badawi is sentenced to 10 years in prison and 1000 lashes. Bloggers in Bangladesh and Jordan are imprisoned or murdered due to islamic blasphemy laws. Journalists and artists in Europe face similar fate. Medverkande: Kamal Fahmi, Inter. Director, Set My People Free. Kontakt: Kamal Fahmi Event-ID: 56915

3

● Från nyanländ till nyanställd – har våra nordiska grannar svaret? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Tavernatältet Karta: E12 Beskrivning: I Danmark ska flyktingar ut i jobb efter fyra veckor. Norge satsar på yrkesutbildningar. I Finland vill man korta etableringsprogrammen. Här i Sverige diskuteras subventionerade anställningar och sänkta ingångslöner. Målet är dock detsamma: fler nyanlända i varaktiga jobb. Vilken väg är den rätta? Medverkande: Sharon Jåma, moderator, journalist och programledare. Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Kristian Tronstad, By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), OsloMet - Storbyuniversitetet. Naomi, robot som hjälper nyanlända med finska språket, Helsinki Skill Center. Kristin Marklund, Projektledare, Nordens välfärdscenter. Kontakt: Annika Nummelin, Kommunikationsrådgivare Event-ID: 56969

672539

● Hur löser vi kompetenskrisen? Med en bättre matchning för småföretagen? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum, Örebro universitet Ämne: Ekonomi Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E30, plan 3 Karta: G11 Beskrivning: Svenska arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Samtidigt har antalet lärosäten och utbildningsplatser expanderat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att entreprenörer ska kunna anställa rätt kompetens och för att företagen ska växa? Medverkande: Johan Eklund, vd och professor, Entreprenörskapsforum, BTH och JIBS. Anna Kremel, ekon dr, Örebro universitet. Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv. Gunilla Nordlöf, gd, Tillväxtverket. Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef (moderator), Entreprenörskapsforum. Simon Edström, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer. Kontakt: Pernilla Norlin, Vice vd och kommunikationschef Event-ID: 57216

172349

● Alkoholreklamen fyller ungas glas Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ungdomens Nykterhetsförbund Ämne: Barn/ungdom Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Soberian Karta: J11 Beskrivning: Alkoholreklam är idag tillåtet i Sverige. På sociala medier flödar den fritt, framför allt i ungdomars flöden. Lagstiftningen säger att unga


MÅNDAG 1 juli under 25 inte ska exponeras för den typen av reklam, vilket sker i verkligheten varje dag. Kontakt: Isabelle Benfalk Event-ID: 57570

2

● Detta vill jag uträtta i Europaparlamentet – fem nya år i Bryssel och Strasbourg Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset, mittemot Kallis Karta: E11 Beskrivning: Den 2 juli inleder Europaparlamentet en ny mandatperiod. Klimatet, migrationen, den inre marknaden och – inom kort – val av ordförande för EU-kommissionen, är några av frågorna på dagordningen. Vad tycker de svenska ledamöterna? Vad är viktigast för dem och hur arbetar de för att nå dit de vill? Medverkande: Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Kontakt: Klas Jansson Event-ID: 58131

12349

● Det framtida förnybara elsystemet Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen, Ellevio Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Platsbeskrivning: Uteserveringen Karta: J12 Beskrivning: För att klara omställningen till ett helt förnybart elsystem räcker det inte att ändra hur elen produceras, det krävs även förändrad användning och transport av el. I det arbetet får både kunder och elnätsföretag mer aktiva roller än idag. Medverkande: Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen. Johan Lindehag, vd, Ellevio. Björn Berg, ceo, Ngenic. Viktoria Raft, moderator, Reformklubben. Kontakt: Josefina Bäckström Event-ID: 58945

1

● Framtidens föränderliga arbetsliv: Trender i arbetsmiljön – hur, vad och varför? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring Ämne: Forskning Plats: Klosterbrunnsgatan 3 Platsbeskrivning: Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv Karta: L16 Beskrivning: Digitalisering och andra förändringstrender skapar möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv. Vad behöver vi veta om dessa trender för att skapa god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen? Medverkande: Nader Ahmadi, Generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Jörgen Eklund, Professor emeritus, KTH. Susanna Stymne Airey, Chef Förebygga, AFA Försäkring. Ellinor Persson, Moderator. Kontakt: Camilla Hagblom, Projektledare Event-ID: 59153

17239

● Korttidsfrånvaron – viktigaste trenden att följa för ett hållbart arbetsliv Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, Previa Ämne: Annat Plats: Strandvägen 4.4 Karta: D12 Beskrivning: Den blinda fläcken i statistiken, korttidsfrånvaron, ger arbetsplatserna signaler att agera på för att motverka långtidsfrånvaro och stödja ett hållbart arbetsliv. Hur påverkar stress, konflikter och sociala arbetsmiljön frånvaron? Hur främjar företagen hälsa genom att följa korttidsfrånvaron? Medverkande: Per Larsson, Organisationskonsult specialiserad inom krisstöd/kränkande särbehandling, Previa. Lennart Sohlberg, Analytiker, Previa. Mandus Frykman, Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Regeringskansliet. Pontus Herin, Journalist och moderator, Dagens industri. Kontakt: Thomas Danielsson Event-ID: 59204

172349

● Vilka gör staden smartare? – Fokus digital infrastruktur Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Clear Channel Scandinavia Ämne: Hållbarhet Plats: Strandgatan 27, trädgården Platsbeskrivning: Primes trädgård Karta: G17 Beskrivning: Smarta, hållbara och inkluderande städer är beroende av ny teknik – men teknologiska framsteg är ingenting värda om de inte kommer staden till nytta. Redan idag finns digital infrastruktur vars potential och kapacitet inte används fullt ut. Lösningarna finns, men vilka tar tillvara på dem? Kontakt: Kawa Zolfagary Event-ID: 59256

3

● Sverige som plattform för världens mest innovativa bolag

tagare, tf, vd & chefredaktör, Svenska Dagbladet. Lars Grafström, Paneldeltagare, Kommersiell direktör, Alma Talent. Olov Carlsson, Moderator, Chefredaktör & ansvarig utgivare, Dagens Samhälle. Kerstin Neld, vd, Sveriges Tidskrifter. Kontakt: Elin Dannapfel Event-ID: 59307

3

● Kan pensionärer rädda världen? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Alecta Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: Arena för Erfarna Tankar Karta: E13 Beskrivning: Det samlade pensionskapitalet uppgår idag till cirka 5400 miljarder kronor. Ungefär hälften av det beloppet är tjänstepension. Sveriges pensionärer besitter, genom sitt ägande i stora institutioner som Alecta, en enorm makt att påverka den framtida ekonomiska utvecklingen. Hur kan vi underlätta? Medverkande: Gudrun Schyman, Initiativtagare till Fria pensionärer, FI. Carina Silberg, Hållbarhetsansvarig, Alecta. Staffan Ström, Pensionsekonom, Alecta. Ulrica Schenström, Moderator. Kontakt: Mikael Heinig, Styrelseordförande Event-ID: 59343

3

● Komplexiteten för beslut ökar – hur skapar vi en bättre genomförande förmåga av våra strategier? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: HållbarTillväxt Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Donners plats, H404 Platsbeskrivning: I början av Hamngatan Karta: I10 Beskrivning: Affärslandskapet förändrats snabbt med ökade krav på prestation och effektivitet och mindre långsiktighet vilket ställer nya krav på ledarskapet Medverkande: Göran Hedrén, Partner, specialist inom byggande av snabbväxande företag och vardagsinnovation. Marknadsekonom, TXP Tillväxtpartner. Kontakt: Åsa Rödén, Partner Event-ID: 59424

2389

● Plats i korgen: Nödnumret 112 – får alla ringa? Tid: 10:00–10:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: SOS Alarm, Räddningstjänsten Gotland, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor RAS, Storstockholms brandförsvar Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Skeppsbron, H96 Platsbeskrivning: Blåljustältet Karta: G6 Beskrivning: Samtalen ökar, många samtal av fel orsaker, håller ett enda nummer som princip? Hur lång tid tar det innan operatören svarar och hjälpen larmas ut? Medverkande: Anders Klarström, SOS Alarm. Kontakt: Veronica Sandström Event-ID: 59434

1238

● Eleffektfrågan – vi höjer hastigheten för att snabbare nå lösningarna Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Uppsala Ämne: Hållbarhet Plats: Donners plats 6 Platsbeskrivning: Verandan Karta: J11 Beskrivning: I Mellansverige har det under de senaste åren uppstått en brist på eleffekt. Detta leder bland annat till att planerade samhällsutbyggnader och etableringar av företag inte kommer till stånd. Vilka åtgärder behövs och hur samarbetar vi på lokal och regional nivå med den nationella nivån? Kontakt: Kristina Starborg Event-ID: 59521

17249

● Hur gör vi sjöfarten mer miljövänlig? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sjöfartsverket Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Maritima Mötesplatsen Karta: I10 Beskrivning: Sjöfarten är ett energieffektivitet transportslag med relativt små externa effekter i form av påverkan på miljö, klimat och infrastruktur jämfört med vägtransporter. Men hur ser vi till att sjöfarten är miljöeffektiv och konkurrenskraftig även i framtiden? Medverkande: Anders Roth, Mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet. Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket. Åsa Coenraads, Riksdagsledamot, Moderaterna. Mikael Larsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Åsa Burman, Verksamhetschef, Lightshouse. Niklas Härenstam, Moderator, Sjöfartsverket. Johan Büser, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Kontakt: Tobias Fälth, Kommunikationsstrateg Event-ID: 59699

23

Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Techarenan Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Scen 1 Karta: E11 Beskrivning: Vad gör Sverige till en unik plats för att driva företag? Hur har ett litet land som Sverige lyckats skapa några av världens mest kända varumärken och framstående bolag, vad betyder detta för nästa generations företagare och entreprenörer? Kontakt: Omid Ekhlasi Event-ID: 59263

● Ta dig förbi hindren i din chefskarriär

● Hur ska kvalitetsjournalistiken finansieras?

1723

129

Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Tidskrifter Ämne: Media/journalistik Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Platsbeskrivning: Takterassen Karta: I11 Beskrivning: Vilka intäktsslag ska media satsa på när det traditionella konsumentbeteendet förändras? Medverkande: Unn Edberg, Paneldeltagare, vd & chefredaktör, Vi media. Helena Giertta, Paneldeltagare, Chefredaktör & ansvariga utgivare, Tidningen Journalisten. Anna Careborg, Paneldel-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

29

Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ledarna - Sveriges Chefsorganisation Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Konstmuseets gård Karta: K14 Beskrivning: Många chefer upplever att de kört fast i sin karriär. Då blir det ännu viktigare att nätverka. Ditt personliga varumärke blir allt viktigare när rekryterare eller potentiella medarbetare lätt kan söka fram information om dig på sociala medier. Hur presenterar du dig idag? Kontakt: Johanna Norrman Event-ID: 59753


30

MÅNDAG 1 juli

● Piratkopiering är alltid en dålig affär Tid: 10:00–10:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Patent- och registreringsverket Ämne: Näringsliv Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Entrén Karta: F12 Beskrivning: Läkemedel, reservdelar, kläder, leksaker och elektronik – nästan allt är idag utsatt för piratkopiering. Det är ett växande problem och en ekonomisk katastrof för svenska företag. Medverkande: Peter Hedin, Senior Policy Adviser, Patent- och registreringsverket. Kontakt: Oscar Dieden Event-ID: 59827

7239

● Legal och illegal avfallshantering – vår nästa stora utmaning Tid: 10:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Söderenergi Ämne: Hållbarhet Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård Karta: I7 Beskrivning: Fjärrvärmebranschen möter globala utmaningar. Okontrollerad internethandel, stigande avfallsmängder och kriminell avfallshantering ökar risken att farliga ämnen cirkulerar i samhället. Medverkande: Agneta Westerberg, Tf generaldirektör, Kemikalieinspektionen. John Jonsson, Analytiker, Profu. Karin Medin, Vd, Söderenergi. Maria Gardfjell, Förste vice ordförande i riksdagens miljöutskott, Miljöpartiet. Kristina Yngwe, Ordförande i Riksdagens miljöutskott, Miljötalesperson, Centerpartiet. Mikael Karlsson, Senior konsult, 2050 Consulting AB. Kontakt: Madeleine Bäck, Senior konsult Event-ID: 59854

17239

● Hållbara investeringar måste ge impact och mätas Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SEB Ämne: Hållbarhet Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Hur påverkar våra pensionspengar planeten och samhället? Och hur påverkas avkastningen på vårt sparande av hållbarhetsfaktorer? Vad är hållbara investeringar och impact investing? Kan man mäta effekten? Hur transparent är det egentligen? Medverkande: Lars Göran Orrevall, CEO, Skandia AM. Iréne Svenonius, Finansregionråd, Region Stockholm/SLL (M). Hans Beyer, Head of Financial Institutions Coverage, SEB. Javiera Ragnartz, Head of Investment Management, SEB. Claes de Faire, Moderator. Kontakt: Frank Hojem, Presschef Event-ID: 59857

17239

● Framtidens politik kräver fler kompromisser Tid: 10:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TCO Ämne: EU Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet, stora scenen Karta: G16 Beskrivning: Arbetsmarknadspolitik, miljö och EU - vilka politiska lösningar kan ta Sverige framåt och vilka kompromisser behövs för att nå dit? Medverkande: Eva Nordmark, Ordförande, TCO. Benjamin Dousa, Förbundsordförande, MUF. Magnus Ek, Förbundsordförande, CUF. Martin Hallander, Förbundsordförande, KDU. Aida Badeli, Språkrör, Grön Ungdom. Joar Forssell, Förbundsordförande, LUF. Åsa Romson, Jury, tidigare språkrör Miljöpartiet. Simon Norrthon, Jury, ordförande, Teaterförbundet. Tove Lifvendahl, Jury, politisk chefredaktör, SvD. Kontakt: Carola Andréasson, Eventansvarig Event-ID: 59963

17249

● Morgondagens offentliga ledarskap - Hur ser det egentligen ut? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H521 Platsbeskrivning: Offentliga Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan Karta: E10 Beskrivning: Dagens ledare är ofta utsatta för högt arbetstempo, ständig förändring och fler arbetsuppgifter då personalresurserna över tid har minskat. Vilka är egentligen de ­stora utmaningarna, men också möjligheterna för morgondagens ledare? Medverkande: Bo Höglander, Moderator, Offentliga Affärer. Kontakt: Mattias Westerdahl, Marknadskoordinator Event-ID: 59992

234

● Det kommer med åldern Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Äldre Plats: Cramérgatan, H301 Platsbeskrivning: ABFs tält Karta: G10 Beskrivning: 25 procent av Sveriges invånare är äldre och i USA är flera av presidentkandidaterna 70 +. Hur påverkar en äldre befolkning vår samtid och demokrati? Går vi mot en åldermannens återkomst? Medverkande: Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna. Christina Tallberg, Ordförande, Pensionärernas Riksorganisation, PRO. Rosaline Marbinah, Ordförande, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU. Kontakt: Johanna Mårtensson, Projektledare Event-ID: 56757

1239

● Hur skapar vi en likvärdig skola för alla? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H231 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: G9 Beskrivning: Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Hur skapar vi en likvärdig skola av hög kvalitet med en skolmiljö som är tillgänglig, stödjande och där studiero och trygghet råder för alla? Vilken sorts ledarskap krävs för att skapa förutsättningar för en utbildning av god kvalitet? Medverkande: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket. Helén Ängmo, generaldirektör, Skolin-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

spektionen. Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet. Mattias Ragert, Moderator/presschef, Skolverket. Kontakt: Emelie Hedberg Event-ID: 56770

612349

● Hur påverkar digitaliseringen det livslånga lärandet? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Platsbeskrivning: Pickit Karta: N16 Beskrivning: Svenskt näringsliv och startup-branschen törstar efter digital kompetens. Vilket värde har en klassisk utbildning när allt fler platsannonser innehåller ordet ”programmerare”? Behöver det livslånga lärandet förändras och hur utbildar vi till jobb som ännu inte finns? Medverkande: Erik Sandström, Chief Digital Officer, Arbetsförmedlingen. Joke Palmkvist, ansvarig för skola och högre utbildning, Microsoft AB. Maria Arneng, generalsekreterare, Hello World. Ole Lidegran, CIO, Lärandegruppen AB. Linda Swärd, ansvarig för offentlig sektor, moderator, Microsoft AB. Kontakt: Andreas Wingren, Kommunikationschef Event-ID: 56901

1

● Barn och unga på flykt - hur vill vi ha det egentligen? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan, H254 Platsbeskrivning: Röda Korsets monter, rondellen vid Hamnplan Karta: E9 Beskrivning: I juni röstar riksdagen om en förlängning till 2021 av den tillfälliga asyllagstiftningen. En parlamentarisk utredning ska komma fram till hur lagstiftningen ska se ut efter det. Och snart blir barnkonventionen lag. Hör framtidens makthavare om ett ungdomsperspektiv på integration och migration. Kontakt: Vera Carlbaum-Wrennmark, Ordförande RKUF Event-ID: 57151

23

● Vilken är den bästa tillväxtpolitiken? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen 4.2 Platsbeskrivning: Entreprenörshubben Karta: E12 Beskrivning: Vilken är den bästa lösningen för framtida tillväxt? Sverige har länge legat i framkant men bromsat in. Men varför? Vilka lösningar inom politik, forskning och näringsliv är realistiska och hur bör Sveriges framtida tillväxtpolitik se ut? Medverkande: Lydia Wålsten, Ledarskribent, SvD. Anders Lindberg, Ledarskribent, Aftonbladet. Günther Mårder, Moderator/ VD, Företagarna. Kontakt: Ida Karlbom Event-ID: 57644

1239

● Mäns utsatthet för våld i nära relationer – ett dolt problem? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H334 Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong Karta: H12 Beskrivning: Under de senaste decennierna har mycket uppmärksamhet ägnats åt det omfattande problemet med mäns våld mot kvinnor. Men vilken kunskap finns när det gäller mäns utsatthet för våld i nära relationer och vilken förmåga har egentligen polis, åklagare och socialtjänst inom detta viktiga område? Medverkande: Sören Sanz, Ordförande, Akillesförbundet. Mikael Thörn, Utredare, Jämställdhetsmyndigheten. Maria Hallenius Henrysson, Socionom/Grundare, Föreningen Lex Lotta. Peter Strandell, Verksamhetsansvarig Region Syd, Stiftelsen Tryggare Sverige. Marika Johansson, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Peter Strandell, Verksamhetsansvarig Region Syd Event-ID: 58075

12349

● Byt perspektiv från psykisk ohälsa till psykisk hälsa - Börja med något nytt och sluta gör gammalt Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsförsäkringar Gotland, Region Gotland, Region Stockholm, Rise, itch, Svenska kyrkan, Dark Matter Labs, Linkura, Digitalwell arena, 29k, Ekskäret, Stiftelsen Understand, Blue Call, Viable Cities, Hälsans natur, Mimerse, Region Östergötland, Länsförsäkringar Uppsala, Länsförsäkringar Östgöta, Yoga institutet Ämne: Vård och omsorg Plats: Helge Ands, kyrkoruin, Norra kyrkogatan 3G Karta: K24 Beskrivning: Sättet som vi arbetat på med psykisk hälsa måste förändras och gå från en reaktiv till en mer proaktiv modell. Med vilka nya angreppssätt kan vi möta behovet av ett tydligare fokus på psykisk hälsa? Medverkande: Kerstin Evelius, F.d nationell samordnare psykisk hälsa, Region Uppsala. Susanne Nordling, Politiker, Stockholm Läns Landsting. Lena Lundgren, Hälso-och sjukvårdsirektör, Region Östergötland. Dan Hill, Director strategic design, Vinnova. Caroline Stiernstedt Sahlborn, Ordförande, Ekskäret. Niklas Huss, Innovationschef, Länsförsäkringar AB. Kontakt: Oscar Sellhed, Projektledare Event-ID: 58091

729

● Ny fast förbindelse till Danmark ökar Sveriges konkurrenskraft Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HH-gruppen - en del av Öresundshuset Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: Varför behöver Sverige knytas ihop med Oslo och Hamburg? Vad innebär studien som Sverige och Danmark genomför om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör? Medverkande: Anna Jähnke, Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne. Lennart


HUR RUSTAR VI dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?

Andersson, Regionchef, Trafikverket. Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren. Ulrika Hallengren, VD, Wihlborgs. Sara Berger, VD, Sydgrönt. Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande (moderator), Helsingborg stad. Kontakt: Angelica Nilsson Event-ID: 58629

124

● Tillsammans med tanke och omtanke - hur lyckas vi med integration till självförsörjning? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vaggeryds kommun, arbetsmarknad, integration och försörjning Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Jönköpings län - en Smart Arena Karta: E16 Beskrivning: Hur kan vi samverka omkring integration för att korta vägen ut i självförsörjning? Integrationsarbetet är en utmaning i hela Sverige. Samtidigt kan fabriksnedläggningar påverka samhällen negativt. Kan två utmaningar bli till möjligheter genom samverkan för att korta vägen till arbete för nyanlända? Medverkande: Anna Gradeen, Områdeschef Försörjning och integration, Vaggeryds kommun. Michael Anderberg, Områdeschef Arbetsmarknadsinsatser, Vaggeryds kommun. Kontakt: Michael Anderberg, Områdeschef Arbetsmarknadsinsatser Event-ID: 56857

29

● Så når vi en klimatomställning med anständiga arbetsvillkor Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Union to Union Ämne: Hållbarhet Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i världen, Sida Karta: I12 Beskrivning: Ingen kan längre blunda för klimatfrågan. Och allt fler engagerar sig i hur den nödvändiga omställningen ska bli verklighet – även i länder med utbredd fattigdom. Men hur kan arbetet för att motverka klimatförändringarna också bli en del i arbetet för anständiga arbetsvillkor och ökad jämlikhet? Medverkande: Peter Eriksson, Biståndsminister, Regeringen. Maria Håkansson, VD, Swedfund. Måns Nilsson, VD, SEI (Stockholm Environmental Institute). Sofia Östmark, Kanslichef, Union to Union. Alan Atkinson, Moderator, Sida. Kontakt: Johan Bengtsson, Kommunikation Event-ID: 57062

172

● Arbeta med energistatistik för att få bättre miljö och samtidigt lägre kostnader. Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Momentum Software AB Ämne: Energi Plats: Hamnplan 5, Övre plan Karta: H10 Beskrivning: Energistatistiken är en guldgruva för den som gräver, men det beror på var och hur man gräver. Det gäller att arbeta på rätt sätt så att man får nytta av alla värden som skall bearbetas. Medverkande: Mari-Louise Persson, Energistrateg, Riksbyggen. Kontakt: Andreas Kahr Event-ID: 57418

39

● Nyvalt EU-parlament – så ser hållbarhetsagendan ut fram till 2024 Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aktuell Hållbarhet Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Aktuell Hållbarhet Arena Karta: J13 Beskrivning: Vi lever i en tid där förutsättningarna för att ställa om mot hållbarhet aldrig har varit bättre. Det finns teknik, det finns opinion. Samtidigt är utmaningarna enorma. Vad kan vi förvänta oss av Europas politiker under den kommande mandatperioden? Kontakt: Susanna Ullman Event-ID: 58375

1724

● Länkskatt och fulavtal – Vad händer efter upphovsrättsdirektivet?

RUSTAMÅNDAG 1 juli SKAPA SAMVERKA

31

HUR SKAPAR VI en arbetsmarknad för alla?

VÅRT SVAR ÄR att SAMVERKAN ger resultat och social hållbarhet.

Frukostmöten PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby TID: Måndag till onsdag 08.00-08.50. Frukost serveras från 7.30.

ALLA DESSA MYNDIGHETER OCH KONTAKTER Så kan individens egenmakt öka genom samverkan

MÅNDAG FRUKOST: Det är svårt att få en klar bild över hur välfärden är organiserad. Hur kan vi samla samhällets resurser så att individen får egen makt över sin väg mot egen försörjning? Går det att få samverkan på riktigt?

NÄR UTANFÖRSKAP BLIR INNANFÖRSKAP Samverkan kring psykisk ohälsa och socialt ansvarsfulla upphandlingar

TISDAG FRUKOST: Idag är psykisk ohälsa och stress den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vilka förutsättningar finns för att återgå till arbete efter sjukskrivning? Hur kan sociala kriterier vid upphandling ge en arbetsmarknad för alla?

EN ARBETSMARKNAD DÄR ALLA BEHÖVS Stöd till dem som inte ensamma vågar ta första steget ONSDAG FRUKOST: Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Funktionsvariationer kan göra det svårt att söka arbete. För unga hemmasittare kan det första steget vara att bli sedd. Alla behövs i dagens samhälle. Alla vågar inte ta första steget på egen hand.

Torsdag med Finsam PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby FRUKOST: 08.00-08.50, serveras från 7.30. LUNCH: 12.00-12.50, serveras från 11.45

VÄSSAD SAMVERKAN INKLUDERAR FLER Så undviker vi ett samhälle med vi och dom!

TORSDAG FRUKOST: Samhällets resurser måste bli mer tillgängliga för dem som behöver samordnat stöd. Det handlar om att ge individen makt över sin situation och utveckling. Men också om att minska samhällsklyftor och utanförskap.

AGENDA FÖR INTEGRATION Hur klarar kommunerna utmaningen?

TORSDAG 9.00-9.45: En av de viktigaste samhällsfrågorna är integration av nyanlända. Det finns utmaningar på lång och kort sikt - men här finns också stora möjligheter. Hur kan stat, kommuner och landsting arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar?

DEN SVÅRA KONSTEN ATT ARBETA TILLSAMMANS Samverkan kring välfärd och arbetsmarknad TORSDAG 10.00-10.45: Det finns grupper som behöver stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Därför finns samordningsförbund där kommuner och myndig– heter samverkar kring nya arbetsmodeller med individen i fokus. Hur fungerar det?

STÖDET TILL VÅLDSUTSATTA BRISTER Vi måste ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Journalistförbundet Ämne: Media/journalistik Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet Karta: G16 Beskrivning: Debatten gick het inför vad som till sist blev ett ja till EU:s upphovsrättsdirektiv. Men vad händer nu? Vad behöver göras nu och hur direktivet påverkar dig som journalist och upphovsrättsperson? Medverkande: Olle Wilöf, Upphovsrättsjurist, Journalistförbundet. Sanna Wolk, Professor immaterialrätt, Uppsala universitet. Petteri Flanagan Karttunen, Moderator, Journalistförbundet. Kontakt: Petteri Flanagan Karttunen Event-ID: 59533

TORSDAG 11.00-11.45: Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. En ny internationell studie visar brister i det svenska kvinnofridsarbetet. Hur kan välfärdens aktörer agera för ökad kunskap som leder till tidiga insatser i arbetet mot våld?

● Hur hanterar vi vår klimatångest?

JÄMSTÄLLD VÄLFÄRD: Gör vi som vi brukar riskerar vi att vi ger män och kvinnor olika förutsättningar

17239

Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jordens Vänner Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamnplan, H215 Platsbeskrivning: Platsnr 215 Karta: G9 Beskrivning: Klimatångest har blivit ett allt vanligare fenomen i och med att allt fler är medvetna om den så viktiga klimatfrågan. Engagemang och samhörighet botar ångest och uppmuntrar till samhällsförändring. Medverkande: Linda Berlin, Performancekonstnär, Högtrycket performance. Vivi Lindberg, Performancekonstnär, Högtrycket performance. Kontakt: Charlotte Lundqvist Event-ID: 58491

7239

UTMANINGAR FÖR VÄLFÄRDENS STUPRÖR Samverkan kring frågorna ingen klarar på egen hand TORSDAG 12.00-12.45: Långtidssjukskrivna, utrikesfödda, nollplacerade utan sjukpenning och unga med psykisk ohälsa. Detta är grupper som behöver stöd från flera sam– hällsaktörer. Hur klarar vi utmaningarna bland välfärdens stuprör och mellanrum?

TORSDAG 13.00-13.45: Vilket stöd får kvinnor och män som har svårt att komma in på arbetsmarknaden - är det jämställt? Kan vi - genom att bryta invanda mönster - öka kvinnor och mäns möjligheter att närma sig studier och arbete?

Mötesplats PRATA MED OSS OM DAGENS TEMA (frukostmöten ovan) På fredag: Om samverkan på Gotland TÄLTET, Cramérgatan H318, måndag till fredag 10.00 -16.00

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

FINSAM

www.finsamgotland.se/almedalen * www.finsam.se * www.nnsfinsam.se


32

MÅNDAG 1 juli

● Risk för vattenbrist - fokus på klimatanpassning och grundvatten Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SIWI Swedish Water House Ämne: Klimat/miljö Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B22 Karta: G11 Beskrivning: Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och livsmedel men det senaste året har vi i Sverige blivit brutalt medvetna om att vi inte kan ta det för givet. Grundvattennivåerna sjunker på flera håll i landet och Sverige behöver anpassa sig till det förändrade klimatet. Medverkande: Torgny Holmgren, vd, SIWI. Karin Hjerpe, SMHI. Carola Lindeberg, SGU. Mikael Tiouls, Region Gotland. Jonatan Persson, vinnare av svenska Juniorvattenpriset 2019. Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten. Kontakt: Emelie Muntrakis Event-ID: 58787

17239

● Så skapar vi attraktivitet, stabilitet och hållbarhet i spårtrafiken Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Spårtrafiken Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Tjänsteföretagens hus - powered by Almega Karta: E15 Beskrivning: Spårtrafiken är en framtidsbransch med stor efterfrågan på kompetens. Hur kan vi på ett gemensamt sätt skapa attraktivitet och få fler att söka sig till de olika företagen som har verksamhet i branschen, samt de utbildningar som leder till arbete i branschen? Medverkande: Crister Fritzson, VD, SJ. Einar Humlin, Branschansvarig, Spårtrafiken inom Almega. Mats Ekeklint, Avtalssekreterare, SEKO. Åsa Erba Stenhammar, Förhandlingsschef, ST. Kontakt: Einar Humlin, Arbetsrättsjurist Event-ID: 58732

1723

● Hur kan flytande biogas bidra till en fossilfri omställning? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Drive LBG, Energigas Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Hästgatan 2 Platsbeskrivning: Restaurang Italienaren, uteservering Karta: J12 Beskrivning: Biogas är en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Utvecklingen av flytande biogas öppnar nya marknader, till exempel inom tunga transporter, sjöfart och industrin. Hur kan vi driva på den utvecklingen? Räcker biogasen till, och var gör den mest nytta? Medverkande: Johan Laurell, moderator, Energigas Sverige. Beatrice Torgnysson Klemme, vd, Biogas Öst. Carl Mikael Strauss, enhetschef Klimatklivsenheten, Naturvårdsverket. Kontakt: Jonas Gustafsson Event-ID: 58830

7239

● Elbilar och laddinfrastruktur – nya krav på tjänster och elnät Tid: 10:10–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Power Circle, Bil Sweden AB, MRF Ämne: Energi Plats: Fordonsexpo, H53 Platsbeskrivning: Bortanför glasskioskerna - mitt emot färjan Karta: H4 Beskrivning: En transportsektor med 2,5 miljoner laddbara bilar 2030 kommer att behöva laddas där bilarna bor eller står parkerade på dagarna. Dessutom behövs snabbladdning längs motorvägarna där vi reser långt. Hur kan omställningen till fossiloberoende göras snabb, enkel och billig? Medverkande: Daniel Kulin, Sakkunnig e-mobilitet, Power Circle. Petra Sahlgren, Grundare, Eways AB. Nathalie Kinell, Marknads & Affärsutvecklingschef, Bee Charging solutions. Johanna Lakso, VD, Power Circle. Olle Johansson, Sakkunnig e-mobilitet, Fristående konsult. Anders Lewald, Senior rådgivare e-mobilitet, Energimyndigheten. Teres Lindberg, Riksdagsledamot - trafikutskottet, Socialdemokraterna. Rickard Nordin, Riksdagsledamot - energitalesperson, Centerpartiet. Gordon Strömfelt, Konsumentrepresentant, Gröna Bilister. Louise Kierkegaard, Grundare, CaCharge. Kontakt: Daniel Kulin, Sakkunnig e-mobility Event-ID: 56871

23

● Hur kan AI gå från vision till verklig patientnytta? Tid: 10:10–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Digitalisering Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: East Sweden Arena, Trädgården Karta: K10 Beskrivning: Ny medicinsk teknologi baserad på AI ger stora möjligheter till snabbare och mer precis sjukvård. Men är AI redo att införas i sjukvården? Och hur kan vården styra utvecklingen av AI-hjälpmedel så att de verkligen skapar nytta för patienterna? Medverkande: Anders Persson, professor, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV). Claes Lundström, docent, AIDA vid CMIV. Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare, regeringskansliet. Anna Bodén, bitr verksamhetschef, klinisk patologi, Region Östergötland. Mischa Woisetschläger, överläkare, röntgenkliniken, Region Östergötland. Johan Henriksson, Tf verksamhetschef, Ersta Sjukhus. Annette Bystedt, Business Development Manager, Cambio. Kaisa Karro, regionråd, (S), Region Östergötland. Kontakt: Claes Ekström Event-ID: 57309

124

● Vattenbrist och torka – vi behöver hållbar vattenresursförvaltning Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten Ämne: Klimat/miljö Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Det saknas en samlad förvaltning av tillgängliga vattenresurser på lokal, regional såväl som nationell nivå i Sverige. Detta har särskilt uppmärksammats under de senaste årens torka i framförallt sydöstra Sverige. Medverkande: Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vat-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

tenmyndigheten. Cecilia Näslund, Expert, vattenfrågor i fysisk planering, Boverket. Niclas Hjerdt, Hydrolog, SMHI. Daniel Hellström, chef Kvalitet och utveckling, Norrvatten. Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs stad. Mats Svensson, Avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten. Kontakt: Pernilla Johansson, Kommunikationsstrateg Event-ID: 57189

72349

● IoT i skola och utbildning - vilka är möjligheterna och utmaningarna? Tid: 10:15–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden Ämne: Digitalisering Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 8 Karta: J20 Beskrivning: Vilka möjligheter erbjuder Internet of Things skola och utbildning när det gäller dessa kärnuppdrag - lärande och undervisning? Vad genererar det för juridiska, säkerhetsmässiga men kanske framförallt integritetsmässiga dilemman och utmaningar? Medverkande: Lars Lingman, Strateg/Projektledare, RISE Research Institutes of Sweden. Kontakt: Lars Lingman, Strateg/ Projektledare Event-ID: 57212

● Hur säkras konsumentskyddet i spelbranschen? Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ATG Ämne: Hållbarhet Plats: Strandgatan 24 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: I16 Beskrivning: Regeringen vill se fler begränsningar av spelreklamen och tillsatte i april en utredning som ska vara klar hösten 2020. För spelbolagen gäller nu att statens utredare får en balanserad bild av potentiella lösningar. Bör riskklassificering fokusera på spelprodukterna eller spelarna? Medverkande: Hans Lord Skarplöth, VD, ATG. Dersim Sylwan, Sverigechef, Kindred Group. Jakob Jonsson, Leg.psykolog, Sustainable Interaction. Åsa Julin, Moderator. Kontakt: Camilla Filipsson Event-ID: 59052

239

● Kulturmiljö och byggnadsvård - stadsplaneringens blinda fläck? Tid: 10:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Byggnadsvårdsföreningen Ämne: Byggande Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E 35 Karta: G11 Beskrivning: Trycket på kulturmiljön i våra städer är starkt och leder ofta till protester. Nya lokala partier tar upp dessa frågor när de etablerade partierna brister. Hur skapar vi bättre former för lokalt inflytande och bättre arbete för en mer långsiktig stadsplanering, som väger in kulturmiljön? Medverkande: Björn Hasselgren, Ledamot styrelsen, Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Malin Lernfelt, Ledamot styrelsen, Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Lars Anders Johansson, Kulturdebattör, Timbro. Stefan Johansson, Villaägarna. Gustaf Leijonhufvud, Forskare, Uppsala Universitet. Kontakt: Björn Hasselgren Event-ID: 59164

73

● Ger norrbotniabanan mest jämställdhet för pengarna? Tid: 10:15–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Norrbotniabanegruppen, Norrbottens Handelskammare, Västerbottens Handelskammare, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Novgorodgränd 1 Platsbeskrivning: Region Västerbottens lokal Karta: K13 Beskrivning: För att en plats ska vara attraktiv måste den kunna erbjuda utvecklande arbeten, kommunikation samt en meningsfull fritid – för både män och kvinnor. Hur kan vi med denna infrastruktursatsning öka medvetenheten om och värdera jämställdhetseffekterna som skapas i Norrbotniabanans spår? Medverkande: Lena Smidfelt Rosqvist, Forskningschef, Trivector. Tobias Lindfors, VD, StudentConsulting. Eva Lindberg, Personalchef, Skellefteå Kraft AB. Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen. Kontakt: Elisabeth Sinclair, Projektledare Event-ID: 59262

72349

● Fortsatt fusk i branschen – eller rättvist byggande? Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stockholmshem Ämne: Byggande Plats: Teaterskeppet, fartyg Platsbeskrivning: Stora matsalen Karta: F7 Beskrivning: Rekordhöga priser, myglande underentreprenörer och slavliknande arbetsförhållanden. Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på i stort sett varje bygge. Nu måste hela branschen hänga på och ta sitt ansvar! Medverkande: Morgan Jansson, Upphandlingschef, Stockholmshem. Marcus Andersson, Regionchef Hus Stockholm Bostäder, Skanska. Kontakt: Åsa Stenmark, Kommunikationschef Event-ID: 59637

239

● Kan environmental humanities rädda världen från klimatkrisen? Tid: 10:15–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Alltfler lärosäten i Sverige och världen bygger upp tvärvetenskapliga forskningscentra kring environmental humanities. Många menar att detta kommer innebära en renässans för humaniora och ge svar på frågor om klimatkrisen och antropocen som annars inte tagits upp, men kommer det att bli så? Medverkande: Roine Viklund, lektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet. Peter Degerman, lektor i litteraturvetenskap, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57185

239

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 1 juli ● På agendan - vilka är dagens hetaste frågor? Tid: 10:15–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Vad måste du veta för att hänga med i den politiska debatten? Vad är viktigt att veta idag och vad väntar i morgon? Medverkande: Lotta BouvinSundberg, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 57029

12349

33

vägen? För hur kan vi må så dåligt, när vi ”har det så bra” Medverkande: Malin Rydesjö, Samhällsutvecklare, initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per Hörberg Event-ID: 55547

239

● Digitala lösningar kan skapa engagemang och öka takten i Agenda 2030. Hur långt kan vi nå till 2022?

● Receptet för nationella e-hälsostrategier? Tid: 10:20–11:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Cerner Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Efter nio år avslutade England sin nationella digitaliseringsstrategi för hälsa, med många miljarder spenderade och endast en del av visionen uppfylld. Efter en tid förnyade NHS sin strategi för att digitalisera vården och stödja den integrerade vårdstrategin. Kan Sverige lära något av England? Medverkande: Matthew Swindells, Deputy Chief Executive, NHS England. Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund. Daniel Forslund, bitr regionråd, Region Stockholm och SKL:s beredning för digitalisering. Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner. Emma Skoglund, patientföreträdare, Ung Cancer. Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet. Kontakt: Maria Tunebro Event-ID: 55996

172349

● Nu är det dags för ett paradigmskifte i arbetet mot våld i nära relationer Tid: 10:20–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Maria Bauer AB, Safe Homes and Care AB, Framvik Produktion AB Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hästgatan 12 Platsbeskrivning: Seminarievalvet Karta: M13 Beskrivning: Ska våld i nära relation ses som en folkhälsofråga? Varje år utsätts tusentals vuxna och barn för hot- och våld av en närstående och 2018 dödades 22 kvinnor av en fd partner eller en partner. Det är dags att arbeta med frågan på ett nytt sätt utifrån flera perspektiv. Hur gör vi det tillsammans? Medverkande: Maria Bauer, Beteendevetare, föreläsare, författare, expert på hot, våld och konlikthantering, Maria Bauer AB. Maria Fischer, Verksamhetschef, Safe Homes & Care AB. Anna Ekvall, Advokat, Advokat Ekvall. Axel Fors, Kriminolog, socionom, VD, Framvik Produktion AB. Anna-Maria Corazza Bildt, Samordnare för barns rättigheter, Europaparlamentet. Toni Tuunainen, VD, TT Stödet AB. Cecilia, Ander. Kontakt: Maria Bauer AB, Beteendevetare, föreläsare, författare Event-ID: 60028

39

● Barnen och asylprocessen – vad innebär det att barnkonventionen blir svensk lag? Tid: 10:20–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Migrationsverket Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget, seminarierummet Gotländska ljuset Karta: K14 Beskrivning: Nästa år blir barnkonventionen lag och det berör alla barn i Sverige – även de som söker asyl i Sverige. Hur påverkar barnkonventionen barn som söker asyl? Hur ska barn synliggöras när de söker asyl? Och vad menas med att tillvarata barnets bästa i en asylprocess? Medverkande: Fredrik Söderberg Bruce, Moderator, Migrationsverket. Josefin Löfgren, Expert, Migrationsverket. Kontakt: Petter Sundsten Event-ID: 58618

172

● Stress, vår största folksjukdom? Vad gör stressen med våra liv? Oro? Hur skapar vi vår livskvalitet? Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiativ Samutveckling Ämne: Annat Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Psykisk ohälsa toppar numera sjukskrivningarna i Sverige. Ensamhet, otillräcklighet, tillgänglighet. Har vi byggt en samhällskropp utan själ, men med artificiell intelligens och digitalisering? Vart tog du och jag

Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation, VATI of Sweden Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: H5 Beskrivning: År 2022 är vi halvvägs i Agenda 2030. Sverige och resten av världen behöver öka takten. Vi kan komma långt redan med dagens lösningar. Med digitalisering kan vi nå ut och skapa engagemang som ger förändrat beteende på individnivå, organisationsnivå och en ökad samverkan för genomförandet av målen. Medverkande: Eva Vati, Ordförande/VD, 2022 Initiative Foundation & VATI of Sweden. Helena Lindemark, Stiftare, Vice ordf./VD, 2022 Initiative Foundation & Hållbar Utveckling Sverige AB. Malin Berge, Marknadschef, Norden & Baltikum, Mastercard. Robin Blomquist, Innovationsansvarig, EVRY Sverige. Kontakt: Helena Lindemark, Stiftare & Vice ordförande Event-ID: 55608

7239

● Hur skapar vi arbetsplatser där också människan får vara hållbar? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Den Goda Organisationen Ämne: Näringsliv Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Campus Gotland B 24 Karta: G11 Beskrivning: Vad krävs för att skapa arbetsplatser som har ett hållbarhetsperspektiv även för människorna i organisationen? Framför allt krävs ledare och medarbetare som utifrån god självkännedom bidrar med ansvarstagande kommunikation och utvecklande samarbetsförmåga. Hur kan vi skapa den goda organisationen? Medverkande: Margareta Gottberg, Utecklingskonsult & handledare The Human Element, LHEP., Margareta Gottberg Verksamhetsutveckling. Ingemar Edström, Utvecklingskonsult & handledare The Human Element, LHEP, Ajiwa Pedagogisk Utveckling. Kontakt: Margareta Gottberg, Utvecklingskonsult & handledare LHEP Event-ID: 55667

7239

● Är jämställdheten hotad? Tid: 10:30–10:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Jämställdhet Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Förtryck och våld mot kvinnor är ett fortsatt stort problem. Vad kan regeringen göra? Och hur ska Sverige bli mindre segregerat? Medverkande: Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, (MP) regeringen. Johan Delby, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55719

123849

● Nya på bostadsmarknaden – nyckeln till att lösa hela flyttkedjan? Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet, Fastighetsmäklarförbundet Ämne: Byggande Plats: Tunnbindaregatan 7 Platsbeskrivning: FEI:s Trädgård Karta: P12 Beskrivning: Den svenska bostadsmarknaden behöver ökad rörighet och de som står längst bort från marknaden behöver en ingång. Kan särlösningar för förstagångsköpare vara det som får igång hela marknaden? Vilka lösningar finns det? Medverkande: Jenny Stenberg, VD, Fastighetsmäklarförbundet. Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige. Johan Löfstrand, Bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Marianne Olsson, Moderator. Kontakt: Magnus Sjöbäck, VD Event-ID: 56746

2

Paneldeltagare

Våldet går inte i pension – hur kan äldre få ett liv fritt från våld? 3 juli, 10.30–11.30

Campus Gotland, Cramérg. 3, Sal E31

Åsa Furén-Thulin Sektionschef avdelningen för vård och omsorg, SKL Carin Götblad Regionpolischef, Polismyndigheten Gun Heimer Professor och chef, NCK Kamilla Olsson Samordnare FREDA-gruppen, Region Gotland Barbro Westerholm Riksdagsledamot (L) Margit Silberstein Moderator


34

MÅNDAG 1 juli

● Skolan i stadsbygget – vad byggs egentligen?

● Mer lokalt fångad fisk till alla

Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Har skolbyggandet glömts i samhällsbygget? Skolan är en av de viktigaste komponenterna i ett samhälle, men den senaste tidens samtal om nybyggnation har handlat väldigt mycket om bostäder. Medverkande: Åsa Machado, arkitekt & affärsutvecklingsansvarig miljöer för lärande, Sweco Architects. Helene Hjerdin, planchef, Tyresö kommun. Mats Norrbom, stadbyggnadsdirektör, Uppsala kommun. Anna Marand, projektutvecklingschef, Hemsö. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56750

Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län, Axfoundation Ämne: Mat Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: I Sverige importerar vi en stor del av den fisk vi konsumerar. De vanligaste arterna i våra offentliga kök kommer ofta från Kina, Nya Zeeland och Norge. Samtidigt har vi fiskarter i vårt närområde som vi i princip aldrig äter. Behöver det vara så och hur kan man jobba för att förändra det? Medverkande: Jonatan Fogel, Projektledare, Länsstyrelsen i Stockholms län. Andrea Giesecke, Projektledare, Axfoundation. Anna Henning Moberg, Projektutvecklare, Axfoundation. Kontakt: Jonatan Fogel, Projektledare Resursfisk Event-ID: 59797

239

● Hälsa och välmående i en hyperuppkopplad värld Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Samsung Electronics Nordic Ämne: Digitalisering Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Vår uppkopplade tid har ökat de senaste 10 åren. Idag använder hälften av tvååringar i Sverige Internet. Ungdomar spenderar en stor del av sin dag online. Hur påverkas ungas hälsa och välbefinnande av att ständigt vara uppkopplade? Är skärmtid ett problem? Vem har ansvaret? Medverkande: Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager, Samsung Electronics Nordic. Katarina Hamnholm, Trendanalytiker och ansvarig för Nätprat, Telenor. Siri Helle, Psykolog och författare. Ungdomsrepresentant, Fryshuset. Nisha Besara, Moderator, Rud Pedersen. Kontakt: Anna Rydén Event-ID: 57237

17239

● 70 är det nya 50 – men är 30 det nya 20? Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skandia Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård Karta: E13 Beskrivning: Idag kommer många unga akademiker ut i arbete först vid 30 års ålder. Vad skulle det innebära för samhällsekonomin och pensionerna om fler unga kommer ut i arbete tidigare? Och vilka politiska initiativ behövs för att det ska ske? Medverkande: Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia. Johan Hakelius, Moderator, Fokus. Bettina Kashefi, Chefsekonom, Svenskt Näringsliv. Göran Arrius, Ordförande, SACO. Hans Eklind, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Kontakt: Carl Otto Berg, Public Affairs Event-ID: 57831

1239

● Delad mobilitet - hur gör vi det effektivt och rättvist? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europcar Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Volkswagen Groups tält Karta: I12 Beskrivning: Nya tjänster för delad mobilitet kan göra resandet både flexibelt och miljövänligt. Nu pågår en statlig utredning av åtgärder för att främja bilpooltjänster. Men vad ska krävas för att en tjänst ska räknas som bilpool? Var kommer biluthyrning in i bilden? Är det samma sak som bilpool? Medverkande: Mattias Goldmann, VD, Fores. Jessica Alenius, Vice VD, BIL Sweden. Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Miljöpartiet. Mickael Bogered, VD, Europcar. Claes Jerveland, VD, Volkswagen Group Sverige. Therese Ahlström Brodowsky, VD, Sunfleet. Anders Trollsås, VD, Biluthyrarna Sverige. Helena Stålnert, Moderator. Kontakt: Marcus Thomasfolk, Kommunikationschef Event-ID: 59590

39

● Hur ser den hållbara bostaden ut i framtiden? Tid: 10:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grön BoStad Ämne: Byggande Plats: Teaterskeppet, fartyg Platsbeskrivning: Lilla matsalen, Teaterskeppet Karta: F7 Beskrivning: Bostadsfrågan är en av vår tids stora utmaningar. Vi måste bygga hållbart och se till att alla har tak över huvudet. Vad är egentligen en hållbar bostad? Handlar det om att bygga hyresrätter eller kommer vi i framtiden bara bo i kollektiv? Vad innebär det i praktiken att bygga grönare och bättre? Medverkande: Erik Stenberg, KTH. Kontakt: Lukas Lundberg, Kommunkatör Event-ID: 59626

17239

● Hur skapar vi lärmiljöer som lyfter utvecklingen av likvärdighet i den svenska skolan? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fryshuset, NCC Building, SIRIUS-nätverket Ämne: Barn/ungdom Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan Karta: H10 Beskrivning: Hur kan vi samverka för att bidra till en positiv utveckling av likvärdighet när många nya skolor behöver byggas runt om i Sverige? Vad bör vi tänka på och hur arbetar vi tillsammans kring detta? Hur skapar vi engagemang och involvering tidigt i planeringen? Medverkande: Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset. Ungdomsambassadör, Fryshuset. Marcus Sandlund, Affärsansvarig Skolor, NCC Building. Fredrik Lindgren, VD, Kunskapsskolan. Kontakt: Pernilla Nilsson, Utveckling Event-ID: 59771

23

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

7239

● Kan Danmark visa vägen för svensk public service? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Näringslivets medieinstitut (NMI) Ämne: Media/journalistik Plats: Hamngatan 3 Platsbeskrivning: Svenskt Näringsliv Karta: I11 Beskrivning: I Danmark finns sedan 2010 en privatägd radiokanal i public services utbud. Frågan är om den danska modellen kan vara en möjlig väg för att öka pluralismen, även i svensk public service? Medverkande: Iben Maria Zeuthen, journalist, Radio24syv. Thomas Mattsson, chefredaktör, Expressen. Cecilia Stegö Chilò, public service-debattör, (M). Mats Olin, moderator, Näringslivets medieinstitut. Kontakt: Carl-Vincent Reimers Event-ID: 59803

723

● Allmännyttans roll – är allmännyttans tid förbi? Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen Ämne: Byggande Plats: Trappgränd 1 Platsbeskrivning: Stadsutvecklingsdagarna Karta: L10 Beskrivning: Den svenska modellen, allmännyttan och folkhemmet är reformer som bidragit till valfrihet och möjligheter för medborgarna. Men fungerar allmännyttan idag, går det att modernisera allmännyttan eller behövs den ens? Medverkande: Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen. Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta. Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development. Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna. Lars Liljedahl, ordförande, Föreningen Sveriges Socialchefer. Emelie Löthgren, moderator. Kontakt: Nanna Mannerfelt Event-ID: 59813

17239

● Hur når vi 1,5-gradersmålet och bygger en fossilfri stad tillsammans? Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mittemot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: En omfattande samhällsomställning behövs och kraftfulla åtgärder behöver genomföras nu. För att klara det behöver städer och näringsliv samverka. Hur vill näringslivet att städer ska agera för att tillsammans öka takten? Medverkande: Christine Olofsson, hållbarhetschef, Älvstranden Utveckling AB. Mariette Hilmersson, regionchef, Castellum AB. Amanda Borneke, CS Riv & Håltagning. Maria Strömberg, moderator, Business Region Göteborg. Karin Pleijel, oppositionsråd, (mp) Göteborgs Stad. Naod Habtemichael, kommunalråd, (c) Göteborg Stad. Per Thiberg, chef, Affärsutveckling Vasakronan AB. Johanna Hult Rentsch, regionchef, NCC Fastighetsutveckling. Anna Lönn Lundbäck, regionchef väst, Sveriges Byggindustrier. Rikard Sjöqvist, Midroc Property Development AB. Kontakt: Maria Strömberg Event-ID: 57040

12349

● Styrningen av forskning och högre utbildning – vad händer efter STRUT-utredningen? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Ämne: Utbildning Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Universitet och högskolor behöver ett nytt långsiktigt styr- och resursfördelningssystem. Vad händer nu när STRUT-utredningens remissrunda är avslutad. Vad behöver göras? Vilka är alternativen? Medverkande: Kristina Axén Olin, utbildingspolitisk talesperson, Moderaterna. Fredrik Christensson, nationell talesperson för högre utbildning och forskning, Centerpartiet. Anne Fust, rådsdirektör, Vetenskapsrådet. Anders Malmberg, prorektor, Umeå universitet. Anna Sandström, Science Policy and Relations Director Europe, AstraZeneca. Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen. Gunilla Svantorp, ordförande utbildningsutskottet, Socialdemokraterna. Tuula Teeri, vd, IVA. Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik, IVA. Jan Westberg, moderator, IVA. Kontakt: Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik, IVA Event-ID: 57092

2

● Första linjen för unga med psykisk ohälsa är avgörande för framtiden - så vänder vi utvecklingen Tid: 10:30–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen Ämne: Barn/ungdom Plats: Kinbergs plats 8 Platsbeskrivning: Psykisk hälsa huset Karta: M9 Beskrivning: Psykisk ohälsa bland barn och unga en av vår tids största utmaningar. Hur kan omställningen till den nära vården i praktiken möta utmaningen? Vad säger politiker och experter som leder utvecklingen - hur skapar vi en lättillgänglig vård med tidiga insatser och vänder utvecklingen? Medverkande: Janette Olsson, Ledamot i psykiatriberedningen, vice ordförande västra Hälso- och sjukvårdsnämnden (S). Zophia Mell-


MÅNDAG 1 juli gren, Moderator, projektledare för Unga psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen. Lise-Lotte Risö Bergerlind, Moderator, enhetschef för Kunskapsstöd psykisk hälsa Västra Götalandsregionen. Evelina Stranne, Moderator, Biträdande projektledare för Unga psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen. Linn Brandström, Ordf. Personalutskottet, ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (M). Kontakt: Erika Ekstrand Adolfsson Event-ID: 58121

13

● Vår cyberbudget ökar, gör det oss säkrare? Använder vi pengarna effektivt? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Näringsliv Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: Den digitala transformationen pågår för fullt. Exponeringen ökar för nya cyberhot när IT-system som tidigare varit ett internt stöd, används av kunder och exponeras direkt mot omvärlden. Det råder en generell kompetensbrist inom cybersäkerhet. Kontakt: Katja Severin Danielsson Event-ID: 58791

139

● Hur viktigt är ett tal på Almedalsscenen för partiet? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Vad kan ett bra tal på scenen i Almedalen få för konsekvenser för partierna? Medverkande: Rania Shemoun Olsson, Programledare, TV4. Marcus Oscarsson, Politisk expert, TV4. Kontakt: Fredrik Axelsson Event-ID: 56928

123849

● Effektbrist och nedsläckt land – kan

35

Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige. Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten. Henrik Wingfors, moderator, Energiföretagen Sverige. Betty Malmberg, riksdagsledamot, Moderaterna. Svante Werger, strategisk rådgivare, MSB. Marlene Burwick, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Kontakt: Jonas Gustafsson Event-ID: 58095

239

● Kan fjärrundervisning ge elever rätt stöd från behöriga lärare? Tid: 10:30–10:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H209 Karta: G9 Beskrivning: Får alla elever idag likvärdigt stöd? Kan elever i stad och glesbygd få det stöd det har rätt till via fjärrundervisning? Medverkande: Torvid Hafström, VD, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström Event-ID: 58233

72389

● Perspektiv på assistansreformen: Personer med intellektuell funktionsnedsättning var med från början Tid: 10:30–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksföreningen JAG Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan, H239 Platsbeskrivning: JAG-tältet Karta: F9 Beskrivning: Ett sätt att särskilja och osynliggöra gruppen med intellektuella och eller psykiska funktionsnedsättningar är att hävda att ”det inte var meningen” att de skulle få möjlighet att leva som andra med hjälp av personlig assistans. Det är också deras rätt till assistans som ständigt ifrågasätts. Medverkande: Magnus Andén, ordförande, Riksföreningen JAG. Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig, Riksföreningen JAG. Kontakt: Kerstin Sellin Event-ID: 58869

12349

energieffektivisering bidra till att lösa problemet?

● Sveriges utveckling och opinionsläget – svenska folkets bild

Tid: 10:30–11:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energieffektiviseringsföretagen, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen Ämne: Energi Plats: Holmen, H604 Platsbeskrivning: Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet Karta: E7 Beskrivning: Energieffektivisering och flexibilitet (att omfördela användningen över tid) kan bidra till ett minskat behov av utbyggda kraftledningar och transformatorstationer - det är även en billigare lösning. Hur mycket kan det bidra med och har branschen förberett produkter och system för att vara flexibla? Medverkande: Thomas Sundén, Vd, Sustainable Innovation. Antoni Lacinai, Moderator, Lacinai Communication & Performance development AB. Johanna Lakso, Power Circle. Anne Vadasz Nilsson, GD, Energimarknadsinspektionen. Björn Berg, Ngenics. Hans Nyblom, Affärsutvecklare, Installatörsföretagen. Lowina Lundström, Svenska Kraftnät. Kontakt: Lotta Bångens, VD Event-ID: 57017

Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan Ämne: Forskning Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Hur ser svenska folkets bild ut av vart Sverige är på väg? Vilket förtroende har de för politiker och för samhällsinstitutioner? Och vilka samhällsproblem är de viktigaste? Medverkande: Johan Martinsson, Docent i statsvetenskap och Föreståndare för SOM-institutet, Göteborgs universitet. Kontakt: Johan Martinsson, Docent och Föreståndare Event-ID: 58007

39

● Hur kan Sverige ta en ledande position i omställningen till fossilfria tunga transporter? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: The Pathways Coalition, Scania, H&M, E.ON, Siemens Ämne: Klimat/miljö Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Karta: I12 Beskrivning: Utsläppen från tunga transporter i EU har ökat med 25 procent sedan 1990. Det är bråttom att bryta trenden - klimatet väntar inte. Med rätt incitament och styrmedel är det fullt möjligt att ställa om tunga godstransporter med långsiktig ekonomisk lönsamhet, långt snabbare än vad som nu sker. Medverkande: Anders Åkesson, V. ordf Trafikutskottet, Riksdagen (C). Anna-Caren Sätherberg, 3e v. ordf Trafikutskottet, Riksdagen (S). Jessika Roswall, Ledamot Trafikutskottet, Riksdagen (M). Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Per Eckemark, Chef Division Nät, Svenska Kraftnät. Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket. Anders Bylund, Head of eMobility, Siemens Norden. Lina Ödeen, Sustainability manager Global logistics, H&M. Åsa Pettersson, Head of Public Affairs and Sustainability, Scania. Johan Mörnstam, VD, E.ON Energidistribution. Kontakt: Malin Forsgren Event-ID: 57054

7239

● Skål för psykisk ohälsa Tid: 10:30–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IQ, Mind Ämne: Kommunikation/information Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Platsbeskrivning: Labbet Karta: L12 Beskrivning: Den psykiska ohälsan ökar i Sverige vilket leder till stora negativa konsekvenser för den enskilda individen men även för samhället i stort. Hur kan vi hejda denna utveckling och vilken roll spelar alkoholen i detta? Medverkande: Karin Schulz, Generalsekreterare, Mind. Karin Hagman, vd, IQ. Anders Hammarberg, psykoterapeut, Riddargatan 1. Tomas, Rudin, PRIME. Kontakt: Sara Dinwiddie, Ansvarig IQs Nätverk Event-ID: 57202

1729

● Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten Ämne: Energi Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E31 Karta: G11 Beskrivning: För att möta miljö- och klimatmål behöver samhället bli mer cirkulärt. Men de svenska näten för el, VA och fjärrvärme står inför stora investeringar, och infrastrukturen för biogas släpar efter. Vad får det för konsekvenser för den cirkulära ekonomin, vem bär ansvaret och hur löser vi det? Medverkande: Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige. Tony Clark, vd, Avfall Sverige. Pernilla

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

12349

● Vem ska hjälpa de arbetssökande när pengarna är slut? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Public Insight AB Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Mellangatan 19, parkering mitt emot Platsbeskrivning: DoubleCheck Arena Karta: K14 Beskrivning: Reformen av Arbetsförmedlingen står för dörren med ett fokus på privatisering. Samtidigt har marknaden för de leverantörer som förväntas leverera arbetsmarknadstjänsterna kraftigt dragits ned med konkurser som följd. Vem ska hjälpa de arbetssökande 2021? Medverkande: Björn Elmqvist, vd, Public Insight AB. Mattias Elm, Arbetsmarknadsexpert, Public Insight AB. Fredrik Tamm, Expert på offentliga affärer, Public Insight AB. Kontakt: Björn Elmqvist Event-ID: 58302

1239

● Erfarenheterna från EU-valet Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: EU Plats: Hamnplan, H201 Platsbeskrivning: Kantar Sifos tält Karta: H10 Beskrivning: Hur gick det i EU-valet? Varför blev det som det blev? Vilka var de viktiga frågorna i valrörelsen? Vilka bytte parti? Varför bytte man? Medverkande: Toivo Sjörén, Opinionschef, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Marknadschef Event-ID: 58698

239

● Vad kan Estlands X-road lära Sverige om digitalisering? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CGI Sverige Ämne: Digitalisering Plats: Visborgsgatan 22 Platsbeskrivning: Trädgården, hemma hos CGI Beskrivning: Medan digitaliseringen tappar fart i Sverige ökar takten på kort avstånd från oss. Vad kan Estlands nationella intranät X-road lära Sverige om digitalisering? Medverkande: Siim Sikkut, Chief Information Officer, Estland. Niklas Wykman, Riksdagsledamot, Moderaterna. Karen Burn, Enhetschef, Skånevård. Kontakt: Måns Stenberg Event-ID: 58750

239

● Hur nära var vi ett nyval? Tid: 10:40–11:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Demokrati Plats: Donners plats, H423 Platsbeskrivning: Expressens valscen Karta: I11 Beskrivning: Vad är svårast med att vara talman? Hur nöjd med fyrpartiöverenskommelsen är han? Vad är viktigt för att upprätthålla demokratin? Medverkande: Anna Herdenstam, programledare, Expressen TV. Andreas Norlén, talman, Sveriges riksdag / Moderaterna. Kontakt: Linnéa Pettersson Event-ID: 55968

123849


36

MÅNDAG 1 juli

● Hur kan vi förhindra livsmedelsfusk? Kan blockkedja vara ett bra hjälpmedel? Tid: 10:45–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm, Djurskyddet Sverige Ämne: Mat Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D 22 Karta: F10 Beskrivning: Hästkött i lasagnen, kött från sjuka kor, felaktig ursprungsmärkning, falska kryddor- hur kan vi som konsumenter känna oss trygga? Hur kan alla led i mat-kedjan säkras så att vi får vad vi väljer och till den kvalitet som lovas. Kan den nya tekniken blockkedja öka spårbarhet och transparens? Medverkande: Mikael Haglund, CTO, IBM. Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sverges Konsumem. Anna-Lena Dahlberg, Kvalitetschef, COOP. Annelie Lundell, Kvalitetschef, Scan HB. Kontakt: Gunnela Ståhle, Ordförande Event-ID: 58998

23

● Kan Sverige bli först i världen med miljöhänsyn vid köp av antibiotika? Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LIF – Branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Platsbeskrivning: Bryggan, Hälsodalen Karta: L12 Beskrivning: Frågan om läkemedels inverkan på miljön växer. Ska graden av miljöhänsyn vid tillverkningen vägas in när man fattar beslut om att byta ut ett antibiotikapreparat mot ett billigare på apoteken? Vi skulle i så fall bli först i världen med detta. Medverkande: Gunvor G Ericson, statssekreterare på miljödepartementet, (MP). Nicolai Schaaf, programansvarig, SIWI. Bengt Mattson, LIF. Lisa Kirsebom, moderator. Kontakt: Anna Holmström, Kommunikatör Event-ID: 59012

17239

● Hur inkluderar vi fler i sportens värld?

ställningstaganden i viktiga samhällsfrågor. Genom att slipa sina argument, ta fram stridsyxan, prata fort, mycket och slagfärdigt kan man få sin åsikt hörd, eller? Hur kan debatter förstås och hur kan man förbereda sig? Medverkande: Marie Gelang, lektor i retorik, Örebro universitet. Leif Runefelt, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57205

239

● Inga ursäkter, så når du toppen Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: WomEngage Ämne: Jämställdhet Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrinth-trädgården Karta: I14 Beskrivning: Det är en fortsatt långsam ökning av andelen företag ned kvinnor i styrelser och i ledande positioner i företag. Varför går utvecklingen så långsamt? Hur kan vi bryta mönster och vad är planen framåt för att få fler kvinnor i beslutsfattande roller och på styrelseposter? Kontakt: Hanna Westrin Event-ID: 57857

12

● Att skapa narkotikafria kommuner Tid: 10:45–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ECAD Ämne: Barn/ungdom Plats: Hamnplan, H206 Karta: H9 Beskrivning: Hur kan svenska kommuner arbeta konkret för att minska ungdomars drickande, rökande och narkotikaanvändande? Går det att motverka den liberala trenden? Kan ungdomsfylleri och drogande utplånas? Medverkande: Håkan Fransson, Drogsamordnare, Öckerö Kommun. Kontakt: Erik, Generalsekreterare Event-ID: 58785

723

● Sveriges framtida konkurrenskraft - hur upprätthålls innovationsförmågan?

Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Spel Ämne: Annat Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Platsbeskrivning: Innergård Karta: H8 Beskrivning: Enligt en färsk undersökning har andelen svenskar med hälsofarligt låg kondition ökat från 27 till 46 procent. Såväl på nätet som offline ser vi åsikter och beteenden som snarare exkluderar än inkluderar. Hur säkerställer vi att alla känner sig välkomna i sportens och idrottens värld? Medverkande: Christer Sjöö, GS, Tennisförbundet. Tobias Wallerius, Utvecklingskonsulent, Roddförbundet. Shanga Aziz, Ordförande, Locker Room Talk. Magnus Jonsson, Ordförande, Svenska E-sportföreningen. Mary Lidjan, Account Manager, ESEN. Joakim Mörnefält, Kommunikationsdirektör, Svenska Spel. Patrik Hofbauer, VD, Svenska Spel. Erik Strand, Ordförande, Svenska Spel. Karin Jihde, Moderator. Kontakt: Linnea Hedberg Event-ID: 59082

Tid: 10:45–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Saab, Volvo Ämne: Innovation Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Karta: G17 Beskrivning: Innovationskraft idag ger konkurrenskraft imorgon. Stater och företag på den internationella arenan investerar stort i forskning och utveckling. Trots Sveriges relativa litenhet så är vi tack vare tekniskt kunnande och innovationskraft en betydande aktör. Hur upprätthåller vi vår innovationsförmåga? Medverkande: Christian Hedelin, Chief Strategy Officer, Saab AB. Lars Stenqvist, Chief Technology Officer, Volvo Group. Mikael Dahlgren, Research Director, ABB Sverige. Torbjörn Lundahl, Research Director, Ericsson. Pia Sandvik, Chief Executive Officer, RISE. Joakim Appelquist, Head of Department, Vinnova. Kontakt: Johan Brorsson Event-ID: 58139

● Patienten i huvudrollen – delade

● Hur bygger man en hållbar affär?

erfarenheter och hårda data är vägen till högre patientnöjdhet

Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen 4.2 Platsbeskrivning: Entreprenörshubben Karta: E12 Beskrivning: Alla pratar om vikten av företagande för att skapa jobb och tillväxt i Sverige. Men hur bygger man en hållbar affär? Och hur kan man förändra branscher som tidigare setts som problematiska ur hållbarhetssynpunkt? Medverkande: Günther Mårder, VD, Företagarna. Helena von der Esch, Affärsrådgivare, Grant Thornton. Kaj Török, Hållbarhetschef, MAX Burgers. Kontakt: Ida Karlbom Event-ID: 58369

Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, Celgene Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: En cancerdiagnos blir ofta ett slag mot identiteten. Man måste kämpa för att inte reduceras till sin diagnos. Att dela erfarenheter med andra i syfte att förbättra vården skapar mening. Hur kan forskning, vård och företag både stötta patienterna och dra nytta av deras erfarenheter? Medverkande: Fabian Bolin, VD och medgrundare, War on Cancer. Lars Nicklasson, Corporate Affairs & Market Access Director, Celgene. Marie Morell, Ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, (M). Göran Stiernstedt, Statlig utredare. Niklas Ekdal, Moderator. Kontakt: Johannes Åman, Projektledare Event-ID: 56243

12349

● Underrättelsehotet är också ett säkerhetshot Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Säkerhetspolisen Ämne: Säkerhet/försvar Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B51 Karta: G11 Beskrivning: Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på flera år. Vi har i dag ett läge där hotet från främmande makts säkerhets- och underrättelsetjänster har breddats och antagit nya former. Samtidigt har skyddet av det mest skyddsvärda, trots vissa förbättringar, fortsatta brister. Medverkande: Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen. Kennet Alexandersson, senior analytiker kontraspionage, Säkerhetspolisen. Fredrik Agemark, enhetschef säkerhetsskydd, Säkerhetspolisen. Kontakt: Sofia Hellqvist, pressekreterare Event-ID: 56938

17234

● På utrikesagendan - vilka de viktigaste utrikespolitiska frågorna? Tid: 10:45–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Vad är viktigt att veta om läget om i världen? Vad händer efter valet till EU-parlamentet? Medverkande: Lotta Bouvin-Sundberg, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 57150

12349

● Är debatter åsiktskrig eller samhällsrelevanta diskussioner? Tid: 10:45–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Kommunikation/information Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Offentliga debatter är ofta menade att tydliggöra olika

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

1723

1239

● Vad krävs för att vara en banbrytare och hur får vi fler av dem i Sverige? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, Play’n GO Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Många av Sveriges mest framgångsrika bolag har grundare som gått mot strömmen och brutit ny mark. Men vad är egentligen en banbrytare och är det alltid något positivt? Vad krävs i så fall för att vi ska få fler av dem i näringslivet? Medverkande: Saeid Esmaeilzadeh, grundare, Serendipity Innovations. Tuva Palm, entreprenör, styrelseproffs och investerare. Ishtar Touailat, affärsutvecklingschef, Techbuddy. Paulina Modlitba, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 55585

139

● Vilket inflytande kan IS-återvändare få i religiösa extremistmiljöer? Tid: 11:00–11:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Vad kan hända när besegrade jihadister återvänder till Sverige? Och hur påverkas extremismen när muslimska ledare tas i förvar? Medverkande: Magnus Ranstorp, forskningsledare, Försvarshögskolan. Johan Delby, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55720

123849

● How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers Ämne: Forskning Plats: D-huset, Uppsala


MÅNDAG 1 juli universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: Hus D, bv Karta: F10 Beskrivning: Sweden has made huge investments in MAX IV, SciLifeLab, ESS and e-infrastructures. Yet, there is no comprehensive strategy for these facilities, in terms of ensuring delivery, maximising return of investment and securing long-term financial sustainability. How do we jointly take responsibility? Medverkande: Eva Åkesson, Moderator, Vice-Chancellor, UU. Ian McNulty, Director, MAX IV. Siv Andersson, Co-Director, SciLifeLab. John Womersley, Director General, ESS. Sverker Holmgren, Professor, UU. Astrid Söderbergh Widding, Vice-Chancellor, SU. Ole Petter Ottersen, Vice-Chancellor, KI. Björn Halleröd, Secretary General for Research Infrastructures, VR. Lars Hultman, Chief Executive Officer, SSF. Katrine Riklund, Pro-vice-chancellor, Professor and Senior consultant physician, UMU. Per Dannetun, Director of Research, LiU. Johan Söderström, Country manager Sweden, ABB. Kontakt: Anne-Sophie Fröjmark Event-ID: 55829

172349

● Ett jobb eller rätt jobb - vad händer med arbetsmarknadsutbildningen? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Utbildningsföretagen Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Tjänsteföretagens hus Karta: E15 Beskrivning: Arbetsmarknadsutbildningen är en av de insatser som ger högst resultat. Ändå är den hotad. Vad händer med arbetsmarknadsutbildningen efter reformen av Arbetsförmedlingen? Medverkande: Jan Larsson, VD, YrkesAkademin. Christer Hammar, Chef för vuxensegment, AcadeMedia. Jenny Stegmar Silfver, VD, Irisgruppen. Maria Mindhammar, Överdirektör, Arbetsförmedlingen. Anders Hvarfner, Utbildningschef, Lernia. Anna Johansson, Ordförande Arbetmarknadsutskottet, Socialdemokraterna. Kontakt: Fredric Skälstad, Branschchef Event-ID: 55838

7239

● Integritet på nätet – finns det? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Deloitte, Affärsvärlden Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 22 Platsbeskrivning: Deloittes trädgård Karta: I16 Beskrivning: Debatten växer kring de stora bolagen och hur de använder persondata för att påverka våra liv. Men vill vi eftersträva att stänga dem ute? I en tid där data är ”den nya oljan”, riskerar Sverige att halka efter för att vi värnar för hårt om integritet? Medverkande: Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, (S). Karin Pettersson, Director of Public Policy, Schibsted. Mathias Strand, chefsjurist, Microsoft Västeuropa. Sam Rihani, Sverigechef, Facebook. Sara Övreby, samhällspolitisk chef, Google. Olof Hernell, CDO, EQT Partners. Kontakt: Johan Wahlfors, Projektledare Event-ID: 55840

1239

● Vad är Falun Gong och varför förföljs denna fredliga qigongmetod fortfarande så brutalt i Kina? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Föreningen för Falun Dafa Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Kina är inte bara en ekonomisk stormakt, utan även den största förbrytaren mot mänskliga rättigheter. Förföljelsen av Falun Gong är inne på 20:e året. Hur ställer sig omvärlden till att regimen bedriver industriskalig organplundring från Falun Gong-utövare? Vilka bär ansvaret för att stoppa detta? Medverkande: Manyan Ng, Kinakännare, Styrelseledamot, IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte). Peter Ebertz, Ordförande, ISHR Sweden (International Society for Human Rights). Kontakt: Gunnel Göstasson Event-ID: 55857

2

● Hur ska skolan bli lika för alla? Tid: 11:00–11:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Barn/ ungdom Plats: Donners plats, H423 Platsbeskrivning: Expressens valscen Karta: I11 Beskrivning: Vilken skola ser den nya utbildningsministern framför sig? Medverkande: Anna Ekström, utbildningsminister, Socialdemokraterna. Karolina Skoglund, programledare, Expressen TV. Kontakt: Linnéa Pettersson Event-ID: 55900

123849

● Att bygga billigt med klimatsmarta och prefabricerade installationer Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS Fabrikanternas Råd Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H532 Platsbeskrivning: VVS Fabrikanternas Råd Karta: E11 Beskrivning: I tider av bostadsbrist och höga bostadspriser ökar efterfrågan på billigare boende. Men hur gör man detta smartast och vad innebär det för entreprenaden? Hur påverkas priset när konceptuellt byggande blir vanligare och inte minst hur hänger detta ihop med krav på energieffektivitet och klimatmål? Medverkande: Fredrik Färjh, Moderator, Geberit AB. Johan Nuder, Koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, Svensk Byggtjänst. Jörgen Hylander, VD, Knappens Prefab AB. Anders Byström, Commercial Director, PartAB. Kontakt: Anders Mårtensson, VD Event-ID: 56006

239

● Hur arbetar myndigheterna med hållbarhet och miljö inom den maritima sektorn? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, Maritimt Forum, Lighthouse, Sveriges Hamnar, Sveriges

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

37

Skeppsmäklareförening Ämne: Hållbarhet Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Maritim Mötesplats Karta: I10 Beskrivning: Nationella och internationella mål om klimatet styr idag den maritima sektorn och hållbarhet står högt på agendan för sektorn. Vilka förutsättningar har myndigheterna för att arbeta med hållbarhet och miljö? Hur hittar man synergier och vad kan aktörerna lära av varandra? Medverkande: Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen. Katarina Norén, generaldirektör, Sjöfartsverket. Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket. Brita Saxton, generaldirektör, Trafikanalys. Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket. Rebecca Dalén, Kommunikationsansvarig (moderator), Maritimt Forum. Carolina Kihlström, Projektledare och kommunikationsansvarig (moderator), Svensk Sjöfart. Kontakt: Carolina Kihlström Event-ID: 56120

● Vilken typ av isolering är lämpligast i våra byggnader Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Det har under många år diskuteras vilken typ av isolering vi bör använda i våra byggnader för att få det bästa resultatet. Valet står ofta mellan någon form av mineralull eller träfiber alternativt cellulosaisolering. Hur påverkar nya kunskaper och nya krav valen av isolering? Medverkande: Reidar Berglund, VD, SVENSKA TERMOTRÄ AB. Kontakt: Torkel Andersson, VVS-konsult Event-ID: 56288

7239

● Elvakaffe - ledarredaktionen och politik Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Annat Plats: Hamnplan, H232 Platsbeskrivning: Svenska Dagbladets tält Karta: G9 Beskrivning: Eftertänksamma samtal om politik och samhällsfrågor. Medverkande: Tove Lifvendahl, Politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad Event-ID: 56467

12389

● När livet skaver – hur kan vi möta den ökande psykiska ohälsan? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: S:t Lukas, Studieförbundet Bilda Ämne: Vård och omsorg Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen Karta: I20 Beskrivning: Den psykiska ohälsan är idag utbredd bland många grupper, inte minst bland unga. För att vända utvecklingen behövs såväl nytänk som gemensamma krafter. Hur kan vi bäst möta ungas behov av förebyggande stöd och återhämtning? Hur kan civilsamhället och den idéburna sektorn få en tydligare roll? Medverkande: Tiina Heino, generalsekreterare, S:t Lukas. Ing-Marie Wieselgren, läkare, psykiatrisamordnare, projektchef, Sveriges Kommuner och Landsting. Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris. Åsa Paborn, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda. Kontakt: Magnus Sundell, programproducent Event-ID: 56612

124

● Hur it-litterat måste en skolledare vara för att klara rollen som rektor och talesperson för skolan? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Utbildning Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Hur mycket ska en rektor finnas i sociala medier för att uppfattas som en närvarande ledare? Borde sociala medier och digital kommunikation vara en del av den nya rektorsutbildningen? Har alla skolledare rätt förutsättningar att vara en digital förebild? Medverkande: Matilda Westerman, Moderator. Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund. Mirja Westerlund, Rektor, Västerviks gymnasium. Örjan Johansson, Nationell Affärsenhetschef, Atea Sverige AB. Marcia Håkansson Lindqvist, FD, Universitetslektor i Pedagogik, Mittuniversitetet. Kontakt: Sara Ångström Event-ID: 56628

3

● Hur kan vi förebygga framtida sjukdiagnoser och därmed skapa ett brett välmående? Tid: 11:00–11:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EY Ämne: Vård och omsorg Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Kopparsalen Karta: J11 Beskrivning: Samhällets invånare blir allt tjockare, sjukare och äldre. Det påverkar inte bara vårdbehoven, utan även ekosystemet inom hälsa. Vad krävs för att vi i framtiden ska kunna optimera invånarnas välmående och hushålla med vårdens resurser på bästa sätt? Medverkande: Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden. Tobias Nilsson, Chefsstrateg, Västra Götalandsregionen. Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Region Stockholm / Liberalerna. Britta Wallgren, Landschef, Capio. Livia Holm, Policy- och Utvecklingschef, Kry. Daniel Brämhagen, Partner, EY. Johanna Wilbrand, Konsult, EY. Kontakt: Tom Bernerskog, Marketing Manager Event-ID: 56644

723


MÅNDAG 1 juli

38

● Styrelse, intraprenörskap och hållbarhet Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet, Intraprenörskapskompassen Ämne: Innovation Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B23 Karta: G11 Beskrivning: Intraprenörskap sker i hela organisationen, initiativ kan komma både från medarbetare och ledning, men vilken roll spelar styrelser för ökad innovation, hållbarhet och konkurrenskraft? Medverkande: Katarina Blomkvist, Docent, Uppsala universitet. Philip Kappen, Docent, Uppsala universitet. Ivo Zander, Professor, Uppsala universitet. Anna Nilsson-Ehle, Styrelseordförande, Vinnova. Anne Årneby, VD och koncernchef, Nordic Morning Group. Gunvor Engström, Styrelseordförande, StyrelseAkademien, Stockholm. Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet. Kontakt: Katarina Blomkvist, Dr. Event-ID: 56812

172349

● Framtidens pedagoger – Lärarförsörjning när skolväsendet digitaliseras Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: JU och Jönköpings kommun Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Jönköpings län - En Smart Arena Karta: E16 Beskrivning: Det ställs höga krav på framtida lärarutbildningar och skolor för att vi ska kunna använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn, elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten inom skolväsendet. Hur uppfyller vi de behoven? Medverkande: Jesper Boesen, Forskningsmiljöledare, JU. Göran Isberg, Skolchef, JU. Ulli Samuelsson, Forskare, JU. Marie Öhman, VD och akademisk ledare, JU. Kontakt: Jesper Boesen Event-ID: 56999

23

● Klimatet kräver handling – är företagen redo att accelerera? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vattenfall Ämne: Energi Plats: Mellangatan 9 Platsbeskrivning: Energihuset Karta: K11 Beskrivning: Sverige ska ha noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Hur når vi dit när utsläppsminskningarna faktiskt har bromsat in? Vad krävs för att företag ska gå i bräschen och efterfråga fossilfria produkter i riktigt stor skala? Hur får vi driv i omställningen? Medverkande: Ola Alterå, Kanslichef, Klimatpolitiska rådet. Karin Brynell, VD, Svensk Dagligvaruhandel. Maria Gardfjell, Riksdagsledamot, (MP). Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen. Alexandra Laurén, Vice VD Norden, Skanska. Andreas Regnell, Strategidirektör, Vattenfall. Jessica Rosencrantz, Riksdagsledamot, (M). Willy Silberstein, (Moderator). Kontakt: Cecilia Tärnström, Public & Regulatory Affairs Event-ID: 57053

172349

● Fulla läktare, inte fulla besökare Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksidrottsförbundet, IQ, STAD Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Idrott ska vara glädje och gemenskap, inte fylla och bråk. Svordomar, glåpord och fylla blandas med hejarramsor på våra allsvenska matcher. Ska det verkligen vara så? Medverkande: Lena Sahlin, säkerhetsansvarig, Riksidrottsförbundet. Johanna Gripenberg, forskare, STAD. Åsa Markén, kommunikatör, IQ. Mats Norlin, nationell idrottssamordnare, Polismyndigheten. Henrik Berggren, Vd, Djurgårdens IF. Kontakt: Mattias Hjelmberg Event-ID: 57221

17239

● Att skapa framtidens intraprenörer, sociala innovatörer och samhällsförändrare Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SIGMAR Metodbyrå Ämne: Barn/ungdom Plats: Cramérgatan 8, trädgården Platsbeskrivning: Region Norrbottens monter Karta: H11 Beskrivning: Digitaliseringen gör att 2,5 miljoner svenska jobb är i riskzonen – samtidigt ges möjlighet för nya yrkeskategorier, arbetstillfällen och innovationer. Traditionella yrken slås ihop och framtidens arbetsmarknad kommer kräva individer som är multikompetenta, entreprenöriella och självförverkligande. Medverkande: Hanna Weinmar, Projektägare Passionista, SIGMAR Metodbyrå. Malin Winberg, Entreprenör, journalist, Drivkraftspodden. Sara Nilsson, Senior utredare, Jämnställdhetsmyndigheten. Martina Klingvall, VD, grundare, Telness AB. Annie Lindmark, Program manager, Vinnova. Linnea Huhta, Ungdomsambassadör Norrbotten, minoritetsaktivist, Pajala kommun. Karin Burman, Norrbottens Länsungdomsråd. Hilja-Maija Nurkkala, Norrbottens Länsungdomsråd. Claes Peyron, Managing Director, Universum. Kontakt: Hanna Weinmar, Creative director, delägare Event-ID: 57379

3

● Brexit - a never ending story Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset Karta: E11 Beskrivning: The United Kingdom will probably leave the EU by 31 October 2019. What would that mean for Sweden, the EU and the UK itself? Medverkande: David Cairns, British Ambassador to Sweden. Göran von

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Sydow, Director, SIEPS. Katarina Areskoug Mascarenhas, moderator, Head of Representation, the European Commission in Sweden. Kontakt: Johan Wullt Event-ID: 57392

17239

● Framtidens föränderliga arbetsliv: Förändringskompetens i organisationen Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring Ämne: Forskning Plats: Klosterbrunnsgatan 3 Platsbeskrivning: Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv Karta: L16 Beskrivning: Digitalisering och andra förändringstrender skapar möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv. Vad behöver vi veta om dessa trender för att skapa god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen? Medverkande: Henrik Kock, Professor emeritus, Linköpings universitet. Erna Zelmin-Ekenhem, Generaldirektör, Arbetsmiljöverket. Ethel Forsberg, Generaldirektör, Forte. Nader Ahmadi, Generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Susanna Stymne Airey, Chef Förebygga, AFA Försäkring. Ellinor Persson, Moderator. Kontakt: Camilla Hagblom, Projektledare Event-ID: 57537

17239

● Polisiära riskanalyser - ett outnyttjat verktyg för att förebygga brott? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H334 Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong Karta: H12 Beskrivning: En viktig åtgärd för att motverka brott i nära relationer är att genomföra strukturerade riskanalyser, inklusive barnkonsekvensanalyser, för att identifiera risker och bedöma behovet av skyddsinsatser. Hur bedrivs detta viktiga arbete i praktiken samt vilka hinder och möjligheter finns? Medverkande: Ulf Brännström, Polisinspektör, Polisregion Stockholm. Maria Hallenius Henrysson, Socionom/Grundare, Föreningen Lex Lotta. Malou Andersson, Fil.dr., Uppsala universitet. Peter Strandell, Verksamhetsansvarig Region Syd, Stiftelsen Tryggare Sverige. Magnus Lindgren, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Peter Strandell, Verksamhetsansvarig Region Syd Event-ID: 58083

12349

● Förändrade arbetsprocesser och digitala verktyg som skapar trygghet för cancerpatienter Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sirona AB, Cross Technology Solutions Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B25 Karta: G11 Beskrivning: Tänk om man kunde ge cancerpatienter konkreta verktyg för att de ska känna sig sedda och trygga genom hela sitt sjukdomsförlopp? Hur möjliggör man med befintliga resurser proaktiv vård med patientens behov i centrum? Medverkande: Tobias Petrini, Senior Manager, Sirona AB. Göran Ekestubbe, E-health director, Sirona AB. Thomas Bergqwist, VD, Cross Technology Solutions. Emma Spak, Samordnare för Nära Vård, SKL. Arvid Widenlou Nordmark, Nationell samordnare kvalitetsregister inom cancerområdet, RCC Norr, Västerbottens läns landsting. Kjell Brissman, Ordförande, Prostatacancerförbundet. Emma Skoglund, Ung cancer. Kontakt: Maria Ekman, Kontorschef Event-ID: 58682

17239

● Hur mäter och effektiviserar man ledningsprocessen - på vetenskaplig grund? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer, Enhancer Executive Advisors Ämne: Annat Plats: Strandvägen, H521 Platsbeskrivning: Offentliga Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan Karta: E10 Beskrivning: Alla organisationers utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt och effektivt de styrs och leds. Hur kan man med vetenskapliga metoder snabbt och med begränsad insats skapa transparens i och förståelse för hur väl de personella resurserna tas tillvara? Medverkande: Ulf Lindberg, VD, Enhancer Executive Advisors. Kontakt: Mattias Westerdahl, Marknadskoordinator Event-ID: 58912

234

● Moderna miljövillkor för svensk vattenkraft - vattenmiljö och vattenkraft i balans Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten Ämne: Klimat/miljö Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Sverige har fått en ny lagstiftning vilket innebär att tillstånden för alla vattenkraftverk ska omprövas. Hur ser den nationella planen för omprövning av vattenkraft ut? Vilka frågor har uppkommit under remissperioden och vad innebär de moderna miljövillkoren för svensk vattenkraft och för miljön? Medverkande: Jakob Granit, Generaldirektör, Havsoch vattenmyndigheten. Lotta Medelius-Bredhe, Tillförordnad generaldirektör, Svenska kraftnät. Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten. Anders Danielsson, Landshövding, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Minoo Akhtarzand, Landshövding, Länsstyrelsen i Västmanlands län. Kontakt: Pernilla Johansson Event-ID: 59211

172349

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 1 juli

39

● Hur skapar vi finansiella tjänster för framtiden?​

● Industrins roll för framväxten av nya techbolag

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Trustly Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 27, trädgården Platsbeskrivning: Primes trädgård Karta: G17 Beskrivning: Ekonomisk kontroll är viktigt och grund för självständiga beslut kring konsumtion, sparande, pension mm. Fintechaktörer erbjuder idag möjlighet att både spendera och spara mer, men hur skapas innovativa tjänster som ger konsumenten den valfrihet, kontroll och trygghet som behövs i vardagen? Medverkande: Sara Berg, COO, Trustly. Andreas Lundgren, Head of Engineering, Tink. Katarina Graffman, Forskare/antropolog och författare till ”Vi är vad vi köper”. Stig Johansson, moderator, Styrelseledamot, Swedish Fintech Association. Kontakt: Kristin Andersson, Kommunikationschef Event-ID: 59257

Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Techarenan Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Scen 1 Karta: E11 Beskrivning: Hur kan storföretagen arbeta tillsammans med unga innovativa bolag för att tillsammans bygga stabila samarbeten och affärer? Hur ser det strategiska samarbetet ut? Vad tycker entreprenörerna om satsningen och betyder detta att de kan skala snabbare? Kontakt: Omid Ekhlasi Event-ID: 59415

3

● Självständig redaktion eller en del av kommunikationsstrategin? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Tidskrifter Ämne: Media/journalistik Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Platsbeskrivning: Takterassen Karta: I11 Beskrivning: Vilka är argumenten för redaktionell självständighet inom en organisation? Medverkande: Alexander Armiento, chefredaktör och ansvarig utgivare, Publikt. Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Susanna Lundell, chefredaktör och ansvarig utgivare, Kommunalarbetaren. Lars Truedson, föreståndare, Institutet för Mediestudier. Unn Edberg, moderator, publisher och vd Tidningen Vi och Vi Media. Kontakt: Hanna Hallerheim, projektledare Event-ID: 59285

129

● Forskningen är tydlig - ledarskap är kommunikation Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kommunikatörer Ämne: Kommunikation/information Plats: Kronstallgränd 4 Karta: K11 Beskrivning: Nyckeln till framgångsrika organisationer går via deras kommunikation och ledarskapet. Vilka är kraven på dagens och morgondagens kommunikativa ledare? Hur använder de kommunikation i sitt ledarskap? Vad krävs av kommunikatörerna? Vem vill vara ledare och chef när så mycket krävs i den rollen? Medverkande: Siri Wikander, Director of People Growth, Scandic Hotels. Klara Adolphson, Director and Head of Experience Delivery, PwC Experience Center. Maria Rosengren, Business Unit Director, Kantar Sifo. Hanna Brogren, generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer. Max Landergård, moderator. Kontakt: Hampus Zethelius Event-ID: 59453

1239

3

● Fungerar samhällets skyddsnät även utanför hemmet

● Ålderism – ett hot mot bra pensioner?

Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk Ämne: Vård och omsorg Plats: Södra kyrkogatan 11 Platsbeskrivning: Vid Stora Torget Karta: L19 Beskrivning: Barn och unga med typ 1-diabetes måste lita till vuxna i sin närhet när de är utanför föräldrahemmet. Klarar skolan att axla detta ansvar? Finns nödvändiga kunskaper och resurser? Och hur garanteras en säker diabetesvård för barn som är placerade i samhällsvård eller andra tillfälliga boenden? Medverkande: Gun Forsander, läkare, docent, Svenska barnläkarföreningen. Robin Åhrling, ordförande, Ung Diabetes. Eva Nilsson Bågenholm, läkare, kvalitetsdirektör, Humana, ordf Vårdföretagarna. Göran Hägglund, moderator. Kontakt: Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director Event-ID: 59650

– vem hjälper barn och unga med typ 1-diabetes

Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Alecta Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: Arena för Erfarna Tankar Karta: E13 Beskrivning: Det svenska pensionssystemet är satt under press. I takt med att allt fler blir allt äldre minskar andelen som finansierar systemet. Andelen av befolkningen som är över 65 år har ökat från 18% (1990) till 20% (2017) och är prognosticerad att stiga ytterligare. Samtidigt ökar även livslängden. Medverkande: Staffan Ström, Pensionsekonom, Alecta. Jan Scherman, News55. Martin Linder, Ordförande, Unionen/PTK. Kontakt: Mikael Heinig, Styrelseordförande Event-ID: 59344

239

39

MEN ÄR DET VERKLIGEN BRA? En gemensam fullspäckad eftermiddag om Örebros satsningar och frågeställningen – men är satsningen verkligen bra? Gör Sofia och Sara sällskap när de modererar oss mellan bussar, digitaliserade hus, lärarutbildningen, skolsegregation och sjukhus som avslutas med ett annorlunda mingel.

MÅNDAG, WISBY STRAND CONGRESS  OREBROIALMEDALEN.SE

 OREBROIALMEDALEN


40

MÅNDAG 1 juli

● Ökad kunskap inom ekonomi, sparande och företagande förändrar ungas framtid Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedbank Ämne: Ekonomi Plats: Volters gränd 8 Platsbeskrivning: Swedbankhuset Karta: K11 Beskrivning: Att kunskap är makt är en gammal sanning. Hur kan man konkret förbättra kunskapsnivån hos unga om privatekonomi, sparande och entreprenörskap? Och hur förändrar ökad kunskap om ekonomi ungas framtid? Medverkande: Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank och sparbankerna. Tove Zander, Segment manager Retail Young, Swedbank. Henrik Szabo, Generalsekreterare, Läxhjälpen. Carola Lemne, Ordförande, Ung Företagsamhet. Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen. Wilma Tofften, Grundare, På riktigt UF. Abdelkerim Moussa, Grundare, Gawa UF. Josefine Uppling, Moderator, Swedbank. Kontakt: Malin Johansson Event-ID: 59710

17239

● Hur förebygger vi äldres psykiska ohälsa? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rådet för styrning med kunskap, RSK Ämne: Äldre Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Bildstenshallen Karta: J13 Beskrivning: Äldres psykiska hälsa uppmärksammas allt mer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande i dag att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Medverkande: Ingmar Skoog, Professor, Överläkare och föreståndare för AgeCap, Göteborgs universitet. Susanna Axelsson, Generaldirektör, SBU. Ethel Forsberg, Generaldirektör, Forte. Anna Bessö, Avdelningschef, Folkhälsomyndigheten. Thomas Lindén, Avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso-och sjukvården, Socialstyrelsen. Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet. Kontakt: Kruna Madunic, kommunikationschef Event-ID: 59724

1723

● Varför är det så dyrt att bygga i Sverige? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ramirent Sverige Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 20 Karta: J15 Beskrivning: Byggkostnaderna ökar i Sverige, samtidigt som behovet av billiga bostäder växer och viktiga samhällsinvesteringar behöver göras. Hur kan vi bygga mer effektivt och få ut mer av varje krona? Medverkande: Erik Bengtsson, vd, Ramirent Sverige. Anna Fredriksson, biträdande professor i bygglogistik, Linköpings Universitet. Jonas Högset, chef Fastighet och Boende, Sveriges Allmännytta. Anna Mellström, vd, Einar Mattsson Byggnads AB. Kontakt: Annika Miscevic Event-ID: 59902

● Varför lockar Sverige inte fler migranter? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lunds kommun en del av Öresundshuset Ämne: Internationella frågor Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: Sju av tio arbetskraftsinvandrare är negativt inställda till att rekommendera Sverige som arbetsland, visar en ny rapport från stiftelsen Diversify. Varför är det så? I Lund påverkar internationaliseringen staden på flera plan och när företagen satsar här ökar behovet av arbetskraft stort. Medverkande: Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator. Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, (L), Lunds kommun. Louise Dolck Strömberg, HR-chef, Axis. Matt Kriteman, verksamhetschef, Diversify. Anna Hall, programdirektör, Big Science Sweden. Maria Malmer Stenergard, ordförande, (M) socialförsäkringsutskottet. Kontakt: Annika Henning, Projektledare och pressansvarig Event-ID: 55822

612349

● Kan innovation lösa klimatutmaningen? Tid: 11:00–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vinnova Ämne: Klimat/ miljö Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Hur kan innovation hjälpa oss att ställa om samhället så att vi klarar klimatutmaningen? Medverkande: Anders Wijkman, Ordförande, Climate-KIC. Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova. Niklas Wahlberg, VP Societal Challenges and Solutions, Volvo Group. Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood. Kontakt: Daniel Holmberg Event-ID: 56132

1724

● Öva upp ditt civilkurage – Hur bidrar du till en tryggare värld? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Yttrandefrihet Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Genom utbildning i civilkurage får du verktyg att stå upp för medmänniskor som utsätts för till exempel härskartekniker, rasism och kränkningar. I vilken mån kan träning i civilkurage inspirera dig att förbättra vårt samhälle? Övning ger färdighet – du ska få se! Medverkande: Sandra Eriksson, Utbildare i säkerhet, ickevåld och civilkurage, Kristna fredsrörelsen. Kontakt: Sandra Eriksson, Utbildare Event-ID: 56264

17239

● Defending their rights, risking their lives - what can Sweden do to support those who dare? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forum Syd Ämne: Demokrati Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i världen Karta: I12 Beskrivning: Civil society organizations’ to act, react and operate is rapidly shrin-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

king. The threats, attacks and murders on human rights activists are escalating and new laws are implemented to restrict the operational power of civil society. Medverkande: Peter Eriksson, Biståndsminister, Regeringen. Ognjen Radonjic, Head of Eastern Europe, Forum Syd. Kontakt: Maurits Otterloo Event-ID: 57206

617239

● Journalister och kommunikatörer – en dynamisk duo? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Cision Sverige Ämne: Media/journalistik Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Karta: G17 Beskrivning: Mediebranschen förändras allt snabbare och ställer nya krav på dess aktörer, inte minst med nya GDPR-regler, sociala influencers och förändrade algoritmer i sociala medier. Hur påverkas relationen mellan journalister och kommunikatörer i detta fragmenterade men dynamiska medielandskap? Kontakt: Oskar Larsson Event-ID: 57351

7239

● Fallolyckor kostar miljarder årligen. Hur tar vi ansvar för att förebygga olyckorna? Vem betalar? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden) Ämne: Äldre Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: SAL D-24 Karta: F10 Beskrivning: Det finns vetenskapligt belagt att fallolyckorna i Sverige som kostar samhället 25 miljarder årligen till stor del skulle kunna förbyggas med bland annat träning och fallteknik. Vem skall träna våra barn, unga och äldre och hur? Vem skall betala det förebyggande arbetet? Medverkande: Michail Tonkonogi, Professor, Dalarnas Högskola. Ola Billger, Kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen. Marina Arkkukangas, FoU Chef, Forskning och Utveckling i Sörmland. Kent M. Andersson, Styrelseledamot, Svenska Judoförbundet. Tina Sahlén, Chef Intressepolitik, Riksidrottsförbundet. Karin Strömqvist Bååthe, Moderator, Social Venture Network Sweden. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 57645

72349

● Från saknad till närvarande - hur får vi ett närvarofrämjande arbete i skolan? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AcadeMedia Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B27 Karta: G11 Beskrivning: Varje år börjar ca 100 000 elever gymnasiet. Ungefär 25 procent går ut med ofullständiga betyg eller hoppar av skolan. I många fall uppstår frånvaro redan i grundskolan. Hur ska skolor och huvudmän arbeta för att komma till rätta med det här samhällsproblemet? Medverkande: Kristina Bähr, skolöverläkare, AcadeMedia. Marie-Charlotte Bäckström, rektor, Praktiska Gymnasiet i Växjö. Kristin Donsante, förstelärare, Klara Teoretiska Gymnasium. Kristin Nilsson, rektor, Atheneskolan. Anders Porelius, moderator, AcadeMedia. Kontakt: Kajsa Tiren, kommunikationschef Event-ID: 57672

172349

● Climate change leadership – perspectives from science, industry and politics Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet Ämne: Hållbarhet Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E22 Karta: G12 Beskrivning: Climate change is a scientific, economic and political challenge. Which leadership strategies are needed to tackle and minimize climate change? How can science, industry and politics co-operate in climate leadership and how can we develop an effective climate change leadership? Medverkande: Anna Rutgersson, Professor, Uppsala universitet. Kontakt: Anna Ledin Event-ID: 58768

1723

● Tjejers och killars samhällsengagemang – vart är vi på väg? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ämne: Demokrati Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B14 Karta: G11 Beskrivning: Vilka samhällsfrågor är viktiga för unga idag? Hur upplever de själva sina möjligheter att påverka och har de tilltro till det politiska systemet? Hur skiljer sig attityder åt mellan olika grupper av unga och över tid? Medverkande: Lena Nyberg, Generaldirektör, MUCF. Sofia Zere, Avdelningschef, MUCF. Kontakt: Lena Olsson Kavanagh, Pressansvarig Event-ID: 59457

17239

● Hur kan vi minska vårt klimatavtryck? Så gör Världens klimatstad Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala kommun Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners plats 6 Platsbeskrivning: Verandan Karta: J11 Beskrivning: 70 procent av världens befolkning väntas bo i städer år 2050. Det medför stora miljö-och klimatutmaningar men också möjligheter. Tillsammans kan kommun, näringsliv och civilsamhälle bidra till en hållbar omställning genom att främja hållbara livsstilar i samarbete med engagerade medborgare. Medverkande: Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan. Stefan Sandberg, VD, Uppsalahem. Josefin Wangel, forskare SLU, co-director SLU Urban Futures, SLU. Olgas Kordas, Programchef, Viable Cities. Linnéa Haeggström, kampanjledare Klimat-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 1 juli lätt, Uppsala kommun. Björn Sigurdson, Moderator, klimatstrateg, Uppsala kommun. Kontakt: Linnea Haeggström Event-ID: 59525

17249

● Behöver kommunen egentligen en arkitekturstrategi – litar vi inte på arkitektens förmåga? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Örebro kommun Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården Karta: J14 Beskrivning: För vem skriver kommunen en strategi eller policy om arkitektur? Kan den verkligen påverka i den riktning samhället behöver? Litar inte kommunen på byggaktörerna och på arkitekternas förmåga att kommunicera värdet av arkitektur? Tycker tjänstemän och politiker olika när det väl kommer till kritan? Medverkande: Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Stadsbyggnad Örebro. Ullis Sandberg, Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun (S). Kontakt: Peder Hallkvist, stadsarkitekt Event-ID: 59621

1249

● Omfattande energiomställning måste ske för att stoppa klimatförändringarna. Hur ska det finansieras? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SEB Ämne: Energi Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Hur ska energifrågan lösas och hur ska den finansieras? Världen behöver på kort tid bryta sitt beroende av fossila bränslen. Omställningen kommer att vara kostsam. Behövs riskvilligt kapital och nya finansieringskällor? Medverkande: Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall. Johan Torgeby, VD och koncernchef, SEB. Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, (S). Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Joachim Alpen, Co-head, Large Corporates & Financial Institutions, SEB. Cleas de Faire, Moderator. Kontakt: Frank Hojem, Presschef Event-ID: 59860

17239

41

● Smygreklamen exploderar i sociala medier - men vem bär ansvaret? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Resumé, Dagens Media, Medievärlden, RO Ämne: Kommunikation/information Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: Influencers och Youtubers riktar sig ofta till en yngre målgrupp så vad händer när dessa både blir reklamskapare och reklambärare? Nordicoms undersökning visar att 88% av barnen inte kan se när det är ett reklaminlägg så hur kan det förändras? Är reglerna för otydliga? Vem har ansvaret? Medverkande: Julia Lundin, redaktör, Resumé Insikt. Daniel Redgert, CEO och grundare, Redgert Comms. Casper Törnblom, partner, 500. Gunilla Welander, jurist Reklamombudsmannen, RO. Natalie Tideström Heidmark, vd, United Screens. Kontakt: Josefin Ekman, projektledare Event-ID: 58479

12

● Diskriminerad av artificiell intelligens Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Aventia Media AS Ämne: Digitalisering Plats: S:t Hansplan, H701 Platsbeskrivning: Tält på Sankthansplan Karta: L12 Beskrivning: Digitalisering och AI, men vad måste vi ta hänsyn till när teknologin utvecklas för att inte riskera att vi lämnar vissa användare utanför? Medverkande: Janna, Olzon, DHR. Lars, Lindberg, DHR. Anna, Kristensen, Moderator. Kontakt: Anna Kristensen, Sales Executive Event-ID: 59399

123849

● Inga nazister på våra gator – men hur? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H301 Platsbeskrivning: ABFs tält Karta: G10 Beskrivning: Nazister är ett allvarligt hot mot demokratin, men hur motverkas de bäst? Vad kan göras för att motverka nazismen? Har någon metod varit särskilt effektiv? Medverkande: Fredrik Pettersson, Ombudsman/chef, ABF Sörmland. Showan Shattak, Antirasistisk aktivist. Kristina Wicksell, Make Equal. Zaynab Ouahabi, ABF. Kontakt: Johanna Mårtensson, Projektledare Event-ID: 56762

1239

● Universell utformning av arbetsplatser - vilka är vinsterna bortom inkludering?

● Finns det något som heter patientsäker data?

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Akademikerförbundet SSR Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Birgers gränd 1 Platsbeskrivning: Kafé Strandporten Karta: I15 Beskrivning: Universell utformning av arbetsplatser (UUA) är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Hellre göra rätt från början än att behöva improvisera speciallösningar. Hur kan en verksamhet effektivisera sitt arbete och skapa vinster genom UUA? Medverkande: Markus Furuberg, Förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR. Kontakt: Jöran, Lindeberg Event-ID: 58216

617234

● Hur kan vi minska droganvändningen bland unga? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Insamlingsstiftelsen Choice Ämne: Barn/ungdom Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Soberian Karta: J11 Beskrivning: Psykisk ohälsa och narkotikaanvändning ökar bland ungdomar och går ner i åldrarna. Hur kan förebyggande insatser vara en viktig del i att vända denna farliga trend? Medverkande: Robert Åkesson, Moderator, Insalingsstiftelsen Choice. Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna. Leo Gerdén, Ordförande, Sveriges Elevråd. Magdalena Gerger, VD, Systembolaget. Vivianne Macdisi, Regionråd, Region Uppsala. Cechael Sebghati Sparrfelt, AT-Läkare, Insamlingsstiftelsen Choice. Victoria Hogrell, Läkarstudent, Insamlingsstiftelsen Choice. Ellinor Lord, AT-Läkare, Insamlingsstiftelsen Choice. Karin Dahlman-Wright, Prorektor, Karolinska Institutet. Jan Jönsson, Socialborgarråd, Stockholm stad. Kontakt: Susanna Kalén, Projektledare Event-ID: 58305

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandgatan 7 Platsbeskrivning: Tieto arena Karta: J10 Beskrivning: Svensk välfärd upplever ett utmanande paradigmskifte drivet av digitalisering. Ett paradigmskifte och en förändring som är nödvändig om Sverige ska kunna bibehålla en jämlik välfärd över tid. Digitaliseringen innebär möjligheter, men också risker. Medverkande: Malin Söderlund, Nordic Solutions and Specialist Products, Tieto. EvaMaria Nerell, Utredare, Socialstyrelsen. Tobias Perdahl, CCO och CMO, Doktor24. Sara Lewerentz, Digitaliserings-och teknikdirektör, Region Västerbotten. Mikael Wintell, CTO/CMIO VGR ordförande , HL7 Sverige. Pernilla Gunther, Projektledare, Fokus Patient. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef Event-ID: 58393

29

● Personligare kan ingen vara – om yrket personlig assistent Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Riksföreningen JAG Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hamnplan, H239 Platsbeskrivning: JAG-tältet Karta: F9 Beskrivning: Finns det motsättningar mellan goda arbetsvillkor för personliga assistenter och den assistansberättigades självbestämmande och integritet? Medverkande: Lars Lööw, Utredare. Richard Kostenius, vice ordförande, Riksföreningen JAG. Linda Forzelius, god man. Linus Ullbrand, Riksföreningen JAG. Kontakt: Kerstin Sellin Event-ID: 58581

123849

1723

EN DÅLIG AFFÄR Läkemedel, reservdelar, kläder, leksaker och elektronik – nästan allt är idag utsatt för piratkopiering. Det är ett växande problem och en ekonomisk katastrof för svenska företag. Välkommen till PRV:s utställning ”En Dålig Affär”. Här hittar du massor av oschysta produkter du inte ska köpa på semestern.

Lär dig mer om hur du skiljer original från kopia, vad våra myndigheter gör och hur svenska företag drabbas. Plats: Inne på Wisby Strand, Strandvägen 4, ett stenkast från Almedalsparken. PRV PiratPrat: föreläsningar 10 min. kl. 10:00 den 1-3 juli 2019.

Patent- och registreringsverket


42

MÅNDAG 1 juli

● Ställa till eller ställa om – vad är näringslivets roll i omställningen? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SPP Fonder/Storebrand Ämne: Hållbarhet Plats: Mellangatan 29 Platsbeskrivning: Hotell Gute Karta: J17 Beskrivning: Vi lever i en värld full med akuta hållbarhetsutmaningar. Scenarion från experter pratar om lösningar som kräver ett teknik- och innovationssprång, men där investeringstakten är otillräcklig. Ungas insikter behöver integreras i lösningar och mer resurser behöver läggas på hållbara affärsidéer. Medverkande: Danat Tekie, Chef Externa samarbeten, YSI. Johan Hemminger, COO & grundare, Dreams. Gustav Gorecki, Chef Innovation, Storebrand. Philip Ripman, Förvaltare, Storebrand. Robert Vicsai, Moderator, Storebrand. Kontakt: Anna Östman, Marknadsansvarig Event-ID: 59461

7239

● Hur arbetar polisen för att få bukt med gängkriminaliteten? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Säkerhetspolitisk Arena, Verifiera AB Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H235 Karta: F9 Beskrivning: Hur ska polisen lyckas bättre med att förebygga gängkriminalitet i utsatta områden? Vad behövs för att få minska den organiserade brottsligheten? Medverkande: Jale Poljarevius, Polischef, Polisen. Kontakt: Felicia Freedman Skiöld Event-ID: 58705

238

● Visual Agenda 2030 - från ord till handling mot de globala målen Tid: 11:10–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Hållbarhet Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: East Sweden Arena, Trädgården Karta: K10 Beskrivning: För att nå de globala målen i Agenda 2030 krävs ändrade förhållningssätt och beteenden. Kan visualiserad data ge ny kunskap och inspiration? Kan vi ändra människors beteende med spelutveckling? Medverkande: Ingrid Petersson, Ordförande, Agenda 2030-delegationen och generaldirektör Forskningsrådet Formas. Anders Carlsson, Processledare, Visual Sweden. Lotta Andersson, Vatten- och klimatanpassningsexpert, SMHI. Oskar Forsgren, vd, Eight Digitalbyrå. Elia Mörling, vd, Idea Hunt. Karin Klingenstierna, Moderator. Kontakt: Anchi Alm Event-ID: 57311

124

● Världen har hittat Norden – det ger turismnäringen nya utmaningar Tid: 11:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet Ämne: Besöksnäring Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Tavernatältet Karta: E12 Beskrivning: Turismen ökar med stormsteg i Norden. Det är positivt för ekonomin och sysselsättningen, men turistströmmarna för också med sig utmaningar, inte minst för miljön. Många platser i Norden, bland annat Arktis, är känsliga för miljöpåverkan. Medverkande: Matts Lindqvist, moderator, journalist, Nordiska ministerrådet och - rådet. Jóhan Pauli Helgason, Näringsutvecklare, Visit Färöarna. Michael Persson Gripkow, Chief Brand and Strategic Marketing Officer, Visit Sweden. Alexandra Davidsson, General sekreterare, Medveten Konsumtion. Cecilie Tenfjord Toftby, Parlamentariker, Nordiska rådet (M). Kontakt: Annika Nummelin, kommunikationsrådgivare Event-ID: 56970

672539

● Är svenskar med muslimsk familjebakgrund mer religiösa än de med kristen? Tid: 11:15–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Regionfrågor Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Det finns en utbredd föreställning att svenskar med muslimsk familjebakgrund är mer religiösa än de med kristen sådan. Men hur är det med den saken? Vilken roll har sekularism spelat i de muslimska länder från vilka Sveriges muslimska befolkning invandrat? Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola. Roine Viklund, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57389

239

● Barn och unga rekryteras till kriminalitet – hur ska det förhindras? Tid: 11:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polismyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: För att stoppa tillväxten av nya kriminella krävs insatser från hela samhället. Barn och unga ska kunna växa upp i en trygg miljö utan våld och få lika möjligheter. Medverkande: Anders Thornberg, Rikspolischef, Polismyndigheten. Jenny Rehnman, Chef för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen. Martin Lazar, Kommunpolis, lokalpolisområde Botkyrka, Polismyndigheten. Kadir Yilmaz, Förste socialsekreterare, utredning unga, Botkyrka kommun. Kontakt: Kristin Ek, Kommunikationsstrateg Event-ID: 57534

172349

stånd och öka delaktigheten i din organisation när det gäller att utveckla och förändra din organisation? Kontakt: Johanna Norrman Event-ID: 59752

1723

● Agendasättarna - vilken fråga är viktigast för Moderaterna? Tid: 11:15–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Var står Moderaterna idag? Vad är viktigt att veta om Moderaterna? Medverkande: Lotta Bouvin-Sundberg, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 56724

2349

● Social hållbarhet: Hur skapas lönsamhet som gagnar alla? Tid: 11:15–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Hållbarhet Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Det finns många modeller inom näringslivet för social hållbarhet, men det har varit svårt att hitta en modell som är kommersiellt gångbar och samtidigt gynnar de mest utsatta. Hur går vi vidare? Medverkande: Vesna Vasiljkovic, (moderator) arkitekt & kontorschef, Tengbom Helsingborg. Britta Blaxhult, affärsutvecklingschef, Einar Mattsson. Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef, PEAB. Niklas Åkerlundh, strateg inom produkt- och tjänsteutveckling, Midroc. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 57460

239

● Hur kommer det att gå med vården, skolan och äldreomsorgen? Tid: 11:30–11:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Behoven ökar, personal saknas, konjunkturen vänder. Kommer kommunerna och regionerna att klara sina uppdrag? Vad vill de ha av staten? Medverkande: Anders Knape, Ordförande (M), Sveriges Kommuner och Landsting. Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55721

123849

● Kommer Generation Y att låta sig fångas? Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Rigagränd 1 Platsbeskrivning: Framtidsgränd Karta: H18 Beskrivning: Värderingar blir allt viktigare, inte bara privat utan också i arbetslivet. Hur kommer den idéburna generationen att påverka framtidens näringsliv? Hur kan arbetsgivare bli framgångsrika i att nå den? Kommer de värdebaserade företagen och anställda att vilja organisera sig? Medverkande: Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO. Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision. Alexander Crawford, moderator. Kontakt: Sarah Hillbert Event-ID: 56056

1239

● Vart är Sveriges ekonomi på väg? Tid: 11:30–11:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Vad händer med Sveriges ekonomi under rådande världspolitiska läge? Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut och vilka utmaningar står vi inför? Medverkande: Olof Manner, Senior Advisor, Swedbank. Stefan Westerberg, Seniorekonom, Stockholms Handelskammare. Lennart Ekdal, moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56549

23849

● Unga och makthavare – ungas roll i Agenda 2030 Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Fryshuset Ämne: Barn/ ungdom Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan Karta: H10 Beskrivning: Hur involveras unga i att nå de globala målen? Och vad ser unga att makthavare behöver göra för att möjliggöra ungas involvering? Medverkande: Ungdomsambassadörer, Fryshuset. Kontakt: Maj Pettersson Event-ID: 57072

238

● Smart sjömat - fishy food Tid: 11:30–11:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet Ämne: Mat Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Varför är det coolt med torsk men inte skrubbskädda? Hur opinionsbildar vi för smart sjömat som ger fördelar för klimatet och den akvatiska miljön? Medverkande: Jonas Hentati Sundberg, biträdande universitetslektor, SLU Akvatiska resurser. Annika Sohlberg, generaldirektör, Livsmedelsverket. Kontakt: Annsofie Wahlström, SLU Future Food, Programchef Event-ID: 57210

● Att driva förändring som chef

723849

Tid: 11:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ledarna-Sveriges Chefsorganisation Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Konstmuseets gård Karta: K14 Beskrivning: Att i din roll som chef driva förändringar i organisationen kan vara utmanande och svårt. Hur kan du hantera mot-

Tid: 11:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skandia Ämne: Vård och omsorg Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård Karta: E13 Beskrivning: I en tid när stress, stillasittande

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Trött efter 3500 seminarier? Sömnens betydelse för hälsan


MÅNDAG 1 juli och smarta telefoner får oss att sova allt sämre har människors sömn blivit en allt viktigare fråga som fler pratar om. Sömnen påverkar vikten, det mentala måendet och riskerar att göra oss mindre lyckade i arbetslivet. Medverkande: Christian Benedict, Sömnforskare, docent i neurovetenskap. Kristina Hagström, Hälsostrateg, Skandia. Kontakt: Carl Otto Berg, Public Affairs Event-ID: 57899

1239

● Delaktighet för MS-patienten – ett lagkrav men långt ifrån verkligheten Tid: 11:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Merck Ämne: Vård och omsorg Plats: Biskopsgatan 1A Platsbeskrivning: Biskopsvillorna Karta: J22 Beskrivning: Patientlagen var tänkt att stärka patientens rätt och möjligheter att vara delaktig i vården av sin egen sjukdom men vi kan idag se att många MS-patienter inte får kunskap om vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling. Vad beror detta på och hur kommer vi framåt? Medverkande: Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet. Mattias Millbro, Ordförande, Ung med MS. Jesper Petersson, Neurolog och ordf NPO. Anders Ekholm, Senior Advisor, Inst för framtidsstudier. Christine Lorne, Sjukvårdspol talesperson, Centerpartiet. Kontakt: Fredrik Lundgren Event-ID: 59020

39

● Så effektsäkrar vi våra växande storstäder Tid: 11:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ellevio Ämne: Energi Plats: S:ta Katarinagatan 6 Platsbeskrivning: Arena Energi, Klosterlängan Karta: K17 Beskrivning: Alltfler storstadsregioner i Sverige lider av kapacitetsbrist. Allvarligast är läget i Malmö- och Stockholmsregionerna där nyanslutningar redan får avslag, eller riskerar att få det inom kort. Kapacitetsproblematiken måste adresseras snarast, men hur? Medverkande: Andreas Hatzigeorgiou, moderator, Vd Stockholms Handelskammare. Johan Lindehag, vd, Ellevio. Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi. Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL. Irene Svenonius, Finanslandstingsråd, Regionstyrelsen ordförande. Patrik Engström, Energipolitisk talesperson, socialdemokraterna. Lina Bertling, Professor elkraftsystem, KTH. Kontakt: Viktoria Raft, Konsult Event-ID: 59094

1729

43

bildningen Gotland. Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet. Kontakt: Eva Grönlund, Kommunikationschef Event-ID: 58431

139

● Vägen fram till Arbetsförmedlingsreformen 2021 Tid: 11:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Public Insight AB Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Mellangatan 19, parkering mitt emot Platsbeskrivning: DoubleCheck Arena Karta: K14 Beskrivning: Hur säkras en livskraftig bransch av kompetenta och seriösa utförare inför den stora privatiseringsreformen av Arbetsförmedlingen? Medverkande: Björn Elmqvist, VD, Public Insight AB. Mattias Elm, Arbetsmarknadsexpert, Public Insight AB. Fredrik Tamm, Expert på offentliga affärer, Public Insight AB. Kontakt: Björn Elmqvist Event-ID: 58413

1239

● Vilka är dagens socialt utsatta? Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Frälsningsarmén Ämne: Vård och omsorg Plats: Hamnplan, H230 Karta: G9 Beskrivning: Vilka är mest utsatta i dagens samhälle? Vilka trender syns inom hemlöshet och missbruk? Hur kan vi motverka utsattheten? Medverkande: Per-Uno Åslund, bitr divisionschef Sociala divisionen, Frälsningsarmén. Acko Ankarberg, rikdsdagsledamot, (KD). Kontakt: Eva Gustin, Press- och Informationsansvarig Event-ID: 58825

234

● Hur ska man lyckas locka tjejer till techsektorn? Tid: 11:40–12:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Näringsliv Plats: Donners plats, H423 Platsbeskrivning: Expressens valscen Karta: I11 Beskrivning: Är Sverige tillräckligt rustat för att möte den digitala framtiden där det krävs en hög kompetens inom tech-industrin? Medverkande: Anna Wikland, Sverigechef, Google. Anna Herdenstam, programledare, Expressen TV. Kontakt: Linnéa Pettersson Event-ID: 55888

123849

● Från bostadsbrist till bostadslist

Tid: 11:30–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: WomEngage Ämne: Jämställdhet Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrinth-trädgården Karta: I14 Beskrivning: All statistik visar att styrelserummen i landet är heterogena och mansdominerande. Nya rapporter visar samtidigt att företag med mer jämställda styrelser är mer aktiva och bedriver mer framgångsrikt styrelsearbete. Hur ger vi fler kvinnor verktygen som behövs för att ta plats vid styrelsebordet? Medverkande: Stina Billinger, Statssekreterare, Socialdemokraterna. Kontakt: Hanna Westrin Event-ID: 59700

Tid: 11:45–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Handelskammaren Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Bygga om, bygga till, hyra ut. Så kan vi använda det befintliga beståndet av bostäder smartare. Bostadsbristen är ett gissel för både enskilda individer och näringslivet. En del av lösningarna finns i det redan byggda. Medverkande: Gunilla Grahn-Hinnfors, Moderator, Västsvenska Handelskammaren. Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket. Tanja Rasmusson, Näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier. Emma Hult, Riksdagsledamot, ordförande i civilutskottet, Miljöpartiet. Tobias Olsson, Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Marina Fritsche, Regionchef Göteborg, Wallenstam AB. Kontakt: Gunilla Grahn-Hinnfors Event-ID: 56824

● Facket, individen, globaliseringen – hur sjutton går det här ihop?

● Se bortom filén

Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet, Civilekonomerna Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Tunnbindaregatan 7 Platsbeskrivning: FEI:s Trädgård Karta: P12 Beskrivning: Fackförbunden har under många år tappat medlemmar. Nya studier visar att andelen personer som är anslutna till ett fackförbund har sjunkit från 85 procent 1993 till 69 procent 2016. Vilka är de underliggande faktorerna? Medverkande: Lee Wermelin, Ordförande, Civilekonomerna. Göran Arrius, Ordförande, SACO. Sara Fernebo, VD, Preera. Anna Dyhre, Styrelsemedlem förbundsstyrelsen, Jusek. Marianne Olsson, Moderator. Kontakt: Magnus Sjöbäck, VD Event-ID: 56736

Tid: 11:45–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Chalmers Ämne: Mat Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: År 2050 har jorden 10 miljarder munnar att mätta. Men det håller inte att alla äter poké bowl på laxfilé. Hur tar vi vara på den näring som aldrig når tallriken – sidoströmmarna från livsmedelsindustrin som idag i bästa fall blir djurfoder? Vad är vi beredda att sätta på gaffeln? Medverkande: Ulrika Palme, forskare, Chalmers. Ingrid Undeland, professor, Chalmers. Lina Svanberg, forskare, Rise. Maria Svantemark, hållbarhetschef, Findus. Fredrik Bergling, moderator. Kontakt: Christian Borg, presschef Event-ID: 56843

● Sveriges alla barnahus har utvärderats – vad fann vi?

● Är humanistisk forskning samhällsrelevant?

Tid: 11:30–12:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, Linköpings universitet Ämne: Barn/ ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget Karta: K14 Beskrivning: Stora regionala skillnader mellan Sveriges barnahus gör att brottsutsatta barn riskerar att inte få det stöd och skydd de har rätt till. Vilka åtgärder behöver initieras för att säkerställa att alla utsatta barn får ett kvalitativt och likvärdigt bemötande? Medverkande: Carin Götblad, Regionpolischef, Polismyndigheten. Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen. Alexandra Bopp, Senior åklagare, Åklagarmyndigheten. Carl Göran Svedin, Professor emeritus, Barnafrid, Linköpings universitet. Maria Schillaci, Moderator, Barnafrid, Linköpings universitet. Kontakt: Maria Hökbåghe, Kommunikatör Event-ID: 57204

Tid: 11:45–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Samverkan har blivit ett ledord i forsknings- och utbildningspolitiken. Men vad är samverkan och vilka forskares samverkan är det som lyfts fram? En rapport visar att lärosäten har svårt att berätta om den humanistiska samverkan som bedrivs och vilken nytta den har i samhället. Medverkande: Leif Runefelt, professor i idéhistoria, Södertörns högskola. Marie Gelang, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57397

● Så skapar vi ett mer jämställt styrelserum

12

2

172

● Hur kan individanpassad vuxenutbildning se ut? Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skolforskningsinstitutet Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H231 Platsbeskrivning: Mötesplats Skolgården Karta: G9 Beskrivning: Vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter? Hur kan lärare använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen? Medverkande: Pontus Wallin, forskare/projektledare, Skolforskningsinstitutet. Hanna Sällström Jonasson, rektor, Vuxenut-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

12349

12349

239

● När bankerna skapar pengar drivs priset på bostäder och aktier upp. Är e-kronan del av en lösning? Tid: 11:45–12:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Positiva Pengar Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Innescenen Karta: I9 Beskrivning: Att pengar skapas av banker i samband med lån bidrar starkt till att bostadspriser, lånevolymer och ekonomiska klyftor ökar. Dessutom skyddar staten bankerna för att inte betalningssystemet ska sluta fungera. Är e-kronan, pengar utgivna av Riksbanken, det första steget mot en lösning? Medverkande: Lars Alaeus, Ordförande, Positiva Pengar. Kontakt: Samuel Kazen Orrefur Event-ID: 57711

39


MÅNDAG 1 juli

44

● Agenda 2030 - Kan ett mellanmål skapa hållbarhet från jord till bord snabbare? Tid: 12:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: H5 Beskrivning: Vilka möjligheter finns för en snabb omställning av jordbruket, transportsektorn, förpackningsbranschen och för minskat matsvinn? Kan samverkan och digitala lösningar öka takten? Kan ett mellanmål - halvvägs till 2030 sedan Agenda 2030 få oss i mål snabbare? Medverkande: Johan Litsmark, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar. Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen. Sofia Hyléen Toresson (prel), VD, HK Scan. Moa Lilja, VD, iCA Maxi Visby. Helena Lindemark, Stiftare, Vice ordförande, 2022 Initiative Foundation, Hållbar Utveckling Sverige AB. Kontakt: Helena Lindemark, Stiftare & Vice ordförande Event-ID: 55609

7239

● Klimatråd utgör tvärsektoriella motorer - vilka hinder kan vi tillsammans överbrygga? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Klimatrådet Jönköpings län, Miljö- och klimatrådet Västmanlands län, Miljö- och klimatråd Uppsala län, Klimatråd Jämtlands län, Klimatråd Västra Götaland Ämne: Klimat/miljö Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Platsbeskrivning: Stavfa Karta: I11 Beskrivning: Hur förstärker vi dialogen mellan regionala klimatsamverkansråd? Fokus kommer vara framgångar och motgångar. Vi står inför stora utmaningar, samtidigt som möjligheterna öppnas tack vare samverkan, frågan är hur? Medverkande: Helena Jonsson, lh, Jönköpings län. Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län. Göran Enander, lh, Uppsala län. Anders Danielsson, lh, Västra Götalands län. Jöran Hägglund, lh, Jämtlands län. Magnus Berntsson, miljönämndens ordf, Västra Götalandsregionen. Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordf, Västra Götalandsregionen. Minoo Akhtarzand, lh, Västmanlands län. Karin Bäckstrand, professor samhällsvetenskaplig miljöforskning, Klimatpolitiska rådet. Otto Hedenmo, forskare samverkan, Jönköping University. Kontakt: Andreas Olsson, Energi- och klimatstrateg, adminstration Klimatråd Jönköpings län Event-ID: 55672

17239

● Hur ska personalkrisen i vården lösas? Tid: 12:00–12:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Bristen på sjuksköterskor gör att tusentals vårdplatser inte kan bemannas. Vad krävs för att regionerna ska kunna rekrytera och behålla personal? Medverkande: Joakim Larsson, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation (M). Ann Johansson, vice Ordförande, Vårdförbundet. Olov Carlsson, Chefredaktör, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55805

12349

● För framtidens talanger - en bättre skolmiljö med belysning som gynnar elevers prestationsförmåga Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hemsö Fastighets AB Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Aktuell Hållbarhet Arena Karta: J13 Beskrivning: Läromiljön i skolor är en viktig del när det gäller elevers välmående och deras potential för inlärning. Hur påverkar belysningen i klassrummet barnens inlärningsförmåga? Medverkande: Pelle Thörnberg, Moderator. Kristina Rosqvist, Regionchef, Hemsö. Robert Fredriksson, Key Account Manager, Signify. Per Egon Johansson, VD, Raoul Wallenbergskolan. August Asp, Lärare, Raoul Wallenbergskolan. Leo Gerdén, Ordförande, Sveriges Elevråd. Kontakt: Jenny Holmér, Kommunikatör Event-ID: 55868

172349

● Detta visste du inte att vårddebatten borde handla om Tid: 12:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Leading Health Care Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandgatan 1 Platsbeskrivning: Landshövdingens residens Karta: J8 Beskrivning: Tiden är mogen för att ta fundamentala kliv i utvecklingen av hälso- och sjukvården för att möta och utnyttja de stora revolutioner vi upplever inom medicin, teknik och organisering. Hur ser centrala aktörer på utmaningarna och vilka värderingar behöver ligga till grund för framtida reformer? Medverkande: Hans Winberg, Generalsekreterare, Leading Health Care. Anna Krohwinkel, Forskningschef, Leading Health Care. Kontakt: Annemarie Brandt, Koordinator Event-ID: 56040

3

● Är vår demokrati hotad? Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges riksdag Ämne: Demokrati Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Vår tid kännetecknas av snabba förändringar tekniskt, politiskt och socialt. Större delar av våra liv blir digitala, fler förtroendevalda upplever hot mot sitt politiska engagemang och ett osäkert omvärldsläge gör att försvaret stärks. Vilka utmaningar står demokratin inför - tar vi den för given? Medverkande: Andreas Norlén, talman, Sveriges riksdag. Micael Bydén, överbefälhavare, ÖB, Försvarsmakten. Brit Stakston, mediestrateg och digital specialist.

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Sharon Jåma, moderator. Kontakt: Lena Parkvall Event-ID: 56175

617239

● Framtidens Bilbransch – Så sätter vi fart på elbilen Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: DNB Bank Ämne: Innovation Plats: Hamnplan 5, Vinterträdgården Karta: H9 Beskrivning: Den svenska klimatlagen kräver att koldioxidutsläppen från våra transporter minskas med 70 procent till år 2030. Kommer målen att nås? Omställningen till elektrifierade bilar går trögare än väntat. Vad måste göras för att sätta fart på försäljningen av elbilar och andra klimatvänliga alternativ? Medverkande: Sofie Lindblom, Entreprenör, innovatör och digital influencer, tidigare Global Manager for Innovation på Spotify. Tommy Letzén, VD, MRF. Jessica Alenius, VD, Bil Sweden. Bertil Abrahamsson, VD, Vroom. Mats Silfver, Operations & Risk Manager, Autolease. Håkan Matson, Moderator, Matson Consulting Group. Kontakt: Ann-Charlotte Hedström, Kommunikations chef Event-ID: 56395

172

● Vem äger din data? För- och nackdelar med AI. Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: Digitalisering Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Vilken betydelse kommer AI, Artificiell Intelligens, ha för vårt samhälle? Hinner vi med att skydda oss när utvecklingen går så fort? Vilka är riskerna och vilka är möjligheterna? Medverkande: Göran Lindsjö, Internationell rådgivare, Governo AB. Joakim Wernberg, Forskningsledare, Entreprenörskapsforum. Christian Guttmann, Global Head of Artificial Intelligence and Data Science, Tieto. Emanuel Karlsten, Jourmalist. Lennart Ekdal, Moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56550

2349

● Livsmod, Livsglädje och Livsmening – existentiell hälsa Tid: 12:00–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Jönköpings län, Qulturum Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Jönköpings län - en smart arena Karta: E16 Beskrivning: Hur möter vi de existentiella frågorna inom hälso- och sjukvård? Hur kan arbete med samtalsgrupper för seniorer och medarbetare gå till och hur kan vi jobba praktiskt med samtalskort? Medverkande: Eivor Blomqvist, Sektionschef, Region Jönköpings län. Anna-Karin Jeppsson, Utvecklingsledare, Region Jönköpings län. Kontakt: Anna-Karin Jeppsson, Utvecklingsledare Event-ID: 57064

23

● Varför ledarskap är viktigare än digitalisering Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centigo Ämne: Digitalisering Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Samhällsdebatten kretsar alltmer kring digitalisering och nya digitala lösningar, men varför nämns så sällan det nya ledarskapet som krävs för att lyckas med digitalisering? Medverkande: Johan Waller, grundare, Centigo. Beata Wickbom, moderator, HejDigitalt. Kontakt: Emma Orthén, projektledare Event-ID: 57313

13

● Unga, fred och säkerhet - vad spelar det för roll? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Folk och Försvar, LSU Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem Platsbeskrivning: Soldathemmet Karta: P18 Beskrivning: Insikten om att ungas deltagande i försvars- och säkerhetsfrågor är en nyckel till fredliga samhällen har i allt större utsträckning fått spridning globalt. Nyligen antog FN:s säkerhetsråd två resolutioner under temat unga, fred och säkerhet. Medverkande: Vlora Makolli, Sveriges ungdomsrepresentant till FNs högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2019, LSU. Henrik Almén, Förbundsordförande, Ung Media. Emelie Weski, Vice ordförande, LSU. Hanna Waerland, Förbundsordförande, Utrikespolitiska förbundet. Elin Lilijenbladh, Moderator, Folk och Försvar. Kontakt: Folk och Försvar Event-ID: 57326

234

● Hur ser en trygg stad ut där det också är möjligt för unga att köpa en bostad? Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska, BoKlok Ämne: Byggande Plats: Rostockergränd 4 Platsbeskrivning: Skanskas trädgård Karta: G18 Beskrivning: Om unga får välja bostadsområde att flytta till är trygghet en viktig faktor. Men vad bidrar till ökad trygghet i bostadsområdet enligt de unga? Och hur säkerställer vi att unga faktiskt kan flytta in i de bostadsområden de anser vara trygga? Medverkande: Viktor Barth-Kron, moderator. Benjamin Dousa, ordf. MUF, Moderaterna. Magnus Ek, ordf. CUF och riksdagsledamot, Centerpartiet. Lovisa Berglund, talesperson infrastruktur för Grön Ungdom, Miljöpartiet. Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet. Robert Boije, chefsekonom, SBAB. Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige. Jonas Spangenberg, vd, BoKlok. Kontakt: Sofie Feuk, Projektledare, kommunikation Event-ID: 57603

1239

● Lycka och välmående på ålderns höst – vilken roll spelar boendet? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne:


MÅNDAG 1 juli Regionfrågor Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Med en ökande mängd äldre befolkning behöver Sverige ta ställning till vilken roll boendet ska ha på ålderns höst. Är dagens äldreboenden ovärdiga? Hur ser vi till att öka kvalitén nu och i framtiden? Medverkande: Dorotea Stellmach, konceptutveckling, Altura Fastigheter. Carina Juhlin, förvaltningsdirektör Äldreförvaltningen, Uppsala kommun. Anton Bergkvist, affärsutveckling vård, Magnolia bostad. Yves Chantereau, senior arkitekt, partner, Equator. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 57723

239

● Visioner och strategier för hållbar digitalisering, håller de måtten? Vems är ansvaret? Är alla med? Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden) Ämne: Digitalisering Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: SAL D-24 Karta: F10 Beskrivning: Hållbar digitalisering. Vilka definitioner finns för detta begrepp? Både hållbarhet och digitalisering är begrepp som används i nästa alla framtidsvisioner för hållbara samhällen och organisationer. Men vad bör detta begrepp egentligen inbegripa? Vilka grupper riskerar ett digitalt utanförskap? Medverkande: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, Social Venture Netowork (SVN). Åsa Stenborg, Projektledare, CSR Pod & Social Venture Network. Magdalena Aspengren, Hållbarhetschef, Telenor. Joakim Jansson, Digitaliseringskonsult, DigJourney. Louise König, Moderator. Sinan Akdag, Digital Expert, Sveriges Konsumenter. Evalena Habel, Projektledare Appen Jobbra, Iris. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 58055

72349

● Hur kan Gotland som energipilot inspirera Sverige, EU och världen? Tid: 12:00–12:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energimyndigheten Ämne: Hållbarhet Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård, södra delen Karta: I7 Beskrivning: Gotland har utsetts av regeringen till att vara pilot för energiomställningen. Vilka är möjligheterna med att ställa om till ett hållbart energisystem ur ett lokalt, nationellt och internationellt/EU perspektiv? Medverkande: Yvonne Ruwaida, Moderator, Vattenfall. Eva Nypelius, Ordförande i kommunstyrelsen, Region Gotland. Adrian Berg Von Linde, VD, GEAB. Josefin Knudsen, Styrelseledamot, Ownpower Gotland. Per Karlsson, Företagare, Gangvide Farm. Anders Flanking, Landshövding, Länsstyrelsen i Gotlands län. Jeppe Jensen, Koordinator, EU Clean Energy Island Initiative. Kontakt: Leonardo D’Errico, Sektionschef Event-ID: 59345

17239

● Långsiktigt klokt sparande är mycket enklare än du tror Tid: 12:00–12:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Spiltan Investment AB Ämne: Ekonomi Plats: Södra kyrkogatan 3 Platsbeskrivning: Samlingssal våning 2, Pickits kontor Karta: N16 Beskrivning: Banker, finansbolag och försäkringsbolag försöker få dig att tro att sparande är svårt så att de kan ta hand om dina pengar mot höga avgifter. Men sanningen är att genom egna beslut och långsiktigt sparande kan alla svenskar bli miljonärer. Men du får inte ha för bråttom. Medverkande: Per H Börjesson, VD, Spiltan. Johanna Kull, Sparekonom, Avanza. Günther Mårder, VD, Företagarna. Jan Sterner, Moderator, Ekonomijournalisterna. Kontakt: Jan Sterner, Red Event-ID: 59355

39

● Hur kan företag sätta relevanta klimatmål? Hur stor skillnad gör en halv grad egentligen? Tid: 12:00–12:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: HållbarTillväxt Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners plats, H404 Platsbeskrivning: I början av Hamngatan Karta: I10 Beskrivning: Klimatmål ger även kortsiktiga vinster för företag och samhälle som tryggare levnadsförhållanden, luftkvalitet, arbetstillfällen och konkurrenskraft. Medverkande: Göran Erselius, Konsult, 2050 Consulting. Kontakt: Åsa Rödén, Partner Event-ID: 59429

45

● Hur skiftar vi perspektiv avseende synen på bostäder - från handelsvara till en social rättighet? Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: White Arkitekter Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården Karta: J14 Beskrivning: Bostaden är central för människors välbefinnande och en förutsättning för att bekämpa arbetslöshet och segregation. Samtidigt har bostaden utvecklats till en handelsvara. Hur kan arkitekter bidra till ett förändrat synsätt på bostäder, och har vi de förutsättningar som behövs för denna utveckling? Medverkande: Leilani Farha, FN:s rapportör i bostadsfrågor, FN. Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, språkrör, Miljöpartiet. Christer Larsson, Regeringens tidigare utredare för Gestaltad livsmiljö, samt stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Marie Thelander Dellhag, VD, MKB Fastighets AB, MKB Fastighets AB. Fredrik Gertten, Dokumentärfilmare, journalist, WG Film. Martin Sundberg, Kontorschef, White arkitekter. Kontakt: Linda Vodopija Stark, Kommunikationsstrateg Event-ID: 59606

12

● Rekordstora privata investeringar i samhällsfastigheter vs enormt offentligt nyproduktionsbehov Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svefa Ämne: Byggande Plats: Södra Murgatan 51 Platsbeskrivning: Svefas hus & trädgård Karta: Q15 Beskrivning: Samhällsfastigheter är det hetaste investeringssegmentet på den kommersiella fastighetsmarknaden. Men hur fungerar det privata näringslivets syn på marknaden tillsammans med den offentliga sektorn? Vilka är utmaningarna för kommuner och offentlig verksamhet? Medverkande: Gustav Källén, vice VD & Affärsområdeschef Transaktioner, Svefa. Felix Ridderström, Affärschef Transaktioner, Svefa. Kontakt: Johan Hopstadius, Marknad & Kommunikation Event-ID: 59704

39

● Hur kan finansmarknaden stödja konsumenternas ambition att leva hållbart? Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SEB Ämne: Hållbarhet Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Finansiella tjänster är snåriga och det kan vara svårt för konsumenter att göra hållbara val i sitt sparande och lånande. Finansinspektionen arbetar för att säkerställa ett konsumentskydd som hjälper kunden att välja rätt. Vad förväntar sig kunden av banken i hållbarhetsperspektivet? Medverkande: Bidita Chakraborty, Client Solutions Manager, Morningstar. Jakob König, Projektledare, Fair Finance Guide. Erik Fransson, Avdelningschef, Fondtorgsavdelningen, Pensionsmyndigheten. Gabriel Lundström, Hållbarhetsansvarig, SEB. Anette Andersson, ESG Investment Specialist/SRI Ägarfrågor, SEB. Claes de Faire, Moderator. Kontakt: Frank Hojem, Presschef Event-ID: 59865

17239

● Skolsegregationen – ett hot mot svensk konkurrenskraft Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Ämne: Utbildning Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Ökad skolsegregation och minskad likvärdighet har under lång tid lyfts fram som några av de främsta utmaningarna för svensk skola. Vad behöver göras för att alla elever får de bästa möjligheterna till goda kunskaper, högre utbildning och arbete? Medverkande: Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation. Mats Gerdau, ordförande, beredningen för utbildningsfrågor, SKL. Roger Haddad, vice ordförande utbildningsutskottet, Liberalerna. Eva Lundgren, projektledare skolutveckling, IVA. Matz Nilsson, förbundsordförande, Skolledarna. Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering, Teknikföretagen. Marcus Strömberg, vd, Academedia. Gunilla Svantorp, ordörande utbildningsutskottet, Socialdemokraterna. Tuula Teeri, vd, IVA. Jan Westberg, moderator, IVA. Kontakt: Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik Event-ID: 57081

2

2389

● Häng med och rädda haven - en

● Bilens roll i den smarta staden

Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten Ämne: Klimat/miljö Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i Världen Karta: I12 Beskrivning: Vi är många i Sverige som på olika sätt arbetar med havet. Tack vare Agenda 2030 och Sveriges engagemang för att nå havsmålet har allt fler aktörer uppmärksammat att deras verksamhet är en del av havsmiljöarbetet. Många vill vara med och bidra men vet inte riktigt hur eller tillsammans med vem. Medverkande: Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten. Alan Atkinson, Avdelningschef, SIDA. Kontakt: Pernilla Johansson Event-ID: 57799

Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Volkswagen Personbilar Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Volkswagen Groups tält Karta: I12 Beskrivning: Klimatfrågan kräver att eldriven mobilitet spelar en stor roll i de större städerna. En rapport har visat att det går att göra transporterna i Stockholm fossilfria till 2030. Men vilka hinder finns och vad krävs för att nå målet? Medverkande: Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Daniel Kulin, Expert e-mobility, Power Circle. Susanna Hurtig, Nordenchef e-mobility, Vattenfall. Åsa Pettersson, Chef PA och Hållbarhet, Scania. Cecilia Wemming, Rådgivare PA, Ellevio. Sten Forsberg, Sverigechef, Volkswagen Personbilar. Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Miljöpartiet. Helena Stålnert, Moderator. Kontakt: Marcus Thomasfolk, Kommunikationschef Event-ID: 59591

39

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

aktörsplattform för bättre havsmiljö och minskad fattigdom

172349


MÅNDAG 1 juli

46

● Detta vill jag uträtta i Europaparlamentet – fem nya år i Bryssel och Strasbourg Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset, mittemot Kallis Karta: E11 Beskrivning: Den 2 juli inleder Europaparlamentet en ny mandatperiod. Klimatet, migrationen, den inre marknaden och – inom kort – val av ordförande för EU-kommissionen, är några av frågorna på dagordningen. Vad tycker de svenska ledamöterna? Vad är viktigast för dem och hur arbetar de för att nå dit de vill? Kontakt: Klas Jansson Event-ID: 58169

12349

● Minst 50 000 medarbetare i kommuner och regioner sjukskrivna Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Psykisk hälsa-huset, Lumell Associates Ämne: Vård och omsorg Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Varje år hamnar minst 50 000 medarbetare i kommuner och landsting i långtidssjukskrivningar. Är det samma personer som är sjuka år från år och går det att hitta grupper som kan få effektiv hjälp redan innan sjukskrivning? Medverkande: Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun, (S). Anna-Britta Åkerlind, Oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Örnsköldsviks kommun, (C). Ing-Marie Wieselgren, Nationell samordnare psykisk hälsa, SKL. Jonas Lundberg, Partner, Lumell Associates. Kontakt: Josefin Klingvall Event-ID: 57060

172349

● Efter försvarsberedningen, vad kan vi förvänta oss av politiken? Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Teknik- och Säkerhetsforum:Almedalen Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen Karta: G17 Beskrivning: Vad vill politiken när det gäller civilt och militärt försvar? Vilken är den största utmaningen för en höjd försvarsförmåga och hur appliceras ny teknologi snabbare? Medverkande: Annika Nordgren Christensen, Moderator. Beatrice Ask, Ordförande försvarsutskottet, Moderaterna. Kontakt: Hanna Olofsson Event-ID: 58068

172

● Hur hanterar vi vår klimatångest? Tid: 12:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jordens Vänner Ämne: Hållbarhet Plats: Hamnplan, H215 Platsbeskrivning: Platsnr 215 Karta: G9 Beskrivning: Klimatångest har blivit ett allt vanligare fenomen i och med att allt fler är medvetna om den så viktiga klimatfrågan. Vad innebär egentligen klimatångest och vad gör den med oss? Engagemang och samhörighet botar ångest och uppmuntrar till samhällsförändring! Medverkande: Linda Berlin, Performancekonstnär, Högtrycket performance. Vivi Lindberg, Performancekonstnär, Högtrycket performance. Kontakt: Charlotte Lundqvist Event-ID: 58483

7239

● Moderaterna och januariavtalet Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Ämne: Partiets dag Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Tjänsteföretagens hus - powered by Almega Karta: E15 Beskrivning: Januariavtalet innebar slutet för Alliansen, men är det en nystart för Moderaterna? Är Moderaterna arga eller hoppfulla? Medverkande: Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro. Carolin Dahlman, Ledarskribent, Kristianstadsbladet. Kontakt: Evelina Kogsta, Näringspolitisk expert Event-ID: 58797

1723

● Vegopepp - så minskar vi matens klimatpåverkan Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen, IKEA Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Platsbeskrivning: Uteserveringen Karta: J12 Beskrivning: Köttkonsumtionen i Sverige minskar. Flera företag befinner sig på en spännande resa mot mer vego och minskad klimatpåverkan från mat. Men klimatavtrycket från vår matkonsumtion är fortfarande ohållbart stort. För att minska matens klimatpåverkan behöver såväl näringslivet som politiken bidra. Medverkande: Jonas Carlehed, hållbaretschef, IKEA Sverige. Kristina Yngwe, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, riksdagsledamot, (Centerpartiet). Emma Pålsson, marknadsdirektör, Findus & Findus representant i branschorganisationen Växtbaserat Sverige. David Kihlberg, chef klimat och juridik, moderator, Naturskyddsföreningen. Kontakt: Josefina Bäckström Event-ID: 58865

1

● Europeisk strategisk autonomi i handel och utrikespolitik Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Utrikespolitiska institutet, Utrikespolitiska förbundet Ämne: Internationella frågor Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Platsbeskrivning: Oscarssalen Karta: K14 Beskrivning: Hur ska EU hantera de utmaningar och den nya internationella ordning man står inför, där stormakterna USA och Kina drar åt olika håll? Hur kan EU hävda sig när handelspolitik och teknikutveckling blir politiska vapen? Kommer EU att kunna staka ut en egen väg? Medverkande: Rouzbeh Parsi, Programchef MENA, Utrikespolitiska institutet. Björn Fägersten, Programchef Europa, Utrikes-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

politiska institutet. Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden. Sakke Teerikoski, Vice ordförande, Utrikespolitiska förbundet. Ylva Pettersson, Programsamordnare, Utrikespolitiska institutet. Kontakt: Ylva Pettersson Event-ID: 57078

73

● En flexibel arbetsmarknad – hur kan svenska modellen ge vingarnas trygghet för individ och företag? Tid: 12:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ratio - Näringslivets forskningsinstitut Ämne: Forskning Plats: Hamngatan 3 Platsbeskrivning: Svenskt näringslivs trädgård Karta: I11 Beskrivning: Hur kan den svenska modellen värna trygghet i förändring? Tillsammans med goda villkor och flexibilitet var detta länge utmärkande drag för modellen. Hur ser det ut i dag då arbetsmarknaden utmanas av digitalisering och migration? Klarar parter och politik av att säkra vingarnas trygghet? Medverkande: Nils Karlson, Professor & VD, Forskningsinstitutet Ratio & LiU. Charlotta Stern, Professor & VVD, Forskningsinstitutet Ratio & SU. Karl Wennberg, Professor, Forskningsinstitutet Ratio & LiU. Camilla Frankelius, Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer. Susanna Gideonsson, Förbundsordförande, Handelsanställdas förbund. Per Hidesten, VD, Industriarbetsgivarna. Jonas Siljhammar, VD, Visita. Kristina Axén Olin, Utbildningspolitisk talesperson, Riksdagen (M). Anna Ekström, Utbildningsminister, Regeringen. Johanna Grönbäck, Moderator. Kontakt: Johanna Grönbäck, Kommunikationschef Event-ID: 58422

1249

● Hur påverkas våra ungdomar av narkotikadebatten? Tid: 12:00–12:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SLAN c/o Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland Ämne: Annat Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Droger är vanligt förekommande i Sverige idag och marknadsförs i tv-serier, filmer, musik och på internet på ett helt nytt sätt. Våra ungdomar möts av allt detta dagligen med deras påverkansbara unga hjärnor. Medverkande: Eric Leijonmark, generalsekreterare, ECAD. Kontakt: Håkan Eriksson Event-ID: 58846

124

● Så påverkas handelns omvandling av en lågkonjunktur Tid: 12:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Handel Ämne: Ekonomi Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Platsbeskrivning: Handelns hus Karta: I12 Beskrivning: Globalisering, digitalisering och e-handel gör att handeln i Sverige är hårt konkurrensutsatt på en internationell marknad. Under 2018 gick fyra handelsföretag i konkurs varje dag. I den kommande lågkonjunkturen kommer konkurrensen och omvandlingstrycket i handeln att öka ytterligare. Medverkande: Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel. Jonas Arnberg, moderator, HUI. Kontakt: Martina Björnlund, webbredaktör Event-ID: 58221

2

● Dags för Sverige att sätta individen i centrum Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CGI Sverige Ämne: Vård och omsorg Plats: Visborgsgatan 22 Platsbeskrivning: Hemma hos CGI, Trädgården Beskrivning: Utvecklingen i samhället går allt mer mot en ”människocentrerad” helhetssyn där alla parter sluter upp kring individens behov i dess olika skeenden i livet. Denna ambition präglar även vården men vi har ett antal hämmande faktorer som begränsar den kollektiva förmågan till användardriven utveckling. Medverkande: Peter Furster, Director, Healthcare, CGI Sverige. Christian Isacsson, Director, Healthcare, CGI Sverige. Kontakt: Robert Almqvist, PR-ansvarig, CGI Sverige Event-ID: 58607

239

● Dagens eftertanke - hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet? Tid: 12:05–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan Ämne: Demokrati Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Platsbeskrivning: Domkyrkan Karta: L21 Beskrivning: Hur värnar och utvecklar vi ett gott samhälle? Hur stärker vi demokratin? Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet? Medverkande: Mats Hermansson, Domprost i Visby, Svenska kyrkan. Kontakt: Marie Nordström, utvecklingssekreterare Event-ID: 57869

17239

● Experimentet som revolutionerade världen – i år fyller internet 30 år Tid: 12:10–12:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Kommunikation/information Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: East Sweden Arena, Trädgården Karta: K10 Beskrivning: På 30 år har internet gått från att vara ett militärt experiment, till att idag vara en självklar och nödvändig del av våra liv. Hur gick det till, och hur ser internets framtid ut? Medverkande: Elza Dunkels, Internet- och pedagogikforskare, Umeå universitet. Anne-Marie Eklund-Löwinder, Säkerhetschef, Internetstiftelsen. Marcin de Kaminski, tidigare nätaktivist och grundare, Piratbyrån. Carolina Olsson, Moderator. Kontakt: Helena Jalkner Event-ID: 57308

124

● Har vi en känsla av att leva i ett meningsfullt sammanhang? Är det förnuftigt att mäta allt vi gör? Tid: 12:15–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiativ Samutveck-


MÅNDAG 1 juli ling, Initiatives of Change Ämne: Annat Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Vad händer med oss när vi tror att yttre mätverktyg ersätter vår övertygelse? Evidens är ett modeord, men få vet att evidens till syvende och sist är en subjektiv, fyragradig skala. Dvs forskaren tycker att det är en etta, eller trea. Nonsensforskning pågår. Karriär byggs på att bli publicerad rätt. Medverkande: Martin Andersson, Samhällsutvecklare, initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per Hörberg Event-ID: 55542

239

● Hederskultur - pojkar och unga män Tid: 12:15–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) Ämne: Jämställdhet Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Kvinnor och tjejer är de mest utsatta inom hederskulturen. Det betyder däremot inte att män och pojkar inte drabbas av hedersvåld och förtryck. Många gånger är män och pojkar både förövare och offer. Hur kan vi arbeta mer konkret med män och pojkar för att nå en förändring? Medverkande: Devin Rexvid, Sociolog och samhällsdebattör. Omar Makram, Debattör och Projektledare, Riksorganisationen GAPF. Mikael Thörn, Senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten. Kontakt: Sofia Nilsson Event-ID: 56379

23

● Cirkulär ekonomi – hur ska vi göra affärer i framtiden? Tid: 12:15–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska en del av Öresundshuset Ämne: Byggande Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: Att jobba med cirkulär ekonomi är en nödvändighet om vi ska nå klimatmålen. Men i byggbranschen är det än så länge dyrare att återbruka än att bygga nytt. Varför är det så? Och hur kan vi ta nästa steg för att åtgärda detta? Medverkande: Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad. Gunilla Holmberg, regionchef, Skanska. Ivana Kildsgaard, Hållbarhetschef, Tengbom. Erik Herngren, Moderator/senior partner, Kairos Future. Kontakt: Emilie Schelin Event-ID: 56890

17234

● Så maler vi Socialstyrelsens riktlinje-ax till en regional vårdlimpa – fokus psoriasis Tid: 12:15–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Janssen Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B24 Karta: G11 Beskrivning: Psoriasis är inte bara ett ”kosmetiskt problem”. Psoriasis försämrar livskvaliteten till en nivå jämförbar med cancer, diabetes och depression, och orsakar därtill samhället stora kostnader. På senare år har effektiva behandlingar tagits fram, och Socialstyrelsen har skrivit nya riktlinjer. Medverkande: Thomas Lindén, Avdelningschef för avd för kunskapsstyning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen. Marie Morell, Ordförande sjukvårdsdelegationen vid SKL, (M). Gilbert Tribo, Regionråd, region Skåne, (L). Barbra Bohannan, Verksamhetssamordnare vård och behandling, forskning, Psoriasisförbundet. Tore Särnhult, Hudläkare, Hallandskustens hudmottagning. Jonas Andersson, Regionråd, Västra Götalandsregionen, (L). Ellinor Persson, Moderator. Kontakt: Jakob Eliasson, Senior public affairs manager Event-ID: 57527

72

● Säger katastroffilmer något om vår samtid? Tid: 12:15–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Vi översköljs av olika typer av katastroffilmer. Dessa filmer kan ses som spektakulära fantasifoster och kommersiella jippon, men då missförstår vi hur dessa filmer inte bara speglar utan också skapar den verklighet vi lever i idag. Medverkande: Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap, Malmö universitet. Peter Degerman, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57416

239

● Hur ser det ut 40 år efter agaförbudets införande? Tid: 12:15–12:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget, Gotlands Konstmuseum Karta: K14 Beskrivning: I Sverige inträdde lagen mot kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn för exakt 40 år sedan den 1 juli. Vad var det som gjorde att Sverige var det första landet i världen som antog en lag mot barnaga? Vad har hänt sedan dess och finns något som vi fortfarande måste ta tag i? Medverkande: Martina Blombergsson, Utredare, Barnombudsmannen. Li Melander, Jurist, Barnombudsmannen. Kontakt: Annika Falk, Projektledare Event-ID: 57480

617239

● Ökad jämlikhet mellan stad och land – hur får vi en bra välfärd i hela landet? Tid: 12:15–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LO-Landsorganisationen i Sverige Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: Det är en grundläggande princip att människor ska få ta del av en välfärd som är likvärdig, oavsett var man bor i landet. Välfärdens kvalitet och finansiering är central jämlikhetsfråga. Hur kommer vi till rätta med välfärdsunderskottet? Och hur fördelar vi kostnaderna rättvist? Medverkande: Berit Müllerström, Andre vice ordförande, LO. Marika Lindgren Åsbrink, Projektledare LOs

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

47

Jämlikhetsutredning, LO. Malin Fagerberg Wikström, Moderator, LO. Kontakt: Emilia Winberg, Kommunikatör Event-ID: 57364

12349

● Psykisk ohälsa är det snabbast växande hotet mot folkhälsan - vad kan du göra som arbetsgivare? Tid: 12:20–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Benify Ämne: Vård och omsorg Plats: Skeppargatan 24 Karta: J4 Beskrivning: Enligt WHO är psykisk ohälsa det snabbast växande hotet mot folkhälsan idag. Samtidigt som vi är mer hälsomedvetna än någonsin ökar ohälsan och sjukskrivningarna i en oroväckande takt. Vad kan du som arbetsgivare egentligen göra för att vända trenden? Medverkande: Malin Öhlin, Produktledare, Hälsa och försäkring, Benify. Joel Heister, Vice VD, Benify. Elin Lundblad, Stresspedagog och grundare till Energi i Livet, Energi i Livet. Kontakt: Simon Jakobsen, Management Trainee Event-ID: 58241

3

● Är det kaos i klassrummen? Hur otrygga är elever och lärare? Tid: 12:30–12:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Var fjärde lärare har utsatts för hot eller våld och fler elever mobbas. Ändå trivs de allra flesta i skolan. Hur är egentligen läget? Medverkande: Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket. Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55727

123849

● Samhällets inköp av coachtjänster ökar. Vad får man? Kan man lita på att coachen har rätt kompetens? Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Psykologförbund, Psykologförbundets nätverk Coachande psykologer Ämne: Sysselsättning/ arbetsmarknad Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal E31 Karta: G11 Beskrivning: Allt fler får möjlighet till stöd av en coach – finansierat av samhället eller arbetsgivaren. Men vad är en coach? Hur vet man att coachen är rätt utbildad? I Sverige är det helt oreglerat idag. Det är fritt fram för vem som helst att kalla sig coach samt att utbilda och certifiera coacher. Medverkande: Jonas Mosskin, leg psykolog. Annika Martinsson, leg psykolog. Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna. Per-Olof Eriksson, moderator/leg psykolog. Kontakt: Susanne Bertman, Pressansvarig Event-ID: 56345

17234

● Är de idéburna företagen räddningen för svensk välfärd? Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO Ämne: Vård och omsorg Plats: Rigagränd 1 Platsbeskrivning: Framtidsgränd Karta: H18 Beskrivning: Välfärden står inför enorma utmaningar. Det är de flesta överens om. Diskussionen brukar handla om vägvalet mellan offentliga och privata utförare, när välfärden i själva verket består av tre alternativ. Den offentliga, den kommersiella och den idéburna. Medverkande: Susanne Lavemark, Förhandlingschef, Arbetsgivarföreningen KFO. Karin Thalén, Sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem. Victoria Engman Broadley, Sakkunnig idéburen välfärd, Famna. Erik Strand, vd, Praktikertjänst. Stefan Nilsson, Direktor, Ersta sjukhus. Kontakt: Sarah Hillbert Event-ID: 56442

1239

● Internationella revisorstoppar varnar: då kommer finanskrisen Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FAR Ämne: Ekonomi Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Strandgatan Arena Karta: G17 Beskrivning: När den kommer, det vet vi inte. Men att den kommer, det vet vi. Vi talar om nästa finanskris. Vi har frågat några av cheferna för revisorernas branschorganisationer i världen och de är tydliga: inom fem år är den här. Har vi verktyg kvar att hantera den? Står vi på kanten till avgrunden? Medverkande: Karin Apelman, Generalsekreterare, FAR. Bettina Kashefi, Chefekonom, Svenskt Näringsliv. Charlotta Sund, VD och koncernchef, Tekniska Verken i Linköping. Kontakt: Ingela Karlsten, Event manager Event-ID: 57791

72

● Trygghet genom inkludering för en hållbar stad Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fryshuset Ämne: Hållbarhet Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält i Ungdomsdalen Karta: H10 Beskrivning: I ett hållbart samhälle känner sig alla medborgare inkluderade. När detta brister får vi ett polariserat samhälle där känslan av utanförskap ökar. Detta i sin tur skapar otrygghet. För att nå mål 11 i agenda 2030 så är inkludering en väg för att uppnå en hållbar trygghet. Kontakt: Maj Pettersson Event-ID: 57827

23


MÅNDAG 1 juli

48

● Fakta och myter om migration Tid: 12:30–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fores Ämne: Kommunikation/information Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet, stora scenen Karta: G16 Beskrivning: Behovet av fakta i debatten är extra stort i frågorna om migration och integration. Vilka är de vanligaste myterna och missuppfattningarna? Varför behövs ett faktabaserat samtal och hur når vi dit? Medverkande: Åsa Wikforss, Professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet. Tove Hovemyr, Redaktör Migrationsinfo, Fores. Kontakt: Tove Hovemyr Event-ID: 59112

1723

● Var flyttar makten över sjukvården när patientens hälsa digitaliseras? Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Biogen AB Ämne: Vård och omsorg Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Lokal Furliden Karta: G17 Beskrivning: Vad händer när en patient har fastställt sin egen diagnos, hur använder vi ny teknik för att maximera hälsa och hur kommer läkarnas och patienternas roller att förändras? Vilka krav ställer det på hur vården organiseras? Vilka krav ska vården ställa på tekniken så att den blir till verklig hjälp? Medverkande: Jonas Ekström, Överläkare och politiker. Jenny Christensson, Chief Patient Officer, Elsa Science AB. Daniel Forslund, Regionråd, Region Stockholm. Lise Lidbäck, Förbundsordförande, Neuro. Kontakt: Mats Ekelund Event-ID: 59230

723

● Grönt flyg från norr Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Luleå Näringsliv AB Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Cramérgatan 8, trädgården Karta: H11 Beskrivning: Norrbotten leder utvecklingen mot grönt flygbränsle. Här finns skogsråvaran, kompetensen och viljan att testa nytt. Hur tar vi nu nästa steg mot en nödvändig omställning? Kontakt: Isak Utsi Event-ID: 59447

2

● Äldre med diabetes inom kommunal hemsjukvård – vem för deras talan? Tid: 12:30–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk Ämne: Vård och omsorg Plats: Södra kyrkogatan 11 Platsbeskrivning: Vid Stora Torget Karta: L19 Beskrivning: Gruppen äldre ökar samtidigt som alltmer vård ska ske i patientens hem, enligt intentionerna i den pågående utredningen om en god och nära vård. Vilket stöd behövs för att den kommunala hemsjukvården ska kunna leverera en individanpassad diabetesvård enligt dagens riktlinjer? Medverkande: Anna Nergårdh, läkare, regeringens särskilda utredare, God och nära vård. Agneta Lindberg, distriktssköterska, ordf, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD. Eva Nilsson Bågenholm, läkare, kvalitetsdirektör, Humana, ordf Vårdföretagarna. Inga-Lena Andersson, dietist, ordf, Dietisternas Riksförbund, referensgrupp diabetes. Göran Hägglund, moderator. Kontakt: Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director Event-ID: 59647

39

● Var finns pengarna för de små och stora innovationerna? Finansiera ränte- och återbetalningsfritt Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: A Perfect Start Ämne: Ekonomi Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal E30, plan 3 Karta: G11 Beskrivning: Hur är det möjligt att finansiera forskning, innovationer, miljöförbättring, utbildning m.m? Finansiering via stiftelser och fonder är ett relativt okänt sätt att erhålla medel. I Sverige finns över 40 000 stiftelser som delar ut 20 - 30 miljarder/år utan ränta och återbetalning. Hur söker man? Medverkande: Malin Hörman, Jurist, A Perfect Start. Martin Sjöström, Verksamhetsutvecklare, A Perfect Start. Linus Svensson, Verksamhetsutveckare, Greenproo. Kontakt: Martin Sjöström Event-ID: 59947

723

● Med migranternas röst. Om integration och värderingar i förändring Tid: 12:30–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Institutet för Framtidsstudier Ämne: Integration/mångfald Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Karta: M8 Beskrivning: Hur påverkas personers värderingar av att komma till och leva i Sverige? Hur ser deras värderingar ut i jämförelse med de värderingar som råder i de länder kommer ifrån? Hur skiljer de sig från de jämförelsevis extrema värderingar som råder i Sverige? Medverkande: Bi Puranen, Generalsekreterare, World Values Survey. Jim Frölander, Projektkoordinator, Filipstads kommun. Karen Austin, Samordnare, Delegationen mot segregation. Folke Tersman, Moderator, Institutet för Framtidsstudier. Kontakt: Corrie Hammar, Kommunikationsassistent Event-ID: 57788

17239

● Ungas psykiska hälsa - vem pratar jag med om livet Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: S:t Lukas Ämne: Vård och omsorg Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Platsbeskrivning: Tält Karta: H15 Beskrivning: Psykisk ohälsa är ett allvarligt samhällsproblem. Låt oss vända på perspektivet och tala om ungas psykiska hälsa och viktiga friskfaktorer. Att få hjälp att fundera kring sina livsfrågor är en viktig in-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

grediens i formandet av det egna jaget. Existentiella samtal är en väg till psykisk hälsa. Medverkande: Anne Marie Brodén, Förbundsordförande, S:t Lukas. Anna Maria Corazza Bildt, Samordnare för barns rättigheter, Europaparlamentet. Tiina Heino, Generalsekreterare, S:t Lukas. Emma Henriksson, S:t Lukas. Kontakt: Tiina Heino Event-ID: 58110

17239

● Skola för tvångsvårdade unga – hur lyckas vi med det? Tid: 12:40–13:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens institutionsstyrelse Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget Karta: K14 Beskrivning: Utbildning är viktigt för alla – men samhället sviker de ungdomar som har sämst förutsättningar att lyckas i skolan. De faller mellan stolar, prioriteras inte och flyter allt längre bort från det gemensamma samhällslivet. Hur kan stat och kommun samverka bättre? Medverkande: Daniel Eskilson, Utvecklingsstrateg skola, Statens institutionsstyrelse. Martin Hugo, Universitetslektor pedagogik, Högskolan Jönköping. Hans Koljonen, Rektor Tallboskolan, Nereby ungdomshem. Petra Blom, Samordnare av insatser mot våld mot barn och unga, Norrköpings kommun. Kontakt: Ola Karlsson Rühmkorff Event-ID: 59048

7239

● Utgår arbetssättet i skolan från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Tid: 12:45–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skolinspektionen Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H231 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: G9 Beskrivning: I vilken utsträckning skapar skolan förutsättningar och arbetar för att undervisningen i skolan, utifrån identifierade behov, vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur ser det ut i svensk skola? Medverkande: Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen. Camilo von Greiff, Direktör, Skolforskningsinstitutet. Marie-Hélèn Ahnborg, VD, Ifous. Maria Jarl, Universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet. Maud Larsen, Moderator, Skolinspektionen. Kontakt: Lisette Wiklund, Kommunikatör Event-ID: 55836

139

● Hur mäter vi social hållbarhet? Tid: 12:45–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet Ämne: Barn/ungdom Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård Karta: E13 Beskrivning: Forskare, investerare och organisationer har svar på frågor kring sociala investeringar av sociala insatser. Men tyvärr saknas det fungerande system för mätning som garanterar effekt och ekonomiska besparingar. Hur kan vi mäta och säkerställa de insatser som görs? Medverkande: Stina Liljekvist, Ordförande, Idéer för livet. Anna Sarkadi, Professor, Uppsala Universitet. Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest. Ingrid Alexandersson, Hållbarhetschef, Accenture. Kontakt: Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg Event-ID: 59468

1239

● Vilka kompetenser krävs för den framtida arbetsmarknaden? Tid: 12:45–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtanktältet Karta: G9 Beskrivning: Vilka kompetenser efterfrågas på framtidens arbetsmarknad och hur väl rustade blir studenter inom humaniora för dessa jobb? Är en utbildning inom humaniora bortkastad eller inte? Medverkande: Roine Viklund, lektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet. Leif Runefelt, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57430

239

● Vad gnäller ni om – är techentreprenörerna bortskämda eller borde vi lyssna? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, Play’n GO Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Det snackas ofta om utmaningar för entreprenörer – men vad är gnäll och vad är allvar? Vad krävs av politikerna för att skapa framgångsrika entreprenörer – och vad krävs av entreprenörerna själva? Medverkande: Marie Wall, startupansvarig, Näringsdepartementet. Alexander Goga, grundare, Servicefinder. Erika Eliasson, IR-chef, Lendify. Camilla Björkman, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 55587

139

● Är socialtjänstens barnutredningar rättssäkra eller godtyckliga, utifrån vetenskaplig forskning? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnets Bästa Ämne: Barn/ungdom Plats: Hamnplan, H218 Platsbeskrivning: Bakom Svenska Dagbladet och nära polisen Karta: G9 Beskrivning: Används vetenskapliga utredningsmetodik vid utredningar hos socialtjänsten? Är det rätt barn som omhändertas vid LVU? Är det rätt förälder som får ensam vårdnad eller belönas ”slagträföräldrar av utredarna hos socialtjänsten? Medverkande: Erik Philipsson, Ordförande, Barnets Bästa. Kontakt: Eva Bergman Event-ID: 55601

239


MÅNDAG 1 juli ● Fordonsindustrins kompetensomställning – företagens ansvar eller Sveriges? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mittemot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Fordonsbranschens teknikomställning kräver nya kompetenser för att företagen fortsatt ska vara konkurrenskraftiga. Att utveckla medarbetare och anställa personer med rätt kompetens blir avgörande. Vem har ansvaret vid kompetensskiften? Företagen, individen eller samhället? Medverkande: Camilla Antonsson, vice president HR Sverige, Volvo Cars. Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers tekniska högskola. Frida Andersson, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen. Johnny Magnusson, ordf. regionstyrelsen, (M) Västra Götalandsregionen. Helene Odenjung, kommunalråd, (L) Göteborgs Stad. Karin Pleijel, oppositionsråd, (MP) Göteborgs Stad. Tomas Kronståhl, ledamot, (S) Riksdagen. Anna-Lena Johansson, moderator, Business Region Göteborg. Kontakt: Anna-Lena Johansson Event-ID: 55605

12349

● Nyanländ idag, legitimerad apotekare imorgon. Hur förvaltas de nyanländas potential? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala Universitet Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B23 Karta: G11 Beskrivning: Sverige har fått ett stort tillskott av nyanlända akademiker där apotekare är den största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvårdsutbildade. Hur kan dessa personers kunskap och potential förvaltas och minska apotekens rådande farmaceutbrist? Hur är vägen till en svensk legitimation? Medverkande: Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten. Lisa Stern Ödmark, Sveriges Apoteksförening. Erika Larsson, Sveriges Farmaceuter/ SENNA. Roger Tomeh, Farmaceutkompis. Sam Yildirim, Länsstyrelsen Stockholm. Lina Nordquist, Riksdagsledamot, Liberalerna. Pia Steensland, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Rami Ballisoufi, Tidigare deltagare från kompletteringsutbildningen. Jasmine Cyvin, Student, Uppsala universitet. Shima Momeni, Koordinator för kompletteringsutbildning, Uppsala univeritet. Annika Tengvall, Moderator. Kontakt: Shima Momeni Event-ID: 56098

17234

● Är riksdagen jämställd? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges riksdag Ämne: Demokrati Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Mycket har hänt sedan de fem första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922, i dag är drygt 40 procent av ledamöterna kvinnor. Men jämställdhet handlar om mer än antal kvinnor och män. Medverkande: Åsa Lindestam, Förste vice talman, (S) Sveriges riksdag. Lotta Johnsson Fornarve, Andre vice talman, (V) Sveriges riksdag. Louise Meijer, Riksdagsledamot, (M) Sveriges riksdag. Sharon Jåma, moderator. Kontakt: Lena Parkvall Event-ID: 56180

617239

● Klimatsmart inomhusklimat Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Från många håll efterfrågas innovationer inom vårt byggande. Inom VVS-området vill man framför allt hitta nya lösningar som kan uppvisa bra inomhusklimat i kombination med energieffektiv drift samt låga skötsel och underhållskostnader. Medverkande: Torkel Andersson, VVS-konsult, ByDemand. Charlotta Berggren, VVS-konsult, ByDemand. Kontakt: Torkel Andersson, VVS-konsult Event-ID: 56286

7239

● Arbetsmarknad 2.0 – Ger skrotad LAS fler jobb? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Teknikföretagen Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Karta: E11 Beskrivning: Lagen om anställningsskydd (LAS) utformades 1974 för att lösa de problem som ansågs finnas på 1960-talets arbetsmarknad och med de värderingar som gällde på 1970-talet. Men förutsättningarna har förändrats, finns det bättre sätt att skapa fler jobb och större trygghet på dagens arbetsmarknad? Medverkande: Anders Weihe, Förhandlingschef, Teknikföretagen. Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Socialdemokraterna. Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna. Mats Glavå, docent, Göteborgs Universitet. Veli-Pekka Säikkälä, förhandlingssekreterare, IF Metall. Niklas Hjert, förhandlingschef, Unionen. Marie Söderquist, moderator. Kontakt: Gustav WielBerggren Event-ID: 56392

123

● Sänkt hastighet räddar liv Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polismyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: Hastighet är en avgörande faktor. Bara genom att sänka medelhastigheten 1 km/tim räddas 15 liv per år. Hur får man stora grupper att sänka hastigheten? Hur tar yrkeschaufförerna det ansvaret när 70% av yrkestrafiken kör för fort. Hur kan de påverka normen på våra vägar? Medverkande: Ursula Edström, Trafikstrateg, Utvecklingscentrum Mitt, Nationella operativa avdelningen, Polismyndig-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

49

heten. Måns Svensson, Docent i rättssociologi, Lunds universitet. Mattias Dahl, VD, Transportföretagen. Katarina Frank, Åkeriservicechef, Taxi Stockholm. Maria Kraft, Måldirektör, Trafikverket. Kontakt: Jonas Beltrame-Linné, Pressekreterare Event-ID: 56491

12349

● Vad gör banken för att säkra våra tillgångar mot bedrägeri? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Är BankID säkert? Hur kan jag skydda mina tillgångar bäst? Vad händer om jag drabbas? Ökar risken att drabbas med ökad näthandel? Kan ny AI-teknik vara lösningen till att minska vishing - telefonbedrägerier mot framför allt äldre personer? Medverkande: Jan Olsson, Förundersökningsledare, Polisens nationella It-brottscenter. Malin Wemnel, Administrativ chef, BankID. Klas Lindström, Vice vd, 4c Strategies. Mats Hasselquist, vd, Tjustbygdens Sparbank. Karolina Losell, Moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56551

2349

● Hur arbetar vi för att utveckla tillit och medkänsla i samhället? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network, SVN Sweden Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: Sal D24 Karta: F10 Beskrivning: Strömningarna i samhället går mot bristande tillit och krav på ökad kontroll. Hur främjar vi en annan typ av ledarskap, från kontrollerande till möjliggörande för ökad tillit och medkänsla i samhället? Hur utvecklar vi en värdegrund där tillit och medkänsla får en mer framskjuten roll? Medverkande: Patrik Andersson, VD och ledarskapskonsult, styrelseledarmot Social Venture Network, Helhetskommunikation. Greta Högberg, Seniorkonsult, Helhetskommunikation. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 56595

172349

● Religiös läskunnighet – vikten av förståelse för religion och religiöst liv Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studieförbundet Bilda, Svenska Missionsrådet Ämne: Integration/mångfald Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen Karta: I20 Beskrivning: Religion är en självklarhet för en majoritet av världens befolkning. I det globala samhället behöver därför även sekulariserade länder en ”religiös läskunnighet” - en förståelse för religion och religiöst liv – för att kunna hantera pluralismens utmaningar och bidra till ett inkluderande samhälle. Medverkande: Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska Missionsrådet. Sarah Delshad, skribent, föreläsare, grundare, idéplattformen Muslimska feminister. Anna Lindman, journalist, programledare, Sveriges Television. Mattias Ingeson, regionchef, Studieförbundet Bilda Sydöst. Kontakt: Magnus Sundell, programproducent Event-ID: 56613

124

● Hur kan vi främja ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta till 75 år? Tid: 13:00–13:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EY Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Kopparsalen Karta: J11 Beskrivning: Om tio år kommer arbetslivet att se annorlunda ut jämfört med i dag. Globala faktorer som digital utveckling, en åldrande befolkning och högre krav på produktivitet och effektivitet kommer att påverka hur vi jobbar i framtiden. Hur kan vi motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv? Medverkande: Anna Falck, Förhandlingschef, Arbetsgivarverket. Johan Modin, HR-direktör, Kriminalvården. Katarina Berg, HR-direktör, Spotify. Lena Eliasson, HR-direktör, Saab. Karin Edvardsson, Manager, EY. Jesper Sundström, Konsult, EY. Kontakt: Tom Bernerskog, Marketing Manager Event-ID: 56646

723

● Myndigheternas anseende 2019 Tid: 13:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Annat Plats: Sigrid, fartyg Karta: G5 Beskrivning: Myndigheter med ett gott anseende kan på ett trovärdigt sätt prata med allmänheten. Deras råd blir lyssnade till, inte ifrågasatta. Dess medarbetare behöver inte förklara och försvara sin arbetsgivares aktiviteter och det blir lättare att rekrytera nya kollegor. Medverkande: Toivo Sjörén, Opinionschef, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel Event-ID: 56758

239


50

MÅNDAG 1 juli

● Ångpannor och certifiering av eldare – hot mot det rörliga kulturarvet? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Museibanornas Riksorganisation, Järnvägshistoriska Riksförbundet Ämne: Kultur Plats: Holmen, H610 Platsbeskrivning: Framför ångloket Karta: E9 Beskrivning: Arbetsmiljöverket har i en ny föreskrift (AFS 2017:3) föreskrivit att eldare av ångpannor ska vara certifierade. Det innebär en kostnad motsvarade 5 000 EUR per person och utgör därmed ett hot mot det rörliga kulturarvet eftersom det civila samhället har svårt att klara sådana kostnader. Medverkande: Per Englund, Ordförande, Museibanornas Riksorganisation. Anders Svenson, Kassör, Sveriges Ångbåtsförening. Johan Vinberg, Museibanornas Riksorganisation. Kontakt: Anders Svensson Event-ID: 56935

123

● Klimatanpassad vattenhantering – en förutsättning för ökad livsmedelsproduktion i Sverige Tid: 13:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet Ämne: Klimat/miljö Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Livsmedelsstrategins satsning på svenskt lantbruk var efterlängtad av många och ingav framtidstro. Ett hållbart jordbruk med bättre självförsörjningsgrad än idag är målet. Samtidigt står jordbruket inför klimatutmaningar som kräver stora investeringar för att klara för mycket och för lite nederbörd. Medverkande: Ingrid Wesström, Universitetslektor, SLU Mark och miljö/ Vattenhushållning i jordbrukslandskapet. Kontakt: Ingrid Wesström, Universitetslektor Event-ID: 57218

349

● Arbetskraftsinvandring - hur blir Sverige världsbäst? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B51, plan 3 Karta: G11 Beskrivning: Kampen om de främsta talangerna har hårdnat globalt. Uppmärksammade kompetensutvisningar av individer som arbetar eller driver företag i Sverige har inte ökat förtroendet för migrationspolitiken. Vad krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att arbeta, och starta nya verksamheter, i? Medverkande: Alireza Akhondi, riksdagsledamot, (C), Riksdagen. Pontus Braunerhjelm, professor, Entreprenörskapsforum, KTH och BTH. Katarina Dufvenberg, ekonomiansvarig, Lastvagnsservice. Matthew Kriteman, verksamhetschef, Diversify. Anna Libietis, arbetsmarknadsexpert, Företagarna. Maria Malmer Stenergard, migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson samt ordförande socialförsäkringsutskottet, (M), Riksdagen. Carina Ohlsson, riksdagsledamot, (S), Riksdagen. Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket. Kontakt: Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Event-ID: 57224

172349

● Innovationsångest? När digitaliseringen driver upp innovationsbehovet måste ditt ledarskap förändras Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centigo Ämne: Digitalisering Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Den snabba förändringstakten driver på behovet av innovation. Vad krävs för att lyckas? Medverkande: Beata Wickbom, moderator, HejDigitalt. Johan Waller, grundare, Centigo. Kontakt: Emma Orthén, projektledare Event-ID: 57336

13

● Kristna friskolor när ateismen är norm Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Himlen TV7, Elida Ämne: Utbildning Plats: Elida, fartyg Karta: G6 Beskrivning: Kristen utbildning har en 1000-årig tradition i Sverige. Sedan kristendomsämnet togs bort i skolan på 60-talet har kristna friskolor vuxit i popularitet, antal och storlek. EU-konvention och FN-deklaration värnar föräldrarätten medan ateismen har blivit norm i svenskt skolväsende. Kontakt: Ruben Agnarsson Event-ID: 57604

● Inga onda cirklar – rätt förutsättningar för en cirkulär ekonomi Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedegas, Fores Ämne: Energi Plats: Hästgatan 2 Platsbeskrivning: Restaurang Italienaren Karta: J12 Beskrivning: Vad mer än investeringar behövs för att bädda för en fortsatt positiv utveckling av den cirkulära ekonomin – i kommunerna, på nationell nivå och i näringslivet? Medverkande: Tony Clark, Tillträdande VD, Avfall Sverige. Helena Sjögren, Biogasenergiansvarig, Skogsindustrierna. Camilla Brodin, Riksdagsledamot och energi- och klimatpolitisk talesperson, Kristdemokraterna. Maria Gardfjell, Riksdagsledamot och förste vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, Miljöpartiet. Hans Kreisel, Koncernchef, Swedegas och Weum. Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood. Mattias Goldmann, moderator, VD, Fores. Kontakt: Saila Horttanainen, Chef Kommunikation och Hållbarhet Event-ID: 57732

23

● Försvarsberedningen - Hur ska partierna komma överens om försvarsfrågan? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Säkerhetspolitisk Arena, Civilförsvarsförbundet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Hamnplan, H235 Karta: F9 Beskrivning: Det är en spricka i försvarsberedningen som är det mest långvariga

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

blocköverskridande samarbete Sverige har. Men hur ska partierna komma överens? Medverkande: Björn von Sydow, Ordförande i försvarsberedningen, Socialdemokraterna. Kontakt: Felicia Freedman Skiöld Event-ID: 57792

238

● Hur vårdar och värnar vi vårt levande kyrkliga kulturarv? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan Ämne: Kultur Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Platsbeskrivning: Utanför domkyrkans entré Karta: L21 Beskrivning: Hur har vi genom tiderna brukat, förvaltat och värnat kyrkans byggnader? Hur ser historien ut och vad betyder det för oss idag? Hur ser det levande kulturarvet ut? Medverkande: Lars Bäckman, Kommunikatör, Svenska kyrkan. Sofie Olsson Dahl, Handläggare för kulturarvsfrågor, Svenska kyrkan. Kontakt: Marie Nordström, utvecklingssekreterare Event-ID: 59007

9

● Kemiska terrorattacker - hur står samhället emot följderna av en gasattack? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Gotland, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor RAS, SOS Alarm Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Skeppsbron, H95 Platsbeskrivning: Blåljustältet Karta: G6 Beskrivning: Har risken ökat för att farliga eller toxiska kemiska ämnen även kan komma att användas i en terrorattack? Hur ser den hotbilden ut? Vad betyder det för Sverige, vilka scenarier måste vi förbereda oss för? Medverkande: Svante Borg, Förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar. Veronica Sandström, Moderator, Storstockholms brandförsvar. Kontakt: Veronica Sandström Event-ID: 59014

234

● Är måttet rågat? Behöver spelreformen reformeras? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Spel Ämne: Annat Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Platsbeskrivning: Innergård Karta: H8 Beskrivning: Vid årsskiftet omreglerades spelmarknaden. Spelreformen har både rosats och risats. Vi har en marknad med lika villkor och ett nationellt avstängningsregister. Samtidigt har spelreklamen ökat dramatiskt och branschens anseende sjunkit. Hur har omregleringen fungerat hittills och vad behöver göras? Medverkande: John Weinerhall, Ansvarig spelmarknadsfrågor, Moderaterna. Pierre Bergström, Försäljningsdirektör, Hemnet. Thomas Mattsson, Ansvarig utgivare, Expressen. Jimmy Nilsson, Ordförande, Spelberoendes förening Göteborg. Patrik Hofbauer, VD, Svenska Spel. Erik Strand, Ordförande, Svenska Spel. Ulrika Fjällborg, Moderator. Kontakt: Linnea Hedberg Event-ID: 59145

● Hur gick EU-valet – ledande forskare snabbanalyserar Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset, mittemot Kallis Karta: E11 Beskrivning: Hur gick det för Europas partier i EU-valet? Hur såg valkampanjen i olika länder ut och hur rapporterade medierna? Vad säger ledande forskare från ett stort antal EU-länder snabbanalyserat EU-valet och dess betydelse för Europaparlamentets och EU:s fortsatta arbete? Medverkande: Kajsa Falasca, Universitetslektor i media- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet. Göran von Sydow, Direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Kontakt: Klas Jansson Event-ID: 59242

12349

● Hur kan kommunerna minska sin osunda konkurrens? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Ämne: Barn/ ungdom Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Tjänsteföretagens hus - powered by Almega Karta: E15 Beskrivning: Många tjänsteföretag upplever osund konkurrens från kommuner och andra offentliga aktörer som säljer varor och tjänster på öppna marknaden. Trots regler i både kommunallagen och konkurrenslagen kvarstår konkurrensproblemen. Detta hämmar företagen som får svårt att verka och växa. Medverkande: Ulrica Dyrke, Näringspolitisk expert, Almega. Kontakt: Ulrica Dyrke, Näringspolitisk expert Event-ID: 59312

1723

● Har vi råd med risken att behandla barn med nya läkemedel? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Barnläkarföreningen Ämne: Barn/ungdom Plats: Slottsterrassen 6 Platsbeskrivning: Läkartidningens Tält Karta: J4 Beskrivning: Läkemedelsbehandling är en avgörande faktor till många medicinska framgångar, men också den vanligaste anledningen till att patienter skadas av vård. Vi vill ur barnsjukvårdens perspektiv belysa de dilemman som uppstår med nya, dyra behandlingar med tveksam effekt till små patientgrupper. Medverkande: Synnöve Lindemalm, Moderator, Svenska Barnläkarföreningen. Rickard Nergård, Barnläkare, Endokrinolog, NT-rådet. Lars Sandman, Etiker, Professor, Linköpings Universitet. Jan Liliemark, Professor, SBU. Bengt Eliasson, Riksdagsledamot, Liberalerna. Anna Bärtås, Barnläkare, Svenska Barnläkarföreningen. Christiane Garnemark, BLFs Intresseförening för Barn och Läkemedel. Kontakt: Per Brolin, Ordförande Event-ID: 59313

7239


MÅNDAG 1 juli ● Kan åldersoptimering vara en lösning för samhällets utmaning om den åldrande befolkningen? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden ideell förening Ämne: Äldre Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: SeniorVärlden, Arenan för erfarna tankar/Tält News55 Karta: E13 Beskrivning: Den kraftigt ökade andelen äldre i samhället skapar stora utmaningar inte minst för våra årsrika men också för landets kommuner. Vad är åldersoptimering och hur kan perspektivet komma att användas för att lösa en av vår tids stora utmaningar till följd av en åldrande befolkning? Medverkande: Börje Bjelke, Moderator, Professor, Oslo Universitet. Petter Ahlström, PhD, Generalsekreterare, SeniorVärlden. Göran Lindahl, Docent, föreståndare CVA, Chalmers. Liberta Mehmedi, Projektledare, Hälsocoach, SeniorVärlden. Kontakt: Petter Ahlström, PhD, Generalsekreterare Event-ID: 59325

239

● Nu samskapar vi framtidens förnybara elsystem Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energimyndigheten Ämne: Energi Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård, södra delen Karta: I7 Beskrivning: Det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet. Men det kräver möjligheter för en fortsatt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Samtidigt behöver elanvändarna få möjlighet till flexibel användning utifrån elprisets upp- och nedgångar. Hur ska vi lyckas? Medverkande: Ola Alterå, Moderator, Kanslichef, Klimatpolitiska rådet. Tomas Hallberg, Projektledare, Svensk Vindenergi. Per Eckemark, Chef Nätdivisionen, Svenska Kraftnät. Johanna Lakso, VD, Powercircle. Henrik Wingfors, Enhetschef, Energiföretagen. Karin Comstedt, Hållbarhetschef, Cementa. Anna Carlén, VD, Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Joachim Nordin, VD, Skellefteå Kraft. Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör, Västra Götaland. Kontakt: Leonardo D’Errico, Sektionschef Event-ID: 59346

r e d n ä h Vad t Nu? Jus

17239

● Universitetens roll för en hållbar värld - omvärldens förväntningar Tid: 13:00–14:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SUUN-nätverket, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, KTH, SLU, Stockholms universitet, Uppsala universitet Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: Hus D, bv Karta: F10 Beskrivning: Universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går via forskning, utbildning och samverkan – men hur ska detta ske på bästa sätt? Vad finns det för förväntningar från omvärlden på universitetens insatser och vilka typer av aktiviteter ger bäst resultat? Medverkande: Keri Facer, Professor i klimatledarskap, Uppsala universitet. Göran Enander, Landshövding, Länsstyrelsen Uppsala. Ingrid Petersson, Generaldirektör, Formas. Matilda Strömberg, Ordförande, SFS. Lotta Ljungqvist, President & CEO, GE Nordic. Carl Johan Sundberg, Moderator, Karolinska Institutet. Kontakt: Linda Koffmar, Informatör Event-ID: 59529

172349

● 5G och autonoma fordon - vägen framåt för kollektivtrafiken Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Keolis Sverige AB Ämne: Innovation Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Platsbeskrivning: Terrassen Karta: I11 Beskrivning: Med hjälp av 5G och uppkopplade fordon kan kollektivtrafiken ta nästa steg i sin utveckling och på sikt flytta förarna från fordonen till ett centraliserat kontrolltorn. Är samhället redo för den omställningen? Medverkande: Jan Jansson, New mobilities manager, Keolis Sverige AB. Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Moderaterna Region Stockholm. Malin Fijen Pacsay, Ledamot i Regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott, Miljöpartiet Region Stockholm. Roger Vahnberg, Vice vd, Västtrafik. Sofie Vennersten, Moderator, programchef Drive Sweden. Kontakt: Valerio Nicolai Event-ID: 59656

Ladda ner appen

en Almedal Just Nu så vet du!

7

● Starka och smarta elnät – ett måste för svensk konkurrenskraft Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABB AB Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 5 Platsbeskrivning: ABB:s lokal på Hästgatan Karta: L12 Beskrivning: Ska trånga elnät få fortsätta stoppa företagsetableringar? Idag drabbas städer, imorgon drabbas landet Sverige. Vill vi vara ett konkurrenskraftigt, elektrifierat och fossilfritt land behöver vi kraftsamla, utmana och samarbeta. Problemet är konstaterat, nu ser vi till att hitta lösningarna! Medverkande: Jenny Larsson, Sales & Marketing Manager, ABB AB. Pia Brantgärde Linder, Senior Vice President Northern Europe, ABB AB. Anja Alemdar, Enhetschef för Politik och Kommunikation, Energiföretagen. Henrik Bergström, Head of Public Affairs, Ellevio. Kontakt: Björn Sandberg Event-ID: 59858

Med Almedalen Just Nu håller du dig uppdaterad under Almedalsveckan. Ladda ner appen och få full koll på alla programpunkterna. Alla programpunkter som godkänts av Region Gotland listas i appen och uppdateras i realtid.

239

Officiell leverantör av programtidning och app gotlandsmedia.se Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

51


52

MÅNDAG 1 juli

● Bye bye coal – Europe’s energy future Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vattenfall Ämne: Energi Plats: Mellangatan 9 Platsbeskrivning: Energihuset Karta: K11 Beskrivning: Many European countries are now taking substantial steps towards a fossil-free future with new energy and climate agreements. What are the learnings and keys to success in the energy transition? Are the challenges and opportunities similar in countries like Germany, the Netherlands and UK? Medverkande: Matthias Buck, Head of European Energy Policy, Agora Energiewende. Magnus Hall, CEO and President, Vattenfall. Laura Sandys, Non executive director, SGN and the Energy System Catapult. Birgitta Westgren, Director General Climate and Energy, Government of the Netherlands. Karin Lepasoon, Senior Vice President, Head of Group Communications, Vattenfall (moderator). Kontakt: Cecilia Tärnström, Public & Regulatory Affairs Event-ID: 59917

172349

● How do we practice responsible AI? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Google Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Googles innergård Karta: J12 Beskrivning: AI needs to be implemented in a sustainable way. This means considering how it can be socially beneficial, making sure that the technology is accountable to people and not the other way around, and built to respect the integrity of the user. How do we practice responsible AI? Medverkande: Shannon Vallor, AI Ethicist, Google. Eva Fors, Regional Director Google Cloud Northern Europe, Google. Kontakt: Elina Durefors, Project leader, Google Event-ID: 59928

1239

● Kan hyresrätten lösa bostadsbristen - finns kapitalet och kan hushållen efterfråga nya hyresrätter? Tid: 13:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Veidekke Ämne: Byggande Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Spegelsalen Karta: J11 Beskrivning: Sedan toppen 2017 har antalet påbörjade bostäder minskat kraftigt. Många menar att färre bostadsrätter kommer att kompenseras av fler hyresrätter? Men är det sannolikt? Finns kapitalet? Klarar allmännyttan att öka byggandet från dagens nivåer? Finns efterfrågan? Kan hyressätten lösa bostadskrisen? Medverkande: Stefan Attefall, konsult och rådgivare, Solidus AB. Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke. Anna Bellman, moderator, Bellacom AB. Kontakt: Linda Jonsson Event-ID: 59952

7239

● Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Sveriges Arkitekter Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården Karta: J14 Beskrivning: Intresset för Socialt hållbart byggande växer samtidigt som det mer och mer pratas om den nya ensamheten. Ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Varje dag ökar segregationen i Sverige. Medverkande: Nils Söderlund, arkitekt, Föreningen för byggemenskaper. Staffan Schartner, arkitekt, Föreningen för byggemenskaper. John Helmfridsson, arkitekt, Föreningen för byggemenskaper. Jan Jörnmark, forskare, Göteborgs universitet. Jonas Nygren, Förbundschef, Hyresgästföreningen. Kristoffer Luhti, Styrelseordförande, Ekobanken. Åsa Minoz, moderator, viable cities. Kontakt: Nils Söderlund, arkitekt Event-ID: 55994

39

● Finns det ett behov att rena små avlopp? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS Fabrikanternas Råd Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandvägen, H532 Platsbeskrivning: VVS Fabrikanternas Råd Karta: E11 Beskrivning: Idag riskerar flera hundra tusen små avloppsanläggningar att smitta grannens dricksvattenbrunn eller övergöda våra sjöar och hav. Hur får vi en större acceptans för riskerna och ansvaret som följer med eget avlopp och att rent vatten har ett pris även för fastigheter utanför det kommunala va-nätet? Medverkande: Anders Markstedt, Moderator, Jets Sverige AB. Anders Alm, Östersjöexpert, Världsnaturfonden WWF. Per-Arne Håkansson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Kontakt: Anders Mårtensson, VD Event-ID: 56178

239

● Framtidens arbetsmarknad – bättre matchning med regionalt ansvar? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västra Götalandsregionen, Region Skåne Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Arbetsmarknadsutredningen vill ge de regionalt utvecklingsansvariga ett tydligare mandat i kompetensförsörjningsfrågor. Hur fungerar det regionala kompetensförsörjningsarbetet idag? Vad innebär ett utökat mandat för regionerna? Medverkande: Kristina Jonäng, ordförande Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen (C). Bijan Zainali, andre vice ordförande Regionutveck-

lingsnämnden, Västra Götalandsregionen (S). Anna Jähnke, Regionråd, Region Skåne (M). Gustaf Rehnström, Moderator, SKL. Kontakt: Eva-Lena Ekman Event-ID: 56462

12349

● Vem äger energin 2030 - elbolagen, industrin eller du själv? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vätgas Sverige, PowerCell Sweden, myFC, Mariestads kommun, Impact Coatings, Energigas Sverige Ämne: Energi Plats: Skeppsbron 12 Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2 Karta: H6 Beskrivning: Med en ökad elanvändning, digitalisering och elektrifiering av bland annat transportinfrastrukturen krävs robusta energiförsörjningssystem. Är det elbolagen, fastighetsbolagen, industrin eller kanske fordonsägare som ska stå för el framöver? Kontakt: Charlotte Askari, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56721

9

● Hur ska svensk poliskår utvecklas? Tid: 13:00–13:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Polisförbundet Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Skeppsbron, H123 Platsbeskrivning: Polisförbundets tält Karta: H8 Beskrivning: Hur ska svensk poliskår utvecklas för att möta framtidens krav? Medverkande: Anders Thornberg, Rikspolischef, Polismyndigheten. Katharina von Sydow, Ordförande Polisförbundet Väst, Polisförbundet. Kontakt: Kristina Mäler Event-ID: 57156

238

● Efter Metoo och samtyckeslagen - vad har hänt? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Jämställdhet Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården, Utescenen Karta: I9 Beskrivning: De senaste åren har mycket hänt i den feministiska rörelsen. Folkrörelsen Metoo banade väg för ett helt nytt uppmärksammande av sexuella förtryck och Sverige har nu en samtyckeslag. Men vad har hänt sedan dess? Kan vi se några tydliga effekter av dessa två stora händelser nu när det gått en tid? Medverkande: Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister. Alán Ali, Ordförande, Organisationen MÄN. Katarina Galic, Projektledare Fatta Jobbet, FATTA!. Hanna Westerlund, Moderator, Tidningen Syre. Kontakt: Milva Jansson, Projektledare Syregården Event-ID: 57551

249

● Hur finansieras morgondagens journalistik? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Medievärlden, Dagens Media, Resumé Ämne: Media/journalistik Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: I en digitaliserad värld måste medierna se över sina affärsmodeller. Hur ska medierna kunna ta betalt digitalt? Hur ser betalningsviljan ut i dag?Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med de olika modeller medierna använder i dag? Och hur kommer det påverka journalistiken? Medverkande: Anette Novak, fd Medieutredare och tidigare chefredaktör, Norran. Anders Eriksson, vd, Bonnier News. Brit Stakston, vd och digital strateg, Blankspot. Eva Burman, chefredaktör, Sörmlands Media. Linnéa Kihlström, tf chefredaktör, ansvarig utgivare och moderator, Medievärlden. Kontakt: Josefin Ekman, projektledare Event-ID: 57554

12

● Hur växer kvinnors företag? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: WomEngage Ämne: Jämställdhet Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrinthträdgården Karta: I14 Beskrivning: Hur har kvinnor både inom traditionella branscher och ”nya” branscher lyckats starta företag och fått verksamheten att växa och bli lönsam? Vilka skillnader finns inom sfären för start ups när kvinnor respektive män ansöker om riskkapital? Och hur kan vi få fler kvinnor att våga tänka större? Kontakt: Hanna Westrin Event-ID: 57879

12

● Hur ser ekonomiavdelningens framtid ut i den digitala världen? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer, Visma Enterprise AB Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen, H521 Platsbeskrivning: Offentliga Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan Karta: E10 Beskrivning: Om mod, innovation och konsten att misslyckas. Digitaliseringen för med sig ökande behov av experimentellt beteende bland chefer och medarbetare i offentlig sektor. Hur skapar du en kultur som prioriterar innovation och tillåter misstag? Medverkande: Johan Magnusson, Docent vid Institutionen för Tillämpad IT och föreståndare för SCDI Göteborg, Göteborgs universitet. Jens Otterdahl Holm, Redovisningschef, Varbergs Kommun. Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, IT-&Telekomföretagen. Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Mica Wulff Kamm, affärsutvecklare ekonomilösningar, Visma Enterprise. Kontakt: Mattias Westerdahl, Marknadskoordinator Event-ID: 58125

234

● Universell utformning - är det vägen till ett samhälle för alla? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rätt från början, Funktionsrätt Sverige Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Birgers gränd 1 Platsbe-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4


MÅNDAG 1 juli skrivning: Full delaktighet Karta: I15 Beskrivning: Kan vi redan från början utforma bostäder, arbetsliv och utbildning så att alla i samhället kan inkluderas på lika villkor? Och hur gör vi för att nå dit? Medverkande: Emil Erdtman, doktorand, Funktionsrätt Sverige/Lunds universitet. Victoria Smedman, projektledare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige. Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige. Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Designvetenskaper, Lunds universitet. Kontakt: Tor Gustafsson, kommunikatör Event-ID: 58144

53

Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 27 Karta: J17 Beskrivning: Samhällsbyggnadssektorn behöver öka produktiviteten, korta ledtiderna och minska påverkan på miljö och klimat. Digitaliseringen har förändrat många branscher i grunden men inte samhällsbyggnadssektorn ännu. Varför inte? Vad finns att lära av framgångsfaktorer från de som har lyckats? Medverkande: Urban Månsson, VD, Svensk Byggtjänst. Kristina Gabrielii, tf. Programchef, Smart Built Environment. Fredrik Bauer, Moderator, TPO/Mötesutveckling. Kontakt: Fredrik Bauer Event-ID: 57330

612349

23

● Hur ska stat och kommun jobba ihop för medborgarnas bästa?

● Finns det en övertro på skolans digitala revolution?

Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens servicenter Ämne: Ekonomi Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B27 och B25 Karta: G11 Beskrivning: Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna. Var tredje region och nästan var fjärde kommun visade underskott i fjol. Det innebär att vi står inför stora utmaningar de närmaste åren och det krävs nya arbetssätt, där stat och kommun måste öka samarbetet. Medverkande: Thomas Pålsson, Generaldirektör, Statens servicecenter. Dan Ericsson, fd Statssekreterare, Finansdepartmentet. Anders Knape, ordförande, SKL. Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande, Laxå kommun. Maria Larsson, Landshövding, Örebro län. Kontakt: Robert Gallusson, tf Presschef Event-ID: 58718

Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Utbildning Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: East Sweden Arena, Trädgården Karta: K10 Beskrivning: Digitaliseringen fortsätter att utvecklas i högt tempo, och med nya digitala redskap står skolan inför en stor utmaning. Hur är läroplanen utformad för utveckla barn och ungas kompetens inom digitalisering, och har lärarkåren den kunskap och de redskap som krävs? Medverkande: Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket. Maria Guthke, ordförande, Lärarförbundets studentförening. Louise Lennersten, vd, Interspectral. Anna Settman, vd, Liber. Sofie Lindén, utbildningsdirektör, Norrköpings kommun. Joke Palmkvist, affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft. Johan Högne, digitaliseringsdirektör, Norrköpings kommun. Karin Klingenstierna, moderator. Kontakt: Helena Jalkner Event-ID: 57347

723

● En högskola för studenter med funktionsnedsättning? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för delaktighet Ämne: Utbildning Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Delaktighetsforum, Sävesalen, 2 tr Karta: J13 Beskrivning: Många som studerar på universitet och högskola i dag har en funktionsnedsättning. Hur ser deras förutsättningar ut och vilka nya möjligheter till delaktighet i samhället kan studierna leda till? Ett samtal både om det som fungerar väl och om vilka utmaningar som finns inom den högre utbildningen. Medverkande: Karl-Oskar Öhman, utredare, Myndigheten för delaktighet. Karin Röding, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet. Anne Stigell, senior rådgivare, Myndigheten för tillgängliga medier. Sofie Westberg, samordnare, Uppsala universitet Campus Gotland. Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet. Maria Nilsson, student. Kontakt: Kalle Jönsson Event-ID: 59548

617239

● Innovationsdrivna entreprenörer skapar framtidens lösningar för klimatomställning Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SEB Ämne: Klimat/miljö Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Nya entreprenörer kommer att vara motorn i hela omställningen till ett mer hållbart samhälle. Norden kan ta täten för att använda lösningar som har tagits fram tack vare den senaste tekniken. Hur kan vi säkerställa innovationskraften och möjliggöra utveckling från småskalighet till global spridning? Medverkande: Stina Billinger, Statssekreterare, Näringsdepartementet. Anna Ryott, Ordförande, Summa Equity. Andreas Wilhelmsson, VD, Ljusgårda. Cecilia Repinski, Executive Director, Stockholm Green Digital Finance. Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB. Claes de Faire, Moderator. Kontakt: Frank Hojem, Presschef Event-ID: 59870

17239

● Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Deloitte, Affärsvärlden Ämne: Ekonomi Plats: Strandgatan 22 Platsbeskrivning: Deloittes trädgård Karta: I16 Beskrivning: Osäkerhet kring den politiska utvecklingen globalt innebär påfrestningar och utmaningar för världsekonomin. Är det svenska samhället rustat för att möta förändringarna? Hur har vår konkurrenskraft utvecklats över tid? Medverkande: Maria Rankka, Sverige-vd, Brunswick. Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen. Peter Löfgren, CEO, SynerLeap (ABB). Kontakt: Johan Wahlfors, Projektledare Event-ID: 56927

1239

● Hur bedriver man ett långsiktigt humanitärt bistånd? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Röda Korset Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i Världentorget Karta: I12 Beskrivning: Ofta likställs humanitärt arbete med kortsiktiga insatser för att lindra omedelbar nöd och rädda liv, men dagens humanitära kriser är mer komplexa än så. Medverkande: Melker Måbeck, Internationell chef, Svenska Röda Korset. Stefan Lundgren, Riksrevisor, Riksrevisionen. Anders Öhrström, Chef för utvecklingssamarbetet med Bangladesh, Sida. Josefine Karlsson, Moderator, Svenska Röda Korset. Kontakt: Micael Lindholm, Opinionsstrateg Event-ID: 57075

172349

● Samhällsbyggnadssektorns utmaningar och möjligheter här och nu i den digitala transformationen Tid: 13:00–13:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TPO, Nordic ConTech,

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

124

● Hur kan hållbar stadsutveckling bidra till vår psykiska hälsa? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsförsäkringar Gotland, Region Gotland, Region Stockholm, Rise, itch, Svenska kyrkan, Dark Matter Labs, Linkura, Digitalwell arena, 29k, Blue Call, Ekskäret, Hälsans natur, Länsförsäkringar Uppsala, Länsförsäkringar Östgöta, Mimerse, Region Östergötland, Understand, Viable Cities, Yoga institutet Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Helge Ands, kyrkoruin, Norra kyrkogatan 3G Karta: K24 Beskrivning: När vi pratar om framtidens städer har vi ett stort fokus på hållbarhet. Oftast kopplas detta fokus till klimat och miljömässig hållbarhet. Men finns det även plats för diskussioner om hur stadsutveckling kan bidra till psykisk hälsa? Kan vi utforma städer så att de bidrar till psykiskt välmående? Medverkande: Mats Hedros, VD, AMF Fastigheter. Olga Kordas, Programchef, Viable Cities. Jesper Lövkvist, Arkitekt, Utopia. Sussane Nordling, Politiker, Stockholms Läns Landsting. Stina Carlsson Reich, VD, itch. Kontakt: Oscar Sellhed, Projektledare Event-ID: 58064

729

● Lyssnar ni? Om ungdomars sociala inkludering Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ämne: Barn/ungdom Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Tavernatältet Karta: E12 Beskrivning: Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp på. De flesta barn och unga mår bra, men det finns grupper som är särskilt utsatta. Vad kan vi få ut av att lyssna bättre på de unga i norden? Vad säger de unga själva om sina behov? Medverkande: Mary Gestrin, moderator, kommunikationschef, Nordiska ministerrådet och - rådet. Anna Karlsdottir, Forskare, Nordregio. John Backvid, Ungdomens Nordiska råd, Moderaterna. Linus Wellander, Utvecklingsledare, MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Nina Fellman, Nordisk samarbetsminister, Åland. Tove Kjellander, Konsult och utbildare i barnrätt. Kontakt: Annika Nummelin, kommunikationsrådgivare Event-ID: 58397

672539

● Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra politiker skapa mer verkstad? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energieffektiviseringsföretagen, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen Ämne: Energi Plats: Holmen, H604 Platsbeskrivning: Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet Karta: E7 Beskrivning: Vita certifikat - ett sätt att säkerställa att energieffektivisering blir av. Hur resonerar partiernas energitalespersoner kring detta? Har de andra idéer på hur vi kan få igång marknaden? Medverkande: Ola Månsson, Vd, Installatörsföretagen. Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Antoni Lacinai, Moderator, Lacinai Communication & Performance development AB. Robert Johansson, Ordförande, Svensk Ventilation (Systemair). Björn Berg, Ngenics. Anita Aspegren, Vd, IQ Samhällsbyggnad. Niklas Gunnar, Mälarenergi. Monica Haider, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Arman Teimouri, Riksdagsledamot, Liberalerna. Linda Flink, Ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv. Kontakt: Lotta Bångens, VD Event-ID: 57031

39


54

MÅNDAG 1 juli

● Hur skapas hållbara och effektiva marknadsoch kommunikationsavdelningar i det digitala landskapet? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Marknadsföreningen Stockholm Ämne: Kommunikation/information Plats: Kronstallgränd 4 Karta: K11 Beskrivning: Vi lever i en snabbrörlig tid där smart teknik och nya mätpunkter skräddarsyr våra flöden, och där tempot och mängden budskap ständigt ökar. Bakom kulisserna inom marknadsföring och kommunikation är komplexiteten påtaglig och utmaningarna större än någonsin. Medverkande: Marie Sommar, VD, Moderator, Marknadsföreningen Stockholm. Maria Westman, Moderator, C By West. Kontakt: Marie Sommar, VD Event-ID: 58203

1239

● Lärosätesbibliotek vs nationalbibliotek: roller i den vetenskapliga infrastrukturen Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala Universitet Ämne: Kultur Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E 22 Karta: G12 Beskrivning: Biblioteken behöver integreras tydligare i lärosätenas forskning, det säger förslaget till nationell biblioteksstrategi, men rollerna är oklara. Behöver forskningen ett nationalbibliotek? Eller ska lärosätenas bibliotek själva ta ansvar för samordning och stöd till forskningen? Medverkande: Lars Burman, Överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek. Lars Ilshammar, Tillförordnad Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket. Johanna Hansson, Moderator, Svensk biblioteksförening. Kontakt: Sofia Ljungman Event-ID: 58541

17239

● Evidensbaserade insatser inom ramen för HVB Tid: 13:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: WeMind HVB Ämne: Barn/ungdom Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B14 Karta: G11 Beskrivning: Forskningsunderlaget för hur insatser ska utformas på bästa sätt inom den öppna institutionsvården är svagt. Detta lämnar utrymme för många olika tolkningar av vilka insatser man bör ge och på vilket sätt de ska ges. Hur kan man förstå den kunskap som finns? Kontakt: Gösta Liljeholm, Grundare Event-ID: 58560

19

● Så skapar vi hållbar tillväxt när klimatförändringar ändrar spelplanen Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Näringsliv Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: Hur kan näringslivet bidra till att vi motverkar klimatförändringar, anpassar oss till de klimatförändringar och samtidigt uppnår tillväxt och ökat välstånd? Vilka åtgärder är viktigast för att företagen ska kunna möta risker och fånga möjligheter? Hur samverkar vi på bästa sätt för att nå resultat? Kontakt: Daniel Sattin Event-ID: 58739

139

● Dagens politisk fråga - för eller emot? Tid: 13:15–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/ journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Vilken är dagens viktigaste fråga att debattera? Vad säger riksdagsledamöterna med olika uppfattning? Medverkande: Lotta Bouvin-Sundberg, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 56747

12349

● Transformation på riktigt – ledarskapet nyckeln till organisationers omvandling Tid: 13:15–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gaia Leadership Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B22 Karta: G11 Beskrivning: De flesta förändringsinitiativ misslyckas. Vad kan vi lära av en transformation som faktiskt varit framgångsrik? Hur genomförs en bestående förändring av en befintlig myndighet? Hur ser ledarskapet ut som bidrar till att transformationen startar på insidan? Medverkande: Lena Lindgren Schelin, Generaldirektör, Datainspektionen. Anita Hagelin, Seminarievärd, Gaia Leadership. Micael Mathsson, Moderator, Gaia Leadership. Kontakt: Micael Mathsson, Ledarskapskonsult Event-ID: 60074

7239

● Sommaren i city 2090 Tid: 13:15–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Hur ser utvecklingen ut i de centrala delarna i våra tre största städer? Uttrycket “CBD” (Central Business District) som ska markera stadens finansiella hjärta, hörs inte lika ofta längre. Medverkande: Daniel Svartling, IT- och innovationschef, Wallenstam. Annica Carlsson, (moderator) vd, arkitekt och partner, Equator. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56799

239

● Behövs humaniora när intelligenta maskiner tar över världen? Tid: 13:15–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Kultur Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Om varför humaniora-frågor behövs som motvikt till de mest spekulativa

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

visioner om framtiden som florerar i den populära debatten kring artificiell intelligens, men också hur vissa populära berättelser kan åskådliggöra de utmaningar som vi står inför. Medverkande: Michael Godhe, lektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Lina Samuelsson, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57453

239

● Cloud act – hinder eller ej? Tid: 13:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Platsbeskrivning: Pickit Karta: N16 Beskrivning: Röster har höjts från svensk sida om att den amerikanska lagstiftningen cloud act utgör ett hinder för offentlig sektor att använda globala molntjänster. Vad är det då som gäller? Vad innebär den amerikanska lagen, hur ser hanteringen ut i praktiken och vad säger expertisen? Medverkande: Caroline Olstedt Carlström, Partner, Cirio Advokatbyrå AB. Mathias Strand, Chefsjurist, Microsoft i Västeuropa. Predrag Mitrovic, Moderator, säkerhetsrådgivare, Microsoft AB. Kontakt: Andreas Wingren, Kommunikationschef Event-ID: 57016

14

● Vad gör en allt snabbare digitalisering med samhället och företagen? Tid: 13:15–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hewlett Packard Enterprise Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: HPEs tält Karta: E12 Beskrivning: AI, blockchain, Industry 4.0 och andra megatrender är redan här. Hastigheten och påverkan på vårt sätt att leva, arbeta och samverka kommer att förändra vårt samhälle i grunden. Hur förändrar vi det till det bättre? Kontakt: Julia Nordqvist Event-ID: 58236

7239

● Nya utmaningar för svensk energiförsörjning Tid: 13:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SNS – studieförbundet näringsliv och samhälle Ämne: Energi Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen Platsbeskrivning: Bryggarsalen Karta: I18 Beskrivning: Den framtida energiförsörjningen är en central fråga både för klimatet och för näringslivets konkurrenskraft. Hur ska Sverige klara en fossilfri energiförsörjning i framtiden? Vad krävs för att ställa om och möta den ökande efterfrågan på el i samhället? Medverkande: John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet. Per Langer, sverigechef, Fortum. Johan Lindehag, vd, Ellevio. Lowina Lundström, divisionschef, Svenska kraftnät. Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen. David Sundström, forskningsledare SNS, moderator. Kontakt: Anna Hasselqvist Haglund, projektledare Event-ID: 57357

72

● Så kan fossila bränslen förbjudas Tid: 13:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Platsbeskrivning: Uteserveringen Karta: J12 Beskrivning: Fossila bränslen är en grundläggande orsak till klimatkrisen. Riksdagen har i bred enighet beslutat om netto-noll utsläpp av växthusgaser 2045. Det innebär att fossila bränslen måste förbjudas. När kan det ske? Hur ska det gå till? Vilka är utmaningarna? Vad säger partierna? Medverkande: Jessika Roswall, trafikpolitisk talesperson, Moderaterna. Marlene Burwick, ledamot, miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna. Magnus Jacobsson, andre vice ordförande, trafikutskottet, Kristdemokraterna. Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet. Johanna Sandahl, ordförande, moderator, Naturskyddsföreningen. Kontakt: Josefina Bäckström Event-ID: 58583

1

● Vilka politiska frågor är viktiga för barn och unga? Tid: 13:25–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget, Gotlands Konstmuseum Karta: K14 Beskrivning: Sveriges riksdagspartier presenterar sina viktigaste frågor under Almedalsveckan, men var finns politiska mötesplatser för barn och unga? Barnens egna röster och perspektiv behöver få ett större utrymme. De behöver få möta makthavare och ställa sina frågor. Medverkande: Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen. Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ungdomar, SVEA. Ungdomar, Sveriges Elevkårer. Ungdomar, SDUF. Ungdomar, Ungsyn. Ungdomar, Fler Unga. Ungdomar, Maskrosbarn. Kontakt: Annika Falk, Projektledare Event-ID: 57436

617239

● Kan offentlig upphandling göra Sverige fossilfritt? Tid: 13:30–13:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Ekonomi Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Upphandling ska gynna innovationer och bidra till att en mängd miljömål uppnås. Är det upphandlarna som ska rädda världen? Medverkande: Emma Breheim, ordförande, Sveriges offentliga inköpare. Johan Delby, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55729

123849


MÅNDAG 1 juli ● Är cancer plus träning lika med sant? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fysioterapeuterna Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Platsbeskrivning: Hälsodalen, Bryggan Karta: L12 Beskrivning: Cancer är en av vår tids största folksjukdomar, och fler blir botade eller kan leva länge med sin cancerdiagnos. Forskningen visar på vikten av fysisk aktivitet inför, under och efter en cancerbehandling. Men får cancerpatienter kunskap och möjlighet till anpassad träning och rehabilitering idag? Medverkande: Marcus Jonsson, Med Dr, leg specialistsjukgymnast, Universitetssjukhuset Örebro. Eva Hansen, Generalsekreterare, Cancerrehabfonden. Louise Andersson, Huvudsekreterare, Samordnad utveckling för god och nära vård. Kristina Nilsson, Vice ordförande riksdagens socialutskott, Socialdemokraterna. Camilla Waltersson Grönvall, Riksdagsledamot, Moderaterna. Kontakt: Fysioterapeuterna Event-ID: 56036

17239

● Ett starkt försvar för Sverige Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Försvarsmakten, Folk och Försvar Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem Platsbeskrivning: Soldathemmet Karta: P18 Beskrivning: På kort tid har förutsättningarna för svenskt försvar förändrats. Från att vara en vältrimmad organisation för internationella insatser läggs nu organisationen om för att istället prioritera nationellt försvar. Med detta kommer också helt andra förmågebehov. Medverkande: Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten. Amanda Wollstad, Chefredaktör, Svensk Tidskrift. Anders Lindberg, Politisk chefredaktör, Aftonbladet. Kontakt: Karin Lorentzson Event-ID: 56086

234

● Är samverkan för Arbetsförmedlingen och kommunen ett hopplöst uppdrag? Tid: 13:30–13:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Karta: L12 Beskrivning: När arbetsförmedling ska reformeras och en stor del av tjänsterna privatiseras, är då samverkan mellan myndigheten och kommuner möjlig? Medverkande: Lil Ljunggren Lönnberg, Ordförande, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Nedjma Chaouche, Moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 56148

612389

● Hållbart arbetsliv – även för entreprenören? Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen 4.2 Platsbeskrivning: Entreprenörshubben Karta: E12 Beskrivning: Stressrelaterade problem skapar stora kostnader för samhället och försvårar kompetensförsörjning, innovation och produktivitet för företagen. Så hur skapar vi ett mer hållbart arbetsliv – vilka lösningar ser forskningen och politiken? Och vad säger företagarna själva – hur mår de? Medverkande: Pernilla Ramslöv, Grundare och VD, NOX consulting. Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket. Anna Johnson, VD, Grant Thornton. Mårten Westberg, VD, Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys. Günther Mårder, VD, Företagarna. Ann-Sofie Forsmark, Formstark Resiliens, Moderator. Kontakt: Ida Karlbom Event-ID: 57646

1239

● Vårdens digitalisering – hinder och möjligheter Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: Samtidigt som invånarna förväntar sig digitalt sömlös vård, tar varje vårdgivare fram egna lösningar. I Storbritannien har den nationella vårdgivaren NHS tagit ett fast grepp om den digitala utvecklingen genom en konkret 10-års plan. Vad kan de svenska myndigheterna och vårdgivarna lära sig av NHS? Medverkande: Matthew Swindells, Digitaliseringsdirektör, National Health Service UK. Patrik Sundström, Programansvarig digitalisering, SKL. Anna Mannfalk, regionråd och 1 vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, (M), Region Skåne. Anna-Lena Hogerud, regionråd och 2 vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, (S), Region Skåne. Jonas Klevhag, moderator. Kontakt: Klas Andersson, Kommunikatör Event-ID: 57995

61249

● Hur kan vi genom studiestöd och digitalisering höja skolresultaten och likvärdigheten i hela landet? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Läxhjälpen, Samsung Ämne: Utbildning Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: 17 100 elever nådde inte gymnasiebehörighet förra läsåret. Hur höjer vi resultaten i hela landet, även utanför storstadsregionerna? Hur kan redan resultatgivande insatser nå hela landet genom digitala verktyg? Hur kan näringsliv, civilsamhälle och det offentliga samverka för konkreta resultat? Medverkande: Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager, Sam-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

55

sung. Henrik Szabo, Generalsekreterare, Läxhjälpen. Fredrik Christensson, Riksdagsledamot, Utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet. Mattias Vepsä, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Eriana Spahiu, Moderator, Inkludera. Kontakt: Henrik Szabo, Generalsekreterare Event-ID: 59613

723

● How should society address ethical development of AI? Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Google Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Googles innergård Karta: J12 Beskrivning: The development of AI is creating new opportunities to improve the lives of people around the world. The same technologies also raise important challenges that we need to address. What values should steer the development of AI? Medverkande: Fredrik Heintz, Associate Professor, Linköpings universitet. Antje Jackelen, Archbishop of Sweden and member of Komet, Government committee for technology innovation and ethics. Shannon Vallor, AI Ethicist, Google Cloud. Eva Fors, Regional Director Google Cloud Northern Europe, Google. Kontakt: Elina Durefors, Project leader Event-ID: 59934

1239

● Vad händer när skammen trendar – till jordens yttersta gräns? Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Idag talar var och varannan om skuld och skam. Nya ord som flygskam, köttskam, plastskam och flerbarnsskam dyker upp. Vad gör det med människovärdet när skammen återigen trendar men nåden är på utgång? Kan självinsikt skapas utan att vi skuldbelägger och skapar ångest? Medverkande: Helle Klein, präst, skribent, chefredaktör, Dagens arbete,. Jonas Mosskin, Organisationspsykolog, Sandahl Partners, frilansskribent, krönikör. Sofia Camnerin, Biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Eva Staxäng, moderator frilansskribent. Kontakt: Elisabeth Lindgren, samordnare bildning och utbildning Event-ID: 56295

17239

● Vem är ansvarig för att patienten blir frisk? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Janssen, Johnson & Johnson Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B24 Karta: G11 Beskrivning: 2010 avskaffades patientansvarig läkare efter att Socialstyrelsen utvärderat lagen och kommit fram till att den inte uppnådde den tilltänkta effekten. Vem ansvarar idag för att patienten får en sammanhållen vård? Är det dags att införa Patientansvarig läkare igen? Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, ordf Socialutskottet, (KD). Anders Henriksson, ordf regionstyrelsen, Region Kalmar (S). Angelica Frithiof, ordf i Strategiska patienter och närståenderådet, Karolinska universitetssjukhuset. Heidi Stensmyren, ordf, Sveriges Läkarförbund. Towa Jexmark, VD, Capio Go. Ellinor Persson, moderator. Kontakt: Anna Käll, Public Affairs Leader Event-ID: 57520

72

● Krock eller kommunikation? Interkulturell kompetens och social hållbarhet Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jönköping University Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Jönköpings län - en smart arena Karta: E16 Beskrivning: Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation är viktiga när Sveriges kontakter med omvärlden växer. Dynamik, tolerans och kunskap bidrar till interkulturell känslighet och resiliens, hur kan ökad interkulturell kompetens hos studenter och utbildare bidra till utveckling? Medverkande: Nils Olof Fors, Jönköping University. Carl Johan Odehammar, Jönköping University. Kontakt: Kristina Athlei Event-ID: 57742

23

● Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet? Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting Ämne: Klimat/miljö Plats: Wallers terrass, Wallersplats 2 Platsbeskrivning: Lojsta Karta: N14 Beskrivning: Klimatförändringarnas effekter sker redan här och nu, och de orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Hur förebygger och hanterar kommuner och regioner klimatets kriser? Vad behöver de göra bättre och hur kan staten vässa sitt arbete? Medverkande: Carola Gunnarsson, vice ordförande, SKL. Kontakt: Paola Felicetti, Kommunikatör Event-ID: 58614

61724


MÅNDAG 1 juli

56

● Ner på jorden igen? Om möjligheten att ställa om till klimatneutrala transporter i norra Sverige. Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Botniska Korridoren Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Novgorodgränd 1 Platsbeskrivning: Region Västerbotten Karta: K13 Beskrivning: Nyindustrialiseringen som sker just nu, besöksnäringen som växer snabbt och Sveriges mål om ett hållbart OS 2026. Detta kräver fler resor och transporter, samtidigt som utsläppen ska nå noll. Hur många resenärer kan vi ta ner på jorden och till vår järnväg innan 2030 och vad betyder det för flyget? Kontakt: Joakim Berg, Projektledare Event-ID: 58414

72349

● Vad är bra eller dålig populärvetenskap? Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Ämne: Media/journalistik Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Bildstenshallen Karta: J13 Beskrivning: Många populärvetenskapliga böcker har blivit storsäljare, men ibland är den vetenskapliga förankringen ganska svag. I värsta fall kan informationen vara vilseledande och eventuella råd gå mot forskning och beprövad erfarenhet. Hur ska läsaren kunna bedöma kvaliteten på de fakta som presenteras? Medverkande: Åsa Wikforss, Professor i teoretisk filosofi, Kungl. Vetenskapsakademien. Maria Ahlsén, Författare, fortasana. Hanna Eneroth, Risk- och nyttovärderare, Livsmedelsverket. Maria Gunther, Vetenskapsredaktör, författare, Dagens Nyheter. Dan Larhammar, moderator, Professor i molekylär cellbiologi, preses (ordf.), Kungl. Vetenskapsakademien. Kontakt: Fredrik All, Kommunikationsansvarig Event-ID: 58625

17239

● Konsumentbeteende för klimatet Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IKEA Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Platsbeskrivning: Handelns hus Karta: I12 Beskrivning: Hur ska näringslivet och politiken engagera konsumenter för mer hållbara beteenden? Medverkande: Jonas Carlehed, Hållbarhetsansvarig, IKEA Sverige. Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sveriges Konsumenter. Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Magnus Ek, miljöppolitisk talesperson och riksdagsledamot, Centerpartiet. Emma Berginger, Moderatortalesperson i trafikfrågor och riksdagsledamot, Miljöpartiet. Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna. Hanna Westerén, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Helena Ståhlnert, moderator. Kontakt: Elisabeth Sundström Berg Event-ID: 58448

3

● Unga Fredsbyggare Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fryshuset Ämne: Hållbarhet Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält i Ungdomsdalen Karta: H10 Beskrivning: För att skapa fredliga och hållbara samhällen behöver unga involveras i fredskapande. FN resolution 2250 slår fast att unga är en viktig aktör för att säkerställa fred. Men vilka unga som blir involverade, hur och i vilken kontext finns det fortfarande brister i. Kontakt: Maj Pettersson Event-ID: 58725

23

● Hur ska storbanken motverka penningtvätt? Tid: 13:40–14:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Ekonomi Plats: Donners plats, H423 Platsbeskrivning: Expressens valscen Karta: I11 Beskrivning: Vilka rutiner har banken för att motverka penningtvätt och vad kostar det? Och hur ska de förnya sig i ett nytt landskap där nya aktörer utmanar? Medverkande: Johan Torgeby, VD, SEB. Anna Herdenstam, programledare, Expressen TV. Kontakt: Linnéa Pettersson Event-ID: 55902

123849

● Agenda 2030 – Hur kan vi få till samverkan, kommunikation och förändrat beteende? Tid: 13:45–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation, VATI of Sweden, Maria Andersson Produktion AB Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: H5 Beskrivning: År 2022 är halvvägs i Agenda 2030. Vi behöver öka takten och vi kan komma långt redan med dagens lösningar. Med bl a digitalisering kan vi nå ut och skapa engagemang som ger förändrat beteende på individnivå, organisationsnivå, en ökad samverkan för genomförandet av målen och ett samhälle för alla. Medverkande: Jakob Trollbäck, Designer Globala målen, Grundare & Executive Creative Director, The New Devision. Maria Andersson, Årets Samhällsutvecklare 2018, författare, föreläsare, Maria Andersson Produktion AB. Helena Lindemark, Stiftare & Vice ordförande/VD, 2022 Initiative Foundation & Hållbar Utveckling Sverige AB. Eva Vati, Ordförande/VD, 2022 Initiative Foundation & VATI of Sweden. Kontakt: Helena Lindemark, Stiftare & Vice ordförande Event-ID: 55610

7239

● Nu kopplar vi upp byggarbetsplatserna Tid: 13:45–14:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment Ämne: Byggande Plats: Mellangatan

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

27 Karta: J17 Beskrivning: Hur kan byggföretag arbeta med digitala innovationer för att effektivisera, förkorta byggtiden, minska kostnaderna och miljöutsläppen? Medverkande: Lotta Wibeck, Ansvarig Digital Hub, Skanska. Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling. Kontakt: Fredrik Bauer Event-ID: 57340

23

● Sweden could lead the fight against climate change - so why won’t we? Tid: 13:45–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Bokförlaget Volante Ämne: Energi Plats: S:ta Katarinagatan 6 Platsbeskrivning: Klosterlängan Karta: K17 Beskrivning: The need for rapid global decarbonization of the economy to prevent a climate catastrophe is well known. We also know that enormous amounts of quickly scalable cheap, clean electricity will be required to do this. Medverkande: Joshua Goldstein, Professor Emeritus of International Relations. Emma Wiesner, Engineer and politician, Centerpartiet. Jonas Grafström, Economist and author, Ratio. Torbjörn Wahlborg, Head of Business Area Generation, Vattenfall. Kontakt: Matilda Berg Event-ID: 59096

● Stadens hållbara mötesplatser Tid: 13:45–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kjellander Sjöberg arkitektkontor Ämne: Byggande Plats: Trappgränd 1 Platsbeskrivning: Stadsutvecklingsdagarna Karta: L10 Beskrivning: Vilka förutsättningar och möjligheter finns för att skapa sociala, öppna mötesplatser, som är inkluderande och tillåtande? Ur ett kommersiellt, samhälleligt och medborgarperspektiv, där rekreativa gröna kvalitéer, samtal och kultur får plats? Medverkande: Hanne Birk, Utvecklingschef, Varvsstaden, Malmö. Emma Henriksson, Grundare, Novas House. Henrik Lundmark, Fastighetschef, DIÖS Fastigheter. Daniel Markström, Regionchef Stadsutveckling Stockholm, Jernhusen. Stefan Sjöberg, Founding Partner, Kjellander Sjöberg arkitektkontor. Kontakt: Nanna Mannerfelt Event-ID: 59888

17239

● Liberal demokrati och individens frihet Tid: 13:45–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) Ämne: Integration/mångfald Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Vilka värderingar vill vi skydda och bevara i vårt samhälle? Är det värdet av liberal demokrati eller är det individens frihet? Kan det finnas konflikter mellan dessa två? Vad är risken för att låta vissa idéer komma undan utan kritik? Är kritik av idéer verkligen en kränkning av tankefriheten? Medverkande: Hanif Bali, Riksdagsledamot, Moderaterna. Juno Blom, Riksdagsledamot, Liberalerna. Lars Åberg, Författare och journalist. Omar Makram, Debattör och Projektledare, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Sofia Nilsson Event-ID: 56274

23

● Finns det ett samband mellan naturromantik och politiskt engagemang för miljön? Tid: 13:45–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Det sägs att svenskarna är ett naturälskande folk och forskning visar att naturen har en viktig plats i många svenskars liv. Samtidigt har svenskarna en livsstil som förmodligen har större negativa effekter på den globala miljön än de flesta andra länders befolkningar. Hur hänger detta ihop? Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola. Roine Viklund, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57465

239

● Leder den svenska ängsligheten till att vi missar nyttan med digitaliseringen? Tid: 13:45–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CGI Sverige Ämne: Digitalisering Plats: Visborgsgatan 22 Platsbeskrivning: Trädgården, hemma hos CGI Beskrivning: Regeringen har uttalat ett mål om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Det är en hög ambition som förpliktigar och förväntningarna på framtida möjligheter är stora. Men kan det vara så att vi är alldeles för ängsliga och tappar bort nyttan i alla orosmoln kring risker och hot? Medverkande: Anders Ekholm, Researcher, Institutet för framtidsstudier. Carina Nordkvist Falk, Verksamhetschef, Min doktor. Hanna Svensson, Spetspatient. Henrik Ahlén, Moderator. Kontakt: Måns Stenberg Event-ID: 58688

239

● Barns rätt till en moderniserad sexoch samlevnadsundervisning - ett viktigt framtidsbygge Tid: 13:50–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, Linköpings universitet Ämne: Barn/ ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget Karta: K14 Beskrivning: 1 av 5 barn i Sverige blir under sin uppväxt utsatt för sexuella övergrepp – dessa barn finns i våra förskolor och skolor. Många barn får aldrig kunskap om kroppslig integritet och vad sexuella övergrepp är. Hur kan vi med en uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning stärka barn genom kunskap? Medverkande: Nina Rung, Kriminolog. Hans Olsson, Sakkunnig sexualundervisning, RFSU. Jennie Gustafsson, Förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA. Ingrid Essegård, Undervisningsråd, Skolverket. Erica Aldrén, 1:e vice ordförande,


MÅNDAG 1 juli Sveriges Skolledarförbund. Maria Schillaci, Leg. psykolog, utredare, Barnafrid. Caroline Engvall, Moderator, Journalist och författare. Kontakt: Maria Hökbåghe, ­Kommunikatör Event-ID: 57244

172

● Eftersnack: Efter Metoo och samtyckeslagen - vad har hänt? Tid: 13:50–14:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Jämställdhet Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården, Innescenen Karta: I9 Beskrivning: De senaste åren har mycket hänt i den feministiska rörelsen. Folkrörelsen Metoo banade väg för ett helt nytt uppmärksammande av sexuella förtryck och Sverige har nu en samtyckeslag. Men vad har hänt sedan dess? Kan vi se några tydliga effekter av dessa två stora händelser? - Vad tycker du? Kontakt: Milva Jansson, Projektledare Syregården Event-ID: 57555

9

● Det svenska spelundret – vad krävs för att skapa en hållbar spelbransch? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, Play’n GO Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Samtidigt som spelmonopolet hävs och branschen öppnas upp får spelaktörerna kritik för att skapa spelberoende. Men måste det vara så? Vilka åtgärder görs för att skapa en hållbar bransch – och vad kan bli bättre? Medverkande: Jenny Nilzon, vd, Spelbranschens Riksorganisation (Sper). Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare, Branschföreningen för onlinespel (BOS). Henrik Tjärnström, koncernchef, Kindred Group. Katarina Andersson, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 55588

139

● Hoten mot den lokala journalistiken Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TU - Medier i Sverige Ämne: Media/journalistik Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: Vilka är hoten mot lokaltidningarna och den lokala journalistiken? Hur kan den lokala journalistikens förutsättningar stärkas och därmed vår gemensamma demokrati? Medverkande: Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister, Miljöpartiet. Anders Ingvarsson, Chefredaktör, Gefle Dagblad. Lotta Finstorp, Riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson, Moderaterna. Cilla Benkö, VD, Sveriges Radio. Madeleine Nilsson, Redaktör, Dagens Media, moderator. Kontakt: Jeanette Gustafsdotter, VD Event-ID: 55683

1

● Likvärdig skola – är det en utopi? Tid: 14:00–14:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Kan skolresultaten bli bra om eleverna inte vill plugga? Och skulle skolan verkligen bli bättre om staten stod för finansieringen? Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund. Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55730

123849

● Inkludering och tillit för att bryta negativa trender i utsatta områden Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forum - idéburna organisationer med social inriktning Ämne: Vård och omsorg Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Platsbeskrivning: Ideella trädgården Karta: H15 Beskrivning: En av tidens mest akuta frågor är hur Sverige hanterar social marginalisering. Svensk polis har beskrivit ett antal orter som ”utsatta”. Hur kan idéburet offentligt partnerskap skapa nya vägar för att bryta utanförskap och förnya socialt arbete? Medverkande: Ludvig Sandberg, Sakkunnig idéburen organisering, Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Josefin Stålbert, Projektsamordnare, Studieförbundet Bilda. Lina Frejd Bark, Örebro kommun. Margareta Winberg, Särskild utredare, ”Framtidens socialtjänst”. Inger Ashing, Generaldirektör, Delegationen mot segregation. Lena Hallengren, Socialminister, Regeringen. Göran Cars, Professor i samhällsplanering, KTH. Kontakt: Heidi Sandberg, Sakkunnig idéburen organisering Event-ID: 55881

172349

● Medicinskt folkmord – massmord i Kinas organtransplantationsindustri Tid: 14:00–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR (International Society for Human Rights Sweden Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H308 Karta: G11 Beskrivning: Kina utför flest organtransplantationer i världen men har få frivilliga donatorer. Regimen erkänner att organ från dödsdömda används. Detta förklarar dock bara en liten del av transplantationerna. Baserat på över tio års undersökningar avslöjas den verkliga källan till organen. Medverkande: Manyan Ng, Kinakännare, styrelseledamot, IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte). Peter Ebertz, Moderator, ISHR Sweden (International Society for Human Rights). Kontakt: Bolette Ebertz, Socionom, styrelseledamot Event-ID: 56007

2

● Varför är kommuner engagerade i lokala jobbspår? Tid: 14:00–14:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Karta: L12 Beskrivning: Varför är kommuner engagerade i lokala jobbspår och vilket ansvar bör kommuner ta för att säkra den lokala kompetensförsörjningen? Medverkande: Oliver Rosengren, Kommunalråd, Växjö. Nedjma Chaouche, Moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 56161

612389 ● Demokrati tar tid

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges riksdag Ämne: Demokrati Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Vi fick till slut en regering men det tog tid. Hur gick snacket och hur fungerade turerna mellan de olika talmansrundorna? Följ med bakom kulisserna i ett samtal om demokrati och höstens regeringsbildning. Finns det något effektivare sätt eller är det okej att det får ta tid med demokrati? Medverkande: Andreas Norlén, Talman, Sveriges riksdag. Sharon Jåma, moderator. Kontakt: Lena Parkvall Event-ID: 56186

617239

● Hamnens roll i den gröna omställningen Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ystad Hamn Logistik AB Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Maritim Mötesplats Karta: I10 Beskrivning: Miljövänligare bränslen och optimerade fartyg diskuteras ofta, men vilken roll kan hamnen spela? Medverkande: Björn Boström, VD, Ystad Hamn Logistik AB. Pia Berglund, Nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Trafikverket. Jimmy Ståhl, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna. Kontakt: Natalie Ibron Event-ID: 56195

3

● Det är fint att handla second hand – men spelar det någon roll? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studieförbundet Bilda, Erikshjälpen Ämne: Hållbarhet Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen Karta: I20 Beskrivning: Slow fashion, att återbruka och köpa begagnat blir vanligare, att handla hållbart är det nya svarta. Samtidigt bygger vårt ekonomiska system på konstant tillväxt och ökad konsumtion. Var tar mitt personliga ansvar slut och när behövs politiska lösningar? Medverkande: Karin Staberg, hållbarhetsinfluencer, chef butikskommunikation, Erikshjälpen Second Hand. Rickard Nordin, riksdagsledamot, talesperson i klimatoch energifrågor, Centerpartiet. Emma Sundh, journalist, stylist, hållbarhetsinfluencer. Johanna Olaison, enhetschef, Studieförbundet Bilda Öst. Kontakt: Magnus Sundell, programproducent Event-ID: 56614

124

● Coola appar eller bok på burk - vad utvecklar lärandet? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Utbildning Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Mångfalden av läromedel ökar. De traditionella förlagen garanterar faktagranskning och att läroplanen följs. Nyskapande tech-bolag skapar lekfullhet och kreativ inlärning. Men vems ansvar är det att klassrumsundervisningen sker enligt svensk läroplan? Medverkande: Frida Monsén, Författare, Natur och Kultur AB. Anna Settman, CEO, Liber AB. Ole Lidegran, CIO, Lärande i Sverige AB. Örjan Johansson, Nationell Affärsenhetschef, Atea Sverige AB. Matilda Westerman, Moderator. Ebba Kock, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Kontakt: Sara Ångström Event-ID: 56629

3

● Vem vinner kulturkriget? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Kultur Plats: Cramérgatan, H301 Platsbeskrivning: ABFs tält Karta: G10 Beskrivning: Sverigedemokraterna och högern har tagit upp kampen om kulturen och folkbildningen. Hur bör de progressiva krafterna ta sig an slaget om kulturen? Vilka strategier är kloka och mindre kloka? Medverkande: Jenny Lindahl, Chef, Arena Opinion. Lars Anders Johansson, Redaktionschef, Tankesmedjan Timbro. Peter Gustavsson, Utredare, ABF. Kontakt: Johanna Mårtensson, Projektledare Event-ID: 56773

1239

● Konsten att klimatsäkra Sverige Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Hållbarhet Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Fastighets- och samhällsbyggnadssektorn måste planera för ett förändrat klimat. I Sveriges södra delar är höjda vattennivåer redan högt på anpassningsagendan. Vad behövs för att klimatsäkra våra städer? Medverkande: Marianne Förander, (moderator) Executive Director Real Estate & Sustainability Services, EY. Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen. Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör, Luleå kommun. Jonas Nilsson, EKO-strateg, Region Gotland. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56783

239 Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

57


58

MÅNDAG 1 juli

● Vem ska försäkra barnen? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forena - försäkringsfacket Ämne: Barn/ungdom Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet, Lilla scenen Karta: G16 Beskrivning: Alla kommuner i Sverige har tecknat skolbarnsförsäkring för sina elever. I de flesta fall täcker försäkringen olycksfall både i skolan och på fritiden, men inte i alla kommuner. Det gör att ett stort antal barn går oförsäkrade under sommarlovet. Medverkande: Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef, Forena. Anna-Karin Baltzari Danfors, chef, Konsumenternas Försäkringsbyrå. Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa. Hanna Kretz, moderator, Forena. Kontakt: Hanna Kretz, pressansvarig Event-ID: 57232

1729

● Hur kan mindfulness i ledarskapet påverka samhällsutvecklingen mot hållbarhet och samarbete? Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Minds Unlimited, Mindfulnessgruppen Ämne: Hållbarhet Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Samhället och vi medborgare står inför förändringar som kan få den industriella revolutionen att blekna i jämförelse. Kan ett ledarskap baserat på ökad medvetenhet skapa mer hållbarhet och bättre visioner? Kan ett medvetet ledarskap vända trenden och få mer välmående och vänligare arbetsmiljöer? Medverkande: Ann Nilsson Ahnstedt, Senior Trainer, Minds Unlimited/Mindfulnessgruppen. Gunnar Michanek, Grundare, Minds Unlimited/Mindfulnessgruppen. Kontakt: Ann Nilsson Ahnstedt, Senior Trainer Event-ID: 57322

7239

● Dags för mer verkstad. Hur skapar vi en smidigare sjukskrivningsprocess? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AFA Försäkring Ämne: Vård och omsorg Plats: Klosterbrunnsgatan 3 Platsbeskrivning: Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv Karta: L16 Beskrivning: Den sjukskrivnes väg tillbaka i arbetslivet kan vara både oklar och lång. Hur ser dagens samverkansmodell för sjukskrivningssprocessen ut? Vad får den för konsekvenser för individen? Är regelverket ändamålsenligt för att stödja individens återgång i arbete? Och vad görs i praktiken på golvet? Medverkande: Mandus Frykman, Nationell samordnare för statliga utredningen ”en välfungerande sjukskrivningsprocess”, Regeringen. Eva Vingård, Professor emerita, Uppsala universitet. Mikal Björkström, Leg psykolog och organisationskonsult. Elisabeth Wisén, Moderator, Chef Skadereglering, AFA Försäkring. Kontakt: Camilla Hagblom, Projektledare Event-ID: 57541

17239

● Penningreform – så skapar vi ett hållbart, rättvist och demokratiskt samhälle Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Positiva Pengar Ämne: Ekonomi Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Många tror att Riksbanken skapar våra pengar och att bankerna finansierar sin utlåning genom inlåning. Men det stämmer inte. 98 % av alla pengar skapas av privata banker, primärt till köp av bostäder och aktier. Hur går det till och vad är problemen med det? Vem bör tillåtas skapa pengar till vad? Medverkande: Samuel Kazen Orrefur, Positiva Pengar. Carolina Sundell, Positiva Pengar. Nigel Wells, Positiva Pengar. Lena Nockert, Positiva Pengar. Niklas Carlborg, Positiva Pengar. Jonathan Bourque Olivegren, Positiva Pengar. Lars Alaeus, Positiva Pengar. Kontakt: Samuel Kazen Orrefur Event-ID: 57753

39

● Utan kompetensutveckling är du passé vid 43

● Möjliggör plats – hur kan vi lyfta fördelarna med mångfald på våra arbetsplatser? Tid: 14:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Iris Hadar Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Mellangatan 19, parkering mitt emot Karta: K14 Beskrivning: Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning ligger fortfarande på en högre nivå jämfört med övriga befolkningen, trots högkonjunktur och större efterfrågan på arbetskraft. Hur kan vi bryta normer för att istället lyfta fördelarna med mångfald på våra arbetsplatser? Medverkande: Bengt-Erik Johansson, Förbundsordförande, Dyslexiförbundet. Håkan Thomsson, Förbundsordförande, Synskadades Riksförbund. Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige. Judith Timoney, Ombudsman, FUB Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Tiina Nummi Södergren, Projektledare, Lika Unika. Anki Sandberg, Förbundsordförande, Attention. Kontakt: Ulrika Rattfeldt Howchin, Marknadschef Event-ID: 59260

6123

● Små bolag stora förväntningar - Ska de rädda svensk export Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Techarenan Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Scen 1 Karta: E11 Beskrivning: Steget ut på den globala marknaden har blivit allt mer tillgängligt men kräver fortfarande finansiering, expertis och nätverk. Hur kan vi ytterligare stärka företagens möjlighet att växa och nå ut till nya marknader med sina innovationer. Kontakt: Omid Ekhlasi Event-ID: 59264

129

● Digifysisk sjukvård – snart lika självklart som internetbanken, dejtingappar och on demand-tv? Tid: 14:00–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Capio Ämne: Vård och omsorg Plats: Rosas Café, S:t Hansgatan 22 Karta: L13 Beskrivning: På några få år har digital vård utvecklats från att vara en separat företeelse till att integreras i den fysiska sjukvården – men frigör de nya arbetssätten faktiskt resurser? Hur väl möter digifysisk vård patienternas kvalitetskrav och tillgänglighetsbehov? Hur förändras personalens arbetsmiljö? Medverkande: Margareta Danelius, tillträdande chefläkare, Capio Sverige. Daniel Olsson, vice affärsområdeschef, Capio Närsjukvård. Britt-Inger Kajnäs, regionchef, Capio Närsjukvård. Alex Jaranka, Chief Medical Informatics Officer, Capio Närsjukvård. Daniel Forslund, ordförande för SKL:s beredning för digitalisering, SKL. Ulf Österstad, verksamhetschef Bra Liv nära, Region Jönköping. Ann Johansson, vice Förbundsordförande, Vårdförbundet. Jenny Christensson, Spetspatient & Chief Patient Officer, Elsa Science AB. Helena Conning, moderator, kommunikationsstrateg. Kontakt: Kristina Ekeblad Event-ID: 59326

1239

● Vad skapar grunden för ett frisk och hälsosamt åldrande i en byggd miljö? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden ideell förening, Bovieran Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: SeniorVärlden, Arenan för erfarna tankar/Tält News55 Karta: E13 Beskrivning: Arv eller miljö, eller både och. Vad skapar förutsättningarna för aktivt liv i boendemiljön? Medverkande: Börje Bjelke, Moderator, Professor, Oslo Universitet. Sören Runsteen, VD, Bovieran. Liberta Mehmedi, Projektledare, Hälsocoach, SeniorVärlden. Göran Lindahl, Docent, föreståndare CVA, Chalmers. Kontakt: Liberta Mehmedi, Projektledare Event-ID: 59339

239

Tid: 14:00–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Saco Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Bristen på arbetskraft är stor och vi ska helst jobba till 75. Men forskning visar att intresset från arbetsgivarna avtar redan när de sökande fyllt 43 år. Samtidigt vill arbetsgivarorganisationer och en del politiker göra det enklare att säga upp anställda. Hur går det ihop? Medverkande: Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, (S). Göran Arrius, Ordförande, Saco. Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, (L). Patrik Nilsson, Samhällspolitisk chef, Företagarna. Lena Maier Söderberg, Chefsjurist, Saco. Ana Andric, Utredare, Saco. Maja Aase, Moderator. Kontakt: Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan Event-ID: 58904

● Svensk innovation visar vägen i klimatomställningen

● Tio år i Europaparlamentet - utmaningar och glädjeämnen

17239

2349

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Anna Maria Corazza Bildt Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset, mittemot Kallis Karta: E11 Beskrivning: Fred, frihet, företagande, asyl, säkerhet... vad kan man åstadkomma i Europaparlamentet på tio år? Hur såg vägen till parlamentet ut och vilka har varit de stora utmaningarna, glädjeämnena och svårigheterna som lagstiftare och opinionsbildare i Europas politiska hetluft? Medverkande: Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker, (M). Ulrika Schenström, M-debattör och kolumnist, Moderator. Kontakt: Theréz Randquist, Senior advisor Event-ID: 59253

12349

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energimyndigheten Ämne: Innovation Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård, södra delen Karta: I7 Beskrivning: 2045 ska Sverige ha netto noll utsläpp av växthusgaser. Forskning, innovation och affärsutveckling gör det möjligt. Omställningen är igång men takten måste öka om vi ska nå uppsatta energi- och klimatmål. Medverkande: Eva Krutmeijer, Moderator, Ekko AB. Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten. Martin Pei, Executive Vice President, SSAB/ Hybrit. Jenny Larsson, Säljchef Power Grids, ABB Power Grids. Susanne Karlsson, Enhetschef, Energimyndigheten. Rémy Kolessar, Avdelningschef, Energimyndigheten. Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå Tekniska universitet. Kontakt: Leonardo D’Errico, Sektionschef Event-ID: 59357

● Framtidens hållbarhetschef - vem är det? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden), Örebro universitet Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: SAL D-24 Karta: F10 Beskrivning: En profession av hållbarhetschefer växer fram men frågan är vad dessa egentligen skall kunna och vilken bakgrund som passar bäst. Vad är det som egentligen kännetecknar hållbarhetskompetens och hur skall universiteten kunna utbilda på rätt sätt? Vilka talanger skall företag anställa framöver? Medverkande: Sabina Du Rietz, Center for Sustainable Business, Örebro universitet. Magdalena Aspengren, Hållbarhetschef, Telenor Sverige. Simon Flato, VD och Grundare, Sustainergies. Erik Feldt, Head of Community Investment, Nordea. Karin Strömqvist Bååthe,


MÅNDAG 1 juli Moderator, Social Venture Network. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 59368

72349

● Patientmedverkan i myndighetssammanhang – ett spel för galleriet eller patientmakt på riktigt? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Roche AB, Riksförbundet Sällsynta diagnoser Ämne: Vård och omsorg Plats: Specksrum 7 Platsbeskrivning: Scenen Karta: H20 Beskrivning: Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de prioriterade frågorna för många myndigheter och organisationer kopplade till svensk sjukvård. Men hur är det egentligen, lyssnar man verkligen på allvar och vilka resultat har det genererat? Medverkande: Lise-Lott Eriksson, Förbundsordförande, Blodcancerförbundet. Elisabeth Wallenius, Förbundsordförande, Funktionsrätt Sverige. Roger Henriksson, Professor, Umeå Universitet. Thomas Lindén, Chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälsooch sjukvården, Socialstyrelsen. Kontakt: Jonas Edström, Policychef Event-ID: 59614

● För få förskolor och tomma sjukhus den offentliga sektorns utmaning med lokalförsörjning Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svefa Ämne: Byggande Plats: Södra Murgatan 51 Platsbeskrivning: Svefas hus & trädgård Karta: Q15 Beskrivning: Den offentliga sektorns problem och utmaningar med att skapa en modell för att effektivt hantera varierande behov av fastigheter ökar. Det blir svårare och svårare att förutspå kort och långsiktiga behov speciellt med tanke på de långa ledtider och stora investeringar som fastigheter innebär. Medverkande: Anders Almgren, Corporate Solutions, Svefa. Leif Karlsson, Corporate Solutions, Svefa. Kontakt: Johan Hopstadius, Marknad & kommunikation Event-ID: 59706

39

● Skala upp AI för att accelerera digitala transformationer – hur hittar man rätt tillämpning av AI?

● Hollywood kommer - hjälp vad gör vi? Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Filmregionerna Ämne: Besöksnäring Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24 Platsbeskrivning: Bio Borgen salong 2 Karta: P15 Beskrivning: Vad händer om en internationell storproduktion vill filma i just din kommun? Om Sverige inför produktionsrabatter kan vi räkna med ett ökat antal internationella filmproduktioner. Vad kan en kommun vinna på att ta emot en produktion och hur gör man? Medverkande: Hjalmar Palmgren, Moderator, PalmgrenVision. Kristina Åberg, Filmproducent, Atmo. Ville Jegerhjelm, Filmkommissionär, Film på Gotland. Henrik Harrysson, Filmkonsulent, Kultur Gävleborg. Kontakt: Ylva Liljeholm, Filmkonsulent Event-ID: 59896

723

● Försvarsberedningen - Hur ställer sig oppositionen i försvarsfrågan? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Säkerhetspolitisk Arena, Civilförsvarsförbundet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Hamnplan, H235 Karta: F9 Beskrivning: Det är en spricka i försvarsberedningen, det mest långvariga blocköverskridande samarbete Sverige har. Hur ska partierna mötas för att kunna säkra vårt land? Vad krävs för för att de borgerliga partierna ska kunna komma överens med regeringen om finansieringen av vårt försvar? Medverkande: Allan Widman, Riksdagsledamot, Liberalerna. Lars Thomsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Kontakt: Felicia Freedman Skiöld Event-ID: 59899

23

● Hur kan en gammal folkrörelse växa? Tid: 14:00–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Blåbandsförbund, NBV Ämne: Demokrati Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Soberian Karta: J11 Beskrivning: De gamla folkrörelserna har format Sverige, men idag brottas de flesta med utmaningar kring föryngring och tillväxt, många av dem har svårt att inspirera nya till engagemang. Hur kan gamla folkrörelser inspirera till nytt engagemang? Medverkande: Susanne Jensen, Förbundsordförande, Sveriges Blåbandsförbund. Emil Gillsberg, Verksamhetsstrateg, Sveriges Blåbandsförbund. Fanny Peterson, Sveriges Blåbandsungdom. Johan Jensen. Kontakt: Emil Gillsberg Event-ID: 60003

Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Boston Consulting Group (BCG) Ämne: Digitalisering Plats: Lejongränd 1 Karta: M5 Beskrivning: Hur kan AI tillämpas inom din organisation för att skapa värde genom att bli bättre och effektivare? Hur lyckas du på bästa sätt integrera den tillämpning av AI som skapar störst affärsnytta som en del av en digital transformation? Vad kan vi lära från de som lyckats? Medverkande: Jonas Kjellberg, Nordenansvarig, BCG Digital Ventures. Andreas Lundmark, Nordenansvarig, BCG GAMMA. Fredrik Lind, Sen. Partner & MD, BCG. Kontakt: Anna Linnerud Event-ID: 59745

12349

● Öka prestation och engagemang i ditt team

7239

73

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ledarna - Sveriges Chefsorganisation Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Konstmuseets gård Karta: K14 Beskrivning: I dagens komplexa och snabbföränderliga värld sker alltmer arbete i grupp. Samtidigt visar forskning att få grupper presterar bättre än den enskilt bästa individen. Hur kan chefen bidra till att förbättra prestationer och samtidigt öka medarbetarnas trivsel och engagemang? Kontakt: Johanna Norrman Event-ID: 59750

1723

● Ideal och verklighet, makt, fantasi och ångest hur kommer vi framåt i komplexa verksamheter? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Cfol AB Ämne: Forskning Plats: M/Y Aruna, fartyg Platsbeskrivning: Kajplats 10 Visby Gästhamn (bredvid cisternen) Karta: F6 Beskrivning: Hur kan sjuktal gå ner och hur kan trivsel och engagemang gå upp på arbetsplatsen? Vilka möjligheter kan uppstå utifrån gapet mellan ideal och verklighet, strategier och mänsklig svaghet med maktkamper och ångest när vi samspelar och rävspelar? Medverkande: Åsa Lundquist Coey, Dr i Komplexitet och Management, Cfol AB. Kontakt: Åsa Lundquist Coey Event-ID: 59837

39

59

● Decentraliserade naturliga lösningar för vatten och avlopp Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Problem med avloppshantering från våra fastigheter är stor på många håll i värden, också här i Sverige. Här behövs ett paradigmskifte. Det finns lösningar där avloppet renas enligt naturens principer utan tillsatser av kemikalier och inte lämnar efter sig slam. Medverkande: Stanislaw Lazarek, dr, Carex of Sweden. Kontakt: Torkel Andersson, VVS-konsult Event-ID: 56293

● Bryr vi oss om de minsta barnen? Små barns hälsa och livsvillkor i Sverige idag Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nationell förening för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård, Sveriges Psykologförbund Ämne: Barn/ungdom Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal E31 Karta: G11 Beskrivning: ”Tidiga insatser” är dagens politiska mantra men de sätts ofta in när livet redan gått in på fel spår. Det krävs mer fokus på de första 1000 dagarna i barns liv, ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Det talas om barns rättigheter men hur landar retoriken i praktiken? Går vi åt rätt håll? Medverkande: Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård, Regeringskansliet. Ann-Cristine Jonsson, utredare, Folkhälsomyndigheten. Tove Samzelius, tematisk rådgivare, Rädda Barnen. Anna Czoloszynski, leg psykolog i förskolan, Psifos. Margareta Blennow, barnläkare. Antonia Reuter, leg psykolog, Psykologer för MHV/BHV. Kerstin Johannesson, leg psykolog, Psykologer för MHV/BHV. Monica Lidbeck, moderator/leg psykolog, Psykologer för MHV/BHV. Kontakt: Susanne Bertman, Pressansvarig Event-ID: 56358

172349

● En växande entreprenörsanda – en del av den svenska framgångssagan?

● Hur kan arbetsmarknaden bli bättre med kompetensutveckling och omställning?

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SEB Ämne: Integration/ mångfald Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Sverige har länge uppfattats som ett entreprenörsland men hur fortsätter vi att säkra det för framtiden? Snabbast växer företagandet bland utrikesfödda och närmare hälften av dagens unga drömmer om att starta eget. Hur tar vi vara på kraften och skapar förutsättningar för framtidens entreprenörer? Medverkande: Andreas Hatzigeorgiou, VD, Stockholms Handelskammare. Siduri Poli, Grundare, Changers Hub. Quincy Jones III, Musiker och musikproducent. Polina Otto, Grundare, Carrus Network. Sara Revell Ford, Generalsekreterare, Mentor Sverige. Belgin Fortaci, Ansvarig entreprenörssamarbeten, SEB. Claes de Faire, Moderator. Kontakt: Frank Hojem, Presschef Event-ID: 59875

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Tjänsteföretagens hus - powered by Almega Karta: E15 Beskrivning: Kompetensutveckling och omställningsstöd är centrala frågor för att svenska arbetsgivare ska kunna hitta rätt kompetens och utveckla sin konkurrenskraft. Hur kan fack och arbetsgivare tillsammans bidra till att utveckla kompetensutveckling och omställningsstöd inom ramen för den svenska modellen? Medverkande: Stefan Koskinen, Arbetsmarknadspolitisk chef, Almega. Caroline Söder, VD, TSL. Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall. Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen. Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centern. Kontakt: Evelina Kogsta, Projektledare Event-ID: 56372

17239

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

1723


MÅNDAG 1 juli

60

● Från bad boy till guldgosse - så kan fartygen bli klimatförebilder Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vätgas Sverige, PowerCell Sweden, myFC, Mariestads kommun, Impact Coatings, Energigas Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Skeppsbron 12 Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2 Karta: H6 Beskrivning: Sjöfart är det transportslag som står för den största potten utsläpp av växthusgaser. Men nu pågår projekt för att elektrifiera sjöfarten och skydda känsliga kustområden. Vilken roll kan vätgas fylla inom den maritima sektorn? Vilka regelverk krävs för att möjliggöra integrerade bränslecellssystem? Kontakt: Charlotte Askari, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56734

9

● Vad vill Feministisk Initiativ? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Syretidningarna Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården, Utescenen Karta: I9 Beskrivning: Vilka värdegrunder, åsikter och ställningstaganden har partiet i till exempel integrations-, klimat-, tillväxt- och rättsfrågor? Medverkande: Gita Nabavi, Partiledare, Feministiskt Initiativ. Lennart Fernström, Chefredaktör, Moderator, Tidningen Syre. Kontakt: Milva Jansson, Projektledare Syregården Event-ID: 56791

2849

● Brexit Troubles – is Northern Ireland’s peace at risk? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FBA (Folke Bernadotte Academy) Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i världen-scenen Karta: I12 Beskrivning: The Northern Ireland conflict lasted for nearly 30 years, and left over 3,600 dead. The Good Friday Agreement ended the violence. Is it possible that Brexit could lead to renewed tensions in Northern Ireland, or even a future Irish reunification? Kontakt: Kicki Westin, Head of Communications Event-ID: 57867

1234

● Vem kör bussen - upphandla eller köra i egen regi? Tid: 14:00–14:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lye och Lounge Karta: F12 Beskrivning: Nästan all offentlig busslinjetrafik i Sverige är i dag upphandlad. Men i Västmanland och Örebro har man beslutat att köra i egen regi. Kan det vara bättre för medborgarna? Hur påverkar det flexibiliteten, miljön, bussföretagen och förmågan till innovation och klimatomställningen? Medverkande: Sara Arvidson, Moderator, Örebro universitet. Sofia Sjöström, Moderator, Örebro kommun. Nina Höijer, Regionråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro Län (S). Anna Grönlund, Vice vd, Sveriges bussföretag. Denise Norström, Regionråd och ordförande i Västmanlandtrafiken, Region Västmanland (S). Kontakt: Örebro universitet Event-ID: 58187

1723

● Forskning för framtidens hållbara energisystem? Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: KTHs Energiplattform Ämne: Energi Plats: Teaterskeppet, fartyg Platsbeskrivning: Lilla Salongen/Matsalen Karta: F7 Beskrivning: Utvecklas framtidens energisystem för att uppnå hållbarhetsmål? Medverkande: Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH. Christophe Duwig, universitetslektor i mekanik, KTH. Mats Engwall, professor i industriell ekonomi, KTH. Cecilia Katzeff, forskare strategiska hållbarhetsstudier, KTH. Sebastian Lourdudoss, professor i tillämpad fysik, KTH. Semida Silveira, professor i energisystemplanering, KTH. Kontakt: Cecilia Aflodal, kommunikatör Event-ID: 59422

1239

● Hur löser digitaliseringen offentlig sektors stora utmaningar och vilken typ av ledarskap krävs? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 7 Platsbeskrivning: Tieto arena Karta: J10 Beskrivning: OECD föreslår att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer för att kunna stötta myndigheterna i sitt digitala transformationsarbete. Det finns ett stort tryck från medborgarna att möta lättanvända tjänster och digital service även hos myndigheterna. Vilket ledarskap krävs? Medverkande: Håkan Dahlström, Sverigechef, Tieto. Ann Molin, Head project manager, Hack for Sweden. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef Event-ID: 59469

29

● Vilka samverkansmodeller fungerar för livslångt lärande genom högre utbildning i hela landet? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet, Campus Västervik, Högskolan Väst Ämne: Utbildning Plats: Tunnbindaregatan 7 Platsbeskrivning: FEI:s Trädgård Karta: P12 Beskrivning: Livslångt lärande är viktigt för den enskilda individen och för kompetensförsörjningen i näringsliv och offentlig verksamhet. Detta gäller inte minst för kommuner som ligger långt från lärosätena. Sverige har idag 197 landsortskommuner, i princip saknar samtliga närhet till högre utbildning. Medverkande: Jerry Engström, Campuschef, Campus Västervik. Lena Lindhé, Projektledare Samverkan, Högskolan

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Väst. Bodil Båvner, Utredare, Sveriges Kommuner och Landsting. Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO. Tobias Krantz, Chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv. Tomas Kronståhl, Ledamot riksdagens utbildningsutskott, Socialdemokraterna. Marianne Olsson, Moderator. Kontakt: Magnus Sjöbäck, VD Event-ID: 59683

2

● Hur bygger vi för minsta möjliga vattenanvändning? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS Fabrikanternas Råd Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H532 Platsbeskrivning: VVS Fabrikanternas Råd Karta: E11 Beskrivning: Idag förbrukar vi ca 140 liter vatten per person och dygn. I ett förändrat klimat med återkommande torka och skyfall måste synen på vatten förändras. Människors beteende och attityd måste ändras samtidigt som vi behöver bygga smartare och vatteneffektivare installationer. Medverkande: Frank Rälg, Moderator, FM Mattsson Mora Group. Per-Erik Nyström, Nationell dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket. Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska Sverige. Cecilia Näslund, Expert på vattenfrågor, Boverket. Kontakt: Anders Mårtensson, VD Event-ID: 56183

239

● Tillgänglig lärmiljö fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – så lätt är det Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H231 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: G9 Beskrivning: Tänk dig en skola. En skola med höga ljud och starkt ljus som gör dig trött. En skola där begrepp och meningar inte är begripliga. En skola som inte är anpassad för dig. Tänk dig att du ska vara där flera timmar varje dag. För några elever är det så skoldagen är. Hur får vi skolan att funka för dem? Medverkande: Fanny Åberg, Som lever med adhd, ambassadör, Hjärnkoll. Per-Arne Andersson, Chef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges kommuner och landsting. Ulla Hamilton, VD, Friskolornas riksförbund. Johanna Jaara Åstrand, Förbundsordförande, Lärarförbundet. Agneta Söder, Ombudsman, Autism- och Aspergerförbundet. Eva Rännar, Rådgivare, SPSM. Helene Fägerblad, Rådgivare, SPSM. Åsa Vikström, Chef verksamhetsområde specialpedagogiskt stöd, SPSM. Fredrik Malmberg, Moderator/generaldirektör, SPSM. Kontakt: Emelie Hedberg, Projektledare Event-ID: 56849

612349

● Vem får och kan bidra på arbetsplatsen? Perspektiv på funktionsnedsättning och arbetsliv. Tid: 14:00–14:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksföreningen JAG Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hamnplan, H239 Platsbeskrivning: JAG-tältet Karta: F9 Beskrivning: Genom att byta perspektiv får vi andra resultat. Vad händer när vi ser människans förmåga istället för personens funktionsnedsättning? Istället för att få en insats kan fler göra en en insats på vanliga arbetsplatser. På köpet får vi ett snällare och mer tolerant arbetsliv. Medverkande: Anna Karlsson, Riksföreningen JAG. Linus Ullbrand, deltagare, Vi vill bidra. Kontakt: Kerstin Sellin Event-ID: 56863

12349

● Vilka är hoten mot lokaltidningarna och den lokala journalistiken? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TU - Medier i Sverige, Dagens Media, Medievärlden, Resumé Ämne: Media/journalistik Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: Dagens lokaltidningar är satta under hård press från bl a sociala nätverk, skatteregler som snedvrider konkurrensen och offentligt finansierade medier. Hur kan den lokala journalistikens förutsättningar stärkas och därmed vår gemensamma demokrati? Vad händer när den svenska mediekartan ritas om? Medverkande: Anders Ingvarsson, Chefredaktör, Gefle Dagblad. Lotta Finstorp, Riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson, Moderaterna. Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister, Miljöpartiet. Cilla Benkö, vd, Sveriges Radio. Madeleine Nilsson, moderator, redaktör, Dagens Media. Kontakt: Jeanette Gustafsdotter, vd Event-ID: 57567

12

● Säpos nya offensiv mot extremister – varför först nu? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Hamnplan, H232 Platsbeskrivning: Svenska Dagbladets tält Karta: G9 Beskrivning: Flera tongivande extremister inom den islamistiska miljön har tagits i förvar. Vissa har befunnit sig i Sverige i 20 år – varför agerar Säpo först nu? Medverkande: Frida Svensson, Reporter, Svenska Dagbladet. Klas Friberg, Chef, Säkerhetspolisen. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad Event-ID: 57933

12389

● Hållbar framtid för hyresgäster i arktisk miljö Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen region Norrland Ämne: Annat Plats: Cramérgatan 8, trädgården Platsbeskrivning: Norrbottensarenan Karta: H11 Beskrivning: Två samhällen måste flyttas så att gruvbrytningen kan fortsätta och samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget är i full gång. Hur säkerställer man att hyresgästerna inte ska åsamkas skada,


MÅNDAG 1 juli som höjda hyror, på grund av samhällsomvandlingen? Medverkande: Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen. Cora Karlsson, Renodlat. Bo Krogvig, Kommunikationsdirektör, LKAB. Maria Stenberg, Moderator. Kontakt: Anders Rubensson, Pressansvarig Event-ID: 57947

234

● Kontakförbud – ett geografiskt lotteri Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H334 Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong Karta: H12 Beskrivning: Hela 70 procent av alla ansökningar om kontaktförbud får avslag och det är stora skillnader mellan landets 32 allmänna åklagarkammare när det gäller andelen meddelade kontaktförbud. Vad beror dessa skillnader på och vad krävs för att en gång för alla komma tillrätta med detta geografiska lotteri? Medverkande: Annelie Hanström, Chefsåklagare, City åklagarkammare. Maria Strömkvist, Riksdagsledamot, S. Adam Marttinen, Rättspolitisk talesperson, SD. Ulf Brännström, Polisinspektör, Polisregion Stockholm. Kjell Corneliusson, Språkrör, Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer. Peter Strandell, Verksamhetsansvarig Region Syd, Stiftelsen Tryggare Sverige. Magnus Lindgren, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Peter Strandell, Verksamhetsansvarig Region Syd Event-ID: 58089

12349

● Hur kan digitaliseringen öka industrins konkurrenskraft? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BIL Sweden, MRF, Transportföretagen Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Hamngatan 3 Platsbeskrivning: Svenskt Näringslivs trädgård Karta: I11 Beskrivning: Digitaliseringen bidrar till ett hållbart samhälle genom effektivare transporter och användning av infrastruktur, men även genom mindre klimatpåverkan och säkrare transporter. Hur arbetar industrin med digitaliseringen och hur fort går det? Hur hanterar staten den snabba utveckling som sker? Medverkande: Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, Regeringen. Henrik Henriksson, VD, Scania. Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket. Kontakt: Victoria Elmgren Event-ID: 58676

23

● Allt färre ska vårda allt fler – en olösbar ekvation? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Praktikertjänst Ämne: Vård och omsorg Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: Vårdsektorn har betydande rekryteringsbehov och SCB räknar med att det år 2025 kommer att saknas 90 000 personer med vård- och omsorgsutbildning. Krav på delaktighet och tillgänglighet från patienter ökar och digitaliseringen förändrar både medicinska och ekonomiska förutsättningar. Medverkande: Peter Lindgren, vd, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. Maria Ardstål, digitaliseringschef, Praktikertjänst. Gilbert Tribo, Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, (L) Region Skåne. Susanne Nordling, ordförande psykiatri och beroendevård, (MP) Region Stockholm. Erik Magni, moderator, Praktikertjänst. Kontakt: Vidar Lindgren Event-ID: 58780

7349

● Var finns jobben och hur säkrar vi rätt kompetens i hela landet? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TCO Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet, stora scenen Karta: G16 Beskrivning: Var i Sverige växer de nya jobben fram och var försvinner de? Det finns stora skillnader både regionalt och mellan olika branscher. Hur kan vi klara omställningen och säkra rätt kompetens när inte hela Sverige har lika goda förutsättningar? Medverkande: Eva Nordmark, Ordförande, TCO. Ibrahim Baylan, Näringsminister, (S). Kristina Axén Olin, Andre vice ordförande i utbildningsutskottet, (M). Susanne Ackum, Doktor i nationalekonomi. Vesna Jovic, VD, Sveriges kommuner och landsting (SKL). Åsa Juhlin, Moderator och journalist. Kontakt: Carola Andréasson, Eventansvarig Event-ID: 59970

1729

● Offentlig upphandling som verktyg för tryggad välfärd och politiska mål - är det möjligt? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H521 Platsbeskrivning: Offentliga Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan Karta: E10 Beskrivning: Landets samlade offentliga upphandling kan även användas till att driva politik och utgöra ett verktyg för samhällsförändring. Detta sker oftast i samband med de krav som ställs på leverantören. Men, vid vilka tillfällen är det ok att ställa dessa krav? Får det någon egentlig effekt för samhället? Medverkande: Bo Höglander, Moderator, Offentliga Affärer. Helena Rosén Andersson, Domare, Högsta förvaltningsdomstolen. Kontakt: Mattias Westerdahl, Marknadskoordinator Event-ID: 59985

234

● Hur långt räcker 299:80 kr? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: KFO Personlig Assistans Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Assistansersättningen har urholkats under en rad år på grund av att den inte har räknats upp i takt med löneökningar och andra kostnadsökningar. Vad betyder det för möjligheterna att bedriva personlig assistans med god kvalitet? Medver-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

61

kande: Henrik Petrén, Branschansvarig, KFO Personlig Assistans. Kontakt: Henrik Petrén, branschansvarig Event-ID: 58496

6723

● På schemat – life hacks, hur bemöter du spontanitet i en planerad värld? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Friskolornas riksförbund Ämne: Utbildning Plats: Älva, fartyg Karta: E5 Beskrivning: Schemat är lagt, planeringen klar, mål och syfte är klart. Inget kan rubba dig? Hur integrerar du det spontana som sker i klassrummet och på din arbetsplats? Hur får du individens och gruppens naturliga nyfikenhet och ifrågasättande att bidra till högre måluppfyllelse och bättre resultat? Medverkande: Joakim Andersen, lärare, Pysslingen. Kontakt: Andreas Arvidsson Event-ID: 58740

● Vägen ut ur missbruk och psykisk ohälsa Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Frälsningsarmén Ämne: Vård och omsorg Plats: Hamnplan, H230 Karta: G9 Beskrivning: Hur undviker vi att människor ramlar mellan stolarna inom missbruksvården? Hur ser sambanden ut mellan psykisk ohälsa, hemlöshet och beroenden? Hur kan vi förbättra missbruksvården genom en helhetssyn på individen och en sammanhållen vårdkedja? Vilka lärdomar kan vi dra från andra länder? Medverkande: PerJohan Fernström, verksamhetsansvarig för missbruksvården i Stockholm, Frälsningsarmén. Jan Jönsson, Socialborgarråd Stockholm, Liberalerna. Kontakt: Eva Gustin, Press- och Informationsansvarig Event-ID: 58808

234

● Hur vill vi använda skogen? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveaskog Ämne: Klimat/miljö Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Mittemot Strand Hotels ingång Karta: G17 Beskrivning: Finns det en målkonflikt i skogspolitiken? Skyddar vi tillräckligt med skog för bevarandet av naturen, eller behöver vi bruka skogen mer intensivt för mer skogsråvara och fossilfrihet i framtiden? Medverkande: Björn Risinger, Generaldirektör, Naturvårdsverket. Tomas Lundmark, Professor, SLU Future Forests. Johanna Sandahl, Ordförande, Naturskyddsföreningen. Gunnar Lindén, Ansvarig Naturvårdsfrågor, Lantbrukarnas Riksförbund. Lena Ek, Ordförande, Södra Skogsägarna. Jessica Nordin, Klimat och markstrateg, Sveaskog. Kjell-Arne Ottosson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Birger Lathi, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Peter Helander, Riksdagsledamot, Centerpartiet. John Widegren, Riksdagsledamot, Moderaterna. Kontakt: Måns Stenberg Event-ID: 57818

723

● Utbildning Agenda 2030 - inkludering av barn med funktionsnedsättning i skolan Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lika Unika Akademi Ämne: Utbildning Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19 Karta: K14 Beskrivning: Funktionshinderperspektiv på Agenda 2030 mål 4 utbildning, kopplat till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringsfall i skolan rörande barn med funktionsnedsättning. Hur kan flickor och pojkar med funktionsnedsättning stärkas? Medverkande: Tiina Nummi-Södergren, Projektledare, Lika Unika Akademi. Jenny Nilsson, Barnombud, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kontakt: Tiina Nummi Södergren, Projektledare Event-ID: 58766

617253

● Pigg, pålitlig och personlig – hur ser primärvården ut 2025? Tid: 14:10–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk förening för allmänmedicin Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Platsbeskrivning: Läkartidningens tält, ovanför Skeppsbron Karta: J4 Beskrivning: Året är 2025. Förslagen i två primärvårdsutredningar har kunnat förverkligas och Sverige har lyckats över förväntan med sin efterlängtade primärvårdsreform, precis som Norge. Primärvården, eller närvården, som den nu kallas, lever upp till sitt namn. Är det så det ser ut i framtiden? Medverkande: Jonas Andersson, Regionråd, Västra Götalandsregionen (L). Talla Alkurdi, Regionråd, Region Stockholm och ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation, (S). Magnus Isacson, Allmänläkare, Ordförande Svensk förening för allmänmedicin. Jan Hittenkofer, Civilingenjör, Patient/Medborgare. Kontakt: Gösta Eliasson, Facklig sekreterare Event-ID: 56095

39


MÅNDAG 1 juli

62

● En växande, attraktiv och störningsfri stad – visst är det möjligt Tid: 14:10–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: East Sweden Arena, Trädgården Karta: K10 Beskrivning: Sveriges städer växer och omvandlas i rasande takt. Men hur ska invånarna komma fram till skola, arbete och mataffär när det byggs hela tiden? Och hur ska byggtrafiken samsas med cyklister, bussar och bilar? Kan smartare bygglogistik minska växtvärken? Medverkande: Anna Fredriksson, biträdande professor och forskare inom bygglogistik, Linköpings Universitet. Jonas Thyrsson, chef fastighetsutveckling, Lundbergs. Ulf Arumskog, utvecklingschef, Norrköpings Kommun. Pia Carlgren, näringslivsdirektör, Linköpings Kommun. Amanda Baumgartner, godsstrateg, Stockholms Stad. Benjamin Lindén, kategoriansvarig arbetsplatslogistik, Skanska. Lars Stjernqvist, kommunalråd, (S) Norrköpings kommun. Karin Klingenstierna, moderator. Kontakt: Marie Karlsson Event-ID: 57349

124

● Kan bättre matchning göra fler människor delaktiga i Sverigebygget? Tid: 14:15–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Ämne: Utbildning Plats: Tage Cervins gata 5 Platsbeskrivning: The Labyrinths trädgård Karta: I14 Beskrivning: För många yrkesbranscher är kompetensförsörjning en avgörande framtidsfråga. Branscher där jobb finns med bra villkor. Samtidigt är många utlandsfödda och ungdomar arbetslösa. Om vägen från utanförskap till innanförskap är en yrkesutbildning, varför tar inte fler steget? Medverkande: Anne-Lee Bertenstam, Teknisk expert, SKVP. Anna Ljungdell, Huvudsekreterare, Matchningskommissionen. Erik Persson, Moderator, Matchningskommissionen. Jan Larsson, VD, YrkesAkademin. Gunilla Svantorp, Ordförande Utbildningsutskottet, (S) Riksdagen. Mats Green, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, (M) Riksdagen. Karin Heri, Avdelningschef, Malmö FF:s Karriärakademi. Kontakt: Erik Persson Event-ID: 56176

resgästföreningen. Johan Castwall, Exploateringsdirektör, Stockholm stad. Lisah Silfwer, moderator, Expressen. Kontakt: Lena Allerstam Event-ID: 55973

12349

● Elektrifiering av transportsystemet – Västsverige accelererar Tid: 14:15–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg/Göteborgs Stad Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Eldrivna transporter är nödvändigt för ett fossilfritt Sverige. Det kräver kraftfullt och snabbt agerande. Vi behöver bättre laddinfrastruktur, bättre samarbete inom energisystemet och att fordonsindustrin ställer om. Den tekniska utvecklingen går snabbt - men hänger Sverige med? Medverkande: Anders Danielsson, Landshövding, Västra Götalands län. Kristina Jonäng, Regionråd, VGR (C). Axel Josefson, Ordf Kommunstyrelsen, Göteborg Stad (M). Helene Hellmark Knutsson, v Ordf Näringsutskottet, (S). Magnus Jacobssson, andre v Ordf Trafikutskottet, (KD). Karin Svensson, VP Group PA, AB Volvo. Andreas Olsson, VP Strategy & Business, Volvo Cars. Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef, Stena Line. Stefan Eglinger, Trafikdirektör, Göteborg Stad. Stefan Engdahl, Direktör planering, Trafikverket. Alf Enqvist, VD, Göteborg Energi. Ulrika Bokeberg, Chef infrastruktur, VGR. Kontakt: Gustaf Zettergren Event-ID: 56458

2349

● Profilerna - med nya perspektiv på politiken? Tid: 14:15–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Efter valet 2018 har den politiska kartan ritats om. Gamla allianser har upphört och nya verkar vara på väg. Hur påverkar det den framtida politiken? Medverkande: Lotta Bouvin-Sundberg, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 57005

12349

9

● Vad händer med litteraturkritiken

● Skapar Amazon djungelns lag på arbetsmarknaden?

Tid: 14:15–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Kultur Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Dagens digitaliserade medier ställer nya krav på litteraturkritiken och oro har uttryckts för vad de innebär för det offentliga samtalet om litteratur. Riskerar litteraturkritiken att försvinna eller ta sig andra former och vad innebär i så fall det för kritikens funktion i samhället? Medverkande: Lina Samuelsson, lektor i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola. Michael Godhe, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57478

Tid: 14:15–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Transportarbetareförbundet Ämne: Digitalisering Plats: Cramérgatan, H320 Platsbeskrivning: LO Karta: G10 Beskrivning: Vittnesmål har kommit från andra länder om hur Amazons anställda betraktas som maskiner vars rörelser registreras, klockas och analyseras i detalj, hur de fått gå med vuxenblöjor då de nekas tid att gå på toaletten och hur deras tidsjakt pressar logistikkedjan till bristningsgränsen. Medverkande: Peter Lövkvist, Internationell chef, Svenska Transportarbetareförbundet. Mattias Dahl, VD, Transportföretagen. Victor Figueroa, Chefsutredare, Internationella Transportarbetarefederationen. Stefan Koskinen, Förbundsdirektör, Almega. Kontakt: Maria Arkeby, Kommunikationschef Event-ID: 56229

1249

● Kan man bygga för bättre folkhälsa? Och vem ska i så fall göra det? Tid: 14:15–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, Serneke Ämne: Byggande Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Bristen på idrottsanläggningar är stor, framför allt i våra storstäder. Samtidigt är alla överens om att folkhälsan hotas av en stillasittande livsstil och att idrotten även kan bidra till integration. Hur kan samhällsplaneringen vända utvecklingen? Och vem ska ta ansvaret för investeringarna? Medverkande: Ola Serneke, vd, Serneke Group. Carolina Klüft, verksamhetschef, Generation Pep. Monica von Schmalensee, arkitekt, partner, White Arkitekter. Niklas Ekdal, moderator. Kontakt: Johannes Åman, projektledare Event-ID: 56251

12349

● Behövs finansiell infrastruktur i hela landet?

i det nya medialandskapet?

239

● Hjälper eller stjälper partnerskap mellan patienter, industri och sjukvården personcentrerad vård? Tid: 14:15–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC, Västsvenska Arenan Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Om regioner, patientorganisationer, näringsliv och akademi bildar ett partnerskap med syfte att testa och beforska implementeringsprocesser för personcentrerad vård och arbetssätt hur påverkas då forskningen och användningen av resultaten? Vilka är utmaningarna? Vilka är drivkrafterna? Medverkande: Håkan Billig, Professor, Göteborgs universitet. Inger Ekman, Seniorprofessor, GPCC, Göteborgs universitet. Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inger Ros, Förbundsordförande, Riksförbundet Hjärt/Lung. Boel Mörck, Chef område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Per Källmark, Head of Public Affairs, Novartis. Lisa Lindström, VD, Doberman Group. Maja Fjaestad, Statssekreterare, Socialdepartementet. Kontakt: Jeanette Tenggren Durkan, Projektsamordnare Event-ID: 57769

12349

Tid: 14:15–14:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Hur kan vi underlätta lokal finansiering som gör det möjligt att bo och verka utanför storstäderna? Medverkande: Lars Hjälmered, Näringspolitisk talesperson, Moderaterna. Lars Erlandsson, Investeringsansvarig, Regioninvest. Håcan Nilsson, Moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56552

● Hur bryter vi att pojkar fostras till män med hedersnormer?

● Hur ska bostadskrisen lösas? Vad krävs för att öka produktionen av bostäder som folk har råd med?

12349

Tid: 14:15–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Expressen, Botrygg Ämne: Byggande Plats: Donnerska huset, trädgården, Hamngatan 5 Platsbeskrivning: Expressens lounge Karta: I11 Beskrivning: Dyra bostäder drabbar de som inte har råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Går det att bygga nya bostäder som även hushåll med mindre plånbok kan ha råd med? Vad krävs av branschen, kommunerna och politiken? Vilka förutsättningar och åtgärder för att lösa bostadskrisen finns? Medverkande: Per Bolund, Bostadsminister, Finansdepartementet (MP). Adam Cocozza, VD, Botrygg. Marie Linder, Förbundsordförande, Hy-

Tid: 14:20–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 27 Karta: J17 Beskrivning: Samhällsbyggnadssektorn digitaliseras – Hur kan vi säkerställa den uppkoppling som krävs för att digitala innovationer ska fungera? Vad innebär innovationerna för personalen på byggarbetsplatsen? Vilka nya krav kommer och hur ser förutsättningarna ut? Medverkande: Hampus Rosenqvist,

23849

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Tid: 14:15–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polismyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: Samhället har en stor utmaning med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Går det att stoppa och vad behöver samhället göra? Medverkande: Carin Götblad, Regionpolischef, Polismyndigheten. Devin Rexvid, Forskare hedersrelaterat förtryck och våld, Umeå universitet. Niklas Långström, Våldsbrottsforskare, Karolinska institutet. Kontakt: Caroline Nordström, Kommunikationsstrateg Event-ID: 58363

● Vad krävs av teknik och människa för att byggarbetsplatsen ska kunna kopplas upp?


MÅNDAG 1 juli Partner, TPO. Joachim Dekker, Affärsområdeschef Norden och Polen, Autodesk. Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling. Kontakt: Fredrik Bauer Event-ID: 57346

63

hur många anhöriga är assistenter och hur ser sjukfrånvaron ut? Medverkande: Christian Ljunge, VD, Kaustik AB. Kontakt: Ellenor Österberg, Kommunikatör Event-ID: 58280

23

612349

● Morgondagens arbetsplats – om

● Hur skapar vi en psykiatri som är attraktiv för psykiatriker?

engagemang, transformation och ledarskap

Tid: 14:30–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Wemind Ämne: Vård och omsorg Plats: Kinbergs plats 8 Platsbeskrivning: Psykisk Hälsa Huset Karta: M9 Beskrivning: Vårdpersonalen kämpar för att ge psykiskt sjuka patienter den vård de behöver. De vittnar samtidigt om arbetsplatser präglade av hyrläkare med lågt inflytande över den medicinska utvecklingen. Vad kan arbetsgivare inom psykiatrin göra för att skapa bättre fungerande arbetsplatser åt psykiatriker? Medverkande: Fredrik Leandersson, Psykiater, Medicinsk Chef, Wemind. Erik Dahlman, Psykosläkare, Huvudskyddsombud, Läkarförbundet. Sofia Rydgren Stale, Psykiater, Andre vice ordförande, Läkarförbundet. Karl Lundblad, ST-läkare, ST representant, Svenska Psykiatriska föreningen. Kontakt: Sara Shoshtari Event-ID: 58973

Tid: 14:30–15:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gaia Leadership Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B22 Karta: G11 Beskrivning: Är du redo för morgondagens arbetsplats? Sedan den svenska modellen skapades har världen blivit mer komplex och transformerat synen på ledarskap i grunden. Vi behöver ifrågasätta gamla antaganden och se till att alla i samhället tar och får en aktiv roll på arbetsplatserna. Hur gör vi? Medverkande: Suzan Hourieh Lindberg, Head of Diversity Management, Volvo Car Mobility. Mats Bjelkevik, VD, Indoor. Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster, Arbetsförmedlingen. Zilan Lawan, Ledarskapskonsult, Gaia Leadership. Sandra Rosén Larsson, Ledarskapskonsult, Gaia Leadership. Kontakt: Sandra Rosén Larsson, Ledarskapskonsult Event-ID: 55817

7239

● Nya hotbilder – ett uppsving för nordiskt försvarssamarbete Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska rådet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Tavernatältet Karta: E12 Beskrivning: Påverkansoperationer, hybridkrig, trollfabriker, provokationer och militär upptrappning. Nya hotbilder och den ökade spänningen i Östersjöregionen har fått de nordiska länderna att fördjupa sitt försvarssamarbete allt mer de senaste åren. Hur ska arbetet gå vidare? Medverkande: Matts Lindqvist, Moderator, Kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet och - rådet. Ann Sofie Dahl, Försvars och säkerhetspolitisk expert, bor i Danmark och knuten till Atlantic Council (US). Liisa Talonpoika, Finlands ambassadör i Sverige. Hans Wallmark, Parlamentariker, Nordiska rådet (M). Björn von Sydow, Ordförande i försvarsberedningen, (S). Christian Syse, Norges ambassadör i Sverige. Kontakt: Annika Nummelin, kommunikationsrådgivare Event-ID: 56147

672539

● Varför bedriver kommunerna verksamhet för arbetssökande? Tid: 14:30–14:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Karta: L12 Beskrivning: Varför är kommuner engagerade i lokala jobbspår och andra insatser för arbetssökande? Medverkande: Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun. Nedjma Chaouche, Moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 56152

612389

● Hur kan nya affärsmodeller påskynda utvecklingen av framtidens mobilitet? Tid: 14:30–15:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EY Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Kopparsalen Karta: J11 Beskrivning: Framtiden för den traditionella transportindustrin är oviss. Urbanisering, digitalisering, hållbarhetsmål och resenärernas förväntningar bildar nya affärsmässiga ekosystem och skapar förutsättningar för innovation. Hur kan nya och lovande mobilitetslösningar nå framgång – i dag och på sikt? Medverkande: Catarina Naucler, R&D Manager, Fortum Sverige. Björn Hasselgren, Infrastrukturforskare, Uppsala universitet. Malin Andersson, Avdelningschef, Göteborgs stad, Trafikkontoret. Jonas Kempe, Marknadsdirektör och vice VD, Nobina Sverige AB. Caroline Hjelm, CMO, VOI Technology. Per Skallefell, Partner, EY. Kristin Skjutar, Manager, EY. Linda Andersson, Nordiskt ansvarig för offentlig sektor, EY. Kontakt: Tom Bernerskog, Marketing Manager Event-ID: 56647

723

● Effektiva industriella plattformar – nyckeln till svensk konkurrenskraft? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Digitalisering förändrar förutsättningarna för att bygga företag och göra affärer. Nu behövs effektiva plattformar för samverkan mellan olika aktörer. Hur ska de se ut? Vad krävs för att skapa dem? Medverkande: Patrik Fältström, teknisk chef, Netnod. Darja Isaksson, generaldirektör, VINNOVA. Jan Nygren, ordförande, IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft. Jon Simonsson, ordförande, Komet. Carl-Henric Svanberg, preses, IVA. Linda Olsson, moderator, IVA. Jan Westberg, moderator, IVA. Kontakt: Jan Westberg, kommuniktör Event-ID: 57118

2

● Hur kan statistik ta tempen på LSS? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kaustik AB Ämne: Vård och omsorg Plats: Birgers gränd 1 Platsbeskrivning: Café Strandporten Karta: I15 Beskrivning: Vilka kommuner beviljar flest assistanstimmar i Sverige? Spelar det någon roll vilket kön du som ansöker om assistans har för att få det beviljat,

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

17239

● Framtidens hållbara mat Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tomorrow’s Trädgård Ämne: Hållbarhet Plats: Mellangatan 15 Karta: K12 Beskrivning: För klimatets, miljöns, arternas och vår egen skull behöver vi tänka till kring vad vi äter och hur vår livsmedelsproduktion går till. Att den globala livsmedelsproduktionen påverkar miljön i negativ riktning är inte en nyhet, men det behövs fler initiativ som arbetar för att förändra systemet. Medverkande: Anna Henning Moberg, Projektutvecklare, Torsåker Gård/Axfoundation. Lovisa Sterner, CEO, Luna Labs. Anna Schreil, Produktionschef, The Absolut Company. Elin Larsson, Hållbarhetsstrateg, moderator, Elco. Kontakt: Joanna Sundström, CEO Event-ID: 59510

239

● Har hjärt-kärlsjuka patienter med typ 2-diabetes råd att vänta in den nya kunskapsstyrningen? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Diabetesorganisationen i Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Novo Nordisk Ämne: Vård och omsorg Plats: Södra kyrkogatan 11 Platsbeskrivning: Vid Stora Torget Karta: L19 Beskrivning: I väntan på att nya systemet för kunskapsstyrning kommer på plats finns en oro hos personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom att inte få behandling enligt de nya riktlinjerna. Vem garanterar patienternas säkerhet? Hur förhindras allvarliga och undvikbara komplikationer? Medverkande: Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung. Thomas Magnusson, förbundsordförande, Diabetesorganisationen i Sverige. David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk förening för diabetologi. Claes Held, professor kardiologi, Svenska Kardiologföreningen. Göran Hägglund, moderator. Kontakt: Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director Event-ID: 59642

39

● Ungas inkludering i sociala investeringar Tid: 14:30–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fryshuset Ämne: Barn/ ungdom Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Ungdomsdalen Karta: H10 Beskrivning: Vi lever i en tid där samhällsutmaningarna vi står inför är så pass stora att vi behöver samverka över sektorer. Intresset för sociala investeringar ökat dramatiskt & som resultat håller en ny marknad på att ta form. Hur skapar vi de bästa förutsättningarna tillsammans för att nå framgång i detta? Kontakt: Kim Waller, Chef Samarbeten och Partnerskap Event-ID: 59894

239

● En arbetsmarknad i förändring Tid: 14:30–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: McDonald’s Sverige Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården Karta: J7 Beskrivning: Ungdomsarbetslösheten är en gemensam global utmaning. Att få unga i arbete är vägen mot integration, ökat företagande och fungerande samhällen. Vilka verktyg krävs för att vara aktiv och leda på en föränderlig arbetsmarknad? Medverkande: Hedda Berkesand, Ansvarig arbetsmarknadsfrågor, Grön Ungdom. William Elofsson, Kommunalråd i Gävle, tidigare pressekreterare i MUF, MUF. Sara Fröhling Lind, Expert Konsumtion & Livsstil, Ungdomsbarometern. Edward Hamilton, Expert Arbetsmarknadsfrågor, Svenskt Näringsliv. Soledad Piñero Misa, Moderator, Social Mission Manager, Ben & Jerry’s. Christina Richter, Franchisetagare, McDonald’s. Patrik Hjelte, Franchisetagare, McDonald’s. Kontakt: Cecilia Eklund Event-ID: 60078

17239


64

MÅNDAG 1 juli

● Ska religionen bort ur media? Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sändaren, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Inflytelserika skribenter ropar efter att få bort gudstjänster från public service. Men vad ska få plats istället? Och vad avgör? Fortfarande går fler svenskar i kyrkan varje söndag än till ett sportevenemang. Är det kanske till och med så att religion ska få mer plats i public service? Medverkande: Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen. Johan Tyrberg, Biskop, Lunds stift - Svenska kyrkan. Sofia Camnerin, Biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Robert Tjernberg, Moderator och chefredaktör, Sändaren. Kontakt: Emmelie Johansson, Marknadsansvarig Event-ID: 56289

17239

● Politiken, klimatet och framtiden – vem ska rädda världen? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Miljö & Utveckling Ämne: Klimat/miljö Plats: Teaterskeppet, fartyg Platsbeskrivning: Teatersalongen Karta: F7 Beskrivning: Klimatförändringarna berör alla och dess omfattning är så stor att det kan kännas övermäktigt och ångestframkallande. Vilken roll spelar politiken för att bekämpa klimatförändringarna? Vem sitter i förarsätet? Och hur ska vi kunna tackla klimatförändringarna på ett sätt som ger resultat? Medverkande: Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Mattias Goldmann, VD, Fores. Staffan Laestadius, Professor emeritus, KTH. Ludwig Bengtsson Sonesson, Sveriges ungdomsrepresentant vid COP25, Lunds universitet. Gunvor G Ericson, Statssekreterare, hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Ingar Lindholm, Moderator, Miljö & Utveckling. Kontakt: Rebecca Larsson, Projektledare marknad Event-ID: 56344

1739

● Vattenbrist i industrin – dags att recirkulera?

det? Prioriteras matchfixning tillräckligt av branschen, politiker och myndigheter? Medverkande: Mattias Hjelmberg, Intressepolitisk sakkunnig, Riksidrottsförbundet. Tobias Tibell, Förbundsjurist, SvFF. Magnus Jonsson, Ordförande, Svenska E-sportföreningen. Dan Korhonen, Chef för sportsbetting och spelsäkerhet, Svenska Spel. Fredrik Wastenson, VD, Svenska Spel Sport & Casino. Patrik Hofbauer, VD, Svenska Spel. Erik Strand, Ordförande, Svenska Spel. Ulrika Fjällborg, Moderator. Kontakt: Linnea Hedberg Event-ID: 59149

● Kan fjärrundervisning ge elever rätt stöd från behöriga lärare? Tid: 14:30–14:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H209 Karta: G9 Beskrivning: Får alla elever idag likvärdigt stöd? Kan elever i stad och glesbygd få det stöd det har rätt till via fjärrundervisning? Medverkande: Torvid Hafström, VD, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström Event-ID: 58242

72389

● Forum för hållbar stadsutveckling - vart tog den nationella stadspolitiken vägen? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Handel, Fastighetsägarna, Visita - Svensk Besöksnäring, Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Platsbeskrivning: Handelns hus Karta: I12 Beskrivning: Under förra mandatperioden presenterade regeringen Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. Hur ser det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsfrågorna ut och kommer strategin att utvecklas? En fråga som engagerar både politiken, civilsamhället och privata näringslivet. Medverkande: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, ordförande, Rådet för hållbara städer. Rudolf Antoni, moderator, Fastighetsägarna. Elisabet Elmsäter Vegsö, moderator, Svensk Handel. Kontakt: Martina Björnlund Event-ID: 58334

72

Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren - en del av Öresundshuset Ämne: Hållbarhet Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: Om industrin vill säkra sin produktion – då är recirkulation av vatten ett av svaren. Men vad krävs för att nå dit? Hur långt har man kommit? Och vilken roll kan olika aktörer spela? Medverkande: Erica Nobel, Partner/Advokat, Delphi. Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör, Södra Östersjöns vattendistrikt. Lars Thomsson, Riksdagsman, Centerpartiet. Martin Ragnar, Dr. R&D Director, Axolot Solution. Karl-Erik Grevendahl, Moderator, Sydsvenska Handelskammaren. Kontakt: Karl-Erik Grevendahl, Affärsrådgivning miljö Event-ID: 56844

Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting Ämne: Utbildning Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lojsta Karta: F12 Beskrivning: Skolan behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. På vilket sätt kan staten bidra till god skolutveckling? Finns det generella framgångsfaktorer? Vad säger forskningen? Kontakt: Paola Felicetti Event-ID: 58690

● För mycket eller för lite vatten – hur klarar lantbruket det?

● Vad driver jämställdhet och mångfald?

172349

Tid: 14:30–14:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: SLU Future Food Ämne: Mat Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Behöver lagstiftningen kring vattenhushållning ändras? Är bevattningsförbudsreglerna för stränga? Kan vi bättre ta vara på outnyttjade vattenresurser? Medverkande: Ingrid Wesström, forskare, SLU Mark och miljö. Kontakt: Annsofie Wahlström, Programchef Event-ID: 57226

723849

● Digitalt våld och digitalt skydd: åtgärder och ansvar för digital kvinnofrid Tid: 14:30–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala Kvinnojour, Sentor Ämne: Jämställdhet Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E30 Karta: G11 Beskrivning: I takt med teknikutvecklingen hittar förövare nya arenor att utöva våld på. Med hjälp av telefoner och datorer finns utökade möjligheter att förfölja, hota, skrämma och övervaka kvinnor och tjejer. Kontakt: Amanda Birging, Informatör Event-ID: 57296

72

● Kommer rörlig arbetskraft skapa fungerande kompetensförsörjning? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen 4.2 Platsbeskrivning: Entreprenörshubben Karta: E12 Beskrivning: Bristande kompetensförsörjning är ett av de största tillväxthindren. I januariöverenskommelsen finns flera punkter som innebär förändringar i arbetsrätten, bland annat undantag från turordningsregler och förändringar i a-kassan. Men kommer den nya modellen lösa problemen? Medverkande: Günther Mårder, Moderator, VD, Företagarna. Christoffer Sjögren, VD, Städarna. Adrian Swartz, Grundare, Gigway. Ida Garamvölgyi, Grundare, Urban Urban. David Ling, Språkrör, Grön ungdom. Martin Hallander, Ordförande, KDU. enjamin Douza, Ordförande, MUF (prel). Joar Forssell, Ordförande, LUF. Tobias Andersson, Ordförande, SDU. Magnus Ek, Ordförande, CUF (prel). Kontakt: Ida Karlbom Event-ID: 57648

1239

● Riggat för vinst? Vad behövs för att arbetet mot matchfixning ska lyckas? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Spel Ämne: Annat Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Platsbeskrivning: Innergård Karta: H8 Beskrivning: Matchfixning ses av många som det största hoten mot sporten. Vid årsskiftet infördes spelfuskbrott som kriminaliserar matchfixning samt ett matchfixningsråd där myndigheter och berörda aktörer samverkar. Men räcker

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan

617234

Vårt rättvisepatos eller en hållbar och lönsam affär? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Jämställdhet Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: Olikheter bland människor kan bidra till en dynamisk arbetsmiljö som präglas av olika perspektiv och idéer. Många företag och organisationer har som mål att vara diversifierade och inkluderande arbetsgivare. För att uppnå det krävs ett aktivt arbete med mångfald och inkludering. Medverkande: Azita Shariati, VD, Sodexo. Magnus Berglund, Scandic Hotels. Sofia Götmar-Blomstedt, PwC. Anna Wenner, HR-direktör, Skanska. Kontakt: Nasim Khosravi Event-ID: 58816

349

● Vilka politiska frågor är viktiga för barn och unga? Tid: 14:35–14:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget, Gotlands Konstmuseum Karta: K14 Beskrivning: Sveriges riksdagspartier presenterar sina viktigaste frågor under Almedalsveckan, men var finns politiska mötesplatser för barn och unga? Barnens egna röster och perspektiv behöver få ett större utrymme. De behöver få möta makthavare och ställa sina frågor. Medverkande: Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen. Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ungdomar, SVEA. Ungdomar, Sveriges Elevkårer. Ungdomar, SDUF. Ungdomar, Ungsyn. Ungdomar, Fler Unga. Ungdomar, Maskrosbarn. Kontakt: Annika Falk, Projektledare Event-ID: 57458

617239

● Är ni redo för morgondagens digitala medborgare? Tid: 14:45–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Platsbeskrivning: Pickit Karta: N16 Beskrivning: Sverige har tagit en ledande position inom innovation, men halkar efter internationellt inom digitalisering, i synnerhet inom offentlig sektor. Hur skall den offentliga verksamheten möta morgondagens digitala medborgares krav på digitalisering och tillgänglighet av tjänster? Medverkande: Daniel Brämhagen, Partner och rådgivare, EY. Carolin Solskär, Head of Innovation, Nordic Tech House. Niclas Deeped Strand, Digital strateg, JMWGolin. Therése Treutiger, Vice VD, moderator, Microsoft AB. Kontakt: Andreas Wingren, Kommunikationschef Event-ID: 56911

14


MÅNDAG 1 juli ● Att handla eller inte handla? – det är frågan Tid: 14:45–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Dagens politiska aktivism – inte minst när det gäller miljöfrågor – lägger stor vikt vid individens förmåga att göra riktiga val och därmed påverka samhället. Är det alltid positivt att göra val och handla? Kan det vara så att den passive påverkar miljö och samhälle på det mest konstruktiva sättet? Medverkande: Peter Degerman, lektor i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet. Petra Ragnerstam, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57487

239

● Kameran ser dig i sängen - digitaliserade hus, frihetsreform eller storebror ser dig? Tid: 14:45–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet Ämne: Digitalisering Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lye/Lounge Karta: F12 Beskrivning: Digitaliseringen av det som tidigare varit fysiska miljöer går allt snabbare och den artificiella intelligensen kommer skapa allt mer stöd i vardagen. Men hur påverkar det oss människor när husen vi bor i kan mäta hur mycket vi rör på oss, vilka rum vi gillar att vara i och vilka vi träffar? Medverkande: Amy Loutfi, Professor, Örebro universitet. Christoffer Börjesson, Digitaliseringsstrateg, Fastighetsägarna Stockholm. Daniel Jansson-Hammargren, Komundirektör, Kumla kommun. Alexandra Hagen, VD, White Arkitekter. Ulrika K Jansson, Stadsbyggnadschef, Örebro kommun. Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO, Internetstiftelsen. Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet. Kerstin Lindberg Göransson, VD, Akademiska Hus. Sara Arvidson, Moderator, Örebro universitet. Sofia Sjöström, Moderator, Örebro kommun. Kontakt: Charlotta Nordenberg, Projektledare Event-ID: 59114

1723

● Universitetens roll för en hållbar värld Tid: 14:45–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SUUN-nätverket, Handelshögskolan, Karolinska Institutet, KTH, SLU, Stockholms universitet, Uppsala universitet Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går via forskning och utbildning – men hur ska detta ske på bästa sätt? Hur jobbar lärosätena idag, hur hoppas man kunna arbeta i framtiden och vilka typer av samarbeten ger bäst resultat? Medverkande: Carl Johan Sundberg, professor, moderator, Karolinska Institutet. Kontakt: Stefan Nyman Event-ID: 59607

13

● Fokus bemötande - barns utsatthet på nätet Tid: 14:45–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Safe selfie/Caroline Engvall och stiftelsen Idéer för livet Ämne: Barn/ungdom Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård Karta: E13 Beskrivning: Våra barn och unga lever sitt liv på nätet, med alla dess fördelar och nackdelar. Med nätet kan de utvecklas och få fantastiska kontakter och nätverk, men tyvärr kan också fel personer komma åt dem. Hur kan vi förebygga och arbeta med trygghet på nätet? Och hur bemöter vi barn som blivit utsatta? Medverkande: Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Advokat och målsägarbiträde. Teija Bervokk, Certifierad kommunikolog. Caroline Engvall, Journalist och författare. Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg. Kontakt: Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg Event-ID: 59773

1239

● Moderaternas roll i borgerligheten - vilka frågor

65

finansregionråd, Region Stockholm (M). Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55732

123849

● Hur påverkar teknikutvecklingen den operativa och innovativa förnyelsen av försvaret? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Försvarsmakten, SOFF Säkerhets och Försvarsföretagen Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem Platsbeskrivning: Soldathemmet Karta: P18 Beskrivning: Teknikutvecklingen går fort och ställer nya krav på försvaret av Sverige. Samtidigt ser vi ett förändrat omvärldsläge och ett agerande på ny arenor såsom cyberområdet. Vi behöver förstå hur det påverkar slagfältet och hur vi bättre kan fånga in den nya tekniken. Medverkande: Michael Claesson, Chef Inriktningsavdelningen, Försvarsmakten. Robert Limmergård, Moderator, SOFF. Niklas Alm, SOFF. Kontakt: Karin Lorentzson Event-ID: 56087

234

● Psykisk ohälsa, missbruk och spelberoende ur ett europeiskt jämlikhetsperspektiv Tid: 15:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 1.6 miljonerklubben, Psykiatrifonden Ämne: Forskning Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Mitt emot Kallis Karta: E11 Beskrivning: På vilket sätt skiljer sig Sverige från övriga länder när det gäller politiska beslut och insatser för att få ner de psykiska ohälsotalen? Vad görs för att anpassa vård och bedömningar utifrån individ och könsperspektiv? Medverkande: Lena Hallengren, Socialminister, Regeringskansliet. Urban Pettersson Bargo, Grundare WeMind, St.ledamot Psykiatrifonden. Gerhard Larsson, Regeringens särsk. utredare. Anders Håkansson, Professor, överläkare, Lunds universitet. Danuta Wasserman, MD, Phd, Karolinska institutet. Markus Heilig, Professor, Linköpings universitet. Lena Flyckt, Docent, psykiater, Karolinska institutet. Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1,6 miljonerklubben. Kontakt: Lena Flykt, Docent, psykiater Event-ID: 56099

1723

● Distansförhållande i arbetsmarknadspolitiken, hur ska samverkan med kommunerna fortsätta? Tid: 15:00–15:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Platsbeskrivning: Duas tält Karta: L12 Beskrivning: Kommer samverkan med kommunerna att fungera på distans när arbetsförmedlingskontoren blir färre och vilka konsekvenser får det för de arbetssökande? Medverkande: Mikael Sjöberg, Generaldirektör, Arbetsförmedlingen. Nedjma Chaouche, Moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 56158

612389

● Utvisas kristna konvertiter till länder där de riskerar dödsstraff? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free Int. Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan 5, Övre plan Karta: H10 Beskrivning: Hur är situation för kristna konvertiter i Sverige? Vad är konvertitutredningens slutsatser och rekommendationer? Vad visar utredningens juridiska analys? Står Migrationsverkets praxis i överensstämmelse med gällande rätt? Vad gäller enligt praxis från Europadomstolen, EU domstolen, UNCHR och FN? Medverkande: Ruth Nordström, Chefsjurist och författare till den juridiska analysen i konvertitutredningen, Skandinaviska Människorättsjuristern. Kontakt: Kamal Fahmi Event-ID: 56332

3

kommer M fokusera på för att återta makten?

● Barns rätt till andlighet

Tid: 14:45–15:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens industri, Nordea Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.4 Karta: D12 Beskrivning: Moderaternas roll som ledare för oppositionen är hotad. Hur ser planen ut, vad gör partiet och hur tänker partiledaren ta initiativet? Medverkande: Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna. PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri. Kontakt: Thomas Danielsson Event-ID: 60054

Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, (G) som i Gud Ämne: Barn/ungdom Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Platsbeskrivning: Oscarssalen Karta: K14 Beskrivning: Har barn rätt till andlig utveckling, till de heliga rummen och till riterna? Eller bör barn inte utsättas för religion? Barnkonventionens artikel 27 slår fast barns rätt till andlig utveckling. Vad innebär det? Medverkande: Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan. Elisabeth Dahlin, barnombudsmannen. Kontakt: Thomas Österberg Event-ID: 56334

1723849

● Efter guldåren – vad händer nu i spelbranschen? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Breakit, Play’n GO Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Spelbranschen i Sverige har ritats om efter att marknaden öppnats upp och reglerats. Vad betyder det för entreprenörerna i branschen? Medverkande: Camilla Björkman, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman Event-ID: 55589

1389

● Allt mer kamerabevakning på sjukhus – är integriteten hotad? Tid: 15:00–15:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Regionfrågor Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Region Stockholm sätter upp fler kameror i sjukvården. Varför? Och varför vill regionpolitikerna stoppa föreslagna förändringar i skatteutjämningen? Medverkande: Irene Svenonius,

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

● Nyindustrialisering av Sverige? – 5G och den fjärde industriella revolutionen Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Telia, ABB AB Ämne: Digitalisering Plats: S:t Hansgatan 9 Platsbeskrivning: Rosenhill Karta: L10 Beskrivning: Industri 4.0 står för dörren. Automatiseringen möjliggör nya arbetssätt, stora effektivitetsvinster, och möjlighet att flytta hem produktion från låglöneländer. Kan 5G accelerera den nya industriella revolutionen? Vilka möjligheter ger den nya tekniken för industrin och för svensk konkurrenskraft? Medverkande: Johan Dennelind, vd, koncernchef, Telia Company. Dennis Helfridsson, chef Robotics & Discrete Automation, ABB Sverige. Cecilia Atterwall, VP and Head of Maketing and Comms for Networks, Ericsson. Helene Hellmark Knutsson, riksdagsledamot och vice ordförande i näringsutskottet, (S). Robert Falck, vd, Einride. Åsa Jamal, kommunikationsdirektör, Telia (moderator). Kontakt: Johanna Tham Event-ID: 56400

1239


MÅNDAG 1 juli

66

● Vem har egentligen råd att investera i Bergsjön? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden) Ämne: Integration/mångfald Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: Sal D24 Karta: F10 Beskrivning: För att skapa en långsiktig och hållbar utveckling i Bergsjön behövs både fler boende och ett mer blandat bostadsbestånd. Hur ska det kunna ske när boende inte får lån till ny bostad och när exploatörers investeringar inte motsvarar marknadsvärdet? Vem har då råd att investera i Bergsjön? Medverkande: Per-Henrik Hartmann, VD, Familjebostäder Göteborg AB. Pernilla Hallberg, Verksamhetsledare, Bergsjön 2021. Tommy Borglund, Forskare, Center for Sustainable Business Örebro Universitet. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 56418

172349

● Hur får vi en fungerande bostadsmarknad? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: Byggande Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Hur får vi fart på bostadsmarknaden igen? Kan billigare boende öka rotationen på bostadsmarknaden? Medverkande: Emma Hult, Bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet. Tanja Rasmusson, Näringspolitiks chef, Sveriges Byggindustrier. Jonas Spangenberg, Vd, Boklok. Johan Hedelin, Chef Analys och forskning, Konkurrensverket. Mats Hasselquist, Vd, Tjustbygdens sparbank. Bengt-Olof Isaksson, Moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56553

2349

● Kan miljonprogram och förskolor leda utvecklingen för förnybar energi? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vätgas Sverige, PowerCell Sweden, myFC, Mariestads kommun, Impact Coatings, Energigas Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Skeppsbron 12 Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2 Karta: H6 Beskrivning: Värme och kyla förbrukar stora mängder energi och står idag för 20 procent av den totala energikonsumtionen. För att möta utvecklingen krävs en snar energirationalisering av byggnader. Kontakt: Charlotte Askari, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56738

9

● Utan rätt att delta – politisk debatt om vardagstolkning och döva politikers villkor Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H301 Platsbeskrivning: ABFs tält Karta: G10 Beskrivning: Under 2018 nekades döva, hörselskadade eller personer med dövblindhet vardagstolkning i flera delar av landet och därför kunde inte folkvalda politiker genomföra sina uppdrag. Hur påverkar situationen det politiska engagemanget? Vad bör göras för att stärka rätten till vardagstolkning? Medverkande: Isabella Hagnell, Socialdemokraterna. Alexandra Royal, Centerpartiet. Mia Modig, Ordförande, Lika Unika. Kontakt: Johanna Mårtensson, Projektledare Event-ID: 56780

61239

● Mediekartan ritas om – hur påverkar ägandet journalistiken? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Hur påverkas journalistiken och mediehusen av sammanslagningar och separationer? Medverkande: Casten Almqvist, VD, TV4 och Bonnier Broadcasting. Peter Fellman, Chefredaktör, Dagens Industri. Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen. Tomas Franzén, Styrelseordförande, Bonnier News och Bonnier Broadcasting. Kontakt: Anna Henjer Event-ID: 56934

123849

● Återvinning av tekniska material 2.0 Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Däckåtervinning Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Aktuell Hållbarhet Arena Karta: J13 Beskrivning: Många branscher står inför liknande utmaningar där regelverk sätter käppar i hjulen för kostnadseffektiva och långsiktiga hållbarhetslösningar. Det beror på att helhetssyn och systemperspektiv saknas. Medverkande: Jenny Svärd, Ansvarig Miljöpolicy, Svenskt Näringsliv. Elin Hermansson, Projektledare, Hållbar Kemi 2030. Carl Zide, Återvinningsexpert, fd vd Loop Rocks. Fredrik Ardefors, VD, Svensk Däckåtervinning. Kontakt: Fredrik Ardefors, VD Event-ID: 57103

1724

● Hur värderas jämställdhetsfrågan i praktiken på svenska teknikföretag? Tid: 15:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Womengineer Ämne: Jämställdhet Plats: Hästgatan 12 Platsbeskrivning: Seminarievalvet Karta: M13 Beskrivning: Med utgångspunkt från hållbarhetsmålet SDG#5 och eventet “Introduce a Girl to Engineering day” undersöks hur jämställdhetsfrågan prioriteras i praktiken på svenska teknikföretag och vilka ytterligare åtgärder som behövs för att långsiktigt balansera ut den fortsatt 30/70-fördelade ingenjörskåren. Medverkande: Malin Ljung Eiborn, Director Sustainability and Public Affairs, Billerud Korsnäs. Ulla-Karin Drakeskär, Enhetschef Marknad, Chalmers University of Technology. Marie Ideström, Grundare och styrelsemedlem, Womengineer. Jesper Les-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

seur Björnek, Chalmersstudent, Chalmers University of Technology. Nicole Stengård, Chalmersstudent, Chalmers University of Technology. Kontakt: Marie Ideström, Grundare och styrelsemedlem Event-ID: 57242

39

● Vilka är innovationerna som digitaliserar och effektiviserar byggbranschen? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 27 Karta: J17 Beskrivning: Samhällsbyggnadssektorn är på väg att digitaliseras. Hur hjälper dagens innovationer och lösningar till att öka produktiviteten, korta ledtiderna och minska påverkan på miljö och klimat? All information kan samlas in i en digital värld, men vilken data och vilka mätetal är egentligen viktiga? Medverkande: Viktor Broberg, VD och grundare, BuildSafe. Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling. Kontakt: Fredrik Bauer Event-ID: 57350

23

● Hat, hot och våld utan gränser – så skräms journalister till tystnad Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Resumé, Reportrar utan gränser, Arkitektkopia Ämne: Media/journalistik Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: Antalet länder där journalister kan arbeta i säkerhet blir allt färre, auktoritära regimer världen över stramar åt sitt grepp om media. Hur påverkas journalisterna av det allt hårdare klimatet? Och vad innebär det för de demokratiska processerna runtom i världen? Medverkande: Joseph R Kafuka, journalist, Kongo-Kinshasa, nu verksam i Sverige. Rowa Alkhatib, journalist, Syrien, nu verksam i Sverige. Martin Schibbye, författare, journalist och chefredaktör, Blankspot. Lotta Schüllerqvist, journalist, Reportrar utan gränser Sverige. Zandra Thuvesson, moderator. Kontakt: Josefin Ekman, projektledare Event-ID: 57575

12

● Varför lades Gotlands förband ned? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Himlen TV7, Elida Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Elida, fartyg Karta: G6 Beskrivning: Under 2000-talet avvecklades Gotlands fyra militära förband. Kvar blev fyra gravstenar när ön avmilitariserades för första gången sedan Ryssland ockuperade ön för mer än 200 år sedan. Nu håller Försvaret på att återskapa militär kapacitet på Gotland. Hur kunde det bli så här? Kontakt: Ruben Agnarsson Event-ID: 57609

● Så kan energibranschen fixa klimatet Tid: 15:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energispektrum Ämne: Energi Plats: S:ta Katarinagatan 6 Platsbeskrivning: Klosterlängan vid Stora Torget Karta: K17 Beskrivning: Energibranschen är nyckeln till att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. För att klara klimatmålet behöver både el- och bioenergianvändningen öka kraftigt. Är det möjligt och hur kan politiken hjälpa till? Medverkande: Birger Lahti, Vänsterpartiet. Patrik Engström, Socialdemokraterna. Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Rickard Nordin, Centerpartiet. Arman Teimouri, Liberalerna. Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Lars Hjälmered, Moderaterna. Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Per Langer, vd, Fortum Sverige. Erik Thornström, Styrmedelsansvarig, Energiföretagen Sverige. Lovisa Fricot Norén, vd, Tekniska Verken Nät. Anna Wallentin, Avdelningschef, Energigas Sverige. Gustav Melin, vd, Svebio. Lennart Ekdal, Moderator. Cecilia Hellner, Public Affairs, Vattenfall. Kontakt: Anton Steen Event-ID: 58909

1729

● Hur vi ska vi få fler anbud med fokus på innovation och hållbarhet i offentliga upphandlingar? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H521 Platsbeskrivning: Offentliga Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan Karta: E10 Beskrivning: Det inkommer allt färre anbud inom ramen för den offentliga affären. Samtidigt ökar förväntningarna på upphandlande myndigheters samhällsansvar när de gör affärer. Är det möjligt att bli mer innovativa och hållbara samtidigt som man ökar antalet anbud och därmed drar nytta av marknadens konkurrens? Medverkande: Catharina Piper, Advokat/Partner, Moll Wendén Advokatbyrå. Elisabeth André, Advokat/Partner, Moll Wendén Advokatbyrå. Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige AB. Emma Breheim, Ordförande, SOI. Kontakt: Mattias Westerdahl, Marknadskoordinator Event-ID: 58914

234

● Barnkonventionen säger att barn ska intervjuas. Men vetenskapen är skeptisk. Hur gör man rätt? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnets Bästa Ämne: Barn/ungdom Plats: Hamnplan, H218 Platsbeskrivning: Bakom Svenska Dagbladet och nära polisen Karta: G9 Beskrivning: Hur många har egentligen adekvat utbildning för att göra intervjuer med barn? Hur många av dem arbetar på socialtjänsten? Inom polisen? Hur säkerställer man att det blir en objektiv intervju utan påverkan på barnet? Medverkande: Erik Philipsson, Ordförande, Barnets Bästa. Kontakt: Eva Bergman Event-ID: 58919

239


MÅNDAG 1 juli ● Innovativt ledarskap: Så rustar du för framtidens utmaningar som ledare Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, Jusek, Civilekonomerna Ämne: Innovation Plats: Strandvägen 4.4 Karta: D12 Beskrivning: Hård konkurrens, värderingar och digitalisering ställer helt nya krav på styrning, ledning och ledarskap. Hur ska man som ledare förhålla sig till pågående omställningar? Och hur driver man igenom förändringar som skapar både värdeutveckling och engagerade medarbetare i framtidens organisationer? Medverkande: Ishtar Touailat, AI- och innovationschef, Techbuddy. Petter Stordalen, Grundare, Nordic Choice Hotels. Sofia Larsen, Ordförande, Jusek. Pontus Herin, Journalist och moderator, Dagens industri. Lee Wermelin, Ordförande, Civilekonomerna. Kontakt: Thomas Danielsson Event-ID: 59056

172349

● Hur får vi en lyckad reformering av Arbetsförmedlingen? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kompetensföretagen, Almega, Utbildningsföretagen Ämne: Näringsliv Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Tjänsteföretagens hus - powered by Almega Karta: E15 Beskrivning: Efter många år av dåliga resultat ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Hur ska reformen utformas så att fler arbetslösa kommer i arbete och arbetsgivarnas rekryteringsbehov säkerställas? Medverkande: Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Maria Mindhammar, Överdirektör, Arbetsförmedlingen. Maria Mattson Mähl, VD, Alpha CE. Jan Larsson, VD, YrkesAkademin. Patrick Joyce, Chefekonom, Almega. Anna Johansson, Ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen. Kontakt: Carinai Kit Event-ID: 59080

1723

● Hur kan vi bygga attraktiva bostäder som alla har råd med? Tid: 15:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Veidekke Bostad Ämne: Byggande Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Lokal: Spegelsalen Karta: J11 Beskrivning: Trots att det byggts mer än någonsin saknar allt fler en egen bostad. Det finns ett glapp mellan det som erbjuds och det som efterfrågas. Medverkande: Sofia Heintz, Fastighetsutvecklingsexpert, SABO. Marcus Svanberg, VD, Länsförsäkringar fastighetsbyrå. Mats Fryxell, Regionchef, VeidekkeFLEX. Kontakt: Malena Lewenhaupt Schmidt, Eventkoordinator Event-ID: 59161

1729

● Vad bygger det åldersvänliga samhället med dynamiska boendemiljöer för hela livet? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden ideell förening, Vectura Fastigheter Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: SeniorVärlden, Arenan för erfarna tankar/Tält News55 Karta: E13 Beskrivning: Hur kan näringslivet och forskningen samverka och skapa synergier som bidrar till ökad livskvalitet och bättre boendemiljöer för äldre? Medverkande: Isabell Andersson, Moderator, Kommunikatör, Vectura Fastigheter. Susanne Ekblom, VD, Vectura Fastigheter. Petra Sandberg, Affärsutvecklare, Vectura Fastigheter. Börje Bjelke, Professor, ordföranade SeniorVärlden ideell förening, Oslo universitet. Petter Ahlström, PhD, Generalsekreterare SeniorVärlden ideell förening, CLA Sweden AB. Kontakt: Petter Ahlström, PhD, Generalsekreterare Event-ID: 59334

239

● Hur påverkas våra hjärnor av de snabba förändringarna som sker på de flesta arbetsplatser idag? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: HållbarTillväxt Ämne: Näringsliv Plats: Donners plats, H404 Platsbeskrivning: i början av Hamngatan Karta: I10 Beskrivning: Våra hjärnor hjälper och stjälper oss. Hur påverkas psykosociala hälsan och hur kan ledarskapet bidra till starkare, effektivare och nöjdare hjärnor? Medverkande: Maria Engström- Eriksson, Konsult, Matheva. Kontakt: Åsa Rödén, Partner Event-ID: 59431

2389

● God och nära vård – hur påverkar reformen vårdens miljöer? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sweco Architects Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården Karta: J14 Beskrivning: Regeringens utredning god och nära vård är inte klar, men den påverkar redan alla regioners planering av vårdmiljöer. Hur vill vi formge platsen för framtidens möte med patienter? Medverkande: Henrik Almgren, Projektledare Göteborgssjukvården – Högsbo Specialistsjukhus, Västra Götalandsregionen. Josefina Hinnerson, Ansvarig arkitekt för Högsbo Specialistsjukhus, Sweco Architects. Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordförande, (M), Västra Götalandsregionen. Göran Lindahl, Docent, Forskningsledare/Föreståndare, Centrum för Vårdens Arkitektur, CVA Chalmers. Elise Grosse, Hållbarhetschef, moderator, Bygg och Fastighet, Sweco. Kontakt: Anna Montgomery Event-ID: 59535

124

● Geofencing - säkrare trafik och städer med hjälp av tekniken Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Keolis Sverige AB Ämne: Innovation Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Platsbeskrivning: Ter-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

67

rassen Karta: I11 Beskrivning: Är geostaket lösningen på alla våra problem? Kan tekniken sänka kostnader, öka hållbarheten och framför allt säkerheten i trafiken och i våra städer? Vad innebär den nya tekniken? Var finns den och hur fungerar den? Få en övergripande bild ur näringslivets, statens och politikens synvinklar. Medverkande: Karl Orton, Chef verksamhetsstöd, Keolis Sverige AB. Maria Krafft, Måldirektör, Trafikverket. Jurong Li, Nordenchef, Volvo bussar. Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Moderaterna Region Stockholm. Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Miljöpartiet Stockholms Stad. Anna Grönlund, Moderator, Branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag. Kontakt: Valerio Nicolai Event-ID: 59557

7

● Hur sätter vi patienten i centrum i dagens cancervård? Tid: 15:00–15:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Bristol-Myers Squibb Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hansplan, H700 Karta: L12 Beskrivning: Hur möter vi patienten på bästa sätt i varje steg under cancerresan? Hur kan digitala innovationer och storytelling bidra för att stärka patienten? Medverkande: Fabian Bolin, medgrundare, WarOnCancer. Elizabeth Walentin, moderator, Crimson Clarke. Kontakt: Annica Holmberg, Public Affairs Lead Event-ID: 59586

8

● Hur når vi en finansbransch fri från sexuella trakasserier? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Finansförbundet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet, Lilla scenen Karta: G16 Beskrivning: Arbetsplatsen ska vara en trygg plats, fri från trakasserier och kränkningar och varje person som drabbas är en för mycket. Därför har förbundet en nollvision gällande sexuella trakasserier i finansbranschen. I vilken utsträckning förekommer trakasserier i branschen och i vilka sammanhang sker det? Medverkande: Ulrika Boëthius, Förbundsordförande, Finansförbundet. Madelene Wennlöf, Koncernansvarig Jämställdhet och mångfald, Swedbank. Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. Karin Kristensson, utredare, Finansförbundet. Olof Klingvall, moderator, Finansförbundet. Kontakt: Olof Klingvall Event-ID: 59844

1724

● Hur skapar vi möten mellan människor i bostadsområden? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rikshem, Kompis Sverige Ämne: Integration/mångfald Plats: S:t Hansgatan 31 Platsbeskrivning: Innegården på Visby Logi Karta: K16 Beskrivning: I områden som präglas av hög mångfald vill de flesta utrikesfödda lära känna svenskfödda och tvärt om. Hur skapar vi möten mellan människor i bostadsområden och främjar integration? Medverkande: Johan Bäckström, Verksamhetschef, Kompis Sverige. Natassia Fry, Grundare, Kompis Sverige. Kontakt: Frida Löwengren, Kommunikatör Event-ID: 59944

29

● Amorteringskraven - storstadens gissel och landsbygdens gödsel? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen Ämne: Byggande Plats: Trappgränd 1 Platsbeskrivning: Stadsutvecklingsdagarna Karta: L10 Beskrivning: Amorteringskravens effekt på byggandet av hyresrätter är relativt outforskat. Hur har kreditrestriktionerna påverkat bostadsutvecklingen? Finns det en skillnad mellan effekterna om vi jämför landsbygd och storstad? Medverkande: Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen. Kontakt: Nanna Mannerfelt Event-ID: 59956

17239

● Hur gör vi framtida flygresor, bostäder och infrastruktur hållbara? Tid: 15:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Pontarius Ämne: Byggande Plats: Annan plats Platsbeskrivning: Södra Murgatan 17 Beskrivning: Sverige står inför historiskt stora infrastrukturinvesteringar som kräver långsiktiga hållbara lösningar. Demografiska förändringar kräver fler bostäder, mer infrastruktur och ökat resande - hur kan detta balanseras mot hållbarhetsmålen? Kontakt: Linda Hallen Event-ID: 60052

239

● Så kan cirkulär upphandling, gemensamma upprop och gröna överenskommelser driva hållbara affärer Tid: 15:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Innovationsprogrammet RE:Source Ämne: Hållbarhet Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Vi förbrukar långt mer resurser än vad som ryms inom planetens gränser. För att klara en omställning till en cirkulär ekonomi med en hållbar materialhantering måste hela samhället bidra. Upphandlingar och överenskommelser mellan myndigheter, näringsliv och andra aktörer kan snabba på omställningen. Medverkande: Johan Felix, moderator, RE:Source. Gunnar Fredriksson, Gunnar Fredriksson Miljöutredningar. Sven-Olof Ryding, IVL. Elinor Kruse, Teknikföretagen, RE:Source. Joan Prummel, Nederländska myndigheten RIJKSWATERSTAAT. Karin Peedu, SKL. Åsa Degerman, Essity. Weine Wiqvist, Delegationen för cirkulär ekonomi. Josefina Sallén, RISE. Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten. Kontakt: Karolina Vikingsson, Projektkommunikatör Event-ID: 55951

1723


68

MÅNDAG 1 juli

● Barnmisshandel som varken leder till åtal eller LVU – vad kan vi göra? Tid: 15:00–15:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget Karta: K14 Beskrivning: Barn som berättat om barnmisshandel väntar ofta oroligt på vad som ska hända efter förhör och samtal på socialtjänsten. Information och delaktighet brister. Ofta slutar det med att inget händer. Utredningen läggs ned och föräldrarna tackar nej till behandling. Vad kan vi göra istället? Medverkande: Bengt Söderström, Sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten. Cecilia Sjölander, Moderator, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Linn Englund, Projektledare, Maskrosbarn. Kontakt: Susanne Björk Event-ID: 56357

17239

● Första hjälpen för alla Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Röda Korset Ämne: Vård och omsorg Plats: Hamnplan, H254 Platsbeskrivning: Röda Korsets monter vid rondellen Hamnplan Karta: E9 Beskrivning: Ingen vill hamna i kris, men vi måste ändå ha beredskap. När det sker olycksfall är det viktigt att den som finns i närheten, kan göra något för att hjälpa till och ytterst rädda livet på den som drabbats. Medverkande: Therese Livemo, Kursledare, Svenska Röda Korset. Kontakt: Micael Lindholm, Opinionsstrateg Event-ID: 57125

239

● En svensk Kinastrategi- Att tänka långsiktigt kring Kinas globala ambitioner Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Utrikespolitiska institutet, Uppsala universitet Ämne: Internationella frågor Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: E 22 Karta: G12 Beskrivning: Kinas alltmer aktiva utrikespolitik har väckt reaktioner i Europa. I årets utrikesdeklaration tillkännagavs att regeringen ska utveckla en Kinastrategi. Vilket förhållningssätt ska Sverige ha till den växande stormakten vad gäller ekonomi, nationell säkerhet, klimat och mänskliga rättigheter Medverkande: Åsa Malmström Rognes, Forskare, Uppsala Universitet. Björn Fägersten, Programchef, Utrikespolitiska institutet. Karl Hallding, Forskningsledare, Stockholm Environment Institute. Viking Boman, Analytiker, Utrikespolitiska institutet. Kontakt: Viking Boman, Analytiker Event-ID: 57268

chefer? Medverkande: Jenny Wibacke, Områdeschef, Skånes universitetssjukhus. Ulf Leijon, Yttre befäl, Storstockholms brandförsvar. Karin Wranvik, Företrädare, Ledarna, Stockholms stad. Jonas Morian, Moderator. Kontakt: Karin Wrannvik Event-ID: 57920

17239

● Min pappa har mördat, vem frågar mig hur jag mår? Om barn till frihetsberövade Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Erikshjälpen, Göteborgs Räddningsmission, Bufff Sverige, Studieförbundet Bilda Ämne: Barn/ungdom Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen Karta: I20 Beskrivning: Barn och ungdomar med en frihetsberövad förälder är en bortglömd grupp med stora behov. Enligt Socialstyrelsen saknar 79 procent av Sveriges kommuner specifika stödinsatser. Genom samverkan mellan ideella organisationer, polis, kriminalvård och kommuner kan samhället ge barnen stöd och framtidstro. Medverkande: Ann-Sophie Palmér, programkoordinator Sverige, Erikshjälpen. Line Fuchs, verksamhetsledare Solrosen, Göteborgs Räddningsmission. Madelein Kattel, verksamhetschef, Bufff Sverige. Kattis Ahlström, journalist, programledare. Kontakt: Mattias Ingeson, regionchef Event-ID: 58031

124

● Stöd till brottsdrabbade - retorik utan reellt innehåll? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H334 Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong Karta: H12 Beskrivning: Trots ett ökat fokus på brottsdrabbades situation är det i praktiken samma frågor som diskuteras idag som för tjugo år sedan. Varför har det varit så svårt att gå från teori till praktik och varför är det så mycket symbolhandlingar inom området? Medverkande: Jenny Westerstrand, Ordförande, Roks. Rebecca Lagh, Advokat, Advokatfirman Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh. Jonny Cato, Riksdagsledamot, C. Bo Hansson, Ordförande, BOJ Stockholm-Gotland. Peter Strandell, Verksamhetsansvarig Region Syd, Stiftelsen Tryggare Sverige. Malou Andersson, Fil.dr., Uppsala universitet. Magnus Lindgren, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare Event-ID: 58092

12349

17239

● AI, blockchain och the machine

● Våldsmonopol - strukturell rasism och övervåld inom ordningsmakten.

Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hewlett Packard Enterprise Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: HPEs tält Karta: E12 Beskrivning: Miljö och hälsa kopplas allt mer till IT. Innovationstakten är enorm, men samtidigt kommer det aldrig att gå långsammare än det gör just nu. Vi måste räkna fortare på mer data för att lösa några av de viktigaste frågorna för vår miljö och hälsa. Är risken att det kostar mer än det smakar? Kontakt: Julia Nordqvist Event-ID: 58292

Tid: 15:00–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Integration/mångfald Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården, Utescenen Karta: I9 Beskrivning: Det har rapporterats om flertalet incidenter med övervåld mot icke-vita från ordningsvakter. Medias granskningar visar på rasprofilering inom polisen. Vad innebär vårt våldsmonopol för en icke-vit? Går det att behålla ett våldsmonopol där våldet påverkas av strukturell rasism? Medverkande: John Stauffer, Chefsjurist, Civil Right Defenders. Milva Jansson, Moderator, Tidningen Syre. Kontakt: Milva Jansson, Projektledare Syregården Event-ID: 57560

249

● Utan exporten stannar Sverige – en förnyad exportstrategi för Sverige Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Teknikföretagen Ämne: Internationella frågor Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Karta: E11 Beskrivning: I fjol exporterade svenska företag för drygt 2 200 mdkr. En betydande del av vårt välstånd kommer alltså från att Sverige är konkurrenskraftigt över tid. När regeringen ska utforma en ny exportstrategi måste exportindustrin involveras tidigt för att säkra att vi är det även i fortsättningen. Medverkande: Jennie Cato, Enhetschef handel och hållbarhet, Teknikföretagen. Ann-Sofi Gaverstedt, Moderator. Kontakt: Gustav Wiel-Berggren Event-ID: 57749

123

● Hur kan gasdrivna fartyg ge en renare sjöfart? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energigas Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Maritim Mötesplats, Gotlandsbolagets trädgård Karta: I10 Beskrivning: Sjöfarten står inför en stor omställning, med skärpta miljökrav kring utsläpp. Det gör att rederierna ser sig om efter alternativa bränslen. Hur kan gasdrivna fartyg bidra till sjöfartens hållbarhetsarbete? Har biogasen en roll här, och räcker den till? Medverkande: Fredrik Svensson, moderator, Energigas Sverige. Christer Bruzelius, Destination Gotland. Magnus Ahlsten, Biogas Gotland. Jonas Åkermark, Aga. Mikael Lidén, Gasum. Kontakt: Jonas Gustafsson Event-ID: 57762

239

● Hur värderas ledarskap i offentlig verksamhet? Tid: 15:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ledarna-Sveriges Chefsorganisation Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Novgorodgränd 1 Karta: K13 Beskrivning: 4 av 10 chefer lämnar chefsuppdraget då ambitioner att utveckla verksamhet och medarbetare alltför sällan rimmar med förutsättningarna i vardagen. Och i kvinnodominerade arbetsområden lönar sig personalansvar och hög utbildning dåligt. Hur skapas förutsättningar för långsiktigt hållbara

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

– kan de nya innovationerna rädda världen?

7239

● Hur kan vi skapa en samtyckeskultur? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fatta Ämne: Jämställdhet Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO trädgård Karta: G16 Beskrivning: 1 juli är det ett år sedan samtyckeslagen trädde i kraft och nu behöver vi skapa en samtyckeskultur och ett samhället fritt från sexuellt våld. Hur tar vi nästa steg? Hur sprider vi kunskap om samtycke? Vad är samtycke i olika mellanmänskliga relationer? Kontakt: Olivia Björklund Dahlgren, Ordförande Event-ID: 58478

23

● Hur kan ekonomerna och finansmarknaderna bli klimatets bästa vän? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordea, Techarenan Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Serendipity (stora scenen) Karta: E11 Beskrivning: Hur kan marknaderna och ekonomisk analys bidra till att vi klarar hållbarhetsmålen? Vi kan i princip svälta oss till döds utan att det får effekt på klimatet. Är en global koldioxidskatt lösningen eller kan finansmarknaderna bli klimatets bästa vän genom att styra tillgången och priset på kapital? Medverkande: Annika Winsth, chefekonom, Nordea. John Hassler, professor i makroekonomi och biträdande föreståndare IIES, IIES. Sasja Beslik, chef Hållbara finanser, Nordea. Kontakt: Ebba Häryd, Kommunikatör Event-ID: 59099

12349

● Från guldklockor till gig-ekonomi – hur viktig är soloprenören för framtidens näringsliv? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SEB Ämne: Näringsliv Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Allt fler anställda driver eget vid sidan av jobbet eller väljer att sadla om mitt i livet. Och den nya generationens pensionärer vill inte sluta jobba. Varje år startas 70 000 nya företag i Sverige – och tre av fyra är så kallade soloprenörer. Är dessa företagare centrala för Sveriges tillväxt? Medverkande: Johan Torgeby, VD och koncernchef, SEB. René Bondgard, Statistiker, Företagarna. Lotta Schibbye Fredriksson, VD, Lagotto Executive Search & Interim. Anna Kinberg Batra, Soloprenör, fd


MÅNDAG 1 juli partiledare, (M). Christoffer Malmer, Moderator, Chef för SEBx. Kontakt: Frank Hojem, Presschef Event-ID: 59877

17239

● Hur ska svensk poliskår utvecklas? Tid: 15:00–15:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Polisförbundet Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Skeppsbron, H123 Platsbeskrivning: Polisförbundets tält Karta: H8 Beskrivning: Hur ska svensk poliskår utvecklas för att möta framtidens krav? Medverkande: Johan Forssell, Rättspolitisk talesperson, Moderaterna. Katharina von Sydow, Ordförande Polisförbundet Väst, Polisförbundet. Kontakt: Kristina Mäler Event-ID: 57169

28

● Hur mycket ska arbetsmarknadens behov styra högskolornas utbud? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet, Högskolan Väst Ämne: Utbildning Plats: Tunnbindaregatan 7 Platsbeskrivning: FEI:s Trädgård Karta: P12 Beskrivning: Den svenska arbetsmarknaden har svårt att hitta rätt kompetens, men hur mycket kan och bör samhället styra högskolor/studenter för att trygga försörjning av efterfrågad arbetskraft? Medverkande: Martin Hellström, Rektor, Högskolan Väst. Jacob Adamowicz, Ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer. Mikaela Almerud, Högskolepolitiks expert, Svenskt Näringsliv. Tomas Kronståhl, Ledamot riksdagens utbildningsutskott, Socialdemokraterna. Marianne Olsson, Moderator. Kontakt: Magnus Sjöbäck, VD Event-ID: 58001

23

● Så kan vi minska sjukskrivningarna Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Praktikertjänst Ämne: Vård och omsorg Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: Sjukfrånvaron i Sverige har historiskt legat på en hög nivå jämfört med andra länder i Västeuropa. Men det finns tecken på att en långvarig ökning kan vara bruten samtidigt som sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa fortsätter att ligga på en hög nivå. Medverkande: Laila Davidsson, biträdande verksamhetschef Cederkliniken, Praktikertjänst. Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot och ordförande socialförsäkringsutskottet, (m). Carina Ohlsson, riksdagsledamot och ledamot socialförsäkringsutskottet, (s). Erik Magni, moderator, Praktikertjänst. Kontakt: Vidar Lindgren Event-ID: 58796

7349

● Digitalisering, gigekonomi och AI

69

K. Hansson, moderator, Professor i experimentell kardiovaskulär forskning, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Kontakt: Fredrik All, Kommunikationsansvarig Event-ID: 58744

17239 ● Hellre död än kränkt?

Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CGI Sverige Ämne: Digitalisering Plats: Visborgsgatan 22 Platsbeskrivning: Trädgården, hemma hos CGI Beskrivning: Hur mycket hälsodata är vi beredda att dela med oss och varför? Vem ska äga våra data? Vilka data ska vi få dela med andra? Medverkande: Victoria Sydow, Director, Healthcare, CGI Sverige. Peter Graf, VD, TioHundra. Nicklas Sandström, Ledamot Sjukvårdsdelegationen, Regionråd Västerbotten, SKL. Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland. Maja Fjaestad, Statssekreterare, Socialdepartementet. Fredrik Öhrn, Spetspatient MS, Bestor. Kontakt: Robert Almqvist, PR-ansvarig Event-ID: 58751

239

● Hur skapar vi ett snabbspår för arbetskraftsinvandrare? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens servicenter Ämne: Näringsliv Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B27 och B25 Karta: G11 Beskrivning: Konkurrens om talanger ökar och allt fler länder kraftsamlar för att attrahera och ta emot internationell kompetens. Hur kan Sveriges myndigheter underlätta mottagandet av arbetskraften till Sverige? Medverkande: Thomas Pålsson, Generaldirektör, Statens servicecenter. Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren. Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket. Tobias Wijk, Verksamhetsutvecklare folkbokföring, Skatteverket. Mattias Goksör, Prorektor, Göteborgs universitet. Niklas Delersjö, Head of move to gothenburg, Västsvenska handelskammaren. Kontakt: Robert Gallusson, tf presschef Event-ID: 58549

723

● Ungas åsikter - en röst från framtiden eller outbildade gaphalsar? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Barn/ungdom Plats: Hamnplan, H201 Platsbeskrivning: Kantar Sifos tält Karta: H10 Beskrivning: Ju yngre du är desto högre är din tillit till samhällsinstitutioner. Faller förtroendet med åldern, eller råkar det bara vara så just nu? Är det ett problem att ta på allvar? Vilka konsekvenser kan det få? Vad kan vi göra åt det? Medverkande: Malin Grundqvist, Analytiker, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Marknadschef Event-ID: 58610

239

– vad händer med arbetsmarknaden i stad och land?

● Vart tar kunderna vägen när missnöjet för de finansiella aktörerna växer?

Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket Ämne: Digitalisering Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B51, plan 3 Karta: G11 Beskrivning: Hur förändras den lokala arbetsmarknaden i kölvattnet av den snabba tekniska utvecklingen? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Kommer alla jobb att finnas i staden, eller är plattformar och gig-ekonomin räddningen för glesbygden? Medverkande: Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, (S), Näringsdepartementet. Johan Eklund, vd och professor, Entreprenörskapsforum, BTH och JIBS. Helena Lindahl, ledamot Näringsutskottet, (C), Riksdagen. Gunilla Nordlöf, gd, Tillväxtverket. Pernilla Ramslöv, vd, Nox Consulting. Joakim Wernberg, forskningsledare, Entreprenörskapsforum. Therese Wallqvister, analytiker, Tillväxtverket. Kontakt: Pernilla Norlin, Vice vd och kommunikationschef Event-ID: 57174

Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Näringsliv Plats: Strandgatan 7 Platsbeskrivning: Tieto arena Karta: J10 Beskrivning: Förtroendet för de stora bankerna har varit på nedgång under flera års tid och i dag vänsterprasslar mer än hälften av kunderna och har relationer med flera olika bankaktörer. Med betaltjänstdirektivet måste bankerna dessutom ge tredje part åtkomst till kunders konton vilket ökar konkurrensen. Medverkande: Håkan Dahlström, Sverigechef, Tieto. Erika Eliasson, Chief Strategic Communications Officer and Head of Savings, Lendify. Johan Parmler, VD, Svenskt kvalitetsindex. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef Event-ID: 58649

172349

● NATO, peace and security - future challenges in the Baltic Sea region Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Folk och Försvar, Brittiska ambassaden Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Mellangatan 43 Platsbeskrivning: Säkerhetsforum Karta: I18 Beskrivning: As the security situation in the Baltic Sea region becomes more complex, and as tensions continue between Russia and its neighbours, the role of NATO is of increasing interest. What is NATO’s strategy for stability in the region? And what challenges does it face regionally and further afield? Medverkande: David Bruhn, Moderator, Folk och Försvar. Kontakt: Folk och Försvar Event-ID: 58510

23

● Vilken nytta gör grundforskningen? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Ämne: Forskning Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Bildstenshallen Karta: J13 Beskrivning: Grundläggande forskning är en av de främsta vägarna till helt ny kunskap, och stora resurser satsas varje år på grundforskning vid våra universitet och högskolor. Men hur stort är det ekonomiska värdet i att satsa på grundläggande forskning? Finns det snabbare vägar till de stora genombrotten? Medverkande: Mats Persson, Forskningspolitisk talesperson, Liberalerna. Sven Stafström, Generaldirektör, Vetenskapsrådet. JanOlov Jacke, vd, Svenskt Näringsliv. Christer Fuglesang, Professor, Ordförande, Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Göran

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

29

● Planetspecial - klimatfrågan Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Platsbeskrivning: Sveriges Radios scen Karta: I12 Beskrivning: Politikerna beskriver sin politik genom att komponera en idealmåltid. Vad ligger det på tallriken? Hur ska vi resa i framtiden? När- eller massproducerat. Vad lägger makthavarna i sin varukorg? Höghus eller självförsörjande radhusområden? Hur vill politikerna bygga sin drömstad? Medverkande: Thomas Nordegren, Programledare, Sveriges Radio. Louise Epstein, Programledare, Sveriges Radio. Kontakt: Johan Ljungström Event-ID: 58818

12349

● Robotar, sensorer och satelliter – så ser matproduktionen ut 2030 Tid: 15:10–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Innovation Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: East Sweden Arena, Trädgården Karta: K10 Beskrivning: Det finns ingen motsättning mellan mat åt alla och en planet som mår bra – om vi producerar maten med rätt teknik. Det talas för lite om utvecklingen och vilka affärsmöjligheter som finns inom Agtech, och på vilket sätt Sverige är världsledande på området. Hur gör vi business av matproduktionen? Medverkande: Per Frankelius, docent, Linköpings universitet, processledare AgTech 2030. Helene Oscarsson, agronom, vd, Vreta Kluster. Jenny Gustafsson, Investment Manager, Saab Ventures. Charlotte Elander, delägare, Energifabriken Sverige AB. Betty Malmberg, agronom. riksdagsledamot, (M). Karin Klingenstierna, moderator. Kontakt: Maria Björk Hummelgren Event-ID: 57361

124


70

MÅNDAG 1 juli

● Nya roller i ett flexibelt elsystem Tid: 15:15–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forum för smarta elnät Ämne: Energi Plats: Teaterskeppet, fartyg Platsbeskrivning: Stora matsalen Karta: F7 Beskrivning: Mer flexibilitet i elsystemet är avgörande för att möjliggöra en större andel förnybara energikällor, ökande elektrifiering och möta en växande efterfrågan på effekt. Men oklarheter rörande vem som får göra vad hämmar nödvändiga investeringar som kan frigöra den flexibiliteten. Medverkande: Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten. Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen. Kontakt: Stina Gerhardt, Kommunikatör Event-ID: 55548

139

● Agenda 2030 – Företagen kan bli motorn för hållbar utveckling. Hur kan vi öka takten? Tid: 15:15–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation, VATI of Sweden Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: H5 Beskrivning: För att nå de globala målen behöver vi öka takten. Företagen har allt att vinna på att integrera hållbarhet i verksamheten och som samhällets motor kan de driva på arbetet. Kan de globala målen användas för att styra verksamheten? Kan ett ”mellanmål” i Agenda 2030 år 2022 sporra till handling? Medverkande: Helena Lindemark, Stiftare & Vice ordförande, 2022 Initiative Foundation. Eva Vati, Ordförande / Grundare & VD, 2022 Initiative Foundation & VATI of Sweden. Pär Larshans, Chief Sustainability Corporate Responsibility & Public Affairs Officer, Ragn-Sells Group. Kontakt: Helena Lindemark, Stiftare & Vice ordförande Event-ID: 55611

7239

● Framtiden är här - har vi säkrat kompetenserna som krävs? Tid: 15:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Expressen, Newton Utbildning Ämne: Utbildning Plats: Donnerska huset, trädgården, Hamngatan 5 Platsbeskrivning: Expressens lounge Karta: I11 Beskrivning: Hur skapar vi förutsättningar för fortsatt lärande? Livslångt lärande och konkurrenskraft är viktigare än någonsin för att företagen ska klara av omställningen på en ny arbetsmarknad. Läget är akut, alla jobb påverkas på något sätt av digitaliseringen. Medverkande: Maud Olofsson, styrelseordförande, fd partiledare (C) och vice statsminister, Visita. Oscar Stege Unger, direktör, senior rådgivare, Wallenberg Foundations. Joakim Karlsson, konsult, Newton utbildning. Samira Mchaiter, verksamhetschef, HSB Stockholm. Lisah Silfwer, moderator, Expressen. Kontakt: Lena Allerstam Event-ID: 55970

12349

● Public services roll att synliggöra scenkonsten i hela landet Tid: 15:15–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Scenkonst Ämne: Kultur Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Platsbeskrivning: Scenen Karta: M8 Beskrivning: Public service ska spegla hela landet och hela landet ska synas och höras. Hur ser public service på sitt uppdrag att bevaka och visa scenkonst från hela landet? Vad är att synliggöra? Medverkande: Cilla Benkö, VD, SR. Hanna Stjärne, VD, SVT. Robert Uitto, ordförande, Länsteatrarna i Sverige. Magnus Aspegren, VD, Riksteatern. Susanne Rydén, VD, Musik i Syd. Carina, Brorman, CB Consulting AB. Kontakt: Annika af Trolle Event-ID: 58984

72349

● Hur ska betygssystemet förändras - hjälp oss att betygsätta betygssystemet Tid: 15:15–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Betygsutredningen 2018, Lärarnas Riksförbund Ämne: Utbildning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D22 Karta: F10 Beskrivning: Betygen har på många sätt stor betydelse för eleverna: som urval till nästa utbildningsnivå, vid anställning, som motivationsfaktor och för självkänslan. Det är därför av största vikt att betygen känns likvärdiga och rättvisa men enligt många undersökningar är detta inte fallet i dag. Medverkande: Jörgen Tholin, Utredare, Moderator, Betygsutredningen 2018. Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas Riksförbund. Kristina Axén Olin, Ledamot, Utbildningsutskottet (M). Ebba Kock, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Matz Nilsson, Ordförande, Sveriges Skolledarförbund. Isak Skogstad, Lärare och skribent. Ilona Szatmári Waldau, Suppleant, Utbildningsutskottet (V). Kontakt: Annika Hellewell, Huvudsekreterare Event-ID: 59225

7234

● Alla tjatar om hållbarhet, men är det någon som bryr sig? Tid: 15:15–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Zellout Ämne: Kommunikation/information Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B24 Karta: G11 Beskrivning: Företagen lyfter värderingar i tid och otid i den externa kommunikationen. Men är det verkligen värderingar som driver människors faktiska beteenden? Och är det rätt satsade pengar om man som företag vill göra skillnad på riktigt? Medverkande: Stig-Björn Ljunggren,

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Fil dr, Statsvetenskap. Katarina Graffman, Fil Dr, Kulturantropologi, Inculture. Tommy Lindgren, Vd, planner, Zellout. Kontakt: Tommy Lindgren Event-ID: 59360

7239

● Så hanterar du konflikter Tid: 15:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ledarna-Sveriges Chefsorganisation Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Konstmuseets gård Karta: K14 Beskrivning: Hanteringen av en konflikt börjar ofta med ett samtal med de berörda medarbetarna. Vilka mekanismer är verksamma i konflikter? Hur kan du agera för att känna dig tryggare när du hanterar dem. Kontakt: Johanna Norrman Event-ID: 59751

1723

● Världens bästa nära vård 2044? – så förändras kraven på primärvården Tid: 15:15–16:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Hur och var vill svenskarna möta sin nära vård? Vad kan och vill de göra själva och när behöver de vård? Hur ska kommuner och regioner organisera sig? Kan fikakompisar till ensamma äldre vara lika viktigt som kvällsöppet på vårdcentralen? Vad kommer att krävas av morgondagens nära vård? Medverkande: Christina Kennedy, moderator, chefredaktör, Dagens Medicin. Anna Nergårdh, särskild utredare, God och nära vård. Carl-Johan Robertz, chef, Hälsostaden Ängelholm. Kontakt: Maria Tunebro Event-ID: 60038

172349

● Kan riktade insatser från staten förbättra skolan? Tid: 15:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skolverket Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H231 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: G9 Beskrivning: Skolsegregation och brist på likvärdighet är en viktig samhällsfråga som vi måste komma tillrätta med. Kan riktade insatser från staten vara en väg framåt? Medverkande: Peter Fredriksson, Generaldirektör, Skolverket. Ulrika Lundqvist, Enhetschef, Skolverket. Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund. Ulrika Segervald, Verksamhetschef, Sundsvalls kommun. Mattias Ragert, Moderator, Skolverket. Kontakt: Ulrica Emteryd Giltze, Kommunikatör Event-ID: 59293

23

● Digitala vårdmöten för barn - utmaningar och möjligheter Tid: 15:20–16:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Barnläkarföreningen Ämne: Barn/ungdom Plats: Slottsterrassen 6 Platsbeskrivning: Läkartidningens Tält Karta: J4 Beskrivning: Digitala vårdmöten, inklusive nätläkarkontakter, är ett snabbt växande fenomen som väcker mycket debatt. Digitala möten med barn innebär särskilda utmaningar, men också möjligheter. Hur ser vi på det utifrån barnperspektivet? Medverkande: Per Brolin, Moderator, Svenska Barnläkarföreningen. Niklas Segerdahl, Moderator, Svenska Barnläkarföreningen. Lovisa Sjögren, Barnläkare, Region Halland. Nasim Farrokhnia, Läkare, e-Hälsoläkarföreningen. Tobias Perdahl, Läkare, Doktor24. Ulrika Jörgensen, Riksdagsledamot, Moderaterna. Marie Löf, Professor e-hälsa / Senior Forskare, Linköpings Universitet / Karolinska Institutet. Kontakt: Per Brolin, Ordförande Event-ID: 59270

7239

● Hur ska Moderaterna förändras för att åter bli ett 30-procentsparti? Tid: 15:30–15:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Demokrati Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Kan Alliansen återuppstå? Och är verkligen kärnkraft en energikälla för framtiden? Medverkande: Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna. Johan Delby, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55734

123849

● Borgerligheten utan alliansen - hur ska Moderaterna hitta sin roll i det nya landskapet? Tid: 15:30–15:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Partiets dag Plats: Donners plats, H423 Platsbeskrivning: Expressens valscen Karta: I11 Beskrivning: Hur påverkar splittringen av alliansen Ulf Kristersson? Medverkande: Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna. Karolina Skoglund, programledare, Expressen TV. Kontakt: Linnéa Pettersson Event-ID: 55886

123849

● Är näringslivet beredda att ta ansvar i arbetsmarknadspolitiken? Tid: 15:30–15:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Karta: L12 Beskrivning: Näringslivet är en viktig samverkansaktör i arbetet med att rusta arbetssökande för de lediga jobbet, men vilket ansvar är man beredd att ta? Medverkande: Fredrik Persson, Ordförande, Svenskt Näringsliv. Nedjma Chaouche, Moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 56160

612389


MÅNDAG 1 juli ● Vem ansvarar för framtidens arbetsmarknadspolitik? Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Malmö stad - en del av Öresundshuset Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: Kommunerna tar redan ett stort ansvar för arbetsmarknadspolitiken, särskilt för dem som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden, trots att den är ett statligt ansvar. Vad händer om kommunerna kliver in i tomrummet som uppstår om staten drar sig tillbaka i arbetsmarknadspolitiken? Medverkande: Sedat Arif, Kommunalråd, Malmö stad, (S). Lena Bjurner, SVP HR & Sustainability, Scandic Hotel Group. Per-Arne Andersson, Avdelningschef, SKL, utbildning och arbetsmarknad. Andreas Bergström, Vice VD, Fores - forum för reformer och entreprenörskap. Teddy Landén, Moderator. Kontakt: Marcus Eriksson, Avdelningschef Event-ID: 56208

612349 ● Hederskultur och klan

Tid: 15:30–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) Ämne: Jämställdhet Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Klanstrukturen används av vissa som den främsta eller enda förklaringen till att hederskulturen existerar. På vilket sätt skiljer sig hederskultur från klan? Finns det ett samband mellan dessa två? Medverkande: Per Brinkemo, Författare. Sara Mohammad, Grundare och ordförande, Riksorganisationen GAPF. Omar Makram, Debattör och Projektledare, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Sofia Nilsson Event-ID: 56246

23

● How can data improve citizens’ health? Tid: 15:30–16:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Cerner Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Platsbeskrivning: Hälsodalen, Bryggan Karta: L12 Beskrivning: What are the big challenges that every health and care system faces, which we can address through using data and technology to proactively prevent diseases, change the view from patient to population, and engage individuals in their own health and care? Medverkande: Fredrik Lindén, Moderator. Matthew Swindells, Deputy Chief Executive, NHS England. Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner. Gert Wingårdh, Arkitekt, Wingårdhs. Anders Högberg, PhD, Nutrition & Public Affairs Manager, Orkla. Kontakt: Julia Barne Event-ID: 56759

1739

● Mer än tak över huvudet - så kan fastighetsbranschen ta socialt ansvar Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AFA Fastigheter, Stockholms Stadsmission, AFA Försäkring Ämne: Byggande Plats: Klosterbrunnsgatan 3 Platsbeskrivning: Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv Karta: L16 Beskrivning: Varför tar det så lång tid att hjälpa en människa som lever i hemlöshet? Hur är det att bo i en egen bostad efter många år i hemlöshet? Vi följer en hemlös väg till eget boende genom Stockholms Stadsmission och visar hur engagerade företagare och andra givare bidrar till praktisk nytta. Medverkande: Pernilla Parding, Verksamhetsområdeschef, Stockholms Stadsmission. Linda Nyqvist, Ansvarig företagssamarbeten, Stockholms Stadsmission. Per Orrestig, Chef Affärsområde Kontor och Bostad, AFA Fastigheter. Kontakt: Camilla Hagblom, Projektledare Event-ID: 57545

17239

● Vad ska styra kriminalpolitiken - ekonomi, människosyn eller politiska vindar? Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nationell förening för forensiska psykologer inom Sveriges Psykologförbund Ämne: Rättsväsende/brott Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal E31 Karta: G11 Beskrivning: Vem döms till rättspsykiatrisk vård kontra tidsbestämt fängelsestraff? Hur motverkar samhället kriminell utveckling, med unga i riskzonen? Vård och behandling för förövare? Kan en farlig gärningsman släppas ut? Vilken kriminalitet accepterar samhället och vad är vi beredda att betala för? Medverkande: Ann-Sofie Hansson Pourtaheri, leg psykolog, Rättspsykiatriska enheten, Uppsala. Ann-Christine Samuelsson, leg psykolog, Kriminalvården, Kumla. Karin Trägårdh, leg psykolog, Rättspsykiatrisk öppenvård, Göteborg. Lennart Pålhagen, leg psykolog, Psykiatrisk öppenvård, Stockholm. Carina Drugge, leg psykolog, Kriminalvården, Hall. Oscar Rahm, leg psykolog, SiS, Lidköping. Kontakt: Susanne Bertman Event-ID: 57669

17234

● Vilken energiforskning behövs för ett koldioxidneutralt Norden? Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordisk Energiforskning Ämne: Energi Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: En deklaration om ett koldioxidneutralt Norden undertecknades vid det nordiska statsministermötet om klimat i Helsingfors den 25 januari 2019. Frågan är hur forskning om energi och klimat kan medverka till att uppnå deklarationens mål. Medverkande: Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, Regeringen. Karin Comstedt Webb, Sustainability Manager, Cementa. Bo Diczfalusy, Seniorrådgivare, Nordisk Energiforskning. Filip Johnsson, Professor, Chalmers. Hans Jørgen Koch, Direktör,

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

71

Nordisk Energiforskning. Martin Pei, Teknisk direktör, SSAB. Markus Wråke, VD, Energiforsk. Kontakt: Magnus Olofsson Event-ID: 57759

723

● Hur kan primärvården utgöra en grund för medicinsk klinisk forskning? Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Jönköpings län Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Jönköpings län - en smart arena Karta: E16 Beskrivning: Den demografiska profilen innebär utmaningar men också nya möjligheter. Hur skapar vi fungerande incitament för att bedriva kliniska prövningar i en pressad sjukvård? Hur kan primärvården bidra till den kliniska forskningens återtåg i Sverige? Medverkande: Mårten Lindström, Ordförande, LMK, Region Jönköpings län. Yvonne Pantzar, Samordnare, Region Jönköpings län. Anders Henriksson, Sitter i styrelsen för SKL och dess AU. Anders Blanck, Direktör, LIF. Kontakt: Henriks Göran, Utvecklingsdirektör Qulturum Event-ID: 57866

23

● Har politikerna konkreta förslag för den sociala ekonomin? Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Coompanion Sverige, Mikrofonden Sverige, Hela Sverige ska leva Ämne: Ekonomi Plats: Rigagränd 1 Platsbeskrivning: Framtidsgränd Karta: H18 Beskrivning: Vad vill egentligen de politiska partierna göra för att stimulera den sociala ekonomin i Sverige? Vad har de för konkreta förslag för att idéburna verksamheter och kooperativ ska kunna nå sin fulla potential - och än bättre kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling? Medverkande: Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige. Ylva Lundkvist Fridh, moderator. Said Abdu, Liberalerna. Azadeh Rojhan Gustafsson, Socialdemokraterna. Gita Nabavi, Feministiskt initiativ. Kontakt: Jenny Kowalewski, vd Event-ID: 58965

1239

● Ensidig svensk satsning på batteridrift hotar både fordonsindustri och klimatmål Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PowerCell Sweden Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Västsvenska Arenan, mittemot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Redan till 2025 måste utsläppen av koldioxid från nya bilar, lastbilar och bussar i EU ha minskat med 15 procent. Enda möjligheten är en omfattande elektrifiering men en ensidig svensk satsning på batteridrift riskerar både jobb och klimat när omvärlden istället satsar på vätgas och bränsleceller. Medverkande: Per Wassén, VD, PowerCell Sweden. Kontakt: Mårten Wikforss, Informationsansvarig Event-ID: 59090

12349

● Högre krav och färre platser- då blir lärare ett framtidsyrke? Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet Ämne: Utbildning Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lye/Lounge Karta: F12 Beskrivning: Lärarbristen i Sverige växer och om vi inte lyckas möta den kommer klasserna bara att växa och andelen lärare per elev att sjunka kraftigt. Samtliga regeringar de senaste 15 åren har arbetat för att öka intresset för läraryrket och även ökat antalet platser på lärarutbildningarna. Medverkande: Maria Jarl, Universitetslektor, ordförande, Lärarutbildningskonventet. Lars Haikola, Styrelseordförande, Örebro universitet. Roger Haddad, Vice ordförande, Utbildningsutskottet (L). Ann Öhman, Forskare, projektledare för ” Framtidens lärarutbildning”, Örebro universitet. Gunilla Svantorp, Ordförande, Utbildningsutskottet (S). Karin Röding, Generaldirektör, Universitets- och högskolerådet. Sara Arvidson, Moderator, Örebro universitet. Sofia Sjöström, Moderator, Örebro kommun. Kaltum Mohamud, Lärarstudent, Örebro universitet. Kontakt: Charlotta Nordenberg, Projektledare Event-ID: 59115

1723

● Bryr sig inte unga män om omvärlden? Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Act Svenska kyrkan Ämne: Internationella frågor Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Är unga mäns engagemang för globala frågor svalare än unga kvinnors? Det beskrivs ofta så. Om det finns en underrepresentation, är detta då ett problem? Och vad kan i så fall göras för att påverka den rådande situationen? Medverkande: Hans Linde, Förbundsordförande, RFSU. Martin Nihlgård, Generalsekreterare, IM. Maria Alsander, Verksamhetsledare, Volontärbyrån. Kent Wisti, Bildkonstnär, satiriker och präst, Svenska kyrkan. Emelie Weski, Vice ordförande, LSU. Tinde Carlbrand, Engagemangschef och samtalsledare, Act Svenska kyrkan. Kontakt: Marie Nordström, Utvecklingssekreterare Event-ID: 59121

17239


72

MÅNDAG 1 juli

● Mer människor, mer service – om samhällets ansvar Tid: 15:30–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Storstadsområdena växer så det knakar. I Huddinge exempelvis, byggs massor med nya bostäder. Men hinner kommunen rusta för god samhällsservice i samma takt som befolkningen ökar? Medverkande: Fredrik Bronner, moderator/rådgivare, Bronner&Bronner. Malin Danielsson, kommunalråd, Huddinge kommun (L). Carina Zetterström, företagslots privata utförare, Huddinge kommun. Fredrik Gren, vd, Ambea. Henrik Örneblad, vd, Huddinge Samhällsfastigheter. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 57897

239

● Bakgrundskontroller – Hur gör vi vård och skola till en trygg plats genom noggrann rekrytering? Tid: 15:30–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Säkerhetspolitisk Arena, Verifiera AB Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Hamnplan, H235 Karta: F9 Beskrivning: I en tid när falska utdrag ur belastningsregistret säljs på nätet och sexualbrottsdömda fortsätter att jobba inom både vård och skola blir bakgrundskontroller allt viktigare. Hur skyddar sig företag, organisationer och myndigheter från kriminella rekryteringar? Medverkande: Victor Wallin, Expert på bakgrundskontroller, Verifiera. Zendry Svärdkrona, Operations manager, Gothia Protection. Kontakt: Felicia Freedman Skiöld Event-ID: 58630

23

● En effektivare vård med digitala språkverktyg?

flyktingar? Hur påverkar det mig? Medverkande: Rishabh Khanna, Samhällsutvecklare, Initiatives of Change. Kontakt: Per Hörberg Event-ID: 55625

239

● Precisionsmedicin - vägen till demokrati inom hälso- och sjukvård? Tid: 15:45–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Bristol-Myers Squibb Ämne: Vård och omsorg Plats: Mellangatan 56 Platsbeskrivning: Visby Glasblåseri Karta: I18 Beskrivning: Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte där patientdata kan vara nyckeln till medicinska genombrott och förändrad vård. Men vilka demokratiska ideal är det som lyfts i utvecklingen? Vem äger mitt DNA och vem ska få tillgång till min data? Hur öppnar vi upp data som fastnat i silon? Medverkande: Christer Jonsson, ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsråd i Region Kalmar, Centerpartiet. Lina Nordquist, forskare och ledamot socialutskottet, Liberalerna. Fabian Bolin, medgrundare, WarOnCancer. Anna Johansson, moderator, Bristol-Myers Squibb. Kontakt: Anna Johansson, Governmental Affairs Manager Event-ID: 59806

● Är nöjda medarbetare nyckeln till hållbar tillväxt? Tid: 15:45–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen 4.2 Platsbeskrivning: Entreprenörshubben Karta: E12 Beskrivning: Hållbarhet är avgörande både för enskilda företag och för samhället i stort. Hur skapas både långsiktig tillväxt och ett sunt arbetsliv? Företags värdeutveckling står i direkt relation till medarbetarnas välmående och engagemang, men hur uppnås det? Medverkande: Mårten Westberg, VD, Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys. Kontakt: Ida Karlbom Event-ID: 58392

Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Care to translate AB, Semantix AB Ämne: Digitalisering Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B11 (markplan) Karta: G11 Beskrivning: Språkbarriärer skapar betydande problem inom hälso- och sjukvården. På vilket sätt kan digitala språkverktyg ersätta eller komplettera de traditionella tolkarna? Medverkande: Linus Kullänger, VD, Care to translate AB. Mattias Schain, affärsutvecklingschef on demand-tolkning, Semantix AB. Pia Malmquist, funktionsenhetschef barnakuten, Nya Karolinska sjukhuset. Kontakt: Mattias Schain Event-ID: 59763

1239

● Nära vård – vad krävs för att klara

7239

● Eftersnack: Våldsmonopol - strukturell rasism och övervåld inom ordningsmakten Tid: 15:50–16:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Integration/mångfald Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården Karta: I9 Beskrivning: Det har rapporterats om flertalet incidenter med övervåld mot icke-vita från ordningsvakter. Medias granskningar visar på rasprofilering inom polisen. Vad innebär vårt våldsmonopol för en icke-vit? Går det att behålla ett våldsmonopol där våldet påverkas av strukturell rasism? Vad tycker du? Kontakt: Milva Jansson, Projektledare Syregården Event-ID: 57568

omställningen av vård och omsorg?

9

Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting Ämne: Vård och omsorg Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lojsta Karta: F12 Beskrivning: Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Vad krävs av de ansvariga aktörerna och vilka hinder måste rivas? Medverkande: Anders Knape, ordförande, SKL. Lena Hallengren, socialminister, Regeringen. Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef, Östersunds kommun. Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung. Kontakt: Paola Felicetti Event-ID: 58749

Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, Play’n GO Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Det har hänt mycket i spelbranschen sedan den reglerades. Hur har de nya förutsättningarna påverkat branschen? Vad har varit bra och dåligt? Vilka har gagnats och inte? Hur skapar vi ännu bättre förutsättningar framåt? Medverkande: Patrik Hofbauer, vd, Svenska Spel. Dersim Sylwan, Sverigechef, Kindred. Katarina Andersson, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 55590

● Hur får vi hemmasittare tillbaka till skolan?

● Medicinskt folkmord – massmord i Kinas organtransplantationsindustri

Tid: 15:30–16:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H322 Karta: G10 Beskrivning: Hur påverkas barn och ungdomar av att inte gå i skolan? Vilka följder får det för eleven och anhöriga? Medverkande: Torvid Hafström, VD, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström Event-ID: 58259

Tid: 16:00–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR (International Society for Human Rights Sweden Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H308 Karta: G11 Beskrivning: Kina utför flest organtransplantationer i världen men har få frivilliga donatorer. Regimen erkänner att organ från dödsdömda används. Detta förklarar dock bara en liten del av transplantationerna. Baserat på över tio års undersökningar avslöjas den verkliga källan till organen. Medverkande: Manyan Ng, Kinakännare, styrelseledamot, IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte). Peter Ebertz, Moderator, ISHR Sweden (International Society for Human Rights). Kontakt: Bolette Ebertz, Socionom, styrelseledamot Event-ID: 56008

61724

72389

● Vad gör samhällsbyggnadssektorn med all data från en uppkopplad värld? Tid: 15:40–16:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 27 Karta: J17 Beskrivning: Allt mer blir uppkopplat och vi har möjlighet att följa och analysera information på ett helt nytt sätt. Hur använder vi datan för att effektivisera byggprocessen och hela samhällsbyggnadssektorn? Utvecklingen väcker också frågor om varför och hur vilken information lagras? Medverkande: Anne Graf, CEO, Hydro66. Joachim Dekker, Affärsområdeschef Norden och Polen, Autodesk. Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling. Kontakt: Fredrik Bauer Event-ID: 57358

23

● Vår livsstil hotar världen. Hinner vi ställa om? Och varför väcker Greta så starka känslor? Tid: 15:45–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiatives of Change, Initiativ Samutveckling Ämne: Klimat/miljö Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Är det inte överdrivet i alla fall? Jag har jobbat hårt i hela mitt liv för min standard och möjlighet att resa och konsumera som jag vill. Men, det är klart om Golfströmmen har stannat av 15%? Storm, skyfall, torka, översvämningar ökar? Om miljarder människor blir

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Sex månader efter spelregleringen – hur ser framtiden ut?

139

2

● Facts and fiction – Russian media about the Nordics and vice versa Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet Ämne: Media/journalistik Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Tavernatältet Karta: E12 Beskrivning: Relations between the West and Russia are strained and it is evidently exposed among other things, by how Russian media reports on the Nordic countries - and how Nordic media reports on Russia. The tone is geared and sheared, inaccuracies are not rare. Medverkande: Sharon Jåma, journalist, moderator och programledare. Vladimir Pozner, Rysslandsexpert i media och kommunikation. Anna - Lena Laurén, Utrikeskorrespondent i Moskva, Dagens nyheter och Hufvudstadsbladet. Leif Lönsmann, Senior Advisor & Board Member, Nordic Journalist Centre. Anna Rudels, Kommunikationschef, Svenska institutet. Kontakt: Annika Nummelin, kommunikationsrådgivare Event-ID: 56146

672539


MÅNDAG 1 juli ● Varför är privata utförare mer effektiva än Arbetsförmedlingen och kommunen?

● Spänningsfall i svensk konjunktur – hur ser vi till att ha el när vi behöver den?

Tid: 16:00–16:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Karta: L12 Beskrivning: Vad blir vinsterna när arbetsförmedling reformeras och uppdraget att matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben läggs på privata aktörer? Medverkande: Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Nedjma Chaouche, Moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 56157

Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vätgas Sverige, PowerCell Sweden, myFC, Mariestads kommun, Impact Coatings, Energigas Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Skeppsbron 12 Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2 Karta: H6 Beskrivning: Efterfrågan på el ökar snabbare än kapaciteten hinner byggas ut. Hur kan svenska kommuner bygga ut sin lokala industri och samtidigt klara av energiförsörjningen? Kontakt: Charlotte Askari, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56740

612389

● Slow fashion, re-make och återbruk - inspiration och idéer som håller Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Erikshjälpen, Erikshjälpen Second Hand, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Hållbarhet Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: I takt med ökad kunskap om klimatförändringarna ökar intresset för en hållbar livsstil. Kan vi konsumera hållbart? Hur måste vårt samhälle förändras? Måste man ha en viss stil för att klä sig hållbart eller handla second hand? Kan vi både rädda världen och odla ett intresse för mode och inredning? Medverkande: Karin Staberg, Chef Butikskommunikation, Hållbarhetsinfluencer, Erikshjälpen Second Hand. Johanna Olaison, Enhetschef, Studieförbundet Bilda Öst. Emma Sundh, Journalist, Stylist, Hållbarhetsinfluencer. Mattias Ingeson, Second hand-konsument, Regionchef, Studieförbundet Bilda Sydöst. Kontakt: Mattias Ingeson, Regionchef Event-ID: 56375

1239

● Vad lärde sig talmannen av regeringskrånglet? Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan, H232 Platsbeskrivning: Svenska Dagbladets tält Karta: G9 Beskrivning: Sex månader har gått sedan Sverige till sist fick en regering. Vad tar talmannen med sig inför framtiden? Medverkande: Hannes Delling, Politikreporter, Svenska Dagbladet. Andreas Norlén, Talman, Sveriges Riksdag. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad Event-ID: 56483

12389 ● Är Gud emot Brexit?

Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda Ämne: EU Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen Karta: I20 Beskrivning: Det var några djupt troende katoliker som kom att grundlägga det europeiska samarbetet i det som idag heter EU, inspirerade av den katolska kyrkans sociallära. Andra kristna har också kommit att gilla EU. Är Gud helt enkelt för EU, eller finns det andra ståndpunkter som kan förankras i kristen tro? Medverkande: Ulf Bjereld, Statsvetare, ordf i Socialdemokrater för tro och solidaritet, Socialdemokrater för tro och solidaritet. Charlotta Levay, Docent, vice ordf för Idéinstitutet Civitas, ledamot i Tidskriften Signums redaktionskommitté, Idéinstitutet Civitas, Tidskriften Signum. Katrine Marçal, Författare och journalist, bosatt i Storbritannien. Stefan Swärd, Statsvetare, pastor och ordf i Svenska Evangeliska Alliansen, Svenska Evangeliska Alliansen. Thomas Idergard, Moderator, Newmaninstitutet/ Tidskriften Signum. Kontakt: Thomas Idergard Event-ID: 56568

234

● Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringens

73

9

● Sveriges största nya forskningsanläggningar byggs utan genomarbetad strategi Tid: 16:00–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet Ämne: Forskning Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Sverige har investerat tiotals miljarder kronor i forskningsanläggningar, men det saknas en omfattande nationell strategi för maximerad avkastning och för långsiktig finansiering. Hur tar vi gemensamt ansvar för detta? Medverkande: Fredrik Hörstedt, Vice President of Utilisation, Chalmers University of Technology. Ian McNulty, Interim Director, MAX IV Laboratory. John Womersley, Director General, European Spallation Source ERIC. Anna Sandström, Science Policy and Relations Director Europe, AstraZeneca. Magnus Wikström, Executive Vice President, BillerudKorsnäs. Stacey Sörensen, Pro Vice-Chancellor for Research and Research Infrastructure, Lund University. Ingmar Persson, Professor at the Department of Molecular Sciences, SLU. Roger Haddad, Vice Chairman. Elisabeth S. Kontakt: Kevin Bishop, Vicerektor Event-ID: 57238

72349

● Involvering, nyskapande och resultatfokus. Är det dina möten vi talar om? Tid: 16:00–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gaia Leadership Ämne: Kommunikation/information Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B22 Karta: G11 Beskrivning: I vår tids samhällsutmaningar behövs fler samtal, i nya konstellationer och med högre effekt. Verklig dialog i en möteskultur där det finns psykologisk trygghet och öppenhet, där vi vågar utmana varandra till samskapande och utveckling. Medverkande: Elisabeth Ahremark, Partner, Gaia Leadership. Lotten Tegstam Welinder, Partner, Gaia Leadership. Kontakt: Elisabeth Ahremark Event-ID: 57601

739

● Sanning eller smutskastning – hur privat får dokumentärfilmen vara? Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Utgivarna, Expressen Ämne: Media/journalistik Plats: Donners plats, H423 Platsbeskrivning: Expressens stora scen Karta: I11 Beskrivning: När går dokumentärfilmen över gränsen? När är den som bäst? Och varför gör dokumentärerna succé just nu? Medverkande: Ingemar Persson, programchef, SVT. Thomas Mattsson, chefredaktör, Expressen. Viveka Hansson, programchef och ordförande, TV4 och Utgivarna. Anna Herdenstam, journalist och programledare, Expressen. Kontakt: Patrik Hadenius, vd Event-ID: 58126

12349

● Framtidens förpackningar – en hållbar historia?

Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Psykisk hälsa-huset, Natur & Kultur Ämne: Digitalisering Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Vi bråkar med våra barn om skärmtid och svarar på jobbfrågor så fort det plingar till. När digitala tjänster tävlar om vår tid är det lätt att bli distraherad. Vilken roll spelar tiden framför skärmen för hur vi mår? Vad händer när skärmanvändandet går överstyr? Medverkande: Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet. Björn Hedensjö, psykolog, Wemind. Kontakt: Annika Schildt, kommunikationsansvarig högskola Event-ID: 56648

Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tomorrow’s Trädgård Ämne: Innovation Plats: Mellangatan 15 Karta: K12 Beskrivning: Framtidens förpackningar är smarta, hållbara och lönsamma. EU-parlamentet har nu röstat för ett förbud av engångsartiklar i plast och efterfrågan på förnybara förpackningar ökar. Hur kan vi accelerera arbetet med att ta fram hållbara förpackningar? Medverkande: Petra Einarsson, VD, Billerud Korsnäs. Lena Danielsson, Innovationschef, The Absolut Company. Martin Petersen, CEO, ecoXpac. Arne B Andersson, Nordic E-commerse Advisor, PostNord. Klara Adolphson, Director Organisational and Leadership design, moderator, PWC Experience Center. Kontakt: Joanna Sundström, CEO Event-ID: 59107

● Längre än ögat når - går vägen till en mer

● Meningen med bistånd – hur EU hamnat snett och vägen tillbaka

likvärdig skola via ögonskanning och AI?

Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CONCORD Sverige - arbetsgrupper för AidWatch och MFF Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i Världen Karta: I12 Beskrivning: Intåget av migrationspolitiken i EU:s bistånd är ett av de stora trendbrott vi kunnat se under EU-parlamentets förra mandatperiod. Just nu pågår förhandlingar om EU:s långtidsbudget som kan få långtgående konsekvenser för hur EU:s bistånd används under kommande år. Kontakt: Hans Reuterskiöld, Kommunikationsansvarig Event-ID: 59493

möjligheter utan att bränna ut oss?

172349

Tid: 16:00–16:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EY Ämne: Utbildning Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Kopparsalen Karta: J11 Beskrivning: Ett AI-baserat ögonskanningsverktyg kan hjälpa oss att tidigt upptäcka lässvårigheter. Verktyget kan även hjälpa oss att se mönster och skillnader i läsutveckling mellan klasser, skolor och kommuner. Hur kan vi förklara dessa skillnader och vilka lösningar skapar en mer likvärdig skola? Medverkande: Anders Bergström, Skolchef, Skellefteå kommun. Lars Lingman, Senior project manager/strategist, RISE. Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Sara Penje, Utvecklingschef, Lidingö stad, Lärandeoch kulturförvaltningen. Linda Marklund, Senior Manager, EY. Sara Shamekhi, Manager, EY. Kontakt: Tom Bernerskog, Marketing Manager Event-ID: 56649

723

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

239

1723


MÅNDAG 1 juli

74

● How can Germany and Sweden become world leaders in the digital economy? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tysk-Svenska Handelskammaren, SAP m fl Ämne: Innovation Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Volkswagen Groups tält och trädgård Karta: I12 Beskrivning: The digital economy is developing rapidly and Europe is falling behind USA, China and others. How can Sweden and Germany make use of their close innovation partnership to create conditions for becoming leaders in the digital age? Medverkande: Stephanie Kaiser, Member of the German Digital Council, Founder and MD at Heartbeat Labs. Anna Eriksson, Director General, Swedish Agency for Digital Government, DIGG. Nils Herzberg, Global Head Strategic Partnerships, Digital Supply Chain, SAP, Founding Member of Open Industry 4.0 Alliance. Johan Svenningsson, CEO, Uniper Sweden. Nicklas Berild Lundblad, VP Public Policy Planning, Google. Manfred Schüler, Deputy Head of Mission, German Embassy. Ralph-Georg Tischer, MD, German-Swedish Chamber of Commerce. Ulf Wickbom, Moderator. Kontakt: Malin Johansson, Kommunikationschef Event-ID: 59648

2

● Finns det något att lära av brottsbekämpningen i New York? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H334 Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong Karta: H12 Beskrivning: Under de senaste decennierna har den anmälda brottsligheten minskat kraftigt i New York. Vilka är framgångsfaktorerna? Handlar det om fler poliser, hårdare tag och nolltolerans, eller finns det andra förklaringar? Kan vi i Sverige lära oss något av brottsbekämpningen i New York? Medverkande: Olle Wästberg, F.d. generalkonsul i New York. Per Eriksson, VD, City i Samverkan. Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige. Marika Johansson, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare Event-ID: 59845

försäkringar Uppsala, Länsförsäkringar Östgöta, Mimerse, Region Östergötland, Understand, Viable Cities, Yoga institutet Ämne: Hållbarhet Plats: Helge Ands, kyrkoruin, Norra kyrkogatan 3G Karta: K24 Beskrivning: Intresset för filantropi har vuxit de senaste åren. Samtidigt har entreprenörskapsscenen allt mer börjat adressera de stora mänskliga utmaningarna. Hur kan finansiering, nya affärsmodeller och nya samarbeten driva främjandet av psykisk hälsa? Medverkande: Sophie Nachemson-Ekwall, Forskare - Institutional investments, Stockholm School of Economics. Thomas Bokström, Projektledare - Social & Health Impact Center, Rise. Elise Lilliehöök, Deputy CEO, 29k. Linus Zackrisson, Ordförande, Understand. Cecilia Karlsson, Processledare, Digitalwell arena. Krim Talia, Affärsområdeschef Life Science, Rise. Kontakt: Oscar Sellhed, Projektledare Event-ID: 58076

729

● Vem tar ansvar för att Svensson rör på sig på rätt sätt för att främja hälsan? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden) Ämne: Vård och omsorg Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: SAL D-24 Karta: F10 Beskrivning: En hållbar utveckling förutsätter en frisk befolkning som håller för de påfrestningar de utsätts för. En av de viktigaste faktorerna för folkhälsa är fysisk aktivitet. Vem har ansvaret för att befolkningen rör på sig och tränar på rätt sätt i rätt ålder och i enlighet med deras fysiska status? Medverkande: Michail Tonkonogi, Professor i medicinsk Vetenskap, Högskolan Dalarna. Evelina Kogsta, Branschansvarig, Friskvårdsföretagen - Almega. Johan Hultberg, Politiker, Moderaterna. Karin Strömqvist Bååthe, Moderator, Social Venture Network Sweden. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 58090

72349

● Bostad - en rättighet, inte en handelsvara

Tid: 16:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jordens Vänner Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamnplan, H215 Karta: G9 Beskrivning: Vi undersöker samtidsfenomenet klimatångest genom performancekonst. Du guidas genom olika procedurer som fördjupar förståelsen för din existerande eller icke-existerande klimatångest. Medverkande: Linda Berlin, Performancekonstnär, Högtrycket performance. Vivi Lindberg, Performancekonstnär, Högtrycket performance. Kontakt: Charlotte Lundqvist Event-ID: 60008

Tid: 16:00–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: We Effect Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio Platsbeskrivning: Biograf Roxy Karta: O13 Beskrivning: Närmare 900 miljoner människor lever i slum och kåkstäder. Samtidigt ökar spekulationen i bostäder som en handelsvara och den globala bostadskrisen växer – även i Sverige. Vem betalar priset? Finns det alternativ? Medverkande: Leilani Farha, Special Rapporteur on the Right to Housing, UN. Fredrik Gertten, dokumentärfilmare. Anna Tibblin, moderator, generalsekreterare, We Effect. Anders Lago, förbundsordförande, HSB. Mårten Lilja, vice vd och chef affärsområde Bostad, Riksbyggen. Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen. Kontakt: Andrea Lilja, Advisor Private Sector Collaboration Event-ID: 58186

● Unga och makthavare – Hållbar politik

● Därför är hållbarhet HR-chefens nästa stora utmaning

Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Fryshuset Ämne: Barn/ ungdom Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan Karta: H10 Beskrivning: Hur involveras unga i det politiska arbetet att nå de globala målen? Vad ser unga att makthavare behöver göra för att möjliggöra ungas involvering? Kontakt: Camila Salazar Atías Event-ID: 57082

Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aktuell Hållbarhet Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Aktuell Hållbarhet Arena Karta: J13 Beskrivning: Morgondagens talanger är värderingsdrivna och många väljer arbetsplatser utifrån hur företag och organisationer bidrar till att lösa våra samhällsutmaningar. Kontakt: Susanna Ullman Event-ID: 58514

12349

● Hur hanterar vi vår klimatångest?

239

238

● Hur skapar vi en rörelserik stad? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Umeå kommun, Regeringskansliet - Utredningen Samordning för bostadsbyggande Ämne: Innovation Plats: Strandgatan 16A Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården (även tillgänglighetsanpassad ingång från Danzigergränd 3). Karta: J14 Beskrivning: Hur samarbetar kommun och stat för att planeringen ska maximera ”rörelserikedomen” i alla vardagssituationer. Hur kan planering och arkitektur bidra till att stärka sådana värden i stadsutvecklingen? Medverkande: Johan Edstav, Särskild utredare, Regeringskansliet - Utredningen Samordning för bostadsbyggande. Tomas Strömberg, Stadsarkitekt, Umeå kommun. Kontakt: Albert Edman, Verksamhetskoordinator Strategisk utveckling Event-ID: 57622

12349

● En flytande start – klimatomställningen av tunga transporter Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedegas, Svensk Sjöfart Ämne: Klimat/miljö Plats: Hästgatan 2 Platsbeskrivning: Restaurang Italienaren Karta: J12 Beskrivning: Hur behöver marknadsförutsättningarna se ut för en fortsatt progressiv utveckling både till sjöss och för tunga transporter på land? Hur ser marknadsutvecklingen ut och vad är affärskritiska faktorer enligt branscherna? Medverkande: Åsa Pettersson, Head of Public Affairs & Sustainability, Scania. Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland AB. Tryggve Möller, VD, Terntank. Åsa Burman, Verksamhetschef, Lighthouse. Mattias Backmark, Affärsutvecklingschef, Preem. Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood. Johan Zettergren, Moderator, VD, Swedegas. Kontakt: Saila Horttanainen, Chef Kommunikation och Hållbarhet Event-ID: 57744

23

● Investeringar i samtiden för framtiden - för vår psykiska hälsa Tid: 16:00–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsförsäkringar Gotland, Region Gotland, Region Stockholm, Rise, itch, Svenska kyrkan, Dark Matter Labs, Linkura, Digitalwell arena, 29k, Ekskäret, Blue Call, Hälsans natur, Läns-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

3

1724

● Innovativt ledarskap – luddigt eller framgångsrikt? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer Ämne: Annat Plats: Strandvägen, H521 Platsbeskrivning: Offentliga Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan Karta: E10 Beskrivning: Ny generation ställer krav på och sätter press på dagens chefer. Hur ska man navigera sig i en uppsjö av nya ledarskapsteorier? Plattityder eller konkreta tips? Medverkande: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer. Lena Sköld Hultberg, HR-direktör, Migrationsverket. Kontakt: Mattias Westerdahl, Marknadskoordinator Event-ID: 58824

234

● Stavas svaret på det positiva och hälsosamma åldrandet gemenskap? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden ideell förening, Bovieran Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: SeniorVärlden, Arenan för erfarna tankar/Tält News55 Karta: E13 Beskrivning: Med utgångspunkten i ett pågående forskningsprojekt i Kalmar lyfts frågan som många av oss ställt, vad är svaret på ett positivt och hälsosamt åldrande eller hur ser vägen för det goda åldrandet ut? Medverkande: Liberta Mehmedi, Moderator, projektledare, SeniorVärlden. Sören Runsteen, VD, Bovieran. Börje Bjelke, Professor, Oslo universitet. Kontakt: Petter Ahlström, PhD, Generalsekreterare Event-ID: 59337

239

● Hur rustad är du för en samhällskris? Tid: 16:00–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Lottakåren Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården - Innescenen Karta: I9 Beskrivning: När det oväntade händer och Sverige släcks ner - hur har du förberett dig? Vad behöver du vara förberedd på? Vad innebär civilt försvar egentligen? Kan du säkerställa din och din familjs grundläggande behov av mat, värme, vatten och kommunikation? Medverkande: Maria Öst, Kommunikatör, Svenska Lottakåren. Ulla Bäckström, Kårchef, Gotlands lottakår. Anna Andersson,


MÅNDAG 1 juli Utredare, Energimyndigheten. Johan Lundberg, Samordnare för kris -och beredskapsfrågor, Länsstyrelsen i Gotlands län. Kontakt: Maria Öst, Kommunikatör Event-ID: 58117

3

● Forskning - en bra affär för näringslivet Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Ämne: Näringsliv Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Ingen kan vara emot att alla forskningsresultat som kan bidra till att utveckla företags produkter och tjänster ska komma till nytta. Men att nå dit är lättare sagt än gjort. Medverkande: Marianne Dicander Alexandersson, Styrgruppsordförande, Research2Business, IVA. Saeid Esmaeilzadeh, Serieentreprenör, Serendipity Group. Peter Funk, Professor, Mälardalens högskola. Malin Mohr, Projektledare, Research2Business, IVA. Paul Pettersson, Rektor, Mälardalens högskola. Carl-Henric Svanberg, Preses, IVA. Tuula Teeri, Vd, IVA. Nina Åxman, Fabrikschef, Bombardier Transportation. Jan Westberg, Moderator, IVA. Kontakt: Malin Mohr, projektledare Event-ID: 57131

2

● OS och andra idrottsevenemang lyfter och utvecklar hela Sverige Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Handel Ämne: Besöksnäring Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Platsbeskrivning: Handelns hus Karta: I12 Beskrivning: Frågan om idrottsevenemangens betydelse är viktig och alltid i hetluften. Inte minst nu när vi står inför ett eventuell OS. I exportstrategin lyfts evenemang som en viktig del i att främja exporten och ur ett besöksnäringsperspektiv är det en möjlighet för att hålla hela landet levande. Medverkande: Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet. Susanne Andersson Pripp, ordförande, Svensk Turism AB. Mats Hedenström, moderator, Svensk Handel. Kontakt: Martina Björnlund Event-ID: 58530

72

● Våldsbejakande extremism - ett hot mot välfärden? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Näringsliv Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: Hur gör vi samhället mer motståndskraftigt där statliga myndigheter, kommuner och organisationer mer samordnat och effektivt bidrar till att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism? Medverkande: Jonas Trolle, Chef för CVE (Center mot våldbejakande extremism). Petra Stenkulla, polismästare, Chef utredningsenhet Syd. Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen. Lars Åberg, journalist och författare. Christer Mattsson, föreståndare vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet. Lena Salomon, Moderator, PwC. Kontakt: Lena Salomon Event-ID: 58353

139

● Så kan Sverige säkra världens bästa tandvård Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Praktikertjänst Ämne: Vård och omsorg Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: Hur kan tandvårdsyrket bli mer attraktivt igen och vad krävs för att säkerställa en jämlik tandvård även i framtiden, där kvaliteten säkerställs och förebyggande åtgärder fortsatt är centrala? Medverkande: Anders Jonsson, Praktikertjänst (moderator). Urban Englund, leg. tandläkare och ordförande, Praktikertjänst. Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör Region Uppsala och ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening, Praktikertjänst. Veronica Palm, särskild utredare, tandvårdsutredningen. Elisabeth Wärnberg Gerdin, ordförande, Svensk Samhällsodontologisk Förening. Kontakt: Vidar Lindgren Event-ID: 58805

7349

● AI-samhället - utopi eller mardröm? Om etik i en digitaliserad värld Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CSR Sweden, Handelshögskolan i Stockholm Ämne: Hållbarhet Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Du, staten, eller kapitalet - vem ska ha rätten till din persondata? Hållbar digitalisering är ett minst sagt komplext och stort område som hållbarhetsansvariga på bolagen ska hantera. Medverkande: Sebastian Krakowski, Handelshögskolan i Stockholm. Susanna Salwén, IBM. Ida Stenberg Bohman, Tieto. Scarlett Roa, Svenska Spel. Olof Hernel, EQT. Lena De Geer, Nordic Entertainment Group. Kontakt: Marianne Bogle Event-ID: 58370

7239

● Vad får lärare göra och inte göra i klassrummet för att upprätthålla trygghet och studiero? Tid: 16:10–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barn- och Elevombudet BEO Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Seminarierummet Gotländska ljuset Barnrättstorget Karta: K14 Beskrivning: Skolans personal måste säkerställa att det råder trygghet och studiero i klassrummet men det får inte ske med kränkningar. Medverkande: Caroline Dyrefors Grufman, Barnoch elevombud, Barn- och elevombudet, BEO. Ebba Kock, ordförande, Sveriges Elevkårer. Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas Riksförbund. Isak Skogstad, lärare och skribent. Georgios Karpathakis Jaenson, grundare av Underbara

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

75

ADHD. Maud Larsen, moderator, Skolinspektionen. Kontakt: Lisette Wiklund, Kommunikatör Event-ID: 57088

61723

● Opinionskoll – Moderaterna Tid: 16:15–16:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Vi presenterar och analyserar Moderaternas senaste siffror. Hur ser opinionstrenden ut? Och vilka är partiets viktigaste frågor i dag enligt deras väljare? Medverkande: Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Ipsos. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56423

12349

● Hur kan svenska städer bli klimatneutrala till 2030? Hur får vi ett gott liv i staden för alla? Tid: 16:15–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Viable Cities Ämne: Klimat/miljö Plats: Teaterskeppet, fartyg Platsbeskrivning: Teatersalongen Karta: F7 Beskrivning: Städerna står för 80% av klimatutsläppen och städers agerande kommer avgöra hur vi lyckas i att ställa om till klimatneutralt. Till hösten kraftsamlar ett tiotal svenska för att bli klimatneutrala redan 2030. Hur satsar svenska städer tillsammans för att accelerera denna omställning? Medverkande: Allan Larsson, ordförande, Viable Cities. Olga Kordas, programchef, Viable Cities. Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova. Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten. Ingrid Pettersson, generaldirektör, Formas. Indy Johar, expert systeminnovation, Dark Matter Laboratories. Axel Darvik, 1e v ordf miljö- och klimatnämnden, (L) Göteborgs stad. Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, (S) Umeå kommun. Rickard Malmström, kommunalråd med ansvar för klimat, miljö, natur och gata, (MP) Uppsala kommun. Åsa Minoz, moderator, Viable Cities. Kontakt: Åsa Minoz, Kommunikationsstrateg, programsamordare Event-ID: 58954

1739

● Dum och lat? Myter om obesitas Tid: 16:15–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksförbundet HOBS – Hälsa Oberoende av Storlek, Novo Nordisk Ämne: Vård och omsorg Plats: Södra kyrkogatan 11 Platsbeskrivning: Vid Stora Torget Karta: L19 Beskrivning: Går det att avliva myterna om att personer med obesitas är ”lata och dumma”? Vad krävs för att sjukvården och samhället ska acceptera att obesitas är en sjukdom? Vilket ansvar måste sjukvården nu ta - och hur säkerställs patientens viktiga roll som kunskapsbärare? Medverkande: Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet HOBS (Hälsa Oberoende av Storlek). Petter Odmark, analyschef, Re-Think. Gilbert Tribo, ordf hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne, (L) ledamot SKL:s sjukvårdsdelegation. Talla Alkurdi, 2:e vice ord hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Stockholm, (S) ledamot SKL:s sjukvårdsdelegation. Kajsa Järvholm, psykolog, expertgruppen obesitas, Region Skåne. Mats Eriksson, moderator, Reform Society, fd regionstyrelsens ordf (M), Region Halland. Kontakt: Jenny Vinglid, generalsekreterare Event-ID: 59645

39

● Storstadspark – så kan det bli om alla drar åt samma håll Tid: 16:15–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ByggVesta Ämne: Byggande Plats: Trappgränd 1 Platsbeskrivning: Stadsutvecklingsdagarna Karta: L10 Beskrivning: Järvafältet har potential att bli en unik tillgång för de boende i nordvästra Stockholm. Runt fältet kommer en stor del av regionens nya bostäder att byggas och en aktivitetsfylld storstadspark skulle kunna lyfta attraktionen i många närliggande stadsdelar. Medverkande: Gustav Hemming, regionråd med ansvar för samhällsplanering, Region Stockholm. Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad. Stefan Bergström, kommunalråd, Sundbybergs stad. Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare. Måns Tham, universitetsadjunkt, Måns Tham/KTH. Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development. Jenny Jonsson, ägarrepresentant, Bansvik Holding. Lukas Forslund, Moderator. Kontakt: Nanna Mannerfelt Event-ID: 59811

7239

● Vilka är de konkreta lösningarna för att effektivisera samhällsbyggnadssektorn genom digitalisering? Tid: 16:15–16:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 27 Karta: J17 Beskrivning: Samhällsbyggnadssektorn är i startgroparna för den verkliga digitala transformationen, men vad är nästa steg? Hur går vi från idé till konkret handling och förändring? Vilken utveckling kan vi vänta oss den närmaste tiden? Medverkande: Urban Månsson, VD, Svensk Byggtjänst. Kristina Gabrielii, Programchef, Smart Built Environment. Lotta Wibeck, Ansvarig Digital Hub, Skanska. Hampus Rosenqvist, Partner, TPO. Joachim Dekker, Affärsområdeschef Norden och Polen, Autodesk. Viktor Broberg, VD och grundare, BuildSafe. Anne Graf, CEO, Hydro66. Fredrik Bauer, Moderator, TPO / Mötesutveckling. Kontakt: Fredrik Bauer Event-ID: 57360

23


MÅNDAG 1 juli

76

● Hur stöttar vi barn och ungdomar med särskilda behov att klara skolan och inkluderas i samhället? Tid: 16:15–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Abilia AB Ämne: Barn/ ungdom Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Övre Karta: J11 Beskrivning: Siffror pekar på att endast 35% av de med kognitiva funktionsnedsättningar, såsom ADHD och autism, är i arbete. Tidiga insatser minskar risken för att hamna i utanförskap. Hur skapar vi en inkluderande skola och lärmiljö som gör det möjligt för alla att klara av skolan och bli delaktiga i samhället? Medverkande: Tove Christiansson, VD, Abilia AB. Agneta Söder, Ombudsman, Autism- och Aspergerförbundet. Annelie Karlsson, Föreläsare, utbildare och handledare, Funkkonsulten. Kontakt: Mikael Wester Event-ID: 58385

3

● Patientmedverkan – tillgång eller bara alibi? Tid: 16:20–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Cerner Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Platsbeskrivning: Hälsodalen, Bryggan Karta: L12 Beskrivning: Vården kretsar kring patienterna. Trots detta utvecklas hälso- och sjukvården vanligtvis utifrån professionella uppfattningar om hur vård ska levereras. Är det dags att gå ifrån att utforma vård för patienter, till att utforma vård med patienter? Eller är de bara ett alibi? Medverkande: Fredrik Lindén, Moderator. Anna Saur Öberg, Patient- och medborgaransvarig SDV, Region Skåne. Peter Ekolind, Patientrepresentant SDV, Region Skåne. Johanna Ulfvarson, Sakkunnig forskning och eHälsa, Svensk Sjuksköterskeförening. Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner. Kontakt: Julia Barne Event-ID: 56787

1739

● Arbetsförmedlingen reformeras i grunden – hur ser ministerns vision ut? Tid: 16:30–16:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Donners plats, H423 Platsbeskrivning: Expressens valscen Karta: I11 Beskrivning: Hur föreställer sig arbetsmarknadsministern att jobb förmedlas när Arbetsförmedlingen förlorar sin gamla roll? Medverkande: Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Socialdemokraterna. Karolina Skoglund, programledare, Expressen TV. Kontakt: Linnéa Pettersson Event-ID: 55903

123849

● Kan tekniken ersätta arbetsförmedlarna i nya Arbetsförmedlingen? Tid: 16:30–16:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Karta: L12 Beskrivning: Kan digitaliseringen av Arbetsförmedlingen ersätta arbetsförmedlarna och vad händer med de arbetssökande som inte klarar av att hantera tekniken? Medverkande: Eva Nordmark, ordförande, TCO. Nedjma Chaouche, moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 56163

612389

● Hur ska folk kunna bo och arbeta utanför storstäderna? Tid: 16:30–16:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Vilken betydelse har infrastruktur, arbetstillfällen och den sociala uppbygnaden i vårt land? Vad görs politiskt för att hela landet ska leva? Medverkande: Helena Lindahl, Näringspolitisk talesperson, Centerpartiet. Håcan Nilsson, Moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56554

23849

● The road to a robust cyber defence - Swedish and international perspectives Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedish Defence Associaton, Swedish Defence College, UK embassy Stockholm Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Platsbeskrivning: Oscarssalen Karta: K14 Beskrivning: What elements should offensive cyber defence capabilities build on and how should they be applied? How can democratic states relate to responsibilities associated with offensive capacity? Is there a role for civil-military collaborationand public-private partnerships? Medverkande: Anna Wieslander, Secretary General/Moderator, Swedish Defence Association. Fredrik Bynander, Head of Division Centre for Societal Security, Swedish Defence College. Marika Erikson, PhD candidate in Military Technology and International Law, Law in the Defence College and Uppsala Univ. Sophie Roberts, Dr., European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. Patrik Sternudd, Headquarters, Swedish Armed Forces. Kontakt: Minou Sadeghpour, Boardmember Event-ID: 57318

1239

● Klimatmatchen - hur ser egentligen vinnarna ut? Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Klimatrådet Jönköpings län, Region Jönköpings län, Jönköping Energi AB, Tosito AB, RISE Swecast AB, Värnamo energi AB, Husqvarna Group AB, Skanska, Castellum AB, Nässjö Affärsverk AB, Lantbrukarnas Riksförbund, Träcentrum, Länsförsäkringar Jönköpings län, FC-Gruppen, Friskis&Svettis Jönköping, Jönköping University, Atteviks, IKEA Jönköping, HSB Göta, GARO AB, Cybercom Sweden, OBOS, Ing 2 och Eksjö garnison, Länsstyrelsen Jönköpings län Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Smart Arena - Utvecklingskraft i Jönköpings län Karta:

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

E16 Beskrivning: Klimatarbetet accelererar, samtidigt ökar utsläppen. Går det att förstå vad organisationerna egentligen vill? Åt vilket håll de springer och varför? Går det avgöra vilken organisation som gör skillnad, på riktigt? Uppvärmningen är slut sedan flera år tillbaka, klimatmatchen är igång. Medverkande: Helena Jonsson, Landshövding, Klimatrådet Jönköpings län. Henrik Ny, domare, Forskare, BTH. Johan Litsmark, Naturskadespec., Länsförsäkringar. Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksam. Gert Jonsson, KSO, Vaggeryd. Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska. Peter Stenfelt, Affärsområdeschef, OBOS. John Wibrand, System Dev Director, Swegon. Henrik Dahlsson, Hållbara Transporter, Scania. Eva Lindqvist, Hållbarhetsspec., JM. Henrik Brodin, Affärsutv., Södra. Anders Freyschuss, Rådgivare, Svensk Ventilation. Carina Johansson, KSO, Gislaved. Kristina Cato, Hållbarhetschef, Cybercom. Kontakt: Andreas Olsson, Energi- och klimatstrateg, adminstration Klimatrådet Event-ID: 58969

239

● Kommun stänger högstadium i utsatt område - går skolsegregationen att lyfta? Tid: 16:30–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet Ämne: Utbildning Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lye/Lounge Karta: F12 Beskrivning: Skolresultaten i områden som präglas av social och ekonomisk utsatthet har diskuterats under en längre tid. Den skolsegregation som finns i Sverige beror i hög grad också på just boendesegregationen. I Örebro beslutade kommunen att lägga ner en skola i Vivalla. Vad kan och bör kommuner göra? Medverkande: Kristina Axén Ohlin, Andre vice ordförande, (M), Utbildningsutskottet. Margareta Borg, Skolchef, Örebro kommun. Emma Arneback, Forskare, Örebro universitet. Andreas Berg, Forskare, Örebro universitet. Sara Arvidson, Moderator, Örebro universitet. Sofia Sjöström, Moderator, Örebro kommun. Amir Sajadi, Ordförande och grundare, Järvaskolan. Anna Ekström, Utbildningsminister, (S), Utbildningsdepartementet. Kontakt: Charlotta Nordenberg, Projektledare Event-ID: 59116

1723

● Framtidens attraktiva städer Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Diös Fastigheter Ämne: Näringsliv Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Vinterträdgården Karta: J11 Beskrivning: Städerna blir viktigare för ekonomisk och social utveckling. Vad skapar framtidens attraktiva och smarta städer? Medverkande: Petter Stordalen, Grundare, Nordic Choice Hotels. Caroline Berg, Ordförande, Axel Johnson AB. Per Schlingmann, Författare. Henrik Lundmark, Fastighetschef, Diös Fastigheter. Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister. Anna Wikland, Sverigechef, Google. Berit Behring, Sverigechef, Danske Bank. Knut Rost, VD, Diös Fastigheter. Mia Forsgren, Moderator. Kontakt: Mia Forsgren, Kommunikationschef Event-ID: 59810

72

● Cirkulär Ekonomi Fas 2 - material och flöden i fokus när teori ska bli verkstad Tid: 16:30–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Innovationsprogrammet RE:Source Ämne: Hållbarhet Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Begreppet Cirkulär ekonomi är etablerat och medvetenheten kring dagens ohållbara resursuttag är hög. Nu är det dags för Fas 2, där fokus på rätt material och flöden är avgörande för att snabbt få stor effekt i omställningen mot en resursanvändning inom planetens gränser. Medverkande: Jonas Roupé, Insiktsbolaget. Anders Breitholtz, Material challenge Lab. Evalena Blomqvist, RE:Source. Houdini, Houdini. Louise Hård af Segerstad, Albaeco. Kontakt: Karolina Vikingsson, Projektkommunikatör Event-ID: 55954

1723

● Rätt studentbostäder, i rätt tid och till rätt pris? Tid: 16:30–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studentbostadsföretagen Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 41 Karta: I18 Beskrivning: Det råder brist på studentbostäder – men räcker dagens satsningar på att bygga mer? Hur kan vi bygga mer hållbart och attraktivt för studenter? Och hur kan dagens bestånd utnyttjas bättre? Medverkande: Per Bolund, Bostadsminister och språkrör, Miljöpartiet. Ingrid Gyllfors, VD, Stockholms studentbostäder. Matilda Strömberg, Ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Fredrik Hörstedt, Vicerektor, Chalmers. Stina Olén, Moderator, Studentbostadsföretagen. Kontakt: Stina Olén Event-ID: 57780

● Hur kan Sverige kombinera hållbar tillväxt med nya exportaffärer? Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sustainable Innovation, Svenska Industrikommunerna Ämne: Hållbarhet Plats: Teaterskeppet, fartyg Platsbeskrivning: Lilla matsalen Karta: F7 Beskrivning: Sverige har stor export och ett särskilt gott rykte inom clean tech-lösningar som kan bidra till hållbarhetsomställningen. Idag har många små och mellanstora företag svårt att komma ut på de stora internationella marknaderna. Vad behövs för öka den internationella exporten? Medverkande: Christer Asplund, Senior Advisor, Svenska Industrikommunerna. Peter Nygårds, Senior Advisor, Svenska Industrikommunerna. Roland Elander, Affärsutvecklingschef, Sustainable Innovation. Stina Billinger,


MÅNDAG 1 juli Statssekreterare, Näringsdepartementet. Mikael Karlsson, VD, ALMI Invest. Yasmina Ganse, Projektledare, Sustainable Innovation. Mats Karlström, Marknadschef, Ferroamp Elektronik AB. Kontakt: Roland Elander, Affärsutvecklingschef Event-ID: 57138

17239

● Agenda 2030 - Hur skapar vi samhällen i samklang med naturen och där alla får vara med? Tid: 16:45–18:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 2022 Initiative Foundation, Hållbar Utveckling Sverige AB, VATI of Sweden, Max Burgers, God Dryck Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: H5 Beskrivning: För att nå de globala målen behöver vi ändra vår livsstil och skapa samhällen där vi lever MED istället för mot naturen och där alla är delaktiga och välmående. Hur kan vi använda Agenda 2030 för att guida oss? Vad kan vi lära av urfolk och av historien? Kan vi öka takten med ett ”mellanmål” 2022? Medverkande: Jon Henrik Fjällgren, Artist, renskötare & Goodwill Ambassadör, 2022 Initiative Foundation. Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot & talesperson för biologisk mångfald, Miljöpartiet. Helena Lindemark, Stiftare & Vice ordförande / VD, 2022 Initiative Foundation & Hållbar Utveckling Sverige AB. Eva Vati, Ordförande / VD, 2022 Initiative Foundation & VATI of Sweden. Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef, Max Burgers. Kontakt: Helena Lindemark, Stiftare & Vice ordförande Event-ID: 55612

7239

● Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt? Tid: 16:45–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Försvarsmakten, Säkerhetspolisen Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem Platsbeskrivning: Soldathemmet Karta: P18 Beskrivning: Utvecklingen i omvärlden påverkar Sveriges säkerhet. Hoten har blivit svårare att identifiera och mer komplicerade att hantera. Hur ska vi förebygga, upptäcka och motverka hot i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt? Medverkande: Lena Hallin, C MUST, Försvarsmakten. Klas Friberg, Generaldirektör, Säkerhetspolisen. Annika Nordgren Christensen, Moderator. Kontakt: Karin Lorentzson Event-ID: 56088

234

● Skolan har kidnappat lärandet - lärande det nya svarta även för företag? Tid: 16:45–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lin Education Ämne: Utbildning Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Västsvenska Arenan Karta: E16 Beskrivning: Vad krävs kring innovativt lärande för att samhället ska kunna avancera och konkurrera på en global marknad? Har skolan exklusivitet på lärande eller borde företag ta för sig av frågan? Vem leder utvecklingen idag, skolan eller företagen? Medverkande: Jannie Jeppesen, VD, Swedish EdTech Industry. Maria Abrahamsson, Processledningschef, Lin Education. Martin Johansson, Loops Enterprise. Håkan Ingvarsson, Processledare, Lin Education. Linus Malmberg, VD, Cordial. Andreas Aurelius, Enhetschef Industriell Utveckling, Vinnova. Kontakt: Maria Abrahamsson Event-ID: 56558

17239

● Klimatduellen – Moderaterna möter Socialdemokraterna Tid: 16:45–17:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Moderaterna möter Socialdemokraterna för debatt och samtal om klimatfrågan. Medverkande: Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna. Hanna Westerén, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56852

12349

● Svenskt elflyg – önskedröm eller realistisk möjlighet? Tid: 16:45–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Chalmers Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Debatten om flyget och klimatet har svallat hög senaste året. Ordet flygskam är numera en svensk exportprodukt. Samtidigt talas det om elflyg. Kan batteridrivna flygplan bidra till att göra svenskarnas flygande klimatmässigt hållbart? Kan elflygsindustrin till och med bli en svensk exportnäring? Medverkande: Anders Forslund, vd, Heart Aero . Tomas Grönstedt, professor, Chalmers. Anders Lundbladh, flygmotorspecialist, GKN Aero /Chalmers. Anna Soltorp, hållbarhetschef, BRA Braathens regional airlines. Henrik Littorin, omvärldsanalytiker, Swedavia. Fredrik Bergling, moderator. Kontakt: Christian Borg, presschef Event-ID: 56873

12349

● Hjälpa eller stjälpa – så blir den nya kömiljarden Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sirona AB Ämne: Vård och omsorg Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Bryggarsalen Karta: G17 Beskrivning: Väntetiderna ökar i Sverige. Det nya politiska styret har tillkännagett en ny kömiljard. Tidigare kömiljard gav kortare väntetider men också oönskade effekter på den vård som inte omfattades av

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

77

insatsen. Hur ska den nya kömiljarden utformas för att säkra tillgänglig, preventiv och jämlik vård? Medverkande: Tobias Petrini, Moderator, Sirona AB. Göran Stiernstedt, Statlig utredare. Karin Båtelson, 1:a vice ordförande i Sveriges Läkarförbund och, ordförande i Sjukhusläkarna. Harald Grönqvist, Samordnare, SKL. Sara Riggare, Spetspatient. Levi Siljemyr, ansvarig för regiongemensam produktionsstyrning, VGR, Västra Götalandsregionen. Kontakt: Maria Ekman, Kontorschef Event-ID: 55869

17239

● Vad är egentligen Arbetsförmedlingens nya uppdrag? Tid: 17:00–17:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Karta: L12 Beskrivning: Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, men hur ser det nya uppdraget ut? Ingår samverkan med kommunerna i det nya uppdraget? Medverkande: Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister. Nedjma Chaouche, moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 56164

612389

● Cancerprevention och etik. Canceröverlevare - men sen då? Tid: 17:00–18:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket mot cancer, Doktorn.com Ämne: Vård och omsorg Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Teatern Karta: G17 Beskrivning: 40 % av cancer kan förebyggas. Men varför ser vi så få kampanjer? Och varför dröjer HPV-vaccinering för pojkar, liksom screening för tarmcancer och gynekologisk cancer? Hur går det efter en cancerbehandling med rehabilitering, ekonomi, karriär och sexliv? Skyddsnätet har alldeles för stora hål. Medverkande: Lena Hallengren, socialminister, (S). Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKL. Arja Leppänen, patientföreträdare, Bröstcancerföreningen Aurora. Ada Girnita, överläkare hudtumörenheten, Karolinska. Marie Stéen, patientföreträdare, ILCO. Anna-Lena Hogerud, Region Skåne, (S). Jennifer Andersson, patientföreträdare, Barncancerfonden. Acko Ankarberg, Socialutskottet, (KD). Marie Morell, SKL sjukvårdsdelegation, (M). Fatane Salehi, SWEDPOS. Margareta Haag, ordförande, NMC. Anders Åker, moderator, DOKTORN. Richard Rosenquist Brandell, professor, KI. Kontakt: Margareta Haag, ordförande Event-ID: 59036

72349

● Rökfria miljöer skyddar oss från tobak Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Yrkesföreningar mot Tobak Ämne: Klimat/miljö Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Ny lag om rökfria miljöer träder i kraft 1 juli 2019! Vi belyser de olika aspekterna och klargör de nya reglerna. Tobaksanvändare kommer att lättare lyckas med tobaksstopp och vi kommer att skyddas från tobak, helt i enlighet med Tobakskonventionen. Medverkande: Vidar Albinsson, Folkhälsostrateg, Hässleholms Kommun. Henrik Ripa, ledamot, Riksförb Visir (M). Birgitta Enmark, folkhälsoansvarig, Folktandvården Gävleborg. Johanna Reuterving Smajic, Tobaksfri Duo, Folktandvården Västervik. Miranda Nordström, ledamot, Tandvård mot Tobak. Ingrid Talu, ordförande, Lärare mot Tobak. Torbjörn Johansson, leg läkare, Läkare mot Tobak. Suzanne Bengtsson, ledamot, Riksförb Visir. Farida Al Albani, Partiordförande, Feministiskt Initiativ. Kontakt: Lena Sjöberg, kanslichef Event-ID: 59077

239

● Hur kan kunskap kring människans hälsa och friskhet användas för att motverka åldersfattigdom? Tid: 17:00–17:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: SeniorVärlden ideell förening Ämne: Forskning Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: SeniorVärlden, Arenan för erfarna tankar/Tält News55 Karta: E13 Beskrivning: Hälsa är detsamma som välstånd. Landet står inför stora utmaningar i samband med den ökade andelen äldre i samhället. Medverkande: Petter Ahlström, Moderator, Generalsekreterare, SeniorVärlden. Göran Lindahl, Docent, Chalmers. Sören Runsteen, VD, Bovieran. Börje Bjelke, Professor, Oslo universitet. Kontakt: Petter Ahlström, PhD, Generalsekreterare Event-ID: 59335

2389

● Så integrerar vi flera - integrationsinspiration Tid: 17:00–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Iris Hadar Ämne: Integration/mångfald Plats: Mellangatan 19, parkering mitt emot Platsbeskrivning: Bakom Gotlands Konstmuseum Karta: K14 Beskrivning: Arbetslösheten bland utrikesfödda är markant högre än bland inrikesfödda. Samtidigt som tusentals människor har svårt att hitta jobb är det brist på arbetskraft inom flera sektorer. Främst beroende på kompetensprofiler som inte matchar kraven. Så, hur löser vi kompetenspusslet och matchar effektivt? Medverkande: Charbél Gabro, Integrationist, Iris Hadar. Suzan Hourieh Lindberg, Head of Diversity Management and Brand Partnerships, Volvo Car Mobility samt VD, The Social Few. Hugo Mörse, Verksamhetschef, Leksell Social Ventures. Beatrice Clarke, CSR Manager, Föreningen Svensk Elitfotboll. Anna Jansson Libietis, Expert Integration och arbetsmarknad, Företagarna. Thomas Schölin, Senior Director Staff, Circle K. Kontakt: Ulrika Rattfeldt Howchin, Marknadschef Event-ID: 59365

61239


MÅNDAG 1 juli

78

● Det rätta knycket - hur kan Sverige bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter? Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1, innergården Platsbeskrivning: Google Karta: J12 Beskrivning: Från tätposition i digitaliseringen tappar nu Sverige och de nordiska länderna mark och blir omsprungna. OECD pekar på att de nordiska länderna har blivit eftersläntrande ledare. Hur blev det så här? Vilka är de kritiska flaskhalsarna för att få igång utvecklingen och återta tätpositionen? Medverkande: Joakim Wernberg, Forskningsledare, Entreprenörskapsforum. Martin Gren, VD och medgrundare, Axis. Eva Fors, VD, Google Cloud Northern Europe. Lauri Rosendahl, VD, Nasdaq Stockholm. Kontakt: Pernilla Heed Event-ID: 59905

13

● Efter fredspriset - kvinnors utsatthet och aktörskap i konflikter Tid: 17:00–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PMU Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i världen Karta: I12 Beskrivning: Kvinnor har i åratal utsatts för många gånger tortyrliknande sexuellt våld i samband med krig och konflikter. Hur går man vidare efter att ha utsatts för något så fruktansvärt? Hur skapas en plattform där kvinnornas röst blir hörd? Hur ser vi till så att historien inte upprepar sig? Medverkande: Maria Bard, regional representant södra Afrika, sakkunnig sexuellt våld, tidigare medarbetare på PMU, Act Svenska kyrkan. Marika Griehsel, frilansjournalist och filmare. Anki Sjöberg, co-direktor och grundare, Fight for Humanity. Hans Linde, förbundsordförande, RFSU. Pyry Niemi, riksdagsledamot, utrikesutskottet, Socialdemokraterna. Johanna Litsgård Lebourne, moderator. Kontakt: Johanna Litsgård Lebourne Event-ID: 59916

23

● Vilken typ av ledare behöver offentlig sektor för att bemöta komplexitet i vården? Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Global Utmaning Ämne: Utbildning Plats: Rigagränd 1 Platsbeskrivning: KFO:s scen Karta: H18 Beskrivning: Hur hanterar våra myndigheter och organisationer en växande samhällskomplexitet, och vad får det för konsekvenser om vi inte kan anpassa våra organisationer? Medverkande: Kristina Persson, Senior rådgivare, Global Utmaning. Jonas Törnblom, Projektadministratör, Global Utmaning. Kajsa Westling, Utredare, Vårdanalys. Peter Graf, VD, Vårdbolaget Tiohundra. Emma Spak, Samordnare av Nära vård, SKL. Bengt Eliasson, Biträdande sjukvårdspolitisk talesperson, Liberalerna. Kontakt: Hanna Sulkakoski, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56900

9

● Hur boostar vi omställningen till fossilfritt? Tid: 17:00–17:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Vätgas Sverige, PowerCell Sweden, myFC, Mariestads kommun, Impact Coatings, Energigas Sverige Ämne: Näringsliv Plats: Skeppsbron 12 Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2 Karta: H6 Beskrivning: Vi sätter på luppen på en dagsfärsk samhällsfråga som rör näringslivsutveckling och omställningen till fossilfritt. Kontakt: Charlotte Askari, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56830

89

● Tåg genom hela Europa – ska EU lyckas bättre än Norden med uthålliga transporter? Tid: 17:00–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset Karta: E11 Beskrivning: Det finns en stor vilja att minska klimatavtrycket genom tågresande i Europa, något som begränsas av bl.a. ett ofullständigt nätverk och brist på nattåg. EU vill förlänga korridoren Skandinavien-Medelhavet, Nordsjön-Östersjön och runt Bottniska viken – ska man lyckas där Norden tidigare misslyckats? Medverkande: Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, Miljöpartiet. Crister Fritzon, VD, SJ. Ander Åkesson, vice ordförande, (C) Trafikutskottet. Jens Mathiesen, moderator, ekonomisk rådgivare hos EU-kommissionen i Sverige. Kontakt: Johan Wullt Event-ID: 58735

172349

● Vad kan förbättra hälsan för de ohälsosamma?

EU Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Återblick på det utdragna Brexitdramat och framåtblick på vad som är att vänta i höst. Medverkande: Katrine Marçal, korrespondent, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 58337

12349

● Vilka hållbarhetsnätverk finns och hur kan vi samverkan för att nå agenda 2030? Tid: 17:05–17:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden) Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: Sal D24 Karta: F10 Beskrivning: Idag konsumerar Sverige resurser som om vi hade 4 jordklot. Olika aktörer arbetar intensivt inom sitt intresse- och inflytandeområde med planer för att snabba på omställningen till en hållbar värld och en cirkulär ekonomi. Nya och gamla nätverk bildas. Men hur ska nätverken nätverka med varandra? Medverkande: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, Social Venture Network. Patrik Andersson, Hållbarhetsgruppen. Charlotta Szczepanowski, Ordförande, NMC. Cornilla von Plomgren, Sight Savers. Johanna Stackenberg, Verksamhetschef, CSR Västsverige. Martin Prieto Beaulieu, Verksamhetsansvarig, Gröna bilister. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 58838

72349

● Digitaliseringen tar över – vem vinner, vem förlorar? Tid: 17:15–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Tavernatältet Karta: E12 Beskrivning: Samhället blir allt mer digitalt. Vi klarar oss utan kontanta pengar, vi beställer resor och handlar mat, kläder och andra konsumtionsvaror på nätet. Vi sköter kontakter med skattemyndigheter, banker och hälsovården via digitala kanaler. Men, hänger alla med? Medverkande: Mary Gestrin, moderator, kommunikationschef, Nordiska ministerrådet och - rådet. Bengt Andersson, seniorrådgivare, Nordens välfärdscenter. Roboten Naomi, Helsinki Skill Center. Frida Boisen, expert på digitalisering, en digital profil i Sverige. Jan Gulliksen, Expert member of the Swedish Digitalisation Council and Sweden’s Digital Champion, professor, KTH Royal Institute of Technology. Arman Teimouri, Parlamentariker, (L), Nordiska rådet. Kontakt: Annika Nummelin, kommunikationsrådgivare Event-ID: 56971

672539

● Mångfald i balans - hur kan vi bli mer naturliga i det personliga mötet? Empati i demokrati? Tid: 17:15–18:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiatives of Change, Initiativ Samutveckling Ämne: Demokrati Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Synen ”vi-och-dom” i samhället försvårar både glädje och integration. Mångfalden i samhället behöver därför utvecklas med hela människans intelligens. Och med mer avslappnade möten mellan oss. Mat, resor och kultur - som dans och poesi - underlättar vårt möte med andra människor i olika åldrar! Medverkande: Berit Hague, Danspedagog, initiativ Samutveckling! Kontakt: Per Hörberg Event-ID: 56998

239

● Byggmaterial från städer och infrastruktur en stor resursutmaning men också en cirkulär möjlighet. Tid: 17:15–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Innovationsprogrammet RE:Source Ämne: Hållbarhet Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård Karta: I7 Beskrivning: Konstruktion av infrastruktur och städer är det samhällsbehov som förbrukar mest naturresurser. Sverige har både kunskap och praktisk möjlighet att bli ett föregångsland för användning av cirkulära material och därigenom snabba på omställningen. Medverkande: Jonas Roupé, Insiktsbolaget. Anders Breitholtz, Material Challenge Lab. Evalena Blomqvist, RE:Source. Martijn van Praagh, ÅF. Anders Wijkman, Moderator, Circular Sweden. Marianne Hedberg, Sveriges byggindustrier. Christer Larsson, Malmö Stad. Anders Rehnström, Skanska. Louise Hård af Segerstad, Albaeco. Carl Zide, Återvinningsexpert, fd chef Loop rocks. Kontakt: Karolina Vikingsson, Projektkommunikatör Event-ID: 57756

1723

Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Convenience Stores Sweden Ämne: Vård och omsorg Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrinths trädgård Karta: I14 Beskrivning: Kan man äta en påse chips om dagen utan att bli tjock och är det i så fall farligt? Är det bättre att vara en aktiv motionär och vara överviktig, än att sitta still och vara smal? Ska jag röka e-cigaretter eller snusa? Sluta med kött eller socker eller ingendera? Medverkande: David Eberhard, Psykiatriker, författare, Podden Hälsa för ohälsosamma. Bengt Hedlund, VD, Convenience Stores Sweden. Kontakt: Bengt Hedlund, VD Event-ID: 58720

● Barn i prostitution och människohandel – samhällets ansvar

● Världen utanför Almedalen - fokus Storbritannien

17239

7239

Tid: 17:05–17:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne:

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Tid: 17:20–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten Ämne: Jämställdhet Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget Seminarierummet Gotländska ljuset Karta: K14 Beskrivning: Enligt FN:s beräkning är cirka 1,2 miljoner barn utsatta för människohandel. Handel med människor, inklusive barn, är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen. Samhällets olika aktörer har ett stort ansvar för att synliggöra dessa barns utsatthet, behov och rättigheter. Medverkande: Mikael Thörn, Senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten. Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister, Arbetsmarknadsdepartementet (MP). Kontakt: Sara Nilsson, Senior utredare Event-ID: 57307


MÅNDAG 1 juli ● Duellen – MUF möter CUF Tid: 17:30–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Vad vill ungdomsförbunden? MUF:s ordförande möter CUF:s ordförande i debatt om två ämnen som förbunden själva har valt ut. Medverkande: Benjamin Dousa, ordförande, MUF. Magnus Ek, ordförande, CUF. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56431

12349

● Vad krävs av ett modernt sjukhus i Sverige i dag? Tid: 17:30–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet Ämne: Vård och omsorg Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lye och Lounge Karta: F12 Beskrivning: Universitetssjukhusen ska erbjuda den främsta och mest avancerade vården. Men hur skapar man de processer som krävs för att vården och forskningen ska kunna utvecklas tillsammans? Medverkande: Karin Sundin, Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Örebro Län. Ove Andrén, Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro Län. Kerstin Nilsson, Professor och dekan, Örebro universitet. Christina Kennedy, Chefredaktör, Dagens Medicin. Sara Arvidson, Moderator, Örebro universitet. Sofia Sjöquist, Moderator, Örebro kommun. Kontakt: Charlotta Nordenberg, Projektledare Event-ID: 59658

1723

● Hur går vi vidare med att säkra ungas roll i Agenda 2030? Tid: 17:30–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fryshuset Ämne: Barn/ ungdom Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan Karta: H10 Beskrivning: Det är viktigt och helt avgörande att stötta ungas engagemang i globala hållbarhetsfrågor. Unga är inte framtiden, unga är nutiden och bör inte minst därför vara en självklar aktör i arbetet med Agenda 2030. Hur involveras unga i arbetet med de globala målen? Kontakt: Miriam Lundqvist Event-ID: 57086

23

● Vilka är Sveriges djurvänligaste kommuner och vad har de gjort för att nå dit? Tid: 17:40–18:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Djurens Rätt Ämne: Djur/natur Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården. Scen utomhus på gården Karta: I9 Beskrivning: Hur kan kommunpolitiker bidra till en mer djurvänlig värld? Vilka krav kan ställas vid upphandling och vad gör de kommuner som lyckas bäst? Intresset för djurrätt och djurskydd ökar, liksom intresset för vego - men hänger kommunpolitikerna med? Medverkande: Hanna Klingborg, kommunalråd Södertälje, Miljöpartiet. Oliver Rosengren, kommunalråd Växjö, Moderaterna. Kontakt: Sebastian Wiklund, Enhetschef Politiskt arbete och sakfrågor Event-ID: 59995

239

● Försnack Moderaterna - ett vägval för partiet Tid: 17:45–18:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Handelskammaren Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Moderaterna står utanför regeringssamarbetet samtidigt som deras forna allianskollegor är med. Hur ska Moderaterna agera i opposition och samtidigt fortsätta vara konstruktiva. Hur ser framtiden ut med en moderat statsminister? Vilka värderingar är heliga för Moderaterna? Medverkande: Tobias Billström, Riksdagsledamot och gruppledare, Moderaterna. Helena Nanne, 1a vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet. Stefan Gustavsson, Moderator, Västsvenska Handelskammaren. Kontakt: Stefan Gustavsson Event-ID: 57027

12349

● Elever lever under hedersförtryck - vilket ansvar har skolväsendet? Tid: 17:45–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) Ämne: Jämställdhet Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck, och siffran är förmodligen ännu högre. Vilket ansvar har skolväsendet för att motverka det? Finns det en rädsla och motvilja för att prata om och jobba emot hedersvåld och förtryck i skolor? Medverkande: Peter Fredriksson, Generaldirektör, Skolverket. Marléne Stenman, Lärare. Omar Makram, Debattör och projektledare, Riksorganisationen GAPF. Sara Mohammad, Ordförande och grundare, Riksorganisationen GAPF. Lars Åberg, Författare och journalist. Kontakt: Sofia Nilsson Event-ID: 59892

23

● Makten över professionerna Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet, statsvetenskapliga institutionen Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: Foajén Karta: G12 Beskrivning: Hur mycket har läkare, lärare och poliser att säga till om inom vård, skola och brottsbekämpning? Vad är New public management och hur har den påverkat engagemanget och resultaten? Kan tillitsbaserad styrning åter stärka

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

79

professionerna? Om problemen och lösningarna i styrning av offentlig sektor. Medverkande: Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap, Uppsala universitet. Laura Hartman, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet. Kontakt: Tove Hellkvist, kommunikatör Event-ID: 58047

17234

● Hur hanterar vi vår klimatångest? Tid: 18:00–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jordens Vänner Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamnplan, H215 Karta: G9 Beskrivning: Vi undersöker samtidsfenomenet klimatångest genom performancekonst. Du guidas genom olika procedurer som fördjupar förståelsen för din existerande eller icke-existerande klimatångest. Medverkande: Linda Berlin, Performancekonstnär, Högtrycket performance. Vivi Lindberg, Performancekonstnär, Högtrycket performance. Kontakt: Charlotte Lundqvist Event-ID: 60009

239

● Partierna som spräckte alliansen Tid: 18:00–18:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/ journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/ Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Hur ser framtiden ut för ett konservativt block i Sveriges riksdag? Medverkande: Rania Shemoun Olsson, Programledare, TV4. Helena Gissén, Inrikespolitisk kommentator, TV4. Lars Leijonborg, Tidigare partiledare, L. Maud Olofsson, Tidigare partiledare, C. Kontakt: Fredrik Axelsson Event-ID: 57885

123849

● SKAM – ett uppriktigt snack om klimatkrisen Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), OmVärlden Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i världen Karta: I12 Beskrivning: Barn skolstrejkar för klimatet och beskyller tidigare generationer för att ha förstört vår planet. Flygskam blev en del av vår ordlista 2018. Ord som flerbarnsskam och köttskam blir också vanligare. Hur hanterar vi skammen? Kan den omvandlas till förändring? Medverkande: Emil Jensen, artist och poet. Åsa Romson, expert, IVL Svenska Miljöinstitutet. Anders Wijkman, ordförande, Climate-KIC. Kent Wisti, präst och bildkonstnär. Ylva Bergman (moderator), chefredaktör, OmVärlden. Kontakt: Malin Stjernström, programansvarig Event-ID: 57142

12349

● Världen utanför Almedalen – fokus Ryssland Tid: 18:05–18:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Internationella frågor Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Vilken analys gör tidningens Moskvakorrespondent av den senaste utvecklingen i Ryssland? Medverkande: Anna-Lena Laurén, korrespondent i Moskva, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56870

12349

● Vilken plats har djurskyddsfrågorna i politiken och vad vill partierna göra? Tid: 18:10–18:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Djurens Rätt Ämne: Djur/natur Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården. Scen utomhus på gården Karta: I9 Beskrivning: Allt fler intresserar sig för djurskydds- och djurrättsfrågor, och intresset för vego ökar lavinartat, särskilt hos den yngre generationen. Men vilken plats har djurskyddsfrågor i Riksdagen och vad vill partierna åstadkomma för att stärka djurskyddet i Sverige? Medverkande: Kristina Yngwe, Ordförande miljö och jordbruksutskottet, Centerpartiet. Betty Malmberg, ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna. Elin Segerlind, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Vänsterpartiet. Jenny Lundström, djurpolitiskt ansvarig i partistyrelsen, Miljöpartiet. Isak From, ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna. Kontakt: Sebastian Wiklund, Enhetschef Politiskt arbete och sakfrågor Event-ID: 58406

239

● Partiledarens roll och retorik i Almedalsdebatten Tid: 18:15–19:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet Ämne: Kommunikation/information Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lye/Lounge Karta: F12 Beskrivning: Kan vi på förhand veta något om vilka konkreta politiska förslag som kommer att presenteras från scenen i Almedalen? Och vilken typ av språk och metaforer kommer att användas mest i år? Medverkande: Marie Gelang, Forskare i retorik, Örebro universitet. Agneta Blom, Forskare i statskunskap, Örebro universitet. Sara Arvidson, Moderator, Örebro universitet. Sofia Sjöström, Moderator, Örebro kommun. Kontakt: Charlotta Nordenberg, Projektledare Event-ID: 59117

61723


MÅNDAG 1 juli

80

● Samtal inför Moderaternas partiledares tal och analys efteråt Tid: 18:30–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Följ samtalet före och efter dagens tal av Moderaternas ledare Ulf Kristersson. Talet direktsänds i DN:s tält. Medverkande: Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56447

12349

● Almedalen idag – dagens höjdpunkter, partiledartal och analyser Tid: 18:30–19:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Vad har lyckats göra avtryck under den gångna dagen och vad kan vi förvänta oss av dagens talare? Uppsnack inför Ulf Kristerssons (M) tal på scenen. Medverkande: Rania Shemoun Olsson, Programledare, TV4. Helena Gissén, Inrikespolitisk kommentator, TV4. Jesper Skalberg Karlsson, 1:e vice ordförande, Regionstyrelsen Visby. Kristina Axén Olin, Riksdagsledarmot, M. Kontakt: Fredrik Axelsson Event-ID: 56941

123849

● Eftersnack - hur var kvällens tal? Och hur tycker Ulf Kristersson själv att det gick? Tid: 19:30–20:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Expressen Ämne: Partiets dag Plats: Donners plats, H423 Platsbeskrivning: Expressens valscen Karta: I11 Beskrivning: Hur var kvällens tal? Panel debatterar och diskuterar samt intervju med Ulf Kristersson. Medverkande: Ulf Kristersson, partiledare, (M). Maud Olofsson, tidigare partiledare, (C). Gudrun Schyman, tidigare partiledare, (Fi). Anna Ekström, utbildningsminister, (S). Lars Leijonborg, tidigare partiledare, Folkpartiet. Jenny Madestam, statsvetare och expert, Expressen. Niklas Svensson, programledare, Expressen. Kontakt: Linnéa Pettersson Event-ID: 55890

12349

● Does religion have a place in a secular state? Tid: 20:00–21:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free Int. Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan 5, Övre plan Karta: H10 Beskrivning: The reason for having a secular state was to have equal for all, religious and non-religious citizens. How can we accommodate everybody in the state and give them equal ? How can we live together? Is it possible in the midst of diversity? Medverkande: Kamal Fahmi, Int. Director, Set My People Free. Kontakt: Kamal Fahmi Event-ID: 56922

VD, Fores. Agneta Påander, CSR-direktör, Orkla Sverige. Maria Tilly, Marknadsdirektör, Orkla Sverige. Lennart Bjurström, Heart of People & Process, Food for Progress. Maximillian Lundin, Kock och förespråkare för vegansk mat. Kontakt: Sebastian Wiklund, Enhetschef politiskt arbete och sakfrågor Event-ID: 59987

239

● Barns rätt till andlighet - en del av barnkonventionen Tid: 20:30–21:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan, Sensus studieförbund Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Platsbeskrivning: Domkyrkan Karta: L21 Beskrivning: Går det att skilja andligheten från barnets övriga behov och rättigheter? Fråntas barn idag ett språk för att bearbeta viktiga livsfrågor? Undanhåller vi begrepp och symboler för gränsöverskridande upplevelser och mötet med Gud? Berövas barn kunskap om ett centralt kulturarv? Medverkande: Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan. Lisa Tegby, Samtalsledare, Svenska kyrkan. Kontakt: Marie Nordström, utvecklingssekreterare Event-ID: 56406

617239

● Hur kommer automatiseringen påverka våra liv? Tid: 21:00–21:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Campus Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 27, trädgården Platsbeskrivning: Primes Trädgård Karta: G17 Beskrivning: Det svårhanterade begreppet automatisering är på mångas agenda. Hur ska vi implementera den i just vår bransch, för vårt företag eller organisation? Vad betyder det mer än att bilarna kommer kunna köra sig själva? Medverkande: Helene Svahn, VD, Haldex. Markus Gustafsson, Styrelseledamot (fd VD Prime), Haldex. Kontakt: Andrea Stuart Event-ID: 60019

● Nikodemussamtal med företrädare för Moderaterna Tid: 22:00–23:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan Ämne: Partiets dag Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Platsbeskrivning: Domkyrkan Karta: L21 Beskrivning: Ett samtal i skärningspunkten mellan religion och politik tillsammans med företrädare för Moderaternas ledning. Inte debatt eller utfrågning utan ett öppet och ärligt samtal om existentiella frågor där politikern som person får rum. Kontakt: Marie Nordström, utvecklingssekreterare Event-ID: 56409

617239

3

● Kan våra egna berättelser och erfarenheter rymmas i de stora författarskapen? Tid: 20:00–21:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Hur hanteras våra egna livskriser när fiktionen möter vår egen verklighet? Kan våra egna och samhällets berättelser rymmas i de stora författarskapens berättelse? Vad gör vi och hur har andra gjort när livet inte blir som vi tänkt? Hur påverkas vi, samhället och till och med världen av det? Medverkande: Britta Hermansson, Pastor, författare och poddmakare, Equmeniakyrkan. Kontakt: Elisabeth Lindgren, samordnare bildning och utveckling Event-ID: 57265

17239

● Macchiariniaffären – vilken roll spelar fakta och sanning för ett universitet? Tid: 20:00–21:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur Ämne: Demokrati Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: Foajén Karta: G12 Beskrivning: Macchiariniaffären, en av tidernas största skandaler på ett svenskt lärosäte, skakade Sverige 2016. Vad hände när ansvar skulle utkrävas efter avslöjandena om misslyckade operationer och forskningsfusk? Är frågan om hur det egentligen kunde gå så fel på Karolinska Institutet fortfarande obesvarad? Medverkande: Harriet Wallberg, Professor, Särskild utredare åt regeringen, f.d. Rektor, Karolinska Institutet. Kristina Appelqvist, Journalist, Kommunikatör, Författare. Stephen Farran-Lee, Samtalsledare, Förläggare, Natur & Kultur. Kontakt: Caroline Asserlund, programsamordnare Event-ID: 57479

617239 ● Är vego framtiden?

Tid: 20:15–22:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Djurens Rätt Ämne: Djur/natur Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården. Trädgård och hus Karta: I9 Beskrivning: Allt fler får upp ögonen för hur maten påverkar klimat och miljö, hur djuren behandlas i livsmedelsindustrin och vad maten vi äter har för effekt på hälsan. Allt fler väljer en helt eller delvis växtbaserad kost. Men hur ser kopplingen mellan mat, klimat, etik och hälsa ut? Medverkande: Magnus Naess, författare till Vegolyftet - för storkök och skola. Filip Johansson, VP Business Incubation, Telavox. Camilla Bergvall, Ordförande, Djurens Rätt. Mattias Goldmann,

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Dagens TR Ä F F P U N KT E R hittar du på SIDORNA 275-281


Va

r e d n ä h d

? u N Just

MÅNDAG 1 juli

Ladda ner appen

en l a d e m l A Just Nu Med Almedalen Just Nu håller du dig uppdaterad under Almedalsveckan. Ladda ner appen och få full koll på alla programpunkterna.

så vet du!

I appen finns sökfunktioner, kartor, delningsfunktioner och här planerar du dina aktiviteter för veckan och synkar med din kalender. Alla programpunkter som godkänts av Region Gotland listas i appen och uppdateras i realtid.

gotlandsmedia.se

Officiell leverantör av programtidning och app


82

TISDAG 2 juli

TISDAG

2 JULI Dagens parti: Vänsterpartiet

● Jonas Sjöstedt talar i Almedalen Tid: 19:00–19:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Platsbeskrivning: Stora scenen i Almedalsparken Karta: H13 Beskrivning: Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt håller sitt tal i Almedalen klockan 19.00. Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson, projektansvarig Event-ID: 56368

6124

Riksdagspartierna ● Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium. Vilka samhällsproblem ska en skattereform lösa? Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Moderaterna Ämne: Ekonomi Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Wisby Karta: F12 Beskrivning: Det är tid för en ny skattereform. Sveriges problem med exempelvis bristande integration, låg tillväxt per person och arbetskraftsbrist i många delar av ekonomin kräver reformer. Men vilka samhällsproblem är allra viktigast att lösa inom ramen för skattereformen och hur bör de lösningarna se ut? Medverkande: Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Moderaterna. Robert Boije, chefsekonom, SBAB. Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum och professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Anette Landén, avdelningschef, Skatteverket. Karin Svanborg-Sjövall, VD Timbro, moderator. Kontakt: Karin Juhlin Event-ID: 58799

172349 ● Barnen och ojämlikheten

Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Barn/ungdom Plats: Almedalen Platsbeskrivning: Tältet i Almedalsparken Karta: H13 Beskrivning: Sverige har blivit ett samhälle där klyftorna ökar kraftigt. Hur påverkas barnen av ojämlikheten och vad gör vi åt det? Medverkande: Nooshi Dadgostar, Vice ordförande, Vänsterpartiet. Åsa Mattsson, moderator, Vänsterpartiet. Carina Schûberg, gotländsk politiker, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson, projektansvarig Event-ID: 56353

123

● Underhållning och tal på Vänsterpartiets dag Tid: 18:10–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Kultur Plats: Almedalen Platsbeskrivning: Stora Scenen i Almedalsparken Karta: H13 Beskrivning: Vänsterpartiet bjuder på musik och tal från Stora scenen. Medverkande: Victoria Öjefors Quinn, lokalpolitiker, Vänsterpartiet Gotland. Nicolai Dunger, artist. Åsa Mattsson, projektansvarig, konferencier, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson Event-ID: 56364

612

Övriga ● Dagens hälsa och vård – vår digitala utmaning Tid: 07:30–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Jönköpings län Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Jönköpings län - en smart Arena Karta: E16 Beskrivning: Vården digitaliseras, behandling och stöd vid sjukdom sker via nätet. Invånare och patienter deltar digitalt och provtagning sker hemma. Vilka konkreta utmaningar står vi inför? Hur ska hälsa, vård och omsorgs arbetssätt förändras när servicen blir mer digital och möts hemma eller på resande fot? Medverkande: Johan Carlsson, Region Jönköpings län. Ulf Österstad, Verksamhetschef Bra Liv Nära, Region Jönköpings län. Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Qulturum. Anders Bjurström, CEO, Tenfifty. Mathias Ekman, Direktör, Microsoft. Mia Frisk, Ordförande i Regionstyrelse, Region Jönköpings län. Kontakt: Göran Henriks, Utvecklingsdirektör Event-ID: 58346

239

● Framtidens stridsfält 2025 – AI mot högteknologisk motståndare Tid: 07:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CGI Sverige, SOFF Säkerhets och Försvarsföretagen Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Visborgsgatan 22 Platsbeskrivning: Trädgården, hemma hos CGI Beskrivning: Artificiell Intelligens och simulerade världar kommer vara ett naturligt inslag i framtidens stridsfält och träningsupplägg. Från befattningsträning - soldat till ledningsträning för sammansatta förband mark, luft och sjö. Hur kommer framtidens simulerade miljöer att se ut inom ledningsträning? Medverkande: Annika Avén, Projektledare, SOFF. Johanne Hildebrandt, Journalist. Robert Ylitalo, Vice President, CGI. Conny Svensson, Vice President, CGI. Allan Widman, Riksdagsledamot, Liberalerna. Kontakt: Måns Stenberg Event-ID: 58845

239

● Vilka är dagens viktigaste höjdpunkter avseende offentliga affärer - en analys och utblick Tid: 07:45–08:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: DoubleCheck AB Ämne: Annat Plats: Mellangatan 19, parkering mitt emot Platsbeskrivning: DoubleCheck Arena Karta: K14 Beskrivning: De offentliga inköpen som varje års görs för mer än 900 miljarder kr är inte effektiva. Minst 10% spenderas på dåliga affärer. Hur kan vi öka effekten av varje spenderad skattekrona? Medverkande: Fredrik Tamm, DoubleCheck AB. Kontakt: Anna Fransson Event-ID: 57696

1239

● Studenternas hälsa - varför mår studenter dåligt och vem har egentligen ansvar? Tid: 07:45–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Ämne: Utbildning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Enligt folkhälsomyndighetens sammanställning mår studenter allt sämre och gruppen mår sämre än övriga medborgare i samma ålder. Dessutom kan en student anses vara för sjuk för studenthälsan men inte sjuk nog för den ordinarie vården. Ingen verkar ha ansvaret, men var bör ansvaret ligga? Kontakt: Ylva Lidin, Press och kommunikationsansvarig Event-ID: 57905

723

● Är det hopplöst att leda en kulturinstitution? Tid: 07:45–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sandahl Partners Ämne: Kultur Plats: Strandgatan 18 Platsbeskrivning: Sjöbergs Bakgård Karta: J15 Beskrivning: Gång på gång hamnar ledare för kända kulturinstitutioner i blåsväder. Det verkar som fördömt att leda. Idag kläms ledare i sitt uppdrag mellan å ena sidan att ta ansvar som chefer för arbetsmiljö, ekonomi och säkerhet men de förväntas även vara framstående konstnärer på sitt område. Går det ihop? Medverkande: Jonas Mosskin, Organisationspsykolog, Sandahl Partners. Sara Arrhenius, Rektor, Kungliga Konsthögskolan. Anja Dahlstedt, Förvaltningschef Kultur och fritid, Botkyrka Kommun. Simon Norrthon, Förbundsordförande, Teaterförbundet. Kontakt: Jonas Mosskin, organisationspsykolog Event-ID: 58026

3

Dagens TRÄFFPUNKTE R hittar du på SIDORNA 275-281 Symbolförklaringar hittar du på sidan 4


TISDAG 2 juli ● Dagens partiledare Jonas Sjöstedt (V) om kvällens tal och partiets politik Tid: 07:45–08:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/ journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/ Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Möt dagens huvudperson, Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet, i en direktsänd intervju inför partiets dag i Almedalen. Medverkande: Anders Pihlblad, Programledare, TV4. Jonas Sjöstedt, Partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Anneli Jansson Event-ID: 57063

123849

● Psykisk ohälsa är det snabbast växande hotet mot folkhälsan - vad kan du göra som arbetsgivare? Tid: 07:50–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Benify Ämne: Vård och omsorg Plats: Skeppargatan 24 Karta: J4 Beskrivning: Enligt WHO är psykisk ohälsa det snabbast växande hotet mot folkhälsan idag. Samtidigt som vi är mer hälsomedvetna än någonsin ökar ohälsan och sjukskrivningarna i en oroväckande takt. Vad kan du som arbetsgivare egentligen göra för att vända trenden? Medverkande: Malin Öhlin, Produktledare, Hälsa och försäkring, Benify. Joel Heister, Vice VD, Benify. Elin Lundblad, Stresspedagog och grundare till Energi i Livet, Energi i Livet. Kontakt: Simon Jakobsen, Management Trainee Event-ID: 58228

3

● Kan elbilen rädda elnätet? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IPv6home AB Ämne: Energi Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal E31 Karta: G11 Beskrivning: När vi får in mer förnybar energi i elnätet samt laddbara elfordon behöver vi skapa efterfrågeflexibilitet. Det får vi genom att alla elmätare har IP-adress i kundgränssnittet så att vi kan styra laddning av elbilar och drift av värmesystem på ett kostnadseffektivt sätt. Medverkande: Anders Kjellström, Civilingenjör, Electro Test Sweden AB. Gunvor Nilsson, Programmerare, IPv6home AB. Energitalesmän, Riksdagsledamot, Riksdagsparti. Roland Jonsson, Seniorkonsult energi, WSP. Magnus Johansson, Ordförande, Elbil Sverige. Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna. Alexandra Österplan, Kommunikationschef, Nissan Motors. Kontakt: Anders Kjellström Event-ID: 55524

17234

● Kan en företagsledare och fackordförande samarbeta? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IF Metall Ämne: Näringsliv Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2 Karta: I21 Beskrivning: Den svenska industrin är utsatt för stenhård internationell konkurrens, samtidigt som den tekniska utvecklingen rusar framåt. Kan ett samarbete mellan arbetsgivaren och facket gynna både företaget och de anställda under de förutsättningarna, eller rubbas maktbalansen så att någon förlorar? Medverkande: Martin Lundstedt, koncernchef, Volvo. Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall. Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete. Kontakt: Åsa Märs, Kommunikationschef Event-ID: 55884

● På vilket sätt påverkar fysisk träning och hälsa vårt svenska försvar? Tid: 08:00–08:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Försvarsmakten Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem Platsbeskrivning: Soldathemmet Karta: P18 Beskrivning: Hur viktigt är träning och hälsa för att kunna prestera? Det är viktigt både inom det civila och inom det militära. Hur ser träningen ut och vad krävs? Hur ser försvaret på hälsa och träning? Medverkande: David, Idrottsledare, Försvarsmakten. Kontakt: Karin Lorentzson Event-ID: 56154

3

● Etik i butik – vad händer när handlaren vet allt om kunden? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Alektum Group Ämne: Ekonomi Plats: Strandgatan 15B Platsbeskrivning: Narvas Trädgård Karta: H16 Beskrivning: EU-direktivet PSD2 har stor inverkan på framtidens handel. Det ökar konkurrensen på finansmarknaden samtidigt som konsumenträtten stärks. Är det positivt för konsumenten att ständigt skylta med sin betalningsförmåga? Vad händer när tredjepartsleverantörer får tillgång till bankernas kunddata? Medverkande: Emanuel Karlsten, Moderator, Journalist, krönikör, programledare och föreläsare. Anna-Lena Wretman, VD, Swish. Jarno Vanhatapio, Grundare, NAKD.com och Nelly.com. Emma Hernell, Vice VD, HUI Research. Sanne Lennström, Riksdagsledamot, Civilutskottet, Socialdemokraterna. Mats Augurell, VD, Alektum Group. Kontakt: Moa Tyborn, Kommunikationschef Event-ID: 56464

7239

● Dagens parti analyseras – fokus Vänsterpartiet Tid: 08:00–08:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Partiets dag Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: 15 minuter om dagens parti. Vi ger dig en aktuell bild av partiet, opinionssiffror, de senaste utspelen och vad vi kan förvänta oss under dagen och det avslutande partiledartalet.

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

83

Medverkande: Stig-Björn Ljunggren, Statsvetare. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56828

239

● Vägen till en hållbar arbetsintegration Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Handelskammaren Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Trots att behovet av kompetens är en akut fråga för många företag, står flera grupper utanför arbetsmarknaden. Hur blir vi bli bättre på att matcha utbud med efterfrågan? Hur skapar vi en hållbar integration i arbetslivet för de som står utanför? Inspireras av företag som jobbar aktivt med frågan. Medverkande: Amad Raja, Moderator, Västsvenska Handelskammaren. Evelina Wahlqvist, Moderator, Västsvenska Handelskammaren. Jonas Gustavsson, VD, ÅF. Anders Uddfors, VD, Lernia. Helena Lindahl, Initiativtagare/projektledare, Opportunityday. Kontakt: Amad Raja Event-ID: 56833

12349

● Extremism – ett långsiktigt hot mot demokratin Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Säkerhetspolisen Ämne: Demokrati Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Platsbeskrivning: Oscarssalen Karta: K14 Beskrivning: De senaste åren har extremistmiljöernas verksamhet förändrats. Hur ser det långsiktiga hotet mot demokratin ut? På vilket sätt verkar extremistmiljöerna för att förändra samhällsordningen - och varför? Vad krävs för att stoppa tillväxten i extremistmiljöerna? Medverkande: Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen. Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen. Linda Staaf, chef underrättelseenheten, Nationella operativa avdelningen (NOA), Polismyndigheten. Kontakt: Sofia Hellqvist, pressekreterare Event-ID: 56948

17234

● Hur kan små och medelstora företag i flygoch rymdbranschen bidra till ökad hållbarhet Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aero Cluster Sweden, Aero Almedalen Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Strandvägen 4.4 Platsbeskrivning: Aero Almedalen Karta: D12 Beskrivning: Det är stort fokus på hållbarhetsfrågor. Teknisk innovation inom flyg- och rymdbranschen i form av nya material, biobränsle/el för drift av motorer mm kan bidra till ökad hållbarhet. På vilket sätt kan svenska små och medelstora företag bidra till teknisk innovation och vara en del av lösningen? Medverkande: Leif Johansson, Aero Cluster Sweden. Anders Forslund, Heart Aero. Kontakt: Hannes Borg Event-ID: 57113

723

● Är jämställdhetsintegrering en tillräcklig strategi för att nå Sveriges jämställdhetspolitiska mål? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Norrbotten Ämne: Jämställdhet Plats: Cramérgatan 8, trädgården Platsbeskrivning: Norrbottensarenan Karta: H11 Beskrivning: Gång på gång satsas det på jämställdhetsintegrering som strategi men ändå tycks det vara svårt att nå uppsatta jämställdhetsmål. Finns det risk för att jämställdhetsintegrering som strategi byråkratiserar bort hela poängen med att faktiskt våga utmana könsmaktsordningen? Medverkande: Malin Rönnblom, Moderator, Forskare och författare. Richard Eklund, Jämställdhetsstrateg, Region Gävleborg. Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot, Sveriges riksdag (S). Linda Frohm, Regionråd, Region Norrbotten (M). Linda Moestam, Genusvetare, Region Norrbotten. Kontakt: Åsa Snällfot Event-ID: 57214

2349

● Maten och klimatet – de unga visar vägen men politiken blundar Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Växtbaserat Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Biskopsgatan 1A Platsbeskrivning: Biskopsvillorna, ingång stora porten Karta: J22 Beskrivning: För att nå klimatmålen, möta en växande folkhälsoutmaning och mätta en ökande global befolkning krävs förändringar av livsmedelssystemen. Efterfrågan på växtbaserade livsmedel ökar kraftigt. Samtidigt anser 7 av 10 unga att politikerna gör för lite. Vad kan och bör göras från politikens sida? Medverkande: Ulrika Heindorff, riksdagsledamot (M). Magnus Ek, riksdagsledamot (C). Malin Larsson, riksdagsledamot (S). Mona Monasar, WWFs ungdomsråd. Kontakt: Cecilia McAleavey, Ordförande Event-ID: 57729

9

● En hållbar flygplats – en fråga för hela Sverige Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SAS Ämne: Hållbarhet Plats: Strandgatan 35 Platsbeskrivning: SAS-huset Karta: E19 Beskrivning: Våra flygplatser är vårt lands nav som kopplar ihop Sverige samt möjliggör tillgänglighet till omvärlden. Flyget står idag inför stora utmaningar med att ställa om för att möjliggöra ett hållbart resande med flyg. Vad krävs för att skapa en hållbar och fungerande huvudstadsflygplats? Medverkande: Fredrik Kämpfe, Branschchef, Svenska flygbranschen. Jessika Rosvall, Riksdagsledamot, Riksdagen (M). Niklas Nordström, Kommunalråd, Luleå kommun (S). Andreas Hatzigeorgiou, VD, Stockhoms handelskammare. Kontakt: Rikard Steinholtz Event-ID: 58900

1729


84

TISDAG 2 juli

● Är jag för gammal för att lära om? Och hur långt sträcker sig solidariteten över generationerna? Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska ESF-rådet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lojsta Karta: F12 Beskrivning: Åldersexplosionen är ett faktum. Det råder brist på arbetskraft samtidigt som de flesta vill gå vid 65. De yngre på arbetsmarknaden möts av förväntningar att de själva ska jobba till 70 och byta karriär flera gånger. Vilka gränser sätter biologin och hur många gånger kan man starta om och lära nytt? Medverkande: Lars Lööw, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Ingmar Skoog, Professor Neurokemi och psykiatri, AgeCap, Göteborgs Universitet. Ann Bergman, Professor Arbetsvetenskap, Karlstads universitet. Peter Larsson, Senior rådgivare, Sveriges ingenjörer. Peter Salander, Moderator, Gullers Grupp. Kontakt: Annika Rosing, tf Kommunikationschef Event-ID: 59425

617239

● Den smarta stadens fastigheter - hur ser utvecklingen ut och om ska vad aktörerna göra nu? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tele2 Ämne: Digitalisering Plats: Kronstallgränd 4 Platsbeskrivning: Digidalen Karta: K11 Beskrivning: Den smarta staden som nyttjar digitaliseringens möjligheter är på allas läppar just nu. Stora omställningar av hur vi jobbar, transporterar oss och handlar våra varor diskuteras. Vilka förväntningar finns på offentliga och privata fastighetsägare för att den smarta staden ska kunna utvecklas? Medverkande: Johan Braw, Vd för Sölvesborgshem, ordförande i Sveriges Allmännyttas digitala vd-råd (tidigare SABO), Sveriges Allmännytta. Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. Magnus Forsberg, Affärsutvecklare och industrispecialist Smarta städer, Microsoft Sverige. Stefan Trampus, Chef för fastighetsägaraffären, Tele2. Cecilia Fasth, Koncernchef och VD, Stena Fastigheter. Anders Tollmar, Moderator, Nowa Kommunikation. Kontakt: Fredrik Hallstan, Head of B2B and Fixed Communiations Event-ID: 59563

12349

● Samhällsfastigheter – en perfekt storm i kommuner och regioners ekonomi? Tid: 08:00–08:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fastighetsvärlden Ämne: Byggande Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrint-trädgården Karta: I14 Beskrivning: Samhällsfastigheter har snabbt vuxit till ett viktigt område. Bakom den snabba utvecklingen ligger mycket stora behov av nya lokaler för välfärden, kommuners och regioners intresse att sälja fastigheter, och en tjurrusning bland investerare till samhällsfastigheter. Medverkande: Jan Wifstrand, Moderator. Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL. Kontakt: Willy Wredenmark Event-ID: 59565

7239

● Fylleragg och övertramp – unga vuxna om alkohol, sex och relationer Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IQ Ämne: Jämställdhet Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Soberian Karta: J11 Beskrivning: Alkohol kan göra oss mer avslappnade och få oss att våga mer. Men kan även bidra till att vi går över andras gränser. Många, framför allt unga kvinnor, har blivit sexuellt trakasserade av en berusad person. Måste det vara så här och hur kan vi skapa förändring kring detta? Medverkande: Karin Hagman, vd, IQ. Pelle Ullholm, Sakkunnig i sexualupplysning, RFSU. Kontakt: Sara Dinwiddie, Ansvarig IQs Nätverk Event-ID: 59740

7239

● Hur löser vi livspusslet? På spaning efter ekonomisk jämställdhet och ett föräldravänligt arbetsliv Tid: 08:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TCO Ämne: Jämställdhet Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet, stora scenen Karta: G16 Beskrivning: Vad behövs för att uppnå ekonomisk jämställdhet och ett föräldravänligt arbetsliv? Vad säger forskningen om jämställdhetsutvecklingen på arbetsmarknaden? Vilka förslag har politiker, fack och arbetsgivare för att lösa frågan om hur alla ska kunna kombinera arbetsliv med familjeliv? Medverkande: Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister, MP. Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO. Johanna Rickne, Professor i nationalekonomi. Anna-Karin Hatt, VD, Almega. Amanda Lundeteg, VD, Allbright. Martin Linder, Ordförande, Unionen. Veronica Magnusson, Ordförande, Vision. Johanna Palmström, Moderator. Kontakt: Carola Andréasson, Eventansvarig Event-ID: 59967

1729

● Nya former av ägande - svaret på utmaningen med företag som står inför stupstocken Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Global Utmaning, Svensk Kooperation Ämne: Näringsliv Plats: Rigagränd 1 Platsbeskrivning: Framtidsgränd Karta: H18 Beskrivning: Sverige behöver fler företag och fler företagare. Företag bidrar till lokal och regional tillväxt och utveckling. Det kooperativa ägandet ger den svenska livsnerven på landsbygden – och därmed hela landet – möjligheter att växa på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Medverkande: Tommy Ohlström, Ordförande, Kooperativa Förbundet. Sophie Nachemson-Ekwall,

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Senior Rådgivare Global Utmaning, Forskare Handelshögskolan i Stockholm. Azadeh Rojhan Gustafsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Lars Wennberg, Senior rådgivare, Wennberg & Friends Advisory AB. Patrik Krassén, Skattepolitisk expert, Företagarna. Alexander Crawford, Moderator. Kontakt: Joel Ahlgren, Projektledare Event-ID: 60050

179

● När utanförskap blir innanförskap. Samverkan vid psykisk ohälsa & sociala kriterier vid upphandling Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Samordningsförbundet Halland, Finsam Lund, Nationella Rådet för Samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Samordningsförbundet FinsamGotland Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Platsbeskrivning: Baren Karta: H8 Beskrivning: Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inte sällan har detta sina rötter i stress på arbetsplatsen. Vilka förutsättningar finns att behålla eller återgå till arbete efter sjukskrivning? Hur kan sociala kriterier vid upphandling ge en arbetsmarknad för alla? Medverkande: Carl Nyblom, Regional utvecklingsledare/upphandlingar, Samordningsförbundet Halland. Ulrika Glamheden, Projektledare, Säkra övergångar vid psykisk ohälsa. Eva-Lena Brönmark, Verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Lund. Sara Persson, Verksamhetschef, Dalby Vårdcentral. Pierina Ligander, Psykiatrisjuksköterska, Dalby vårdcentral. Joakim Tranquist, Utvärderare, Tranqvist utvärdering. Samuel Grahn, Förbundschef, Samordningsförbundet Halland. Bengt Selander, Förbundssamordnare, Finsam Lund. Kontakt: Samuel Grahn, Förbundschef Event-ID: 56689

1723

● När får vi fossilfria exportkrediter? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Platsbeskrivning: Uteserveringen Karta: J12 Beskrivning: Svenska exportkrediter bidrar till en ohållbar inlåsning i ett fossilberoende genom att möjliggöra fossila projekt utomlands. Restriktioner för fossila projekt är nödvändigt för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Det skulle göra Sverige till det första landet med fossilfria exportkrediter. Medverkande: Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen. Karin Wessman, Hållbarhetschef, Exportkreditnämnden. Kontakt: Josefina Bäckström Event-ID: 56781

1

● Nedsläckt land – det här kan handla om just dig Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vattenfall Ämne: Energi Plats: Mellangatan 9 Platsbeskrivning: Energihuset Karta: K11 Beskrivning: Stormen Alfrida gjorde 100 000 hushåll strömlösa i januari i år. 900 hushåll var utan ström i ett par veckor. Vad kan vi lära av detta, för många ett jobbig experiment, men som var på riktigt? Hur kan vi samverka bättre – på samhällsnivå och privat? Medverkande: Camilla Asp, Chef Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB. Ylva Jonsson Strömberg, Enhetschef Krishantering och beredskap, Svenska Röda Korset. Lars Lindberger, Kommunikationschef, Norrtälje Kommun. Åsa Sundberg, VD, Teracom. Matilda Tidlund, CSO och koncernsäkerhetschef, Telia Company. Annika Viklund, Affärsområdeschef Distribution, Vattenfall. Karl Bergman, Chef Forskning och utveckling, moderator, Vattenfall. Kontakt: Cecilia Tärnström, Public & Regulatory Affairs Event-ID: 57099

172349

● Går det att driva bankverksamhet som arbetar för en hållbar utveckling? Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ekobanken, Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D24 Karta: F10 Beskrivning: Många banker arbetar med fokus på att maximera den finansiella avkastningen och där hänsyn till planeten och människorna riskerar att hamna i skymundan. Samtidigt finns det banker som arbetar med att fullt ut integrera hållbarhet i sin kultur. Hur gör de och hur står de sig i konkurrensen? Medverkande: Maria Flock Åhlander, Vice VD och hållbarhetschef, Ekobanken. Kristoffer Lüthi, Styrelseordförande/ styrelseledamot, Ekobanken. Kontakt: Kristoffer Lüthi Event-ID: 57413

7239

● Vad vill Vänsterpartiet? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fokus/FPG Media AB, Skandia Ämne: Partiets dag Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård Karta: E13 Beskrivning: Analys av Vänsterpartiet inför Jonas Sjöstedts tal. Bör Socialdemokraterna känna sig hotade? Är Vänsterpartiet på väg att bryta sig in i LO? Vilka är partiets internationella förlagor? Medverkande: Johan Hakelius, Politisk chefredaktör, Fokus/FPG Media AB. Torbjörn Sjöström, CEO, Novus. Kontakt: Claes de Faire, Chefredaktör Event-ID: 59481

17239

● Könsstympning av flickor- hur kan vi utveckla det förebyggande arbetet? Tid: 08:00–08:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten Ämne: Jämställdhet Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstor-


TISDAG 2 juli get Seminarierummet Gotländska ljuset Karta: K14 Beskrivning: 38 000 kvinnor, varav 7 000 flickor, är könsstympade i Sverige, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen. Regeringen har beslutat om en handlingsplan för arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor för att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta. Medverkande: Mikael Thörn, Senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten. Bayan Nasih, Nationella Kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland. Kontakt: Sara Nilsson, Senior utredare Event-ID: 57342

17239

● Hur kan akademi och näringsliv samverka för social hållbarhet? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan Ämne: Demokrati Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Våldbejakande extremism är ett hot på många nivåer och kan minska tilliten i samhället. Förutom det hot och obehag som militanta grupperingar kan utgöra, så ger de även en negativ bild av de lokalsamhällen där de verkar. Hur kan akademi och näringsliv arbeta tillsammans mot detta hot? Medverkande: Gabriel Ehrling, Politisk redaktör, Dalarnas Tidningar (MittMedia). Christer Mattsson, Forskare och föreståndare, Segerstedtinstitutet. Einar Botten, HR direktör, Spendrups. Tomas Axelson, Docent religionsvetenskap och Verksamhetsledare, Högskolan Dalarna och Interkulturellt utvecklingscentrum. Magnus Ström, Platschef, ABB Ludvika. Kontakt: Richard Millings, Projektledare Event-ID: 57954

12349

● Fokus säkerhet och trygghet - vad sades igår? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H334 Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong Karta: H12 Beskrivning: Hur bra koll har Almedalstalarna på säkerhets- och trygghetsfrågorna? Det vill säga, på den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar och på individens upplevelse av den risken. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Medverkande: Hans Arvidsson, Partner, 4CStrategies. Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige. Marika Johansson, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare Event-ID: 58066

12349

● Hur stärker vi civilsamhället för att tackla morgondagens samhällsutmaningar? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ideell Arena, Riksidrottsförbundet, Forum - idéburna organisationer med social inriktning Ämne: Demokrati Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Utifrån forskning om hur vetenskaplig kunskap produceras och används, samt inspel om den aktuella politiska situationen får vi nya tankar om vilka olika handlingsalternativ som finns för de ideella organisationerna. Hur ser framtiden ut för civilsamhällets engagemang i samhället? Medverkande: Anna Jonsson, Docent, Lunds universitet & Score. Helene Öberg, Statssekreterare, Regeringskansliet. Kontakt: Andreas Linderyd Event-ID: 58107

1723

● Intervju med Jonas Sjöstedt Tid: 08:00–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Platsbeskrivning: Sveriges Radios scen Karta: I12 Beskrivning: Partiledare Jonas Sjöstedt intervjuas på Vänsterpartiets dag i Almedalen. Medverkande: Cecilia Bodström, Programledare, Sveriges Radio. Olle Wiberg, Programledare, Sveriges Radio. Jonas Sjöstedt, Partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Johan Ljungström Event-ID: 58576

12349

● Låna, spela eller spara oss till en trygg ålderdom? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Max Matthiessen Ämne: Ekonomi Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Strandgatan Arena Karta: G17 Beskrivning: Fler kommer att behöva bygga eget sparkapital inför pensionen - men incitamentet för privat pensionssparande är borta. Bankernas roll som sparrådgivare urholkas av alternativa bolåneaktörer. Samtidigt lovar spelbolag guld och gröna skogar. Hur bäddar vi egentligen för kommande generationer? Medverkande: Ewa Andersen, VD, Sparbankernas riksförbund. Bo Ågren, VD, Max Matthiessen. Louise Sander, VD, Handelsbanken Liv. Daniel Barr, Generaldirektör, Pensionsmyndigheten. Håkan Svärdman, Samhällspolitisk Chef, Forena. Ingvar Skeberg, Moderator, Clearly Strategi och kommunikation. Kontakt: Petra Broman, Kommunikationschef Event-ID: 58594

123

● E-hälsobolagen - kollega eller konkurrent till vården? Tid: 08:00–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, Medeon science park Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Vården är svårtillgänglig för e-hälsoföretagen. Ska vården utveckla tjänster som liknar sådana som redan finns? Hur ska resurserna användas på bästa sätt? Vilka krav

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

85

kan och bör vi ställa på e-hälsobolagen? Medverkande: Lena Hallengren, socialminister, (S), regeringen. Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, (S), regeringen. Ulf G Andersson, vd, Medeon science park. Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, SKL. Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech. Christina Kennedy, chefred, moderator, Dagens Medicin. Fredrik Björkman, reporter, Di Digital. Kontakt: Charlotta Kjellberg, projektledare Event-ID: 58611

172349

● Så kan regioner ge näringslivet mer näring Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala kommun, Region Uppsala Ämne: Näringsliv Plats: Donners plats 6 Platsbeskrivning: Verandan Karta: J11 Beskrivning: Växande regioner behöver beredskap för tillväxt och nya företagsetableringar. Det finns olika spekulationer om hur vi ska kunna ta tillvara på möjligheterna. Kan närliggande områden bidra till regioners utveckling och i så fall hur? Hur stöttar vi nyetableringar och vad ska vi bygga? Kontakt: Ingrid Anderbjörk, Verksamhetsutvecklare näringsliv/etablering Event-ID: 59534

17249

● Jobbigt värre - AI, livslångt lärande och framtidens jobb Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1, innergården Platsbeskrivning: Google Karta: J12 Beskrivning: I kölvattnet av den pågående AI-utvecklingen följer en växande samhällsdebatt om framtidens jobb. Robotar kommer inte att ta alla jobb men jobben kommer att se annorlunda ut. Vilka kunskaper behövs för att få ett jobb i framtiden och hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut? Medverkande: Fredrik Heintz, Docent och AI-forskare, Linköpings universitet. Sara Övreby, Samhällspolitisk chef, Google Sverige. Jon Simonsson, Ordförande, KOMET. Jan Gulliksen, Professor i människa-datorinteraktion och Sveriges Digital Champion, KTH. Joakim Wernberg, Forskningsledare, Entreprenörskapsforum. Kontakt: Pernilla Heed Event-ID: 59977

134

● Halvtid i regeringens strategi för social innovation Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet Ämne: Innovation Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Plan 2 Karta: H5 Beskrivning: 2017 lanserades regeringens strategi för social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap. Syftet är att ta tillvara på och dra nytta av Sveriges hela innovationskraft och bidra till att nå målen i Agenda 2030. Vad har hänt sedan strategin lanserades? Medverkande: Erika Augustinsson, Kunskapsproducent, Mötesplats Social Innovation. Joakim Appelquist, Ställföreträdande generaldirektör, Vinnova. Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket. Stina Billinger, Statssekreterare, Näringsdepartementet. Kontakt: Emelie Dahlström Event-ID: 58190

39

● Slaget om Generation Z – Hur attraherar du framtidens arbetskraft? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Benify Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Karta: E15 Beskrivning: Generation Z är den första generationen att helt växa upp i det digitala samhället. Utbildning och personlig utveckling tycks värderas högt. Men utöver det - vad vill Generation Z ha av sin framtida arbetsgivare? Var vill de jobba och vad vill de ha för förmåner? Medverkande: Katarina Berg, Global HR-Direktör, Spotify. Carl Rydingstam, HR-direktör, Region Stockholm. Anela Murguz, Krönikör, Borås Tidning. Ebba Kock, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Jakob Dziorek, Ordförande, Fler Unga. Anna Olin Kardell, Moderator. Ylva Eriksson, PR & Marknadsföringschef, Benify. Kontakt: Simon Jakobsen Event-ID: 58261

● Effekter av klimatförändring i haven - hur kan vi främja en ekosystembaserad förvaltning Tid: 08:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten, SMHI Ämne: Klimat/miljö Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Den globala klimatförändringen kommer att påverka haven och de marina ekosystemen under lång tid framöver. Hur tar vi hänsyn till klimatförändringar i havsplaneringen och i havsmiljöförvaltningen och hur kan vi arbeta med att främja en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven? Medverkande: Jan Schmidtbauer Crona, Utredare, Havs- och vattenmyndigheten. Helén Andersson, Forskningschef med bakgrund inom oceanografi, SMHI. Kontakt: Pernilla Johansson Event-ID: 58706

672349


TISDAG 2 juli

86

● Regionalt eller nationellt – behöver Skåne ett eget utrikesdepartement?

● Bygga på K-märkt mark – är det snart ett måste?

Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset, Malmö stad - en del av Öresundshuset, Lunds kommun - en del av Öresundshuset Ämne: Internationella frågor Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: Som gränsregion har Skåne starka förbindelser med både Danmark och Tyskland. Men medan Sveriges regioner får allt fler ansvarsområden, håller Danmark på att avskaffa sin regionala nivå. Då måste Skåne ha direkta förbindelser med den danska regeringen. Kommer Skåne behöva ett eget UD i framtiden? Medverkande: Ove Ullerup, Danmarks ambassadör i Sverige. Christel Nikolaysen (FDP), Ledamot i Hamburgs delstatsparlament. Johan Wester, Programledare. Kontakt: Lars Braedstrup-Holm Event-ID: 57940

Tid: 08:15–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Sveriges storstäder lider av bostadsbrist – kan en lösning vara att börja bygga bostäder och/eller förtäta i områden som tidigare varit orörda på grund av stora kulturhistoriska värden? Går det och är det smart? Medverkande: Diana Uppman, (moderator) omvärldsanalytiker. Peter Forsberg, ägare, Fopha Invest AB. Thony Andersson, vd, Fopha Invest AB. Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun. Sven Gustafsson, oppositionspolitiker, Haninge kommun. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 57872

61249

● Stora pengar, dyra bostäder - hållbara investeringar som lösning på den globala bostadskrisen Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: We Effect Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Uppskattningar visar att 1,8 miljarder människor inte har tillgång till ett värdigt boende. Ohållbara investeringar driver den globala bostadskrisen och hemlösheten ökar i takt med att hyrorna stiger. Hur kan det se ut så i en värld som blir allt bättre för fler? Och vad kan vi göra åt det? Medverkande: Leilani Farha, UN Special Rapporteur on the Right to Housing. Anna Tibblin, Generalsekreterare, We Effect. Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksam. Kontakt: Andrea Lilja, Advisor Private Sector Collaboration Event-ID: 58319

17234

● På vilken plats kommer cybersäkerhet i din organisation? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 7 Platsbeskrivning: Tieto arena Karta: J10 Beskrivning: Digitaliseringen och digitala tjänster skapar stora möjligheter och fördelar både för samhälle, företag och medborgare. Hur skall man kunna balansera datasäkerhet samtidigt som kraven på snabbare leveranser av digitala tjänster ökar? Och hur tar man hand om sin cyberhälsa på bästa sätt? Medverkande: Oskar Ehrnström, Utvecklingschef, Säkerhet, Tieto. Kontakt: Sophie Gernandt Event-ID: 58453

2

● Tobacco - no longer a sustainable investment Tid: 08:10–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lärare mot Tobak Ämne: Ekonomi Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Furilden Karta: G17 Beskrivning: A renewed look at financial risk is shaping investment decisions on tobacco. Which positive impact has it on sustainable, lasting investment for current and future generations? Medverkande: Mats Andersson, Former CEO AP4, Vice Chair Global Challenges Foundation. Dr Rachel Melsom, MBBS, Director, Tobacco free Portfolios (NGO). Fredrik Nyström, Head of Responsible Investment, Öhman. Lars-Göran Orrevall, CEO, Skandia AM. Eva Axelsson, Head of Sustainability Research, Swedbank Robur Fonder AB. Anette Andersson, Senior ESG Investment Specialist, SEB Investment Management. Kontakt: Ingrid Talu, Chair. Event-ID: 56920

1723

● Framtidens mat – redan idag? Tid: 08:15–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sydsvenskan, Orkla Ämne: Mat Plats: Strandvägen 4.3 Karta: E12 Beskrivning: Tillåter planeten att vi fortsätter äta kött, eller måste vi bli veganer? Valet är inte svart eller vitt, det är flex som gäller enligt experter om vad vi kommer äta i framtiden. Vilken påverkan har den storskaliga livsmedelsproduktionen på vårt klimat och vår hälsa? Medverkande: Sara Westerlin, Customer Activation Manager, FoodSolutions/Orkla Foods Sverige. Kontakt: Kristina Landeström, Projektledare Event-ID: 57222

17239

● Hur kan visionsdriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning? Tid: 08:15–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden Ämne: Vård och omsorg Plats: Korsgatan 6, trädgård Platsbeskrivning: RISE trädgård, porten bredvid Hotell Stenugnen Karta: I9 Beskrivning: När fler lever längre ökar antalet äldre med vårdbehov. Ökar gör också psykisk ohälsa bland unga. Med mer samverkan skulle vården på dessa och andra områden fungera bättre, något man skulle åstadkomma om alla aktörer arbetade mer visionsorienterat. Medverkande: Daniel Forslund, Region Stockholm. Birgitta Sacredeus, Region Dalarna. Anna Hasselbom Trofast, Borgholms Kommun. Åke Åkesson, Hälsocentralen Borgholm, Region Kalmar. Lennart Magnusson, Linnéuniversitetet. Silas Olsson, HealthAccess. Niklas Huss, Länsförsäkringar. Cecilia Karlsson, Vinnväxt Digital Well Arena. David Lindeby, RISE. Fanny Andersson, student. Camilla Evensson, RISE. Kontakt: Pernilla Klüft, Projektledare Event-ID: 58133

123

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

239

● Dagens spaning inom media och kommunikation Tid: 08:15–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Resumé, Dagens Media, Medievärlden, Netigate Ämne: Kommunikation/information Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: Vilka är de mest intressanta seminarierna, de hetaste debatterna och dagens viktigaste händelser inom media och kommunikation? Kommunikation, medier och politik och kopplingen till samhällsutvecklingen. Medverkande: Fredrik Svedjetun, chefredaktör, Resumé. Kontakt: Josefin Ekman, projektledare Event-ID: 58339

1

● Ligger värdebaserad vård i tiden? Tid: 08:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Leading Health Care Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Platsbeskrivning: Hälsodalen Karta: L12 Beskrivning: Vårdens organisering är ständigt aktuell, och under de senaste åren har värdebaserad vård lanserats som en möjlig lösning på de utmaningar som vården står inför. Kan modellen leva upp till förväntningarna? Om inte - varför? Medverkande: Hans Winberg, Generalsekreterare, Leading Health Care. Anna Krohwinkel, Forskningschef, Leading Health Care. Unni Mannerheim, Forskningsledare, Leading Health Care. Kontakt: Annemarie Brandt, Koordinator Event-ID: 56043

1729

● Vem tar ansvar för digitalisering i svensk välfärd? Tid: 08:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Inera AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 11 Platsbeskrivning: Häggska huset Karta: L19 Beskrivning: Tillgång till informations- och processtöd i vård och omsorg är avgörande för kvalitet och effektivitet. Vilket ansvar har staten i digitalisering av vård och omsorg? Vilka incitament finns för utvecklingen? Medverkande: Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund. Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier. Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer. Tomas Lithner, moderator, avdelningschef, Inera. Christina Kling Hassler, moderator, överläkare och verksamhetsstrateg, Inera. Kontakt: Ann-Charlotte Taube Event-ID: 56194

3

● Föräldrar i arbetslivet - både tillgång och utmaning för arbetsgivare? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föräldrasmart Sverige AB, SIS/Svenska Institutet för Standarder, Whydentify AB Ämne: Sysselsättning/ arbetsmarknad Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B15 Karta: G11 Beskrivning: Hur långt har svenska arbetsgivare kommit med att främja ett hållbart arbetsliv för anställda föräldrar? Vilka värden ger ett ökat fokus på området? Behövs en standard för att stärka konkurrenskraft och attraktivitet? Medverkande: Tiina Bruno, Projektledare FiA, Föräldrasmart Sverige AB. Lisa Karthäuser, HR-specialist, Föräldrasmart Sverige AB. Tommy Börjesson, Affärsområdeschef, SIS/Svenska Institutet för Standarder. Kontakt: Tiina Bruno, VD Event-ID: 56324

1723

● Är kristen tro och vetenskap möjliga att förena? Tid: 08:30–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda Ämne: Forskning Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen Karta: I20 Beskrivning: Ett sätt att främja dialog mellan religiösa samfund och sekulära intressenter i samhället är att klargöra var det finns gemensamma utgångspunkter, och vilka. Synen på vetenskapen, dess karaktär och roll, liksom dess grundläggande förutsättningar, är en sådan fråga. Medverkande: Mikael Schink, Jesuitpater, doktorand, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum. Kontakt: Thomas Idergard Event-ID: 56572

234

● Hur ska framtidens fordon beskattas? Tid: 08:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BIL Sweden, MRF Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B25 Karta: G11 Beskrivning: Antalet eldrivna vägfordon växer. Samtidigt står vi för ett teknikskifte när det gäller digitalisering, uppkoppling och automatisering. Hur ska staten hantera detta intäktsbortfall när drivmedelsskatterna minskar och på sikt försvinner? Hur vi ska


TISDAG 2 juli beskatta våra fordon i framtiden? Medverkande: Maria Börjesson, Professor, VTI. Anders Åkesson, Förste vice ordförande, Trafikutskottet. Anna Vikström, Ledamot, Skatteutskottet. Magnus Jacobsson, Andre vice ordförande, Trafikutskottet. Jessica Alenius, Vice VD, BIL Sweden. Charlie Magnusson, Informationschef, MRF. Jessica Thunander, Suppleant, Trafikutskottet. Niklas Wykman, Andre vice ordförande, Skatteutskottet. Helena Gellerman, Ledamot, Trafikutskottet. Kontakt: Victoria Elmgren Event-ID: 56878

23

● Hur blir ledarskapet bryggan mellan generationerna? Tid: 08:30–09:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gaia Leadership Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B22 Karta: G11 Beskrivning: Millennials och nya Generation Z kommer in i arbetslivet med helt nya förväntningar på att kunna påverka, ha feedbackkultur, större mening – vara medledare. Den äldre generationens ledaare behöver vara hållbara längre och möta dessa förväntningar. Det är mellan generationerna vi hittar nya svar! Medverkande: Elisabeth Ahremark, Partner, Gaia Leadership. Zilan Lawan, Partner, Gaia Leadership. Maria Furenmo, HR-direktör, Svenska Spel. Susanne Fuglsang, COO, Innovation Pioneers. Malin Holsner, Försäljningschef, Telness. Kontakt: Elisabeth Ahremark, Partner Event-ID: 57625

739

● Inköpscentralernas betydelse för en bättre fungerande välfärd Tid: 08:30–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: DoubleCheck AB Ämne: Annat Plats: Mellangatan 19, parkering mitt emot Platsbeskrivning: DoubleCheck Arena Karta: K14 Beskrivning: De offentliga inköpen som varje års görs för mer än 900 miljarder kr är inte effektiva. Hur kan vi öka effekten av varje spenderad skattekrona? Inköpscentralerna har en viktig funktion om nyttoeffekten ska öka. Något som är ett måste för att erbjuda en bättre fungerande välfärd. Medverkande: Fredrik Tamm, Moderator, DoubleCheck AB. Johan Almesjö, VD, Husbyggnadsvaror HBV Förening. Olof Molander, Affärsområdeschef, SKL Kommentus Inköpscentral. Fredrik Kristiansson, Country leader & Public Bid Manager, IKEA Business Sverige. Kontakt: Anna Fransson Event-ID: 57699

1239

● Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut? Tid: 08:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tekniska verken i Linköping Ämne: Klimat/miljö Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård Karta: I7 Beskrivning: Liksom den gordiska knuten är ökad sopsortering en utmaning och en invecklad uppgift som kan lösas genom drastiska åtgärder. Ny teknik, nya affärsmodeller, bättre styrmedel och ökat samarbete i hela värdekedjan är kritiska komponenter för ökad insamling och återvinning. Medverkande: Åsa Romson, Forskare, IVL. Lina Bergström, VD, Återvinningsindustrierna. Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi, Hållbarhetschef, Axfood. Lars Lindén, VD, Ragn-Sells. Mattias Lindahl, Professor, Linköpings universitet. Tania Irebo Schwartz, Projektledare SenSoRe, Swerim. Nazdaneh Yarahmadi, Forskningsledare, RISE. Charlotta Sund, VD, Tekniska verken i Linköping. Kontakt: Malin Forsgren Event-ID: 57702

7239

● Vad ska hända med arbetsskadeförsäkringen? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LO-TCO Rättsskydd AB Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: Den som skadar sig i arbetet kan få ersättning genom den statliga arbetsskadeförsäkringen. Men allt färre får ersättning från försäkringen. Vad beror den utvecklingen på? En statlig utredning lade 2017 fram förslag till förbättringar av försäkringen. Varför har inget hänt med förslagen? Medverkande: Robert Sjunnebo, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd. Sara Björkstrand, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd. Renée Andersson, utredare, LO. Solveig Zander, riksdagsledamot, Centerpartiet. Erica Nådin, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Kontakt: Dan Holke, chefsjurist Event-ID: 58069

12

● Kompetensbrist 2030 – hur ser den nya tidens yrkesutbildningar ut? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Maskinentreprenörerna, Kairos Future Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: En överhängande risk är att en stor del av de 700 miljarder kronor i infrastrukturinvesteringar som staten beslutat om inte blir av, då det råder brist på yrkeskunnig arbetskraft. Uppemot 1000 nya maskinförare per år kommer att saknas. Hur kan yrkesutbildningar drivas på nya och effektiva sätt? Medverkande: Mats Gerdau, ordförande beredningen för utbildningsfrågor, SKL/KSO Nacka kommun. Gunilla Svantorp, ordförande utbildningsutskottet, Riksdagen. Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket. Hampe Mobärg, vd, Maskinentreprenörerna. Kontakt: Sara Lundquist Event-ID: 58944

249

● Framtidens investeringar Tid: 08:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tomorrow’s Trädgård Ämne: Ekonomi Plats: Mellangatan 15 Karta: K12 Beskrivning: Vad krävs av framtidens investerare? Hur ska vi se hållbarhet och ansvarstagande som posi-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

87

tiva drivande faktorer som genererar lönsamhet och påskyndar innovation? Medverkande: Anna Ryott, Styrelseordförande, Summa Equity. Lotta Edling, Moderator, Dagens Industri. Magnus Billing, CEO, Alecta. Reynir Indahl, Grundare, Summa Equity. Johan Torgeby, CEO, SEB. Kontakt: Joanna Sundström, VD Event-ID: 59109

239

● Byggaktörsdriven planprocess – plats för fler på arenan Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tyréns Ämne: Byggande Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Erlanderska rummet Karta: J11 Beskrivning: Byggtakten behöver öka. Men idag tar det ofta för lång tid från planering idé till färdigt bostadsområde. En del av svaret är en byggaktörsdriven planprocess. Allt fler upplever fördelarna och just nu utreds även arbetssättet inför ett eventuellt lagförslag. Hur fungerar arbetssättet i praktiken? Medverkande: Carita Sandros, Affärschef, Tyréns. Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad. Tatjana Joksimovic, Planchef, Länsstyrelsen Stockholm. Kontakt: Ann-Louise Kjellberg, Kommunikatör Event-ID: 59217

3

● Vägen till kortare betaltider Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet. Ämne: Ekonomi Plats: Tage Cervins gata 5 Karta: I14 Beskrivning: På vilket sätt hämmar betaltiderna effektiviteten i det svenska näringslivet? Vad skulle kunna göras redan idag om viljan finns? Vilka regelverk måste förändras? Vad handlar egentligen om inställningen hos de inblandade aktörerna? Medverkande: Anders Persson, Ordförande, Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet. Fredrik Engström, Ordförande, Svensk Inkasso. Anders Ekdahl, Moderator, The Labyrinth Public Affairs. Kontakt: Joakim Kellner Event-ID: 59665

7239

● En hjärtinfarkt räcker – hur ska nästa förhindras? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sanofi Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Platsbeskrivning: Bryggan - Hälsodalen Karta: L12 Beskrivning: Hjärtinfarkt drabbar cirka 25 000 personer årligen. Den som överlever sin infarkt har stor risk att återinsjukna eller att dö under det första året. Vad behöver dessa patienter under det första året? Kan något göras bättre i dagens svenska sjukvård för att undvika en ny hjärtinfarkter? Medverkande: Inger Ros, Ordförande, Riksförbundet HjärtLung. Marie Morell, Ordförande, SKL Sjukvårdsdelegation. Kristina Nilsson, Vice ordförande, Socialutskottet – Sveriges riksdag (S). Anna Nergårdh, Särskild utredare, Statens offentliga utredningar. Thomas Lindén, Avdelningschef, Socialstyrelsen. Joep Perk, Senior professor, Linnéuniversitetet. Emma Hag, Sjuksköterska, Hjärtmottagningen - Länssjukhuset Ryhov. Henrik Hammar, Moderator. Kontakt: Bengt-Ivar Fransson Event-ID: 59690

17239

● A resilient Sweden in the era of AI - industry focus Tid: 08:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AI Innovation of Sweden Ämne: Innovation Plats: Volters gränd 8 Karta: K11 Beskrivning: How will AI play a central role in future economic growth and competitive strength in Sweden’s key industries? Medverkande: Aurore Belfrage, Moderator. Johan Söderström, Head of ABB, ABB. Eva Fors, Head of Cloud, Google. Sara Öhrvall, CDO, SEB. Lotta Loven, CDO, Swedbank. Mattias Forsberg, CIO, SAS. Jacob Wall, EVP Business Development, Axel Johnsson. Anders Arpteg, PhD AI, Swedish AI Council. Kontakt: Anna Leffler, Communications Event-ID: 59731

1723

● Kommer det att finnas behov av människor i framtiden? Tid: 08:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TRR Trygghetsrådet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandgatan 27, trädgården Platsbeskrivning: Primes trädgård Karta: G17 Beskrivning: Spaning kring hur dagens megatrender påverkar yrkeslivet och hittat 10 nya yrken som växer fram just nu. Kommer människor automatiseras bort från arbetsmarknaden eller om det finns en roll för oss även i framtiden? Medverkande: Maria Idebro, managementkonsult, Thread. Mia Kleregård, futurist & service manager, Tesla. Claes Åberg, kommunikationschef, TRR Trygghetsrådet. Kontakt: Ludvig Carlson Event-ID: 59940

3

● Vad anser ungdomar om likvärdiga förutsättningar för digital kreativitet? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Utbildning Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Är kreativitet en rätthet eller frihet? Är kreativitet en motsats till ordning? Ska eleverna göra skola eller gå i skolan? Hur kan digitaliseringen bidra till kreativitet och en likvärdig skola för alla? Vilka lärmiljöer, arbetssätt och metoder främjar kreativitet? Medverkande: Daniel Söderberg, Moderator, Atea Sverige AB. Richard Wahlström, Styrelseledamot, Sveriges Elevkårer. Kontakt: Sara Ångström Event-ID: 56636

3


TISDAG 2 juli

88

● Hur skapar vi ett tillitsbaserat ledarskap

● Så utvecklar vi den nära vården

som består och stöder innovation?

Tid: 08:50–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Jönköpings län Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Jönköpings län - en smart Arena Karta: E16 Beskrivning: Så möter vi en framtid inom hälsooch sjukvården med stora möjligheter och utmaningar – Hur kan vi på bästa sätt ändra arbetssätt tillsammans för att ta tillvara och stärka individens egna resurser? Medverkande: Lena Hallengren, Socialminister, Regeringen. Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län. Mia Frisk, Ordförande i Regionstyrelse, Region Jönköpings län. Rachel De Basso, Nämndsordförande, Region Jönköpings län. Henrik Åhnfors, Patientrepresentant, Region Jönköpings län. Anette Nilsson, Utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län. Åsa Furén-Thulin, Sektionschef - avd. vård och omsorg, SKL. Kontakt: Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör Event-ID: 57808

Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Academy for Coaching Excellence Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D22 Karta: F10 Beskrivning: Gott ledarskap är inte medfött. Det bygger på lärande och insikter – framförallt om att förståelse och engagemang från medarbetarna är nödvändigt för framgång. Tillit är därför en förutsättning. Hur skapar vi tillitsbaserat ledarskap i komplexa organisationer i offentlig sektor? Medverkande: Maria Nemeth, Psykolog, MCC Coach, Academy for Coaching Excellence. Maria Stenström, VD, Göteborgs Stads Parkering AB. Rita Saenz, Enhetschef, Socialtjänsten i Kalifornien. Sandra Rosén Larsson, Ledarskapskonsult, Gaia Leadership. Kontakt: Sandra Rosén Larsson Event-ID: 57665

7239

● Behövs centraliserad elproduktion och elnät i framtiden? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Accenture Ämne: Energi Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: Hur ska vi ha en hållbar, konkurrenskraftig och säker elförsörjning i framtiden? Medverkande: Henrik Tegnér, Managing Director, Utilities, Accenture. Kontakt: Linda Event-ID: 58318

72

● Framtidens läkare - förstatliga vården? Tid: 08:40–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges läkarförbund Student Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Platsbeskrivning: Läkartidningens tält Karta: J4 Beskrivning: Dagens svenska hälso- och sjukvård genomsyras av långa vårdköer med en svårt överbelastad vårdpersonal. Till detta finns en utbredd specialistläkarbrist och ett överskott av underläkare. Kommer situationen se likadan ut i framtiden? Finns det andra sätt att styra sjukvården? Medverkande: Theodor Lav, Ordförande, Sveriges läkarförbund Student. Anders W Jonsson, Sjukvårdspolitisk talesperson, Centerpartiet. Göran Stiernstedt, Regeringens utredare, Styrning för en mer jämlik vård. Carl Johan Sundberg, Professor, prefekt, moderator, Karolinska institutet. Tina Crafoord, Ordförande, Läkarförbundets Chefsförening. Kontakt: Theodor, Ordförande Event-ID: 59367

7239

● Moderaternas Sverige - hur skulle det se om ut om M hade majoritet i Riksdagen? Tid: 08:45–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiativ Samutveckling Ämne: Partiets dag Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Varje morgon följer vi upp gårdagens parti under Almedalsveckan. Vad är det egentligen Moderaterna står för och vill genomföra i Sverige? Vilka konsekvenser skulle deras politik kunna få? Det öppna samtalet, med lyssnandet i fokus, hålls av en dialogvärd. Medverkande: Berit Hague, Dialogvärd, initiativ Samutveckling! Kontakt: Per Hörberg, Beteendevetare Event-ID: 55556

239

● När blir lantbruket jämställt? Tid: 08:45–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund, LRFs Jämställdhetsakademi Ämne: Jämställdhet Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: Trädgård Karta: K10 Beskrivning: Spelar det roll att mark, jord, skog och lantbruksföretag framför allt ägs av män? Och att kvinnor är underrepresenterade i valberedningar, styrelser och i ledande positioner? Medverkande: Sven Erik Hammar, Ordförande LRFs Jämställdhetsakademi, Lantbrukarnas Riksförbund. Stina Bergström, Verksamhetsansvarig LRFs Jämställdhetsakademi, Lantbrukarnas Riksförbund. Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister, Regeringen (MP). Jessica Rosencrantz, Riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet, Riksdagen (M). Jessica Hermansson, Livsmedelsproducent, Botvalde gård. Julia Bendelin, Moderator. Kontakt: Auni Hamberg Event-ID: 56705

9

● Samhällsfastigheter – statens eller kapitalets ansvar? Tid: 08:45–09:05 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Fastighetsvärlden Ämne: Byggande Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrint-trädgården Karta: I14 Beskrivning: Kommuner signalerar att man inte kan lösa detta själv. Är det här statens ansvar eller det privata kapitalets? Vilka lösningar ser regeringen? Medverkande: Jan Wifstrand, Moderator. Ardalan Shekarabi, Kommunminister, Regeringen. Kontakt: Willy Wredenmark Event-ID: 59670

72389

● Vilka utmaningar står dagens parti inför? Tid: 08:45–09:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/ journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/ Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Vad kan vi förvänta oss av dagens talare och vilka är partiets styrkor och utmaningar? Medverkande: Anders Pihlblad, Programledare, TV4. Marcus Oscarsson, Politisk expert, TV4. Kontakt: Fredrik Axelsson Event-ID: 57068

123849

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

29

● 240 000 olagliga avlopp – kommer något göras? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS Fabrikanternas Råd Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandvägen, H532 Platsbeskrivning: VVS Fabrikanternas Råd Karta: E11 Beskrivning: Har vi nått vägs ände med de medel och resurser som finns idag och hur länge till ska 240 000 tusen små avlopp med akut åtgärdsbehov få fortsätta sitt läckage och därmed bidra till övergödning av våra sjöar och hav, samt riskera att kontaminera dricksvattenbrunnar och badvikar? Medverkande: Reine Lindholm, Moderator, Xylem Water Solutions Sweden. Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna. Maria Gardfjell, Vice ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Miljöpartiet. Kontakt: Anders Mårtensson, VD Event-ID: 56189

239

● Varför hindras solel på stora tak? Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ekobanken, Solelkommissionen Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D24 Karta: F10 Beskrivning: Solelen växer med över 50 procent per år i Sverige. Allt fler stora fastighetsägare använder taken för att minska byggnadernas miljöbelastning och förbättra driftnettot. Hur ser vi till att den strålande utvecklingen för solelen fortsätter? Medverkande: Jonas Carlehed, Hållbarhetschef, IKEA. Frida Källström, Politisk sakkunnig, Näringsutskottet, Centerpartiet. Johan Öhnell, Ordförande, Solkompaniet. Patrik Engström, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Lorenz Tovatt, Energipolitisk talesperson, Miljöpartiet. Arman Teimori, Energipolitisk talesperson, Liberalerna. Ronald Bäckrud, Regionchef Stockholm, Vasakronan. Jonas Månsson, Kommunikationschef, Telge Energi. Henrik Saxborn, vd, Castellum. Malin Strand, Moderator, Fosilfritt Sverige. Kontakt: Kristoffer Lüthi Event-ID: 56211

7239

● En nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling Tid: 09:00–09:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Upphandlingsmyndigheten/ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 12 Platsbeskrivning: Caféet Karta: M13 Beskrivning: Hur kan offentliga inköp bidra till ökad sysselsättning? Nu finns en modell som visar hur det går till. Att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling är komplext och berör flera roller. Men det behöver inte vara svårt. Vad krävs för att lyckas? Medverkande: Patrick Amofah, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten. Kontakt: Patrick Amofah, Hållbarhetsspecialist Event-ID: 56381

39

● Hur accelererar vi omställningen av vården? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Telia, AbbVie Ämne: Digitalisering Plats: S:t Hansgatan 9 Platsbeskrivning: Rosenhill Karta: L10 Beskrivning: För att möta den demografiska utmaningen inom välfärden kommer det att behövas en omställning av hälso- och sjukvården där man drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Hur skapar vi det så avgörande engagemanget och drivkraften hos vårdpersonalen för att lyckas med omställningen? Medverkande: Tobias Nilsson, chefsstrateg, VG regionen. Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL. Peter Berggren, verksamhetschef Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten. Daniel Forslund, biträdande regionråd, (L) Region Stockholm. Emma Spak, samordnare Nära Vård, SKL (moderator). Kontakt: Pär Astner Event-ID: 56401

1239

● Hur kan förändring ske i det oväntade mötet? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Andrum Visby, Equmeniakyrkan, Vårdklockans kyrka Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Vad funderar, våndas och längtar du efter? I det nära livet och/eller kanske globalt? Dela det som ligger dig närmast om hjärtat. Tänd ett ljus för längtan, hopp och oro. Låt de oväntade mötena svara på vad vi var och en och kanske tillsammans behöver göra för att bidra till en helare värld. Medverkande: Tomas Boström, musiker och pastor, Vårdklockans kyrka. Lilian Edman, diakon, Vårdklockans kyrka. Kontakt: Elisabeth Lindgren, samordnare bildning och utbildning Event-ID: 56441

17239


TISDAG 2 juli

89

● Alla kan beräkna klimatpåverkan från ett hus.

● Hur klarar vi finansieringen av välfärden år 2030?

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Bygg- och fastighetssektorn måste minska sina utsläpp av växthusgaser kraftigt. Men varje ny byggnad medför nya utsläpp som måste begränsas så mycket som möjligt. Enkla metoder för att beräkna klimatpåverkan dels från tillverkning av byggmaterial och dels från driftenergin finns. Medverkande: Mauritz Glaumann, Ark, Prof.em, Keeib. Kontakt: Torkel Andersson, VVS-konsult Event-ID: 56566

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: KPMG Ämne: Ekonomi Plats: Mellangatan 27 Karta: J17 Beskrivning: En åldrande befolkning, stora investeringsbehov och ökade förväntningar på välfärdens kvalitet och tillgänglighet sätter stor press på den svenska välfärden och väcker frågor om hur den ska finansieras i framtiden. Vad krävs för att framtidssäkra välfärden och hur klarar vi finansieringen år 2030? Medverkande: Lars Calmfors, Professor emeritus, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet. Andreas Åström, Chef Näringspolitik och Kommunikation, Almega. Bettina Kashefi, Chefsekonom, Svenskt Näringsliv. Berit Müllerström, Andre vice ordförande, LO. Kontakt: Stefan Lundström, Partner Event-ID: 57282

7239

● Från fast anställd till gigster – hur säkerställer vi trygghet på den nya arbetsmarknaden? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, Danske Bank Sverige Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen 4.4 Karta: D12 Beskrivning: Tiden för de livslånga anställningarna är förbi. För många är det en livsstil för andra finns bara frilansuppdrag - gigs. Var fjärde svensk saknar idag en fast anställning vilket innebär att man hamnar utanför trygghetssystemet. Hur ska samhället hantera det? Behövs det politiska reformer? Medverkande: Berit Behring, VD, Danske Bank Sverige. Anna Kinberg Batra, Fd partiledare, (M). Adrian Swartz, VD, Gigway. Pontus Herin, Journalist och moderator, Dagens industri. Kontakt: Thomas Danielsson, Projektchef Event-ID: 56671

172349

● Bostad för alla – hur når vi målet? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Förtätning av innerstaden i all ära men lösningen av bostadsbristen gömmer sig knappast i storstädernas centrala delar. Det finns ett stort behov av fler bostäder i tillväxtområdena i Sverige, men mark- och marknadspriserna är kostsamma. Medverkande: Stefan Timan, affärsutvecklingschef, Bonava. Anders Larsson, vd, Lyckos. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56854

239

● Bör vi göra oss till bättre människor med teknikens hjälp? Tid: 09:00–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens medicinsketiska råd (Smer) Ämne: Vård och omsorg Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3 Karta: N14 Beskrivning: När vi människor sätter våra egna intressen främst blir det ofta sämre för alla - på detta finns otaliga exempel. Om det skulle bli möjligt att med modern bioteknik förändra oss människor så att vi blir mer benägna att agera för allas bästa, borde vi i så fall göra det? Medverkande: Kenneth Johansson (moderator), ordförande, Smer. P C Jersild, författare, tidigare sakkunnig Smer. Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, sakkunnig Smer. Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan. Kontakt: Helena Teréus Event-ID: 57046

12

● Utbildar högskolan för framtiden? Teknikindustrin ställer om – gör högskolan det? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Teknikföretagen Ämne: Utbildning Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Karta: E11 Beskrivning: Högskolan har en avgörande roll för att mätta teknikindustrins behov av kvalificerad kompetens, men håller högskolan jämna steg med industrins innovationstakt? Att vi utvecklar vår kompetens är en ödesfråga. Hur kan näringsliv och akademi samverka för att möta utmaningarna? Medverkande: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, (S). Frida Andersson, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen. Joke Palmkvist, affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft. Mårten Levenstam, Senior Vice President, Volvo Cars. Kontakt: Gustav Wiel-Berggren Event-ID: 57241

123

● När forskning blir praktik bland serviceoch tjänsteföretag – vad får det att hända? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitetCampus Gotland, Länsförsäkringars Forskningsfond Ämne: Forskning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B23 Karta: G11 Beskrivning: Inom bland annat fordons- och läkemedelsindustrin samt i den kemiska industrin så är forskning något självklart. Det är genom forskning som man utvecklar sina produkter. Men hur ser lyckade utbyten mellan forskning och tjänstesektor ut? Vilka lärdomar finns bland forskare, företag samt finansiärer? Medverkande: Annika Dopping, Moderator. Azita Shariati, Vd, Sodexo. Mathias Cöster, Forskare, Uppsala Universitet. Magnus Leonhardt, Affärsutveckling- & Innovationschef, Telia. Peter Griepenkerl Lööf, Chef, Länsförsäkringars Forskningsfond. Jonas Åström, Chef, Uppsala Universitet. Kontakt: Malin Ekman Event-ID: 57279

172

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

2

● Av egen kraft - kan sociala företag bidra till ett hållbart samhälle? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbara Gotland Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Platsbeskrivning: Aulan Karta: I11 Beskrivning: I södra Europa är socialt företagande en del av näringslivet. Varför ligger Sverige efter? Medverkande: Thomaws J. Gustafsson, verksamhetschef, Coompanion. Kontakt: Pia Jertfelt Event-ID: 57378

17239

● Utbildningsföretagens roll i en reformerad Arbetsförmedling Tid: 09:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: JobbLabbet, YrkesAkademin, ALEA Kompetens Ämne: Utbildning Plats: S:t Hansplan 1 Karta: L12 Beskrivning: På seminariet diskuteras vad som krävs för att Januariavtalet skall leda vidare till ett enda sammanhållet styrsystem som också innebär att Sverige kan fortsätta att vara en kunskapsnation. Vilken roll bör utbildningsföretagen ha i en reformerad Arbetsförmedling? Medverkande: Lil Ljungren Lönnberg, Ordförande, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Jan Larsson, VD, YrkesAkademin. Rasmus Rossi, VD, ALEA Kompetens. Kontakt: Katrin Östman Event-ID: 57503

123

● Den ohållbara ekvationen – bostadsbyggande utanför storstadsbubblan Tid: 09:00–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AlmeDalarna Ämne: Byggande Plats: Hamnplan 5, Nedre plan Karta: H10 Beskrivning: En förutsättning för Sveriges välfärd är växande företag, bostäder och fungerande infrastruktur i hela landet. Inom en snar framtid är vi 11 miljoner invånare som behöver en bostad. Utanför storstäderna finns attraktiva boendemiljöer men ett allt för komplicerat regelverk. Medverkande: Göran Cars, Professor i samhällsbyggnad. Kontakt: Erik Odens, Näringslivschef Event-ID: 57737

1723

● Det är dags att gifta ihop traditionellt hållbarhetsarbete med psykologisk hållbarhet i arbetslivet Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sandahl Partners Ämne: Hållbarhet Plats: Strandgatan 18 Platsbeskrivning: Sjöbergs Bakgård Karta: J15 Beskrivning: Vi ser idag att allt fler organisationer inrättar hållbarhetschefer och har ett gediget arbete inom hållbarhet. Samtidigt ser vi växande problem med ett ohållbart arbetsliv med stress, sjukskrivningar och otydligt ledarskap. Här är arbetet med psykologisk hållbarhet en nyckel för arbetslivet. Medverkande: Jonas Mosskin, Organisationspsykolog, Sandahl Partners. Johanna Snckars, Kommunikationschef Technology & New businesses, Ericsson. Johanna Landberg, Hållbarhetschef, SPP. Caroline Andermatt, VD, Myrorna. Kontakt: Jonas Mosskin Event-ID: 58101

3

● Marin innovation för svensk konkurrenskraft Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet, Maritima klustret i Västsverige Ämne: Innovation Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Tält utanför Fenomenalen science center Karta: H5 Beskrivning: Hur accelererar vi marin innovation för svensk konkurrenskraft, hållbara blå företag och ett levande hav? Med svensk innovationskraft kan vi ta tillvara på de marina resurserna och lösa globala utmaningar. Kontakt: Martin Sjöberg, Verksamhetsledare Event-ID: 58108

239


TISDAG 2 juli

90

● Så kan kraftvärmen lösa elbristen i våra storstäder Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energiföretagen Sverige Ämne: Energi Plats: S:ta Katarinagatan 6 Platsbeskrivning: Klosterlängan vid Stora Torget Karta: K17 Beskrivning: Den lokala effekt- och nätkapacitetsbristen har ökat snabbare än någon kunnat tro – flera städer kan inte längre ansluta nya elkunder. Samtidigt läggs lokal elproduktion i form av kraftvärme ned vilket gör att läget går från ansträngt till akut. Vad kan politiken göra för att lyfta kraftvärmen? Medverkande: Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, Socialdemokraterna. Lars Hjälmered, Ordförande Näringsutskottet, Moderaterna. Camilla Brodin, Energipolitisk talesperson, Kristdemokraterna. Katarina Luhr, Klimat- och miljöborgarråd Stockholm, Miljöpartiet. Marc Hoffmann, VD, Eon Sverige. Anders Egelrud, VD, Stockholm Exergi. John Jonsson, Profu. Pernilla Winnhed, VD, Energiföretagen Sverige. Lina Enskog Broman, Moderator, Energiföretagen Sverige. Anton Steen, Moderator, Energiföretagen Sverige. Kontakt: Anton Steen Event-ID: 58911

1729

● Är kollektivtrafikens skenande kostnader fake news? Tid: 09:00–10:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Kollektivtrafik Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal E30 Karta: G11 Beskrivning: Det hävdas regelbundet att kollektivtrafiken är en kostnadsbomb med ständigt ökande utgifter för regionerna. Stämmer det? Vad är en rimlig ökning i relation till medvetna politiska beslut för ett hållbart samhälle? Medverkande: Lennart Ekdal, Moderator. Kristoffer Tamsons, Ordförande, Svensk Kollektivtrafik. Åsa Pettersson, Chef hållbarhet och public affairs, Scania. Per Kågeson, Miljödebattör. Henrik Dagnäs, VD, Nobina Sverige. Helena Leufstadius, VD, Svensk Kollektivtrafik. Kontakt: Anita Stenhardt Event-ID: 58953

1723

● Hat och hot - så påverkas scenkonsten Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Scenkonst Ämne: Kultur Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Platsbeskrivning: Scenen Karta: M8 Beskrivning: Hur påverkas scenkonsten av en hårdare ton i det offentliga rummet? Har hatet och hotet mot organisationer, produktioner och enskilda medarbetare ökat? Medverkande: Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst. Jeanettte Gustavsdotter, VD, Tidningsutgivarna. Thomas Sundström, VD, Länsteatern på Gotland. Daniel Poohl, journalist, Expo. Kontakt: Annika af Trolle Event-ID: 58986

72349

● Så hanterar du konflikter Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ledarna-Sveriges Chefsorganisation Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Konstmuseets gård Karta: K14 Beskrivning: Hanteringen av en konflikt börjar ofta med ett samtal med de berörda medarbetarna. Vilka mekanismer är verksamma i konflikter? Hur kan du agera för att känna dig tryggare när du hanterar dem. Kontakt: Johanna Norrman Event-ID: 58988

1723

● Stor blir snabbt mycket större – var ska Malmös framtida invånare bo och arbeta? Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sydsvenskan Ämne: Byggande Plats: Strandvägen 4.3 Karta: E12 Beskrivning: Malmö är en av Sveriges snabbast växande städer med en befolkning som väntas öka till en halv miljon invånare år 2050. Hur bygger staden för kraftig tillväxt med miljöpåfrestningar, och är bostadsproduktionen anpassad till en dynamisk arbetsmarknad för Malmös nuvarande och framtida invånare? Medverkande: Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan. Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Hanne Birk, Arkitekt, utvecklingschef, Varvsstaden AB. Kontakt: Kristina Landeström, Projektledare Event-ID: 59003

17239

● Hur får ungdomar inspiration och kunskap om framtidens arbetsmarknad? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mentor Sverige Ämne: Barn/ungdom Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Övre Karta: J11 Beskrivning: Hur får vi alla ungdomar att känna glädje och motivation inför framtiden och vägen till ett jobb? Hur når vi de ungdomar som hamnat utanför? Som saknar motivation och framtidstro? Vilket socialt ansvar har företag och hur kan de bidra genom att lyfta och stötta de som vill ta sig fram? Medverkande: Sara Revell Ford, Generalsekreterare, Mentor Sverige. Ingrid Höög, VD, Wise Group. Lars Ericson, VD, Konsumentföreningen Stockholm. Cilla Benkö, VD, Sveriges Radio. Ann-Therese Enarsson, VD, Tankesmedjan Futurion. Shervin Razani, VD, Jurek. Martin Norrby, Studerande, Fler Unga. Alexandra Pascalidou, Moderator. Kontakt: Anna Löfgren, Insamlingschef Event-ID: 59033

23

● Gestaltad livsmiljö för alla – hur blir det verklighet utanför storstäderna Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens konstråd Ämne: Kultur Plats: Strandgatan 16A Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Karta: J14 Beskrivning: I den nya politiken för Gestaltad livsmiljö bidrar arkitektur, form, design och konst gemensamt till ett hållbart samhälle för alla. Men hur fungerar det i praktiken på en mindre ort? Vilka utmaningar finns det och hur hittar man enkla vägar att arbeta med offentlig konst, arkitektur och kulturarv? Medverkande: Amanda Lind, Kulturminister, (MP) Kulturdepartementet. Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket. Signe Johannessen, Konstnärlig ledare och konstnär, Art Lab Gnesta. Anneli Strömberg, Verksamhetschef Bild & form, Region Dalarna. Lena From, Konstprojektchef, Statens konstråd. Johannes Hylander, Moderator, New Republic. Kontakt: Lena Boqvist, Kommunikatör Event-ID: 59054

124

● Vem sätter käppar i hjulet för cirkulär upphandling? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus Ämne: Hållbarhet Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända och återvinna resurser i stället för att producera nytt. Offentlig upphandling kan spela en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle genom cirkulär upphandling. Görs det idag eller finns det hinder för cirkulär upphandling? Medverkande: Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragnsells. Marilouise Berg, Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus. Joakim Thorneus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten. Josefina Sallén, ledare fokusområdet Circkulär omställning, RISE. Kontakt: Lars Pyk, Pressansvarig Event-ID: 59239

12349

● Flexibilitet och trygghet på framtidens arbetsmarknad Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Näringsliv Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Svenskt Näringsliv trädgård Karta: I10 Beskrivning: Både företag och medarbetare skulle vinna på reformer som stärker omställningsförmågan och som gör det enklare att anställa och att få jobb. Vad krävs för att nå dit? Medverkande: Anna Johansson, Ordförande, Arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna. Martin Ådahl, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Centerpartiet. Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall. Nils Karlson, VD, Ratio. Lydia Wålsten, Ledarskribent, SvD. Anna-Karin Tyskhagen, VD, Dala ledstång & snickeri. Maria Möller, Vice vd, Gröna arbetsgivare. Patrik Karlsson, Arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv. Lydia Capolicchio, Moderator. Kontakt: Kirsten Åkerman Event-ID: 59371

17239

● Hur ställer jag om till framtiden?​ Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TRR Trygghetsrådet Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 27, trädgården Platsbeskrivning: Primes trädgård Karta: G17 Beskrivning: En diskussion om individens transformation till framtidens arbetsliv. Vad behöver vi som individer göra för att hitta vår plats i framtidens arbetsliv? Är vi beredda att ställa om? Kontakt: Ludvig Carlson Event-ID: 59480

3

● Hur ska vi ladda Sverige? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Elbil Sverige Ämne: Hållbarhet Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E31 Karta: G11 Beskrivning: Sverige är ganska bra på att bygga laddare för elfordon men vi är alldeles för bra på att hitta på olika betalsystem. Detta gör det svårt för elbilisten vid långresa att ha koll på alla olika betalsystem. Det tar också tid för resenären. Hur ska vi lösa detta i Sverige? Medverkande: Magnus Johansson, Ordförande, Elbil Sverige. Göran Fredriksson, Elbil Sverige. Kontakt: Magnus Johansson, Ordförande Event-ID: 59725

72349

● Står patienten i fokus för dagens cancervård? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Bristol-Myers Squibb Ämne: Vård och omsorg Plats: Kronstallgränd 4 Platsbeskrivning: Digidalen Karta: K11 Beskrivning: Sökes: en personcentrerad cancervård Hur kan vi med hjälp av nya digitala innovationer och storytelling stärka cancerpatienten i vardagen och skapa en framtida vård i Sverige med ökat patientfokus? Medverkande: Elizabeth Walentin, moderator. Fabian Bolin, medgrundare, WarOnCancer. Sebastian Hermelin, medgrundare, WarOnCancer. Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer. Hans Hägglund, MD Professor, Nationell cancersamordnare, SKL. Anders Blanck, vd, LIF. Karin Båtelson, ordförande/förste vice ordförande, Sjukhusläkarna/Läkarförbundet. Jean-Luc af Geijerstam, Generaldirektör, Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys. Annica Holmberg, Public Affairs Lead, Bristol-Myers Squibb. Kontakt: Annica Holmberg, Public Affairs Lead Event-ID: 59804

1234

● Är svensk klimatpolitik tandlös för att hantera den globala klimatkrisen? Tid: 09:00–09:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AP7 Ämne: Klimat/ miljö Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: lokal Viklau Karta: F12 Beskrivning: Utsläpp av koldioxid påverkar det globala


TISDAG 2 juli klimatet oberoende av var det släpps ut. Kan svensk klimatpolitik då ha global relevans? Och hur påverkas svensk industri av global klimatpolitik? Är det realistiskt att förvänta sig att marknadskrafterna ska arbeta för och inte mot klimatet? Medverkande: John Hassler, Professor i makroekonomi och biträdande föreståndare, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet. Christina Friborg, Hållbarhetsdirektör, SSAB. Johan Florén, Chef kommunikation och ägarstyrning, AP7. Kontakt: Mikael Lindh Hök, Kommunikationsstrateg Event-ID: 59824

7239

● Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv för chefer i finansbranschen? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Finansförbundet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet, Lilla scenen Karta: G16 Beskrivning: Ett bra ledarskap är en friskfaktor. Chefer som inventerar, fokuserar på och förstärker det friska i en organisation skapar arbetsplatser där människor mår bra, utvecklas och presterar bättre. Gott ledarskap uppstår inte av sig självt. Chefer måste ha förutsättningar för att kunna utöva det. Medverkande: Ulrika Boëthius, Förbundsordförande, Finansförbundet. Carina Albiin Svensk, Head of Health and work environment, Handelsbanken. Karin Kristensson, utredare, Finansförbundet. Olof Klingvall, moderator, Finansförbundet. Kontakt: Olof Klingvall Event-ID: 59853

1724

● Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten bland äldre? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden ideell förening, Bovieran Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: SeniorVärlden, Arenan för erfarna tankar/Tält News55 Karta: E13 Beskrivning: Vad ska vi göra och hur ser lösningen ut? Debatt mellan inbjudna politiker. Medverkande: Anders Teljebäck, Kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Socialdemokraterna (S). Elisabet Lann, Stabchef, Kristdemokraterna (Kd). Susanne Suvanto Rolfner, Moderator. Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna (L). Kontakt: Petter Ahlström, PhD, Generalsekreterare Event-ID: 59979

7239

● Tung ryggsäck – om återanpassningsutmaningar och identitetsarbete efter insats Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Soldathemsförbundet Ämne: Vård och omsorg Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem Karta: P18 Beskrivning: Insatser i konfliktområden eller nationellt, efterlämnar många emotionellt laddade erfarenheter hos individer. Dessa kan vara av både positivt och negativt slag. Efter en återanpassningsfas hittar de flesta in i det sammanhang de lämnade, medan vissa upptas av nya existentiella frågor. Medverkande: Jan Grimell, Teologie doktor, Präst, Reservofficer, Svenska kyrkan. Lisa Mobrand, Präst, Förbandspastor på Livgardet, Svenska kyrkan. Mikael Karlsson, CEO, Military Work. Mikael Persson, Soldathemsförståndare P7 Revingehed, med omfattande insatserfarenhet från b.la. Afghanistan, Svenska Soldathemsförbundet. Kontakt: Louise Weibull Event-ID: 59997

72

● Så skapar vi en fossilfri godskorridor - utan kontaktledning Tid: 09:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Inlandsbanan AB Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Södra Kyrkogatan 9 Platsbeskrivning: Rosengårdens matsal Karta: M17 Beskrivning: Vätgasdriven järnväg – en ny möjlighet för hållbar svensk transportlogistik? Vilka förutsättningar finns för att genomföra omställningen till el- och vätgasdrivna tåg i Sverige, och hur kan Inlandsbanan bli en pionjär i fråga om prioriterade godstransporter? Medverkande: Björn Westerberg, Moderator. Per Bondemark, Näringslivets transportråd. Rob Whyte, Alstom Nordics. Susanne Wallner, Mariestads kommun. Kontakt: Therese Fanqvist, Kommunikationschef Event-ID: 60044

723

● Partiledarintervju – vad vill Vänsterpartiet? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Vänsterpartiets dag. Utfrågningen av partiledare Jonas Sjöstedt. Vi dyker djupt i partiets nyckelfrågor. Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Ipsos. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, utfrågare, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, utfrågare, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig Event-ID: 56457

12349

● Hur ser elevernas framtid ut i skolan? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H231 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: G9 Beskrivning: Hur kan skolan ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar? Hur mycket kan elever själva påverka sin skolgång och göra sina röster hörda? Hur gör vi skolan till en trygg plats för alla elever och hur får vi stopp på den växande psykiska ohälsan i skolan? Medver-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

91

kande: Fredrik Malmberg, Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Peter Fredriksson, Generaldirektör, Skolverket. Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen. Camilo von Greiff, Direktör, Skolforskningsinstitutet. Jennie Gustafsson, Förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA. Kontakt: Emelie Hedberg Event-ID: 56806

612349

● Vattnet – Hur värderar vi det ovärderliga, nu och i framtiden? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Vatten Ämne: Klimat/miljö Plats: Mellangatan 1 Platsbeskrivning: Vattenforum, Trädgården Karta: K8 Beskrivning: Förändringar i klimatet hotar dricksvattnet och ökar riskerna för skyfall och översvämningar. Hur ska Sverige skapa starka va-organisationer som klarar av detta? Medverkande: Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten. Carl Emil Larsen, VD, DANVA (Danskt Vatten). Kontakt: Ewa Ottosson Event-ID: 57043

17239

● Har Sverige ett ansvar för Västsaharas stulna naturresurser? Tid: 09:00–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Emmaus Stockholm, Afrikagrupperna Ämne: Internationella frågor Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B11 Karta: G11 Beskrivning: Folkrättsligt är frågan om Västsahara uppenbar, ändå motarbetas en fredlig lösning på konflikten ständigt av realpolitik. EU har röstat om inte mindre än två avtal med Marocko som inkluderar den ockuperade delen av Västsahara och som bryter mot EU-domstolen. Medverkande: Pyry Niemi, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Janine Alm Ericson, Riksdagsledamot, Miljöpartiet. Lotta Johnsson Fornarve, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Pål Jonson, Riksdagsledamot, Moderaterna. Kjell-Arne Ottosson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Erik Hagen, Expert, Western Sahara Resource Watch. Anna Roxvall, Moderator. Kontakt: Caroline Nord, Kommunikationsansvarig Event-ID: 57363

72349

● Vem tar ansvar för spelbolagens marknadsföring? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Resumé, RO, SPER Ämne: Kommunikation/information Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: Sedan omregleringen vi årsskiftet visar nu mätningar att spelreklamen bara ökat. Vilken roll och ansvar har de olika aktörerna? Är det innehållet eller mängden av spelreklam som är problemet? Vad är egentligen måttfullhet och räcker det eller måste man skärpa lagstiftningen? Medverkande: Ardalan Shekarabi, civilminister. Anders Årbrandt, vd, Postkodlotteriet/Nova Media. Dersim Sylwan, Sverigechef, Kindred. Jenny Nilzon, vd, SPER. Elisabeth Trotzig, Reklamombudsmannen, RO. Jan Fager, jurist, TU - Medier i Sverige. Kontakt: Josefin Ekman, projektledare Event-ID: 57596

12

● What can an insider’s view of the White House reveal about the transatlantic relationship today? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: American Chamber of Commerce in Sweden Ämne: Media/journalistik Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: AmCham Arena - Mellangatan 34 Karta: G17 Beskrivning: What can we learn from inside the White House? Which are the key topics in U.S. politics? How do these topics influence what businesses must plan for to remain successful? Medverkande: Jon Decker, White House Correspondent, Fox News Radio. Kontakt: Jacob Dornbos Event-ID: 58213

7239

● Sverige är beroende av innovativa verksamhetskulturer - hur skapar vi det? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Annat Plats: Hamnplan, H201 Platsbeskrivning: Kantar Sifos tält Karta: H10 Beskrivning: Hur skapar vi den öppna trygga kreativa miljön vi behöver för att klara förändring? I våra organisationer, företag och samhället? Medverkande: Maria Rosengren, Affärsområdeschef, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Marknadschef Event-ID: 58887

239

● Morgondagens flyg - så gör vi det hållbart och tillgängligt Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aero Almedalen Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Strandvägen 4.4 Platsbeskrivning: Aero Almedalen Karta: D12 Beskrivning: Vad vill regeringen med flyget? Hur skall man hantera målkonflikter mellan mobilitet och miljö? Medverkande: Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Regeringen. Kontakt: Hannes Borg Event-ID: 58207

723


TISDAG 2 juli

92

● Hur kan digitalisering och interregional

● Sverige stängt för dagen – välkommen åter?

samverkan lösa framtidens utmaningar?

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Röda Korset Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan, H254 Platsbeskrivning: Röda Korsets monter, rondellen vid Hamnplan Karta: E9 Beskrivning: Genom Januariavtalet skulle migrationspolitiken bli föremål för en parlamentarisk utredning. När migrationslagstiftningen – i vissa delar – ska utredas och förslag presenteras finns tillfälle att lyfta vilka lärdomar vi kan dra av de senaste årens ständiga förändringar i lagstiftningen. Medverkande: Joakim Palme, Ordförande, Delmi. Maria Malmer Stenergard, Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson, Moderaterna. Martin Ärnlöv, Generalsekreterare, Svenska Röda Korset. Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket. Peo Hansen, Professor, Linköpings Universitet. Carina Ohlsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Therese Lindström, Programchef migration, Fores. Kontakt: Josefine Karlsson, Rådgivare Event-ID: 57089

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige - en del av Öresundshuset Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: Regeringen har i de rikstäckande bredbandsmålen slagit fast att tillgång till bredband är en grundförutsättning för att kunna arbeta och leva i hela Sverige. Efter ett par expansiva år har dock utbyggnadstakten av bredband bromsat in i Sydsverige. Medverkande: Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, Moderaterna. Emma Berginger, Riksdagsledamot, Miljöpartiet. Frida Westerberg, VD, IP Only. Helene Andersson, Regionråd, Region Halland, Centerpartiet. Maria Frisk, Regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län, Kristdemokraterna. Mikael Larsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet. My Bergdahl, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen. Terese Bengard, Verksamhetsledare, Hela Sverige ska leva. Willy Silberstein, Moderator. Kontakt: Ellinore Svan, Regional bredbandskoordinator Event-ID: 59927

12349

● Utländsk köprush på svenska tillväxtbolag – risk eller möjlighet?

239

● EU:s sociala agenda - Vad innebär EU:s sociala pelare och påverkar denna den svenska modellen?

Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, ABG Sundal Collier Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Sverige skapar nya miljardbolag på löpande band men många hamnar förr eller senare i utländsk ägo. Vad betyder denna trend för bolagen, investerarna och för samhället i stort? Är det en risk eller en möjlighet? Medverkande: Olof Rustner, partner, investment banking, ABG Sundal Collier. Erik Sprinchorn, grundare, TIN Fonder. Tuva Palm, entreprenör, investerare och styrelseproffs. Olof Hernell, chief digital officer, EQT. Olle Aronsson, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 58193

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset Karta: E11 Beskrivning: EU:s sociala pelare, som antogs i Göteborg 2017, handlar om lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa villkor, samt social trygghet. Men vad innebär den sociala pelaren och påverkar denna den svenska modellen? Medverkande: Magnus Astberg, moderator, ekonomisk rådgivare hos EU-kommissionen i Sverige. Allan Larsson, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, (S). Mats Green, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, (M). Kontakt: Johan Wullt Event-ID: 57892

● Röster höjs för en ny stor skattereform

● Så avgör vi vad som är tillräckliga språkkunskaper för att göra jobbet

- är det rätt väg eller är delreformernas era här?

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Ämne: Innovation Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Tjänsteföretagens hus - powered by Almega Karta: E15 Beskrivning: Kan ett för stort fokus på språket göra att vi inte nöjer oss med tillräckliga och anpassade kunskaper? Riskerar det att fördröja steget ut på arbetsmarknaden för den som inte är född i Sverige? Medverkande: Yashar Moradbakhti, VD och medgrundare, Lingio. Kontakt: Evelina Kogsta, Näringspolitisk expert Event-ID: 58701

139

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Näringsliv Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: De senaste åren har alltfler framfört att det är dags för en skattereform och i januariavtalet anges att en sådan ska genomföras. Hur viktigt tycker Sveriges företagare att det är att en reform genomförs? Vilka skatter är viktigast att se över i en skattereform? Medverkande: Rune Andersson, grundare, Mellby Gård. Per Åsling, Förste vice ordförande i skatteutskottet, Centerpartiet. Maria Rankka, Sverigechef, Brunswick. Johan Fall, chef för skattevdelningen, Svenskt Näringsliv. Kontakt: Anders Månsson Event-ID: 58376

139

● Hur kan Sverige höja kvaliteten i forskning? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vetenskapsrådet Ämne: Forskning Plats: Sigrid, fartyg Karta: G5 Beskrivning: Sverige ska vara ett av världens ledande forsknings- och innovationsländer, framhåller regeringen. Men trots att vi investerar mycket i forskning, har många forskare och en befolkning med högt förtroende för vetenskap, når forskningen inte önskvärd kvalitet. Varför, när vi har goda förutsättningar? Medverkande: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet. Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslerämbetet. Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet. Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet. Jörgen Tholin, moderator, Vetenskapsrådet. Kontakt: Helena Bornholm, kommunikationsstrateg/projektledare Event-ID: 58475

1239

● Förskolerektorn, en riktig rektor? Tid: 09:00–09:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rektorsprogrammet Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B51 Karta: G11 Beskrivning: Förskolechefer kommer från sommaren 2019 att benämnas rektorer och omfattas av kravet att delta i den obligatoriska rektorsutbildningen. Vilken roll spelar namnbytet till förskolerektor? Medverkande: Maria Styf, Universitetslektor, Rektorsprogrammet, Mittuniversitetet. Anders Arnqvist, Moderator, Rektorsprogrammet, Uppsala universitet. Kontakt: Ulrika Auno Event-ID: 58633

17239

● Varor in och skräpet ut - hur löser vi emissionsfria stadsmiljöer? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vätgas Sverige, PowerCell Sweden, myFC, Mariestads kommun, Impact Coatings, Energigas Sverige Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Skeppsbron 12 Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2 Karta: H6 Beskrivning: Hälsoeffekterna av luftföroreningar beräknas kosta samhället cirka 70 miljarder varje år. Samtidigt ökar behoven av service och infrastruktur när allt fler människor flyttar in till städerna. Kontakt: Charlotte Askari, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56763

9

172349

1723

● Så skapar Sverige säkerhet i samarbete Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FOI, Totalförsvarets forskninginstitut, Försvarsmakten Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i Världen Karta: I12 Beskrivning: Sverige skapar säkerhet med internationella samarbeten. Men hur fungerar de olika samarbetena, hur långt kan man gå, och hur har resonemangen kring internationella samarbeten förts i försvarsberedningen inför kommande försvarsbeslut? Medverkande: Micael Bydén, ÖB, Försvarsmakten. Annika Nordgren Christensen, Moderator. Kontakt: Maria Hugosson Bygge Event-ID: 58786

1234

● Staden eller landsbygden – hur lever vi i Sverige i framtiden? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sweco Ämne: Digitalisering Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Aktuell Hållbarhet Arena Karta: J13 Beskrivning: Hur kan samhället se ut om 30 år, om vi hanterat klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt? Fortsätter urbaniseringen eller kommer vi att se en återetablering av landsbygden? Medverkande: Andreas Gyllenhammar, Sweco (moderator). Frida Karlge, Sweco. Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva. Siri Lindblom, elev. Kontakt: Hanna Haeggström, Pressansvarig Sweco Sverige Event-ID: 58852

1729

● Småstad blir storstad blir megastad. Hur mycket klarar planeten? Tid: 09:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala kommun Ämne: Byggande Plats: Donners plats 6 Platsbeskrivning: Verandan Karta: J11 Beskrivning: Med växande städer kommer ett behov av expansion, samtidigt som vi måste ta hänsyn till en hållbar samhällsutveckling där invånarnas välmående är centralt. Går det att kombinera expansion och tillväxt med hållbart byggande och långsiktiga klimatmål? Hur skapar vi nya, smarta stadsmiljöer? Medverkande: Claes Larsson, Moderator, stadsarkitekt, Uppsala kommun. Nina Rydén, Bjerking. Fredrik Frensborg, WSP Uppsala. Niklas Malmfors, Tengbom. Sofia Smedegård, Sweco Architects AB. Martin Ehn Hillberg, White. Lisa Hellberg, Projektledare MEX, Uppsala kommun. Kontakt: Claes Larsson, Stadsarkitekt Event-ID: 59543

17249

● Överdrifter, felaktigheter och rena missförstånd – en analys av debatten om hushållens skuldsättning Tid: 09:00–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Veidekke Ämne: Ekonomi Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Spegelsalen

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4


TISDAG 2 juli Karta: J11 Beskrivning: Ger finansinspektionen en korrekt bild av riskerna med hushållens skulder? Har de rätt när de säger att unga hushåll inte drabbats av införda kreditrestriktioner? Nej säger allt fler. Myndigheternas argument behöver synas och konsekvenserna av de åtgärder som vidtagits analyseras. Medverkande: Robert Boije, chefsekonom, SBAB. Ted Lindqvist, vd, Evidens. Stefan Attefall, moderator och expert, Solidus AB. Anna Bellman, moderator, Bellacom AB. Kontakt: Linda Jonsson Event-ID: 59976

723

● Hur får vi en sjukt bra vård av patienter som vandrar mellan sluten- och öppenvården? Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Boehringer Ingelheim Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Hur skapas en bra struktur för överlämning mellan slutenvård och öppenvård för patienter med både akuta och kroniska episoder? Vem ansvarar för att patienterna får en god och jämlik vård enligt riktlinjer? Hur skall vård och patienter interagera och i vilka roller? Hur ska uppföljningar bäst göras? Medverkande: Christina Kennedy, moderator, chefredaktör, Dagens Medicin. Mikael Dellborg, professor i kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, Storstockholms Diabetesförening. Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Linköpings universitet. David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk Förening för Diabetologi. Talla Alkurdi, regionråd i opposition, (S), Region Stockholm, ledamot SKL:s sjukvårdsdelegation. Jonas Andersson, regionråd, (L), Västra Götalandsregionen. Kontakt: Maria Lindkvist Event-ID: 57143

172349

● Hur blir polisyrket ett framtidsyrke? Tid: 09:00–09:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Polisförbundet Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Skeppsbron, H123 Platsbeskrivning: Polisförbundets tält Karta: H8 Beskrivning: Vad krävs för att politikernas mål om 10 000 fler polisanställda, varav majoriteten poliser, ska bli verklighet? Medverkande: Lena Nitz, Förbundsordförande, Polisförbundet. Katharina von Sydow, Ordförande Polisförbundet Väst, Polisförbundet. Kontakt: Kristina Mäler Event-ID: 58497

238

● Hamnen i det moderna transportsystemet Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Hamnar (Transportföretagen) Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Maritima mötesplatsen Karta: I10 Beskrivning: En stor majoritet av Sveriges utrikeshandel passerar en hamn och de svenska hamnarna utgör viktiga logistiknav som möjliggör omlastning mellan de olika transportslagen. Hur leder vi utvecklingen mot framtidens hamntjänster, ökad överflyttning och större godsflöden på sjön? Medverkande: Ola Hjärtström, Marknadschef, Norrköpings Hamn. Anders Boman, VD, Wallenius Lines. Inge Vierth, Senioranalytiker, VTI. Pia Bergdahl, Kvalificerad utredare, Trafikanalys. Christine Hanefalk, Moderator, Branschchef, Sveriges Hamnar. Kontakt: Christine Hanefalk Event-ID: 58660

● Hur tar vi tillvara på innovationskraften för att tillsammans uppnå de globala målen? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska Ämne: Innovation Plats: Rostockergränd 4 Platsbeskrivning: Skanskas Trädgård Karta: G18 Beskrivning: Traditionell hantering av de stora samhällsutmaningarna är för långsam och trögrörlig för att nå uppsatta hållbarhetsmål. Förmågan att driva innovation kommer bli avgörande - hur gör vi konkret för att säkerställa att vi tillsammans nyttjar innovationskraften så att vi uppnår de globala målen? Medverkande: Mats Rönnbo, Affärsutvecklingschef, Skanska. Kontakt: Sofie Jonsson, Projektledare Event-ID: 58804

23

● Entreprenadavtal för beställare Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Advokatfirman Delphi Ämne: Byggande Plats: Kaskens gränd 4 Platsbeskrivning: Trädgård Karta: P9 Beskrivning: Merparten av alla byggentreprenader i Sverige utförs med de allmänna villkoren AB 04 eller ABT 06 som utgångspunkt. Vilka avtalsfrågor är särskilt viktiga för beställare av byggentreprenader? Medverkande: Oskar Frankki, Partner / Advokat, Advokatfirman Delphi. Kontakt: Izabelle Andersson Event-ID: 58777

● Hur skapas en inkluderande arbetsplats? Tid: 09:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för delaktighet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Delaktighetsforum, Sävesalen, 2 tr Karta: J13 Beskrivning: Utmaningarna för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden har funnits länge och situationen har inte förändrats nämnvärt över tid. Varför är det så och vad krävs för att få till en varaktig förändring? Vad kan vi som arbetsgivare göra? Medverkande: Johanna Gustafsson, Med. Dr i Handikappvetenskap, Örebro universitet. Peter Andersson, opinionsbildare, Lika Unika. Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet. Karl-Oskar Öhman, utreda-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

93

re, Myndigheten för delaktighet. Emelie Herkules, delprojektledare Breddad Rekrytering, Fler vägar in, Hudiksvalls kommun. Kontakt: Kalle Jönsson, kommunikatör Event-ID: 58812

617239

● Samhällsfastigheter – praktiska erfarenheter som avskräcker och inspirerar Tid: 09:10–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fastighetsvärlden Ämne: Byggande Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrint-trädgården Karta: I14 Beskrivning: Osäkerheten när det gäller att avhända sig sina samhällsfastigheter är stor inom det offentliga. Det vanliga är att sälja eller på annat samarbeta med privata investerare först när man tvingas av ekonomiska nödvändigheter. Behöver det vara så? Hur har andra gjort och vilka är erfarenheterna? Medverkande: Jan Wifstrand, Moderator. Malin Danielsson, Kommunalråd, Huddinge kommun (L). Kontakt: Willy Wredenmark Event-ID: 59671

7239

● Föräldraskapsstöd - så blir det förebyggande arbetet en investering Tid: 09:10–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: MFoF, Allmänna Barnhuset Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget Karta: K14 Beskrivning: Långsiktiga och förebyggande insatser är avgörande för barns likvärdiga livschanser i samhället. Vilka kunskapsbaserade arbetssätt finns och hur kan hälsoekonomi bli ett verktyg för att göra förebyggande arbete till en investering för både organisation och medborgare? Medverkande: Tony Boman, Utredare, MFoF. Margareta Bolmgren, Utredare, MFoF. Kontakt: Per Sundberg Event-ID: 59850

723

● Använd den BUP du har– så hjälper vi våra barn idag Tid: 09:15–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sirona AB Ämne: Vård och omsorg Plats: Kinbergs plats 8 Platsbeskrivning: Psykisk Hälsa Huset Karta: M9 Beskrivning: Väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin ökar. BUP:s problem är mångfacetterade och behöver adresseras från flera håll och på lång sikt – men finns det något som vi kan göra idag? Vilka konkreta actions kan BUP använda sig av som förbättrar tillgängligheten och hjälper våra barn? Medverkande: Tobias Petrini, Sirona AB. Britta Stenson, Sirona AB. Emma Sundberg, ambassadör, Hjärnkoll. Kontakt: Maria Ekman, Kontorschef Event-ID: 55871

17239

● Politiker, medborgare och media i det nya demokratiska landskapet - vad kräver framtiden av oss? Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan Ämne: Demokrati Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Samhället genomgår förändringar, vilket märks inte minst inom medielandskapet. På sociala medier och i tidningars kommentarsfält kan medborgare ha direktkontakt med politiker. Hur påverkar denna utveckling förtroendet för folkvalda och hur ska medborgarna navigera i det ökande informationsflödet? Medverkande: Magnus Ek, förbundsordförande, Centerns Ungdomsförbund. Cecilia Dalman Eek, regionpolitiker, (S) Västra Götalandsregionen. Johan Martinsson, föreståndare, SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. Gunilla Grahn-Hinnfors, moderator, bitr. näringspolitiskchef, Västsvenska Handelskammaren. Emanuel Karlsten, journalist och debattör. Martin Karlsson, forskare, Örebro Universitet, förtroende medborgardialog. Kontakt: Ingrid Pousard Event-ID: 56996

12349

● Samhällsutveckling och digitalisering i rasande fart – hur lockar vi rätt kompetens till regionen? Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Digitalisering och automatisering sveper över alla branscher och genomsyrar samhällsutvecklingen. Gränser suddas ut och samverkan mellan parter från olika delar av samhället är en förutsättning för att lyckas. Vilka samarbeten krävs för att vara konkurrenskraftiga framåt? Medverkande: Ida Granqvist, Fastighetschef, Skanska. Linda Swärd, Direktör för offentlig sektor, Microsoft Sverige. Per Vorberg, Kommunstyrelsens ordförande, Härryda kommun. Camilla Fredman Svensson, Head of Public Affairs/ Moderator, Skanska. Kontakt: Emilie Event-ID: 59005

12349


TISDAG 2 juli

94

● Energiomställning och ett framtida

● It-stress och all annan press - min arbetstid är dygnet runt

fossilfritt Sverige - dröm eller verklighet?

Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges universitetslärare och forskare, SULF Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B 24 Karta: G11 Beskrivning: En rapport visar att många universitetslärare och forskare har en mycket stressig arbetsmiljö med orimliga krav och otydliga gränser. Det är dags för arbetsgivarna att ta sitt ansvar nu. Medverkande: Mari Willart, Ombudsman, SULF. Therese Reitan, Docent i statsvetenskap, Södertörns högskola. Anna Ilar, Doktorand, Karolinska institutet. Jon Stenbeck, Moderator. Kontakt: Ulrika Herstedt Event-ID: 55714

Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Platsbeskrivning: Pickit Karta: N16 Beskrivning: Sveriges målsättning att år 2040 ha förnybar elförsörjning är utstakad. Men klockan tickar, så varför kan vi inte ställa om till förnybara energikällor redan i morgon? Hur kan vi accelerera utvecklingen och kan teknik vara en katalysator för en snabbare omställning? Medverkande: Pia Brandtgärde Linder, Senior VP High Voltage Northern Europe, ABB. Per Eckemark, Chef Division Nät, Svenska Kraftnät. Sören Eriksson, Utvecklingsingenjör och drivmedelsexpert, Preem. Patrik Öhlund, VD, Node Pole. Therése Treutiger, Vice VD, moderator, Microsoft AB. Kontakt: Andreas Wingren, Kommunikationschef Event-ID: 56924

14

● Kan man lära sig av sina misstag innan man begår dem? Tid: 09:15–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CGI Sverige Ämne: Digitalisering Plats: Visborgsgatan 22 Platsbeskrivning: Hemma hos CGI, Visborgsgatan 22 Beskrivning: Med intelligenta digitala tvillingar kan man testa lösningar och modeller direkt, och hitta problem och flaskhalsar innan man börjar bygga. Men vilka möjligheter och begränsningar har egentligen tekniken? Medverkande: Sara Lei, Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Robert Ylitalo, Vice President, CGI. Magnus Forsberg, Industrispecialist & affärsutvecklingsansvarig, Smarta Städer, Microsoft Sverige. Per Bjälnes, BIM Strateg, Thyréns. Jacob Dexe, Researcher, RISE. Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen. Annika Brännström, Senior Rådgivare, DIGG. Kontakt: Måns Stenberg Event-ID: 59140

23

● Hur kan städer samverka kring digitalisering för att bidra till ett gott liv för alla invånare? Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Viable Cities, RISE, SKL Ämne: Digitalisering Plats: Trappgränd 1 Platsbeskrivning: arenan Stadsutvecklingsdagarna Karta: L10 Beskrivning: Data är det nya guldet för att skapa värden som ger en hållbar utveckling och god livskvalitet i städer och samhällen. Idag hindras denna utveckling av bristen på standardisering och gemensamma ramverk. Hur kan städer samverka för att nyttja digitalisering för ett gott liv för alla invånare? Medverkande: Olga Kordas, Programchef, Viable Cities. Claus Popp Larsen, Projektledare City as a Platform, RISE. Alex Jonsson, Projektledare Urban Digg Infra, KTH. Ulrika K Jansson, Samhällsbyggnadsdirektör, Örebro kommun. Mikael Anneroth, Expert Human and Society perspective of ICT, Ericsson. Thérèse Balksjö, moderator, RISE. Kontakt: Åsa Minoz, Kommunikationsstrateg, programsamordare Event-ID: 59929

17239

● Hur stort är hotet från extremisterna? Tid: 09:30–09:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Nazister syns på gatorna i Visby och muslimska ledare tas i förvar. Hur oroliga ska vi vara? Och hur vanliga är utländska påverkansoperationer? Medverkande: Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen. Måns Wikstrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55739

123849

● Tryggt och blandat - framtidens samhällsbygge har nya former Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) Ämne: Byggande Plats: Rigagränd 1 Platsbeskrivning: I anslutning till Strand hotell Karta: H18 Beskrivning: En hållbar stadsbyggnad kräver planering och en idé om vilket samhälle vi vill skapa. En nyckel är blandade bostadsformer. Tillsammans kan de bidra till social hållbarhet. Men ett ansvarsfullt byggande kräver också att politiken återtar initiativet. Så vad krävs för att få in fler bostadsformer? Medverkande: Emma Hult, Ordförande riksdagens civilutskott, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet. Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad, Moderaterna. Eva Nordström, VD, SKB. Jonas Häggqvist, VD, Colive. Yves Chantereau, Ordförande, Equator fastighetsutveckling. Sofia Arkelsten, Moderator. Kontakt: Yvonne Edenmark Lilliedahl, Kommunikationschef Event-ID: 56048

123

● Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?

Tid: 09:15–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Regionfrågor Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Sverige är enligt en del uppskattningar världens mest sekulariserade land. Samtidigt har de senaste decenniernas demografiska förändringar medfört att Sverige också snart kommer vara Europas mest mångreligiösa land. Vilka utmaningar medför denna nya religionssituation för samhället? Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola. Roine Viklund, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57509

Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala Universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet Ämne: Forskning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D-huset bv Karta: F10 Beskrivning: Forskning som svarar på professionens frågor utvecklar skolan, förbättrar lärarutbildningen och gör läraryrket mer attraktivt. Gemensamma forskningsmiljöer mellan skola och lärosäte stärker lärares aktiva deltagande i kunskapsproduktionen. Nyckeln är långsiktig samverkan och hållbara resurser. Medverkande: Maria Jarl, Universitetslektor, seminarieledare, Göteborgs universitet. Fredrik Zeybrandt, Utbildningschef, Göteborgsregionen. Christina Odenstad, Lektor, Rudbeck, Sollentuna gymnasieskola. Tobias Krantz, Chef, Svenskt Näringsliv. Eva Tiensuu Jansson, Professor, dekan medicinska fakulteten, Uppsala universitet. Per-Arne Andersson, Chef utbildning & arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landstring. Åsa Fahlen, Ordförande, Lärarnas Riksförbund. Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet. Kontakt: Maria Jarl, Universitetslektor, seminarieledare Event-ID: 56601

● Praktisk erfarenhet av att följa

● Hur ska ungas inkludering och delaktighet

17239

● Hur kan Sverige vara Europas mest sekulariserade och mest mångreligiösa land samtidigt?

239

17234

den nationella modellen för sysselsättningskrav

i samhällsutvecklingen framtidssäkras och anpassas?

Tid: 09:20–09:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Upphandlingsmyndigheten/ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 12 Platsbeskrivning: Caféet Karta: M13 Beskrivning: Har någon provat att följa den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling? Vilka är utmaningarna? Och vilka är framgångsfaktorerna? Medverkande: Anders Kuylser, Senior rådgivare, Botkyrka kommun. Kontakt: Patrick Amofah, Hållbarhetsspecialist Event-ID: 56393

Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fryshuset Ämne: Barn/ ungdom Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan Karta: H10 Beskrivning: Hur skapar vi en verklig delaktighet för unga i samhället? Många unga upplever att de har viktiga perspektiv och många väljer att engagera sig framförallt i sakfrågor på olika sätt. Hur tar vi till vara på detta för alla unga i vårt samhälle? Kontakt: Jenni Nylander Event-ID: 57102

39

● Är oenighet en demokratisk muskel? Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Gotland Ämne: Demokrati Plats: Annan plats Platsbeskrivning: Almedalen Beskrivning: Det demokratiska samtalet och vårt samhälle drivs framåt av att vi tänker olika och argumenterar för vår sak. Att inte vara överens, att vara oeniga är det mest naturliga i världen. Trots det är det många som känner sig obekväma att argumentera för sin sak. När tränade du din oenighetsmuskel senast? Medverkande: Elin Nysten, Demokratifitness instruktör, Region Gotland. Frida Ganshed, Demokratifitness instruktör, Region Gotland. Kontakt: Elin Nysten, Delprojektledare Almedalsveckan Event-ID: 55645

239

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

23

● Klimatanpassning - på vems villkor? Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan, Sametinget, Svenska samernas riksorganisation, Ungdomsförbundet Sáminuorra Ämne: Hållbarhet Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Platsbeskrivning: Domkyrkan Karta: L21 Beskrivning: Vad händer när det blir målkonflikter i klimatanpassningsarbetet? Vad krävs för en livskraftig och hållbar renskötsel som klarar klimatutmaningarna? Medverkande: Ingrid Inga, Ordförande, Samiska rådet i Svenska kyrkan. Marita Stinnerbom, Ordförande, Rennäringsnämnden. Sanna Vannar, Ordförande, Sáminuorra. Jenny Wik Karlsson, Verksamheschef/förbundsjurist, Svenska samernas riksförbund. Kristoffer Morén, Nyhetschef och samtalsledare, Kyrkans tidning. Kontakt: Marie Nordström, utvecklingssekreterare Event-ID: 57540

617239

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 2 juli

LADDAD MED SÄKERHET N YA V O LV O X C 4 0 L A D D H Y B R I D Elektrifieringen fortsätter för oss på Volvo och nu lanserar vi Volvo XC40 som laddhybrid. Vår kompakta SUV som blev årets bil i Europa 2018 och även fick allra högsta betyg i det omfattande säkerhetstestet Euro NCAP.

Välkommen att prata elektrifiering och säkerhet i vår monter. Nya Volvo XC40 T5 Twin Engine kostar från ca 459 900:–. Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 2,5. NEDC korr: 1,9. CO 2 , g/km. WLTP: 57. NEDC korr: 44. (Volvo XC40 T5 Twin Engine). Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se


TISDAG 2 juli

96

● Hur kan röstteknologi och konversations-AI användas för att bota ensamhet? Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Accenture Interactive, Fjord, Accenture Ämne: Digitalisering Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: Digitalisering har förändrat, och fortsätter att förändra samhället. Med ny teknologi kommer nya möjligheter att påverka människors liv till det bättre, och risker att göra det sämre. De negativa effekterna av teknik är ofta en oanad sidoeffekt vi inte brytt oss om. Medverkande: Adam Kerj, Chief Creative Officer, Accenture Interactive Nordics. Sigrid Hellberg, Business Design Lead, Fjord, part of Accenture Interactive. Berglind Hauksdottir, Senior Service Designer, Fjord, part of Accenture Interactive. Kontakt: Linda Event-ID: 58322

● Civilsamhället och samhällsutmaningen – konsten att samverka på riktigt Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening Ämne: Hållbarhet Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Civilsamhället är en viktig aktör för att möta lokalt utanförskap. Men hur ökar man civilsamhällets insats utan att äventyra dess integritet och engagemang? Det kräver ett nära samarbete mellan civilsamhälle och kommun - på lika villkor. Medverkande: Per Lejoneke, Ordförande, Mötesplats Stavsnäs. Karin Österman, Ordförande, Djurö Byalag. Johnny Feuk, Kanslichef, Djurö Vindö IF. Mia Enander Lanner, Hållbarhetsstrateg, Prioriterat. Kontakt: Per Lejoneke, Ordförande Event-ID: 58977

1729

● Vem är bäst och sämst bland våra kommuner? Tid: 09:30–10:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EVRY Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 20 Platsbeskrivning: Volare Vinbar, Strandgatan 20 Karta: J15 Beskrivning: Hur ser digitaliseringsläget ut i Sveriges och Norges kommuner? Hur långt har man egentligen kommit, vilka är utmaningarna och hur viktigt tror man att exempelvis AI kommer att vara i framtiden? Medverkande: Beata Wickbom, Digital strateg, föreläsare, moderator och grundare av Hej Digitalt!, Hej Digitalt!. Bengt-Göran Kangas, Ansvarig Offentlig sektor, EVRY Sverige. Geir Arne Olsen, Ansvarig Offentlig sektor, EVRY Norge. Per Hove, CEO, EVRY. Kontakt: Lisa Johansson Event-ID: 59045

3

● Gotland tar täten – mot ett fossilfritt samhälle Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vattenfall Ämne: Energi Plats: Mellangatan 9 Platsbeskrivning: Energihuset Karta: K11 Beskrivning: Energimyndigheten pekar ut Gotland, med sitt unika energisystem, till Energipilot där hållbara energilösningar ska testas. Detta för att möjliggöra att Sverige ska nå sitt klimatmål till 2045. Men vad krävs för att realisera detta och vilka är de största utmaningarna? Medverkande: Robert Andrén, GD, Energimyndigheten. Karl Bergman, Chef Forskning och utveckling, Vattenfall. Isabel Enström, Gruppledare, Miljöpartiet de gröna Gotland. Mattias Eriksson, Strategisk direktör, Energimyndigheten. Josefin Knudsen, Ordförande, Gotlands vindelproducenter. Jenny Larsson, Försäljningschef Power grids, ABB. Tony Rosten, Ställföreträdande GD, Energimarknadsinspektionen. Annika Viklund, Affärsområdeschef Distribution, moderator, Vattenfall. Kontakt: Cecilia Tärnström, Public & Regulatory Affairs Event-ID: 59068

172349

● Utmaningen - att skapa förståelse för hållbara gruvor Tid: 09:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LKAB Ämne: Näringsliv Plats: Cramérgatan 8, trädgården Platsbeskrivning: Region Norrbotten Karta: H11 Beskrivning: Behovet av metaller och mineral ökar i hela världen för utveckling av hållbar teknik. Sverige är en gruvnation, vår berggrund är rik på metaller och mineral. Den svenska gruvnäringen kan öka produktionen och bidra med säkra brytmetoder. Samtidigt väcker nya gruvetableringar alltid diskussion. Medverkande: Maria Sunér Fleming, Tillträdande vd, Svemin. Pär Waihed, Vice rektor, Luleå tekniska universitet. Bo Krogvig, Kommunikationsdirektör, LKAB. Jenny Greberg, Programdirektör, SIP STRIM. Fredrik Andersson, Konsult, MIlttonlabs och Civil Rights Defenders. Kontakt: Anton Norberg Event-ID: 59330

1234

● Samhällsfastigheter – så många förskolor, skolor och äldreboenden krävs Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fastighetsvärlden Ämne: Byggande Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrint-trädgården Karta: I14 Beskrivning: Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hur är behovet och hur vill man samarbeta? Medverkande: Jan Wifstrand, Moderator. Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad. Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs stad. Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun. Kontakt: Willy Wredenmark Event-ID: 59672

gen Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård Karta: E13 Beskrivning: Ökar barns inlärning och tankeförmåga av fysisk aktivitet? Vem står bakom påståendet om att det finns detaljerad och därför tillämplig kunskap om hur barn bör röra sig för god hjärnhälsa? Medverkande: Erik Bragg, Affärsutvecklingschef Skola, Skanska. Kristina Hagström, Risk- och hälsostrateg, Skandia. Gisela Nyberg, Forskare, GIH. Eva Norén Selinus, Barnpsykiatriker, Center för klinisk forskning. Representant, Generation Pep. Örjan Ekblom, Forskare, GIH. Kontakt: Louise Ekström Event-ID: 59931

17239

● Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras? Tid: 09:30–10:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Vatten, Svensk Försäkring Ämne: Klimat/miljö Plats: Mellangatan 1 Platsbeskrivning: Vattenforum, Trädgården Karta: K8 Beskrivning: Våra dagvattensystem är inte dimensionerade för att hantera kraftiga skyfall. Seminariet belyser hur klimatanpassningsarbetet ser ut idag och en panel diskuterar hur en anpassning till fler och kraftigare skyfall ska kunna hanteras utan att okontrollerade översvämningar sker. Medverkande: Gilbert Nordenswan, Chefsjurist, Svenskt Vatten. Staffan Moberg, Chefsjurist, Svensk Försäkring. Lars Jederlund, Moderator. Linda Holmström, Klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Stockholm. Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting. Gunnar Holmgren, Ordf Expertrådet för Klimatanpassning, Expertrådet för klimatanpassning. Kontakt: Ewa Ottosson, Projektledare Event-ID: 57023

17239

● Värsta branden i mannaminne - varför gick det som det gick i Ljusdal? Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsförsäkringar Ämne: Forskning Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Förra sommarens skogsbränder resulterade i den största EU-hjälpinsatsen någonsin. Händelsen väckte insikten om att Sverige behöver utöka sin beredskap. Utredningen av skogsbränderna 2018 är klar med slutsatsen - Sverige är inte rustat för framtida stora och komplicerade skogsbränder. Vad händer nu? Medverkande: Johan Litsmark, Naturskadeexpert, Länsförsäkringar. Anders Bergqvist, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen. Henrik Larsson, Enhetschef, MSB. Kontakt: Lena Bivner Event-ID: 57284

72

● Hur säkerställer vi att digitaliseringen skapar ett mer hållbart samhälle? Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 7 Platsbeskrivning: Tieto arena Karta: J10 Beskrivning: Ett mer digitaliserat samhälle påverkar hur vi jobbar, reser, konsumerar och tar till oss information. Ofta beskrivs dessa förändringar som självklart positiva för miljö och klimat, men kan digitaliseringen även möjliggöra ohållbara lösningar? Medverkande: Maja Fjaestad, Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet. Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, SVN Sweden. Ida Bohman Steenberg, Hållbarhetschef, Tieto. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef Event-ID: 58486

29

● Uppbackade med hundratals miljoner – hur ska den svenska uppstickaren erövra världen? Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Breakit, ABG Sundal Collier Ämne: Ekonomi Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Ett av startup-världens just nu hetaste bolag har på kort tid gått från 0 till att vara på allas läppar. Vad kan vi lära av deras resa? Medverkande: Camilla Björkman, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 58219

1389

● Kommunernas största utmaningar under nästa decennium Tid: 09:40–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gaia Leadership Ämne: Innovation Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B22 Karta: G11 Beskrivning: Sveriges kommuner står inför omfattande förändringar de kommande åren. Hur skapas innovationskraft för att åstadkomma hållbar transformation, hur hitta nya smarta arbetssätt. Vilka faktorer och vägval är viktiga för att ligga i framkant, med utgångspunkt från kommunernas nya förutsättningar? Medverkande: Anita Hagelin, Partner, Gaia Leadership. Harald Klefbom, Partner, Gaia Ledarskap. Malin Aronsson, Kommundirektör, Gisslaved. Mikael Lekfalk, Kommundirektör, Luleå. Kontakt: Sandra Rosén Larsson, Partner Event-ID: 58492

723

7239

● Bättre på matte genom pulshöjande träning – sant eller falskt? Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Ämne: Barn/ungdom Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvä-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 2 juli

AI – Från vision till verklighet. Artificiell Intelligens är idag en realitet. Allt fler förstår vilka fantastiska möjligheter AI och maskinell inlärning innebär. För att hantera stora mängder data krävs kostnadseffektiv beräkningskraft, bra algoritmer och effektiva modeller. HPE utvecklar teknologi som gör det möjligt för fler att ta steget. Men vad krävs för att en vision ska bli verklighet? Hur integrerar vi AI i befintliga processer och system? Hur optimerar vi vår AI parallellt med att vi experimenterar, utforskar och lär oss allt mer? Vad kan vi lära av pionjärprojekt från andra branscher? Vill du ta AI från vision till verklighet? HPE bjuder på kunskap och inspiration! Hör vår VD Anna Granö diskutera AI i vårt tält kl 9.00 den 3 juli.

Vi ses på Strandvägen 4 i Almedalen.


TISDAG 2 juli

98

● Dags för ny industriell revolution? Tid: 09:45–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Johanneberg Science Park Ämne: Klimat/miljö Plats: Teaterskeppet, fartyg Platsbeskrivning: Lilla matsalen Karta: F7 Beskrivning: Industrin står för drygt en tredjedel av koldioxidutsläppen och utmålas ofta som en klimatbov, men för att få till en bred omställning som verkligen ger effekt är den nödvändig att få med sig. Men hur ska det gå till egentligen? Vad ger mest klimatnytta? Och vad ska vi ställa om till? Medverkande: Mattias Goldmann, VD, Tankesmedjan Fores. Rickard Nordin, Riksdagsledamot, talesperson för klimat- och energifrågor, Centerpartiet. Maria Grahn, Forskare, Chalmers. Anders Fröberg, Director Manufacturing Excellence, Borealis. Caroline Löfgren, Processledare Klimatledande Processindustri, Johanneberg Science Park. Kontakt: Tove Arnsvik Bjurefalk, Kommunikatör Event-ID: 55637

172349

● Digitalisering på den politiska agendan Tid: 09:45–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Inera AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 11 Platsbeskrivning: Häggska huset Karta: L19 Beskrivning: Digitalisering anses vara den största förändringskraften i samhället, och en av de viktigaste lösningarna för framtidens utmaningar i välfärden. Men i höstens valrörelse var det inte någon stor fråga i debatterna. Vad vill egentligen de politiska partierna med digitalisering? Medverkande: Ida Legnemark, Borås stad (V). Anders Henriksson, Region Kalmar län (S). Anders Teljebäck, Västerås stad (S). Daniel Forslund, Region Stockholm (L). Tomas Mörtsell, Storuman kommun (C). Nicklas Sandström, Region Västerbotten (M). Peter Danielsson, Helsingborgs stad (M). Sofie Zetterström, moderator, vice vd, Inera. Tomas Lithner, moderator, avdelningschef, Inera. Kontakt: Ann-Charlotte Taube Event-ID: 56133

3

● Min hälsa – vems ansvar? Tid: 09:45–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, Pfizer Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Vi vet att hälsofrämjande åtgärder såväl skulle kunna förbättra människors livskvalitet som minska sjukvårdens kostnader. Vilket ansvar har vi som individer för vår hälsa? Vilket ansvar har vårdsystemet? Och framförallt: Hur bör de hälsofrämjande åtgärderna utformas? Medverkande: Lena Hallengren, socialminister, (S). Marie Morell, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation, (M). Anna Nergårdh, särskild utredare för God och nära vård. Kim Nordlund, generalsekreterare, Unga Reumatiker. Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier. Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige. Niklas, Ekdal, moderator. Kontakt: Johannes Åman, projektledare Event-ID: 56262

qvist, enhetschef näringsliv & etablering, Uppsala kommun. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56866

239

● Kan dystopier användas som föregripande kunskap? Tid: 09:45–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Kultur Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Ett samtal om hur dystopiska skildringar av framtiden kan fungera som varningsklockor och i bästa fall få oss att agera för att undvika de scenarion som skildras, men också vad dystopier säger om vår tid. Medverkande: Michael Godhe, lektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Lina Samuelsson, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57528

239

● Fast läkare trots läkarbrist - hur löser vi det? Tid: 09:50–10:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Platsbeskrivning: Läkartidningens tält Karta: J4 Beskrivning: Allt fler talar om att införa fast läkare i primärvården. Personlig kontinuitet har visat sig ge stora vinster, både för patienter och sjukvården. I dagsläget råder stor brist på specialister i allmänmedicin - så hur går vi vidare? Vi har exempel på att det går och lyfter olika aspekter på frågan. Medverkande: Anders W Jonsson, Ledamot Socialutskottet, Centerpartiet. Christina Tallberg, Ordförande PRO, Pensionärernas Riksorganisation. Marina Tuutma, Ordförande DLF, specialist allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen. Jonas Andersson, Regionråd Västra Götalandsregionen, Liberalerna. Staffan Ahlkvist, Moderator, specialist i allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen. Kontakt: Staffan Ahlkvist Event-ID: 57590

● Skolledares redskap för lärares samarbete Tid: 09:50–10:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rektorsprogrammet Ämne: Forskning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B51 Karta: G11 Beskrivning: Skolledare behöver fler och bättre verktyg för att stödja lärares samarbete. Sådan kompetens innehåller att bygga en organisation som ger de bästa förutsättningarna för samarbete, att introducera redskap för kommunikation och dialog, samt att samordna detta med uppdraget att främja elevers lärande. Medverkande: Ulf Blossing, Professor, Rektorsutbildningen, Göteborgs universitet. Mette Liljenberg, Fil. Dr., Rektorsutbildningen, Göteborgs universitet. Ulf Leo, Moderator, Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Kontakt: Ulrika Auno Event-ID: 58035

17239

12349

● Obligatoriska frågor om våld och övergrepp

● Det goda arbetet, en vision

Tid: 09:55–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget Karta: K14 Beskrivning: Finns det folkhälsooch barnrättsliga skäl för att införa obligatoriska frågor om barns utsatthet för våld i hälsoundersökningar, socialtjänst, BUP och första linjen? Är det problematiskt att fokus ligger på upptäckt, handläggning, skydd och brott? Överskuggar det barns rätt till rehabilitering? Medverkande: Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen. Kontakt: Susanne Björk Event-ID: 58234

eller en självklar rättighet? Tid: 09:45–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Arbetet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Cramérgatan, H320 Karta: G10 Beskrivning: På 1980-talet formulerade LO-förbundet Metall nio principer för en bra anställning, det man kallade ”det goda arbetet”. Det handlade vid sidan om lön även om trygghet, säkerhet, trivsel mm. Men är ”det goda arbetet” möjligt när samhället samtidigt drar åt höger? Medverkande: Carola Löfstrand, Projektledare för ”Det goda arbetet i en ny tid”, LO. Veli-Pekka Säikkälä, Avtalssekreterare, IF Metall. Lina Stenberg, Ledarskribent, Arbetet. Martin Klepke, Politisk redaktör, moderator, Arbetet. Kontakt: Martin Klepke Event-ID: 56581

1239

● Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Tid: 09:45–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Jönköpings län Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Jönköpings län - en smart Arena Karta: E16 Beskrivning: Sverige har ett av världens bästa sjukvårdssystem men trots detta varierar de kliniska prestationerna såväl mellan som inom regionerna. När har kunskapsstyrning gett oss jämlik hälsa, vård och omsorg i Sverige? Medverkande: Heidi Stensmyren, Ordförande, Läkarförbundet. Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län. Thomas Lindén, Avdelningschef, Socialstyrelsen. Ella Bohlin, Ordförande, Vårdenskunskapsstyrningsnämnd Stockholm. Lena Hellberg, Särskild utredare. Sofia Wallström, Generaldirektör, IVO. Björn Eriksson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholm. Rachel de Basso, Nämnd ordförande, Region Jönköpings län. Kontakt: Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör Event-ID: 57838

2

● Kronisk kontorsbrist? Tid: 09:45–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Näringsliv Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Kontorsbristen i storstäderna är ett tillväxthinder. Behovet är stort, hyrorna höjs – det behövs fler kvadratmeter kontorsyta. Hur ser behovet ut just nu och om tio år? Hur stor är bristen egentligen, givet dagens befolkningstrend? Medverkande: Tomas Hermansson, vd, Bonnier Fastigheter. Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms handelskammare. Jan Tärnell, affärsområdeschef värdering & analys, Svefa. Per Lunde-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

– Ett sätt att stärka eller kränka?

17239

● Finansiering av sociala innovationer? Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ekobanken, Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige, Coompanion Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D24 Karta: F10 Beskrivning: Olika former av socialt entreprenörskap och företagande får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla sociala innovationer och få dem att växa behövs tillgång till kapital. Men idag upplever många sociala företag att det är svårt att få tag i finansiering. Medverkande: Ylva Lundkvist Fridh, Projektledare, Finansiering av sociala innovationer, Hela Sverige ska leva. Jan Svensson, Ordförande, Mikrofonden Sverige. Kristoffer Lüthi, Ordförande, Ekobanken. Gordon Hahn, Ordförande, Coompanion. Eva Carlsson, Tillväxtverket. Mikael Karlsson, VD, Almi Invest. Sophie Nachemson-Ekwall, Phd, Stockholm School of Economics. Nicklas Wallberg, Sverigechef, Reach for change. Kontakt: Kristoffer Lüthi Event-ID: 55606

7239

● Ett helt fossilfritt välfärdsland – är det möjligt? Tid: 10:00–10:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Klimat/miljö Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Krävs uppoffringar för att Sverige ska sluta spä på växthuseffekten? Eller är det tvärtom det land som går före i klimatarbetet som drar vinstlotten? Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55740

123849


TISDAG 2 juli ● Värdeskapande ingenjörer i värdeskapande tjänsteföretag Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Innovationsföretagen, Sveriges Ingenjörer, PRV Ämne: Innovation Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Seminarielokalen Karta: E15 Beskrivning: Lagar, regleringar och kollektivavtal ger utrymme för ökat samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare – hur kan dessa och andra verktyg bidra till att öka innovationskraften? Medverkande: Magnus Höij, Förbundsdirektör, Innovationsföretagen. Ellinor Bjennbacke, Chef politikutveckling och analys, Sveriges Ingenjörer. Camilla Frankelius, Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer. Anders Persson, Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen. Hanna Byström, Förhandlingschef, Innovationsföretagen. Nils Karlson, Vd, Ratio. Johan Nordlund, Varumärkesjurist, PRV. Staffan Bjurulf, Näringspolitisk expert, Sveriges Ingenjörer. Maria Lindfelt, HR & Communications Director, WSP. Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Moderaterna. Margareta Ternell, Marknadschef, PRV. Kontakt: Linnea Kvist Event-ID: 55824

72

● Varför går det att bygga billigt i Tyskland men inte här? Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Konkurrensverket Ämne: Byggande Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24 Karta: P15 Beskrivning: Industriell produktion som pressar byggkostnaderna – varför fungerar inte det i Sverige? Vad kan vi göra för att få fart på byggande av billiga bostäder? Medverkande: Gert Wingårdh, arkitekt, Wingårdhs. Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Fredrik Hemborg, vd, Bonava Sverige AB. Jonas Högset, chef Fastighet & Boende, SABO. Anna Granath Hansson, bostadsforskare, KTH. Johan Hedelin, analyschef och moderator, Konkurrensverket. Kontakt: Marie Strömberg Lindvall Event-ID: 56049

17234

● I huvudet på smarta transportköpare Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart Ämne: Hållbarhet Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Maritim Mötesplats Karta: I10 Beskrivning: Vad är transportköparnas möjligheter och ansvar för hållbara transporter? Vad krävs för att hållbara transporter ska bli norm och att dessa ska gå före? Styr alltid priset och vad är då politikens roll för att främja de bästa alternativen? Vilka positiva exempel finns? Medverkande: Åsa Coenraads, Riksdagsledamot, (M), Sveriges riksdag. Mikael Larsson, Riksdagsledamot, (C), Sveriges riksdag. Maria Gardfjell, Riksdagsledamot, (MP), Sveriges riksdag. Johan Büser, Riksdagsledamot, (S), Sveriges Riksdag. Niklas Gustafsson, Head of Sustainability and public affairs, Volvo. Stefan Savonen, Koncernansvarig energi & klimat, LKAB. Per Tunell, Wallenius Marine. Lars Höglund, VD, Furetank. Fredrik Larsson, Ansvarig för miljö- och klimatfrågor (moderator), Svensk Sjöfart. Kontakt: Carolina Kihlström Event-ID: 56116

● Klimatsmart infrastruktur med Öresundsmetron - den hållbara lösningen för nya spår till Europa Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Malmö stad - en del av Öresundshuset Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: För att möta Sveriges klimatmål och utmaningar kring hållbara transporter krävs klimatsmarta lösningar. En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn bidrar till ett hållbart transportsystem för gods, efterfrågat av industri, politik och opinion. Öresundsmetron är en grön investering för hela Sverige! Medverkande: Helena Gellerman, Ledamot, (L), Riksdagen trafikutskottet. Simon Chrisander, Kommunalråd, (L) Malmö stad. Alexander Schenk, head of Office, Europeiska investeringsbanken (EIB). Tomas Kåberger, professor och ledamot, Klimatpolitiska rådet. Peter Fellman, chefredaktör, Dagens Industri. Anna Lindén, moderator, Agenda 2030-sekretariatet. Kontakt: Maria Bredin, Samhällsstrateg Event-ID: 56214

612349

● Kan kommunerna minska matsvinnet och nå klimatmålen? Tid: 10:00–10:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sydsvenskan, Mashie Foodtech Solutions Ämne: Mat Plats: Strandvägen 4.3 Karta: E12 Beskrivning: Maten står för upp till 25% av vår klimatpåverkan. Dagligen serveras 3 miljoner måltider inom offentlig sektor. Majoriteten av måltiderna planeras redan idag i kostsystem. Tekniken utvecklas och innehåller hantering för svinn- och klimatberäkning av mat. Kan offentlig sektor göra mer? Medverkande: Lena Schröder, Verksamhetskonsult, Mashie Foodtech Solutions. Daniel Johansson Stattin, Hållbarhetsspecialist, PwC. Ulrika Brunn, Rådgivare, Livsmedelsverket. Johan Jörgensen, Grundare, Sweden Foodtech. Karin Vierma, Operations director Schools&Universities, Sodexo. Sara Jervfors, Kostchef, projektchef MatLust, Södertälje kommun. Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan. Kontakt: Kristina Landeström, Projektledare Event-ID: 56247

17239

● Vilket ansvar har vi konsumenter för människohandeln? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, (G) som i Gud Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Platsbeskrivning: Oscarssalen Karta: K14 Beskrivning: På nagelsalonger, restauranger, bland bärplockare och i byggbranschen jobbar människor under slavliknande förhållanden. Vilket ansvar har

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

99

vi konsumenter för att stoppa och förhindra detta? Vilket ansvar har arbetsgivare, politiker och andra aktörer? Medverkande: Anna Lindman, reporter, SVT:s Uppdrag granskning. Madeleine Sundell, jurist, Frälsningsarmén. Linda Palmetzhofer, vice ordförande, Handelsanställdas förbund. Martina Johansson, konsumentpolitisk talesperson, Centerpartiet. Kontakt: Thomas Österberg Event-ID: 56250

● Lyssnar vi på barnen? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmenia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Barn/ungdom Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Vilken roll har barn och unga i dagens samhällsdebatt? Är det någon som lyssnar på de ungas röst? Är till exempel barnens världsvida skolstrejk en ögonöppnare eller ger den upphov till ifrågasättande och misstänkliggörande? Medverkande: Ida Tonnvik, ordförande, Equmenia. Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BRIS. Melvin Petersén, vice ordförande, Sveriges Elevråd. Joakim Hagerius, moderator, opinionsredaktör, Dagen. Kontakt: Ludvig Essebro, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56298

17239

● Hur ska elförsörjningen säkras för att klara utbyggnaden av Sverige? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska Ämne: Energi Plats: Rostockergränd 4 Platsbeskrivning: Skanskas trädgård Karta: G18 Beskrivning: Ett fossilfritt Sverige behöver en säker elförsörjning. Redan idag ser vi exempel på kommuner som inte kan hålla den utbyggnadstakt som behövs på grund av kapacitetsbrist. Vad behöver göras för att säkra industrins omställning mot ett fossilfritt Sverige 2045? Medverkande: Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, (S). Mikael Rubin, Kommunstyrelsens ordförande, (M) Trelleborgs kommun. Johanna Lakso, VD, Power Circle. Anders Danielsson, VD och koncernchef, Skanska. Kontakt: Camilla Fredman Svensson, Chef Public Affairs Event-ID: 56316

1239

● Pressträff med Jonas Sjöstedt Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Platsbeskrivning: Tältet i Almedalsparken Karta: H13 Beskrivning: Jonas Sjöstedt presenterar en nyhet och möter media på Vänsterpartiets dag i Almedalen Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson, projektansvarig Event-ID: 56349

128

● Hur ska Sverige bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polismyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: Nätverken behöver bekämpas där brotten begås runt om i Sverige, vid våra gränser och i utlandet där brotten orkestreras. Hur går det och vad krävs för att stoppa de internationella ligorna? Hur samarbetar olika delar inom polisen och hur ser samarbetet med andra myndigheter och andra länder ut? Medverkande: Linda Staaf, Chef för underrättelseenheten, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten. Ann-Marie Orler, Chef för internationella enheten, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten. Pia Sjunnegård Dahlbom, Biträdande regionpolischef, Region Stockholm, Polismyndigheten. Kontakt: Jonas Beltrame-Linné, Pressekreterare Event-ID: 56482

125349

● Vilken är den lokala bankens roll i samhället? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: Näringsliv Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Vilken roll har en lokal bank för kapitalförsörjningen - vilken betydelse har banken för kultur, idrott och det lokala samhällets fortlevnad? Kan företag starta eller befintliga utvecklas utan lokal kännedom och finansiering? Vad händer om den lokala banken försvinner? Är sparbanken bara en bank? Medverkande: Marie-Louise Wernersson, Regionpolitiker, Centerpartiet. Günther Mårder, Vd, Företagarna. Emil Källström, Ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet. Per Leander, Generalsekreterare, Friends. Mats Hasselquist, Vd, Tjustbygdens sparbank. Håcan Nilsson, Moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56560

2349

● Framtidens jordbruk - hur kombinerar vi hållbarhet och konkurrenskraft? Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk mat- och miljöinformation, Vegonorm Ämne: Klimat/miljö Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: Sal D22 Karta: F10 Beskrivning: Djurhållning på dagens nivå orsakar en rad mycket allvarliga miljöproblem. Genom att ställa om fokus från djurhållning till produktion av bioenergi, biomaterial och vegetabiliska livsmedel kan jordbruket bli en viktig del av lösningen på miljöproblemen, samtidigt som konkurrenskraften ökar. Medverkande: Gustaf Johansson, matbloggare, Jävligt Gott. Kontakt: Per-Anders Jande, ordförande Event-ID: 57684

7239


TISDAG 2 juli

100

● Dragkampen om skogen Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Platsbeskrivning: Uteserveringen Karta: J12 Beskrivning: Skogspolitiken ger stor frihet i hur skogen brukas samtidigt som skogens miljövärden ska bevaras. Ändå nås inte miljömålet Levande skogar. Trycket på skogen som råvara ökar samtidigt som skogar viktiga för natur- och kulturmiljövården minskar. Vilka politiska beslut behövs för att skogen ska räcka? Medverkande: Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt friluftsliv. Leif Öster, Skogsägare. Rebecka LeMoine, talesperson för biologisk mångfald, Miljöpartiet. Isak From, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Magnus Ek, Centerpartiet. Jon Andersson, ekolog. Jenny Wik-Karlsson, verksamhetschef/förbundsjurist, Svenska Samernas Riksförbund. Johanna Sandahl, ordförande (moderator), Naturskyddsföreningen. Kontakt: Josefina Bäckström Event-ID: 56752

13

● Vem klarar sig när krisen kommer? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Synskadades Riksförbund Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H301 Platsbeskrivning: ABFs tält Karta: G10 Beskrivning: Politisk oro och klimatförändringar har satt fokus på samhällets krisberedskap. Vid terrordåd eller naturkatastrofer är vi alla utsatta, men vissa är mer utelämnade än andra. Hur ska samhället kunna värna om äldre och personer med funktionsnedsättning vid kriser? Vad kan folkbildningen bidra med? Medverkande: Maria Thorstensson, Andra vice ordförande, Synskadades Riksförbund. Beatrice Ask, Ordförande i Riksdagens försvarsutskott, Moderaterna. Lars Thomsson, Suppleant i försvarsutskottet, Centerpartiet. Ylva Jonsson Strömberg, Krisberedskapschef, Röda Korset. Kontakt: Johanna Mårtensson, Projektledare Event-ID: 56784

1239

● Dålig inomhusluft – skolans dolda hot Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen Ämne: Byggande Plats: Holmen, H604 Platsbeskrivning: Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet Karta: E7 Beskrivning: Skolan är Sveriges största arbetsplats och arbetsmiljön påverkar hur lärarna kan undervisa och möjligheterna för elever att tillgodogöra sig undervisningen. Hur är inomhusmiljön idag? Medverkande: Maritha Sedvallson, ordförande, Astma och Allergiförbundet. Britta Permats, VD, Svensk Ventilation. Antoni Lacinai, Moderator, Lacinai Communication & Performance development AB. Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, Moderaterna. Kurt Ingeberg, Styrelseledamot, Funktionskontrollanterna. Ebba Kock, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Elias Charbachi, Styrelseledamot, Sveriges elevråd. Kontakt: Britta Permats, VD Event-ID: 56801

39

● Moderna myndigheter i takt med framtidens företag - är det möjligt? Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund Ämne: Näringsliv Plats: Mellangatan 7 Platsbeskrivning: Trädgård med tält Karta: K10 Beskrivning: Myndighetskontakter är en naturlig, men ofta tung del av företagandet. Hur kan kontakterna utvecklas så att de kommer till större nytta? Både tillväxt och regelefterlevnad gynnas när företagsklimatet är gott och enskilda har förtroende för myndigheterna, men hur ska det gå till i praktiken? Medverkande: Laura Hartman, docent i nationalekonomi Uppsala universitet och tidigare ordf. Tillitsdelegationen. Agneta Hallström, seniorkonsult, Ipsos. Maria Hedengren, seniorkonsult, Ipsos. Nils Gunnar Billinger, tidigare generaldirektör och statssekreterare, nu styrelseordförande, Läkemedelsverket. Daniel Ek, seniorkounsult, Tillväxt & Tillsyn. Emilia Astrenius Widerström, ordförande, LRF Ungdomen. Cecilia Garme, moderator. Kontakt: Auni Hamberg Event-ID: 56990

9

● Kan vi rädda haven? Kan vi vända utvecklingen? Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbara Gotland Ämne: Hållbarhet Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Platsbeskrivning: Aulan Karta: I11 Beskrivning: Våra hav hotas av död. Plast, spökgarn, utfiskning, var börjar vi? Tiden är knapp och vem tar ansvar och ledning? Medverkande: Lisa E Svensson, chef och ambassadör för havsfrågor och marina ekosystem, FN:s Miljöenhet. Mattias Käll, Konstnär. Anneli Bylund, chef över hållbarhetsfrågor livsmedel, COOP. Moa Lilja, VD, ICA MAXI Gotland. Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragnsells. Pia Jertfelt, Moderator, Hållbara Gotland. Kontakt: Pia Jertfelt Event-ID: 57691

17239

● Hur hotar mytbildning och okunskap om

ningen? Medverkande: Erik Lindham, Informationschef, Ford Sverige. Gustav Melin, Vd, Svebio. Jacob Lagercrantz, Grundare, 2030-sekretariatet. Erik Stenströmer Moglia, Kategorichef drivmedel, OKQ8. Per-Arne Karlsson, chef f ör förnybar energi, ST1. Martin Engström, affärschef, Lantmännen Agroetanol. Kontakt: Martin Ruist Event-ID: 57695

139

● Arkitekturpolitiken i handling - det är i kommunerna det händer Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Arkitekter Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården Karta: J14 Beskrivning: Sverige har en ny nationell arkitekturpolicy och nu bubblar det i kommunerna. Allt fler kommuner inser värdet att ta fram handlingsplaner för hur arkitektur av hög kvalitet ska säkras när städer byggs ut. Men hur ser de dessa policys ut? Medverkande: Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket. Holger Nilsson, Utredare, Sveriges Arkitekter. Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö. Tobias Olsson, Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Kontakt: Ana Esteban Event-ID: 57817

124

● Den psykiska hälsan på arbetsplatsen - möjligheter och utmaningar Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsförsäkringar Gotland, Region Gotland, Region Stockholm, Rise, itch, Svenska kyrkan, Dark Matter Labs, Linkura, Digitalwell arena, 29k, Blue Call, Ekskäret, Hälsans natur, Länsförsäkringar Uppsala, Länsförsäkringar Östgöta, Mimerse, Region Östergötland, Understand, Viable Cities, Yoga institutet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Helge Ands, kyrkoruin, Norra kyrkogatan 3G Karta: K24 Beskrivning: Alla arbetsplatser har idag ansvar för de anställdas fysiska hälsa. Men när jobben präglas alltmer av en ökande press, stress och oro, undrar man vilket ansvar arbetsplatsen har för den anställdas psykiska mående. Hur kan man skapa en hållbar miljö på sin arbetsplats som främjar psykologisk hälsa? Medverkande: Poppy Jaman, CEO, London City Mental Health Alliance. Peter Hellberg, Vice Ordförande, Unionen. Kristina Ström Ohlsson, Hälsostrateg, Länsförsäkringar. Fredrik Lindencrona, Projektledare - Strategi för förebyggande & främjande av psykisk (o)hälsa i Stockholms Län, Stockholms Läns Landsting. Niklas Huss, innovationschef, Länsförsäkringar AB. Kontakt: Oscar Sellhed, Projektledare Event-ID: 58054

729

● Vikten av svensk rymdpolitik Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Astronomisk Ungdom Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H252 Karta: E9 Beskrivning: Rymdindustrin påverkar mycket. Forskning, innovation, säkerhet och kommunikation är några områden som alla är beroende av rymdpolitik och påverkas av Sveriges rymdverksamhet varje dag, men hur påverkas vi? Vilken roll har politiken i detta? Vad kan vi göra i framtiden och vad har vi redan gjort? Medverkande: Christer Fuglesang, Doc., KTH. Kontakt: Kajsa Toftner Event-ID: 58097

29

● Hur säkerställer vi rättvisa och jämställdhet när besluten flyttas till robotar? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, Knowit Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen 4.4 Karta: D12 Beskrivning: Vi överlåter beslut och utveckling av samhällstjänster till ny teknik i allt större utsträckning. Vilka konsekvenser kan den utökade användningen av AI få på effekten av rättvisa och jämställdhet? Och hur ser det politiska ansvaret ut? Kan vi se nya möjligheter när den mänskliga faktorn minskar? Medverkande: Ishtar Touailat, AI- och innovationschef, Techbuddy. Fredrik Heintz, AI-forskare, Linköpings Universitet. Per Wallentin, Vd, Knowit. Andreas Aurelius, Enhetschef, Vinnova. Anna Felländer, Medgrundare, AI Sustainability Center. Pontus Herin, Journalist och moderator, Dagens industri. Kontakt: Thomas Danielsson Event-ID: 58955

172349 ● Kris! Vad gör vi?

Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SOS Alarm, Räddningstjänsten Gotland, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor RAS, Storstockholms brandförsvar Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Skeppsbron, H95 Platsbeskrivning: Blåljustältet Karta: G6 Beskrivning: En allvarlig samhällskris inträffar. Hur samordnar vi insatser från myndigheter, organisationer, företag och frivilliga? Hur arbetar vi med krisberedskap varje dag, lokalt och nationellt? Hur vi hanterar den civila beredskapen under kriser? Medverkande: Ulf Johansson, Regionspolischef, Stockholm och Gotland, Polismyndigheten. Kenny Lorentzon, Krisberedskapschef, SOS Alarm. Thomas Johansson, Moderator, SOS Alarm. Kontakt: Veronica Sandström Event-ID: 59013

förnybara drivmedel transportsektorns klimatomställning?

234

Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ford Motor Company Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Blue Charm, fartyg Platsbeskrivning: Kajplats 10, på Holmen Karta: F6 Beskrivning: Transportsektorn måste snabbt ställa om mot mer förnybara bränslen. Viljan finns, men bara om det inte är dyrare. Majoriteten av svenskarna har inte koll på vilka alternativ som finns. Vilket hot utgör svenskarnas okunskap för miljön och klimatet? Vem bär ansvaret för folkbild-

Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fores Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandgatan 19 Platsbeskrivning: TCO-landet Karta: G16 Beskrivning: I samtalet om ensamkommande barns etablering glöms ofta flickornas perspektiv. Studier visar att ensamkommande flickor klarar sig sämre på arbetsmarknaden än pojkar. Hur kan vi bryta detta mönster och vad är planen framåt

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Ensamkommande flickor – en bortglömd grupp


TISDAG 2 juli för att förbättra situationen för de ensamkommande flickorna? Medverkande: Eskil Wadensjö, Professor i nationalekonomi och FORES medförfattare till rapporten, Stockholms universitet och Fores. Daniel Moradi, Ordförande, Ensamkommandes Förbund. Alexandra Segenstedt, Senior policyrådgivare migration, Svenska Röda Korset. Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Hedvig Heijne, Moderator, Fores. Kontakt: Hedvig Heijne Event-ID: 59105

17239

● Kommunernas investeringsbehov och lösningar via privata initiativ Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stenvalvet Ämne: Vård och omsorg Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Platsbeskrivning: Terrassen Karta: I11 Beskrivning: Beräkningar visar att underskott i kommunernas ekonomi kommer att byggas upp under de kommande åren. Hur ska kommande investeringar finansieras? Vad kan privata fastighetsägare erbjuda i form av kunskap & resurser för att underlätta för kommuner & regioner. Hur påverkar LOU privata initiativ? Medverkande: Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL. Mårten Nyström Holm, Upphandlingskonsult, Affärskoncept. Eva Kriegelstein, Projektutvecklingschef, Stenvalvet. Sara Östmark, Moderator, VVD, Affärsutvecklingschef, Stenvalvet. Kontakt: Åsa, Kommunikationschef Event-ID: 59142

101

Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Serendipity (mellanscenen) Karta: E11 Beskrivning: AI, artificiell intelligens, är på allas läppar men vad innebär AI rent praktiskt? Robotic (RPA) är ett annat liknande område som redan har kommit långt och implementerats i flera processer. Vilka möjligheter ger dessa områden, vad är skillnaden och kan de vara lösningen på välfärdens utmaningar? Medverkande: Mattias Fras, chef AI strategi, Nordea. Eva-Lotta Allegri, strateg, Nacka kommun. Kontakt: Ebba Häryd, Kommunikatör Event-ID: 59315

1239

● Framtidens arbetsplatser –​ hur organiserar vi oss för gig-ekonomin?​ Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sturekvarteret Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandgatan 27, trädgården Platsbeskrivning: Primes trädgård Karta: G17 Beskrivning: Traditionella anställningsformer blandas alltmer ut med nya och mer dynamiska sätt att förhålla sig till arbete. Medverkande: Charlotta Rosén, projektansvarig, Sturekvarteret. Hannes Kataja, kommunikationschef, Fastigo. Siduri Poli, grundare, Changers Hub​. Erik Wickbom, digital strateg, TRR. Kontakt: Hermes Holm Event-ID: 59402

3

39

● Hur leder man företag och organisationer

● Hur påverkar den svenska identiteten

Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Consentio Ledarskap, iero ledarutveckling Ämne: Näringsliv Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B15 Karta: G11 Beskrivning: Ledarskapet sätts på prov när förändringstakten ökar tack vare att digitaliseringen gör nya affärsidéer och arbetssätt möjliga. Samtidigt är enigheten om vart vi är på väg och hur vi bäst arbetar mot gemensamma mål mindre än tidigare. Hur behöver ledarskapet utvecklas för att hantera det här? Medverkande: Stefan Wikström, vd, Consentio Ledarskap. Salomon Bekele, Partner, KB18 Företagförädling. Kontakt: Salomon Bekele, Partner Event-ID: 59589

säkerhetskulturen inom kärnkraftsbranschen? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Strålsäkerhetsmyndigheten Ämne: Klimat/miljö Plats: Holmen, Österdahls brygga Karta: F7 Beskrivning: Nationell identitet är nära kopplat till säkerhetskultur och en rapport från OECD:s kärnenergibyrå, NEA, beskriver hur den svenska nationella identiteten påverkar säkerhetskulturen inom kärnkraftsbranschen. Kan andra säkerhetsbranscher lära sig något av kärnkraftsbranschen? Medverkande: Nina Cromnier, GD, Strålsäkerhetsmyndigheten. Monica Haage, Konsult, Evolving Energy Consortium 2EC. Johan Svenningsson, VD, Uniper Sverige AB. Björn Linde, VD, Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB. Anne Edland, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten. Pelle Zettersten, Moderator, Strålsäkerhetsmyndigheten. Kontakt: Caroline Falkengren, Kommunikationsstrateg/pressansvarig Event-ID: 59166

34

● Vilka är drivkrafterna bakom framtidens spelmarknader? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ATG Ämne: Innovation Plats: Strandgatan 24 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: I16 Beskrivning: Två av tre svenskar har spelat om pengar någon gång de senaste 12 månaderna, majoriteten för att få underhållning och nöje. Vad driver utvecklingen av framtidens spelmarknader? Vilka mänskliga behov tillfredsställer spelande? Kan de som erbjuder dataspel lära något av spelbolagen, och vice versa? Medverkande: Lars Johan Jarnheimer, styrelseordförande, INGKA Holding B/V (IKEA). Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen. Niklas Laninge, beteendevetare, Gullers Group. Mikael Kudrén, affärsutvecklare, ATG. Åsa Julin, moderator. Kontakt: Maria Guggenberger, Head of CSR Event-ID: 59194

239

● Kan den moderna investeraren vara nyckeln till klimatfrågan? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Techarenan Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Scen 1 Karta: E11 Beskrivning: Kan den moderna investeraren vara den avgörande eller kanske snabbaste vägen mot en klimatomställning? Vad innebär det att investera för impact och vilken impact vill investerare göra på världen? Kontakt: Omid Ekhlasi Event-ID: 59265

129

● Svenska startups som leder vägen mot en hållbar framtid Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Techarenan Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Scen 1 Karta: E11 Beskrivning: Svenska startups som leder vägen mot en hållbar framtid Kontakt: Omid Ekhlasi Event-ID: 59268

129

● Historiska genidrag – vad kan vi lära av Visby när vi utvecklar framtidens städer? Tid: 10:00–10:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: WSP Sverige Ämne: Hållbarhet Plats: Donners plats 2 Platsbeskrivning: Vi träffas utanför Clarion Hotell Wisby Karta: J11 Beskrivning: Visby är på många sätt en idealisk stad med bilfria gator och gränder, gott om levande mötesplatser och trivsamma miljöer. Går det att dra lärdom av hur staden byggdes och formades, och dra nytta av det när vi nu utvecklar framtidens städer? Medverkande: Mari Ferring, Fil dr, Senior utredare, WSP Sverige. Kontakt: Jeanette Andersson Event-ID: 59308

23

● AI och robotar - lösningen på välfärdens utmaningar? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordea, Techarenan

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

på bästa sätt i en alltmer komplex värld?

7239

● Samverkan – från visioner till framgångsrika satsningar Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Getinge, Region Västerbotten Ämne: Innovation Plats: Novgorodgränd 1 Karta: K13 Beskrivning: Sveriges befolkning lever allt längre, vilket ställer nya krav på vård och omsorg. Hur kan nya samarbetsformer mellan offentlig sektor och näringsliv bidra till ökad innovationskraft – och konkurrenskraft – för att möta utmaningar? Medverkande: Jonas Andersson, Regionråd, (L) VGR. Magnus Back, VD, Getinge. Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech. Jenni Norborg, Life Sciencesamordnare, Regeringen. Peter Högström, Advokat, Cirio. Jonas Claesson, Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten. Elham Pourazar, Moderator, Region Västerbotten. Kontakt: Elham Pourazar, Strateg innovation & partnerskap Event-ID: 59716

● Vad är samhällsnyttan av att bygga hälsofrämjande bostäder för äldre? Hur får vi det att hända? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden ideell förening, White Arkitekter Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: SeniorVärlden, Arenan för erfarna tankar/Tält News55 Karta: E13 Beskrivning: Varför är det så viktigt både för individen och samhället att vi erbjuder den åldrande befolkningen bostäder som kan hjälpa dem att upprätthålla en självständig livsstil? Medverkande: Josefine Wikholm, Moderator, arkitekt, White Arkitekter. Susanne Clase, Arkitekt, White Arkitekter. Börje Bjelke, Professor, Oslo universitet. Göran Lindahl, Docent, föreståndare CVA, Chalmers. Kontakt: Liberta Mehmedi, Projektledare Event-ID: 59766

7239

● Piratkopiering är alltid en dålig affär Tid: 10:00–10:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Patent- och registreringsverket Ämne: Näringsliv Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Entrén Karta: F12 Beskrivning: Läkemedel, reservdelar, kläder, leksaker och elektronik – nästan allt är idag utsatt för piratkopiering. Det är ett växande problem och en ekonomisk katastrof för svenska företag. Medverkande: Peter Hedin, Senior Policy Adviser, Patent- och registreringsverket. Kontakt: Oscar Dieden Event-ID: 59841

7239

● Utbildning pågår - var god stör Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vetenskap & Allmänhet, Enheten för Bioentreprenörskap & Karolinska Institutet, Malmö universitet Ämne: Utbildning Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Vilka möjligheter och utmaningar finns det att skapa en öppen akademi och forskning med fokus på universitetsutbildning? Vilken roll får läraren om mindre fokus läggs på klassisk kunskapsöverförande och mer på att utveckla färdigheter? Hur ser akademin på samverkan och samskapande? Medverkande: Anna Birgersdotter, Projekt koordinator, Enheten för Bioentreprenörskap, Karolinska Institutet. Carl-Johan Sundberg, Prefekt, LIME, Karolinska Institutet. Jens Sjölander, Projekt koordinator & samverkansstöd, Malmö universitet. Kontakt: Anna Birgersdotter, Dr Event-ID: 59920

723


TISDAG 2 juli

102

● Hur hanterar vi vår klimatångest? Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jordens Vänner Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamnplan, H215 Karta: G9 Beskrivning: Vi undersöker samtidsfenomenet klimatångest genom performancekonst. Du guidas genom olika procedurer som fördjupar förståelsen för din existerande eller icke-existerande klimatångest. Medverkande: Linda Berlin, Performancekonstnär, Högtrycket Performance. Vivi Lindberg, Performancekonstnär, Högtrycket Performance. Kontakt: Charlotte Lundqvist Event-ID: 60010

239

● Urbanisering – hur säkrar vi en trygg vattenförsörjning i tillväxtregionerna? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS Fabrikanternas Råd Ämne: Regionfrågor Plats: Strandvägen, H532 Platsbeskrivning: VVS Fabrikanternas Råd Karta: E11 Beskrivning: Hur anpassar vi vårt VA-nät när fler bostäder byggs och städer förtätas? Hur ser det ut idag i VA-systemet när det gäller kapacitet och kvalitet? Hur mycket rent vatten läcker ur trasiga ledningar och till vilket pris? Medverkande: Anders Mårtensson, Moderator, VVS-Fabrikanterna. Larry Söder, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Dan Löfgren, Kommunikationschef, Svenskt Vatten. Kontakt: Anders Mårtensson, VD Event-ID: 56192

239

● Att ha en anhörig som dricker för mycket - hur vanligt är det och vilka konsekvenser kan det få? Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Ämne: Vård och omsorg Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Soberian Karta: J11 Beskrivning: En alltmer uppmärksammad form av alkoholproblem i samhället är de negativa konsekvenserna för anhöriga till personer som dricker för mycket. För att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, är det nödvändigt med mer kunskap som synliggör denna problematik bland både barn och vuxna. Medverkande: Mats Ramstedt, Forskningsansvarig, CAN. Malin Sandquis, Systembolaget. Kontakt: Daniel Carlryd Event-ID: 56754

17239

● Strömavbrott – effektbrist i kraftnätet Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedegas, Energiforsk Ämne: Energi Plats: Hästgatan 2 Platsbeskrivning: Restaurang Italienaren Karta: J12 Beskrivning: Sverige har problem med effektiviteten i elnätet. Det märks genom att industrisatsningar runtom i landet skjuts på framtiden. En effektbrist riskerar att slå hårt mot den elintensiva industrin och i förlängningen mot jobb, export och välstånd. Hur kan detta undvikas? Medverkande: Linda Flink, Expert energi och klimat, Svenskt Näringsliv. Filip Johnsson, Professor i energiteknik, Chalmers. Hans Kreisel, Koncernchef, Swedegas och Weum. Lotta Olsson, Riksdagsledamot Näringsutskottet, Moderaterna. Monica Haider , Riksdagsledamot Näringsutskottet, Socialdemokraterna. Markus Wråke, Moderator, VD, Energiforsk. Kontakt: Saila Horttanainen, Chef Kommunikation och Hållbarhet Event-ID: 56807

23

● Hädelselagar - ett maktmedel mot oliktänkande? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free Int. Ämne: Yttrandefrihet Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: En fri åsiktsbildning kräver samtal och diskussion också om sådant som uppfattas som stötande eller kränkande. Yttrandefriheten behövs inte för att skydda allting som människor är överens om. Det är först när något är provocerande eller utmanande som yttrandefriheten sätts på prov. FN:s Artikel 19 Medverkande: Anders Svensson, Jurist, presstalesperson, Set My People Free. Kontakt: Kamal Fahmi Event-ID: 56933

39

● Hur kan djur och natur hjälpa Sveriges ca 5 500 hemmasittare att må bra och återvända till skolan? Tid: 10:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SLU Djur, natur och hälsa Ämne: Utbildning Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Sverige har idag ca 5 500 elever som är s.k. ”hemmasittare” parallellt med att den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Skulle hundar, hästar eller vistelse på lantgård kunna hjälpa våra ungdomar att må bra och återvända till skolan? Medverkande: Anne Holm Rannaleet, moderator, styrelseledamot, IKARE Ltd. Maria Corell, utredare, Folkhälsomyndigheten. Lena Lidfors, professor i etologi, SLU. Anita Jacobsson, handledare & instruktör, Skövde kommun. Merja Repo, handledare & instruktör, Skövde kommun. Sara Karlberg, vd, Svenska Terapihundskolan. Johanna Rosendal, lärare, Finska Terapihundskolan. Kontakt: Lena Lidfors, Programchef Event-ID: 57280

7249

● Arbeta med energistatistik för att få bättre miljö och samtidigt lägre kostnader. Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Momentum Software AB Ämne: Energi Plats: Hamnplan 5, Övre plan Karta: H10 Beskrivning: Ener-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

gistatistiken är en guldgruva för den som gräver, men det beror på var och hur man gräver. Det gäller att arbeta på rätt sätt så att man får nytta av alla värden som skall bearbetas. Medverkande: Mari-Louise Persson, Energistrateg, Riksbyggen. Kontakt: Andreas Kahr Event-ID: 57431

39

● Bekämpandet av penningtvätt – kan EU hjälpa Sverige? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset Karta: E11 Beskrivning: Misstankar om omfattande penningtvätt via svenska banker verksamma i Baltikum utreds. Vilka brister i Sverige har lett till de aktuella problemen? Är gränsöverskridande fenomen som penningtvätt möjliga att bekämpa av ett land ensamt? Skulle det underlätta om Sverige gick med i EU:s bankunion? Medverkande: Carl B. Hamilton, rådgivare i utrikeshandelsfrågor, EU-kommissionen. Johanna Lybeck Lilja, strategisk rådgivare, Nordea. Henric Fagher, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten. Per Håkansson, chefsjurist, Finansinspektionen. Jens Matthiessen, moderator, ekonomisk rådgivare hos EU-kommissionen i Sverige. Kontakt: Johan Wullt Event-ID: 57531

172349

● Ett barnfientligt samhälle? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Himlen TV7, Elida Ämne: Vård och omsorg Plats: Elida, fartyg Karta: G6 Beskrivning: Svensk familjepolitik handlar väldigt mycket om vuxnas situation och önskemål och väldigt lite om barnens behov. Har Sverige blivit barnfientligt? Kontakt: Ruben Agnarsson Event-ID: 57616

● Nya rökfria utemiljöer - möjliga effekter på kommuners folkhälsa? Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Psykologer mot Tobak, VISIR Ämne: Hållbarhet Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Lokal Furilden Karta: G17 Beskrivning: Hur ser tillämpningen ut i Almedalen av de nya rökfria utomhusmiljöer som trädde i kraft igår den 1/7? Vilka utmaningar kommer kommuners tillsyn och områdesansvariga att möta? Vad tror vi att politiker önskar de hade gjort när målet om ett rökfritt Sverige 2025, utvärderas om 7 år? Medverkande: Josefin Jonsson, Enhetschef tobaksprevention, Folkhälsomyndigheten. Farida al-Abani, Partiledare, Feministiskt initiativ. Suzanne Bengtsson, VISIR. Vidar Albinsson, Moderator, Psykologer mot Tobak. Kontakt: Vidar Albinsson Event-ID: 57790

3

● What is needed to improve talent mobility between Sweden and the U.S.? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: American Chamber of Commerce in Sweden, Swedish-American Chambers of Commerce (SACC-USA), Swedish Institute Ämne: Näringsliv Platsbeskrivning: AmCham Arena Beskrivning: The ability to attract the right talent is critical for business expansion, regional growth and prosperity. But what if the right talent is located on the other side of the Atlantic? Medverkande: Pamela Tremont, Chargé ’d Affaires ad interim, U.S. Embassy Stockholm. Catherine L. Mann, Global Chief Economist, Citi. Johan Marcus, President and Executive Director, SACC-USA. Helena Sjoberg, HR Lead-Sweden, Microsoft. Linus Andersson, Advisor, Almi. Kontakt: Jacob Dornbos Event-ID: 57845

7239

● Skola, utanförskap och ungas kriminalitet Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LegiLexi, Almedalsbiblioteket Ämne: Utbildning Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: Barntrappan Karta: G12 Beskrivning: Hur många kullar av barn som inte kommer in på gymnasiet klarar vårt samhälle av? Studier visar att det finns en tydlig koppling mellan bristande skolgång och kriminalitet. Det är bråttom att vända utvecklingen i skolor i utsatta områden. För barnens och samhällets skull. Medverkande: Anna Ekström, Utbildningsminister, (S). Hamid Zafar, Årets svensk, Barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun, fd rektor. Peter Fredriksson, Generaldirektör, Skolverket. Lise Tamm, Chefsåklagare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Ann-Marie Begler, Styrelseledamot, fd GD Försäkringskassan, Skolinspektionen, BRÅ, fd överdirektör Rikspolisstyrelsen, LegiLexi. Jennie Gustavsson, Förbundsordförande, SVEA - Sveriges Elevråd. Rickard Olsson, Moderator. Kontakt: Martina Nyman Event-ID: 58703

7239

● Släpp myten om din personlighet och skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: PerformancePotential, Nowa Kommunikation Ämne: Kommunikation/information Plats: S:t Hansplan, H700 Karta: L12 Beskrivning: Hur kan vi lämna fokus på personlighet och vidga vår kunskap och skapa bättre förutsättningar för att använda talang och potential på arbetsmarknaden? Medverkande: Marika Skärvik, VD, PerformancePotential. Lina Leifsdotter, VD och grundare, 2L Marketing. Kontakt: Marika Skärvik, VD Event-ID: 59455

12389


TISDAG 2 juli ● Maten, människan och klimatet – så får vi det att gå ihop Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden Ämne: Mat Plats: Korsgatan 6, trädgård Platsbeskrivning: RISE trädgård, c/o Visby Creative Center Karta: I9 Beskrivning: När fler ska leva på mat som produceras på maximalt utnyttjade ytor krävs innovation. Den nya maten behöver också bidra till en bättre hälsa. Hur ställer vi om till en konsumtion som är både hållbar och hälsosam? Medverkande: Lina Svanberg, Forskare, RISE. Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen. Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket. Anna Norell Bergendahl, Trendanalytiker, Augur. Kontakt: Pernilla Klüft, Projektledare Event-ID: 59527

123

● På vilket sätt kan en hållbarhetsrapport skapa nytta för fotbollsföreningar? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: HållbarTillväxt Ämne: Barn/ungdom Plats: Donners plats, H404 Platsbeskrivning: I början av Hamngatan Karta: I10 Beskrivning: Så kan ett strukturerat hållbarhetsarbete skapa långsiktigt livskraftiga föreningar och utvecklingsmöjligheter med intressenter och partners. Medverkande: Johan Englund, Ordförande för Intresseorganisationen Ettanfotboll, Ettanfotboll. Kontakt: Åsa Rödén, Partner Event-ID: 59536

2389

● Sveriges första lokala färdplan för klimatneutralt byggande - redan 2030? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LFM30 Ämne: Byggande Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Platsbeskrivning: Aktuell Hållbarhet Arena Karta: J13 Beskrivning: 20 procent av Sveriges totala klimatbelastning kommer från bygg- och anläggningssektorn och andelen ökar. För att med kraft ta ansvar och accelerera klimatarbetet finns det aktörer som tagit fram en lokal färdplan för klimatneutralt byggande. Men räcker det? Medverkande: Carl Wangel, Samhällsbyggnad, Sveriges Träbyggnadskansli. Andreas Holmgren, Hållbarhetschef, Byggnadsfirman Otto Magnusson. Josephine Nellerup, Stadsbyggnad, Malmö Stad. Staffan Fredlund, Hållbarhetschef, Wihlborgs. Rikard Sjökvist, Teknisk chef, Midroc. Kontakt: Carl, Samhällsbyggnad och näringspolitik Event-ID: 59835

17239

● Hela landet ska lära - för en gränslös och likvärdig skola Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studi Sverige, Språkprojektet ”Skola för alla - från första dagen” Ämne: Barn/ungdom Plats: Strandgatan 1 Platsbeskrivning: Wcreate Blå Salen Karta: J8 Beskrivning: Alla skolor har inte samma resurser. Det som som är självklart i vissa kommuner är ofta en utopi i andra. Men här kan digitaliserad undervisning ge alla elever helt nya förutsättningar för ett gränslöst och likvärdigt lärande. Medverkande: Anna Åkerfeldt, Forskare, projektledare för Ifous, Stockholms universitet. Petter Lundberg, Verksamhetschef, Mediacenter i Region Västerbotten. Sara Svanlund, Andra vice ordförande, Lärarnas Riksförbund. Anders Bergström, Förvaltningschef, Skellefteå kommun. Antuanela Luiza Cimpea, Legitimerad modersmålslärare, Utbildning- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland. Agri Ismail, moderator, Studi Sverige. Kontakt: Anna Kraft, VD Event-ID: 57441

72349

● Hur kan byggemenskaper vara en del i en levande landsbygdsutveckling? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Statistiska centralbyråns regionala prognoser visar att befolkningen i glesbygdskommuner minskar. Lokala initiativ tas i hela landet för att vända den nedåtgående trenden. Grundsynen är ofta att utvecklingsarbete är att allt hänger ihop. Kommuner visar ett ökat intresse för byggemenskaper. Medverkande: Nils Söderlund, Arkitekt, Föreningen för byggemenskaper. Staffan Schartner, Arkitekt, Föreningen för byggemenskaper. John Helmfridsson, Arkitekt, Föreningen för byggemenskaper. Kontakt: Nils Söderlund Event-ID: 58002

7239

● Barnen har rätt att komma till tals - men hur följer egentligen samhällsbyggarna barnkonventionen? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H334 Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong Karta: H12 Beskrivning: Den svenska regeringen skrev under och ratificerade barnkonventionen år 1990. I teorin ska den påverka de beslut som en mängd olika sektorer och branscher måste fatta. Hur har egentligen samhällsbyggarna förhållit sig till barnkonventionen under de senaste 30 åren? Medverkande: Leo Gerdén, Ordförande, Sveriges Elevråd. Aida Badeli, Språkrör, Grön Ungdom. Cornelis Uittenbogaard, Fil. dr., Stiftelsen Tryggare Sverige. Marika Johansson, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Marika Johansson, Kriminolog Event-ID: 58102

12349

● Varför mår laxen dåligt – och vad kan vi göra åt det? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Sportfiskarna, Göteborgs universitet, Maritima klustret i Västsverige, Havs- och

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

103

vattenmyndigheten Ämne: Djur/natur Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Tält utanför Fenomenalen science center Karta: H5 Beskrivning: De senaste åren har det rapporterats om döda, sjuka och försvagade laxar från många av Sveriges älvar. Sjukdomsproblem och dödlighet varierar mellan bestånd och från år till år. Aktuell forskning visar att laxens ohälsa troligen har flera orsaker. Medverkande: Samuel Hylander, Forskare, Havsmiljöinstitutet. Noomi Asker, Forskare, Göteborgs universitet. Elin Dahlgren, Forskare, SLU. Håkan Carlstrand, Utredare, Havs- och Vattenmyndigheten. Joakim Ollén, Ordförande, Sportfiskarna. Kontakt: Lovisa Ganslandt, Kommunikatör Event-ID: 58239

239

● Ljudets makt – hur röstteknologin bär mer än bara orden Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Digitalisering Plats: Hamnplan, H201 Platsbeskrivning: Kantar Sifos tält Karta: H10 Beskrivning: Röstteknologins utveckling bär många möjligheter men också utmaningar. Varför får ljud en mer betydande roll i samhälls-, myndighets- och organisationskommunikation, och varför det är viktigt att beakta vad ljud & röster signalerar? Medverkande: Karin Sandelin, Semiotiker, Kantar Sifo. Martin Ljungdahl Eriksson, Ljudstrateg, Kantar Sifo. Thierry Mortier, Semiotiker, Kantar Sifo. Hanna Stolpe, Semiotiker, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Marketing Director Event-ID: 58432

239

● Halvlek för nya spelmarknaden Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kindred Group Ämne: Näringsliv Plats: H10, Hästgatan 10A Platsbeskrivning: H10 Bar & café Karta: M12 Beskrivning: Den första januari trädde Sveriges nya spellag i kraft, och bara fyra månader senare gav regeringen spelmarknadsutredningen i uppdrag att fram förslag för att begränsa reklamen. Fick Sverige en rättvis spelmarknad? Har media blivit spelberoende? Och hur står det till med formen efter första halvlek? Medverkande: Thomas Mattsson, chefredaktör, Expressen. Hanna Riberdahl, vd, Sveriges Annonsörer. Dersim Sylwan, Sverigechef, Kindred Group. Olof Lavesson, kommunikationsrådgivare, f.d. riksdagsledamot och ordförande för kulturutskottet. Ellinor Persson, moderator. Kontakt: Daniel Valiollahi, Public Affairs Manager Nordics Event-ID: 58757

7239

● Fossilfritt flyg – en förutsättning för hållbar tillväxt och ett konkurrenskraftigt Sverige Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedavia, Aero Almedalen Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Strandvägen 4.4 Platsbeskrivning: Aero Almedalen Karta: D12 Beskrivning: Strävan efter ökad hållbarhet och ökad ekonomisk tillväxt präglar vägval inom såväl politiken som näringslivet. Men är de två storheterna förenliga? Är de det inte, eller är de i själva verket varandras förutsättning? Hur kan dessa mötas och nya möjligheter? Medverkande: Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia. Kontakt: Hannes Borg Event-ID: 57137

723

● Hur kan ickevåldsligt samtal vinna över populismens fotfolk? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda Ämne: Demokrati Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen Karta: I20 Beskrivning: Det pågår en värdeförskjutning både i den offentliga debatten och vid köksborden där främlingsfientlighet och högerextremism flyttar fram positionerna. Hur kan vi visa civilkurage och stå upp för demokratiska värden samtidigt som vi minskar polariseringen istället för att öka den? Medverkande: Kimmie Åhlén, avhoppad nazist, föreläsare mot våld och rasism, fritids- och idrottsutvecklare. Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen. Sandra Eriksson, moderator, Kristna Fredsrörelsen. Kontakt: Sandra Eriksson Event-ID: 58167

124

● Varför nobbar entreprenörsstjärnorna svenska investerare? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, ABG Sundal Collier Ämne: Ekonomi Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Utländskt kapital svämmar över Sveriges entreprenörer och förr eller senare säljer många till utländska ägare. Så varför nobbar entreprenörsstjärnorna svenska investerare – och går det att göra något åt? Medverkande: Johan Lindén, Head of investment banking Sverige, ABG Sundal Collier. Carlos Lorente, CFO, Doctrin. Martina Klingvall, Vd och grundare, Telness. Jonas Palmquist, CFO, Trustly. Camilla Björkman, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 58243

139


TISDAG 2 juli

104

● Forskning och social innovation – hur kan det skapa mer samhällsnytta? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet Ämne: Forskning Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Plan 2 Karta: H5 Beskrivning: Social innovation och socialt entreprenörskap ses som del av lösningen på vår tids stora samhällsutmaningar. Vilken roll har forskningen för att utveckla fältet vidare? Vad forskas det på idag och vilka hinder finns för att forskningen kring social innovation ska utvecklas? Medverkande: Erika Augustinsson, Kunskapsproducent, Mötesplats Social Innovation. Kontakt: Emelie Dahlström Event-ID: 58315

39

● Varför är inte alla med i klimatomställningen? Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Cogito - Den gröna tankesmedjan Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården Karta: I9 Beskrivning: Vad händer med de politiker som driver på för den snabba klimatomställning som dagens unga aktivister kräver? Hur lyssnar demokratin på rösterna från kommande generationer? Hur får vi till klimatomställningen? Medverkande: Maria Wetterstrand, Styrelseledamot, Cogito. Kontakt: Katarina Wangler Björk Event-ID: 58853

23

● Kan förnybara källor ersätta kärnkraften? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vätgas Sverige, PowerCell Sweden, myFC, Mariestads kommun, Impact Coatings, Energigas Sverige Ämne: Energi Plats: Skeppsbron 12 Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2 Karta: H6 Beskrivning: 2045 beräknas Sveriges kärnkraft vara utfasad. Till dess behöver en trygg elförsörjning som kan leverera stora mängder energi över lång tid vara på plats. Vad krävs för att förnybara energikällor ska klara av svensk elförsörjning? Kontakt: Charlotte Askari, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56775

9

● Vägval för Sverige – så klarar vi klimatet och klotet Tid: 10:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Ämne: Klimat/miljö Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Det finns bara ett jordklot. Hur kan Sverige bli mer resurseffektivt och vad krävs för att nå klimatmålen? Medverkande: Tuula Teeri, vd, IVA. Åke Svensson, ordförande, Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, Teknikföretagen. Karin Byman, projektledare, Vägval för klimatet, IVA. Jan Nordling, IVA. Caroline Ankarcrona, IVA. Staffan Eriksson, IVA. Mikael Dahlgren, ABB. Hans Folkesson, IVA. Elinor Kruse, Teknikföretagen. Andreas Regnell, Vattenfall. Magnus Huss, IKEM. Cecilia Tall, TEKO. Anna-Karin Modin Edman, Arla. Hampus Hagman, (KD). Johan Hultberg, (M). Patrik Engström, (S). Cecilie Tenford-Toftby, (M). Magnus Ek, (C). Birger Lahti, (V). Jan Westberg, moderator, IVA. Kontakt: Caroline Linden, koordinator, Vägval för klimatet Event-ID: 57141

29

● Hur ska man hitta rätt HVB? Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: WeMind HVB Ämne: Barn/ungdom Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E35 Karta: G11 Beskrivning: Verksamheter som bedrivs inom ramen för HVB-tillstånd har stor spridning i innehåll och specialisering. Specialiseringen framgår dock inte av tillstånden utan drivs av utförarnas egen vilja att göra bra verksamhet. Hur ska socialtjänsten hitta rätt insatser när tillstånden inte kan guida rätt? Kontakt: Gösta Liljeholm, Grundare Event-ID: 58332

19

● Klimatförändringarna – investerarnas stora huvudvärk eller möjlighet? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sida Ämne: Klimat/miljö Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i världen Karta: I12 Beskrivning: Hur påverkar våra pensions- och fondpengar klimatet och utvecklingsmarknaderna? Är våra pensionspengar investerade i linje med Agenda 2030? Vilka är de hållbara investeringsmöjligheterna och kan investering stimulera mot en hållbar framtid – är en statlig grön obligation en del av lösningen? Medverkande: Carin Jämtin, generaldirektör, Sida. Magnus Billing, verkställande direktör, Alecta. Carina Lundberg Markow, hållbarhetsstrateg, Folksam. Staffan Hansén, verkställande direktör, SPP. Richard Gröttheim, verkställande direktör, AP7. Niklas Ekvall, verkställande direktör, AP4. Karin Svensson, moderator, Sida. Kontakt: Karin Svensson Event-ID: 58436

1249

● Morgondagens cirkulära upphandling Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IKEA Sverige Ämne: Hållbarhet Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Platsbeskrivning: Handelns hus Karta: I12 Beskrivning: Cirkulär ekonomi nämns både inom forskningen och politiken som en av lösningarna för att nå ett hållbart samhälle. Lösningen går ut på att återanvända och återvinna våra resurser och kräver ofta helt nya affärsmodeller när vi går från en linjär ekonomi till en cirkulär. Medverkande: Ardalan Shekarabi, Civilminister. Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten. Johanna Persson, VD, Berendsen. Magnus Karlberg, Professor, Luleå Tekniska

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Högskola. Lena Herder, Landschef, IKEA Sverige. Helena Stålnert, Moderator. Kontakt: Elisabeth Sundström Berg Event-ID: 58548

3

● Trygghet i cyberrymden – Vad kan du göra för Sverige och vad Sverige kan göra för dig? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer, Rote Consulting AB Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Strandvägen, H521 Platsbeskrivning: Offentliga Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan Karta: E10 Beskrivning: Hur skapas trygghet i cyberrymden och varför behöver vi ett stärkt och modernt skydd för Sveriges säkerhet? Medverkande: Hans Dahlquist, affärsområdeschef Risk och Säkerhet, Rote Consulting AB. Fredrik Rehnström, VD, Rote Consulting AB. Thomas Pålsson, Generaldirektör, Statens servicecenter. Kontakt: Mattias Westerdahl, Marknadskoordinator Event-ID: 58344

234

● Job creation in the EU, public procurement as a tool to increase employment Tid: 10:10–10:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Upphandlingsmyndigheten/ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 12 Platsbeskrivning: The café Karta: M13 Beskrivning: Can public procurement contribute to increased employment? What are the experiences and what effects can employment criteria in public procurement generate? Knowledge and good examples from Finland, France, Spain, Scotland, The Netherlands and Poland. Medverkande: Maja Ohlsson, Coordinator, Purchasing and Procurement, City of Gothenburg. Ville Grönberg, Development manager, National Institute for Health and Welfare (Finland). Kontakt: Patrick Amofah, Hållbarhetsspecialist Event-ID: 56319

39

● Totalförsvarsinformation i skolan - nödvändigt eller? Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Försvarsmakten Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem Platsbeskrivning: Soldathemmet Karta: P18 Beskrivning: Kunskap måste ges till ungdomar, om vad som krävs och förväntas nu när mönstringen blivit könsneutral och åter sker med stöd av plikten. Förståelse och acceptans är avgörande betydelse när ungdomar senare ska göra ett val både vad avser militärt- eller civilt försvar. Medverkande: Mats Ström, Kommunikationsdirektör, Försvarsmakten. Morgan Olofsson, Kommunikationsdirektör, MSB. Joar Forsell, Förbundsordförande, LUF. Nike Örbrink, Talesperson, KDU. Ulf Lindgren, Moderator. Gunilla Svantorp, Ordförande, Utbildningsutskottet. Kontakt: Karin Lorentzson Event-ID: 56162

234

● Psykisk (o)hälsa - ett komplext problem eller en enkel kvick fix? Tid: 10:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Janssen-Cilag AB Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Platsbeskrivning: Hälsodalen-Bryggan Karta: L12 Beskrivning: Psykisk ohälsa är vår tids stora hälsoutmaning. De senaste tio åren har olika regeringar satsat över 10 miljarder kronor på att stimulera en positiv utveckling inom psykiatrin. Har dessa 10 miljarder fått effekt för patienter, brukare och anhöriga? Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, Ordf Socialutskottet, KD. Karin Rågsjö, Ledamot Socialutskottet, V. Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordnare, SKL. Kerstin Evelius, Före detta nationell psykiatrisamordnare. Sofia Stahle Rydgren, 2:e vice ordförande, Läkarförbundet. Erik Vidlund, Ambassadör, Riksförbundet Hjärnkoll. Boel Mörck, Moderator, överläkare, områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kontakt: Yvonne Thomson, Sr Public Affairs Manager Event-ID: 56248

1739

● Kan vi standardisera patientdelaktighet? En europeisk standard för personcentrerad vård tar form Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC, Swedish Standards Institute - SIS Ämne: Vård och omsorg Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E31 Karta: G11 Beskrivning: Det behövs en gemensam syn på såväl begrepp som kvalitet inom vården i Europa. Detta standardiseringsarbete syftar till att reda ut begreppen, ta fram tydliga riktlinjer för patientdelaktighet i personcentrerad vård och, om möjligt, skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet. Medverkande: Karl Swedberg, ordförande, svenska kommittén SIS/TK 602, GPCC. Axel Wolf, ordförande, europeiska kommittén CEN/TC 450, GPCC. Sara Sim, sekreterare, europeiska kommittén CEN/ TC 450, SIS. Elisabeth Wallenius, medlem, svenska kommittén SIS/TK 602, Ordförande, Funktionsrätt Sverige. Håkan Hedman, medlem, svenska kommittén SIS/ TK 602, Ordförande, Njurförbundet, GPCC. Sara Maripuu, medlem, svenska kommittén SIS/TK 602, Hälso- & sjukvårdens ledn.sekretariat Region Kronoberg. Janí Stjernström, medlem, sv kom SIS/TK 602, Ledamot, Vårdförbundet. Kontakt: Axel Wolf, ordförande i den europeiska kommittén CEN/TC 450 samt forskare Event-ID: 56322

17239


TISDAG 2 juli ● Kapacitetsbrist i elnäten – nytt problem kräver nytt tänk Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energimarknadsinspektionen Ämne: Energi Plats: Teaterskeppet, fartyg Platsbeskrivning: Stora matsalen Karta: F7 Beskrivning: Kapacitetsbrist och trånga elnät är ett ämne som ligger högt på samhällsagendan. Men hur går diskussionerna i kommunerna, på elnätsföretagen, inom näringslivet och runt de politiska borden? Medverkande: Kaj Forsberg, Moderator, Energimarknadsinspektionen. Therése Hindman Persson, Chefsekonom, Energimarknadsinspektionen. Niclas Damsgaard, Marknadsstrateg, Svenska kraftnät. Maria Sunér Fleming, Avdelningschef, Svenskt näringsliv. Kristina Starborg, Utvecklingsledare energi, Uppsala kommun. Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden. Kontakt: Kaj Forsberg Event-ID: 56669

105

närhet till vatten som attraktivt där många kommuner väljer att bygga nytt. Vem bär ansvaret och vem bär risken för det? Medverkande: Johan Litsmark, Nturskadespecialist, Länsförsäkringar. Åsa Malmäng Pohl, Chief Executive Officer, Orbicon AB. Malin Fijen-Pacsay, Ordförande, Klimatberedningen. Linda Holmström, Klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen. Kontakt: Lena Bivner Event-ID: 57868

723

● Hur kan vi dra nytta av att två av världens mest kraftfulla forskningsanläggningar finns i Sverige?

Tid: 10:15–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Vad måste du veta för att hänga med i den politiska debatten? Vad är viktigt att veta idag och vad väntar i morgon? Medverkande: Lotta Bouvin-Sundberg, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 57033

Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Big Science Sweden Ämne: Forskning Plats: Sigrid, fartyg Karta: G5 Beskrivning: MAX IV och ESS är viktiga byggstenar för att Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsoch innovationsländer. Hur kan Sverige dra nytta av den innovation och industriutveckling som är kopplad till driften och den fortsatta utvecklingen av anläggningarna? Medverkande: Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet. Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova. Anna Hall, Program Director, Big Science Sweden. Pia Kinhult (moderator), Head of Host States Relations, ESS. Kontakt: Helena Bornholm Event-ID: 59712

● Praktiknära skolforskning – för förbättrad undervisning och lärande

● Regelförenklingar leder till fler jobb och integration

Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skolforskningsinstitutet Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H231 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: G9 Beskrivning: Forskningen kring metoder och arbetssätt i undervisningen är idag underutvecklad. Hur kan sådan forskning bidra till att utveckla lärares undervisning och barns och elevers utveckling och lärande? Medverkande: Karim Hamza, Docent, Forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. Leena Arvanitis, Lektor, Lärare i biologi och naturkunskap, Blackebergs gymnasium. Eva Wallberg, Kanslichef, Skolforskningsinstitutet. Camilo von Greiff, Direktör, Skolforskningsinstitutet. Kontakt: Eva Grönlund Event-ID: 58473

Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Visita - Svensk Besöksnäring Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26 Platsbeskrivning: I trädgården Karta: I16 Beskrivning: Företag i besöksnäringen belastas med 371 uppgiftskrav från 25 myndigheter. Dessa tar tid att hantera, medför kostnader och gör det svårare att bedriva verksamheten. Färre och enklare regler skulle ge fler viktiga jobb! Hur vill Sveriges partier underlätta för företagen i framtiden? Medverkande: Fredrik Eriksson, Årets Kock. Markus Aujalay, Årets Kock. Jonas Siljhammar, vd, Visita. Maud Olofsson, ordförande, Visita. Kontakt: Maria Ek Event-ID: 58264

● Öka prestation och engagemang i ditt team

● Att höra och höras - möjligheten för

1739

● På agendan - vilka är dagens hetaste frågor?

12349

139

Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ledarna - Sveriges Chefsorganisation Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Konstmuseets gård Karta: K14 Beskrivning: I dagens komplexa och snabbföränderliga värld sker alltmer arbete i grupp. Samtidigt visar forskning att få grupper presterar bättre än den enskilt bästa individen. Hur kan chefen bidra till att förbättra prestationer och samtidigt öka medarbetarnas trivsel och engagemang? Kontakt: Johanna Norrman Event-ID: 59226

1723

● Transformationen av en industri - hur ser morgondagens tobaksbolag ut? Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Philip Morris AB Ämne: Näringsliv Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: The Labyrinths trädgård Karta: I14 Beskrivning: Är det möjligt för en tobaksjätte att ställa om samt genomgå en transformation för att arbete mot de mål som Världshälsoorganisationen (WHO) satt upp om en rökfri värld? Kan en industri ta över ledartröjan i avvecklingen av sig själv? Medverkande: Anette Rosengren, Koncernchef, Norden, Philip Morris AB. Claude Guiron, Forskningsdirektör, Norden, Philip Morris AB. Kontakt: Mathilda Stenman, Kommunikationschef Event-ID: 59547

7239

● Könsstympning i Sverige Tid: 10:15–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) Ämne: Jämställdhet Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Fler kvinnor söker hjälp för att de är könsstympade, men det har inte funnits många fall där förövare har dömts för brottet. Hur ser problemet ut i Sverige idag och hur kan vi komma åt det? Medverkande: Bayan Nasih, Socionom och sakkunnig könsstympning, Länsstyrelsen Östergötland. Sara Mohammad, Grundare och ordförande, Riksorganisationen GAPF. Ola Billger, Kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen. Kontakt: Sofia Nilsson Event-ID: 56261

23

● Kan humaniora lösa framtidens samhällsutmaningar? Tid: 10:15–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Vilken betydelse har humaniora gällande de stora utmaningar vi står inför såsom AI, migration och hållbar utveckling? Är det endast STEM-forskning som ger svaren eller har humaniora något att tillföra? Medverkande: Roine Viklund, lektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet. Peter Degerman, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57536

239

● Framtidens stad – en stad under vatten? Tid: 10:15–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsförsäkringar Ämne: Hållbarhet Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Den befintliga bebyggelsen kan vi inte göra något åt, men havsnivån och sjöarna stiger. Samtidigt som översvämningsriskerna förväntas öka i Sveriges uppfattas ändå boende med

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

1239

172349

personer med hörselnedsättning att delta i yrkesliv och skola. Tid: 10:20–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Phonak, Comfort Audio AB Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B15 Karta: G11 Beskrivning: Avstånd och störande kringljud på arbetsplatsen/skolan kan göra det svårt för personer med hörselnedsättning att höra och vara delaktiga i möten/undervisning. Hörapparater och extra mikrofoner behövs. Hur gör vi alla delaktiga på ett bra sätt? Medverkande: Elisabeth Erixon, Leg. Audionom, Phonak/Comfort Audio. Stefan Persson, Marknadschef arbetsliv, Phonak/Comfort Audio. Kontakt: Stefan Persson, Markandschef arbetsliv Event-ID: 55573

1723

● När samhället blir förälder- vem bryr sig? Tid: 10:20–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget, Gotlands Konstmuseum Karta: K14 Beskrivning: När barn blir placerade i samhällets vård ska barnet alltid bli bättre, aldrig sämre. Barn som bor på särskilda ungdomshem har en alarmerande dålig hälsa och många placerade barn får inte den skolgång de har rätt till. Medverkande: Martina Blombergsson, Utredare, Barnombudsmannen. Li Melander, Jurist, Barnombudsmannen. Kontakt: Annika Falk, Projektledare Event-ID: 57486

617239

● Var är haverikommissionen för bättre läkemedelsanvändning? Tid: 10:20–11:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Kronans Apotek Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Felmedicinering är ett problem i vården. Varje år blir uppskattningsvis 35 000 personer så sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in. Kostnaderna för felmedicinering uppskattas till 10 miljarder kronor per år. Hur ska vi hantera problemet? Var finns bristerna i vården och vad gör vi åt dem? Medverkande: Barbro Westerholm, riksdagsledamot, (L), Riksdagen. Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärtlung. Anna-Lena Hogerud, regionråd, vice ordförande SKL:S sjukvårdsdelegation, (S), Region Skåne. Karin Söderberg, kvalitet- och farmacidirektör, Kronans Apotek. Anders Torell, vd, Kronans Apotek. Thony Björk, sakkunnig, SPF Seniorerna. Charlotta Kjellberg, moderator, Dagens Medicin Agenda. Kontakt: Charlotta Kjellberg Event-ID: 58333

172349

● Resursåterföring – avgörande för att nå de globala målen Tid: 10:25–11:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ragn-Sells Ämne: Hållbarhet Plats: Mellangatan 1 Platsbeskrivning: Trädgården, Vattenforum Karta: K8 Beskrivning: Idag överskrids fyra av de nio planetära gränserna och allt fler har insett att vi behöver ställa om från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. För att målen ska uppnås behöver alla aktörer i samhället bidra och nya innovationer tas fram. Medverkande: Pär Larshans, Moderator, Hållbarhetschef, Ragn-Sells. Kontakt: Emma Welander, Projektledare Event-ID: 58742

2


106

TISDAG 2 juli

● Hatets pyramid- Kan fördomar leda till

● Sveriges fulaste stad - värsta tillgången

diskriminering, kränkning, våld mot egendom, folk - folkmord?

Tid: 10:30–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AlmeDalarna Ämne: Byggande Plats: Hamnplan 5, Nedre plan Karta: H10 Beskrivning: Sverige dör bit för bit. Urbaniseringen är ett faktum men de flesta invånare bor fortfarande utanför storstadsområdena, i en landsbygd som producerar större delen av vår export och i allt väsentligt bidrar till förutsättningar för vår gemensamma välfärd. Medverkande: Viktoria Walldin, Socialantropolog, White Arkitekter. Gert Wingårdh, Arkitekt, Wingårdh Arkitektkontor. Angelica Ekholm, Näringslivschef, Borlänge kommun. Kontakt: Erik Odens, Näringslivschef Event-ID: 57797

Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiatives of Change Ämne: Demokrati Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: L15 Beskrivning: Det kan börja med fördomsfull attityd och handling. Att acceptera stereotyper och sårande skämt för att sedan själv börja förlöjliga andra och utesluta folk socialt. Steget är därefter inte långt till att omedvetet börja diskriminera, kränka och skada andra människor. Hur undviker vi hatets pyramid? Medverkande: Rishabh Khanna, Samhällsutvecklare, Initiatives of Change. Per Hörberg, Samhällsutvecklare, Initiatives of Change. Kontakt: Per Hörberg Event-ID: 55623

239

● Hur ska svenska företags rekryteringsproblem lösas? Tid: 10:30–10:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Näringsliv Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Hänger det svenska näringslivet med i automatisering och digitalisering? Hur ska företag få tag i personal med rätt kompetens? Vad gör regeringen? Medverkande: Ibrahim Baylan, näringsminister, (S) regeringen. Johan Delby, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55741

123849

● Om vårdens resurser inte längre räcker till alla – vem bör bli utan vård? Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Prioriteringscentrum, Linköpings universitet Ämne: Vård och omsorg Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Ala/Greenroom Karta: F12 Beskrivning: Om vårdens resurser inte längre räcker till alla – vem bör bli utan vård? Är ökat egenansvar och egenfinansiering, hänsyn till ålder, eller avstå från insatser med blygsamma effekter – exempelvis vissa nya cancerläkemedel - lösningen? Hur gör vi med den vård som inte längre finansieras offentligt? Medverkande: Lars Sandman, Föreståndare, Prioriteringscentrum. Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, SACO. Martin Henriksson, Docent hälsoekonomi, Linköpings universitet. Lina Nordqvist, Riksdagspolitiker, Liberalerna. Jonas Lindberg, Sjukvårdspolitiker, Vänsterpartiet. Nicklas Sandström, Regionråd, Moderaterna. Karin Båtelson, Vice ordf läkarförbundet, Sveriges läkarförbund. Dag Larsson, Riksdagspolitiker, Socialdemokraterna. Kontakt: Eva Persson, Kommunikatör Event-ID: 55766

139

● 200 ton om dagen – varför bränner vi upp framtidens mode? Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Borås, Science Park Borås, Wargön Innovation, RISE Ämne: Klimat/ miljö Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Västsvenska Arenan vid Kruttornet Karta: E16 Beskrivning: I Sverige slänger vi 200 ton textilier i soporna. Varje dag. Det mesta bränns upp. Därför vill politikerna införa producentansvar och se kraftigt ökad återvinning och återbruk. Men vad krävs för att ta vara på alla begagnade textilier och istället se dem som en värdefull materialresurs? Medverkande: Amanda Jackson, Nobia. Anna-Karin Dahlberg, Lindex. Ellen Einebrant, Återvinningsindustrierna. Harald Cavalli-Björkman, Re:newcell. Ingela Hiltula, Naturvårdsverket. Kristina Jonäng, (C) Västra Götalandsregionen. LenaMarie Jensen, Textile & Fashion 2030. Lisa Schwarz Bour, RISE. Maria Sandow, Svensk Handel. Maria Ström, Wargön Innovation. Martina Bozic, Röda Korset. Åsa Andersson, Peak Performance. Jessica Cederberg Wodmar, moderator. Kontakt: Therése Andersson Event-ID: 55837

12349

● Hållbar, lönsam, trygg. Agenda 2030 och allmännyttans engagemang i utsatta bostadsområden. Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Expressen, Botkyrkabyggen, Stångåstaden Ämne: Demokrati Plats: Donnerska huset, trädgården, Hamngatan 5 Platsbeskrivning: Expressens lounge Karta: I11 Beskrivning: Kan sociala investeringar bli lönsamma och skapa trygghet i utsatta områden? Hur bidrar de till FN:s Agenda 2030? Från prat till resultat. Medverkande: Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare, FN. Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen. Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden. Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, (S) Botkyrka kommun. Anando Mesic, projektledare, Stångåstaden. Kontakt: Lena Allerstam Event-ID: 55979

12349

● Vem vill bygga den äldre bostaden? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Vi är friska och pigga allt längre – men inte för alltid. En växande äldre befolkning kräver nya boendeformer på marknaden. Vad saknas? Vem vill bygga för våra äldre? Medverkande: Mikael Lundström, (moderator) vd, Svefa. Susanne Ekblom, vd, Vectura Fastigheter. CarlAdam von Scheele, affärsutveckling, Altura Fastigheter. Krister Karlsson, vice vd, SBB Norden. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56876

239

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

1723

● Kollektivtrafiken räddar liv Tid: 10:30–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Kollektivtrafik, Västtrafik Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal E30 Karta: G11 Beskrivning: En rapport visar hur kollektivtrafiken bidrar till färre dödade i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade hälsofarliga utsläpp. I Göteborg dör fem personer i veckan på grund av luftföroreningar, ett problem som vi sällan pratar om. Skulle vi agera och resa annorlunda om vi såg luftföroreningarna? Medverkande: Lennart Ekdal, Moderator. Karin Brundell Freij, Expert inom transportanalys, WSP. Hanna Björk, Hållbarhetschef, Västtrafik. Ulrika Frick, Regionråd, (MP), Västra Götalandsregionen. Kontakt: Anita Stenhardt Event-ID: 59008

1723

● Elflyg, hyperloop eller höghastighetståg – hur reser vi klimatsmartast i framtiden? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ellevio Ämne: Energi Plats: S:ta Katarinagatan 6 Platsbeskrivning: Arena Energi, Klosterlängan Karta: K17 Beskrivning: I väntan på att teleportering ska bli verklighet kvarstår frågan om vilken som är den klimatsmartaste transportinvesteringen – höghastighetståg, elflyg eller en innovation som hyperloop.Med en snabb och ofta disruptiv teknisk utveckling – hur ska vi kunna fatta beslut om vart investeringarna ska gå? Medverkande: Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, (S). Åsa Almesjö, Infrastrukturexpert, PA Consulting. Sebastian Stichel, Professor/Föreståndare, KTH:s Järnvägsgrupp. Henrik Littorin, Expert eflflyg, Swedavia. Anne Kaun, Lektor med specialområde automatisering och artificiell intelligens, Södertörns Högskola. Bo Normark, Styrelseledamot, IVA. Parham Abuhamzeh, Investeringsrådgivare, EQT. Madeleine Westin, Moderator. Kontakt: Viktoria Raft, Konsult Event-ID: 59095

72

● De hundrade gör skillnad - kvinnliga investerare utanför Stureplan Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Asynjor Invest Ämne: Näringsliv Plats: Rosas Café, S:t Hansgatan 22 Karta: L13 Beskrivning: När kvinnor från hela landet samlas i nätverk för att investera, ta makten över sitt kapital och bidra med kompetens - påverkar det startup-scenen utanför Stureplan? Medverkande: Marie Wall, startupansvarig, Näringsdepartementet. Klara Adolphson, chef erbjudande digitalt ledarskap, PWC. Anna Lundmark Lundberg, vd, Almi företagspartner Värmland. Miriam Nilsson, medgrundare, startupföretaget Wavy. Petra Lindgren, moderator, No Worries Communication. Kontakt: Margareta Neld Event-ID: 59189

39

● Den attraktiva staden och den effektiva planprocessen - hur ska det gå till? Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BSK Arkitekter, Veidekke Sverige Ämne: Byggande Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Platsbeskrivning: Spegelsalen Karta: J11 Beskrivning: Planprocessen beskrivs ofta som ineffektiv och långsam och är enligt många inom byggbranschen ett stort problem. I förlängningen innebär det i praktiken att färre och dyrare bostäder produceras. Medverkande: Alexander Fagerlund, Stadsbyggnadsstrateg, BSK Arkitekter. Britta Blaxhult, Mark- och förvärvschef, Einar Mattsson. Ulrika Jansson, Stadsbyggnadschef, Örebro Kommun. Heléne Hjerdin, Chef planavdelningen, Tyresö kommun. Torbjörn Wiberg, Moderator, Veidekke. Kontakt: Inger Billsjö Event-ID: 59306

1729

● Hur kan partnerskap generera impact? Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Misum vid Handelshögskolan, Skandia Fastigheter, Skandias stiftelse Idéer för livet Ämne: Hållbarhet Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård Karta: E13 Beskrivning: Många nya partnerskap formas mellan företag och organisationer kring samhällsansvar. Men hur ska dessa samarbeten växa så de ger en mätbar större effekt på och bidra till att lösa samhällsutmaningarna Sverige står inför i form av exkludering och otrygghet? Medverkande: Åke Pettersson, VD, Skandia Fastigheter. Lena Hök, Hållbarhetschef, Skanska. Jennie Perzon, Forskare, Misum/Handelshögskolan. Stig-Arne Bäckman, Entreprenör och grundare, Talangakademin. Kontakt: Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg Event-ID: 59385

1239


TISDAG 2 juli ● 20 lagliga åtgärder som upphandlade myndigheter kan vidta för att få fler anbud Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: DoubleCheck AB Ämne: Ekonomi Plats: Mellangatan 19, parkering mitt emot Karta: K14 Beskrivning: Genomsnittsantalet anbudsgivare per upphandling har minskat i flera år samtidigt som andelen upphandlingar med endast en anbudsgivare fortsätter att öka. Att antalet anbudsgivare per upphandling minskar, tyder på ett avtagande intresse för att lägga anbud inom stora delar av den offentliga sektorn. Medverkande: Catharina Piper, Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå AB. Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå AB. Kontakt: Anna Fransson Event-ID: 59387

1239

● Införande av välfärdsteknik - hur får vi till det? Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden Ämne: Digitalisering Plats: Korsgatan 6, trädgård Platsbeskrivning: RISE trädgård, porten bredvid Hotell Stenugnen Karta: I9 Beskrivning: Införande av välfärdsteknik ställer oss inför en rad utmaningar. Vad bör man särskilt tänka på? Erfarenheter och lärdomar från ett fyrtiotal aktörer och projekt har sammanställts i ett antal fallstudier som presenteras och diskuteras i detta kombinerade seminarium och workshop. Medverkande: Malin Edlund Fransson, RISE. AnnSofie Mårtensson, RISE. Jonas Ek, RISE. Mona Jonsson, RISE. Håkan Cavenius, RISE. Kontakt: Pernilla Klüft, Projektledare Event-ID: 59505

1239

● Hur sätter vi mål och mäter effekten av digitalisering? Tid: 10:30–11:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EVRY Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 20 Platsbeskrivning: Volare Vinbar, Strandgatan 20 Karta: J15 Beskrivning: Hur vet vi att vår digitalisering går åt rätt håll? Att sätta mål och mäta framgång är centrala delar för en framgångsrik digitalisering. Men hur gör man? Medverkande: Beata Wickbom, Digital strateg, föreläsare, moderator och grundare av Hej Digitalt!, Hej Digitalt!. Malin Fabbri, Service design, verksamhetsutveckling och designchef, EVRY Sverige. Niclas Hansson, Business Transformation Director, EVRY Sverige. Tony Mc Carrick, Digitaliseringsstrateg, Södertälje Kommun. Kontakt: Lisa Johansson Event-ID: 59588

3

● Hur behåller vi elbilarna i Sverige? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Volkswagen Finans Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Volkswagen Groups tält Karta: I12 Beskrivning: Sveriges miljöbilspremier har fått den oönskade effekten att många bilar säljs till utlandet när premien betalats ut. Men om Sverige ska lyckas med omställningen till fossilfrihet krävs det att fler elbilar blir kvar i Sverige. Vilka åtgärder krävs för att behålla elbilarna i Sverige? Medverkande: Maria Börjesson, Professor Transportekonomi, VTI. Sven Borén, Forskare inom elfordon. Claes Jerveland, VD, Volkswagen Group Sverige. Patrik Lindroth, Chef affärsområde Fleet, Volkswagen Finans. Håkan Matson, Moderator. Kontakt: Marcus Thomasfolk, Kommunikationschef Event-ID: 59592

39

107

i samklang. Att ledarskap och medarbetarskap samverkar, men också att motivationen anpassas efter individen. Medverkande: Michael Högberg, Konceptutvecklare, Terapeut och expert på SDT, Kris och konflikthantering, Kahemi AB. Kontakt: Carl Nyhlén Event-ID: 56797

7239

● Hur når vi 2030-målet - vilka styrmedel krävs för att minska klimatpåverkan från vägtrafiken? Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BIL Sweden, MRF Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B25 Karta: G11 Beskrivning: Fossila drivmedel ska gradvis fasas ut ur den svenska fordonsflottan, och ersättas av eldrift, biobränslen och gasdrift. Målet om att minska koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030 har riksdagen slagit fast. Hur når vi målet och vilka styrmedel krävs? Medverkande: Jonas Eliasson, Professor, Linköpings universitet. Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket. Svante Axelsson, Samordnare, Fossilfritt Sverige. Mattias Bergman, VD, BIL Sweden. Tommy Letzén, VD, MRF. Rickard Nordin, Suppleant, Miljö- och jordbruksutskottet. Lorentz Tovatt, Ledamot, Näringsutskottet. Teres Lindberg, Ledamot, Trafikutskottet. Kontakt: Victoria Elmgren Event-ID: 56904

23

● Hur viktigt är ett tal på Almedalsscenen för partiet? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TV4 Ämne: Media/ journalistik Plats: Cramérgatan, H335 Platsbeskrivning: Hörnet Cramérgatan/ Donnersgatan Karta: H12 Beskrivning: Vad kan ett bra tal på scenen i Almedalen få för konsekvenser för partierna? Medverkande: Rania Shemoun Olsson, Programledare, TV4. Marcus Oscarsson, Politisk expert, TV4. Kontakt: Fredrik Axelsson Event-ID: 57070

123849

● Ungas positiva förflyttning Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fryshuset Ämne: Barn/ ungdom Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält Karta: H10 Beskrivning: Under de senaste två decennierna har vuxna i högre grad börjat erkänna barn och unga som självständiga individer med egna intressen,behov och åsikter.Barn och unga är en viktig resurs, värda att lyssna på i kraft av att de har något att tillföra samhället, växer fram. Ungas delaktighet är en rättighet. Kontakt: Sara Azzazi, Biträdande regionchef Fryshuset Syd Event-ID: 57639

123

● Fjärrundervisning – ett sätt att öka likvärdigheten oavsett skolans geografiska läge? Tid: 10:30–10:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H209 Karta: G9 Beskrivning: Kan vi använda oss av digitala verktyg och fjärrundervisning för att se till att alla elever i Sverige får det stöd dom har rätt till? Medverkande: Torvid Hafström, VD, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström Event-ID: 58275

72389

● Arbetets föränderliga natur

● Vad tycker företagsledare om klimatet?

Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Google Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Googles innergård Karta: J12 Beskrivning: Genom alla tider har människors sysselsättning förändrats. Gårdagens yrken har försvunnit, men jobben har funnits kvar. Hur ser arbetets historia ut, vilken är dess föränderliga natur och är arbetets framtid trygg? Medverkande: Nicklas Lundblad, Chef för globala samhällsstudier, Sverige, Google. Kontakt: Elina Durefors, Project leader, Google Event-ID: 59936

Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hagainitiativet Ämne: Klimat/miljö Plats: Korsgatan 4 Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård Karta: I7 Beskrivning: Politiker frågar vd:arna sina vassaste frågor kopplat till klimatet. Menar vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems ansvar är klimatet egentligen? Är det verkligen lönsamt med klimatarbete? Medverkande: Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet. Anders Egelrud, Vd, Stockholm Exergi. Hannele Arvonen, Vd, Sveaskog. Sofia Hyléen Toresson, Vd, HKScan. Sofie Morsink, Vd, Coca-Cola European Partners Sverige. Christina Friborg, Hållbarhetsdirektör, SSAB. Johan Skoglund, Vd, JM. Erik Ljungberg, Kommunikationsdirektör, Scania. Henrik Nerell, Presschef, McDonalds. Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksam. Elin Segerling, Riksdagsledamot, (V). Kristina Yngwe, Riksdagsledamot, (C). Pyry Niemi, Riksdagsledamot, (S). Hanna Westerén, Riksdagsledamot, (S). Klas Balkow, Vd, Axfood. Kontakt: Ulrika Erkenborn Rugumayo Event-ID: 58416

1239

● Hur svårt kan det vara? Varför digitaliseras inte vården snabbare när alla vet att vi måste? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Strikersoft, Conscriptor, TechTrade International Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Pers kyrkoruin, S:t Hansgatan 16F Karta: L11 Beskrivning: För att klara utmaningarna inom vården måste vi öka förändringstakten. Samtidigt upplever många aktörer att det är svårt att få gehör för digitalisering och innovation. Varför är det så svårt att föra in nya metoder och tankesätt? Hur jobbar vi med strukturer och personal och inte mot? Medverkande: Henric Carlsson, VD, Conscriptor. Jan Lindblad, VD, TechTrade International. Lisa Norén, Capio Innovationshub. Kontakt: Ulf Lesley Event-ID: 59948

239

● Hållbart humankapital - hur kan vi skapa långsiktig hållbarhet i arbetslivet? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kahemi AB Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B14 Karta: G11 Beskrivning: Hållbarhet är på mångas agendor och denna viktiga fråga förtjänar all uppmärksamhet den kan få. För att maximera den långsiktiga hållbarheten krävs det att individ och organisation agerar

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

17239

● Vilka förväntningar finns på den offentliga upphandlingen när samhället och världen förändras? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus Ämne: Ekonomi Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Klimatet och digitaliseringen är exempel på förändringar som påverkar den offentliga affären idag och imorgon. Det ställs miljömässiga och sociala krav i upphandlingar och medborgarna förväntar sig bra service. Finns resurserna och kompetensen att upphandla och vad händer med konkurrensen? Medverkande: Ola Kroon, HBV. Emma Breheim, ordförande, SOI. Olof Molander, chef ramavtal, SKL Kommentus. Ann-Sofie Lillberg, chef affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten. Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna. Kontakt: Lars Pyk, Pressansvarig Event-ID: 59247

12349


108

TISDAG 2 juli

● Älgvandring i Visby - förnuft och känsla i älgförvaltningen, vilket ska styra? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Jägareförbundet Ämne: Djur/natur Plats: Tage Cervins gata 3C Platsbeskrivning: Saltboden/ Ödins garveri Karta: I14 Beskrivning: Det finns en oro över att älgen, vår nationalsymbol, hotas av att allt fler vill minska älgstammen till ett minimum. Älgarna förstör skogsvärden hävas det. I så fall kommer vi inte se många älgar som vandrar i skogen i framtiden. Vill vi ha det så? Medverkande: Göran Ericsson, professor, SLU, Inst för vilt, fisk och miljö. Per Callenberg, statssekreterare, Näringsdepartementet. Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet. Bo Sköld, Moderator/generalsekreterare, Svenska Jägareförbundet. Kontakt: Christina Nilson-Dag Event-ID: 60006

349

● Sweden and Switzerland towards smart cities and a carbon free transport fleet Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABB AB, Embassy of Switzerland in Sweden Ämne: Energi Plats: Hästgatan 5 Platsbeskrivning: ABB:s lokal på Hästgatan Karta: L12 Beskrivning: Switzerland and Sweden – what we can learn from one another, how do we secure smart cities and a carbon free transport fleet in the future. What makes infrastructure planning effective and how do we integrate transport systems? Medverkande: Peter Füglistaler, Director of the Federal Office of Transport, Federal Office of Transport, Switzerland. Jenny Larsson, Head of sales, Power Grids, ABB AB. Johan Söderström, Country Manager, ABB AB. Kristoffer Tamsons, County Commissioner for Transport, Region Stockholm. Christian Schoenenberger, Ambassador of Switzerland to Sweden, Embassy of Switzerland. Thomas Ahlburg, Group CEO, Stadler Rail. Carola Lemne, Moderator. Kontakt: Björn Sandberg, Projektledare Event-ID: 57957

239

● Rektor i förskolan, förändrade villkor och uttryck för ledning och styrning av förskolans verksamhet Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rektorsprogrammet Ämne: Forskning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B51 Karta: G11 Beskrivning: Mer direkt ledarskap i förskolan med hög grad av delaktighet, har förskjutits till ett mer indirekt ledarskap där dokumentation, uppföljning och återrapportering utgör kärnan i professionen. Vad innebär de senaste årens förändringar av villkor och uttryck för förskolechefers ledning och styrning? Medverkande: Anders Arnqvist, Professor och utbildningschef, Rektorsutbildningen, Uppsala universitet. Ebba Hildén, Moderator, Karlstad universitet. Emelie Johansson, Moderator, Karlstad universitet. Kontakt: Ulrika Auno Event-ID: 58482

17239

● Gårdsten – från särskilt utsatt område

● Ska offentlig upphandling lösa problematiken kring arbetslöshet och sysselsättning? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Advokatfirman Delphi Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Kaskens gränd 4 Platsbeskrivning: Trädgård Karta: P9 Beskrivning: Vad är för- och nackdelar med att ställa sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar. Är det ens lämpligt med sysselsättningskrav och hur bör kraven i så fall utformas så att det inte påverkar konkurrensen negativt? Medverkande: Christian Härdgård, Partner/Advokat, Advokatfirman Delphi. Kontakt: Izabelle Andersson Event-ID: 58606

● Vem betalar priset för det obetalda omsorgs- och vårdarbetet? Tid: 10:40–11:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Värmland, Anhörigas Riksförbund, Nationellt kompetenscentrum anhöriga Ämne: Jämställdhet Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Platsbeskrivning: Hälsodalen, Labbet Karta: L12 Beskrivning: Idag utförs 75% av alla vårdtimmar i hemmet av en anhörig. Kvinnors hälsa, sociala förutsättningar och ekonomi påverkas negativt av ett informellt omsorgsgivande. Hur kan vi nå de jämställdhetspolitiska målen om jämlik hälsa och att ge och få omsorg på lika villkor? Medverkande: Cecilia Elving, Ordförande Liberala kvinnor, Liberalerna. Petra Ulmanen, fil.dr, biträdande lektor, fil.dr, biträdande lektor Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Jakob Forssmed, Förste vice partiordförande, Kristdemokraterna. Carina Ohlsson, Ordförande Socialdemokratiska kvinnor, Socialdemokraterna. Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten. Lina Brustad, Kanslichef, Anhörigas riksförbund. Lennart Magnusson, Verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Jenny Bång, Utvecklingsledare, Region Värmland. Kontakt: Jenny Bång, Utvecklingsledare Event-ID: 58574

17239

● Den som väntar på något gott, eller? Hur följs insatser vid psykisk ohälsa upp bland barn och unga? Tid: 10:45–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sirona AB Ämne: Vård och omsorg Plats: Kinbergs plats 8 Platsbeskrivning: Psykisk Hälsa Huset Karta: M9 Beskrivning: Behovet av insatser vid psykisk ohälsa bland barn och unga ökar över tid, precis som väntetiderna. Men är det värt väntan? Hur kan uppföljningen av behandlingsresultat och patientupplevelse inom området psykisk ohälsa säkerställas på alla nivåer? Medverkande: Anders Printz, Moderator, Vårdförbundet och Tilia. Christine Senter, Verksamhetsledare e-hälsa Region Gotland, professionsdoktorand informatik o media samt leg. psykolog, Region Gotland. Susanne Nordling, Miljöpartiet och Region Stockholm. Sven Bölte, Professor i barnoch ungdomspyskiatrisk vetenskap och Psykolog på BUP Stockholm, Karolinska Institutet. Urban Pettersson Bargo, VD, WeMind Psykiatri. Johan Hilm, Sirona AB. Kontakt: Maria Ekman, Kontorschef Event-ID: 55873

17239

till särskilt uppskattat. Hur kan fler områden ta efter?

● När elbilarna eroderar skattebasen

Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H551 Platsbeskrivning: Strandvägen mittemot Almedalsparken Karta: E16 Beskrivning: Efter 22 års hårt arbete plockas Gårdsten bort från Polisens lista över särskilt utsatta områden. Det pratas nu om Gårdstensmodellen och flera andra utsatta områden tar nu efter i hopp om liknande resultat. Vilka styrmedel och stimulanser kan bidra till att fler bostadsområden gör Gårdstens resa? Medverkande: Ola Serneke, VD, Serneke-koncernen. Michael Pirosanto, VD, Gårdstensbostäder. Mats Olausson, Senior Advisor Climate & Sustainable Finance, SEB. Axel Josefson, kommunalråd, (M) Göteborgs Stad. Karin Pleijel, oppositionsråd, (MP) Göteborgs Stad. Emma Hult, ledamot, (MP) Riksdagen. Ulf Merlander, lokalpolischef nordöstra Göteborg. Ulf Östermark, moderator, Förvaltnings AB Framtiden. Kontakt: Sara Keränen Event-ID: 57032

Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, Volvo Cars Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Strandvägen 4.1 Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält Karta: E12 Beskrivning: Ju fler elbilarna blir desto mer faller statens intäkter från miljöskatter. Vore det rimligt att lägga miljöskatt på fordon som till 100 procent drivs med förnybar el? Och kommer delningstjänsterna att leda till att bilproducenterna själva i allt högre utsträckning äger och skattar för fordonen? Medverkande: Mårten Levenstam, produktstrategichef, Volvo Cars. Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet. Ola Hansén, senior klimat- och energiexpert, Världsnaturfonden WWF. Niklas Ekdal, moderator. Kontakt: Johannes Åman, projektledare Event-ID: 56296

● Är dagens skatteregler ett hinder för ett samhällsengagemang?

● Så bygger man Sveriges energisnålaste stadsdel

Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Näringsliv Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: Företag tänker mer på hållbarhet och att kunna bidra till samhället. Civilsamhället har stort engagemang och kunskap som gör avtryck i vårt samhälle och driver fram samhällsförändringar. Skulle företagen bidra mer om skattereglerna såg annorlunda ut? Kontakt: Johan Sverker Event-ID: 58411

Tid: 10:45–11:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sydsvenskan, Kraftringen Ämne: Energi Plats: Strandvägen 4.3 Karta: E12 Beskrivning: På Brunnshög i Lund skapas just nu en grön, urban stadsdel med förnybar energi och hållbara transporter. Vad kan andra kommuner och regioner lära av erfarenheterna hittills och av planerna framåt? Hur skapar vi hållbarhet – på riktigt? Medverkande: Sezgin Kadir, VD, Kraftringen. Philip Sandberg, Kommunstyrelsen ordförande, (L) Lunds kommun. Ulrika Hallengren, VD, Wihlborgs. Anna Jänke, Regional utvecklingsnämnd, Region Skåne. Anders Almgren, 2:a vice ordförande Kommunstyrelsen, (S) Lunds kommun. Ulrika Lindmark, VD, Science Village Scandinavia. Staffan Andersson, Regionchef, Skanska. Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan. Kontakt: Kristina Landeström, Projektledare Event-ID: 56424

12349

139

● Hur kan näringslivet stötta utveckling och utbildningen av cybersoldater? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CGI Sverige, SOFF Säkerhets och Försvarsföretagen Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Visborgsgatan 22 Platsbeskrivning: Trädgården, hemma hos CGI Beskrivning: Försvarsmakten startar upp etablering av en spetsutbildning för cybersoldater, militär personal vars främsta uppgift är att skydda landet mot angrepp på IT- och kommunikationsinfrastrukturen. Hur kan näringslivet stötta denna utveckling och utbildningen av cybersoldaterna? Medverkande: Patrik Sternudd, Försvarsmakten. Rebecca Ihrfors, FMV. Cecilia Laurén, FRA. Pål Jonson, Moderaterna. Annika Avén, SOFF. Marie Axelsson, Socialdemokraterna. Kontakt: Måns Stenberg Event-ID: 58571

239

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

– hur ställs styrmedel och beskattning om för fordon med eldrift?

12349

17239

● Hur väljs de bästa forskningsansökningarna ut och är det verkligen de bästa? Tid: 10:45–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Hur väljer forskningsfinansiärerna ut forskningsprojekt? Vem ges makten att välja och vilken forskning prioriteras därmed? Medverkande: Robert


TISDAG 2 juli Hamrén, Riksbankens Jubileumsfond. Petra Ragnerstam, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57543

239

● Hur många ska dö i väntan på digitalisering? Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Platsbeskrivning: Pickit Karta: N16 Beskrivning: Sverige blir ifrånsprunget av en rad länder i världen när det gäller digitaliseringen av sjukvården. Har Sverige blivit ett land av nejsägare där vi dagligen blundar för de risker som finns med gammal teknik? Det är dags att börja ta frågan på allvar. Medverkande: Patrik Sundström, Programansvarig för eHälsa, SKL. Jonas Ekström, läkare, Region Västmanland. Madeleine Andersson, Patient Support & Communication Lead Nordic, Takeda. Peter Gille, VD, Cambio. Mathias Ekman, Director Industry Solutions, Microsoft Western Europe. Kontakt: Andreas Wingren, Kommunikationschef Event-ID: 57022

109

● Kommunikationsutmaning – hur skapar vi en innovationskultur för samhällsnytta? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Innovationsföretagen Ämne: Kommunikation/information Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Platsbeskrivning: Seminarielokalen Karta: E15 Beskrivning: Arkitekt- och ingenjörsföretag utvecklar morgondagens tekniska lösningar, bygger nya samhällen och har en stor kunskap om hur vi kan möta de problem och samhällsutmaningar som står framför oss. Men hur skapar man ett medarbetarengagemang och en innovationskultur som lyfter samhällsnyttan? Medverkande: Linus Almqvist, Kommunikationschef, Ramboll. Emma Månson, Kommunikationschef, Sweco. Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef, Tengbom. Katarina Gentzel, Gullers grupp. Magnus Höij, Förbundsdirektör, Innovationsföretagen. Kontakt: Linnea Kvist Event-ID: 55825

2

14

● Vad är Falun Gong och varför förföljs

● På utrikesagendan - vilka de viktigaste utrikespolitiska frågorna?

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Föreningen för Falun Dafa Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Kina är inte bara en ekonomisk stormakt, utan även den största förbrytaren mot mänskliga rättigheter. Förföljelsen av Falun Gong är inne på 20:e året. Hur ställer sig omvärlden till att regimen bedriver industriskalig organplundring från Falun Gong-utövare? Vilka bär ansvaret för att stoppa detta? Medverkande: Manyan Ng, Kinakännare, Styrelseledamot, IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte). Peter Ebertz, Ordförande, ISHR Sweden (International Society for Human Rights). Kontakt: Gunnel Göstasson Event-ID: 55863

Tid: 10:45–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Vad är viktigt att veta om läget om i världen? Vad händer efter valet till EU-parlamentet? Medverkande: Lotta Bouvin-Sundberg, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 57163

12349

● Vad förenar generalens och den konstnärliga chefens ledarskap?

denna fredliga qigongmetod fortfarande så brutalt i Kina?

Tid: 10:50–11:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gaia Leadership Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B22 Karta: G11 Beskrivning: Forskningen är entydig – framgångsrikt ledarskap stimulerar matchningen mellan individens drivkrafter och verksamhetens vision och mål. Men hur fungerar det i praktiken? Kan det verkligen fungera i så skilda verkligheter som försvarsmakten och scenkonsten? Medverkande: Karl Engelbrektson, General, Arméchef, Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Helena Wessman, Rektor Kungl. Musikhögskolan, Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin. Micael Mathsson, Moderator, Gaia Leadership. Anita Hagelin, Seminarievärd, Gaia Leadership. Kontakt: Micael Mathsson, Ledarskapskonsult Event-ID: 60049

2

● Leda för resultat

17234

7239

Tid: 10:50–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Jönköpings län Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen, H552 Platsbeskrivning: Jönköpings län - en smart arena Karta: E16 Beskrivning: Ledning och utveckling av hälsooch sjukvården är alltid aktuella ämnen för våra invånare och medarbetare i regionerna. Att använda kvalitet som strategi kan ge uthållighet och framgång i välfärdsarbetet. Hur fungerar kvalitet som strategi som lednings- och styrmodell? Medverkande: Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län. Mats Deleryd, Verkställande direktör, SIQ. Mia Frisk, Ordförande i Regionstyrelse, Region Jönköpings län. Jean Luc Af Geijerstam, Generaldirektör, Vård och omsorgsanalys. Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län, Qulturum. Kontakt: Göran Henriks, Utvecklingsdirektör Event-ID: 57850

2

● Hur får vi bättre konkurrens i byggupphandlingar? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Konkurrensverket Ämne: Byggande Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24 Karta: P15 Beskrivning: Få anbud, få leverantörer och en bransch som brottas med frågor om osund konkurrens. Vad kan vi göra för att skapa bättre, effektivare och sundare konkurrens inom byggupphandlingar? Vad säger leverantörerna? Vad säger beställarna? Och vad kan vi som tillsynsmyndighet bidra med? Medverkande: Johan Almesjö, Vd, HBV. Kajsa Hessel, Ordförande, Byggcheferna. Mattias Kvist, Vd, FÖ Byggnads AB. Rikard Jermsten, Generaldirektör, Konkurrensverket. Ann Fryksdahl, Enhetschef, Konkurrensverket. Hanna Witt, Utvecklingschef och moderator, Konkurrensverket. Kontakt: Marie Strömberg Lindvall Event-ID: 56051

● Företagens finansieringsutmaningar – nya insikter och tänkbara lösningar Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Marginalen Bank Ämne: Näringsliv Plats: Bredgatan 4 Karta: M7 Beskrivning: Hur ser finansieringsutmaningen ut bland svenska företag? I vilken sektor är finansieringsfrågan särskilt svår? Går det att öka företagandet bland minoritetsgrupper? Hur lotsar man företagarna för att de bäst ska få den hjälp de behöver? Medverkande: Anders Bornefalk, Nationalekonom, Svenskt Näringsliv. Günther Mårder, VD, Företagarna. Harry Goldman, VD, Nyföretagarcentrum. Helena Lindahl, Ledamot, Näringslivsutskottet, Centern, Riksdagen. Kontakt: Charlotte Roosvall, Projektledare Event-ID: 56065

123

● De fick 40 miljarder – vad fick vi? Vad får vi för forskningspengarna?

● Digital närhet - när vården kommer närmare

Tid: 11:00–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen för strategisk forskning, Patent- och registreringsverket Ämne: Forskning Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lokal Vall, övre plan Karta: F12 Beskrivning: Drygt 40 miljarder kronor av våra skattepengar går till svensk forskning varje år. Men vad blir samhällsnyttan av forskningen? Hur mäts den? Vad finns det för incitament för forskare att nyttiggöra forskningen? Går det att kombinera grundforskning med nytta? Borde staten satsa mer på nyttiggörande? Medverkande: Agenta Richter Dahlfors, professor, Karolinska Institutet. Danielle Lewensohn, forskare. Donnie Lygonis, affärsutvecklingscoach, Kungliga Tekniska Högskolan. Lars Hultman, vd, Stiftelsen för Strategisk Forskning. Peter Strömbäck, gd, Patent och registreringsverket. Fredrik Hörstedt, vice rektor, Chalmers. Betty Malmberg, riksdagsledamot, (M), ordf Sällskapet riksdagsledamöter och forskare. Patrik Hadenius, moderator. Kontakt: Sofie Pehrsson, kommunikationsstrateg/vetenskapsredaktör Event-ID: 55696

Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Inera AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 11 Platsbeskrivning: Häggska huset Karta: L19 Beskrivning: Hur skall framtidens vård vara organiserad och fungera? En utredning om god och nära vård tar avstamp i en traditionell fysisk vårdstruktur med regionalt tänk. Samtidigt växer en digital vård fram, tvärs regionerna. Hur säkras en sammanhängande vårdprocess och upplevelse för patienten? Medverkande: Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård. Göran Stiernstedt, Läkare, utredare och fd chef, Sveriges Kommuner och Landsting. Roger Molin, Ekonomie doktor, fd analytiker, Sveriges Kommuner och Landsting. Tobias Perdahl, Kommersiell chef, Doktor24. Mikael Johansson, moderator, chefsarkitekt, Inera. Christina Kling Hassler, moderator, läkare och verksamhetsstrateg, Inera. Kontakt: Ann-Charlotte Taube Event-ID: 56181

7234

● Börjar allt verkligen med bra lärare? Tid: 11:00–11:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för deras skolresultat. Varför lyckas inte skolan jämna ut skillnaderna? Medverkande: Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet. Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55746

123849

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

3

● Hur kan företag vinna slaget om kompetensen? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sodexo, Chef Ämne: Integration/mångfald Plats: Korsgatan 24 Platsbeskrivning: Joda bar och kök Karta: I9 Beskrivning: Konkurrensen om kompetensen är påfallande i många branscher. Att vinna jakten på rätt arbetskraft är en överlevnadsfråga. Var hittar man dem som ska göra jobbet och hur behåller man dem? Det är arbetstagarnas marknad och företagen måste bättre förstå vilka man behöver och vad som attraherar dem. Medverkande: Petter Stordalen, Grundare, Nordic Choice Hotels. Tove Möller, Diversity, Inclusion and CSR, Swedavia. Cilla Benkö, VD, Sveriges Radio. Azita Shariati, VD, Sodexo. Cissi Elwin, Moderator, VD, Tidningen Chef. Kontakt: Sara Marczak Event-ID: 56187

72349


110

TISDAG 2 juli

● Stadsutveckla med kvalitet – vilka är framgångsfaktorerna? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Arkitekter, HSB Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården Karta: J14 Beskrivning: Vid bostadsbrist är risken stor att det kompromissas med gestaltning, material och funktion i det som byggs. Kvantitet sätts före kvalitet. Men det finns kommuner där det byggs både mycket och vackert. Hur är det möjligt för kommuner att förena en hög byggtakt med goda villkor för arkitekturen? Medverkande: Tatjana Joksimovic, Förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Alf Brydolf Berg, Utredare, Evimetrix. Pernilla Bonde, VD, HSB Riksförbund. André Johansson, Moderator, HSB. Kontakt: Ana Esteban Event-ID: 56256

234

● Arbetsförmedling under omdaning Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Teknikföretagen Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Karta: E11 Beskrivning: Arbetsförmedlingen är under genomgripande förändring och är en av de mest centrala reformområdena i 73-punktsprogrammet. Redan år 2021 ska reformen vara på plats med ett nytt system för fristående aktörer. Hur lyckas vi att komma i mål med vår tids största förvaltningsreform? Medverkande: Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen. Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv. Maria Mindhammar, överdirektör, Arbetsförmedlingen. Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen. Alireza Akhondi, riksdagsledamot, Centerpartiet. Anna Johansson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Catharina Bildt, moderator. Kontakt: Gustav Wiel-Berggren Event-ID: 56387

123

● Hur kan digital vård minska den psykiska ohälsan? Tid: 11:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Min Doktor Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandgatan 18 Platsbeskrivning: Sjöbergs bakgård Karta: J15 Beskrivning: Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. I dag tvingas över 60 procent av patienterna vänta mer än 30 dagar på ett förstabesök inom den allmänna psykiatrin och enligt Socialstyrelsen har den psykiska ohälsan i åldrarna 10–17 år ökat med mer än 100 procent de senaste tio åren. Medverkande: Petronella Warg, Kommunikationschef, Min Doktor. Daniel Persson, Innovationschef, Min Doktor. Henrik Kangro, Medicinskt ansvarig läkare, Min Doktor. Kontakt: Olle Schubert Event-ID: 56421

● Kan vi verkligen kombinera tillväxt och hållbarhet? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden) Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: SAL B-24 Karta: G11 Beskrivning: Går det verkligen att kombinera tillväxt och hållbarhet och hur ska de svenska företag som redan växer snabbt kunna fortsätta göra det på ett hållbart sätt? Hållbarhet kan både ge nya möjligheter men också skapa ”disruption” och utmana gamla affärsmodeller. Hur ska företag och samhälle agera? Medverkande: Göran Hedrén, Tillväxtpartner, TXP. Gustav Stenbeck, Entreprenör & VD, Maestro. Ulrika Liiv, Hållbarhetschef, OBOS. Tommy Borglund, VD, Forever. Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Event-ID: 56427

172349

● Elvakaffe - ledarredaktionen och politik Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Annat Plats: Hamnplan, H232 Platsbeskrivning: Svenska Dagbladets tält Karta: G9 Beskrivning: Eftertänksamma samtal om politik och samhällsfrågor. Medverkande: Tove Lifvendahl, Politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet. Lydia Wålsten, Ledarskribent, Svenska Dagbladet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad Event-ID: 56468

12389

● Vad har kristendom med liberalism att göra? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda Ämne: Demokrati Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen Karta: I20 Beskrivning: Vilken är egentligen kristendomens relation till liberalismen? Och varför har frågan engagerat skribenter och teologer det senaste året? Behöver liberalismen en mening? Behöver kristendomen en politik? Eller handlar det om en dialog mellan två synsätt som måste förbli åtskilda? Medverkande: Birgitta Ed, Entreprenör och prästkandidat för Svenska kyrkan. Thomas Idergard, Jesuitpater, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum. Susanne Nyström, Ledarskribent, Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren. Johan Wennström, Fil dr i statsvetenskap vid Institutet för Näringslivsforskning. Katrine Marçal, Moderator. Kontakt: Thomas Idergard Event-ID: 56569

234

● Nej till storskalig kalkbrytning på Gotland Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Urbergsgruppen Klintehamn, Miljöpartiet de Gröna på Gotland Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Efter Ojnare - nu står Klintebys på tur för storskalig kalk-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

brytning. SMA-minerals planerar en kraftig utökning av kalkstensbrytning vid Klintebys. Vi vill att Gotland utvecklas på andra sätt än genom en industri som på kort tid skapar stora sår i naturen som vi får leva med i all framtid. Kontakt: Anita Jonsson, Ordförande Event-ID: 56578

7239

● Hur lokalt förankrad är parlamentarikern? Tid: 11:00–11:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: EU Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Totalt 60 procent av våra lagar skapas i EU men hela 80 % av lagarna inom finansområdet! Tas hänsyn till proportionalietet? Medverkande: Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker. Bengt-Olof Isaksson, Moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56605

23849

● Statens mål siktar på månen men fastnar i nyponbusken Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsteatrarna i Sverige Ämne: Kultur Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Karta: M8 Beskrivning: Vi vill lyfta sveriges länsteatrars situation när det gäller de ekonomiska resurser som ges i förhållande till de uppdrag som teatrarna har. Det finns en svårighet att förena dessa idag, och med resurser som märkbart inte räcker till så är det en tidsfråga hur länge teatrarna kommer överleva. Medverkande: Thomas Sundström, Teaterchef, Länsteatern på Gotland. Meit Fohlin, Regionråd i opposition, regionstyrelsen 2:e vice ordförande, Region Gotland. Ulf Dernevik, Sakkunnig Kulturdepartementet. Leonidas Aretakis, Moderator. Kontakt: Michael Johansson Event-ID: 56682

2

● Hur kan vi skapa säkra och trygga platser? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Försäkring Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Lojsta Karta: F12 Beskrivning: För att skapa trygga platser där människor vill bo och vistas behöver stora delar av samhället aktiveras. Många kan och vill bidra till ett tryggare samhälle med färre brott. Medverkande: Fredrik Reinfeldt, Ordförande Trygghetskommissionen. Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef, Polisen. Anna Nordin, Vasakronan. Per Geijer, Svensk Handel. Kontakt: Anette Grundström Event-ID: 56821

7239

● Energiuppföljning - Nyttja din energidata till faktiska energi- och kostnadsbesparingar. Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Momentum Software AB Ämne: Energi Plats: Hamnplan 5, Övre plan Karta: H10 Beskrivning: Mer och mer data kring energianvändning samlas in, men hur kan man nyttja datan på bästa sätt? Genom uppföljning och proaktivt arbete kan både energi och kostnader sparas. Medverkande: Leo Lingvide, AB Stockholmshem. Kontakt: Andreas Kahr Event-ID: 56877

39

● Vad vill Vänsterpartiet? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Syretidningarna Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan 4 Platsbeskrivning: Syregården, Utescenen Karta: I9 Beskrivning: Vilka värdegrunder, åsikter och ställningstaganden har Vänsterpartiet i till exempel integrations-, klimat-, tillväxt- och rättsfrågor? Medverkande: Nooshi Dadgostar, Vice ordförande, Vänsterpartiet. Lennart Fernström, Chefredaktör, Moderator, Tidningen Syre. Kontakt: Milva Jansson Event-ID: 56888

2849

● Radonbidrag för att minska antal lungcancerfall – Hur har det gått efter införandet 2018? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Ventilation, Radonföreningen Ämne: Byggande Plats: Holmen, H604 Platsbeskrivning: Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet Karta: E7 Beskrivning: Radonbidraget återinfördes från 1 juli 2018. Hur väl har det utnyttjats och hur informeras allmänheten om riskerna med att leva i ett hus med förhöjd radonhalt? Medverkande: Dan Sedin, Ordförande, Svensk Radonförening. Britta Permats, Vd, Svensk Ventilation. Antoni Lacinai, Moderator, Lacinai Communication & Performance development AB. Anna Werner, Samhällspolitisk analytiker, Villaägarna. Björn Ljung, Liberalerna. Kontakt: Britta Permats, VD Event-ID: 56893

39

● Hur ser ansvaret ut för barn i konfliktsituationer - till jordens yttre gräns? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Barn/ungdom Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Barn väljer inte sina föräldrar. Vilket ansvar har vi för svenska barn i konfliktsituationer vars föräldrar t ex gått med i terrororganisationer som IS? Vilket stöd och hjälp behövs akut och långsiktigt? Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020, men vad betyder den när det gäller – på riktigt? Medverkande: Cecilia Uddén, Utrikeskorrespondent Mellanöstern, Sveriges radio. Juno Blom, tidigare nationell samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, riksdagsledamot L. Thomas Hammarberg, Rådgivare och expert mänskliga rättig-


TISDAG 2 juli heter, riksdagsledamot S. Helen Friberg, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Lena Ingelstam, moderator, internatinell chef, Rädda Barnen. Kontakt: Elisabeth Lindgren, samordnare bildning och utbildning Event-ID: 56958

17239

● Framtiden är elektrisk – ombyggnad pågår Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vattenfall Ämne: Energi Plats: Mellangatan 9 Platsbeskrivning: Energihuset Karta: K11 Beskrivning: Svensk samhällshistoria är bl.a. utbyggnaden av järnvägen och industrialiseringen. Nästa historiska kliv är ett Sverige med tillräckligt med fossilfri producerad el och stabila elnät som håller för morgondagens behov. Medverkande: Camilla Brodin, Riksdagsledamot, (KD). Göran Enander, Landshövding, Uppsala län. Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall. Karin Jansson Myhr, Redaktör, Centrum för Näringslivshistoria. Lotta Medelius-Bredhe, tf GD, Svenska Kraftnät. Martin Pei, Teknisk direktör, SSAB. Malin Strand, Policyexpert, Fossilfritt Sverige. Therése Treutiger, Vice VD, Microsoft Sverige. Anders Ygeman, Energiminister, (S). Willy Silberstein, (Moderator). Kontakt: Cecilia Tärnström, Public & Regulatory Affairs Event-ID: 56985

172349

● EU och Kina – vänner på lika villkor? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Platsbeskrivning: Europahuset Karta: E11 Beskrivning: Kina och EU – två ekonomiskt och politiskt ledande världsmakter med stor potential, som för tillfället verkar gå i otakt. Vad för slags förhållande till Kina vill EU ha? Och vad vill Kina? Medverkande: Björn Fägersten, programchef, Utrikespolitiska Institutet. Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionen i Sverige. Johan Bygge, senior rådgivare, EQT. Annika Korzinek, moderator, politisk chef hos EU-kommissionen i Sverige. Kontakt: Johan Wullt Event-ID: 57383

172349

● Framtidens jordbruk - hur kan samhället styra mot hållbarhet och konkurrenskraft? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk mat- och miljöinformation, Vegonorm Ämne: Klimat/miljö Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: Sal D22 Karta: F10 Beskrivning: Djurhållning på dagens nivå orsakar en rad mycket allvarliga miljöproblem. Genom att ställa om fokus från djurhållning till produktion av bioenergi, biomaterial och vegetabiliska livsmedel kan jordbruket bli en viktig del av lösningen på miljöproblemen, samtidigt som konkurrenskraften ökar. Medverkande: Elin Segerlind, riksdagsledamot och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Kontakt: Per-Anders Jande, ordförande Event-ID: 57685

7239

● Regeringsbildningen som aldrig tog slut - om riksdagens betydelse nu och i framtiden Tid: 11:00–11:25 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens industri Ämne: Yttrandefrihet Plats: Strandvägen 4.4 Karta: D12 Beskrivning: Efter en unik regeringsbildning har diskussionen om riksdagens makt och arbetssätt kommit i fokus. Vad säger talmannen om sina erfarenheter från detta? Medverkande: Andreas Norlén, Talman, Sveriges Riksdag. Kontakt: Thomas Danielsson, Projektchef Event-ID: 59074

2384

● Spelbranschen och tilläggsdirektivet - vad handlar det om? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ATG Ämne: Näringsliv Plats: Strandgatan 24 Karta: I16 Beskrivning: Med tilläggsdirektivet visar regeringen att man vill fortsätta kampen mot en aggressiv spelreklam. Samtidigt måste spelbolagen tillåtas vara lönsamma. Hur optimeras spelbolagens lönsamhet med bibehållet spelansvar? Hur säkerställs att alla intressenter på spelmarknaden tas i beaktande? Medverkande: Ardalan Shekarabi, civilminister, (S). Hasse Lord Skarplöth, vd, ATG. Jimmy Nilsson, ordförande, Spelberoendes förening Göteborg. Åsa Julin, moderator. Kontakt: Maria Guggenberger Event-ID: 59195

239

● Den nya konsumenten - grunden för innovation och transformation Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Techarenan Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Scen 1 Karta: E11 Beskrivning: Hur kommer den nya konsumenten och det nya konsumentlandskapet med ett större medvetande, större kravställning och nya beteenden påverkar bolags affärsmodeller samt hur de driver innovation och transformation framåt. Kontakt: Omid Ekhlasi Event-ID: 59267

129

● Säkerhetskultur ända in i kaklet Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Strålsäkerhetsmyndigheten Ämne: Klimat/miljö Plats: Holmen, Österdahls brygga Karta: F7 Beskrivning: Flera kärnkraftsreaktorer är under avveckling i Sverige. Hur upprätthåller man en god säkerhetskultur på anläggningarna under demontering?

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

111

Och hur motiverar man personal till att sätta säkerheten i första rummet för en verksamhet som ska läggas ner? Medverkande: Johan Dasht, VD, OKG AB. Åsa Carlson, VD, Barsebäck Kraft AB. Lars Rask, Säkerhetschef, Vattenfall AB. Ove Nilsson, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten. Karin Lindström, Utredare/MTOexpert, Strålsäkerhetsmyndigheten. Pelle Zettersten, Moderator, Strålsäkerhetsmyndigheten. Kontakt: Caroline Falkengren, Kommunikationsstrateg/pressansvarig Event-ID: 59305

34

● Fördomsfria algoritmer, finns de? Möjligheter och fallgropar med AI i​ nom jobbmatchning​ Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TRR Trygghetsrådet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandgatan 27, trädgården Platsbeskrivning: Primes trädgård Karta: G17 Beskrivning: Artificiell intelligens (AI) erbjuder fantastiska möjligheter på många områden, så även jobbmatchning. Vi kommer till exempel inte behöva pricka samma termer som arbetsgivaren använder för att jobbet som passar oss ska dyka upp. Men hur är det med fördomar och diskriminering? Medverkande: Anna Felländer, medgrundare, AI Sustainability Center. Viveka Bonde, advokat, Lightnet Foundation​. Erik Sandström, direktör verksamhetsområde Direkt, Arbetsförmedlingen. Sinisa Strbac, projektledare och robot trainer, TNG. Joel Hellermark, vd och grundare, Sana Labs. Liselott Klinth, utvecklingschef, TRR​Trygghetsrådet. Annika Dopping, moderator. Kontakt: Ludvig Carlson Event-ID: 59403

3

● Öppet mål i arbetsmarknadspolitiken Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Boost by FC Rosengård, Malmö FF, Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/ arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan 1 Karta: L12 Beskrivning: Fotboll och civilsamhället lyfts ofta som viktiga aktörer när det kommer till att nå och engagera unga. I Sverige finns 170 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilken roll kan fotbollsklubbar spela för att dessa unga ska närma sig arbetsmarknaden och hur ska samverkan med klubbarna fungera? Medverkande: Filippa Engstrand, Verksamhetschef, Boost by FC Rosengård. Karin Heri, Avdelningschef Karriärakademi/Nationell samordnare sysselsättning, Malmö FF/Föreningen Svensk Elitfotboll. Jesper Theander, Koordinator, Dua. Beatrice Clarke, Moderator. Kontakt: Maja Dahl Event-ID: 59575

61239

● Hur skapar vi regelverk för AI inom E-hälsa? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Techarenan Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H530 Platsbeskrivning: Techarenan Scen 1 Karta: E11 Beskrivning: Hur skapar vi regelverk för AI inom E-hälsa Kontakt: Omid Ekhlasi Event-ID: 59585

129

● Sluta åldersnoja - använd seniorkraft Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SPF Seniorerna Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Mittemot Strand Hotels ingång Karta: G17 Beskrivning: Sverige var ett av de sista länderna i EU att lagstifta mot åldersdiskriminering. Trots att en allt större andel äldre arbetar och vill arbeta, visar undersökning och forskning att vi är dåliga på att värdesätta äldres förmågor och erfarenhet. Hur tar vi vara på seniorers kompetens och erfarenheter? Medverkande: Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna. Ingmar Skoog, seniorforskare, Sahlgrenska akademin. Lee Wermelin, förbundsordförande, Civilekonomerna. Kontakt: Martin Engman, samhällspolitisk chef Event-ID: 59618

723

● Från avfall till resurs - vad krävs för ökad materialåtervinning? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sysav - en del av Öresundshuset Ämne: Hållbarhet Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Öresundshuset Karta: J12 Beskrivning: Hur kan marknaden för återvunnet material stärkas när jungfrulig råvara är billigare än återvunnen? Krävs en översyn av avfallslagstiftningen för att nå ökad resurseffektivitet? Medverkande: Tony Clark, VD, Avfall Sverige. Jenny Svärd, Ansvarig miljöfrågor, Svenskt Näringsliv. Tomas Haglund, Director of Sustainability Strategy, Accenture. Rustan Nilsson, Moderator, Sysav. Kontakt: Anna Vilen Event-ID: 59709

17234

● När incidenten är ett faktum - hur ska man agera? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Advokatfirman Vinge Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hästgatan 2 Platsbeskrivning: En trappa upp Karta: J12 Beskrivning: I princip alla företag råkar förr eller senare ut för det. Oegentligheter. Svåra att förutse, och svårt att vara helt förberedd när det väl händer. Vad ska du tänka på när incidenten är ett faktum? Hur bör du agera du i den utredning som följer? Det här är en crash course i internutredningar! Medverkande: Mia Falk, Utredare, Advokatfirman Vinge. Mats Isakson, Utredare, 2secure. Kontakt: Elisabeth Wanngård, Kommunikatör Event-ID: 59909

1


112

TISDAG 2 juli

● Hur kan digitalisering skapa jobb? Tid: 11:00–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Google Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Platsbeskrivning: Googles innergård Karta: J12 Beskrivning: Digitalisering spås kunna skapa fler än 100000 nya jobb i Sverige fram till år 2030. Studier visar också att det bara är cirka 10 procent av dagens jobb som kommer automatiseras helt, men att nästan alla jobb kommer att påverkas. Hur kan vi se till att hela Sverige kan dra nytta av denna utveckling? Medverkande: Marie Nilsson, President, IF Metall. Lars Stenqvist, CTO, Volvo Group. Ylva Johansson, Minister for Employment. Caroline Berg, Chairman of the Board and Director, Axel Johnson. Nicklas Lundblad, Chef för globala samhällsstudier, Sverige, Google. Anna Wikland, Sverigechef, Google. Kontakt: Elina Durefors, Project leader Event-ID: 59937

1239

● Hur kan social hållbarhet uppnås i design av seniorboenden? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden ideell förening, Liljewalls Arkitekter Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H538 Platsbeskrivning: SeniorVärlden, Arenan för erfarna tankar/Tält News55 Karta: E13 Beskrivning: Kan trivsel, glädje och livskvalitet designas fram och byggas in i en boendemiljö? Hur kan detta ske och vad bör en aktör tänka på? Medverkande: Madeleine Nordenknekt, Arkitekt, Studiochef och Partner, Liljewalls Arkitekter. Börje Bjelke, Professor, Moderator, Eugeria Foundation. Sören Runsteen, VD, Bovieran. Kontakt: Petter Ahlström, PhD, Generalsekreterare Event-ID: 59983

7239

● Hur kan digitalisering hjälpa oss att bygga mer hållbara och energieffektiva fastigheter? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS Fabrikanternas Råd Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen, H532 Platsbeskrivning: VVS Fabrikanternas Råd Karta: E11 Beskrivning: Alla pratar digitalisering, men hur mogen och mottaglig är byggbranschen för den pågående revolutionen? Tänker vi verkligen digitalt och vad innebär det för våra fastigheter i praktiken? Hinner vi med att standardisera processerna så att inte framtidens byggnader riskerar att bli testlab? Medverkande: Karl Nilsson, Moderator, Siemens. Jörgen Söderlund, CTO, Caverion. Alexander Bernstål, Senior Internet of Things Specialist, Telia Company. Ola Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Kontakt: Anders Mårtensson, VD Event-ID: 56053

239

● Ett halvår för att bli Youtuber,

matainen, Förvaltningschef, Lidingö Stad. Carl Heath, Vice President Professional Education, RISE Research Institutes of Sweden. Kontakt: Sara Ångström Event-ID: 56631

3

● Hur kan svenska skolor stötta klimataktivism? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vätgas Sverige, PowerCell Sweden, myFC, Mariestads kommun, Impact Coatings, Energigas Sverige Ämne: Energi Plats: Skeppsbron 12 Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2 Karta: H6 Beskrivning: Krav om politiska åtgärder för ett hållbart klimat drivs framförallt av barn och unga. Vilka är nästa generations perspektiv på utmaningarna som ligger framför oss, vad kräver de av oss idag och hur kan svenska skolor och familjer stötta de ungas kamp för klimatet? Kontakt: Charlotte Askari, Kommunikationsansvarig Event-ID: 56788

9

● Hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö i kommunikationsbranschen? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Resumé, DIK Ämne: Kommunikation/information Plats: Mellangatan 22, trädgården Karta: K13 Beskrivning: Sju av tio i byråbranschen jobbar trots att de är sjuka, hälften jobbar mer än de får betalt för och bara två av tio har kollektivavtal. Arbetsgivare har mycket att vinna på bättre arbetsmiljö så varför ser det då ut som det gör? Hur kan byråerna skapa bättre villkor? Medverkande: Anna Troberg, förbundsordförande, DIK. Hans Gennerud, partner, Gullers Grupp. Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK. Christina Knight, cd, The Amazing Society. Cecilia Bernard, vd, Making Waves. Johanna Alm Dahlin, tf Samhällspolitisk chef och moderator, DIK. Kontakt: Josefin Ekman, projektledare Event-ID: 56872

17

● Vem vinner på framtidens handel? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Deloitte, Affärsvärlden Ämne: Ekonomi Plats: Strandgatan 22 Platsbeskrivning: Deloittes trädgård Karta: I16 Beskrivning: Digitalisering, växande e-handel och en allt mer global konsument förändrar förutsättningarna för handeln. Vad kan vi spå om den fortsatta utvecklingen? Vem vinner och vem förlorar på marknaden? Medverkande: Emma Hernell, vice vd, HUI Research. Arne Andersson, Senior Adviser och handelsexpert, Postnord. Peter Muld, CDO, ICA. Kontakt: Johan Wahlfors, Projektledare Event-ID: 56932

1239

● Hur kan vi främja byggemenskaper

80 timmar för att bli ordningsvakt – är det rimligt?

tillsammans och varför bör vi göra det?

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Transportarbetareförbundet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Cramérgatan, H320 Karta: G10 Beskrivning: Bevakningspersonal förväntas idag också agera poliser, brandmän, sjuksköterskor, socialsekreterare, psykologer och föräldrar, i tillägg till sitt yrke. Detta med endast 80 timmars utbildning i ryggen. Låter det rimligt? Ges denna viktiga yrkesgrupp verkligen rätt förutsättningar att göra sitt jobb? Medverkande: Tommy Wreeth, Förbundsordförande, Svenska Transportarbetareförbundet. Mattias Dahl, VD, Transportföretagen. Kontakt: Maria Arkeby, Kommunikationschef Event-ID: 56237

Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ekobanken, Coompanion, Divercity Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: D24 Karta: F10 Beskrivning: En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Vi reder ut begreppen och visar hur kommuner, staten, byggarna och bankerna tillsammans med byggrupperna kan skapa en mångfald av bostadslösningar. Medverkande: Jonas Lagander, Projekt Framsteg & Projekt Divercity, Coompanion. Kristoffer Lüthi, Ordförande, Ekobanken. Staffan Schartner, Ordförande, Föreningen för byggemenskaper. Kontakt: Kristoffer Lüthi Event-ID: 57245

1249

● Sjöfartspolitisk riksdagsdebatt:

7239

hur får vi fart på överflyttningen från väg till sjö?

● Växtbaserat som Sveriges tillväxtmotor – Nästa svenska exportsuccé?

Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Maritimt Forum, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Lighthouse, Sveriges hamnar, Svensk Sjöfart Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Maritima Mötesplatsen Karta: I10 Beskrivning: Frågor såsom skattenedsättning på landel, finansiering vid nybyggnation av fartyg 12– 24 meter samt inte minst – hur får vi fart på överflyttningen från överfulla spår och vägar till den glest trafikerade vattenvägen? Medverkande: Emma Berginger, Riksdagsledamot, (MP). Åsa Coenraads, Riksdagsledamot, (M). Jimmy Ståhl, Riksdagsledamot, (SD). Johan Büser, Riksdagsledamot, (S). Magnus Jacobsson, Riksdagsledamot, (KD). Mikael Larsson, Riksdagsledamot, (C). Jessica Thunander, Riksdagsledamot, (V). Helena Gellerman, Riksdagsledamot, (L). Bertil Pevantus, Ordförande, Skärgårdsredarna. Johan Ehn, Ordförande, Sveriges Skeppsmäklareförening. Berit Blomqvist, Moderator, Sveriges Skeppsmäklareförening. Kontakt: Berit Blomqvist Event-ID: 56437

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Växtbaserat Sverige Ämne: Mat Plats: Biskopsgatan 1A Platsbeskrivning: Biskopsvillorna, ingång genom stora porten Karta: J22 Beskrivning: Det sker en kraftig tillväxt och ökande efterfrågan på växtbaserade produkter, och Sverige har möjlighet att ta ledartröjan. Kan växtbaserade livsmedel bli nästa svenska tillväxt- och exportsuccé? Kan den växtbaserade livsmedelsbranschen bli räddningen för kött- och mjölkbönder med röda siffror? Medverkande: Kristina Yngwe, riksdagsledamot och ordf MJU (C). Emilia Astrenius Widerström, ordf LRF Ungdomen. Mathias Sundin, Medgrundare och arbetande ordförande, Warp Institute. Gustaf Brandberg, Partner, Gullspång Invest. Kontakt: Cecilia McAleavey, Ordförande Event-ID: 57751

● Hur kan den digitala skolan förbereda sig för kommande it-attacker? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Utbildning Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Digitala lösningar är inte bara en möjlighet utan snarast en nödvändighet för att kommuner ska utvecklas och möta framtidens behov från barn och vuxna. Hur rustar man sig samtidigt för it-attacker, som nu har gått från hotbild till faktum? Kan verksamheter gå stärkta ur it-attacker? Medverkande: Patrik Fältström, Teknik- och Säkerhetsskyddschef, Netnod. Matilda Westerman, Moderator. Tapio Lii-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

9

● Fred i Afghanistan, mer än ett underskrivet papper / Peace in Afghanistan, more than a signed paper Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Afghanistankommittén Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Donnersgatan 6 Platsbeskrivning: Sverige i Världen Karta: I12 Beskrivning: Ingen fred i Afghanistan blir hållbar utan befolkningens röster. Efter nästan 40 år av krig kan ett fredsavtal vara nära i Afghanistan. För att uppnå verklig fred krävs dock mer än ett underskrivet papper. Hur når vi en fred i Afghanistan som blir hållbar och rättvis? Medverkande: Anna Ek, Sverigechef, Svenska Afghanistankommittén. Ramiz Bakhtiar, Afghanistans FN-representant för unga. Cecilia Hull Wiklund, Projektledare Afghanistan, Folke Bernadotteakademin. Henrietta Flodell, Sveriges tidigare FN-representant för unga och medarbetare på Svenska Afgha, Moderator för seminariet. Kontakt: Jane Karlsson Event-ID: 57834

12349


TISDAG 2 juli ● Agenda 2030 och hållbar stadsutveckling – från ord till handling Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska, MTR Nordic, WSP Sverige, Scania, Stockholms Handelskammare Ämne: Hållbarhet Plats: Rostockergränd 4 Platsbeskrivning: Skanskas Trädgård Karta: G18 Beskrivning: Med utgångspunkt i FNs globala mål vill vi skapa möjligheter till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Hur skapar vi integrerade, hållbara och trygga städer? Medverkande: Anna Bellman, Moderator, Bellacom AB. Mark Jensen, VD, MTR Nordic. Andreas Hatzigeorgiou, VD, Stockholms handelskammare. Erik Pelling, Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun. Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Advisory, WSP. Sofie Jonsson, Projektledare, Skanska. Kontakt: Sofie Jonsson, Projektledare Event-ID: 57861

723

● Var god vänta? – Vad händer med primärvårdsreformen? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges läkarförbund Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Karta: J4 Beskrivning: Svensk hälso- och sjukvård brister i kontinuitet och tillgänglighet. Problem som grundar sig i en underdimensionerad primärvård. Parterna bakom januariavtalet är överens om att genomföra en nationell primärvårdsreform, men var i processen befinner vi oss och hur kommer den att se ut? Medverkande: Lena Hallengren, socialminister, Socialdemokraterna. Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson, Centerpartiet. Bengt Eliasson, riksdagsledamot, Liberalerna. Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund. Lisa Kirsebom, moderator. Kontakt: Erik Kjellin, Kommunikationsstrateg Event-ID: 57981

1239

● Bygg rätt från början – vilka krav bör ställas på säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsutveckling? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H334 Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong Karta: H12 Beskrivning: Det planeras och byggs för fullt. Få utgår dock från praktisk erfarenhet och evidensbaserad forskning för att säkerställa en stadsutveckling som inkluderar ett brottsförebyggande och ett trygghetsskapande perspektiv. Samhällsbyggnaden måste jobba mer strukturerat med konkreta verktyg och modeller. Medverkande: Kristina Alvendal, Stadsbyggnadsexpert, Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Linda Santesson, Avdelningschef, Link arkitektur. Cornelis Uittenbogaard, Fil. dr., Stiftelsen Tryggare Sverige. Magnus Lindgren, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare Event-ID: 58124

12349

● Leker vi med elden när vi bygger höga trähus? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsförsäkringar Ämne: Hållbarhet Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Var tionde ny större byggnad uppförs idag i trä. Minskad miljöbelastning, billigt och kortare byggtid är några av fördelarna men många byggherrar och kommunalpolitiker har för lite kännedom om riskerna, för trä brinner. Medverkande: Johan Litsmark, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar. Anders Bergqvist, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen. Andreas Olsson, Klimatråd, Länsstyrelsen i Jönköing. Susanne Rudenstam, Chef, Sveriges Träbyggnadskansli. Kontakt: Lena Bivner Event-ID: 58129

723

● Det eldas åt kråkorna - hur bygger vi energismarta hus? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer Ämne: Energi Plats: Fiskehamnen Platsbeskrivning: Corall/IMEK Beskrivning: Kan man bygga hus med hög standard utan extern energiförsörjning? Kan man energieffektivisera med ekonomisk lönsamhet från dag 1? Kan man bygga hus som producerar mer energi än de använder (Plusenergihus)? Vad är möjligt idag och vad kommer vara möjligt imorgon? Medverkande: Tomas Kvistmo, Ingenjör/ekonom, IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer. Lars Leffler, Ingenjör, IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer. Frida Esselin, Ingenjör, IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer. Kontakt: Frida Esselin Event-ID: 58265

● Vad betyder 5G-intåget för det datadrivna samhället? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 7 Platsbeskrivning: Tieto arena Karta: J10 Beskrivning: År 2020 gör 5G intåg på den svenska marknaden, vilket kommer leda till ökade möjligheter att hantera stora mängder data. Data beskrivs som vår tids viktigaste råvara och med ökad kapacitet kommer både möjligheter och utmaningar ur ett samhällsperspektiv. Medverkande: Cecilia de Leeuw, Global chef Telecomtjänster, Tieto. Magnus Leonhardt, Strategi- och innovationschef, Telia. Jens Zander, Professor i radiokommunikation, KTH. Mats Ekstrand, Digitaliserings- och IT-direktör, Region Skåne. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef Event-ID: 58535

29

● Digitaliseringens yttre hot och inre läckage - Hur säkra är vi innanför de digitala murarna? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Strandvägen, H521 Platsbeskrivning: Offentliga

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

113

Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan Karta: E10 Beskrivning: Hur stort förtroende och ansvar kan vi ge? Är det yttre attacker som är det största hotet? Externa attacker ökar, men kan vi lita på att vår information är säker hos de offentliga aktörerna och kan vi vara säker på att den stannar där? Medverkande: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer. Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef, Internetstiftelsen. Åke Holmgren, Chef för avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB. Hanna Stjärne, VD, SVT. Kontakt: Mattias Westerdahl, Marknadskoordinator Event-ID: 58687

234

● De assistansberättigade som förlorar när två värderingsparadigm krockar Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksföreningen JAG Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan, H239 Platsbeskrivning: JAG-tältet Karta: F9 Beskrivning: Vår tid präglas av två värderingsparadigm, ”alla människors lika värde” och ”förmåga skapar mänskligt värde”. Beroende på vilket av dessa paradigm en tar avstamp från så framstår olika modeller och lösningar som mest rimliga för att få begränsade ekonomiska resurser att räcka. Vilket ska vi välja? Medverkande: Richard Kostenius, vice ordförande, Riksföreningen JAG. Linda Forzelius, god man. Kontakt: Kerstin Sellin Event-ID: 58809

12349

● FN’s Agenda 2030 mål 8, arbete och ekonomisk tillväxt - hur se förmågan och inkludera jämställt? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lika Unika Akademi Ämne: Annat Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19 Karta: K14 Beskrivning: Funktionshinderperspektiv på mål 8 i Agenda 2030 kopplat till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hur kan man jobba med inkludering genom att se förmågor och tänka kreativt och nytt? Medverkande: Mia Modig, Moderator, Lika Unika. Peter Andersson, Paneldeltagare, Lika Unika. Karl-Oskar Öhman, Paneldeltagare, Myndigheten för delaktighet. Lisa Gustafsson, Paneldeltagare, Iris. Kontakt: Tiina Nummi Södergren, Projektledare Event-ID: 58810

617253

● Digital demokrati - ökad medborgardialog med direktsända politiska möten? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Aventia Media AS Ämne: Digitalisering Plats: S:t Hansplan, H701 Platsbeskrivning: Tält på Sankt Hansplan Karta: L12 Beskrivning: Digitalisering och demokrati. Hur kan kommuner skapa ökad medborgardialog och öppna upp för politisk insyn? Kontakt: Anna Kristensen, Sales Executive Event-ID: 59408

12389

● Demokratin hotas – kommunikatörer och medier behöver varandra Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kommunikatörer Ämne: Kommunikation/information Plats: Kronstallgränd 4 Karta: K11 Beskrivning: Myndigheter, företag och medier – alla värnar på sitt sätt demokratin. Kommunikatörens uppdrag är att vårda förtroende och mediernas att granska att organisationer är värda att förtjäna det. Men hur bemöter vi tillsammans hoten mot en levande demokrati och hur minskar vi polariseringen i samhället? Medverkande: Erik Lagersten, kommunikationsdirektör, Västra Götalandsregionen. Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Investor. Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare, Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter. Emanuel Karlsten, journalist. Max Landergård, moderator. Kontakt: Hampus Zethelius Event-ID: 59467

1239

● Kan Sverige vara ett föregångsland i bygget av morgondagens smarta städer? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ÖrebroBostäder AB Ämne: Hållbarhet Plats: Blue Charm, fartyg Platsbeskrivning: Kajplats 10 i västra gästhamnen Karta: F6 Beskrivning: Den pågående urbaniseringen och befolkningstillväxten gör att våra städer redan idag står inför sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Därför måste framtidens städer utvecklas hållbart, med utgångspunkt i digitaliseringen, klimat- och miljöteknik, samt tekniska och sociala innovationer. Medverkande: Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, ÖrebroBostäder. Ulf Rohlén, Vd, ÖrebroBostäder. Gabriella Castegren, Expert Energi, Fastighet & Boende, Sveriges Allmännytta. Pernilla Winnhed, Vd, Energiföretagen. Niclas Damsgaard, Chefsstrateg Elmarknad, Systemdivisionen, Svenska Kraftnät. Kontakt: Fredrik Stengarn Event-ID: 59863

139


114

TISDAG 2 juli

● Hur säkerställer vi skolkvalitet i lärarbristens Sverige? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Friskolornas riksförbund Ämne: Utbildning Plats: Älva, fartyg Karta: E5 Beskrivning: Kan man ha kvalitet i skolan när det saknas 80 000 lärare? De kommande åren krävs att politiken och skolan lagar efter läge och gör det bästa av de resurser som finns. Medverkande: Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen. Maria Jarl, Forskare, Göteborgs universitet. Damian Brunker, Kvalitetschef, Internationella Engelska Skolan. Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges skolledarförbund. Lisa Oldmark, HR-direktör, AcadeMedia. Kontakt: Andreas Arvidsson Event-ID: 57073

● Klimatneutralt byggande och livscykelanalyser i tidiga skeden. Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Hur kan byggsektorn svara på klimatfrågan idag och vilka förutsättningar har vi att skapa beslutsunderlag i rätt skede? Medverkande: John Helmfridsson, Hållbarhetsansvarig, Wingårdhs arkitektkontor. Kontakt: Torkel Andersson, VVS-konsult Event-ID: 57734

7239

● Hur landar vi rymdinvesteringarna på jorden? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Luleå tekniska universitet Ämne: Forskning Plats: Cramérgatan 8, trädgården Platsbeskrivning: Norrbottensarenan Karta: H11 Beskrivning: Vi använder redan rymdteknik för klimatövervakning, finansiella transaktioner, samhällsplanering, navigering, kommunikation och väderprognoser. Hur kan investeringar i rymdforskning och utveckling i ännu större utsträckning bidra till hållbarhetsmål, samhällsnytta, tillväxt och en enklare vardag? Medverkande: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, (S). Olle Norberg, vicerektor för rymd, Luleå tekniska universitet. Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen. Stefan Gustafsson, Senior Vice President, SSC. Christer Fuglesang, forskare, förste svensk i rymden, KTH. Stas Barabash, föreståndare, IRF. Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation, Luleå tekniska universitet. Johanna Bergström-Roos, moderator, RIT/LTU Business. Kontakt: Sofia Stridsman, presskontakt Event-ID: 57966

234

● Hisnande teknikutveckling med AI och IoT, hinner människa och samhälle med i svängarna? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet Ämne: Byggande Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Platsbeskrivning: BV Karta: F10 Beskrivning: Teknikutveckling innebär både möjligheter och risker, hur förbereder vi oss bäst för framtiden? Utvecklingen av artificiell intelligens och sakernas internet rusar och USA och Kina har intagit frontpositionerna. Hinner människan med? Hur ska vi bygga vårt samhälle med ny teknik? Medverkande: Katarina Graffman, Dr. antropolog, Inculture AB. Jin Moen, Ansvarig, Programkontoret Internet of Things, Uppsala universitet. Thomas Schön, Prof. Inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet. Nina Wittlöv Löfving, Arkitekt, White arkitekter AB. Stig-Björn Ljunggren, Moderator. Kontakt: Annika Sundås Larsson, Bitr. Byggnadschef Event-ID: 59398

17239

● Lärosätens roll i regional utveckling – behöver vi nya sätt att arbeta? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet, Region Uppsala Ämne: Forskning Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E-huset sal B23 Karta: G11 Beskrivning: Lärosäten agerar och konkurrerar på en internationell arena men ska även kunna ha en tydlig roll i den lokal och regionala utvecklingen genom samverkan med aktörer i sitt närområde. Hur skapar vi hållbara och långsiktiga samarbeten som är värdeskapande för alla inblandade intressenter? Medverkande: Birgitta Sacrédeus, Regionråd, Region Dalarna. Katrien Vanhaverbeke, Chef för sektionen för lokal och regional utveckling, Sveriges Kommuner och Landsting. Therese Wallqvister, Analytiker, Tillväxtverket. Andreas Scheutz, Forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala. Olle Jansson, Rektorsråd, Uppsala universitet. Anders Malmberg, Prorektor (moderator), Uppsala universitet. Kontakt: Krister Halldin Event-ID: 57739

172349

● Flyget, flygtrafikledningen och miljön Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LFV, Aero Almedalen Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Strandvägen 4.4 Platsbeskrivning: Aero Almedalen Karta: D12 Beskrivning: Klimatfrågan är bokstavligt talat brännhet och i debattens mittpunkt finns flyget. Kan flygtrafikledningen minska flygets klimatpåverkan? Medverkande: Niclas Wiklander, Miljöchef ATM, LFV. Roger Li, UTM-manager, LFV. Kontakt: Hannes Borg Event-ID: 58147

723

● Hur har arbetsmarknadens parter svarat på uppropen från metoo? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Annat Plats: Hamnplan, H201 Platsbeskrivning: Kantar Sifos tält Karta: H10 Beskrivning: Vad har hänt med ambitionerna att göra svenskt arbetsliv fritt från sexuella trakasserier? Medverkande: Jennie Bacchus Hertzman, Analytiker, Kan-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

tar Sifo. Fredrik Bondestam, Filosofie doktor i sociologi, forskningssamordnare och verksamhetsledare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet. Kontakt: Frida Wentzel, Marknadschef Event-ID: 58540

239

● Fritidsbåtars miljöpåverkan – och vägen mot ett hållbart båtliv Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Maritima klustret i Västsverige, Göteborgs universitet, Stockholms universitets Östersjöcentrum Ämne: Klimat/miljö Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Platsbeskrivning: Tält utanför Fenomenalen science center Karta: H5 Beskrivning: Fritidsbåtar har en betydande miljöpåverkan på våra hav, framförallt i kustnära områden där påverkan ständigt ökar. Bottenfärger läcker tungmetaller i småbåts- och naturhamnar. Bryggor bidrar till att viktiga ålgräsängar minskar och svallvågor och avgaser påverkar och försämrar den marina livsmiljön Medverkande: Per Moksnes, Forskare, Göteborgs universitet. Sofia Wikström, Forskare, Stockholms universitet. Mattis Bergquist, Moderator, Gullers. Lina Peterson, Transportstyrelsen. Per Sundberg, Forskare, Vattenrådet för Bohuskusten /Göteborgs universitet. Kontakt: Lovisa Ganslandt, Kommunikatör Event-ID: 58191

239

● Vad styr den Artificiella Intelligensen i finanssektorn – vem bestämmer? Människa eller maskin? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: KPMG Ämne: Digitalisering Plats: Mellangatan 27 Karta: J17 Beskrivning: Det är ingen tvekan om att tillämpningen av AI och självlärande algoritmer kommer att öka inom finanssektorn. Inom vilka områden finns störst möjligheter och risker? Hur säkerställs ett regelrätt och etiskt användande av AI? Vem ansvarar för att maskinerna gör rätt? Medverkande: Virginia Dignum, Professor and expert in Social and Ethical AI, Umeå University. Per Nordkvist, Avdelningschef marknadsuppförandetillsyn, Finansinspektionen. Mathias Strand, Head of Legal, Microsoft Western Europe. Kontakt: Sofia Håkansson, Konsult Event-ID: 58260

2

● Investera nu eller betala sen? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: En Frisk Generation Ämne: Barn/ungdom Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Platsbeskrivning: Ideella Trädgården Karta: H15 Beskrivning: Har vi råd att inte investera i dem som växer upp idag? Den ojämlika hälsan är ett akut problem. Dagens livsstil riskerar att förkorta livet för våra barn. Hur kan vi skapa en friskare framtid? Medverkande: Hamid Khan Zafar, Barn- och utbildningschef, Mullsjö Kommun. Wanja Lundby Wedin. Fredrik Lennartsson, Chef vård och omsorg, SKL. Jonas Naddebo, tf. idrottsborgarråd, Stockholm Stad. Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden. Stina Liljekvist, Ordförande, Skandia Idéer för livet. Gisela Nyberg, Forskare, Karolinska Institutet. Susanne Andermo, Forskare, Karolinska Institutet. Nedjma Chaouche, Moderator. Kontakt: Janna Hellerup Ulvselius, Ordförande Event-ID: 58389

1729

● Vården blir bättre om jag förstår Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksförbundet SIMON Svenskar och invandrade mot narkotika Ämne: Vård och omsorg Plats: Kilgränd 1 Platsbeskrivning: Soberian Karta: J11 Beskrivning: Det finns olika metoder och modeller för vård och behandling inom beroendevården. Hur når man goda resultat om det finns svårigheter att förstå insatserna? Hur ser behov och tillgång på språk- och kulturkompetens ut inom beroendevården? Medverkande: Michael Anefur, Riksdagsledamot, Socialutskottet, Kristdemokraterna. Kerstin Eriksson, Förbundssekreterare, SIMON. Kontakt: Kerstin Eriksson Event-ID: 58494

23

● Digitaliseringen av skolan – ett misstag? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LegiLexi, Almedalsbiblioteket Ämne: Utbildning Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Platsbeskrivning: Barntrappan Karta: G12 Beskrivning: Skolan digitaliseras i snabb takt. Traditionell pedagogik utmålas av vissa som föråldrad, baserad på förlegade idéer. Men hjärnforskare varnar nu för riskerna med digitaliseringen: att hjärnan därmed inte utvecklas som den ska. Vad är det för experiment vi utsätter våra barn för? Medverkande: Martin Ingvar, Styrelseledamot, professor, hjärnforskare, LegiLexi. Isak Skogstad, Lärare och debattör. Lena Andersson, Författare, skribent, debattör. Per-Arne Andersson, Chef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL - Sveriges kommuner och landsting. Jennie Gustavsson, Förbundsordförande, SVEA - Sveriges Elevråd. Rickard Olsson, Moderator. Kontakt: Martina Nyman Event-ID: 58359

7239

● Hur arbetar polisen för att få bukt med gängkriminaliteten? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Säkerhetspolitisk Arena, Verifiera AB Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H235 Karta: F9 Beskrivning: Hur ska polisen lyckas bättre med att förebygga gängkriminalitet i


TISDAG 2 juli utsatta områden? Vad behövs för att få minska den organiserade brottsligheten? Medverkande: Jale Poljarevius, Polischef, Polisen. Kontakt: Felicia Freedman Skiöld Event-ID: 58650

238

● Hur ser spelmarknaden ut om tio år? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kindred Group Ämne: Näringsliv Plats: H10, Hästgatan 10A Platsbeskrivning: H10 Bar & café Karta: M12 Beskrivning: Under de senaste åren har spelmarknaden genomgått stora förändringar som har drivits på av samhällets ökade digitalisering. Hur ser spelmarknaden ut om tio år? Finns det fler eller färre spelbolag? Är spelbutikerna ett minne blott och har spel blivit en del av vår digitala vardagsunderhållning? Medverkande: Bile Daar, analytiker, Keel Capital AB. Erik Sprinchorn, fondförvaltare, TIN Fonder. Marie Wilén, public affairs manager, Novamedia Sverige AB. Henrik Tjärnström, CEO, Kindred Group. Ellinor Persson, moderator. Kontakt: Daniel Valiollahi, Public Affairs Manager Nordics Event-ID: 58837

7239

● Vad händer med mig om min mamma dör? Tid: 11:05–11:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Unizon Ämne: Barn/ ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Platsbeskrivning: Barnrättstorget, tältseminarium Karta: K14 Beskrivning: Umgängesrätten är inte en föräldrarätt utan en barnrätt. Trots detta tvingas barn dagligen att umgås med en våldsam pappa. I vilken annan situation tvingas brottsoffer att träffa, leva och växa upp med sin förövare? Kontakt: Vesna Prekopic, Pressekreterare Event-ID: 59506

239

● Hörselskadade i sfi-undervisning

Innovation, Digitalisering & Nyttogörande, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC. Hans-Inge Perssson, författare, samhällsdebattör, närståenderepresentant GPCC, Vårdanalys Brukarråd mm, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC. Kontakt: Jeanette Tenggren Durkan Event-ID: 56333

17239

● Agendasättarna - vilken fråga är viktigast för Vänsterpartiet? Tid: 11:15–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/ journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Platsbeskrivning: SVTs scen Karta: I12 Beskrivning: Var står Vänsterpartiet idag? Vad är viktigt att veta om Vänsterpartiet? Medverkande: Lotta Bouvin-Sundberg, programledare, SVT. Kontakt: Ewa Lundin Event-ID: 56729

12349

● Hur samverkar rättsväsendet för att bekämpa organiserad brottslighet? Tid: 11:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: En av rättsväsendets och samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa den organiserade brottsligheten. Samverkan mellan myndigheter är central för att kampen ska bli framgångsrik. Hur ser samarbetet ut och vilka utmaningar finns? Medverkande: Klas Friberg, Säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen. Petra Lundh, Riksåklagare, Åklagarmyndigheten. Anders Thornberg, Rikspolischef, Polismyndigheten. Björn Borschos, T.f. generaldirektör, Brottsförebyggande rådet. Karin Svanberg, Moderator. Kontakt: Helena Ekstrand Event-ID: 56808

12349

Tid: 11:10–11:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Phonak, Comfort Audio AB Ämne: Integration/mångfald Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B15 Karta: G11 Beskrivning: Hur förbättrar vi undervisningsmiljön för sfi-elever med en hörselnedsättning för att nå målen till ett nytt språk? Medverkande: Alexandra Sällvin, Spec.pedagog, Sfi Sundsvall. Kontakt: Stefan Persson Event-ID: 55576

● Kan vi bygga bort ensamheten?

● Öka sysselsättningen med reserverad

239

17239

upphandling för arbetsintegrerande sociala företag Tid: 11:10–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Upphandlingsmyndigheten/ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 12 Platsbeskrivning: Caféet Karta: M13 Beskrivning: Hur kan arbetsintegrerande sociala företag bidra i den offentliga affären för att öka sysselsättningen? Vad krävs för att göra en reserverad upphandling med det målet? Och hur får vi flera sociala företag att lämna anbud i offentliga kontrakt? Medverkande: Patrik Tengberg, Strateg, Stockholms stad. Kontakt: Patrick Amofah, Hållbarhetsspecialist Event-ID: 56422

39

● Hur skapas ett hållbart skolledarskap? Tid: 11:10–11:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rektorsprogrammet Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: B51 Karta: G11 Beskrivning: En utmaning för skolledare idag är att balansera mellan de olika krav och förväntningar som påverkar dem i deras ledarskap. Skolledare visar tecken på ohälsa vilket kan leda till sjukskrivning, att rektorer lämnar sin anställning och att utvecklingen i förskolan eller skolan stannar av. Medverkande: Ulf Leo, Bitr. utbildningschef, Centrum för skolledarutveckling, Umeå Universitet. Pia Skott, Moderator, Stockholms universitet. Kontakt: Ulrika Auno Event-ID: 57993

17239

● PK – tänka fritt eller tänka på andra Tid: 11:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Malmö universitet, Vetenskap & Allmänhet Ämne: Demokrati Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Platsbeskrivning: Innergården Karta: H8 Beskrivning: Tänka fritt eller välja att inte stöta sig med andra? Begreppet PK – politisk korrekt – har fått en alltmer framträdande plats i offentligheten. Det ställs ofta mot värden som ska försvaras, som att få tala fritt. Men vad innebär PK och på vilket sätt är det ett hot mot yttrandefrihet och demokrati? Medverkande: Christian Fernández, docent, Malmö universitet. Kontakt: Charlotte Löndahl Bechmann, enhetschef Event-ID: 56096

617239

● Vad behövs för att börja arbeta personcentrerat inom hälso-, sjukvård- och omsorgsverksamheter? Tid: 11:15–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC Ämne: Vård och omsorg Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E31 Karta: G11 Beskrivning: Många hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter, från individuella avdelningar till hela kommuner och regioner, har idag ambitionen att börja arbeta mer personcentrerat. Hur kan verksamheterna ställas om? Medverkande: Axel Wolf, forskare GPCC, docent, lektor och vice prefekt för

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

115

Tid: 11:15–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Platsbeskrivning: Restaurang Supper, Burmeister Karta: J12 Beskrivning: Hur står det till med den svenska ensamheten? En social interaktion kräver mer än att det bara finns tillgång till en “naturlig” mötesplats. Vilken roll kan/bör aktörerna i fastighetssektorn spela i sammanhanget? Medverkande: Lina Zakrisson, strateg & affärsutvecklare, Bergsundet Development. Kontakt: Sara Gommel, Kommunikatör Event-ID: 56886

● Företagens engagemang är avgörande för Agenda 2030 Tid: 11:15–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren Ämne: Hållbarhet Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Platsbeskrivning: Konferensrum Viklau Karta: F12 Beskrivning: Företags engagemang och strategiska arbete med 2030-målen kommer att vara avgörande för att lyckas uppnå de högt ställda och nödvändiga målen. Medverkande: Lina K Wiles, Hållbarhetschef, Berendsen Textil Service AB. Martin Lucander, Konsult, Aspekta. Martin Ragnar, Dr. R&D Director, Axolot Solution. Staffan Fredlund, Miljöchef, Wihlborgs Fastigheter AB. Karl-Erik Grevendahl, Moderator, Sydsvenska Handelskammaren. Kontakt: Karl-Erik Grevendahl, Affärsrådgivning miljö Event-ID: 56902

1739

● Hur kan vi förhålla oss till och politiskt agera på antropocen som katastrof? Tid: 11:15–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H217 Platsbeskrivning: Humtank-tältet Karta: G9 Beskrivning: Vår tid kännetecknas av katastrof- och apokalypstänkande, med särskilt fokus på miljö. Men att tänka i stora tidshorisonter, att tänka globalt och att kunna föreställa sig de komplexa sammanhang i vilka vi agerar är inte lätt. Går det att politiskt agera på något vi inte ens kan föreställa oss? Medverkande: Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap, Malmö universitet. Leif Runefelt, Humtank. Kontakt: Björn Fritz Event-ID: 57593

239

● VA i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - utmaningar och behov av åtgärder Tid: 11:15–11:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala Vatten Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Mellangatan 1 Platsbeskrivning: Trädgården, Vattenforum Karta: K8 Beskrivning: Att producera och leverera dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet. Vilka hot och risker ser vi idag? Hur bygger vi organisationen för att säkerställa funktionalitet och kontinuitet för verksamheten och hur arbetar vi för att få ett systematiskt säkerhetsarbete på plats? Medverkande: Tomas Blomkvist, vd, Vakin. Ulf Thysell, vd, NSVA. Sigrid De Geyter, vd, Uppsala Vatten. Camilla Asp, avdelningschef krisberedskap och civilt försvar, MSB. Per-Erik Nyström, Dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket. Kontakt: Linda Hallenberg, Kommunikationschef Event-ID: 59044

23


TISDAG 2 juli

116

● Ship to Israel - why, how and what were the reactions? Tid: 11:15–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Claphaminstitutet, Sallux Ämne: Media/journalistik Plats: Elida, fartyg Platsbeskrivning: Visby hamn Karta: G6 Beskrivning: Sweden’s relationship to Israel have for several years been considerably strained. What significance did the ship Elida’s journey to the nation have? What were the reactions - or in several cases: non-reactions - and what does this say about the views among Swedish politicians and media? Medverkande: Stefan Abrahamsson, Captain of the ship Elida. Ilan Ben-Dov, Ambassador of Israel. Annika Borg, ThD, leader of Clapham’s research project on Swedish-Israeli relations. Lennart Sacrédeus, Former MP and MEP, member of the Foreign affairs committee. Kontakt: Per Ewert Event-ID: 59065

3

● Bygga helt nytt eller justera befintligt? Hur utvecklar man processerna när vården blir digital? Tid: 11:15–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Strikersoft, Conscriptor, TechTrade International Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Pers kyrkoruin, S:t Hansgatan 16F Karta: L11 Beskrivning: När man väl bestämt sig för att börja digitalisera vårdprocesserna kommer direkt nästa fråga: Hur göra? Ska man kreera helt nya processer eller införa det digitala stegvis i de befintliga? Vilket går snabbast, vad är mest resurseffektivt och hur upplever medarbetare och patienter förändringsarbetet? Medverkande: Maria Ardstål, Digitaliseringschef, Praktikertjänst. Fredrik Eriksson, Verksamhetschef, Elit Ortopedi. Lisa Norén, Capio Innovationshub. Kontakt: Ulf Lesley Event-ID: 59993

239

● Hur bygger vi den hållbara staden? Tid: 11:15–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala kommun Ämne: Byggande Plats: Donners plats 6 Platsbeskrivning: Verandan Karta: J11 Beskrivning: Växande städer innebär både utmaningar och möjligheter. Vi behöver hitta smarta och innovativa lösningar för att göra städerna hållbara. Vad är en hållbar stad och hur bygger vi den? Finns det internationella erfarenheter vi kan lära oss av? Medverkande: Claes Larsson, Moderator, stadsartitekt, Uppsala kommun. Monica von Schmalensee, Föreläsare, Fd ordförande för regeringens Råd för hållbara städer och har tidigare varit vd för White Arkitekter. Kontakt: Claes Larsson, Stadsarkitekt Event-ID: 59974

17249

● Ledarskap som gör underverk Tid: 11:20–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EVRY Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 20 Platsbeskrivning: Volare Vinbar, Strandgatan 20 Karta: J15 Beskrivning: Att driva digitalisering handlar ytterst om ledarskap och förmåga att driva förändring, snarare än teknik. Vilken typ av ledare krävs för att driva framgångsrik digitalisering och digital transformation? Medverkande: Beata Wickbom, Digital strateg, föreläsare, moderator och grundare av Hej Digitalt!, Hej Digitalt!. Peter Graf, Vd för Vård och Omsorgsbolaget TioHundra AB i Norrtälje Ordförande i Forum för Health Policy, TioHundra AB. Karin Schreil, Executive vice president för EVRY Sverige, EVRY Sverige. Katarina von Goës, Enhetschef för Samordnade tjänster, Arbetsförmedlingen. Kontakt: Lisa Johansson Event-ID: 59587

mer och talar sällan om medarbetarägda företag. Men hur ser framtiden ut? Vilken roll har arbetsgivar- och fackliga organisationer om de anställda också äger? Medverkande: Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO. Martin Linder, förbundsordförande, Unionen. Alexander Crawford, moderator. Kontakt: Sarah Hillbert Event-ID: 56444

1239

● Vad får unga att börja spara? Tid: 11:30–11:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankernas Riksförbund Ämne: Barn/ungdom Plats: Hamnplan, H208 Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält Karta: H9 Beskrivning: Hur väcker vi intresset hos unga till att börja spara? Vad ska de spara till och i vad? Medverkande: Tove Zander, Segment Manager Retail Young, Swedbank. Arturo Arques, Privatekonom, Sparbankerna och Swedbank. Karolina Losell, Moderator. Kontakt: Catarina Bennetoft Event-ID: 56561

23849

● Unga och makthavare – vilka unga inkluderas? Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Fryshuset Ämne: Barn/ ungdom Plats: Hamnplan, H200 Platsbeskrivning: Fryshusets tält i Ungdomsdalen på Hamnplan Karta: H10 Beskrivning: Hur skapar vi delaktighet för de unga som står längst utanför och som har lägst tilltro till samhället? Medverkande: Lena Nyberg, Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ungdomsambassadörer, Fryshuset. Kontakt: Maj Pettersson Event-ID: 57104

238

● Hur klarar den svenska vården genombrott istället för sammanbrott? Tid: 11:30–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IQVIA Ämne: Innovation Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Platsbeskrivning: Lokal Teatern Karta: G17 Beskrivning: Vi står inför fortsatta genombrott inom läkemedelsforskningen. Hur snabba är vi att gå från EMA-godkännande till att få nya läkemedel tillgängliga i Sverige? Hur rustat är Sverige för dessa genombrott? Är systemen för beslut, finansiering och införande anpassade att klara dagens snabba utveckling? Medverkande: Karolina Antonov, Analyschef, LIF. Christer Jonsson, Regionpolitiker, Kalmar. Elisabeth Wallenius, Ordförande, Funktionsrätt. Kontakt: Katja af Klercker Event-ID: 59176

723

● Hållbar mat på skoltallriken - hur får vi det att hända? Tid: 11:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Projekt MatLust, Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, MATtanken, RISE, Måltid Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården Karta: J7 Beskrivning: Hur kan skolmaten och den offentliga måltiden aktivt bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion och en bättre folkhälsa? Vad krävs och vad kan vi tillsammans göra för att skolmaten och den offentliga måltiden ska bli en stark drivkraft för omställningen till ett hållbart livsmedelssystem? Kontakt: Ida de Oquiñena, Kommunikatör Event-ID: 59616

2

3

● Det trygga sociala nätverket

● Talangfabriken Stockholm – men är vår topp-position hotad?

Tid: 11:30–11:55 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens industri, Nordea Ämne: Infrastruktur/kommunikationer Plats: Strandvägen 4.4 Karta: D12 Beskrivning: Kraven på trygghet och säkerhet i den digitala världen ökar från privatpersoner och företag. Hur möter aktörerna de kraven de närmaste åren? Medverkande: Sam Rihani, Sverigechef, Facebook. Ida Brusewtiz, Reaktör, Di Digital. Kontakt: Thomas Danielsson Event-ID: 60070

Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, Företagsakademin Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Platsbeskrivning: Trädgården Karta: J5 Beskrivning: Stockholm hamnar ofta högt på listor där världens startup-städer rankas. Men är vår position hotad när talanger söker sig utomlands? Vad krävs för att Stockholm och Sverige ska knipa positionen som Europas Silicon Valley? Medverkande: Isabella Löwengrip, entreprenör och investerare, Löwengrip och Löwengrip Invest. Katarina Berg, HR-chef, Spotify. Anna Stenberg, grundare, Women Executive Search. Camilla Björkman, moderator, Breakit. Kontakt: Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Event-ID: 55591

139

● Är ren luft på väg att bli en lyxvara? Tid: 11:30–12:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sydsvenskan, Nederman Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandvägen 4.3 Karta: E12 Beskrivning: 95% av världens befolkning andas dålig luft. Ökad industriell produktion är en av orsakerna, men det är också där lösningen kan finnas. Hur kan den pågående digitaliseringen av industrin förändra situationen? Medverkande: Sven Kristensson, VD och Koncernchef, Nederman. Anders Borg, fd finansminister. Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan. Kontakt: Kristina Landeström, Projektledare Event-ID: 56425

17239

● Personalägande – slutet för arbetsmarknadens parter? Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Rigagränd 1 Platsbeskrivning: Framtidsgränd Karta: H18 Beskrivning: Sverige har halkat efter i utvecklingen av en kooperativ sektor. Vi håller oss till traditionella företags- och anställningsfor-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

- hur möts användarnas krav på integritet och säkerhet?

1723849

● Blir skolan bättre av mobilförbud och tydligare krav på eleverna? Tid: 11:30–11:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H305 Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland Karta: G10 Beskrivning: Läroplanen skrivs om och ska betona elevernas plikt att visa respekt för lärare och varandra. Kan det leda till färre hot och mindre våld? Medverkande: Anna Ekström, Utbildningsminister, (S), Regeringen. Cecilia Granestrand, Reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren Event-ID: 55748

123849

● Bortom gitarrkillen – hur blir svenskt musikliv jämställt? Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Kultur Plats: Cramérgatan, H301 Platsbeskrivning: ABFs tält Karta: G10 Beskrivning: Svenskt musikliv har längre präglats av män men en förändring är på gång. I folkbildningens musikverksamhet är 38 % av deltagarna kvinnor. Hur ska alla kunna känna sig välkomna i musikverksamheten? Hur utmanas gamla strukturer? Vad gör folkbildningen? Medverkande: Ebba Ringborg, Utredare, Studieförbunden. Maria Andersson, Musiker. Hanna Kharazmi Holmer, Verksamhetschef,

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 2 juli ABF. Ewa Lantz, Biträdande förbundssekreterare, ABF. Kontakt: Johanna Mårtensson, Projektledare Event-ID: 56792

117

tionerna och aktörerna? Medverkande: Jan Wifstrand, Moderator. Mikael Lundström, VD, Svefa. Kontakt: Willy Wredenmark Event-ID: 59580

1239

7239

● Trygghet och arbetsro i skolan – en rättighet för alla elever

● Allas rätt till kommunikation - gamla myter och nya sanningar

Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H231 Platsbeskrivning: Skolgården Karta: G9 Beskrivning: Alla elever med funktionsnedsättning känner inte sig trygga i skolan. Oro och trygghet påverkar deras arbetsro och många känner sig stressade av skolarbetet. Vad tycker egentligen elever med funktionsnedsättning om sin skolsituation och vad behöver förändras? Medverkande: Anton Lindvall, Med en bakgrund av lång skolfrånvaro, ambassadör, Hjärnkoll. Cajsa Helin Hollstrand, 1:e vice ordförande, Unga reumatiker. Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, BEO. Gunilla Svantorp, Ordförande, Utbildningsutskottet (S). Kristina Axén Ohlin, Andre vice ordförande, Utbildningsutskottet (M). Jenny Nilsson, Barnombud, SPSM. Tove Söderqvist Dunkers, Samordnare