Page 1

Bygdens bank Tillsammans mot mobbning Prolympia, Friends och Virserums Sparbank i samverkan

KOM IN TILL OSS OCH PRATA SPARANDE!

Reflexvästar till nytta i förskolan www.virserumssparbank.se


VD:n har ordet

Nära - Självständig - Personlig

A

tt vara en sparbank är att vara en del av det lokala samhället. Att vara en sparbank innebär att vi ger tillbaka en del av vår vinst till bygden vi verkar i. Att vara en sparbank är att finnas till för alla kunder, både för de som har små affärer som för de med stora affärer. Detta är ett arv vi sparbanker runt om i hela världen har förvaltat sedan den första sparbanken bildades i Skottland i början av 1800-talet. I Sverige startades den första sparbanken 1820. Under åren som gått sedan dess har många, många sparbanker bildats för att senare gå olika öden till mötes. En del finns kvar, en del har gått sam-

Gunnel Olsson Örbäck, VD

man och blivit större sparbanker, en del gick i konkurs och en del blev så småningom grunden för det som idag är Swedbank AB. Virserums Sparbank är en av de sparbanker som stadigt står kvar sedan den bildades 1884. Det är stor skillnad på hur det var att driva bank då och hur det är nu… Då var alla banker självständiga men på ett annat sätt än idag – de hade sina egna, individuella regelverk. Idag omfattas alla banker av internationella regelverk som har tagits fram i syfte att öka kundskyddet och minska ekonomisk påverkan för ett helt land om någon stor bank skulle få problem. I dessa regelverk görs det ingen skillnad om det handlar om en liten bank, som t ex Virserums Sparbank, eller en stor internationell bank som t ex någon av Sveriges fyra storbanker. Oavsett alla regelverk som finns för bankbranschen ligger vårt arv oss allt jämt varmt om hjärtat. Vi vill, och försöker alltid, visa att vi finns här - NÄRA dig - oavsett på vilket sätt du vill ha kontakt med oss. Vi finns alltid för dig här på kontoret! Tack vare kollegors hjälp på Kundcenter kan du telefonledes få hjälp 24 timmar om dygnet nästan alla årets dagar! Gillar du att jobba med datorn eller mobilen, ja då har du nästan hela din bankaffär bara några klick bort. Som sparbank ser vi oss som SJÄLVSTÄNDIG då vårt mål är att vara den bästa banken här i bygden. Som sparbank har vi inga aktieägare som vill ha utdelning på sitt satsade kapital utan vi använder istället del av vårt beskattade resultat till avsättning för bidrag till allmännyttiga ändamål. Som du kan läsa mer om längre fram i tidningen finns därför Gåvodelegationen, våra huvudmäns förlängda arm när det gäller beslut om bidrag till allmännyttigt ändamål. Det är Gåvodelegationen som beslutar om stöd till föreningar och organisationer som i sin tur gör att vår bygd blir trivsam att

bo och verka i. Med ”självständig” menar vi även att alla beslut om banken fattas här i Virserum. Det är min förhoppning att du som kund uppfattar oss som PERSONLIGA. Vi har ett uppriktigt intresse av dina affärer och vad du tycker är viktigt i din relation med oss. Allt emellanåt talar vi om saker som är lite utanför bankaffären, lite mer personligt. När du hör av dig vet du att det är någon här i Virserum som svarar i telefon eller kommer ta emot dig när du besöker oss. Året börjar närma sig sitt slut och för företag innebär det att bokslut skall göras. Även vi som enskilda personer kan göra ”bokslut” och fundera över hur året har varit. När jag ser tillbaka på året för Virserums Sparbank så minns jag speciellt den massmediala uppmärksamhet vi fick med anledning av att vi efter 2017 års bokslut visade oss vara ”den mest solida banken” i Sverige. En annan stor händelse var den kundnöjdhetsmätning som vi medverkade i efter sommaren. Det omdöme ni kunder då gav oss är vi otroligt glada och tacksamma för. Vi kommer göra vårt yttersta för att förvalta detta på bästa sätt framöver. Om jag blickar mot 2019 kan jag informera om att banken under våren skall renovera ventilationssystemet i banklokalen vilket kommer innebära mycket byggarbete. I samband med detta kommer vi passa på att allmänt fräscha upp ytorna. Jag hoppas att du kommer finna de kommande artiklarna i tidningen intressanta. Har du några frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till mig eller någon annan här på banken. Vi vill vara nära, självständiga och personliga. Eller som vi själva valt att uttrycka det i vår affärsidé ”…vi vill vara en bank för våra kunder inom vårt verksamhetsområde samt till smålänningar och andra med rötter och hjärta i Dackebygden!”

Styrelse med hjärtat i bygden Virserums Sparbanks styrelse arbetar ständigt för att utveckla banken och se till att bankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och stärka bygdens näringsliv. För trots utmaningar i form av förändrat regelverk och digitalisering har ledamöterna alltid fokus på det lokala och personliga.

VIRSERUMS SPARBANKS STYRELSE Ledamöterna är valda av huvudmännen och har det yttersta ansvaret för bankens verksamhet. Ledamöterna är godkända av Finansinspektionen, vilket säkerställer att styrelsen besitter den specifika kunskap och kompetens som krävs för uppdraget. Kravet uppfylls till exempel genom en högre utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. I styrelsen ingår (från vänster): Anes Mulisic, Peter Karlsson, Ylva Gustafsson (vice ordf.), Lars Rosander, Gunnel Olsson Örbäck (VD), Börje Karlsson (ordf.) och David Axelsson.

NY OT LEDAM

Peter Karlsson, styrelseledamot Kompetens: Riskhantering, styrning och kontroll Peter Karlsson är ny styrelseledamot sedan april i år. Han ser fram emot att vara en del av ”Bygdens bank” och ser banken som en viktig pusselbit i bygdens utveckling. Civilekonom i grunden, arbetar som chef inom det interiöra segmentet på Södra. Med mångårigt arbete inom näringslivet har Peter stor erfarenhet och kunskap om företagande. Då banksektorn regleras av många regelverk hoppas han kunna bidra till att regelverken blir ett stöd i den dagliga verksamheten. Peter tycker: – Virserums Sparbank betyder mycket för bygden. Den lokala förankringen gör att banken kan vara med och finansiera det lokala näringslivet på ett annat sätt än övriga banker, därigenom spelar banken en viktig roll i att förse främst små och medelstora företag i bygden med kapital. Banken har heller inga aktieägare som förväntar sig utdelning när banken ger vinst, utan vinsten återinvesteras i det lokala samhället i form av sponsring och via gåvodelegationen. Det gör att banken blir en viktig pusselbit i det lokala samhällets utveckling ur även den aspekten. Vinnarna blir i slutändan både kunderna, bygden och banken - när bygden utvecklas så utvecklas även banken, säger Peter. 2 Virserums Sparbank

Lars Rosander, styrelseledamot

David Axelsson, styrelseledamot Kompetens: Internredovisning samt Riskhantering

Kompetens: Redovisning och revision, styrning och kontroll Lars Rosander har suttit i styrelsen sedan 2009. Med en bakgrund som ekonomichef, erfarenhet från näringslivet och kunskap om bygden är hans arbete en tillgång för styrelsen. Sedan 2011 är han politiker och kommunalråd i Hultsfreds kommun på heltid. – I mitt nuvarande arbete är det väsentligt att det finns bra rutiner för att leda en verksamhet som berör alla invånarna. Detta är en insikt och kunskap som även kommer till nytta i uppföljning av bankens verksamhet. Det lokala beslutsfattandet, när det gäller exempelvis lån, bidrar till en positiv utveckling i bygden. Virserums Sparbank ger dessutom ekonomiskt stöd till föreningar som vill utveckla sina verksamheter, vilket är en styrka och något som betyder mycket för många, säger Lars.

David Axelsson har suttit i styrelsen i sex år. I sin arbetsroll som Business Controller på Hydro Building Systems är en stor del av arbetet att skapa effektiv styrning och kontroll i verksamheten. Kunskap han tar med sig in sitt uppdrag som styrelseledamot. – Jag har ett stort engagemang och försöker bidra lite extra inom styrning och kontroll. Hela bankens syfte är att vara till nytta för bygden. Detta uppnås genom att ansvarsfullt finansiera lokala företag och genom att vara en nära och personlig bank för bygdens hushåll. Vinsten stannar också kvar i bygden; dels genom att återinvesteras i verksamheten, men också genom att delas ut till lokala initiativ som främjar ungdomsidrott, kultur, turism och mycket annat, säger David.


Foto: Andra Ranca

Höstlovsbio för hela familjen Under höstlovet anordnade Virserums Sparbank bio för hela familjen. Filmen ”Halvdan Viking” visades och det blev en mycket lyckad kväll.  Kvällen, som gick i vikingatidens tecken, inleddes med en kort bankinformation för barnfamiljer. Maija Hjelm informerade om ungdomstjänster, försäkringar till barn och deras vuxna, juridik, sparande och lokala satsningar för barn och ungdom. – Barnen är det viktigaste vi har – och för att uttrycka det med ord kopplat till kvällens biotema; vi vuxna är riktiga vikingar som skulle gå genom eld för våra ungar. På Virserums Sparbank har vi bra utrustning till att skydda och stärka våra ungar som en dag ska klara sig själva ute i stora världen. Harriet Liiv gick på bio med sina barnbarn som var på besök under höstlovet. Vad tyckte ni om att bli bjuden på bio? – Ett jättefint initiativ. Det brukar ju inte hända så mycket i Virserum så det var storslaget att kunna ta med barnbarnen och bli bjuden på film, popcorn och läsk. ✦ Harriet Liiv, Karolina Liiv-Cekic, Filip Liiv-Cekic, Olof Liiv och Axel Liiv. Foto: Maija Hjelm

Alla barn ska synas!

N

u syns barnen ordentligt på Evahagens förskola. Via ett bidrag till allmännyttigt ändamål har förskolan kunnat beställa nya reflexvästar till alla sina barn på de olika avdelningarna Diamanten, Smaragden, Pärlan, Safiren och Kristallen. Sammanlagt ett 70-tal barn. Personalen på förskolan ser flera fördelar med reflexvästarna. Förutom att göra barnen synliga i mörkret, fungerar västarna som en tydlig identifikation under dagtid. – Reflexvästarna ökar säkerheten när vi är ute på utflykter eller i trafiken, men det gör det också enklare att hålla barngruppen under uppsikt, då alla avdelningar har olika färg på

sina västar, säger Ida Strömberg, förskolelärare på avdelningen Kristallen.

Sparade pengar till annat

Att satsningen gör stor nytta och skapar större säkerhet för barnen råder ingen tvekan om. Pengar som på så vis kunnat sparas går dessutom nu att använda till andra delar i verksamheten. – Vi är jätteglada över det här stödet och det betyder oerhört mycket att få den här hjälpen från ett företag i samhället. Nu kan pengarna vi sparat gå till andra roliga saker som barnen gillar: experimentmaterial, inspirerande miljöer utomhus och en fortsatt satsning på giftfri förskola, säger Ida Strömberg. ✦

Som ung vuxen kan det vara många små och stora äventyr som lockar. Det kan handla om öluffning i Asien, att ta körkort eller flytta hemifrån. Saker som alla kostar mycket pengar. Visst vore det då underbart att som 18-åring få ett startkapital? Åsa Pettersson, Swedsec-licensierad privatrådgivare, tipsar om fem saker att tänka på när du som förälder eller mor/farförälder vill spara till ditt barn eller barnbarn.

2. Vilken avkastning vill du ha? – Alla vill få så hög avkastning på sitt kapital som möjligt men helst utan risk… Tyvärr har myntet två sidor och för att möjliggöra en värdetillväxt som är bättre än räntan på bankkontot, måste man också kunna tåla svängningar i värdet över tid. Aktiefonder har större svängningar än räntefonder och det är viktigt att du får rätt mix beroende på hur du är som person och hur sparhorisonten ser ut. 3. Sparhorisonten – Med sparhorisont menas den tid som kapitalet kan ”få jobba” och då inga uttag behöver ske. Börjar du spara när barnet är litet är det oftast en lång sparhorisont. Risken minskar över tid, är sparhorisonten lång är det snarare bättre om du tar större risk – då ökar möjligheten till högre avkastning.

Måns Settersjö, 5 år – Som man har pengar i, har en svart som nog är mammas och pappas, den är inte lillasysters heller. Finns nog inga pengar i. Skulle köpt en racerbil om det fanns pengar.

Förskolebarnen på Evahagens förskola i Virserum har fått nya färgglada reflexvästar. En satsning som ger ökad säkerhet åt barnen både på förskolegård och vid utflykt. Gåvodelegationen

Så ett frö och skörda om 18 år

1. Bestämmanderätten – När barnet fyller 18 år förlorar du bestämmanderätt över sparande som du har öppnat i barnets namn. Som nära anhörig kan du givetvis vara ett bollplank men du kan aldrig hindra ditt myndiga barn eller barnbarn att göra uttag ur egen fond. Är det viktigt för dig att kunna bestämma över pengarna även efter 18-årsdagen? Då bör du istället ha sparandet till barnet i ditt eget namn, exempelvis i en kapitalförsäkring.

Vad är en spargris?

4. Ränta på ränta- effekten – ren magi? – ”Ränta på ränta-effekten” är i korthet en snöbollseffekt som bara blir bättre ju längre tid du sparar. Det ”arbetande kapitalet” blir större över tid och är det som avkastningen beräknas på. Ett exempel är hur 100 kr i månaden, som är minsta belopp att månadsspara, i Robur Kapitalinvest utvecklats sedan starten 15 september 1975. Värdet per 2018-10-04 är hela 1.918.490 kr (=13,06%/år). Kapitalet du själv har satt in är endast 51.600 kr! 5. Ta hjälp av oss på banken – Marknaden har varit turbulent en tid och många känner en viss oro. Då är månadssparandet ännu viktigare att behålla! Nu är det rea på andelarna och man köper på sig extra billiga fondandelar. Kom in till oss och prata långsiktigt sparande, vi finns här för dig. Varför inte ge bort ett månadssparande i julklapp? ✦ Välkommen in och prata sparande med oss!

Vincent Larsson, 5 år – Man har pengar i. Har en hemma med jättemånga pengar. Vet inte vad jag ska göra med dem.

Ebba Lundmark, 4 år – Där man sparar pengar. Jag har tänkt att köpa saker på marknaden. Har redan köpt en Barbiedocka som har en Barbiebebis i magen.

Vad är en banktjänsteman?

Max Sandstedt, 5 år – Sparar pengar, inget mer.

Lycke Nielsen, 5 år - De [banktjänstemännen] brukar man ha pengarna i, går att handla med dem också.

Viggo Rosander, 5 år – Ger västar. Det är bra.

Malva Österberg, 5 år – Såna som hämtar pengFoto: Kajsa Rydén ar på banken. Virserums Sparbank

3


1 Vilket är ditt bästa tips till bankens kunder? 2

Vad är guldkant för dig?

Åsa Pettersson privatrådgivare, licensierad av Swedsec Har arbetat på bank sedan 1997, varav merparten på storbank och här i Virserum i snart fyra år. Bor med man och två döttrar i Hultsfred. – Jag ansvarar över en egen kundstock och kan hjälpa till med alla frågor som rör din privatekonomi oavsett om det rör sig om lån, pension, försäkringar eller placering av kapital. Det jag brinner mest för är rådgivning kring sparande och placering, och där hjälper jag även kontorets företagskunder. 1 Ta vara på möjligheten att komma in på en personlig rådgivning. Glöm inte att vi på banken finns till för dig. 2 Guldkant för mig är att ha möjligheten att kunna resa, men också att avnjuta en riktigt god middag eller att få dricka morgonkaffet ute i solskenet på altanen.

Martina Kjell redovisning och rapportering Har arbetat på banken i 22 år. Bor i Järnforsen. – Jag har arbetat med det mesta inom banken både mot privatpersoner, företag och administration. Sedan cirka fem år tillbaka jobbar jag med bankens ekonomi, redovisning, månadsbokslut, interna rapporter till styrelsen och extern myndighetsrapportering, mest till Finansinspektionen. Det är även jag som administrerar våra produkter och tjänster med alla parametrar som ska registreras i olika system. Det är roligt att gå till jobbet, dels för mina fina kollegor men också för att jag har så varierande uppgifter. Man kan ha planerat dagen, men den blir sällan som man tänkt.   1 Använd mina duktiga kollegor för en genomgång av din ekonomi. Låna, spara, pension, försäkringar. De kan det mesta. 2 Att få umgås med familj o vänner, men även ha tid till att bara tänka på mig själv och träna eller lyssna på en ljudbok.

Nils Rydenfalk Compliance Är anställd i Ostkustens Risk & Compliance AB vilket är ett helägt dotterbolag till Tjustbygdens Sparbank. Nils har arbetat med Virserum samt flera närliggande sparbanker sedan juli i år. Tidigare som aktuarie och projektledare inom Global Benefit Management. Uppvuxen i Sollefteå, bor i Vimmerby. – Det krävs tillstånd för att bedriva bankverksamhet. Banker måste följa de externa lagar och förordningar som gäller. Ibland är de gällande i hela världen, ibland inom EU och ibland bara i Sverige. Jag hjälper banken att följa lagarna så att de har rätt att behålla tillstånd och bedriva bankverksamhet. Det roligaste är att utvecklas själv som person och att hjälpa andra att lyckas. 2 Ha ett långsiktigt perspektiv på ditt sparande och din ekonomi så att du kan sova gott om nätterna. Var bekväm med de risker du tar med lån och sparande och investera hellre än spekulera. 2 Nya matupplevelser som avsmakningsmenyer på fina restauranger samt skarskidåkning på fjället eller puderskidåkning långt från pisten. Även att hjälpa någon att lyckas uppnå uppsatta mål och fira dennes framgång.

4 Virserums Sparbank

Ett aktivt pensionärsliv Tillsammans har de arbetat i nästan 80 år på bank, större delen av tiden på Virserums Sparbank. I år tog Solveig Nilsson och Sture Bergh steget ut i pensionärslivet.  Det är minst sagt trogna medarbetare som har gått i pension. Solveig började i kassan, blev senare rådgivare för mindre företag inom skogs- och lantbruk, har totalt arbetat inom bank i 35 år. Sture, som skrattande kallar sig ”diversearbetare inom bank”, har arbetat i närmare 45 år. Att de båda har trivts så bra beror på varierande och utvecklande arbetsuppgifter. För visst har arbetssättet förändrats mycket under tiden. – Den digitala utvecklingen har varit både en utmaning och en tillgång som har underlättat arbetet, säger Solveig. – Då vi inte var datoriserade från början fick man lära sig bank från grunden vad gäller att räkna ränta och inoch utlåning. Det arbetet ser helt annorlunda ut idag, säger Sture.

Tid till familj och intressen

Pensionärslivet innebär mer tid för familj och fritidsintressen. Solveig ägnar en stor del av tiden till trädgården och gården i Odensås. Umgänge med familj,

Solveig tillbringar gärna livet som pensionär i trädgården.

Sture arbetar ideellt i Second handbutiken i Virserum när tid finns.

barnbarnet Elicia, vävning och föreningsliv har fått ta större plats. – Jag uppskattar att läsa tidningen i lugn och ro utan att ha en tid att passa och att kunna ta långa promenader med hunden Astor. Här på gården finns också alltid något att göra, en fin dag vill jag bara vara i trädgården, skrattar Solveig. För Sture är engagemanget som alltid stort för Ekebergskyrkan och dess olika verksamheter. Genom åren har han varit scoutledare och arbetat med Second hand-butiken. – Att kunna återanvända saker och kunna hjälpa andra är fantastiskt. Hälften av intäkterna går alltid till någon form av biståndsprojekt. Sture njuter även lite extra av familj,

barnbarnen och stugan vid vackra Virserumsjön.

Rörda över omtanken

Både Solveig och Sture ser tillbaka på härliga år inom banken och känner saknad till både kunder och kollegor. De vill rikta ett stort tack till alla som avtackade och kom med blommor och presenter. Så vad har varit det bästa med arbetet på banken? – Att ha fått träffa så många människor och fått hjälpa till i livets olika situationer, säger Sture. – Mötet med människor och att få ge råd, på en liten bank är den personliga kontakten så viktig, säger Solveig. ✦

HUVUDMÄN – BANKENS ÖRON OCH ÖGON Det finns 24 stycken huvudmän i Virserums Sparbank. Deras främsta uppgift är att välja bankens styrelse samt vara bankens representanter ute i samhället. Att vara representant innebär både att förmedla information men även vara den som fångar upp samhällets syn på banken. I sitt arbete ska huvudmännen utgå ifrån bankens intresse och värna om insättarnas pengar. Huvudmannaskapet är en del av förutsättningarna för att en bank ska kunna vara en riktig sparbank. Hur ser du på ditt huvudmannaskap? Anne Uebel slöjdlärare Varit huvudman sedan 2006. – Jag ser mitt uppdrag som att vara en förmedlare mellan kund och bank. Det genom att informera om banken och dess verksamhet men även genom att samla information om hur samhället ser på banken. På en liten bank som Virserums Sparbank är en av styrkorna bankens goda kundkännedom. Jag sitter även med i valberedningen till styrelsen och är med i gåvodelegationen.

Birgitta Nilsson egenföretagare Varit huvudman sedan 2008. – Som huvudman vill jag vara en bra representant för bankens kunder samtidigt som jag vill vara en god ambassadör för banken. Jag informerar och talar gärna om betydelsen av att ha en fristående sparbank i bygden. Den personliga servicen är något jag vill lyfta fram och det är även skönt att veta att det är personalen på Virserums Sparbank som man pratar med när man ringer.

Alexander Steinwall Lärare på Prolympia i Virserum Huvudman sedan år 2010.

Foto: Privat

Personalen i fokus

– Jag ser det inte bara som ett förtroendeuppdrag utan även som ett hedersuppdrag. Är även ledamot i valberedningen. Som huvudman representerar man ”bygdens bank” och dess ideal men också bygdens intressen. Som Virserumsbo är jag uppvuxen med att banken stöttar bygden, alltifrån att dela ut väskor och pennor till skolbarn, ge bidrag till skolresor till byggandet av Sparbankshallen och mycket mer. Som huvudman ska göra mitt bästa för att representera dessa ideal och vara en förebild för såväl banken, orten och dess bygd. Men det är viktigt att poängtera att vi tillsammans gör bygdens bank till vad den är, vare sig det är ortsbor, kunder, personal eller huvudmän.

VAD ÄR HUVUDMÄN? Syfte: Huvudmännen utser bankens styrelse samt representerar banken genom att både förmedla och samla in information om bankens verksamhet från allmänheten. Hur många: 24 huvudmän, varav 12 huvudmän är direkt valda av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun. Resterande 12 huvudmän väljs av huvudmännen via valberedningen. Mandatperiod: 4 år.

! ...

?


Foto: Berth Nilsson

Gåvodelegationen En del av bankens redovisade resultat, hittills ca 5 procent/år, går till bidrag som tilldelas både små och stora allmännyttiga ändamål. Gåvorna delas ut av gåvodelegationen som är huvudmännens förlängda arm och består av två huvudmän, bankens VD samt bankens styrelseordförande och vice styrelseordförande. Gåvodelegationens urval utgår ifrån ansökningar från olika projekt och föreningar som behöver bidrag, kraven är att ändamålet inte kan täckas av statliga eller kommunala bidrag samt inte tilldelas enskilda personer. För att en ansökan ska godkännas och få ta del av pengarna måste hela delegationen stå bakom beslutet, vid oenighet är det huvudmännens uppgift att ta beslut i frågan. Att det finns en bra balans mellan idrott, kultur och andra allmännyttiga projekt är en viktig del i delegationens arbete. Under år 2018 har det avsatts 500 000 kronor och hittills har ett tiotal stora och små ändamål fått bidrag.

Bussutflykt precis för alla Att ge sig ut och resa kan vara svårt för den som är funktionshindrad. Tack vare Berth Nilssons ”Buss för alla*” och bidrag från gåvodelegationen fick äldre funktionshindrade i Virserum åka på en härlig utflykt till det småländska höglandet. – Det betyder mycket att få komma iväg, man uppskattar små saker när man inte kan själv, säger Britt-Marie Axelsson, boende på Ekliden i Virserum.

Foto: Berth Nilsson

S

usan Andersen, enhetschef på Ekliden, var inte sen att nappa på Berths och Virserums Sparbanks förslag om en utflykt för de äldre. Sammanlagt var ett 20-tal brukare med på resan, varav cirka 15 i rullstol, och lika många personal från Ekliden, hemtjänsten och banken. – Idén lät fantastisk och vilken utflykt det blev! Samarbetet vi hade den dagen, allting bara flöt på, säger Susan.

Öppnat upp sitt hem

"EN BUSS FÖR ALLA" *”En buss för alla” är framtagen för att alla, oavsett funktionshinder, ska kunna vara med. Unika lösningar som exempelvis en taklyft gör att man kan förflytta sig i hela bussen, även till toaletten.

– Vi kunde gå genom skogen där liljekonvaljerna blommade så fint, minns BrittMarie.

Hoppas på tradition

Att åka fyrhjuling ut på ängen och möta fåren var ett populärt inslag under dagen. En specialbyggd kärra gjorde så att alla, både i rullstol och permobil, kunde följa med.

– Det är speciellt att få åka en sväng, känna dofterna och vinden i håret. Jag fick frågan flera gånger om det inte gick att köra fortare, skrattar Berth. Nu hoppas alla deltagarna att utflykten ska bli en tradition. – Det var så härligt att få komma ut på landet, det livade upp, säger Birgit Riberth, boende på Ekliden. ✦

Foto: Berth Nilsson

Utflykten gick mot Vetlanda, först till en strutsfarm, vidare till Erikshester gård och slutligen till målet hemma hos busschauffören Berth Nilsson och hans fru Carita Hall Nilsson. Paret har handikappanpassat både hus och trädgård och öppnat upp sitt hem för funktionshindrade. – Vi kände möjligheten att få dela med oss. Det har sporrat oss när vi har sett glädjen hos de som har kommit till oss, säger Carita och Berth. Hemma hos paret väntade korvgrillning, fyrhjulsåkande och promenader. Gruslagda gångar möjliggör promenader utmed ån i den vackra trädgården även för den som är funktionshindrad.

Bidrag som lyser upp Äntligen lyser det på ett säkert sätt i Järnforsens sporthall. Järnforsens AIK, JAIK är en av de som fick ta del av årets pott från Gåvodelegationen. Det för att byta ut en föråldrad och inte så säker belysning i sporthallen.  Sporthallen, som byggdes i slutet av 1970-talet har fram till nu haft belysning som hängt med sedan byggstart. Under sommaren byttes därför alla föråldrade armaturer till modern LED-belysning, en insats som gör belysningen både säkrare, effektivare och mer energisparande. – Det var gammal belysning som blev överhettad och vid flertalet tillfällen rökfylldes hallen. Inte så säkert med andra ord, säger Björn Ståhlgren, kassör i JAIK.

En flitigt använd hall

Järnforsens Sporthall används flitigt av ortens invånare, både dagtid av skolans elever och kvällstid av olika föreningar som VSGF, JAIK och OK Hjorten. Även en del företag hyr in sig för inomhusträning med sina anställda. Sporthallen har ett kommunalt driftbidrag i botten men drivs av JAIK och ideella krafter samt engagemang från det lokala näringslivet. – Det här är en jättefin gåva som vi är otroligt glada över. Virserums Sparbank är alltid välvilliga och det känns bra att vi inte är bortglömda här i Järnforsen, säger Björn Ståhlgren. ✦ Fr v: Jonas Arvidsson, ordf. JAIK, Thomas Paulsson, styrelseledamot JAIK, Thomas Rydstrand, alltiallo, Björn Ståhlgren, kassör i JAIK.

Bakre rad: Susan Andersen, Berth Nilsson och Carita Hall Nilsson, längst fram Britt-Marie Axelsson och Birgit Riberth. Virserums Sparbank

5


Drömmen om en skogsgård För paret Cecilia Adolfsson och Niklas Fransson har drömmen om en skogsgård hägrat. Kanske inte så konstigt för ett par som andas och lever skog, djur och natur. Inte minst genom det egna företaget Niklas Fransson Skogsavverkningar AB.

I

höst blev gårdsdrömmen sann när nära skog och jord, var det naturligt att börja paret fick köpa skogsfastigheten arbeta i sambons företag: Bredbråten 211 i Tuna, utanför Vim– Jag är alltiallo, har hand om ekonomin, merby. hjälper till att lasta maskiner och fixa reservde– Vi hade tittat efter en gård i det här lar. De andra producerar och jag ser till att det området då vi visste att vi skulle trivas här. inte blir stillestånd, säger hon. Jag har jagat här under många år och vi Paret är kunder hos Virserums känner alla. Det känns extra roligt Sparbank sedan de startade att bo här när vi vet att den tidioch har företagsrådgivare gare ägaren ville att just vi skulle Helena Ljungberg som sin S G TA FÖRE ta över gården, säger Niklas. bankkontakt. Ett samarFöretaget Niklas Fransson bete som paret är mycket KUND Skogsavverkningar AB startade nöjda med. 2011, ett naturligt steg för Niklas – Det är så viktigt att ha en bra som hängt i skogen sedan barnsben. kontakt för att kunna driva eget företag. – Jag var med pappa i skogen, har alltid Det krävs snabba beslut t ex för inköp av maarbetat där och skogsmaskiner är min grej, skiner när vi har vunnit anbud och det krävdes säger han. även snabba beslut när vi köpte gården. Vi har alltid fått snabb och professionell hjälp, säger Arbetar tillsammans Niklas och Cecilia. Idag har företaget elva anställda, nio maskiHelena instämmer och menar att det är ett ner och två lastbilar, och är lite mer av ett gemensamt väl fungerande samarbete som är familjeföretag. Här arbetar förutom Niklas, grunden. Cecilia, sonen Johan, Niklas pappa och bror. – Det ligger i mitt uppdrag att läsa av kunFör Cecilia, som är uppvuxen på gård och dens behov och ligga ett steg före för att un-

Gården har ett hus på 145 kvm, ekonomibyggnad på 321 kvm, 7 hektar betesmark, åkermark 6 hektar och skogsmark på 71 hektar. derlätta i deras arbete. På en liten bank finns en flexibilitet att hantera frågorna anpassade efter situationen och det är korta beslutsvägar, säger Helena.

Hade en tuff sommar

Under åren har företaget expanderat. Sommarens torka ställde dock till det och innebar arbetsstopp i drygt två månader.

– Det var en svår tid och vi visste inte hur länge det skulle stå still. De anställda ställde verkligen upp och tog ut extra semester, säger Niklas. Nu anser sig paret vara på en bra arbetsmässig nivå och ser fram emot att lägga lite tid hemma på gården; Cecilia för att ta hand om sina hästar och Niklas för att kunna köra cross och jaga. – Fast det har vi visst sagt förut, säger de båda och skrattar. ✦

TILLSAMMANS mot mobbning Gåvodelegationen Prolympia, Friends och Virserums Sparbank går samman för att jobba med frågor om mobbning och diskriminering. Ett arbete som möjliggörs genom bidrag till allmännyttigt ändamål.

 Alla barn och ungdomar ska ha en trygg skolgång. Ingen ska behöva bli utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. Det är utgångspunkten i den satsning som nu görs på Prolympia där alla elever, från förskoleklass till högstadiet, personal och föräldrar är med. Friends utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Utbildningen börjar med en kartläggning av klimatet i skolan. Utifrån resultatet anpassas arbetet framåt och utbildningen pågår under tre år. – Störst effekt får vi om vi jobbar efter skolans situation. Vi ger kunskap och verktyg till de som arbetar med barn och unga att bli bättre rustade att arbeta mot mobbning och kränkningar. Det

skapar trygghet för personalgruppen och ger en långsiktig och hållbar förändring, säger Maria Persson från Friends.

Samarbete för förändring

Tina Bågenhammar, rektor på Prolympia är otroligt glad över samarbetet: – Vi arbetar ständigt med att leva upp till skolans värdeord: trygghet, kunskap, idrott och hälsa. Friends har ett konkret arbetssätt och en tydlig struktur i arbetet framåt. Eleverna är väldigt positiva till att vi agerar i frågan att det inte är ok att vara oschysst - det skapar tydlighet och stolthet. Jag är också tacksam över att skolan och banken i bygden kan samarbeta för att utveckla och

förändra. Som stöd på skolan finns även Kompisambassadörerna (KA). Det är elever som på uppdrag av elevrådet arbetar för att omvandla idéer till handling. Som exempel arbetar KA med nolltolerans mot ett oacceptabelt språkbruk. Här blir äldre elever förebilder för yngre elever, t ex genom att aktivera yngre på raster genom lek och rörelse. – KA skapades för att främja trygghet och visa nolltolerans mot kränkningar. Vi märker redan att det har blivit bättre, folk har blivit medvetna och tänker till innan de slänger ur sig ord som sårar, säger Anes Asic, förslagsledare i KA.

En trygg skola

Virserums Sparbank ser det som en självklarhet att stötta Friends arbete på Prolympia. – Det är lättare och stötta och laga en ung än en vuxen individ som är trasig. Här kan vi ge direkt stöd till bygdens barn och ungdomar och skapa en tryggare skola, säger Maija Hjelm. ✦

Josefin Zeilon, Nova Nilsson, Johanna Nilsson, Anes Asic, Tuva Swierenga, Ida Hemmingsson och Ida Lipic förebygger mobbning på Prolympia.


Nya ansikten på Bygdens bank Under året har två nya ansikten dykt upp hos oss; Katarina Nordström och Anita Folkesson. Båda med många års erfarenhet inom bankvärlden och med ett stort engagemang för privatkundernas ekonomioch försäkringsfrågor.  ANITA FOLKESSON, privatrådgivare

 KATARINA NORDSTRÖM, privatrådgivare och kundmottagare

Anita Folkesson började som privatrådgivare i mitten av februari. Hon har arbetat på Swedbank i Vetlanda i 35 år. Nyfikenhet att prova något nytt fick henne att söka sig till Virserum. Att möta kunder är det som hon tycker är roligast. – Att få träffa kunder och få vara med i både med- och motgång är det bästa med det här jobbet. Alla kunder har så olika behov och har så olika situationer, vilket gör yrket intressant hela tiden, säger Anita. Kärleken tog henne till Sverige och Kvillsfors. Här har hon skapat en stor familj med man, fyra barn och fem barnbarn. Det är med familjen hon tankar energi. – Det är roligt att vara en stor familj, det händer något hela tiden, säger Anita. Anita har även en förkärlek för bibliotek, tycker om att läsa och gör det mycket i perioder. Vilket är ditt bästa tips till bankens kunder? – Kom in och prata med oss! Hör av dig vad som än händer. Kom igång med ett sparande, beroende på plånbok. Vad är guldkant för dig? – Att göra något oväntat som man inte brukar göra i vardagen. ✦

Katarina Nordström började som privatrådgivare och kundmottagare i april. Hon har arbetat på storbank i närmare trettio år, dels i Stockholm och senare på bank i Åseda och Vetlanda. Katarina brinner för att hjälpa privatkunderna. – Jag har arbetat större delen av mitt liv inom bank. Jag älskar kundkontakten, det personliga mötet och att få ge individuella råd till var och en, säger Katarina. Hon är född och uppvuxen i Stockholm men bodde under unga år en tid i Hultsfred. Återvände så småningom till huvudstaden men längtade tillbaka till Småland när hon själv hade bildat familj. Flyttlasset gick därför till det lilla samhället Nye när de egna barnen var små. En flytt hon aldrig har ångrat. Här har hästintresset kunnat utvecklas, ett intresse hon delat med sina idag vuxna döttrar. – Jag tar gärna en sväng i skogen med hästen och kopplar av när jag är i stallet. Annars älskar jag musik och musikquizz och läser en del. Vilket är ditt bästa tips till bankens kunder? – Tänk på din trygghet och se över dina trygghetsförsäkringar innan någonting händer. Det finns bra lösningar vid exempelvis arbetslöshet, sjukdom eller när någon avlider. Vad är guldkant för dig? – En weekendresa till någon storstad. ✦

Personalen i fokus 1 Vilket är ditt bästa tips till bankens kunder? 2 Vad är guldkant för dig?

Ingela Larsson rådgivare och kassa/ kundtjänst Har arbetat på banken sedan 1992, och har arbetat på bank i princip hela sitt yrkesverksamma liv. Uppvuxen i Järnforsen, nu bosatt i Virserum. – Det bästa med mitt jobb är att möta alla kunder och att ingen dag är den andra lik. I min vardag på banken hjälper jag till med det mesta vad gäller vardagsfrågor: banktjänster via telefon och dator, sparande, lån, försäkring och placeringar. Jag har möjlighet att göra skillnad och hjälpa kunderna. Just mötet med kunderna, i både oplanerade och planerade besök, gör att jag trivs så bra på Virserums Sparbank. 1 Ha en budget och ett långsiktigt sparande för din trygghets skull.

Förädlat trä i modern anläggning

2 Umgås med nära och kära.

– En bra produkt, nöjda kunder och engagerad personal är hemligheten bakom vår framgång, säger bröderna Lagergren på Kurt Lagergrens Trävaru AB i Mörlunda.

D

et var pappa Kurt som grundade bolaget Kurt Lagergrens Trävaru AB år 1954. Rötterna finns dock sedan 30-talet då farfar startade ett ambulerande sågverk. För bröderna Sven och Anders var det en självklarhet att börja jobba i familjeföretaget. Nu arbetar även Anders son Rikard som råvaruinköpare i verksamheten. (Barnbarnet Nils framtidsplaner är i nuläget något oklara.) TAGS Idag har företaget 15 anställda och en omFÖRE sättning på närmare 100 miljoner. En snart KUND 65-årig resa som gått från sågade trävaror till Sven, Anders, Nils och Rikard Lagergren arbetar alla inom familjeföretaget förädlade och färdiga produkter. Kurt Lagergrens Trävaru AB. – Den röda tråden sedan tio år tillbaka är förädling av furuprodukter mot svensk byggvaruhandel. – Vi har en bra och lojal personal som vi har – Det är intressant att ha med er att göra, ni arVimmerbyfuran är vida känd för att vara av bra gett stort ansvar till. De har inspirerats, fått stor betar effektivt och vill framåt – något som vi på kvalitet, säger Sven Lagergren. kunskap och sätter alltid våra kunder främst, säger banken uppskattar. Anders Lagergren.

Ny teknik och lojal personal

Företaget har legat i framkant vad gäller ny teknik och är idag en av Sveriges modernaste anläggningar. År 2014 togs en helt ny såglinje i bruk. Det för att möta marknadens konkurrens och skapa högre effektivitet i produktionen. En produktion som är helt kundstyrd, har en helautomatisk tryckimpregneringsprocess och uppfyller alla högt ställda miljökrav. Även personalen har en stor del av företagets utveckling.

Nyckeln till framgång

I samband med inköp av den nya såglinjen blev företaget kund hos Virserums Sparbank. – Det gäller att utveckla maskiner och medarbetare, ett stillestånd är en tillbakagång. Det är ett väldigt stöd att ha en affärsinriktad bank att jobba med och det känner vi att vi har. Nyckeln till framgång är samarbete, säger Sven. Att samarbetet fungerar väl understryker Johan Ekelund, företagsrådgivare.

Ett framtidsmaterial

Även goda relationer med skogs- och markägarna är förutsättningen för tillgång till bra råvara. Rikard Lagergren är den som kommer ut för ett personligt möte och värderar din skog. – Vi vill vara det lokala valet som plockar ut den högsta lönsamheten i markägarens skogsbruk. Vi är duktiga på att hitta värdena som ökar värdet för dig som markägare. Trä är ett framtidsmaterial, ett smart klimatval och med en stor efterfrågan på marknaden. ✦

Lena Petersson kassa och kundtjänst Har arbetat på banken i snart tre år. Arbetat inom flera olika branscher inom serviceyrket men med bank som den röda tråden. Bor i Järnforsen. – Mitt arbete består i att betjäna kunder med vardagsärenden i huvudsak från kassan. Roligast med mitt arbete är kundkontakten, att ibland få ge det lilla extra. 1 Försök spara lite även om det är tufft ekonomiskt. Hitta ett månadsbelopp som du kan låta växa utan att du rör det. Även en hundralapp i månaden blir mycket med tiden. 2 Kan vara små saker; ett skönt bad med något gott i handen en fredag kväll. Hitta kantareller en fin höstdag. Solstolen en solig dag. Virserums Sparbank

7


Banken i topp När Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mäter kundnöjdhet placerar sig Virserums Sparbank på fjärde plats bland landets Sparbanker. Ett resultat som har getts av både nöjda privat- och företagskunder.

D

et har varit ett framgångsår för Virserums Sparbank, i våras utsågs banken till landets mest solida bank och när SKI presenterade 2018 års kundnöjdhet var index högt på både privat- och företagssidan.

Självklart är vi jätteglada över att våra kunder ger oss så fint betyg, säger Gunnel Olsson Örbäck, VD. Vi försöker få varje kund, i varje möte, att känna att vi är uppriktigt intresserade av vad han eller hon har för ärende. Vi försöker utifrån det hitta bra förslag och lösningar på vilket ärende än kunden kan tänkas ha.

Det är också ett index som räcker till en förstaplats över landets nöjdaste företagskunder och en tredjeplats efter Länsförsäkringar bank och Handelsbanken vad gäller privatkunder. Nyckeln kring service är att ge kunderna det de behöver och det ser vi i mätningen att Sparbankerna verkar göra, säger Kristine Nordström, SKI.

Nöjda kunder

Vad är ert framgångsrecept?

I undersökningen, som SKI har sammanställt, besvaras ett hundratal olika frågor kring kundnöjdhet vad gäller tjänster och utbud. Virserums Sparbank får ett index på 78,9 bland företagskunderna och 81,8 på privatsidan. Sparbankerna som helhet har ett snitt på 73,2 respektive 72,2.

– Vi bryr oss om våra kunder! Vi vill, så långt vi bara kan, möta upp kunden i hans och hennes behov av bankaffärer oavsett om det gäller rådgivning kring sparade pengar (små eller stora summor), krediter eller andra tjänster för att göra vardagen så enkel som möjligt. Jag tror också att

när kunderna får säga sitt de allra flesta kunder upplever att vi finns här när de vill ha en ”riktig” kontakt, öga-mot-öga eller via telefon. I årets SKI-undersökning gjordes även en särskild fördjupning i ämnet samhällsansvar. De aktörer som lyckades bäst är Sparbankerna som finns runt om i landet. Det är klart att när det är en del av affärsidén att bidra till sitt närområde så gör det skillnad. Samhällsansvar blir helt enkelt en prioriterad fråga för både medarbetare och kund när det är en så naturlig det av verksamheten som den är för Sparbankerna, säger Kristine Nordström, SKI. Något som stämmer väl in på Virserums Sparbank. Bygdens bank. ✦

Våra direktnummer VD Gunnel Olsson Örbäck 0495-311 15 Privat Ingela Larsson 0495-311 06 Lena Pettersson 0495-311 05 Katarina Nordström 0495-311 04 Åsa Pettersson 0495-311 07 Anita Folkesson 0495- 311 12

Det visste du inte om mig!

Företag Johan Ekelund 0495-311 02 Helena Ljungberg 0495-311 09 Jennie Gustafsson 0495-311 01 Administration/Marknad Maija Hjelm Linda Arvidsson Martina Kjell

0495-311 13 0495-311 11 0495-311 08

Oberoende kontrollfunktioner Henrik Jansson 0495-311 10 Nils Rydenfalk 0495- 311 00

Gunnel Olsson Örbäck, VD Bakar gärna mitt eget bröd

Öppet dygnet runt Spärra kort 08-411 10 11 Privat Kundcenter

0771-22 11 22

Anita Folkesson, privatrådgivare

Företag Kundcenter

0771-33 44 33

Älskar långa skogspromenader.

Digital support 0771-97 75 12

Henrik Jansson, riskkontroll och complianceansvarig

Våra öppettider Måndag – Fredag kl. 9.30–15.00 Torsdag även kvällsöppet kl. 16.00–17.30

Gillar att laga god mat.

Virserums Sparbank Storgatan 8 570 80 VIRSERUM Växeln: 0495-311 00 E-post: banken@virserumssparbank.se Clearingnummer: 8405-3 Bankgironummer: 981-4054

Att fylla grytan med vilt från skogen!

Klipp ur och spara! 8 Virserums Sparbank

Johan Ekelund, företagsrådgivare

Ingela Larsson, rådgivare och kassa/kundtjänst

Nils Rydenfalk, Compliance

Har tagit danslektion för Tony Irving.

Löptränar gärna. Jennie Gustafsson, rådgivare och kassa/kundtjänst Är en klippa på TVserier och filmfrågor i frågesporter. Helena Ljungberg, företagsrådgivare Jag har jobbat som journalist.

Åsa Pettersson, privatrådgivare Min största last är lösgodis i alla dess former!

Lena Pettersson, kassa och kundtjänst Experimenterar gärna med recept. Läser flera och tar det man har eller låter vettigt.

Maija Hjelm, privatrådgivare

Katarina Nordström, privatrådgivare och Har 6 st hundar hemma kundmottagare av rasen tibetansk Tycker det är jättekul mastiff. med musik-quizz. Martina Kjell, redovisning och rapportering Har alltid en ljudbok på gång.

Linda Arvidsson, ekonomichef Har genomfört ICA-Klassikern som är en lättare ”Svensk Klassiker”.

EN ANNONSBILAGA PRODUCERAD AV FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN PÅ VIMMERBY TIDNING. Stångåg. 46, 598 80 Vimmerby • Tel: 0492-16 000 Projektledning & grafisk form: Kreativa gruppen, Vimmerby Tidning – en del av Öst Media AB Text: Jenialt grafisk form och ord AB Foto: Örjan Karlsson, Jennie Larsson (om inget annat anges) Tryck: V-TAB

Profile for NTM Digital Produktion

Bygdens bank  

En informationstidning från Virserums Sparbank. Tidningen är producerad av Vimmerby Tidnings försäljningsavdelning.

Bygdens bank  

En informationstidning från Virserums Sparbank. Tidningen är producerad av Vimmerby Tidnings försäljningsavdelning.

Profile for digprod