__MAIN_TEXT__

Page 1

2018

Officiell programtidning för

Almedalsveckan Välkommen VÄRLDE Ntill STÖRSTAS demokrati MÖTE SPL ska ATS

Länge leve demokratin! 2018 firar den allmänna rösträtten 100 år och Almedalen 50 år. Almedalen handlar om att ge den formella demokratin innehåll. Som jag ser det är dess mission att ge demokratin livsluft – genom levande debatter där uppfattningar får brytas i möten mellan väljare och valda. Joakim Palme

HÄR HITTAR DU: Över 4 000 programpunkter // Ledare // Kartor // Reportage


Vi fortsätter elektrifiera Sverige. GÜr din politiker det?


Framtiden är elektrisk. Och Sverige är inne på samma linje. Våra laddbara bilar har blivit en succé och just nu bygger vi om våra fabriker för nästa generation elbilar. Snart kommer en rad olika modeller utvecklade enligt vår mission att demokratisera innovationer så att de kommer fler till godo – bilar som inte byggs för miljonärer utan för alla de miljoner som vill köra elektriskt. De har lång räckvidd, alla säkerhets- och assistanssystem du behöver och ett fördelaktigt pris. Volkswagens globala mål för 2025 är att 25 procent av de bilar vi säljer ska vara helt eldrivna. I det av tradition framåtblickande Sverige är intresset för eldrift stort, och med rätt stöd från våra politiker tror vi att andelen laddbara bilar på svenska vägar har chansen att bli ännu högre. Det teknikskifte vi nu upplever behöver en infrastruktur som möter kraven från alla bilister som vill köra laddbart. Förra året delade vi ut laddboxar till alla som köpte en laddbar Volkswagen. I år har staten tagit stafettpinnen vidare och ger bra bidrag till både privatpersoner och bostadsrättsföreningar som vill satsa på laddbart. De som väljer en laddbar tjänstebil uppmuntras också ekonomiskt. Nästa uppgift är att kraftigt öka möjligheterna för alla att kunna ladda sin bil runt om i Sverige. Vi litar nu på att våra politiker jobbar för det. Och de kan lita på att vi tar fram laddbara bilar till alla som behöver. Alla som ännu inte själv provkört framtiden är välkomna till oss för att uppleva en ny känsla. Den är precis som framtiden, elektrisk. Träffa oss här i Almedalen där du kan se konceptbilen BUDD-e och läs mer om den spännande utvecklingen på volkswagen.se


LEDARE

2

Vi värnar om genuina möten och öppna samtal E

tt halvt sekel har gått sedan det första Almedalstalet. Sedan dess har Almedalen utvecklats till att bli navet i det politiska samtalet i Sverige och det unika fenomenet har dessutom inspirerat till liknande demokrativeckor i många andra länder. I år sätter vi guldkant på veckan och firar 50-åringen! I Almedalsveckans officiella Instagram- och Facebookkonton har du kunnat följa nedräkningen och varje dag har ett Almedalsår presenterats, vilka utspel och snackisar som varit. Vi lever i en tid där skepticism och förakt mot etablissemang och olika typer av makt växer. Det i samma takt som riktiga och genuina möten mellan människor blir färre. Samtidigt ser vi en utveckling i världen, i Europa och delvis också i Sverige, där krafter vill se mindre samarbete och mer ensam är stark. Riskerna med det är uppenbara. Då är det avgörande att vi tydligt arbetar för det andra – för öppenhet, för mer samverkan. Nästa generation har rätt att förvänta sig det av oss. Därför är Almedalsveckan, och liknande initiativ, extra viktiga i den tid som är nu. Vi behöver mötas, samtala på riktigt, debattera, vrida och vända och det i öppna rum. Precis det som Almedalsveckan handlar om! De många mötena – ofta spontana eller rent slumpmässiga – mellan människor med olika bakgrund, yrkesroller

och politiska ståndpunkter är själva kärnan i Almedalsveckan. Hur olika vi än tycker i olika sakfrågor förenas vi av vårt samhällsengagemang och att vi alla brinner för demokratin och det öppna samhället. Just det behövs just nu!

Meit Fohlin Regionstyrelsens ordförande Region Gotland

Vi på Gotland arbetar gemensamt för att stärka och utveckla Almedalsveckan. Det finns ingen likvärdig demokratisk arena som Almedalsveckan. Samtidigt måste vi tillsammans ta tillbaka och stärka det politiska samtalets plats under veckan. Visionen är att både ge plats för fler och långsiktigt säkra Almedalsveckan också som arena för folkrörelser.

Gotland har ju blivit utpekad av regeringen i det att gå före till ett helt förnybart energisystem. I linje med det tar vi i år första steget mot ett fossilfritt Almedalen! Vårt mål är att Almedalsveckan om tio år ska vara helt fossilfritt. Vi kommer manifestera detta nya steg i år och ni kommer kunna följa arbetet framgent! Till Gotland De många mötena – ofta hoppas vi på fossilfritt flyg väldigt snart spontana eller rent slump– Almedalsveckan kan vara en bra start mässiga – mellan människor med för det!

olika bakgrund, yrkesroller och politiska ståndpunkter är själva kärnan i Almedalsveckan.

Varmt välkomna till Almedalsveckan! Vi ses i vimlet!


XXXDAG X juli

HUVUDARRANGÖRER

Almedalsveckan 2018 – 50 år i demokratins tjänst Välkommen till Almedalsveckan, världens största demokratisk mötesplats för samhällsfrågor. Du håller just nu i årets officiella program med över 4 100 evenemang, kostnadsfria och öppna för alla. Det officiella programmet finns också digitalt på:

>> program.almedalsveckan.info >> Appen Almedalen Just Nu I appen kan du skapa ditt personliga program.

Programmet skapas av närmare 2 000 medarrangörer. Utan deras insats – inget program. Tack alla som bidrar!

Träffpunkt Gotland på Donners plats Du kan fråga om Almedalsveckan, Region Gotland som arbetsgivare och hur det är att bo på Gotland. Du kan också träffa öns ledande politiker, de finns på plats måndag till fredag mellan klockan 11.30 och 13.00.

Region Gotland

Almedalsveckan, Region Gotland

Visborgsallén 19 621 81 Visby www.gotland.se

Telefon 0498-26 93 10 E-post almedalsveckan@gotland.se www.almedalsveckan.info

Partiledarna talar från Almedalens scen Söndag 1 juli kl 19.00 Ulf Kristersson (M) Måndag 2 juli kl 19.00 Jonas Sjöstedt (V) Tisdag 3 juli kl 19.00 Jan Björklund (L) Onsdag 4 juli kl 19.00 Annie Lööf (C) Torsdag 5 juli kl 19.00 Stefan Löfven (S) Fredag 6 juli kl 19.00 Ebba Busch Thor (KD) Lördag 7 juli kl 19.00 Jimmie Åkesson (SD) Söndag 8 juli kl 12.00 Isabella Lövin (MP)

Välkommen att fira Almedalsveckan 50 år Söndagen 1 juli klockan 14.30 firar vi vår 50-åring med tal och underhållning från Almedalsscenen. Några av invigningstalarna är demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Joakim Palme. Programmet i sin helhet hittar du på almedalsveckan.info Se bakåt och sikta framåt! 50 år i demokratins tjänst – hur har det sett ut genom tiderna? Lär dig mer på vår utställning i Almedalen eller på webben almedalsveckan50ar.se

3


VÄLKOMMEN SÖNDAG 1 juli HIT

4

Symbolförklaringar

MILJÖDIPLOMERAD

TELESLINGA FINNS

SYNTOLKNING

WEBBSÄNDNING

HETA STOLEN

Evenemanget syntolkas.

TRÄFFPUNKT

ALLERGIHÄNSYN Inga starka dofter, allergiframkallande födoämnen, växter eller material.

TOALETT TILLGÄNGLIG FÖR RULLSTOL Dörr minst 80 cm bred, om tröskel maximalt 2,5 cm hög.

TECKENSPRÅKSTOLKNING Teckenspråkskunnig person, teckenspråksversion eller teknisk utrustning som ger samma funktion finns.

ENTRÉ OCH LOKAL TILLGÄNGLIG FÖR RULLSTOL Entré har inte trappa eller har ramp med lutning maximalt 1:12. Om tröskel, maximalt 2,5 cm hög. Om dörr, minst 80 cm bred.

På en träffpunkt kan du under informella former diskutera olika samhällsfrågor med till exempel en politiker, en expert eller någon annan med ett brinnande intresse. Här har du chansen att ställa frågor, få svar och kanske möjligheter till nya insikter. Med hjälp av adressen och kartkoden hittar du dit. För mer information om arrangörernas hjärtefrågor och tider se sidorna 352-359.

Jubileum med förväntningar D

et är valår. Den viktigaste grundrösträtt för män och kvinnor så måste bulten i vårt demokratiska svaret på frågorna ovan vara ja! samhälle. Vi har rätt att rösDe senaste åren har säkerheten ta fram de partier och de politiker kring Almedalen stärkts. Lite mer som vi vill ska styra vårt land de för varje gång. kommande fyra åren. Det är i sig Vi ser trafikhinder och en panog för att höja förväntningarna trullerande bevakning som var på årets Almedalsvecka. otänkbar för säg tio år sedan. Men visst måste det också Någonstans gnager det lite innebära några oväntade att det ska behöva vara så. utspel, visst måste partiernas Å andra sidan ska vi vara kamp om uppmärksamhet tacksamma, det innebär hårdna och visst måste vi ju faktiskt att vi kan fortsom besökare kunna vänta sätta röra oss ganska fritt oss något utöver det tillsammans med våra vanliga? makthavare i den vackra Om vi adderar att veckinnerstaden även en Printchef Gotlands Media an fyller 50 år och att vecka som den här. Ansvarig utgivare vi firar hundra år med lika Även detta jubileumsår Almedalen Just nu

Ulrica Fransson

är det vi på Gotlands Media som har uppdraget att leverera veckans officiella program i både tidning och app, under namnet Almedalen Just Nu. Gotlands Media och Almedalen Just Nu hittar ni på Cramérgatan, mitt emot Uppsala universitet, Campus Gotland. Där blir det intervjuer med partiledare och andra intressanta personer. I år visas dessutom en jubileumsutställning med bilder från boken ”Almedalen- talarstolen är din” av fotografen Kalle Melander. Välkommen dit, men framför allt välkommen till en 50-årsjubilerande och spännande Almedalsvecka valåret 2018!

Almedalen Just Nu

Gotlands Media AB

Webbsida:

Ansvarig utgivare

Projektledare

Layout

Apputveckling

Tryck

Almedalsveckans

Box 1284

www.gotlandsmedia.se

Ulrica Fransson

Jonas Bornmarker

Fredrik Magnusson

Teknomedia

Sörmlands Printing

officiella program-

621 23 Visby

printchef

jonas.bornmarker

fredrik.magnusson

i Norrköping

Solutions AB

tidning och app,

Besöksadress:

Gotlands Media

@gotlandsmedia

@gotlandsmedia.se

www.teknomedia.se

i samarbete med

Visborgsallén 39–41

ulrica.fransson

Region Gotland, värd

Telefon:

@gotlandsmedia.se

för Almedalsveckan

0498-20 25 50

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

info@teknomedia.se


5 SÖNDAG 1 juli

Foto: Håkan Elofsson


6

REPORTAGE SÖNDAG 1 juli Det viktigaste i rollen som dokumentärfotograf är närvaron, att vara med i ögonblicket. Lagom till Almedalsveckans 50-årsjubileum kommer den gotländska fotografen Karl Melanders debutbok ut med titeln ”Almedalen – talarstolen är din”. Sedan tidigt 1980-tal har han följt politiker på spelplatsen och fångat ögonblick som gjort avtryck i den pågående berättelsen om svensk politik.

1983 Olof Palme håller tal i Almedalen, den tradition som han själv startat 15 år tidigare och som nu firar 50-årsjubileum. (uppe till vänster)

1987 Vid Kallbadhuset i Visby sitter Vpk:s partisekreterare Bo Hammar och läser Dagens Nyheter. Lars Werner och Jan-Erik Eriksson frågar vad som står på tidningens debattsida. (nere till vänster)

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

2006 På seminariet ”Arbete och välfärd i en global värld” visade Nya Moderaterna upp sin nya klädstil. På bilden syns Lars Leijonborg (FP), Ulrica Schenström, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, Lena Smedsaas (TV4) och Göran Hägglund (KD). (uppe till höger)

1983 Socialdemokraternas ekonomiska seminarium med Handelsbankens chefsekonom Rudolf Jalakas, som ansågs vara en av de bästa konjunkturbedömarna. Här med vice statsminister Ingvar Carlsson och finansminister Kjell-Olof Feldt. (nere till höger)


REPORTAGE SÖNDAG 1 juli

Jubileumsfirande och boksläpp

7


8

REPORTAGE SÖNDAG 1 juli

2018 Karl Melander. (uppe till vänster)

1992 Miljöpartiet med språkrören Birger Schlaug och Marianne Samuelsson har torgmöte vid Donners Plats. (nere till vänster)

Karl Melander har jobbat på landets stora kvälls- och morgontidningar, på lokalpress och på teve, men det här är första gången som han ger ut en bok. – Jag vaknade en morgon i höstas och tänkte: ”Man kanske skulle göra en bok”. Jag har bevakat Almedalsveckan för olika uppdragsgivare under 38 år, och har en rejäl samling av historiska ögonblick, berättar han. Bilderna i boken har tidigare varit publicerade i Gotlands Tidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Sydsvenska Dagbladet, och sökandet i olika arkiv har varit en tidskrävande del av arbetet. – Jag visste att om jag hade bra bilder på Olof Palme skulle jag kunna förverkliga bokidén, säger han. – Bilderna som jag tog 1983 för DN, där jag var vikarie på den tiden, var så mycket bättre än jag trodde att de skulle vara. Dessa bilder blev min utgångspunkt. I förordet till boken skriver han om sin förebild Sven-Erik Sjöberg, bildjournalist på Dagens Nyheter under många år. När de satt bredvid varandra i presscentret under en Almedalsvecka, frågade Karl Melander honom hur han tänkte när han valde ut sina bilder. – Han svarade: ”Kroppsspråket! Hur människor rör sig i förhållande till varandra avslöjar så tydligt vad de egentligen menar, fast de oftast sedan säger något helt annat.” Karl beskriver det som något som växt fram som en kunskap genom åren som fotograf – konsten att läsa det outtalade, det tysta Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

2006 Centerledaren Maud Olofsson på stranden vid den algblommande Östersjön. (uppe till höger)

2010 Lisbet Palme. (nere till höger)

språket som förmedlar känslor genom blickar och gester. – Först tänker man inte på det, det är som en intuition, sen kan man lära sig hur folk rör sig. Det är viktigt, inte minst för att kroppsspråket är internationellt, säger han. Skribenterna i boken är politiska journalister som han jobbat med i olika sammanhang. De har fått associera fritt utan några riktlinjer och återgett sina personliga minnen och erfarenheter av Almedalsveckan i korta kärnfulla texter. – Jag tycker att den här friheten är grunden i ett bra berättande. Om du styr för mycket får du något som du tror att du vill ha, men om du låter andra få skriva utifrån sig själva får du något som vidgar vyerna, säger Karl Melander, som skrivit bildtexterna själv. – För att få bildtexterna rätt i tiden har jag gått in i tidningarnas arkiv och läst vad de pratade om den specifika dagen då bilden togs. Då märker man att ämnen som vi pratar om nu, som till exempel jämställdhet och rasism, är något som vi pratat om länge, säger han och tillägger: – Många av bildtexterna är citat ur olika tal, som blir ännu mer intressanta sedda i dagens ljus. Boken handlar förstås om veckans förändring genom åren. Från Palmes improviserade tal från ett lastbilsflak vid Kruttornet i norra änden av Almedalen till dagens mångfald av uttryck, seminarier och mingel, där andra aktörer än de politiska partierna dominerar.


REPORTAGE SÖNDAG 1 juli

2017 Aftonbladet hade Robert Aschberg, men det räckte inte för att vinna 2017 års DJ Battle. Stefan Löfven hade förbjudit sina ministrar att delta, vilket kan ha bidragit till att Alliansen vann kvällens huvudmatch.

För bara ett decennium sedan hade Almedalsveckan 5 000 besökare och knappt 500 programpunkter. Förra året arrangerades över 4 000 evenemang av nästan 2 000 olika organisationer och drygt 40 000 personer besökte veckan. – När jag var vikarie på Expressen 1985 fick jag följa med Palme under någon månad. Han var faktiskt min första kritiker och sa saker som: ”Kalle, det där tyckte jag var bra, men måste du ha med det här?” Han var en fascinerande människa som förhöll sig till alla runt omkring honom. På den tiden skrev politikerna ofta sina tal i Almedalen själva, och orden kom mer direkt från hjärtat. De hade en papperslapp med några stödord och talade annars fritt utan att tänka så mycket på ett strategiskt innehåll, berättar han. Året var 1968 då sommargotlänningen och den blivande statsministern Olof Palme blev ombedd att hålla ett litet anförande för de lokala partivännerna. Under de första åren var han den ende som talade i Almedalen och han förstod värdet och effekten av att mitt under sommarens nyhetstorka kunna leverera politiska utspel som belönades med utrymme i media. Andra politiker började resa till Visby och under den senare delen av 1970-talet var alla riksdagspartier representerade i Almedalen. Karl Melander besökte Almedalsveckan första gången som 23-åring 1981. – Lisbet Palme är en person som varit med hela tiden, allt sedan det började. Varje år som jag har varit i Almedalen har hon

också varit där och lyssnat på talen. På så sätt har hon varit det sammanhållande kittet som fört traditionen vidare. Om man ska rangordna spelarna i Almedalen, är hon kanske den viktigaste i mina ögon, länken mellan då och nu, säger han. I urvalet har han försökt hitta bilder där personerna har olika roller, från att de är i bakgrunden till att de seglar in i förgrunden med stora visioner – och vidare till när de stiger av den politiska arenan. Karl Melander tänker sig Almedalen som ett politiskt stafettlopp, där det ständigt dyker upp nya pigga löpare som är villiga att ta över. – I sökandet efter ögonblick som gett avtryck i svensk politik har innehållet i bilden varit viktigare än uttrycket för mig i den här boken, att jag fått med rätt personer på rätt plats vid rätt tillfälle. Hans arbetssätt har varit att ta ett steg bakåt och flera bilder i boken visar politiker omgivna av andra fotografer. – Många av bilderna har jag tagit med ett visst avstånd för att få med det som sker runt omkring, och inte begränsa bilden till ”politiker i talarstol”. Det kan vara tidsdokument som till exempel plakat med slagord eller talande blickar från människor i publiken. Jag har velat fånga även det som sker mellan talen och debatterna, bakom scenen och i olika miljöer kring spelplatsen. TEXT: MARIA MOLIN BILD PÅ KARL MELANDER: MARIA MOLIN ÖVRIGA BILDER (FRÅN BOKEN): KARL MELANDER

9


SÖNDAG 1 juli

10

SÖNDAG

Övriga

1 JULI

● Direktsänd intervju med Ulf Kristersson Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: P1-Morgon, Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson intervjuas på Moderaternas dag i Almedalen inför publik och direktsänds i P1-morgon. Medverkande: Katherine Zimmerman, Programledare, Sveriges Radio. Ulf Kristersson, Partiledare, Moderaterna. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51701

Dagens parti: Moderaterna

1239

● Dagens partiledare Ulf Kristersson (M) om kvällens tal och partiets politik

● Ulf Kristersson talar i Almedalen Tid: 19:00–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Moderaterna Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson håller sitt partiledartal klockan 19.00. Medverkande: Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, Moderaterna. Kontakt: Filip Solsjö, Moderaterna, 0725-869016, https://moderaterna.se/ Id: 51206

61725349

Tid: 09:45–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: Möt dagens huvudperson, Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna, i en direktsänd intervju inför partiets dag i Almedalen Medverkande: Ulf Kristersson, Partiledare, Moderaterna. Thomas Ritter, Programledare, TV4. Kontakt: Anna Maxe, TV4, 070-9491883, http://www.tv4.se Id: 50553

124

● Hur blockkedjan kan bidra till ett mer transparent och öppet samhällsklimat

Riksdagspartierna ● En ekonomi för alla - inte bara för några få Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Ekonomi Plats: Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1 Karta: K6 Beskrivning: Vi lever i en värld där de 8 rikaste personerna äger mer än halva jordens befolkning. Vi lever i ett Sverige där den rikaste procenten har dubblerat sin förmögenhetsandel samtidigt som fattigdomen ökar både bland pensionärer och barnfamiljer. Hur skapar vi en ekonomi för alla - inte bara några få? Medverkande: Ulla Andersson, Ekonomiskpolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson, projektansvarig, Vänsterpartiet, 0703-382539, asa.mattsson@vansterpartiet.se, http://www.vansterpartiet.se Id: 52879

12

Tid: 09:45–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Accenture Interactive, Fjord Ämne: Digitalisering Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: I dagens samhälle ställer kunder nya krav på företag – det räcker inte att leverera bra produkter eller tjänster – det måste finnas ett samhällsansvar och en transparens kring de affärer företaget gör. Kan blockkedjan bidra till mer transparens? Medverkande: Daniel Freeman, managing Director, Fjord Nordics. Per Westin, digital transformation senior manager, Accenture Interactive. Mattias Asplund, product creation director, Fjord. Kontakt: Linda Werklund, Accenture, 0730-513235, https://www.accenture.com/se-en/new-applied-now Id: 54263

● Vår politiske expert ger sin syn på Moderaternas strategi Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: Vilka utmaningar står dagens parti inför och hur ser deras strategi ut för att vinna väljarnas röst? Vår politiske expert svarar och förklarar! Dessutom tar han tempen på dagens höjdpunkter. Medverkande: Marcus Oscarsson, Vår politiska expert, TV4. Thomas Ritter, Programledare, TV4. Kontakt: Anna Maxe, TV4, 070-9491883, http://www.tv4.se Id: 50579

124

● Har landstingen gjort sitt? Tid: 16:30–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kristdemokraterna Ämne: Vård och omsorg Plats: Kronstallgränd 4 Karta: K11 Beskrivning: Hälsooch sjukvården förändras ständigt i takt med vetenskap och beprövad erfarenhet men organisationsformen landstinget med 156 på år nacken består! Är det dags att avveckla landstingen och byta från 21 landsting till staten? Leder en förändrad styrning av hälso-och sjukvården till bättre kvalitet? Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, Partisekreterare, Kristdemokraterna. Heidi Stensmyren, Ordförande, Läkarförbundet. Cecilia Winberg, Vice ordförande, Fysioterapeuterna. Emma Henriksson, ordf i Socialutskottet i Riksdagen, Kristdemokraterna. Sara Lei, Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Kontakt: Håkan Stålbert, Organisationssekreterare, Kristdemokraterna, 0720-704162, hakan.stalbert @kristdemokraterna.se, http://www.kristdemokraterna.se Id: 55003

123

● Med solen i tanken! Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rexel Sverige AB Ämne: Energi Plats: Skeppsbron, H120 Karta: H8 Beskrivning: Kan vi med hjälp av solenergi möta fastigheters ökade energibehov för laddning av elfordon? Antalet elfordon växer snabbt och behovet av lättillgängliga laddplatser likaså. Kan vi ta solen till hjälp vid laddning? Medverkande: Peter Litzén, Solenergi/specialist, Rexel Sverige. Niclas von Schrenk, Laddsystem/specialist, Rexel Sverige. Kontakt: Anita Jansson, Rexel Sverige, 0703-875218, anita.jansson@rexel.se, http://www.klokel.se Id: 49945

1239

● What’s Left and Who’s Right - kan välfärden förbättras bäst med högerns eller vänsterns idéer? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tankesmedjan Tiden, Timbro Ämne: Vård och omsorg Plats: Korsgatan 6, Hotell Stenugnen Karta: I9 Beskrivning: Var går de ideologiska skiljelinjerna i synen på framtidens välfärd? Och vilka är de bästa höger- och vänsterargumenten i valets stora välfärdsfrågor: vinstfrågan, sjukvården, socialförsäkringarna och skolan? Medverkande: Viktor Barth-Kron, Moderator, DN. Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro. Johan Ingerö, Programansvarig välfärd, Timbro. Daniel Färm, Chef, Tankesmedjan Tiden. Elin Ylvasdotter, Skribent och debattör, Tankesmedjan Tiden. Kontakt: Elin Ylvasdotter, Tankesmedjan Tiden, 0760-064715, Id: 55204

Dagens TR Ä F F P U N KT E R hittar du på SIDORNA 352-359

172

● 1.3 billion muslims do not have the freedom to change belief. Why? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free International Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Talarplats, Hamnplan Karta: G9 Beskrivning: In 12 countries conversion from Islam and blasphemy is criminalised and punishable by death and in 13 other countries it is criminalised and punishable by one or several of the following: jail sentence, torture, loss of child custody and marriage annulment. Medverkande: Mona Walter. Kamal Fahmi, Int. Executive Director, Set My People Free. Kontakt: Kamal Fahmi, International Excecutive Director, Set My People Free International, 0703-419766, smpftwm@ gmail.com, http://www.freedom2worship.org Id: 50092

239

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4


SÖNDAG 1 juli ● Repression eller rättvisa?

● Är friheten större innanför fängelsets

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Feministiskt initiativ Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Personer med olika funktionsvariationer upplever idag försämringar. LSS är en rättighetslagstiftning som är under starkt tryck. Ökar aviserade besparingar och regeländringar effektiviteten eller byts rättvisa mot repression? Är dagens skola likvärdig oavsett funktionalitet? Medverkande: Björn Häll Kellerman, Förbundet Unga Rörelsehindrade. Jonas Franksson, STIL. Gudrun Schyman, Samtalsledare och partiledare, Feministiskt initiativ. Elisabeth Wallenius, jurist, Funktionsrätt. Kontakt: Maria Svensson, Samordningsansvarig Almedalen 2018, Feministiskt initiativ, 0709-966226, maria.svensson@feministisktinitiativ.se, http://feministisktinitiativ.se Id: 52007

Tid: 12:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksorganisationen GAPF Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Vi diskuterar: * Hur ser förutsättningarna ut för kvinnor i Afghanistan? * Vad skulle krävas för att åstadkomma en bättre situation för kvinnorna? * Är burkan ett fängelse i sig? * Vad händer med ett samhälle där kvinnor tvingas leva i så stor ofrihet att ett liv i fängelse ter sig mer fritt? Medverkande: Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Sara Mohammad, Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF), 0704-411075, http://gapf.se Id: 52055

617249

● Intervju med Ulf Kristersson, Moderaterna Tid: 11:00–11:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TT Nyhetsbyrån Ämne: Partiets dag Plats: Cramérgatan, H331 Karta: H11 Beskrivning: Vi utgår från dagsaktuella ämnen som rör partiet och samhället i stort. Medverkande: Ulf Kristersson, Partiledare, Moderaterna. Kontakt: Sara Perers, Marknadschef, TT Nyhetsbyrån, 0739-030000, http://www.tt.se/almedalen Id: 51986

1289

● Legalisering av cannabis? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Advokatfirman De Basso Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Tage Cervins gata, H447 Karta: I13 Beskrivning: Bör cannabis legaliseras i Sverige? I så fall hur och på vilket sätt? Kontakt: Jeanne Sinclair, Advokatfirman De Basso, 0700-909403, jeanne.sinclair@advokatdebasso.se, http://www.advokatdebasso.se Id: 51624

238

● Från Nya Moderaterna till Moderat Classic - är det vägen till statsministerposten? Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens industri Ämne: Partiets dag Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Med ny partiledare och nygammal politik hägrar statsministerposten för Moderaterna. Men vilken politik får man egentligen med en röst på Moderaterna? Medverkande: Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna. Linda Öhrn, redaktör, Dagens industri. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@ di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 55022

284

murar än utanför för afghanska kvinnor?

2

● Vad har Vänsterpartiet för funktionshinderspolitiska ambitioner? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Funktionsrätt Sverige, Lika Unika Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan, H239 Karta: F9 Beskrivning: Var femte väljare har en egna funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Vad har partiet för ambitioner om de bildar regering efter valet? Utfrågning av partiföreträdare med försnack innan och analys efteråt. Medverkande: Ulla Andersson, Ekonomisk-politisk talesperson, Vänsterpartiet. Eva Hamilton, Utfrågare. Kontakt: Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige, 0704-807166, mikael.klein@funktionsratt.se, http://www.funktionsratt.se Id: 53223

61239

● Vilken omsorg visar vi varandra? Vilken vård och omsorg visar vi oss själva? Tid: 12:15–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: initiativ Samutveckling!, Initiatives of Change Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: Är det mer värt att tillfredsställa andras krav på en, än att ta hand om sig själv? Är det mer värt att stanna upp och möta sina rädslor, än att göra karriär och tjäna pengar? Att sluta tävla i vem som är duktigast och börja lyssna till varandras frågor, tankar och perspektiv. Vad är det väsentliga? Medverkande: Per Hörberg, samhällsbyggare, initiativ Samutveckling!. Rishabh Khanna, projektledare, IofC. Kontakt: Per Hörberg, Projektledare, Initiativ Samutveckling, 0704-888430, per.hrberg@samutveckling.se, http://se.iofc.se Id: 52117

239

● Är det möjligt att jobba med folkbildning i Europas sista diktatur? Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Gästrikebygden Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Studiecirkeln och den övriga folkbildningsverksamheten har gett människor möjlighet att påverka sin livssituation och samhället i stort. Är det möjligt att med folkbildningen påverka ett auktoritärt samhälle? Vilka är de största hoten mot folkbildningen i Sverige och i Belarus idag? Medverkande: Julia Mickiewicz, förbundssekreterare, ABF BY. Marina Kasperovich, Tolk. Lina Jäderberg, internationell sekreterare, ABF Gästrikebygden. Kontakt: Git Sundberg, ABF Gästrikebygden, 070-886 38 66, http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Gavleborg/ ABF-Gastrikebygden/ Id: 51186

Vad händer Just Nu?

239

● Systemskifte eller framtidstro Tid: 11:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LO, Landsorganisationen i Sverige Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: Konkurrens med sänkta löner, svag anställningstrygghet och sämre arbetsmiljö? Tillsammans med avsteg från partsmodellen innebär det ett betydande systemskifte på arbetsmarknaden. Eller ska vi inte fortsätta utveckla partsmodellen och fortsätta tro att trygghet framför oro skapar utveckling? Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande, LO. Kontakt: Ulrika Eskilsson, Landsorganisationen, 070-305 27 54, Id: 51914

1249

● Den 9 september är det val till EUs ministerråd – har du tänkt på det? Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Söndagen den 9 september väljer vi företrädare till de svenska politiska församlingarna. Men har du tänkt på att valet till Riksdagen också avgör vilka politiker som ska representera Sverige när viktiga frågor avgörs i EUs ministerråd? Vilken betydelse har EU-politiken i den svenska valrörelsen? Medverkande: Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker, Moderaterna. Marie Granlund, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Lars Ströman, Politisk redaktör och ledarskribent, Nerikes Allehanda. Kontakt: Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige, 0709989606, klas.jansson@ep.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 51345

172349

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

11

Ladda ner appen

en Almedal Just Nu och få full koll !

I appen finns hela programmet för Almedalsveckan, samt sökfunktioner, kartor och delningsfunktioner. Här planerar du dina aktiviteter för veckan och synkar med din kalender.

Officiell leverantör av programtidning och app


SÖNDAG 1 juli

12

● Tillgängligare sfi och modersmål – oavsett individuella förutsättningar och geografiskt läge Tid: 12:30–12:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H320 Karta: G10 Beskrivning: Sfi har enligt Svenska institutet två brister, individanpassning samt anknytning till vidare studier/arbetsliv. Kan fjärrundervisning motverka felen? Medverkande: Torvid Hafström, vd, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström, VD, Learnox-SFI, 0707-303096, https://www.learnox.se/start Id: 50822

7289

● Vad vill riksdagspartierna egentligen? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Syretidningarna Ämne: Demokrati Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Vart står riksdagspartierna i frågor om arbetslinjen, invandring, rasism, integritetsfrågor, droger, djurrätt, tillväxt, miljöfrågor, mm? Medverkande: Lennart Fernström, Chefredaktör, Syre. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52614

23849

● Efter Brexit – i vilket Europa vill vi leva? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Om ett knappt år är det val till Europaparlamentet. Debatten om EUs framtid blir en viktig del av valdebatten. Hur stor ska unionen vara i framtiden och vilka frågor ska den ägna sig åt? Vilka är de nya utmaningarna i en globaliserad värld? Vilka resurser behöver EU för att nå sina mål? Medverkande: Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker, Moderaterna. Marie Granlund, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Lena Mellin, Politisk kommentator och stf ansvarig utgivare, Aftonbladet. Kontakt: Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige, 0709989606, klas.jansson@ep.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 52599

172349 ● Så bryter vi segregationen

Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Södertälje kommun Ämne: Integration/mångfald Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Klyftorna i samhället ökar. Var du bor avgör i allt högre grad vilka möjligheter och utmaningar som formar ditt liv. Vilken politik krävs för att skapa likartade förutsättningar att lyckas inom skolan, arbetsmarknaden och boendet. Hur kan segregationen i Sverige brytas? Medverkande: Ibrahim Baylan, Samordnings och energiminister, Socialdemokraterna. Anna Dahlberg, Politisk redaktör, Expressen. Jonas Nygren, Regeringens utredare delegationen mot segregation. Widar Andersson, Chefredaktör, Folkbladet. Gunnar Appelgren, Kommissarie, Polismyndigheten i Stockholm. Jonas Berg, Icahandlare, ICA Maxi Södertälje. Patrik Dek, social hållbarhet, Ramboll. Minna Ljunggren, Programchef Migration och integration, FORES. Boel Godner, Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun. Catharina Bildt, Moderator. Kontakt: Jörgen Eriksson, Södertälje kommun, 08-52304988, jorgen.eriksson@sodertalje.se, http://www.sodertalje.se/almedalen Id: 54027

17239

● Vart är EU på väg, och ska Sverige hänga med? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kristna Värdepartiet Ämne: EU Plats: Talarplats, Hamnplan Karta: G9 Beskrivning: Vår moderna värld präglas av rörlighet över gränserna. Ingen nation kan längre vara en isolerad ö. Men tendenserna mot ökad överstatlighet och likriktning är i längden inte bra för människan, som behöver sina rötter och sin mindre gemenskap för att utvecklas och bli trygg Medverkande: Annette Westöö, Partistyrelseledamot, Kristna Värdepartiet. Kontakt: Maria Brodd Hemmelin, Partisekreterare, Kristna värdepartiet, 0735-304451, http://www.kristnavardepartiet.se Id: 54204

23

● Direktsänd intervju med Ulf Kristersson Tid: 13:20–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Annat Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Vi frågar ut Ulf Kristersson, Moderaterna. Medverkande: Erik Blix, programledare, Sveriges Radio. Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51013

12349

● Energilagring - är lagring av egenproducerad energi en nyckel till framtiden? Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rexel Sverige AB Ämne: Energi Plats: Skeppsbron, H120 Karta: H8 Beskrivning: Solenergi har kommit för att stanna och intresset ökar fort, liksom intresset för lagring av egenproducerad el. Kan vi med hjälp av smart styrning och energilagring öka flexibilitet och nyttjandegrad av solenergi? Medverkande: Peter Litzén, Solenergi/specialist, Rexel Sverige. Anders Holmén, Fastighetsautomation/specialist, Rexel Sverige.

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Kontakt: Anita Jansson, Rexel Sverige, 0703-875218, anita.jansson@rexel.se, http://www.klokel.se Id: 49948

1239

● Tvärvetenskap är framtiden, men hänger universiteten med? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan, Mistra Urban Futures Ämne: Utbildning Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: De globala hållbarhetsmålen ställer nya krav på kunskapsproduktion. Komplexa problem behöver lösas inom samarbeten som utvecklas mellan akademi och samhällets aktörer. Men hur förbereds universitetens studenter, lärare och samhällets parter för att kunna möta dessa samhällsutmaningar tillsammans? Medverkande: Ylva Norén Bretzer, Lektor, Samordnare Mistra Urban Futures, Förvaltningshögskolan/ Göteborgs universitet. Göran Finnveden, Prof. miljöstrategi och analys, Ordf. för arbetet med att främja hållbar utveckling, UKÄ, KTH. Louise Jansson, Student sustainability coordinator, Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling/ Göteborgs universitet och Chalmers. Louise Karlberg, Centerchef, Stockholm Environment Institute. Henrietta Palmer, konstnärlig Prof. stadsbyggnad, vice vetenskaplig chef Mistra Urban Futures, Chalmers. Kontakt: Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures, 0721-885588, Ulrica.gustafsson@chalmers.se, http://www.mistraurbanfutures.org Id: 51505

12349

● Medicinskt folkmord – massmord i Kinas organtransplantationsindustri Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska föreningen för Falun Dafa Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H305_A Karta: G11 Beskrivning: Kina utför flest organtransplantationer i världen men har få frivilliga donatorer. Man erkänner att man använder organ från dödsdömda, men de förklarar en liten del av transplantationerna. Baserat på tio års forskning avslöjas den verkliga källan till organen: falungongutövare, kristna m.fl. Medverkande: Manyan Ng, Kinaexpert, styrelseledamot IGFM, IGFM Tyskland (International Society for Human Rights). Vasilios Zoupounidis, VD, Epoch Times Sverige. Kontakt: Pirjo Svensson, Styrelseledamot, International Society for Human Rights Sweden, 0766-292939, http://falundafa.org/ Id: 52910

23

● Nördar och folkbildning Tid: 13:30–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Kultur Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Svenska Akademiens ordlista (SAOL) definierade fram till år 2012 nörden som ”en löjeväckande person, tönt” och nörden betraktades som en enstöring, en individualist . Idag är nördkulturen en del av folkbildningen. Vad är framtidens nördkultur? Är den en kollektiv rörelse? Vem är nörd? Medverkande: Alex Lithander, Geek Network. Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kultur, ABF. Linda Mildh, Styrelseledamot, Nördimperiet. Kontakt: Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kultur, ABF, 08-6135000, http://abf.se Id: 53012

239

● Debatt - (V) möter (M) Tid: 13:30–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/ journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: För eller emot. Ja eller nej. Valets viktigaste frågor ställs på sin spets. Medverkande: Anna Hedenmo, programledare, SVT. Jessica Polfjärd, riksdagsledamot, Moderaterna. Ali Esbati, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 53644

12349

● Digitaliseringen och demokratin - hot eller möjlighet? Och vad betyder en arena som Almedalen idag? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mynewsdesk, Stakston PR Ämne: Demokrati Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Digitaliseringen av det offentliga samtalet hotar det demokratin? Sociala mediers roll för påverkan och mobilisering är uppenbar – vilken roll kommer de att spela i valspurten och vad gör det med oss när manipulation är så enkel? Och i ljuset av detta vilken funktion har Almedalen efter 50 år? Medverkande: Brit Stakston, programledare. Patrik Oksanen, politisk redaktör, Mittmedia. Torbjörn Sjöström, vd, Novus. Sofia Arkelsten, rikdsdagsledamot, Moderaterna. Lena Lid Falkman, retoriker/forskare. Staffan Dopping, kommunikationsexpert. Jessica Schedvin, chefredaktör, Makthavare. Martin Schibbye, chefredaktör, Blankspot. Niclas Svensson, journalist, Expressen. Sofia Juhlin, global marknadschef, Mynewsdesk. Kontakt: Brit Stakston, Stakston PR, 0733-833366, brit@stakston.se, https://www.mynewsdesk.com Id: 53622

749

● På agendan - vilka är de hetaste frågorna? Tid: 13:50–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Vad är viktigt att veta inför dagens händelser i Almedalen. Och vad kan vi vänta av veckan? Medverkande: Mats Knutson, kommentator, SVT. Anna Hedenmo, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 50798

612349

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


SÖNDAG 1 juli ● Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet? Tid: 14:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almedalsretorikerna Ämne: Demokrati Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Retoriken är ett verktyg för att förstå sin omgivning och genom att förstå retorik tror vi att det går att bli en mer demokratiskt aktiv medmänniska. Medverkande: Monica Sperens, Samtalsledare. fil.mag. Retorikkonsult, Almedalsretorikerna. Mimmi Toreheim, Samtalsledare. Retorikkonsult, Almedalsretorikerna. Elias Holm, Samtalsledare. Retorikkonsult, Almedalsretorikerna. Joakim Reimar Edvardsson, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m., Almedalsretorikerna. Kontakt: Monica Sperens, Samtalsledare, Almedalsretorikerna, 0707-472194, monica.sperens@gmail.com, http://www.almedalsretorikerna.se Id: 50082

723

● Almedalen – vad händer i år? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Vilka frågor står på agendan under årets Almedalen? DN:s politikexperter diskuterar den kommande veckans viktigaste inslag. Medverkande: Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Hans Olsson, politikreporter, Dagens Nyheter. Hans Rosén, politikreporter, Dagens Nyheter. Viktor Barth-Kron, politisk krönikör, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 50482

12349

● A more social Union – where should the EU’s social agenda take us? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: The social dimension of the EU is important for EU leaders and the agreement last November on the European Pillar of Social Rights was a milestone in this regard. But views may vary among Member States and stakeholders as to the appropriate direction, ambition and instruments of the social agenda. Medverkande: Muriel Pénicaud, Minister for Employment, France. Dr. Rolf Schmachtenberg, Permanent State Secretary at the Federal Ministry of Labour and Social Affairs, Germany. Christofer Fjellner, MEP (M-EPP). Marie Granlund, Member of Parliament (S). Kontakt: Johan Wullt, EU-kommissionen i Sverige, 08 56 24 44 06, https://ec.europa.eu/sweden/home_sv Id: 50918

172349

● Hur skapar vi ett i grunden nytt samhälle med friska, harmoniska människor? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Enhet Ämne: Hållbarhet Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Dialog kring hur vi skapar ett samhälle där människor håller sig friska och där deras inre och yttre välfärd naturligt leder till ett tryggt samhälle och en hållbar värld i fred. Ett samhälle med stärkt lokalt inflytande och ekonomisk grundtrygghet, där människor själva tar ansvar för sin hälsa. Kontakt: Annika Wesche, Talesperson, Enhet, 0704-416132, http://www.enhet.se Id: 51623

729

● Svenskhet, vad är svensk identitet? Var femte svensk är född utomlands. Vad är nationens roll idag? Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: initiativ Samutveckling! Ämne: Integration/mångfald Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: Vad är svensk kultur och svenska värderingar? Svenskarna lär vara både självständiga och ensamma. Vi odlar våra åsikter varsamt och debatterar gärna mer utifrån en position, än utifrån vad som faktiskt sägs. Det är ofta viktigare vem som säger vad, än vad som faktiskt sägs. Vad är svenskhet idag?

13

Medverkande: Rishabh Khanna, samhällsbyggare, Initiatives of Change. Kontakt: Per Hörberg, Projektledare, Initiativ Samutveckling, 0704-888430, per.hrberg@ samutveckling.se, http://se.iofc.se Id: 50194

239

● 100 procent förnybart energisystem. Kan bioenergin hjälpa till att nå målet? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Pelletsförbundet, Svebio Ämne: Energi Plats: Hamnplan, H213 Karta: G9 Beskrivning: Energimyndigheten har fått i uppdrag att studera hur Gotland kan bli 100 procent förnybart energisystem. Sol, vind och elektrifiering är i fokus, men biobränsle har valts bort för Gotlandspiloten. Kan Gotland dra nytta av bioenergin för att få ett 100 procent förnybart energisystem? Medverkande: Richard Hansson, Biogas Gotland. Kontakt: Bengt-Erik Löfgren, Pelletsförbundet, 0510-28530, kansliet@pelletsforbundet.se, http://www.pelletsforbundet.se Id: 53572

29

● Är rätt budskap i sociala medier nyckeln till valseger - om den nya tidens valkampanj Tid: 14:05–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Di Digital Ämne: Digitalisering Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Erfarenheter från USA visar att sociala medier styr valkampanjer allt mer. Men det är de traditionella medierna som sprider uppgifterna. Hur kommer de politiska partierna att nyttja de nya möjligheterna? Är det 2018 som influencers kliver in i valkampanjerna och vilka risker medför det? Medverkande: Per Schlingmann, konsult och författare. Sophie Hedestad, marknadschef, Meltwater. Fredrik Björkman, redaktör, Di Digital. Hanna Stjärne, vd, Sveriges Television. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, http://didigital.se Id: 54977

24

● Kan fjärrundervisning ge elever rätt stöd från behöriga lärare? Tid: 14:30–14:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H209 Karta: H9 Beskrivning: Får alla elever idag likvärdigt stöd? Kan elever i stad och glesbygd få det stöd det har rätt till via fjärrundervisning? Medverkande: Torvid Hafström, vd, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström, Learnox, 0707-303096, https://www.learnox.se/start Id: 50283

17238

● Vad har svensk narkotikapolitik att vinna på att legalisera cannabis? Tid: 14:30–15:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Advokatfirman De Basso Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Tage Cervins gata, H447 Karta: I13 Beskrivning: Varför bör Sverige legalisera cannabis och vad har vi att vinna på att göra det? Medverkande: John Bark, Vice ordförande, Enhet. Kontakt: Jeanne Sinclair, Advokatfirman De Basso, 0700-909403, http://www.advokatdebasso.se Id: 52124

238

● Vilken fråga blir viktigast när rösterna ska fördelas? Tid: 14:30–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Valår brukar innebära en upptrappning av både pajkastning och valfläsk. Den viktiga bostadsfrågan är alltid med på försäsongen men brukar sjunka i betydelse när det är dags för matchstart. Vad kommer veckan att bjuda på från de olika partiledartalen när det är dags att inta scenen? Medverkande: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 52182

29

CINEMAOKE I DEN BERGMANSKA GARDEROBEN 1–4 juli från kl. 17.00. Fri entré! Mer info och anmälan: www.smartkreativstad.com


SÖNDAG 1 juli

14

● Vad säger partiledarna egentligen? Tid: 14:30–14:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Hur väl stämmer innehållet i talet överens med talarens kroppsretorik? Hur lyckas partiledarna med sitt budskap? Vad är skillnaderna mellan det sagda ordet och den ordlösa retoriken? Medverkande: Henrik Fexeus, föreläsare och författare. Anna Hedenmo, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, Id: 53372

62349

● Nollvision för narkotikarelaterade dödsfall - hur gör vi? Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Piratpartiet Ämne: Vård och omsorg Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Idag har Sverige bland de högsta narkotigarelaterade dödlighetstalen i Europa, trots en extremt restriktiv narkotikapolitik. Här vill vi fokusera på lösningar. Vad är de största problemen idag? Vilka drabbas? Vilka goda exempel finns på en annorlunda drogpolitik, och hur kan vi gå framåt? Medverkande: Magnus Andersson, partiledare, Piratpartiet. Karin Rantala, utbildare i förebyggande arbete och skademinimering, föreningen EHYT. Paul Larsson, professor i Kriminologi, Politihøgskolen. Kontakt: Katarina Stensson, Vice partiledare, Piratpartiet, 0706-043095, http://piratpartiet.se Id: 52490

tekschef, Varbergs stadsbibliotek. Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig, Kulturdepartementet (MP). Markus Lagerquist, politiskt sakkunnig, kulturutskottet (M). Kontakt: Therése Andersson, Projektsamordnare, Högskolan i Borås, 0701-836673, http://hb.se/hej Id: 50006

12349

● Svenskt flyktingmottagande och en orolig omvärld Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Migrationsverket Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandvägen, H520 Karta: E10 Beskrivning: Svenskt flyktingmottagande står inför stora utmaningar. Vad kan vi lära oss av historien och hur ska Sverige möta en orolig omvärld? Medverkande: Per Ek, samtalsledare. Kontakt: Petter Sundstén, Producent, Migrationsverket, 0707-290140, petter.sundsten@migrationsverket.se, http://www.migrationsverket.se/Almedalen Id: 50602

12384

● Hur är det rätt att bygga tätt?

Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polisen Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan, H205 Karta: H9 Beskrivning: Valår 2018: Vilka har rätt att demonstrera? Vad händer om man demonstrerar utan tillstånd och varför upplöser inte polisen en demonstration som saknar tillstånd? Får man säga vad som helst och vilka lagar och regler har polisen att förhålla sig till? Medverkande: Elisabeth Anestad, Polismästare, Polisen region Stockholm. Tomas Granlund, Kommissarie, Polisen region Stockholm. Kontakt: Petter Liljeblad, Polismyndigheten, 010-5639082, http://www.polisen.se Id: 52978

Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan, Mistra Urban Futures Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Vi behöver fler bostäder i våra städer och förtätningen har ökat senare år – framför allt i större städer. Vilka är fördelarna och nackdelarna med olika typer av förtätning? Och hur förenar vi kraven på effektiv markanvändning samt ett gott stadsliv utifrån olika aktörers behov och perspektiv? Medverkande: Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice, Chalmers Arkitektur och sammhällsbyggndsteknik, White arkitekter. Alexander Ståhle, Landskapsarkitekt, Tekn Dr stadsbyggand, KTH, scape AB. Joakim Kaminsky, Arkitekt, Kjellgren Kaminsky Architecture AB. Monica von Schmalensee, Arkitekt, Ordförande, Rådet för hållbara städer. Tuula Eriksson, Forskare och Sociolog, SLU Institutionen för stad och land. Kontakt: Ulrica Gustafsson, Event ansvarig, Mistra Urban Futures, 0721-88 55 88, ulrica.gustafsson@chalmers.se, http://www.mistraurbanfutures.org Id: 50739

● Almedalsveckan - 50 år i demokratins tjänst

● Samhällen går att förändra - hur kan vi förstå kampen idag?

723

● Vem har rätt att demonstrera?

2

Tid: 14:30–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Huvudarrangörerna lokala partiföreträdare, Region Gotland Ämne: Demokrati Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Ett tal, en kväll, en sommar, i en park för 50 år sedan är starten till det vi idag känner som Almedalsveckan. När Olof Palme höll sitt tal 1968 kunde ingen förutspå Almedalsveckans bidrag till den svenska demokratin. Men hur behåller vi Almedalsandan även resten av årets 51 veckor? Medverkande: Alice Bah Kuhnke, demokrati- och kultuminister, Regeringen (MP). Joakim Palme, statsvetare, Uppsala Universitet. Jan Eliasson, fd FN:s generalsekreterare, Världsmedborgare. Mikael Damberg, näringslivs- och innovationsminister, Regeringen (S). Meit Fohlin, Regionstyrelsens ordförande, Region Gotland (S). Eva Ahlin, ordförande huvudarrangörsgruppen, Centerpartiet Gotland. Kontakt: Mia Stuhre, Projektledare Almedalsveckan, Region Gotland, 0498-269085, mia.stuhre@gotland.se, http://almedalsveckan.info Id: 54326

1729

● Hotet mot det svenska innovationsklimatet – så stärker vi förutsättningarna för kvinnliga grundare Tid: 14:45–15:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Di Digital Ämne: Jämställdhet Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Bolag mår bra av mångfald. Kvinnliga grundare utsätts för diskriminering även i ett världens mest jämställda länder och män och kvinnor behandlas olika när de söker riskkapital. Hur skapar vi bättre förutsättningar för kvinnliga grundare? Hur tar vi bort hotet mot innovationsklimatet? Medverkande: Anna Urombi, grundare, Add truly. Magnus Ljungman, vd, Doctrin. Mimi Billing, redaktör, Di Digital. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, http://didigital.se Id: 54978

24

● Veteranerna - med perspektiv på politiken? Tid: 14:45–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Hur har politiken förändrats? Och vad säger dom som var med förr om dagens politik? Medverkande: Anna Hedenmo, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, Id: 53537

62349

● Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Högskolan i Borås, Västsvenska Arenan Ämne: Demokrati Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Pensionärer lånar e-böcker, studenter pluggar, barnfamiljer fikar, ungdomar spelar datorspel, bibliotekarien hjälper till med jobbansökan. Samtidigt som våra bibliotek blir färre kompletteras bokläsandet av nya aktiviteter. Vilken roll ska folkbiblioteken spela i samhället? Medverkande: Karin Linder, generalsekreterare, moderator, Svensk biblioteksförening. Christina Persson, utredare, Kungliga Biblioteket. Ola Pilerot, universitetslektor, Högskolan i Borås. Katarina Michnik, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås. Anna-Karin Albertsson, biblio-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

2349

Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Demokrati Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Kampen för allas lika rättigheter är en stor del av Sveriges historia och visar att samhällen går att förändra. Dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva. Hur kan vi förstå kampen idag? Hur kan juridiken och folkrörelserna kroka arm för att upprätthålla de framgångar som vi kämpat för? Medverkande: Ewa Lantz, verksamhetschef, ABF. Hanna Sejlitz, generalsekreterare, Hörselskadades Riksförbund (HRF). Elin Sundin, ordförande, Fatta. Kontakt: Ewa Lantz, Verksamhetschef, ABF, 08-6135175, http://abf.se Id: 51139

239

● Vad är Falun Gong och varför förföljs denna fredliga meditationsmetod fortfarande så brutalt i Kina? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Föreningen för Falun Dafa Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Kina är inte bara en ekonomisk stormakt men också den största förbrytaren av mänskliga rättigheter. Falun Gong var en populär qigongmetod som kom att bli den största förföljda gruppen i världen. Hur har regimen utnyttjat förföljelsen för att tjäna pengar på organtransplantation? Hur drabbar det oss? Kontakt: Lei Wang, Ordförande, Svenska Föreningen för FalunDafa, 0736-503944, Id: 52111

● Var det bättre förr? Tar vi till vara på den erfarenhet som äldre har? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Äldreforum Ämne: Äldre Plats: Strandvägen, H538 Karta: E13 Beskrivning: I höstens val kommer mer än var fjärde väljare att vara 65 år eller äldre. Vi har vår yngsta riksdag någonsin. Tar vi till vara på de äldres erfarenhet i riksdagsarbetet och i det vardagliga? Var det bättre förr? Hur ser de äldre på de här frågorna med lite perspektiv? Medverkande: Lennie Norman, artist. Kontakt: Artur Ringart, News55.se, 0705-100420, http://www.äldreforum.se Id: 52193

723

● Partiledarintervju – vad vill Moderaterna? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Moderaternas dag. Utfrågningen av partiledare Ulf Kristersson. Vi dyker djupt i valårets nyckelfrågor. Medverkande: Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna. David Ahlin, opinionschef, Ipsos. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Karl Johan von Seth, ledarskribent, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 52448

12349

● Hållbart företagande och entreprenörskap? Tid: 15:00–15:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: StratEthics Culture of Life Ämne: Näringsliv Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérga-


SÖNDAG 1 juli tan 3 Karta: G11 Beskrivning: Framtidens företagande och entreprenörskap har hållbarhet som självklarhet. Affärsidé och affärsmodell inklusive betalsystem måste vara hållbara - ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt. Ett paradigmskifte i synsätt och förutsättningar måste genomföras. Hur kommer vi dit? Medverkande: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life. Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör för hållbar utveckling och författare, StratEthics Culture of Life. Kontakt: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life, 0708-769995, folke.thuresson@cultureof-life.se, http://www.culture-of-life.se Id: 53601

7239

● Gigekonomin, influencers och journalistiken. Vad händer med etiken och demokratin? Tid: 15:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mynewsdesk, Stakston PR Ämne: Media/journalistik Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Påverkar det brokiga medielandskapet demokratin, journalistiken och synen på granskningar? Digitaliseringen har förändrat arbetsmarknaden för journalister. Vad skiljer journalistik från allt annat på nätet? Och hur tänker egentligen publiken om mixen av journalister, influencers och kommunikatörer? Medverkande: Patrik Hadenius, vd, Utgivarna. John Severinson, chef strategiska partners, Norden, Facebook. Ola Wong, journalist. Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete. Kontakt: Brit Stakston, Mediestrateg, Stakston PR, 0733-833366, https://www.mynewsdesk.com/se/ Id: 54477

7234

● The Global Deal – how can France and Sweden inspire each other and the world? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TCO Ämne: EU Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Why is the Global Deal important and what’s in it for companies and trade unions? How can this initiative lead to better labour markets and sustainable societies? How do the French and the Swedish labour market reforms contribute to these goals? Medverkande: Muriel Pénicaud, french minister of labour. Ylva Johansson, swedish minister for employment and integration. Erik Ljungberg, senior vice president, corporate relations, Scania. Jean Christophe Sciberras, director of human resources, Solvay. Eva Nordmark, president TCO, the Swedish Confederation of Professional Employees. Sofia Östmark, ambassador for global deal, Swedish Ministry for Foreign Affairs, Moderator. Kontakt: Carola Andréasson, Eventansvarig, TCO, 0709-652399, Id: 54557

1729

● What motivates a violent extremist? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedish Institute Alexandria Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: The new expressions of Jihadist violence are different from earlier ones, more driven by hatred and revanche than ideology and religion is used in a most superficial way. How can we better understand the driving force for Jihadist violence and improve our capacity to prevent, cure and stop it? Medverkande: Fredrika Ornbrandt, ambassador, Swedish Foreign Ministry. Zahra´Langhi, peace Worker, Libyan Women for Peace. Amr El Shoubaki, researcher, Arab Forum for Alternatives. Evin Ismail, researcher, Uppsala University. Peter Weiderud, director, Swedish Institute Alexandria. Kontakt: Peter Weiderud, Svenska Institutet Alexandria, 00201223517056, peter.weiderud@gov.se, http://www.swedenabroad.com/alexandria Id: 54847

17239

● Det globala säkerhetsläget – hur kan EU skydda oss? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: EU har en gemensam säkerhets- och försvarspolitik. De senaste årens globala utveckling, med bl.a. terrorism, kollapsade stater och it-hot, ställer allt högre krav på att EU-länderna agerar gemensamt. Hur kan EU bidra till internationell fred och säkerhet och vilka byggstenar ska politiken bestå av? Medverkande: Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker, Moderaterna. Soraya Post, Europaparlamentariker, Feministiskt initiativ. Bodil Valero, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Kontakt: Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige, 0709989606, klas.jansson@ep.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 52610

172349 ● Hotet mot det fria ordet

Tid: 15:00–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna, Fria Tidningen Ämne: Hållbarhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Pressfriheten hotas på bred front i världen just nu. Men svenska debatter om inskränkningar av yttrandefrihet tenderar att handla om illavarslande förändringar i länder runt omkring, men hur ser situationen ut här? Finns det anledning att oroas över politiska förslag även här? Medverkande: Mattias Gönczi, ledarskribent, Syre. Morgan Olofsson, tidigare SvTs Rapports korrespondent i Moskva, riksdagskandidat, Liberalerna. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehu-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

15

set Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52664

2349

● Skydd mot religiös påverkan av minderåriga Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksorganisationen GAPF Ämne: Demokrati Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Religionsfriheten är grundlagsskyddad i svensk författning, men hur ser det ut med ungas rätt att växa upp fria från religiös påverkan? Medverkande: Maria Stockhaus, riksdagsledamot, Moderaterna. Juno Blom, riksdagskandidat, Liberalerna. Sara Mohammad, grundare och verksamhetschef, Riksorganisationen GAPF. Tara Twana, vice ordf, Humanisterna. Kontakt: Sara Mohammad, Verksamhetschef, Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF), 0704-411075, http://gapf.se Id: 52032

24

● Hur kan socialt ansvarstagande öka företagets lönsamhet? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: HållbarTillväxt Ämne: Hållbarhet Plats: Donners plats, H404 Karta: I9 Beskrivning: Hur kan företag och organisationer dra nytta av att ta ett konkret socialt, ekonomiskt och hållbart ansvar? Medverkande: Bo Guldstrand, styrelseordförande, Human Briddge. Kontakt: Anna Weiner Jiffer, Hållbar Tillväxt AB, 0706-816150, http://hallbartillvaxt. eu Id: 54135

89

● Vilka politiska frågor kommer att vara viktigast för fastighetsbranschen? Tid: 15:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Vad kan vi se fram emot? Vilka frågor kommer man att fokusera på under veckan? Och framförallt, vilka frågor kommer man att fortsätta diskutera efter Almedalen? Medverkande: Anna Hrdlicka, Ledamot, Regionstyrelsen Gotland. Mats Hederos, Vd, AMF Fastigheter. Niklas Nordström, Kommunstyrelsens ordförande (S), Luleå kommun. Yves Chantereau, Partner, Equator. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 52186

29

● Edtech och vägen mot en individualiserad läroplan anpassad för varje elevs specifika behov Tid: 15:15–15:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Di Digital Ämne: Barn/ ungdom Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Regeringen har bestämt att digitalisera skolan. Digitalt skapande och programmering ska införas i läroplanen. Kan digitala verktyg leda till att lärare får mer tid till eleverna och kan fokusera på pedagogik samtidigt som elevernas resultat förbättras? Hur ska skolorna göra för att hantera kraven? Medverkande: Joel Hellemark, grundare och vd, SANA LABS. Ruben Kjellberg, Nationalencyklopedin. Hanna Moisander, grundare, Hey Code. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas. danielsson@di.se, http://didigital.se Id: 54980

24

● Koncentrerad vård ger bättre kvalitet – men hur? Tid: 15:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset Ämne: Vård och omsorg Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Från att tidigare endast ha berört endast 0,1% av all sjukhusvård i landet, är ambitionen att den nationellt koncentrerade vården ska omfatta omkring 5% av all sjukhusvård. Hur ska vårdgivarna agera för att kunna erbjuda kvalitativ och jämlik vård för alla patienter, oavsett var i landet de bor? Medverkande: Heidi Stensmyren, Ordförande, Läkarförbundet. Sineva Ribeiro, Ordförande, Vårdförbundet. Louise Bringselius, Forskningsledare, Tillitsdelegationen. Peter Nordqvist, Generalsekreterare, Hjärtebarnsfonden. Anna-Lena Hogerud, Regionråd, Region Skåne (S). Carl Johan Sonesson, Regionråd, Region Skåne (M). Yasemin Arhan Modéer, Moderator. Kontakt: Thomas Nilsson, Region Skåne, 044-3093125, http://www.skane.se Id: 52563

612349

● Svenska fastigheter går på tomgång helt i onödan - smarta lösningar spar både miljön och pengar. Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rexel Sverige AB Ämne: Energi Plats: Skeppsbron, H120 Karta: H8 Beskrivning: Med smarta tekniska lösningar kan kommersiella fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar m fl spara energi och förbättra komforten. Det finns enorma vinster att hämta i svenska fastigheter, både med avseende på pengar och miljön. Medverkande: Anders Holmén, Fastighetsautomation/specialist, Rexel Sverige. Timo G Bergström, Teknisk belysning/specialist, Rexel Sverige. Kontakt: Anita Jansson, Rexel Sverige, 0703-875218, anita.jansson@rexel.se, http://www.klokel.se Id: 49954

1239


SÖNDAG 1 juli

16

● Juniorreportrar intervjuar Moderaternas partiledare Tid: 15:30–16:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Barn påverkas dagligen av politik men kan inte vara med och bestämma. Därför är det SvD Juniors unga reportrar som sköter årets partiledarutfrågningar Medverkande: Ulf Kristersson, Partiledare, Moderaterna. Stina Cederholm, Chefredaktör, SvD Junior. Kristin Westesson, Reporter, SvD Junior. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50832

12389

● Ett framtidssäkrat trygghetssystem? Möjligheter och hinder för införandet av basinkomst. Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Piratpartiet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Sveriges nuvarande grundtrygghetssystem har stora brister: det skapar mental ohälsa, låter de svagaste falla mellan stolarna, försvårar återgång till arbete, och medför ett grovt intrång på bidragstagarnas personliga integritet. Kan basinkomst vara ett alternativ, och hur skulle den då se ut? Medverkande: Christian Engström, fd europaparlamentariker, Piratpartiet. Kontakt: Katarina Stensson, Piratpartiet, 0706-043095, http://piratpartiet.se Id: 52492

723

● Gör företagande och entreprenörskap hållbart - samhällets del av kontraktet Tid: 15:30–15:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: StratEthics Culture of Life Ämne: Näringsliv Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Nästan inga nya jobb skapas i stora organisationer. Många behöver starta företag. Samhällets del av ”kontraktet” måste stödja ett hållbart företagande ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt. Ska rättssäkerhet och det sociala skyddsnätet vara lika bra för företagare som för anställda? Medverkande: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life. Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör för hållbar utveckling och författare, StratEthics Culture of Life. Kontakt: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life, 0708-769995, folke.thuresson@cultureof-life.se, http://www.culture-of-life.se Id: 53646

7239

● Civilsamhällets farhågor och förväntningar på öppna data i kollektivtrafiken Tid: 15:30–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Samtrafiken i Sverige AB, Trafiklab, Regeringskansliet Ämne: Digitalisering Plats: Ryska gränd 9 Karta: M20 Beskrivning: Vad är civilsamhällets syn på det kollektiva resandet? Hur kan vi säkerställa att nya tjänster inom kollektivtrafiken blir tillgängliga för olika grupper i samhället? Vad innebär användandet av öppna data för hur vi kan anpassa informationsflöden och skapa nya resandeformer? Medverkande: Gerhard Wennerström, VD, Samtrafiken i Sverige AB. Karin Jihde, Kommunikationschef, Samtrafiken i Sverige AB. Darja Isaksson, Digital strateg och ledamot i Regeringens innovationsråd, Regeringskansliet. Mattias Goldmann, VD, Fores. Emil Frodlund, Vice ordförande, Resenärsforum. Kontakt: Emma Skille, Samtrafiken i Sverige AB, 0722-328122, https://samtrafiken.se/ Id: 53034

2

● Vilket samhälle är vi medskapare till? Vill vi leva i olika reservat med rädsla för de andra? Tid: 15:45–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: initiativ Samutveckling!, Initiatives of Change Ämne: Demokrati Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: Samhället blir som individen mår. Är vi rädda för än det ena, än det andra, så blir vi nog rädda för varandra. Ett hållbart samhälle börjar inifrån oss själva! Vilka är de ingredienser som behövs för att skapa det samhälle som du och jag vill leva i? Bygger samhällets kontrakt på tillit och respekt? Medverkande: Malin Rydesjö, statsvetare, IofC. Per Hörberg, beteendevetare, initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per Hörberg, Projektledare, Initiativ Samutveckling, 0704-888430, per.hrberg@samutveckling.se, http://se.iofc.se Id: 50185

7239

● Strategiskt arbete mot terrorism Tid: 15:45–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polismyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H205 Karta: H9 Beskrivning: 2010 sprängs två bomber i Stockholm. 2017 kör en lastbil ner längs Drottninggatan i hög fart och dödar fem personer och skadar ett stort antal människor. Hur bör vi arbetar strategiskt med att förhindra och agera i samband terrorattentat? Medverkande: Magnus Sjöberg, Kommissarie, Nationellt taktisk råd, Nationella operativa avdelningen. Torbjörn Nilsson, Polisområdeschef, Polisregion Stockholm. Kontakt: Petter Liljeblad, Polismyndigheten, 010-5639082, http://www.polisen.se Id: 53782

2

● Hur går valet och varför? Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Hur blåser de

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

politiska vindarna, vem står som vinnare den 9e september och hur rörigt blir det sen? Medverkande: Tove Lifvendahl, Politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet. Anders Lindberg, Politisk chefredaktör, Aftonbladet. Louise Andrén Meiton, Reporter, Svenska Dagbladet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50153

138

● Kommer bonus-malus få önskvärd effekt? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BIL Sweden, MRF Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Den 1 juli träder det nya Bonus-malussystemet i kraft. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp och bidra till att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Kommer Bonus-malussystemet att få den effekt som krävs för att nå våra klimatmål? Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson, Moderaterna. Patrik Lundqvist, ledamot, Skatteutskottet Socialdemokraterna. Jessica Alenius, vice vd, BIL Sweden. Mattias Bergman, moderator, BIL Sweden. Tommy Letzén, moderator, MRF. Kontakt: Victoria Elmgren, BIL Sweden, 08-7004115, http://www.bilsweden.se Id: 51217

2

● Hur skyddar EU minoriteters rättigheter? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: EU är baserad på respekt för bland annat människans värdighet, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter för minoritetspersoner. Hur är läget för EUs minoriteter – etniska, religiösa eller sexuella – och vad kan och bör EU göra för att värna deras intressen? Medverkande: Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker, Moderaterna. Soraya Post, Europaparlamentariker, Feministiskt initiativ. Bodil Valero, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Katherine Cash, Rådgivare religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet. Kontakt: Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige, 0709-989606, klas.jansson@ep.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 52615

172349

● Partiledarutfrågning Ulf Kristersson Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Aftonbladet Ämne: Partiets dag Plats: Cramérgatan, H332 Karta: H12 Beskrivning: Vem är Ulf Kristersson och vad vill han med Moderaterna? Medverkande: Ulf Kristersson, Partiledare, Moderaterna. Lena Mellin, Inrikespolitisk kommentator, Aftonbladet. Robert Aschberg, Programledare, Aftonbladet. Kontakt: Niklas Ornerud, Aftonbladet, 0706-762499, http://www.aftonbladet.se Id: 52657

284

● Det postgeografiska samhället - borde vi få bo där vi vill? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AlmeDalarna Ämne: Regionfrågor Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Ny teknik och digitala lösningar har skapat beteendeförändringar som först nu verkligen börjar påverka människor i deras arbete, hem och fritid. Distanser är inte längre hinder och de sociala nätverken är inte längre geografiska. Kommer platsen helt tappa sin betydelse när vi ska leva, verka och bo? Medverkande: Po Tidholm, journalist och författare. Terese Bengard, verksamhetsledare, Hela sverige ska leva. Peter Möller, samhällsanalytiker, Region Dalarna. Peter Blid, Novus. Ellinor Persson, moderator. Kontakt: Hans Pontusson, Chef Tillväxtenheten, Region Dalarna, 023-777056, http://almedalarna.se Id: 53285

1739

● Påverkan valet 2018 – vilka är riskerna? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Intellecta Ämne: Demokrati Plats: Fiskargränd 5 Karta: F19 Beskrivning: Valet 2018 kommer att bli ett test för hur resistent den svenska väljarkåren är för ryktesspridning och desinformation. Vilka har intresse av att manipulera valet? Hur är den svenska allmänheten rustad och hur arbetar myndigheter och media med att förhindra otillbörlig valpåverkan? Medverkande: Anne Lagercrantz, divisionschef, SVT Nyheter. Patrik Oksanen, ledarskribent,politisk redaktör, MittMedia,Helahalsingland. se/Hudiksvalls Tidning.. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Mikael Tofvesson, operativ chef för Val 2018, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Olle Zachrison, chef och ansvarig utgivare, SR Ekot. Kontakt: David Grossman, senior rådgivare, Intellecta, 0708-884565, david.grossman@intellecta.se, http://intellectacorporate.se Id: 54609

723

● Leva i 150 år? Snart verklighet… Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, Bayer Ämne: Annat Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Den medicinska utvecklingen går allt snabbare och medellivslängden ökar. Människor som föds idag kan bli 150 år enligt prognoser. Vill vi bli så gamla? Vilka blir konsekvenserna för vår livskvalitet och vårt samhälle? Var går egentligen gränsen, blir evigt liv en möjlighet? Medverkande: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, (S). Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, (L),


SÖNDAG 1 juli Stockholms läns landsting. Sara Wrige, präst, Svenska kyrkan. Hannes Sjöblad, futurist, Epicenter. Beatrice Peebo, läkare, Bayer. Helen Sköld, marinbiolog, Havets Hus. Niklas Ekdal, moderator. Kontakt: Carin Kylberg, projektledare, Dagens Nyheter, 0725-456077, http://www.dn.se/almedalen/program Id: 54672

12349

iehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52668

239

● Hur rustar vi Sverige för 11 miljoner invånare?

Tid: 16:00–16:25 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Di Digital Ämne: Digitalisering Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Den digitala omvandlingen går fort och och allra fortast går det antagligen i Kina. Vad ligger runt hörnet och hur påverkar det Sverige? Medverkande: Tom Xiong, grundare, Move Shanghai. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, http://didigital.se Id: 54981

Tid: 16:00–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Byggindustrier Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 7 Karta: K10 Beskrivning: Inom en snar framtid kommer Sverige ha 11 miljoner invånare. Det skapar möjligheter för ökad sysselsättning och förbättrad skattekraft. Men den kräver också stora investeringar i bostäder och infrastruktur. Vad krävs för att det ska bli verklighet? Medverkande: Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Sveriges Byggindustrier. Maria Pleiborn, senior rådgivare, WSP. Per Schlingmann, Per Schlingmann AB. Kontakt: Håkan Lind, Sveriges Byggindustrier, 0722-268066, http://www.sverigesbyggindustrier.se Id: 54121

● Är utsläppen från Thailandssemester

● Så ska framtidens cykelstad utformas

● Den röda digitala revolutionen - om hot och möjligheter i Kina

284

2

flygbolagens, politikernas eller resenärens ansvar?

- hur går vi vidare för att flera ska välja cykeln?

Tid: 16:00–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Hållbarhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Att flygets utsläpp är omöjliga om vi ska rädda klimatet är de flesta överens om. Men oenigheten är desto större om flygresenärer har något ansvar för utsläppen vid sitt flygandet eller om hela ansvaret för utsläppen och att få ner utsläppen ligger på politikerna och företagen. Medverkande: Lennart Fernström, chefredaktör, Syre. Hanna Lidström, språkrör, Grön Ungdom. Maja Rosén, Vi håller oss på jorden. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52647

Tid: 16:15–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lunds kommun - en del av Öresundshuset Ämne: Kommunikationer Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Hur kan en stad anpassa sig till framtidens cykling? Hur löser en stad problemen med cykelsäkerhet, parkering, snöröjning och underhåll av cykelvägar? Medverkande: Anna Niska, Föreståndare för Cykelcentrum, VTI. Henrik Thunes, Kommunstyrelsens ordförande (M), Sollentuna kommun. Emma Berginger, Kommunlråd (MP), Lunds kommun. Maria Gardfjell, Kommunalråd (MP), Uppsala kommun. Kontakt: Kajsa Sigvardsson, Lunds kommun, 0729-816429, Id: 50702

2349

● Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss? Mänsklig tillväxt? Tid: 16:00–16:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: StratEthics Culture of Life Ämne: Näringsliv Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Hur ska vi kunna nå ett tillstånd där individer, grupper, politiker, organisationer, näringsliv och offentlig verksamhet ser det som självklart att bidra till en hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt? Vad krävs av oss alla? Hur ska denna stora förändring ske? Medverkande: Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör för hållbar utveckling och författare, StratEthics Culture of Life. Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life. Kontakt: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life, 0708-769995, folke.thuresson@culture-of-life.se, http://www.culture-of-life.se Id: 53661

7239

● Relativism - a danger to freedom, justice and equality? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free International Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan, H203 Karta: H10 Beskrivning: Are all constitutions good? Are all cultures good? Are all laws good? The importance of safeguarding and protecting the values of freedom, justice and equality. These values are indispensable for a progressive society. Tolerance doesn’t mean we should except injustices and oppression. Medverkande: Kamal Fahmi, Int. Executive Director, Set My People Free. Kontakt: Kamal Fahmi, Set My People Free International, 46703419766, smpftwm@gmail.com, http://www.freedom2worship. org Id: 51158

239

● Makt över den egna kroppen – nyckeln till utveckling för världens flickor Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Plan International Sverige, RFSU Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Trots att kunskap om hur kroppen fungerar och tillgång till preventivmedel är helt avgörande för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och de globala målen har miljontals flickor runt om i världen svårt att utkräva sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur kan vi säkra barns och ungas SRHR? Medverkande: Mariann Eriksson, Generalsekreterare, Plan International Sverige. Hans Linde, Ordförande, RFSU. Azam Qarai, Verksamhetschef/Talesperson, Linnamottagningen/Kvinnors Nätverk.. Ulrika Karlsson, Riksdagsledamot, Riksdagens SRHR-grupp, Moderaterna. Kontakt: Alexandra Pärnebjörk, Plan International Sverige, 0733-525963, http://www.plansverige.org Id: 53726

12

1724

● Vilka samhällstrender jagar det globala kapitalet? Tid: 16:15–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Vilka samhällstrender ligger högst på agendan nu och vad skvallrar kapitalrörelserna om? Hur ser man på olika marknader? Medverkande: Ingemar Rindstig, leader real estate nordics, EY. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 54564

29

● Vilka är Sveriges nya techbolag? Om AI – revolutionen inom bank och finansvärlden Tid: 16:25–17:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Di Digital Ämne: Digitalisering Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: AI skapar nya möjligheter i inom många branscher men har kanske kommit längst inom bank och finans. Är det där vi kommer se de nya techbolagen växa fram och vilken effekt får AI för kunder och bolag? Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, http://didigital.se Id: 54985

24

● Ett nytt sätt att ta emot flyktingar? Om morgondagens mottagande Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Migrationsverket Ämne: Annat Plats: Strandvägen, H520 Karta: E10 Beskrivning: Efter det stora antalet asylsökande 2015 funderar många på Sveriges framtida mottagande. Regeringen har presenterat ”Mottagandeutredningen”, samtidigt som Migrationsverket anpassar sin verksamhet efter ett nytt läge med betydligt färre asylsökande. Hur blir morgondagens flyktingmottagande Medverkande: Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket. Inga Thoresson Hallgren, överdirektör, Migrationsverket. Ylva Johansson, arbetsmarknads-och etableringsminister, Regeringen. Martin Olauzon, utredare, Mottagandeutredningen. Anders Knape, vice ordförande, SKL. Per Ek, moderator. Kontakt: Petter Sundstén, Producent, Migrationsverket, 0707-290140, petter.sundsten@migrationsverket.se, http://www.migrationsverket.se/Almedalen Id: 50567

1234

● Frihet - en rättighet för alla? Tid: 16:30–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksorganisationen GAPF Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Hur ska samhället agera för att rädda flickor och pojkar som riskerar tvångsgiften? Kan vi och bör vi försöka ändra attityder? Hur? Ska vi möta uttrycken för de traditionella normerna med förståelse? Var går gränsen? Medverkande: Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Sara Mohammad, Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF), 0704-411075, http://gapf.se Id: 52105

● Eftersnack: Hotet mot det fria ordet

2

Tid: 16:00–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna, Fria Tidningen Ämne: Hållbarhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Pressfriheten hotas på bred front i världen just nu. Men svenska debatter om inskränkningar av yttrandefrihet tenderar att handla om illavarslande förändringar i länder runt omkring, men hur ser situationen ut här? Finns det anledning att oroas över politiska förslag även här? Vad tycker du? Medverkande: Alexandra Olsson, samtalsledare, Syregården. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Med-

Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Academy, a part of Academic Work Ämne: Utbildning Plats: Klockgjutaregränd Karta: N12 Beskrivning: Fyra gånger under din karriär kommer du helt växla spår och byta karriär. Men hur ska man kunna byta karriär om det inte finns vägar som möjliggör det? Vi pratar ofta om vikten av lifelong learning, samtidigt delas rapporter som menar att företag satsar allt mindre på utbildning av sina medarbetare. Medver-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

17

● Livslångt lärande i praktiken – hur når vi dit?


SÖNDAG 1 juli

18

kande: Mattias Varén, Evangelist, Academy Sverige. Emelie Bernhardsson, VD, Academy Sverige. Kontakt: Frida Olsson, Academic Work Academy Sweden AB, 0707-675218, http://academy.se Id: 54952

rina Lundahl, Chefsekonom, Unionen. Annika Winsth, Chefekonom, Nordea. Kontakt: Ingrid Pousard, Ansvarig Västsvenska Arenan, Västsvenska Handelskammaren, 0734-281119, https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/ Id: 54002

2

12349

Tid: 16:30–17:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Juristen som återkom till politiken. Moderaternas partisekreterare intervjuas om ideologi, svåra avvägningar och krävs även på tydliga besked. Medverkande: Gunnar Strömmer, Partisekreterare, Moderaterna. Elsa Westerstad, Kulturredaktör, Svenska Dagbladet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50155

Tid: 16:40–17:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Partiets dag Plats: Donners plats, H423 Karta: I11 Beskrivning: Ingen förnekar att det – nästan oavsett valresultat – kommer bli knepigt att bilda regering. Hur ser Kristerssons plan för att knuffa undan Löfven ut? Medverkande: Karolina Skoglund, programledare, Expressen TV. Ulf, Kristersson, Moderaterna. Kontakt: Linnéa Pettersson, Expressen, 0736-337934, http://www.expressen.se Id: 50526

● Moderaternas ideologiska hemvist - liberalism eller konservatism?

1238

● Cirkulärt och digitalt – design för hållbar konsumtion? Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västra Götalandsregionen Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Bomullen tar slut och plasten fyller våra hav - samtidigt står handeln inför en omfattande förändring. Kan mode- och inredningsbranschen ställa om till en digital och cirkulär framtid? Hur agerar trendmedvetna företag och vad efterfrågar kunderna? Medverkande: Iréne Häglund, CSR Manager, Monki. Johanna Ljunggren, Corporate Sustainability Manager, Kinnarps. Adrian Zethraeus, Projektledare, Re:textile. Anna Lidström, Designdoktorand, Textilhögskolan Högskolan Borås. Maria Ström, Verksamhetsledare, Wargön Innovation. Cecilia Tall, Generalsekreterare, TEKO. Robin Ljungar, Hållbarhetschef, Trä- och möbelföretagen. Erik Bresky, VD, Högskolan Borås/Science Park Borås. Kristina Jonäng, Regionråd, Västra Götalandsregionen. Jennie Rosén, VD, Swedish Fashion Council. Ulf Boman, Moderator, Kairos Future. Kontakt: Birgitta Nilsson, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, 0703-385075, birgitta.j.nilsson@vgregion.se, http://vastsvenskaarenan. se/ Id: 51305

12349

● Lösningen på migrationsutmaningen? Vägval för S i biståndspolitiken Tid: 16:30–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tankesmedjan Tiden, Olof Palmes internationella center Ämne: Internationella frågor Plats: Korsgatan 6, Hotell Stenugnen Karta: I9 Beskrivning: Hur ska framtidens biståndspolitik se ut? Och hur bör en socialdemokratisk biståndspolitik egentligen bedrivas? Medverkande: Jesper Bengtsson, Chefredaktör, Tiden Magasin. Anna Sundström, Generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center. Elin Ylvasdotter, Moderator, Tankesmedjan Tiden. Kontakt: Lina Stenberg, Tankesmedjan Tiden, 0703-190038, Id: 55195

172

● Hur förändrar vi synliga och osynliga styrsystem på vägen till ett hållbart samhälle? Tid: 16:30–16:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: StratEthics Culture of Life Ämne: Näringsliv Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Många organisationer talar om hållbar utveckling, både externt och internt. Ändå mäts framgång med system som till stor del bygger på gamla ohållbara värden. Bakom de synliga styrsystemen finns de osynliga i form av tankemodeller och organisationskulturer. Hur ska denna stora förändring ske? Medverkande: Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör för hållbar utveckling och författare, StratEthics Culture of Life. Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life. Kontakt: Folke Thuresson, Omvärldsanalytiker, entreprenör för hållbar utveckling och debattör, StratEthics Culture of Life, 0708-769995, folke.thuresson@culture-of-life.se, http://www.culture-of-life.se Id: 53675

7239

● Censurfilter och länkskatt - ja eller nej? Tid: 16:30–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Piratpartiet Ämne: EU Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Just nu pågår en diskussion i hela EU om den pågående upphovsrättsreformen. De mest uppmärksammade delarna av reformförslaget är artikel 11, som inför en så kallad länkskatt för nyheter, och artikel 13, som inför krav på nätplattformar att censurera potentiella upphovsrättsintrång. Medverkande: Mattias Bjärnemalm, sakkunnig i digitala frågor hos MEP Julia Reda, EU. Kontakt: Katarina Stensson, vice partiledare, Piratpartiet, 0706-043095, http://piratpartiet.se Id: 53795

723

● Hur länge står sig den svenska, urstarka ekonomiska tillväxten? Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Handelskammaren Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Sverige har haft hög ekonomisk tillväxt under de senaste åren. Arbetslösheten minskar och den ekonomiska framtiden ser ljus ut, men hur länge står sig trenden? Medverkande: Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, moderator, Västsvenska Handelskammaren. Andreas Hatzigeorgiou, Chefekonom, Stockholms handelskammare. Magnus Henrekson, Professor i nationalekonomi, VD IFN. Kata-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Hur ska Ulf Kristersson få M att återta regeringsmakten?

2849

● Opinionskoll Moderaterna Tid: 16:50–17:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Vi presenterar och analyserar Moderaternas senaste siffror. Hur ser opinionstrenden ut? Och vilka är Moderaternas viktigaste frågor enligt deras väljare? Medverkande: David Ahlin, opinionschef, Ipsos. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 53190

12349

● Eftersnack: Är utsläppen från Thailandssemester flygbolagens, politikernas eller resenärens ansvar? Tid: 16:55–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Hållbarhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Att flygets utsläpp är omöjliga om vi ska rädda klimatet är de flesta överens om. Men oenigheten är desto större om flygresenärer har något ansvar för utsläppen vid sitt flygandet eller om hela ansvaret för utsläppen och att få ner utsläppen ligger på politikerna och företagen. Vad tycker du? Medverkande: Alexandra Olsson, samtalsledare, Syregården. Lennart Fernström, chefredaktör, Syre. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52656

239

● Så vill Moderaterna återta makten Tid: 17:00–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Hur ser Moderaternas valstrategi ut? Löften och utspel men också vilka frågor som Moderaterna borde våga ta sig an. Dessutom - om Moderaterna når Rosenbad Medverkande: Benjamin Dousa, Förbundsordförande, MUF. Ulrica Schenström, Ordförande, Moderatkvinnorna. Moa Berglöf, vd, Östra Flygeln. Louise Andrén Meiton, Reporter, Svenska Dagbladet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50157

123

● Är ditt Agenda 2030-arbete verkligen hållbart? Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lika Unika Akademi, Lika Unika Ämne: Hållbarhet Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Agenda 2030 beslutades av FN i september 2015. Då hade Världsbanken redan sagt sitt: Det krävs ett funktionshinderperspektiv i arbetet om målen ska nås. Det har snart gått tre år. Hur långt har Sverige kommit? Är vi en ”champion state”? Lever vi upp till devisen ”Leave no one behind”? Kontakt: Peter Andersson, Opinionsbildare, Lika Unika, 070-768 27 86, peter.andersson@likaunika.org, http://likaunika.org/ Id: 50356

61723

● Vad krävs av en Vårdchef? Tid: 17:00–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vårdförbundet Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Vilket ledarskap krävs för att tillvarata möjligheterna och möta utmaningarna inom hälso- och sjukvården idag? Medverkande: Victoria Bruun, Årets Vårdchef. Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. Kontakt: Emma Hed, Vårdförbundet, 0700-886704, https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-paverkar-vardforbundet/motesplatser/almedalen/ Id: 51355

7239

● Hur stärker vi näringslivets konkurrenskraft under kommande mandatperiod? Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Näringsliv Ämne: Näringsliv Plats: Hamngatan 3 Karta: I11 Beskrivning: Konkurrensen från världsmarknaden förändras snabbt och ökar i alla sektorer. För att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att klara den nya situationen krävs insikt och en ny reforminriktad politik. Medverkande: Lena Hagman, Chefekonom, Almega. Mats Kinnwall, Chefekonom, Teknikföretagen. Johan Davidson, Chefekonom, Svensk Handel. Bettina Kashefi, Chefekonom, Svenskt Näringsliv. Lars Jagren, Senior Advisor samhällsekonom, Svenskt Näringsliv. Martin Ådahl, Chefsekonom, Centerpartiet. Lydia Capolicchio, Moderator. Kontakt: Kirsten Åkerman, Svenskt


SÖNDAG 1 juli Näringsliv, 0702-816447, http://www.svensktnaringsliv.se Id: 53305

1249

● Varför är CO2 ett trubbigt mått på hållbarhet? Tid: 17:00–17:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Hållbar Tillväxt Ämne: Hållbarhet Plats: Donners plats, H404 Karta: I9 Beskrivning: Det finns olika sätt att mäta hållbarhet. CO2 belastning är det vanligaste men säger inte allt. Hur ska vi komma längre? Medverkande: Jens Johansson, konsult, U&we. Kontakt: Anna Weiner Jiffer, Hållbar Tillväxt AB, 0706-816150, http://hallbartillvaxt.eu Id: 54239

89

● Sveriges nya exportsuccé – fossilfri el Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uniper Ämne: Energi Plats: S:ta Katarinagatan 6 Karta: K17 Beskrivning: Genom elexporten tränger vi ut fossilbaserad elproduktion på kontinenten. Är det en framtidsstrategi för Sverige att förse kontinenten med fossilfri el? Eller ska vi omvänt se varje exporterad kWh som en försutten chans för industrin att producera något som skulle kunna exporteras? Medverkande: Ulla Sandborgh, gd, Svenska Kraftnät. Johan Svenningsson, country chairman, Uniper. Anna Holmberg, energidirektör, SKGS. Mattias Goldmann, vd, Fores. Lars Hjälmered, riksdagsledamot, Moderaterna. Maria Weimer, riksdagsledamot, Liberalerna. Tomas Sokolnicki, senior investment advisor, Business Sweden. David Lindvall, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Jan Wifstrand, Moderator, Rapidus. Kontakt: Anna Nystedt, Uniper, 0705-255486, http://uniper.energy/sverige Id: 54317

729

● Vägen till och ur extremism Tid: 17:00–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FN:s utvecklingsprogram (UNDP) Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Donners plats 6 Karta: J11 Beskrivning: UNDP har intervjuat närmare 500 före detta extremister och resultatet visar att vägen till extremism är kantad av fattigdom och utsatthet. Vi vet hur unga drivs in i våldsbejakande extremism – därför vet vi också hur vi kan förebygga resan dit. Medverkande: Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN. Kontakt: Albert Askeljung, Project Officer, UNDP, 0761-403446, http://www.se.undp.org Id: 54760

12

● Fritt flöde av data i EU – den femte friheten? Tid: 17:00–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Beslutsfattarna i EU arbetar med en lagstiftning som ska göra det lättare att överföra data mellan medlemsländerna och molnleverantörer. Målet är en mer konkurrenskraftig och integrerad inre marknad för lagring och behandling av data. Vad innebär förslaget? Vilka är hindren för en EU:s dataekonomi? Medverkande: Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, ansvarig för lagstiftningen om fria flöden av icke-personlig data, Moderaterna. Daniel Sonesson, VD, SUP46 (Start-Up People of Sweden). Oscar Wåglund Söderström, kommersråd, stf. generaldirekör, Kommerskollegium. David Mothander, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. Kontakt: Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige, 0709-989606, klas.jansson@ep.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 54840

172349

● Queer Bergman-cinemaoke Tid: 17:00–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Film Capital Stockholm, Region Gotland Ämne: Kultur Plats: Mellangatan 45 Karta: I19 Beskrivning: Vad har historiskt varit möjligt att representera på film? Queera karaktärer i Bergmans filmer? Vilka sexualpolitiska frågor kan publiken få syn på genom ett besök i den bergmanska garderoben? Kontakt: Jonas Feinberg, Kommunikationschef, Film Capital Stockholm, 0703-492410, jonas.feinberg@filmcapitalstockholm.se, http://www.smartkreativstad.com Id: 51886

3

● Ökar nykterheten bland unga? Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Soberian Ämne: Barn/ ungdom Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Det är ungefär hälften av alla i årskurs 9 som inte dricker alkohol. Är det en trend som håller i sig? Har attityderna förändrats för en alkoholfri livsstil? Påverkar ungdomars nykterhet de vuxnas alkoholvanor? Medverkande: Karin Hagman, vd, IQ. Kontakt: Kjell-Ove Oscarsson, Alkoholpolitiskt Forum, 0705-946844, http://soberian.se Id: 53758

1723

● Finns det en inbyggd IQ-diskriminering i direktiven till LSS-utredningen? Tid: 17:00–17:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Föreningen JAG Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan, H239 Karta: F9 Beskrivning: När ”mer träffsäkra insatser” efterfrågas för vissa assistansberättigade växer oron att det är personerna med störst funktionsvariation som åsyftas. Medverkande: Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet. Kontakt: Kerstin Sellin, Fören-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

19

ingen JAG, 0765-453017, http://jagforeningen.se Id: 54176

1238

● Hur påverkas det kollektiva resandet av digitaliseringen och utvecklingen av öppna data? Tid: 17:15–18:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Samtrafiken i Sverige AB Ämne: Digitalisering Plats: Ryska gränd 9 Karta: M20 Beskrivning: Varför är öppna data viktigt, vad det innebär, och hur vi utför övergången? De senaste åren har vi sett framväxten av många nya tjänster som ska underlätta planeringen och genomförandet av alla de resor vi gör. Men hur knyts alla tillgängliga transportsätt ihop? Medverkande: Gerhard Wennerström, VD, Samtrafiken i Sverige AB. Karin Jihde, Kommunikationschef, Samtrafiken i Sverige AB. Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör, Transportstyrelsen. Elias Arnestrand, Strateg, Trafiklab. Håkan Östlund, Affärsstrateg, Samtrafiken. Sofia Malander, VD, Östgötatrafiken. Kontakt: Emma Skille, Samtrafiken i Sverige AB, 0722-328122, almedalen@samtrafiken.se, https://samtrafiken.se/ Id: 53002

● Duellen – ungdomsförbunden i debatt Tid: 17:30–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Vad är viktigast för ungdomsförbunden detta valår? MUF:s ordförande möter Grön Ungdoms språkrör i debatt om aktuella ämnen. Medverkande: Benjamin Dousa, ordförande, Moderata Ungdomsförbundet. Hanna Lidström, språkrör, Grön Ungdom. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 51580

12349

● Öppning av det nordiska programmet. Vilka kliv behöver vi ta för verklig jämställdhet i arbetslivet? Tid: 17:30–18:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Nordens Fackliga Samorganisation Ämne: Jämställdhet Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Sverige är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2018. I sitt ordförandeprogram lyfter Sverige särskilt jämställdhet. Vilka kliv borde vi i Norden ta för att uppnå jämställdhet i arbetslivet? Jämställd lön? Ytterligare lösningar för delad barnomsorg? Fackliga lösningar? Medverkande: Krister Bringeus, ambassadör för nordiska frågor, Utrikes departementet. Eva Biaudet, parlamentariker, Finland, Nordiska Rådet. Mary Gestrin, moderator, Nordiska ministerrådet. Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Regeringen i Sverige. Karl Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, NFS. Martin Kohlberg, vice president, Nordiska rådet. Kontakt: Annika Nummelin, Kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, 0723-709087, nif@nordicwelfare.org, http://www.nordenifokus.se Id: 50890

729

● Hur vill Moderaterna regera Sverige? Tid: 17:45–18:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Handelskammaren Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Hur ser moderaterna på den kommande mandatperioden, hur ser man på regeringsfrågan efter valet? Vårens opinionsmätningar har inte visat någon självklar valvinnare – hur ska moderaterna styra i majoritet i höst? Vilka områden blir prioriterade om moderaterna får bestämma? Medverkande: Johan Trouvé, VD (moderator), Västsvenska Handelskammaren. Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna. Lars Näslund, Chefredaktör, Borås Tidning. Kontakt: Ingrid Pousard, Ansvarig, Västsvenska Arenan, 0734-281119, https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/ Id: 51415

12349

● Almedalen idag – dagens höjdpunkter, partiledartal och rappa analyser Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: Vad har lyckats göra avtryck under den gångna dagen och vad kan vi förvänta oss av dagens talare? Uppsnack inför Ulf Kristerssons (M) tal på Almedalsscenen. Möt partiledaren direkt efter talet. Medverkande: Thomas Ritter, Programledare, TV4. Ann Tiberg, Inrikespolitisk reporter, TV4. Benjamin Dousa, Förbundsordförande, Muf. Kontakt: Anna Henjer, TV4, 0709-83 12 93, http://www.tv4.se Id: 50648

124

● Kan politik och kultur gå hand i hand för att stärka det intersektionella perspektivet? Tid: 18:00–21:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Feministiskt initiativ Ämne: Kultur Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Det som utgör huvuddelen av vårt kulturutbud är uppbyggt av och vilar på fundament som i sin själva existens är otillgänglig och exkluderande. Det råder brist på intersektionalitet - en kritisk maktanalys som belyser faktorer som hudfärg/etnicitet, kön, klass och andra diskrimineringsgrunder. Medverkande: Tomas Petterson, samtalsledare, Feministiskt initiativ. Johannes Anyuru, författare. Timimie Märak, poet och queeraktivist. Björner Thorsson, musiker. Kontakt: Maria Svensson, Feministiskt initiativ, 0709-966226, Tindrasmor@hotmail.com, http://feministisktinitiativ.se Id: 54498

629


SÖNDAG 1 juli

20

● Ulf Kristerssons delikata dilemma Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Annat Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Hur mår Moderaterna? Kommer Alliansen hålla efter valet när man ska komma överens om migrationspolitiken? Och hur ska man egentligen förhålla sig till Sverigedemokraterna? Medverkande: Henrik Torehammar, programledare, Sveriges Radio. Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio. Tomas Ramberg, inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio. Simon Strand, PR konsult, 500. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 50998

23

för Moderaternas ledning. Inte debatt eller utfrågning utan ett öppet och ärligt samtal om religionernas möjliga roll för politiken och tvärtom. Även politikern som person får rum. Medverkande: Gunnar Strömmer, Partisekreterare, Moderaterna. Lisbeth Gustafsson, Journalist och samtalsledare, Svenska kyrkan. Mats Hermansson, Domprost och samtalsledare, Svenska kyrkan. Kontakt: Marie Nordström, Svenska kyrkan, 0703323272, marie.nordstrom@svenskakyrkan.se, http://www.svenskakyrkan.se/almedalen Id: 52457

617239

● Hur ska vi uppnå våra klimatmål? Tid: 18:00–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaplattform för lokalsamhällens initativ, ECOLISE, Östersjösekobynätverk, BEN, RELEARN Suderbyn Ämne: Klimat/miljö Plats: Södergravar vid tornet Grå Gåsen Beskrivning: Hur ligger vi till nu med klimatutmaningen? Vart ska vi nå med klimatarbete? Hur ska vi lyckas nå fram dit? Vidare frågar vi vilka roller har kvinnor, lokalsamhällen och ursprungsbefolkningen, inklusive ungdomar, spelat i omställning till fossilfritt och hållbart samhälle? Medverkande: Robert Hall, ordförande, ECOLISE. Alisa Sidorenko, styrelsemedlem, Östersjösekobynätverk, BEN. Emilia Rekestad, Omställningsrörelsen. Kontakt: Robert Hall, RELEARN Suderbyn, 0762-187369, http://www.ecolise.eu Id: 54137

239

● Vad kan vi göra för att förbättra ungdomars fritid?

Dagens TR Ä F F P U N KT E R hittar du på SIDORNA 352-359

Tid: 18:00–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sverok, Fenix Ungkulturhus Ämne: Barn/ungdom Plats: Norra Hansegatan 6B Beskrivning: Hur påverkar regler och krav kontra stöd och samarbetsvilja från kommuner, regioner, stiftelser och studieförbund ungdomars möjligheter att skapa en meningsfull fritid? Medverkande: Alexandra Hjortswang, förbundssekreterare, Sverok. Anna Erlandsson, förbundsordförande, Sverok. Anna Westerling, marknadsansvarig, Sverok. Kontakt: Anna Erlandsson, Förbundsordförande, Sverok - Spelhobbyförbundet, 0105519310, anna.erlandsson@sverok.se, http://sverok.se Id: 52793

73

● Samtal inför Moderaternas ledares tal och analys efteråt Tid: 18:30–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Följ samtalet före och efter dagens tal av Moderaternas ledare Ulf Kristersson, med bland andra partiets partisekreterare och gruppledare. Talet direktsänds i DN:s tält. Medverkande: Gunnar Strömmer, partisekreterare, Moderaterna. Tobias Billström, gruppledare, Moderaterna. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Viktor BarthKron, politisk krönikör, Dagens Nyheter. Carl Johan von Seth, ledarskribent, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 52488

12349

● Analys av Moderaternas partiledartal Tid: 19:30–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Annat Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Analys och sammanfattning av Moderaternas dag i Almedalen. Sveriges Radios politiska kommentatorer och ledarskribenter från landets dagstidningar diskuterar. Vad fick publiken för besked av Ulf Kristersson (M) när han tog sig an Almedalsscenen för sitt tal denna söndag? Medverkande: Li Hellström, programledare, Sveriges Radio. Anna Hernek, programledare, Sveriges Radio. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51724

Vad händer Just Nu?

1239

● Religionsfrihet - en kulturfråga? Tid: 20:00–21:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska missionsrådet, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Religions- och övertygelsefrihet diskuteras hett och ofta hamnar islam i fokus. Är religionsfrihet en mänsklig rättighet värd att värna om? Hur gör vi då det bäst? Vilken roll kan kultur och media ha? Hur kan troende och samfund stärka möten mellan religioner och främja en kultur av religionsfrihet? Medverkande: Katherine Cash, rådgivare för religionsoch övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet. Joakim Hagerius, opinionsredaktör, Tidningen Dagen. Hanna Gerdes, folkrättsjurist och föreläsare, HannaandGoliath Law & Education. Lena Bergström, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Kontakt: Elisabeth Lindgren, samordnare bildning, Equmeniakyrkan, 0765-053151, elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se, http://www.missioncouncil.se Id: 51873

Ladda ner appen

en Almedal Just Nu och få full koll !

I appen finns hela programmet för Almedalsveckan, samt sökfunktioner, kartor och delningsfunktioner. Här planerar du dina aktiviteter för veckan och synkar med din kalender.

17239

● Nikodemussamtal med företrädare för Moderaterna Tid: 22:00–23:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan Ämne: Partiets dag Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Karta: L21 Beskrivning: I skärningspunkten mellan religion och politik i samtal med företrädare

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Officiell leverantör av programtidning och app


MÅNDAG juli SÖNDAG 12juli

MÅNDAG

2 JULI Dagens parti: Vänsterpartiet ● Jonas Sjöstedt talar i Almedalen Tid: 19:00–19:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Jonas Sjöstedt håller sitt Almedalstal med fokus på jämlikhet och rättvisa Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson, projektansvarig, Vänsterpartiet, 0703-382539, http://www.vansterpartiet.se Id: 51863

6124

21

Riksdagspartierna ● Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium Tid: 13:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Moderaterna Ämne: Ekonomi Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Nästa mandatperiod behöver Sverige lösa problemen med bristande integration och välfärd samtidigt som vi tar tag i utmaningarna kopplade till tillväxtkraft och digitalisering. Vilka reformer krävs och hur ser samhällskontraktet ut i en tid av internationalisering, globalisering och digitalisering? Medverkande: Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Moderaterna. Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL. John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet. Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro Universitet. Karin Svanborg-Sjövall, moderator. Kontakt: Filip Solsjö, Moderaterna, 0725-869016, https://moderaterna.se/ Id: 51210

6172349

● Farligt på riktigt eller fake news? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Vad är myt och vad är sanning i medicinens värld? Medverkande: Anders W Jonsson, riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson, barnläkare, Centerpartiet. Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, debattör. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 0727-163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50240

Riksdagspartierna ● Med makt att påverka – en influencers vardag Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Media/journalistik Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Hur når man den yngre generationen och vilket ansvar man har som tongivande influencer? Medverkande: Johanna Jönsson, riksdagsledamot, migrationspolitiska talesperson, Centerpartiet. Margaux Dietz, influencer. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 0727-163867, http://www.centerpartiet. se Id: 50235

1239

● Dagens klassamhälle – hur ser det ut och varför pratar vi så lite om det? Tid: 12:30–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Kritiken mot ojämlikheten växer – från IMF och forskare till vanligt folk. Hur och varför blev det så här? Och varför är det så få som föreslår konkreta åtgärder man kan göra åt detta? Medverkande: Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Lovisa Broström, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet. Moa Sahlin, samhällspolitisk samordnare, Handelsanställdas förbund. Niels Stöber, statsvetare, utredare, Katalys. Åsa Mattsson, moderator, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson, projektansvarig, Vänsterpartiet, 0703-382539, http://www.vansterpartiet.se Id: 51875

124

● När kommer tåget börja gå som tåget? Tid: 14:30–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Infrastruktur Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Alla har synpunkter på svensk tågtrafik – och i fokus står inte sällan statliga SJ. Medverkande: Anders Åkesson, riksdagsledamot, transportpolitisk talesperson, Centerpartiet. Crister Fritzon, vd, SJ. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 0727-163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50242

1239

1239

● Så bygger vi ett Sverige för alla Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Byggande Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Klyftorna är stora både inom och mellan regioner i Sverige, med segregation, bostadsbrist och avfolkning samtidigt. Politiken har inte räckt till för att balansera de obalanser marknaden skapat. Medverkande: Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson, Vänsterpartiet. PO Tidholm, författare, journalist. Josefina Süssner, forskare och föreståndare, Cebtrum för kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet. Barbro Engman, fd ordförande, Hyresgästföreningen. Marie Antman, moderator, kommunikationschef, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson, Projektansvarig, Vänsterpartiet, 0703-382539, asa.mattsson@vansterpartiet.se, http://www.vansterpartiet.se Id: 51913

12

● Landsbygdsfrågan – en politisk trend eller ett långsiktigt fokus? Tid: 15:15–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Är landsbygden i fokus för svenska politiker bara under valåret eller är det en genuin fråga även när rösterna har fördelats på valdagen? Medverkande: Helena Lindahl, riksdagsledamot, näringspolitisk talesperson, Centerpartiet. Po Tidholm, författare. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 0727-163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50244

1239

● Välfärden som jämlikhetsmotor Tid: 15:45–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Jämställdhet Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Sverige har OECD:s minst utjämnande skattesystem, försvagade socialförsäkringar och växande klassklyftor. Men trots det är de flesta OECD-länder mer ojämlika och mindre jämställda än Sverige. Medverkande: Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Agneta Stark, docent i företagsekonomi, författare, samhällsdebattör. Daniel Suhonen, debattör, författare, chef, Tankesmedjan Katalys. Martin Klepke, politisk redaktör, tidningen Arbetet. Åsa Mattsson, moderator, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson, projektansvarig, Vänsterpartiet, 0703-382539, asa.mattsson@vansterpartiet.se, http://www.vansterpartiet.se Id: 51924

12

● Byggboomen som kom av sig

Dagens TR Ä F F P U N KT E R hittar du på SIDORNA 352-359

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Byggande Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Byggboomen som kom av sig. Är det en tillfällig dipp, eller ett tecken på att bostadspolitiken måste förändras i grunden? Och vad skulle en Alliansregering egentligen kunna göra annorlunda än den nuvarande? Medverkande: Ola Johansson, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet. Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke. Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet. Per-Erik Eriksson, moderator, Agaton. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 0727-163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50245

1239


22

MÅNDAG juli SÖNDAG 12juli Riksdagspartierna

Övriga

● Förnybar energi som strategiskt

● Samers hälsa på agendan – konsten att möta ett urfolk i vården

maktmedel för Norden? Klimat och säkerhet i förändring.

Tid: 07:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Norrbotten Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan 8, trädgården Karta: H11 Beskrivning: Hur bemöter vården en person som är same? Har personal tillräckligt med kunskap och kulturkompetens för att förstå deras behov? Hur kan vården bygga en struktur för att förebygga att samer mår psykiskt dåligt? Medverkande: Agneta Granström, regionråd, Region Norrbotten. Britt Sparrock, politiker, Sametinget. Lotta Omma, projektledare, Region Norrbotten. Kontakt: Åsa Snällfot, Region Norrbotten, 0705-551553, http://www.norrbotten.se Id: 53355

Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Miljöpartiet i EU-parlamentet, Ålands landskapsregering Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Holmen, H619 Karta: D8 Beskrivning: Vilken är klimatförändringarnas och den förnybara energins roll i säkerhetspolitiken? Hur kan Nordens ledarskap i klimatfrågan påverka relationerna till Ryssland? Medverkande: Robert Egnell, professor, Försvarshögskolan. Linnéa Engström, EU-parlamentariker, Miljöpartiet. Nina Fellman, Nordenoch EU-minister, Ålands landskapsregering. Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen. Markus Larsson, ansvarig för klimat- och miljöprogrammet, FORES. Kontakt: Alfons Röblom, Pressekreterare, EU-parlamentariker Linnéa Engström, Miljöpartiet i EU-parlamentet, 00358407693636, http://www.linneaengstrom.se Id: 53994

12349

● Så får vi företagen att anställa nyanlända Tid: 16:45–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Vilka stora reformer krävs under nästa mandatperiod för att företagen ska växa – och framför allt anställa nyanlända? Medverkande: Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet. Bettina Kashefi, chefsekonom, Svenskt näringsliv. Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, chef, Institutet för Näringslivsforskning. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 0727-163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50246

1239

● Underhållning och tal från Stora scenen Tid: 18:10–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Inledningstal av Saga Carlgren, regionråd V Gotland. Tal av Nooshi Dadgostar Vänsterpartiets vice ordförande och underhållning av artisten Maxida Märak. Medverkande: Saga Carlgren, Regionråd, Vänsterpartiet. Nooshi Dadgostar, Vice ordförande, Vänsterpartiet. Maxida Märak, Artist. Kontakt: Åsa Mattsson, projektansvarig, Vänsterpartiet, +46703382539, http://www.vansterpartiet.se Id: 51842

6124

249

● Digitala höjdpunkter – daglig analys av debatten Tid: 07:30–08:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HejDigitalt Ämne: Digitalisering Plats: Volters gränd 8 Karta: K11 Beskrivning: För fem år sedan fanns inte digitalisering som sökord i Almedalsprogrammet. 2017 fanns över 600 programpunkter med fokus på hur digitalisering påverkar allt från vård och skola till innovationstakt och politik. Vi analyserar diskussioner och debatter för att sammanfatta viktiga insikter och åsikter. Medverkande: Beata Wickbom, moderator, HejDigitalt. Kontakt: Beata Wickbom, HejDigitalt, 0738-550347, beata@hejdigitalt.se, http://hejdigitalt.se Id: 53708

724

● Måndag hela veckan? Har kompetensutvecklingsambitionen gått i stå? Tid: 07:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Iris Sverige, Medlearn, Competens Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Hur kommer vi vidare med att minska gapet mellan dagens kompetens och framtidens behov? Har vi fastnat i våra ambitioner kring en fungerande arbetsmarknad där det livslånga lärandet ska få alla att växa? Finns det frågor som vi har missat? Svar som inte fått sitt rättmätiga utrymme? Medverkande: Anders Hvarfner, Koncernchef, Intendia Group. Fredrik Tamm, moderator/vd, Doublecheck. Jan Elftorp, Sakkunnig inom utbildningsoch arbetsmarknadsfrågor. Charbél Gabro, Integrationist och föreläsare. Johanna Grönbäck, Projektledare, Ratio, Näringslivets forskningsinstitut. Catharina Bildt, Seniorkonsult integration. Kontakt: Anne Lindgren, Affärsutvecklingschef, Iris Sverige, 0703-705648, anne.lindgren@irisgruppen.se, http://www.irisgruppen.se Id: 53889

61239

● Dagens partiledare Jonas Sjöstedt (V) om kvällens tal och partiets politik Tid: 07:45–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: Möt dagens huvudperson, Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet, i en direktsänd intervju inför partiets dag i Almedalen. Medverkande: Jonas Sjöstedt, Partiledare, Vänsterpartiet. Jenny Strömstedt, Programledare, TV4. Steffo Törnquist, Programledare, TV4. Kontakt: Anna Maxe, TV4, 070-9491883, http://www.tv4.se Id: 50649

Vad händer Just Nu?

124

● Unga på gränsen till Ingenmansland - Att ge unga stöd, så att rätt saker händer

Ladda ner appen

en Almedal Just Nu och få full koll !

I appen finns hela programmet för Almedalsveckan, samt sökfunktioner, kartor och delningsfunktioner. Här planerar du dina aktiviteter för veckan och synkar med din kalender.

Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Nationella Rådet för finansiell samordning Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Unga med komplexa svårigheter är en sårbar grupp. Det är svårt att orientera sig bland myndigheter och olika stödformer. Många behöver hjälp att se sina möjligheter och stöd för att ”levla upp”. Hur kan vi underlätta för unga som behöver stöd för att komma till aktivitet, arbete eller studier? Medverkande: Elin Süttenbach, projektledare, Level UP. Christel Martinsson, förbundschef, Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Anders Bogefors, projektledare, Möjliggörarna, Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem. Pamela Curylo, ungdomsambassadör, Möjliggörarna. Maria Svahn, ungdomsambassadör, Möjliggörarna. Rebecka Herdevall, handläggare, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilförsvarsfrågor. Kontakt: Christel Martinsson, Förbundschef, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 0702-128398, christel.martinsson@svsfinsam.se, http://www.finsamgotland.se/mandag2018 Id: 49961

172

Officiell leverantör av programtidning och app

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


SÖNDAG 1 juli

OM ALLA 40 000 SOM BESÖKER ALMEDALEN BLIR LÄRARE... ...RÄCKER DET ÄNDÅ INTE Sveriges framtid börjar i skolan. Det kommer att behövas utbildad arbetskraft till både kända och okända yrken framöver. Detta jobbar lärare för varje dag. Varje elev som lämnar skolan för att delta i samhällsbygget gör det med den kunskap och trygghet som undervisningen i skolan gett dem. Att säkra rätt förutsättningar för lärarkåren är därför lösningen för samhällets fortsatta utveckling och välstånd. Om politikerna satsar på lärarna så lovar vi att fortsätta skapa den effekt som räcker livet ut för varje elev. Måndag 2 juli kl. 11.00–12.15 Är Lärareffekten Sveriges räddning? Seminarium i TCO-landet, Strandgatan 19.

Tisdag 3 juli kl. 10.00–11.30 Har politikerna det som krävs för att lösa skolutmaningen? Politisk debatt i kongresshallen, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

23


24

MÅNDAG 2 juli

● Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik Tid: 08:00–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion Ämne: Media/journalistik Plats: Kronstallgränd 4 Karta: K11 Beskrivning: Vilka frågor snackas det om? Vem får genomslag? Och spelar det roll? Vad berättar media imorgon? Och vad kommer de att missa? Vi granskar samspelet mellan politik, media och opinion och kopplar Almedalens dagsfrågor till den långsiktiga samhällsutvecklingen. Hur mår demokratin i Sverige? Medverkande: Fredrik Svedjetun, chefredaktör, moderator, Resumé. Liza Pettersson, konsult/opinionsanalytiker, Novus. Ulf Bley, seniorkonsult, Nowa Kommunikation. Kontakt: Miranda Forsgren, Nowa Kommunikation, 0701-474431, http://www.nowa.se Id: 50024

1249

● Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna i riksdagsvalet 2018 Tid: 08:00–09:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: En viktig förutsättning för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda är att staten tar sitt ansvar. Vilka frågor anser riksdagspartierna vara de viktigaste i valet 2018? Vad anser unga kommer ha störts betydelse framöver? Medverkande: Anne Marie Brodén, ordförande, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Anna Karin Hildingson Boqvist, vik. barnombudsman, Barnombudsmannen. Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Joakim Palme, fd, prof., Uppsala universitet. Emma Henriksson, (KD). Christina Örnebjär, (L). Fredrik Lundh Sammeli, (S). Maj Karlsson, (V). Jenny Petersson, (M). Kontakt: Susanne Björk, Projektledare Barnrättstorget, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 0701-063113, susanne.bjork@allmannabarnhuset.se, http:// www.allmannabarnhuset.se/temaomraden/projekt/barnrattstorget/ Id: 50049

617239

● Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet. Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almedalsretorikerna Ämne: Demokrati Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Förmågan att analysera och kunna svara på vad som sägs och görs i politiken är grundstommen i vårt demokratiska samhälle. Partiledartalen är, ur ett retoriskt perspektiv, bra att träna på. Vi tror att kunskap i retorik och kritiskt tänkande gör oss väljare delaktiga. Medverkande: Monica Sperens, Samtalsledare. fil.mag. Retorikkonsult, Almedalsretorikerna. Mimmi Toreheim, Samtalsledare. Retorikkonsult, Almedalsretorikerna. Elias Holm, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m., Almedalsretorikerna. Joakim Reimar Edvardsson, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m., Almedalsretorikerna. Kontakt: Monica Sperens, Samtalsledare, Almedalsretorikerna, 0707-472194, monica.sperens@gmail.com, http://www.almedalsretorikerna.se Id: 50083

723

● Den anställningsbara humanisten – utbildas humanisten för arbetsmarknaden? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank, Uppsala Universitet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Anställningsbarhet är ett ord i tiden. Men vilket stöd och vilka satsningar finns idag på universitet och högskolor för att främja humanisters plats på arbetsmarknaden och hur förhåller det sig egentligen med praktik för humanister? Medverkande: Katarina Westerlund, docent i livsåskådningskunskap och samordnare för utveckling av program, Uppsala Universitet. Marie Öhman, Humtank. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO. Fredrik Sand, högskolepolitisk expert, Svenskt Näringsliv. David Thurfjell, moderator, Humtank. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50294

1724

● Peka med hela handen eller alla ska med? Danskt och svenskt beslutsfattande i praktiken Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Öresundshuset Ämne: Demokrati Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Är det så att danskarna vet hur man fattar raka och snabba beslut, medan svenskarna bara velar? Eller är det så att svenskarna vet hur man får kraft och genomslag i sina beslut, medan danskarna bara irrar åt alla håll? Få reda på mer om danskt och svenskt beslutsfattande i praktiken. Medverkande: Helle Ahlenius Pallesen, direktør, Øresundsadvokater. Johan Wessman, vd, Øresundsinstituttet. Sara Røpke, sekretariatschef, Greater Copenhagen. Johan Wester, programledare. Kontakt: Aida Uhac, Öresundshuset, 0739-369303, http://www.oresundshuset.nu Id: 50586

61249

● Vad vill partierna i miljöpolitiken? Tid: 08:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Karta: J12 Beskrivning: Vem vill mest i miljöpolitiken? Vilka ambitioner och prioriteringar har partierna i miljöpolitiken inför kommande mandatperiod? I vilka frågor finns samsyn och var är motsättningarna större? Medverkande: Kristina Yngwe, riksdagsledamot, Centerpartiet. Lars Tysklind, riksdagsledamot, Libera-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

lerna. Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot, Moderaterna. Stina Bergström, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Åsa Westlund, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Jens Holm, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Martin Kinnunen, rikdsdagsledamot, Sverigedemokraterna. Johanna Sandahl, ordförande (moderator), Naturskyddsföreningen. Karin Lexén, generalsekreterare (moderator), Naturskyddsföreningen. Annelie Andersson, projektledare valprojektet, Naturskyddsföreningen. Kontakt: Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsforeningen, 0760-405943, MargretRos.Sigurjonsdottir@naturskyddsforeningen.se, https://www.naturskyddsforeningen.se/ Id: 51674

612349

● Dagens parti analyseras – fokus Vänsterpartiet Tid: 08:00–08:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: 15 minuter om dagens parti. Vi ger dig en aktuell bild av partiet, opinionssiffror, de senaste utspelen och vad vi kan förvänta oss under dagen och det avslutande partiledartalet. Medverkande: Stig-Björn Ljunggren, moderator, statsvetare. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-15 79 97, http://www.businessarena.nu/ Id: 52187

29

● För en attraktiv skola på vetenskaplig grund - forskning i nära samverkan mellan skola och akademi Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala Universitet UU, Göteborgs universitet GU, Umeå universitet UmU, Karlstads Universitet KaU Ämne: Forskning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Samarbeten mellan lärosäten och huvudmän som bygger på långsiktiga och hållbara lösningar vidareutvecklar såväl lärarutbildning som forskning. När professioner samverkar i forskningsprocesser gagnar det elevernas utbildning. Medverkande: Eva Åkesson, Rektor, Uppsala universitet. Per-Arne Andersson, Direktör, SKL. Matilda Gustafsson, Ordförande, Lärarförbundet Student. Kristina Hansson, Lektor, Vetenskaplig ledare, Piteå Kommun, UmU. Maria Jarl, Universitetslektor, Göteborgs Universitet. Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund. Helena Sagar, Lektor, Kungsbacka kommun. Helle Wijk, Leg. sjuksköterska, Prof., Viceprefekt Samverkan, Sahlgrenska, GU. Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen. Elisabet Nihlfors, Professor, Dekan, Uppsala universitet. Kontakt: Elisabet Nihlfors, Professor, Uppsala universitet, +46701679583, elisabet.nihlfors@edu.uu.se, http://ulfavtal.se/ Id: 52505

17249

● Kan företag skapa effektiva partnerskap för samhällsengagemang? Tid: 08:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Accenture Interactive Ämne: Digitalisering Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: I dagens samhälle ställer både kunder och anställda nya krav på företag – för att vinna kunder och personal måste företagen ta ett samhällsansvar. Hur kan organisationer göra skillnad i en värld som behöver kraftsamla för att uppnå ett öppnare och mer integrerat samhälle? Medverkande: Sofia Pörner, business design director, Fjord. Jennie Perzon, senior manager sustainability, Accenture. Ola Mattsson, chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen. Daniel Freeman, managing director, Fjord Nordics. Kontakt: Linda, Accenture, 0730-513235, https://www. accenture.com/se-en/new-applied-now Id: 54262

● Framtidens politik kräver fler kompromisser över blockgränserna

Tid: 08:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TCO Ämne: Jämställdhet Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Vilka politiska lösningar kan ta Sverige framåt och vilka kompromisser behövs för att nå dit? Skatter, jämställdhet och ett hållbart arbetsliv är områden som kommer att debatteras. Medverkande: Eva Nordmark, ordförande, TCO. Philip Botström, förbundsordförande, SSU. Magnus Ek, förbundsordförande, CUF. Hanna Lidström, språkrör, Grön ungdom. Joar Forssell, förbundsordförande, LUF. Benjamin Dousa, förbundsordförande, MUF. Martin Hallander, förste vice förbundsordförande, KDU. Olov Carlsson, chefredaktör Dagens Samhälle, Jury. Anna Carlson, tidigare ordförande Teaterförbundet, Jury. Maria Wetterstrand, tidigare språkrör Miljöpartiet, Jury. Suzanne ”Suuz” Naffah Cronstam, moderator. Kontakt: Carola Andréasson, Eventansvarig, TCO, 0709-652399, Id: 54518

17249

● Vem vaktar våra data? Läget för fysiskt dataskydd i Sverige idag Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uniper Ämne: Infrastruktur Plats: S:ta Katarinagatan 6 Karta: K17 Beskrivning: Under 2017 skapade mänskligheten mer innehåll än sammanlagt under de föregående 5000 åren. Allt detta innehåll måste lagras, men hur ser egentligen det fysiska dataskyddet ut vid Sveriges tusentals datacenters? Vad ska vi kunna kräva av molnleverantörerna, och hur ser hotbilderna ut? Medverkande: Johan Svenningsson, country chairman, Uniper. Henrik Ringbom, vd, BRS Networks. Joakim Aspengren, senior project manager, PTS. Lina Håkansdotter Palm, senior political advisor, Uniper. Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Allan Widman, riksdagsledamot, Liberalerna. Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv. Jan Wifstrand, moderator, Rapidus. Kontakt: Anna Nystedt, Uniper, 0705-255486, http://uniper.energy/sverige Id: 54602

729

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli

Laura Hartman ordf. Tillitsdelegationen, Regeringskansliet

Christer Olsson Inspiratör och författare

Heike Erkers Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Debatter och samtal som berör och skakar om. • • • • •

Upphandling Digitalisering Ledarskap Trygghet i samhället Välfärd

Hans Wallmark Försvarspolitisk talesperson, Moderaterna

MISSA INTE Offentliga Affärers seminarietält i Almedalen på Strandvägen 4. Program hela dagarna från Måndag-Onsdag! Katarina von Goës Kanslichef, Regeringens expertgrupp för digitala investeringar

För att kunskap är källan till goda affärer

www.offentligaaffarer.se

25


26

MÅNDAG 2 juli

● Vad är styrelsens roll för omställningen mot en hållbar finansmarknad? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Världsnaturfonden WWF Ämne: Ekonomi Plats: Tage Cervins gata 3C Karta: I14 Beskrivning: Den finansiella sektorn har en avgörande betydelse för omställningen mot en hållbar utveckling. Många av utmaningarna är av långsiktig och strategisk karaktär, och därmed ett styrelseansvar. Vilka hållbarhetsfrågor bör styrelser i finanssektorn ha på sin horisont? Medverkande: Ann Grevelius, Carneo Asset Managers, Optise. Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Finansdepartementet. Emma Ihre, hållbarhetschef, Mannheimer Swartling (AP7). Daniel Johansson Stattin, rådgivare hållbart företagande, PwC Sverige. Sophie Nachemson, författare och forskare, Handelshögskolan. Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef, Skandia. Jessica Stark, vd, StyrelseAkademien Stockholm. Magnus Emfel, senior rådgivare finans, Världsnaturfonden WWF. Kontakt: Marianne Nordin, Projektledare, Världsnaturfonden WWF, 0761-673539, Id: 54877

39

● Is Artificial Intelligence the key to human rights and, ultimately, children’s rights? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rädda Barnen, Arabesque Ämne: Hållbarhet Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: How is AI, big data and machine-learning technology changing how Human Rights and Children’s Rights are measured, and how will this promote even more sustainable investment and affect companies? Medverkande: Georg Kell, chairman of the board, Arabesque Asset Management Ltd, former Executive Director UN Global Compact. Elisabeth Dahlin, secretary general, Rädda Barnen. Malin Dahlberg Markstedt, moderator, Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business. Kontakt: Markus Poletti, Rädda Barnen, 0733-553463, Id: 54948

1729

● EU efter Brexit – splittring eller fördjupad integration? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Max Matthiessen Ämne: EU Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Vad kan vi förvänta oss efter Brexit – fördjupat samarbete eller ett mer splittrat EU? Hur bör Sverige navigera i EU bortom Brexit? Och vilken relation ska vi ha till Storbritannien efter 2020? Medverkande: Fredrik Reinfeldt, föreläsare och rådgivare, f.d. statsminister. Annika Winsth, chefsekonom, Nordea. PM Nilsson, politisk chefredaktör, Dagens Industri. Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare. Ylva Berg, Vd, Business Sweden. Ingvar Skeberg, moderator, Clearly Strategi och kommunikation. Kontakt: Glenn Nilsson, Vice VD, Max Matthiessen, 08-6130517, http://www.maxm.se/newsroom/ Id: 53059

7239

● Fler poliser, fler problem? Tid: 08:00–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Linnéuniversitetet Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Södra Kyrkogatan 9 Karta: M17 Beskrivning: De flesta politiska partier har lovat en kraftig ökning av antalet poliser och regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att utöka antalet polisanställda med 10.000 fram till år 2024. Vilka utmaningar är förknippade med att så snabbt öka polisens numerär och behövs det så många? Medverkande: Ola Kronkvist, prefekt och lektor, Polisutbildningen, Linnéuniversitetet. Kontakt: Helena McShane, Kommunikatör, Linnéuniversitetet, 0733-440049, http://www.lnu.se Id: 53138

79

● Ät frukost som barnen Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Burlövs Kommun Ämne: Mat Plats: Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Vilken betydelse har frukosten för starten på en bra skoldag? Vad åt man förr? Vad äter man nu? Vad äter man i framtiden? Hur ser maten ut vid servering? Hur går vi från skolmatsal till skolrestaurang? Hur får vi barnen att äta rätt? Medverkande: Ola Moberg, kostchef, Burlövs Kommun. Kontakt: Ola Moberg, Kostchef, Burlövs Kommun, 0406-256142, http://burlov.se/almedalen Id: 53178

72

● Morgon med nyheter, debatter och analyser Tid: 08:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aftonbladet Morgon, Aftonbladet Ämne: Annat Plats: Cramérgatan, H332 Karta: H12 Beskrivning: Direktsänd tv från Almedalen med de senaste nyheterna, dagens utspel och snackisar. Politiska läget analyseras av vår politiska kommentator och aktuella gäster. Medverkande: Maria Bjaring, Programledare, Aftonbladet. Janne Grönroos, Sidekick, Aftonbladet. Amie Bramme Sey, Sidekick, Aftonbladet. Lena Mellin, Inrikespolitisk kommentator, Aftonbladet. Malvina Britts, Reporter, Aftonbladet. Kontakt: Niklas Ornerud, Aftonbladet, 0706-762499, http://www.aftonbladet.se Id: 53464

förändra kompetensbehovet? Hur accelererar teknik och ny kunskap utvecklingen? Medverkande: Magnus Aschan, Warp Institute. Anders Wallqvist, vd, Nowagruppen. Mathias Sundin, Warp Institute. Anders Tollmar, moderator, Digidalen. Anna Wikland, Google. Katarina Berg, Spotify. Ambra Pierrou, Cool Company. Lena Miranda, Mjärdevi Science Park samt Swedish Incubators & Science Parks (SISP). Kontakt: Miranda Forsgren, Nowa Kommunikation, 0701-474431, https://www.digidalen.se/ Id: 52829

1249

● Löser digitala tjänster vårdens tillgänglighetsproblem? Tid: 08:00–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, DI Digital, Smile incubator, HealthCap, Medeon, Sciety Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Sverige har stora utmaningar vad gäller tillgängligheten till vård. Medborgarna upplever att det är svårt att få kontakt och att vården saknar kontinuitet. I vilken mån kommer digitala tjänster lösa vårdens tillgänglighetsproblem och hur ska digitala tjänster organiseras och finansieras? Medverkande: Hanna Åsberg, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin. Magnus Liungman, vd, Doctrin. Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin. Jonas Leijonhufvud, reporter, DI Digital. Kontakt: Ingrid Heath, Chef Dagens Medicin Agenda, Dagens Medicin, 0701-747633, ingrid.heath@dagensmedicin.se, https://www.dagensmedicin.se/ vardtorget2018 Id: 53410

17249

● Direktsänd intervju med Jonas Sjöstedt Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: P1-Morgon, Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt intervjuas på Vänsterpartiets dag i Almedalen inför publik och direktsänds i P1. Medverkande: Lasse Johansson, Programledare, Sveriges Radio. Jonas Sjöstedt, Partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51703

23

● Hur attraherar Sverige de bästa utländska investeringarna? Tid: 08:15–09:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Teknikföretagen Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Sverige är ett av de mest attraktiva länderna för utländska investeringar. Men under senare år har vi förlorat attraktionskraft. Vad beror det på, och finns det investeringar som vi inte vill ha? Kontakt: Emanuel Badehi Kullander, Handelspolitiska frågor, Teknikföretagen, 08-782 09 68, http://industrintarmatchen.se Id: 50803

129

● Så når vi fler unga som står utanför arbete och studier Tid: 08:15–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fryshuset, Jobbtorg Stockholm, Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Specksrum 5 Karta: H19 Beskrivning: Det finns 1000tals unga vuxna i Stockholm som varken arbetar eller studerar. En grupp som utan rätt stöd kan komma att kosta samhället oerhörda resurser. Hur kan olika aktörer samverka för att nå gruppen? Medverkande: Amina Engman Bel Haj, projekt SUVAS, Jobbtorg Stockholm. Idil Oman, Jobbtorg Stockholm, Stockholm Stad. Michelle Stewart, projektledare, Fryshuset och SUVAS. Theodore Niemann, Ung ambassadör Fryshuset. Susanne Zander, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Kontakt: Beatrice Clarke, Fryshuset, 0739-502233, beatrice.clarke@fryshuset.se, https://fryshuset.se/?s=almedalen Id: 52109

1

● Status på en bostadsmarknad i gungning Tid: 08:15–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Runt om i Sverige har bostadsmarknaden svajat sedan hösten 2017, framförallt i Stockholm. Gungningarna kommer efter år av debatt kring hur byggandet ska kunna öka – vilket det således gjort på sista tiden. Vad är det egentligen som pågår? Har vi byggt fel – eller för mycket? Medverkande: Ola Serneke, vd, Serneke. Stefan Berg, chef affärsutveckling,, Magnolia Bostad. Henrik Zäther, vd, HSB Projektpartner. Per Ekelund, vd, Victoria Park. Marie Thelander Dellhag, nyproduktionschef, MKB. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 52196

29

249

● Kommer fler att skapa sina egna jobb på framtidens arbetsmarknad? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nowagruppen, Warp Institute Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Hur kommer arbetsmarknaden att se ut i framtiden? Kommer fler att skapa sina egna jobb och kunna jobba med sin passion? Hur kommer ny teknik

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÃ…NDAG 2 juli    

    

) ,$% %( (%%($  +%($+ %( ($ ( (  # ( $ $#

 $   ( % % % $ ( % $ , % (# $ $ ( !((( %((" (% )) #& #& *-


28

MÅNDAG 2 juli

● Är studieförbunden nyckeln till utrikes födda kvinnors etablering?

● Nudging: en knuff mot en mer jämställd och hållbar värld

Tid: 08:15–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studieförbunden Ämne: Integration/mångfald Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Etableringen av nyanlända till Sverige är en av de kommande årens stora utmaningar, särskilt viktigt är att nå de utrikes födda kvinnorna. Kan de tio studieförbunden spela en avgörande roll för att öka utrikes födda kvinnors deltagande i arbetsliv och samhällsliv? Medverkande: Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet. Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna. Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby. Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare, ABF. David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden. Kontakt: Ebba Ringborg, Studieförbunden, 0725-655222, http://www.studieforbunden.se Id: 52912

Tid: 08:30–09:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studio Flock Ämne: Media/journalistik Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården Karta: J7 Beskrivning: Många vill bete sig både hållbara och jämställda men trots detta kan det vara ett gap mellan vilja och handling. Kan det bli lätt att göra rätt? Hur kan vi förstå tankefällor kring jämställdhet och hållbara val? Kan vi få en knuff i rätt riktning? Medverkande: Linda Lindström, beteendestrateg, Beteendelabbet. Kontakt: Paula Cederberg Ahlsten, Studio Flock, 0737-025740, http://www.studioflock.se Id: 51236

23

● Vad behöver svenska småföretag för att växa och må bra? Tid: 08:30–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Sverige behöver välmående företag som skapar jobb och tillväxt och om de inte är lyhörda för omvärldsförändringar riskerar de att gå i konkurs. Vilka är dessa avgörande förändringar och vad behöver småföretag för att växa och må bra? Medverkande: Günther Mårder, vd, Företagarna. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707-457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 49941

1239

● Resan mot ökad digital kompetens inom vård och omsorg. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Tid: 08:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ESF Projekt DigIT, Äldreförvaltningen Stockholms stad Ämne: Digitalisering Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: Ökad digitalisering inom vård och omsorg ställer nya krav på kompetens. Hur motiverar vi personal att våga, vilja och kunna använda digital teknik i arbetet? Hur möter vi olika behov hos 3000 medarbetare i 12 kommuner? Hur har vi gjort och har vi lyckats? Hur tas kunskapen tillvara på arbetsplatsen? Medverkande: Helén Starkman, projektledare, Stockholms stad. Cecilia Brauer, delprojektledare med fokus ledarskap, Botkyrka kommun. Birgitta El Idrissi, kurskoordinator, Botkyrka kommun. Katia Miroff, kommunikatör, Stockholms stad. Emanuel Nyberg, vd, Kunskapsboken.se. Kontakt: Helen Starkman, Projektledare, Stockholms stad, 0761-236299, helen.starkman@stockholm.se, http://www.stockholmdigit.se Id: 50132

● Vänsterpartiet – mellan raderna Tid: 08:30–09:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Vilka är partiets främsta utmaningar? Och hur blir kvällens tal? Vi ger dig koll på Vänsterpartiets dag. Medverkande: Peter Alestig, nyhetschef, Svenska Dagbladet. Göran Eriksson, politisk analytiker, Svenska Dagbladet. Elsa Westerstad, kulturredaktör, Svenska Dagbladet. Malin Björk, europaparlamentariker, Vänsterpartiet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50491

1238

● Fokus säkerhet och trygghet – återblick på gårdagens tal och seminarier Tid: 08:30–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandvägen, H536 Karta: E12 Beskrivning: Med fokus på säkerhet och trygghet diskuterar och analyserar vi gårdagens tal och seminarium. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vilka frågor kommer att diskuteras idag? Medverkande: Magnus Lindgren, moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Hans Stigsson, politisk redaktör, Norrköpings tidningar. Karl-Åke Pettersson, styrelseledamot, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, 08-292000, http://www.tryggaresverige.org Id: 51194

12349

● Makt, mod och motstånd – vad gör Sverige för att stödja dem som försvarar mänskliga rättigheter? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: De dödas, fängslas och torteras när de utmanar makten och ekonomiska intressen. Hur ska Sverige stödja dessa modiga människor som vägrar kompromissa om grundläggande demokratiska värderingar om mänskliga rättigheter? Vad kan Sverige göra via diplomati, företagsdialoger, bistånd och på andra sätt? Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Miljöpartiet. Georg Andrén, generalsekreterare, Diakonia. Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Martin Wicklin, programledare för söndagsintervjun i P1, samtalsledare. Kontakt: Magnus Walan, Senior policyrådgivare, Diakonia, 0708-539305, magnus.walan@diakonia.se, http://www.diakonia.se Id: 51221

17239

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

1729

● Kvinnans plats – högerns och vänsterns syn på framtidens jämställdhet Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tankesmedjan Tiden Ämne: Jämställdhet Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: De ideologiska skillnaderna mellan Socialdemokrater och Moderater har aldrig varit större. Ändå har många väljare svårt att se skillnaderna. Jämställdhet är ett prioriterat ämne bland allmänheten. Men vilka är skillnaderna mellan blocken? Hur ser S respektive M på jämställt föräldraskap och arbete? Medverkande: Lina Stenberg, Tankesmedjan Tiden. Kontakt: Lina Stenberg, Tankesmedjan Tiden, 0703-190038, http://www.tstiden.se Id: 51870

172

● Hur blir man konkurrenskraftig genom digitalt samarbete? Tid: 08:30–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Karta: N16 Beskrivning: Digitaliseringen är ett högaktuellt ämne. Ofta pratar man om digitaliseringens utmaningar. Men vilka möjligheter finns och hur frigör man effekten av digitaliseringen för att gynna både medarbetarna och organisationen? Medverkande: Lena Noaksson, CEO & Doer, Doings. Samir Törnblad, HR Manager, Bonnier Broadcasting. Ulrika Jonsson, Director Business Development Digital HR, Microsoft AB. Sanna Sundell, Experience expert, Doings. Kontakt: Johanna Snickars, Kommunikationschef, Microsoft AB, 08-410 455 56, swedenpress@microsoft.com, https://news.microsoft.com/sv-se/ Id: 51951

14

● Framtidens hem: Integritet, energi och morgondagens affärsmodeller Tid: 08:30–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Näringsliv Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: Den växande användningen av teknik i våra hem möjliggör effektivare energilösningar. Men tekinken medför även att vi måste tänka till kring integritetsfrågor och hur vi hanterar den allt större mängden data. Medverkande: Christoffer Börjesson, Digitaliseringschef, Fastighetsägarna. Björn Berg, Investerare och VD, Ngenic. Niklas Huss, Innovationschef, Länsförsäkringar. Tony Strand, Affärsutvecklingschef, Telenor. Kontakt: Ulrika Andersson, PwC, 0725-849117, ulrika.e.andersson@pwc.com, http://www.pwc.se/almedalen Id: 53308

149

● Hur ska svenska innovationer bli globala exportframgångar? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Spowdi, Sustainable Innovation Ämne: Hållbarhet Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Sverige ligger i EU-toppen på investeringar inom forskning och utveckling och även långt fram vad gäller innovationer och patent. Däremot ligger svenska bolag sämre till gällande kommersialisering och export. Hur ser ekosystemet ut för startups? Vilka är fallgroparna och möjligheterna? Medverkande: Maria Vuorelma, Senior Business Developer, International Markets, Energimyndigheten. Anders Andersson, Vice President, Spowdi. Yasmina Ganse, Projektledare, Sustainable Innovation. Kontakt: Yasmina Ganse, Sustainable Innovation, 0703-982726, http://www.sust.se Id: 54721

139

● Planering för trästäder Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BoKlok, Föreningen Trästad Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H515 Karta: D10 Beskrivning: Med en akut situation när det gäller såväl klimat som bostäder talar politiken sitt tydliga språk. ”Vi ska bygga mycket, vi ska bygga snabbt och vi ska bygga med mer trä”. Men hur ska detta gå till i praktiken och hur säkerställer man fler hus i trä? Medverkande: Gert Wingårdh, arkitekt och managing director, Wingårdhs. Carl Wangel, moderator. Kontakt: Magdalena Stadler, BoKlok, 010–449 27 49, http://boklok.se Id: 55223

29

● Planering för trästäder Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föreningen Trästad, BoKlok Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H515 Karta: D10 Beskrivning: Med en akut situation när det gäller klimat och bostäder talar politiken sitt tydliga språk ”vi ska bygga mycket, snabbt och vi ska bygga med mer trä”. Men vad är en träbyggnadsstrategi, behövs den och vem ska leverera till den? Medverkande: Gert Wingårdh, arkitekt, Wingårdh Arkitekter. Jerker Lessing, utvecklingschef, Boklok. Ewa Westermark, partner, Gehl Arkitekter. Linda Camara, operativ chef, Tengbom Arkitekter. Victoria Kalén, konsult, WSP. Niklas Svensson, utvecklings-


ansvarig, White arkitekter. Therese Kreisel, planarkitekt, Skellefteå Kommun. Jessica Becker, projektkoordinator, Föreningen Trästad. Kontakt: Jessica Becker, Föreningen Trästad Sverige, 0725-345949, jessica.becker@trastad.se, http://www.trastad.se Id: 55252

72

● Våga prata ansvar – så blir hållbarhetsfrågorna heta i valdebatten Tid: 08:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hagainitiativet, Stockholm Environment Institute, Mistra Geopolitics Ämne: Hållbarhet Plats: Korsgatan 4 Karta: I7 Beskrivning: Risk och lönsamhet - två sidor av samma mynt, vad får företagen att agera snabbare? Vilket ansvar har politiken för den hållbara samhällsomställningen? Vilket ansvar har industrins olika sektorer? Kan individen agera och fatta hållbara beslut utan politikens stöd? Är hållbarhet valvinnarfrågor? Medverkande: Anders Egelrud, Vd, Stockholm Exergi. Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood. Jan Kilström, Vd, Green Cargo. Louise Karlberg, Sverigechef, Stockholm Environment Institute. Åsa Persson, Senior forskare, Stockholm Environment Institute. Karin Bäckstrand, Prof., Stockholms universitet. Björn-Ola Linnér, Prof., Linköpings universitet. Ola Alterå, Kanslichef, Klimatpolitiska Rådet. Petter Holland, Vd, Preem. Anna Throne-Holst, President, SACCNY. Anders Wijkman, Ordförande, Romklubben. Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, (MP). Nina Ekelund, Generalsekreterare, Haga. Kontakt: Victor Norberg, Samordnare, Hagainitiativet, 0705879188, victor.norberg@hagainitiativet.se, http://www.hagainitiativet.se Id: 51866

239

● Nära vård 2030 – hur levererar vi sjukhusresurser till hemmet? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kairos Future, Tamro Ämne: Vård och omsorg Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Framtidens digitaliserade vårdkrävande hemmiljöer kommer involvera fler aktörer och resurser än i dag, med högre krav på koordinering. Med individens behov i centrum ska utvecklad logistik och distribution se till att läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar kommer rätt. Medverkande: Jenni Nordborg, samordnare och chef för regeringens life science-kontor, Regeringskansliet. Dan Nilsson, standardiseringschef, vård och omsorg, SIS. Olle Carls, logistikdirektör, Apoteket. Lars Holmin, ledamot i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Moderaterna. John Manoochehri, vd och grundare, Base2. Lars Schenatz, vd, Tamro. Mats Olsson, director health & healthcare, Kairos Future. Kontakt: Sara Lundquist, Kommunikationsansvarig, Kairos Future, 0702190929, sara.lundquist@kairosfuture.com, http://www.kairosfuture.com/ Id: 52792

49

● Digital kompetens och programmering i skolan – är vi redo inför höstterminen 2018? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Makerskola, RISE Research Institutes of Sweden, Sollentuna Ämne: Digitalisering Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10 Karta: I20 Beskrivning: Går det att förbättra den pedagogiska verksamheten generellt samt ge input till framtida läroplansutveckling genom området makerkultur, programmering och skapande med IT som material mellan lärare, skolor och skolhuvudmän? Medverkande: Carl Heath, chef Digitalisering och Lärande, RISE. Lars Glimbert, projektledare, Sollentuna. Sara Penje, utvecklingschef, Lidingö. Per Falk, IT-strateg och processledare, Upplands Väsby. Maria Nyström, rektor, Sollentuna. Helen Henriksson, skolutvecklare, Göteborgs Stad. Kontakt: Carl Heath, RISE, 0702-402037, carl.heath@ri.se, http://www.makerskola.se Id: 49964

3

● Är det svenska ledarskapet en exportframgång? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: KB18 Labs AB, Consentio Ledarskap AB Ämne: Näringsliv Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Det svenska ledarskapet har varit konkurrenskraftigt internationellt och ligger bakom många av de stora framgångar svenska företag haft på exportmarknader runt om i världen. Hur värnar vi och vidareutvecklar detta så att svensk ekonomi fortsätter att vara framgångsrik? Medverkande: Stefan Wikström, vd, Consentio Ledarskap. Johan Pehrson, ordförande, Consentio Ledarskap. Kontakt: Salomon Bekele, VD, KB18 Labs AB, 0727-200229, http://www.ledarskap.se Id: 54092

● Vår politiske expert ger sin syn på Vänsterpartiets strategi Tid: 08:45–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV4 Ämne: Media/ journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: Vilka utmaningar står dagens parti inför och hur ser deras strategi ut för att vinna väljarnas röst. Vår politiske expert svarar och förklarar! Dessutom tar han tempen på dagens höjdpunkter Medverkande: Marcus Oscarsson, Politisk expert, TV4. Jenny Strömstedt, Programledare, TV4. Steffo Törnquist, Programledare, TV4. Kontakt: Anna Maxe, TV4, 070-9491883, http://www.tv4.se Id: 50650

124

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

Välkommen till Samtal under valven mån–fre kl 20.30

Medverkande: Maria Küchen, Helle Klein, Rossana Dinamarca, Qaisar Mahmood och George Andrén.

Nikodemussamtal

sön–lör kl 22.00, samt lör kl 17.00 Företrädare för ”dagens” partiledning bl a Annie Lööf, Christer Nylander, Jonas Sjöstedt och Lars Adaktusson.

Konsert med Jonathan Johansson ons kl 24.00. Fri entré

Läs mer om Svenska kyrkans seminarier, gudstjänster och kulturarvsvandringar i domkyrkan på svenskakyrkan.se/almedalen.

foto: mattias wahlgren

MÅNDAG 2 juli


30

MÅNDAG 2 juli

● Morgondagens SVT, SR och UR – nu ska det avgöras Tid: 08:45–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Media/journalistik Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Strax före midsommar lämnar public service-kommittén över sina förslag på hur framtiden ska se ut för SVT, SR och UR. Vad betyder förslagen för publiken, för demokratin och för medielandskapet? Medverkande: Cilla benkö, vd, Sveriges Radio. Hanna Stjärne, vd, SVT. Sofia Wadensjö Karén, vd, UR. Sigurd Allern, gästprofessor i journalistik vid JMK, Professor vid Universitetet i Oslo. Jonas Nordling, ordförande, SJF. Filippa Wallestam, strategichef, MTG. Jörgen Huitfeldt, moderator, redaktör, tidskriften Kvartal. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, Id: 51114

23

● Hur kan vi skapa fler jobb inom livsmedelsnäringen samtidigt som vi ökar vår självförsörjningsgrad? Tid: 08:45–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, Lantbrukarnas Riksförbund Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: 2017 beslutade Riksdagen om en svensk livsmedelsstrategi med övergripande mål att öka livsmedelsproduktionen och stärka vår självförsörjningsgrad. ”Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning” är ett socialfondsprojekt som ska kartlägga behovet av nya jobb inom jordbruk och livsmedelsförädling. Medverkande: Jan Andersson, verksamhetssamordnare Leverantörsuppföljare, Arbetsförmedlingen Skåne Väst. Anders Johannesson, expert företagsvillkor, Lantbrukarnas Riksförbund. Christer Yrjas, landsbygdsrådgivare, landsbygdsutveckling, Hushållningssällskapet Skåne. Lars Lööw, generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Catharina Bildt, moderator, Livsmedelsföretagen. Kontakt: Rickard Ruhngård, Kommunikatör, Svenska ESF-rådet, 08-57917137, http://www.esf.se Id: 54884

617239

● Moderaternas Sverige - hur skulle det se om ut om M hade majoritet i Riksdagen? Tid: 08:45–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: initiativ Samutveckling! Ämne: Partiets dag Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: Varje morgon följer vi upp gårdagens parti under Almedalsveckan. Vad är det egentligen Moderaterna står för och vill genomföra i Sverige? Vilka konsekvenser skulle deras politik kunna få? Det öppna samtalet, med lyssnandet i fokus, hålls av en dialogvärd. Medverkande: Berit Hague, Dialogvärd, initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per Hörberg, Projektledare, initiativ Samutveckling!, 0704-888430, per.hrberg@samutveckling.se, http://samutveckling.se Id: 50243

239

● Lag utan verkan – jakten på den försvunna patientmakten Tid: 08:45–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Janssen, Johnson & Johnson Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: De senaste årens hälso- och sjukvårdsdebatt har involverat begrepp som patient/personcentrering, delaktighet och tillgänglighet. Men trots goda intentioner har olika reformer inte alltid uppfyllt sitt syfte. Varför har tidigare reformer som syftat till ökad patientcentrering inte fungerat optimalt? Medverkande: Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung. Anders Henriksson, ordförande landstingsstyrelsen, Landstinget i Kalmar län, Socialdemokraterna. Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet. Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna. Kajsa Westling, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen. Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson. Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet. Kontakt: Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, 08-6265029, Id: 51851

172

Företagarna. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 49940

9

● Kan samverkan mellan brukare, närstående och personal förbättras med hjälp av digitalisering? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Burlövs kommun, Sekoia Ämne: Digitalisering Plats: Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Kan vi genom att införa e-hälsa och välfärdsteknologi på särskilt boende för äldre och LSSboende förändra arbetsätt och förbättra samverkan mellan brukare, närstående och personal? Medverkande: Helene Nilsson, enhetschef, Burlövs kommun. KarlJohan Palmgren, area sales manager, Sekoia. Kontakt: Helene Nilsson, Enhetschef, Burlövs kommun, 040-6256705, Helen.nilsson@burlov.se, http://burlov.se/almedalen2018 Id: 50419

72

● Näringslivets samhällsinvesteringar – till vilken nytta? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Många företag arbetar med att utöka sitt hållbarhetsarbete och bidra till ett bättre samhälle. Näringslivet har en stor roll i att hitta affärslösningar på samhällsproblem. Hur vet vi att insatserna bidrar till den samhällsnytta de är ämnade för och hur maximerar vi nyttan av samhällsinvesteringar? Medverkande: Alexandra Laurén, vice VD, Skanska Sverige AB. Trevor Graham, VD, Urbanisland AB / Urban Innovation Lab. Christina Ingelsten, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB. Shahbaz Khan, Kommunalråd Göteborg (S). Petra Elio Serti, Utbildningsledare, Angeredsutmaningen. Kontakt: Maria Rydberg, Marknad, Skanska Sverige AB, 0703-506072, https://www.skanska.se/ Id: 50754

12349

● Hur löser vi sjuksköterskebristen? Tid: 09:00–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk sjuksköterskeförening Ämne: Vård och omsorg Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Bristen på sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor får konsekvenser för vården som stängda vårdplatser långa väntetider på akuten, köer och inställda operationer. Hur kan vi vända den negativa spiralen? Vilka hållbara lösningar finns som inte bara släcker bränder? Medverkande: Ami Hommel, docent, leg ssk, ordf, Lunds universitet/sjukhus, Svensk sjuksköterskeförening. Oili Dahl, med dr. leg ssk utbildningschef, vice ordf., Karolinska universitetssjukhuset, Svensk sjuksköterskeförening. Anna Starbrink, landstingsråd, Stockholms läns landsting (L). Stefan Lindgren, professor, överläkare, Lunds universitet, Skånes universitetsjukhus, Svenska läkaresällskapet. Sara Heyman, journalist, leg ssk. Kristina Nilsson, riksdagsledamot, leg ssk, Socialutskottet (S). Kontakt: Torie Palm Ernsäter, Svensk sjuksköterskeförening, 0706-222435, torie.ernsater@swenurse.se, http://www.swenurse.se Id: 50959

729

● Finns rätt förutsättningar för att biobränsle ska kunna vara med och lösa klimatfrågan? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IF Metall Ämne: Klimat/miljö Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Klimatet är vår tids stora ödesfråga och Sverige har satt upp mål så som en fossilfri fordonsflotta 2030. Men finns rätt förutsättningar för att de svenska företagen ska kunna bidra till att målet uppnås? Medverkande: Åsa Pettersson, head of public and environmental affair, Scania. Helene Samuelsson, chef kommunikation och public affairs, Preem. Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall. Maria-Elsa Salvo, moderator. Kontakt: Åsa Märs, Kommunikationschef, IF Metall, 0702-086602, http://www.ifmetall.se Id: 51068

2

● Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

Tid: 08:45–09:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Barnkonventionen ratificerades för snart 30 år sedan. Trots det finns fortfarande allvarliga brister i hur barns mänskliga rättigheter tillgodoses, exempelvis barns rätt att komma till tals och hur barnets bästa bedöms. Hur kan barns rättigheter stärkas med barnkonventionen som lag? Medverkande: Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande Barnombudsman, Barnombudsmannen. Kontakt: Annika Falk, Projektledare Barnrättstorget, Barnombudsmannen, 0704-378769, https://www.barnombudsmannen.se/ Id: 53843

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energimarknaden, Accenture Ämne: Energi Plats: Kronstallgränd 4 Karta: K11 Beskrivning: Energibranschen befinner sig i en fas där nya affärsmodeller prövas. Digitaliseringsvågen fortsätter och ny teknik, energilagring, ökad elektrifiering av fordonsflottan och i övriga samhället och småskalig elproduktion öppnar nya möjligheter. Energibranschen är kort sagt i omdaning! Medverkande: Magnus Stattin, redaktör, Energimarknaden. Magnus Hall, vd, Vattenfall. Marc Hoffmann, sverigechef, E.ON. Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska Kraftnät. Henrik Tegnér, managing director utilities nordic, Accenture. Mikael Rönnblad, chef Consumer Solutions, Fortum. Kontakt: Kristian Sylwan, Projektledare, Dagens industri, 0735-584910, kristian.sylwan@di.se Id: 51231

● Så skapas framgångsrika företag

● Hur mår svensk demokrati och vem styr valrörelsen?

● Barnkonventionen – vägen framåt

61723

Tid: 09:00–09:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Vilka gemensamma faktorer skapar ett framgångsrikt företagande och hur röjs hinder som står i vägen för att ta företaget vidare? Medverkande: Günther Mårder, vd,

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

2

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan Ämne: Demokrati Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Den gängse bilden är att debattklimatet är tufft och omöjligt att påverka samt att fakta inte är fakta längre utan infiltreras av nätrobotar och kommersiella intressen. Är det verkligen så här? Vad säger sociala medier, traditionella medier och politiken


)ÄŚÄŁRUSTAR ħĚ EFNTPNCFIĂšWFS TUĂšEGĂšSBUUOĂŒ FHFOGĂšSTĂšSKOJOH

om läget? Medverkande: Marie Grusell, universitetslektor, forskare politiska partier och sociala medier, JMG, GÜteborgs universitet. Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordfÜrande, (S), GÜteborgs Stad. Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordfÜrande, (M), Västra GÜtaland. Pia Rehnqvist, chefredaktÜr, Sydsvenskan. Johan Martinsson, fÜrestündare fÜr SOM-institutet, GÜteborgs universitet. John Severinson, ansvarig Media Partnership, Facebook. Gunilla GrahnHinnfors, biträdande näringspolitisk chef, moderator, Västsvenska Handelskammaren. Kontakt: Ingrid Pousard, Ansvarig, Västsvenska Arenan, 0734-281119, http://vastsvenskaarenan.se Id: 51299

12349

� Hur kan barn och unga som mür psykiskt düligt slippa skickas runt? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Lumell Ämne: Vürd och omsorg Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Barn och unga som mür düligt ska fü hjälp – det tycker alla. I dag är hjälpen ofta utspridd och splittrad. I värsta fall hittar man aldrig rätt. En helhet med barnet i centrum i en samlad organisation borde fungera bättre – är skolan rätt ställe? Är vürdcentralen? Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKL. Kajsa AhlstrÜm, Tilia. Kontakt: Lotta JernstrÜm, SKL, 08-4527704, https://www.uppdragpsykiskhalsa. se Id: 51544

172349

� Flyktingkvot – mÜjligheter och begränsningar Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Fores Ämne: Integration/müngfald Plats: SÜdra kyrkogatan 13 Karta: L19 Beskrivning: Det talas om fÜrändrade system fÜr kvotflyktingar. Süväl Centerpartiet som Moderaterna har diskuterat fÜrslag pü omrüdet. Hur kan framtidens kvotflyktingssystem se ut och vilka mÜjligheter och risker medfÜr det? Medverkande: Minna Ljunggren, programchef Migration och Integration, Fores. Madelaine Seidlitz, ansvarig fÜr flykting- och migrationsfrügor, Amnesty. Anna Dahlberg, politisk redaktÜr, Expressen. Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson, MiljÜpartiet. Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, Moderaterna. Kontakt: Oskar Adenfelt, Assisterande programchef Migration och Integration, Fores, 0735-166547, http://fores.se Id: 51860

RUSTA MĂ…NDAG 2 juli SKAPA SAMVERKA

)ÄŚÄŁSKAPAR ħĚ FOBSCFUTNBSLOBE GĂšSBMMB 7Ĺ&#x;ÄŁÄĽ ĤħĒģ Şģ BUU SAMVERKAN HFSSFTVMUBUPDI TPDJBMIĂŒMMCBSIFU

FrukostmĂśten PLATS: Restaurang Joda Bar & KĂśk, Skeppsbron 24, Visby TID: MĂĽndag till onsdag 08.00-08.50. Frukost serveras frĂĽn 7.30.

STÖD TILL UNGA SÅ ATT RÄTT SAKER HÄNDER Unga pü gränsen till Ingenmansland MÅNDAG FRUKOST: Unga med komplexa svürigheter är en sürbar grupp. Münga behÜver hjälp att se sina mÜjligheter och stÜd fÜr att �levla upp�. Ett mÜte om hur den egna kraften tas till vara fÜr att skapa fÜrändring.

NÄR ALLA SAMHÄLLETS SPELARE BEHÖVS PÅ PLAN FÜr dem som mest är i behov av välfärdens stÜd TISDAG FRUKOST: De som stür lüngt frün trygghet och fÜrsÜrjning har ofta kontakt med flera myndigheter – men helhetsbilden saknas. Hur kan näringsliv, myndigheter och fotbollsklubben samarbeta? Hur kan vi fÜrenkla när problem finns inom flera ansvarsomrüden?

SAMVERKAN KRING INTEGRATION I PRAKTIKEN Alla behÜvs och har kompetens som kan leda till jobb ONSDAG FRUKOST: Vägen till arbete och fÜrsÜrjning är sällan rak fÜr ensamkommande och flyktingar. FÜrutsättningarna är olika och münga upplever en livskris. Ett mÜte om hur kunskap tas till vara och leder till jobb.

Torsdag med Finsam

23

PLATS: Restaurang Joda Bar & KĂśk, Skeppsbron 24, Visby FRUKOST: 08.00-08.50, serveras frĂĽn 7.30. LUNCH: 12.00-12.50, serveras frĂĽn 11.45 KAFFE MED DOPP serveras under eftermiddagen

Tid: 09:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Sveriges a-kassor Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Almedalsbiblioteket, CramÊrgatan 5 Karta: G12 Beskrivning: Regeringen ser Üver arbetslÜshetsfÜrsäkringen. Hur kan villkoren i arbetslÜshetsfÜrsäkringen utformas sü att fler kvalificerar sig fÜr ersättning? Hur für vi ett fÜrutsebart regelverk? Vad krävs fÜr att a-kassan ska vara en effektiv omställningsfÜrsäkring pü sikt? Medverkande: Irene Wennemo, statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet. Jan Ericsson, riksdagsledamot, Moderaterna. Ali Esbati, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Mats Essemyr, utredare, TCO. Linda Palmetzhofer, 1:e vice fÜrbundsordfÜrande, Handelsanställdas fÜrbund. Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv. Harald Petersson, ordfÜrande, Sveriges a-kassor. Tomas Eriksson, kanslichef, Sveriges a-kassor. Ulf Mürtensson, moderator, UM Kommunikation. Kontakt: Tomas Eriksson, kanslichef, Sveriges a-kassor, 0705-831937, tomas.eriksson@sverigesakassor.se, http://www.sverigesakassor.se Id: 51892

VÄGEN TILL ETT VÄRDIGT LIV Rehabilitering i samverkan i välfärdens utkant

â—? Hur ser framtidens a-kassa ut?

1724

� Hur skapas en hüllbar stadsdel? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Det finns fÜrmodligen ingen patentlÜsning som kan üteranvändas till varje plats. Gür det att skapa en plats fÜr alla? Vilka parametrar är viktiga fÜr att ge de bästa fÜrutsättningarna? Hur ska ett samarbete mellan olika parter se ut? Medverkande: Helena Hed, moderator, regionchef järnvägskonsulter, Sweco. Magnus Åkesson, affärsomrüdeschef, Citycon. Emma Henriksson, chef digital utveckling och hüllbarhet, Atrium Ljungberg. Susanne BäckstrÜm, fastighetsutvecklare, Vasakronan. Joanna Henje, arkitekt, MO-ansvarig stadsbyggnad, Liljewall arkitekter. Fredrik Wallin, projektledare Inre Hamnen, NorrkÜpings kommun. Peter Jonsson, Chef hüllbar stadsutveckling, E.ON. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt FÜrlags AB, 0707-15 79 97, http://www.businessarena.nu/ Id: 52199

29

� Partiledarintervju – vad vill Vänsterpartiet? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Vänsterpartiets dag. HÜr utfrügningen av partiledare Jonas SjÜstedt. Vi dyker djupt i valürets nyckelfrügor. Medverkande: Jonas SjÜstedt, partiledare, Vänsterpartiet. David Ahlin, chef public affairs, Ipsos. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Carl Johan von Seth, ledarskribent, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, utfrügare, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, utfrügare, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 52450

12349

Det digitala programmet finns pĂĽ www.almedalsveckan.info

TORSDAG FRUKOST: Sjuk men ingen rätt till sjukpenning eller rehabiliteringsinsats. Sü är situationen fÜr münga nollplacerade, personer som inte kvalificerat sig till sjukpenning eller a-kassa. Hur für vi regelverk att samspela med individens behov i centrum?

UTMANINGAR I VÄLFÄRDENS STUPRÖR Samverkan kring frügorna ingen klarar pü egen hand TORSDAG LUNCH: Lüngtidssjukskrivna, utrikesfÜdda, nollplacerade utan sjukpenning och unga med psykisk ohälsa. Välkommen till ett lunchseminarium som handlar om grupperna som kan behÜva stÜd frün flera aktÜrer. Hur klarar vi utmaningar bland välfärdens stuprÜr och mellanrum? Hur Ükar vi samverkan? Och vad vinner vi pü det?

HUR VET VI ATT DET INTE GÅR ÅT HELVETE? Dags fÜr en faktabaserad Sverigebild TORSDAG 13.00-13.50: Hur faktabaserad är bilden av utvecklingen i Sverige, i länet eller kommunen? När informationsflÜdet Ükar är det svürt att skilja sant frün falskt. Vad vet vi och vad tror vi? Hur skiljer vi fakta frün üsikter?

NÄR TID BLIR PENGAR! Sü leder insatser till lüngsiktiga vinster TORSDAG 14.00-14.45: Vi pratar om individers behov av stÜd. Vi ser satsningar som ger goda resultat, dü individer gür frün offentlig fÜrsÜrjning till lÜnearbete eller studier. Här handlar vinsten om minskade kostnader under lüng tid.

FRÅN SAMHÄLLETS GRÅZON TILL NYSTART I LIVET Satsningen som leder unga bort frün utanfÜrskap TORSDAG 15.00-16.00: De är unga g vuxna och i samhällets ggrüzon. Skolgüngen g g är bristfällig. Med erfarenhet av kriminalitet och /eller droger litar de inte pü samhället och är kända av polisen. Ett mÜte om att bryta socialt utanfÜrskap.

MĂśtesplats PRATA MED OSS OM VAR DAGS TEMA (se ovan) PĂĽ fredag: Samverkan pĂĽ Gotland TĂ„LTET, Hamnplan H215, mĂĽndag till fredag 10.00 -16.00

FINSAM www.finsam.se * www.nnsfinsam.se * www.finsamgotland.se/almedalen


32

MÅNDAG 2 juli

● Agenda 2030 - Hur går vi från ord till handling snabbare? Tid: 09:00–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 2022 Initiative Foundation, Hållbar Utveckling Sverige AB, Entreprenörsstiftelsen, We Dont Have Time AB Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Karta: H5 Beskrivning: Sverige ligger bra till i Agenda 2030. Det ger oss stora möjligheter och även ansvar. Vi har inte tid att vänta. Många lösningar finns redan. Vi kan komma långt redan till 2022 - halvvägs i Agenda 2030 och till 2030 sedan klimatavtalet. Med gemensamma krafter och digitala lösningar kan vi öka takten Medverkande: David Lindgren, moderator, hållbarhetschef, Ramboll Sverige. Helena Lindemark, moderator, grundare & vd, 2022 Initiative Foundation & Hållbar Utveckling Sverige AB. Björn Fondén, Swedish Youth Delegate to the UN Highlevel Political Forum on Sustainable Development 2017, LSU & Push Sverige. Åsa Minoz, samhällsentreprenör och expert på innovation på delningsekonomi, Minoza. Torbjörn Friede, styrelseledamot, Entreprenörsstiftelsen. Pernilla Bergmark, master Researcher Sustainability, Ericsson Research. Kontakt: Helena Lindemark, Grundare, Hållbar Utveckling Sverige AB, 0765-557450, https://www.hallbart.nu Id: 52542

7239

● EUs nya asyllagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rädda Barnen, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: EUs migrationslagstiftning är under förhandling. Ett komplext pussel av lagtexter som kräver gedigen beredning. Rättsanalyser visar på rättssäkerhetsbrister och förslag i strid med Flykting- och Barnkonventionen. Är lagförslagen och de snabba förhandlingarna ändamålsenliga och rättssäkra? Medverkande: Malin Björk, europaparlamentariker, Vänsterpartiet. Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Moderaterna. Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet. Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, moderator, Rädda Barnen. Anna Hedh, europaparlamentariker, Socialdemokraterna. Kontakt: Frida Unenge, Tematisk rådgivare för Europafrågor, Rädda Barnen, 0707-330766, frida.unenge@rb.se, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 52661

172349

● Jakten på kompetensen – om kvalitativ och effektiv kompetensutveckling Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Agera Kommunikation Ämne: Utbildning Plats: Stora Strandgatan, Strandgatan 34, parkering Karta: G17 Beskrivning: Snabb förändringstakt och stor konkurrerens om samma kompetens ritar om kartan för satsningar på kompetensutveckling. Hur skapar vi rätt förutsättningar för kvalitativ kompetensutveckling som ger effekt? Hur ser det politiska ansvaret ut och vem är beredd att ta det? Medverkande: Marcus Höök, initiativtagare, Strand Academy. Elinor Skogsfors, tidigare HR-chef, Tele2. Mattias Lind, VD, TUC Sweden Yrkeshögskola. Johan Olsson, Utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv. Kontakt: Åsa Ottenäs, Projektledare, Agera Kommunikation AB, 0702-674988, asa@agerakommunikation.se, Id: 52728

129

● Den dödliga stressen Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tidningen Journalisten Ämne: Media/journalistik Plats: Strandgatan 17, trädgård Karta: H17 Beskrivning: Färre ska göra allt mer på arbetsplatserna. Stressen gör oss sjuka och kostar dessutom pengar för arbetsgivaren. För en del leder stressen till depression och till döden. Vad kan vi göra för att stoppa denna onda spiral? Medverkande: Ulrika Hyllert, vice ordförande, Journalistförbundet. Mikael Rehnberg, forskare, Bättre Arbetsmiljö AB. Kontakt: Helena Giertta, Tidningen Journalisten, 0707-968515, hg@journalisten.se, http://Journalisten.se Id: 53078

723

● Jobb ger integration – mer än någonting annat Tid: 09:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Näringsliv Ämne: Integration/mångfald Plats: Hamngatan 3 Karta: I11 Beskrivning: Jobb är avgörande för integration, vad kan förbättras så att fler kan få chansen att ta plats på arbetsmarknaden. Seminariet vänder sig till personer som är intresserade av arbetsmarknadspolitik och förutsättningarna för jobbskapande. De medverkande har praktisk erfarenhet av våra regelverk. Medverkande: Henrik Didier, HR Direktör, Scandic Hotels Sweden. Andreas Bergh, Docent, vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning (IFN). Catharina Bildt Grape, Integrationsexpert, Egenföretagare. Maria Mattsson Mähl, VD, AlphaCE. Andreas Åström, Näringspolitiskchef, Almega. Martin Ådahl, Chefsekonom, Centerpartiet. Lydia Capolicchio, Moderator. Kontakt: Kirsten Åkerman, Svenskt Näringsliv, 0702-816447, http://www.svensktnaringsliv.se Id: 53312

1249

● Hållbar digitalisering – så förändras svensk sjukvård Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Capio Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Digitalisering förändrar branscher, sjukvården är inget undantag. Samtidigt finns en oro för onödigt vårdsökande och bristande patientsäkerhet. Vi diskuterar vad som krävs för en hållbar digitalisering, hur det blir

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

en del av befintligt ekosystem och hur vi förändrar organisation och arbetssätt. Medverkande: Göran Stiernstedt, särskild utredare och läkare, Regeringen. Towa Jexmark, vd, Capio Go. Margareta Danelius, chefläkare, Capio Go. Daniel Olsson, vd, Capio Närsjukvård. Ann Carlsson, vd, Apoteket. Fredrik Du Rietz, patientrepresentant. Mikael Nestius, moderator, Bonnier Business Media. Kontakt: Louise Olheden, Dagens Medicin, 070-3469840, http://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018 Id: 54458

17249

● Våra förövare - vårt ansvar!? Vem bär ansvaret när svenskar begår övergrepp mot barn utomlands? Tid: 09:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: World Childhood Foundation, Ecpat, Polismyndigheten, Nationella samordningen mot människohandel, Jämställdhetsmyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Karta: G17 Beskrivning: Tusentals barn i fattiga länder utnyttjas årligen sexuellt av resande förövare. Digitaliseringen och globaliseringen har gjort det lättare än någonsin att komma i kontakt med barn i utsatthet. Hur förhindrar vi att svenska förövare kommer undan med övergrepp som begåtts utomlands? Medverkande: Britta Holmberg, Bitr. generalsekreterare, World Childhood Foundation. Clara Ludvigsson, Ansvarig företagssamarbeten, Ecpat. Liz Berglund, Kriminalinspektör, NOA, Polismyndigheten. Anna Ekstedt, Senior utredare, Nationella samordningen mot människohandel, Jämställdhetsmyndigheten. Björn Sellström, Coordinator, Interpol. Reena Devgun, Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten. Marie Trogstam, Manager for International Sustainable Business, Business Sweden. Kontakt: Britta Holmberg, Biträdande Generalsekreterare, World Childhood Foundation, 0727-244305, http://www.childhood.org Id: 54692

7239

● Kulturhack – Utan kultur ingen demokrati, hur får vi politikerna att fatta? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksteatern Ämne: Kultur Plats: Tranhusgatan 23A Karta: H23 Beskrivning: Ett rikt kulturliv är en förutsättning för demokrati. Kulturen ifrågasätter, hyllar, synar, hånar och tolkar vår samtid. Trots kulturens avgörande roll hamnar den långt ner på den politiska agendan. Ett hackathon som ger svar på hur vi får fler politiker att förstå betydelsen av kultur. Medverkande: Charly Wassberg Borbos, moderator. Kontakt: Joakim Johansson, Riksteatern, 0705-289915, joakim.johansson@riksteatern.se, https://www.riksteatern.se/almedalen Id: 55016

3

● Hur blir artificiell intelligens en tillväxtmotor för Sverige? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, CGI Sverige Ämne: Digitalisering Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Artificiell Intelligens kommer påverka allt fler aspekter av vårt samhälle och vara en av de mest avgörande faktorerna för konkurrenskraften och medborgarservicen i framtiden. Vad krävs för att utveckling av AI inom alla samhällets sektorer ska utvecklas snabbare i Sverige än i vår omvärld? Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 55065

24

● Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum, Business Sweden Ämne: Näringsliv Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Svenska entreprenörers tillväxtförväntningar har minskat de senaste åren, allt färre planerar att anställa 20 personer eller fler. Samtidigt råder närmast motsatt förhållande i flera anglosaxiska länder. Vilka policyåtgärder kan stimulera internationaliseringen av svenska företag? Medverkande: Martin Andersson, forskare och professor, Entreprenörskapsforum och BTH. Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden. Martin Gren, medgrundare, Axis Communications. Adam Kostyál, Europeisk noteringschef, Nasdaq. Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson, Centerpartiet. Kontakt: Marcus Larsson, Entreprenörskapsforum, 0736-771029, marcus.larsson @entreprenorskapsforum.se, http://entreprenorskapsforum.se Id: 50997

172349

● Rädda äldre från att dö i bränder – gör brandskyddet tryggt och likvärdigt över hela landet Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Initiativet för äldres brandskydd Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Strandvägen, H538 Karta: E13 Beskrivning: Äldre i samhället löper störst risk att drabbas när brandskyddet brister. Trots en nollvision om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand vidtas inga effektiva åtgärder. Vilka alternativ finns och vad är nästa steg för att få till ett likvärdigt brandskydd över hela landet? Medverkande: Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Pensionärerna. Johanna Hållén, förbundssekreterare, PRO. Patrik Perbeck, chef, enheten för brand och olycksförebyggande arbete, MSB. Kontakt: Frida Jakobsson, Initiativet för äldres brandskydd, 0702-320522, http://äldresbrandskydd.se Id: 51537

7239


MÅNDAG 2 juli ● Hur kan hjärnforskning bidra till framtidens skolbyggen? Få hjärnkoll med 10 viktiga faktorer Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lunds kommun - en del av Öresundshuset, Skanska Ämne: Utbildning Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: I byggboomens Sverige står många kommuner inför samma utmaning: att rusta och bygga för framtidens skolor. Med hjärnforskningens hjälp tar vi reda på hur vi kan underlätta för lärande och välmående redan från byggstart. Vi ger dig tio faktorer att ta hjälp av för att förbättra arbetsmiljön i skolan. Medverkande: Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator. Ulrika Ahlqvist, pedagog och föreläsare, Hjärnberikad. Pål Svensson, servicedirektör, Lunds kommun. Malin Dahlgren, rektor, Hedda Anderssongymnasiet. Staffan Andersson, regionchef, Skanska. Elin Gustafsson, kommunalråd med ansvar för skolfrågor, (S), Lunds kommun. Jakob Amnér, förbundsordförande, SVEA, Sveriges elevråd. Kontakt: Kajsa Sigvardsson, Lunds kommun, 0729-816429, http://www.lund.se Id: 51968

6124

● Att ta en plats i besittning – medborgarmedverkan i stadsrummet Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nivå Landskapsarkitektur Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Karta: J14 Beskrivning: Hur får vi människor att känna sig delaktiga i stadens utveckling? De senaste åren har vi sett fler temporära lösningar för stadens offentliga rum. Kan dessa skapa tillfällen för medborgare att konkret medverka till stadens förändring och samtidigt fördjupa ett intresse för stadsbyggnadsfrågor? Medverkande: Åsa Drougge, landskapsarkitekt, Nivå landskapsarkitektur. Stina Hellqvist, landskapsarkitekt, Nivå landskapsarkitektur. Göran Lindberg, landskapsarkitekt, Nivå landskapsarkitektur. Jonas Berglund, landskapsarkitekt, Nivå landskapsarkitektur. Max Goldstein, stadsplanerare och stadsodlare, Landskapslaget. Pia Jonsson, landskapsarkitekt, Landskapslaget. Nazem Tahvilzadeh, fil dr i offentlig förvaltning och forskare, KTH. Kontakt: Åsa Drougge, Nivå landskapsarkitektur, 0707-778345, asa@nivaland.se, http://www.nivaland.se Id: 53010

124

GEMENSKAP FÖR ETT AKTIVARE OCH ROLIGARE ÄLDRELIV

● Ingenjörer, montörer och lite jävlar anamma? Hur ska den maritima industrin hitta rätt kompetens? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Marintekniskt Forum, RISE Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hamngatan 1, trädgården Karta: I10 Beskrivning: Den maritima industrin är ett tvärsnitt av många industrier med ett skriande behov av kompetensbrist. Hur ska vi som bransch nå ut till nya rekryter? Även den bästa utbildningen är verkningslös utan några sökande. Hur ska vi göra för att synas i bruset och vilken bild vill ge av branschen? Medverkande: Eva Errestad, Processledare, Svenskt Marintekniskt Forum/RISE. Fredrik von Elern, Verksamhetsledare, Svenskt Marintekniskt Forum/RISE. Catrin Offerman, Projekledare och rådgivare, Aktuell Hållbarhet Bonnier Business Sustainability. Alexandra Rolland Andersson, VD, ScanMarine. Jens Sönnergaard, Affärsområdeschef rekrytering inom fritidssjöfart och varv, Marinkraft. Boreana Åberg, Riksdagsledamot, Moderaterna. Kontakt: Eva Errestad, Processledare, Svenskt Marintekniskt Forum/RISE, 0706-419932, eva.errestad@ri.se, http://www.smtf.se Id: 53168

3

● Hur ska byggbranschen i Sverige möta kraven på en mer hållbar framtid? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: HållbarTillväxt Ämne: Byggande Plats: Donners plats, H404 Karta: I9 Beskrivning: Hur kommer byggbranschen att svara på konsumenternas och politikernas större och mer specifika krav på ett hållbart byggande? Medverkande: Cathis Elmsäter-Svärd, vd, Sveriges byggindustrier. Kontakt: Anna Weiner Jiffer, Hållbar Tillväxt AB, 0706-816150, http://hallbartillvaxt.eu Id: 54222

89

● Lasagnemodellen – tillräckligt robust för Sveriges digitala infrastruktur? Tid: 09:00–09:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Snart kräver alla Sveriges vitala samhällsfunktioner en väl fungerande infrastruktur. Men det saknas samordnade framtidssatsningar. Ansvaret ligger på många händer på statlig och kommunal nivå. Hur allvarlig är situationen idag? Vad måste till för att klara framtidsutmaningarna? Medverkande: Erik Ekudden, Senior Vice President and Chief Technology Officer Ericsson, Ericsson. Patrik Fältström, Head of Research and Development, Netnod. Mats Lundbäck, Chief Technology Officer, Telia. Jan Nygren, styrgruppsordförande i IVAs projekt Digitalisering för öka konkurrenskraft, IVA. Tuula Teeri, VD, IVA. Kontakt: Anna Lindberg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakadem, 0707-912991, http://www.iva.se Id: 52802

39

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

– HUR UTVECKLAR VI FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE? SeniorVärlden samlar Sveriges beslutsfattare, seniorer och entreprenörer för att tillsammans diskutera och svara på en av vår tids mest angelägna frågor – hur skall våra seniorer bo? Här lyfts goda exempel blandat med engagerade diskussioner på temat åldrande utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service och innovation inom såväl privat, offentlig som ideell sektor för dig som vill och kan påverka sektorn boende för äldre i en positiv riktning.

Träffa oss hos Äldreforum, Strandvägen 6, H538 Måndag 2 juli, 13.00-17.00 | Tisdag 3 juli, 09.00-13.00 Läs mer om vårt program på seniorvarlden.com

PARTNERS

33


MÅNDAG 2 juli

34

● Attityder inom idrotten- är jämställd sponsring en utopi? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Spel Ämne: Jämställdhet Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Trump pratade om ”locker room talk” för att bortförklara sexistiska kommentarer om kvinnor. Hur är stämningen och attityderna i svenska omklädningsrum? På vilket sätt speglar de samhällets värderingar mellan män och kvinnor? Vad betyder det för möjligheten att uppnå jämställd idrottsekonomi? Kontakt: Linnea Hedberg, Svenska Spel, 0725-008651, https://om.svenskaspel.se/ Id: 50944

72

● Kan digitaliseringens utveckling tillgängliggöra likvärdig utbildning för alla elever? Tid: 09:00–09:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H209 Karta: H9 Beskrivning: Hur kan skolor använda digitala verktyg för att göra det möjligt för alla elever att få utbildning på lika villkor och gemensamma förutsättningar? Medverkande: Torvid Hafström, vd, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström, VD, Learnox, 0707-303096, https://www.learnox.se/start Id: 52616

7289

● Det nya reklamlandskapet - hur könsstereotypiskt och sexistiskt är det? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Media Ämne: Media/journalistik Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: Den 18 december 2017 gav regeringen DO i uppdrag undersöka hur utbrett problemet med könsstereotypisk och sexistisk reklam faktiskt är idag. DO ska även titta på hur väl branschens självreglerande organ Reklamombudsmannen fungerar. Vad visar utredningen så här långt, och hur nära lagstiftning är vi? Medverkande: Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, Regeringen. Kontakt: Madeleine Nilsson, Tf Chefredaktör, Dagens Media, 0735-81 41 73, madeleine.nilsson@dagensmedia.se, http://dagensmedia.se Id: 52697

29

● Urbanisering – anpassning och utveckling på platser som krymper Tid: 09:00–09:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Regionfrågor Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Vad händer med de platser som bebos av allt färre människor? Hur går det med välfärden? Hur är att det att vara politiker och tvingas anpassa verksamheten till nya förutsättningar? Går det att utveckla positiva samhällsvisioner för platser som krymper? Medverkande: Josefina Syssner, universitetslektor, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Kontakt: Sandra Gilen, East Sweden-Region Östergötland, 0725-000667, https://almedalen.eastsweden.se Id: 53032

724

● AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna? Tid: 09:00–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer Ämne: Vård och omsorg Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3 Karta: N14 Beskrivning: Artificiell intelligens kan bli ett verktyg för hälso- och sjukvården vid bl.a. diagnostisering, screening och behandling. Men vilka är de etiska fallgroparna? Kommer de mänskliga mötena att minska och hur förändrar detta i så fall hälso- och sjukvården? Medverkande: Kjell Asplund, ordförande, Smer. Karim Jebari, fil. dr. i filosofi, Institutet för framtidsstudier. Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, robotforskare, Örebro universitet. Max Gordon, ortopedspecialist och forskare, Karolinska Institutet. Marie Stéen, sakkunnig, Smer samt Funktionsrätt Sveriges styrelse. Kontakt: Helena Teréus, Utredningssekreterare, Statens medicinsk-etiska råd, 08-4052833, helena.tereus@regeringskansliet.se, http://www.smer.se Id: 53446

2

● Nästa steg i det kommunala miljöarbetet Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aktuell hållbarhet Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Vad är hemligheten bakom Sveriges bästa kommuner – prioriteringar, resurser och beslut? Hur ser en bra samverkan mellan politiker och tjänstemän ut? Hur kan Agenda 2030 bli en vitaliserande kraft för miljöarbetet? Vilka nya utmaningar behöver kommunerna hantera de kommande åren? Medverkande: Mikael Salo, moderator, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet. Kontakt: Susanna Ullman, Aktuell Hållbarhet, 0725-626471, https://www.aktuellhallbarhet.se/konferens/ aktuell-hallbarhet-arena-2018/ Id: 54038

1724

● Filmpedagogik i en digital era Tid: 09:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Akademin Valand, Göteborgs Universitet, Forum för Visuell Praktik Ämne: Kultur Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24 Karta: P15 Beskrivning: Förmågan att spela in och kunna avläsa och kritiskt förhålla sig till bilder är idag en nödvändig kompetens i utvecklingen och byggandet av vårt samhälle. Medverkande: Linda Sternö, lektor, Akademin Valand. Martin Sjögren, filmare och pedagog, Barnfilmskolan. Klara Björk,

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

enhetschef film, Akademin Valand. Kalle Boman, producent och ordförande, Forum för visuell praktik. Kontakt: Klara Björk, Akademin Valand, 0706-779467, https://akademinvaland.gu.se/aktuellt/e/?eventId=70136702396 Id: 54074

723

● Regional, nationell eller global sjukvård? –Sveriges utmaningar och möjligheter Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AlmeDalarna Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Digitaliseringen och globaliseringen har skapat nya former, marknader och lösningar för sjukvården. Demografins utmaningar kommer att ställa stora krav på nya smarta arbetssätt om vi ska klara av medborgarnas behov av vård och omsorg. Framtiden är redan här men vågar vi möta den? Medverkande: Elin Norén, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, (S), Region Dalarna. Mats Eriksson, f.d regionråd halland. Patrik Sundström, programansvarig E-hälsa, SKL. Lisbeth Löpare Johansson, utvecklingsdirektör, Region Norrbotten. Elisabeth Eero, verksamhetschef, Övertorneå Hälsocentral. Marie Huhtanen, avancerad klinisk sjuksköterska, Övertorneå Hälsocentral. Sofia Jarl, förste vice ordförande, (C) Region Dalarna. Daniel Andersson, vd, CGM. Kontakt: Hans Pontusson, Chef Tillväxtenheten, Region Dalarna, 023-777056, http://almedalarna.se Id: 54068

1739

● Tiljor och skärmar – allas rätt till scenkonst Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Scenkonst Ämne: Kultur Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Karta: M8 Beskrivning: Digitaliseringen är en fråga som väcker både förhoppningar och farhågor inom scenkonstbranschen. Hur kan branschen dra nytta av digitaliseringens möjligheter, men undvika riskerna? Medverkande: Nils Bergh, förbundsjurist, Svensk Scenkonst. Magnus Aspegren, vd, Riksteatern. Kontakt: Annika af Trolle, Svensk Scenkonst, 0704-202775, http://www.svenskscenkonst.se/sv/branschfragor/kultur-i-almedalen-2018/ Id: 51713

72349

● Så fortsätter byggsektorns väg mot klimatneutralitet 2045 Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska Ämne: Klimat/ miljö Plats: Rostockergränd 4 Karta: G18 Beskrivning: Byggbranschen har mycket att bidra med för att Sverige ska klara sitt klimatmål till 2045. Byggsektorn har samlats kring en gemensam färdplan för ett fossilfritt Sverige, som har överlämnats till regeringen. Vad blir nästa steg och hur ser vi till att målen uppnås? Medverkande: Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige. Mats Green, Bostadspolitisk talesperson, Moderaterna. Lihini Wijesinghe, Ordförande, Fler unga. Svante Axelsson, Moderator, Fossilfritt Sverige. Kontakt: Emilie Schelin, Projektledare Public Affairs, Skanska AB, 0723-783084, emilie.schelin@skanska.se, http://www.skanska.se Id: 53973

123

● Placerade barn har lägre skolresultat än andra barn. Vad görs för att råda bot på denna ojämlikhet? Tid: 09:10–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Placerade barn löper en förhöjd risk att inte lyckas i skolan och att utveckla psykosociala problem. Att gå ut grundskolan med behörighet är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en negativ utveckling. Skolans uppdrag innebär ett särskilda ansvar för barn som har svårigheter att nå kunskapsmålen. Medverkande: Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Monica Achá Sonesson, Nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Jenny Petersson, (M). Lars Stjernkvist, (S). Kontakt: Susanne Björk, Projektledare Barnrättstorget, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 0701-063113, susanne.bjork@allmannabarnhuset.se, http://www.skolfam.se Id: 51553

617239

● Nationalismen och högerextremismens hot mot demokratin och jämställdheten i Sverige och Europa Tid: 09:15–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Medieinstitutet Fojo, Kvinna till Kvinna Ämne: Integration/mångfald Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Nationalism och extremism skapar en giftcocktail som krymper möjligheten att arbeta för kvinnors rättigheter. Hot och kvinnohat drabbar också journalister som står upp för yttrandefriheten och värnar journalistikens roll i en demokrati. Hur kan vi tillsammans försvara demokratin och jämställdheten? Medverkande: Petra Tötterman, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna. Marika Griehsel, journalist, Medieinstitutet Fojo. Alexandra Pascalidou, journalist. Hanna Andersson, projektledare, Medieinstitutet Fojo. Kontakt: Disa Kammars Larsson, Policyrådgivare, Kvinna till Kvinna, 0739-500312, http://kvinnatillkvinna.se Id: 50001

17239

● Behövs digitala eller analoga innehållsfilter i skolan? Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Utbildning Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Pornografi och annat olämpligt material är något som våra elever möter dagligen

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli ● Nationell samverkan inom marint områdesskydd och fiskereglering

i sin skolmiljö. Hur kan vi på bästa sätt stötta och förhindra att eleverna utsätts för olämpligt material? Digitaliseringen förändrar och utvecklar många områden, hur ser framtiden ut för smarta digitala filter? Medverkande: Örjan Johansson, Nationell Enhetschef, Atea Sverige AB. Christer Lindström, Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, (M) Östhammars kommun. Kristina Alexanderson, Ansvarig för IIS Digitala lektioner, Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola och högre utbildning, Microsoft. Elza Dunkels, Docent i pedagogiskt arbete, lärarutbildare och forskare, Umeå universitet. Per Mosseby, Moderator. Kontakt: Sara Ångström, Atea Sverige AB, 0703-224186, https://www.atea.se/event/2018/almedalen-take-the-lead/ Id: 51912

Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten Ämne: Klimat/miljö Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Nationell samverkan inom marint områdesskydd och fiskereglering – hur skapar vi förutsättningar för en ekosystembaserad förvaltning? Ekosystemansatsen förutsätter delaktighet i förvaltningen för att möjliggöra en hållbar utveckling och rättvis fördelning av ekosystemtjänster. Medverkande: Håkan Carlstrand, utredare, Havs- och vattenmyndigheten. Lena Tingström, utredare, Havs- och vattenmyndigheten. Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Gotlands län. Johanna Egerup, moderator, utredare, Havs- och vattenmyndigheten. Kontakt: Pernilla Johansson, Havs- och vattenmyndigheten, 0702-31144, http://www.havochvatten.se Id: 52877

39

17239

● Dagens och framtidens polisutbildning Tid: 09:15–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Linnéuniversitetet Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Södra Kyrkogatan 9 Karta: M17 Beskrivning: Hur utbildas poliser idag och hur behöver utbildningen anpassas för att möta framtidens utmaningar? Vad betyder egentligen akademisering och kan man få högskolepoäng i att skjuta pistol? Medverkande: Ola Kronkvist, Linnéuniversitetet. Kontakt: Helena McShane, kommunikatör, Linnéuniversitet, 0733-440049, http://www.lnu.se Id: 53871

● Beteendedesign: psykologin som skapar hållbar förändring Tid: 09:20–10:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studio Flock Ämne: Hållbarhet Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården Karta: J7 Beskrivning: Vilka faktorer driver, eller hindrar, ett beteende? Hur kan beteendedesign förenkla och motivera och hjälpa människor att få hållbara beteenden? Med fokus på förändringsprocess visas hur teorier från psykologin konkret kan användas för att utforma bättre produkter, tjänster och upplevelser. Medverkande: Arvid Janson, designer och författare. Niklas Laninge, psykolog och författare. Kontakt: Paula Cederberg Ahlsten, Studio Flock, 0737-025740, http://www.studioflock.se Id: 51464

79

● Hur uppnår vi klimatneutral betong på den svenska marknaden? Tid: 09:15–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Betonginitiativet Ämne: Klimat/miljö Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: Vi som arbetar med betong har bestämt oss. En färdplan för klimatneutral betong är inlämnad till regeringen och 2045 ska all betong på den svenska marknaden vara klimatneutral. Tekniken, behovet och viljan finns, men vi behöver också stöd i politiken för att lyckas. Medverkande: Carina Edblad, ordförande, Svensk Betong. Magnus Ohlsson, vd, Cementa. Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen. Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development. Filip Johnsson, professor energi och miljö, Chalmers. Monica Haider, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Jesper Skalberg Karlsson, riksdagsledamot, Moderaterna. Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet. Lukas Forslund, moderator. Kontakt: Emelie Löthgren, PR-konsult, A Beautiful Soup, 070-9229176, emelie.lothgren@abeautifulsoup.se, https://betonginitiativet.se Id: 54622

129

● Vad vill Centerpartiet? Tid: 09:20–09:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Syretidningarna Ämne: Demokrati Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Är C främst ett grönt eller ett liberalt parti? Var står partiet på GAL-TAN, gällande arbetslinjen, integritetsfrågor, droger, tillväxt, miljö mm? Medverkande: Anders W Jonsson, vice ordförande, riksdagsledamot, gruppledare, Centerpartiet. Lennart Fernström, chefredaktör, Syre. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52626

23849

729

ÖREBRO UNIVERSITET I ALMEDALEN Artificiell intelligens och 3D-printning

Vad och hur kommer vi att äta på ålderns höst ?

Forskning inom AI och 3D-printning har möjliggjort en snabb utveckling som påverkar hela samhället – men hur ska näringsliv och lärosäten hänga med i den internationella konkurrensen?

Hur säkerställer vi att maten på sjukhus och äldreboenden utformas utifrån den senaste forskningen om våra sinnen.

k k k k k k k k

Amy Loutfi, professor, Örebro universitet Ola Harrysson, professor, North Carolina State University Joakim Wernberg, analytiker, Entreprenörskapsforum Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv Göran Backlund, Business development and strategy, SAAB Dynamics AB Betty Malmberg, riksdagspolitiker (M), Utbildningsutskottet Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet Johannes Hylander, moderator, New Republic

Måndag 2 juli kl.15.00–15.45 Wisby Strand Congress, lokal Lye

Vet du att musik påverkar dina smaklökar? Seminariet avslutas med ett test. k k k k k k k k

Mischa Billing, lektor, Örebro universitet Åsa Öström, professor, Örebro universitet Robert Brummer, professor, Örebro universitet Anders Högberg, chef för nutrition och hälsa, Orkla Food Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket Anders W Jonsson, riksdagsledamot, (C), Socialutskottet Marianne Pettersson, riksdagsledamot, (S), Miljö- och jordbruksutskottet k Johannes Hylander, moderator, New Republic

Måndag 2 juli kl.16.00–16.45 Wisby Strand Congress, lokal Lye

Välkomna till ett mingel med spännande smakupplevelser – med råvaror som forskarna vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan arbetar med.

Måndag 2 juli kl.17.00–19.00 Wisby Strand Congress, lokal Lye

35


36

MÅNDAG 2 juli

● Från människa till cyborg – förstår vi egentligen digitaliseringens konsekvenser? Tid: 09:20–09:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Blir vi verkligen smartare, snabbare och snyggare med digital teknik? Hur kan vi bygga ett hållbart, inkluderade och demokratiskt digitalt samhälle? Det är stora frågor som forskare ur olika perspektiv belyser och diskuterar i boken som utges under almedalsveckan.  Medverkande: Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, Linköpings universitet. Lotta Gröning, politisk journalist och adjungerad lektor, Linköpings universitet. Jan Gulliksen, professor, KTH. Karin Adelsköld, moderator. Kontakt: Sandra Gilen, East SwedenRegion Östergötland, 0725-000667, https://almedalen.eastsweden.se Id: 53111

724

● Vad krävs för att ge alla unga samma chans i arbetslivet? Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Yepstr Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Kontakter eller ett innehållsrikt CV är ofta de enda sätten att ta sig in i arbetslivet. Hur gör man då som ungdom om man varken har ett brett nätverk eller någon tidigare erfarenhet... den onda cirkel är utbredd och drabbar ofta de som minst behöver den. Vad krävs för att ge alla unga samma chans? Medverkande: Sofie von Krusenstierna, Community manager, Yepstr. Jacob Rudbäck, VD, Yepstr. Kontakt: Sofie von Krusenstierna, Yepstr, 0760-41 13 77, https://www.yepstr.com/ Id: 49868

7249

● Vägledning till framgångsrikt ägarskifte Tid: 09:30–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Hur hittas en ny ägare till ett befintligt företag, när det inte är aktuellt att någon i familjen tar över? Vi går igenom hur processen kan se ut för ett lyckat ägarskifte och ger tips till dig som vill ta över ett av närmare 100 0000 företag i Sverige som behöver ny ägare. Medverkande: Roland Dansell, Marknadsområdeschef och författare, Grant Thornton. Satish Sen, Föreläsare och författare, Kaleidoscope. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707-457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 49939

139

● Den globala fabriken – Grundkurs i frihandel Tid: 09:30–10:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Teknikföretagen Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Företag är idag mer specialiserade och beroende av att handla med varandra för att producera varor och tjänster. Produktion och handel sker i globala flöden, både i fysisk form och genom överföring av data. Vilka behov väcker detta? Medverkande: Lena Johansson, generalsekreterare, ICC Sweden. Kontakt: Jennie Cato, Teknikföretagen, 08-782 09 06, http://industrintarmatchen.se Id: 50806

129

● Vilket värde har gemenskap? Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gröna Städer, Bovieran Ämne: Hållbarhet Plats: Stallgården, Mellangatan 11 Karta: K12 Beskrivning: Allt fler äldre drabbas av ensamhet och en tillvaro utan vänner. Det är väldokumenterat att ensamhet är negativt för hälsan. Kan denna trend brytas genom välplanerade bostäder, med fokus på mänskliga möten? Kan man med det sociala hållbarhetsperspektivet som grund, mäta värdet på gemenskap? Medverkande: Sören Runsteen, vd, Bovieran. Anna Ljungdell, moderator, Gröna Städer. Chatrine Pålsson, förbundsstyrelseledamot, SPF Seniorerna. Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, (M), Skövde. Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, (S), Västerås. Fredrik Hemborg, affärsenhetschef Sverige, Bonava. Kontakt: Erik Persson, Ansvarig samhällskontakter, Gröna Städer, 0703-858250, http://www.gronastader.se Id: 50873

239

● Kan man nå 30 procent energibesparing med energiåtervinning? Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Ventilation Ämne: Byggande Plats: Holmen, H604 Karta: E7 Beskrivning: Utredningen Effektivare energianvändning SOU 2017:99 förslår inga tydliga motiv till statliga energisparlån. Istället förslår utredningen att stöd ska utgå till åtgärder som uppnår 30 % energibesparing i fastigheten. Men klarar man detta med enbart energiåtervinning? Medverkande: Roland Jonsson, seniorkonsult energi, WSP Environmental. Kontakt: Britta Permats, VD, Svensk Ventilation, 0708-343989, http://www.svenskventilation.se Id: 52439

39

● Ungdomsduellen: Moderaterna mot Vänsterpartiet Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Det är Vänsterpartiets dag och en av deras riksdagsledamöter möter en Moderat riksdagsledamot tillika

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Moderata Ungdomsförbundets vice ordförande i en debatt på Sveriges Radios scen. Medverkande: Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Sofia Fölster, riksdagsledamot, Moderaterna. Helena Groll, programledare, Sveriges Radio. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 53895

1239

● Fastighetsägarna som motor i utvecklingen av den hållbara staden Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: E.ON Ämne: Energi Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Karta: J12 Beskrivning: Omställningen till gröna städer ställer stora krav på fastighetsägarna. Hur kombineras fastigheternas krav på flexibilitet, lönsamhet och delaktighet med de storskaliga systems robusthet och leveranskvalitet i omställningen till den hållbara staden? Medverkande: Mats Leifland, senior advisor, Medicon Village AB. Stefan Håkansson, Director City Energy Solutions, E.ON Energilösningar AB. Maria Wetterstrand, moderator, VD, Miltton Purpose AB. Kontakt: E.ON, Event Manager, Brand & Marketing, 0705-542714, http://eon.se Id: 54543

39

● Lösning eller utlösning - om porr, makt och industrin Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Talita Ämne: Jämställdhet Plats: Bredgatan 4 Karta: M7 Beskrivning: Under de senaste åren har pornografi blivit allt mer våldsam och lättillgänglig för barn och unga. Svenska studier visar att pojkar börjar kolla på porr vid 12-årsåldern samtidigt som nästan inga ungdomar pratar om pornografi med vuxna. Vad kan vi göra för att adressera ungas porrkonsumtion? Medverkande: Olga Persson, generalsekreterare, Unizon. Harry Skärlund, samordnare och föreläsare, Under Kevlaret. Simon Häggström, författare, kriminalinspektör, Nationella Operativa Avdelningen (NOA). Meghan Donevan, Projektledare, Reality Check, Talita. Kontakt: Natalia Batenkova, Projektledare, Talita, 0722-098805, natalia@talita.se, http://talita.se/ Id: 54728

723

● Framtidens digitaliserade vård Tid: 09:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Digitalisering Plats: Hamnplan, H201 Karta: H10 Beskrivning: Framtidens digitaliserade vård – kan svensk sjukvård upprätthålla sitt höga förtroende även i framtiden? Medverkande: Martina Garback, client director, Kantar Sifo. Charlotte Alverén Lunden, client director, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Kantar Sifo, 0702-405534, frida.wentzel@kantarsifo.com, http://www.kantarsifo.com/almedalen2018 Id: 52413

2

● Jämställd regional tillväxt är lokalt producerad Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Norrbotten Ämne: Näringsliv Plats: Cramérgatan 8, trädgården Karta: H11 Beskrivning: Hur hör jämställdhet ihop med tillväxt? Vad kan regionalt utvecklingsansvariga gör för skillnad? Vad har företagsledningar för behov av stöd och hjälp? Hur kan jämställdhetspolitiken/tillväxtpolitiken bidra till en regional tillväxt för alla? Medverkande: Sara Nilsson, projektledare, Jämställd Regional Tillväxt, Region Norrbotten. Anna Linderg, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten. Anders Öberg, regionråd, Region Norrbotten. Ulf Hägglund, vd, Strukturum – näringslivsbolaget i Jokkmokk. Kontakt: Åsa Snällfot, Region Norrbotten, 0705-551553, asa.snallfot@norrbotten.se, http://www.norrbotten.se Id: 53042

249

● Gigekonomin är framtiden – men hur gör vi den hållbar? Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Digidalen Ämne: Digitalisering Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Gigekonomin har många fördelar, men stor flexibilitet, och snabb digital utveckling är sällan argument som fungerar när det är dags för individen att förhandla om bolån. Vad händer med de grupper som har svårare att hänga med i den nya utvecklingen? Och vilket ansvar har samhället här? Medverkande: Anders Tollmar, moderator, Digidalen. Kontakt: Miranda Forsgren, Nowa Kommunikation, 0701-474431, https://www.digidalen.se/ Id: 54905

1249

● EU, Brexit, amerikanska ståltullar och ökad nationalism – Vad händer? Vad betyder detta för Sverige? Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige Ämne: EU Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Sverige befinner sig i en högst föränderlig omvärld. Storbritannien är på väg att lämna EU. Rysslands aggression mot Ukraina fortsätter och USA:s politik har tagit en protektionistisk och isolationistisk vändning. Vad är det som händer och vad betyder detta för Sverige? Medverkande: Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister. Peter Wolodarski, chefsredaktör, Dagens Nyheter. Katarina Areskoug Mascarenhas (Moderator), EU-kommissionen. Kontakt: Johan Wullt, EU-kommissionen i Sverige, 08-56244406, https://ec.europa.eu/sweden/home_sv Id: 55189

17239


MÅNDAG 2 juli � Hot och skydd - tvü sidor av samma mynt Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Säkerhetspolisen Ämne: Säkerhet/fÜrsvar Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Intresset fÜr det mest skyddsvärda är stort och vi har ett hÜgt och pügüende underrättelsehot mot vürt land. Samtidigt ser vi att svenska skyddsvärd verksamhet har sürbarheter kopplade till exempelvis brister i upphandling och utkontraktering av IT-drift. Kontakt: Karl Melin, Presschef, Säkerhetspolisen, 010-5687900, Id: 53349

123

� Psykisk ohälsa, kunskap gÜr skillnad Tid: 09:30–10:30 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Medlearn Ämne: Vürd och omsorg Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Psykisk ohälsa Ükar i vürt samhälle büde bland unga och gamla. FÜrmüga och kunskap fÜr att hantera personer med psykisk ohälsa blir därmed allt viktigare fÜr fler yrkesgrupper, men hur ser rätt bemÜtande ut, och vilka blir effekterna om vi inte kan eller vill lyckas? Medverkande: Emil Merkel, Affärsutvecklingschef, Medlearn. Jessica Ericsson, OrdfÜrande hälso- och psykiatriberedningen, Liberalerna. Karin RügsjÜ, Riksdagsledamot, Socialutskottet, Vänsterpartiet. Marie Ljungberg SchÜtt, Sjukvürdslandstingsrüd SLL, Moderaterna. Anders Åkesson, Regionrüd med ansvar fÜr primärvürd, psykiatri mm., MiljÜpartiet. Cecilia Andersson, Ledamot i Regionfullmäktige, Centerpartiet. Helena Didehvar, Moderator/ KommunikationsdirektÜr, Intendia Group. Kontakt: Anne Lindgren, Affärsutvecklingschef, Iris Sverige, 0703-705648, anne.lindgren@irisgruppen.se, http://www.medlearn.se Id: 54037

61239

� Dags fÜr en ny social bostadspolitik? Tid: 09:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Veidekke Sverige Ämne: Byggande Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Münga talar om en ny social bostadspolitik men hur ska den se ut? Ska de ekonomiskt svaga stÜttas fÜr att kunna äga eller hyra sin bostad? Hur ska bostäderna finansieras och vilka grupper ska prioriteras? Medverkande: Micael Nilsson, Expert, Boverket. Martin Lindvall, Näringspolitisk chef, Fastighetsägarna. Linda Jonsson, Analytiker, Veidekke Sverige. Martin Hofverberg, Chefsekonom, HyresgästfÜreningen. Johan LÜfstrand, Bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Martin Ådahl, Chefsekonom, Centerpartiet. Lennart Weiss, Kommersiell direktÜr, Veidekke Sverige. Anna Bellman, Moderator. Kontakt: Linda Jonsson, Analytiker, Veidekke, 0705-612147, Id: 53370

        -( 0!! ( -(#()#)( "()!!) +"( !'

) .() )+ (

" %+!) .(! +. ( ' "+(  )( !)! "() ( " "()!!)! !) (( )-+( (   , - & $&11$&11  %-) "+ ! -)+ ) $$  "() + ! -(#()# ///&"() -+ !-("()"&)

72

� Universitetens autonomi i kläm mellan marknad och stat Tid: 09:30–09:50 Evenemangstyp: Heta stolen ArrangÜr: Uppsala universitet Ämne: Forskning Plats: Almedalsbiblioteket, CramÊrgatan 5 Karta: G12 Beskrivning: Vad har den fria forskningen fÜr fÜrutsättningar idag? Hur rimmar fÜrväntan pü büde utbildningsplatser och global konkurrens med forskningen? Medverkande: Gudmund Hernes, ordfÜrande, Uppsala universitet. Stig-BjÜrn Ljunggren, statsvetare, Uppsala universitet. Kontakt: Anneli Waara, Uppsala universitet, 0704-250718, anneli.waara@uadm.uu.se, Id: 53722

72849

Årets hetaste e-hälsodueller!

� Vürden müste fÜrändras – hur tänker makthavarna gÜra det? Tid: 09:30–09:55 Evenemangstyp: Heta stolen ArrangÜr: MedTech Magazine, Life Science Sweden Ämne: Vürd och omsorg Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Vürden stür infÜr stora fÜrändringar och nügra ska leda processen. Träffa de som ska gÜra jobbet. Hur ser makten och ansvaret ut? Medverkande: Karin Bütelson, ordf, Sjukhusläkarna. Johan HÜglund, nordenchef, Tieto. Daniel Forslund, (L) innovationslandstingsrüd, Stockholms läns landsting. Hanna Brodda, moderator, MedTech Magazine. Kontakt: Hanna Brodda, MedTech Magazine, 0704-834300, http://medtechmagazine.se Id: 53517

7284

� Vad ska rädda barnen? Tid: 09:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: KFO Personlig Assistans Ämne: Barn/ungdom Plats: Birgers gränd 1 Karta: I15 Beskrivning: Barnkonventionen fÜrskriver tydligt barnens rätt. Ändü är det inte givet att ett barn med omfattande funktionsnedsättningar für personlig assistans eller kan bo med sin familj. Hur kommer det sig? Medverkande: Maria Persdotter, FÜrbundsordfÜrande, RBU. Cecilia Blanck, Verksamhetsansvarig, FÜreningen JAG. Representant, Rädda Barnen. Hanna Kauppi, Moderator. Kontakt: Hanna Kauppi, ArbetsgivarfÜreningen KFO, 08-7025400, https://www.kfo.se/intressepolitik/ personlig-assistans/ Id: 53526

612349

Datum: 2 juli 2018 Tid: 13:00–14:00 Plats: Narvas trädgürd, Birgers Gränd 4 Debattledare: Johan Wester

DUELL 1:

DUELL 2:

Har individen tillräcklig kunskap fÜr att äga sina hälsodata i en AI-värld?

Är innovation inom e-hälsa en privat eller offentlig früga?

Nima Jokilaakso, projektledare digitalisering/ e-hälsa, Swecare vs TorbjÜrn HägglÜf, expert hälsovürd, life sciences & Watson, IBM

Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum, SLSO vs Gisela Sitbon, affärscoach, Sting

Efter duellerna blir det mingelfika med informationsstationer: En digital pilot i primärvürden och Vision e-hälsa 2025. Varmt välkommen!

Det digitala programmet finns pĂĽ www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli

38

● Alternativ pensionsfakta – Ett samtal om spridning och kunskap av pensionsinformation Tid: 09:30–10:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gilla Din Ekonomi Ämne: Ekonomi Plats: Tage Cervins gata 3C Karta: I14 Beskrivning: Spridning av information går allt snabbare. Är vi mogna nog att hänga med i svängarna? Ett seminarium om hur vi med hjälp av att sprida kunskap, information och fakta på olika sätt kan förändra vårt sätt att se på oss själva, vår ekonomi och vår pension. Medverkande: Mattias Munter, Pensionsekonom (moderator), Skandia. Tove Zander, VD, Unga Aktiesparare. Joakim Thulin, Head of Strategic Insight, Berghs School of Communication. Elin Helander, Kognitionsvetare, Moneymind / Dreams. Pär Ahrling, Enhetschef kommunikationsavdelningen, Pensionsmyndigheten. Johan Florén, Chef för kommunikation och ägarstyrning, AP7 (Sjunde AP-fonden). Kontakt: Sofia Bjursell, Kommunikatör, Gilla Din Ekonomi / Finansinspektionen, 08-40898261, sofia.bjursell@fi.se, http://www.gilladinekonomi.se Id: 54167

● Good Karma - Great Coffee? Tid: 09:45–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, Lavazza Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Att svenskarna dricker mycket kaffe, det vet vi om. Men hur påverkar vårt kaffedrickande omvärlden? Och hur kan kaffeproducenter såväl som konsumenter ta ansvar för att morgondagens kaffeälskare också får dricka riktigt gott och samtidigt hållbart kaffe? Medverkande: Veronica Rossi, Corporate Social Responsibility Specialist, Lavazza Sp.a.. Ida Strid, Produktspecialist, Lavazza Sweden. Kontakt: Carin Kylberg, projektledare, Dagens Nyheter, 072-5456077, http://www.dn.se/almedalen/program Id: 51112

1234

● Gröna obligationer - billigare och bättre? Tid: 09:45–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Hur mycket pengar finns att hämta på den gröna marknaden? Hur stort är behovet och hur hållbar är marknaden egentligen? Medverkande: Marianne Förander, Executive Director, EY. Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan. Ilija Batljan, vd, Samhällsbyggnadsbolaget. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-15 79 97, http://www.businessarena.nu/ Id: 52201

29

● Folkbildning – demokratins självförsvar? Tid: 09:45–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Demokrati Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Auktoritära idéer och rörelser har fått ny livsluft. Falska nyheter, virala lögner och växande avstånd mellan väljare och valda tär på den tillit som är demokratins förutsättning. Hur kan folkbildning och forskning bidra till att motverka faktaresistens och öka människors förmåga till källkritik? Medverkande: Peter Gustavsson, strategisk rådgivare till ABFs ledning, ABF. Helén Pettersson, förbundsordförande, ABF. Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap och allmänhet. Henrik Dahl, omvärldsanalytiker, Folkbildningsrådet. Kontakt: Peter Gustavsson, Strategisk rådgivare till ABFs ledning, ABF, 08-6135010, http://abf.se Id: 51126

239

● Att nyttja teknik i vårdprocessen för ökad säkerhet, effektivitet, fortbildning, kollegialt lärande Tid: 09:50–10:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Min Doktor Ämne: Digitalisering Plats: Slottsterrassen 6 Karta: J4 Beskrivning: Tekniken möjliggör inte bara en säkrare vårdprocess utan också daglig fortbildning och kollegialt lärande. Tekniken kan förse läkare med statistik, inbyggda påminnelser, varningsflaggor och skräddarsydda beslutsstöd. Medverkande: Henrik Kangro, Specialist i internmedicin och hematologi, medicinskt ansvarig, Min Doktor. Staffan Jannesson Billing, Specialist i Gynekologi och Obstetrik Biträdande verksamhetschef, Min Doktor. Kontakt: Petronella Warg, Min Doktor, 0733424923, http://www.mindoktor.se Id: 55068

9

● Digitalisering – hur ska näringslivet klara kompetensförsörjningen? Tid: 09:50–10:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Det hänger på kompetensförsörjningen om företagen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut. Men räcker företagens probleminsikt, strategier och planer? Är utbildarnas utbud rätt? Och hur ska framtidens modeller för livslångt lärande se ut? Medverkande: Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO. Darja Israelsson, ledamot, regeringens Digitaliseringsråd. Maria Rosendahl, chef Kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen. Jonas Wettergren, Vice President People & Organisation, Combient. Kontakt: Anna Lindberg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakadem, 08-7912991, http://www.iva.se Id: 52858

9

● Vad brinner förstagångsväljarna för? Om skogsbruk och trygghet i samhället Tid: 09:55–10:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Utbildningsradion Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Kan po-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

litikerna svara på frågorna? Ska skogen huggas eller kramas –vems intressen prioriteras? Hur ser relationen mellan trygghet och frihet ut? Kontakt: Karoline Malitzki, Kommunikatör/Projektledare, Utbildningsradion, 0708-399492, http:// www.ur.se Id: 51480

6172389

● Så kan man köpa företag i Sverige utan pengar Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Inom 10 år behöver 100 000 bolag nya ägare. Det är inte alltid någon i familjen vill ta över och nya ägare kan också tillföra nytänkande som tar bolaget vidare. Myten säger att det krävs mycket egna pengar men det finns andra sätt. Hur kan nya entreprenörer ta över och utveckla dessa bolag? Medverkande: Daniel Wiberg, chefekonom, Företagarna. Juliana Falke, vd, Almi Gotland. Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson, Centerpartiet. Behrang Gilanpour, entreprenör, Ozonetech. Moa Lilja, entreprenör, ICA Maxi Visby. Satish Sen, moderator. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707-457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 49934

129

● Har alla rätt till en säker arbetsplats? Tid: 10:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ramudden AB Ämne: Infrastruktur Plats: Nygatan 1 Karta: O16 Beskrivning: Senaste 10 åren har fler än 400 personer omkommit i arbetsrelaterade olyckor. Flera tusen skadas varje år. Hur många av dessa hade kunnat förhindrats genom bättre efterlevnad av befintligt regelverk? Hur ser säkerhetsarbetet kring arbetsplatser ut idag och hur kan vi i framtiden minska olyckorna? Medverkande: Hans-Olov Blom, ceo, Ramudden AB. Mats Jönsson, NCC. Mats ”Byggmatte” Karlsson. Kajsa Hessel,, ordförande, Byggcheferna. Jessica Rosvall, politiker, Moderaternas Arbetsmarknadsutskott. Pär Johansson, föreläsare/intervju. Jan Scherman, Föreläsare/Intervju. Berndt Jonsson, Sveriges byggindustrier. Bengt Jönsson, Moderator. Kontakt: Jennifer Pierre, Ramudden AB, 0761-354456, jennifer.pierre@ramudden.se, http://www.ramudden.se Id: 49987

17239

● Mångfald ett måste för stadens överlevnad? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, White Arkitekter Ämne: Integration/mångfald Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Mångfald är inget hot – tvärtom. För städer är det en nyckelfaktor för både välstånd och innovation. Hur kan vi utforma och planera våra städer för att skapa förutsättningar för mångfald och öppenhet? Medverkande: Mats Gerdau, kommunalråd, Nacka kommun. Tommy Lenborn, vd, Byggherrarna. Märta Stenevi, kommunalråd, Miljöpartiet. Alexandra Hagen, vd, White arkitekter. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 072-5502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 50017

249

● Fossilfrihet – med eller utan palmolja? Tid: 10:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Västerbotten, Biofuel Region, Sveriges Regioners Bioekonomiska Nätverk Ämne: Klimat/miljö Plats: Novgorodgränd 1 Karta: K13 Beskrivning: Sverige har ambitionen att nå en fossilfri transportsektor till 2030 vilket har ökat användandet av biodrivmedel från palmoljeproduktionen. EU-parlamentet vill ha ett förbud mot palmolja år 2020, och i Sverige varierar synen på om palmolja ska anses som en hållbart producerad råvara eller ej Medverkande: Magnus Nilsson, Miljökonsult och klimatpolitisk analytiker, Nilsson Produktion. Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem. Gustav Melin, VD, Svebio. Johan Söderberg, Senior Director Fuel, Circle K Sverige. Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood. Kontakt: Olivia Collin, Kommunikatör, Region Västerbotten, 0735-145066, olivia.collin@regionvasterbotten.se, https://regionvasterbotten.se/naringsliv/bioekonomiskt-natverk/ Id: 50039

234

● Hyra, köpa, låna, krasch – vem ska ta notan för bostadspolitiken? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Kan klyftorna minskas med bostadspolitik, och går det att undvika en krasch? Medverkande: Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Louise Andrén Meiton, reporter, Svenska Dagbladet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50497

12389

● Sämst i Sverige – men bäst i världen? Hur ska vi få säkra och snabba asylbeslut? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Migrationsverket Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandvägen, H520 Karta: E10 Beskrivning: Hur fattar men säkra beslut för personer på flykt när över hundratusen söker samtidigt? Hur arbetar Migrationsverket för att säkra kvalitén och hur står sig Sverige i en internationell jämförelse? Medverkande: Carl Bexelius, biträdande rättschef, Migrationsverket. Anna Massarsch, advokat, Insulander Lindh Advokatbyrå. Ulrika Geijer, chefsrådman, Migrationsdomstolen. Per Ek, moderator, Migrationsver-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli ket. Kontakt: Petter Sundstén, Producent, Migrationsverket, 0707-290140, petter.sundsten@migrationsverket.se, http://www.migrationsverket.se/Almedalen Id: 50759

1234

● Länge leve dieselbilen? Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BIL Sweden, MRF Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Dieselbilen har på kort tid förvandlats till en miljöbov. Dieselbilen har lägre koldioxid än bensinbilar men högre utsläpp av kväveoxider. Hur stora är hälsoeffekterna av kväveoxider i Sverige? Vad händer med koldioxidutsläppen om vi överger dieselbilarna? Har dieselbilen någon framtid? Medverkande: Lena Nerhagen, forskare, VTI. Lena Callermo, avdelningschef för samhällsavdelningen, Naturvårdsverket. Ulf Svahn, vd, SPBI. Anders Norén, teknisk chef, BIL Sweden. Jessica Alenius, moderator, BIL Sweden. Kontakt: Victoria Elmgren, BIL Sweden, 08-7004115, http://www.bilsweden.se Id: 51218

23

● Forskningsförankrad förskola och skola Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Friskolornas riksförbund Ämne: Utbildning Plats: Älva, fartyg Karta: E5 Beskrivning: Hur kan fristående förskolor och skolor medverka i praktiknära forskning? Och hur kan det leda till ett utvecklingsarbete på vetenskaplig grund? Medverkande: Marita Andersson, tidigare vd för Inspira förskolor och skolor, styrelseledamot i Friskolornas riksförbund, Friskolornas riksförbund. Johan Sjölin, vd, Pops Academy. Stig-Björn Ljunggren, moderator. Kontakt: Magnus Johansson, Friskolornas riksförbund, 0722-227804, http://www.friskola.se Id: 51479

3

● European feminist politics – the difference we are making Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Feministiskt initiativ Ämne: Jämställdhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Feminist politics is gaining ground in the EU. How may the strong voices for human rights and gender equality affect the movement towards equal rights to achieve lifegoals in societies in Europe and globally? Medverkande: Soraya Post, representative for Feminist Initiative and member of the Socialist and Democrat group., European parliament, Feministiskt initiativ. Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ. Kontakt: Maria Svensson, samordningsansvarig Almedalen 2018, Feministiskt initiativ, 0709-966226, maria.svensson@feministisktinitiativ.se, http://feministisktinitiativ.se Id: 51590

617249

● Sverige som föregångsland i miljödebatten Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Karta: J12 Beskrivning: Sverige får ros från alla möjliga håll för sin klimat-och miljöpolitik, och vår självbild är fullkomlig: inget land är ju bättre än vårt! Men när man tittar på de konsumtionsbaserade utsläppen så ser det inte alls bra ut. Hur kan Sverige bli bättre? Medverkande: Kevin Andersson, klimatforskare. Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen. Kontakt: Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsforeningen, 0760-405943, MargretRos.Sigurjonsdottir@ naturskyddsforeningen.se, https://www.naturskyddsforeningen.se/ Id: 51676

12349

● Faktiskt inte helt okontroversiellt Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Media/journalistik Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Vem äger definitionsrätten av vad som faktiskt är sant och falskt, och ska medier samarbeta över redaktionsgränserna? Medverkande: Karin Olsson, Kulturchef, Expressen. Olle Zachrison, Chef Ekot, Sveriges Radio. Helena Groll, Programledare, Sveriges

39

radio. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51677

23

● Hur ska människohandeln bekämpas? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: (G) som i Gud, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Tidningen Dagen Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Redan utsatta grupper har störst risk att bli utsatta även för människohandel. Är en ökad samverkan mellan civilsamhället och det offentliga, som polis och socialtjänst, en effektiv väg att bekämpa människohandel i Sverige? Hur kan Sverige bidra till kampen mot människohandel internationellt? Medverkande: Christian Frödén, gruppchef för Ensamkommandegruppen vid Gränspolisen i Stockholm. Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare mot människohandel, Frälsningsarmén. Niclas Lindgren, direktor, PMU. Stefan Beimark, pingstpastor, Örnsköldsvik. Thomas Österberg, moderator. Kontakt: Thomas Österberg, Dagen, Frälsningsarmén, Pingst, 0709-734916, Id: 51915

1723

● Kulturkompis – make friends through culture – en väg till nyanländas sociala etablering Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studieförbundet Bilda Ämne: Integration/mångfald Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Karta: I20 Beskrivning: Kulturkompis skapar sammanhang och underlättar nyanländas sociala etablering i det svenska samhället. Genom att matchas för att hitta nya vänner och göra kulturupplevelser tillsammans bidrar Kulturkompis till ett öppet och inkluderande samhälle. Hur fungerar det? Medverkande: Lisbeth Pettersson, producent, marknadsansvarig, Länsteatern Gotland. Cynthia Aki Mana, kulturkompis. Robin Jakobsson, kulturkompis. Per Sandström, digital strateg, produktutvecklare, Kollegorna. Solveig Westerbom, verksamhetsutvecklare asyl och etablering, Studieförbundet Bilda. Kontakt: Solveig Westerbom, Studieförbundet Bilda, 0708-380950, solveig.westerbom@bilda.nu, http://www.bilda.nu Id: 52035

1724

● Vad händer med sjukförsäkringen efter valet? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LO-TCO Rättsskydd AB Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: Hur fungerar sjukförsäkringen idag? Är partierna nöjda med dagens sjukförsäkring? Kommer sjukförsäkringen att reformeras under nästa mandatperiod? Medverkande: Robert Sjunnebo, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd. Lina Gertzell, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd. Mathias Tegnér, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Johan Forssell, riksdagsledamot, Moderaterna. Kontakt: Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, 0705-336272, dan.holke@fackjuridik.com, http://www.fackjuridik.se Id: 52058

1239

● Vem eller vad skall lära oss att leva hållbart? Om ansvar och hållbar konsumtion Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Svanen Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Hur ska vi lära oss att leva hållbart? Hur kan de unga involveras starkare i att skapa konsumtionsmönster? Kan ett stärkt nordiskt samarbete mellan kulturaktörer bidra till förändring? Medverkande: Peter Repinski, forskare, Stockholm Environmental Institute. Kati Systä, president, Ungdomens Nordiska råd. Anna Norberg, pressansvarig, Svanen. Mary Gestrin, moderator, Nordiska ministerrådet. Linus Wellander, sakkunnig i ungdomsperspektiv, MUCF. Kontakt: Annika Nummelin, Kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, 0723-709087, nif@nordicwelfare.org, http://www.nordenifokus.se Id: 52156

72

Range Extender – LAMINA REX myFC har utvecklat en lösning för fordonsindustrin som innebär att man erbjuder ett återvinningsbart fordonsbränsle som sannolikt har hela kedjans lägsta koldioxidbelastning, fördubblar räckvidden på elbilar samt förbättrar lönsamheten för elbilföretagen.

Besök oss i vårt tält i fordonsexpo, plats 55. www.myfc.se


40

MÅNDAG 2 juli

● Jobba mer och spara själv – en rimlig väg till bättre pension?

Sandström, Storstockholms Brandförsvar, 0707-648830, http://www.storstockholm.brand.se Id: 53177

Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedbank Ämne: Ekonomi Plats: Volters gränd 8 Karta: K11 Beskrivning: För en rimlig pension behöver många både spara och jobba mer. Men orkar vi, har alla råd – och har alla den kunskap som krävs? Hur kan arbetsgivare och politiker skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och lösningar för en bättre pension och vilket ansvar har individen för sin egen framtid? Medverkande: Anna Eriksson, Sakkunnig pensionsfrågor, SPF Seniorerna. Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank och Sparbankerna. Eva Nordmark, Ordförande, TCO. Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot, Riksdagen (s). Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande, LO. Lars-Arne Staxäng, Riksdagsledamot, Riksdagen (m). Anna Breman, Chefekonom, Swedbank. Mia Odabas, Moderator. Kontakt: Louise Canemyr, Swedbank, 0708-844428, http://www.swedbank.se Id: 52160

189

● Nya energitaxor – ska energibolagen styra hur byggherrar och fastighetsägare väljer installationer?

17239

729

Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Ventilation Ämne: Byggande Plats: Holmen, H604 Karta: E7 Beskrivning: Prissättningen på fjärrvärme, el och överföring avgör hur bygg- och fastighetssektorn väljer inneklimatsystem. Vad prioriterar fastighetsägarna – att köpa mindre energi eller lägst kostnad? Hur ska energitaxorna sättas för en energiproduktion med lägsta möjliga miljöbelastning? Medverkande: Roland Jonsson, seniorkonsult energi, WSP Environmental. Kontakt: Britta Permats, VD, Svensk Ventilation, 0708-343989, http://www.svenskventilation.se Id: 52442

39

● Klockan tickar – kan Europa enas om en hållbar asyl- och migrationspolitik? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Asyl och migration är en av EUs stora utmaningar där medlemsländerna har svårt att komma överens. Europaparlamentet och medlemsländerna behandlar ett stort lagstiftningspaket som ska leda fram till gemensamma regler på området. Vilka är utsikterna att länder med motstridiga uppfattningar ska enas? Medverkande: Malin Björk, Europaparlamentariker, Vänsterpartiet. Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker, Moderaterna. Anna Hedh, Europaparlamentariker, Socialdemokraterna. Bodil Valero, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Lars Westbratt, Statssekreterare, Justitiedepartementet. Kontakt: Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige, 0709-989606, klas.jansson@ep.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 52619

172349

● Hur gynnar en sammanhållen digital vårdplattform patienten? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset Ämne: Vård och omsorg Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Digitaliseringen kommer revolutionera vården – men hänger vårdgivare och lagstiftning med? Vilken roll har nätläkarbesök mellan telefonrådgivning och fysiska läkarbesök? Hur påverkas läkemedelsförskrivningen, när till och med avancerad vård kan utföras i patientens hem? Medverkande: Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet. Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund. Towa Jexmark, vd, Capio Go. Hans Karlsson, chef Vård och omsorg, SKL. Annamieke Ålenius, chef Samordning, e-hälsomyndigheten. Dr Vivek Reddy, chief Health Information Officer, Intermountain Healthcare. Pelle Johansson, klinisk programchef SDV, Region Skåne. Anna-Lena Hogerud, regionråd, Region Skåne (S). Carl Johan Sonesson, regionråd, Region Skåne (M). Jonas Klevhag, moderator. Kontakt: Thomas Nilsson, Region Skåne, 044-3093125, http://www.skane.se Id: 52736

612349

● Statliga granskningar av den svenska reklambranschen – självreglering eller lagstiftning? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Media Ämne: Media/journalistik Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: Vad innebär de statliga utredningarna av den nya tidens reklamlandskap för annonsbranschen? Och hur sexistisk är svensk reklam egentligen? Hur ser vägen framåt ut – en fortsatt självreglering eller lagstiftning? Medverkande: Anders Ericson, Vd, Sveriges Annonsörer. Hedvig Hagwall Bruckner, Copywriter, King. Per Hultengård, Chefsjurist, TU. Lotta Onajin, Vd, Edelman Deportivo. Elisabeth Trotzig, Reklamombudsmannen. Moderator Amanda Törner, Reporter, Dagens Media. Kontakt: Madeleine Nilsson, Tf. chefredaktör, Dagens Media, 0735-814173, http://dagensmedia.se Id: 53115

29

● Plats i korgen – elda upp eller släcka ner? Tid: 10:00–10:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Storstockholms brandförsvar Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Skeppsbron, H99 Karta: H5 Beskrivning: Är det bättre för miljön att ibland låta en brand fortsätta under kontrollerade former än att nyttja kubikmeter efter kubikmeter av släckvatten? Kontakt: Veronica

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● 40 dagar med GDPR – hur har offentlighetsprincipen påverkats? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Journalistförbundet Ämne: Media/journalistik Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: EUs nya dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Hela Myndighetssverige har arbetat intensivt för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Det finns tecken på att GDPR kommer nyttjas som skäl för att försämra offentlighetsprincipen. Hur ser vi till att det inte blir så? Medverkande: Ulrika Hyllert, Vice ordförande, Journalistförbundet. Malin Crona, Frilansjournalist. Germund Persson, Chefsjurist, SKL. Elisabeth Jilderyd, Jurist, Datainspektionen. Tove Carlén, Moderator, Journalistförbundet. Kontakt: Jacob Lapidus, Kommunikationschef, Journalistförbundet, 0761-643959, http://www.sjf.se Id: 53340

● Hur behåller man nyanställda säljare och chefer till startups och organisationer i förändring? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Salesmakeover Ämne: Utbildning Plats: Smedjegatan 3 Karta: I22 Beskrivning: Varför slutar många nyanställda chefer och säljare redan efter 2år? Vad kan företaget göra åt det? Hur kan man ta tillvara den nya kompetensen? Hur kan man bibehålla motivationen och minska personalomsättningen? Hur kan man skapa introduktionsprogram när personal börjar vid olika tillfällen? Medverkande: Jens Edgren, VD, Salesmakeover. Kontakt: Jens Edgren, VD, Salesmakeover Solution Selling, 0707-998800, http://www.salesmakeover.se Id: 54309

172

● Är elvägen vägen till framtiden? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Transportföretagen Ämne: Hållbarhet Plats: Hamngatan 1, trädgården Karta: I10 Beskrivning: Intresset för elvägar ökar som ett kostnadseffektivt alternativ som samtidigt är klimatpositivt. Sedan ett par år tillbaka har det pågått försöksprojekt i Sverige med olika tekniker för elvägar. Är elvägar för lastbilar framtidens melodi för ett hållbart transportsystem? Medverkande: Anders Bylund, Head of EMobility, Siemens. Stefan Tongur, tekn dr, Rise Viktoria. Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket. Björn Hasselgren, trafikforskare. Kontakt: Mychele, Transportföretagen, 0707-711634, Id: 54315

2

● Nästa steg för att minska studieavbrotten – next step to prevent Early School Leaving Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Plug In 2.0 Ämne: Utbildning Plats: Specksrum 5 Karta: H19 Beskrivning: Nästan var tredje gymnasieelev avbryter eller fullföljer inte sin utbildning. Nederländerna har minskat antalet Early School Leavers från 71 000 till under 25 000 elever per år. Vilka steg behöver vi i Sverige ta på nationell, regional och lokal nivå kommande år? Medverkande: Ellen Ipenburg-Tomesen, senior policy advisor, Dutch Ministry of Education, Culture and Science. Leif Klingensjö, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting. Gunnar Anderzon, projektledare, Plug In. Lars-Inge Jonsson, projektledare, #jagmed. Hans-Eric Wikström, undervisningsråd, Skol. Marcus Ohlström, utredare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Karin Ericsson, koordinator, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Oscar Svensson, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting. Kontakt: Oscar Svensson, Plug In 2.0/Sveriges Kommuner och Landsting, 0727-241244, oscar.svensson@skl.se, http://www.skl.se Id: 54476

617239

● Vad vill Kristdemokraterna med vården? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Vårdförbundet Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hansgatan 3 Karta: L9 Beskrivning: Vården är väljarnas viktigaste valfråga men vad vill Kristdemokraterna med vården? Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, hälso- och sjukvårdspolitisktalesperson,pa rtisekreterare, Kristdemokraterna. Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. Anna E Olsson, moderator, presschef, Vårdförbundet. Kontakt: Anna Karin Ulander, Projektledare, Vårdförbundet, 0700-886781, http://www.vardforbundet.se Id: 54545

72389

● Ett rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt? Tid: 10:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FORTE Ämne: Forskning Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: På tio år har den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och unga i åldern 10–17 år. Fenomenet gäller hela Norden, men starkast är utvecklingen i Sverige. Varför är det så? Medverkande: Kyriaki Kosidou, med dr, överläkare i psykiatri vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO, och forskare, Karolinska Institutet. Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi, Stockholms universitet. Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BRIS. Kerstin Evelius, nationell samordnare för psykisk hälsa. Jackie Stål, Tilia. Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte. Ethel Fors-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli berg, generaldirektör, Forte. Cecilia Beskow, chef forskning och utvärdering, Forte (Moderator). Kontakt: Therese Löfbom, Kommunikatör, Forte, 0761-462214, therese.lofbom@forte.se, Id: 54577

1723

● Hur kan premiepensionen, PPM, utvecklas i stället för att avvecklas? Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skagen Fonder, Spiltan Fonder Ämne: Ekonomi Plats: Säcken 7 Karta: G21 Beskrivning: Förutsättningarna för premiepensionssystemet, PPM, är under förändring. Efter intensiv debatt är 29 av 30 föreslagna nya regler på plats. Vad är bra för spararna och vad kan göras bättre framöver? Medverkande: Per Wennberg, vd, Skagen Fonder. Per H Börjesson, ordförande, Spiltan Fonder. Annika Creutzer, privatekonom, journalist, Creutzer & Co. Mikael Nyman, chefredaktör, Pensionsnyheterna. Jan Sterner, moderator, Ekonomijournalisterna ab. Kontakt: Jan Sterner, Ekonomijournalisterna ab, 0705-926494, jan.sterner@ekonomijournalisterna.se, http://www.skagenfonder.se Id: 54717

9

● Arbeta med energifrågan i stort och energiuppföljning i synnerhet för bättre miljö och lägre kostnad Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Momentum Software Ämne: Energi Plats: Fiskehamnen Beskrivning: Att mäta är viktigt både i nybyggnation och i det befintliga beståndet, men inte alltid så enkelt som man kan tro. Det är dock viktigt ut både miljö- och kostnadsperspektiv. Vilka åtgärder kan genomföras redan idag och vad har framtiden att ge? Medverkande: Marie-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen. Kontakt: Andreas Kahr, Affärsområdeschef Momentum RC, MOMENTUM SOFTWARE AB, 0706-211241, http://www.momentum.se Id: 54808

39

● Vill du bidra till jämställdhet? Att locka fler kvinnor till typiskt manliga branscher Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Volkswagen Group Sverige, Consid Q Rendezvous Ämne: Jämställdhet Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Det är fortfarande en skev fördelning mellan män och kvinnor i många branscher. Bilbranschen och IT-branschen är två exempel. Både inom företagen och i samhället utanför inser man fördelarna med fler kvinnor i viktiga roller. Men hur når man dit i en värld som hittills dominerats av män? Medverkande: Sofia Jarl, förbundsordförande, Centerkvinnorna. Ishtar Touailat, framtidens kvinnliga ledare 2018, Head of Innovation Incubation, Tieto. Sofia Knutsson, HR-chef, Kognity. Sofia Forsling, head of partnership, WAYKE. Sten Forsberg, chef Personbilar, Volkswagen Sverige. Jeanna Tällberg, HR-direktör, Volkswagen Group Sverige. Johanna Björnsund, Consid Q Rendezvous. Kontakt: Marcus Thomasfolk, Kommunikationschef, Volkswagen Group Sverige, 0703-589657, http://www.vwgroup.se Id: 54899

239

● Nära men ändå så olika – hur kan de svensk-norska banden stärkas? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Telenor Sverige Ämne: Internationella frågor Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Norge är Sveriges närmaste och viktigaste handelspartner. Vi delar inte bara en historia och en gräns, utan har också starka ekonomiska band mellan länderna. Men vad sker framåt, dras vi isär av EU- och NATO-medlemskapen, och finns det skäl för Sverige och Norge att verka för mer nordiskt samarbete? Medverkande: Petter Stordalen, entreprenör, investerare och hotellmagnat. Marit Arnstad, gruppledare Senterpartiet i Stortinget. Björn Rosengren, ordförande Svensk-Norska Handelskammaren. Patrik Hofbauer, VD, Telenor Sverige. Maria Larsson, landshövding Örebro län. Ylva Berg, VD, Business Sweden. Kontakt: Jakob Ljungman, Diplomat Communications, 0733-319305, Id: 55030

7239

41

● Bilden av regional tillväxt är fel Tid: 10:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen Ämne: Näringsliv Plats: Björngränd 15 Karta: M8 Beskrivning: Svensk exportdata bygger på statistik som grundar sig på var företag har sitt huvudkontor, inte var exporten verkligen sker. Vilka konsekvenser får ett tveksamt statistik underlag för statliga satsningar ute i regionerna och näringslivets förutsättningar att växa? Medverkande: Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva. Kontakt: Micaela Löwenhöök, Region Västerbotten, 0703-163701, http://www.vasterbottenialmedalen.se Id: 55245

729

● Hur anpassas brevbäringen för att främja företagande och utveckling i en levande landsbygd? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PostNord Ämne: Kommunikationer Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: I områden i Sverige som har långt till många samhällsfunktioner skapar brevbäringen förutsättningar för att ändå erhålla en god samhällsservice. Nyligen har villkoren för utdelning av brev och paket förändrats. Kommer det att försämra konkurrenskraften för företag på landsbygden? Medverkande: Terese Bengard, Verksamhetschef, Hela Sverige ska leva!. Mathias Krümmel, Chef produktion, PostNord Sverige. Kontakt: Henrik Ishihara, Public Affairs Manager, PostNord, 0725-177418, http://www.postnord.com Id: 55268

23

● Kommer alla nyanlända att kunna få ett jobb? Tid: 10:00–10:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Integration/mångfald Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Hur har regeringen lyckats med etableringen? Kan valet förloras på integrationen? Eller är den frågan en valvinnare? Medverkande: Ylva Johansson, arbetsmarknadsoch etableringsminister (S), Regeringen. Johan Delby, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50765

123849

● Tio krav för ökad säkerhet och trygghet i Sverige Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandvägen, H536 Karta: E12 Beskrivning: Trygghet har varit en viktig fråga i debatten under valåret 2018. Ofta handlar politikers lösningar om hårdare tag eller fler poliser. Medverkande: Karl-Åke Pettersson, Styrelseledamot, Stiftelsen Tryggare Sverige. Marika Johansson, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, 08-292000, http://www.tryggaresverige.org Id: 50868

12349

● Är miljöinformation nyckeln till hållbara vatten och hav? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten Ämne: Klimat/miljö Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Våra vatten och hav är en viktig gemensam resurs men det utsätts för många påfrestningar. Vi brottas med övergödning, miljögifter, klimatförändringar och fiske. Samtidigt ökar trycket från energiutvinning, samhällsbyggnad, fartygstrafik och odling. Medverkande: Anna Jöborn, moderator, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten. Niklas Ambervik, programledare smartare miljöinformation Vatten & Hav, Havs- och vattenmyndigheten. Magnus Petzäll, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten. Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Sveriges kommuner och landsting. Emilie Vejlens, miljösamordnare, Länsstyrelsen Gotland. Anna Otmalm, chef, Miljöanalysavdelningen Naturvårdsverket. Kontakt: Pernilla Johansson, Havs- och vattenmyndigheten, 070231144, http://www.havochvatten.se Id: 52711

17239

Kom till Frimis den 2 juli kl 16.00! Fastigheten utan klimatavtryck – kommer den att bli verklighet? Hur kan vi energieffektivisera? Vilka hinder ligger i vägen för att lyckas? Hur gör de som redan ställt om? Kom och lyssna på våra kunniga företrädare från myndigheter, näringsliv och branschorganisationer! En föreläsning med välkände Folke Rydén avslutar. Moderator: Plats:

Willy Silberstein Frimis, Smedjegatan 17

Välkommen till en viktig diskussion!


MÅNDAG 2 juli

42

● En fjärdedel utan gymnasieexamen – vilka lösningar har politikerna? Tid: 10:00–10:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sveriges Elevkårer Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H322 Karta: G10 Beskrivning: Vilka lösningar finns inom politiken för att se till att fler gymnasieelever går ut skolan med fullständiga betyg? Medverkande: Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer. Christer Nylander, utbildningspolitisk talesperson, Liberalerna. Kontakt: Sigrid Petersson, Sveriges Elevkårer, 0701-090317, http://www.sverigeselevkarer.se Id: 52781

28

● Hot utifrån, hur skyddar vi oss bäst? Tid: 10:00–10:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TT Nyhetsbyrån Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Cramérgatan, H331 Karta: H11 Beskrivning: Var kommer det största hoten mot Sverige från i dag förutom från öst? Och hur ska vi bäst skydda oss? Medverkande: Micael Bydén, ÖB, Försvarsmakten. Kontakt: Sara Perers, Marknadschef, TT Nyhetsbyrån, 0739-030000, http://www.tt.se/almedalen Id: 52913

1289

● Fossilfria inom en generation – hur går det? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vattenfall Ämne: Energi Plats: Mellangatan 9 Karta: K11 Beskrivning: Vi har alla hört pratet om att klimatutsläppen måste minska. Men, är det möjligt? Hur då? Och – hur långt har vi kommit? Vad är på gång och vad skymtar längre fram? Kan Sverige på riktigt bli klimatneutralt år 2045, alltså om 27 år? Medverkande: Willy Silberstein, Moderator, fd journalist. Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Andreas Regnell, Strategidirektör, Vattenfall (inledning). Martin Vallstrand, Tf chef strategisk planering, Vattenfall (inledning). Karin Bäckstrand, Professor samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms Universitet och Ledamot Klimatpolitiska rådet. Stefan Nyström, Chef Klimatavdelningen, Naturvårdsverket. Kontakt: Cecilia Tärnström, Vattenfall, 0705-395911, http://vattenfall.se/almedalen Id: 53009

172349

● Youth – the untapped resource in Somalia’s peace process? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FBA (Folke Bernadotteakademin) Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Youth participation in society is key to sustainable peace, according to the UN. In Somalia, 80 percent of the population is under the age of 35. The vast majority lacking social, economic and political influence. What is the role of youth in the work for peace, security and development in Somalia? Medverkande: Erike Tanghøj, moderator, FBA. Joao Scarpelini, adviser for youth, peace and security in Somalia, UN. Ilwad Elman, director of programs and development, Elman Peace and Human Rights Center in Mogadishu. Kontakt: Kicki Westin, Head of communications, FBA (Folke Bernadotte Academy), 0706-182301, http://fba.se Id: 53690

14

● Lönsam kompetens - vilka utbildningar höjer lönerna och minskar arbetslösheten? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Utbildningsföretagen Ämne: Utbildning Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Karta: E15 Beskrivning: På en allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad måste individen kontinuerligt utveckla sina färdigheter under hela yrkeslivet. Men hur påverkar kunskapsinvesteringar och vuxenutbildning människors löner och sysselsättning i Sverige? Är alla former av vuxenutbildning samhällsekonomiskt lönsamma? Medverkande: Gabriel Heller-Sahlgren, Forskare i nationalekonomi, London School of Economics. Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för Yrkeshögskolan. Maria Graner, Generalsekreterare, Folkbildningsrådet. Jonas Jegers, Försäljningschef, Företagsekonomiska institutet (FEI). Kontakt: Fredric Skälstad, Branschchef, Almega Utbildningsföretagen, 0705-413268, fredric.skalstad@almega.se, http://utbildningsforetagen.se/ Id: 54017

729

● Effektmätning för social innovation – alla pratar om det, men få gör det Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mötesplats Social Innovation Ämne: Innovation Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Karta: H5 Beskrivning: Resultat i traditionella företag mäts i ekonomiskt utfall, resultat i sociala företag mäts i samhällseffekt. Hur underlätta för små entreprenörer och innovatörer att mäta och följa upp den samhällseffekt de skapar? Finns en best practice redan idag? Vilka är de ledande aktörerna och metoderna? Medverkande: Erika Augustinsson, ansvarig kommunikation & policy, Mötesplats Social Innovation. Judit Wefer, programledare Social Innovation, Vinnova. Jenny Carenco, VD, founding partner & impact manager, Prosper Social Impact. Annica Johansson, Global Impact Manager, Reach for Change. Emma Lindgren, Country Director, Ashoka Scandinavia. Kontakt: Anna Landeborg, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet, 0702-220711, anna.landeborg@mau.se, http://www.socialinnovation.se/ Id: 51303

9

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum, IFN Ämne: Utbildning Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Fallande kunskaper, flykten från läraryrket och en modell där elever bitvis har ansvar för sin egen inlärning har gjort att det svenska utbildningssystemet slutat leverera. Kunskapssamhället monteras ned steg för steg. Något som även påverkar forskningen. Trenden måste vändas! Medverkande: Erik Bengtzboe, riksdagsledamot, (M). Johan Eklund, vd och professor, Entreprenörskapsforum och BTH. Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Magnus Henrekson, vd och professor, IFN. Pontus Braunerhjelm, moderator, forskningsledare och professor, Entreprenörskapsforum, BTH och KTH. Kontakt: Pernilla Norlin, Vice vd och kommunikationschef, Entreprenörskapsforum, 0701-445564, http://entreprenorskapsforum.se/ Id: 50065

17239

● Tillsammans för en Handlingsplan för Skolans Digitalisering Tid: 10:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden Ämne: Digitalisering Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10 Karta: I20 Beskrivning: Hur kan aktörer i skolväsendet gemensamt och praktiskt föra frågan framåt om framtagandet av en nationell handlingsplan för skolans digitalisering? Mot bakgrund av arbetet i framtagningen av en handlingsplan syftar detta seminarium till att beskriva och fördjupa relevanta frågeställningar i arbetet. Medverkande: Carl Heath, Chef Digitalisering och Lärande, RISE. Annika Agelii Genlott, Projektledare, SKL. Lars Lingman, Utbildningsråd, Skolverket. Hanna Leissner, Utvecklingsledare, Kungsbacka. Ellen Lindqvist, Skolchef, NTI Gymnasierna Academedia. Linda Ekstrand, Chef stöd och Utveckling, Sollentuna. Daniel Broman, Förvaltningschef, Lidingö. Jörgen Jonsson, Gymnasiechef, Västerviks kommun. Anders Bergström, Förvaltningschef, Skellefteå. Kontakt: Carl Heath, RISE, 0702402037, carl.heath@ri.se, http://www.ri.se Id: 49966

3

● Att manipulera val genom att så misstro Tid: 10:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna, Kungliga krigsvetenskapsakademin Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Sigrid, fartyg Karta: G5 Beskrivning: Oron för att Ryssland och andra utländska aktörer ska påverka valprocessen i Sverige är stor. Hur sker påverkan i sociala och traditionella medier? Hur kan medierna hantera desinformation? Medverkande: Johan Wiktorin, säkerhetskonsult PwC och ledamot av, Kungliga krigsvetenskapsakademin. Mats Olofsson, fd forskningschef i Försvarsmakten och ledamot av, Kungliga krigsvetenskapsakademin. Sven Christer Nilsson, fd koncernchef för Ericsson och ledamot av, Kungliga krigsvetenskapsakademin. Patrik Oksanen, ledarskribent, Hela Hälsingland. Beatrice Ask, riksdagsledamot, Moderaterna. Peter Hultqvist, Försvarsminister, (S) Regeringen. Anna Wieslander, moderator, Allmänna Försvarsföreningen. David Cairns, ambassadör, UK ambassad i Stockholm. Kontakt: Minou Sadeghpour, Styrelseledamot, Allmänna försvarsföreningen, 0736-389449, http://aff.a.se/ Id: 52305

1729

● Trygg omsorg – inget enkelt jobb Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SPF Seniorerna Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen, H538 Karta: E13 Beskrivning: Många seniorer är beroende av hjälp för att kunna bo kvar hemma. Med fler och fler äldre ökar behovet av personal som ställs inför alltmer kvalificerade uppgifter. Men hur väl rustade är den kommunalt beviljade hemtjänsten att klara detta? Medverkande: Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig, Omvårdnadsinstitutet. Torbjörn Dalin, samhällspolitisk chef, Kommunal. Patrik Persson, kommunfullmäktiges ordförande och ordförande omsorgsnämnden, Storumans kommun. Filippa Reinfeldt, chef affärsutveckling och public affairs, Aleris. Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet, Kristdemokraterna. Eva Eriksson, ordförande, SPF seniorerna. Marianne Rundström, moderator. Kontakt: Martin Engman, Samhällspolitisk chef, SPF Seniorerna, 08-6923270, http://www.spfseniorerna.se Id: 52819

23

● Vem ska betala för kontanterna? Tid: 10:00–10:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankerna Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan, H207 Karta: H9 Beskrivning: Riksbanksutredningen – hur påverkar den Sverige? Kommer tillgången till kontanter öka och vem betalar notan? Medverkande: Nina Wenning, vd, Bankomat. Fredrik Olovsson, ordförande, Finansutskottet (S). Håcan Nilsson, moderator, Sparbankerna. Kontakt: Catarina Bennetoft, Sparbankernas Riksförbund, 0706-554559, http://www.sparbankerna.se Id: 53021

3849

● Vilken bostadspolitisk debatt är mest aktuell idag? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen Ämne: Annat Plats: Hamnplan, H210 Karta: G9 Beskrivning: Bostadssituationen debatteras flitigt – allt ifrån bostadsbrist till bostadspriser. Vad är på agendan i bostadspolitiken, sett utifrån Almedalsveckan? Vi samtalar kring veckans mest

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli intressanta seminarier på temat. Medverkande: Pär Svanberg, bostadspolitisk expert, Hyresgästföreningen. Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen. Kontakt: Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen, 0722-350657, monica.fundinpourshahidi@hyresgastforeningen.se, https://www.hyresgastforeningen.se/ Id: 53560

234

● Om riksdagspartiernas arbete och vision för Sveriges folkhälsa Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HälsoAkademikerna Ämne: Annat Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Vad vill riksdagspartierna och hur vill de uppnå sina visioner om jämlik folkhälsa? Hur vill riksdagspartierna arbeta för att möjliggöra en god hälsa hos befolkningen? Hur mår vi idag och vad behöver vi prioritera i arbetet med vår hälsa? Medverkande: Andreas Lövdahl, ordförande, HälsoAkademikerna. Amanda Backlund, ledamot, HälsoAkademikerna. Kontakt: Andreas Lövdahl, Ordförande, HälsoAkademikerna, 0704-409044, ordforande@halsoakademikerna.se, http://Halsoakademikerna.se Id: 53864

● Bostadsbyggandet – hur påverkas svensk

ekonomi och varför denna usla produktivitet? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BoKlok Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H515 Karta: D10 Beskrivning: Bostadsbyggandet är en viktig tillväxtmotor för svensk ekonomi. Samtidigt är produktiviteten i branschen föga imponerande. Varför är det så här? Vad kan byggbranschen lära av andra branscher för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna? Medverkande: Lars-Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, Umeå universitet. Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling, Teknikföretagen. Catharina ElmsäterSvärd, vd, Sveriges Byggindustrier. Peter Fransson, avdelningschef, Boverket. Lisa Kirsebom, moderator. Kontakt: Magdalena Stadler, BoKlok, 010-449 27 49, http://boklok.se Id: 54034

29

● Enkla vägar till svåra jobb Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fores, Jusek, Uppdrag Integration Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Södra kyrkogatan 13 Karta: L19 Beskrivning: Var femte akademiker i Sverige är född utomlands men många har jobb som inte motsvarar deras utbildning. Vilka samhällsekonomiska vinster skulle vi se med rätt person på rätt plats? Hur kan vi ta tillvara den kompetens som finns? Vad kan politiker och arbetsmarknad göra? Behövs det nya åtgärder? Medverkande: Catharina Bildt Grape, seniorkonsult inom integration, Uppdrag Integration/Fores. Sofia Larsen, förbundsordförande, Jusek. Patrick Joyce, forskare, Ratio. Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet. Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd, Moderaterna i Stockholms stad. Kontakt: Oskar Adenfelt, Assisterande programchef Migration och Integration, Fores, 0735-16 65 47, http://www.fores.se Id: 54071

23

● Journalistik eller kommunikation – vad är skillnaden? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Tidskrifter Ämne: Media/journalistik Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Självständig journalistik eller ”bara” en kommunikationskanal? I Sverige finns en tradition av fristående och granskande journalistik inom våra fackförbund och medlemsorganisationer. Traditionellt har tidningarna haft en stark ställning och stor betydelse ur ett medlemsperspektiv. Men vad händer nu? Medverkande: Martin Ahlqvist, Kantar Sifo. Peter Malmsten, Kantar Sifo. Laila Naraghi, riksdagsledamot, (S). Morgan Olofsson, riksdagskandidat, tidigare kommunikationsdirektör på Röda korset och ansvarig utgivare för Henry, (L). Susanna Lundell, chefredaktör, Kommunalarbetaren. Moderator: Helle Klein, vd/chefredaktör, Dagens Arbete och DA Media. Kontakt: Hanna Hallerheim, Projektledare,

branschorganisation, 08-54529890, info@sverigestidskrifter.se, http://sverigestidskrifter.se Id: 53374

17

● God och nära vård - hur skapar vi den tillsammans? Tid: 10:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), Region Gotland Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: En förflyttning ska ske från dagens sjukhustunga system till en förstärkt första linjens hälso- och sjukvård. Primärvården ska bli den tydliga basen i hälso- och sjukvården, grunden är en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov. Medverkande: Anna Nergårdh, Regeringens utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård. Emma Spak, Moderator, samordnare för nära vård, SKL. Meit Fohlin, Regionstyrelsens ordförande, Region Gotland. från Region Gotland. Kontakt: Emma Norrby, Förvaltningscontroller, Region Gotland, 0704-477245, emma.norrby@gotland.se, http://www.sou.gov.se/godochnaravard/ Id: 55141

1723

● Pressträff med Jonas Sjöstedt Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Vänsterpartiet Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Jonas Sjöstedt möter media och presenterar en politisk nyhet. Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Åsa Mattsson, Moderator, Vänsterpartiet, 0703-382539, http://www.vansterpartiet.se Id: 51704

1284

● Är skogen en bra bas för bioekonomi? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Pelletsförbundet, Svebio Ämne: Energi Plats: Hamnplan, H213 Karta: G9 Beskrivning: Vi behöver minska behovet av fossila råvaror för att minska utsläppen av växthusgaser som bidrar till ett varmare klimat. Det talas mycket om behovet av bioekonomi, cirkulär ekonomi eller grön ekonomi. Sverige täcks till två tredjedelar av skog och skogsråvaran är en viktig bas i en bioekonomi. Medverkande: Henrik Brodin, Strategic business development manager, Södra. Kontakt: Bengt-Erik Löfgren, Pelletsförbundet, 0510-28530, kansliet@pelletsforbundet.se, http://www.pelletsforbundet.se Id: 53696

29

● Sweden Valley – Sverige som grogrund för nya storbolag som bidrar till ökad välfärd Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Serendipity Challenge Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H530 Karta: E11 Beskrivning: Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att Sverige fortsatt ska vara en grogrund för nya miljardbolag? Hur kan vi inspirera fler till att vilja vara med och skapa framtidens superbolag? Hur kan vi stötta och främja entreprenörerna bakom statistiken och få fler att välja entreprenörskapet? Medverkande: Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Regeringen. Kontakt: Camilla Wallin, Serendipity Challenge, 0709-581108, Camilla@sdip.se, http://theserendipitychallenge.se Id: 53698

1729

sabo.se/almedalen På Allmännyttans arena, Mellangatan 7, fokuserar vi i år på viktiga frågor som sociala vinster med allmännyttan, integration, bostadsbyggandet, hållbarhet och offentlig upphandling. Välkommen onsdagen den 4 juli!

43

ALLMÄNNYTTANS ARENA i Almedalen S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G


MÅNDAG 2 juli

44

● Integration – en polisfråga Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polisförbundet Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Utanförskap och lågt förtroende för polisen och andra myndigheter är en vanlig konsekvens av misslyckad integration. Det får följder för trygghet, brottsuppklarning och människors möjlighet att forma sina liv. Hur stärker vi polisens roll i integrationsarbetet? Finns fungerande exempel att lära av? Medverkande: Hanif Azizi, polis, Polismyndigheten. Kontakt: Charlotta Wennerström, Polisförbundet, 0722-083827, Charlotta.Wennerstrom@polisforbundet.se, http://www.polisforbundet.se Id: 53757

17234

● De nya IT-brotten – hur ser de ut? Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Karta: N16 Beskrivning: Digital säkerhet är avgörande för både individer, organisationer och samhället i stort. Vad gör vi om människor inte längre vill betala på nätet, inte vågar lämna information om sin hälsa eller inte är beredda att säga sin mening på social media? Går cyberpiraterna att stoppa och vems är ansvaret? Medverkande: Jan Olsson, nationell bedrägeriexpert/förundersökningsledare, Polisen. Åsa Schwarz, KnowIT. Richard Oehme, Director Cyber Security & CIP, PwC. Daniel Akenine, teknik och säkerhetschef, Microsoft AB. Mathias Strand, cheafsjurist, Microsoft i Västeuropa. Kontakt: Johanna Snickars, Kommunikationschef, Microsoft AB, 08-410 455 56, swedenpress@microsoft.com, https://news.microsoft.com/sv-se/ Id: 51829

1

● Från sämst i klassen till föregångsland – vad innebär den nya arkitekturpolitiken? Tid: 10:00–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Arkitekter Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Karta: J14 Beskrivning: Med ny arkitekturpolitik, riksarkitekt och ansvar på Boverket för arkitekturfrågor ska myndigheterna och kommunerna rustas för det alltmer komplexa (bo)stadsbyggandet. Vad innebär den nya arkitekturpolitiken för samhällsbyggnadssektorn? Vad är Boverkets och den kommande riksarkitektens roll? Medverkande: Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA, ordförande rådet för Hållbara städer. Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket. Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet. Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö. Charlotta Holm Hildebrand, t f Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Margareta Wilhelmsson, Moderator och Samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter. Kontakt: Margareta Wilhelmsson, Samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter, 0707-788988, Id: 53848

124

● Om det är kandidatbrist idag, hur ska det då bli imorgon? Tid: 10:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Poolia Life Science, MedTech Magazine, Life Science Sweden Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Ska life sciencesektorn växa i Sverige måste företagen få den kompetens de behöver. En lyckad rekrytering är viktig, inte bara för företaget, utan också för landet och den patient som väntar på behandling. Medverkande: Karin Meyer, vd, Apotekarsociteten. Ylva Williams, vd, Sthlm. Sara Jupiter, rekryteringskonsult, Poolia Life Science & Engineering. Dag Larsson, senior sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen. Maria Karlgren, forskare och lektor, Uppsala universitet. Björn Ursing, program director, Sweden BIO. Loth Hammar, moderator. Kontakt: Sara Lindström, vd, Poolia IT, Life Science & Engineering, 070 821 50 13, sara.lindstrom@poolia.se, http://poolia.se/rekrytering/specialistomraden/life-science Id: 53394

724

● Förändra narrativen och utmana normen Tid: 10:10–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studio Flock Ämne: Jämställdhet Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården Karta: J7 Beskrivning: Vi lever i en tid där vissa narrativ blivit dominerande när det kommer till att förklara förändringar i vårt samhälle. Det pratas om säkerhet, trygghet och turbulens, men vilka är det som pekas ut eller osynliggörs i denna retorik? Vilka är det idag som skulle behöva en megafon? Medverkande: Paloma Blanco, tf VD, Madder. Kontakt: Paula Cederberg Ahlsten, Studio Flock, 0737-025740, http://www.studioflock.se Id: 51240

129

● Export av den smarta staden Tid: 10:15–10:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Teknikföretagen Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Det finns en akut global efterfrågan på implementering av lösningar vilka bidrar till att lösa globala utmaningar som t.ex. den kraftiga urbaniseringen. Sverige behöver utveckla modeller som snabbare möter den globala efterfrågan av lösningar för den hållbara staden. Medverkande: Peter Anderberg, ceo, Nordic Heat, representerar affärscase Stoke. Will Sibia, international affairs, Sweco. Mårten Björk, vd och entreprenör, Elpanneteknik. Jennie Cato, enhetschef, Teknikföretagen. Ann-Sofi Gaverstedt, moderator, teknikföretagen. Kontakt:

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Ann-Sofi Gaverstedt, Deputy Director Trade Promotion Policy and Sustainability, Teknikföretagen, 0706-923370, http://industrintarmatchen.se Id: 50809

129

● Blir Sverige starkare som kunskapsnation genom internationalisering av högskolor och universitet? Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum Ämne: Utbildning Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Kunskapsutbyten mellan länder stärker entreprenörskap och konkurrenskraft. Med anledning av regeringens utredning i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor frågar vi oss: Hur kan vi öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation? Medverkande: Agneta Bladh, särskild utredare, internationaliseringsutredningen. Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet. Martin Wikström, expert, forsknings- och utbildningspolitik, IVA. Carl Wadell, analytiker, Tillväxtanalys. Annika Rembe, gd, Svenska institutet. Pernilla Norlin, vvd och kommunikationschef, Entreprenörskapsforum. Kontakt: Marcus Larsson, Entreprenörskapsforum, 0736771029, marcus.larsson@entreprenorskapsforum.se, http://entreprenorskapsforum.se Id: 51097

172349

● Tillväxt och sysselsättning i samverkan ur ett socialt perspektiv – är det möjligt? Tid: 10:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Burlövs kommun Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Kunskap om att arbeta strategiskt och målinriktat i gränsöverskridande samverkan i syfte att öka sysselsättningsgraden och minska bidragsberoendet. Medverkande: Monika Skowronski Amaral, enhetschef, Burlövs kommun. Lena Lundgren, avdelningschef, Burlövs kommun. Kontakt: Monika Skowronski Amaral, Enhetschef, Burlövs kommun, 040-6259552, monika.amaral@burlov.se, http://burlov.se/almedalen2018 Id: 52774

72

● Kan politikerna möta mobilitetsrevolutionen genom att bli mer disruptiva? Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Urban City Ämne: Digitalisering Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: Mobilitetsrevolutionen med digitaliseringen och algoritmer som agerar disruptivt är av godo. Politik och samhälle har dock stora utmaningar att möta utvecklingen. Vad händer om samhället också agerar disruptivt, skapar digitala plattformar och prissätter trängsel på vägarna och i kollektivtrafiken? Medverkande: Anders Gullberg, docent och initiativtagare, knuten till KTH. Teres Lindberg (S), trafikpolitisk talesperson, Sveriges Riksdag. Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting. Gustav Hemming (C), regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting. Stefan Fölster, chef, Reforminstitutet. Patrik Kronqvist, ledarskribent, Expressen. Anna Pernestål Brenden, chef, transportforskningslabbet ITRL, KTH. Per Ankersjö, moderator. Kontakt: Yuri Silva, PR-konsult, A Beautiful Soup, 0707-598303, yuri.silva@abeautifulsoup.se, Id: 54395

729

● Påverkas svenska valkampanjen av big data? Tid: 10:15–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Digitalisering Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: Den senaste tiden har sett globala skandaler kopplade till insamlandet och användandet av information i stor skala. Vilka konsekvenser kan big data-teknologin och insikten om dess effekter få för det svenska riksdagsvalet? Medverkande: David Thurfjell, Humtank. Jesper Enbom, medieforskare, Umeå universitet. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50304

2

● Hjälp, vi läcker hållbarhet – hur kan byggbranschen bli bättre på klimatomställning Tid: 10:15–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Informationscentrum för hållbart byggande Ämne: Byggande Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Bara 9 % av byggavfallet återvinns och hela 31% av energianvändningen i Sverige går åt i byggbranschen. Hur triggar vi till mindre klimatpåverkan? Handlar allt egentligen om kunskapsspridning? Medverkande: Emma Hult, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna. Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige. Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande. Ingar Lindholm, chefredaktör, Miljö&Utveckling. Kontakt: Anna-Klara Aspegren, Informationscentrum för hållbart byggande, 072 558 73 91, Id: 52788

139

● Hot mot journalister och politiker Tid: 10:15–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polisen Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H205 Karta: H9 Beskrivning: Allt fler förtroendevalda och journalister utsätts för hos, våld eller trakasserier i sin yrkesroll. Vad får det för konsekvenser för demokratin? Hur kan utvecklingen vändas? Vad gör polisen för att förebygga och utreda demokratibrott? Medverkande: Anders Hall,


06 & 2by 5 r 20 Vis nte plan o M mn Ha

MÅNDAG 2 juli

utvecklingschef, Polismyndigheten. Jeanette Gustafsdotter, vd, Tidningsutgivarna. Kontakt: Petter Liljeblad, Kommunikationsstrateg, Polismyndigheten, 010-5639082, http://www.polisen.se Id: 53860

2

● Kan snoozande skolelever förbättra kollektivtrafiken? Tid: 10:20–11:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Kommunikationer Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Kollektivtrafiken kraftsamlar för att öka det hållbara resandet, men kostnadskalkylen går inte ihop när de flesta resenärer vill åka under peak-tid. Kan vi minska kostnader genom att senarelägga skolans start? Kan lösningen till och med bidra till att skolungdomar mår bättre? Vad säger forskningen? Medverkande: Sofia Malander, vd, Östgötatrafiken. Helene Lidestam, forskare, Linköpings universitet, VTI och K2. Anne Hallberg, utbildningsdirektör, Linköpings kommun. Hans Teke, doktorand utbildningsvetenskap, Lunds universitet. Karin Jonsson, kommunalråd, ordförande i Tekniska nämnden, (C) Norrköpings kommun. Moderator: Karin Adelsköld. Kontakt: Sandra Gilen, East Sweden-Region Östergötland, 0725-000667, sandra@identx.se, https://almedalen.eastsweden.se Id: 53110

724

● På agendan - vilka är de hetaste frågorna? Tid: 10:20–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/ journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Vad måste du veta för att hänga med i den politiska debatten? Vad är viktigt att veta inför dagens händelser i Almedalen. Och hur går diskussionerna efter gårdagen? Medverkande: Elisabeth Marmorstein, politisk reporter, SVT. Anna Hedenmo, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 50793

612349

● Barn i utsatta kommuner och förorter Tid: 10:20–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Alla barn i Sverige har samma rättigheter. Hur tillgodoses barns rättigheter i utsatta kommuner och förorter? Hur är det att växa upp på platser där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet? Medverkande: Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande Barnombudsman, Barnombudsmannen. Kontakt: Annika Falk, Projektledare Barnrättstorget, Barnombudsmannen, 0704-378769, https://www.barnombudsmannen.se/ Id: 53997

61723

● Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten, Energigas Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Sverige har kommit långt i det lokala kretsloppsarbetet. Men idag handlar mycket av diskussionen om cirkulär ekonomi främst om produkter, återbruk och materialåtervinning – inte resursflöden och energiåtervinning. Det gör att viktiga perspektiv och åtgärder riskerar att tappas bort. Medverkande: Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige. Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige. Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige. Ulf Thysell, tf vd, Svenskt Vatten. Per Grankvist, moderator. Åsa Westlund, (S). Lorentz Tovatt, (MP). Maria Malmer Stenergard, (M). Rickard Nordin, (C). Kontakt: Anton Steen, politisk samordnare, Energiföretagen Sverige, 0702-446942, anton.steen@energiforetagen.se, Id: 49876

17239

● Ladda för framtiden - bensinmacken flyttar in Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rexel Sverige AB Ämne: Energi Plats: Skeppsbron, H120 Karta: H8 Beskrivning: Bensinmacken flyttar in i fastigheten. Hur säkerställs en trygg, säker och effektiv elbilsladdning, laddinfrastruktur och smarta betallösningar i sina fastigheter? Medverkande: Anders Holmén, Fastighetsautomation/specialist, Rexel Sverige. Reine Lönn, Laddsystem/specialist, GARO. Kontakt: Anita Jansson, Rexel Sverige, 0703-875218, anita.jansson@rexel.se, http://www.klokel.se Id: 49951

1239

● Kan fjärrundervisning ge elever rätt stöd från behöriga lärare? Tid: 10:30–10:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H209 Karta: H9 Beskrivning: Får alla elever idag likvärdigt stöd? Kan elever i stad och glesbygd få det stöd det har rätt till via fjärrundervisning? Medverkande: Torvid Hafström, vd, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström, VD, Learnox, 0707-303096, https://www.learnox.se/start Id: 50333

7289

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

VI SES I ALMEDALEN! Länsstyrelsens trädgård Måndag 2 juli, 9.00-12.00 Välkommen till en förmiddag i Länsstyrelsens trädgård! 09.15-10.00 Nationell samverkan inom marint områdesskydd och fiskereglering – hur skapar vi förutsättningar för en ekosystembaserad förvaltning? 10.00-10.45 Är miljöinformation nyckeln till hållbara vatten och hav? 11.00-11.45 Övergödning, kan lokala åtgärder återställa Östersjön? Vi bjuder på frukost. Ocean Surveyor, hamnen Måndag 2 juli, 14.00-17.00 Välkommen till Ocean Surveyor. Här arrangerar vi seminarier om havsplanering i samarbete med SGU. Vi avslutar dagen med mingel. Sverige i Världen Tisdag 3 juli, 13.00-13.45 Rädda havet – minska fattigdomen! Vi bjuder på lunchwrap .

Läs hela programmet: havochvatten.se/almedalen


46

MÅNDAG 2 juli

● Kan och vill politikerna leverera hälso- och sjukvård som motsvarar medborgarnas förväntningar? Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forum för Health Policy Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Svensk vård är i omvandling. Genom utredningar och diskussioner är politiken uppslukad av hur en nära och sammanhållen vård kan skapas. Samtidigt pågår en parallell utveckling oberoende av politiken och viljan att betala för vår hälsa är god. Frågan är vilket system som kommer ut på andra sidan? Medverkande: Peter Graf, Forum för Health Policy. Catharina Barkman, Forum för Health Policy. Petter Odmark, analyschef, Re-Think. Thomas Berglund, f.d. Vd och koncernchef, Capio. Thomas Ehrengren, Vd, MediCheck. Karin Thalén, sjukhusdirektör, Stockholms sjukhem. Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna. Eskil Degsell, spetspatient och ordförande, Svenska hjärntumörföreningen. Anders Lönnberg, Generalkommissarie, Moderator. Lena Asplund (M), Riksdagen. Åsa Himmelsköld, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Uppsala. Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier. Kontakt: Anne Carlsson, Reformklubben, 0705-222565, http://healthpolicy.se Id: 50036

1739

● Hur kunna vara människa i vår tid? Stress och ohälsa känner många i vardagen. Och oro ute i världen. Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: initiativ Samutveckling!, Initiatives of Change Ämne: Integration/mångfald Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: Ensamhet och psykisk ohälsa är bland våra största samhällsutmaningar idag. Inkludering gäller inte bara utrikes födda, det gäller oss alla. Vem är jag i dagens samhälle? Vilka resurser har jag att vara mitt bästa jag? Kanske att lära mig älska nära små ting - inte bara jaga rastlöst omkring? Eller? Medverkande: Malin Rydesjö, social fredsmäklare, IofC. Per Hörberg, beteendevetare, initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per Hörberg, Projektledare, Initiativ Samutveckling, 0704-888430, per.hrberg@samutveckling.se, http://se.iofc.se Id: 50187

7239

● Vart är bostadsmarknaden på väg? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Byggande Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Bostadspriserna har fallit och byggandet bromsar in. Men de stora frågorna finns kvar: Hur ska vi bo i framtiden och hur ska boendet finansieras? Medverkande: Peter Alestig, reporter, Svenska Dagbladet. Jessica Löfström, vd, Expandera Mera. Jens Henriksson, vd, Folksam. Louise Grandinson, affärsutvecklingschef, Oscar Properties. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50504

12389

● Skeletthälsa och levnadsvanor under 5000 år Tid: 10:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet Campus Gotland Ämne: Äldre Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Våra levnadsvanor har ändrats dramatiskt från stenåldern fram till i dag. Ska vi leva mer som de forntida invånarna för att behålla en starkare benstomme? Medverkande: Sabine Sten, professor i osteologi, Uppsala Universitet Campus Gotland. Maria Sääf, medicine doktor, Karolinska Institutet. Eva Samnegård, medicine doktor, Karolinska Institutet. Susanna Athini, medicine doktor, Region Gotland. Eva Tedenmyr, ordförande, Riksföreningen Osteoporos. Linda Ringbom, koordinatorsköterska, Region Gotland. Susanne Eklund, ortopedkirurg, Region Gotland. Kontakt: Sabine Sten, Professor, Uppsala universitet Campus Gotland, 0498-108320, sabine.sten@arkeologi.uu.se, Id: 50595

172

● Är den svenska demokratin hotad? Hur? Tid: 10:30–10:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Demokrati Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: När införs hårdare straff för hot mot politiker? Och vill kultur- och demokratiministern fortfarande bli språkrör? Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP), Reegringen. Johan Delby, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50767

123849

● Klickfiske i spelvärlden – hur ser ansvarsfull speldesign ut? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Spel Ämne: Hållbarhet Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Frågor som ofta brukar diskuteras kopplat till spel om pengar är till exempel marknadsföring, bonusar och vinståterbetalning. Mer sällan pratas det om hur spelens utformning också har en stor betydelse för den positiva spelupplevelsen, men också för risken att hamna i ett negativt spelande. Kontakt: Linnea Hedberg, Svenska Spel, 0725008651, https://om.svenskaspel.se/ Id: 51082

72

● Hur stärker vi Sverige som Life Science-nation? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LIF, branschorgani-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

sationen för de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech, Sweden BIO Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Life Science-sektorn i Sverige växer. Ifjol var exporten 95 miljarder kr. Samtidigt är den internationella konkurrensen stenhård. Allt fler länder med tyngdpunkt på Life Science tar fram strategier för stärkt konkurrenskraft. Hur bör Sverige agera framöver, vilka områden och reformer är viktiga? Medverkande: Jenni Nordborg, chef, Sveriges nationella life science-kontor. Lars Hjälmered, riksdagsledamot, Moderaterna. Jennie Nilsson, riksdagsledamot, Socialademokraterna. Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech. Helena Strigård, policychef och vice vd, SwedenBIO. Anders Blanck, vd, LIF. Kontakt: Annakarin Svenningsson, KOmmunikatör, LIF, 0725-274055, annakarin.svenningsson@lif.se, https://www.lif.se Id: 51222

● Ska du passa utbildningen eller utbildningen passa dig?

Tid: 10:30–11:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Utbildning Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: Hur kan utbildningen anpassas för ett samhälle i utveckling? I centrum står barn och elever som ska vara redo och rustade för att agera i ett samhälle som kommer att se annorlunda ut än idag. Kan utbildningen utvecklas och organiseras på andra sätt än idag? Medverkande: Annika Hedås Falk, Head of Education Programmes, Nobel Center. Jeanet Corvinius, Peab/Byggcheferna. Kontakt: Viktor Prytz, PwC, 0709-291571, viktor.prytz@pwc.com, http://www.pwc.se/almedalen Id: 51336

149

● Havets möjligheter – innovationer och hållbar blå tillväxt Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan, Centrum för hav och samhälle Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Världens hav står inför stora utmaningar men det finns också stora möjligheter att nyttja de marina resurserna på nya och mer hållbara sätt än idag. Vilka nya arbetssätt och tekniska innovationer behöver utvecklas? Och hur kan forskningen bidra till genomförande av den svenska maritima strategin? Medverkande: Sofie Allert, vd, Swedish Algae Factory. Henrik Pavia, prof. marin ekologi, Göteborgs universitet. Lena Gipperth, prof. miljörätt, Göteborgs universitet. Fredrika Lagergren, vicerektor för samverkan, Göteborgs universitet. Bo Norrman, innovationsrådgivare, Chalmers. Lillemor Lindgren, moderator, Innovatum. Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen. Kontakt: Maria Holmkvist, Communication & PR, Göteborgs universitet, 0703-819222, maria.holmkvist@gu.se, http://www.havochsamhalle.gu.se Id: 51528

12349

● Digitalisering av fastigheter räddar liv Tid: 10:30–11:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Installatörsföretagen, Byggmaterialindustrierna, Energieffektiviseringsföretagen, Svensk Ventilation Ämne: Digitalisering Plats: Holmen, H604 Karta: E7 Beskrivning: Kan framtidens digitalisering och IoT i fastigheter utveckla våra samhällsfunktioner och spara på resurser? Vad kan digitaliserad styrning i våra fastigheter innebära? Kan vi skapa en inomhusmiljö som känner av hur vi mår och på så sätt kan rädda liv? Medverkande: Hans Nyblom, affärsutvecklare, Installatörsföretagen. Jörgen Söderlund, Teknisk chef i ett medlemsföretag, Svensk Ventilation och Installatörsföretagen. Johan Braw, vd, Sölvesborgshem. Thomas Ahlberg, Teknikchef, Locum. Antoni Lacinai, moderator. Kontakt: Britta Permats, VD, Svensk Ventilation, 0708-343989, https://www.installatorsforetagen.se/ Id: 52452

39

● Digitala lösningar kan skapa engagemang och öka takten i Agenda 2030 – Hur långt kan vi nå till 2022 Tid: 10:30–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, We Dont Have Time AB, Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Karta: H5 Beskrivning: År 2022 är vi halvvägs i Agenda 2030. Sverige och resten av världen behöver öka takten. Vi kan komma långt redan med dagens lösningar. Med digitalisering kan vi nå ut och skapa engagemang som ger förändrat beteende på individnivå, organisationsnivå och en ökad samverkan för genomförandet av målen. Medverkande: Ingmar Rentzhog, grundare, We Don’t Have Time. Tove Ahlström, moderator, We Don’t Have Time. Helena Lindemark, grundare, 2022 Initiative Foundation & Hållbar Utveckling Sverige. Jonas Eliasson, Trafikdirektör, Trafikkontoret, Stockholms Stad. Anna Svahn, Manager, Feminvest. Sophie Hedestad, marknadschef, Meltwater. Magnus Lindwall, Hållbarhetschef, Telia Sverige. Kontakt: Helena Lindemark, Hållbar Utveckling Sverige AB, 0765-557450, https://wedonthavetime.org Id: 52545

7239

● Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp – får de rätt stöd och behandling? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet Ämne: Barn/ungdom Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Får barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel tillgång till bedömning, stöd och behandling? Vilka tillgängliga metoder och behandlingsformer finns utifrån utsatta barns rättigheter? Hur implementeras det? Vad säger forskningen? Medverkande: Doris Nilsson, biträ-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli dande professor, Barnafrid, Linköpings universitet. Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid, Linköpings universitet. Bengt Söderström, handläggare/psykolog, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kontakt: Therese Björn Johansson, Samordnare, Barnafrid, Linköpings universitet, 0700-895054, http://www.barnafrid.se Id: 52559

172

● Jobb, utbildning och integration – vad tycker Miljöpartiet? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Lernia, Al Kompis Ämne: Integration/mångfald Plats: Tage Cervins gata, H443 Karta: I13 Beskrivning: Hur ser Miljöpartiet på jobb, utbildning och integration? Vad är problemen? Var finns lösningarna? Medverkande: Maria Ferm, Miljöpartiet. Kontakt: Katarina Devell, Lernia AB, 0767-764101, http://www.lernia.se/jallaalmedalen Id: 52667

89

● Är dyra konsulter lösningen på de höga sjukskrivningstalen? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HR2 Systems AB Ämne: Näringsliv Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: De stressrelaterade sjuktalen ökar vilket sätter extra stor press på ledarskapet. Hur kan vi stötta och hjälpa både ledare och medarbetare i offentlig sektor för att minska sjuktalen? Medverkande: Pia Nilsson, CEO, HR2 Systems. Mattias Moutran Widegren, Konsult, Vectorplan. Kontakt: Isabelle Åström, CMO, HR2 Systems AB, 0737-530977, isabelle.astrom@hr2.se, http://www.mentor.nu Id: 54302

7239

● Vilka frågor kommer att vara viktigast för flygbranschen? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedavia Ämne: Annat Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Vad kan vi se fram emot? Vilka frågor kommer vi att fokusera på under veckan? Och framförallt, vilken roll har flyget i samhället och vilken roll kommer flyget att ha i framtiden för Sveriges tillväxt och tillgänglighet? Medverkande: Åke Svensson, Styrelseordförande, Swedavia. Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia. Kontakt: Fredrik Elgh, Public Affairs, Swedavia, 0701421917, http://swedavia.se Id: 54313

61239

● Nationell politik för ungas kulturutövande - vad vill oppositionen? Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kulturskolerådet, Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), UNG i KÖR, Ung Teaterscen Ämne: Kultur Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Karta: M8 Beskrivning: Kulturskolor och civilsamhälle står för en viktig infrastruktur för ungas kulturutövande, men förutsättningar och villkor skiljer sig mellan våra kommuner och regioner. Ansvaret för en stödjande infrastruktur och politik är delat, såväl lokala, regionala och nationella initiativ kan vara avgörande. Medverkande: Cecilia Magnusson, Riksdagspolitiker, Moderaterna. Ulrika Carlsson, Riksdagspolitiker, Centerpartiet. Aron Emilsson, Riksdagspolitiker, Sverigedemokraterna. Roland Utbult, Riksdagspolitiker, Kristdemokraterna. Moderator: Max Låke, Verksamhetsledare, Unga tankar om musik. Kontakt: Torgny Sandgren, Generalsekreterare, Kulturskolerådet, 0706-717946, generalsekreterare@kulturskoleradet.se, http://www.kulturskoleradet.se Id: 54350

1723

skilt högpresterande elever. Det finns därmed risk att eleverna inte får en undervisning som stimulerar och möjliggör att de kan utvecklas så långt som möjligt. Och att alla elever inte får tillräckliga utmaningar i skolan. Medverkande: Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen. Matz Nilsson, förbundsordförande, Skolledarförbundet. Einar Fransson, produktionsdirektör för välfärd och skola, Nacka kommun. Jakob Amnér, förbundsordförande, Sveriges elevråd SVEA. Christian Lundahl, professor i pedagogik, Örebro universitet. Agnes Gidlund, moderator, Skolinspektionen. Kontakt: Agnes Gidlund, Pressekreterare, Skolinspektionen, 08-58608226, agnes.gidlund@skolinspektionen.se, https://www.skolinspektionen.se/ Id: 54504

12

● Slår nationell kunskapsstyrning sönder etablerade stödstrukturer? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk Ämne: Vård och omsorg Plats: Södra kyrkogatan 11 Karta: L19 Beskrivning: Just nu införs ett nytt system för nationell kunskapsstyrning. Målet är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Det finns dock en oro att värdefull kompetens går förlorad under omstruktureringen. Hur ska det nya samarbetet fungera? Och leder förändringen till en bättre diabetesvård? Medverkande: David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk förening för diabetologi. Agneta Lindberg, specialistdiabetessjuksköterska, ordf, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård. Claes-Göran Östenson, professor KI, tidigare ordförande Nationella programrådet diabetes, SKL. Ann Söderström, hälso-och sjukvårdsdirektör, VGR, SKL:s styrgrupp för kunskapsstyrning. Anders Henriksson, landstingsråd (S), Landstinget i Kalmar län, SKL:s styrelse. Mari Forslund, sektionschef vård och omsorg, SKL. Göran Hägglund, moderator. Kontakt: Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705568200, mub@novonordisk.com, http://www.novonordisk.se Id: 54723

9

● Raka spåret mot framtida tillväxt? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena, Uppsala kommun Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Knivsta, Märsta och Upplands Väsby växer närmare varandra. En positiv utveckling kan tyckas men måste städerna växa och var i ligger samhällsvinningen av att bygga ihop våra städer? Medverkande: Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun. Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 54907

29

● Noll olyckor – 100 procent samarbete Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABB AB Ämne: Hållbarhet Plats: Hästgatan 5 Karta: L12 Beskrivning: Säkerheten på våra arbetsplatser är det viktigaste av allt, ändå sker arbetsplatsolyckor och varje olycka är en för mycket. Medverkande: Lars Jonson, Vice vd, Skanska Hus, Skanska Sverige. Günter Mårder, vd, Företagarna. Lena Westerholm, hållbarhetschef, ABB Sverige. Peter Frövén, Ombudsman, IF Metall. Kontakt: Björn Sandberg, Projektledare, ABB AB, 021-325004, http://www.abb.se Id: 54962

23

● Utmanar skolan högpresterande elever? Tid: 10:30–11:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skolinspektionen Ämne: Utbildning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Många elever anser att de saknar utmaningar i undervisningen. Sär-

Vi levererar de mest aktuella samtalen i Norden. Besök Nordens tält den 1-2 juli på Strandvägen 4. #Norden2018 #nrpol #almedalen

47


MÅNDAG 2 juli

48

● Nuläget på arbetsmarknaden - så många svenskar vill byta jobb Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TRR Trygghetsrådet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hamngatan 3 Karta: I11 Beskrivning: Hur ser det ut med svenskarnas vilja att byta jobb? Dessutom: Hur har arbetsmarknaden varit för tjänste- männen under första halvåret 2018? Är den fortsatt stark eller finns det orosmoln? Medverkande: Karin Johansson, vd, Svensk Handel. Lisen Agnevik, vd, Wise Consulting. Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer. Lennart Hedström, vd, TRR Trygghetsrådet. Kontakt: Claes Åberg, Kommunikationschef, TRR Trygghetsrådet, 0708-676057, claes.aberg@trr.se, http://www.trr.se Id: 55120

34

● Ska konfessionella friskolor förbjudas? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Världen idag Ämne: Utbildning Plats: Elida, fartyg Karta: G6 Beskrivning: Socialdemokraterna går till val på att förbjuda konfessionella friskolor. Men är det rimligt att väl fungerande skolor ska stängas för att några få skolor missköter sig? Strider ett förbud mot de mänskliga rättigheterna, eller är det en nödvändig åtgärd för att bekämpa extremism? Medverkande: Mikael Oscarsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Michael Svensson, riksdagsledamot, Moderaterna. Magnus Westergård, skolchef, Livets ords kristna skolor, Kristna friskolerådet. Kontakt: Stefan Swärd, Ledarskribent, Världen idag, 0704-922310, Id: 55238

3

● Digital transformation – future of work Tid: 10:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Google Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Digitization and automation of the labour market and the economy brings both opportunities and challenges. Depending on our actions, as individuals, businesses and society the technological development will have different impact. Medverkande: Matt Brittin, president Europe and Middle East, Google. Ulf Kristersson, party keader, Moderaterna. Mikael Damberg, minister for enterprise, Socialdemokraterna. Helena Stjernholm, ceo, Industrivärden. Johan Söderström, ceo, ABB Sverige. Maria Rankka, ceo, Stockholm Chamber of Commerce. Anna Wikland, moderator, country manager Sweden, Google. Kontakt: Hanna Schmitz, Program Manager Digitalakademin, Google, 0739-501349, http://www.googlesessions.se Id: 55240

723

● Har Sveriges kommuner rätt verktyg för en hållbar omställning? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gröna Städer Ämne: Hållbarhet Plats: Stallgården, Mellangatan 11 Karta: K12 Beskrivning: Kommunerna har en fundamental roll i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen. Där tas beslut som påverkar både människa och samhälle. Men på grund av organisationernas komplexitet kan det vara svårt att utvärdera dessa. Har kommunerna de verktyg som behövs för att kunna styra mot Agenda 2030. Medverkande: Roger Tiefensee, ordförande Hållbarhetskommissionen, Gröna Städer. Anna Ljungdell, huvudsekreterare Hållbarhetskommissionen, Gröna Städer. Björn Östlund, ordförande, Gröna Städer. Erik Östman, kommunalråd, (M), Linköpings kommun. Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, (S), Botkyrka kommun. Stefan Bergström, kommunalråd, (C), Sundbybergs kommun. Terje Johnsson, green advisor, ÅF. Kontakt: Erik Persson, Ansvarig samhällskontakter, Gröna Städer, 0703-858250, erik.persson@gronastader.se, http://www.gronastader.se Id: 50895

239

● Behöver alla artificiell intelligens? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IF Metall Ämne: Digitalisering Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Artificiell intelligens, AI, kan vara vägen till högre produktivitet och inkludering på arbetsmarknaden. Men behöver alla AI? Var är möjligheterna och vinsterna störst, och vad bör staten göra? Medverkande: Elena Fersman, research Director, Machine Intelligence and Automation, Ericsson. Mikael Staffas, vd, Boliden. Anders Suneson, associate partner, McKinsey. Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall. Anders Arpteg, cto, Peltarion. Aleksandar Zuza, moderator, IF Metall. Kontakt: Åsa Märs, Kommunikationschef, IF Metall, 0702-086602, http://www.ifmetall.se Id: 51147

2

● Agendasättarna - vilken fråga är viktigast för Vänsterpartiet? Tid: 10:30–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT, Sveriges Television Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Reaktioner och kommentarer efter pressträffen med dagens huvudtalare. Medverkande: Camilla Kvartoft, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 51250

12349

● Vilka utmaningar står Moderaterna inför idag? Tid: 10:30–10:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan, H201 Karta: H10 Beskrivning: Vilken roll har partisekreteraren och hur arbetar man med de utmaningar som partiet står inför? Medverkande: Gunnar Strömmer, partisekreterare, Moderaterna. Toivo Sjörén, opini-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

onschef, Kantar Sifo. Jonathan Wennö, affärsområdeschef, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Kantar Sifo, 0702-405534, Id: 52429

289

● Cannabis som läkemedel? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Spinalis Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Medicinsk cannabis används idag mot olika sjukdomssymtom, speciellt neuropatisk smärta. Vad händer om fler patienter med olidlig nervsmärta får tillgång till den typ av medicinsk cannabis som innehåller den mest effektiva mängden THC/CBD? Medverkande: Claes Hultling, professor, Stiftelsen Spinalis. Fredrik von Kieseritzky, Doktor organisk kemi, Stiftelsen Spinalis. Kontakt: Claes Hultling, Professor, Stiftelsen Spinalis, 0707-308640, claes@spinalis.se, http://www.spinalis.se Id: 50730

72

● AI stormar in i A-kassor och myndigheter – för ökad mänsklig kontakt Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IF Metalls a-kassa Ämne: Digitalisering Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Artificiell Intelligens är inte bara ett fenomen som är hett i debatten, det är redan på väg in i vardagen. Hur ser processen ut när man ska initiera hypermodern digital teknik i en organisation som är byggd på traditioner och analogt tänkande? Medverkande: Maria Högberg, bitr. kassaföreståndare, IF Metalls A-kassa. Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket. Margareta Wall, kommunikationsdirektör, Örebro kommun. Lars Engvall, chef Future Lab, Folksam. Staffan Dopping, Moderator. Kontakt: Maria Högberg, Biträdande kassaföreståndare, IF Metalls A-kassa, 08-7868322, http://www.ifmetall.se/akassan Id: 55012

723

● Varför väljer unga utbildningar utan framtidsutsikter när företagen skriker efter kompetens? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Handelskammaren Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Unga har dålig koll på var jobben finns och väljer utbildningar därefter. Med bättre kunskap om arbetsmarknadens behov löser vi kompetensbristen. En mer kvalitativ och prioriterad studie- och yrkesvägledning, SYV, är en viktig del i lösningen. Men hur når vi dit? Medverkande: Jacob Clarin, styrelseledamot, Sveriges Elevkårer. Åsa Vikner, ansvarig kompetensförsörjning, moderator, Västsvenska Handelskammaren. Marie-Hélène Ahnborg, Regeringens särskilde utredare för att utveckla Studie- och yrkesvägledningen, VD IFOUS. Helene Odenljung, vice partiledare och ordförande, GR Utbildning (L). Isak Skogstad, högstadielärare. Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren. Kontakt: Åsa Vikner, Ansvarig kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren, 0709-495388, https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/ Id: 50862

12349

● Rent vatten - en fråga för alla Tid: 10:30–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS-Fabrikanternas Råd Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandvägen, H531 Karta: E11 Beskrivning: Hur säkerställer vi att hela Sverige har tillgång till rent vatten även i framtiden? Och vad innebär ett förändrat synsätt på vattentillgång? Klarar vi effekterna av ett förändrat klimat och hur löser vi de ökade investeringsbehoven i vår viktigaste infrastruktur - VA-nätet? Medverkande: Pär Holmgren, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar. Anders Grönvall, f.d. särskild utredare, Utredningen om hållbara vattentjänster. Per-Erik Nyström, Nationell dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket. Gilbert Nordenswan, Jurist, Svenskt vatten. Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanterna. Johannes Krunegård, Moderator, Westander. Kontakt: Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, 0707-428400, daniel@vvsfabrikanterna.se, http://www.vvsfabrikanterna.se Id: 51683

2

● Folkhögskolans pedagogik för demokrati och etablering Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges folkhögskolor, intresseorganisationerna i samverkan, Förbundet Folkhögskollärarna Ämne: Utbildning Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: På folkhögskolans allmänna kurs, motsvarande gymnasienivå, möts idag fler korttidsutbildade, utlandsfödda deltagare samt deltagare med funktionsvariationer än tidigare. Många med misslyckad skolbakgrund. Hur lyckas folkhögskolan didaktiskt skapa en lärmiljö som möter dessa målgruppers olika behov? Medverkande: Ambika Hansell Ek, handläggare, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Lena Fredin, folkhögskollärare, ledamot i Förbundet Folkhögskollärarna. Sam Paldanius, universitetslektor, Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Albin Röcklinger, studerande, Allmän kurs, Gotlands folkhögskola. Alli Klapp, universitetslektor, Göteborgs Universitet, pedagogik och specialpedagogik. Kontakt: Ambika Hansell Ek, Handläggare, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, 0709-792955, http://www.sverigesfolkhogskolor.se Id: 51958

17239

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli ● Nu förnyar vi Sverige – svenska kommuners hållbarhetsresa

● Kan film och filosofi hjälpa oss att förstå livet med demens?

Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: E.ON Ämne: Energi Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Karta: J12 Beskrivning: Hur ska kommunerna gå tillväga för att uppnå 100 förnybar energi? Hur bör de lägga upp sina strategier, och var börjar man? Medverkande: Marc Hoffmann, Sverigechef, E.ON. Lars Stjernkvist, KSO, Norrköping (S). Christina Davidsson, KSO, Nybro (C). Katarina Luhr, Miljöborgarråd, Stockholm Stad (MP). Claes Thunblad, KSO, Järfälla (S). Kontakt: E.ON, Brand & Marketing, 0705-542714, http://eon.se Id: 52275

Tid: 10:45–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Vård och omsorg Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: Kan vår kunskap och förståelse för demenssjukdomar fördjupas genom film och filosofi? Och hur kan filmer om demens väcka filosofiska frågor? Medverkande: Roine Viklund, Humtank. Kristin Zeiler, forskare, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50308

39

49

2

● Vården efter valet – Hur skall valets vinnare

● Framtidens karriärvägar är hotade av

klara av att möta patienternas förväntningar?

urbaniseringsmyten – Hur byter vi spår? Tid: 10:30–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AlmeDalarna Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Förr oroade vi oss för att urbaniseringen skulle leda till landsbygdens död. Idag vet vi att det även i framtiden kommer bo människor i mindre städer och på landsbygd. Men hur kommer jobb att utföras i det postgeografiska samhället? Hur säkrar stora organisationer ledarskap och kompetens på distans? Medverkande: Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso. Johan Johansson, Vd, Tre. Anna Hallberg, Vice vd, Almi Företagspartner. Karin Andersson, Kairos Future. Ulrika Liljeberg, Kommunalråd, Leksand kommun. Kontakt: Hans Pontusson, Chef Tillväxtenheten, Region Dalarna, 023-777056, http://almedalarna.se Id: 53985

1739

Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, Celgene Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Väljarna definierar hälso- och sjukvården som en av valets viktigaste frågor, men vad förväntar sig faktiskt väljare och patienter konkret efter valet? Hur ska politiken och dagens system möta de förväntningar som finns? Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot, (M). Karin Rågsjö, riksdagsledamot, (V). Penilla Gunther, riksdagsledamot, (KD). Dag Larsson, oppositionslandstingsråd, (S), Stockholms läns landsting. Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, (L), Stockholms läns landsting. Göran Stiernstedt, utredare och senior rådgivare, Rud Pedersen Public Affairs. Björn Hellström, Nordic Director Corporate Affairs, Celgene. Niklas Ekdal, moderator. Kontakt: Carin Kylberg, projektledare, Dagens Nyheter, 072-5456077, http://www.dn.se/almedalen/program Id: 51121

123

● Dagens omaka par - utan vinst ingen välfärd? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aftonbladet Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan, H332 Karta: H12 Beskrivning: Vinster i välfärden är en ständigt aktuell fråga, så även inför höstens val. Medverkande: Matilda Wennerholm, Programledare, Aftonbladet. Eric Rosén, Chefredaktör, Politism. Mats Persson, Ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna. Kontakt: Niklas Ornerud, Aftonbladet, 0706-762499, http://www.aftonbladet.se Id: 52761

249

● Är hållbarhet enligt lagen något mer än enbart hållbarhetsrapporten? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: HållbarTillväxt Ämne: Hållbarhet Plats: Donners plats, H404 Karta: I9 Beskrivning: Hur kan juridiken underlätta och förbättra det verkliga hållbarhetsarbetet för organisationer och företag? Medverkande: Emma Ihre, advokat, Mannheimer Swartling. Kontakt: Anna Weiner Jiffer, Hållbar Tillväxt AB, 0706-816150, http://hallbartillvaxt.eu Id: 53885

89

● Data för samhällets bästa – men säljer vi samtidigt ut enskildas integritet? Tid: 10:30–11:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Hanteringen av stora mängder data är central i digitaliseringen. Facebook har dominerat den svart-vita debatten under våren. Men frågan är inte om utan hur vi ska nyttja individdata för att utveckla samhällstjänster utan att skada medborgarnas fri- och rättigheter. Kontakt: Anna Lindberg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakadem, 08-7912991, http://www.iva.se Id: 53004

● Almedalen 50 år Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Annat Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Demokratins kärna eller ett rosékalas för eliten? Medverkande: Lena Lid Falkman, författare. Klas Eklund, ekonom. Staffan Dopping, journalist. Helena Groll, programledare, Sveriges Radio. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51692

23

● Vilken betydelse har forskning om personlig assistans i debatt och utredningar? Tid: 10:45–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: KFO Personlig Assistans Ämne: Vård och omsorg Plats: Birgers gränd 1 Karta: I15 Beskrivning: Personlig assistans har funnits i mer än 20 år och det finns en hel del forskning på området. Men hur känd är forskningen om personlig assistans egentligen? Vilken betydelse har forskningen för debatten och i utredningar om personlig assistans? Medverkande: Niklas Altermark, forskare, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans Knutsson, forskare, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Matilda Svensson Chowdhury, forskare, Föreningen JAG och Linnéuniversitetet. Cecilia Blanck, ordförande, KFO Personlig Assistans. Hanna Kauppi, moderator. Kontakt: Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO, 08-7025400, https://www.kfo.se/intressepolitik/personlig-assistans/ Id: 53354

612349

9

S P E G E L S A L E N | C L A R I O N H OT E L W I S B Y | M Å N D AG 2 J U L I | 1 1 - 1 2

Oslo - Stockholm under tre timmar -

så blir Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt verklighet

En snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Tillsammans med ett 20-tal företag från hela Europa har bolaget Oslo-Sthlm 2.55 arbetat för att visa att det är lönsamt och möjligt att förbättra infrastrukturen så att en tågresa mellan huvudstäderna tar under tre timmar. Nu presenterar vi för första gången vårt arbete offentligt. Ett förslag som vi tror kan bidra till att lösa en av våra stora politiska utmaningar.

www.oslo-sthlm.se | info@oslo-sthlm.se | facebook.com/oslo-sthm


50

MÅNDAG 2 juli

● Ekonomisk självständighet livet ut – vad krävs för jämställda pensioner? Tid: 10:45–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kvinnolobby Ämne: Jämställdhet Plats: Tage Cervins gata 3C Karta: I14 Beskrivning: Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pension än män. Skillnaderna är symptom på ett ojämställt arbetsliv. Hur når vi delat uttag av föräldraförsäkringen, rätt till heltid och förbättrade arbetsvillkor i kvinnodominerade sektorer? Hur påverkar pensionsgruppens förslag kvinnors pensioner? Medverkande: Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv. Carina Ohlsson, ledamot socialförsäkringsutskottet, Socialdemokraterna. Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby. Solveig Zander, ledamot pensionsgruppen, Centerpartiet. Tobias Baudin, ordförande, Kommunal. Camilla Wagner, moderator, Klara K. Kontakt: Fanny Cavalli, Sveriges Kvinnolobby, 08-335247, http://www.sverigeskvinnolobby.se Id: 53383

17239

● Hur jobbar vi smart för att ta emot och behålla personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen? Tid: 10:45–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Iris Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Arbetslösheten hos personer med en funktionsnedsättning är betydligt högre än för andra. Hur kan arbetsgivare bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad genom att rekrytera/behålla kompetens som behövs på arbetsplatsen? Medverkande: Evalena Habel, IKT-pedagog, Iris. Lisa Gustafsson, tillgänglighetsspecialist, Iris. Kontakt: Anne Lindgren, Affärsutvecklingschef, Iris Sverige, 0703-705648, anne.lindgren@irisgruppen.se, http://www.iris.se Id: 54803

61239

● Att styra och leda en räddningstjänst för alla Tid: 10:45–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Brandkåren Attunda Ämne: Jämställdhet Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Tiderna förändras – hur ser framtidens räddningstjänst ut? Räddningstjänsten ska förhindra alla typer av olyckor och erbjuda ett likvärdigt skydd åt alla invånare. Vad betyder en räddningstjänst för alla och är en jämställd räddningstjänst en starkare räddningstjänst? Kontakt: Veronica Stolt, Kommunikationsstrateg, Brandkåren Attunda, 0704-213306, http://www.njr.nu Id: 52688

72

● Grönt som default – så blir gröna finanser det självklara valet Tid: 10:45–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 2050, Handelsbanken, Naturskyddsföreningen Ämne: Hållbarhet Plats: Korsgatan 4 Karta: I7 Beskrivning: Trots stort behov och efterfågan kring gröna finanser finns det idag en brist på alternativ och få vet egentligen vad som är grönt. Vilka styrmedel behöver bolagen för att lyckas och hur kan transparensen ökas gentemot konsumenterna? Hur stimuleras bäst innovationer inom hållbara sparprodukter? Medverkande: Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, Regeringen. Lauri Rosendahl, vd, Nasdaq. Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen. Ragnar Unge, vd, Svanen. Patric Lindqvist, portfolio manager sustainable energy, Handelsbanken. Britta Burreau, vd, KPA. Aaron Maltais, research fellow, SEI Stockholm. Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator). Kontakt: Erik Wennergren, Senior konsult, 2050 Consulting, 0730-290500, erik.wennergren@2050.se, http://www.2050.se Id: 53911

7239

● Lärarens röst i klassrummet för alla? Tid: 11:00–11:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Comfort Audio, Phonak Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Lärarens röst i relation till ljudmiljö, lärandet och barnet. Hur använder jag som lärare rösten, tillsammans med teknik, för mina elever? Kontakt: Stefan Persson, Account Manager, Comfort Audio AB/Phonak AB, 0703-253152, stefan.persson@phonak.com, http://www.phonak.com Id: 49850

12

● Kan en utbyggd primärvård minska hälsoklyftorna i samhället? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk förening för allmänmedicin SFAM Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Karta: J4 Beskrivning: Det föreligger omotiverade skillnader mellan olika samhällsgrupper vad gäller hälsa, sjukdom och dödlighet och det som sker inom hälso- och sjukvården utgör inget undantag. Hur kan primärvården bidra till minskade hälsoklyftor? Vilka förutsättningar krävs? Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna. Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson, (V), SLL. Hanna Åsberg, ordförande, SFAM. Lars Jerdén, ordförande, SLS kommitté för prevention. Nils Janlöv, projektdirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Pär Gunnarsson, moderator, Läkartidningen. Kontakt: Gösta Eliasson, Facklig sekreterare, Svensk förening för allmänmedicin, 0703-769963, gosta.eliasson@sfam.se, http://www.sfam.se Id: 49855

29

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Demokratin i det digitala samhället – vad händer när tekniken ständigt flyttar våra gränser? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, ComHem Ämne: Demokrati Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: När svenskarnas digitala livskvalitet mäts, är utmaningarna för demokratin en av huvudpunkterna. Hur undviker vi digitala klassklyftor och skapar vi möjligheter för alla att nyttja den digitala teknikens möjligheter? Vilka hot finns och hur agerar näringsliv och politiker? Medverkande: Ulrika Schenström, kommunikationsrådgivare, Halvarsson & Halvarsson. Brit Stakston, mediestrateg, Stakston PR. Petra von Rohr, kommunikationsdirektör, Com hem. Andrea Törnestam, förbundssekreterare, SSU. Jan Scherman, journalist och debattör. Henrietta Westman, moderator, Dagens industri. Benjamin Dousa, ordförande, MUF. Kontakt: Thomas Danielsson, Projekchef, Dagens industri, 072-5502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 49873

24

● Har Sverige för många små företag? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, SUP46, YEOS Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Det startas över 70 000 företag i Sverige varje år, men få av dessa blir större bolag som anställer fler. Varför är det så? Hur ser Sveriges unga företagartalanger på möjligheten att växa och har de andra behov än tidigare generationers jobbskapare? Medverkande: Fredrik Hagenius, entreprenör och grundare, Campusbokhandeln, YEoS och Decarbonise. Catrine Sageryd, grundare, Mekina AB. Christoffer Sjögren, grundare, Städarna AB. Martina Klingvall, grundare, Telness A. Marcus Abler, grundare, Habity. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707-457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 49935

9

● Hur ska företag och organisationer arbeta för att bidra till minskad psykisk ohälsa? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FEI- Företagsekonomiska Institutet, Civilekonomerna Ämne: Vård och omsorg Plats: Tunnbindaregatan 7 Karta: P12 Beskrivning: Även om sjuktalen går ner fortsätter de psykiatriska diagnoserna att öka, vad beror detta på? Vilka långsiktiga konsekvenser har den utbredda psykiska ohälsan på människor och samhälle? Medverkande: Lee Wermelin, Förbundsordförande, Civilekonomerna. Maria Grudén, Vd, Great place to work. Rosaline Marbinah, Ordförande, LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer. Mattias Lundberg, Moderator. Kontakt: Sara Hadgu, Greatness PR, 0764-268154, sara.hadgu@greatness.se, https://www.fei.se/om-fei/fei-almedalen/ Id: 50109

2

● Behövs alla nya regleringar? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankerna Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan, H207 Karta: H9 Beskrivning: Flera nya regleringar införs under 2018 - GDPR, MiFiD2, PSD2 och andra. Är de nödvändiga? Hur integreras de och vad innebär de för gemeneman? Medverkande: Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker, Nya Moderaterna. Bo Lundgren, moderator, Sparbanken Skåne. Kontakt: Catarina Bennetoft, Sparbankernas Riksförbund, 0706-554559, http://www.sparbankerna.se Id: 50115

849

● Är lärareffekten Sveriges räddning? Tid: 11:00–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lärarförbundet Ämne: Utbildning Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Vad är egentligen ”lärareffekt” och på vilket sätt kan den avgöra Sveriges framtid? Hur ser det ut i dag i skolan och vad krävs i framtiden? Den undervisning som sker i skolan, och det elever lär sig idag, påverkar oss alla i framtiden. Medverkande: Siduri Poli, Grundare, Changers Hub. Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet. Peter Fredriksson, Generaldirektör, Skolverket. Ann-Louise Lökholm Klasson, Vd, Sweco Sverige. Åse Hansson, Doktor i pedagogik, Göteborgs universitet. Lina Hultqvist, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Per-Arne Andersson, Chef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL. Kontakt: Sofie Sidoli, Opinionsstrateg, Lärarförbundet, 0724-540528, https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/satsa-paa-larareffekten Id: 50129

1723

● Samma möjlighet att bli vuxen? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för delaktighet Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Har alla samma möjligheter att gå i skolan, skaffa sig en utbildning och sedan få ett jobb? Eller är det annorlunda för unga med funktionsnedsättning? Medverkande: Magnus Lagercrantz, verksamhetssamordnare, Myndigheten för delaktighet. Tiemon Okojevoh, utbildningspolitisk talesperson, Förbundet Unga rörelsehindrade. Rakel Eriksson, Riksorganisationen unga med synnedsättning. Kontakt: Kalle Jönsson, Myndigheten för delaktighet, 073-699 73 57, kalle.jonsson@mfd.se, http://mfd.se Id: 50196

617253

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli

UPPSALA UNIVERSITET Kom och möt Uppsala universitets forskare på spännande seminarier och i angelägna debatter under Almedalsveckan.

MÅNDAG 2 JULI ALMEDALSBIBLIOTEKET 09:30-09:50 Morgonsoffa: Universitetens autonomi i kläm mellan marknad och stat 13:00-15:00 Sweden’s Carbon Budget Challenge – Turning Paris’ aspirations into local climate E22 18:00-18:45 Kvällssoffa: Klass och politik – den nya ojämlikheten

14:00-15:00 Stora utmaningar kräver innovativa lösningar – hur ska högskola och näringsliv samverka i framtiden? 15:30-16:30 Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp? LÄROSAL B23, CAMPUS GOTLAND 08:00-09:00 Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?

TORSDAG 5 JULI ALMEDALSBIBLIOTEKET 09:30-09:50 Morgonsoffa: Kalla kriget utan ideologi? En reflektion om normativa dimensioner i Rysslands utrikespolitik 14:15-15:00 De globala hållbarhetsmålen 2030 – från ord till handling i ett Östersjöperspektiv E22 LÄROSAL B23, CAMPUS GOTLAND

D-HUSET, CAMPUS GOTLAND, BV

11:00-12:00 Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna

08:00-09:00 Den anställningsbara humanisten – utbildas humanisten för arbetsmarknaden?

13:00-14:00 Ökad tillgänglighet till nationell forskningsinfrastruktur inom life science

11:30-12:30 Öppen vetenskap – behövs det?

14:30-16:00 Jämlik beroendevård – finns den?

15:00-16:00 Hållbar destination med hjälp av teknik – är det möjligt?

13:00-13:30 Universiteten i framtiden – hotade eller viktigare än någonsin?

ONSDAG 4 JULI

D-HUSET, CAMPUS GOTLAND, BV

13:30-14:00 Politisk styrning eller akademisk frihet för samhällsproblemens lösning. Reflektioner över vägval

ALMEDALSBIBLIOTEKET

14:15-15:00 Internationalisering – från strategi till verkstad 15:15-16:00 Universitet och högskolor – schackpjäser i spelet om regional utveckling? LÄROSAL B23, CAMPUS GOTLAND 08:00-09:00 För en attraktiv skola på vetenskaplig grund – forskning i nära samverkan mellan skola och akademi 10:30-12:30 Skeletthälsa och levnadsvanor under 5000 år 13:00-14:00 Vilken roll har dopningsproblematiken inom ANDT-strategin 14:30-15:30 Vart är biblioteken på väg? 16:00-17:30 Mobiltelefon, internet, sociala media och beroende LÄROSAL B22, CAMPUS GOTLAND 13:00-14:00 Fred eller konflikt, finns det lösningar?

TISDAG 3 JULI ALMEDALSBIBLIOTEKET

09:00-09:45 Hur går det internationella samarbetet för hållbar konsumtion och produktion? E22 09:30-09:50 Morgonsoffa: Hur ska vi stävja fusk i forskningen 14:15-15:00 Hållbart vattenbruk – framtidens matproduktion? E22

13:00-14:00 Anhöriga, medberoende och drogers inflytande vid sexuella övergrepp

09:30-10:30 Kan frågor om våld rädda liv? Om vårdens nyckelroll i arbetet mot våld 11:00-12:30 Hur löser vi antibiotikaresistensproblemet i världen? 13:00-14:00 Medicinska åldersbedömningar av unga flyktingar – vad står på spel? 14:30-17:00 Kan Gotland få ett 100 procent förnybart energisystem?

18:00-18:45 Kvällssoffa: Gener och politik – avgör våra gener vilket parti vi kommer att rösta på?

FREDAG 6 JULI

D-HUSET, CAMPUS GOTLAND, BV

ALMEDALSBIBLIOTEKET

08:30-09:15 Samverkan mellan akademi och små och medelstora företag – hur skapar vi samhällsnytta?

09:30-10:00 Morgonsoffa: Hur ser vindkraftsutbyggnad ut ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv?

09:30-10:30 Samverkan mellan akademi och små och medelstora företag – på vinst eller förlust?

D-HUSET, CAMPUS GOTLAND, BV

11:00-12:00 Behövs cannabis ur medicinskt syfte. Klarar Sverige en legalisering?

11:00-12:00 Vad är kristendomens plats i migrationspolitiken?

LÄROSAL B15, CAMPUS GOTLAND

14:00-15:00 Vem är människan som deporteras?

12:00-13:00 Fred eller konflikt? Finns det lösningar? LÄROSAL B23, CAMPUS GOTLAND

10:00-11:00 Hur tryggar vi religionsfriheten? Moskéers utsatthet för hatbrott

13:00-14:00 No-go zones?

15:00-16:00 Antisvart rasism på arbetsmarknaden

09:30-09:50 Morgonsoffa: Kvinnor betalar högt pris för politisk karriär

08:00-09:00 Kina, Indien, Sverige – Vad hände med agendan för de svenska storföretagen?

LÖRDAG 7 JULI

18:00-18:45 Kvällssoffa: Genus och politik – högt pris för kvinnor att göra politisk karriär

12:00-13:00 Alkohol, psykisk ohälsa och livshotande drogkombinationer

11:00-12:00 Yttrandefrihet till döds? Radikalnationalism, hets mot folkgrupp och det demokratiska samtalet

D-HUSET, CAMPUS GOTLAND, BV 09:30-10:30 Så här minskar vi avståndet mellan högskola och näringsliv! 11:00-12:00 Barnens hälsa – vår framtid 12:30-13:30 Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk?

13:30-14:30 Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får Sverige ut? 15:00-16:00 Kärnvapnens framtid.Vad säger forskningen om avskräckning och förbudsavtal – och vad säger Sverige?

LÄROSAL B23, CAMPUS GOTLAND

13:00-14:00 Fanns svensken på stenåldern? Arkeologi, DNA och nationell identitet

16:15-17:00 Utbildning för hållbar utveckling – helt nödvändigt eller politisk indoktrinering

Måndag-torsdag 11:30-13:30 Mötesplats: Framtidens universitetsstad – vad krävs för att planera rätt? Entrén, Campus Gotland.

www.uu.se/almedalen


MÅNDAG 2 juli

52

● Elvakaffe med ledarredaktionen Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Media/journalistik Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Vår ledarredaktion samtalar om politik och samhällsfrågor med bokaktuella gäster. Medverkande: Per Gudmundsson, ledarskribent, Svenska Dagbladet. Ann Heberlein, författare, teol dr i etik, Lunds universitet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50484

12389

● Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens? Tid: 11:00–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vinnova Ämne: Innovation Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Utvecklingen inom artificiell intelligens går snabbt. Vad behöver göras för att Sverige ska ta tillvara potentialen? Hur kan vi med hjälp av AI stärka näringslivets konkurrenskraft, utveckla välfärden och möta samhällsutmaningar? Medverkande: Anna Felländer, medlem i regeringens digitaliseringsråd, senior rådgivare BCG. Claes Lundtröm, adj professor, forskningschef, Linköpings Universitet/Sectra. Tord Hermansson, direktör, Volvo Cars. Helena Samsioe, vd och grundare, GLOBHE. Margareta Groth, enhetschef industriell utveckling, Vinnova. Darja Isaksson, digital strateg, blivande generaldirektör för Vinnova. Kontakt: Daniel Holmberg, Pressekreterare, Vinnova, 08-4733053, http://vinnova.se Id: 50635

724

● Är vinstbegränsningar i välfärden feministisk politik? Tid: 11:00–11:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Ekonomi Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Hur går sex timmars arbetsdag ihop med välfärdens enorma rekryteringsbehov? Och hur tänker Vänsterpartiet behålla de nya väljarsympatierna till valet? Medverkande: Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, Vänsterpartiet. Anna Sönne, redaktionschef, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50768

123849

● Kan en robot sköta undervisningen? Artificiell intelligens i skolans värld. Tid: 11:00–11:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EY Ämne: Utbildning Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Inom utbildningsområdet används artificiell intelligens (AI) redan i dag – framför allt i form av så kallat adaptivt lärande. Adaptiva utbildningsprogram har potential att effektivisera lärandet på flera sätt. Hur kan lärare och elever använda denna teknik i framtidens skola? Medverkande: Bo Kristoffersson, Nordenchef, Lexplore. Johanna Hemminki, VD och grundare, Utelias Technologies. Sofia Serholt, Doktor, Chalmers avd för interaktionsdesign. Svante Tideman, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse. Petter Brobacke, Utvecklingschef, AcadeMedia för- och grundskolor. Alf Karlsson, Statssekreterare, Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Sara Shamekhi, Manager, EY. Linda Marklund, Certifierad kommunal revisor, EY. Kontakt: Anja Nederlund, EY, +4525293431, anja.nederlund@dk.ey.com, http://ey.com/almedalen Id: 50986

72

Daniel Helldén, trafikborgarråd, Miljöpartiet, Stockholms stad. Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd, Moderaterna, Stockholms stad. Shahbaz Khan, kommunalråd, Socialdemokraterna, Göteborgs stad. Jessica Alenius, moderator, BIL Sweden. Kontakt: Victoria Elmgren, BIL Sweden, 08-7004115, http://www.bilsweden.se Id: 51352

2

● Hur skapar vi ett hållbart mottagande för nyanlända? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Malmö stad - en del av Öresundshuset Ämne: Integration/mångfald Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: För de flesta nyanlända leder etableringsuppdraget varken till jobb eller studier. Merparten går in i jobb- och utvecklingsgarantin, men ersättningen räcker sällan, utan behöver kompletteras med försörjningsstöd. Därför har många nyanlända svårt att hitta egen bostad. Hur förbättrar vi etableringen? Medverkande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd, Socialdemokraterna, Malmö stad. Leif Klingensjö, Sektionschef, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKL. Martin Olauzon, Särskild utredare, Mottagandeutredningen. Lena Friblick, Moderator. Kontakt: Katja Ligneman, Kommunikationschef, Malmö stad, 0766-235644, http://www.malmo.se Id: 51523

612349

● Vad har folkbildning med demokrati att göra? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studieförbundet Bilda, Studieförbunden Ämne: Demokrati Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Karta: I20 Beskrivning: Att stärka och utveckla demokratin är en grunduppgift för folkbildningen. Idag när demokratin tycks hotad, måste frågan ställas hur den egentligen lyckas med sin uppgift? Vad kan folkbildningen bidra med för att öka engagemanget och vitalisera demokratin? Hur ser de nya möjligheterna och idéerna ut? Medverkande: David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden. Åsa Paborn, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda. Gerhard Holmgren, organisationschef, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation. Linda Brandemark, enhetschef med kulturansvar, Studieförbundet Bilda Öst. Kontakt: Magnus Sundell, programproducent, Studieförbundet Bilda, 0707-749761, magnus.sundell@bilda. nu, http://www.bilda.nu Id: 51770

1724

● Droger och psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Choice Ämne: Barn/ungdom Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Många nyanlända ungdomar lider av psykisk ohälsa. Kan vi genom att informera om hälsans påverkansfaktorer förebygga psykisk ohälsa i målgruppen och därmed underlätta en etablering i samhället? Medverkande: Robert Åkesson, VD, Stiftelsen Choice. Cechael Sebghati Sparrfeldt, Läkare, Stiftelsen Choice. Felicia Söderlund Grosin, Psykologstudent, Stiftelsen Choice. Ellinor Lord, Läkare, Stiftelsen Choice. Susanna Kalén, Projektledare, Stiftelsen Choice. Timmy Leijen, Ordförande, Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar. Kontakt: Susanna Kalén, Projektledare, Stiftelsen Choice, 08-6421000, http://www.stiftelsenchoice.se Id: 51778

● Demokrati på bruten svenska

1723

Tid: 11:00–11:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Demokrati Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Språket lyfts oftast fram som en förutsättning för att överhuvudtaget få en fot in i samhället. Men hur tar man steget till att dessutom ta aktiv plats i samhällsdebatten? Hur hittar man modet? Och hur lär man sig det nya språk som man ska använda för att göra sin röst hörd? Medverkande: Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Fatemeh Khavari, talesperson, Ung i Sverige. Hani Shabanpour, cirkelledare Svenska från dag ett, ABF. Ewa Lantz, verksamhetschef, ABF. Andreas Fejes, Professor vuxenpedagogik, Linköpings universitet. Kontakt: Ewa Lantz, Verksamhetschef, ABF, 08-6135175, http://www.abf.se Id: 51132

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksorganisationen GAPF Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: An analysis of the the various forms of Islamic extremism and the values associated with each of its forms, and the relationship some of these values have with honor oppression. Medverkande: Omar Makram, föreläsare, Riksorganisationen GAPF. Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare, Riksorganisationen GAPF. Devin Rexvid, föreläsare, forskare, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Sara Mohammad, Verksamhetschef, Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF), 0704-411075, http://gapf.se Id: 52062

239

● Tjänstepension – hot eller möjlighet? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Äldreforum Ämne: Äldre Plats: Strandvägen, H538 Karta: E13 Beskrivning: Tjänstpensionens del av den framtida pensionen ökar i takt med att den allmänna pensionen sviker. Vad får det för konsekvenser för våra pensioner? Är det önskvärt att en allt större del av vår framtida pension grundar sig på förhandlingar av arbetsmarknadensparter? Medverkande: Britta Lejon, Förbundsordförande, ST. Anne-Maria Carlsgård, Pensionsexpert, Kommunal. Kontakt: Artur Ringart, News55.se, 0705-100420, http://skpf.se Id: 51279

2

● Miljözoner – till vilket pris? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Regeringen har meddelat att kommunerna ska få införa miljözoner för personbilar och lätta lastbilar, från och med år 2020, i syfte att nå miljökvalitetsmålet. Miljözoner bidrar till en bättre luftkvalitet inne i städerna, men vad betyder det för mobiliteten? Medverkande:

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Islamic extremism and women’s rights

24

● Riskeras välfärden av ständig överprövning? - Kan det hämma innovationskraften? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer, Sigeman & Co Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Sverige har flest överprövningar i Europa. Angelägna projekt försenas eller omintetgörs pga. utdragna processer. Hur påverkar detta utformningen av enskilda upphandlingar? Leder oviljan att riskera tidplanen till ett konservativt och innovationsfientligt förhållningssätt som hotar välfärden på sikt? Medverkande: Ann-Sofie Lillberg, Chef för affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten. Ellen Hausel Heldahl, Projektledare, Svenskt Näringsliv. Markus Mårline, Advokat och delägare, Sigeman & Co. Moderator: Magnus Nedström, Advokat och delägare, Sigeman & Co. Kontakt: Urban Nilsson, CEO, Offentliga Affärer, 0708-199400, http://www.offentligaaffarer.se Id: 52392

1729

● Tillitsbaserad styrning och ledning – hur kan kommuner, landsting och myndigheter styras och ledas? Tid: 11:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tillitsdelegationen


MÅNDAG 2 juli Ämne: Ekonomi Plats: Strandgatan 18 Karta: J15 Beskrivning: Allt fler kommuner, landsting och myndigheter vill tillämpa mer tillit i styrningen av välfärdstjänster. Hur kan medarbetarnas kunskap och erfarenhet bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna? Medverkande: Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen. Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen Helsingborg. Vesna Jovic, vd, Sveriges kommuner och landsting. Christina Forsberg, generaldirektör, CSN. Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndighetem. Kontakt: karin.ekdahl.wastberg@regeringskansliet.se, Tillitsdelegationen, 0703-359740, http://www.tillitsdelegationen.se Id: 52434

39

● Från klimatförändringar till konflikter – hur kan EU skydda oss? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Klimatförändringar är ett nytt inslag när länder och regioner – däribland EU – bedömer den globala säkerhetssituationen. Hur påverkar klimatförändringarna potentiella konflikter och sättet att möta dem? Är klimatdiplomati ett sätt att hantera riskerna? Hurdå och vilken roll kan EU spela? Medverkande: Linnéa Engström, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, Moderaterna. Björn-Ola Linnér, Professor, Linköpings universitet, Tema Miljöförändring. Robert Egnell, Professor, Försvarshögskolan. Kontakt: Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige, 0709-989606, klas.jansson@ep.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 52628

172349

● Är Sveriges ägarskatter tillräckligt konkurrenskraftiga? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Näringsliv Ämne: Ekonomi Plats: Hamngatan 3 Karta: I11 Beskrivning: Är Sveriges ägarskatter tillräckligt konkurrenskraftiga? Hur skulle de kunna förändras för att förbättra villkoren för entreprenörskap, tillgången till riskvilligt kapital, investeringar - och därmed på sikt vårt välstånd. Medverkande: Salka Börjesson Eynon, VD, Green Hotel Tällberg. Lena-Liisa Tengblad, VD, SLA. Jörgen Warborn, Riksdagsledamor, Moderaterna. Mats Persson, Ekonomisk politisk talesperson, Liberalerna. Johan Lidefelt, Nationalekonom, Svenskt Näringsliv. Johan Fall, chef skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv. Lydia Capolicchio, Moderator. Anders Ydstedt, Moderator. Kontakt: Kirsten Åkerman, Svenskt Näringsliv, 0702-816447, http://www.svensktnaringsliv.se Id: 53322

1249

● Hur nås unga i valrörelsen 2018? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Tidskrifter, Veckorevyn Ämne: Demokrati Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Många unga kvinnor har ett stort engagemang i samhällsfrågor. Trots det har gruppen ett lägre valdeltagande jämfört med äldre väljare. Hur ska ungas engagemang fångas upp av politiken idag och i framtiden? Och vilken roll spelar sociala och traditionella medier i det arbetet? Medverkande: Irena Pozar, moderator, Veckorevyn. Johanna Nordström, moderator, Veckorevyn. Fredrik Wass, moderator, Sveriges Tidskrifter. Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Kontakt: Fredrik Wass, Omvärldsbevakare, Sveriges Tidskrifter, 0707-923070, info@sverigestidskrifter.se, http://sverigestidskrifter.se Id: 53402

17

● Säkerheten runt Östersjön Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FOI, Försvarsmakten Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Säkerhetsläget runt Östersjön har försämrats, hur är läget just nu? Hur påverkas Östersjön av övriga globala trender i säkerhetspolitiken? Vilka utmaningar ställs försvarsmakten inför och hur hanteras situationen av övriga västliga länder? Hur resoneras det på den baltiska sidan av Östersjön? Medverkande: Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten. Robert Dalsjö, forskare, FOI. Gudrun Persson, forskare, FOI. Annika Nordgren Christensen, moderator. Kontakt: Maria Hugosson Bygge, FOI, 0733-713838, http://www.foi.se Id: 54163

62349

● Sexköpslagen 2.0. Hur kan Sverige hålla sig i framkant i kampen mot prostitution och människohandel? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Talita Ämne: Jämställdhet Plats: Bredgatan 4 Karta: M7 Beskrivning: Sverige var först i världen med att införa sexköpslagen och ses fortfarande som ett föregångsland i prostitutionsfrågan. Länder som följt efter och infört den ”nordiska modellen” visar stora framgångar i kampen mot prostitution. Men ligger Sverige fortfarande i framkant eller börjar vi halka efter? Medverkande: Gabriella, administratör, #intedinhora. Simon Häggström, författare, kriminalinspektör, Nationella Operativa Avdelningen (NOA). Anna Sander, grundare, Talita. Josephine Appelqvist, grundare, Talita. Kontakt: Natalia Batenkova, Projektledare, Talita, 0722-098805, http://talita.se/ Id: 54369

723

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

53

● Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv genom universellt utformade arbetsplatser? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedavia Ämne: Integration/mångfald Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Idag utestängs alltför många från arbetsmarknaden och ofta endast baserat på de fördomar och/eller på det faktum att vi har skapat våra miljöer, vårt sätt att tänka, och många av våra strukturer, processer och rutiner i samhället och på våra arbetsplatser baserat på normpersoner Medverkande: Jonas Abrahamsson, vd, Swedavia. Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR. Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige. Johan Lagercrantz, vd, Randstad. Lars Lööw, generaldirektör, ESF-rådet. Dolores Kandelin Mogard, projektledare/ jurist, Akademikerförbundet SSR. Kontakt: Tove Möller, Ansvarig CSR & Mångfald, Swedavia, 0721-709443, https://www.swedavia.se/ Id: 54449

61239

● Roller och ansvar på morgondagens elmarknad – vem gör vad? Tid: 11:00–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forum för smarta elnät Ämne: Energi Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: För att förverkliga målet om ett 100 procent förnybart elsystem krävs förändringar på elmarknaden. Gamla strukturer kommer att luckras upp och nya spelare att ta plats. Hur kommer ansvarsfördelningen att se ut och vem sätter agendan för utvecklingen? Medverkande: Marielle Lahti, projektledare smarta elnät och elmarknad, Forum för smarta elnät. Johan Mörnstam, vd, E.ON Energidistribution. Alexandra Österplan, kommunikationschef, Nissan Sverige. Sara Paulsson, ansvarig samhällsrelationer, IKEA-koncernen. Fredrik Carlsson, R & D portfolio manager, Vattenfall. Kontakt: Stina Gerhardt, Kommunikatör, Forum för smarta elnät, 016-5442033, stina.gerhardt@swedishsmartgrid.se, http://www.swedishsmartgrid.se Id: 54655

39

● Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vinge Ämne: Byggande Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Sverige är i akut behov av fler bostäder. Politiken hävdar att bostadsproduktion är av vikt, men dagens lagstiftning försvårar kraftigt för nybyggnation att bli till. Vad får dagens haltande regelverk för konsekvenser för byggande och investeringar? Vilka insatser krävs på kort och lång sikt? Medverkande: Alexandra Laurén, Vice VD, Skanska Sverige. Kristina Alvendal, Stadsplaneringsexpert. Tatjana Joksimovic, Arkitekt och enhetschef, Länsstyrelsen i Stockholms län. Märta Stenevi (mp), Kommunalråd, Stadsplanering och Service, Malmö Stad. Robert Deli, Fastighetsjurist och delägare, Vinge. Nedjma Chaouche, Moderator. Kontakt: Kristian Sjöholm, Marknad- och kommunikationschef, Vinge, 0704-293353, kristian.sjoholm@vinge.se, http://www.vinge. se Id: 54719

● AI och digitalisering kräver ny kommunikation

Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kommunikatörer Ämne: Digitalisering Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Karta: G17 Beskrivning: När det som kallas den fjärde industriella revolutionen gör sitt intåg omstöper det affärsmodeller och sättet att arbeta i många branscher. Vilka värderingar är viktiga att förmedla och hur påverkar det kommunikationen? Hur påverkas samhället, företagen och människorna? Medverkande: Lotta Lyrå, vd och koncernchef, Clas Ohlson. Åsa Jamal, kommunikationschef, Telia Sverige. Margareta Steinsvik, futurist och företagsledare, Bulls Press Group. Jan Artem Henriksson, medgrundare, SelfLeaders och Valuesmatch. Hanna Brogren, generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer. Kontakt: Hampus Zethelius, kommunikationsansvarig, Sveriges Kommunikatörer, 0734-444171, hampus.zethelius@svkom.se, https://sverigeskommunikatorer.se/almedalen Id: 54755

1239

● Primärvården förändras – vart är vi på väg? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Capio Ämne: Vård och omsorg Plats: Rosas Café, S:t Hansgatan 22 Karta: L13 Beskrivning: Primärvården utmanas och utreds. Patienterna förväntar sig tid och hjälp när det passar dem och inte vården. Fler äldre, multisjuka och kroniker ställer nya krav på kompetens, delaktighet och sammanhållen vård. Samtidigt utmanar nya digitala tjänster den traditionella primärvården. Medverkande: Fredrik Gunmalm, affärsområdeschef, Capio Närsjukvård. Katarina Wettin, medicinsk chef, Capio Närsjukvård. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Liberalerna, Stockholms läns landsting. Marina Tuutma, ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen. Eva Nordin, moderator. Kontakt: Alexandra Martinsson, Capio, 0708-758453, Id: 54777

● Miljövänliga och billiga bostäder med hjälp av crowdfunding Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Hur hittar man nya sätt att bygga kostnadseffektivt men ändå med hög miljöprofil? Medverkande: Joakim Kaminsky, arkitekt, Kjellgren Kaminsky arkitektkontor. Kontakt: Torkel Andersson, VVS-konsult, Nätverket för Byggekologi, 0705-248710, http://www.kjellgrenkaminsky.se Id: 54943

729


MÅNDAG 2 juli

54

● Nu är det babyshower för lille Bonus Malus Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 2030-sekretariatet Ämne: Klimat/miljö Plats: Södra kyrkogatan 13 Karta: L19 Beskrivning: Omställningen av transportsektorn kräver både krav och incitament, både piska och morot. Men vad hjälper omställningen mest, morot eller piska? Eller en kombination. Medverkande: Jakob Lagercrantz, Grundare, 2030-sekretariatet. Mattias Goldmann, Grundare, 2030-sekretariatet. Kontakt: Jakob Lagercrantz, Grundare, 2030-sekretariatet, 0708-173808, http://www.2030-sekretariatet.se Id: 55144

7239

● Hur möter olika samhällsinstanser brottsdrabbades behov? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandvägen, H536 Karta: E12 Beskrivning: Experter inom brottsofferområdet har slagit larm. Brottsdrabbade får sällan sina rättigheter tillgodosedda av de instanser som har skyldigheter gentemot de som utsätts för brott. Vad innebär detta för de drabbade? Vad kan göras? Hur har omhändertagandet förändrats de senaste tio åren? Medverkande: Åsa Witkowski, Verksamhetschef, Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Olga Persson, Generalsekreterare, Unizon. Karl-Åke Pettersson, Ledamot, Stiftelsen Tryggare Sverige. Marika Johansson, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Jenny Westerstrand, Ordförande, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige. Bo Hansson, Ordförande, Brottsofferjouren Stockholm-Gotland. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, 08-292000, http://www.tryggaresverige.org Id: 50892

12349

● Freedom of speech is choked by islamic blasphemy laws. How? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free International Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Talarplats, Hamnplan Karta: G9 Beskrivning: Asia Bibi is imprisoned in Pakistan for blasphemy since 2009. Saudi blogger Raid Badawi is sentenced to 10 years in prison and 1000 lashes. Bloggers in Bangladesh and Jordanien are imprisoned or murdered due to islamic blasphemy laws. Journalists and artists in Europe face similar fate. Medverkande: Kamal Fahmi, int. executive director, Set My People Free. Kontakt: Kamal Fahmi, Set My People Free International, 0703-419766, smpftwm@gmail.com, http://www.freedom2worship.org Id: 51171

239

● Vad gör vi för framtidens matförsörjning? Tid: 11:00–11:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polarbröd Ämne: Mat Plats: Adelsgatan 38, Tuppens Krog Karta: O11 Beskrivning: En försörjning måste fungera inom planetens gränser för att vara långsiktigt uthållig. Den livsviktiga matförsörjningen är långt ifrån hållbar idag, men framsteg görs på många håll. Medverkande: Karin Bodin, Vd, Polarbrödsgruppen. Johan Granberg, Inköps- och logistikchef, Polarbröd. Roland Höckert, Lantbrukare, Godegården Järpås. Ann Freudenthal, Head of Sustainability, Arla. Håkan Åkerström, Vd, Martin & Servera. Kontakt: Julia Robertson, PR-konsult, Perfect Fools, 0708-826697, julia.robertson@perfectfools.com, http://www.polarbrod.se/ Id: 51788

9

● Våldets olika uttryck – från Metoo till militärt våld Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Feministiskt initiativ Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Våldsutsatta kvinnors erfarenheter är både lokala och globala. Hur hänger våldets olika nivåer ihop och vilka är det som skyddas? Finns det en koppling mellan militarism och nationalism? Medverkande: Debbie Nujen, Advokat. Malin Nilsson, IKFF, internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Pelle Sunvisson, Stockholms Fredsförening. Luis Lineo, fd Ordf Män för Jämställdhet, riksdagskandidat Feministiskt initiativ. Gudrun Schyman, Samtalsledare och partiledare, Feminstiskt initiativ. Kontakt: Maria Svensson, samordningsansvarig Almedalen 2018, Feministiskt initiativ, 0709-966226, maria.svensson@feministisktinitiativ.se, http://feministisktinitiativ.se Id: 52020

617249

● Cannabis inverkan på individen Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Advokatfirman De Basso Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Tage Cervins gata, H447 Karta: I13 Beskrivning: Vilken effekt skulle en legalisering av cannabis ha för enskilda individer i samhället? Medverkande: Christer Renlid, Kriminellas Revansch I Samhället. Kontakt: Jeanne Sinclair, Advokatfirman De Basso, 0700-909403, jeanne.sinclair@advokatdebasso.se, http://www.advokatdebasso.se Id: 52126

238

● Psykisk hälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen Tid: 11:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: S:t Lukas Ämne: Vård och omsorg Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Många unga drabbas av psykosomatiska symtom såsom sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, huvudvärk, ont i magen, och stress. Ungas psykiska ohälsa är en tickande bomb. Politiker och idéburna sektorn måste arbeta tillsammans med förebyggande insatser. Ta del av viktiga initiativ inom om-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

rådet. Medverkande: Anne Marie Brodén, ordf, S:t Lukas. Tiina Heino, generalsekreterare, S:t Lukas. Lars Arrhenius, ordf, Treskablinoll. Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker, EU Parlamentet, (M). Patrik Sjöberg, Treskablinoll. Emma Henriksson, ordf Socialutskottet, Riksdagen, (KD). Kristina Nilsson, Socialutskottet, Riksdagen, (S). IngMarie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL. Mikael Wahldén, Allmänna Arvsfonden. Marie Boris Möller, generalsekreterare, Drömmen om det goda. Åsa Maj Jonzon, S:t Lukas. Ebba Gustafsson, Drömmen om det goda. Gunnar Michanek, Minds Unlimited. Kontakt: Tiina Heino, generalsekreterare, S:t Lukas, 0706-760381, tiina.heino@sanktlukas.se, http://www.sanktlukas.se Id: 52194

17239

● Hur får vi plats med fysisk aktivitet och rörelse i den täta staden? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sweco Architects AB Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 15B Karta: H16 Beskrivning: Den snabba urbaniseringens har konsekvenser. I Sverige har vi varit dåliga på att bygga för rörelse. Sätt fokus på att utveckla anläggningar och spontanaktivitetsytor för ett tillgängligt och hållbart samhälle.Vi måste utveckla och använda våra städer på ett mer kreativt sätt! Medverkande: Jack Lindgren, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects AB. Ari Halinoja, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects. Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet. Ted Mattsson, Regionchef Öst, Serneke Projektutveckling. Marie Söderqvist, Projektledare, En Svensk Klassiker. Kontakt: Jack Lindgren, Affärsstrateg Kultur och Sport, Sweco Architects AB, 0725-010148, jack.lindgren@sweco.se, Id: 52882

1249

● Vad händer när politiken rubbar stabiliteten i partsmodellen? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Unionen Ämne: Näringsliv Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Kortsiktigt perspektiv hos de politiska partierna är ett hot mot konkurrenskraften. Ordning och reda på arbetsmarknaden hotas av kortsiktiga vallöften. Vad gör vi när politiken hotar stabiliteten i denna framgångssaga som partsmodellen är? Kontakt: Philippe Fernström, Public Affairs Manager, Unionen, 0725-328704, http://www.unionenopinion.se Id: 52899

1234

● Medicinskt folkmord – massmord i Kinas organtransplantationsindustri Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska föreningen för Falun Dafa Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Cramérgatan, H305_A Karta: G11 Beskrivning: Kina utför flest organtransplantationer i världen men har få frivilliga donatorer. Man erkänner att man använder organ från dödsdömda, men de förklarar en liten del av transplantationerna. Baserat på tio års forskning avslöjas den verkliga källan till organen: falungongutövare, kristna m.fl. Medverkande: Manyan Ng, Kinaexpert, styrelseledamot IGFM, IGFM Tyskland (International Society for Human Rights). Vasilios Zoupounidis, VD, Epoch Times Sverige. Kontakt: Pirjo Svensson, Styrelseledamot, International Society for Human Rights Sweden, 0766-292939, http://falundafa.org/ Id: 53060

23

● Övergödning från land till hav Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten Ämne: Klimat/miljö Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Trots mångårigt arbete på internationell, nationell, regional och lokal nivå är övergödningsproblematiken i Östersjön fortsatt högst aktuell. Den senaste bedömningen visar att i stort sätt hela den svenska Östersjökusten är tydligt påverkad av övergödning. Medverkande: Björn Sjöberg, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten. Robert Almdal, utredare, Havs- och vattenmyndigheten. Markus Hofman, vattenexpert, Lantbrukarnas Riksförbund. Lars Sonesten, ställföreträdande prefekt, SLU. Linda Kumblad, projektledare, BalticSea2020/Stockholms Universitet. Kontakt: Pernilla Johansson, Havs- och vattenmyndigheten, 0702-31144, http://www.havochvatten.se Id: 53112

1723

● Nordisk utblick – vad kan Sverige lära angående ersättning för privatkopiering Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ElektronikBranschen Ämne: Kultur Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Hur kan ett nytt system utformas som tar hänsyn till den faktiska förekomsten och skadan av privatkopiering samt kompenserar upphovsrättsinnehavarna på ett rimligt sätt? Hur kan den svenska lagstiftningen förbättras med hänsyn till de andra nordiska ländernas erfarenheter och lärdomar? Medverkande: Peter Helander, riksdagsledamot (C). Andreas Linnet Jessen, seniorrådgivare, Seismonaut Danmark. Viveca Still, upphovsrättsråd, utbildnings- och kulturdepartementet Finland. Kacper Szkalej, doktorand i civilrätt med särskilt fokus på upphovsrätt, Uppsala universitet. Magnus Wallerå, moderator. Kontakt: Klas Elm, VD, ElektronikBranschen, 0704-580108, klas.elm@branschkansliet.se, Id: 53118

17239

● Kan vi uppnå effektivare och mer jämlik hälsa genom egenvård? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: projektet Spetspatien-


MÅNDAG 2 juli ter, Region Norrbotten Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan 8, trädgården Karta: H11 Beskrivning: Många uttrycker att hälso- och sjukvårdssystemet behöver förändras i grunden så att den bättre möter patienternas behov och kompetens. En väg att gå är från att endast leverera vård till att också stödja patienters egenvård. Vilka är möjligheterna och utmaningarna? Medverkande: Sara Riggare, forskare/spetspatient, Karolinska Institutet. Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet. Lisbeth Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör, Region Norrbotten. Madeleine Beerman, ordförande/spetspatient, Unga Reumatiker. Sara Lei, läkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Henrik Ahlén, E-hälsostrateg, Sopra Steria. Jenny Christensson, patient relations manager/spetspatient, Abbvie. Therese Scott Duncan, doktorand/spetspatient, Karolinska Institutet. Kontakt: Helena Conning, projektet Spetspatienter, 0706-936674, helena@careofconning.se, http://www.dagenspatient.se Id: 53189

7234

● Tryggare samhälle – hur kan ideella organisationer bidra? Tid: 11:00–11:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), European Cities Against Drugs (ECAD), Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H208 Karta: H9 Beskrivning: Narkotikaproblemet och kriminalitet är viktiga frågor inför årets val. Hur kan ideella organisationer bidra med sitt arbete och bidra till debatten så att dessa problem minskar och att samhället blir tryggare för alla? Medverkande: Per Johansson, generalsekreterare, RNS. Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD. Ali Reunanen, förbundssekreterare, KRIS. Kontakt: Per Johansson, Riksförb Narkotikafritt Samhälle, 0708-301789, http://rns.se Id: 53781

24

● Vad säger neurobiologin om orsakerna till psykisk ohälsa och vad som krävs för att ta hand om den? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tappiness Ämne: Vård och omsorg Plats: Smedjegatan 3 Karta: I22 Beskrivning: Hur påverkar barndomsupplevelser utvecklingen av hjärnan och lägger grunden för psykisk hälsa? Varför är det viktigt att förstå kamp/flykt/frys-reaktioner för att förstå psykisk ohälsa? Vad säger traumaforskning om vilka metoder som behövs för att läka? Hur kan barn och unga dra nytta av detta? Medverkande: Hanna Noorberg, folkhälsovetare och lärare i Mindful Tapping, Tappiness. Micke Syd Andersson, artist och grundare av Tappiness, Tappiness. Kontakt: Hanna Noorberg, Folkhälsovetare, Tappiness, 0709-733947, http://www.tappiness.se Id: 54895

17239

● Det emotionella uttrycket i Moderaternas partiledartal Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H201 Karta: H10 Beskrivning: Vad var budskapet – egentligen? Orden som yttras i partiledartalet diskuteras flitigt efteråt. Men faktum är att det inte ger en rättvisande bild av talets budskap. Medverkande: Karin Sandelin, semiotiker, Kantar Sifo. Hanna Stolpe, semiotiker, Kantar Sifo. Thierry Moriter, semiotiker, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Kantar Sifo, 0702-405534, http://www.kantarsifo.com/almedalen2018 Id: 52884

29

● Transportpolitiska mål och hållbar sjöfart – från vilja till politisk verkstad Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Maritimt Forum, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Sveriges Hamnar, Lighthouse, Transportföretagen, Svensk Sjöfart Ämne: Infrastruktur Plats: Hamngatan 1, trädgården Karta: I10 Beskrivning: Ingen ifrågasätter att sjöfarten ska vara hållbar, såväl miljömässigt som ekonomisk och socialt. Men hur ska vi komma dit? Hur vill politikerna jobba för att nå de transportpolitiska målen? Vilken roll spelar sjöfarten i valet 2018? Medverkande: Suzanne Svensson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centern. Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Lars Tysklind, riksdagsledamot, Liberalerna. Jimmy Stål, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna. Andreas Kron, moderator, Lighthouse. Berit Blomqvist, moderator, Sveriges Skeppsmäklareförening. Boriana Åberg, riksdagsledamot, Moderaterna. Kontakt: Andreas Kron, Lighthouse, 0730-290430, https://maritimeforum.se/arbete/events/almedalsveckan-2018/ Id: 50278

4

● Är transporterna en kassako? Tid: 11:00–11:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Näringslivets transportråd, Skogsindustrierna, Svemin, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Teknikföretagen Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Skattefrågor inom transportsektorn har debatteras på olika sätt över åren. En aktuell fråga är drivmedelsskatter som under mandatperioden har indexerats och även vägslitageskatten (kilometerskatten). Är ska vi ha miljöstyrande skatter eller finansierande skatter? Medverkande: Anna Johansson, ledamot, tidigare Infrastrukturminister, (S), Skatteutskottet. Per Åsling, ordförande, (S), Skatteutskottet. Larry Söder, ledamot, (KD), Skatteutskottet. Helena Bouveng, ledamot, (M), Skatteutskottet. Mathias Sundin, ledamot, (L) Skatteutskottet. Per Bondemark, ordförande, Näringslivets transportråd. Karolina

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

55

Boholm, moderator, Skogsindustrierna. Kontakt: Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna, 0702-029869, http://industrintarmatchen.se Id: 50813

129

● Var vill äldre bo – och hur påverkar det bostadsmarknaden? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HSB Ämne: Äldre Plats: Strandgatan 35 Karta: E19 Beskrivning: Uppfattningarna är många hur äldre ska bo. Men vad tycker de själva, vad är egentligen det bästa boendet för äldre? Och hur påverkar det bostadsmarknaden i stort? Är en ökad rörlighet för äldre nyckeln till en bättre bostadsmarknad? Medverkande: Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna. Johan Löfstrand, Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB. Fredrik von Platen, sakkunnig i bostadsfrågor, SPF Seniorerna. Lars Göran Andersson, vd, HSB Göteborg. Linn Matic, samhällspolitisk chef, HSB Riksförbund. Kontakt: Sarah Persson, HSB, 0706-101880, Id: 51880

39

● Hur kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet? Tid: 11:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Oslo-Stockholm 2.55 AB Ämne: Infrastruktur Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Två huvudstäder i Skandinavien med ett avstånd på drygt 40 mil genom Sveriges befolkningsrikaste område. En rimlig järnvägsförbindelse vore nästan en självklarhet. Ändå är det inte så. Hur kan det både vara möjligt och lönsamt att skapa en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm? Medverkande: Jonas Karlsson, vd, Oslo-Sthlm 2.55. Crister Fritzon, vd, SJAB. Christian Syse, norges ambassadör. Cornelis Harders, infrastrukturchef, MTR Nordic. Cristina Rives, business development manager, Iridium Dragados. CarlJohan Hugner, Pareto Securities. Maria Larsson, landshövding, Länsstyrelsen Örebro. Kontakt: David Samuelsson, Kommunikationsansvarig, Oslo-Stockholm 2.55 AB, 0702-690932, david.samuelsson@oslo-sthlm.se, http://www.oslo-sthlm.se Id: 52319

724

● Bra men ineffektiv vård? Vad är bra och hur går vi från bra till bäst? Tid: 11:00–11:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Philips Healthcare, MedTech Magazine Ämne: Vård och omsorg Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Vi har goda vårdresultat och alla har tillgång till vård i Sverige, men patienter och personal är inte nöjda. Endast varannan i befolkningen tycker att vården motsvarar deras behov och bara 4 av 10 bland vårdpersonal anser att den är mycket bra eller utmärkt. Kan upplevelsen påverka vårdresultatet? Medverkande: Anne-Marie Wennberg, sjukvårdsdirektör, Sahlgrenska. Johan Folkunger, sverigechef, Philips Health Systems. Reidar Gårdebäck, programdirektör, Medtech4Health. Hanna Brodda, moderator, MedTech Magazine. Kontakt: Lina Faye, kommunikationschef, Philips Health Systems, 070 832 21 37, http://medtechmagazine.se Id: 53456

7249

● Kräver öppna geodata ny Business Intelligence? Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet Ämne: Digitalisering Plats: Ocean Surveyor, fartyg Karta: F2 Beskrivning: När svenska myndigheters geodata blir öppna data skapas ökad samhällsnytta. Samtidigt minskar myndigheternas direktkontakt med användarna. Vilka metoder krävs då för att följa användning och behov? Och behövs det för att kunna säkerställa att informationen ger största möjliga samhällsnytta? Medverkande: Kaarina Ringstad, projektledare, SGU. Peter Nylhén, sektionschef, Lantmäteriet. Len Söderberg, GD, SGU. Kontakt: Kaarina Ringstad, Sveriges Geologiska Undersökning, 018-179238, http://www.sgu.se/almedalen Id: 50096

9

● Så skapas ett större politiskt engagemang Tid: 11:00–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Media Ämne: Media/journalistik Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: Hur gör man för att locka de yngre väljarna? Och hur får man dem att engagera sig i partipolitiken? Medverkande: Nathalie Mark, Digital redaktör, Baaam. Kontakt: Madeleine Nilsson, Tf Chefredaktör, Dagens Media, 0735-81 41 73, madeleine.nilsson@dagensmedia.se, http://dagensmedia.se Id: 53121

29

● Hur vill V lösa bostadssituationen? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H210 Karta: G9 Beskrivning: Hur vill Vänsterpartiet lösa dagens bekymmersamma bostadssituation? Var står de bostadspolitiskt inför valet? Medverkande: Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen. Kontakt: Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen, 0722-350657, monica.fundinpourshahidi@hyresgastforeningen.se, https://www.hyresgastforeningen.se/ Id: 53621

234


56

MÅNDAG 2 juli

● Från startup till miljardbolag – Den etablerade industrins roll i skapandet av nya miljardbolag Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Serendipity Challenge Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H530 Karta: E11 Beskrivning: Hur kan den etablerade industrin bidra till framväxten av nya miljardbolag? Hur kan den etablerade industrin ta en nyckelroll i att bidra till utvecklingen av miljöer som gynnar både små- och stora företag samtidigt som nya arbetstillfällen skapas i Sverige? Medverkande: Gunnar Hagman, vd, Skanska. Patrik Hofbauer, vd, Telenor. Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige. Linda Nyberg, moderator. Kontakt: Camilla Wallin, Serendipity Challenge, 0709-581108, http://theserendipitychallenge.se Id: 53874

1729

● Är det dags för skademinskning istället för nolltolerans inom narkotikapolitiken? Tid: 11:00–11:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna, Fria Tidningen Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Runt om i världen omvärderas idag kriget mot narkotika. Men i Sverige ligger i stort samma kurs som påbörjades på 70-talet kvar. Är det rimligt att Sverige fortsätter med sin unika nolltolerans? Eller det dags för avkriminalisering av åtminstone de lätta drogerna eller till och med en legalisering? Medverkande: Magnus Andersson, partiledare, Piratpartiet. Klas Lundström, reporter, Syre Global. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52701

2349

● Kreativ inkluderande kommunikation – förutsättningen för överlevnad Tid: 11:00–11:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Studio Flock Ämne: Media/journalistik Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården Karta: J7 Beskrivning: Varför ska företag och organisation jobba med inkludering? Måste vi kommunicera på ett sätt som speglar samhällets mångfald? Hur skapas grafiskt innehåll med verklighetstrogen representation och normkreativt perspektiv? Hur kan nivån på inkluderande och normkreativ visuell kommunikation höjas? Medverkande: Suzan Hourieh, grundare av Diversity Management, The Social Few. Kontakt: Paula Cederberg Ahlsten, Studio Flock, 0737-025740, http://www.studioflock.se Id: 53815

1729

● Har riksdagen beslutat om avveckling av kontanterna? Tid: 11:00–11:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Torg- och Marknadshandlarnas Riksorganisation (TOMER) Ämne: Ekonomi Plats: Cramérgatan, H307 Karta: G11 Beskrivning: Vid marknadsevenemang samlas många gånger fler människor är telemasterna har kapacitet för. Då fungerar inte betalkort och swish. Då behövs kontanter. Medverkande: Rune Nilsson, ordförande, Torg- och Marknadshandlarnas Riksorganisation. Kontakt: Tony Nilsson, Vice Ordförande, Torg- och Marknadshandlarnas Riks, 0705-958348, http://www.tomer.se Id: 53836

28

● What can ecovillages offer as models of sustainable rural and urban development? Tid: 11:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Baltic Ecovillage Network Ämne: Hållbarhet Plats: Hawila fartyg Beskrivning: We will touch upon current social, environmental, economic and cultural challenges, and see how sustainable communities, such as ecovillages, can be laboratories of more resilient and thriving life. We will learn about existing examples around the world and their holistic sustainability approach. Medverkande: Thomas Meier, board member, Nationa Ecovillage Network of Germany. Robert Hall, president, ECOLISE. Alisa Sidorenko, board member, Baltic Ecovillage Network. Kontakt: Alisa Sidorenko, Projektledare, RELEARN Suderbyn, 0767-105638, http://www.ecolise.eu Id: 53982

239

● Vad säger partiledarna egentligen? Tid: 11:00–11:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Hur väl stämmer innehållet i talet överens med talarens kroppsretorik? Hur lyckas partiledarna med sitt budskap? Vad är skillnaderna mellan det sagda ordet och den ordlösa retoriken? Medverkande: Henrik Fexeus, föreläsare och författare. Camilla Kvartoft, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, Id: 53414

62349

● Alla barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor. Har alla barn i Sverige samma förutsättningar? Tid: 11:05–11:25 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Majoriteten av barn och unga i Sverige har goda uppväxt- och levnadsvillkor men inte alla. Barnrättskommittén kritiserar Sverige för kommunala/regionala skillnader som strider mot barnets rätt till likvärdiga villkor. Hur ska Sverige säkerställa att varje barn ges möjlighet till goda uppväxt-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

villkor? Medverkande: Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Anna Karin Hildingson Boqvist, vik. Barnombudsman, Barnombudsmannen. Christina Örnebjär, riksdagsledamot, (L). Maria Ferm, gruppledare i riksdagen, (MP). Emma Henriksson, riksdagsledamot, (KD). Kontakt: Susanne Björk, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 0701-063113, Id: 51532

61723

● Topp tre i miljöpolitiken – hur ska partierna omvandla sina löften till konkret politik? Tid: 11:10–11:25 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Naturskyddsföreningen Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Karta: J12 Beskrivning: Vad vill partierna i miljöpolitiken? Hur ska partierna med de högsta ambitionerna göra verklighet av sina miljölöften? Medverkande: Christer Nylander, andra vice ordförande och gruppledare i riksdagen, Liberalerna. Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen. Kontakt: Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsföreningen, 0760-405943, MargretRos.Sigurjonsdottir@ naturskyddsforeningen.se, https://www.naturskyddsforeningen.se/ Id: 55248

12849

● Vilken infrastruktur behövs för framgångsrik forskning inom humaniora? Tid: 11:15–11:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: Frågan om vilka infrastrukturella satsningar som behövs för att stärka svensk forskning är aktuell. Vilka infrastrukturella satsningar är nödvändiga för den humanistiska forskningen? Medverkande: Jenny Larsson, Humtank. Jenny Björkman, Riksbankens jubileumsfond. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50309

2

● Så bör en skattepolitik för innovation och entreprenörskap se ut Tid: 11:15–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Efter att flera av regeringens skatteförslag riktade mot näringslivet dragits tillbaka, som exitskatten och förändring av 3:12-reglerna, vill finansministern ha en konstruktiv dialog om ”konkurrenskraftiga och likformiga skatteintäkter”. Hur bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut? Medverkande: Pontus Braunerhjelm,, forskningsledare och professor, Entreprenörskapsforum, KTH och BTH. Åsa Hansson, docent, Lunds universitet. Elvira Hellsten, vd, Hellsten Kommunikation. Patrick Krassén, skatteexpert, Företagarna. Cecilia Widegren, skattepolitisk talesperson, (M) Riksdagen. Erik Ezelius, riksdagsledamot, (S) Riksdagen. Kontakt: Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef, Entreprenörskapsforum, 0701-445564, http://entreprenorskapsforum.se/ Id: 50528

17249

● Ägande och förvaltning av samhällsviktiga fastigheter – privat eller kommunalt? Tid: 11:15–11:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Hur ser den bästa lösningen ut när det gäller ägande och förvaltning av samhällsfastigheter? Hur säkrar vi försörjningen av både byggnader, verksamheter och boende på en marknad som redan är under press? Hur arbetar våra grannländer, kan vi lära oss något av dem i frågan? Medverkande: Joakim Ollén, moderator, vd, Kunskapsporten. Krister Karlsson, chef fastighetsutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Nils Styf, vd, Hemsö. Farida Jamshidi, miljö- och byggnadsnämndens ordförande (S), Luleå kommun. Kjell Stenudd, affärsutvecklare, Vectura. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 52205

29

● Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar Tid: 11:15–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vattenfall Ämne: Energi Plats: Mellangatan 9 Karta: K11 Beskrivning: Utsläppen från bilar och bussar ska ned med 70 procent till år 2030 så att vår miljö blir bättre. I våra städer kommer elektrifiering av transporter att få en ökad roll. Men vilka konkreta åtgärder behövs? Hur går vi från ord till handling? Och hur kan nyttan värderas? Medverkande: Willy Silberstein, moderator. Andreas Regnell, strategidir., Vattenfall. Svante Axelsson, nat. samordnare, Fossilfritt Sverige. Ulrika Frick, ordf. kollektivtrafiknämnd. Västra Götaland, (MP). Teres Lindberg, riksdagsled. trafikutsk., (S). Måns Norlin, ansv. innov.&hållbarhet, WSP. Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd Sthlm, (M). Tove Winiger, pol. ansvarig, Sv. Åkeriföretag. Anders Berger, ansv. samhällskont., Volvo. Magnus Lindén, energiförsörj.exp., Sweco. David Hellström, markn&försäljn.chef, Göteborg Energi. Anders Kärrberg, chef mynd.kont., Volvo Cars. Kontakt: Cecilia Tärnström, Vattenfall, 0705-395911, cecilia.tarnstrom@vattenfall.com, https://vattenfall.se/almedalen Id: 53108

172349

● Hur kan mobilitet skapa mer möjligheter för unga i Norden och i världen? Tid: 11:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Hallå Norden, SISA - Swedish International Students & Alum-


MÅNDAG 2 juli ni Ämne: Utbildning Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Har den franska presidenten Emmanuel Macron en mer visionär plan för studentmobilitet än Norden med gemensam utbildnings- och arbetsmarknad? Hur får vi fler svenskar att studera utomlands? Vad är det som hindrar dem? Hur blir lärosätena bättre på utlandsstudier? Kan det nordiska samarbetet stärkas? Medverkande: Karin Röding, generaldirektör, UHR. Agneta Bladh, utredare, Internationaliseringsutredningen. Ole Kristian Bratset, president, ANSA. Lars-Arne Staxäng, parlamentariker, (M), Nordiska rådet. Mary Gestrin, moderator, Nordiska ministerrådet. Kontakt: Annika Nummelin, Kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, 0723-709087, nif@nordicwelfare.org, http://www.nordenifokus.se Id: 50932

729

● Så får vi till stånd en bred, blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågan Tid: 11:15–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Veidekke Sverige Ämne: Byggande Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Alla är ense om att bostadsmarknaden är i behov av grundläggande reformer men angelägna lösningar blockeras av att partierna vakar över sina egna hjärtefrågor. Medverkande: Stefan Attefall, fd bostadsminister, strategisk rådgivare, Solidus AB. Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige. Anna Bellman, moderator. Kontakt: Linda Jonsson, Analytiker, Veidekke, 0705-612147, Id: 53856

72

● Tar plattformsföretagen över? Vad betyder digitala plattformars framväxt för Sverige? Tid: 11:15–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Entreprenörskapsforum, Unionen Ämne: Digitalisering Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Framväxten av digitala plattformsföretag som Facebook, Amazon och Google, men även Uber och Airbnb, har medfört en intensiv debatt om deras betydelse. Vad är egentligen ett plattformsföretag? Blir alla företag plattformar? Har de för stor makt? Och hur påverkar plattformsföretagen svensk ekonomi? Medverkande: Kathleen Thelen, professor, MIT. Johan Hedelin, avdelningschef, Konkurrensverket. Joakim Wernberg, forskningsledare, moderator, Entreprenörskapsforum. Kontakt: Pernilla Norlin, Entreprenörskapsforum, 0701-445564, pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se, http://www.entreprenorskapsforum.se Id: 53880

172349

● Vad är en nöjd kund inom sjukvården och vad är det värt? Tid: 11:20–12:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Alla vill ha god och snabb tillgång till den bästa vården, men vad är egentligen god tillgänglighet? Ställer vi olika krav beroende på var vi bor, om vi är unga eller gamla, hög- eller lågutbildade? Kan digitala vårdcentraler vara en lösning på tillgängligheten och vad får det kosta? Medverkande: Roger Molin, analytiker, SKL. Lars-Åke Levin, professor i hälsoekonomi, Linköpings universitet. Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, SKL. Maria Randjelovic, utvecklingschef primärvården, Region Östergötland. Torbjörn Holmkvist, regionråd, (S) Region Östergötland. Marie Morell, oppositionsråd, (M) Region Östergötland. Lena Lundgren, moderator, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland. Kontakt: Sandra Gilen, East Sweden-Region Östergötland, 0725-000667, sandra@identx.se, https://almedalen.eastsweden.se Id: 53119

724

● Lärarens röst i klassrummet för alla? Tid: 11:20–11:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Comfort Audio, Phonak Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Lärarens röst i relation till ljudmiljö, lärandet och barnet. Hur använder jag rösten, tillsammans med teknik, för mina elever. Du får veta hur man kan kombinera hjälpmedel för såväl elever med hörselnedsättning som normalhörande och hur man sparar lärarens röst med teknik. Kontakt: Stefan Persson, Account Manager, Comfort Audio AB/Phonak AB, 0703253152, stefan.persson@phonak.com, http://www.phonak.com Id: 54406

12

● Hur bevakar och berättar världsreportrarna om den globala migrationen? Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Migrationsverket Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Strandvägen, H520 Karta: E10 Beskrivning: Hur bevakar man migrationsfrågan i en allt mer polariserad omvärld? Medverkande: Magnus Falkehed, utrikeskorrespondent, Expressen. Niclas Hammarström, bildjournalist, frilans. Kristina Kappelin, samtalsledare. Per Ek, presschef, Migrationsverket. Kontakt: Petter Sundstén, Producent, Migrationsverket, 0707-290140, petter.sundsten@migrationsverket.se, http://www.migrationsverket.se/Almedalen Id: 50599

12384

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

57

● Kan skandalrubriker öka väljarnas intresse för landstingsvalen? Tid: 11:30–11:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Sjukvården är en viktig valfråga, men landstingsvalen är bortglömda. Kan Sveriges växande vårdköer och ett kritiserat sjukhusbygge väcka engagemanget? Medverkande: Irene Svenonius, finanslandstingsråd, (M), Stockholms läns landsting. Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50769

123849

● Våld, sexuella övergrepp och psykisk ohälsa - 50.000 samtal med barn och unga Tid: 11:30–12:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tjejjouren Väst Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Tjej-, trans- och ungdomsjourerna i Sverige är tillsammans den största aktören för stöd på nätet. Antalet stödsamtal till jourerna har ökat enormt men verksamheterna bygger på ideella krafter och resurserna är otillräckliga. Hur ska Sverige ta ansvar för barn och ungas upplevelser och vittnesmål? Medverkande: Maja Fjaestad, Statssekreterare, Socialdepartementet. Elza Dunkels, Docent i pedagogiskt arbete,. Lotten Sunna, Riksdagskandidat, F!. Line Janson, Ordförande, Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer. Josephine Kollén, Volontärsamordnare, Tjejjouren Väst. Linn Fröjdendahl, Stockholms tjejjour. Kontakt: Gabriella Graflund, Tjejjouren Väst, 0706369378, info@tjejjourenvast.se, http://www.tjejjourenvast.se Id: 51557

172

● Sparandets kraft - trygghet, frihet och möjlighet att förbättra världen? Tid: 11:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedbank, Sparbanksstiftelserna Ämne: Ekonomi Plats: Volters gränd 8 Karta: K11 Beskrivning: I en tid när allt större ansvar läggs på individen, blir ett eget sparande grunden för trygghet och möjlighet att påverka sitt liv. Men har människor den kunskap som krävs? Och kan hållbara placeringar vara en väg för ökad chans till god avkastning – och samtidigt bidra till att förbättra världen? Medverkande: Mia Odabas, Moderator. Andra Farhad, grundare och VD, Börshajen. Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank, Sparbankerna. Cecilia Hermansson, Ph.D. Business Studies, Kungliga Tekniska Högskolan. Dennis Friberg, Digital Growth Manager, SprinkleBit. Elin Helander, Forskningschef, Dreams. Erik Bengtzboe, Utbildningspolitisk talesperson, Riksdagen (m). Tove Zander, VD, Unga Aktiesparare. Jens Grebäck, Försäljningschef, Swedbank Robur. Sebastian Högnabba, Produktspecialist fonder, Miljömärkning Sverige. Frida Boisen, Head of Digital & VP, Bonnier Magazines & Brands. Kontakt: Louise Canemyr, Swedbank, 0708-844428, http://www.swedbank.se Id: 52159

729

● Vill du veta vad Sveriges näst största språkgrupp tycker och tänker inför årets riksdagsval? Tid: 11:30–11:40 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: AlKompis och KAPI - mångkulturell insikt och kommunikation Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandvägen, H533 Karta: E11 Beskrivning: Vilka samhällsfrågor är viktigast för arabisktalande svenskar just nu? Vi tar pulsen med dagliga frågor inför valet. Medverkande: Christer Pihlqvist, rådgivare, KAPI. Kontakt: Christer Pihlqvist, Rådgivare, KAPI AB, 0736-005914, http://www.kapimarketing.com Id: 52967

2389

● De politiska partiernas digitala strateger Tid: 11:30–11:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Digidalen Ämne: Digitalisering Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Hur ser partiernas digitala kampanjledare på möjligheter och problem med digitaliseringen av det politiska påverkansarbetet? Medverkande: Anders Tollmar, moderator, Digidalen. Kontakt: Miranda Forsgren, Nowa Kommunikation, 0701-474431, https://www.digidalen.se/ Id: 54845

12849

● Kan en grön omställning förbättra Sveriges konkurrenskraft? Tid: 11:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LO, Landsorganisationen i Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: Klimatteknik och klimatneutrala varor nämns som nästa stora innovationsområde. Parisavtalet lär öka den globala efterfrågan av klimatneutrala lösningar och Sveriges klimatpolitiska ramverk kommer att driva på utvecklingen. Är lösningar som minskar växthusgasutsläpp nästa stora svenska exportområde? Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO. Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO. Pia Sandvik, vd, RISE. Henrik Brodin, projektledare, Södra. Mattias Backmark, affärsutvecklingschef, Preem. Johan Hall, utredare, LO. Kontakt: Ulrika Eskilsson, Landsorganisationen, LO, 0703-052754, Id: 55000

1249


MÅNDAG 2 juli

58

● Öppen vetenskap - behövs det? Tid: 11:30–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet Ämne: Forskning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Öppna vetenskapliga processer och öppna forskningsresultat kan öka forskningens reproducerbarhet, kvalitet och möjligheter att påverka näringsliv och samhälle. Öppenhet kan också påverka den enskilda forskaren negativt, och resurskrävande system för delning och tillgängliggörande av resultat behövs. Medverkande: Stefan Eriksson, Rektorsråd för god forskningssed, Uppsala universitet. Helena Francke, Docent i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Christina Moberg, Preses (till och med 2018-06-30), Kungliga Vetenskapsakademien. Ingrid Petersson, Generaldirektör, FORMAS. Stacey Ristinmaa Sörensen, Vicerektor - forskning och forskningsinfrastruktur, Lunds universitet. Eva Krutmeijer, Moderator. Kontakt: Sverker Holmgren, Professor, Uppsala universitet, 0704-250797, sverker.holmgren@it.uu.se, http://www.uu.se/Almedalen Id: 52585

17249

● Juniorreportrar intervjuar Miljöpartiets partiledare Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Barn påverkas dagligen av politik men kan inte vara med och bestämma. Därför sköter SvD Juniors unga reportrar årets partiledarutfrågningar. Medverkande: Gustav Fridolin, språkrör, Miljöpartiet. Stina Cederholm, chefredaktör, SvD Junior. Lukas Nilsson, reporter, SvD Junior. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701629143, http://SvD.se Id: 52634

12389

● Att leda i förändring kräver mod Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Brandkåren Attunda Ämne: Jämställdhet Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Räddningstjänsten ska förhindra alla typer av olyckor och erbjuda ett likvärdigt skydd åt alla invånare. Jämställdhet och mångfald ska vara en självklarhet. Varför väcker frågor om jämställdhet motstånd? Vad innebär det att leda i förändring? Vad har mod för betydelse i ett förändringsarbete? Kontakt: Veronica Stolt, Kommunikationsstrateg, Brandkåren Attunda, 0704-213306, http://www.njr.nu Id: 52710

723

● Hur ska du rösta: Kan man lita på valkompasser? Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aftonbladet Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H332 Karta: H12 Beskrivning: När du bara får välja var fjärde år är det viktigt att rösta rätt, att hitta det parti som verkligen ligger närmast dina värderingar. Hur kan du ta reda på vad du ska rösta på? Medverkande: Matilda Wennerholm, Programledare, Aftonbladet. Johan Martinsson, Föreståndare för SOM-institutet, Göteborgs Univeristet. Olivia Svensson, Valredaktör, Aftonbladet. Kontakt: Niklas Ornerud, Aftonbladet, 0706-762499, http://www.aftonbladet.se Id: 52754

249

● Gränskontroll, gränspolisverksamhet och verkställighetsarbetet inför 2024 Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polisen Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H205 Karta: H9 Beskrivning: 2015 tog Sverige emot ett stort antal migranter som sökte asyl. Av dem har många fått avslag på sin ansökan och ska lämna Sverige. Polisen har ett ansvar för att verkställa av- och utvisningar av de som inte beviljas asyl och inte lämnar landet frivilligt. Medverkande: Patrik Engström, chef för gränspolisen, Polismyndigheten. Kontakt: Petter Liljeblad, Kommunikationsstrateg, Polismyndigheten, 010-5639082, http://www.polisen.se Id: 53660

2

● Så fixar vi det hållbara samhället i praktiken – hänger politikerna med? Tid: 11:30–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Ämne: Klimat/miljö Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Framtidens goda samhälle är hållbart. Inom många områden går utvecklingen snabbt, men hänger politikerna med? Klimatneutralitet, ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är viktiga områden som bidrar till framtidens goda samhälle. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Medverkande: Tuula Teeri, vd, IVA. Åsa Söderström Winberg, ledamot, Framtidens goda stad, IVA. Peter Nygårds, Ledamot, Framtidens goda stad, IVA. Staffan Eriksson, projektledare samhällsbyggnad, IVA. Karin Byman, projektledare, energiexpert, IVA. Caroline Ankarcrona, projektledare miljö, IVA. Elisabeth Nilsson, ledamot, ordf. Vägval för klimatet, IVA. Kontakt: Anna Lindberg, eventstrateg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, 0761-333668, http://www.iva.se Id: 53056

9

● Goodbye, good luck, and godspeed - a talk about Brexit Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Annat Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Samtal om Storbritanniens

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

utträde ur Europeiska Unionen och hur Brexitomröstningen påverkat svenska väljarna. Medverkande: David Cairns, ambassadör, Brittiska Ambassaden. Helena Groll, programledare, Sveriges Radio. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 53926

1239

● Mycket behandling, men lite hälsa Tid: 11:40–12:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Cerner Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Kan det vara så att vi i allt för stor grad väntar till patienter blir sjuka och behöver behandling, när vi hellre borde använda mer resurser till att förebygga sjukdom? Att vi helt enkelt behandlar mycket, men får lite hälsa tillbaka? Medverkande: Vivek Reddy, chief health information officer, M.D., Intermountain Healthcare. Robert Winroth, innovationslandstingsråd (MP), Västerbottens läns landsting. Ingrid Heath, chef, Dagens Medicin Agenda. Heidi Stensmyren, ordförande, leg. läk., Sveriges Läkarförbund. Fabian Bolin, grundare, WarOnCancer. Niklas Eklöf, chef, enheten strategi och samordning, E-hälsomyndigheten. Kontakt: Louise Olheden, Dagens Medicin, 070-3469840, https://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018 Id: 51655

17249

● Lärarens röst i klassrummet för alla? Tid: 11:40–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Comfort Audio, Phonak Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Lärarens röst i relation till ljudmiljö, lärandet och Barnet. Hur använder jag rösten, tillsammans med teknik, för mina elever. Du får veta hur man kan kombinera hjälpmedel för såväl elever med hörselnedsättning som normalhörande och hur man sparar lärarens röst med teknik. Kontakt: Stefan Persson, Account Manager, Comfort Audio AB/Phonak AB, 0703253152, stefan.persson@phonak.com, http://www.phonak.com Id: 54407

12

● Det mångkulturella Sverige – igår, idag och imorgon Tid: 11:40–12:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: KAPI - mångkulturell insikt och kommunikation Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandvägen, H533 Karta: E11 Beskrivning: Vad krävs för att kommunikation ska vara inkluderande? Snabbt växande mångkulturella grupper innebär att svenska myndigheter och företag behöver hitta nya arbetssätt och kanaler för att lyckas med sin kommunikation. Medverkande: Per Karlströmer, VD och rådgivare, KAPI. Kontakt: Christer Pihlqvist, Rådgivare, KAPI, 0736-005914, christer@kapimarketing.com, http://www.kapimarketing.com Id: 53003

2

● Hur ska vi råda bot på rektorsbristen – kan digitalisering bidra? Tid: 11:45–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Utbildning Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Svensk skola har idag svårt att attrahera nya rektorer och även att behålla befintlig kompetens. I dag är det 0,6 sökande per rektorstjänst. Hur kan modern skola göra rektorsjobbet mer attraktivt? Medverkande: Peyman Vahedi, Rektor, Ådalsskolan, Kramfors kommun. Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund. Jannie Jeppesen, VD, Swedish Edtech Industry, fd rektor. Örjan Johansson, Nationell Affärsenhetschef, Atea Sverige AB. Frida Monsén, Lärare, digital utvecklingsledare och gamification specialist. Matilda Westerman, Moderator, fd stabschef på Utbildningsdepartementet. Kontakt: Sara Ångström, Atea Sverige AB, 0703-224186, sara.angstrom@atea.se, https://www.atea.se/event/2018/almedalen-take-the-lead/ Id: 51699

39

● Stor risk att elever inte får den undervisningstid de har rätt till Tid: 11:45–12:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skolinspektionen Ämne: Utbildning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Gymnasiestudierna har stor betydelse för framtiden. Men cirka 25 procent når inte examen inom 3 år. Undervisningstiden är en förutsättning för både måluppfyllelse och likvärdighet. Men det finns en betydande risk att elever inte får den undervisningstid de har rätt till. Medverkande: Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen. Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas riksförbund. Erik Kochbati, vice förbundsordförande, Sveriges Elevkårer. Mia Bernhardsen, vd, Teknik college. Per-Arne Andersson, chef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL. Agnes Gidlund, moderator, Skolinspektionen. Kontakt: Agnes Gidlund, Pressekreterare, Skolinspektionen, 08-58608226, agnes.gidlund@skolinspektionen.se, https://www.skolinspektionen.se/ Id: 54506

12

● Bästa misstaget – tabben som inte bara utvecklade mig själv Tid: 11:45–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Digidalen Ämne: Digitalisering Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Att våga misslyckas är helt nödvändigt. Det är en förutsättning för utveckling. Vad kan misslyckanden lära oss? På vilket sätt kan det påverka samhällsutvecklingen att våga försöka? Medverkande: Anders Tollmar, moderator, Digidalen. Kontakt: Miranda Forsgren, Nowa Kommunikation, 0701-474431, https://www.digidalen.se/ Id: 54861

1249


MÅNDAG 2 juli ● Har vi nått peak parkering? Hur förändras städer när privat bilägande ersätts av smart mobilitet? Tid: 11:45–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fastighetsägarna Stockholm, Utopia Arkitekter Ämne: Kommunikationer Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: Ny teknik stöper nu om transportsektorn i allmänhet och privatbilismen i synnerhet. Är nyproducerade garage kapitalförstöring? Vad ersätter den heliga P-normen? Hur kan kommunerna optimera beslut och åtgärder för att främja framkomlighet och god stadsutveckling i en tid av drastisk förändring? Medverkande: Joanna Berg, affärsutveckling bostad, Atrium Ljungberg. Therese Nerlund, bostadspolitisk expert och bitr. exploateringschef, Wallenstam. Hans Arby, grundare och vd, UbiGo. Stefan Bergström, kommunalråd, (C), Sundbyberg. Claes Thunblad, kso, (S), Järfälla. Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm. Jesper Lövkvist, moderator, konceptutveckling o kommunikation, Utopia Arkitekter. Christer Ljungberg, moderator, vd, Trivector. Kontakt: Helena Olsson, Chef Stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm, 0705-208110, http://www.fastighetsagarna.se/ Id: 55171

9

● Posthumanism – innebär GPS och digitalisering slutet för människan? Tid: 11:45–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Digitalisering Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: Den teknologiska utvecklingen innebär att allt fler av de arbetsuppgifter som tidigare endast kunde lösas direkt av människors nu kan skötas av maskiner. Vilka konsekvenser får detta för vår förståelse av vad en människa är? Medverkande: Marie Gelang, Humtank. Marie Öhman, litteraturvetare, Mälardalens högskola. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50311

2

● Samtidigt i Grums - Vad händer i industrin? Tid: 11:45–12:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Varje dag, tar svensk exportindustri matchen på en global marknad. Almedalsveckan är inget undantag. Strax utanför lilla Grums, sker världsledande produktion av förpackningsmaterial, 710 000 ton per år, det mesta går på export. Hur är det möjligt? Och vilka hot finns för fortsatta framgångar? Medverkande: Lennart Ekdal, journalist, moderator. Kontakt: Cornelia Rudh, Industrin tar matchen, 0708-79 69 31, http://industrintarmatchen.se Id: 50815

129

● Bostadsmarknadens utmaningar – attraktiva livsmiljöer, resurseffektiva bostäder till rimlig kostnad Tid: 11:45–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sustainable Innovation Ämne: Byggande Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Integration, sysselsättning, höga byggpriser och ökande behov av samhällsservice, utbildning samt nya och renoverade bostäder är parametrar som försvårar målsättningen att skapa attraktiva livsmiljöer med energi- och resurseffektiva bostäder till rimlig kostnad. Så hur löser vi ekvationen? Medverkande: Marie Linder, ordförande, Hyresgästföreningen. Johan Almesjö, vd, HBV. Anders Nordstrand, vd, SABO. Anita Aspegren, avdelningschef, Energimyndigheten. Judit Wefer, programledare, Vinnova. Anders Sjelvgren, GD, Boverket. Kontakt: Thomas Sundén, Sustainable Innovation, 0709-441170, http://www.sust.se Id: 52873

1349

● Vilka utmaningar har sjöfarten för en fossilfri omställning? Tid: 11:45–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gröna Städer Ämne: Hållbarhet Plats: Stallgården, Mellangatan 11 Karta: K12 Beskrivning: Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. Ska detta lyckas är det fundamentalt att sjöfarten, som idag huvudsakligen drivs med fossila drivmedel, lyckas ställa om till fossilfritt. Vilka utmaningar och behov har sjöfarten för att klara denna omställning? Medverkande: Johan Röstin, vd, HH-Ferries. Anna Ljungdell, moderator, Gröna Städer. Kontakt: Erik Persson, Ansvarig samhällskontakter, Gröna Städer, 0703-858250, erik.persson@gronastader.se, http://www.gronastader.se Id: 53001

239

● Kan vi minska vårt klimatavtryck och öka vårt välbefinnandemed soldrivna kök? Tid: 11:45–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Mat Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Soldriven matlagningsteknik har funnits i över 50 år och används för vardagsmatlagning till restaurangverksamhet och livsmedelshantering. Hur får vi in soltekniken köket? Medverkande: Sara Hjalmarsson, entreprenör och solkock, Solköksbutiken. Kontakt: Torkel Andersson, Nätverket för Byggekologi, 0705-248710, torkel.andersson@bydemand.se, http://butik.skaffasolkok.nu Id: 53800

239

● Eftersnack: Är det dags för skademinskning istället för nolltolerans inom narkotikapolitiken? Tid: 11:55–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna, Fria Tidningen Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Be-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

59

skrivning: Runt om i världen omvärderas idag kriget mot narkotika. Men i Sverige ligger i stort samma kurs som påbörjades på 70-talet kvar. Är det rimligt att Sverige fortsätter med sin unika nolltolerans? Eller det dags för avkriminalisering av åtminstone de lätta drogerna eller till och med en legalisering? Medverkande: Alexandra Olsson, samtalsledare, Syregården. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52724

239

● Varför är det så svårt för nyanlända att få jobb? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Rotaryservice Ämne: Integration/mångfald Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Problematiken för nyanlända både med att få jobb och med att komma in i det svenska samhället. Kan lösningen vara att arbeta mer med mentorer och adapter? Medverkande: Christina Möller, Moderator, Stockholm-Skanstull Rotaryklubb. Arash Sofla, VD, Blingföretagen. Peter Eklund, Ordförande, Yrkesmentorer. Catharina Blom, Mentor, Uppsala Linné Rotaryklubb. Rawad Al Ayash, Adept. Tuomo Niemelä, Stabschef, Uppsala kommun. Christer Persson, Seniorkonsult, Kunskapsbolaget. Lena Winterbom, Förvaltningsdirektör, Uppsala kommun. Kontakt: Gun-Marie Östedt-Axelsson, PR-ansvarig, Rotary Distrikt 2370, 0702-842816, gog.axelsson@telia.com, http://www.rotary.se/2370 Id: 49904

72

● Framtiden för LSS – har vi råd att vara utan LSS? Tid: 12:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LSS2020 Ämne: Vård och omsorg Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Idag är frågan om personlig assistans mera aktuell än någonsin med pågående LSS-utredning och den politiska debatten kring fusk, kostnader och ökande behov. Men när diskuteras de positiva effekterna av rättighetslagen och har vi råd vara utan LSS? Vem har räknat på kostnaden för alternativen? Kontakt: Didrik Viklund, LSS2020, 0738-022929, http://www.lss2020.se Id: 50025

723

● Miljözoner – klimaträddare eller byråkratiskt monster? Tid: 12:00–12:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Klimat/miljö Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Sveriges städer inför miljözoner och tidigare miljöbilar blir miljöbovar, rätt sätt att rädda miljön eller ett dråpslag mot alla privatbilister? Medverkande: Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Kalle Bäck, Kungliga Automobil Klubben, KAK. Olov Carlsson, chefredaktör, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50771

12349

● Självskadebeteende - hur kan man bemöta och behandla bäst möjligt? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Nationella självskadeprojektet Ämne: Digitalisering Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Nya sätt att se den drabbade och dess närstående som resurs. Medverkande: Lise-Lotte Risö Bergerlind, Leg läkare, vuxenpsykiater, Nationella självskadeprojektet. Clara Hellner, Leg läkare, barn- och ungdomspsykiater, Nationella självskadeprojektet. Kontakt: Eva Klingberg, Nationella självskadeprojektet, 0708966062, http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se Id: 50789

172349

● Kan vi använda datorspelens drivkraft för att nå unga som varken arbetar eller studerar? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Högskolan i Skövde Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Trots en stark konjunktur finns det unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar. En del av dessa ungdomar har ett starkt spelintresse. Kan vi använda datorspelens drivkraft för att motivera dessa ungdomar att återuppta sina studier eller föra dem närmare arbetsmarknaden? Medverkande: Adam Palmquist, utvecklingsledare, Insert Coin. Isabel Eriksson, kulturstrateg, Skaraborgs kommunalförbund. Max Danielsson, teknik- och spelintresserad tonåring som jobbat för Arbetsförmedlingens innovationscenter. Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde. Rebecka Herdevall, handläggare för bidrag till insatser för unga som varken arbetar eller studerar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Per Strömbäck, moderator, dataspelsbranschen. Kontakt: Ulf Nylén, Högskolan i Skövde, 0721-502971, http://vastsvenskaarenan.se/ Id: 50804

1


60

MÅNDAG 2 juli

● Ett stormaktspolitiskt triangeldrama: EU-KINA-USA

● Inspirerande skolgårdar – hållbar miljö för både barn och vuxna

Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Utrikespolitiska institutet, Utrikespolitiska förbundet Ämne: Internationella frågor Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Kommer EU tillsammans med USA hantera ett Kina på uppgång? Eller kommer EU utveckla en egen relation till Kina i en tid när USA:s intresse för frihandel och grön teknologi sviktar? I detta seminarium sätter vi fokus på stormakts-, handels- och energirelationerna mellan EU, Kina och USA. Medverkande: Björn Fägersten, programchef och seniorforskare, Utrikespolitiska institutet. Björn Jerdén, programchef och forskare, Utrikespolitiska institutet. Malin Oud, chef Stockholmskontoret, Raoul Wallenberg Institute. Oscar Theblin, ordförande, Utrikespolitiska förbundet. Ylva Pettersson, programsamordnare, Utrikespolitiska institutet. Kontakt: Ylva Pettersson, Utrikespolitiska institutet, 0761263260, https://www.ui.se/evenemang/ kommande/almedalen-ett-stormaktspolitiskt-triangeldrama-eu-kina-usa/ Id: 51086

Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hemsö Fastighets AB Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Vad kännetecknar en bra skolmiljö? Enligt Boverket måste skol- och förskolegårdar erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Forskning visar också att inlärning gynnas av en god utemiljö. Kan detta tillgodoses när bebyggelsen tätnar och ytor minskas, främst i större städer? Medverkande: Pelle Thörnberg, Moderator, Pelle Thörnberg Media. Märit Jansson, Associate professor, phd, SLU Alnarp. Linda Petterson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, URBIO. Ann Sundman Brott, Utbildningsstrateg, Nacka kommun. Kristina Rosqvist, Regionchef öst, Hemsö Fastighets AB. Göran Persson, Avdelningschef, Stadsutveckling, Boverket. Kontakt: Birgitta Grafström, Hemsö Fastighets AB, 0705-550004, birgitta.grafstrom@hemso.se, http://www.hemso.se Id: 53106

173

● Revolution för hållbar konsumtion Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen, Blocket Ämne: Hållbarhet Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Karta: J12 Beskrivning: 7 av 10 vill handla från företag som begränsar klimatförändringar. 8 av 10 anser sig konsumera hållbart. Ändå lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det finns många morötter men få piskor för att bryta ohållbar konsumtion. Vad krävs egentligen för att uppnå den hållbara revolution planeten behöver? Medverkande: Erik Elvingsson Hedén, VD (moderator), Sustainable Brand Insight. Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sveriges. Linnea Aguero, hållbarhetsansvarig, Blocket. Per Grankvist, journalist och författare. Janine Alm Ericson, ekonomisk politisk talesperson, Miljöpartiet. Emil Källström, ekonomisk politisk talesperson, Centerpartiet. Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen. Kontakt: Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsforeningen, 0760-405943, https://www.naturskyddsforeningen.se/ Id: 51617

1239

● Intervju med Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet Tid: 12:00–12:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TT Nyhetsbyrån Ämne: Partiets dag Plats: Cramérgatan, H331 Karta: H11 Beskrivning: Vi utgår från dagsaktuella ämnen som rör partiet och samhället i stort. Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Sara Perers, Marknadschef, TT Nyhetsbyrån, 0739-030000, http://www.tt.se/almedalen Id: 52008

1289

● Agenda 2030 - Hur skapar vi hållbarhet från jord till bord? Tid: 12:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation, We Dont Have Time AB Ämne: Klimat/ miljö Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Karta: H5 Beskrivning: År 2022 är halvvägs i Agenda 2030 och till 2030 sedan klimatavtalet. Det är dags att gå från ord till handling. Vilka möjligheter finns för en snabb omställning av jordbruket, transportsektorn, förpackningsbranschen och för minskat matsvinn? Kan samverkan och digitala lösningar öka takten? Medverkande: David Lindgren, moderator, hållbarhetschef, Ramboll Sverige. Helena Lindemark, moderator, grundare & vd, 2022 Initiative Foundation & Hållbar Utveckling Sverige AB. Janne Lundh, uppfinnare & entreprenör, Peas on Earth. Helena Lindh, Environment Executive, Tetra Pak Nordics. Kontakt: Helena Lindemark, Grundare, Hållbar Utveckling Sverige AB, 0765-557450, https://www.hallbart.nu Id: 52547

7239

● Har vi rätt att bestämma över våra egna kroppar? Tid: 12:00–12:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: När är det rätt att staten lägger sig i vad vi gör med våra kroppar och varför? Vi pratar droger, abort, prostitution, aktiv dödshjälp, självmord, surrogatmödraskap, könskorrigering, organdonation, bärande av slöja och andra frågor där våra kroppar blir konkret politik. Medverkande: Saga Karlsson, förbundsstyrelseledamot, RFSL. Lennart Fernström, Chefredaktör, Syre, moderator. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52727

2349

● Kan man hindra företag från att gå under? Tid: 12:00–12:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankerna Ämne: Näringsliv Plats: Hamnplan, H207 Karta: H9 Beskrivning: När företag inte följer med i den tekniska utvecklingen tappar de marknad. Beror det bara på teknisk oförmåga och ovilja? Vilken roll har politiken? Medverkande: Christian Sandström, docent, Chalmers och Ratio. Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket. Lars Hjälmered, Vice ordförande Näringsutskottet, Nya Moderaterna. Håcan Nilsson, moderator, Sparbankerna. Kontakt: Catarina Bennetoft, Sparbankernas Riksförbund, 0706-554559, http://www.sparbankerna.se Id: 52989

3849

723

● Vad har Kristdemokraterna för funktionshinderspolitiska ambitioner? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Funktionsrätt Sverige, Lika Unika Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan, H239 Karta: F9 Beskrivning: Var femte väljare har en egna funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Vad har partiet för ambitioner om de bildar regering efter valet? Utfrågning av partiföreträdare med försnack innan och analys efteråt. Medverkande: Eva Hamilton, Utfrågare. Kontakt: Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige, 0704-807166, mikael.klein@funktionsratt.se, http://www.funktionsratt.se Id: 53221

61239

● Löser vi lärarbristen genom att anställa studenter? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AlmeDalarna, Högskolan Dalarna Ämne: Utbildning Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Lärarkrisen är akut och det behövs 77.000 nya lärare och förskollärare de kommande fem åren, enligt Skolverket. I ett unikt projekt i Dalarna har ett antal kommuner därför gått samman och betalar ut lön till studenter för att locka fler att bli lärare. Hur fungerar modellen? Kan den ersätta VFU? Medverkande: Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna. Maria Rönn, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet. Mikael Fältsjö, skolchef, Borlänge kommun. Malin Påhls-Hansson, ordförande, SACO studentråd. Ellinor Persson, moderator. Kontakt: Hans Pontusson, Chef Tillväxtenheten, Region Dalarna, 023-777056, http://almedalarna.se/ Id: 53284

1739

● Lärarens röst i klassrummet för alla? Tid: 12:00–12:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Comfort Audio, Phonak Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Lärarens röst i relation till ljudmiljö, lärandet och barnet. Hur använder jag rösten, tillsammans med teknik, för mina elever. Du får veta hur man kan kombinera hjälpmedel för såväl elever med hörselnedsättning som normalhörande och hur man sparar lärarens röst med teknik. Kontakt: Stefan Persson, Account Manager, Comfort Audio AB/Phonak AB, 0703253152, stefan.persson@phonak.com, http://www.phonak.com Id: 54408

12

● Att vara eller inte vara – när ska Vänsterpartiet ta plats i regeringen? Tid: 12:00–12:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens industri Ämne: Partiets dag Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Budgetsamarbete, vinster i välfärden, satsningar i sjukvården – V har haft stort inflytande under de senaste 4 åren. Är det dags för regering nu? Medverkande: Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, Vänsterpartiet. PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, Id: 55154

284

● Har Sverige råd att vänta på tåget? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västra Götalandsregionen Ämne: Infrastruktur Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Omvärlden förändras, konkurrensen om arbetskraft hårdnar. Sverige står inför flera beslut av nödvändiga investeringar. Hur får vi utbyggnad av järnväg att ta fart? Hur hittar vi andra finansieringslösningar? Hur ser staten på att förena regionala möjligheter med behoven av nödvändig infrastruktur? Medverkande: Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen (M). Karin Svensson Smith, trafikskottets ordförande, Miljöpartiet. Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad (S). Stefan Gustafsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren. Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen. Anne-Marie Pålsson, docent nationalekonomi, Lunds universitet. Kontakt: Camilla Lundén, Projektledare/kommunikatör, Västra Götalandsregionen, 0769414439, camilla.lunden@vgregion.se, http://vastsvenskaarenan.se/ Id: 52272

1234

● Hur kan vi inkludera fler i arbetslivet genom universellt utformade arbetsplatser? Tid: 12:00–12:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Funktionsrätt Sve-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4


MÅNDAG 2 juli rige, Akademikerförbundet SSR, Vasakronan, Randstad, Sveriges företagshälsor, Swedavia Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Hur kan arbetsplatser utformas så att personer med språksvårigheter, med ohälsa eller med funktionsnedsättning, lättare ska kunna få jobb? Kan vi skapa förutsättningar för att ta tillvara människors olikheter på ett sätt som gynnar arbetsplatsens verksamhetsmål? Bidra med dina erfarenheter! Medverkande: Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige. Markus Furuberg, Förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR. Cecilia Söderström, Chef HR, Vasakronan AB. Anki Elken, Public Affairs - Head of Sustainability, Randstad Sweden. Peter Munck, VD, Sveriges Företagshälsor. Tove Möller, Diversity, Equality, Inclusion and CSR, Swedavia AB. Kontakt: Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige, 0704-807166, mikael.klein@funktionsratt.se, http://www.funktionsratt.se Id: 53184

6172539

● Nollutsläpp i transportsektorn – hur når vi dit och hur kan EU bidra? Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: EU har gjort stora åtaganden för att dämpa effekterna av klimatförändringarna. Transporterna inom EU väntas dock öka och är snart den största källan till utsläpp av CO2 och andra växthusgaser. Hur ska vi åstadkomma en utsläppssnål rörlighet och – i förlängningen – nollutsläpp inom transportsektorn? Medverkande: Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Gustaf Engstrand, Policyrådgivare, Tågoperatörerna. Henrik Littorin, Tf generalsekreterare, Svenskt Flyg. Kontakt: Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige, 0709-989606, klas.jansson@ep.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 53780

172349 ● Moderaterna och LAS

Tid: 12:00–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Karta: E15 Beskrivning: LAS infördes 1974 men har inte utvecklats i takt med att arbetsmarknaden förändrats. Nu går Moderaterna till val på att förnya lagen, vilket har fått LO att se rött. Vad innebär förändringarna, är LO:s kritik befogad och vad kan tjänsteföretagen förvänta sig? Medverkande: Jörgen Huitfeldt, moderator, Kvartal. Maud Olofsson, fd partiledare, Centerpartiet. Kontakt: Charlotta Åsell, Almega, 0736-307507, charlotta.asell@almega.se, https://www.almega.se/almedalen Id: 53940

72

● Ulf Kristersson mot väggen – kan han svara på frågorna ingen annan vågar ställa? Tid: 12:00–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Annat Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Blir Ulf Kristersson Sveriges nästa statsminister? Det beror bland annat på hur bra han klarar av att vara den vuxne i rummet. Här får Ulf Kristersson leva ut och vara sig själv. Du får svar på frågorna som alla vill ställa med ingen förutom vi vågar. Medverkande: Marcus Berggren, Programledare, Sveriges Radio. Anna Björklund, Programledare, Sveriges Radio. Christopher Garplind, Programledare, Sveriges Radio. Ulf Kristersson, Partiledare, Moderaterna. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51028

23

● Samverkan för ett hållbart samhälle – från vackra ord till konkret verkstad? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Klimatrådet i Jönköpings län:, Region Jönköpings län, Myresjöhus, Jönköping Energi AB, Tosito AB, Värnamo Energi AB, Swerea SWECAST AB, Husqvarna Group AB, Skanska Sverige AB, Castellum AB, Nässjö Affärsverk AB, Lantbrukarnas Riksförbund, Träcentrum, Länsförsäkringar Jönköpings län, FC-Gruppen, Friskis&Svettis Jönköping, Jönköping University, Atteviks, IKEA Jönköping, HSB Göta, GARO AB, länets 13 kommuner, Länsstyrelsen Jönköpings län, Ing 2 och Eksjö garnison, Cybercom Group Ämne: Hållbarhet Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Samverkan krävs för att nå ett hållbart samhälle. Sällan hörs motsatsen. Men vilka resultat åstadkommer samverkan, för vem och vilken samhällsnytta skapas? Medverkande: Helena Jonsson, landshövding, ordförande Klimatrådet, Länsstyrelsen Jönköpings län. Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län. Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum. Stina Granberg Lindor, avdelingschef, Nässjö kommun. Carin Magg, utvecklingsansvarig, TUC Sweden AB. John Wibrand, innovationsledare, Cybercom Group. Fridolf Eskilsson, vd och koncernchef, Jönköping Energi. Agneta Marell, rektor, Jönköping University. Otto Hedenmo, moderator, Länsstyrelsen i Jönkööings län. Kontakt: Andreas Olsson, Energi- och klimatstrateg, adminstration Klimatrådet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 0102-236474, andreas.olsson@lansstyrelsen.se, https://klimatradet.se/ Id: 51669

1729

● Hur mycket alkoholrelaterat våld tål ett samhälle? Tid: 12:00–12:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Soberian Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Hur mycket alkoholrelaterat våld tål ett samhälle? Genomgång av effekterna av en hög alkoholkonsumtion. Alkohol bidrar till mycket av våldet i samhället: gatuvåld,partnervåld och

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

61

våld mot barn. Medverkande: Sven Andreasson, Professor, överläkare, Alkoholpolitiskt forum. Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, BRIS. Annika Sundström, Moderator. Kontakt: Kjell-Ove Oscarsson, Alkoholpolitiskt Forum, 070-5946844, kjell-ove@iogt.se, http://soberian.se Id: 53773

1723

● AI i vården – naiv utopi eller självklar framtid? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Siemens Healthineers, MedTech Magazine Ämne: Vård och omsorg Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Utvecklingen med artificiell intelligens och maskininlärning kommer att förändra sjukvården markant. Förändringen vi står inför kan liknas med industrialiseringen på 1800-talet. Skillnaden är att detta går snabbare. Hur ska våra hjärnor hinna med? Var i vården behövs AI mest? Medverkande: Jenni Norborg, chef, regeringens lifescience-kontor. Daniel Forslund, (L) innovationslandtingsråd, Stockholms Läns landsting. Emma Spak, ansv Nära värd, Sveriges kommuner och landsting. Oskar Strand, digital services manager, Siemens Healthineers. Sebastian Hermelin, medgrundare, Waroncancer. Petrus Laestadius, vice vd och moderator, Swedish Medtech. Kontakt: Sara Norborg, chef marknadskommunikation, Siemens Healthineers, 070 6025878, sara.norborg@siemens-healthineers.com, http://medtechmagazine.se Id: 53482

7249

● ID-kapning – hur går det till och varför drabbas äldre allt oftare? Tid: 12:00–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: mySafety Försäkringar Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Wallers terrass, Wallersplats 2 Karta: N14 Beskrivning: Var tredje minut ID-kapas någon i Sverige. Det gör ID-kapningar till Sveriges vanligaste brott i dagsläget. Problemet fortsätter att växa med skenande samhällskostnader som en följd. Vi visar hur en ID-kapning går till, vilka följder den kan få och vem som kan drabbas. Medverkande: PA Prabert, Kommunikationschef, mySafety Försäkringar. Jan Olsson, Förundersökningsledare, Nationellt Bedrägericenter. Peter Sikström, Generalsekreterare, SPF Seniorerna. Kontakt: Mårten Brink, Mindmakers PR, 0763-104341, http://www.mysafety.se Id: 53528

3

● Agenda 2030 – bra för sparandet och pensionen? Tid: 12:00–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sida Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: I år sätter FN fokus på investeringarnas roll för att nå Agenda 2030. Svenska institutionella investerare och pensionsfonder börjar nu engagera sig för målen. Vilken är pensionsfondernas roll? Kan investeringar i linje med de 17 målen ge god avkastning? Hur säkras konsumenternas intressen? Medverkande: Carl Cederschiöld, vd, Handelsbanken fonder. Richard Gröttheim, vd, AP7. Staffan Hansén, vd, SPP. Jens Henriksson, vd, Folksam. Peter Elam Håkansson, ordf, East Capital. Liza Jonson, vd, Swedbank Robur. Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef, AMF. Carin Jämtin, gd, Sida. Lotta Engzell-Larsson, ledarskribent, Dagens industri. Karin Svensson, moderator, Sida. Kontakt: Karin Svensson, Sida, 070-6090011, http://www.sida.se Id: 53411

124

● God och nära vård - hur skapar vi den tillsammans? Tid: 12:10–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), Region Gotland Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: En förflyttning ska ske från dagens sjukhustunga system till en förstärkt första linjens hälso- och sjukvård. Primärvården ska bli den tydliga basen i hälso- och sjukvården, grunden är en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov. Medverkande: Anna Nergårdh, Regeringens utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård. Anette Nilsson, Utvecklingsstrateg och projektledare, Region Jönköping/SKL. Meit Fohlin, Regionstyrelsens ordförande, Region Gotland. Kontakt: Emma Norrby, Förvaltningscontroller, Region Gotland, 0704-477245, emma.norrby@gotland.se, http://www.sou.gov.se/godochnaravard/ Id: 55234

1723

● Hatets pyramid Kan fördomar leda till diskriminering, kränkning, våld mot egendom, folk - folkmord? Tid: 12:15–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: initiativ Samutveckling!, Initiatives of Change Ämne: Demokrati Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: Det kan börja med fördomsfull attityd och handling. Att acceptera stereotyper och sårande skämt för att sedan själv börja förlöjliga andra och utesluta folk socialt. Steget är därefter inte långt till att omedvetet börja diskriminera, kränka och skada andra människor. Hur undviker vi hatets pyramid? Medverkande: Rishabh Khanna, samhällsbyggare, Initiatives of Change. Per Hörberg, beteendevetare, initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per Hörberg, Projektledare, Initiativ Samutveckling, 0704-888430, per.hrberg@samutveckling.se, http://se.iofc.se Id: 50197

239


MÅNDAG 2 juli

62

● Vilka kompetenser kommer efterfrågas på framtidens arbetsmarknad? Tid: 12:15–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: Vilka kompetenser efterfrågas på framtidens arbetsmarknad? Hur kan universitetsutbildningarna förändras för att utbilda studenter i dessa? Medverkande: Erik Haglöf, VD, Bohmans Nätverk. Roine Viklund, Humtank. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50312

Ämne: Byggande Plats: Hamnplan, H210 Karta: G9 Beskrivning: Men runt om i världen höjs nu röster som varnar för konsekvenserna när uthyrningen professionaliseras. Allt fler lägenheter hyrs ut permanent via korttidskontrakt och forskningen talar om en hotellifiering av befintligt bostadsbestånd. Vad får det för konekvenser? Medverkande: Martin Hofverberg, Chefsekonom, Hyresgästföreningen. Kontakt: Stefan Runfeldt, Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen, 0722-348449, http://www.hyresgastforeningen.se Id: 54076

2

9

Tid: 12:15–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska, En del av Öresundshuset Ämne: Byggande Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Vi spenderar ungefär 90% av vår tid inomhus. Byggnaders utformning har därför en stor påverkan på hur vi människor mår. Att få medarbetare att må bra är en kritisk fråga i dagens arbetsliv – kan utformningen av kontoret ge bättre hälsa? Och hur hänger detta ihop med FNs globala mål? Medverkande: Sofia Ekerlund, Marknadsansvarig, hälsa/WELL, Skanska. Trine Grönlund, VD, SLOW-aktivist & INNERGI-spridare, INNERGI LABBET AB. Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg, Länsförsäkringar. Kontakt: Emilie Schelin, Skanska AB, 072-378 30 84, emilie.schelin@skanska.se, http://skanska.se Id: 50732

Tid: 12:15–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aftonbladet Ämne: Barn/ungdom Plats: Cramérgatan, H332 Karta: H12 Beskrivning: Det politiska landskapet är i ständig förändring och antalet röstberättigade i det stundande valet är nästan 100 000 fler än valet 2014. Hur jobbar partierna för att ta locka in dessa personer. Och varför lyckas till exempel Centerpartiet bättre hos unga än Socialdemokraterna? Medverkande: Matilda Wennerholm, Programledare, Aftonbladet. Karin Nelsson, Senior partner, Inizio. Philip Botström, Ordförande, SSU. Magnus Ek, Ordförande, CUF. Kontakt: Niklas Ornerud, Aftonbladet, 0706-762499, http://www.aftonbladet.se Id: 52790

● Så skapar vi kontor för välbefinnande

1724

● Hur säkrar vi framtiden för svenska start ups? Tid: 12:15–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, SUP46, YEOS Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Alla pratar om start ups och flera svenska start up-bolag har skapat stora framgångar, jobb och tillväxt både i Sverige och utomlands. Men vad begränsar svenska start ups i dag och hur ser förutsättningarna ut framåt? Medverkande: Daniel Sonesson, vd, SUP46. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707-457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 51971

1239

● Norra Sverige – i nationens intresse? Tid: 12:15–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Vad kan Sverige lära av den innovationskraft som kommer från norra Sverige? Hur kan vi skapa ytterligare tillväxt i landets norra delar? Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-1579 97, http://www.businessarena.nu/ Id: 54297

29

● Klarar primärvården att ta emot nya patientgrupper – hur ska kompetensen garanteras? Tid: 12:15–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk Ämne: Vård och omsorg Plats: Södra kyrkogatan 11 Karta: L19 Beskrivning: Primärvårdens ansvar för patienter med kroniska sjukdomar kommer att öka, enligt den pågående utredningen om god och nära vård. Men är vårdcentralerna kapabla att ta över de nya patientgrupperna, till exempel multisjuka patienter med typ 2-diabetes? Har man den kompetens som krävs? Medverkande: David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk förening för diabetologi. Tobias Nilsson, chefsstrateg, omställningen av sjukvården, VGR. Jonas Andersson, regionråd, ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen (L), VGR. Anna-Lena Hogerud, regionråd, ordf hälso- och sjukvårdsnämnden (S), Region Skåne. Hanna Åsberg, läkare, ordf, Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). Mats Eriksson, professor, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge. Sophia Brodin, enhetschef, TLV. Göran Hägglund, moderator. Kontakt: Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705-568200, mub@novonordisk.com, http://www.novonordisk.se Id: 54745

9

● Trendsnack om digitaliseringen – hur påverkas vi i framtiden? Tid: 12:15–12:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Digidalen Ämne: Digitalisering Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Hur påverkar digitaliseringen vårt sätt att leva och samhällets funktioner – när, var och hur ser de att förändringarna kommer att bli som störst? Medverkande: Anders Tollmar, moderator, Digidalen. Kontakt: Miranda Forsgren, Nowa Kommunikation, 0701-474431, https://www.digidalen.se/ Id: 54866

12849

● Vad brinner förstagångsväljarna för? Om transpersoner och miljön Tid: 12:15–12:35 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Utbildningsradion Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Kan politikerna svara på frågorna? Är miljövänligt bara för feta plånböcker? Hur ser det ut för transpersoners otrygghet och rättigheter? Kontakt: Karoline Malitzki, Kommunikatör/Projektledare, Utbildningsradion, 0708-399492, http://www.ur.se Id: 53025

6172389

● Korttidsuthyrningens konsekvenser för bostadsbristen och hyresnivåerna Tid: 12:15–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Det lockar unga väljare, och så gör man för att få dem att rösta

249

● Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Ulf Kristersson tal? Tid: 12:15–12:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB Ämne: Media/journalistik Plats: Sjumastaren, restaurang, Skeppsbron 1 Karta: H3 Beskrivning: Vi analyserar Ulf Kristerssons Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning. Medverkande: Fredrik Söderquist, retoriklärare, Södertörns högskola. Wilhelm Hansson, retoriklärare, Södertörns högskola. Janne Nilsson, projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen. Kontakt: Fredrik Söderquist, Södertörns högskola, 0722-002720, fredrik.soderquist@sh.se, http://www.sh.se/almedalen Id: 54193

172389

● Så klimatmaxar vi med vinden i ryggen Tid: 12:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Vindenergi Ämne: Energi Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Ett reformerat ETS-system innebär att svensk vindkraft kan minska utsläppen i Europa. Transportsektorn och basindustrin skriker efter klimatsmart el. Vilken roll kan svensk vindkraft spela i ett förnybart EU? När står vindkraften på egna ben? Hur ser färdplanen ut mot 100 procent förnybart? Medverkande: Mattias Goldmann, moderator och vd, Fores. Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi. Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa. Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet. Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet. Urban Wästljung, senior adviser public and sustainability affairs, Scania. Kontakt: Ylva Tengblad, Svensk Vindenergi, 0730-251084, ylva.tengblad@svenskvindenergi.org, http://www.svenskvindenergi.org Id: 52987

17239

● Globalization in retreat? Europe facing Brexit, trade wars and decelerating growth Tid: 12:20–12:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri Ämne: EU Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Seminar on macroeconomic trends of increasing globalization, tighter border control and risk for trade wars. What are the threats and opportunities and how shall European leaders best meet them. Medverkande: Catherine L Mann, global chief economist and former chief economist, Citi, OECD. Frida Wallnor, ledarskribent, Dagens industri. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 52648

24

● Lärarens röst i klassrummet för alla? Tid: 12:20–12:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Comfort Audio, Phonak Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Lärarens röst i relation till ljudmiljö, lärandet och barnet. Hur använder jag rösten, tillsammans med teknik, för mina elever. Du får veta hur man kan kombinera hjälpmedel för såväl elever med hörselnedsättning som normalhörande och hur man sparar lärarens röst med teknik. Kontakt: Stefan Persson, Account Manager, Comfort Audio AB/Phonak AB, 0703253152, stefan.persson@phonak.com, http://www.phonak.com Id: 54409

12

● Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg? Tid: 12:30–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Blodcancerförbundet Ämne: Vård och omsorg Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Karta: G17 Beskrivning: Alltmedan blod- och blodcancersjuka i andra europeiska länder genomgår framgångsrika behandlingar med nya läkemedel, riskerar patienter i Sverige att dö i förtid. Anledningen är att dessa behandlingar, godkända av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), inte rekommenderas av svenska


MÅNDAG 2 juli myndigheter. Medverkande: Lise-lott Eriksson, Ordförande, Blodcancerförbundet. Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdspolitisk frontperson, Kristdemokraterna. Lena Asplund, Riksdagsledamot, Moderaterna. Dag Larsson, Ordförande, (S), Sjukvårdsdelegationen (SKL). Christer Jonsson, Ledamot, (C), Sjukvårdsdelegationen (SKL). Jonathan Lind-Martinsson, Enhetschef, TLV. Lars Sandman, Ledamot, NTrådet. Hareth Nahi, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Hans Hägglund, Ordförande, Svensk Förening för Hematologi. Magdalena Bengtsson Levin, Public Affairs Manager, Janssen. Kontakt: Christian Pedersen, Verksamhetschef, Blodcancerförbundet, 0702-738972, christian@blodcancerforbundet.se, http://www.blodcancerforbundet.se/inga_fler_utredningar Id: 49852

729

● De 4 europeiska stormakterna och utmaningarna de möter under de närmsta åren Tid: 12:30–12:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Säkerhet, terrorism, klimat, ekonomi och migration - hur antar de 4 stormakterna utmaningarna som Europa möter under de närmsta åren? Medverkande: Hans-Jürgen Heimsoeth, ambassadör, Tysklands ambassad. David Cvach, ambassadör, Frankrikes ambassad. David Cairns, ambassadör, Storbritanniens ambassad. Tatarintesev Viktor Ivanovitj, ambassadör, Rysslands ambassad. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 072-5502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 50601

24

● Är det svenska samhället redo för ett cyberkrig? Tid: 12:30–12:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: När har Sverige en bra militär försvarsförmåga? Vad betyder satsningen på Gotland? Och varför är Nato uteslutet? Medverkande: Peter Hultqvist, försvarsminister, Regeringen (S). Anna Sönne, redaktionschef, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50772

123849

● Myter om integration – vad är sant och inte? Tid: 12:30–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordregio, Nordens välfärdcenter, Norden föreningen - SE, Nordiska rådet Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: ”Sverige har misslyckats med integrationen av flyktingar.” ”Nyanlända familjer vill inte anpassa sig efter nordiska värderingar.” Det här är åsikter som möter oss alla i vardagen. Vi tittar närmare på fakta och statistik för att få svar på fyra liknande myter. Hur ligger det till egentligen? Medverkande: Patrick Joyce, utredare, Ratio. Ann Ekengren, HR-chef, Nordic Choice Hotels. Kristin Marklund, projektledare, Nordens välfärdscenter. Martin Kohlberg, vice president, Nordiska rådet. Matts Lindqvist, moderator, Nordiska ministerrådet. Özlem Cekic, dansk debattör och fd politiker. Ahmad Rahimi, ensamkommande och människorättsaktivist. Homa Khosrawi, integrationsstödjare, Upplands-Bro kommun. Kontakt: Annika Nummelin, Kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, 0723-709087, nif@nordicwelfare.org, http://www.nordenifokus.se Id: 50965

729

● Att skapa för att tycka Tid: 12:30–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Kultur Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Dagens demokrati är ojämlik. Partierna tappar medlemmar och i förorter och bruksorter röstar ibland färre än hälften av invånarna i de allmänna valen. Hur kan kultur skapa engagemang och framtidstro? Vilka kulturella verktyg kan vi använda för att öka engagemanget? Medverkande: Robert Nyberg, satirtecknare. Sarah Ameziane, skådespelare. Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kultur, ABF. Kontakt: Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kultur, ABF, 08-613 50 00, http://abf.se Id: 51143

239

● Vård i världsklass för alla – hur uppnår vi det? Tid: 12:30–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vårdförbundet Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Hälso- och sjukvården – en av de viktigaste frågorna för väljarna i valet i höst. Men vården står inför stora utmaningar och vi nås av rapporterar om brist på vårdplatser, brist på sjuksköterskor och pressade arbetsscheman. Vilka är lösningarna? och hur ser partiernas framtidsvisioner för vården ut? Medverkande: Anders Henriksson, ordförande, 1:e vice ordförande, Landstingsstyrelsens i Kalmar landsting, SKL (S). Charlotta Hellström, avdelningschef, onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus. Lisa Karin Bergström, patientförbundet Ung Cancer. Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson, ledamot, Riksdagens socialutskott (M). Kristina Nilsson, ledamot, Riksdagens socialutskott (S). Viviana Lundberg, ordförande, Vårdförbundet Student. Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. Kontakt: Anna Karin Ulander, Vårdförbundet, 0700-886781, http://www.vardforbundet.se Id: 52543

17239

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

63

● Framtidens bostadsområde – en vision Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Toolgate AB Ämne: Byggande Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Framtidens stadsbildningar står inför ett flertal utmaningar, vilka bör tas hänsyn till i byggnationen redan idag. Hur vill vi bo, arbeta och resa i framtiden? Vilka utmaningar ser unga vuxna i bildandet av framtidens städer och i vilken stad vill de skapa familj år 2040? Medverkande: Clara Engman, civilingenjörsstudent system i teknik och samhälle, Uppsala universitet. Charles Gårdeman, arkitektstudent, KTH. Jakob Andersson, civilingenjörsstudent teknisk fysik, Uppsala universitet. Tomas Rudin, grundare, Toolgate AB. Kontakt: Clara Engman, Toolgate AB, 0705-186509, clara.engman@gmail.com, http://www.toolgate.se Id: 52738

7239

● Frigörelse, inte förvaring! Kvinna, inte klient! Barn, inte bihang! Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Unizon Ämne: Vård och omsorg Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Hade #metoo blivit lika starkt i Sverige om det var vinstdrivande företag och inte kvinnojourerna som ansvarade för stöd och skydd till kvinnor och barn som utsatts för mäns våld? Medverkande: Veronica Palm, ordförande, Alla kvinnors hus. Mathias Sylvan, jurist och expert på offentlig upphandlning. Sofia Jarl, förbundsordförande, Centerkvinnorna. Ulla Andersson, riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson, Vänsterpartiet. Olga Persson, generalsekreterare, Unizon. Kontakt: Nina Ljungberg, Unizon, 0739-243492, http://www.unizon.se Id: 52972

61724

● Staten och kapitalet – fossilfritt Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vattenfall Ämne: Energi Plats: Mellangatan 9 Karta: K11 Beskrivning: Om Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 måste den elintensiva industrin ställa om hela sin produktionskedja. Vilka ekonomiska utmaningar finns och hur kan de övervinnas? Hur kan kundernas efterfrågan på hållbar konsumtion omsättas i finansiering av investeringar? Och hur kan staten bidra? Medverkande: Christopher Eckerberg, Chef strategiska projekt, moderator, Vattenfall. Andreas Regnell, Strategidirektör, Vattenfall. Per Bolund, Finansmarknadsminister, Regeringen (MP). Erik Ljungberg, Kommunikationsdirektör, Scania. Maria Malmer Stenergard, Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, Riksdagsledamot (M). Katya Nolvall, Gröna- och Hållbarhetsobligationer, Swedbank. Martin Pei, Teknisk direktör, SSAB. Johanna Sandahl, Ordförande, Naturskyddsföreningen. Alexander Schenk, Chef Stockholm, Europeiska investeringsbanken. Johan Sidenmark, VD, AMF. Kontakt: Cecilia Tärnström, Vattenfall, 0705-395911, cecilia.tarnstrom@vattenfall.com, https://vattenfall.se/almedalen Id: 53109

172349

● Trängsel på spåret – hur får vi infrastrukturen att räcka till allt vi vill? Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SJ Ämne: Infrastruktur Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Kommer infrastrukturen att räcka till kommande generationer? Nationellt och regionalt? Vilken roll kommer tåget att spela för resandet utanför Sveriges gränser? Medverkande: Crister Fritzon, VD, SJ. Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket. Helena Leufstadius, VD, Svensk Kollektivtrafik. Ann-Marie Nilsson, Kommunalråd, Jönköpings kommun. Lars Stjernkvist, Kommunalråd, Norrköpings kommun. Karin Svensson-Smith, Ordförande, Trafikutskottet. Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting. Kontakt: Jonas Nilsson, Head Public Affairs, SJ, 0707-515657, jonas.nilsson@sj.se, Id: 54421

729

● Fyra scenarier för självkörande bilar 2030 Tid: 12:30–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Volkswagen Group Sverige Ämne: Jämställdhet Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Självkörande bilar utvecklas snabbt. Fullständigt autonoma bilar kommer troligen finnas på våra vägar redan i början av 2020-talet. Sverige är aktivt och regeringen har redan utrett frågan om autonoma fordon. Hur ser utvecklingen ut när det gäller tekniken och reglerna? Medverkande: Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen. Anna Pernestå Brenden, forskare, ITRL och VTI. Petter Djerf, HERE Technologies. Claes Jerveland, vd, Volkswagen Group Sverige. Helena Stålnert, moderator. Kontakt: Marcus Thomasfolk, Kommunikationschef, Volkswagen Group Sverige, 0703-589657, http://www.vwgroup.se Id: 54940

239


MÅNDAG 2 juli

64

● Länge leve staden Tid: 12:30–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skandia Fastigheter Ämne: Byggande Plats: Tage Cervins gata 3C Karta: I14 Beskrivning: Hur ser den attraktiva staden ut idag och i framtiden, ur olika verksamheters perspektiv? Vilka är byggstenarna som ska vara på plats när arbetsplats, hotell, butik eller bostad ska etablera sig? Och hur påverkar digitaliseringen städerna på längre sikt, 30 år framåt i tiden? Medverkande: Kristina Alvendal, Stadsbyggnadsexpert. Rahel Belachew, Grundare, VD, Belachew Arkitekter. Petter Stordalen, Investerare, hotellmagnat, fastighetsutvecklare, miljöaktivist, Nordic Choice Hotels. Anders Kupsu, VD, Skandia Fastigheter. Fredrik Heintz, Docent Linköpings universitet samt ordförande, Svenska AI-sällskapet. Kontakt: Katarina Noré, Skandia Fastigheter, 0739-447204, http://www.skandiafastigheter.se Id: 54961

123

● Vi och dom – varför ska man anmäla hatbrott? Tid: 12:30–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polisen Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H205 Karta: H9 Beskrivning: Varje år utsätts tusentals personer för hatbrott, det vill säga brott kopplat till hudfärg, etniskt ursprung, sexuell läggning, trosbekännelse eller liknande. Men mörkertalet tros vara stort. Varför anmäler inte fler? Och vad gör polisen för att utreda och förebygga hatbrott? Medverkande: Anders Hall, utvecklingschef, Polismyndigheten. Sandra Ehne, förbundsordförande, RFSL. Kontakt: Petter Liljeblad, Kommunikationsstrateg, Polismyndigheten, 010-5639082, http://www.polisen.se Id: 53866

2

● Reklamundvikande och nödvändigheten av bättre kommunikation Tid: 12:30–13:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: IAB Sverige Ämne: Digitalisering Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: Hur når vi konsumenter som är reklamtrötta och hur måste vi anpassa vår kommunikation? Medverkande: Alexandra Callius, Oberoende. Peter Callius, Kantar Sifo. Kontakt: Madeleine Nilsson, Tf. chefredaktör, Dagens Media, 0735-814173, http://iabsverige.se Id: 53791

289

● Koll på underhåll – hur rustar vi skolan för en god innemiljö? Tid: 12:30–13:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Astma- och Allergiförbundet Ämne: Barn/ungdom Plats: Skeppsbron, H124 Karta: H8 Beskrivning: Brister i skolmiljöer är vanliga och regelbundet underhåll av skollokaler prioriteras inte alltid. Forskning visar på samband mellan otillräcklig ventilation, sjukfrånvaro, prestation och astma. Medverkande: Robert Fahlgren, 2:e vice ordf, Lärarförbundet. Lina Hultqvist, ordf, Sveriges Elevkårer. Michael Modin, enhetschef, Teknikförvaltningen, Region Gotland. Britta Permats, VD, Svensk Ventilation. Maritha Sedvallson, ordf, Astma- och Allergiförbundet. Theres Systimetsä, moderator, Astma- och Allergiförbundet. Kontakt: Marie-Louise Luther, Ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, 070-0209498, marie-louise.luther@ astmaoallergiforbundet.se, http://www.astmaoallergiforbundet.se Id: 51649

123

● Hållbara transportlösningar för industrin i norr Tid: 12:30–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Pajala kommun, Region Norrbotten Ämne: Infrastruktur Plats: Cramérgatan 8, trädgården Karta: H11 Beskrivning: Hur vi kan stärka vår basindustri i norr med hållbara och klimatsmarta transportlösningar? Kan man räkna hem infrastruktursatsningar i områden som inte är tättbefolkade? Vad skulle en järnvägskorridor från Ishavet genom malmfälten och vidare österut ge för effekter för regionen och Sverige? Medverkande: Anna K Kostet, kommunalråd, Pajala kommun. Glenn Berggård, regionråd, Region Norrbotten. Åsa Allan, platschef, Kaunis Iron. Per Ahl, vd, Svemin. Kontakt: Erik Mella, Näringslivsstrateg, Pajala kommun, 0978-12107, http://www.pajala.se Id: 54129

249

● Kan vi lita på Säpo? Tid: 12:30–13:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: TT Nyhetsbyrån Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Cramérgatan, H331 Karta: H11 Beskrivning: Säpo tar emot hundratals underrättelser om terrorism varje dag. Men några faller under radarn som Rakhmat Akilov. Medverkande: Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säpo (Säkerhetspolisen). Kontakt: Sara Perers, Marknadschef, TT Nyhetsbyrån, 0739-030000, http://www.tt.se/almedalen Id: 52950

1289

● När trotjänare blir giggare – hur påverkar det arbetsplatsen? Tid: 12:35–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Arbetsmarknaden genomgår en stor förändring. Fasta anställningar ersätts av kortare uppdrag, så kallade gig. Vilka krav ställer det på arbetsgivarna, hur anpassar sig företagen och hur påverkar det företagskulturen? Medverkande: Tommie Cau, strateg inom kommunikation och HR, konsult och medgrundare, State of Mind at Work. Pia Carlgren, näringslivsdirektör, Linköpings kommun. Lena Miranda, vd, Science Park

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Mjärdevi. Peter Grönberg, Senior Vice President Culture and Leadership, Volvo. Anders Härnbro (S), regionråd, Region Östergötland. Moderator: Karin Adelsköld. Kontakt: Sandra Gilen, East Sweden-Region Östergötland, 0725-000667, sandra@ identx.se, https://almedalen.eastsweden.se Id: 53125

724

● Lärarens röst i klassrummet för alla? Tid: 12:40–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Comfort Audio, Phonak Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Lärarens röst i relation till ljudmiljö, lärandet och barnet. Hur använder jag rösten, tillsammans med teknik, för mina elever. Du får veta hur man kan kombinera hjälpmedel för såväl elever med hörselnedsättning som normalhörande och hur man sparar lärarens röst med teknik. Kontakt: Stefan Persson, Account Manager, Comfort Audio AB/Phonak AB, 0703253152, stefan.persson@phonak.com, http://www.phonak.com Id: 54410

12

● Barnrättighetsbaserat arbetssätt i kommunen Tid: 12:40–13:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Då barnkonventionen förväntas bli svensk lag ökar ansvaret för att efterleva konventionen på kommunal nivå. Att införliva barnkonventionen i samhället handlar om politisk vilja, nytänkande och förändring. Ansvaret ligger ytterst hos de lokala politikerna och tjänstemän. Medverkande: Fanny Davidsson, moderator, Barnombudsmannen. Katharina Luhr, miljöborgarråd, Stockholms stad. Marie Lundin Karphammar, administrativ chef, Simrishamns kommun. Camilla Larsson, demokratisamordnare, Örnsköldsvik. Kontakt: Annika Falk, Projektledare Barnrättstorget, Barnombudsmannen, 0704-378769, https://www.barnombudsmannen.se/ Id: 53987

61723

● Kan världens mest sekulariserade land bli mångreligiöst? Tid: 12:45–13:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Integration/mångfald Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: Med utgångspunkt i religionshistorisk forskning tittar vi närmare på relationen mellan integration, mångkultur och sekularisering i dagens Sverige. Vad är det som möts när migranter från mellanöstern ställs inför svensk majoritetskultur? Vilka missförstånd kan uppstå i mötet? Medverkande: Marie Öhman, Humtank. David Thurfjell, Humtank. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50314

2

● För- och nackdelar med att mäta felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Tid: 12:45–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen Ämne: Ekonomi Plats: Korsgatan 4 Karta: I7 Beskrivning: I debatten rapporteras det om missbruk av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Många åtgärder har vidtagits för att stävja läckaget. Samtidigt är kunskapen om hur stora felen är och hur de utvecklas begränsad. Varför har det inte gjorts systematiska mätningar av felen? Medverkande: Margit Silberstein, moderator. Johan Forssell, riksdagsledamot, vice ordf. socialförsäkringsutskottet, (M). Mikael Goossen, doktorand, Välfärdsopinion 2017 Umeå universitet. Mathias Tegnér, riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet (S). Bessam Saleh, utredningssekreterare, Delegationen för korrekta utbetalningar. Kontakt: Ingela Bäckström, Kommunikatör, Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, 0722-291718, ingela.backstrom@ regeringskansliet.se, http://www.korrektautbetalningar.se Id: 50555

172

● Fackligt arbete utan anställning eller kollektivavtal – hur gör vi det möjligt? Tid: 12:45–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Journalistförbundet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Rätten att bedriva fackligt arbete lokalt är skyddad i lag. Men inte för alla. Allt fler jobbar i dag utan kollektivavtal och utan anställning som uppdragstagare. Då gäller inte lagen. Hur kan vi skapa system som möjliggör fackligt arbete på lokal nivå även för dessa grupper? Medverkande: Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet. Stephen Schad, VD, Frilans Finans. Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO. Jonna Knibestöl, Marknadschef Norden, Testbirds. Henrik Simonsen, Frilansjournalist, styrelsledamot, Journalistförbundet Frilans Riks. Kontakt: Jacob Lapidus, Kommunikationschef, Journalistförbundet, 0761-643959, http://www.sjf.se Id: 53358

17239

● Eftersnack: Har vi rätt att bestämma över våra egna kroppar? Tid: 12:55–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: När är det rätt att staten lägger sig i vad vi gör med våra kroppar och varför? Vi pratar droger, abort, prostitution, aktiv dödshjälp, självmord, surrogatmödraskap, könskorrigering, organdonation, bärande av slöja och andra frågor där våra kroppar blir konkret politik. Vad tycker du som publik? Medverkande: Alexandra Olsson,


MÅNDAG 2 juli samtalsledare, Syregården. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52729

239

● Fred eller konflikt? Finns det lösningar? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Rotaryservice, Uppsala Universitet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Det finns och har alltid funnits oroshärdar runt om i världen och frågan är går det, och i så fall hur, att lösa dem? Medverkande: Ann-Britt Åsebol, moderator, Falun-Kopparvågen Rotaryklubb. Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M), Europaparlamentet. Anders Brännström, generalmajor. Paulina Velasquez Cruz, forskare, Rotary Peace Center vid Uppsala Universitet. Erik Melander, professor, Rotary Peace Center vid Uppsala Universitet. Kontakt: Gun-Marie Östedt-Axelsson, PR-ansvarig, Rotary Distrikt 2370, 070-2842816, http://www.rotary.se/2370 Id: 49914

7

● Vilka vägar finns för att möta framtida behov av livslångt lärande? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FEI- Företagsekonomiska Institutet, Högskolan Väst Ämne: Utbildning Plats: Tunnbindaregatan 7 Karta: P12 Beskrivning: Är dagens utbildningar anpassade för framtidens krav på livslångt lärande? Hur ser vi till att utbildningarna som erbjuds har en arbetsmarknadsanknytning? Hur nyttjar vi tekniken och ökar tillgängligheten? Medverkande: Jan Theliander, Prorektor, Högskolan Väst. Johan Winsborn, Kvalitets- och auktorisationschef, Almega Utbildningsföretagen. Jannie Jeppesen, VD, Swedish EdTech Industry. Peter Hellberg, Vice ordförande, Unionen. Mattias Lundberg, Moderator. Kontakt: Sara Hadgu, Greatness PR, 0764-268154, https://www.fei.se/om-fei/fei-almedalen/ Id: 50108

2

● Hälso- och sjukvårdens omöjliga uppdrag – varför då så blygsamma investeringar i prevention? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Vård och omsorg Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Som en naturlag behöver sjukvården alltid mer resurser. Miljardsatsningar uppslukas snabbt. Kan investeringar i fler friska år för fler vara en lösning? Medverkande: Peter Alestig, Reporter, SvD. Maria Rimpi, Moderator / Redaktionschef, SvD. Peter Friberg, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Johan Folkunger, vd, Philips. Jan-Olof Jacke, vd, Astra Zeneca. Lars Schenatz, vd, Tamro. Jenni Nordborg, avdelningschef, Regeringens life science-kontor. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50164

123

● Hur säkrar vi Sveriges välfärd och långsiktiga konkurrenskraft? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Deloitte, Affärsvärlden Ämne: Ekonomi Plats: Strandgatan 22 Karta: I16 Beskrivning: Osäkerheten kring den globala politiska situationen innebär påfrestningar och utmaningar för världsekonomin. Är det svenska samhället rustat för att möta förändringarna? Hur har vår konkurrenskraft utvecklats över en längre tidsperiod? Medverkande: Thomas Andersson, professor, IUET (partnerinstitut till World Economic Forum). Maria Borelius, journalist/entreprenör. Annika Winsth, chefekonom, Nordea. Dr. Catherine L. Mann, Global Chief Economist for Citi and former Chief Economist, OECD. Moderator: Erik Wallin, chefredaktör, Affärsvärlden. Kontakt: Daniel Gadd, Projektledare, Deloitte, +46 76 827 61 50, http://www.deloitte.se/almedalen Id: 50519

19

● Omtumlande år för svensk media – så möter media utmaningarna Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV4 Ämne: Media/ journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: metoo, Cambridge Analytica och ett stundande val. Det har varit ett turbulent år för mediehusen som både bevakat och varit föremål för granskning kopplat till årets stora nyhetshändelser. Hur möter vi utmaningarna med bibehållet förtroende? Medverkande: Casten Almqvist, VD, TV4 och Bonnier Broadcasting. Lotta Edling, Chefredaktör, Dagens Industri. Peter Wolodarski, Chefredaktör, Dagens Nyheter. Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen. Kontakt: Anna Henjer, TV4, 0709-83 12 93, http://www.tv4.se Id: 50654

124

● Är vinstdebatten död nu? Eller kommer den att leva för evigt? Tid: 13:00–13:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Kommer privata bolag att ta över allt mer av äldreomsorgen? Även i glesbygd? Och är det inte naturligt att ifrågasätta vinster i välfärden? Medverkande: Fredrik Gren, vd, Ambea. Sanna Rayman, debattchef, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50773

123849

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

65

● Vart går svensk industri? Tid: 13:00–13:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Industrirådet Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Handelspolitiken förändras, samtidigt som AI och robotar blir en del av produktionen. Vilken väg tar svensk industri, och vad behövs för att industriföretag ska fortsätta växa i Sverige? Kontakt: Elin Östblom, Kommunikatör, Teknikföretagen, 08-7820863, http://industrintarmatchen.se Id: 50817

129

● Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen? Tid: 13:00–13:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EY Ämne: Infrastruktur Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Teknikutvecklingen tycks gå allt snabbare. Inom många områden är lösningar som nyss beskrevs som framtidsvisioner redan här – inte minst inom transportsektorn. Självkörande bilar och elektrifiering av transporter är verklighet i dag. Vad innebär det för samhällets infrastruktur? Medverkande: Björn Hasselgren, Forskare transportinfrastruktur, KTH. Jan Kilström, VD, Green Cargo. Robert Falck, VD och grundare, Einride. Anders Bylund, Chef eMobility Nordic, Siemens. Teres Lindberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Linda Andersson, Partner, EY. Kristin Skjutar, Manager, EY. Kontakt: Anja Nederlund, EY, +4525293431, http://ey.com/almedalen Id: 50987

72

● Hur fixar vi matchfixningen? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Spel Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Hur utbrett är problemet med matchfixning på klubbnivå i Sverige idag? Vilka är konsekvenserna? Kommer spelfuskbrottet som införs i brottsbalken att resultera i fler åtal och fällande domar kring matchfixning? Är det tillräckligt för att vända den negativa utvecklingen? Kontakt: Linnea Hedberg, Svenska Spel, 0725-008651, https://om.svenskaspel.se/ Id: 51094

72

● Borde Arbetsförmedlingen avskaffas? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fores Ämne: Ekonomi Plats: Södra kyrkogatan 13 Karta: L19 Beskrivning: Alliansen har föreslagit att Arbetsförmedlingen avskaffas och att arbetet med matchning förs över på privata aktörer. Regeringen har tillsatt en utredning om Arbetsförmedlingen med mandat att föreslå stora förändringar. Medverkande: Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, vetenskaplig rådgivare, Fores. Helene Norberg, nationalekonom, HN Analys & Strategi. Adnan Habibija, arbetsmarknadspolitisk utredare, LO. Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet. Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv. Andreas Bergström, moderator, vice vd, Fores. Kontakt: Andreas Bergström, vice vd, Fores, 0730-885265, http://fores.se/framtidens-arbetsformedling/ Id: 51340

23

● Svensk räddningstjänst 2025 – modern aktör i daglig beredskap och central komponent i civilförsvaret Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Storstockholms brandförsvar, SOS Alarm Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Skeppsbron, H99 Karta: H5 Beskrivning: Det är år 2025. Mycket arbete har gjorts de senaste åren för att återta den civila beredskapsförmågan. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kontakt: Veronica Sandström, Storstockholms Brandförsvar, 0707-648830, veronica.sandstrom@ssbf.brand.se, http://www.storstockholm.brand.se Id: 51781

1234

● Europa och religionerna – ökad splittring eller ökad gemenskap? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jonsereds herrgård/ Göteborgs universitet, Studieförbundet Bilda, Newmaninstitutet, Tidskriften Signum Ämne: EU Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Karta: I20 Beskrivning: Vilken roll spelar religion i Europa idag – för individer, samhällen och stater? Det europeiska projektet har stora svårigheter. Kan olika religiösa rörelser bidra till att Europatanken får ny energi? Eller bidrar de till splittringen? Finns det en risk att de förvandlas till politiska redskap? Medverkande: Werner Jeanrond, gästforskare Göteborgs universitet, professor i teologi, Master of St Benet’s Hall, University of Oxford. Gabriel Byström, journalist, författare, Sveriges Radio. Erika Bjerström, utrikeskommentator, Sveriges Television. Anna Lindman, journalist, programledare. Kontakt: Eva Staxäng, programansvarig, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, 031-786 1258, eva.staxang@gu.se, http://www.jonseredsherrgard.gu.se Id: 52038

1724


66

MÅNDAG 2 juli

● Från ord till handling - Jämställdhet eller könsapartheid?

Kontakt: Urban Nilsson, CEO, Offentliga Affärer, 0708-199400, urban@hexanova.se, http://www.offentligaaffarer.se Id: 52399

Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksorganisationen GAPF Ämne: Demokrati Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: 2018 är valår. Partierna tävlar om att lova störst och mest. Men vi ställer oss frågan - vad kommer det att innebära i praktiken? Vilka konkreta åtgärder kan vi vänta oss i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck? Från ord till handling! Medverkande: Caroline Dahlman, politisk redaktör, Kristianstadbladet. Sakine Madon, politisk skribent, VLT. Juno Blom, riksdagskandidat, Liberalerna. Devin Rexvid, föreläsare, forskare, GAPF. Mikael Thörn, t f avdelningschef, Jämställdhetsmyndigheten. Kontakt: Sara Mohammad, Verksamhetschef, Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF), 0704-411075, http://gapf.se Id: 52065

1729

● Rätt använd kompetens lyfter vården

● Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?

Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting Ämne: Utbildning Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen Karta: I18 Beskrivning: Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara viktigt för att säkra kvaliteten i vården framåt. Hur kan olika yrkesgrupper inom vården öka samarbetet? Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga? Hur kan digitala hjälpmedel utveckla vården? Medverkande: Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL. Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet. Helena Svensson, HR-strateg, Region Örebro. Jonas Ålebring, ordförande, SYLF. Willy Silberstein, moderator. Kontakt: Paola Felicetti, Sveriges Kommuner och Landsting, 076-5269083, http://www.skl.se/almedalen Id: 52141

Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening, Swedisol, Byggmaterialindustrierna, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Ämne: Byggande Plats: Holmen, H604 Karta: E7 Beskrivning: Sverige har 800 000 bostäder i behov av renovering – 300 000 i akut läge. Vem gör jobbet och vem betalar notan? Medverkande: Roland Jonsson, seniorkonsult energi, WSP Environmental. Per Forsling, chef Boende & Lokaler, Stockholmshem. Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen. Björn Ljung, gruppledare, Liberalerna, Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm. Håkan Olsson, energiexpert på medlemsföretag, Svensk Ventilation och Installatörsföretagen. Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen. Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Mats Björs, vd, Swedisol. Johan Lövstrand, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Maria Kjellberg, kommunalråd, Miljöpartiet, Kungälv. Åsa Lindell, moderator. Kontakt: Britta Permats, VD, Svensk Ventilation, 0708-343989, https://www.installatorsforetagen.se/ Id: 52458

24

6724

● Tänka grönt räcker inte - kan näringslivet och politiker gemensamt snabba på en grön omställning? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedbank Ämne: Ekonomi Plats: Volters gränd 8 Karta: K11 Beskrivning: Agenda 2030 driver på den gröna utvecklingen i vårt samhälle. Banker, investerare, företagare och näringslivet har alla en viktig roll i omställningen, men agerar vi tillräckligt snabbt? Medverkande: Mia Odabas, Moderator. Åsa Lind, finanschef, Faberge. Nyamko Sabuni, Head of Sustainability, ÅF. Mikael Norlander, Head of Industry Decarbonisation R&D Portfolio, Vattenfall. Jan Kilström, VD, Green Cargo. Ulf Erlandsson, Senior Portfolio Manager, Strukturinvest. Jens Henriksson, VD, Folksam. Stina Billinger, statssekreterare, Näringsdepartementet (s). Anna Breman, chefekonom, Swedbank. Carina Silberg, Head of Sustainability, Alecta. Fredrik Nilzén, Head of Sustainability, Swedbank. Kontakt: Louise Canemyr, Swedbank, 0708-844428, http://www.swedbank.se Id: 52162

729

● Hur ska Sverige lyckas behålla en kvalitativ vård in i framtiden utan att kostnaderna drar iväg? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Vård och omsorg Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: Digitaliseringen av våra sjukhus går alldeles för långsamt. Sjukhusvården är relativt sätt den dyraste vården. Sverige behöver skapa förutsättningar för att skapa bättre effektivitet, arbetsmiljö och vårdkvalité på våra sjukhus utan att kostnaderna exploderar. Är digitaliseringen en möjliggörare? Medverkande: Peter Graaf, VD, TioHundra. Peter Carstedt, MerOrganDonation. Morten Kildal, Akademiska. Emma Hultgren, Digitaliseringsansvarig, Aleris specialistvård. Reidar Gårdebäck, Programdirektör Strategiska Innovationsprogrammet, Medtech4Health. Lina Nordquist, Region Uppsala. Kontakt: Leif Tüll, PwC, 0729-972526, leif.tull@pwc.com, http://www.pwc.se/almedalen Id: 52172

149

● Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Däckåtervinning AB Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: I Sverige konsumerar vi resurser som om vi hade fler än fyra jordklot. Vi måste rädda planeten, men att endast använda biologiska material räcker inte. Genom att förlänga livslängden på redan uttagna, tekniska material kan vi värna om både klimat och ekosystem. Kan detta hjälpa oss att vinna tid? Medverkande: Fredrik Ardefors, VD, Svensk Däckåtervinning AB. Elin Bergman, Manager Corporate Partnerships/Ordförande, WWF/Cradlenet. Anders Torell, VD, Loop Industries. Merja Metell Suomalainen, Moderator. Kontakt: Fredrik Ardefors, VD, Svensk Däckåtervinning AB, 0704-18 25 60, http://www.sdab.se Id: 52311

● Stoppa resursslöseri och ät gott – svarta bananer och gammalt kaffe Tid: 13:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Ämne: Hållbarhet Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Hisnande 1,3 miljoner ton matavfall uppkommer varje år i Sverige. Den svenska livsmedelshanteringen står för uppåt en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan. För att lösa problemet måste vi lära oss minska på resursslöseriet. Kontakt: Anna Lindberg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakadem, 0761-333668, http://www.iva.se Id: 52447

39

● Styr fake news alkoholdebatten? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IOGT-NTO Ämne: Media/journalistik Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Alkohol har en negativ inverkan på individen och samhället. Samtidigt finns det starka ekonomiska intressen som försöker måla upp en alternativ bild. Framförallt kring alkoholens effekter på hälsa. Hur påverkar medveten och omedveten desinformation alkoholdebatten och hur kan vi värja oss? Medverkande: Åsa Wikforss, Professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet. Johnny Mostacero, Förbundsordförande, IOGT-NTO. Julius von Wright, Chefredaktör, Alkohol & Narkotika, CAN. Kontakt: Kalle Dramstad, Politisk Sekreterare i EU-frågor, IOGT-NTO, +32 483 51 47 50, http://iogt.se Id: 52871

17239

● Vad ska det kosta för att bo och leva på äldre dagar? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden.com Ämne: Äldre Plats: Strandvägen, H538 Karta: E13 Beskrivning: Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Även efterfrågan på seniorbostäder och betalningsviljan för servicetjänster i hemmiljön är uttalat stor. Årsrika människors privatekonomi och betalningsförmåga ser dock mycket olika ut. Vad måste och kan politikerna göra för alla årsrika? Medverkande: Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L), Liberalerna. Ingemar Rindstig, Chef EY Real Estate, EY, EY Real Estate. Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA, Bostadsexpert, SPF Seniorerna. Berit Bölander, Förbundsordförande, SKPF. Petter Ahlström, Ekon Dr, Grundare SeniorVärlden.com, CLA Sweden. Kontakt: Petter Ahlström, Ekon Dr, Seniorvarlden.com, 0730-404346, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com, http://bovieran.se Id: 53113

2

● Har Sverige en ölbubbla? Om svensk bryggerinäring Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Carlsberg Sverige Ämne: Mat Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: Den svenska bryggerinäringen är Sveriges snabbast växande bransch enligt SCB. Kommer ölboomen att hålla i sig eller är den bara en bubbla? Medverkande: Christian Hellberg, kock och programledare. Henric Byström, kommunikationschef, Carlsberg Sverige. Kontakt: Madeleine Nilsson, Tf. chefredaktör, Dagens Media, 0735-814173, http://carlsbergsverige.se Id: 53126

28

1724

● Sweden’s carbon budget challenge – turning Paris’ aspirations into local climate action

Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer, Lantero Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Visselblåsarsystem har aktualiserats genom ramavtal och planerad EU-lagstiftning. De kan betraktas som en pålaga, men kan även ses som ett verktyg för att skapa en tilllitskultur och sunda värderingar i organisationen. Hur kan offentlig sektor och inköp dra nytta av systemen och vilka är farorna? Medverkande: Moderator: Petter Tiger, VD, Lantero. Johan Grant, VD, Organisationspsykologerna. Kristina Mårtensson, Kanslichef, Fackförbundet Kommunal. Magnus Lindahl, Partner, PwC.

Tid: 13:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Climate Change Leadership Node, Uppsala University, Centrum för Miljö- och Utvecklingsstudier (CEMUS), vid Uppsala University och SLU Ämne: Klimat/miljö Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Karta: G12 Beskrivning: The Paris Agreement brought together the nations of the world to agree on the urgent need to tackle climate change. But what will delivering on the Paris Agreement look like in Sweden? How can municipalities and regions align their climate strategies with the agreement’s temperature commitments? Medverkande: Kevin Anderson, Zennström professor in climate change leadership, Uppsala universitet. Agneta Green,

● Hur blir visselblåsarsystem ett verktyg för långsiktig kulturförändring?

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4


MÅNDAG 2 juli energi- & klimatsamordnare, Länsstyrelsen i Gotlands län. Anders Wijkman, chairman of the governing board, Climate-KIC. Kontakt: Isak Stoddard, Project Leader, CEMUS, Uppsala Universitet & SLU, 0703-147236, isak.stoddard@cemus. uu.se, http://www.uu.se Id: 53214

172349

● Så ökar vi innanförskapet med individen i fokus Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Upplands-Bro kommun Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Hur påverkar vi innanförskapet? Hur gör vi det möjligt för nyanlända att komma in och snabbare få en plattform för integration i samhället? Medverkande: Thomas Stens, rektor vuxenutbildning, UpplandsBro kommun. Ulrika Spåls, direktör HR och OE, Lernia. Jonas Jonsson, ordförande, Vuxenutbildning i samverkan. Tove Eriksson, integrationsstrateg, Österåkers kommun. Susanne Wikström, Arbetsförmedlingen. Homa Khosrawi, integrationsstödjare, Upplands-Bro kommun. Rafif Makboul, integrationschef, Upplands-Bro kommun. Kontakt: Anna Malm Kelfve, Upplands-Bro kommun, 0721-788723, anna.malmkelfve@upplands-bro.se, Id: 53343

14

● Hur intelligent är sjukvården? Får alla lika vård i framtiden? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HPE / Hewlett Packard Sverige AB Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: IT öppnar dörrarna till förbättringar inom hela vårdkedjan – forskning, läkemedelsutveckling och behandlingar. Hur kommer det att fungera i praktiken? Medverkande: Patrik Isberg, säljchef, HPE. Stefan Berg, HPE. Kontakt: Julia Nordqvist, Hewlett Packard Sverige AB, 0768-594712, https://www.hpe.com/se/en/home. html Id: 53618

239

● Nästa steg för att hjälpa svenska företag på den globala marknaden Tid: 13:00–13:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Business Sweden, Dagens industri Ämne: Näringsliv Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Svensk export blomstrar, hur tar vi nästa steg för att säkra svenska marknadsandelar och export? Medverkande: Ylva Berg, vd, Business Sweden. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 54282

284

● Hur mår svenska språket? Tid: 13:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Språkförsvaret Ämne: Demokrati Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Engelska skolor i Sverige? En paneldebatt om svenskan och riksdagens språklag från 2009. Hur ser partierna idag på svenskan som ett samhällsbärande språk och på hotet från engelskan, som ökar i det offentliga rummet? Medverkande: Riksdagens partier, representanter. Arne Rubensson, moderator, Språkförsvaret. Kontakt: Olle Käll, Språkförsvaret, 0704-022682, olle.kall@ comhem.se, http://www.språkförsvaret.se Id: 54502

1723

● Tjänstestandarder i välfärden för kvalitet och mer pang för pengarna Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SIS, Swedish Standards Institute Ämne: Vård och omsorg Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Sveriges kommuner ansvarar för välfärdstjänster som riktas till barn, unga, vuxna och äldre. En utmaning är att säkra rätt kvalitet med begränsade resurser. Systematiskt kvalitetsarbete med stöd av standarder är ett verktyg som finns för äldreomsorg och snart för HVB-verksamhet och LSS-verksamhet. Medverkande: Lena Bjuhr Erngren, kvalitetschef, Äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna Kommun. Anna Eriksson, kvalitetsutvecklare, Attendo AB. Alexandra Antoni, projektledare kvalitetssäkring, äldreomsorg och hemtjänst, SIS, Swedish Standards Institute. Patrik Ulander, kvalitetschef, Misa. Dan Nilsson, moderator, standardiseringschef vård och omsorg, SIS, Swedish Standards Institute. Kontakt: Eva Högström, SIS, Swedish Standards Institute, 0704-269862, http://sis.se Id: 54536

1729

● Hållbarhet och tillväxt – är de förenliga? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedavia Ämne: Hållbarhet Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Strävan efter ökad hållbarhet och ökad ekonomisk tillväxt präglar vägval inom såväl politiken som näringslivet. Men är de två storheterna förenliga? Är de det inte, eller är de i själva verket varandras förutsättning? Medverkande: Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia. Jan Wifstrand, Moderator. Daniel Suhonen, Chef, Tankesmedjan Katalys. Kontakt: Fredrik Elgh, Public Affairs, Swedavia, 0701-421917, https://www.swedavia.se/ Id: 54607

61239

● Kan en ny modell för samverkan i samhällsbyggnadsprocessen ge mjuka värden reell tyngd? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gröna Städer, Tyresö

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

67

Kommun, Niras Ämne: Hållbarhet Plats: Stallgården, Mellangatan 11 Karta: K12 Beskrivning: Under resan från översiktsplanens visioner till att byggnader och infrastruktur är på plats, hamnar ofta mjuka värden som är viktiga för miljön och medborgarna på undantag av ekonomiska skäl. Kan ett nytt sätt att samverka ge dessa värden den plats de förtjänar utan att kompromissa genomförbarheten? Medverkande: Anna Ljungdell, moderator, Gröna Städer. Helene Hjerdin, planchef, Tyresö Kommun. Anna Löfmarck, chef Samhällsanalys, Niras. Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter. Kontakt: Erik Persson, Ansvarig samhällskontakter, Gröna Städer, 0703-858250, http://www.gronastader.se Id: 54741

239

● Förpackningsdesign ökar återvinningsbarheten Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Förpackningsoch Tidningsinsamlingen, FTI Ämne: EU Plats: Strandgatan 31 Karta: F17 Beskrivning: Med avstamp i EU:s cirkulära ekonomipaket diskuterar vi förpackningsdesign ur ett hållbarhets- och återvinningsbarhetsperspektiv och hur det stödjer arbetet med att nå återvinningsmålen. Hur kan designkrav på förpackningar öka återanvändning och främja hög kvalitet i återvinningen? Medverkande: Annika Korzinek, chef politisk rapportering, policy o språkfrågor, EU kommissionens representation i Sverige. Emma Hernell, vice vd, HUI. Erik Lindroth, hållbarhetschef, TetraPak Nordics. Gunnar Caperius, politisk sakkunnig, Centerpartiet. Kent Carlsson, moderator & vd, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Kontakt: Håkan Ström, pressansvarig, FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 0724-530719, http://www.ftiab.se Id: 54744

9

● Vilken roll har dopningsproblematiken inom ANDT-strategin? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet Ämne: Forskning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Dopning aktualiseras alltid i samband med stora idrottssammanhang. Men frågor om dopning och dopningspreparat når även bortom idrottens arenor där både den som tar preparaten och omgivningen påverkas. Experter från olika myndigheter och organisationer deltar med enskilda inlägg och i panelsamtal. Medverkande: Mathias Hallberg, professor, U-FOLD, Uppsala universitet. Öjar Melefors, docent, Folkhälsomyndigheten. Charlotte Rehnman Wigstad, samordnare, Socialstyrelsen. Jenny Schultze, dopingkontrollansvarig, Riksidrottsförbundet. Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet. Kontakt: Fred Nyberg, Seniorprofessor, Uppsala universitet, 0708-174166, http://www.ufold.uu.se/ Id: 54758

7249

● AI för hjärtat. Kan smarta algoritmer rädda hjärtan och eliminera vårdköer? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Coala Life AB, Läkartidningen Ämne: Digitalisering Plats: Slottsterrassen 6 Karta: J4 Beskrivning: I Sverige görs årligen över 8 miljoner besök i vården relaterat till hjärtat, och väntetider till specialistvården är allt för långa. Kan nya digitala, medicintekniska lösningar baserade artificiell intelligens råda bot på detta, och kan tidig prediktion leda till en mer jämlik och effektiv vård? Medverkande: Karin Schenck-Gustafsson, professor, Karolinska Institutet. Peter Magnusson, överläkare kardiologi, Region Gävleborg. Mathias Ekman, PhD, Director AI and Industry Solutions, Microsoft AB. Philip Siberg, ceo and co-founder, Coala Life AB. Kontakt: Philip Siberg, Coala Life AB, 0707-906734, http://www.coalalife.com Id: 54821

3

● En dag på biografen - tänk om filmpolitik Tid: 13:00–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Akademin Valand, Göteborgs Universitet, Forum för Visuell Praktik Ämne: Demokrati Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24 Karta: P15 Beskrivning: Vad är Filmen i Samhället i dag? Filmvisningar, samtal, diskussioner, föreläsningar kring ett vidgat filmbegrepp, biografen som samhällsrum och kameran som ett verktyg i samhällsutvecklingen. Medverkande: Linda Sternö, lektor, Akademin Valand. Kalle Boman, producent och ordförande, Forum för Visuell Praktik. Klara Björk, enhetschef film, Akademin Valand. Kontakt: Klara Björk, Akademin Valand, 0706-779467, https://akademinvaland.gu.se/aktuellt/e/?eventId=70136702396 Id: 54826

723

● Konsumtionens skuggplatser Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mistra Ämne: Forskning Plats: Strandgatan 20 Karta: J15 Beskrivning: Vad har produkten som du nyss köpt satt för spår någon annanstans? Varifrån kommer materialet och arbetskraften? Vilket avfall har produkten genererat, och var hamnar produkten när den går sönder? Hur påverkar vår konsumtion andra platser och andra delar av världen? Medverkande: Anna Kaijser, bitr universitetslektor, The Seed Box, Linköpings universitet. Ann-Sofi Kall, bitr universitetslektor, The Seed Box, Linköpings universitet. Filip Johnsson, professor, Mistra Carbon Exit, Chalmers tekniska högskola. Patrik Hadenius, vetenskapsjournalist. Kontakt: Ann-Sofi Kall, bitr universitetslektor, Linköpings universitet, 013-28 14 45, https://theseedbox.se/ Id: 54951

39


MÅNDAG 2 juli

68

● Pensionspengarna på Fondtorget - Hela, rena och fria val Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fond&Bank, Pensioner&Förmåner Ämne: Ekonomi Plats: Kronstallgränd 4 Karta: K11 Beskrivning: Är förändringarna på fondtorget tillräckliga, eller går de för långt? Riskerar vi att kasta ut barnet med badvattnet och snedvrida konkurrensen på den svenska fondmarknaden i ivern att förhindra att fler oseriösa aktörer finns i det svenska pensionssystemet? Medverkande: Fredrik Nordström, vd, Fondbolagens Förening. Erik Fransson, fondtorgschef, Pensionsmyndigheten. Liza Jonson, vd, Swedbank Robur. Solveig Zander, riksdagsledamot (C), Pensionsgruppen. Teresa Carvalho, riksdagsledamot (S), Pensionsgruppen. Johan Ingerö, programansvarig välfärd, Timbro. Enna Gerin, utredare, Katalys. Åsa Wallenberg, vd, SPP Fonder. Kontakt: Anders Axklo, Projektledare, Bonnier Business Media, 0703-090501, anders.axklo@bonniernews.se, Id: 54954

239

● Så säkrar vi framkomligheten i våra städer Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Keolis, Västtrafik Ämne: Kommunikationer Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Samhällets kostnader för förseningar i kollektivtrafiken uppgår till miljardbelopp. I Stockholm har Keolis testat enkla, snabba och kostnadseffektiva åtgärder som kan förbättra framkomligheten. Vilka utmaningar har Göteborg när staden utvecklas och vilka lösningar ser politiken? Medverkande: Shahbaz Khan, ordförande trafiknämnden, (S), Göteborgs stad. Axel Josefson, vice ordförande trafiknämnden, (M), Göteborgs stad. Astrid Adelsköld, framkomlighetschef, Keolis. Roger Vahnberg, vice vd, Västtrafik. Susanne Spicar, moderator. Kontakt: Kristian Lans, kommunikationsstrateg, Västtrafik AB, 0706-225780, Id: 54987

179

● Hur likvärdig är egentligen din kommun? Om datadrivet beslutsfattande för en likvärdig skola Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lexplore Ämne: Digitalisering Plats: Smedjegatan 3 Karta: I22 Beskrivning: Hur står det egentligen till med likvärdigheten i din kommun? Ökar eller minskar utanförskapet? Hur kan ett datadrivet beslutsfattande öka likvärdigheten i den svenska skolan? Hur kan du som skolledare eller beslutsfattare använda data för att fatta bättre beslut. Medverkande: Joke Palmqvist, solutions manager education, Microsoft. Niclas Jönsson, f.d. rektor, verksamhetsutvecklare skola. Sara Shamekhi, skolrådgivare och utvärderare av systematiskt kvalitetsarbete och resursfördelning, Ernst & Young. Kontakt: Bo Kristoffersson, CEO Lexplore Nordic, Lexplore, 0705-458819, http://www.lexplore.se Id: 55006

39

● Gig-ekonomin är här för att stanna, hur gör vi det hållbart och bra för individ och samhälle? Tid: 13:00–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv, Arbetsförmedlingen Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Nya tekniska plattformar förvandlar tillfälliga påhugg till en möjlig försörjning, inte minst för grupper långt från arbetsmarknaden. Men hur vet man att den som kör soffan till tippen eller lämnar maten vid dörren har sjyssta arbetsvillkor. Hur gör vi gig-ekonomin hållbar? Medverkande: Lars Lööw, generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Maria Dalhage, enhetschef extern digitalisering, Arbetsförmedlingen. Fredrik Söderqvist, utredare, Unionen. Andreas König, vd och grundare, Justarrived. Jacob Rudbäck, vd och grundare, Yepstr Sverige. Fernanda Torre, forskare, Stockholm School of Economics. Peter Salander, moderator. Kontakt: Lars Wärngård, Senior rådgivare och Ansvarig Temaplattform Hållbart arbetsliv, Socialfondens temaplattform Hållbart arbetsliv, Forte, 0730-745397, lars.warngard@forte.se, http://www.esf.se Id: 55108

61729

● Hur stark är vego-trenden? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Coop Sverige Ämne: Mat Plats: Hamnplan, H201 Karta: H10 Beskrivning: Vi är mitt uppe i ett matskifte där köttkonsumtionen går ner och där den växtbaserade maten tar allt större plats. Medverkande: Kaj Török, informations- och hållbarhetschef, Max. Gustav Johansson, grundare, Jävligt Gott, en av Sveriges största vegetariska matbloggar. Anneli Bylund, senior hållbarhetsstrateg och dietist, Coop Sverige. Tarik Belqaid, projektledare Coops Matometer, Coop Sverige. Tobias Rydergren, presschef, Coop Sverige. Kontakt: Åsa Sandberg, Coop Sverige AB, 0720-095642, Id: 55176

2

● Ojämlik vård – en för alla alla för en Tid: 13:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 1.6 miljonerklubben - ideell kvinnohälsoorganisation Ämne: Vård och omsorg Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Hälso- och sjukvården i Sverige ska enligt lag vara jämlik och ges med respekt för alla människors lika värde. Är vård och bedömningar kopplade till individuella behov och förutsättningar eller styr förställningar om personen utifrån kön, bakgrund, utbildning, ålder eller bostadsort? Medverkande: Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten. Anna Starbrink, Landstingsråd, Stockholms läns landsting. Johanna Adami, Rek-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

tor, läkare, professor, Sophiahemmets Högskola. Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding, Länsstyrelsen Gotland. Victoria C Wahlgren, Fil.dr. sakkunnig jämställdhet, Blekinge. Anders Nystedt, Sakkunnig, Smittskyddsenheten Region Norrbotten. Ann Johansson, Vice ordförande, Vårdförbundet. Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Kontakt: Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1.6 miljonerklubben-Ideell kvinnohälsoorganisation, 0708280911, alexandra@1.6miljonerklubben.com, http://www.1.6miljonerklubben. com Id: 50148

17239

● Jonas Sjöstedt - Varför blev det så ensamt på vänsterkanten? Tid: 13:00–13:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Partiets dag Plats: Donners plats, H423 Karta: I11 Beskrivning: Vänsterpartiet går starkt i opinionen. Men hur har synen – och samarbetsviljan – med S förändrats under denna mandatperiod? Medverkande: Karolina Skoglund, programledare, Expressen TV. Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Linnéa Pettersson, Expressen, 0736-337934, http://www.expressen.se Id: 50382

12849

● Digital säkerhet - vem har rätt till medborgarnas data? Tid: 13:00–13:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Säkerhet/ försvar Plats: Korsgatan 6, Hotell Stenugnen Karta: I9 Beskrivning: Medborgarnas data beskrivs ibland som den viktigaste råvaran i ett alltmer digitaliserat samhälle. Hur ska kommuner gå tillväga för att tillgängliggöra data, utan att kompromissa med varken medborgarnas integritet eller den digitala säkerheten? Vilka krav bör kommunerna ställa i upphandlingar? Medverkande: Cristina Petrescu, Chef offentlig sektor, Tieto. David Screiber, Advokat, Offentlig verksamhet och upphandling, Dataskydd, Front Advokater. Jessica Carragher Wallner, Specialist digital transformation offentlig sektor, PWC. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef, Tieto, 0709-208003, sophie.gernandt@tieto.com, http://www.tieto.se/almedalen2018 Id: 52256

19

● Assyriska kvinnors situation i väpnande konflikter Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Assyriska Kvinnoförbundet Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Talarplats, Hamnplan Karta: G9 Beskrivning: Vi vill uppmärksamma om den assyriska kvinnans situation i Syrien och Irak. Varför får inte den assyriska kvinnan leva sitt liv som hon vill? Varför har inte den assyriska kvinnan rätt att bestämma över sin egna kropp? Kontakt: Nursel Awrohum, ordförande, Assyriska Kvinnoförbundet, 0760-065859, http://www.assyriskakvinnoforbundet.se Id: 52531

1239

● När bankerna skapar pengar drivs priset på bostäder och aktier upp. Är e-kronan del av en lösning? Tid: 13:00–13:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Positiva Pengar Ideell Förening Ämne: Ekonomi Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Att pengar skapas av banker i samband med lån bidrar starkt till att bostadspriser, lånevolymer och ekonomiska klyftor ökar. Dessutom skyddar staten bankerna för att inte betalningssystemet ska sluta fungera. Är e-kronan, pengar utgivna av riksbanken, det första steget mot en lösning? Medverkande: Lars Alaeus, Ordförande, Positiva Pengar. Kontakt: Lars Alaeus, Positiva Pengar, 0727-348548, http://positivapengar.se Id: 52655

39

● Så vill unga göra Sverige bättre Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aftonbladet, Svenska Hjältar Ämne: Barn/ungdom Plats: Cramérgatan, H332 Karta: H12 Beskrivning: Vad är viktigaste frågorna för unga i valet. Vad händer efter metoo och varför är civilkurage viktigt. Medverkande: Linnéa Claeson, Programledare. Mårten Granlund, Grundare, Under kevlaret. Gabriella Wolfe, #Inte din hora, Raoul Wallenberg academy. Golnaz Khairkhah. Samrand Faik, Eldsjäl, Fryshuset. Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten. Kontakt: Niklas Ornerud, Aftonbladet, 0706-762499, http://www.aftonbladet.se Id: 52837

249

● Gasdrivna fartyg ger renare stadsluft Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energigas Sverige Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamngatan 1, trädgården Karta: I10 Beskrivning: Frisk luft är ett av Sveriges miljömål och en förutsättning för en god folkhälsa. Vad kan sjöfartsnäringen göra för att minska sina utsläpp av luftföroreningar och bidra till en bättre luftkvalitet i städer? Vilken roll har gasen i rederiernas hållbarhetsarbete? Medverkande: Fredrik Svensson, ansvarig vägtransporter och sjöfart, Energigas Sverige. Eleonora Hansi, informationschef, Viking Line. Roland Elander, chef affärsutveckling och mobilitet, Sustainable Innovation. Kontakt: Fredrik Svensson, Energigas Sverige, 0767-995544, http://www.energigas.se/kurs-konferens/ seminarium-och-konferens/energigas-sverige-i-almedalen-2018/ Id: 52846

239


MÅNDAG 2 juli ● Kommunikationsutmaning – hur kommunicerar vi samhällsnytta? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen Ämne: Annat Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Karta: E15 Beskrivning: Arkitekt- och ingenjörsföretag är en stor del av samhällsbyggandet, de bidrar bland annat till att skapa innovativa lösningar för det smarta samhället. Men hur kommuniceras värdet av det som skapas? Medverkande: Magnus Höij, Moderator, Svenska Teknik&Designföretagen. Linus Almqvist, Kommunikations- och marknadsdirektör, Ramboll. Emelie Mannheimer, Marknadsoch Kommunikationschef, Tengbom. Emma Månson, Kommunikationschef, Sweco. Karolina Gerdin, Kommunikationschef, BSK. Linda Fritzner, Kommunikationschef, AIX. Sandra Plavinskis, Kommunikationschef, Tyréns. Kontakt: Nanna Mannerfelt, Tf. kommunikationschef, Svenska Teknik&Designföretagen, 0725-115745, http://www.std.se Id: 53101

729

● Hur kan staten skydda det rörliga kulturarvet? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Transporthistoriskt Nätverk Ämne: Kultur Plats: Holmen, H610 Karta: E9 Beskrivning: Det rörliga kulturarvet - till lands, sjöss och i luften - saknar lagfäst skydd och har inte samma status som det fasta kulturarvet. Nu ska Riksantikvarieämbetet utreda ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. Vad är statens ansvar, vad kan det civila samhället göra och hur kan de samverka? Medverkande: Rutger Palmstierna, vice ordförande, Båthistoriska Riksförbundet/Transporthistoriskt Nätverk. Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centerpartiet. Sophie Nyman, Statens maritima museer. Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Kontakt: Anders Svensson, ThN, 0735-951331, anders.svensson@jhrf.se, Id: 53164

1239

● Den andra elektrifieringsrevolutionen är här Tid: 13:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ellevio Ämne: Energi Plats: Södra Kyrkogatan 8 Karta: N17 Beskrivning: Världen står inför en energirevolution. Precis som elektriciteten under förra seklets början förändrade våra liv, kommer den i framtiden att förändra våra resor och transporter. Medverkande: Jessica Alenius, Vice vd, BIL Sweden. Patrik Lindergren, Vd, Chargestorm. Sandra Hansson, Director Service and Aftermarket Development, Alelion. Katarina Luhr (Mp), Miljöborgarråd, Stockholms stad. Johan Lindehag, Vd, Ellevio. Jakob Lagercrantz, Moderator, 2030-sekretariatet. Bart Vertelman, Key note speaker, Program Manager Air Quality, Amsterdam Electric City of Amsterdam. Kontakt: Charlotta Mossberg, Associate, Hallvarsson & Halvarsson AB, 0761-090520, charlotta.mossberg@halvarsson.se, https://www.ellevio.se Id: 53506

9

● Testbädd och hållbar stadsutveckling i Sofielund, Malmö Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ÅF, Malmö stad Ämne: Hållbarhet Plats: Strandgatan 16A Karta: J14 Beskrivning: I området Sofielund, som är ett av polisens och regeringens utpekade utsatta områden, pågår ett utvecklingsarbete i högt tempo som tar fasta på att hitta lokala lösningar kopplade till Agenda 2030. Men vilket utrymme skapar testbädden för mer laborativa och utforskande arbetssätt? Medverkande: Hjalmar Falck, projektledare, Malmö stad. Per-Arne Nilsson, avdelningschef, Malmö stad. Maja Manner, sektionschef, ÅF. Helena Paulsson, Head of Urban Development, ÅF. Kontakt: Maja Manner, Sektionschef, ÅF, 0703-849956, maja.manner@afconsult.com, https://fastighetsagaresofielund.se/ Id: 53555

1234

● Tillsammans för en smartare stad Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Karta: N16 Beskrivning: Städernas fortsatta utveckling kommer i allt större utsträckning handla om förmågan att nyttja den data som samhället genererar. Hur kan städerna och industrin tillsammans etablera de plattformar som behövs för att främja innovation och digital transformation? Hur långt kommer vi genom öppen data? Medverkande: Markus Bylund, Strategichef IT och digitalisering, Uppsala kommun. Christer Forsberg Philip, CDO och bitr. it-direktör, Stockholm stad. Magnus Leonhardt, Strategi- och innovationschef, Telia. Jo-Arne Lindstad, Global Director Sustainable Cities, Ericsson. Per Bjälnes, Digitaliseringsstrateg, Tyréns. Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör (CDO), Västerås stad. Bodil Sidén, Kommunikationschef, Uber. Magnus Forsberg, Industrispecialist smarta städer, Microsoft AB. Kontakt: Johanna Snickars, Kommunikationschef, Microsoft AB, 08-410 455 56, swedenpress@microsoft.com, https://news.microsoft.com/sv-se/ Id: 53566

14

● Går det att bygga i C-lägen? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen Ämne: Byggande Plats: Hamnplan, H210 Karta: G9 Beskrivning: Vad behövs för att kunna bygga lägenheter som folk har råd att efterfråga? Vilken roll har olika aktörer i detta sammanhang? Vad kan vi göra tillsammans? Medverkande: Kenneth Gustavsson, Regionordöfrande, Hyresgästföreningen Södra Skåne. Dan Nicander, Regionchef, Hyresgästföreningen Södra Skåne. Olof Andersson, VD, Tria-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

69

non. Kontakt: Stefan Runfeldt, Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen, 072-2348449, http://www.hyresgastforeningen.se Id: 53792

239

● Lokala jobbspår – lösningen på företagens kompetensbehov och kortare väg till arbete för nyanlända? Tid: 13:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Specksrum 5 Karta: H19 Beskrivning: Arbetsmarknaden är glödhet och kompetensförsörjningen är en utmaning för hela samhällsekonomin. Kan lokala jobbspår för nyanlända vara en lösning på företagens rekryteringsbehov? Medverkande: Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Regeringen. Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen. Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande, Ordförande. Kontakt: Maja Dahl, kommunikatör, Dua, 0722-018840, http://www.dua.se Id: 54353

617239

● Hur hanterar vi den ökande nationalismen? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Inom och utanför EU ser vi en ökad nationalism och populistiska partier med auktoritära ledare som ofta är skeptiska till bl.a. internationellt samarbete generellt, frihandel och migration. Samtidigt lever vi samhällen som aldrig förr varit så gränslösa pga globaliseringstrender och digitalisering. Medverkande: Jan Scherman, journalist och diversearbetare. Göran von Sydow, Sieps. Claes-Mikael Nyman, LO. Katarina Areskoug Mascarenhas (Moderator), EU-kommissionen. Kontakt: Johan Wullt, EU-kommissionen i Sverige, 08-56244406, https://ec.europa.eu/sweden/home_sv Id: 55233

172349

● Hur är det att arbeta inom civilsamhället? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO, Arbetsgivaralliansen, Idea Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Att vara anställd i civilsamhället är något annat än den privata eller den offentliga sektorn. Det erbjuder en möjlighet till ett attraktivt sammanhang med engagemang, värderingar och en önskan om att förändra världen. Hur ser villkor, utvecklingsmöjligheter och skillnader inom denna sektor ut? Medverkande: Truls Neubeck, verksamhetschef, Ideell Arena. Ola Segnestam-Larsson, Forskare och rapportförfattare, Score, Stockholms Universitet. Shadé Jalali, utredare, Unionen. Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris. Ann Georgsson, ombudsman på arbetsplats- och avtalsenheten, Kommunal. Kontakt: Jan Eden, Arbetsgivarföreningen KFO, 0707-361727, jan.eden@kfo.se, http://www.kfo.se Id: 51641

17239

● Satirteckning och samhälle Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Kultur Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Hur kan man som enskild individ påverka det rådande samhällsklimatet genom den konstnärliga förmågan? Medverkande: Robert Nyberg, satirtecknare. Kontakt: Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kultur, ABF, 070-23 25 940, http://www.abf.se Id: 52250

239

● E-hälsodueller – AI, innovation och hälsodata Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: eHälsomyndigheten Ämne: Vård och omsorg Plats: Birgers Gränd 4 Karta: I16 Beskrivning: Viktiga e-hälsofrågor som rör etik, integritet och säkerhet. Medverkande: Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet. Janna Valik, generaldirektör, eHälsomyndigheten. Torbjörn Hägglöf, expert hälsovård, life sciences & watson, IBM. Nima Jokilaakso, projektledare digitalisering/e-hälsa, Swecare. Gisela Sitbon, affärscoach, Sting. Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum, SLSO. Johan Wester, moderator. Kontakt: Maria Sundström, Kommunikatör, eHälsomyndigheten, 0701-988725, http://www.ehalsomyndigheten.se Id: 54349

61239

● Tillit på nätet – statens, företagens eller ditt ansvar? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden, Svensk Handel, IT & Telekomföretagen, Nokia, Advokatfirman Lindahl Ämne: Digitalisering Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Karta: I12 Beskrivning: När data blivit den nya oljan blir också tillit till datahanteringen viktigare. Oro för integritetsintrång leder till krav på politiska insatser, och att konsumenter slutar använda tjänsterna. Kan näringslivet återta konsumenternas tillit? Vilken roll spelar myndigheterna? Och vilket ansvar har du? Medverkande: Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, Datainspektionen. Sinan Akdag, digital expert, Sveriges Konsumenter. Anna-Karin Strömqvist, näringspolitisk expert, Svensk Handel. Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen. Kajsa Arvidsson, costumer marketing and communications, Nokia. Rebecka Cedering Ångström, Ericsson Research. Caroline Olstedt Carlström, delägare, Advokatfirman Lindahl. Janne Elvelid, public policy manager, Facebook. Jacob Dexe, researcher, RISE. Kontakt: Jacob Dexe, Researcher, RISE, 0707-832320, jacob.dexe@ri.se, Id: 55143

72


70

MÅNDAG 2 juli

● Hur blir alla vinnare på digitaliseringen? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LO, Landsorganisationen i Sverige Ämne: Digitalisering Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: Snabb teknisk utveckling innebär utmaningar för företagen, fackföreningarna och politiken. Sveriges konkurrenskraft kan öka om vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Vad krävs för att alla ska bli vinnare när näringslivet och arbetsmarknaden förändras och när jobben utvecklas? Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO. Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion, KTH. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Socialdemokraterna. Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen. Caroline Söder, vd, TSL. Susanna Gideonsson, förbundsordförande, Handels. Kontakt: Ulrika Eskilsson, Landsorganisationen, LO, 0703-052754, Id: 51310

1249

● Ny turbulent marknad, samma gamla behov – hur får fler tak över huvudet? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HSB Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 35 Karta: E19 Beskrivning: Det senaste året har en glödhet bostadsmarknad svalnat. Vad får det för konsekvenser för de som saknar bostad? Hur har ökade kreditrestriktioner, som amorteringskrav, påverkat unga vuxna? Och hur ser egentligen de ekonomiska förutsättningarna ut för bostadsutveckling idag? Medverkande: Janine Alm Ericson, riksdagsledamot, ekonomiskpolitisk talesperson, Miljöpartiet. Ola Johansson, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet. Göran Cars, professor samhällsplanering, KTH. Ingela Gabrielsson, privatekonom, Nordea. Joakim Henriksson, vd, OBOS Sverige. Jonas Erkenborn, vd, HSB Bostad. Kontakt: Sarah Persson, HSB, 0706-101880, Id: 51896

39

● Partiernas syn på FN:s roll i världen Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska FN-förbundet, Unicef Sverige, Dag Hammarskjöld Foundation Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Hur ser riksdagspartierna på FN:s framtid? Vilka är FN:s viktigaste funktioner och arbetsområden? Vilka förändringar av organisationen måste prioriteras i det pågående reformarbetet och hur bör Sverige verka för ett effektivare FN? Medverkande: Maria Andersson Willner, riksdagsledamot, (S). Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, (M). Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, (C). Emma Nohrén, riksdagsledamot, (MP). Petra Hallebrant, generalsekreterare, moderator, Svenska FN-förbundet. Kontakt: Matilda Hald, Programme Manager, Agenda 2030, Dag Hammarskjöld Foundation, 0765-411007, https://fn.se/ Id: 51988

129

● Tryggad energiförsörjning med flexibla lösningar – fungerar det i verkligheten? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedegas, Energiforsk Ämne: Energi Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Vilka flexibla lösningar kan säkra försörjningstryggheten i framtidens energisystem? Vad ska ersätta kärnkraften när den gradvis fasas ut? Vi diskuterar hur flexibilitet kan värna konkurrenskraft, försörjningstrygghet och välfärd i det framtida energisystemet. Medverkande: Sofia Fölster, riksdagsledamot, Moderaterna. Emilia Töyrä, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Tomas Kåberger, professor, Chalmers Tekniska Högskola. Carl-Michael Raihle, ordförande, SKGS. Johan Zettergren, vd, Swedegas. Ulla Sandborgh, Generaldirektör, Svenska Kraftnät. Markus Wråke, Moderator och VD, Energiforsk. Kontakt: Saila Horttanainen, Chef Kommunikation och Hållbarhet, Swedegas, 0706-227606, Saila.Horttanainen@swedegas.se, Id: 52225

239

● Är gränsen stängd för gott? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: I två år har den tillfälliga asyllagen hållit nere antalet människor som fått skydd i Sverige. Nästa år löper den ut, men de stora partierna tävlar om ytterligare åtstramningar. Vilka vägar finns att gå för dem som vill att Sverige öppnar upp sin asylpolitik? Medverkande: Emma Persson, ordförande, FARR. Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Hamid Saadat, ensamkommande ungdom. Matilda Brinck-Larsen, Agape. Olof Klugman, nyhetsredaktör på Syre, moderator. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737804328, katinka.richter@tidningensyre.se, https://tidningensyre.se Id: 52617

2349

● Hur ger vi möjlighet för låginkomsttagare att bo i nyproducerade hyreslägenheter? Tid: 13:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Älvstranden Utveckling AB Ämne: Byggande Plats: Hästgatan 13 Karta: N14 Beskrivning: Stora grupper med låga inkomster har inte råd att bo i nyproducerade hyreslägenheter, trots heltidsjobb och fast inkomst. Hur skapar man en inkluderande och socialt blandad stad där även låginkomsttagare har möjlighet att bo? Hur bygger man nya hyresrätter för alla? Medverkande: Kristian Käll, processledare, Älvstranden Utveckling. Mats Green, riksdagsledamot, Moderaterna. Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Lennart Persson, moderator. Pedram Kouchakpour, regionchef, Hyresgästföreningen. Micael Nilsson, expert, Boverket. Rikard Ljunggren,

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna. Tove Samzelius, tematisk rådgivare, Rädda Barnen. Kontakt: Susanne Junkala, Kommunikationschef, Älvstranden Utveckling AB, 0736-660070, susanne.junkala@alvstranden.goteborg.se, http://www.alvstranden.com Id: 52830

12

● Trygg hemgång i samverkan Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Burlövs kommun Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Positiva effekter av att arbeta i tvärprofessionella team då brukare/patient erbjuds att komma direkt hem till sin egen bostad för rehabilitering efter sjukhusvistelse. Minskar behov av både korttidsvistelse och hemtjänst. Medverkande: Eva Glansk, sjuksköterska, Burlövs kommun. Karolina Friberg, fysioterapeut, Burlövs kommun. Kontakt: Mona Hirche, Verksamhetschef, Burlövs kommun, 040-6256165, mona.hirche@burlov.se, http://burlov.se/almedalen2018 Id: 52834

72

● Den samhälleliga guldreserven - myndigheternas anseende 2018 Tid: 13:00–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Annat Plats: Sigrid, fartyg Karta: G5 Beskrivning: Myndigheter med ett gott anseende kan på ett trovärdigt sätt prata med allmänheten. Deras råd blir lyssnade till, inte ifrågasatta. Dess medarbetare behöver inte förklara och försvara sin arbetsgivares aktiviteter och det blir lättare att rekrytera nya kollegor. Medverkande: Toivo Sjörén, opinionschef, Kantar Sifo. Sonja von Lochow, senior medieanalytiker, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Kantar Sifo, 0702-405534, http://www.kantarsifo.com/almedalen2018 Id: 53353

29

● Universiteten i framtiden – hotade eller viktigare än någonsin? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet Ämne: Forskning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Universitetens roll i framtiden mot bakgrund av dagens samhällsutmaningar. Hur får lärosätena bäst förutsättningar att bidra till lösningarna? Behövs de för att lösa framtidens samhällsutmaningar? Medverkande: Gudmund Hernes, konsistoriets ordförande, Uppsala universitet. Anders Malmberg, prorektor och moderator, Uppsala universitet. Kontakt: Anneli Waara, Uppsala universitet, 0704-250718, Id: 53559

172349

● Jag ger upp LSS! – Om att ha dövblindhet Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges Dövblinda Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Färdjänsten uteblev. Avslag på LSS-ansökan. Handläggaren lyssnar inte! Personer med dövblindhet drabbas hårt när samhället sviker. I forumteater kan publiken påverka situationen genom egna förslag till skådespelarna, personer med och utan dövblindhet. Välkommen till ett interaktivt seminarium! Medverkande: Sarah Remgren, skådespelare, FSDB. Johan Granli, skådespelare, Nkcdb. Vanilla Karlsvärd, skådespelare, SkaparAnda. Sanna Franzén, skådespelare, SkaparAnda. Kontakt: Johan Granli, Psykolog, Nkcdb, 0763-173152, johan.granli-karlsvard@nkcdb.se, http://www.nkcdb.se Id: 53893

617253

● Hur kan och bör en väl genomförd byggemenskapsprocess se ut i Sverige? Tid: 13:00–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Det fordras en stor tydlighet och kunskap om hur byggemenskaper genomförs på bästa vis – och vad som krävs av olika aktörer runt processen – om projektformen ska kunna lyftas från enskilda initiativ till ett reellt fungerande spår med i svenskt bostadsbyggande. Medverkande: Nils Söderlund, Föreningen för byggemenskaper. Karin Kjellson, Föreningen för byggemenskaper. Kontakt: Nils Söderlund, Föreningen för Byggemenskaper, 0706-082320, http://byggemenskap.se/ Id: 53043

729

● Vad händer med ett föräldrapar som förlorar sitt barn? Tid: 13:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SAMS - Samarbete för människor i sorg Ämne: Vård och omsorg Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio Karta: O13 Beskrivning: Hur reagerar omgivningen när någon förlorat ett barn eller annan älskad anhörig? Vad händer på arbetsplatsen när det är dags att gå tillbaka till jobbet? Vilket stöd får de från vården? Medverkande: Karin Ekberg, dokumentärfilmare. Ing-Marie Wieselgren, samordnare psykiatrifrågor, Sveriges kommuner och landsting. Sara Wettergren, styrelseledamot, Spädbarnsfonden. Luis Lineo, f.d.ordförande, Män för jämställdhet. Kjell Westerlund, ordförande, SAMS - Samarbete för människor i sorg. Klara Björk, moderator, Göteborgs Universitet. Kontakt: Kjell Westerlund, Samarbete för människor i sorg, 0709454157, ordforande@vsfb.se, http://www.samsorg.se Id: 51197

1729


MÅNDAG 2 juli ● Hur fungerar dagens skyddsrum - om kriget kommer, hur hittar du ditt? Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skyddsprodukter i Sverige AB Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Hamnplan, H235 Karta: F9 Beskrivning: Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige som vid ett väpnat angrepp skulle ge skydd åt ungefär sju miljoner människor. Men hur fungerar egentligen skyddsrum och om krisen är ett faktum, var hittar jag mitt närmsta skyddsrum? Medverkande: Tore Robertsson, VD och grundare, Skyddsprodukter i Sverige AB. Kontakt: Felicia Freedman Skiöld, Skyddsprodukter i Sverige AB, 0763-036399, felicia@ullmanpr.se, Id: 53469

● Hur kan varumärket Sverige hjälpa startup- och tillväxtbolag för global expansion? Tid: 13:00–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Serendipity Challenge Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H530 Karta: E11 Beskrivning: Sverige uppfattas som ett öppet, nytänkande land och ligger ofta högt på rankinglistor för kreativitet, forskning, utveckling, jämställdhet med mera. Hur vill vi att varumärket Sverige ska uppfattas i framtiden? Hur ska startup och tillväxtbolag dra nytta av varumärket Sverige i global konkurrens? Medverkande: Annika Rembe, Generaldirektör, Svenska Institutet (SI). Torbjörn Holmström, Sr. Advisor, Volvo Group. Johan Söderström, VD, ABB. Anna Throne-Holst, President, The SwedishAmerican Chamber of Commerce, New York. Linda Nyberg, Moderator. Kontakt: Camilla Wallin, Serendipity Challenge, 0709-581108, camilla@sdip.se, http://theserendipitychallenge.se/final-i-almedalen/ Id: 53712

1729

● Att bygga billigt med klimatsmarta och prefabricerade installationer Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS-Fabrikanternas Råd Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H531 Karta: E11 Beskrivning: I tider av bostadsbrist och höga bostadspriser ökar efterfrågan på billigare boende. Men hur gör man detta smartast och vad innebär det för entreprenaden? Hur påverkas priset när konceptuellt byggande blir vanligare och inte minst hur hänger detta ihop med krav på energieffektivitet och klimatmål? Medverkande: Anders Larsson, VD projektutveckling bostäder, Midroc Property Development AB. Thomas Kvistmo, Rådgivande ingenjör, IMEK VVS AB. Fredrik Färjh, Försäljningschef, Geberit. Niclas Schubert, Marknadschef, MMA (Markaryds metallarmatur). Kontakt: Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, 0707-428400, daniel@vvsfabrikanterna.se, http://www.vvsfabrikanterna.se Id: 51717

2

● Vad behövs för att förbättra svensk forskningskommunikation? Tid: 13:15–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: God vetenskaplig kommunikation stärker förtroende för forskning, samt bidrar till att forskningens resultat får genomslag i samhället och som grund för beslutsfattande. Hur kan svenska lärosäten och forskningsfinansiärer förbättra sin forskningskommunikation? Medverkande: David Thurfjell, Humtank. Mikael Jonsson, Vetenskapsrådet. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50317

2

● Sänk skatten så att utbildning lönar sig Tid: 13:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, TCO Ämne: Annat Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Allt fler av kommer idag upp över gränsen för att betala statlig inkomstskatt, det vill säga att de får behålla mindre än hälften av en löneökning. Hur vänder vi utvecklingen så att det lönar sig bättre att vidareutbilda sig eller att ta på sig ett chefskap? Medverkande: Eva Nordmark, ordförande, TCO. Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds Universitet. Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv. Niklas Ekdal, moderator. Kontakt: Carin Kylberg, projektledare, Dagens Nyheter, 072-5456077, http://www.dn.se/almedalen/program Id: 51133

1234

● Går det att mäta kvalitet i förskolan? Tid: 13:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Friskolornas riksförbund Ämne: Utbildning Plats: Älva, fartyg Karta: E5 Beskrivning: Visst går det att mäta kvalitet i förskolan! Men vad är det man mäter? Och hur går det till? Medverkande: Marita Andersson, tidigare vd för Inspira förskolor och skolor, styrelseledamot i Friskolornas riksförbund, Friskolornas riksförbund. Marie-Hélenè Ahnborg, vd, Ifous. Sandra Asp Axelsson, förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen, Lärarförbundet. Maria Stockhaus, riksdagsledamot, Moderaterna. Helene Öberg, statssekreterare hos Gustav Fridolin, Miljöpartiet. Stig-Björn Ljunggren, moderator. Kontakt: Magnus Johansson, Friskolornas riksförbund, 0722-227804, http://www.friskola.se Id: 51487

3

● Hur kan vi hejda konsekvenserna av den växande folksjukdomen typ 2-diabetes i Sverige? Tid: 13:15–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AstraZeneca NordicBaltic Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Typ 2-diabetes är en växande och allvarlig folksjukdom. Hur kan vi

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

71

hejda utvecklingen? Får personer med typ 2-diabetes en effektiv och jämlik vård idag? Vilka möjligheter finns att vända utvecklingen, minska komplikationerna hos personer med typ 2-diabetes, spara samhällsresurser? Medverkande: Stig Attwall. Jan Eriksson, Uppsala Akademiska Sjukhus. Katarina Steen Carlsson, IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. Anders Ekholm, ordförande, StorStockholms Diabetesförening. Jonas Andersson, regionråd, VG Regionen, (L). Karin Sundin, regionråd, Region Örebro Län, (S). Kontakt: Petra Eurenius, AstraZeneca Nordic-Baltic, 0709-186562, petra.eurenius@astrazeneca.com, http://www.astrazeneca.se Id: 52782

123

● Hur sänker vi byggkostnaderna och ökar energieffektiviteten när miljonprogrammet ska renoveras? Tid: 13:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SABO, HBV, Sustainable Innovation Ämne: Byggande Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Sverige har idag EUs högsta byggpriser i en bransch som lider av låg industrialisering och haltande produktivitet. Byggbranschen är även en av de minst digitaliserade. Hur är det möjligt för allmännyttan att minska byggkostnader och öka energieffektiviteten i renoveringen av miljonprogramsområdena? Medverkande: Jonas Högset, chef fastighetsutveckling, SABO. Johan Almesjö, vd, HBV. Thomas Sundén, vd, Sustainable innovation. Anita Aspegren, avdelningschef, Energimyndigheten. Kontakt: Thomas Sundén, Sustainable Innovation, 0709-441170, info@sust.se, http://www.sust.se Id: 53063

139

● Global försäljning på komplexa marknader Tid: 13:15–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Sweden, Dagens industri Ämne: Näringsliv Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Vilka utmaningar ställs företag när de närmar sig komplexa marknader? Hur ska de hantera de svårigheter som kan uppstå och hur minskar de riskerna? Medverkande: Marie Trogstam, hållbarhetschef, Business Sweden. Per Lyrvall, Sverigechef och bolagsjurist, Stora Enso. Peg Söderberg, Ägare, Moving floors AB. George Andren, Generalsekreterare, Diakonia. George Kell, Ordförande Arabeque och grundare av Global Compact, Arabesque. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 54284

24

● Med modig stadsutveckling vässar vi innovationsmiljön Tid: 13:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kista Science City Ämne: Innovation Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: Stockholm och Sverige är världsledande inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT). En anledning till detta stavas Kista. Men vad krävs för att Kista även i framtiden ska kunna locka till sig talangerna? Varför tror Kistas fastighetsägare på Kista och hur stärker vi stadsdelen ytterligare? Medverkande: Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan. Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg. Therese Rattik, vd, Areim. Johan Rittner, vd, IBM Sverige. Jenny Sperens, acting ceo, RISE Interactive & Business & Strategy Development. Johan Ödmark, vd, Kista Science City. Kontakt: Yuri Silva, PR-konsult, A Beautiful Soup, 0707-598303, yuri.silva@abeautifulsoup.se, Id: 55229

729

● Hur mycket fusk tål vi? Hur påverkar fusket, och pratet om det, tilliten och viljan att göra rätt? Tid: 13:15–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Akademikernas akassa, IF Metalls a-kassa Ämne: Ekonomi Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: I Sverige har vi en hög tillit till staten och välfärdssystemet. Påverkas tilliten av att det finns en bild av att det fuskas mycket med t.ex. assistansersättning, vab och a-kassa? Hur långt ska man kontrollera och vad ger det för resultat? Och finns det något fusk som är accepterat? Medverkande: Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen. Britta Lejon, ordförande, fd demokrati- och förvaltningsminister, Fackförbundet ST. Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi, Lunds universitet. Helle Klein, Moderator. Kontakt: Alexandra Oljans Ahlin, Akademikernas a-kassa, 070-7404674, alexandra.oljans.ahlin@aea.se, http://www.aea.se Id: 51462

617239

● På utrikesagendan - Europas påverkan på svensk politik Tid: 13:15–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Vad är viktigt att veta om läget i Europa och hur påverkas svensk politik av Europa? Vad behöver du veta för hänga med i politiska debatten i EU? Medverkande: Christoffer Wendick, korrespondent, SVT. Anna Hedenmo, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 53659

612349


MÅNDAG 2 juli

72

● Hur kan telepresence-verktyg hjälpa barn och unga med långtidssjukdom att delta i skolan? Tid: 13:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Digitalisering Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Tusentals barn och unga har idag inte möjlighet att delta i sin egen vardag på grund av långtidssjukdom. Detta kan leda till social isolation och ensamhet. Det kan också bidra till att barnet kommer efter i skolan och att det blir tuffare att återvända efter sjukdomstiden. Medverkande: Anna Karlsson, relations manager sweden, No Isolation. Kärstin Ödman Ryberg, rådgivare, Barncancerfonden. Kontakt: Sara Ångström, Atea Sverige AB, 0703-224186, sara.angstrom@atea.se, http://www.noisolation.com Id: 51841

39

● Barn som växer upp i kriminella familjer Tid: 13:15–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polismyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H205 Karta: H9 Beskrivning: Det finns många faktorer som ökar risken för att unga hamnar i kriminalitet eller söker sig till gäng. Brottsbenägenheten ökar för dem som exponeras för kriminella miljöer, men även andra förhållanden under uppväxten påverkar. Hur beaktar polisen barnperspektivet i satsningar mot grovt kriminella? Medverkande: Niklas Långström, forskare och analytiker, Karolinska institutet och Rättsmedicinalverket. Moa Mannheimer, cntrumchef, Barnafrid Linköpings universitet. Johan Modin, Kriminalvården. Carin Götblad, regionpolischef, Polismyndigheten, polisregion Mitt. Kontakt: Johan Kockum, Kommunikationschef polisregion Mitt, Polismyndigheten, 010-5676651, http://www.polisen.se Id: 53731

2

● Smärtpatienten och vården - ett drama om onödigt lidande Tid: 13:20–14:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Grünenthal Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Uppskattningsvis 40 procent av alla svenskar lever med långvarig eller återkommande smärta i varierande grad. Trots nationella riktlinjer och en nationell smärtplan finns ingen tydlig process för omhändertagande av patienterna. Hur länge ska smärtpatienter lida i onödan när hjälp finns att få? Medverkande: Gunilla Brodda Jansen, docent, Enheten för Rehabiliteringsmedicin, Karolinska Institutet. Marcelo Rivano, verksamhetschef, Registerhållare, Nationellt Register över Smärtrehabilitering. Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd, (M), Stockholms läns landsting. Emma Spak, samordnare för nära vård, ST-läkare, allmänmedicin, SKL. Jesper Petersson, docent, ordförande, Nationella programområdet för nervsystemets sjukdomar. Anders Åkesson, regionråd, (MP), Region Skåne. Christina Kennedy, moderator, chefredaktör, Dagens Medicin. Kontakt: Maria Lindkvist, Konceptredaktör, Dagens Medicin, 0705-501614, maria.lindkvist@dagensmedicin.se, https://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018 Id: 54370

17249

● Direktsänd intervju med Jonas Sjöstedt Tid: 13:20–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Vi frågar ut Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Medverkande: Erik Blix, programledare, Sveriges Radio. Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51014

12349 ● Jakten på talangerna

Tid: 13:25–13:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Industrirådet Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 18 Karta: L11 Beskrivning: Svensk industri är på jakt efter talangerna. De behövs i en kunskapsintensiv verksamhet men de är svåra att få tag i. Hur vill partierna lösa denna ödesfråga för det svenska näringslivet? Kontakt: Elin Östblom, Kommunikatör, Teknikföretagen, 08-7820863, http://industrintarmatchen.se Id: 50818

129

● Vilka politiska frågor är viktiga för barn och unga? Tid: 13:25–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Sveriges riksdagspartier presenterar sina viktigaste frågor under Almedalsveckan, men var finns politiska mötesplatser för barn och unga? Barnens egna röster och perspektiv behöver få ett större utrymme. De behöver få möta makthavare och ställa sina frågor. Medverkande: Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande Barnombudsman, Barnombudsmannen. Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kontakt: Annika Falk, Projektledare Barnrättstorget, Barnombudsmannen, 0704-378769, https://www.barnombudsmannen.se/ Id: 53718

61723

● Solenergi, smart belysning och ny teknik minskar fastigheters energibehov Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rexel Sverige AB Ämne: Energi Plats: Skeppsbron, H120 Karta: H8 Beskrivning: Med tekniska lös-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

ningar, solenergi och smart belysning är det möjligt att reducera fastigheters energibehov, reducera kostnader och minska behovet av köpt energi. Att minska behovet av köpt energi och samtidigt ha vetskap om att den egenproducerade energin är Co2 neutral. Medverkande: Peter Litzén, Solenergi/specialist, Rexel Sverige. Timo G Bergström, Teknisk belysning/specialist, Rexel Sverige. Kontakt: Anita Jansson, Rexel Sverige, 0703-875218, anita.jansson@rexel.se, http://www.klokel.se Id: 49956

1239

● Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skolverket Ämne: Utbildning Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Hur ska skolan lösa utmaningarna med skolsegregation och lärarbrist? Hur påverkar lärarbristen redan segregerade skolor? Vad kan vi åstadkomma med de förutsättningar vi har idag? Medverkande: Peter Fredriksson, gd, Skolverket. Margareta Borg, förvaltningschef, Örebro kommun. Petter Brobacke, utvecklingschef, Academedia. Mikael Fältsjö, gymnasiechef, Borlänge kommun. Charlotte Johansson, verksamhetschef, Delegationen mot segregation. Kontakt: Ulrica Giltze, Kommunikatör, Skolverket, 0733-773273, http://www.skolverket.se Id: 50106

2

● Vilka risker finns med vård via nätet? Tid: 13:30–13:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Skriver doktorn i mobilen ut för mycket mediciner? Hur bedöms patienter via webbkamera? Vilken koll har myndigheterna? Medverkande: Gunilla Hult Backlund, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg. Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50774

123849

● Snacka om nyheter – vilka medier väljer unga? Och vad blir den verkligt virala valfrågan? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västra Götalandsregionen Ämne: Media/journalistik Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Ingen annanstans i världen är vi så uppkopplade som i de nordiska länderna, men det innebär inte automatiskt välinformerade ”medieborgare”. För att öka mediekunnigheten måste politiken peka ut riktningen. Vad krävs för att bli världens mediekunnigaste land och hur krokar regering och regionerna arm? Medverkande: Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden, Västra Götalandsregionen. Linda Sternö, universitetslektor, Akademin Valand Film. Jonathan Falck, senior advisor medier och demokrati, Lindholmen Science Park. Frida Dam Bergstedt, redaktör, Beta Borås. Jonathan Oskarsson Dahlén, utvecklare, Beta Borås. Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet. Gustav Fridolin, utbildningsminister, Miljöpartiet. Katti Hoflin, moderator, kulturchef, Västra Götalandsregionen. Kontakt: Terese Antin, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, 0769-402528, terese.anthin@vgregion.se, http://vastsvenskaarenan.se/ Id: 51101

12349

● Är industrihampan framtidens mest hållbara och lovande jordbruksprodukt? Tid: 13:30–14:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Advokatfirman De Basso Ämne: Annat Plats: Tage Cervins gata, H447 Karta: I13 Beskrivning: Vilka produkter framställs ur industrihampan? Vi reder ut cannabisplantans egenskaper och användningsområden som jordbruksprodukt. Medverkande: David Appelgren, ordförande, Svenska Hampaförbundet. Kontakt: Jeanne Sinclair, Advokatfirman De Basso, 0700-909403, jeanne.sinclair@advokatdebasso.se, http://www.advokatdebasso.se Id: 52128

238

● Hur vågar vi vara ledare i dagens komplexa, granskande samhälle? Tid: 13:30–14:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gaia Leadership Ämne: Demokrati Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Vad är det som styr våra beslut? I ett samhälle där mer och mer av vårt handlande nagelfars offentligt är det lätt att styras av media, opinion och vår rädsla att göra fel snarare än av vår vision och det vi vill skapa. Hur kan vi fokusera på visionen snarare än rädslan att göra fel? Medverkande: Johanna Höglund, ledaruvecklare och Coach, Gaia Leadership AB. Johan Hederstedt, ledaruvecklare och Coach, Gaia Leadership AB. Kajsa Hessel, Ordförande i Byggcheferna, VD Projektgaranti. Kontakt: Johanna Höglund, Gaia Leadership, 0702-838567, http://www.gaialeadership.se Id: 52158

7239

● Framtidens entreprenör – skapar värden och räddar världen Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Chalmers Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Alla ropar efter snabbväxande bolag med banbrytande idéer som tar världen med storm. Lider vi brist på detta? Eller är det tränade entreprenörer vi behöver – personer som kan tän-


MÅNDAG 2 juli ka nytt i grupp, och fokuserar på att skapa värde för andra? Ska vi inte betona färdigheter, hellre än färdiga idéer? Medverkande: Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande och hållbarhet, Chalmers. Pontus Braunerhjelm, professor i entreprenörskap, KTH. Jane Walerud, investerare. Sam Manaberi, entreprenör, Trine. Stina Linge, head of encubation, Chalmers Ventures. Fredrik Christensson, riksdagsledamot, Centern. Eva Krutmeijer, moderator. Kontakt: Anna Lundgren, processledare, Chalmers, 0703-565857, anna.lundgren@chalmers.se, http://www.chalmers.se Id: 52335

12349

● Vilket samhälle väljer vi? Ett existentiellt val som börjar med mig själv Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gaia Leadership Ämne: Hållbarhet Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Karta: L21 Beskrivning: Hur speglas djupa existentiella livsval i aktuella samhällsfrågor? Hur påverkar dessa frågor vår etik och politiska ställningstaganden? Vilket ansvar har vi för större helheter vi ingår i – familjen, samhället, organisationen, världen? Inga färdiga svar utlovas, enbart nya frågor och insikter. Medverkande: Thomas Pettersson, biskop, Svenska Kyrkan. Lennart Koskinen, seniorbiskop, Gaia Leadership. Elisabeth Ahremark, ledarskapskonsult, Gaia Leadership. Kontakt: Fredrik Lindblad, Gaia Leadership, 0708-681535, http://www.gaialeadership.com Id: 52377

17239

● Rösträttsreformen 1918 – så blev Sverige en demokrati Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges riksdag Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan, H230 Karta: G9 Beskrivning: Tiden runt förra sekelskiftet var en omvälvande tid i Europa. I Sverige höjdes fler och fler röster för allmän och lika rösträtt, men det fanns också argument emot. Riksdagen var en viktig arena för både debatter och beslut om reformer som styr det parlamentariska arbetet än idag. Medverkande: Ewa Thalén Finné, förste vice talman, Sveriges riksdag. Andreas Norlén, ordförande, konstitutionsutskottet (M). Hans Ekström, ledamot, konstitutionsutskottet (S). Kontakt: Charlotte Samuelsson, kommunikationsstrateg, Sveriges riksdag, 0709-825834, charlotte.samuelsson@riksdagen.se, http://www.riksdagen.se/ Id: 52621

239

● Licenssystemet för spel, blev det som det var tänkt? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Branschföreningen för Onlinespel Ämne: Näringsliv Plats: S:t Lars, kyrkoruin, Syskongatan 4 Karta: J19 Beskrivning: Spelutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som ska syfta till att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. Får licenssystemet den effekt det var tänkt från början? Medverkande: Håkan Hallstedt, regeringens f.d. spelutredare. Morten Rønde, chief executive, The Danish Online Gambling Association. Kontakt: Johan Holmer, Branschföreningen för Onlinespel, 0725-534530, Id: 52666

7239

● Kroniskt sjuk - hur blir det med jobbet? Tid: 13:30–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Biogen Ämne: Vård och omsorg Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Hur viktigt är det med tidig upptäckt av sjukdom och behandling för största möjliga chanser till ett framgångsrikt yrkesliv? Vilka råd ska ges till kroniskt sjuka som tar första stegen in på arbetsmarknaden? Medverkande: Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet. Kontakt: Mats Ekelund, Biogen, 0761-823627, http://www.biogen.com Id: 54367

72

● Varför behövs partnerskap för att skapa världens bästa hälsa? Tid: 13:30–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västerbottens läns landsting Ämne: Innovation Plats: Björngränd 15 Karta: M8 Beskrivning: Går det att möta framtidens utmaningar i vården genom att arbeta strukturerat med innovationer tillsammans med industrin? Med värdeskapande partnerskap mellan landsting, regioner och industri kan vi ta tillvara innovationer som dagligen skapar värde för patienter och medarbetare. Medverkande: Anders Sylvan, landstingsdirektör, VLL. Robert Winroth, landstingsråd, VLL. Jenni Nordborg, chef, Life science-kontoret. Anders Lönnberg, ordf, samverkansprogrammet Life science. Hans Winberg, generalsek, Leading Health Care. Jonas Claesson, bitr hälso- och sjukvårdsdir, VLL. Mikael Wiberg, FoU-dir, VLL. Anna Sandström, science relations director, AstraZeneca. Elham Pourazar, innovationsledare, VLL Innovation. Tommy Svensson, servicedir, VLL. Anna Lefevre, vd, Swedish Medtech. Malin Parkler, vd, Pfizer. Linn Mandahl Skepp, vd, AbbVie. Agneta Edberg, styrelseordf, Immunicum. Kontakt: Jenny Eklund, moderator, OC Transformation Partners, 0705-831220, Id: 54576

3

● Psykisk ohälsa hos placerade unga – hur ska vi jobba med samverkan kring de svårast utsatta barnen? Tid: 13:30–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, WeMind Ämne: Barn/ungdom Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning:

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

73

Många barn och unga som placeras i heldygnsvård genom socialtjänsten lider av svår psykisk ohälsa. Här behövs ett nära samarbete mellan socialtjänst, utförande verksamhet och barn- och ungdomspsykiatrin för att uppnå goda resultat. Medverkande: Gösta Liljeholm, initiativtagare/vd, WeMind HVB. Emil Rosander, psykologchef, WeMind HVB. Kontakt: Gösta Liljeholm, Wemind HVB AB, 0739-198419, http://www.wemindhvb.se Id: 54825

172349

● Kan kulturarvet var en del i samhällsutvecklingen? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Gävleborg Kulturarvet - Nyckeln till framtiden Ämne: Kultur Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Karta: M8 Beskrivning: Europaåret för kulturarv 2018 går in i andra halvlek. Hur använder vi kulturarvsåret i samhällsutvecklingen inför framtiden, regionalt, nationellt och internationellt? Hur bidrar kulturarvet till regional utveckling? Medverkande: Lena Landström, projektledare, Kulturarvet-Nyckeln till framtiden. Ann-Louice Dahlgren, nationell samordnare, Riksantikvarieämbetet. Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet. Alf Norberg, regionråd, Region Gävleborg. Josephine Rydberg, crossmediakonsulent, Region Gävleborg. Ingela Broström, avdelningschef, Länsmuseet Gävleborg. Ann Nilsén, intendent, Länsmuseet Gävleborg. Henrik Harrysson, filmkonsulent, moderator, Region Gävleborg. Kontakt: Anna-Karin Ferm, Verksamhetsutvecklare, Region Gävleborg, 0732-753766, http://www.kultarv2018.se Id: 54936

1723

● Demokrati eller spektakel – vem försvarar Almedalen? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Westander, goGotland Ämne: Demokrati Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Rosévin, nazister och slöseri med skattepengar dominerar bilden av Almedalen. Har veckan börjat spela ut sin roll som demokratisk mötesplats? Vilka värden ger Almedalen för samhället, demokratin och Gotland? Vems ansvar är det att lyfta fram veckans positiva aspekter? Medverkande: Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, Region Gotland. Cecilia Björk, filmregissör, aktuell med filmen ”En bra vecka för demokratin”. Birger Lycken, pr-konsult, Westander. Kontakt: Birger Lycken, affärsområdeschef, Westander, 0702-346484, birger.lycken@westander.se, Id: 55208

1729

● Förvalta och förnya – myndigheternas roll i innovationsarbetet och möta komplexa samhällsutmaningar Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Implement Consulting Group, Kungliga Tekniska Högskolan, Vinnova Ämne: Innovation Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Myndigheter spelar en central roll i samhället som förvaltare och innovationsaktör. Många utmaningar kräver samverkan mellan olika aktörer där myndigheterna har en viktig uppgift. Hur ser de på sin roll i framtidens innovationsekosystem och hur utvecklar de sin förmåga för att klara den uppgiften? Medverkande: Roger Lundegård, managementkonsult, Implement Consulting Group. Sofia Ritzen, professor, KTH. Karin Eriksson, enhetschef, Vinnova. Eva Dalenstam, innovationsansvarig, Naturvårdsverket. Anna Eriksson, CIO och innovationsdirektör, Lantmäteriet. Linda Lingsten, innovationsansvarig, Havs- och vattenmyndigheten. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting. Susanne Nilsson, forskare, KTH. Jonas Winqvist, managementkonsult, Implement Consulting Group. Kontakt: Roger Lundegård, Managementkonsult, Implement Consulting Group, 0725-555273, rolu@implement.se, http://implementconsultinggroup.com/ Id: 51601

739

● Politisk styrning eller akademisk frihet för samhällsproblemens lösning – reflektioner över vägval Tid: 13:30–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet Ämne: Forskning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Politikerna vill ha universitetens hjälpa att lösa de stora samhällsutmaningarna och universiteten vill ta ansvar och antar utmaningen. Hur ska relationer mellan akademi och politik se ut, förstår man förutsättningarna för den andres arbete och villkoren för framgång? Medverkande: Thomas Strand, ledamot utbildningsutskottet, Socialdemokraterna. Erik Bengtzboe, ledamot utbildningsutskottet, Moderaterna. Christer Nylander, vice ordförande utbildningsutskottet, Liberalerna. Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet. Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet. Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad. Kontakt: Anneli Waara, Uppsala universitet, 0704-250718, Id: 53578

172349 ● Debatt - (V) möter (KD)

Tid: 13:30–13:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: För eller emot. Ja eller nej. Valets viktigaste frågor ställs på sin spets. Medverkande: Camilla Kvartoft, programledare, SVT. Karin Rågsjö, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Acko Ankarberg, partisekreterare, Kristdemokraterna. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 54001

12349


MÅNDAG 2 juli

74

● Så kan AI hjälpa läkare och patienter uppnå en bättre vård Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vitalis, MedTech Magazine, Svenska Mässan Ämne: Vård och omsorg Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Det behövs engagemang och delaktighet från diabetespatienten för en bra och kostnadseffektiv behandling. Vad händer när vi låter sjukvårdens behov, patientens behov och akademins kunskap styra utvecklingen av digitala stöd? Medverkande: Damon Tojjar, läkare och forskare, Lunds universitet. Anders Ekholm, ordförande, Storstockholms Diabetesförening. Anne Liljedahl, specialistläkare, Piteå Akutsjukvården. Kristina Tägil, läkare och digital entreprenör, Hälso- och sjukvården. Kontakt: Hans Almvide, konferensansvarig, Vitalis, 072 248 22 40, hans.almvide@gmail.com, http://medtechmagazine.se Id: 54018

rekta utbetalningar från välfärdssystemen Ämne: Ekonomi Plats: Korsgatan 4 Karta: I7 Beskrivning: Skattemedel ska gå till det som de är avsedda för. Om inte, kan det skada förtroendet för välfärdssamhället i stort. Men även ökade kontroller av bidragsmottagare kan skada förtroendet. En avvägning mellan service och kontroll är nödvändig, i den vägs även exempelvis systemens kontrollerbarhet in. Medverkande: Margit Silberstein, moderator. Sven-Erik Österberg, ordförande, Delegationen för korrekta utbetalningar. Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv. Michel Weber, underdirektör, ATP Udbetaling Danmark. Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot, ordförande, Socialförsäkringsutskottet (S). Mattias Fogelgren, utredningssekreterare, Tillitsdelegationen. Kontakt: Ingela Bäckström, Kommunikatör, Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, 0722-291718, http://www.korrektautbetalningar.se Id: 50582

724

172

Tid: 13:30–13:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H209 Karta: H9 Beskrivning: Den digitala strategin kräver en likvärdig tillgång och användning. Vad betyder det i praktiken? Medverkande: Torvid Hafström, vd, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström, VD, Learnox, 0707-303096, https://www.learnox.se/start Id: 52618

Tid: 13:45–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: minPension Ämne: Ekonomi Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B Karta: I14 Beskrivning: I december presenterade Pensionsgruppen en överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner. I överenskommelsen föreslår man bland annat att den lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension ska höjas. Men räcker det för att ge oss pensioner som det går att leva på? Medverkande: LarsArne Staxäng, riksdagsledamot, Moderaterna. Göran Arrius, ordförande, Saco. Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal. Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia. Olof Lundvall, informationschef, SPV. Anders Stenkrona. Anders Lundström, vd, minPension. Kristina Kamp, pensionsekonom, minPension. Kontakt: Maria Eklund, Min Pension i Sverige AB, 0705-558380, https://www.minpension.se Id: 51442

● Hur vill vi att skolans digitala vardag ska se ut?

7289

● Hur bygger vi den skola vi vill ha? Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Codesign Sweden AB Ämne: Utbildning Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: När landet behöver 1500 nya skolor står kommunerna inför stora investeringar. Hur ska processen se ut för att eleverna, lärarna, kommunen och medborgarna ska bli nöjda? Hur skapar vi en klokare best practice för hur vi bygger skola i Sverige? Medverkande: Monika Kjell, rektor, Brogårdaskolan. Håkan Fjällström, projektledare, Håkan Fjällström AB. Josefine Wahlström, kommunikationschef, Bjuvs kommun. Linda Gustafsson-Lutener, arkitekt, Codesign. Kontakt: Johan Alvfors, Arkitekt, Codesign, 0730-503772, http://www.codesign.se Id: 52983

239

● Hur kan hållbarhetsrapporten bli ett verktyg i strategi och affärsutvecklingen? Tid: 13:30–14:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: HållbarTillväxt Ämne: Hållbarhet Plats: Donners plats, H404 Karta: I9 Beskrivning: Hållbarhetsarbetet måste vara mer än en rapport för att skapa verklig affärsnytta. Hur kan hållbarhet bli en del av verksamhetens DNA? Medverkande: Markus Håkansson, revisor, Grant Thornton. Kontakt: Anna Weiner Jiffer, Hållbar Tillväxt AB, 0706-816150, http://hallbartillvaxt.eu Id: 53954

89

● Working with Swedes – är den svenska kulturen ett hinder eller en möjlighet för integration? Tid: 13:30–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park, AlmeDalarna Ämne: Integration/mångfald Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Svensk kultur och värderingar skiljer sig väsentligt från vår omvärld. På många sätt är det vi som är extrema. Samtidigt ställs den svenska kulturen mot andras när människor rör sig över landsgränser. Hur påverkar det integration och mänskliga möten på arbetsmarknaden och i övriga samhället? Medverkande: Azita Shariati, vd, Sodexo. Julien S. Bourrelle, författare. Ylva Thörn, landshövding, Dalarna. Seher Yilmaz, moderator. Kontakt: Hans Pontusson, Chef Tillväxtenheten, Region Dalarna, 023-777056, http://almedalarna.se Id: 54213

1739

● Hur vill Vänsterpartiet bidra till ett tryggare samhälle? Tid: 13:40–14:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H208 Karta: H9 Beskrivning: Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Vänsterpartiet göra för att minska problemen så att samhället blir tryggare för alla? Medverkande: Linda Snecker, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Christer Renlid, redaktör, Vägen Ut, KRIS. Kontakt: Joakim Berndes, Programansvarig, Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, 0767-770024, http://kris.a.se Id: 53685

284

● Vilket är kroppsspråkets betydelse i politisk kommunikation? Tid: 13:45–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Media/journalistik Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: Politisk kommunikation handlar om mycket mer än argument kring sakfrågor. Vilken betydelse har kroppsspråket för hur politiska budskap tolkas och tas emot? Medverkande: Marie Gelang, retorikforskare, Örebro Universitet. Jenny Larsson, Humtank. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50319

2

● Hur viktigt är det att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen? Tid: 13:45–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Delegationen för kor-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Högre pensionsålder - räcker det?

● Bostadspolitik - Vad vill branschen?

Tid: 13:45–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: När riksdagsvalet ligger runt knuten kommer frågan om bostadsbyggande högre upp på bordet, samtidigt som statens händer är något bundna efter att man på 90-talet lämnade över ansvaret på marknad och kommun. Vad vill branschen att staten ska göra? Var kan bransch och politik mötas? Medverkande: Gustav Källén, moderator, vice vd, affärsområdeschef transaktioner, Svefa. Håkan Buller, ordförande (S), Södertälje kommun. Peter Svensson, affärsområde projektutveckling, bostadsutveckling, Peab Bostad AB. Stefan Ränk, vd, Einar Mattsson AB. Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-1579 97, http://www.businessarena.nu/ Id: 52210

29

● Digital säkerhet i kommunen – vilka är fallgroparna? Tid: 13:45–14:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Tieto Ämne: Säkerhet/ försvar Plats: Korsgatan 6, Hotell Stenugnen Karta: I9 Beskrivning: Digitala säkerhetshot ställer allt högre krav på kommunerna att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågorna. Men vad är allra viktigast att tänka på? Medverkande: Maria Nordgren, säkerhetsexpert, Tieto. Antoni Lacinai, moderator. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef, Tieto, 0709-208003, sophie.gernandt@tieto.com, http://www.tieto.se/almedalen2018 Id: 52278

18

● Agenda 2030 – Vilka lösningar finns? Om samverkan, kommunikation och förändrat beteende Tid: 13:45–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Karta: H5 Beskrivning: År 2022 är halvvägs i Agenda 2030. Vi behöver öka takten och vi kan komma långt redan med dagens lösningar. Med bl a digitalisering kan vi nå ut och skapa engagemang som ger förändrat beteende på individnivå, organisationsnivå, en ökad samverkan för genomförandet av målen och ett samhälle för alla. Medverkande: Niklas Sörensen, vd, Ramboll Sverige. Hanna Brogren, generalsekreterare, Sveriges kommunikatörer. Sofia Breitholtz, vd, Reach for Change. Helena Lindemark, grundare & vd, 2022 Initiative Foundation & Hållbar Utveckling Sverige AB. Kontakt: Helena Lindemark, Grundare & VD, Hållbar Utveckling Sverige AB, 0765-557450, https://www.hallbart.nu Id: 52546

7239

● Var fjärde elev fullföljer inte sin gymnasieutbildning – vad händer? Tid: 13:45–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Utbildning Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Idag är gymnasieexamen entrébiljetten till arbetsmarknaden, men det är många som aldrig får någon biljett. Segregation och bristande folkhälsa leder till utmaningar i skolans uppdrag att stötta elever. Hur bryter vi trenden? Hur tar kommuner och regioner ansvar? Medverkande: Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation. Lars-Inge Jonsson, projektledare för #jagmed, Region Östergötland. Leif Skarp, rektor för introduktionsprogrammet individuellt alternativ, Berzeliusskolan. Anita Jernberger, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden, (L), Region Östergötland.


MÅNDAG 2 juli Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande och statlig utredare kring gymnasieskolan, (S), Norrköpings kommun. Fernand Oosterhuis, elev, Berzeliusskolan. Camilla Carlsvärd, lärare, Berzeliusskolan. Moderator: Karin Adelsköld. Kontakt: Sandra Gilen, East Sweden-Region Östergötland, 0725-000667, sandra@identx.se, https://almedalen.eastsweden.se Id: 53128

724

● Utländska investeringar – en motor för Sverige Tid: 13:45–14:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, Businesss Sweden Ämne: Internationella frågor Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Att skapa rätt förutsättningar är nyckeln till att locka fler internationella företag till Sverige. Vad behöver vi prioritera? Vilka styrkor har vi idag? Hur kan regering, riksdag och organisationer jobba tillsammans för att förbättra förutsättningarna? Medverkande: Ulrika Cederskog-Sundling, chef för invest & region, Business Sweden. Magnus Wikman, marknadschef, Nodpole. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 54283

24

75

Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, https://tidningensyre.se Id: 53159

239

● Sveriges största tillväxthinder – Hur ska vi klara kompetensförsörjningen? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Brist på rätt kompetens är det överlägset största tillväxthindret för Sveriges småföretag. Varför är det så svårt att hitta nya medarbetare – och vad blir konsekvenserna för den enskilda företagaren? Medverkande: Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Företagarna. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707-457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 49936

9

● Inga statliga pengar till extremism, ja visst, men hur bestäms vad som är extremism?

Tid: 13:45–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mistra Ämne: Klimat/ miljö Plats: Strandgatan 20 Karta: J15 Beskrivning: Plast kännetecknar inte bara det moderna livet, det är också ett av våra största miljöproblem. Även om användningen av plastkassar har minskat så väntar långt större problem i horisonten. Vilka problem och lösningar finns och hur kan vi få ett mer hållbart plastkretslopp? Medverkande: Mattias Lindahl, professor, Mistra REES. Tobias Dan Nielsen, post doc, Mistra STEPS. Filip Johnsson, professor, Mistra Carbon Exit. Patrik Hadenius, vetenskapsjournalist. Kontakt: Tobias Dan Nielsen, post doc, Lunds universitet, 046-222 01 65, http://steps-mistra.se/ Id: 54950

Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forum - idéburna organisationer med social inriktning Ämne: Demokrati Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Två statliga utredningar har tillsats av regeringen för att lägga förslag om demokrativillkor för organisationer i civilsamhället. Skattepengar ska inte gå till organisationer som undergräver demokratin. Hur ska myndigheter i sin bidragsgivning bestämma att en organisation överträder villkoren? Medverkande: Ludvig Sandberg, Intressepolitiskt sakkunnig, Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Daniel Lindvall, Huvudsekreterare, Ku 2018:01 Demokrativillkorsutredningen. Stefan Attefall, Ordförande RIO, tidigare statsråd, Rörelsefolkhögskolornas riksförbund. Susanne Wallman-Lundåsen, forskare, Ersta Sköndals högskola. Anna Ardin, samtalsledare, Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Kontakt: Heidi Sandberg, Forum, 070-3833497, http://www.socialforum.se Id: 50075

● Svenska punktskatter i en global värld, funkar det?

● Havsplaneringen i en föränderlig värld

● Life in plastic, is it fantastic? Ett hållbart system för plast till 2030

39

Tid: 13:50–14:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Industrirådet Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Vi måste värna vår miljö, det är alla överens om. Men inte om vägen dit. Fungerar till exempel svenska punktskatter och en egen kemikalielagstiftning som är skarpare än den i EU – När all handel är globaliserad? Kontakt: Elin Östblom, Kommunikatör, Teknikföretagen, 08-7820863, http://industrintarmatchen.se Id: 50819

129

● Vad görs för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism? Tid: 13:50–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens institutionsstyrelse, SiS Ämne: Säkerhet/försvar Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Kunskap om våldsbejakande extremism i de högerextrema, vänsterextrema och islamistiska miljöerna behöver öka inom offentlig verksamhet. Vad kan man som medarbetare göra om man uppmärksammar en person som sympatiserar med och/eller befinner sig i en våldsbejakande extremistisk miljö? Medverkande: Malin Bergman, psykolog och metodutvecklare, SiS. Saari Römpötti, projektledare för regeringsuppdraget, SiS. Kontakt: Stefan Hell Fröding, Pressekreterare, Statens institutionsstyrelse, 0708-398486, Stefan.HellFroding@stat-inst.se, https://www.stat-inst.se/ Id: 54427

724

● Sverigedemokraternas väljare - Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?

17249

Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI Ämne: Klimat/miljö Plats: Ocean Surveyor, fartyg Karta: F2 Beskrivning: Havsplanering är en snabbt växande kunskap i Sverige och globalt som kan skapa jobb och tillväxt och samtidigt bidra till att de marina ekosystemen kan bevaras och utvecklas. Men hur påverkar klimatförändringarna de miljömässiga, sociala och ekonomiska möjligheterna för våra havsområden? Medverkande: Lovisa Zillen Snowball, enhetschef, SGU. Rolf Brennerfelt, gd, moderator, SMHI. Lena Söderberg, gd, SGU. Helén Andersson, forskningschef, SMHI. Kristina Yngwe, riksdagsledamot, Centerpartiet. Gustav Kågesten, maringeolog, SGU. Jan Schmidtbauer Crona, utredare, HaV. Björn Sjöberg, avdelningschef, Hav. Kontakt: Lovisa Zillén Snowball, Sveriges Geologiska Undersökning, 018-179033, http://www.sgu.se/almedalen Id: 50099

9

● Fossilrea – klimatskadliga subventioner på transportområdet Tid: 14:00–15:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Karta: J12 Beskrivning: Staten har en miljöbudget. Staten har även en anti-miljöbudget. Den består av miljöskadliga fossila subventioner som redovisas i statsbudgeten och uppgår på transportområdet till minst 15 miljarder per år. Representanter för riksdagspartier samtalar om förmånsbilar, reseavdrag, dieselskatt och flyg. Medverkande: Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet. Anna Johansson, ledamot, skatteutskottet, Socialdemokraterna. Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Mathias Sundin, riksdagsledamot, Liberalerna. Johanna Sandahl, ordförande (moderator), Naturskyddsföreningen. Kontakt: Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsforeningen, 0760405943, https://www.naturskyddsforeningen.se/ Id: 50377

Tid: 13:50–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Institutet för Framtidsstudier Ämne: Demokrati Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: På några få år har Sverigedemokraterna vuxit till att vara Sveriges tredje största parti men mycket är fortfarande okänt om deras väljare. Hur – och i vilken utsträckning – skiljer sig Sverigedemokraternas väljare från andra partiers väljare? Medverkande: Kirsti Jylhä, fil.dr. i psykologi, Institutet för framtidsstudier. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Göran von Sydow, fil.dr. i statsvetenskap, Ställföreträdande direktör för Svenska institutet för europapolitiska studier. Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, Institutet för framtidsstudier. Kontakt: Corrie Hammar, Institutet för Framtidsstudier, 0704-079748, Corrie.Hammar@iffs.se, http://www.iffs.se Id: 55131

Tid: 14:00–14:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Kan obligatoriskt skolval rå på segregationen? Varför blir det starka protester mot förslag om lottning? Och frestas friskolor att sätta glädjebetyg? Medverkande: Marcus Strömberg, vd, Academedia. Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50776

● Eftersnack: Är gränsen stängd för gott?

● Utsatta och sårbara - brottsdrabbades reaktioner och behov

723

Tid: 13:55–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: I två år har den tillfälliga asyllagen hållit nere antalet människor som fått skydd i Sverige. Nästa år löper den ut, men de stora partierna tävlar om ytterligare åtstramningar. Vilka vägar finns att gå för dem som vill att Sverige öppnar upp sin asylpolitik? Vad tycker du som publik? Medverkande: Alexandra Olsson, samtalsledare, Syregården. Olof Klugman, utgivare och skribent, Syre Stockholm. Kontakt:

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

12349

● Vågar vinstdrivna skolor släppa sina köer?

123849

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandvägen, H536 Karta: E12 Beskrivning: Att drabbas av brott kan ge utslag i allvarliga somatiska, psykiska och sociala problem. Det är även sällan den brottsdrabbade får sina rättigheter tillgodosedda i form av hjälp, stöd och skydd. Vilka behov har egentligen brottsdrabbade? Vad krävs av samhället? Medverkande: Magnus Lindgren, Brottsofferforskare, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, 08292000, http://www.tryggaresverige.org Id: 50881

12349


76

MÅNDAG 2 juli

● Vattenutmaningen - Hur möter vi den?

● Efter Drottninggatan – takfir-salafistisk extremism

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sydsvenska Industrioch Handelskammaren, Trelleborgs Hamn Ämne: Klimat/miljö Plats: Hamngatan 1, trädgården Karta: I10 Beskrivning: I Sverige har vi varit bortskämda när det gäller vatten. Vare sig tillgången till vatten eller kvaliteten på vattnet har varit något större problem, i alla fall inte i ett större perspektiv. Men nu har vattenfrågan kommit att bli en allt mer rejäl utmaning för såväl samhälle som näringsliv. Medverkande: Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten. Pär Holmgren, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar. Jörgen Nilsson, VD, Trelleborgs Hamn. Jan Secher, VD, Perstorp AB. Tina Robertsson, Director Product Development & Realisation and R&D, The Absolut Company AB. Kjerstin Ekvall, Senior Advisor, Sysav AB. Karl-Erik Grevendahl, Moderator, Sydsvenska Industrioch Handelskammaren. Kontakt: Karl-Erik Grevendahl, Sydsvenska Handelskammaren, 0706-647858, http://handelskammaren.com Id: 51070

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Försvarshögskolan Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Takfirsalafistisk extremism växer i Sverige och utgör ett reellt hot mot vår nationella säkerhet. Hur kan vi vända utvecklingen? Vilka insatser behövs? Hur ser extremistmiljön ut i Sverige och hur rekryterar den med hjälp av propaganda och kriminella nätverk? Medverkande: Magnus Ranstorp, docent och terrorismforskare, Försvarshögskolan/CATS. Filip Ahlin, analytiker inom terrorism, Försvarshögskolan/CATS. Sakine Madon, politisk redaktör, Vestmanlands Läns Tidning. Lars Nicander, chef, Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier Försvarshögskolan. Kontakt: Tom Samuelsson, Kommunikationsstrateg, Försvarshögskolan, 0708-306947, Id: 51545

39

● Life Science utan djurförsök – en framtidsvision Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forska Utan Djurförsök Ämne: Forskning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Hur gynnar djurförsöksfria forskningsmetoder Life Science? Sverige har en stark forskningskompetens på området och har alla möjligheter att bli ledande inom djurförsöksfria forskningsmetoder – tas den möjligheten till vara? Medverkande: Karin Gabrielson Morton, sakkunnig, Forska Utan Djurförsök. Anders Blanck, VD, LIF. Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare, Vetenskapsrådet. Betty Malmberg, ledamot utbildningsutskottet, Moderaterna. Gunnar Cedersund, universitetslektor, Linköpings universitet. Maria Karlgren, universitetslektor, Uppsala universitet. Kontakt: Carina Franzén, Kanslichef/Kommunikationsansvarig, Forska Utan Djurförsök, 08-12456095, carina@forskautandjurforsok.se, http://www.forskautandjurforsok.se Id: 51292

72

● Hur kan en kommun göra resan mot hållbarhet, tillsammans och systematiskt? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Ekokommuner (Sekom) Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: I Sverige är vi idag för det mesta överens om att en hållbar utveckling är rätt riktning att gå. Varför går det inte snabbare? Vad är det som hindrar oss? Vilka möjligheter ser kommuner och regioner för att överbrygga hindren och hur kan vi agera systematiskt och tillsammans mot gemensamma mål? Medverkande: Henrik Ny, dr., universitetslektor, BTH - Blekinge Tekniska Högskola. Ann Nedergård, projektledare, Ålands Vatten. Lisa Wälitalo, doktorand, BTH Blekinge Tekniska Högskola. Kontakt: Kenneth Gyllensting, Koordinator, Sveriges Ekokommuner (Sekom), 0455-303283, kansliet@sekom.se, http://www.sekom.se/ Id: 51307

17249

● Mobilförbud och böneutrop– ägnar sig politiken åt samhällsproblem eller symbolfrågor? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Futurion Ämne: Demokrati Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: I valrörelserna bombarderas vi av olika politiska utspel och förslag som ska väcka uppmärksamhet och locka väljare. Men klarar politiken av att lösa verkliga problem och framtidsutmaningar som jobben, välfärden och klimatet. Och vem tar ansvar för framtiden om inte partierna gör detta? Medverkande: Ulrica Schenström, politisk analytiker och tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen. Mikael Sandström, chefsekonom, TCO. Amanda Sokolnicki, biträdande politisk chefredaktör, Dagens Nyheter. Carl Melin, forskningsledare, Futurion. Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion. Kontakt: Per Lagerström, Kommunikationsansvarig, Futurion, 0709-568847, http://futurion.se/futurion-almedalen-2018/ Id: 51324

1729

● Vilken roll spelar religionen i framtidens Sverige? – Hur ser det religiösa landskapet ut? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmeniakyrkan, Myndigheten för stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda, Teologiska högskolan Stockholm Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Religiösa rörelser, kyrkor och trossamfund har länge setts som grundstenar i samhällsbygget, men i debatten ifrågasätts allt oftare religionens roll i samhället. Är religion en privatsak som bör hållas utanför det offentliga rummet? Eller är religiösa rörelser en garant för öppenhet och demokrati? Medverkande: Joel Halldorf, lektor och medarbetare på Expressen Kultur och tidningen Dagen, Teologiska högskolan Stockholm. Elena Namli, professor i teologisk etik, Uppsala universitet. David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola. Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Anna Lindman, religion- och livsåskådningsjournalist, programledare. Kontakt: Elisabeth Lindgren, samordnare bildning, Equmeniakyrkan, 0765053151, elisabeth. lindgren@equmeniakyrkan.se, http://www.equmeniakyrkan.se Id: 51326

17239

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

i Sverige. Hur ser den ut och hur motverkas den?

1249

● Varför dricker äldre alltmer alkohol – och var går gränsen för riskbeteende? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RPG – Riksförbundet Pensionärsgemenskap, Studieförbundet Bilda, Hela Människan, Libris förlag Ämne: Äldre Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Karta: I20 Beskrivning: Vårt förhållande till alkohol har förändrats, och nu varnar Socialstyrelsen för att äldre dricker mer än tidigare. Vad påverkar våra dryckesvanor? Var går gränsen för riskbeteende? Är det farligt att dricka ett glas vin till maten varje dag – och vad kan jag som anhörig eller vän göra? Medverkande: Sven Andreasson, professor i socialmedicin, alkoholläkare, Karolinska Institutet. Maggan Hägglund, journalist, författare. Mia Nilson, generalsekreterare, Hela Människan. Kattis Ahlström, journalist, programledare. Kontakt: Eva B Henriksson, direktor, RPG, 0761-300490, eva.henriksson@rpg.org.se, http://www.rpg.org.se Id: 51783

1724

● Så nollar vi utsläppen till 2045 Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energispektrum Ämne: Energi Plats: S:ta Katarinagatan 6 Karta: K17 Beskrivning: År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå målet kommer vi behöva stora mängder el och bioenergi. Har energisektorn de förutsättningar som behövs? Vad är partiernas valvinnande politik? Medverkande: Lars Hjälmered, Näringspolitisk talesperson, Moderaterna. Maria Weimer, Näringspolitisk talesperson, Liberalerna. Penilla Gunther, Näringspolitisk talesperson, Kristdemokraterna. Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet. Mattias Bäckström Johansson, Energipolitisk talesperson, Sverigedemokraterna. Linus Lakso, Klimat- och energiansvarig i partistyrelsen, Miljöpartiet. Birger Lahti, Energipolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Magnus Hall, vd, Vattenfall. Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna. Eva Hamilton, Moderator. Kontakt: Anton Steen, Energiföretagen Sverige, 0702446942, Id: 51811

29

● Urbanisering - hur säkrar vi en trygg vattenförsörjning i tillväxtregionerna? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VVS-Fabrikanternas Råd Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandvägen, H531 Karta: E11 Beskrivning: Hur anpassar vi vårt VA-nät när fler bostäder byggs och städer förtätas? Hur ser det ut idag i VA-systemet när det gäller kapacitet och kvalitet? Hur mycket rent vatten läcker ur trasiga ledningar och till vilket pris? Medverkande: Kristina Yngwe, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Johan Krüger, Kommunikationsansvarig, Norrvatten. Thomas Nordin, Säljchef, AB Svenska Wavin. Kontakt: Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, 0707-428400, daniel@vvsfabrikanterna.se, http://www.vvsfabrikanterna.se Id: 51831

7

● Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting Ämne: Utbildning Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen Karta: I18 Beskrivning: Digitalisering kan fungera som en hävstång för skolutveckling och bättre elevresultat. Hur kan teknik integreras i pedagogiken och stimulera lärande? Kan digitalisering användas för att möta lärarbristen och ge alla elever en likvärdig undervisning? Medverkande: Helene Odenjung, ledarmot SKL:s styrlse & arbetsutskott, SKL. Lars Lingman, undervisningsråd, Skolverket. Peyman Vahedi, gymnasierektor, Kramfors kommun. Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer. Willy Silberstein, moderator. Kontakt: Paola Felicetti, Sveriges Kommuner och Landsting, 0765-269083, http://www.skl.se/almedalen Id: 52142

6724

● Är det dags att ge upp ekonomisk tillväxt som politiskt mål? Tid: 14:00–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Hållbarhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Från höger till vänster, från GAL till TAN, från grått till grönt motiveras nya reformer med att de skapar tillväxt och jobb. Samtidigt förklaras att utsläppen har börjat öka igen under de senaste åren med att tillväxten tagit fart. Är det dags att ge upp ekonomisk tillväxt som politiskt mål? Medverkande: Lennart Fernström, chefredaktör, Syre, moderator. Stina Oscarson, dramatiker, författare, samhällsdebat-


MÅNDAG 2 juli tör och krönikör på Syre. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52733

2349

● Vad har framtidens toppchefer gemensamt? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Chef Ämne: Näringsliv Plats: Korsgatan 24 Karta: I9 Beskrivning: Många företag står inför en generationsväxling med stora chefsavgångar som följd. Att unga talanger inte vill bli chefer är en myt. Däremot vill de ta sig an rollen på nya sätt, vilket innebär grundliga förändringar för våra organisationer. Medverkande: Anna Lundberg, talesperson, Scouterna. Shanga Aziz, grundare, Locker Room Talk. Ishtar Touailat, chef digitala affärer, Tieto. Cissi Elwin, moderator, chefredaktör och vd, Chef. Fatemeh Khavari, talesperson, Ung i Sverige. Josefine Åhrman, Uppsalas idrottsoch fritidsdirektör. Hamid Zafar, Rektor, Sjumilaskolan Göteborg. Kontakt: Cissi Elwin, publisher, Chef Stockholm AB, 08-555 245 00, https://chef.se/almedalen/ Id: 54351

77

för äldre är stort. Det beräknade behovet uppgår till 360 000 bostäder. Fram till år 2050 beräknas bostadsbehovet för personer som är 65 år eller äldre att öka med nästan 50 procent. Särskilt gruppen över 80 år kommer växa kraftigt, vilket kommer ställa krav på bostadsanpassning. Medverkande: Greger Bengtsson, samordnare avdelningen för vård och omsorg, SKL. Fredrik von Platen, sakkunnig bostäder, SPF-seniorerna. Kontakt: Magdalena Stadler, BoKlok, 010–449 27 49, http://boklok.se Id: 55220

29

● Hur kan social hållbarhet uppnås genom aktiv interaktion med intressenter för seniorboenden?

● Samarbete mot sexuella trakasserier inom scenkonsten

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden.com Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H538 Karta: E13 Beskrivning: På vilket sätt kan slutkunden eller hyresgästen involveras tillsammans med t.ex. bostadsutvecklare och arkitekter för att skapa ett intressant boende att flytta till? Hur kan förutsättningar skapas för möten och social samvaro? Medverkande: Sören Runsteen, Vd, Bovieran. Göran Lindahl, docent och forskare, Chalmers. Börje Bjelke, professor och forskare, Oslo universitet. Joanna Henje, arkitekt, Liljewall arkitekter. Kontakt: Petter Ahlström, Ekon Dr, SeniorVärlden.com, 0730-404346, artur.ringart@news55.se, Id: 55272

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film Ämne: Jämställdhet Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Hösten 2017 briserade #Metoo, en rörelse som bland annat belyste tystnadskulturen och förekomsten av sexuella trakasserier inom scenkonsten. Hur kan partsgemensamt arbete stärka vägen framåt efter #Metoo. Medverkande: Carin Khakee, sekreterare, Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten. Mika Romanus, förbundsdirektör, Teaterförbundet för scen och film. Mikael Brännvall, vd, Svensk Scenkonst. Kontakt: Annika af Trolle, Svensk Scenkonst, 0704-202775, annika.af.trolle@svenskscenkonst.se, http://www.svenskscenkonst.se/ Id: 54720

Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: FEI- Företagsekonomiska Institutet, Fastighetsmäklarförbundet Ämne: Byggande Plats: Tunnbindaregatan 7 Karta: P12 Beskrivning: Det råder bostadsbrist i Sverige och ett ökat byggande räcker inte för att lösa den nuvarande situationen. Hur sätter vi igång flyttkedjan? Medverkande: Björn Wellhagen, VD, Mäklarsamfundet. Carolina Stegman, VD, Fastighetsmäklarsamfundet. Jonas Nygren, Förbundschef, Hyresgästföreningen. Martin Lindvall, Samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna. Mattias Lundberg, Moderator. Kontakt: Sara Hadgu, Greatness PR, 0764-268154, sara.hadgu@greatness.se, https://www.fei.se/om-fei/fei-almedalen/ Id: 50110

7239

7239

● Mer mänsklighet och Medmänsklighet Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: #vistårinteut Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Talarplats, Hamnplan Karta: G9 Beskrivning: Två månader kvar till valet. Vem vill jag vara? Vilket Sverige vill jag leva i? Medverkande: Sara Edvardson Ehrnborg, Human Rights Rockstars. Kinna Skoglund, Human Rights Rockstars. Helena Mäki, Human Rights Rockstars. Anders Göransson, moderator, #vistårinteut. Kontakt: Cecilia Herdenstam, #vistårinteut, 0706-975306, http://vistarinteut.org Id: 54792

7239

● Insatser för psykisk ohälsa för placerade inom Socialtjänsten – finns en optimal verksamhetsform? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, WeMind Ämne: Barn/ungdom Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Många barn och unga som får omfattande insatser från Socialtjänsten har svårt att tillgodogöra sig psykiatrisk öppenvård. Hur ska insatser för att behandla deras psykiska ohälsa organiseras? Medverkande: Gösta Liljeholm, initiativtagare/vd, WeMind HVB. Emil Rosander, behandlingsansvarig psykolog, WeMind HVB. Kontakt: Gösta Liljeholm, Wemind HVB AB, 0739-198419, http://www.wemindhvb.se Id: 54841

172349

● Hur möter vi ökande hat och hot mot kvinnorättsförsvarare? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Kvinna till Kvinna Ämne: Jämställdhet Plats: Cramérgatan, H310 Karta: G11 Beskrivning: Ett hårdnande debattklimat ihop med auktoritära strömningar drabbar kvinnorättsförsvarare extra hårt. Vad kan göras för att vända utvecklingen? Medverkande: Linnéa Claeson, aktivist. Kontakt: Disa Kammars Larsson, Kvinna till Kvinna, 0737783331, disa.kammars.larsson@kvinnatillkvinna.se, http://www.kvinnatillkvinna. se Id: 54891

28

● Samhällsnytta genom autonoma fordon i framtidens städer – vilka förutsättningar behövs? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Keolis Ämne: Infrastruktur Plats: Donners plats 6 Karta: J11 Beskrivning: Autonoma fordon piloteras redan på våra gator. Historien om hur alla dessa autonoma fordon kommer att integreras och ändra trafikbilden, kommer i stor utsträckning att påverkas av de regelverk städer sätter och vilka beteenden som gynnas därigenom. Medverkande: Magnus Hjälmdahl, Forskare, konsult Sweco, Sweco. Bodil Sidén, Communcations, Uber. Jan Jansson, International Mobility Developer, Keolis Group. Kontakt: Anna Engelbert, Pressansvarig, Keolis, 0725-136093, Id: 55058

9

● Bostäder för äldre att bo kvar i – hur ska människor ha råd att bo bra på ålderns höst? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BoKlok Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H515 Karta: D10 Beskrivning: Behovet av bostäder

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

● Rörlighet på bostadsmarknaden – hur sätter vi igång flyttkedjan?

2

● Vilka tre inre drivkrafter behövs i det kunskapsbaserade samhället? Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-projektet Refugees and migrants as re-builders, Kista Folkhögskola Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: Tre psykologiska behov ligger till grund för vår inre motivation. Såväl välbefinnande, som produktivitet och motivation stärks när dessa behov stärks hos individen och gruppen. Att jag upplever mig fri att välja (autonomi), har kunskap jag kan använda (kompetens) och känner mig sedd (tillhörighet). Medverkande: Per Hörberg, management coach, Navigator Organisation AB. Rishabh Khanna, business strategy, EU-project. Kontakt: Per Hörberg, Projektledare, Initiativ Samutveckling, 0704-888430, per.hrberg@samutveckling.se, http://kistafolkhogskola.se Id: 50201

239

● Spioner och extremister – hur starkt rustade är vi mot terrorism och informationspåverkan? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Expressen Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Donners plats, H423 Karta: I11 Beskrivning: Den nye Säpochefen ger svar på frågor om säkerhetsläget och utmaningarna inför valet. Medverkande: Anna Herdenstam, programledare, Expressen TV. Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen. Kontakt: Linnéa Pettersson, Expressen, 0736-337934, http://www.expressen.se Id: 50471

2849

● Musik och politik i samma båt Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Kultur Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Kamp- och protestsånger och musik har använts i alla tider för att inspirera folk att påverka sin livssituation. Vad har musiken betytt för demokratin? Kommer musiken eller budskapet först? Hur har musik påverkat och använts som verktyg för politisk medvetenhet? Medverkande: Rossana Dinamarca, Riksdagsledamot och DJ, Vänsterpartiet. Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kultur, ABF. Andrea Törnestam, Förbundssekreterare, SSU. Rodrigo Bernal, Hiphop-bussen. Kontakt: Charlotta Nellgård, Nationell samordnare kultur, ABF, 08-613 50 00, http://abf.se Id: 51150

239

● Samhällssäkerhet i Norden – var finns de fredliga lösningarna? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Hanaholmens kulturcenter, Global utmaning Ämne: Säkerhet/ försvar Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Samtalet om säkerhet i Sverige handlar om att införa försvar, att upprusta, mer stöd till polisen, att bygga ut större fängelser. Tryggheten förutspås bli en stor valfråga också i kommande val. Hur ska säkerhetspolitiken i framtiden kunna trygga våra nordiska samhällen? Medverkande: Rosaline Marbinah, president, The National Council of Swedish Youth. Peter Hultqvist, försvarsminister, Regeringen i Sverige. Hans Wallmark, parlamentariker, Moderaterna, Nordiska rådet. Matts Lindqvist, moderator, Nordiska ministerrådet. Martin Kohlberg, vice president, Nordiska rådet. Kontakt: Annika Nummelin, Kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, 0723-709087, nif@nordicwelfare.org, http://www.nordenifokus.se Id: 52154

729


78

MÅNDAG 2 juli

● Efter Brexit – i vilket Europa vill vi leva? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Om ett knappt år är det val till Europaparlamentet. Debatten om EUs framtid blir en viktig del av valdebatten. Hur stor ska unionen vara i framtiden och vilka frågor ska den ägna sig åt? Vilka är de nya utmaningarna i en globaliserad värld? Vilka resurser behöver EU för att nå sina mål? Medverkande: Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Anna Hedh, Europaparlamentariker, Socialdemokraterna. Jens Holm, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Karin Enström, Riksdagsledamot, Moderaterna. Kontakt: Klas Jansson, Europaparlamentets kontor i Sverige, 0709-989606, klas.jansson@ep.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/ Id: 52644

172349

● Bilen som motor i delningsekonomin? Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund Ämne: Kommunikationer Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Delningsekonomin öppnar möjligheter för bilägande eller nyttjande av bil. Bildelningstjänster har blivit ett komplement till egen bil samt ett populärt alternativ för både helgresenärer och storstadsbor utan egen bil. Detta ger flexibelt och självständigt resande för fler, men passar det alla? Medverkande: Bodil Sidén, kommunikationsansvarig, Uber Sverige. Jesper Sundblad, försäljningschef, Sunfleet. Bengt Dalström, informationschef, Toyota Sweden. Anna Pernestål Brenden, forskare, KTH. Mattias Bergman, moderator, BIL Sweden. Kontakt: Victoria Elmgren, BIL Sweden, 08-7004115, http://www.bilsweden.se Id: 52703

23

● Retorikkris speglar värderingskris Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Röda Korset Ämne: Integration/mångfald Plats: Hamnplan, H254 Karta: E9 Beskrivning: Retorik och språkbruk har stor inverkan på uppfattning och åsikter, och det påverkar beredskapen att stödja människor i utsatta situationer. Men retoriken lever inte sitt eget liv, den är uttryck för den värderingskris som vi tycker oss se. Vad är konsekvenserna av denna retorikförskjutning? Medverkande: Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna. Patrik Oksanen, ledarskribent(c), Hudiksvalls Tidning. Dan Svanell, pr-konsult, tidigare mångårig pressekreterare hos s-ministrar. Kristina Ljungros, vice ordförande, Svenska Röda Korset. Marco Helles, mångfaldskonsult, moderator. Kontakt: Micael Lindholm, Opinionsstrateg, Svenska Röda Korset, 0703-354651, micael.lindholm@redcross.se, http://www.redcross.se Id: 52843

72349

● Kan städerna bli drivande i omställningen till hållbara energisystem? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gröna Städer Ämne: Hållbarhet Plats: Stallgården, Mellangatan 11 Karta: K12 Beskrivning: Urbaniseringen driver på energianvändningen i Sverige. Vid sidan av omställningen av transportsystemet är den stora utmaningen hur vi ska klara utbyggnaden av förnybar energi. Båda utmaningarna ställer ökade krav på hållbara och smarta energisystem. Klarar vi den omställningen och hur? Medverkande: Mats Leifland, vd, Medicon Village AB. Fredrik Rosenqvist, innovationschef, EON Energilösningar AB. Maria Wetterstrand, moderator, Miltton Purpose AB. Lars Eriksson, generalsekreterare, Gröna Städer. Alexandra Laurén, vice VD, Skanska Sverige. Kontakt: Erik Persson, Ansvarig samhällskontakter, Gröna Städer, 0703-858250, erik.persson@gronastader.se, http://www.gronastader.se Id: 52925

239

● Framtidens gränslösa stad – Kan vi skapa sammanhängande städer genom nya infrastrukturlösningar? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sweco Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Karta: J14 Beskrivning: I ett antal stadsvisioner, med utgångspunkt i Malmö/ Lundregionen, utforskas hur man kan knyta ihop våra städer bättre genom nytänkande förtätning. Vilka hinder, ekonomiska eller politiska, finns som försvårar att bygga städer utan barriärer? Medverkande: Urban Skogmar, Arkitekt, Studiochef, Sweco. Anders Olshov, Moderator, Chef Intelligence Watch. Märta Stenevi, Kommunalråd Stadsbyggnad och Service, Malmö Stad. Andreas Schönström, Kommunråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet, Malmö Stad. Björn Abelson, Ordförande i byggnadsnämnden, Lunds Kommun. Kontakt: Urban Skogmar, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects, 0733-198846, urban.skogmar@sweco.se, Id: 52926

129

● Att gå på bolaget 2030 Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Systembolaget Ämne: Näringsliv Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Vad händer när handeln blir allt mer digital? På vilka sätt förväntas konsumenten agera 2030? Hur kommer mångfald och närproducerat garanteras? Och hur balanserar Systembolaget sitt samhällsuppdrag samtidigt som kunden ställer allt högre krav på service och tillgänglighet? Medverkande: Magdalena Gerger, vd, Systembolaget. Ulf Sjödin, sortimentschef, Systembolaget. Anders W Jonsson,

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

ledamot socialutskottet, Centerpartiet. Yasmine Larsson, suppleant socialutskottet, Socialdemokraterna. Andreas Grube, vinjournalist. Jonas Arnberg, vd, HUI. Karin Berntsson, dryckesutbildare, Carlsberg. Helena Blomquist, moderator. Kontakt: Stina Morian, Systembolaget, 08-503 307 77, http://www.systembolaget.se Id: 52929

1723

● Är kulturen valårets mest underskattade fråga? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksteatern Ämne: Kultur Plats: Tranhusgatan 23A Karta: H23 Beskrivning: Konst och kultur är själva grundfundamentet för en fungerande demokrati. Trots en samtid där hotet mot vårt öppna samhälle är påtagligt är det få partier som lyfter kulturfrågorna. Varför är kulturpolitiken en ointressant fråga? Vad måste till för få fler politiker att prioritera kulturfrågor? Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, (MP). Olof Lavesson, ordförande riksdagens kulturutskott och kulturpolitisk talesperson, (M). Karin Olsson, kulturchef, Expressen. Henrik Torehammar, programledare, Sveriges Radio. Matilda Westerman, moderator. Kontakt: Joakim Johansson, Riksteatern, 0705-289915, joakim.johansson@riksteatern.se, https://www.riksteatern.se/almedalen Id: 53497

634

● Connected – den uppkopplade människans evolution Tid: 14:00–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Serendipity Challenge Ämne: Innovation Plats: Strandvägen, H530 Karta: E11 Beskrivning: Nya innovationer gör det möjligt för både individen och företag att hitta och använda värdefull information angående människors vanor och behov. Kommer människan att utvecklas i takt med teknologin och hur ser framtiden ut för den uppkopplade människan? Medverkande: Hannes Sjöblad, Chief Disrupting Officer, Epicenter. Anna Felländer, Senior Rådgivare, Regeringens Digitaliseringsråd och BCG. Joacim Damgard, Vd, Microsoft Sverige. Sara Övreby, Policychef, Google Sverige. Linda Nyberg, Moderator. Kontakt: Camilla Wallin, Serendipity Challenge, 0709-581108, camilla@sdip.se, http://theserendipitychallenge.se/final-i-almedalen/ Id: 53762

1729

● Digitaliseringen och demokratin – nya aktörer i det demokratiska landskapet Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Digidalen Ämne: Digitalisering Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Det finns många inslag i diskussionen om hur digitaliseringen påverkar och kan utveckla de demokratiska processerna. Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter för utvecklingen av demokratin. Vad innebär det för nya partier och rörelser? Vilka är för- och nackdelarna? Vad vill vi se mer av? Medverkande: Anders Tollmar, moderator, Digidalen. Kontakt: Miranda Forsgren, Nowa Kommunikation, 0701-474431, https://www.digidalen.se/ Id: 54874

1249

● Autonoma och fossilfria industrier - nyckeln till hållbar tillväxt? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABB AB Ämne: Digitalisering Plats: Hästgatan 5 Karta: L12 Beskrivning: Industrin har länge jobbat med automation och digitalisering för att höja produktiviteten samt öka kvaliteten på produkter och säkerheten i anläggningen. Hur långt är vi från att våra industrier är helt autonoma och fossilfria? Medverkande: Niklas Johansson, statssekreterare, Näringsdepartementet. Darja Isaksson, tillträdande gd, Vinnova. Björn Jonsson, divisionschef, ABB AB. Lena Stridsman, digital lead, ABB AB. Jan Moström, vd, LKAB. Emma Nehrenheim, head of evironment and recycling, Northvolt. Hans Kreisel, vd, Skellefteå Kraft. Kontakt: Björn Sandberg, ABB AB, 021-325004, http://www.abb.se Id: 55054

23

● Mindfulness och medkänsla i skolan – resurs för att förebygga psykisk ohälsa och förändra attityder? Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: MindApps Ämne: Barn/ ungdom Plats: Södertorg 17 Karta: N6 Beskrivning: Rapporter visar att ungas psykiska ohälsa ökar. Skolmiljön är en orsak men även stress kring sociala medier. Skolan är den vanligaste platsen att bli sexuellt ofredad samt mobbad på, för unga. Kan mindfulness och medkänsla bidraga till att förebygga psykisk ohälsa och förändra attityder? Medverkande: Anna Wikfalk, mindfulnessexpert, Mindfulness Appen, MindApps. Kontakt: Anna Wikfalk, Mindfulness expert, MindApps AB, 0762-281109, annawikfalk@mindapps.se, http://www.themindfulnessapp.com Id: 55168

1729

● Hur kan statliga finansieringslösningar hjälpa företag att växa globalt? Tid: 14:00–14:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Exportkreditnämnden Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H530 Karta: E11 Beskrivning: Hur kan statliga finansieringslösningar hjälpa företag att växa globalt? Medverkande: Robert Wickman, regionansvarig, Exportkreditnämnden. Kontakt: Susanne With, Exportkreditnämnden, 0709-927750, Id: 55215

12


MÅNDAG 2 juli ● Tuff situation för unga med diabetes – oroande framtid och dåligt psykosocialt stöd Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk Ämne: Vård och omsorg Plats: Södra kyrkogatan 11 Karta: L19 Beskrivning: De socioekonomiska konsekvenserna av typ 1-diabetes är långtgående. Ju tidigare insjuknande, desto större negativ effekt. Många unga efterfrågar psykosocialt stöd utan att få något – och tillgången till hjälpmedel varierar över landet. Hur ska situationen för unga med typ 1-diabetes förbättras? Medverkande: Frida Sundberg, överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Nationella Diabetesteamet. Ida Lindstén, rådsmedlem, Ung Diabetes. Sofie Persson, doktor medicinsk vetenskap, forskare, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE). Sara Hammar, psykolog, Psykologpartners. Ingela Lavin, barndiabetessjuksköterska, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård. Göran Hägglund, moderator. Kontakt: Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705-568200, mub@novonordisk.com, http://www.novonordisk.se Id: 54746

9

● En svensk livsmedelsstrategi – hur går det? Uppfyller strategin kraven från konsumenterna? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige Ämne: Mat Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Sverige har fattat beslut om en ökad svensk matproduktion. Men på vilket sätt ska detta uppfyllas med hänvisning till hållbarhet, folkhälsa, miljömål och ett starkt svenskt djurskydd. Hur verkställs regeringens handlingsplaner med hänsyn till dessa mål? Medverkande: Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket. Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket. Peter Larsson, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer. Palle Borgström, ordförande, LRF. Madeleine Van der Veer, Moderator, Världsnaturfonden WWF. Kontakt: Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter, 0705-613621, Id: 51422

723

● Hur löser vi sjukvårdens utmaningar och vad kan vi lära för att ta sjukhusvården till nästa nivå? Tid: 14:00–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Capio Ämne: Vård och omsorg Plats: Rosas Café, S:t Hansgatan 22 Karta: L13 Beskrivning: Vi belyser en av sjukvårdens största utmaningar: hur skapas hög kvalitet och goda resultat för patienten, samtidigt som god tillgänglighet, hög produktivitet och ekonomi i balans tillgodoses? Hur ser sjukhusledningarnas respektive medarbetarnas syn ut och vad kan vården lära av andra branscher? Medverkande: Sofia Palmquist, sjukhuschef, Capio S:t Görans sjukhus. Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland, Linköpings Universitetssjukhus. Henrik Holmberg, sjukhuschef, Västerviks sjukhus. Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund. Jonas Golan, healthcare lead, Microsoft Sweden. Maria Rankka, moderator. Kontakt: Alexandra Martinsson, Capio, 0708-758453, Id: 54773

● Vem vill bli snuskigt rik? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Det är ingen slump vem som tjänar storkovan. Tio svenska miljardärer har följt samma recept. Men vad säger den svenska avundsjukan om dem som lyckas? Medverkande: Elsa Westerstad, kulturredaktör, Svenska Dagbladet. Birgitta Forsberg, ekonomireporter, Svenska Dagbladet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50861

12389

● Hur skapar vi ett i grunden nytt samhälle med friska, harmoniska människor? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Enhet Ämne: Hållbarhet Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Dialog kring hur vi skapar ett samhälle där människor håller sig friska och där deras inre och yttre välfärd naturligt leder till ett tryggt samhälle och en hållbar värld i fred. Ett samhälle med stärkt lokalt inflytande och ekonomisk grundtrygghet, där människor själva tar ansvar för sin hälsa. Kontakt: Annika Wesche, Talesperson, Enhet, 0704416132, http://www.enhet.se Id: 51625

729

● Varför funkar folkhögskolan för deltagare med funktionsnedsättning? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Folkbildningsrådet Ämne: Utbildning Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Folkhögskolan är en av de utbildningsformer som fungerar bäst för personer med funktionsnedsättning och där många uppger att de får det stöd de behöver. Vad är det folkhögskolan gör som andra inte gör? Ett samtal om allas rätt till bildning och utbildning. Medverkande: Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige. Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Thomas Nilsson, rektor, Gotlands folkhögskola. Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet. Martin Hugo, universitetslektor pedagogik, Jönköping University. Nisha Besara, moderator. Kontakt: Rebecka

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

79

Svensén, kommunikationsansvarig, Folkbildningsrådet, 0705-886199, http://www.folkbildningsradet.se Id: 52033

617249

● Bör yrket som personlig assistent professionaliseras? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vårdföretagarna Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Karta: E15 Beskrivning: Hur kan vi locka fler att söka sig till att bli personlig assistent? Går det att satsa på en bra arbetsmiljö med sjysta villkor när den statliga ersättningen äts upp av löneökningarna? Hur kan tekniska lösningar bidra? Och vad kännetecknar egentligen en attraktiv arbetsgivare? Medverkande: Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna. Maria Nyström, ordförande bransch personlig assistans, Vårdföretagarna. Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting. Kontakt: Fredrik Borelius, Näringspolitisk expert, Vårdföretagarna, 0725-276926, fredrik.borelius@almega.se, http://vardforetagarna.se Id: 52940

72

● Hur hjälper vi till att bota Alzheimers med memorydriven computing? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HPE / Hewlett Packard Sverige AB Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: När världsbefolkningen åldras, växer den mänskliga och ekonomiska vägen för nuvarande obotliga neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers. Kan MemoryDriven Computing bekämpa neurodegenerativa sjukdomar? Medverkande: Patrik Isberg, säljchef, HPE. Anna Granö, vd, HPE. Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden. Kontakt: Julia Nordqvist, Hewlett Packard Sverige AB, 0768-594712, https://www.hpe.com/se/en/home.html Id: 53624

239

● Debatt - (M) möter (MP) Tid: 14:00–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: För eller emot. Ja eller nej. Valets viktigaste frågor ställs på sin spets. Medverkande: Camilla Kvartoft, programledare, SVT. Maria Ferm, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Johan Forssell, riksdagsledamot, Moderaterna. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 53643

12349

● Liv och rörelse mellan husen Tid: 14:00–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen, Riksidrottsförbundet Ämne: Hållbarhet Plats: Hamnplan, H210 Karta: G9 Beskrivning: Vi blir alltfler, bostadsbristen driver upp byggande över hela landet. Fler hem behövs, men det behövs mer än bostäder: Vi behöver också rum att leva! Barn, unga, vuxna och äldre behöver plats att röra sig mellan husen, plats att mötas. Hur kan vi agera för mer rörelse, inkludering och gemenskap? Medverkande: Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen. Stefan Bergh, förbundschef, Riksidrottsförbundet. Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget. Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket. Kontakt: Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen, 0722-350657, monica.fundinpourshahidi@hyresgastforeningen.se, https://www.hyresgastforeningen.se/ Id: 53651

234

● Vilket ansvar har vi för vår närmiljö? Tid: 14:00–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsförsäkringar Stockholm Ämne: Hållbarhet Plats: Briggen Tre Kronor, fartyg Karta: F8 Beskrivning: Det är viktigt att vi ser det egna ansvaret i de förändringar som pågår, och det ansvaret omfattar de val vi gör, Hur vi bygger, hur vi konsumerar och vilka val vi gör avseende produkter, leverantörer, tillverkningsmetod. Vidare vilket ansvar vi tar i vår närmiljö för att bidra till ökad hållbarhet. Medverkande: Johanna Ragnartz, vd, Håll Sverige rent. Björn Fondén, bloggare. Niklas Huss, innovationschef, Länsförsäkringar AB. Christina Karlsson, senior hållbarhetsstrateg, ICA Sverige. Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist. Kontakt: Helena Dalered, Kommunikatör, Länsförsäkringar Stockholm, 0739-683338, Id: 51973

39

● Så går vi vidare efter metoo? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aftonbladet Ämne: Jämställdhet Plats: Cramérgatan, H332 Karta: H12 Beskrivning: Metoo slog ner som en bomb i höstas. Yrkesgrupp efter yrkesgrupp startade uppror och krävde förändringar. Men var har skett och hur tar vi oss vidare? Medverkande: Matilda Wennerholm, Programledare, Aftonbladet. Sandra Fogelberg, Grön Ungdom. Aida Badeli, Grön Ungdom. Elza Dunkels, Forskare, Umeå universitet. Anna Carlson, ordförande, Teaterförbundet. Kontakt: Niklas Ornerud, Aftonbladet, 0706-762499, http://www.aftonbladet.se Id: 52866

249


80

MÅNDAG 2 juli

● Skolan som arena för psykisk hälsa Tid: 14:00–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Junis, IOGT-NTOs Juniorförund, NBV Ämne: Barn/ungdom Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Hur kan skolan bli en arena för psykisk hälsa? Kan hälsosamtalen vara ett verktyg? Skolsköterskorna i två kommuner i Uppsala län har med gott resultat testat att ställa frågor även om föräldrastress, psykisk ohälsa, missbruk och våld i hälsosamtalen. Medverkande: Anja Kivimäki, Projektledare och verksamhetsutvecklare inom BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Katarina Laurin Lindblad, Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och -ungdomar, Sankt Ilianskolan, Enköping. Christina Stenhammar, Verksamhetsledare, Elevhälsan i Uppsala. Kontakt: Anna Carlsson Cheikh, Förbundskonsulent, Junis, IOGTNTOs Juniorförbund, 0733726278, http://www.junis.org Id: 53861

1239

● Sveriges ekonomi – vilka utmaningar får nästa regering? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankerna Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan, H207 Karta: H9 Beskrivning: Hur ser Sveriges ekonomiska utveckling ut? Vilka utmaningar står vi inför och vad kan förväntas av nästkommande regering? Medverkande: Evert Carlsson, universitetslektor, Center for Finance, Göteborgs Universitet. Olof Manner, chef makroanalys, Swedbank. Magnus Olsson, dr finansiell ekonomi och vd, Dalslands Sparbank. Kontakt: Catarina Bennetoft, Sparbankernas Riksförbund, 0706-554559, http://www.sparbankerna.se Id: 53037

3849

● Behövs mer bioenergi för att klara klimatmålen? Tid: 14:00–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Pelletsförbundet, Svebio Ämne: Energi Plats: Hamnplan, H213 Karta: G9 Beskrivning: För att klara klimatmålen behöver framtidens värmesystem kombinera det bästa från de olika miljövänliga energibärarna så som sol, vind, och bioenergi. Varför är bioenergin ett självklart alternativ i klimatdiskussionerna och en given resurs i klimatarbetet? Medverkande: Bengt-Erik Löfgren, koordinator, Pelletsförbundet. Kontakt: Bengt-Erik Löfgren, Pelletsförbundet, 0510-28530, kansliet@pelletsforbundet.se, http://www.pelletsforbundet.se Id: 53827

29

● Valåret 2018 - hotar politiken den svenska modellen? Tid: 14:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ratio – Näringslivets forskningsinstitut Ämne: Ekonomi Plats: Hamngatan 1, trädgården Karta: I10 Beskrivning: Politiker som kräver höjda lärarlöner, jämställda pensioner eller lagstadgad rätt till heltid. Är vi på väg mot en ny era av politisk inblandning i den svenska modellen? Vad säger forskningen? Hur ser politikerna på sin roll? Vad anser arbetsmarknadens parter? Hotar politiken den svenska modellen? Medverkande: Emil Källström, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet. Irene Wennemo, statssekreterare, Socialdemokraterna. Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt näringsliv. Susanna Gideonsson, ordförande, Handelsanställdas förbund. Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Sveriges byggindustrier. Lotta Stern, docent och vice vd, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Nils Karlson, professor och vd, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall. Kontakt: Joakim Rönnbäck, Kommunikatör, Ratio, 0760-191193, http://ratio.se Id: 53980

49

● How can the sail cargo movement help with challenges of shipping industry and environmental impact? Tid: 14:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hawila Project, RELEARN Suderbyn Ämne: Infrastruktur Plats: Hawila fartyg Beskrivning: As introduction to the sail cargo movement we will present the current challenges of the shipping industry and its impact on the environment, after which we will introduce the sail cargo movement and the ships/organisations which are part of the movement. Medverkande: Gabriele Sutera, Hawila Project. Samuel Faucherre, Hawila Project. Robert Weir, Hawila Project. Kontakt: Alisa Sidorenko, RELEARN Suderbyn, 0767-105638, http://www.hawilaproject.org Id: 54080

239

● Going global – hur får vi den svenska startup-branschen att dominera världen? Tid: 14:05–14:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens industri, Business Sweden Ämne: Innovation Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Den svenska startup-scenen blomstrar och siktar ofta direkt på en global marknad. Hur hjälper vi dem att ta det steget? Medverkande: Ylva Berg, vd, Business Sweden. Saeid Esmaeilzadeh, grundare, Serendepity. Henrietta Westman, moderator, Dagens industri. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 54285

284

● Om den stora katastrofen, civil eller militär, inträffar – Hur tar vi hand om de skadade? Tid: 14:10–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Karta:

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

J4 Beskrivning: Sverige liksom många andra länder påverkas av katastrofer som kan drabbar samhället i form av terrordåd, olyckor och naturkatastrofer. Hur väl klarar samhället av att ta hand om de skadade vid denna typ av händelser? Kan vi lära av varandra? Medverkande: Pelle Gustafson, chefläkare, Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Eva-Corina Caragounis, vårdenhetsöverläkare Akut Kirurgi och Traumakirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Agneta Brandt, ordförande, Riksföreningen Trauma. Per Örtenwall, adj universitetslektor, traumakirurg, Försvarsmedicincentrum. Kontakt: Helena Olsson, Löf, 0739-621010, http://www.lof.se Id: 49943

17239

● Liberal arts – är det framtiden för svensk humaniora? Tid: 14:15–14:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: Liberal arts-traditionen ser som sin uppgift att ge studenter en bred kunskapsbas som sträcker sig över fakultetsgränserna. Kan den användas för att förbättra kunskapssituationen i Sverige idag? Hur ska det i så fall gå till och vilka är fallgroparna? Medverkande: Jesper Enbom, Humtank. Moa Ekbom, universitetslektor i latin och programsamordnare, Göteborgs Universitet. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50320

2

● Framtidens fordon, vem är det som kör egentligen? Tid: 14:15–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter, Ericsson Ämne: Annat Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Transportsektorn står inför en revolution. Steg för steg utrustas våra fordon med självkörandeteknik. Men för att allt detta ska bli verklighet krävs tillförlitlig kommunikationsteknik som gör det möjligt. Finns den tekniken? Eller är transportrevolutionen dömd på förhand att misslyckas? Medverkande: Jenny Lindqvist, chef för enheten Nordic & Baltics, Ericsson. Robert Falck, vd, Einride. Magnus Leonhardt, chef Strategy & Business Development, Telia Sverige. Niklas Ekdal, moderator. Kontakt: Carin Kylberg, projektledare, Dagens Nyheter, 072-5456077, http://www.dn.se/almedalen/program Id: 51148

12349

● Digital säkerhet - klarar myndigheterna de högre kraven? Tid: 14:15–14:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Korsgatan 6, Hotell Stenugnen Karta: I9 Beskrivning: Digitala säkerhetshot ställer allt högre krav på myndigheterna att arbeta medvetet och systematiskt med säkerhetsfrågorna även vid outsourcing av it-tjänster. Vad kan vi lära oss av lärdomar av it-skandalen på Transportstyrelsen? Medverkande: Håkan Dahlström, Sverigechef, Tieto. Richard Oehme, Dir cybersäkerhet, samhällssäkerhet, PWC. Antoni Lacinai, Moderator. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef, Tieto, 0709-208003, sophie.gernandt@tieto.com, http://www.tieto.se/ almedalen2018 Id: 52333

19

● Tjänsterevolutionen - så tar Sverige ledningen och stärker sina aktier i framtidens tjänstesamhälle Tid: 14:15–14:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, Business Sweden Ämne: Näringsliv Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Världsmarknaden befinner sig i en teknologisk brytpunkt. Ny teknik och nya innovationer i kombination med framväxten av industriella ekosystem och globala, digitalt drivna plattformsföretag gör att tjänstefieringen accelererar dramatiskt till inget mindre än en global tjänsterevolution. Medverkande: Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. Johan Söderström, vd, ABB Sverige. Livia Holm, country manager, Kry. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 54286

24

● Hållbara städer Tid: 14:15–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Alla pratar om den hållbara staden, men vad menar man? Finns det överhuvudtaget hållbara städer, behöver inte folk i städerna rent vatten, hälsosam mat och förnybar energi. Vi menar att det inte finns några hållbara städet utan en hållbar landsbygd. Medverkande: Varis Bokalders, arkitekt, Ekokultur Konsulter AB. Kontakt: Torkel Andersson, Nätverket för Byggekologi, 0705-248710, Id: 54772

7239

● Sveriges roll i rymdeuropa Tid: 14:15–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kiruna kommun Ämne: Näringsliv Plats: Cramérgatan 8, trädgården Karta: H11 Beskrivning: Sverige har tagit fram en rymdstrategi. Intresset för rymden växer internationellt. Vad kan detta innebära nationellt, regionalt och lokalt? Medverkande: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Regeringen. Ella Karlsson Sjöberg, vik. föreståndare, Institutet för Rymdfysik, IRF. Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen. Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun. Stefan Gustafsson, strategichef, Swedish Corporation. Jens Lundström, managing director, ESA BIC. Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå Tekniska Universitet. Stefan Sydberg, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, Kiruna kommun. Johanna


MÅNDAG 2 juli Bergström-Roos, projektledare, moderator, RIT LTU. Kontakt: Lars Bäckström, Förvaltningschef, Kiruna kommun, 0705-733735, http://norrbotten.se/almedalen Id: 54876

2

● Hur vill Liberalerna bidra till ett tryggare samhälle? Tid: 14:15–14:35 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H208 Karta: H9 Beskrivning: Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Liberalerna göra för att minska problemen så att samhället kan bli tryggare för alla? Medverkande: Roger Haddad, riksdagsledamot, Liberalerna. Christer Renlid, redaktör, Vägen Ut, KRIS. Kontakt: Joakim Berndes, programansvarig, Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, 0767-770024, http://kris.a.se/info/krisialmedalen/ Id: 53707

284

● Bra liv för äldre – Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre Tid: 14:15–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Svensk sjuksköterskeförening Ämne: Äldre Plats: Fhuset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Andelen äldre i Sverige ökar, vilket är glädjande men det innebär större utmaningar för samhället. För att äldre ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade insatser inom prevention, rehabilitering, omvårdnad som redan finns i vård och omsorg. Medverkande: Anna Nergårdh, särskild utredare, Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård. Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO. Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, (s), SKL. Cecilia Winberg, vice ordförande, Fysioterapeuterna. Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter. Oili Dahl, vice Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening. Helle Wijk, universitetslektor/sjuksköterska, Göteborgs universitet/Centrum för Personcentrerad Vård. Dennis Wedin, talesperson i äldre frågor, (m), Stockholm stad. Kontakt: Helena Conning, Fysioterapeuterna, 0709-286113, helena.conning@fysioterapeuterna.se, https://www.fysioterapeuterna.se/ Id: 51182

1723

● Internationalisering – från strategi till verkstad Tid: 14:15–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet, SUHF Ämne: Internationella frågor Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Ökad internationalisering är på allas agenda och den pågående internationaliseringsutredningens betänkande har föreslagit en strategi. Räcker det? Var står vi idag, vilken är vägen framåt? Vem har ansvar för vad, hur förverkligar vi målen och vill alla samma sak? Medverkande: Karin Röding, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet. Agneta Bladh, utredare och styrelseordförande, Vetenskapsrådet. Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket. Megha Nandkumar Bendre, ordförande Doktorandnämnden, Uppsala Studentkår. Annika Rembe, generaldirektör, Svenska Institutet. Agneta Marell, rektor, Jönköpings universitet. Kontakt: Anneli Waara, Uppsala universitet, 0704-250718, Id: 53589

172349

● Att köra mjölk eller tillföra honung – hur låter vi personalen utvecklas i äldreomsorgen? Tid: 14:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Burlövs kommun Ämne: Äldre Plats: Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Hur ska vi vända trenden? Hur gör vi för att få nöjda, trygga brukare samtidigt som vi gör arbetet i äldreomsorgen mer intressant och höjer statusen? Personalen måste få möjlighet att ta ut svängarna och utveckla, vårda med mening, ta bort känslan av institution. Medverkande: Eva Wörlén, enhetschef, Burlövs kommun. Kontakt: Eva Wörlén, Enhetschef, Burlövs kommun, 040-6256409, eva.worlen@burlov.se, http://burlov.se/almedalen2018 Id: 52865

72

● Jobb, utbildning och integration – vad tycker Socialdemokraterna? Tid: 14:20–14:40 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Lernia, Al Kompis Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Tage Cervins gata, H443 Karta: I13 Beskrivning: Hur ser Socialdemokraterna på jobb, utbildning och integration? Vad är problemen? Var finns lösningarna? Medverkande: Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Socialdemokraterna. Kontakt: Katarina Devell, Lernia AB, 0767-764101, http://www.lernia.se/jallaalmedalen Id: 52854

89

● Kan fjärrundervisning ge elever rätt stöd från behöriga lärare? Tid: 14:30–14:50 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Hamnplan, H209 Karta: H9 Beskrivning: Får alla elever idag likvärdigt stöd? Kan elever i stad och glesbygd få det stöd det har rätt till via fjärrundervisning? Medverkande: Torvid Hafström, vd, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström, VD, Learnox, 0707-303096, https://www.learnox.se/start Id: 50318

7289

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

81

● Hur uppnås en nollvision för sjukvården? Tid: 14:30–14:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Hur kan sjuksköterskor och barnmorskor bidra till att ingen skadas i vården? Och hur långt räcker högre löner när sjuksköterskebristen ska lösas? Medverkande: Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. Anna Sönne, redaktionschef, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50777

123849

● Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap? Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EY Ämne: Energi Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Den svenska elproduktionen ska vara 100 procent förnybar senast 2040. Det innebär att Sverige står inför en genomgripande omvandling av energisystemet som vi är dåligt förberedda på. Hur kan vi skapa ett hållbart energilandskap och realisera de möjligheter som teknik och rätt styrmedel erbjuder? Medverkande: Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister. Ulla Sandborgh, GD, SVK. Maria Sandqvist, Kanslichef, Swedish Smartgrid. Magnus Hall, VD, Vattenfall. Anders Egelrud, VD, Stockholm Exergi AB. Sofie Mannerstråle, Partner, EY. Marie Fossum Strannegård, Partner, EY. Kontakt: Anja Nederlund, EY, +4525293431, anja.nederlund@dk.ey.com, http://ey.com/almedalen Id: 50988

72

● Ett liv som räddas ska också levas – hur kan hjärnskaderehabiliteringen utvecklas? Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Modellprojektet Ämne: Vård och omsorg Plats: Birgers gränd 1 Karta: I15 Beskrivning: Omkring 20 000 personer per år får en traumatisk hjärnskada. Gruppen är sårbar, bortglömd och icke prioriterad. Socialstyrelsen rapporterade 2012 om stora brister i rehabiliteringen. Vad krävs för att den ska bli bättre? Hur kan förståelsen för konsekvenserna av en förvärvad hjärnskada öka? Medverkande: Gunnar Strömhielm, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Marie-Jeanette Bergvall, Projektledare, Modellprojektet. Bengt Eliasson, Riksdagsledamot, Liberalerna. Cecilia Boestad, Förbundssekreterare, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Kontakt: Marie-Jeanette Bergvall, Projektledare, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, 0761-721121, marie-jeanette@ hjarnkraft.se, http://levamedtraumatiskhjarnskada.se Id: 51151

61234

● Hur utvecklar vi elevers digitala kompetens enligt läroplanen och digitaliseringsstrategin? Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Digitalisering Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Genom programmering tränas eleverna att förstå den digitala världen, att allt de ser på skärmar skapas av människor. När höstterminen startar ska våra elever ha programmering på schemat. Varför är det viktigt? Hur skall svensk skola förhålla sig till den kompetens som kommer krävas? Medverkande: Patrik Glad, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB. Tina Tegnér, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB. Kontakt: Sara Ångström, Atea Sverige AB, 0703-224186, sara.angstrom@ atea.se, https://www.atea.se/event/2018/almedalen-take-the-lead/ Id: 51769

39

● Ägar- och generationsskifte i svenska företag – Kan personalövertagande vara ett alternativ? Tid: 14:30–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO Ämne: Näringsliv Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Sverige behöver fler företag och fler företagare. Ägarmodeller får allt större betydelse i samhällets strukturomvandling. Företag bidrar till lokal och regional tillväxt och utveckling. Värdet av en mångfald av ägarmodeller inom det svenska näringslivet kan inte överskattas. Medverkande: Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm. Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige. Martin Ådal, ekonomisk politisk talesperson, Centern. Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna. Anders Källström, vd och ordförande, LRF och Svensk Kooperation. Kontakt: Jan Eden, Arbetsgivarföreningen KFO, 0707-361727, http://www.Kfo.se Id: 52121

17239

● Hur gör vi den nya Sidenvägen hållbar globalt och för Sverige? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedegas, Svensk Sjöfart Ämne: Klimat/miljö Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Seminariet utforskar Kinas planer för världens största infrastrukturprojekt, den nya Sidenvägen. Vilka ekonomiska, miljömässiga och geopolitiska konsekvenser innebär den för Sverige och vad behövs från svensk sida för att göra den nya Sidenvägen hållbar? Medverkande: Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige. Magnus Kårestedt, vd, Göteborgs Hamn. Lars Höglund, managing director, Furetank Rederi. Svante Axelsson, samordnare, Fossilfritt Sverige. Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart. Teres Lindberg, Riksdagsledamot Riksdagens trafikutskott, Socialdemokraterna. Kristina Yngwe, Vice ordförande Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Centerpartiet. Mattias Goldmann, Vd och Moderator, Fores. Kontakt: Saila Horttanainen, Chef Kommunikation och Hållbarhet, Swedegas, 0706-227606, saila.horttanainen@swedegas.se, Id: 52243

239


82

MÅNDAG 2 juli

● Operation vid artros?

Nina Ljungberg, Pressekreterare, Unizon, 0739-243492, http://www.unizon.se Id: 54909

Tid: 14:30–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 1.6 miljonerklubben ideell kvinnohälsoorganisation, Arthrex Medical Ämne: Vård och omsorg Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Artros är den vanligaste sjukdomen som drabbar lederna och beror på en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av brosket i lederna. Cirka en miljon personer över 45 år drabbas av artros i Sverige per år. Behöver man opereras? Hur undviker man operation? Hur undviker man att byta en led? Medverkande: Marjut Sohlman Carlström, M.D, MBA, Ortoped, överläkare, Orthohuman Sturebadet Health Care. Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1,6 miljonerklubben. Kontakt: Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, Ideell kvinnohälsoorganisation, 0708-280911, alexandra@1.6miljonerklubben.com, http://www.1.6miljonerklubben.com Id: 52281

61729

● Många nya skolor ska byggas – hur kan kommunerna planera rätt och smart?

39

172

Tid: 14:30–15:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, Origo Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola Ämne: Utbildning Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: 1000 nya skolor är 450 000 lärare och barns arbetsmiljö. Vilka verktyg har och får kommunerna för att göra en så bra skatteinvestering som möjligt? Medverkande: Magnus Anclair, moderator, Forum Bygga Skola. Ante Runnquist, projektledare Förnyelseenheten, Nacka kommun. Göran Persson, avdelningschef, Boverket. Kontakt: Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, 0702-094876, magnus@byggaskola.se, http://www.byggaskola.se/opinion Id: 52751

12389

● Svenska innovationer tar inte fart – kan testbäddsportaler lösa knuten?

● Thailandsresa och kravmärkt – om hållbar konsumtion Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mistra Ämne: Forskning Plats: Strandgatan 20 Karta: J15 Beskrivning: Varför konsumerar vi så mycket? Vad kan förändra detta och hur ser en verkligt hållbar konsumtion ut? Vad har en minskad konsumtion för effekter på ekonomi, samhälle och även fattigare delar av världen? Medverkande: Åsa Svenfelt, docent, KTH. Örjan Sjöberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm. Patrik Qvist, konstnär. Cecilia Solér, docent, Handelshögskolan i Göteborg. Kaj Török, informations- och hållbarhetschef, Max Burgers. Patrik Hadenius, vetenskapsjournalist. Kontakt: Tinni Ernsjöö Rappe, Handelshögskolan i Stockholm, 08-736 9746, https://www.hhs.se/misum Id: 54969

● Nya teknologier och framtidens järnväg Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain Ämne: Innovation Plats: Södra kyrkogatan 13 Karta: L19 Beskrivning: Sverige storsatsar på infrastruktur och järnväg. Järnvägen är avgörande för Sveriges framtida tillväxt, utveckling och konkurrenskraft. Vad händer i Silicon Valley, trender på transport området och hur utvecklas framtidens järnvägsfordon? Medverkande: Mark Bunger, partner, InnovationLab. Maria Signal Martebo, försäljningsdirektör, Alstom Transport. Fredrik Nordström, vice vd, Bombardier Transportation. Kontakt: Björn Westerberg, VD, Branschföreningen Tågoperatörerna, 0738-026711, bjorn.westerberg@tagoperatorerna.se, http://www.tagoperatorerna.se Id: 55111

● Hur vet du det? Våga fråga för en smartare valrörelse!

Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sustainable Innovation Ämne: Innovation Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Att testa teknik, tjänster eller produkter innan de tas i bruk på marknaden i testbäddar blir allt viktigare. Men hur nyttjar vi testbäddarna på bästa sätt för att snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer inom digitaliserat samhällsbyggande? Medverkande: Filip Kjellgren, Vinnova. Olle Samuelsson, Smart Built Environment. Marcus Lind, IVL. Petra Dalunde, ICT Urban Arena. Saga Hellberg, Byggherrarna. Thomas Sundén, moderator, Sustainable Innovation. Kontakt: Thomas Sundén, Sustainable Innovation, 0709-441170, http://www.sust.se Id: 53081

Tid: 14:30–14:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Vetenskap & Allmänhet, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna Ämne: Demokrati Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Förutfattade meningar, förvrängda fakta och rena felaktigheter förekommer flitigt i samhällsdebatten. Samtidigt betonas vikten av källkritik och att grunda förslag och beslut i evidens och forskning. Vad beror utvecklingen på? Och hur kan vi alla bidra till en mer faktabaserad världsbild? Medverkande: Anders Sahlman, Verksamhetsutvecklare, Vetenskap & Allmänhet. Olle Zachrisson, Chef, Ekot, Sveriges Radio. Elisabet Rytter, Forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen. Kontakt: Ulla Nyman, IKEM, 0705-958148, http://industrintarmatchen.se Id: 50820

● Workforce of the future – bridging the skills gap in Sweden

● Inkomstklyftorna i Sverige ökar – hur farligt är det?

139

Tid: 14:30–15:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: The world is changing at an unprecedented pace and yet the impact on our jobs in Sweden is uncertain. A number of trends in demographics, technology, and attitudes toward work will impact the already big gaps in the labour market unless we take proactive measures both in private and public sector. Medverkande: Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen. Lennart Hedström, vd, TRR/Trygghetsrådet. Peter Hellberg, vice ordförande, Unionen. Marie Ågren, HR director, Skandia. Jenny Treffner, moderator, PwC. Kontakt: Jennifer Florido, PwC, 0729-809036, jennifer.florido@pwc.com, http://www.pwc.se/almedalen Id: 54516

149

● Gårdsförsäljning – succé eller katastrof? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skafferiet Debatt, Tomorrow’s Trädgård Ämne: Besöksnäring Plats: Mellangatan 15 Karta: K12 Beskrivning: I början av maj röstades ett förslag om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol igenom i Sveriges riksdag. Debatten om gårdsförsäljning har varit polariserad. Motståndare menar att det innebär slutet för Systembolaget och den svenska alkoholpolitiska modellen. Medverkande: Susanne Jensen, Förbundsordförande, Blå Bandet. Stina Algotson, VD, BFUF. Emma Serner, Vingårdsägare, Långmyre Vineri. Susanne Nyström, Ledarskribent, Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning. Max Eskilsson, Statsvetare och ledarskribent, Trollhättans Tidning – Elfsborgs Läns Allehanda (TTELA). Anders Rydell, Moderator. Kontakt: Anders Rydell, Skafferiet Debatt, 0733-466662, me@andersrydell.com, http://www.tomorrowstable.se Id: 54892

29

● Femicide – män som hatar kvinnor Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Unizon Ämne: Rättsväsende/brott Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Män som mördar kvinnor bär ofta på ett starkt kvinnohat, har utsatt kvinnorna för psykisk terror och våld under lång tid och morden kännetecknas ofta av övervåld. Hur ska vi göra så att kvinnohatet synliggörs i rättsväsendet och ger skarpare straff och konsekvenser för förövarna? Medverkande: Malin Björk, EU-parlamentariker, Vänsterpartiet. Anders Ygeman, gruppledare, Socialdemokraterna. Zandra Kanakaris, förbundsordförande, Unizon. Kontakt:

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

129

Tid: 14:30–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Svensk ekonomi går som tåget men enligt OECD växer också klyftorna. Vad borde nästa regering göra? Medverkande: Louise Andrén Meiton, Reporter, Svenska Dagbladet. Carola Lemne, avgående vd, Svenskt Näringsliv. Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO. Cecilia Hermansson, forskare, KTH. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50844

1239

● Hur skapar vi arbetsplatser där också människan får vara hållbar? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Den Goda Organisationen Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Vad krävs för att skapa arbetsplatser som har ett hållbarhetsperspektiv även för människorna i organisationen? Framför allt krävs ledare och medarbetare som utifrån god självkännedom bidrar med ansvarstagande kommunikation och utvecklande samarbetsförmåga. Hur kan vi skapa den goda organisationen? Medverkande: Margareta Gottberg, Utvecklingskonsult & handledare The Human Element, LHEP., Margareta Gottberg Verksamhetsutveckling. Ingemar Edström, Utvecklingskonsult & handledare The Human Element, LHEP., Ajiwa Pedagogisk Utveckling. Catarina Törnqvist, Utvecklingskonsult & handledare The Human Element, LHEP., CT Konsult. Kontakt: Margareta Gottberg, Utvecklingskonsult & handledare LHEP, Den Goda Organisationen, 0706-019988, info@gottberg.nu, http://www.dengodaorganisationen.se Id: 50876

7239

● Framtidens kommuner – färre eller värre? Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sydsvenska Industrioch Handelskammaren - En del av Öresundshuset Ämne: Regionfrågor Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: I Sverige pågår det en utredning om kommunernas framtid som tittar på indelning, samverkan och uppdrag. I Danmark har det redan genomförts omfattande reformer av kommunerna. Vilka är lärdomarna där och vad bör Sverige göra? Medverkande: Niklas Karlsson, ordförande i Kommunutredningen, Socialdemokraterna. Pernilla Johansson, dr nationalekonomi, chefsekonom, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Joakim Wernberg, civilingenjör, dr ekonomisk geografi, Entreprenörskapsforum. Per Tryding, vice vd, moderator, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Kontakt: Sarah Mesch,


MÅNDAG 2 juli Projektkoordinator, Sydsvenska Handelskammaren, 0406902402, http://handelskammaren.com Id: 51657

1249

● Hur drabbar kontorsbristen tillväxten i våra storstadsregioner? Tid: 14:30–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: För att klara det välfärdsbehovet som finns i samhället behöver ekonomin växa. För att ekonomin ska kunna växa behöver vi bland annat växande städer men vi behöver även högproduktiva jobb i tjänstesektorn, utan dem blir det moderna samhället fattigare, och vi behöver innovation. Medverkande: Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom, tillträdande vd, Stockholms Handelskammare. Daniel Markström, regionchef stadsutveckling, Jernhusen. Annica Carlsson, vd, senior arkitekt MSA, partner, Equator. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 52208

29

● Omsorg som förutsättning för hög sysselsättning Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kommunal Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU och kvinnors arbetskraftsdeltagande sticker ut särskilt. Vilken betydelse har tillgången till barn- och äldreomsorg för män och kvinnors närvaro på arbetsmarknaden? Hur kan omsorgssektorn – också som arbetsmarknad – fortsätta att utveckla samhällsekonomin? Medverkande: Tobias Baudin, Ordförande, Kommunal. Laura Hartman, Docent, företagsekonomi. PM Nilsson, Politisk redaktör, Dagens Industri. Agneta Stark, Docent, företagsekonomi. Nina Rådström, Kommunikationschef, moderator, Kommunal. Kontakt: Irene Engström, Kommunal, 073-046 9084, https://www.kommunal.se/ Id: 52613

129

● Hur skapar vi bättre förutsättningar för ökad innovationskraft inom samhällsbyggnad? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AB Svensk Byggtjänst, Bygg 4.0 Ämne: Byggande Plats: Blue Charm, fartyg Karta: F6 Beskrivning: Byggkostnaderna är avgörande för hela samhällets utveckling. I Sverige har byggkostnaderna under flera år ökat dubbelt så mycket som konsumentprisindex. En av de viktigaste frågorna inför valet är hur vi ska kunna bygga billigare - och samtidigt möta kraven på hållbarhet Medverkande: Urban Månsson, vd, AB Svensk Byggtjänst. Lars Albinsson, Bygg 4.0. Viktor Broberg, vd, Buildsafe. Emile Hamon, Verksamhetsutvecklingschef, Veidekke, Sverige. Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Socialdemokraterna. Anders Thulin, Senior Digital Expert, Triton. Kontakt: Erik Kalmaru, Svensk Byggtjänst, 0765-792868, erik.kalmaru@byggtjanst.se, http://nordiccontech.se Id: 52863

9

● Pojkar som växer upp i hederskontex Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polismyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H205 Karta: H9 Beskrivning: Pojkar som växer upp i familjer med hedersnormer riskerar att bli både gärningsmän och offer för förtryck. I samhället saknas ofta kunskap om dessa pojkars situation. Hur förebygger vi brott med hedersmotiv? Medverkande: Devin Rexvid, fil. dr i socialt arbete. Miriam Hollmer, utredningssekreterare. Juno Blom, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Östergötland. Carin Götblad, regionpolischef i polisregion Mitt, Polismyndigheten. Kontakt: Johan Kockum, Kommunikationschef polisregion Mitt, Polismyndigheten, 010-5676651, http://www.polisen.se Id: 53709

2

● Kista 2040 – så bygger vi en dynamisk stadsdel för framtiden Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kista Science City Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: I drygt 40 år har dagens Kista vuxit fram. Nu växlar politik och fastighetsägare upp. Ny strukturplan, nya byggnader och ny infrastruktur tar plats. Spektakulär bebyggelse fyller mellanrummen i stadsväven och nya stråk skapas, vilket skänker stadsdelen helt nya urbana kvaliteter. Medverkande: Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan. Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare. Johan Ödmark, vd, Kista Science City. Gustav Hemming, regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting (C). Pernilla Jonsson, Head of Consumer and Industry Labs, Ericsson AB. Elena Fersman, Director, Machine Intelligence and Automation Research, Ericsson AB. Kontakt: Yuri Silva, PR-konsult, A Beautiful Soup, 0707-598303, yuri.silva@abeautifulsoup.se, Id: 55232

729

● Ökat nyttiggörande av forskning i näringslivet – hur ska det gå till? Tid: 14:30–15:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Ämne: Forskning Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Fler forskningsresultat kan nyttjas för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft. Hur kan incitamenten öka och en kultur skapas som stimulerar forskarna till näringslivssamarbeten? Hur skapar företagen organisationer med tillräcklig kompetens för att dra nytta av forskningskontakterna? Medverkan-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

83

de: Fredrik Hörstedt, vice rektor nyttiggörande och samverkan, Chalmers. Anna Ragén, vd, Örebro universitet Holding AB. Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen. Christina Wainikka, vd, Wainikkas Innovatonsbyrå. Tuula Teeri, vd, IVA. Kontakt: Anna Lindberg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakadem, 0707-912991, http://www.iva.se Id: 53016

39

● Vart är biblioteken på väg? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: I en tid av filterbubblor och fake news kan biblioteken vara jämlika, fullständiga och neutrala källor till information. Men för att behålla sin relevans måste de ställa om till den digitala tidsålderns utmaningar. Medverkande: Erik Fichtelius, nationell samordnare, Kungliga biblioteket. Lars Burman, överbibliotekarie, professor, Uppsala universitetsbibliotek. Johanna Hansson, projektledare/chef och ordförande, Almedalsbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och Svensk biblioteksförening. Kontakt: Sofia Ljungman, Uppsala universitetsbibliotek, 0729-999127, sofia.ljungman@ub.uu.se, http://www.uu.se/almedalen Id: 54191

172349

● Politisk opinionsbildning i sociala medier Tid: 14:30–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Demokrati Plats: Hamnplan, H201 Karta: H10 Beskrivning: Många pratar om att 2018 års riksdagsval kommer att bli det första svenska Facebook-valet och att sociala medier kommer att få ett större inflytande på valresultatet än någonsin tidigare. Medverkande: Per Söderpalm, seniorkonsult, Kantar Sifo. Maria Lundahl, seniorkonsult, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Kantar Sifo, 0702-405534, http://www.kantarsifo.com/almedalen2018 Id: 53378

29

● Framtidens public service - hur ska förtroendet bevaras? Tid: 14:30–14:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Hur är förtroendet för public service idag och hur ska förtroende vinnas i framtiden? Vad händer när TV-licensen skrotas? Medverkande: Hanna Stjärne, vd, SVT. Anna Hedenmo, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 53784

612349

● Storskalig introduktion av elbilstaxi – är det möjligt? Tid: 14:30–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sustainable Innovation Ämne: Infrastruktur Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Vad krävs för att taxinäringen ska kunna växla upp i omställningen till fossilfritt? Vad säger forskning och statistik? Vilka hinder och möjligheter finns? Om räckvidd, lönsamhet och laddinfrastruktur. Medverkande: Joram Langbroek, doktorand, KTH. Jens Hagman, projektledare, Sustainable Innovation. Kontakt: Jens Hagman, Sustainable Innovation, 0706-657579, http://www.sust.se Id: 53896

139

● Hur kan vi vara innovativa i den offentliga affären? Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Allt fler vill vara innovativa i den offentliga affären. Vi går igenom vad som krävs, hur man kan vara innovativ, vilka nyheter som finns på den offentliga marknaden, inom vilka områden innovativa affärer kan bidra till nytänkande och innovation. Hur skapas en god innovativ offentlig affär? Medverkande: Catharina Piper, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå. Elisabeth André, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå. Maria Öhman, Strateg, Upphandlingsmyndigheten. Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer. Kontakt: Urban Nilsson, CEO, Offentliga Affärer, 0708-199400, http://www.offentligaaffarer.se Id: 54206

1729

● Hur skapar vi tusen bra skolor på tio år? Tid: 14:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, Origo Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola Ämne: Utbildning Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Många nya skolor ska byggas. Vilka verktyg har och får kommunerna för att göra en så bra skatteinvestering som möjligt? Hur får vi en ny skola att bli en del av samhällsbygget? Hur får vi fler modiga upphandlare som kan utnyttja den kompetens och erfarenhet som finns i Sverige? Medverkande: Magnus Anclair, moderator, Forum Bygga Skola. Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet. Jakob Amnér, förbundsordförande, SVEA. Christer Holger, grundare, Skapaskolan. Louise Schenholm, ansvarig skola, Skanska. Louise Lindquist Sassene, ansvarig arkitekt skola, Sweco achitects. Karolina Lorentzi, ansvarig arkitekt skola, Tengbom. Kontakt: Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, 0702-094876, magnus@byggaskola.se, http://www.byggaskola.se/opinion Id: 52806

1239


MÅNDAG 2 juli

84

● Ungas samspel online

● Kraften i svensk export - Om hur vi stärker svensk handel och export

Tid: 14:30–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Linnéuniversitetet Ämne: Barn/ungdom Plats: Södra Kyrkogatan 9 Karta: M17 Beskrivning: Unga kommunicerar alltmer via digitala medier. Hur behandlar unga varandra online? Att bli en del av en gemenskap och varför vissa andra blir utanför. Hur kommer det sig att vissa unga kommer undan med att ta provokativa selfies och andra inte? Medverkande: Liselott Eek Karlsson, forskare, Linnéuniversitet. Kontakt: helena, 202100-6271, 0733-440049, https://lnu.se/personal/liselotte.eek/ Id: 52808

Tid: 14:45–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, Business Sweden Ämne: Internationella frågor Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Sverige är ytterst beroende av fri handel och exportmöjligheter. Hur ser partierna på hur de vill stärka möjligheterna för svenska företag i den globala konkurrensen? Och hur lockar vi fler internationella företag till Sverige? Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 54287

179

● Vilka politiska frågor är viktiga för barn och unga? Tid: 14:35–14:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Sveriges riksdagspartier presenterar sina viktigaste frågor under Almedalsveckan, men var finns politiska mötesplatser för barn och unga? Barnens egna röster och perspektiv behöver få ett större utrymme. De behöver få möta makthavare och ställa sina frågor. Medverkande: Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande Barnombudsman, Barnombudsmannen. Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kontakt: Annika Falk, Projektledare Barnrättstorget, Barnombudsmannen, 0704-378769, https://www.barnombudsmannen.se/ Id: 53788

61723

● Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera? Tid: 14:40–15:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Nätverket mot cancer Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Fortfarande dör 40 % av cancerpatienter inom fem år efter att de fått sin diagnos. En rättvis cancervård med rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle är en förutsättning för att få ner den siffran. Genomarbetade förslag finns för att förbättra vården men är politikerna redo att genomföra dem? Medverkande: Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot Cancer. Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier. Göran Edbom, överläkare, onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Beatrice Melin, professor onkologi, nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting. Vuokko Elner, patientföreträdare ILCO och författare. Dag Larsson, Ordförande, (S), Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sjukvårdsdelegation. Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson, (M). Mikael Nestius, moderator, vd, Bonnier Business Media. Kontakt: Maria Lindkvist, Konceptredaktör, Dagens Medicin, 0705-501614, maria.lindkvist@dagensmedicin.se, https://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018 Id: 54281

24

● Kan elbilsladdare öka lönsamheten för fastighetsbranschen? Tid: 14:45–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: DEFA AB, Relacom AB Ämne: Hållbarhet Plats: Tunnbindaregatan 10 Karta: P14 Beskrivning: Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är avgörande för om Sverige ska kunna uppnå målet om 200 000 laddbara bilar år 2020. Är det dags för fastighetsbranschen att ändra synen på elbilsladdare – från kostnad till lönsam investering? Behövs det ytterligare morötter eller piskor från samhällets sida? Medverkande: Roland Jonsson, Senior energikonsult, WSP. Stefan Pettersson, Research Manager Electromobility, RISE. Bertil Rosquist, Senior Advisor Sustainability, Skanska. Gunnar Caperius, Miljöpolitisk rådgivare, Centerpartiet. Jakob Lagercrantz, Moderator, 2030-sekretariatet. Kontakt: Anna Fägersten, DEFA AB, 0724-507392, anna.fagersten@defa.com, https://www.defa.com/se/elbilsladdning/ Id: 54331

239

● Hur kan digitalisering och artificiell intelligens motverka felutbetalningar från välfärdssystemen? Tid: 14:45–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen Ämne: Digitalisering Plats: Korsgatan 4 Karta: I7 Beskrivning: Digitalisering och artificiell intelligens innebär ett paradigmskifte för samhället. Myndigheterna kan ge bättre service och effektivisera sina processer. Men kan det också innebära helt nya möjligheter för en rättssäker handläggning och för korrekta utbetalningar av bidrag och ersättningar? Medverkande: Margit Silberstein, moderator. Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo. Michel Weber, underdirektör, ATP Udbetaling Danmark. Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket. Joacim Danielsson, utredningssekreterare, Delegationen för korrekta utbetalningar. Kontakt: Ingela Bäckström, Kommunikatör, Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, 0722-291718, http://www.korrektautbetalningar.se Id: 50621

172

● Många drabbas av myom utan att veta vad det är

Tid: 14:45–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Humtank Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H217 Karta: G9 Beskrivning: Svensk forskningspolitik står inför en rad viktiga vägval. Universitetens ökade autonomi och digitalisering tecknar om landskapet för forskning och forskningsfinansiering. Hur bör forskningsfinansiärer hantera dessa förändringar? Vilka är de stora utmaningarna och hur kan de bemötas? Medverkande: David Thurfjell, Humtank. Göran Blomqvist, VD, Riksbankens jubileumsfond. Kontakt: David Thurfjell, Humtank, 0709-384521, http://www.humtank.se Id: 50323

Tid: 14:50–15:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 1.6 miljonerklubben ideell kvinnohälsoorganisation, Gedeon Richter Sverige Ämne: Vård och omsorg Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Myom – muskelknutor på och i livmodern – är den vanligaste godartade tumören hos kvinnor i fertil ålder. Vilka är symtomen? Hur upptäcker man dem? Varför är kunskapen om kvinnosjukdomen myom så låg när så många drabbas? Ökad kännedom gör att fler söker hjälp och ökar livskvalitén. Medverkande: Mia Lindeberg, Medical Advisor, PhD, Gedeon Richter Nordics. Carina Sone, Kommunikationschef, Gedeon Richter Nordics. Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Kontakt: Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, Ideell kvinnohälsoorganisation, 0708-280911, alexandra@1.6miljonerklubben. com, http://www.1.6miljonerklubben.com Id: 52678

● Så påverkar fotbolls-VM bilden av Ryssland

● Eftersnack: Är det dags att ge upp ekonomisk tillväxt som politiskt mål?

17249

● Hur bör villkoren för forskningsfinansiering förändras?

2

Tid: 14:45–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: Hur har mästerskapet hittills påverkat bilden av Ryssland och relationen med omvärlden? Medverkande: Thomas Ritter, Programledare, TV4. Olof Lundh, Krönikör, Fotbollskanalen. Stefan Borg, Utrikeskommentator, TV4. Kontakt: Anna Henjer, TV4, 0709-83 12 93, http://www.tv4.se Id: 50655

124

● Hur coachar vi våra AI-kollegor för en långsiktig anställning? Tid: 14:45–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Allt fler har automatiserade kollegor. Hen kan vara svetsare, chattbot eller första kontakten på 1177 Vårdguiden. AI är nästa steg, där roboten kan tolka information snabbare än människan och nå stora vinster. Men hur är det med den etiska aspekten? Hur implementerar vi AI på ett hållbart sätt? Medverkande: Fredrik Heintz, universitetslektor IDA och AIICS, Linköpings universitet. Anna Felländer, affilierad fakultet KTH, digital economist och senior advisor BCG. Sofie Zetterström, vice vd, avdelningschef marknad och kommunikation, Inera. Eleonore Schlyter, enhetschef, Trelleborgs kommun. Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland. Moderator: Karin Adelsköld. Kontakt: Sandra Gilen, East Sweden-Region Östergötland, 0725-000667, sandra@identx.se, https://almedalen.eastsweden.se Id: 53135

724

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

172

Tid: 14:55–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Hållbarhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Från höger till vänster, från GAL till TAN, från grått till grönt motiveras nya reformer med att de skapar tillväxt och jobb. Samtidigt förklaras att utsläppen har börjat öka igen under de senaste åren med att tillväxten tagit fart. Är det dags att ge upp ekonomisk tillväxt som politiskt mål? Medverkande: Alexandra Olsson, samtalsledare, Syregården. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52737

239

● Hur ska Sverige få fler växande småföretag? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen. Vad vill de politiska ungdomsförbunden göra för att ännu fler småföretag ska kunna växa och säkra framtida jobb? Medverkande: Günther Mårder, vd, Företagarna. Benjamin Dousa, MUF. Christian Carlsson, KDU. Joar Forssell, LUF. Louise Grabo, CUF. Oliver Björklund, Grön ungdom. Philip Botström, SSU. Tobias Andersson, SDU. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707-457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 49937

9


MÅNDAG 2 juli ● Från London till Stockholm - så gör vi Stockholm till Europas nya center för fintech Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens industri, Nasdaq Ämne: Digitalisering Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Hur ska Stockholm bli ännu mer attraktivt för investeringar och startup –bolag inom Fintech och tech? När London tappar terräng, är Stockholm positionerad att ta över? Har staden rätt företagsklimat och infrastruktur att attrahera rätt målgrupp och talanger med tanke på boende, skatter osv. Medverkande: Ann Grevelius, entreprenör och riskaptialist, GP Bullhound. Erika Eliasson, chief investor relations officer, Lendify. Anna Öster, chefsekonom, Länsförsäkringar. Sara Berg, Chief legal officer, Trustly. Lauri Rosendahl, vd, Nasdaq Nordic. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 50054

24

● Hur vet vi att vi gör rätt när städerna ska utvecklas hållbart och jämlikt? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Vilka grunder finns det för vetenskaplighet inom stadsutveckling, och hur mycket av besluten styrs av andra kriterier? På 70-talet visste man vad som var rätt, idag gäller andra ideal, lika rätta. Finns det alternativ till generella mätetal, en platsspecifik metod att sätta upp mål att mäta mot? Medverkande: Nooshi Dadgostar, ledamot, (V), Riksdagen. Karin Pleijel, kommunalråd, (MP), Göteborgs Stad. Jonas Ransgård, oppositionsråd, (M), Göteborgs Stad. Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs Stad. Mie Svennberg, arkitekt, Göteborgs Stad. Charlotta Levay, Lunds universitet. Joakim Forsemalm, etnolog, Radar. Ulrika Lundquist, arkitekt, Göteborgs Stad. Lars Mogensen, moderator. Kontakt: Neda Sherafat, Göteborgs Stad, 031-3680072, http://www.goteborg.se/jamlikt Id: 50057

249

● Går vägen till en bättre skola genom bättre rustade skolledare? Tid: 15:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Skolledarförbund Ämne: Utbildning Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Resultatutvecklingen i skolan ser ut att ha vänt. Men nu hotas den utvecklingen av en brist på både skolledare och lärare. Nu måste yrkenas attraktivitet öka. Är förslagen till stärkt yrkeskompetens för skolledare genom professionsprogram lösningen? Medverkande: Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund. Anette Forssten Seiser, Utbildningsledare, Rektorsprogrammet Karlstad Universitet. Einar Fransson, Produktionsdirektör, Nacka kommun. Kontakt: Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund, 070-6176209, lena.linnerborg@skolledarna.se, http://www.skolledarna.se Id: 50066

7239

● Miljögifter i havet – finnas eller försvinna? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning Ämne: Klimat/miljö Plats: Ocean Surveyor, fartyg Karta: F2 Beskrivning: Många miljögifter i Östersjön och Västerhavet har minskat men på flera platser finns alltför höga halter kvar och många utmaningar återstår för att nå miljömålet Giftfri miljö, bland annat läckage från sediment och vrak på havsbotten. Hur farliga är gifterna och hur hanterar vi dem? Medverkande: Thomas Johansson, enhetschef, Havs och Vattenmyndigheten. Sarah Josefsson, maringeolog, SGU. Lars Tysklind, riksdagsledamot, Liberalerna. Frida åberg, utredare, HaV. Jonas Pålsson, utredare, HaV. Olof Lindén, World Maritime University. Björn Risinger, gd, Naturvårdsverket. Kontakt: Lovisa Zillén Snowball, enhetschef, Sveriges Geologiska Undersökning, 018-179050, lovisa.zillen.snowball@sgu.se, http://www.sgu.se/almedalen Id: 50144

9

● Vem tar notan när akademiker återvänder till skolbänken? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Chalmers, Sveriges Ingenjörer Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Kompetensbrist är idag ett allvarligt hinder för tillväxt. Trots det ökade behovet av vidareutbildning och omskolning bär i praktiken individerna fortfarande störst ansvar för att denna blir av. Effektiva incitament saknas. Hur löser vi detta? Medverkande: Stefan Bengtsson, rektor och vd, Chalmers. Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, Chalmers. Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer. Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen. Henrik Höjer, historiker och redaktör, Forskning & Framsteg. Fredrik Christensson, riksdagsledamot, Centern. Eva Krutmeijer, moderator. Kontakt: Christian Borg, Presschef, Chalmers, 0766-314235, http://www.chalmers.se Id: 50172

12349

● Hur nära får chefen gå – när blir hälsofrågor integritetskränkande? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Chef, Euro Accident Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Korsgatan 24 Karta: I9 Beskrivning: Medarbetare som lever ohälsosamt jobbar 8-10 timmar mindre i veckan. Riskgruppen kostar i snitt en extra månadslön per år, vilket gör frågan till en rejäl chefsutmaning. Verktyg finns för att hålla koll på medarbetarnas hälsa, men var går gränsen? Kan man ställa frågor om rökning, sömn och motion? Medverkande: Anna Bennich Karlstedt, psykolog och föreläsare. Michael Swall, VD, Pilotage De-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

85

velopment och finalist Årets hälsofrämjande chef 2018. Marie Fristedt, produktchef Hälsa, Euro Accident. Therese Lundberg, TV-producent/stresscoach. Cissi Elwin, (moderator) VD och chefredaktör, Chef. Monica Berglund, VD, Tre stiftelser och utsedd till Årets hälsofrämjande chef 2018. Kontakt: Sara Marczak, Chef Stockholm AB, 08-555 245 00, https://chef.se/almedalen/ Id: 50512

7239

● Hur skapar vi en effektiv sjukvård? Tid: 15:00–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Deloitte, Affärsvärlden Ämne: Vård och omsorg Plats: Strandgatan 22 Karta: I16 Beskrivning: Höga vårdkostnader, bristande kvalitet och försämrad tillgänglighet. Svensk sjukvård är ständigt ämne för debatt. Har effektiviteten i sjukvården försämrats? Finns rätt ledning på sjukhusen? Hur ska vi prioritera för att säkra Sveriges långsiktiga välfärd? Medverkande: Alexander Wennergren Helm, koncernchef och vd, Aleris. Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska sjukhuset. Thomas Berglund, vd och koncernchef, Capio. Lena Asplund, riksdagsledamot (M) och ledamot i socialutskottet. Moderator: Lotta Dinkelspiel, redaktionschef, Affärsvärlden. Kontakt: Daniel Gadd, Projektledare, Deloitte, 0768-276150, http://www.deloitte.se/almedalen Id: 50544

19

● Så påverkar EU:s tvingande asyllagstiftning det svenska flyktingmottagandet Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Migrationsverket Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Strandvägen, H520 Karta: E10 Beskrivning: Efter lång tid av förhandling om EU:s gemensamma asylpolitik närmar det sig ett beslut. Vad blir egentligen konsekvenserna för Sverige och vårt flyktingmottagande – när vi går över till en europeisk och tvingande lagstiftning? Medverkande: Thérése Naess, chef Internationella Avdelningen, Migrationsverket. Cecilia Wikström, EU-parlamentariker, Liberalerna. Lars Westbratt, statssekreterare, Regeringen. Christopher Wendick, europakorrespondent, SVT. Per Ek, moderator. Kontakt: Petter Sundstén, Producent, Migrationsverket, 0707-290140, petter. sundsten@migrationsverket.se, http://www.migrationsverket.se/Almedalen Id: 50581

1234

● Tydliga miljökrav i upphandling och samarbete som verktyg för att öka takten i hållbarhetsarbetet Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Textilia Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Genom att ställa tydliga krav i upphandling och fokusera på långsiktiga och hållbara samarbeten med leverantörer kan offentliga aktörer öka takten i sitt hållbarhetsarbete. Medverkande: Sara Richert, kommunalråd i Örebro, Miljöpartiet. Jonas Olaison, miljö och kvalitetschef, Textilia. Kontakt: Anna Hallberg, Kommunikationschef, Textilia, 0702686965, http://www.textilia.se Id: 50634

7249

● Utsatt för sexualbrott - vilka stödinsatser krävs? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandvägen, H536 Karta: E12 Beskrivning: I svallvågorna efter höstens upprop #metoo kvarstår frågan om hur sexualbrottsdrabbade kan få hjälp och stöd. Vad innebär det att drabbas av sexualbrott? Vilka stödinsatser erbjuds i nuläget och hur fungerar de i praktiken? Vilka stödinsatser krävs? Är de drabbades anhöriga en bortglömd resurs? Medverkande: Kjell Corneliusson, Talesperson, Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer. Johanna Karlsson, Ordförande, Föreningen Tillsammans. Lotti Helström, Överläkare, Södersjukhuset. Marika Johansson, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Ann Hellströmer, Socialarbetare, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, 08-292000, http://www.tryggaresverige.org Id: 50644

12349

● Är segregationen i skolan något vi måste vänja oss vid? Tid: 15:00–15:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Går det att minska de stora skillnaderna mellan skolors resultat och elevsammansättning? Och hur ser utbildningsministern på religiösa friskolor? Medverkande: Gustav Fridolin, utbildningsminister, Regeringen (MP). Cecilia Granestrand, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50778

123849


MÅNDAG 2 juli

86

● Hur kan nya samarbeten kring innovation och digitalisering lösa Sveriges största samhällsutmaningar? Tid: 15:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Telia Ämne: Digitalisering Plats: S:t Hansgatan 9 Karta: L10 Beskrivning: En snabb och ambitiös digitalisering inom offentlig sektor är avgörande för att lösa viktiga samhällsutmaningar kopplade till exempelvis urbanisering och en åldrande befolkning. Hur kan nya sorters samarbeten mellan offentlig och privat sektor snabbare frigöra digitaliseringens möjligheter? Medverkande: Johan Dennelind, vd, koncernchef, Telia Company. Åsa Jamal, kommunikationschef, Telia Sverige. Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten. Katarina von Goës, kanslichef, Expertgruppen för digitala investeringar. Staffan Isling, regiondirektör, Region Uppsala. Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd (L), Stockholm läns landsting. Kontakt: Nicholas Rundbom, Kommunikationschef, Telias företagsaffär, Telia, 0725-116673, Id: 51105

24

● Hur leder jag människor med ett brinnande engagemang i en komplex samtid? Tid: 15:00–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gaia Leadership Ämne: Hållbarhet Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Många organisationer har ett uppdrag som lockar personer som brinner för en sakfråga. Utmaningen är att leda dessa medarbetare mot ett gemensamt mål med bibehållen glöd och engagemang. Medverkande: Catharina Axling, Ledarskapskonsult, Gaia Leadership. Fredrik Lindblad, Ledarskapskonsult, Gaia Leadership. Kontakt: Fredrik Lindblad, Ledarskapskonsult, Gaia Leadership, 070-868 15 35, http://www.gaialeadership.se Id: 51237

729

● Myter och fakta om cannabis – vad säger forskningen? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS Ämne: Forskning Plats: Hamnplan, H208 Karta: H9 Beskrivning: Cannabisdebatten är livlig i Sverige och internationellt. För att kunna fatta välgrundade politiska beslut gäller det att skilja på vad som är myt och vad som är fakta. Forskningen går framåt, kunskapsläget blir bättre. Hur påverkas debatten av det? Medverkande: Peter Allebeck, forskare. Pelle Olsson, författare. Kontakt: Per Johansson, Riksförb Narkotikafritt Samhälle, 0708-301789, http://rns.se Id: 51385

2

● Vilka åsikter ska svenskt bistånd exportera? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: (G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen Ämne: Internationella frågor Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Det sekulariserade Sverige möter via biståndet mottagarländer med stark religiös prägel. Men förstår biståndets aktörer vilken roll religion och tro spelar i människors liv? Finns det en risk för ”ideologisk kolonialism”? Medverkande: Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska missionsrådet. Janine Alm Ericson, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Georg Andrén, generalsekreterare, Diakonia. Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson, Centerpartiet. Joel Halldorf, teolog och skribent på Dagen och Expressen. Elisabeth Sandlund, moderator. Kontakt: Thomas Österberg, Dagen, Frälsningsarmén, Pingst, 0709-734916, thomas.osterberg@dagen.se, https://gsomigud.se/ Id: 51387

1723

● Barnhem – hur vår vilja att göra gott kan göra ont Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Erikshjälpen, World Childhood Foundation, Studieförbundet Bilda Ämne: Barn/ungdom Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Karta: I20 Beskrivning: Antalet barnhem i världen ökar. Volontärsturism är en kassako. Trots att vi inte har barnhem i Sverige och trots att forskning visar på stora risker för barnen blir barnhem ofta förstahandsvalet för organisationer och enskilda som vill hjälpa barn i andra länder. Varför? Hur kan man jobba istället? Medverkande: Kattis Ahlström, journalist, programledare. Daniel Grahn, generalsekreterare, Erikshjälpen. Britta Holmberg, programchef, vice generalsekreterare, World Childhood Foundation. Annika Billing, programchef, SOS Barnbyar Sverige. Anna Ekstedt, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten. Kontakt: Mattias Ingeson, Opinionsansvarig, Erikshjälpen, 0709-373304, mattias.ingeson@erikshjalpen.se, http://www.barnhemskollen.se Id: 51407

239

● När kan jobb bidra till integration? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Ämne: Integration/mångfald Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Karta: E15 Beskrivning: Ett jobb kan vara ett jobb och ett jobb kan vara så mycket mer än bara ett jobb. När kan jobb faktiskt bidra till integration? Vad kan vi lära av de reformer vi vet fungerar som att vidga rut-avdraget och vilken potential finns i att låta fler aktörer ta sig an Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag? Medverkande: Jörgen Huitfeldt, moderator, Kvartal. Anna-Karin Hatt, vd, Almega. Torild Carlsson, författare. Gabriella Pifrader, CQO, Alpha CE. Eva-Karin Dahl, vd, HomeMaid. Kon-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

takt: Charlotta Åsell, Almega, 0736-307507, charlotta.asell@almega.se, https://www.almega.se/almedalen Id: 51416

72

● Valfrihet, friskolor, kvalitet? Ett skepp kommer lastat med skolfrågor Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Friskolornas riksförbund Ämne: Utbildning Plats: Älva, fartyg Karta: E5 Beskrivning: Vad ska avgöra vilka skolor som får finnas? Hur ska valfriheten komma alla till del? Och vad är kvalitet i skolan? Medverkande: Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, Norrköping (S). Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia. Kontakt: Magnus Johansson, Kommunikatör, Friskolornas riksförbund, 0706-247742, magnus.johansson@friskola.se, http://www.friskola.se Id: 51634

38

● Bortförda barn behöver hjälp nu - vad gör Sverige? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksorganisationen GAPF Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: Svenska ungdomar förs utomlands med risk för tvångsgiften, könsstympning och/eller traditionell uppfostran på anstalt eller hos släktingar. Vad gör svenska staten? Medverkande: Sara Mohammad, grundare och ordf, Riksorganisationen GAPF. Juno Blom, samordnare på nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland. Jon Åström Gröndahl, enhetschef på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, Utrikesdepartementet. Gulan Avci, talesperson integrationsfrågor, Liberalerna. Anna Hedh, europaparlamentariker, jämställdhetsutskottet, Socialdemokraterna. Cecilia Elving, styrelseledamot, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Sara Mohammad, Verksamhetschef, Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF), 0704-411075, http://gapf.se Id: 52067

24

● Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen Karta: I18 Beskrivning: Välfärdens rekryteringsbehov kan minskas med 180 000 personer till 2026. Då behöver fler jobba mer, jobba längre och tekniken utnyttjas bättre. Vad behöver olika aktörer bidra med för att klara välfärdens kompetensutmaning? Hur kan fler arbeta heltid och fler förlänga arbetslivet med ett par år? Medverkande: Lena Micko, ordförande, SKL. Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Arbetsmarknadsdepartementet. Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare, Futurion. Birgitta Forsberg, personaldirektör, Umeå kommun. Willy Silberstein, moderator. Kontakt: Paola Felicetti, Sveriges Kommuner och Landsting, 076-5269083, http://www.skl.se/almedalen Id: 52143

6724

● Hampaprodukter – narkotika eller läkemedel? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Advokatfirman De Basso Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Tage Cervins gata, H447 Karta: I13 Beskrivning: Är hampaprodukter narkotika, läkemedel eller livsmedel i lagens och myndigheternas ögon? Medverkande: Sargon De Basso, advokat, Advokatfirman De Basso. Kontakt: Jeanne Sinclair, Advokatfirman De Basso, 0700-909403, jeanne.sinclair@advokatdebasso.se, http://www.advokatdebasso.se Id: 52146

238

● Hur styr vi företagande mot ett verkligt långsiktigt agerande? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedbank Ämne: Ekonomi Plats: Volters gränd 8 Karta: K11 Beskrivning: Alla talar om vikten av långsiktighet, uthålliga vinster och ett långsiktigt beteende hos investerare, styrelser och företagsledningar. Men agerar alla verkligen långsiktigt i praktiken? Är våra strukturer uppsatta så att vi premierar ett långsiktigt agerande snarare än kortsiktiga vinster? Medverkande: Caroline Sundewall, Moderator och styrelseledamot, Hemfosa, Cramo och Elanders. Caroline Berg, styrelseordförande, Axel Johnson AB. Caroline af Ugglas, vice VD, Svenskt Näringsliv. Martin Lundstedt, VD och Koncernchef, AB Volvo. Martin Tiveus, Chief Commercial Officer, Klarna, fr o m 1 september VD Attendo. Staffan Bohman, styrelseordförande, Electrolux och Höganäs. Sören Mellstig, styrelseordförande, Ellevio, CellaVision och Impilo. Åsa Hedin, styrelseledamot, CellaVision och Tobii. Kontakt: Louise Canemyr, Swedbank, 0708-844428, http://www.swedbank.se Id: 52163

729

● Digital säkerhet på myndigheten – vilka är fallgroparna? Tid: 15:00–15:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Tieto Ämne: Säkerhet/ försvar Plats: Korsgatan 6, Hotell Stenugnen Karta: I9 Beskrivning: Digitala säkerhetshot ställer allt högre krav på myndigheterna att arbeta och systematiskt med säkerhetsfrågorna. Vad är allra viktigast att tänka på? Medverkande: Maria Nordgren, säkerhetsexpert, Tieto. Antoni Lacinai, moderator. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef, Tieto, 0709-208003, sophie.gernandt@tieto.com, http://www.tieto.se/almedalen2018 Id: 52331

18


MÅNDAG 2 juli ● Hur kan politiken få bilister att välja andra färdsätt och utvecklas till hållbara mobilister? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gröna Bilister, Social Venture Network Sweden (SVN Sweden) Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: En mobilist är en resenär som utnyttjar olika typer av färdsätt utan att vara fast i ett bilberoende. Vad krävs av politiken för att få bilister att utvecklas till smarta mobilister som reser mer hållbart? Om ändrade beteenden på väg mot ett fossilfritt samhälle. Medverkande: Jesper Johansson, moderator, Gröna Bilister. Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister. Alfred Andersson, forskare och projektledare, Gröna Bilister. Karin Svensson Smith, ordförande, Trafikutskottet. Kontakt: Martin Prieto Beaulieu, Talesperson och pressansvarig, Gröna Bilister, 0702-132055, martin. prieto.beaulieu@gronabilister.se, http://www.gronabilister.se Id: 52389

7239

● Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa Tid: 15:00–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk förening för folkhälsoarbete Ämne: Jämställdhet Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Hur kan kommuner och regioner samarbeta med civilsamhället för att öka folkhälsan hos landets befolkning? Kan civilsamhällets kontaktytor användas för att nå ut brett i olika målgrupper med arbetet att skapa en jämlikare hälsa för alla? Medverkande: Jan Linde, ordförande, Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF). Kontakt: Jan Linde, Svensk förening för folkhälsoarbete, 0705-886584, Id: 52622

123

● Skandinavisk tradition och goda exempel - om arbetet med att skapa antologi och begreppssamling Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SeniorVärlden.com Ämne: Äldre Plats: Strandvägen, H538 Karta: E13 Beskrivning: Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Även efterfrågan på seniorbostäder och betalningsviljan för servicetjänster i hemmiljön är uttalat stor. Men, vad och hur, ser de goda exemplen ut i Sverige och Skandinavien? Hur ser det ut i övriga världen och vad kan vi lära av andra? Medverkande: Sören Runsteen, Vd, Bovieran. Tore Borthen, Vd, Norske Helsehus. Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/ MSA, SPF Seniorerna. Göran Lindahl, Forskare, Chalmers. Börje Bjelke, Forskare, Oslo Universitet. Petter Ahlström, Ekon Dr, Grundare SeniorVärlden.com, CLA Sweden. Kontakt: Petter Ahlström, Ekon Dr, Seniorvarlden.com, 0730-404346, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com, http://bovieran.se Id: 53133

2

● Vad behövs för en inkluderande skola? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Funktionsrätt Sverige Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Skeppsbron, H124 Karta: H8 Beskrivning: I dagens skola möter den nye läraren en verklighet med elever som har många olika behov. Många elever, däribland elever med funktionsnedsättning, når inte kunskapsmålen i skolan. Har läraren förutsättningar att skapa en pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig lärmiljö? Kontakt: Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige, 0704-807166, mikael.klein@funktionsratt.se, http://funktionsratt.se/valet-2018/valbudskap/ Id: 53245

61239

● Hur ska den nyutbildade läraren kunna möta alla elevers behov i dagens skola? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Funktionsrätt Sverige Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Skeppsbron, H124 Karta: H8 Beskrivning: I dagens skola möter den nye läraren en verklighet och elever med behov och förutsättningar som till stor del skiljer sig från vad man utbildats för. Vad behöver den nyutbildade läraren få med sig för att ges bättre förutsättningar att lyckas i sitt arbete? Kontakt: Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige, 0704-807166, mikael.klein@funktionsratt.se, http://funktionsratt.se/valet-2018/ valbudskap/ Id: 53246

1239

● Patientsäkerhet – kan vi säkra patientens integritet? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: HPE / Hewlett Packard Sverige AB Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Information om patienten flödar utanför journalsystemet i form av både text och bild. Hur säkras patientsäkerheten? Medverkande: Patrik Isberg, säljchef, HPE. Stefan Berg, HPE. Kontakt: Julia Nordqvist, Hewlett Packard Sverige AB, 0768-594712, https://www.hpe.com/se/en/home.html Id: 53633

2389

● Hur kan vi bidra till ett samhälle i rörelse för psykisk hälsa? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Psykiatrifonden Ämne: Vård och omsorg Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Det är väl känt att fysisk aktivitet kan verka både förebyggande och behandlande av psykisk ohälsa som kostar samhället 70 miljarder per år och ovärdeligt mänskligt lidande. Medverkande: Maria Larsson, ordförande programutskottet, Psykiatrifonden. Lina Martinsson, medicine doktor och psykiater, Karolinska Universitetssjukhu-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

87

set Huddinge. Markus Takanen, psykiater, Beroendecentrum Stockholm. Kontakt: Maria Larsson, Psykiatrifonden, 0734-448440, http://www.psykiatrifonden.se Id: 53680

17239

● Medierna och Mellanösterns enda demokrati Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Elida, Inblick Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Elida, fartyg Karta: G6 Beskrivning: Det finns 500 miljoner muslimer i närmare 60 diktaturländer som alla har tydliga geopolitiska ambitioner mot Israel. Landet är också omgivet av terrororganisationer som vill utplåna den unga staten. Varför tar svenska mediers rapportering så ensidig ställning mot Mellanösterns enda demokrati? Kontakt: Ruben Agnarsson, Nyhetstidningen Inblick, 0708-293730, Id: 53809

● Skolans digitalisering - Hur går vi från teori till handling?

Tid: 15:00–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Samsung, Gleerups, Atea Ämne: Digitalisering Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: IT-strategin är på plats och förväntningarna är höga på att Sveriges skolor blir ledande i att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vilka insikter tar SKL med sig i arbetet med handlingsplanen? Hur ser vi till att de forskningsexempel och erfarenheter vi har delas och används på bästa sätt? Medverkande: Matilda Wiklund, lektor i pedagogik, Örebro universitet. Gabriella Brundin, rektor, Runby Skola i Upplands Väsbys kommun. Sofie Nilsson, lärare, Vålbergsskolan i Karlstad kommun. Erik Kochbati, vice ordförande, Sveriges Elevkårer. Annika, Agélii Genlott, Sveriges Kommuner och Landsting. Moderator: Ulrika Askengren, bitr generalsekreterare, Scouterna. Kontakt: Anna Åkerblad, Samsung Electronics, 0703-054405, Id: 54327

1

● Metoo – Från hashtag till handling Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TCO Ämne: Jämställdhet Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Finns det ett före och ett efter #metoo? Hur har uppropet påverkat samhället i stort och våra arbetsplatser? Vilka erfarenheter har fack, arbetsgivare, anställda och politiker av arbete med att förebygga och hantera sexuella trakasserier? Vad har redan gjorts och hur fortsätter vi framåt? Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Eva Nordmark, ordförande, TCO. Anne Lagercrantz, divisionschef, SVT nyheter och sport. Christian Sundin, arbetsmiljöexpert, FTF – facket för försäkring och finans. Maria Smitmanis Lyle, sjuksköterska och engagerad i vårdens metooupprop #nustickerdettill. Johanna Palmström, moderator. Kontakt: Carola Andréasson, Eventansvarig, TCO, 0709-652399, Id: 54526

1729

● Hur kan yoga öka livskvalitén för ett rikare liv? Tid: 15:00–15:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hjerta Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H554 Karta: E16 Beskrivning: Hur kan vi skapa hållbara medarbetare i dagens samhälle? Hur kan yoga bidra till att öka livskvalitén? Vi samtalar om yogans hälsoeffekter för att motverka stress och öka livskvalitén för ett rikare liv. Medverkande: Jenny Bergfoth, Yogalärare, Yogastudion. Lou Åberg, Yogalärare, Yogastudion. Lena Högfeldt, tf vd, Hjerta. Ylva Klingvall, kommunikationschef, Hjerta. Cecilia Arlmark Stenberg, HR-administratör, Hjerta. Kontakt: Ylva Klingvall, Kommunikationschef, Hjerta Norden AB, 0708-310865, ylva.klingvall@hjerta.se, http://www.hjerta.se Id: 54600

723

● Hur kan vi stärka målgruppen barn och unga? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens medieråd Ämne: Barn/ungdom Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning använder medier mer än genomsnittet och är mer utsatta på nätet. Föräldrar till dessa barn oroar sig också mer och de saknar information och vägledning. Medverkande: Helena Dal, verksamhetschef kommunikation och vägledning, Statens medieråd. Ida Lithell, projektledare No hate kommunikatör, Statens medieråd. Kontakt: Helena Dal, Verksamhetschef kommunikation och vägledning, Statens medieråd, 0765-051465, Id: 54640

617253

● Hållbarhet på riktigt – vad betyder det för planering och användning av staden? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Idag bor mer än hälften av jordens invånare i städer, år 2050 beräknas det vara 70%. Städer står för 70% av koldioxidutsläppen och har vigts FN-mål 11. I städerna finns våra största klimatutmaningar men även svar på hur vi kan leva hållbart inom planetens gränser. Men vad innebär en ”hållbar stad”? Medverkande: Sofia Widforss, moderator, programsamordnare hållbara städer, WWF Sverige. Monica von Schmalensee, ordförande, Rådet för hållbara städer. Alma Jacobsson, arkitekt, mondialma. Nils Söderlund, arkitekt, Arkitektkontor Nils Söderlund AB. Varis Bokalders, arkitekt, Ekokultur Konsulter AB. Mauritz Glaumann, arkitekt, professor emeritus. Kontakt: Torkel Andersson, Nätverket för Byggekologi, 0705-248710, Id: 54774

729


MÅNDAG 2 juli

88

● Hur får vi mer återvinning? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Förpackningsoch Tidningsinsamlingen, FTI Ämne: Klimat/miljö Plats: Strandgatan 31 Karta: F17 Beskrivning: Tillsammans med politiker och branschföreträdare diskuterar vi hur vi får mer återvinning lokalt så väl som nationellt –en högaktuell samhällsfråga inte minst med tanke på det pågående politiska arbetet. Vi reflekterar kring hur vi uppnår långsiktig samverkan i alla led från design till återvinning. Medverkande: Anders Fröberg, vd, Borealis. Gunnar Caperius, pol sak, Centerpartiet. Billy McCormac, moderator. Kontakt: Håkan Ström, pressansvarig, FTI Förpackningsoch tidningsinsamlingen, 0724-530719, http://www.ftiab.se Id: 54787

9

● Offentlig verksamhet med värdeskapande personal i fokus eller New Public Management? Eller både och? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Medborgarresan Ämne: Demokrati Plats: Färjeleden 12, WSS klubbhus Beskrivning: Är New Public Management (NPM) rätt väg att gå? Eller är det dags att övergå till en värdedriven offentlig verksamhet? Går de att kombinera? Hur ser vi vad vi får ut av skattepengarna? Är demokrati och välfärd en förutsättning för varandra? Medverkande: Robert Spång, Medborgarresan. Kent Lagerquist, Medborgarresan. Kontakt: Kent Lagerquist, Medborgarresan, 0708-347317, info@medborgarresan.se, http://www.medborgarresan.se Id: 54846

3

● Med respekt för varandras olikheter – en upplyst bransch kan lösa kompetensbristen Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Hållbar Tillväxt Ämne: Hållbarhet Plats: Donners plats, H404 Karta: I9 Beskrivning: Hur kan intresseorganisationer arbeta aktivt för jämställdhet och mot trakasserier och därmed öka branschens attraktionskraft? Medverkande: Ola Månsson, vd, Installationsföretagen. Kontakt: Anna Weiner Jiffer, Hållbar Tillväxt AB, 0706-816150, http://hallbartillvaxt.eu Id: 54935

2389

● Orättvisa lärare och rättvisa maskiner – om artificiell intelligens som bedömningsstöd i skolan Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lexplore Ämne: Digitalisering Plats: Smedjegatan 3 Karta: I22 Beskrivning: Är artificiell intelligens bättre på att bedöma elevernas färdigheter än vad lärare är? Gäller det alla områden? Vilka faror finns det och vad är det den artificiella intelligensen inte klarar av? Vilka vinster finns det med de objektiva och likvärdiga metoderna som nu gör sitt intåg i klassrum Medverkande: Jannie Jeppesson, ceo, Swedish Edtech Industry. Maria Stockhaus, riksdagsledamot, Moderaterna. Sandra Wisting, verksamhetsutvecklare skola, Atea. Kontakt: Bo Kristoffersson, CEO Lexplore Nordic, Lexplore, 0705-458819, bo.kristoffersson@lexplore.com, http://www.lexplore.se Id: 55007

39

● Filmproduktion och det regionala varumärket Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Film på Gotland, Region Gotland, Film Capital Stockholm Ämne: Kultur Plats: Mellangatan 45 Karta: I19 Beskrivning: Gotland har av tradition varit en attraktiv plats för filminspelningar och de senaste åren har antalet produktioner på ön ökat. Vilken betydelse har en filmproduktion för en regions varumärkesbyggande? Medverkande: Håkan Lindhé, regissör. Per Schlingmann, författare. Anette Mattson, vd, Film Capital Stockholm. Caroline Ortmark, vd, The Line. Julia Bendelin, moderator. Kontakt: Ville Jegerhjelm, Filmkommissionär, Film på Gotland, 0704-217590, ville@filmpagotland.se, Id: 55035

72

● Vad händer i Mellanöstern? Läget i Irak och Syrien Tid: 15:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Qandil Ämne: Internationella frågor Plats: Novgorodgränd 1 Karta: K13 Beskrivning: Vad måste göras för att mildra och skapa bättre förutsättningar för flyktingarna som befinner sig i Irak och Syrien? Vilka är framtidsutsikterna för en varaktig fred i Syrien. Hur kan Sverige bidra? Medverkande: Carin Jämtin, Generaldirektör, SIDA. Kent Härstedt, Ordförande, Forum Syd. Hussein Botani, Countrymanager, Qandil. Patrik Oksanen, Journalist, Mittmedia. Daniel Madhani, Generalsekreterare, Qandil. Caroline Bach, Talesperson, UNHCR. Kontakt: Daniel Madhani, Generalsekreterare, Qandil, 076-2518402, Daniel.Madhani@qandil.org, http://www.qandil.org Id: 55075

2349

● Vem ska ha makten över ditt sparande - du, fondbolagen eller staten? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fondbolagens förening Ämne: Ekonomi Plats: Tage Cervins gata 3C Karta: I14 Beskrivning: Vem ska ta ansvar för ditt framtida sparande, t.ex. till pensionen? Nudging är ett begrepp på modet, där stater kan nudga, eller knuffa, medborgarna i ”rätt” riktning så att de gör önskvärda val. Hur långt sträcker sig statens ansvar och vilket ansvar har du själv? Medverkande: Åsa Julin, moderator. Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för Näringslivsforskning. Tove Zan-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

der, vd, Unga Aktiesparare. Mikael Sandström, chefsekonom, TCO. Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen. Fredrik Nordström, vd, Fondbolagens förening. Kontakt: Eva Reimers, Fondbolagens förening, 0706-443170, http://fondbolagen.se/ Id: 55147

17239

● Vad händer när de amerikanska e-handelsjättarna kommer till Sverige? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PostNord Ämne: Digitalisering Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Svenskarna e-handlar som aldrig förr från både svenska och utländska e-handelsföretag. Med stora utländska aktörer på den svenska marknaden kommer e-handelslandskapet att förändras i en ännu snabbare takt. Hur påverkar en etablering av exempelvis Amazon det svenska e-handelslandskapet? Medverkande: John Ekman, Grundare, Conversionista. Arne Andersson, e-handelsspecialist, PostNord. Kontakt: Henrik Ishihara, Public Affairs Manager, PostNord, 0725-177418, http://www.postnord.com Id: 55269

23

● AI, Big Data och hållbarhet - megatrender som formar investeringar och sparande Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SPP Fonder AB, Storebrand Ämne: Digitalisering Plats: Säcken 7 Karta: G21 Beskrivning: Vi lever i en allt mer föränderlig värld där flertalet megatrender förändrar samhällen i grunden. Två av de främsta är digitalisering och hållbarhet. Vilka möjligheter och utmaningar skapar digitaliseringen? Kan AI och Big Data ersätta den traditionella hållbarhetsanalysen? Medverkande: Maria Mähl, Moderator, Arabesque Partners. Robert Vicsai, Moderator, Storebrand Asset Management. Gerog Kell, Chairman at Arabesque, Founder of the UN Global Compact. Philip Ripman, Senior Hållbarhetsanalytiker, Storebrand. Helena Mueller, Partner, Cartina - Digital and sustainable. Kontakt: Anna Östman, Markand, SPP Fonder, 0708-644127, anna.ostman@sppfonder.se, http://www.sppfonder.se Id: 55283

9

● Efter Nya Karolinska – vad skiljer M:s sjukvårdspolitik från S? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Vård och omsorg Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: NKS (Nya Karolinska Sjukhuset) har blivit en symbol för sjukvårdspolitikens brister. Vad kommer sen? Medverkande: Göran Eriksson, politisk analytiker, Svenska Dagbladet. Irene Svenonius, finanslandstingsråd i Stockholm, Moderaterna. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50847

12389

● Vad betyder artificiell intelligens och 3D-printing för näringslivet och den högre utbildningen? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Örebro universitet Ämne: Forskning Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Forskning inom artificiell intelligens och 3D-printing har möjliggjort en teknikutveckling som påverkar hela samhället. Men hur ska näringslivet och lärosätena ställa om och hänga med i den internationella konkurrensen? Medverkande: Amy Loutfi, professor, Örebro universitet. Ola Harrysson, professor, North Carolina State University. Joakim Wernberg, analytiker, Entreprenörskapsfourm. Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv. Göran Backlund, business development and strategy, SAAB Dynamics AB. Betty Malmberg, riksdagspolitiker, (M), Utbildningsutskottet. Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet. Johannes Hylander, moderator, New Republic. Kontakt: Charlotta Nordenberg, Projektledare, Örebro universitet, 0702-118297, Charlotta.nordenberg@oru.se, http://www.oru.se Id: 50911

1723

● Politiker frågar ut företagsledare om EU och klimatet Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Politiker ställer vd:ar sina vassaste frågor kopplat till EU och klimat ur ett nordiskt och svenskt perspektiv. Menar vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems ansvar är klimatet egentligen? Är det verkligen lönsamt med klimatarbete? Medverkande: Per Bolund, MP. Linnéa Engström, MP. Pyry Niemi, S. Tina Acketoft, L. Jens Holm, V. Christofer Fjellner, M. Eskil Erlandsson, C. Anders Egelrud, VD, Stockholm Energi. Klas Balkow, VD, Axfood. Lars Appelqvist, VD, Löfbergs. Sofia Hyléen Toresson, VD, HKScan. Petter Holland, VD, Preem. Jens Henriksson, VD, Folksam. Per-Olof Wedin, VD, Sveaskog. Sofie Eliasson Morsink, CCEPS. Kontakt: Johan Wullt, EU-kommissionen i Sverige, 08 56 24 44 06, https://ec.europa.eu/sweden/home_sv Id: 50930

172349

● Dålig framkomlighet fördyrar bussresan Tid: 15:00–15:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BIL Sweden, Sveriges Bussföretag Ämne: Infrastruktur Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Grundbulten i ett samhälle är att transporter av gods och människor fungerar. Resan med kollektivtrafik ska inte bara vara smidig utan även prisvärd och effektiv. Trots subventioner rapporteras allt-


MÅNDAG 2 juli fler förseningar och skenande kostnader. Hur kan vi få en bättre kollektivtrafik? Medverkande: Jonas Eliasson, trafikdirektör, Stockholms stad. Torbjörn Eriksson, vd, Urbanet AB. Astrid Adelsköld, framkomlighetschef, Keolis Sverige AB. Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, Moderaterna, SLL. Malin Fijen Pacsay, ledamot i Landstingsfullmäktige, Miljöpartiet, SLL. Ulo Maasing, moderator. Kontakt: Victoria Elmgren, BIL Sweden, 08-7004115, http://www.bilsweden.se Id: 51872

2

● Hur ska djurrättare förhålla sig till vegotrenden? Tid: 15:00–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Hållbarhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Vego har i Sverige aldrig varit så populärt som nu. Men riskerar djurrättsfrågan försvinna i vegotrenden? Riskerar djurrätt stanna vid en havrelatte på Södermalm? Och vad händer då när trenden går över? Hur ska djurrättare förhålla sig till hälso- och miljöargument för vegokonsumtion? Medverkande: Lennart Fernström, chefredaktör, Syre, moderator. Camilla Björkbom, ordförande, Djurens Rätt. Per-Anders Jande, ordförande, Svensk mat- och miljöinformation. Gustav Johansson, Vegoentreprenör, matbloggare och influencer, Jävligt Gott. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52744

2349

● Börja i rätt ände – hur kan kommunens planprocess bidra till livslångt lärande? Tid: 15:00–15:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, Origo Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola Ämne: Utbildning Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Många nya skolor ska byggas. Vi kan vinna mycket på att tänka strategiskt kring hur skolan kan vara en del i samhällsbygget. Vilken roll kan planprocessen spela? Vilka värden är möjliga att uppnå? Hur kan man göra för att uppnå de värdena? Medverkande: Magnus Anclair, moderator, Forum Bygga Skola. Thomas Stoll, planchef, Stockholms stad. Rolf Andersson, försörjningschef, Gotlands kommun. Kontakt: Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, 0702-094876, magnus@byggaskola.se, http://www.byggaskola.se/opinion Id: 52778

1239

● Dags för ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn Tid: 15:00–15:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet, Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Barn utsätts för våld i familjen men också för samhällsvåld, internetrelaterade brott, våld i unga kärleksrelationer och extremism. När ska Sverige ta barns utsatthet på allvar och bekämpa våld mot barn på alla nivåer? Går det att få fram en samlad nationell strategi med barns behov i fokus? Medverkande: Moa Mannheimer, centrumchef, Barnafrid, Linköpings universitet. Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid, Linköpings universitet. Anna Karin Boqvist Hildingsson, vikarierande Barnombudsman, Barnombudsmannen. Kontakt: Therese Björn Johansson, Samordnare, Barnafrid, Linköpings universitet, 0700-895054, barnafrid@liu.se, http://www.barnafrid.se Id: 52980

1

89

nya att starta. Vad säger Europakonventioner och FN-deklarationer om föräldrars resp. statens rättigheter? ´ Kontakt: Ruben Agnarsson, Nyhetstidningen Inblick, 0708-293730, Id: 53787

● Stjäla låna eller bara kopiera, ett samtal om äganderätt, mitt och ditt Tid: 15:00–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, SLA, TMF, Skogsindustrierna Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Att ta en julgran i skogen, ladda ner en film eller kopiera designen på en stol är väl inte så farligt, eller? Äganderätten och förutsägbarheten avseende äganderätten är av central betydelse för hela samhället, men också en förutsättning för att företag ska våga och vilja investera. Medverkande: Lena Ek, ordförande, Södra. Karin Åhman, lektor, Stockholms universitet. Marcus Westdahl, vd, European Furniture Group. Peter Fornstam, ordförande, Sveriges Biografägareförbund. Jonas Vikman, Ansvarig samhällskontakter, Läkemedelsindustriföreningen. Thomas Sandell, arkitekt möbeldesigner, designer av årets Industriområdesskylt. Alice Teodorescu, moderator, politisk redaktör för Göteborgs-Posten. Kontakt: Linda Eriksson, Skogsindustrierna, 070-6707209, http://industrintarmatchen.se Id: 50915

129

● Mer gods på vattenvägen – men samspelar den nationella och regionala transportpolitiken? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vänersamarbetet Ämne: Näringsliv Plats: Hamngatan 1, trädgården Karta: I10 Beskrivning: Hänger den nationella och regionala transportpolitiken ihop? Hur måste statens ansvar och kommunala satsningar samspela? Vilka möjligheter för kommunerna runt Vänern ger ökade regionala godstransporter med fartyg och hur bidrar vattenvägen en mer hållbar regionutveckling? Medverkande: Anna Hammargren, moderator, Fullpage Communications. Carina Gullberg, kommunalråd, Gullspångs kommun/Vänersamarbetet. Johan Källsson, vice vd, Thunbolagen/Vänerns Näringslivsråd. Kalle Alexandersson, planeringschef, Kristinehamns kommun/Vänersamarbetet. Kristofer Andrén, vd, Seadvise Maritime Consultants. Peter Berggren, general manager logistics, Valmet. Ulf Eriksson, förste vice ordf. regionalutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen. Stina Bergström, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Sten Bergheden, riksdagsledamot, Moderaterna. Kontakt: Laila Gibson, Verksamhetssamordnare, Vänersamarbetet, 0767-872798, http://www.vanern.org Id: 51846

39

● Så skapar vi integration i våra bostadsområden Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HSB Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandgatan 35 Karta: E19 Beskrivning: Trots alla ambitioner om blandade bostadsområden ser vi ökad segregation i samhället. Vi ser att bostadsbristen leder till trångboddhet. Hur påverkar det sammantaget människors levnadsvillkor? Vad kan politiken konkret bidra med och vad kan vi lokalt göra för att bidra till integration. Medverkande: Jonas Nygren, Förbundschef, Hyresgästföreningen. Magnus Lindgren, Stiftare och ledamot, Stiftelsen Tryggare Sverige. Mary Juusela, Författare och föreläsare, Lika Olika-modellen. Maria Pleiborn, Bostadsmarknadsexpert och Demograf, WSP. Ola Johansson, Bostadspolitisk talesperson, Centern. Catherina Fored, VD och arkitekt, HSB Norra StorStockholm. Veronica Hejdelind, Moderator, Arwidssonstiftelen. Kontakt: Sarah Persson, HSB, 0706-101880, Id: 51909

● Framtidens försvarsmakt

39

Tid: 15:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Folk och Försvar, Försvarsmakten Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Sigrid, fartyg Karta: G5 Beskrivning: Förutsättningarna för det militära försvaret av Sverige har förändrats drastiskt. I en osäker omvärld, hur skapar vi en beredskap anpassat till dagens, tillika morgondagens, utmaningar och hur organiserar vi en Försvarsmakt med uppdraget att skapa säkerhet, globalt så väl som lokalt? Kontakt: Matilda Karlsson, Folk och Försvar, 0768-125384, matilda.karlsson@folkochforsvar.se, http://www.folkochforsvar.se Id: 53679

Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Aftonbladet Ämne: Partiets dag Plats: Cramérgatan, H332 Karta: H12 Beskrivning: Vänsterpartiets ledare, Jonas Sjöstedt, får stå till svars för alla utspel och berätta hur han ska lyfta sitt parti i valet. Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Lena Mellin, inrikespolitisk kommentator, Aftonbladet. Robert Aschberg, programledare, Aftonbladet. Kontakt: Niklas Ornerud, Aftonbladet, 0706-762499, http://www.aftonbladet.se Id: 52894

● Global omvärldsanalys - tappar demokratier stöd?

● Veteranerna - hur är politikens villkor idag?

72

Tid: 15:00–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Hur påverkas världen av en av vår tids stora konflikter, globalismen mot nationalismen. Vänder USA världen ryggen? Och hur påverkas Sverige? Stagnerar demokratier i Europa när populistiska partier får framgång hos människor som förlorat på globaliseringen. Medverkande: Erika Bjerström, utrikeskommentator, SVT. Camilla Kvartoft, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 53739

612349

● Kristna friskolor, föräldrarätt och EU-rätt Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Elida, Inblick Ämne: Utbildning Plats: Elida, fartyg Karta: G6 Beskrivning: Sveriges kristna friskolor har vuxit i popularitet, i antal och i storlek. Socialdemokraterna vill förbjuda dem eftersom vissa muslimska friskolor fått kritik, medan Liberalerna vill förbjuda

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

● Partiledarutfrågning Jonas Sjöstedt

2849

Tid: 15:00–15:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Hur har politiken förändrats? Vilka frågor driver de tidigare aktiva politikerna och vad har de för förväntningar på de politiker som finns idag? Medverkande: Camilla Kvartoft, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, Id: 53557

62349

● Hur ska fler få lön den tjugofemte? Om bussförarbristen i Sverige. Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Keolis Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: I Sverige sker det 1 546 miljoner resor med kollektivtrafiken årligen och Sveriges bussförare är en viktig kugge i städernas blodomlopp. Men det råder svår kompetensbrist och utan bussförare stannar Sverige. Kontakt: Anna Engelbert, Pressansvarig, Keolis, 0725-136093, Id: 55061

79


90

MÅNDAG 2 juli

● Hur skapar vi bostäder utan att bygga nya städer?

● Hur ska fler unga starta företag?

Tid: 15:00–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Belatchew Arkitekter Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Karta: J14 Beskrivning: Det beräknas att Sverige behöver 100 000 nya bostäder under de kommande 25 åren. Att skapa helt nya städer är inte en hållbar strategi. Hur kan vi nyttja befintliga stadsstrukturer för en socialt och ekologiskt hållbar lösning på bostadsfrågan? Medverkande: Kristina Alvendal, moderator, Kristina Alvendal AB. Rahel Belatchew, chefsarkitekt och vd, Belatchew Arkitekter. Lena Odelberg, kontorschef, Belatchew Arkitekter. Caroline Ekeberg, arkitekt, Belatchew Arkitekter. Kontakt: Rahel Belatchew, Chefsarkitekt och VD, Belatchew Arkitekter, 08-55801414, info@belatchew.com, https://belatchew.com/ Id: 55152

Tid: 15:10–15:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankerna Ämne: Ekonomi Plats: Hamnplan, H207 Karta: H9 Beskrivning: Är det enkelt att starta företag idag? Eller att fortsätta sitt UF företag? Hur ser möjligheterna ut för unga företagare att få finansiering? Medverkande: Cecilia Nykvist, vd, Ung Företagsamhet. Magnus Ek, förbundsordförande, Centerns Ungdomsförbund. Karolina Losell, modertor, Roslagens Sparbank. Kontakt: Catarina Bennetoft, Sparbankernas Riksförbund, 0706-554559, http://www.sparbankerna.se Id: 53050

12349

● Rethinking the economics of land and housing Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen Ämne: Byggande Plats: Hamnplan, H210 Karta: G9 Beskrivning: Why is the increase of housing costs higher than the increase of income? What is the connection between land and the financial system and national economics?What can Sweden learn from housing politics in Great Britain? Medverkande: Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen. Laurie Mcfarlane, ekonom och författare. Kontakt: Stefan Runfeldt, Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen, 0722-348449, http://www.hyresgastforeningen.se Id: 54105

29

● Från resmål till nytt hem – Kan besöksnäringen locka internationell kompetens? Tid: 15:00–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AlmeDalarna Ämne: Regionfrågor Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Det finns en traditionell bild av turism som en flyktig upplevelse, som en paus från vardagen. Hur kan besöksnäringen användas som verktyg för att marknadsföra en region/ort som något mer en än plats att besöka? Medverkande: Erik Kruse, Networked Society Evangelist, Ericsson. Magnus Björkman, Vd, Tension. Britt Bohlin, Särskild utredare, Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt. Anders Lönnberg, Generalkommissarie, Världsutställningen i Dubai 2020. Ewa Lagerqvist, Vd, Visit Sweden. Carl-Johan Ingeström, Vd, Visit Dalarna. Ellinor Persson, moderator. Kontakt: Hans Pontusson, Chef Tillväxtenheten, Region Dalarna, 023-777056, http://almedalarna.se Id: 54128

1739

● Introduktion till Artificiell Intelligens – varför pratar vi om ansvarsfull AI? Tid: 15:00–15:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Accenture Ämne: Digitalisering Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: Tillväxten av AI-applikationer inom samhällsfunktioner, affärsverksamhet och sjukvård gör att vi dagligen påverkas av artificiell intelligens. Vad har AI för påverkan på medborgare och konsumenter? Varför måste vi prata om en ansvarsfull AI implementering – och vad menar vi med ”ansvarsfull”? Kontakt: Linda Werklund, Accenture, 07305-13235, Id: 52852

● Från imitation till innovation - vad kan vi lära oss av världens största digitala befolkning? Tid: 15:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Explore China, Digitala Draken Ämne: Digitalisering Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Vad kan vi lära oss av världens största digitala befolkning, deras tjänster och snabbt växande företag? Var är Sverige i ekvationen, hur påverkas vi och hur blickar vi framåt? Medverkande: Jacob Lovén, co-founder, Digitala Draken. Tom Xiong, co-founder, Digitala Draken. Filippa Bätjer, key account manager, Nordic Business House. Josefine Gillver, project manager, Explore China. Therese Olander, coordinator sweden, Explore China. Carolin He, coordinator china, Explore China. Kontakt: Josefine Gillver, Explore China / Digitala draken, 0765-682434, josefine@explorechina.se, http://www.explorechina.se Id: 54164

739

● Vad tänker företagsledare om EU och klimatet? Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige, Hagainitiativet Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Menar vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems är ansvaret för klimatet egentligen? Medverkande: Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, (MP). Anders Egelrud, Vd, Stockholm Exergi. Klas Balkow, Vd, Axfood. Sofia Hyléen Toresson, Vd, HKScan. Lars Appelqvist, Vd, Löfbergs. Per-Olof Wedin, Vd. Jens Henriksson, Vd, Folksam. Petter Holland, Vd, Preem. Sofie Eliasson Morsink, tillt. vd, Coca-Cola European Partners Sverige. Linnéa Engström, EU-parlamentariker, (MP). Christofer Fjellner, EU-parlamentariker, (M). Tina Acketoft, Riksdagsled., (L). Jens Holm, Riksdagsled., (V). Pyry Niemi, Riksdagsled., (S). Eskil Erlandsson, Riksdagsled., (C). Kontakt: Victor Norberg, Samordnare, Hagainitiativet, 0705879188, victor.norberg@hagainitiativet.se, http://www.hagainitiativet.se Id: 51830

17234

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

3849

● Innebär effektiviseringar i organisationer en samhällsrisk? Tid: 15:15–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: MTO Säkerhet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Ett ökat produktionstryck har lett till att flera av samhällets högriskbranscher har infört nya typer av mer effektiva och lönsamma affärsmodeller. Men vilka konsekvenser kan detta ha för säkerheten, i och med svårigheterna med att visa på vinsterna med ett proaktivt säkerhetsarbete på kort sikt? Medverkande: Karin Lindström, Utredare, Människa-Teknik-Organisation, Strålsäkerhetsmyndigheten. Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan, Samverkan för noll olyckor inom byggbranschen. Kontakt: Malin Molnar, Fil.dr, Expert Människa-Teknik-Organisation, MTO Säkerhet, 0739-356789, malin.molnar@mto.se, http://www.mto.se Id: 50009

39

● Så arbetar vi tillsammans för att främja skolans digitalisering Tid: 15:15–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skolverket Ämne: Utbildning Plats: Hästgatan 2 Karta: J12 Beskrivning: Hur samverkar vi för att främja skolans digitalisering? Vad vill vi åstadkomma och vilka utmaningar finns? Hur kan digitaliseringen av nationella prov bidra till en ökad digital kompetens? Medverkande: Peter Fredriksson, gd, Skolverket. Helene Öberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet. Maria Caryll, sektionschef, SKL. Carl Heath, moderator, RISE. Kjell Hedwall, avdelningschef skolutveckling, Skolverket. Lars Leijonborg, ordförande, Friskolornas riksförbund. Karin Hector-Stahre, projektledare Digitala nationella prov, Skolverket. Kontakt: Ulrica Giltze, Kommunikatör, Skolverket, 0733-773273, http://www.skolverket.se Id: 50107

2

● Demokratiskt självförsvar Tid: 15:15–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABF Ämne: Demokrati Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Hot, trakasserier och våld riktat mot politiskt aktiva och samhällsdebattörer är ett ökande problem. Den grundläggande tilliten människor emellan håller på att erodera. Hur hanterar vi som är engagerade hatstormar och anonyma troll? Hur försvarar sig demokratin när påhoppen blir personliga? Medverkande: Alexandra Pascalidou, debattör och författare. Emilia Töyrä, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Lina Stenberg, kommunikationschef, Tankesmedjan Tiden. Kontakt: Lina Stenberg, Kommunikationschef, Tankesmedjan Tiden, 08-449 37 30, http://abf.se Id: 51122

239

● Vilka satsningar krävs när vi tar täten i södra Stockholm? Tid: 15:15–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena, Huddinge kommun Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Vilka satsningar är avgörande för att Huddinge tillsammans med intressenter och aktörer ska balansera utvecklingen i Stockholmsregionen. Vad kan hända när Huddinge stärker sin roll som ledande aktör i södra Stockholm? Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 52213

29

● Profetisk diakoni – kan kristen tro ge kraft till politiskt engagemang? Tid: 15:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Att anta politiska uppdrag innebär ofta att offra något av sin bekvämlighet. Varför gör vi det ändå? Och hur motiverar vi fler att bli engagerade i samhällsfrågor? Vad driver att stå upp för de som lever i utsatthet när kraven på förtroendevalda är omänskligt höga? Kan kyrkan ha svaret? Medverkande: Kristina Axén Olin, riksdagskandidat, tidigare social och finansborgarråd, ”styrelseproffs”, Moderaterna. Anna Ardin, diakon och skribent, Equmeniakyrkan. Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Kontakt: Elisabeth Lindgren, samordnare bildning, Equmeniakyrkan, 0765-053151, elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se, http://www.equmeniakyrkan.se Id: 52557

17239

● Vad vill Liberalerna med vården? Tid: 15:15–15:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Vårdförbundet Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hansgatan 3 Karta: L9 Beskrivning: Vården är väljarnas viktigaste valfråga men vad vill Liberalerna med vården? Medverkande: Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdspolitisktalesperson, Liberalerna. Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. Anna E Olsson, moderator, presschef, Vårdförbundet. Kontakt: Anna Karin Ulander, Vårdförbundet, 0700-886781, http://www.vardforbundet.se Id: 54568

72389


MÅNDAG 2 juli ● I en tid av omvälvande medieutveckling – hur ska public service fungera i framtiden? Tid: 15:15–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV-Nyheterna Ämne: Media/journalistik Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio Karta: O13 Beskrivning: Vilken roll ska public service ha i ett framtida Sverige? Hur vi ska värna oberoendet? Att föreslå en ändamålsenlig reglering av public service på kort och lång sikt: vad innebär egentligen det? Vilken relation ska SVT ha till Youtube och Facebook? Medverkande: Olof Lavesson, ledamot, Parlamentariska public servicekommittén. Erik Ezelius, ledamot, Parlamentariska public service-kommittén. Rossana Dinamarca, ledamot, Parlamentariska public service-kommittén. Olle Wästberg, ledamot, Parlamentariska public service-kommittén. Mathias Dahlström, redaktör, TV-Nyheterna. Kontakt: Malin Svenberg, vd, TV-Nyheterna, 0706-684499, http://www.tv-nyheterna.se Id: 54946

9

● Vad betyder digitaliseringen av samhället för marknadsföring och kommunikation? Tid: 15:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Marknadsföreningen i Stockholm, Dagens Media Ämne: Digitalisering Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: I en allt mer snabbrörlig och uppkopplad värld finns fler mediekanaler än någonsin, tekniska möjligheter i form av exempelvis AI, Machine Learning, ökad mätbarhet och ett skifte där konsumenten befinner sig i förarsätet. Hur möter dagens och morgondagens marknadsförare och kommunikatörer utmaningen? Medverkande: Moderator Marie Sommar, Vd, Marknadsföreningen i Stockholm. Moderator Maria Westman, Kommunikationsrådgivare, C by West. Camilla Wallander, Vd, Berghs School of Communication. Per Nilsson, Kommunikations- och marknadschef, Semcon. Erik Haglöf, Vd, Bohmans nätverk. Johanna Snickars, Kommunikationschef, Microsoft. Kontakt: Madeleine Nilsson, Tf. chefredaktör, Dagens Media, 0735-814173, http://mis.se Id: 53508

29

● Universitet och högskolor – schackpjäser i spelet om regional utveckling? Tid: 15:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet Ämne: Utbildning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Önskemålet är att högre utbildning ska finnas tillgänglig i hela landet och för det livslånga lärandet. Hur kan detta bäst uppnås med bibehållen utbildningskvalitet? Vad kan exemplet Campus Gotland bidra med till frågan om regional utveckling? Medverkande: Olle Jansson, rektorsråd och moderator, Uppsala universitet. Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer. Meit Fohlin, ordförande, Regionstyrelsen Gotland. Pär Ågerfalk, professor i dataoch systemvetenskap, Uppsala universitet Campus Gotland. Markus Moisejeff, administrativ chef, PayEx. Kontakt: Anneli Waara, Presschef, Uppsala universitet, 0704-250718, Id: 53604

172349

● Nycklar för samhällspåverkande organisationer som vill växa Tid: 15:15–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Annat Plats: Hamnplan, H201 Karta: H10 Beskrivning: Många samhällspåverkande medlemsorganisationer brottas med utmarningarna med att lyckas attrahera och växa antaetl medlemmar, eller åtminstone bromsa takten i tappet. Medverkande: Martin Ahlqvist, seniorkonsult, Kantar Sifo. Linn Svansbo, medlemsutvecklare, Byggnads. Johan Orbe, seniorkonsult, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Kantar Sifo, 0702-405534, http://www.kantarsifo.com/almedalen2018 Id: 53778

29

● Människohandel – hur kan vi förhindra att barn och unga far illa? Tid: 15:15–16:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Council og the Baltic States Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Människohandel påverkar också barn och unga. Hur ska vi kunna garantera att dessa barn och unga får den hjälp de behöver? Vilka lösningar finner vi i Sverige och inom nordiskt-baltiskt samarbete för att motarbeta människohandel med särskilt fokus på barn och unga? Medverkande: Endrit Mujaj, project Officer, Council of the Baltic Sea states. Christian Frödén, polis, Gränspolisen, Stockholm. Eva Biaudet, parlamentariker, Nordiska rådet. Louise Hertzberg, moderator, Nordiska ministerrådet. Kajsa Törnqvist- Netz, samordnare, Migrationsverket. Anna Ekstedt, utredare, Jämställdhetsmyndigheten. Kontakt: Annika Nummelin, Kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, 0723-709087, nif@nordicwelfare.org, http://www.nordenifokus.se Id: 52218

729

● Hur kan vården bli bättre på att ta hand om gömda grupper? Exemplet familjär hyperkolesterolemi. Tid: 15:20–16:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Amgen Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Karta: J4 Beskrivning: Familjär Hyperkolestrolomi, FH, är vår vanligaste nedärvda sjukdom och Socialstyrelsen har satt som mål att hälso- och sjukvården ska identifiera 80 procent av alla patienter till 2025. idag är endast 10 procent identifierade, men vissa landsting har kommit långt genom enkla rutiner inom vården. Medverkande: Lars Torsten Jansson, chef för avdelningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen. Gunnar Karlsson, ordförande, Patientföreningen FH Sverige. Mats Eriksson, profes-

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

91

sor, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Maria Fälth, landstingsstyrelsen (KD), Stockholms läns landsting. Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting. Kontakt: Anna Cohen, Regional Access Manager, Amgen, 0768-321366, Id: 54538

123

● Vår syn på kunskap – hur påverkar den skolan? Tid: 15:20–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Ämne: Utbildning Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Skiljer sig synen på kunskap och lärande åt mellan olika länder? Hur hänger det samman med drivkrafterna att utbilda sig? Påverkas skolans innehåll och elevernas val av studieinriktning? Medverkande: Maria Khorsand, vd, SOS Alarm. Sylvia Schwaag Serger, prorektor och professor i forskningspolitik, Lunds universitet. Janne Wikström, projektchef, Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Martin Wikström, forskningspolitisk expert, IVA. Kontakt: Anna Lindberg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakadem, 0707-912991, http://www.iva.se Id: 53027

39

● Lyft forskningen på kvinnans vagina Tid: 15:20–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 1.6 miljonerklubben - ideell kvinnohälsoorganisation, Peptonic Medical Ämne: Forskning Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Vi eftersträvar ett jämlikt samhälle och en jämlik vård. Hur kommer det sig då att vagina är så lite beforskad? Sedan början av 2000-talet ökar forskningen på genitala delar men bara 10% bedrivs på kvinnor. Mer medel för forskning behövs på kvinnans vagina. Medverkande: Inger Sundström Poromaa, Professor. Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Kontakt: Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, Ideell kvinnohälsoorganisation, 0708-280911, alexandra@1.6miljonerklubben.com, http://www.1.6miljonerklubben.com Id: 51944

1729

● Länge leve den modige upphandlaren! Tid: 15:20–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, Origo Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola Ämne: Utbildning Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Många nya skolor ska byggas. Vi kan vinna mycket på att formulera oss kring vad vill vill uppnå – vad menar vi till exempel med en flexibel, trygg och hållbar skola, egentligen? Vi kan också vinna på att ställa krav och välja rätt upphandlingsform. Hur hittar vi rätt i den djungeln? Medverkande: Magnus Anclair, moderator, Forum Bygga Skola. Ulla Hamilton, VD, Friskolornas Riksförbund. Håkan Fjellström, projektledare Nya Brogårdaskolan, Bjuvs kommun. Kontakt: Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, 0702-094876, magnus@byggaskola.se, http://www.byggaskola.se/opinion Id: 52787

1239

● Skola 2022 - Räcker politiken till? Tid: 15:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lärarnas Riksförbund Ämne: Utbildning Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Svenska skolans kris är inte över, trots en viss uppgång i PISA. Likvärdigheten sjunker, var tredje elev når inte gymnasieexamen och lärarbristen förvärras för varje år. Varför räcker inte politiken till? Vad tänker partierna göra för att vända utvecklingen? Vilken skola har vi vid nästa val 2022? Medverkande: Christer Nylander, riksdagsledamot, Liberalerna. Erik Bengtzboe, riksdagsledamot, Moderaterna. Ulrika Carlsson, riksdagsledamot, Centerpartiet. Annika Eclund, riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Stefan Jakobsson, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna. Gustav Fridolin, utbildningsminister, Miljöpartiet. Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Margit Silberstein, moderator. Daniel Riazat, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna. Kontakt: Maria Reuterskiöld, Kommunikatör, Lärarnas Riksförbund, 070-866 27 89, http://lr.se/almedalen Id: 49916

172

● Integration angår alla - såhär kan civilsamhället ta större ansvar Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forum - idéburna organisationer med social inriktning Ämne: Integration/mångfald Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Klyftor och segregation ökar och krafter som vill stänga in och stänga ute profilerar sig allt tydligare. Detta är förödande för den integration så många säger sig värna, och effekterna drabbar inte bara vissa utan angår alla. Civilsamhället har här en unik roll att agera. Medverkande: Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Martin Ärnlöv, Generalsekreterare, Svenska Röda Korset. Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet. Helén Ottosson-Lovén, Generalsekreterare, Svenska Kyrkan. Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen. Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister, Regeringen. Johanna Jönsson, talesperson för migrationsfrågor, Centerpartiet. Kontakt: Heidi Sandberg, Forum, 070-3833497, http://www.socialforum.se Id: 50074

172349


92

MÅNDAG 2 juli

● Folksjukdomen osteoporos i patientperspektiv och samhällelig belysning Tid: 15:30–16:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Osteoporosförbundet Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Årsrikas diagnos och behandling. Varför behövs frakturkedjor med koordinatorer? Hur skapa en framgångsrik modell för osteoporos? Därför är det viktigt med en fungerande primärvård. Hur fungerar frakturkedjorna i verkligheten? Medverkande: Lisa Keisu Lennerlöf, ordförande, Osteoporosförbundet. Barbro Westerholm, professor emerita, (L). Mattias Lorentzon, professor. Anders Henriksson, 1:e vice ordf. SKL styrelse, Ordf. i regionstyrelsen i Kalmar län, (S). Jonas Andersson, ordf. hälso-och sjukvårdsstyrelsen Västra Götalandsregionen, (L). Anna Nergårdh, särskild utredare av förändrad sjukvård. Petter Odmark, analyschef Re-Think,. Maria Sääf, överläkare, Osteoporosmottagningen Visby. Kontakt: SolBritt Sundvall, Vice ordförande, Osteoporosförbundet, 0761-334662, http://www.osteoporos.org Id: 50268

● Från Paris till Visby – klimatintervju med Moderaterna Tid: 15:30–16:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Miljö & Utveckling, Sustainable Innovation, Klimatriksdagen Ämne: Klimat/miljö Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Klimatfrågan är brännhet men vad vill Moderaterna egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Medverkande: Jesper Skalberg Karlsson, suppleant miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna. Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling. Kontakt: Jessica Kriström, Sustainable Innovation, 0737-092284, http://www.sust.se Id: 50293

13849

● Varför är det så svårt med upphandling? Tid: 15:30–15:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Ekonomi Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Färre regler och minskad byråkrati skulle skapa bättre affärer och högre effektivitet. Alla tycker att lagen är för krånglig, vem gör något åt det? Medverkande: Emma Breheim, ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare, SOI. Olov Carlsson, chefredaktör och vd, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50779

123849

● Agendasättarna - om Vänsterpartiets dag Tid: 15:30–15:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SVT Ämne: Media/ journalistik Plats: Tage Cervins gata, H441 Karta: I12 Beskrivning: Vad är viktigt idag och varför? Vad är det som händer under Almedalsveckan? Dagens politiska frågor kommenteras och analyseras. Medverkande: Anna Hedenmo, programledare, SVT. Kontakt: Catarina Wilson, SVT, 0708-535319, catarina.wilson@svt.se, Id: 51253

12349

● Folkbildningen i förorten Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Folkbildningsrådet Ämne: Utbildning Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Folkbildningen ska ge bildning, kunskap och handlingskraft i hela samhället – inte minst i de bostadsområden i landet som hör till de mest marginaliserade. Men hur fungerar det i verkligheten? Medverkande: Monica Widman Lundmark, ordförande, Studieförbunden. Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation. Gonzalo ”Gonzo” Reyes, nationell ansvarig för hiphopkultur och UNITY, Studieförbundet Vuxenskolan. Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet. Nazem Tahvilzadeh, forskare, Kungliga tekniska högskolan. Nisha Besara, moderator. Kontakt: Rebecka Svensén, Kommunikationsansvarig, Folkbildningsrådet, 0705-886199, http://www.folkbildningsradet.se Id: 52040

617249

● Agenda 2030 - Kan vi skapa ett hållbart samhälle redan 2022? Tid: 15:30–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation, We Dont Have Time AB Ämne: Klimat/miljö Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Karta: H5 Beskrivning: År 2022 är halvvägs i Agenda 2030 och till 2030 sedan klimatavtalet. Det är dags att gå från ord till handling. Vilka möjligheter finns för en snabb omställning av jordbruket, skogsbruk, energi, transporter, produktion och konsumtion? Kan samverkan, fokus på hälsa och digitala lösningar öka takten? Medverkande: Anna Halvarsson, affärsområdeschef policy and planning, Ramboll Sverige. Helena Lindemark, grundare & vd, 2022 Initiative Foundation & Hållbar Utveckling Sverige AB. Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso. Gert Jansson, vd, Biman. Catharina Gerkhe, Generalsekreterare, SOS Barnbyar. Kontakt: Helena Lindemark, Grundare, Hållbar Utveckling Sverige AB, 0765-557450, https://www.hallbart.nu Id: 52548

7239

● Affärsmöjligheter utan ökad konsumtion Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mistra Ämne: Forskning Plats: Strandgatan 20 Karta: J15 Beskrivning: Vi tittar framåt på 2030. Kan forskning, industri och samhälle skapa en mer resurseffektiv, cirkulär och konkurrenskraftig ekonomi? Nationalekonomen John Maynard Keynes menade att

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

ökad konsumtion är framtiden. För vår långsiktiga överlevnads skull hoppas vi att han har fel. Men vad är alternativet? Medverkande: Lena Westerholm, sustainability manager, ABB. Klas Eklund, seniorekonom, Mannheimer Swartling. Mattias Lindahl, professor, Mistra REES. Susanne Sweet, professor, Mistra Future Fashion. Örjan Sjöberg, professor, Misum. Patrik Hadenius, vetenskapsjournalist. Kontakt: Mattias Lindahl, professor, Linköpings universitet, 013-281108, https://mistrarees.se/ Id: 54785

39

● Konsten att hacka ett val Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Capgemini Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Året är 2019 och en främmande stormakt har påverkat det svenska valet för att skapa politisk instabilitet genom desinformationskampanjer och cyberkrigföring. Hur hamnade vi här och hur hade vi kunnat stoppa det? Medverkande: Lars Wilderäng, Författare. Karin Enström, Gruppledare och tidigare försvarsminister, (M), Riksdagen. Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, (S), Malmö stad. Mikael Tofvesson, Enhetschef, MSB. Gustaf Söderlund, Head of Government Sector, Capgemini. Kontakt: Per Mosseby, Capgemini, +46704836270, Id: 54998

172349

● Hur kan patientdriven utveckling av egenvården bidra till bättre hälsa, sjukvård och forskning? Tid: 15:30–16:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Elsa Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: För människor med kronisk sjukdom ökar möjligheterna att förstå och få mer kontroll över sin sjukdom i takt med att nya digitala hjälpmedel utvecklas. Hur ser vi till att tjänsterna är meningsfulla, inte bara för patienterna själva utan även kan förbättra sjukvården och driva forskningen framåt? Medverkande: Li Alemo Munters, forskningschef, Reumatikerförbundet. Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum, SLSO. Sara Lei, läkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Maria Nylander, patient & sjuksköterska, Reumatikerförbundet. Petter Segelman Lindqvist, affärsområdeschef reumatologi, AbbVie. Sofia Svanteson, medgrundare, vd, Elsa. Kontakt: Sofia Svanteson, Moderator, Elsa Science AB, 08-50890790, sofia@elsa.science, https://elsa.science/ Id: 55255

1739

● Hur ska kraft och engagemang på landbygden tas till vara när smarta staden växer? Tid: 15:30–16:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lunds kommun - en del av Öresundshuset Ämne: Hållbarhet Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Hållbar stadsutveckling sker i hela kommunen och inte bara i stadskärnan. Det är ledorden när Lund utvecklar nya arbetssätt och metoder för stadsutveckling. Men hur tar man till vara på kraften i de mindre tätorterna? Hur smider man den smarta staden utanför stan? Och är landsbygden det nya svarta? Medverkande: Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun, Socialdemokraterna. Martin Andersson, professor och regionalekonom, Blekinge Tekniska Högskola. Cecilia Klase, arkitekt, Koncept Arkitekter. Ola Sjödin, entreprenör, Sueco, Dalby. Ebba-Maria Olson, entreprenör, Mossagården, Veberöd. Kontakt: Kajsa Sigvardsson, Lunds kommun, 0729-816429, http://www.lund.se Id: 51962

7253

● Digital säkerhet i de samhällskritiska funktionerna Tid: 15:30–16:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tieto Ämne: Säkerhet/ försvar Plats: Korsgatan 6, Hotell Stenugnen Karta: I9 Beskrivning: En av utmaningarna i dagens uppkopplade samhälle är frågan om digital säkerhet i vår samhällskritiska digitala infrastruktur. Förra året utsattes företag och offentliga tjänster för fler IT-attacker än någonsin. Hur kan privata och offentliga aktörer samverka för att öka säkerheten i Sverige? Medverkande: Mats Lundbäck, CTO, Telia. Anna-Carin Joelsson, CIO, Ellevio. Mats Kellqvist, Dir cybersäkerhet och samhällsinfrastruktur, PWC. Antoni Lacinai, Moderator. Kontakt: Sophie Gernandt, Marknadschef, Tieto, 0709-208003, sophie.gernandt@tieto.com, http://www.tieto.se/almedalen2018 Id: 52303

19

● Systerskap över religionsgränser? Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för stöd till trossamfund Ämne: Jämställdhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: I Sverige beskrivs ibland trossamfund som institution som motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer detta påstående? Eller kan det tvärtom vara en plats för kvinnor att växa – och ta mer plats? Medverkande: Hanna Gerdes, Hanna and Goliath. Esther Kazen, Sveriges ekumeniska kvinnoråd. Abir al-Sahlani, Centerpartiet. Nazdar Rashid, Yezidiska riksförbundet. Azadeh Rojhan Gustafsson, Socialdemokraterna. Zainab Marrakchi, Muslimska kvinnoföreningen. Kontakt: Max Stockman, Handläggare, Myndigheten för stöd till trossamfund, 08-453 68 77, max.stockman@myndighetensst.se, http://www.myndighetensst.se Id: 53030

723


MÅNDAG 2 juli

93

● Integrationsfrämjande sfi och modersmål med hjälp av fjärrundervisning

● Vad händer med LSS efter valet?

Tid: 15:30–16:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Learnox Ämne: Utbildning Plats: Cramérgatan, H320 Karta: G10 Beskrivning: Hur kan fjärrundervisning inom SFI och modersmål öka måluppfyllelsen? Vilka fördelar finns på nationell nivå/huvudmannanivå/skolnivå? Medverkande: Torvid Hafström, vd, Learnox. Kontakt: Torvid Hafström, VD, Learnox-SFI, 0707-303096, https://www.learnox.se/start Id: 50344

Tid: 15:45–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Birgers gränd 1 Karta: I15 Beskrivning: De senaste åren har LSS och särskilt personlig assistans uppmärksammats utifrån nedskärningar och besparingsdirektiv. Är det någon avgörande skillnad mellan Socialdemokraternas och Moderaternas politik i den här frågan? Vad får insatser för allas delaktighet kosta? Medverkande: Lena Hallengren, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, (S). Camilla Waltersson Grönvall, Socialpolitisk talesperson, (M). Kontakt: Henrik Petrén, generalsekreterare, Rörelsehindrade Barn & Ungdomar, 0708-897544, http://www.rbu.se Id: 52920

7289

● Hur ser framtidens högre utbildning ut? Tid: 15:30–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nacka kommun, Företagsekonomiska Institutet (FEI), Nackademin, AcadeMedia, RISE Research Institutes of Sweden Ämne: Innovation Plats: Tunnbindaregatan 7 Karta: P12 Beskrivning: Majoriteten av de barn som går i lågstadiet nu kommer att ha ett yrke som det i dag saknas utbildning för, Sverige saknar 70 000 lärare och samtidigt är kompetens och kunskap allt mer en färskvara. Det är tydligt att högre utbildning måste utvecklas för att kunna hantera framtiden. Medverkande: Ante Runnqvust, head of learning i bildningskvarteren, Nacka, Nacka Kommun. Klara Adolfsson, medgrundare, Decoding X. Jannie Jeppesson, vd, Swedish Edtech Industry. Malin Påhls Hansson, ordförande, Saco Studentråd. Pär Lager, ordförande, Almega Utbildningsföretagen. Kontakt: Hanna Elving, Affärsutvecklare VERCITY, Nacka kommun, 0704-317803, hanna.elving@nacka.se, http://www.nacka.se/vercity Id: 53820

7239

● Juniorreportrar intervjuar Vänsterpartiets partiledare Tid: 15:45–16:05 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Barn/ungdom Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Barn påverkas dagligen av politik men kan inte vara med och bestämma. Därför sköter SvD Juniors unga reportrar årets partiledarutfrågningar. Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Stina Cederholm, chefredaktör, SvD Junior. Lukas Nilsson, reporter, SvD Junior. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50501

12389

● Tjugo personer på tjugo kvadrat – att bara bygga nytt löser inte trångboddheten Tid: 15:45–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Ämne: Byggande Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Trångboddhet är ett lika komplext som stort problem i dagens svenska samhälle. Bostadsmarknadens funktion, integrationen samt barnens sociala samvaro och studiero – alla påverkas de av trångboddhet. Hur får vi aktörer att samverka mot oriktiga hyresförhållanden, bidragsfusk och svartkontrakt? Medverkande: Jörgen Jonsson, koordinator utrednings- och utvecklingsenheten, Norrköpings kommun. Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna. Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun. Ninos Gawrieh, bokonsulent, Hyresbostäder. Andreas Norlén (M), riksdagsledamot för Östergötland. Kristina Alstam, universitetslektor, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Moderator: Karin Adelsköd. Kontakt: Sandra Gilen, East Sweden-Region Östergötland, 0725-000667, sandra@identx.se, https://almedalen.eastsweden.se Id: 53141

724

● Barn och unga som lever med våld hemma, i skolan och i samhället – hur tar vi ett samlat grepp? Tid: 15:45–16:05 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet, Barnombudsmannen Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Barn som lever med våld på flera nivåer i samhället, i familjen och i relationer med jämnåriga är de allvarligast drabbade. Istället för att se sambandet mellan barnen och våldet betraktas de som separata företeelser. Vi behöver en nationell strategi som tar ett samlat grepp kring detta. Medverkande: Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid, Linköpings universitet. Anna Karin Boqvist Hildingsson, vikarierande barnombudsman, Barnombudsmannen. Kontakt: Therese Björn Johansson, Samordnare, Barnafrid, Linköpings universitet, 0700-895054, barnafrid@liu.se, http://www.barnafrid.se Id: 54628

12

● Folkhögskolan – en kreativ bildningsmiljö för konstnärer Tid: 15:45–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges folkhögskolor Ämne: Kultur Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Karta: M8 Beskrivning: Vad betyder kreativa bildningsmiljöer för konstnärer? Vilket stöd behöver de för fortsatt utveckling? Kan folkhögskolan erbjuda frirum där kreatörer får växa? Medverkande: Bob Hansson, poet. Chioma Otonna, musiker. Wilhelm Blixt, samtalsledare, Sveriges folkhögskolor. Kontakt: Wilhelm Blixt, Kommunikatör, Sveriges folkhögskolor, 0703-638939, wilhelm.blixt@sverigesfolkhogskolor.se, http://www.sverigesfolkhogskolor.se Id: 51615

1723

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

612349

● Personalisering eller analysövertramp – var går gränsen i den offentliga debatten? Tid: 15:45–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Accenture Ämne: Digitalisering Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: Kan information som delas online användas för opinionsdrivande verksamhet på ett etiskt och trovärdigt sätt, och i så fall hur? Vad är ok och vad är inte det? Är det inte bra att få kommunikation som handlar om frågor som är relevanta för individen? Kontakt: Linda Werklund, Accenture, 0730-513235, Id: 52868

● Ledares kunskap om inre personlig utveckling Tid: 15:45–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mindful nation i Sverige, Mindfulnessgruppen, Minds unlimited, Drömmen om det goda, initiativ Samutveckling! Ämne: Hållbarhet Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: En stor utmaning i dag är den stress som ledare upplever inom näringsliv och politik. Vi arbetar för en mer Mindful nation där mindfulness är ett viktigt steg för ett mer socialt hållbart ledarskap och samhälle. Medverkande: Gunnar Michanek, grundare, Minds Unlimited. Anne Marie Broden, initiativtagare, Mindful nation Sverige. Gunnar Danielsson, vd, Gotlandsguiden. Ludvig von Bahr, styrelseledamot, Mindfulnessgruppen. Torbjörn Eriksson, vd och grundare, Tenant & partner. Ewa Hildén, projektledare Mitt lugn, Drömmen om det goda. Gerhard Grey, Vd, Kavli. Kontakt: Anne Marie Broden, initiativtagare, Mindful nation i Sverige, 0702-009633, http://www.mindfulnessgruppen.se Id: 54153

3

● Inkluderande stadsutveckling – så river vi de osynliga murarna Tid: 15:45–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ByggVesta Ämne: Byggande Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: En stad som håller samman, där människor känner sig delaktiga och inkluderas är något som alla politiker och stadsutvecklare säger sig sträva efter. Men hur gör vi? Vad är det som krävs för att vända utvecklingen i fattiga och utsatta områden? Vilka goda exempel ser vi från omvärlden? Medverkande: Stefan Fölster, nationalekonom och författare. Monica von Schmalensee, ordförande, Rådet för hållbara städer. Cheick Wagué, professor i företagsekonomi och rektorsråd för samverkansfrågor, Södertörns högskola. Helena Olsson, chef stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm. Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development. Kontakt: Yuri Silva, PRkonsult, A Beautiful Soup, 0707-598303, yuri.silva@abeautifulsoup.se, Id: 54175

729

● Vad främjar ett ändrat beteende som leder till hållbart resande? Tid: 15:55–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Gröna Bilister, Social Venture Network (SVN Sweden) Ämne: Hållbarhet Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Bilen som norm för resande är stark i Sverige. Vad krävs för att bryta normer? Och vad främjar ett ändrat beteende som leder till hållbart resande? Vi går på djupet i det mänskliga psyket på temat bryta mönster och invanda beteenden. Medverkande: Jesper Johansson, moderator, Gröna Bilister. Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister. Oskar Henrikson, leg. psykolog och vd, Psykologifarbriken. Kontakt: Martin Prieto Beaulieu, Talesperson och pressansvarig, Gröna Bilister, 0702-132055, martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se, http://www.gronabilister.se Id: 52430

7239

● Eftersnack: Hur ska djurrättare förhålla sig till vegotrenden? Tid: 15:55–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Syretidningarna Ämne: Hållbarhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Vego har i Sverige aldrig varit så populärt som nu. Men riskerar djurrättsfrågan försvinna i vegotrenden? Riskerar djurrätt stanna vid en havrelatte på Södermalm? Och vad händer då när trenden går över? Hur ska djurrättare förhålla sig till hälso- och miljöargument för vegokonsumtion? Vad tycker du? Medverkande: Alexandra Olsson, samtalsledare, Syregården. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset Grönt, 0737-804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52746

239


MÅNDAG 2 juli

94

● Fastigheten utan klimatavtryck - kommer den att bli verklighet? Tid: 16:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rexel Sverige AB Ämne: Energi Plats: Frimurarlogen Frimis, Smedjegatan 17 Karta: J25 Beskrivning: Kan vi genomföra omställningen i befintligt fastighetsbestånd till ”fastigheter utan klimatavtryck”? Hjälper energidirektiv och stödsystem? Tekniken och kompetensen finns liksom förståelsen för nödvändigheten av hållbara lösningar. Hur gör de som redan ställt om? Medverkande: Willy Silbertein, Moderator. Anita Aspegren, Avd.chef energieffektivisering, Energimyndigheten. Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, Örebrobostäder. Olle Johansson, Verkst. direktör, Power Circle. Peter Svensson, Verkst. direktör, Peab Bostads AB. Ulla Sandborgh, Generaldirektör, Svenska kraftnät. Karl Längberg, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Håkan Hedberg, Verkst.direktör, Rexel Sverige. Folke Rydén, TVjournalist/filmare/föreläsare. Kontakt: Anita Jansson, Rexel Sverige, 0703-875218, anita.jansson@rexel.se, http://www.rexel.se Id: 49846

729

● Modern Öppenvårdsbehandling för Ungdomar. Vad fungerar?

son, vice partiledare, Piratpartiet. Magnus Liungman, VD, Doctrin. Kontakt: Daniel Claesson, Communication Manager, Bayer Sverige, 0733-058795, daniel.claesson@bayer.com, https://www.chamber.se/ Id: 50375

3

● Hej då chefen – framtiden behöver inte dig Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Chef, Level21 Ämne: Näringsliv Plats: Korsgatan 24 Karta: I9 Beskrivning: Hyperförändringen ändrar förutsättningarna – och våra roller i organisationen. Nya förmågor krävs runt ledningsbordet när fokus flyttas från kontroll till snabbhet. Vilka blir de nya rollerna i framtidens organisationsmodell? Vilka chefsnivåer kommer ens att finnas kvar? Medverkande: Jan-Olof Jacke, vd, Astra Zeneca. Lena Apler, grundare och styrelseordförande, Collector Bank. Johan Staël von Holstein, entreprenör och företagsledare. Beatrice Björk, vice vd, Level21. Unn Edberg, moderator, vice vd, Chef. Kontakt: Sara Marczak, Chef Stockholm AB, 08-555 245 00, https://chef.se/almedalen/ Id: 50516

7239

Tid: 16:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hassela Skåne Ämne: Barn/ungdom Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Trycket på Socialtjänsten är idag högt. De barn och ungdomar som är inskrivna hos socialtjänsten bär på unika historier och har därför unika behov. Vid behandling av dessa ungdomar behöver därför behandlingsmetoden kunna möta de behov som identifieras för individen. Hur utformar vi denna behandling? Medverkande: Julia Franck, Socionom, Hassela Skåne. Elin Larsson, Socionom, Hassela Skåne. Kontakt: Julia Franck, Socionom, Hassela Skåne, 0739-620903, http://www.hasselaskane.se Id: 49906

Tid: 16:00–16:15 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Demokrati Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Arbetet i kommuner och landsting beskrivs ofta som byråkratiskt, men kan man ”införa” tillit? Och finns inte checklistor och rutiner av en anledning? Medverkande: Laura Hartmann, ordförande, Tillitsdelegationen. Sanna Rayman, debattchef, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50780

● Företagandets glastak – hur blir Sverige jämställt i entreprenörskap?

● Kriminalpolitisk debatt mellan Vänsterpartiet och Liberalerna

3

Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton, Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Sju av tio företagare i Sverige är män och exempelvis går endast en procent av riskkapitalet till techbolag grundade av kvinnor. Hur kommer det sig att ett av världens mest jämställda länder inte har ett jämställt företagande? Hur tas potentialen i ökat entreprenörskap till vara i hela befolkningen? Medverkande: Maria Ludvigsson, moderator. Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Johan Eklund, vd, Entreprenörskapsforum. Tove Dahlgren, tf vd, Stiftelsen Allbright. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707-457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 49938

1239

● Vem har råd att bo i nya hus? Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sparbankerna Ämne: Byggande Plats: Hamnplan, H207 Karta: H9 Beskrivning: Det byggs bostäder, men för vem? Med en krympande hyresmarknad - finns det boendemöjligheter också för dem med låga inkomster? Hur ser bomarknaden ut? Medverkande: Bengt Fardelius, chef Affär, Boklok. Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier. Emma Hult, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet. Anna Karin Edeborg, moderator, Hälsinglands Sparbank. Kontakt: Catarina Bennetoft, Sparbankernas Riksförbund, 0706-554559, http://www.sparbankerna.se Id: 50123

849

● Att bygga ett nytt totalförsvar – hur klarar vi logistik och försörjning? Tid: 16:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Försvarshögskolan Ämne: Säkerhet/försvar Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Sveriges totalförsvar har monterats ner de senaste åren. Nödreserverna har sålts av och vi är idag beroende av internationell logistik vid krigsfara. Men den politiska viljan att bygga upp totalförsvaret ökar igen. Finns det rättsliga och logistiska möjligheter för det nya totalförsvaret? Medverkande: Fredrik Bynander, chef, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) Försvarshögskolan. Jenny Deschamps-Berger, chef analysenheten, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) Försvarshögskolan. Thomas Ekström, forskare inom logistik, Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan. Marika Ericson, doktorand i internationell rätt, Försvarshögskolan. Peter Hultqvist, försvarsminister, Regeringen. Kontakt: Tom Samuelsson, Digital strateg, Försvarshögskolan, 0708-306947, Id: 50141

139

● Vem äger information om din kropp? Framtidens hälsa vs den personliga integriteten Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stockholms Handelskammare, Bayer Sverige Ämne: Forskning Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Med avancerade analysmetoder kan forskare, företag och sjukvård använda hälsodata för att utveckla nya behandlingar. Hur väger vi personlig integritet mot möjligheten till forskning och förebyggande vård? Går det att skydda integriteten samtidigt som vi använder datan för innovation och bättre vård? Medverkande: Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet. Maria Rankka, VD, Stockholms Handelskammare. Katarina Stens-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Hur styr man med tillit?

123849

Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandvägen, H536 Karta: E12 Beskrivning: Vilken riktning vill de olika partierna att kriminalpolitiken ska ta? Hur ser de på situationen i Sverige, vilka problem finns och vad är lösningarna? Medverkande: Linda Snecker, Rättspolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Roger Haddad, Rättspolitisk talesperson, Liberalerna. Magnus Lindgren, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, 08292000, http://www.tryggaresverige.org Id: 50900

12349

● Vad och hur kommer vi att äta på ålderns höst? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Örebro universitet Ämne: Mat Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: I takt med att vi människor lever allt längre börjar också högre krav ställas på såväl den mat som ska serveras på våra äldreboenden som den mat hemtjänsten kommer leverera till oss på ålderns höst. Den måste både hålla oss vid god hälsa och möta en alltmer varierad befolknings önskemål om kosten. Medverkande: Mischa Billing, lektor, Örebro universitet. Robert Brummer, professor, Örebro universitet. Anders Högberg, chef för nutrition och hälsa, ORKLA Food. Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet. Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket. Anders W Jonsson, riksdagsledamot, (C), Socialutskottet. Marianne Pettersson, riksdagsledamot, (S), Miljö- och jordbruksutskottet. Åsa Öström, professor, Örebro universitet. Johannes Hylander, moderator, New Republic. Kontakt: Charlotta Nordenberg, Projektledare, Örebro universitet, 0702-118297, Charlotta.nordenberg@oru.se, http://www.oru.se Id: 50913

1723

● Tar IT-jättarna sitt samhällsansvar? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: IT-jättarna - internetplattformar och sociala mediesajter - har på kort tid förändrat vårt ekonomiska och sociala landskap. Vi kommunicerar snabbare, lättare och intensivare än någonsin, men plattformarnas möjlighet att påverka politiken har även skakat om demokratins grundvalar. Medverkande: David Mothander, förbundsdirektör, IT och telekomföretagen. Marcus Jerräng, chefredaktör, IDG/Computer Sweden. Miriam Estrin, Public policy manager Europe and the Middle east, Google. Jan Elvelid, Public affairs, Facebook. Kontakt: Johan Wullt, EU-kommissionen i Sverige, 08 56 24 44 06, https://ec.europa.eu/sweden/home_sv Id: 50957

172349

● Hållbar och jämlik hälsa – hur använder vi morgondagens möjligheter redan i dag? Tid: 16:00–16:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EY Ämne: Vård och omsorg Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Alarmerande rapporter visar att hälso- och sjukvården präglas av hälsoklyftor och skenande kostnader. Samtidigt finns det en mängd outnyttjade lösningar inom välfärdsteknologi och modern beteendevetenskap. Hur får vi hälso- och sjukvården att förstå att morgondagens verktyg är tillgängliga i dag? Medverkande: Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden. Irene Svenonius, Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Anders Ekholm, vVD, Institutet för framtidsstudier. Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund. Peter Graf,


MÅNDAG 2 juli VD, Tiohundra. Daniel Brämhagen, Executive Director, EY. Kontakt: Anja Nederlund, EY, +4525293431, http://ey.com/almedalen Id: 50989

72

● Does religion have a place in a secular state? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Set My People Free International Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan, H203 Karta: H10 Beskrivning: The reason for having a secular state was to have equal for all, religious and non-religious citizens. How can we accommodate everybody in the state and give them equal ? How can we live together? Is it possible in the midst of diversity? Medverkande: Kamal Fahmi, int. exc. dir.. Kontakt: Kamal Fahmi, Set My People Free International, 0703-419766, smpftwm@gmail.com, http://www.freedom2worship.org Id: 51179

239

● Vägval för välfärden: kvalitetsfokus eller vinstjakt? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LO, Landsorganisationen i Sverige Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: Vilka är de principiella och praktiska problemen med vinstuttag från vår gemensamma, offentligt finansierade välfärd i allmänhet och skola och omsorg i synnerhet? Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande, LO. Daniel Färm, Verksamhetschef, moderator, Tankesmedjan Tiden. AnneMarie Pålsson, Docent i nationalekonomi, Tidigare riksdagsledamot för Moderaterna. Christina Tallberg, Ordförande, PRO. Sara Svanlund, Vice ordförande, Lärarnas riksförbund. Mats Bergman, Professor i nationalekonomi, Södertörns högskola. Kontakt: Ulrika Eskilsson, Landsorganisationen, LO, 0703-052754, Id: 51347

129

● Hur ser partierna på globala frågor? Tid: 16:00–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: CONCORD Sverige Ämne: Internationella frågor Plats: Donners plats 6 Karta: J11 Beskrivning: Vi går på djupet och ställer partierna till svars. Vilka är de stora skiljelinjerna? Var är partierna överens? Vilka visioner finns för genomförandet av Agenda 2030? Vilken roll ska Sveriges internationella bistånd ska spela? Och hur vill de arbeta för en feministisk utrikespolitik? Medverkande: Maria Anderson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna. Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, Centerpartiet. Yasmine Posio Nilsson, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Sofia Damm, riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Kontakt: CONCORD Sverige, Plattform för 60 organisationer, 0704-053228, http://www.concord.se Id: 51942

649

● Är artificiell intelligens ett hot – och varför verkar ingen bry sig? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda Ämne: Digitalisering Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Karta: I20 Beskrivning: Dagligen umgås vi med ett digitalt moln som samlar information om våra beteenden som t ex konsumenter, väljare och patienter, i syfte att kunna ersätta eller överskrida mänskligt handlande för skiftande ändamål. Men vart leder utvecklingen av artificiell intelligens och varför är det så tyst? Medverkande: Peter Eriksson, Digitaliseringsminister, (MP), Regeringen. Maria Borelius, Vetenskapsjournalist och entreprenör. Sara Övreby, Chef för samhällskontakter, Google. Philip Geister, Jesuitpater, doktor i teologi och rektor, Newmaninstitutet. Katrine Marçal, Moderator, författare och frilansjournalist. Kontakt: Thomas Idergard, Newmaninstitutet / Bilda, 0702-235133, http://newman.se Id: 52132

2

● Vego i skolan. Vilka är fördelarna? Tid: 16:00–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jävligt Gott Ämne: Mat Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Fler skolor får önskemål om att servera mer veganskt. Det kan vara klimatmål som ska uppnås eller elever som väljer växtbaserad kost av etiska skäl. Men tänk om vi kan göra billigare och bättre skolmat med mer vego på menyn? Medverkande: Gustav Johansson, Vegoentreprenör, matbloggare och influencer, Jävligt Gott. Sara Jervfors, Projektchef och kostchef, MatLust / Södertälje Kommun. Stefan Calrell, Försäljningsdirektör offentlig marknad, Martin & Servera. Lina Hultqvist, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Rickard Lundberg, Kock och måltidsutvecklare, AcadeMedia. Elaine Eksvärd, Influencer och bloggare med fil.kand. i retorik, Snacka Snyggt Retorikbyrå. Kontakt: Annette Ericsdotter, Projektledare /PR, Jävligt Gott, 0707-779100, annette@tgim.se, http://www.javligtgott.se Id: 52334

29

● Åldersoptimering för ett aktivare och roligare äldreliv Tid: 16:00–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Arena Senior Ämne: Äldre Plats: Strandvägen, H538 Karta: E13 Beskrivning: De allra flesta människor åldras och dör friska. Vad är den biologiska livslängden och hur kan äldrelivet optimeras för livskvalitet? Vilka medicinska, socialantropologiska och socioekonomiska aspekter finns att ta hänsyn till? Medverkande: Ingmar Skoog, forskare,

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

95

Göteborgs Universitet. Börje Bjelke, forskare, Oslo Universitet. Petter Ahlström, grundare, SeniorVärlden. Kontakt: Petter Ahlström, Seniorvarlden.com, 0730-404346, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com, http://arenasenior.se Id: 53144

2

● Investeringar som skapar tillväxt och samhällsnytta – vad krävs för att bygga nya svenska storbolag? Tid: 16:00–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Serendipity Challenge Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen, H530 Karta: E11 Beskrivning: Kan en investering vara lönsam för investerare och samtidigt skapa samhällsnytta? Vilka incitament finns det för att investera där varje krona får störst effekt? Medverkande: Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, Regeringen. Ashkan Pouya, medgrundare, Serendipity Group. Jane Walerud, affärsängel och serieentreprenör, Walerud Ventures. Helena Stjernholm, vd, Industrivärden. Markus Hökfelt, chef, Almi Invest GreenTech. Linda Nyberg, moderator. Kontakt: Camilla Wallin, Serendipity Challenge, 0709-581108, camilla@sdip.se, http://theserendipitychallenge.se Id: 53673

129

● Mobiltelefon, internet, sociala media och beroende Tid: 16:00–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet Ämne: Forskning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: En ofta påtalad baksida med mobiltelefoner och Sociala media är att användandet kan leda till ett beroende. Bakom beroendet finns även ångest och stress över att ständigt behöva vara uppkopplad för att hänga med. Seminariet belyser vetenskapliga belägg för detta beroende och hur det kan hanteras. Medverkande: Annika Jankell, journalist. Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet. Katarina Graffman, antropolog, Inculture, Sigtuna. Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BRIS. Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig, SKL. Sara Skyttedal (KD), kommunalråd, KD. Klara Linder (S), digital kommunikatör, LO. Kontakt: Fred Nyberg, Seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet, 0708-174166, fred.nyberg@farmbio.uu.se, http://www.ufold.uu.se/ Id: 54769

72349

● Jämställdhet är en affärsstrategisk fråga Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ABB AB Ämne: Jämställdhet Plats: Hästgatan 5 Karta: L12 Beskrivning: Jämställdhetsmålen startar ofta ett förändringsarbete i hela organisationen. Nästa steg är rikta resurserna för att accelerera utvecklingstakten. Inom industrin är innovation ett viktigt verktyg. Hur hittar vi nya lösningar som skapar en kulturförändring inifrån och ut? Medverkande: Charlotte Bergqvist, styrelseordförande, Power Circle. Erik Brandsma, vd, Jämtkraft. Malin Forsbrand, vd, Goequal. Sofia Mankert, head of business & corporate support, Vattenfall. Jenny Larsson, moderator, ABB Sverige. Pia Brantgärde-Linder, manager high voltage products, ABB Sverige. Anna Werner, HR-direktör, Skanska. Peter Gustafsson, Prorektor, Mälardalens Högskola. Kontakt: Björn Sandberg, ABB AB, 0727-337737, http://www.abb.se Id: 54972

23

● Protectionism, Brexit and a looming recession – how does Germany prepare and what can Sweden learn? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tysk-Svenska Handelskammaren, Siemens, SAP, Hannover Messe Ämne: Näringsliv Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Business is booming – how long can it last? Protectionist threats cloud Germany’s sunny outlook. How does the economy deal with this, is it future-proof? What can Sweden learn from the world’s third largest exporter? Medverkande: Dr. Holger Bingmann, President, BGA - The German Exporters’ Association. Annika Winsth, Chief Economist, Nordea. Johan Svenningsson, CEO, Uniper Sweden. Staffan Bohman, Chairman, German-Swedish Chamber of Commerce, Electrolux, Höganäs. Ulf Wickbom, Moderator. Kontakt: Malin Johansson, Kommunikationschef, Tysk-Svenska Handelskammaren, 0701-043745, malin.johansson@handelskammer.se, http://www.handelskammer.se/almedalen18 Id: 55034

23

● Vad kan politiken lära sig av starka företagskulturer? Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Företagarna Ämne: Näringsliv Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Världens mest framgångsrika företag har ett gemensamt – en stark företagskultur som vägleder medarbetare och stärker kundrelationer. Vad kan politiken lära av företagsvärldens kulturbygge och vice versa? Medverkande: Petter Stordalen, ägare, Strawberry. Günther Mårder, vd, Företagarna. Julia Selander, vd, Venture Cup. Kontakt: Amanda Svensson, Företagarna, 0707-887437, https://www.foretagarna.se/ Id: 55098


96

MÅNDAG 2 juli

● Filmens röst – om filmpolitiska samarbeten Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Film Capital Stockholm, Film på Gotland, Region Gotland Ämne: Kultur Plats: Mellangatan 45 Karta: I19 Beskrivning: På vilket sätt kan samverkan mellan olika filmaktörer, mellan näringsliv, turistbransch och offentlig verksamhet stärka den regionala filmen? Medverkande: Meit Fohlin, ordförande, regionråd, Film Capital Stockholm Region Gotland. Sandra Fröberg, verksamhetsansvarig, Film på Gotland. Anette Mattson, vd, Film Capital Stockholm. Kontakt: Ville Jegerhjelm, Filmklustret Fårösund, 0704-217590, Id: 55118

72

● Hur kan vi förnya demokratin? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Youth 2020 Ämne: Demokrati Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Samhällsengagemanget bland unga är större än på länge. Samtidigt visar studier att unga har tappat förtroendet för demokratin och dess institutioner, och att unga är mindre hoppfulla om möjligheten att påverka systemet. Hur kan vi förnya demokratin? Medverkande: Sara Damber, Initiativtagare, Youth 2020. Jorge María Londoño, Rädda Barnens Ungdomsförbund. Alexandra Politidis Palm, RFSL Ungdom. Hannah Fernberg, Vi Unga. Sarah Sallami, The Good Talents. Henrik Almén, Raul Wallenberg Differencemakers. Kontakt: Pär Viktorsson Harrby, Youth 2020, 0708-511327, par@youth2020.se, http://www.youth2020.se Id: 55286

17239

● GDPR, NIS, Ny säkerhetsskyddslag. Så tar ni ett framgångsrikt helhetsgrepp på förändringarna! Tid: 16:00–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: PwC Ämne: Säkerhet/ försvar Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: På kort tid sker nu flera förändringar som påverkar offentlig och privat sektor i hur man ska hantera information säkert. Hur ska jag som ansvarig för en verksamhet, oavsett om jag är ett globalt bolag med säte i Sverige, ett mindre bolag, en kommun, ett landsting eller en myndighet tänka? Medverkande: Linda Escar, Biträdande enhetschef för säkerhetsskyddsenheten, SÄPO. Åke Holmgren, tf avdelningschef för cyber-och skydd av kritisk infrastruktur, MSB. Rickard Sundbom, Stadsdirektör, Södertälje. Johan von Knorring, Länsråd Uppsala och ansv. samordnare informationssäkerhet, LsT. Anneli Forslund, Country Crisis & Security manager Nordic, Vattenfall. Kontakt: Richard Oehme, 556029-6740, 0728-809070, richard.oehme@se.pwc.com, http://www.pwc.se/almedalen Id: 50204

149

● Våld mot kvinnor Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: 1.6 miljonerklubben - ideell kvinnohälsoorganisation Ämne: Jämställdhet Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Våld mot kvinnor erkänns idag som ett samhällsproblem och de flesta länder betraktar inte längre våld mot kvinnor som en privat angelägenhet. Frågan erkänns idag som en kränkning av mänskliga rättigheter och som ett allvarligt folkhälsoproblem. Hur kan våld mot kvinnor upptäckas och förebyggas? Medverkande: Anders Thornberg, Rikspolischef, Rikspolisstyrelsen. Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker, EUdepartementet. Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten. Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Kontakt: Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1.6 miljonerklubben-Ideell kvinnohälsoorganisation, 0708-280911, alexandra@1.6miljonerklubben.com, http://www.1.6miljonerklubben.com Id: 51084

17239

● Vem i hela världen kan man lita på? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HP Sverige AB Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Hållbarhet får allt större betydelse i offentliga upphandlingar men hur kan man egentligen veta om det man köper är producerat på ett ansvarsfullt sätt? Medverkande: Madeleine Bergrahm, Nordic Sustainability Manager, HP. Helena Nordin, Hållbarhetschef, Advania. Gabriella Mellstrand, Marknads- och kommunikationschef i Stockholm, TCO Development. Lisa Kirsebom, Moderator. Christian, Ander, Grundare av BTCX. Blockchain/ICO advisor. Kontakt: Jenni Goldberg, Minnesota Communication, HP Sverige AB, 0707-647959, Id: 52360

1724

● Kan digitalisering hjälpa växande svenska städer att ta ledartröjan i att bli klimatneutrala? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Viable Cities Ämne: Innovation Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Digitalisering är en kraftfull möjliggörare för innovation. Sådant som artificiell intelligens, blockkedjeteknik och delningsekonomi öppnar nya möjligheter. Hur kan digitalisering ställa om våra växande städer till att bli klimatneutrala? Hur kan städerna bli internationellt ledande? Medverkande: Allan Larsson, ordförande, Viable Cities. Olga Kordas, programchef, Viable Cities. Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och tillträdande GD för Vinnova. Catarina Nauclér, FoU-chef, Fortum. Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia Sverige. Ann-Sofie Hermansson, kom-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

munstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad. Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun. Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad. Mikael Östling, prorektor, KTH. Kontakt: Åsa Minoz, Kommunikationsstrateg, Viable Cities, 0722-108826, asa.minoz@viablecities.com, http://viablecities. com Id: 54321

3

● Dataskyddsförordningen, GDPR, är här. Hur går det? Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 3 Karta: N16 Beskrivning: Efter många års omfattande förberedelser trädde GDPR i kraft den 25 maj. Klarar myndigheter, organisationer och företag att leva upp till kraven? Kommer vi få se myndighetstillslag och höga bötesbelopp? Uppfylls syftet med ett stärkt integritetsskydd för individen? Hur ser det fortsatta arbetet ut? Medverkande: Lena Lindgren Schelin, Generaldirektör, Datainspektionen. Daniel Westman, rådgivare och doktorand i IT-rätt. Caroline Olstedt-Carlström, delägare Advokatfirman Lindahl. Daniel Akenine, Nationell teknikchef Microsoft AB samt expert i regeringens digitaliseringsrättsutredning. Mathias Strand, (moderator), Microsoft AB. Kontakt: Johanna Snickars, Kommunikationschef, Microsoft AB, 08-410 455 56, swedenpress@microsoft.com, https://news.microsoft.com/sv-se/ Id: 51809

1

● Ansvarstagande digitalisering Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tomorrow’s Trädgård, Doberman Ämne: Digitalisering Plats: Mellangatan 15 Karta: K12 Beskrivning: Hur använder vi teknologins styrkor till positiv förändring samtidigt som vi adresserar dess utmaningar? Hur kan vi med hjälp av digitaliseringen öka livskraften hos landsbygdens företagare och skapa nya företag? Medverkande: Anne Khilgren, VD, Dynamic Code. Fredrika Gullfot, VD, Simris Alg. Lena Carlsson, stf GD, Tillväxtverket. Peter Muld, CDO, Ica-gruppen. Lisa Lindström, Moderator, VD, Doberman. Kontakt: Lisa Lindström, VD, Doberman, 0733-466662, joanna@partprojects.se, http://www.tomorrowstable.se Id: 54902

2

● Sexuella övergrepp och andra grova brott på nätet Tid: 16:00–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polismyndigheten Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H205 Karta: H9 Beskrivning: I många utredningar av allvarliga brott, till exempel nätbaserade sexualbrott mot barn, mord, rån och kidnappningar är teleoperatörernas abonnent- och trafikuppgifter rörande internet och mobiltrafik helt avgörande för möjligheten att spåra både gärningsmän och brottsoffer. Medverkande: Carina Berghök, civil utredare/ IT-brottsutredare/teknisk inhämtning internet, NOA, Polismyndigheten. Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare, Childhood. Martin Valfridsson, avdelningschef för rättsavdelningen, Polismyndigheten. Johan Johansson, vd, TRE. Anna Augustson, hållbarhetsstrateg, Telia. Stefan Backman, chefsjurist, Tele2 AB. Tomas Tobé, ordförande, Justitieutskottet. Anders Ygeman, inrikesminister. Carin Götblad, regionpolischef i polisregion Mitt, Polismyndigheten. Kontakt: Johan Kockum, Kommunikationschef polisregion Mitt, Polismyndigheten, 010-5676651, http://www.polisen.se Id: 53684

2

● Vilka utmaningar står Vänsterpartiet inför idag? Tid: 16:00–16:20 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Kantar Sifo Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H201 Karta: H10 Beskrivning: Vilken roll har partisekreteraren och hur arbetar man med de utmaningar som partiet står inför? Medverkande: Aron Etzler, partisekreterare, Vänsterpartiet. Toivo Sjörén, opinionschef, Kantar Sifo. Jonathan Wennö, affärsområdeschef, Kantar Sifo. Kontakt: Frida Wentzel, Kantar Sifo, 0702-405534, Id: 53936

289

● Nyanlända akademiker – snabbare vägar till jobb Tid: 16:00–16:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Sverige står inför en stor utmaning. Vi måste lyckas att ta tillvara kompetensen hos nyanlända akademiker. Svensk ekonomi behöver det för att utvecklas. De nyanlända akademikerna behöver jobb för att få ett bra liv i Sverige. Hur kan vi snabbare få in nyanlända akademiker på arbetsmarknaden? Medverkande: Petra Brunsop, HR-strateg, Swedavia. Eva Glauman, projektledare, Jobbsprånget, IVA. Johan Forsell, talesperson för migrationspolitik och socialförsäkringsfrågor, Moderaterna. Peter Grönberg, Senior Vice President, Culture and Leadership, Volvo Group. Issam Keseby, deltagare i Jobbsprånget, Swedavia. Konstantinos Litsios, deltagare i Jobbsprånget, Fastighetskontoret, Stockholms stad. Jennie Nilsson, ordförande i Näringsutskottet, Socialdemokraterna. Kontakt: Anna Lindberg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakadem, 0706-679312, http://www.iva.se Id: 53070

3

● Systemfel - hur ska stadsbyggnadsplanerna bli verklighet utan bostadsbyggarna? Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne:


MÅNDAG 2 juli Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Det var länge sedan stadsbyggnad enbart handlade om att bygga hus, i dag är varje projekt snarare ett samhällsbygge. I centrum av detta stadsbygge står givetvis bostäderna, människorna är ju grunden för stad och marknad. Medverkande: Christer Abrahamsson, moderator, regionchef, Tyréns. Ola Serneke, vd, Serneke. Håkan Buller, ordförande (S), Södertälje kommun. Helena Dalhamn, affärsområdeschef samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, Svefa. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 53423

29

● Lag och ordning? Eller den starkes rätt? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kristna Värdepartiet Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Rättvisa är ett ord som har kidnappats av ideologiska grupper och nästan uteslutande kommit att beteckna en jämlik fördelning av resurser. Vi vill lyfta fram vikten av att rättvisa skipas i vårt samhälle – att brott får sina straff och att medborgarens fri- och rättigheter inte kränks. Medverkande: Annette Westöö, partistyrelseledamot, Kristna Värdepartiet. Kontakt: Maria Brodd Hemmelin, Partisekreterare, Kristna värdepartiet, 0735-304451, http://www.kristnavardepartiet.se Id: 54015

23

● Sveriges framtida försvar – vilken materiel kan möta hoten? Tid: 16:00–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Säkerhets- och försvarsföretagen, Allmänna Försvarsföreningen Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Svartbrödragatan 3 Karta: J28 Beskrivning: Sveriges försvar möter inte den förändrade omvärldsutvecklingen, konstateras det i Försvarsmaktens perspektivstudie. Vilket försvar och vilken materiel ska vi då ha för att möta den ökade osäkerheten i Östersjöområdet? Medverkande: Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet, Liberalerna. Åsa Lindestam, vice ordförande i försvarsutskottet, Socialdemokraterna. Anna Wieslander, moderator, generalsekreterare, Allmänna Försvarsföreningen. Kontakt: Minou Sadeghpour, Almedalskoordinator, Allmänna Försvarsföreningen, 0736-389449, minou.sadeghpour82@gmail.com, https://soff.se/ Id: 53439

29

● De bortglömda flickorna - 130 miljoner går inte i skolan Tid: 16:10–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Reportage från Mocambique, Mali och Kamerun, där flickor slåss mot både fördomar och terrorism för att få gå i skolan. Medverkande: Peter Alestig, Reporter, Svenska Dagbladet. Frida Svensson, Reporter, Svenska Dagbladet. Louise Andrén Meiton, Reporter, Svenska Dagbladet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 52627

1239

● Digitalisering och psykisk hälsa – hur får vi ungdomar att må bättre?  Tid: 16:10–16:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ocean Ämne: Barn/ ungdom Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Trenden kring psykisk hälsa bland unga är omdebatterad, så även hur våra uppkopplade liv påverkar – mobilen orsakar stress och sömnbrist, men är också en källa till glädje. Vad funkar, vad funkar inte och vad kan vi göra annorlunda i digitaliseringen? Kontakt: Alexandra Lindfors, Ocean, 0703-317505, alexandra@ocean.xyz, http://www.ocean.xyz Id: 55095

172

● Rätten till ett teckenspråk för goda skolresultat Tid: 16:10–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten Ämne: Utbildning Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Språklagen säger att alla har rätt till sitt språk. Trots detta får inte alla barn som är döva eller har en hörselnedsättning möjligheten att lära sig sitt språk, svenskt teckenspråk. Gäller då inte språklagen även dessa barn? Vårt svar är självklart, men hur får vi fler att förstå? Medverkande: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Helene Öberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet. Laith Fathulla, förbundsordförande, Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Mattias Lundekvam, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund. Åsa Henningsson, förbundsordförande, Sveriges Dövas Riksförbund. Camilla Lindahl, forskare, Stockholms universitet. Madeleine Wikström, ansvarig fjärrundervisning, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ola Hendar, kvalitetsansvarig specialskolor, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kontakt: Emelie Hedberg, Kommunikatör, Specialpedagogiska skolmyndighet, 0703-785877, emelie.hedberg@spsm.se, https://www.spsm.se/ Id: 52804

6172349

● Skola och politik hänger inte med i dagens företagsutveckling Tid: 16:15–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Future Business Institute Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Välformulerade affärsplaner och projektmål har spelat ut sin roll. Istället behövs arbetssätt som baseras på ett mer vetenskapligt

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

97

synsätt och som därmed säkrare kan möta den snabba utvecklingen. Därför kan inte politiker och högskolor leva i kvar i tron på att det går att göra en perfekta plan. Medverkande: Mats Janemalm, Wannabe, Future Business Institute. Kontakt: Mats Janemalm, Future Business Institute, 0706564455, mats@startbit.se, http://fubizi.org Id: 49858

723

● Från Paris till Visby – klimatintervju med Socialdemokraterna Tid: 16:15–16:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Sustainable Innovation, Klimatriksdagen, Miljö & Utveckling Ämne: Klimat/miljö Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Klimatfrågan är brännhet men vad vill Socialdemokraterna egentligen vidta för åtgärder? Och räcker de för att nå klimatmålen? Medverkande: Åsa Westlund, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och Socialdemokraternas klimattalesperson, Socialdemokraterna. Ingar Lindholm, journalist och chefredaktör, Miljö & Utveckling. Kontakt: Jessica Kriström, Sustainable Innovation, 0737-092284, http://www.sust.se Id: 50295

13849

● Opinionskoll Vänsterpartiet Tid: 16:15–16:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Vi presenterar och analyserar Vänsterpartiets senaste opinionssiffror. Hur ser opinionstrenden ut? Och vilka är partiets viktigaste frågor enligt deras väljare? Medverkande: David Ahlin, opinionschef, Ipsos. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 51484

12349

● Fetmans höga pris – för individen och för samhället Tid: 16:15–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksförbundet HOBS – Hälsa Oberoende av Storlek, Novo Nordisk Ämne: Vård och omsorg Plats: Södra kyrkogatan 11 Karta: L19 Beskrivning: Obesitas, fetma, är en sjukdom med stora konsekvenser för patient och samhälle. Fortfarande saknas nationella riktlinjer för behandling, och i den nya modellen för kunskapsstyrning finns obesitas inte med. Vad krävs för att sjukdomen ska tas på allvar? Kan ny hälsoekonomisk rapport öppna ögonen? Medverkande: Katarina Steen Carlsson, docent, forskningsledare, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE). Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet HOBS – Hälsa Oberoende av Storlek. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR, SKL:s styrgrupp för kunskapsstyrning. Christer Jonsson, landstingsråd, (C), Landstinget i Kalmar län, SKL:s sjukvårdsdelegation. Torsten Olbers, professor, ordförande, Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK). Göran Hägglund, moderator. Kontakt: Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705-568200, mub@novonordisk.com, http://www.novonordisk.se Id: 54747

9

● Om EU:s asyllag, framtidens Migrationsverk och säkra asylbeslut Tid: 16:15–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Migrationsverket Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandvägen, H520 Karta: E10 Beskrivning: Framtidens Migrationsverk, hur EU:s asyllag påverkar det svenska flyktingmottagandet och hur man arbetar för att fatta säkra och snabba asylbeslut. Medverkande: Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket. Carl Bexelius, biträdande rättschef, Migrationsverket. Thérése Naess, chef Internationella avdelningen, Migrationsverket. Per Ek, moderator. Kontakt: Petter Sundstén, Producent, Migrationsverket, 0707-290140, petter.sundsten@migrationsverket.se, http://www.migrationsverket.se/Almedalen Id: 50783

1234

● The economy of the Nordic and Baltic states – how to be competitive in the next 100 years? Tid: 16:15–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Nordiska ministerrådets kontor i Litauen, Nordic Innovation, Litauens ambassad i Sverige Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Digitalisation and automation are megatrends that challenges our economies. How can the Nordic and the Balitc societies and workforces grab these opportunities to a success? How can we build competitive and sustainable industries for the next 100 years to come? Medverkande: Daina Klepone, managing director, Enterprise Lithuania. Svein Berg, CEO, Nordic Innovation. Micaela Rosenlew, head of Nordic operations, SLUSH. Mary Gestrin, moderator, Nordiska ministerrådet. Pyry Niemi, parlamentariker, (S), Nordiska rådet. Mantas Zalatorius, president, Lithuanian Bank Association. Kontakt: Annika Nummelin, Kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, 0723-709087, nif@nordicwelfare.org, http://www.nordenifokus.se Id: 52253

729


MÅNDAG 2 juli

98

● 50 miljarder saknas år 2020 - Kan offentliga upphandling bidra till att säkra välfärden? Tid: 16:15–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Offentliga Affärer Ämne: Ekonomi Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Enligt officiella ekonomiska rapporter saknas nära 50 miljarder till välfärdssektorn redan 2020 och det blir värre! Kan offentlig sektor motverka det ekonomiska hotet mot den välfärd vi är vana vid idag genom bättre och effektivare redskap och styrning av landets offentliga inköp och upphandlingar? Medverkande: Emma Breheim, Ordförande, SOI. Ann-Sofie Lillberg  , Chef för affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten  . Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL. Catharina Piper, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå. Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer. Kontakt: Urban Nilsson, CEO, Offentliga Affärer, 0708-199400, http://www.offentligaaffarer.se Id: 54146

1729

● Kommer framtidens välfärd att vara sämre än dagens? Tid: 16:30–16:45 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Inom sju år måste ytterligare 124 000 personer arbeta i välfärden. Kommer kommuner och landsting att hitta kompetenta medarbetare? Medverkande: Lena Micko, ordförande, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting (S). Anna Sönne, redaktionschef, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50781

123849

● Barns och ungas våld i familjen Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Högskolan Väst Ämne: Barn/ungdom Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Våld inom familjen, där barn eller unga är förövare, är ett ouppmärksammat och relativt outforskat fält i Sverige. Hur kan man arbeta förebyggande med denna problematik? Och hur får man stopp på våldet? Medverkande: Annika Theodorsson, universitetslektor, Högskolan Väst. Emma Johansson, bitr. enhetschef, Sparregården HVBhem. Lena Lindhé, moderator, Högskolan Väst. Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kontakt: Maria Derner, Kommunikationschef, Högskolan Väst, 0739-013306, maria.derner@hv.se, http://www.hv.se/almedalen Id: 51540

12349

● Är det idrottens uppgift att lösa samhällsproblem? Tid: 16:30–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Malmö universitet – en del av Öresundshuset Ämne: Forskning Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Det statliga stödet till idrottsrörelsen ges till idrottsrörelsen i hopp om att den ska bidra till ökad integration, inkludering, jämställdhet och ett socialt hållbart samhälle. Vilket ansvar kan vi lägga på idrotten att lösa samhällsproblem? Var gör idrotten mest nytta och hur kan vi stödja den? Medverkande: Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet. Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet. Gunilla Carlsson, vice ordförande i Kulturutskottet, Socialdemokraterna. Patrik Oscarsson, chef för intressepolitik och media, Riksidrottsförbundet. Cecilia Nebel, moderator. Kontakt: Per M Eriksson, Malmö universitet, 0709-655231, https://www.mah.se Id: 51565

124

● Familjens heder - viktigast av allt Tid: 16:30–18:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Riksorganisationen GAPF Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a Karta: K16 Beskrivning: * Hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från mäns våld mot kvinnor - hur ser strukturerna ut? * Vad innebär Turkiets ökande islamifiering? Hur hänger den ihop med konservativa värderingar? * Vad har samhället för ansvar för utsatta tjejer i Sverige? Medverkande: Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare, Riksorganisationen GAPF. Kontakt: Sara Mohammad, Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF), 0704-411075, http://gapf.se Id: 52071

2

● Akut strokevård - kan trombektomi bli exemplet på att regional samverkan räddar liv? Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Medtronic, Neuro Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: Idag är det kraftig underbehandling och ojämlik tillgång till mekanisk trombektomi, trots evidens och Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Kan behandling med trombektomi bli det goda exemplet på att det går att samverka regionalt och gemensamt styra resurser och på så sätt rädda liv? Medverkande: Karin Sundin, regionråd, (S), Reg Örebro. Anna Starbrink, landstingsråd, (L), SLL. Lise Lidbäck, förbundsordf, Neuro. Anders Henriksson, 1:e v ordf, (S), SKL. Jesper Peterson, ordf, nat. programråd nervsystemets sjukdomar. Per Arnell, Ambulanshelikopterverksamhen, VGR. Tommy Andersson, professor, Karolinska univeritetssjukhuset. Ingrid Heath, moderator, Dagens Medicin Agenda. Lars Rosengren, ordf, nat. arbetsgrupp stroke. Jonas Andersson, ordf, (L), VGR. Anna-Lena Hogerud, ordf, (S), Reg Skåne. Charlotte Lundkvist, (S),

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

VLL. Kaisa Karro, ordf, (S), Reg Östergötland. Kontakt: Maria Lindkvist, Konceptredaktör, Dagens Medicin, 0705-501614, maria.lindkvist@dagensmedicin.se, https://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018 Id: 52328

17249

● Varför ska det ta tid att planera och bygga hållbar stad? Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Det är kommunernas ansvar att med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen planera markens användning och verka för en god hushållning av mark och vatten. Kedjan från idé till genomförande är lång med många olika aktörer. Många tycker det går för långsamt. Men vad är det som tar sån tid? Medverkande: Emma Hult, ledamot, (MP) Riksdagen. Ulf Kamne, kommunalråd, (MP), Göteborgs Stad. Ann Catrine Fogelgren, oppositionsråd, (L), Göteborgs Stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad. Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren. Ulrika K. Jansson, tf. stadsbyggnadschef, Örebro kommun. Anna Lönn Lundbäck, regionchef Väst, Sveriges Byggindustrier. Gunilla Glasare, avd.chef, Sveriges Kommuner och Landsting. Lars Mogensen, moderator. Kontakt: Neda Sherafat, Göteborgs Stad, 031-3680072, http://goteborg.se/jamlikt Id: 52348

249

● Almedalens uppgång och? Tid: 16:30–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Handelshögskolan i Stockholm Ämne: Demokrati Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Peakar Almedalen i år? Kommer Almedalsveckan att implodera på grund av näringslivets övertag, eller prisnivån? Tar en annan vecka över? Kommer veckan att fortsätta växa? Medverkande: Lena Lid Falkman, Forskare, författare, föreläsare, Handelshögskolan i Stockholm. Staffan Dopping, Moderator, skribent, Staffan Dopping AB. Per Schlingman, Rådgivare och föreläsare, Per Schlingmann AB. Kontakt: Lena Lid Falkman, Forskare, Handelshögskolan Stockholm, 0706-683161, http://grattisalmedalen.se Id: 54794

17239

● Livslångt lärande i praktiken – hur når vi dit? Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Academy, a part of Academic Work Ämne: Utbildning Plats: Klockgjutaregränd Karta: N12 Beskrivning: Fyra gånger under din karriär kommer du helt växla spår och byta karriär. Men hur ska man kunna byta karriär om det inte finns vägar som möjliggör det? Vi pratar ofta om vikten av lifelong learning, samtidigt delas rapporter som menar att företag satsar allt mindre på utbildning av sina medarbetare. Medverkande: Emelie Bernhardsson, VD, Academy Sverige. Maria Rosendahl, Chef för kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen. Pär Lager, Education Innovator. Kontakt: Frida Olsson, Academic Work Academy Sweden AB, 0707-675218, http://academy.se Id: 54953

2

● Skolan – en mötesplats i staden Tid: 16:30–16:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Forum Bygga Skola Ämne: Byggande Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Låt skolan bli en central mötesplats i staden där fler medborgare engageras och bjuds in. En skola som nyttjas även när det ringer ut på ett effektivt och inspirerande sätt. Medverkande: Madeleine Nordenknekt, Arkitekt & Studiochef, Liljewall arkitekter. Veronica Sundqvist, Arkitekt, Liljewall arkitekter. Kontakt: Veronica Sundqvist, Arkitekt, Liljewall arkitekter, 0739-860778, vesu@liljewall.se, http://www.liljewall.se Id: 54959

1723

● Säpo-chefen om terrorism, spionage och hotet mot Sverige Tid: 16:30–17:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Nya chefen för Säkerhetspolisen förvånas över det omfattande spionaget mot Sverige. Hur ser han på säkerhetshot, arbetet mot extremism och beredskap? Medverkande: Frida Svensson, reporter, Svenska Dagbladet. Karl Friberg, säkerhetspolischef, Säpo. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50857

12389

● Jämlik och god somatisk vård för personer med allvarlig psykisk sjukdom – är den möjlig? Tid: 16:30–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Psykisk Hälsa Huset Ämne: Vård och omsorg Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Personer med allvarlig psykisk sjukdom dör 15-20 år tidigare än den övriga befolkningen – framförallt i hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Hur kan det vara så? Medverkande: Marie Rusner, forskningschef, Västra götalandsregionen. Kontakt: Marie Rusner, Forskningschef, Västra Götalandsregionen, 0702-650374, Id: 52838


MÅNDAG 2 juli

172349

● Är vårdcentralens tid förbi? Så kan digitalisering leda till en mer individanpassad vård Tid: 16:30–17:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: KRY Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Karta: J4 Beskrivning: Digitaliseringen skapar stora möjligheter för en bättre och mer individanpassad vård. Hur kan vi med hjälp av digitala verktyg bygga nya vårdinfrastrukturer som är anpassade efter patienternas behov? Och hur vill patienterna ha sin vård? Medverkande: Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningschef, KRY. Johan Flodin, medicinsk utvecklingschef, KRY. Madeleine Beermann, ordförande, Unga Reumatiker. Ida Lindstén, Ung Diabetes Råd. Anna-Greta Brodin, chef sjukvårdssektionen, SKL. Magdalena Streiffert, moderator. Kontakt: Samuel Danofsky, KRY, 0706-563182, Id: 53342

23

● Så löser vi bostadskrisen Tid: 16:30–17:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: BoKlok Ämne: Byggande Plats: Strandvägen, H515 Karta: D10 Beskrivning: Bostadsfrågan är en av vår tids största samhällsutmaningar och det behövs 700 000 bostäder till år 2025. Det byggs mer än någonsin men utmaningen är minst sagt stor. Hur ska vi lyckas bygga så många bostäder och hur kan vi komma ur bostadskrisen? Medverkande: Viktor Barth-Kron, moderator. Kontakt: Magdalena Stadler, BoKlok, 0733-051659, http://boklok.se Id: 54141

29

● Tillsammans för varje barn - Kan samverkan rädda barnen från psykisk ohälsa? Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: AlmeDalarna Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Flera rapporter, bl.a. från MUCF och Socialstyrelsen visar på en kraftigt ökad psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige. Samtidigt upplever många familjer att det är svårt att få rätt hjälp i rätt tid, särskilt när det blir fråga om samverkan mellan olika aktörer i samhället. Finns en lösning? Medverkande: Laura Hartman, Ordförande, Tillitsdelegationen. Per-Arne Andersson, Chef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL. Susanne Norberg, Kommunalråd, Falun kommun. Ellinor Persson, Moderator. Kontakt: Hans Pontusson, Chef Tillväxtenheten, Region Dalarna, 023-777056, http://almedalarna.se Id: 54181

1739

● Förnybar energi som strategiskt maktmedel för Norden? Klimat och säkerhet i förändring Tid: 16:30–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Miljöpartiet i EU-parlamentet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Holmen, H619 Karta: D8 Beskrivning: Vilken är klimatförändringarnas och den förnybara energins roll i säkerhetspolitiken? Hur kan Nordens ledarskap i klimatfrågan påverka relationerna till Ryssland? Medverkande: Robert Egnell, professor, Försvarshögskolan. Linnéa Engström, EU-parlamentariker, Miljöpartiet. Nina Fellman, Norden- och EU-minister, Ålands landskapsregering. Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen. Markus Larsson, ansvarig för klimat- och miljöprogrammet, FORES. Kontakt: Alfons Röblom, Pressekreterare, Miljöpartiet i EU-parlamentet, 00358-407693636, alfons.roblom@europarl.europa.eu, http://www.linneaengstrom.se Id: 53883

12349

● Why is it so complex to build a sustainable community, and why it is still worth doing? Tid: 16:30–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Baltic Ecovillage Network Ämne: Hållbarhet Plats: Fartyg Hawila Beskrivning: An introductory workshop on the complexity of creating a sustainable community, such as an ecovillage in rural or urban setting, and the encouragement, inspiration and practical tips on how to do it. An overview of practices/experience useful for any scale of community building and sustainable life. Medverkande: Thomsa Meier, board member, National Ecovillage Network of Germany. Robert Hall, president, ECOLISE. Alisa Sidorenko, board member, Baltic Ecovillage Network. Kontakt: Alisa Sidorenko, RELEARN Suderbyn, 0767-105638, http://www.ecovillage.org Id: 54132

239

● Håller Sverige på att bli en rädd nation? Hur kan vi återerövra tilliten? Tid: 16:40–17:55 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Social Venture Network Sweden (SVN Sweden), Values Academy Ämne: Integration/mångfald Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Främlingsfientligheten växer i Sverige samtidigt som människors ängslan och avståndstagande mot varandra gror. Vad behövs för att återskapa tilliten och möjliggöra inkludering? Medverkande: Patrik Andersson, moderator, Values Academy. Kristina Paltén, ultralöpare och författare, ”Den rädda löparen”. Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare, Social Venture Network Sweden (SVN Sweden). Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekretare, Social Venture Network Sweden (SVN Sweden), 0730-896162, karin@svnsweden.se, http:// www.svnsweden.se Id: 52432

7239

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

99

● VM-guld i medborgarintegration 2025 Tid: 16:45–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Capgemini Ämne: Integration/mångfald Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Året är 2025 och Sverige har just fått utmärkelsen världsmästare i integration av FN. Hur ser samhället ut, och vilka tuffa beslut krävdes för att nå målet? Medverkande: Gulan Avci, Integrationspolitisk talesperson, (L), Riksdagen. Maria Ferm, Migrationspolitisk talesperson, (MP), Riksdagen. Gustaf Söderlund, Head of Government Sector, Capgemini. Kontakt: Per Mosseby, Capgemini, 0704-836270, Id: 54994

172349

● En datadriven värld – en boost för årsrapporten på bekostnad av kunden? Tid: 16:45–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Accenture Ämne: Digitalisering Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: Teknikutvecklingen för AI har tagit ny fart de senaste åren med lovord om att kunna effektivisera företags verksamhet och lönsamhet. Men det finns en rädsla för att AI ska ersätta jobb eller användas i svåra bedömningar. Hur kan företag arbeta med AI och de etiska utmaningarna som kommer med det? Kontakt: Linda Werklund, Accenture, 0730-513235, Id: 52874

● Hur stora är hoten mot Sverige?

Tid: 16:50–17:05 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Samhälle Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Cramérgatan, H305 Karta: G10 Beskrivning: Nye Säpochefen överraskades av hur omfattande spionaget är. Har vi varit för naiva? Medverkande: Klas Friberg, chef, Säkerhetspolisen. Johan Delby, reporter, Dagens Samhälle. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, http://www.dagenssamhalle.se Id: 50782

123849

● Står kulturen fri eller styrs den av politikerna? Tid: 17:00–17:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Kultur Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Normkritiken breder ut sig på museerna. Bara vissa typer av böcker får statligt stöd. Är kulturens uppgift att uppfostra folk i ”rätt” värderingar? Medverkande: Stina Oscarson, regissör och dramatiker. Ulf Derenvik, politiskt sakkunnig, Kulturdepartementet. Ola Wong, kolumnist, Svenska Dagbladet. Elsa Westerstad, kulturredaktör, Svenska Dagbladet. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50841

12389

● Hur skapas berättelsen om politiken? Tid: 17:00–17:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Media/journalistik Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Valbevakning fokuserar på att skildra hela landet, att ge sammanhang och fakta i frågan. I berättande journalistik skildrar reportrarna och fotograferna Sverige och valrörelsen med många nyanser. Så funkar det – vi pratar om den politiska journalistikens hantverk. Medverkande: Matilda E Hanson, chef för Lördagsmagasinet och ansvarig för DN:s valberättande, Dagens Nyheter. Niklas Orrenius, reporter, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 52654

12349

● Ett nytt samhällskontrakt Tid: 17:00–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ratioakademien Ämne: Ekonomi Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Karta: E15 Beskrivning: Sverige behöver nya idéer, framtidstro och ett nytt samhällskontrakt. För att göra Sverige till ett möjligheternas land behöver vi en dynamisk företagssektor, ett vitalt civilsamhälle och en fokuserad stat. Hur når vi dit? Medverkande: Rune Andersson, ordförande, Mellby gård. Peje Emilsson, grundare, Kreab, Kunskapsskolan m fl. Nils Karlson, professor, vd, Ratio. Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och Sdebattör. Maria Ludvigsson, ledarskribent, Svenska Dagbladet. Biörn Riese, advokat, Jure. Torbjörn Sjöström, vd, Novus. Johanna Grönbäck, projektledare, Ratio. Kontakt: Marina Lähteenmaa, Kommunikationschef, Ratio, 0737-799030, http://ratio.se/om-oss/almedalen/ Id: 54731

● Agenda 2030 – Hur går vi från ord till handling snabbare? Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation, We Dont Have Time AB Ämne: Hållbarhet Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 Karta: H5 Beskrivning: Sverige ligger bra till i Agenda 2030. Det ger oss stora möjligheter och även ansvar. Vi har inte tid att vänta. Många lösningar finns redan. Vi kan komma långt redan till 2022 - halvvägs i Agenda 2030 och till 2030 sedan klimatavtalet. Med gemensamma krafter och digitala lösningar kan vi öka takten Medverkande: Niklas Sörensen, vd, Ramboll Sverige. Helena Lindemark, grundare & vd, Hållbar Utveckling Sverige AB & 2022 Initiative Foundation. Kaj Török, hållbarhetschef, Max Burgers. Kontakt: Helena Lindemark, Grundare, Hållbar Utveckling Sverige AB, 0765-557450, http://www.hallbart.nu Id: 54750

7239


100 MÅNDAG 2 juli ● Barn ställer raka frågor till politiker och kräver raka svar om mänskliga rättigheter Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Equmenia Ämne: Barn/ungdom Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Minna 11 år frågar politiker: Varför hjälper inte Sverige till mer i länder där det är krig och svält, kan ni göra mer? Är du lika nyfiken som vi på ett rakt svar på den frågan? Vår barnpanel kommer ställa den och många fler kluriga frågor som barn över hela Sverige har skickat in till politiker. Medverkande: Lena Hallengren, barn, äldre och jämställdhetsminister, Socialdemokraterna. Ylva Hällen, programledare och producent. Line, Victor, Cornelia, expertpanel Barnens tankesmedja. Sara Boström, musiker, Vårdklockans kyrka. Tomas Boström, musiker, Vårdklockans kyrka. Gunnar Järeld, musiker, Vårdklockans kyrka. Patrik Silvereke, musiker, Vårdklockans kyrka. Kontakt: Elisabeth Lindgren, Samordnare bildning, Equmeniakyrkan, 0765053151, elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se, http://www.barnenstankesmedja.se/ Id: 50963

17239

● En hållbar gruvnäring i bördiga jordbrukslandskap? Tid: 17:00–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Carl Piper, Högestad & Christinehof Ämne: Hållbarhet Plats: Strandgatan 18 Karta: J15 Beskrivning: Enligt ett lagförslag ska uranutvinning förbjudas, vilket gör miljöfarlig exploatering av alunskiffer mindre intressant. Behövs det ytterligare skydd? Bör all exploatering av alunskiffer förbjudas eller ska utvinning med uran som biprodukt underställas kommunal vetorätt? Medverkande: Carl Piper, Jordbrukare, Högestad & Christinehof. Palle Borgström, Förbundsordförande, LRF. Lorentz Tovatt, Näringspolitisk talesperson, (MP), Riksdagen. Penilla Gunther, Näringspolitisk talesperson, (KD), Riksdagen. Birger Lahti, Näringspolitisk talesperson, (V), Riksdagen. Per Åsling, Ordförande skatteutskottet och näringspolitisk talesperson, (C), Riksdagen. Isak From, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, (S), Riksdagen. Ilka von Dalwigk, Policy Manager, InnoEnergy. Kontakt: Olle Schubert, New Republic, 070-328 44 98, olle.schubert@newrepublic.se, Id: 51510

● Att leda den digitala skolan. Tid: 17:00–18:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Atea Sverige AB Ämne: Utbildning Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7 Karta: M17 Beskrivning: Skolan digitaliseras i ökande takt och digitaliseringen handlar om förändringsarbete och ledarskap. Under tre år har forskare följt fem högstadieskolor. Ta del av insikter och delta dialogen. Medverkande: Mathilda Wiklund, forskare, Örebro universitet. Gabriella Brundin, rektor, Runby skola. Sofie Nilsson, lärare, Vålbergsskolan. Elin Wallberg, corporate citizenship & partnerships manager, Samsung. Elisabeth Lennartsdotter, marknads- och försäljningschef, Gleerups Utbildning AB. Örjan Johansson, nationell affärsenhetschef, Atea Sverige AB. Kontakt: Sara Ångström, Atea Sverige AB, 0703-224186, sara.angstrom@atea.se, https://www.atea.se/event/2018/almedalen-take-the-lead/ Id: 51784

39

● Hur kan unga påverka politiken? Tid: 17:00–17:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Djurens Rätt Ämne: Demokrati Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Frågan om hur djur behandlas engagerar allt fler och allt fler vill göra skillnad, även om inte alla kalllar sig för aktivister. Hur gör vi världen bättre? Går det att påverka samhället? Hur gör man för att påverka riksdag, regering och kommun? Hur skapar vi opinion? Vad är hållbar aktivism? Medverkande: Peter Nilsson, kampanjchef, Djurens Rätt. Kontakt: Camilla Björkbom, förbundsordförande, Djurens Rätt, 070-483 57 98, http://www.djurensratt.se Id: 53689

129

● Jobb, utbildning och integration – vad tycker Centerpartiet? Tid: 17:00–17:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Lernia, Al Kompis Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Tage Cervins gata, H443 Karta: I13 Beskrivning: Hur ser Centerpartiet på jobb, utbildning och integration? Vad är problemen? Var finns lösningarna? Medverkande: Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet. Kontakt: Katarina Devell, Lernia AB, 0767-764101, http://www.lernia.se/jallaalmedalen Id: 52692

89

● Hur skapar vi ett tobaksfritt samhälle? Tid: 17:00–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Yrkesföreningar mot Tobak Ämne: Barn/ungdom Plats: Talarplats, Donners plats Karta: I11 Beskrivning: Tobak är det giftigaste som finns bland lagliga produkter vi kan köpa i Sverige. Det finns starka kopplingar till de sjukdomar som orsakar 90% av dödsfallen i Sverige. Tobaksfrågan tangerar FNs samtliga hållbarhetsmål. Tobaksbruket kostar samhället över 30 miljarder kr varje år. Vad kan vi göra? Medverkande: Vidar Albinsson, folkhälsostrateg, Hässleholms Kommun. Birgitta Enmark, tobakssamordnare, Folktandvården Gävleborg. Torbjörn Johansson, läkare, Läkare mot Tobak. Miranda Nordström, tandhygienist folkhälsofunktionen, Folktandvården Gävleborg. Ann Post, driftansvarig, Sluta Röka Linjen. Johanna Reuterving Smajic, samordnare tobaksfri duo, Folktandvården Kalmar. Ingrid Talu, ordförande, Lärare mot Tobak. Mona Wahlgren, ordförande, Sjuksköterskor mot Tobak. Lena

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Sjöberg, ordförande, Tandvård mot Tobak. Kontakt: Lena Sjöberg, Yrkesföreningar mot Tobak, 0706-636834, Lena@ymtkansli.org, http://tobaccoorhealthsweden.org Id: 53149

2

● På människans uppdrag – om den idéburna sektorn som röstbärare, utförare och innovatör Tid: 17:00–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ämne: Regionfrågor Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: Utan idéburen sektor står samhället stilla. De idéburna organisationerna bygger, påverkar, förändrar och driver samhället framåt – men var går gränsen mellan den offentliga sektorns samhällsansvar och den idéburna sektorns möjligheter att på sina villkor bidra till ett hållbart samhälle? Medverkande: Mattias Larsson, verksamhetschef, NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne. Lena Nyberg, generalsekreterare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Håkan Johansson, professor, Socialhögskolan Lunds Universitet. Gunilla Lundberg, verksamhetschef, IT-guide. Erik Lindell, utvecklingsstrateg, Furuboda. Linus Fasth, bostadspolitisk utvecklare, Hyresgästföreningen Norra Skåne. Kontakt: Kaj Svensson, Kommunikatör, NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne, 0763-938841, http://www.natverket.org Id: 52700

17249

● Varför borde fler bostäder byggas i trä? Tid: 17:00–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Folkhem Trä Ämne: Byggande Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Trots att det släpps ut mer koldioxid när ett bostadshus produceras än under alla de år som ett hus används pratar vi nästan aldrig om miljöpåverkan i produktionsfasen. Hur kan vi minska den negativa miljöpåverkan genom att bygga mer i trä? Medverkande: Peter Eriksson, Bostadsminister, Miljöpartiet. Torleif Falk, Stadarkitekt, Stockholms stad. Björn Siesjö, Stadarkitekt, Göteborg. Ingemar Gråhamn, Stadarkitekt, Malmö. Kontakt: Jonas Engelblom, Kommunkationschef, Veidekke Bostad, 0702-229223, Id: 53459

72

● Marknadshyror i Sverige – konsekvenser för hyror och hushåll Tid: 17:00–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen Ämne: Byggande Plats: Hamnplan, H210 Karta: G9 Beskrivning: Inför årets riksdagsval diskuteras återigen frågan om marknadshyror. Men vad blir egentligen konsekvenserna om förhandlings- och bruksvärdessystemet ersätts med avtalsfrihet på bostadsmarknaden? Medverkande: Martin Hofverberg, Chefsekonom, Hyresgästföreningen. Kontakt: Stefan Runfeldt, Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen, 0722-348449, http://www.hyresgastforeningen.se Id: 54133

29

● Ungas psykiska hälsa – en av vår tids största utmaningar Tid: 17:00–17:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen Ämne: Vård och omsorg Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Den psykiska ohälsan hos barn i åldrarna 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Framförallt är det ångestsyndrom och depressioner som ökar. Utvecklingen är oroväckande då tidigt insjuknande riskerar leda till livslång sjukdom med varaktigt försämrad funktionsförmåga. Medverkande: Lise-Lotte Risö Bergerlind, enhetschef Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen. Zophia Mellgren, projektledare Ungas Psykiska Hälsa, Västra Götalandsregionen. Kontakt: Lise-Lotte Risö Bergerlind, Enhetschef, Kunskapsstöd Psykisk Hälsa, Västra Götalandsregionen, 0708-540295, http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/ Id: 52881

172349

● Mångfald i balans - Hur kan vi bli mer naturliga i det personliga mötet? Tid: 17:15–18:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: initiativ Samutveckling! Ämne: Integration/mångfald Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: Synen ”vi-och-dom” i samhället försvårar både glädje och integration. Mångfalden i samhället behöver därför utvecklas med hela människans intelligens. Och med betydligt mer avslappnade möten mellan oss människor. Mat, resor och kultur - som dans och poesi - kan underlätta vårt möte med mångfalden! Medverkande: Berit Hague, danspedagog, initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per Hörberg, Projektledare, Initiativ Samutveckling, 0704888430, per.hrberg@samutveckling.se, http://samutveckling.se Id: 50270

239

● Traumafokuserat arbete med små barn som har erfarenhet av flykt undan krig och konflikt Tid: 17:20–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Röda Korset Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Individer med erfarenheter av krig och flykt riskerar att utveckla en traumarelaterad problematik. Hur ser insatserna ut för de allra yngsta barnen och deras föräldrar som är i behov av traumafokuserad vård? Vad kan vi göra för att tillgodose alla


MÅNDAG 2 juli barns lika rätt till vård, hälsa och utveckling? Medverkande: Josefine Paulsen, leg. psykolog, Röda Korsets behandlingscenter Uppsala. Kontakt: Josefine Paulsen, leg. Psykolog, Svenska Röda Korset, 018-187563, josefine.paulsen@redcross.se, http://www.redcross.se Id: 54814

17239

● Duellen – ungdomsförbunden i debatt Tid: 17:30–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Vad är viktigast för ungdomsförbunden detta valår? CUF:s ordförande möter SSU:s ordförande i debatt om aktuella ämnen. Medverkande: Magnus Ek, ordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund. Philip Botström, ordförande, SSU. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 51581

12349

● Hinder för bostadsbyggande? Tid: 17:30–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen Ämne: Byggande Plats: Hamnplan, H210 Karta: G9 Beskrivning: Hur bygger vi fler bostäder som vanligt folk har råd med? Och vilka hinder finns för att producera nya hyresrätter? Medverkande: Stefan Runfeldt, Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen. Margareta Björkvald, Specialist, hyressättning, Hyresgästföreningen. Kontakt: Stefan Runfeldt, Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen, 0722-348449, http://www.hyresgastforeningen.se Id: 54224

29

● Rakaste vägen till cirkulära ekonomier – hur gör vi? Tid: 17:30–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Vilken politik och vilka lösningar har vi i norden för lyckad cirkulär ekonomi när det gäller plast? Hur ser återanvändningen och potentialen av plast ut i jämförelse med andra material i norden? Medverkande: Tine Sundtoft, projektledare för Agdar i Norge, tidigare klima och miljöminister i Norge. Louise Hertzberg, moderator, Nordiska ministerrådet. Nina Fellman, nordisk samarbetsminister, Ålands landskapsregering. Per Bolund, finansmarknads - och konsument minister, Regeringen i Sverige. Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet. Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood. Kontakt: Annika Nummelin, Kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, 0723-709087, nif@nordicwelfare.org, http://www.nordenifokus.se Id: 52241

729

● Hur vill Liberalerna agera i en kommande regering? Tid: 17:45–18:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Handelskammaren Ämne: Demokrati Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Liberalerna kämpar med vikande opinionssiffror och ligger farligt nära fyraprocentsspärren. Hur ska partiet vända opinionssiffrorna och vilka prioriteringar vill de göra i en framtida regering? Vilka prioriteringar är viktigast för partiet i nästa mandatperiod? Medverkande: Stefan Gustavsson, chef näringspolitik, moderator, Västsvenska Handelskammaren. Joar Forsell, ordförande, LUF. Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna. Lars Näslund, Chefredaktör, Borås Tidning. Kontakt: Ingrid Pousard, Ansvarig, Västsvenska Arenan, 0734-281119, https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/ Id: 51410

12349

● AI tar över vården och drivs av de globala teknologijättarna – hur säkrar staten jämlikhet? Tid: 17:45–18:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Accenture Ämne: Digitalisering Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: AI tar över allt större delar av vården och de globala teknologijättarna leder utvecklingen. Vad blir statens roll när vård erbjuds utanför de offentligt finansierade verksamheterna, och hur säkras jämlikhet och vårdkvalitet? Kontakt: Linda Werklund, Accenture, 0730-513235, Id: 52883

● Bejaka din världsångest – klimatet Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor, OmVärlden Ämne: Internationella frågor Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Jorden går på knäna, och om alla i världen levde och konsumerade som svenskarna skulle det se ännu värre ut. Samtidigt växer hållbarhetsrörelsen. Fler och fler människor omvandlar klimatångest till klimataktion. Hur går det till? Och vad krävs för att utlösa verklig förändring? Medverkande: Sasja Beslik, chef för hållbara finanser, Nordea. Ahmed Al-Qassam, klimat- och miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne. Maia Hirasawa, artist. Ylva Bergman, chefredaktör, OmVärlden. Kontakt: Malin Stjernström, programansvarig, Föreningen för Utvecklingsfrågor, 0762-777 619, seminarier@fuf.se, http://www.fuf.se Id: 49971

12349

● Almedalen idag – dagens höjdpunkter, partiledartal och rappa analyser Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: Vad har lyckats göra avtryck under den gångna dagen och vad kan vi förvänta oss av dagens talare?

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

101

Uppsnack inför Jonas Sjöstedts (V) tal på Almedalsscenen. Hur stort inflytande har influencers på dagens unga och deras intresse för samhällsfrågor och politik? Kan influencers avgöra ett val? Medverkande: Thomas Ritter, Programledare, TV4. Jonas Sjöstedt, Partiledare, Vänsterpartiet. Helena Gissén, Inrikeskommentator, TV4. Margaux Dietz, Sveriges största influencer. Kontakt: Anna Henjer, TV4, 0709-83 12 93, http://www.tv4.se Id: 50656

124

● Jonas Sjöstedt ensamseglar vänsterut Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: I fyra år har man agerat både stödparti och opposition till regeringen, men hur ska det bli efter valet? Medverkande: Henrik Torehammar, programledare, Sveriges Radio. Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio. Tomas Ramberg, inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio. Moa Berglöf, kommunikationsrådgivare, Östra Flygeln. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 50999

23

● Vad vill ungdomsförbunden göra för att minska köttkonsumtionen? Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Djurens Rätt Ämne: Klimat/miljö Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Varannan ung tycker att det behövs politiska åtgärder för att minska köttkonsumtionen i Sverige och nästan hälften av väljarna tycker att vi behöver minska vår köttkonsumtion. Hur ska köttkonsumtionen minska? Vad gör ungdomsförbunden? Vilka visioner har de för djurskyddet? Medverkande: Anna Horn, Liberala ungdomsförbundet. Elin Petersson, Moderata Ungdomförbundet. Victor Rundqvist, Centerpartiets Ungdomsförbund. Camilla Björkbom, förbundsordförande (moderator), Djurens Rätt. Kontakt: Camilla Björkbom, förbundsordförande, Djurens Rätt, 0704-835798, http://www.djurensratt.se Id: 52009

9

● Hur har kommunikationsbranschen påverkats av metoo-rörelsen? Tid: 18:00–18:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion, KIMM, Wise Professionals, Sveriges Marknadsförbund Ämne: Media/journalistik Plats: Kronstallgränd 4 Karta: K11 Beskrivning: #metoo-rörelsen har dragit fram över Sverige som en vårflod. De flesta branscher har uppmärksammat och berörts- så även kommunikationsbranschen. Men har något ändrats och i så fall på vilket sätt? Och hur ser vägen framåt ut? Medverkande: Kerstin Torsede, Moderator, Nowa Kommunikation. Francesca O’Brien Apelgren, VD, Sveriges Marknadsförbund. Maja Stridsberg, PR-konsult, Westander. Anders Wallqvist, VD, Nowa Kommunikation. Kontakt: Miranda Forsgren, Nowa Kommunikation, 0701-474431, https://www.nowa.se/ Id: 52651

129

● Hur kan en aktiv kulturpolitik stärka konsten och kulturen? Tid: 18:00–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd, Folk och Kultur Ämne: Kultur Plats: Novgorodgränd 1 Karta: K13 Beskrivning: Ett land, region och kommun som vill utvecklas och bygga framtidstro och vill bli än mer attraktiv behöver satsa strategiskt på just kultur. Där kulturen på riktigt får både bara vara och vara en grundbult i samhällsutvecklingen. Hur kan en aktiv kulturpolitik stärka konsten och kulturen? Medverkande: Marika Lagercrantz, skådespelare ordföranade, KLYS. Nina Björby, ordförande, Regional Musik i Sverige. Kontakt: Linde Sjöstedt, Projektledare, Folk och Kultur, 0737-092888, linde.sjostedt@folkochkultur.se, http://www.folkochkultur.se Id: 53301

9

● Så skapades trygghet i utsatta områden Tid: 18:00–19:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hyresgästföreningen Västra Sverige Ämne: Hållbarhet Plats: Hamnplan, H210 Karta: G9 Beskrivning: Genom gemensamma krafter, ideellt arbete och samarbete med flera aktörer blev Tynnered i Göteborg ett tryggare bostadsområde. Hur kan civilsamhället tillsammans arbeta för trygghet i boendet och hur kan lokala hyresgästföreningens engagemang skapa mervärde och sociala nätverk? Medverkande: Anders Andersson, lokala hyresgästföreningen Tynnered. Stina Andersson, lokala hyresgästföreningen Tynnered. Kontakt: Stefan Runfeldt, Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen, 0722-348449, http://www.hyresgastforeningen.se Id: 54251

29

● Rötterna i Rinkeby – nya lösningar för utvecklingen av framtidens utbildningsmiljöer Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) Ämne: Utbildning Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Hur breddar vi bilden av vad framtidens utbildningsmiljö kan vara? Vad innebär det egentligen att gå i skolan i framtiden? Medverkande: Claes Magnusson, vd, SISAB. Anders Eklund, projektchef, SISAB. Magnus Colling, upphandlingschef, SISAB. Kontakt: Jacob Landin, SISAB, 0761-246271, http://www.sisab.se Id: 55192

29


102 MÅNDAG 2 juli ● Klass och politik – den nya ojämlikheten Tid: 18:00–18:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala universitet, statsvetenskapliga institutionen Ämne: Ekonomi Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Karta: G12 Beskrivning: Under de senaste decennierna har den ekonomiska ojämlikheten ökat inom de flesta av världens länder. I Sverige har detta skett i ovanligt snabb takt. Vad är det som har hänt, vilka är orsakerna och hur påverkar detta samhället, politiken och demokratin? Medverkande: Joakim Palme, professor, Uppsala universitet. Li Bennich-Björkman, professor, Uppsala universitet. Kontakt: Tove Hellkvist, statsvetenskapliga institutionen, 018-4715078, tove.hellkvist@statsvet.uu.se, http://www.uu.se/Almedalen Id: 53705

17249

● Samtal inför Vänsterpartiets ledares tal och analys efteråt Tid: 18:30–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Följ samtalet före och efter dagens tal av Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt, med bland andra partiets partisekreterare och gruppledare. Talet direktsänds i DN:s tält. Medverkande: Aron Etzler, partisekreterare, Vänsterpartiet. Mia Sydow Mölleby, gruppledare, Vänsterpartiet. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Carl Johan von Seth, ledarskribent, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, moderator, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, moderator, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 52489

12349

● Will the Metoo-movement change the world of politics? Tid: 19:00–21:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Feministiskt initiativ Ämne: Jämställdhet Plats: S:t Lars, kyrkoruin, Syskongatan 4 Karta: J19 Beskrivning: The Metoo-movement is a ground breaking movement against sexual violence. How can this mobilisation be put into political action and change all levels of society into a more equal world? Medverkande: Soraya Post, representative for the feminist group, member of the european pariament, European parliament, Feministiskt initiativ. Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ. Cissi Wallin, debattör. Luis Linero, tidigare ordförande MÄN. Sylvana Simons, leader political party, Bij1 Netherlands. Kontakt: Maria Svensson, Samordningsansvarig Almedalen 2018, Feministiskt initiativ, 0709-966226, maria.svensson@feministisktinitiativ.se, http://feministisktinitiativ.se Id: 51591

617249

● Möjligheter och utmaningar med att utveckla framtidens Göteborg Tid: 19:30–20:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Göteborg ska växa med en tredjedel till 2035. Snabb tillväxt skapar stora möjligheter för en stad, men för också med sig utmaningar. Hur ser stadens två största partier på framtiden och hur ser deras strategier ut? Medverkande: AnnSofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, (S), Göteborgs Stad. Jonas Ransgård, oppositionsråd, (M), Göteborgs Stad. Kontakt: Neda Sherafat, Göteborgs Stad, 031-3680072, http://vastsvenskaarenan.se Id: 52385

249

och skapandets roll - vems språk är det jag talar? Medverkande: Johannes Anyuru, författare, Norstedts förlag. Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter. Kontakt: Kajsa Loord, Norstedts, 0706-278447, kajsa.loord@norstedts.se, http://www.norstedts.se/ Id: 53463

72

● Vegoskiftet - hur skapar vi en bättre framtid för djuren och planeten? Tid: 20:00–20:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Djurens Rätt Ämne: Klimat/miljö Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Förra året minskade köttkonsumtionen rekordmycket. Vegotrend, klimatdebatt, hälsa och etiska skäl ligger bakom. Är köttnormen på väg att utmanas? Vad kan vi göra för att främja proteinskiftet och övergången till mer vego? Medverkande: Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna. Jens Holm, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Lennart Bjurström, Heart of People & Process, Food for Progress. Cecilia Sjöholm, Corporate Communications Director, Oatly. Maximillian Lundin, kock, föreläsare och författare, The Plant. Camilla Björkbom, förbundsordförande (moderator), Djurens Rätt. Gustav Johansson, vegobloggare, Jävligt Gott. Kontakt: Camilla Björkbom, förbundsordförande, Djurens Rätt, 0704-835798, camilla.bjorkbom@djurensratt.se, http://www.djurensratt.se Id: 51782

29

● Hur skapar vi innovativa, lönsamma och jämställda företag? Tid: 20:00–22:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Teknikkvinnor, Teknikföretagen Ämne: Jämställdhet Plats: S:t Hansgatan 18F/ Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Ökad jämställdhet och större mångfald i alla avseenden är en nyckelfaktor för svensk teknikindustris konkurrenskraft och för att företagen framöver ska kunna erbjuda attraktiva karriär- och jobbmöjligheter. Medverkande: Maria Paavola, grundare, nätverket Teknikkvinnor. Maria Norberg, grundare, nätverket Teknikkvinnor. Jonas Gustavsson, vd, ÅF. Helene Svahn, forsknings- och innovationschef, Permobil. Kontakt: Elin Östblom, kommunikatör, Teknikföretagen, 0703-723220, http://industrintarmatchen.se Id: 55004

129

● Om den pågående revolutionen och om att komma ut som kristen Tid: 20:30–21:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan, Sensus studieförbund Ämne: Kultur Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Karta: L21 Beskrivning: Den sociala aspekten av sexuella övergrepp i Svenska kyrkan och i resten av samhället har lyfts fram med revolutionär kraft genom #metoo och #vardeljus. Hur relaterar det som hänt på djupet till Gud och kristen tro? Hur är det att som offentlig person komma ut som kristen? Vad är viktigt idag? Medverkande: Maria Küchen, Författare och debattör. Lisa Tegby, Präst och samtalsledare, Svenska kyrkan. Kontakt: Marie Nordström, Svenska kyrkan, 0703-323272, marie.nordstrom@svenskakyrkan.se, http://www.svenskakyrkan. se/almedalen Id: 54318

617239

● Konsten att vara människa – livet, jämställdheten och politiken

Tid: 19:30–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Analys och sammanfattning av Vänsterpartiets dag i Almedalen. Sveriges Radios politiska kommentatorer och ledarskribenter från landets dagstidningar diskuterar. Vad fick publiken för besked av Jonas Sjöstedt (V) när han tog sig an Almedalsscenen för sitt tal denna måndag? Medverkande: Li Hellström, programledare, Sveriges Radio. Anna Hernek, programledare, Sveriges Radio. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51731

Tid: 21:00–22:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Film på Gotland, Region Gotland, Film Capital Stockholm Ämne: Kultur Plats: Mellangatan 45 Karta: I19 Beskrivning: I vardagen och på home parties, från flyktingläger på Lesbos till EUparlamentet. Genom riksdagsval och i privata samtal med dottern. Hur förenas politikerrollen med makan, mamman och kvinnan? Vilka spänningar uppstår när den privata personen och den offentliga personan möts? Medverkande: Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt Initiativ. Hampus Linder, regissör. Helen Granqvist, producent. Maria Lantz, moderator, Konstfack. Kontakt: Ville Jegerhjelm, Filmkommissionär, Film på Gotland, 0704-217590, ville@filmpagotland.se, Id: 55042

● Debattens drivkrafter – Under ytan och bortom löpsedlarna

● Nikodemussamtal med företrädare för Vänsterpartiet

● Analys av Vänsterpartiets partiledartal

1239

Tid: 20:00–21:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Teologiska högskolan Stockholm Ämne: Demokrati Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Karta: O14 Beskrivning: Bakom varje uttalande, debattartikel, tweet och löpsedel ligger ett ställningstagande. Bakom varje ställningstagande finns en drivkraft. Vilka drivkrafter är det som styr debatten? Vilka idéer tar vi för givna? Hur fortsätter vi samtalet när världsbilderna kolliderar? Medverkande: Karin Olsson, Kulturchef, Expressen. Joel Halldorf, lektor och medarbetare på Expressen Kultur och tidningen Dagen, Teologiska högskolan Stockholm. Joakim Hagerius, opinionsredaktör, tidningen Dagen. Lena Bergström, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Pelle Lindvall, låtskrivare och musikant. Kontakt: Elisabeth Lindgren, samordnare bildning, Equmeniakyrkan, 0765053151, elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se, http://www.equmeniakyrkan.se Id: 51298

72

Tid: 22:00–23:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan Ämne: Partiets dag Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 Karta: L21 Beskrivning: I skärningspunkten mellan religion och politik i samtal med företrädare för Vänsterpartiets ledning. Inte debatt eller utfrågning utan ett öppet och ärligt samtal om religionens möjliga roll för politiken och tvärtom. Även politikern som person får rum. Medverkande: Jonas Sjöstedt, Partiledare, Vänsterpartiet. Lisbeth Gustafsson, Journalist och samtalsledare, Svenska kyrkan. Mats Hermansson, Domprost och samtalsledare, Svenska kyrkan. Kontakt: Marie Nordström, Svenska kyrkan, 0703-323272, marie.nordstrom@svenskakyrkan.se, http://www.svenskakyrkan.se/almedalen Id: 51970

617239

17239

● Den villkorade svenskheten Tid: 20:00–21:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Norstedts förlag Ämne: Kultur Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Karta: G12 Beskrivning: Ett samtal om identitet, rasism, att höra till och vara utanför, men också om språkets

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


MÅNDAG 2 juli

103

Vad händer Just Nu? När? Var? Hur? – Vi ger dig full koll på Almedalsveckan!

Ladda ner appen

Med Almedalen Just Nu håller du dig uppdaterad under Almedalsveckan. Ladda ner appen och få full koll på alla programpunkterna.

en l a d e m l A Just Nu Finns där

s.

appar finn

I appen finns sökfunktioner, kartor, delningsfunktioner och här planerar du dina aktiviteter för veckan och synkar med din kalender. Alla programpunkter som godkänts av Region Gotland listas i appen och uppdateras i realtid.

gotlandsmedia.se

Officiell leverantör av programtidning och app


TISDAG 3 juli

104

TISDAG

3 JULI

Riksdagspartierna ● Pressträff med Liberalerna Tid: 11:30–12:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Liberalerna Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Liberalerna håller pressträff i Almedalsparken. Medverkande: Jan Björklund, partiledare, Liberalerna. Kontakt: Anders Yngman, Liberalerna, 0708-549025, http://www.liberalerna.se Id: 53868

2 Dagens parti: Liberalerna ● Jan Björklund talar i Almedalen Tid: 19:00–20:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Liberalerna Ämne: Partiets dag Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Liberalernas partiledare Jan Björklund talar i Almedalsparken. Medverkande: Jan Björklund, partiledare, Liberalerna. Kontakt: Anders Yngman, Liberalerna, 0708-549025, Id: 53902

6125

● Hur får unga ta plats i framtidens Sverige? Tid: 12:15–12:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiets ungdomsförbund Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Enligt ungdomsbarometerns senaste undersökning finner vi frågor kring jobb, utbildning, bostäder och miljö- och klimat som heta frågor. Medverkande: Magnus Ek, ordförande, Centerpartiets ungdomsförbund. Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Företagarna. Ulrika Carlsson, riksdagsledamot, utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet. Rosaline Marbinah, ordförande, LSU. Kontakt: Louise Grabo, Centerpartiets ungdomsförbund, 072-3878040, http://www.cuf.se Id: 50254

1239

● Civilsamhällets roll för utsatta områden

Riksdagspartierna ● Hur kan partier skapa riktig inkludering utan meningslös representation? Tid: 10:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Integration/mångfald Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Det demokratiska och partipolitiska dilemmat om hur en verklig och riktig inkludering av utrikesfödda bör se ut är ett återkommande tema. Stirrar partier sig blinda på representation eller tas steg mot inkludering och i så fall hur? Medverkande: Seher Yilmaz, ordförande och samhällsaktiv i frågor som rör representation och mångfald, Rättviseförmedlingen. Adam Cwejman, ledarskribent och opinionsbildare med fokus på integrationsfrågor, Göteborgs-Posten. Muharrem Demirok, oppositionsråd i Linköping med inblick i partiets historiska arbete med inkludering, Centerpartiet. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 072-7163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50249

1239

● Liberalernas ekonomisk-politiska seminarium Tid: 10:00–10:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Liberalerna Ämne: Ekonomi Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Ekonomisk-politiskt seminarium med Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot. Medverkande: Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna. Kontakt: Anders Yngman, Liberalerna, 0708-549025, http://www.liberalerna.se Id: 53857

2

● Generationsskiften för företagare – vilka effekter får regelverket och hur vi kan förändra det? Tid: 11:30–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Regelverket kring generationsskiften innebär att det kan bli både dyrt och krångligt när ett familjeföretag ska överlåtas. Risken är att företaget läggs ner eller säljs. Medverkande: Per Åsling, riksdagsledamot, skattepolitisk talesperson, Centerpartiet. Urban Rydin, skatteansvarig, LRF. Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna. Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 072-7163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50252

1239

Dagens TR Ä F F P U N KT E R hittar du på SIDORNA 352-359

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Tid: 13:00–13:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Rättsväsende/brott Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Falkagård i Falkenberg är det enda området i Sverige som har plockats bort från polisens lista över utsatta områden. För att vända utvecklingen krävs riktade insatser och en stor del av den positiva utvecklingen sker i samverkan med civilsamhället där idrottsrörelsen är en mycket viktig aktör. Medverkande: Linda Wijkström, generalsekreterare, Elitfotboll dam. Mari-Louise Wernersson, Kommunstyrelsens ordförande, (C), Falkenberg. Magnus Svensson, Centerpartiets kommunala sektion. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 072-7163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50256

1239

● Att tänka rätt men rösta fel – varför röstar inte folk för att lösa det som oroar dem mest? Tid: 13:00–14:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Miljöpartiet de gröna Gotland Ämne: Klimat/miljö Plats: MP kansliet, Adelsgatan 41 Karta: O13 Beskrivning: SOM-institutets undersökningar visar att miljöfrågorna är det som oroar människor mest. Klimatförändringarna oroar allra flest, därefter kommer miljöförstöring. Utrotning av arter oroar över hälften. Miljöpartiet är partiet som prioriterar dessa frågor högst, men varför röster då inte fler på MP? Medverkande: Johan Martinsson, Föreståndare, docent, SOM-institutet. Karin Åström, moderator. Kontakt: Isabel Enström, Regionråd, Miljöpartiet Gotland, 0707-250602, Id: 53449

7239 ● Skolan först

Tid: 13:30–14:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Liberalerna Ämne: Utbildning Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter liberaler alltid skolan först. Medverkande: Christer Nylander, riksdagsledamot och v ordf utbildningsutskottet, Liberalerna. Helene Odenjung, kommunalråd Göteborg, 1:e v ordf Liberalerna, Liberalerna. Kontakt: Liberalernas pressjour, Liberalerna, 0708-549020, http://www.liberalerna.se Id: 53875

29

● Enskild äganderätt eller statlig styrning? Tid: 14:30–15:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Allt mer i skogsdebatten handlar om en urholkad äganderätt och otrygghet – allt mindre om framtidstro och utveckling. Så kan det inte fortsätta. Skogsbruket är ryggraden i svensk ekonomi och viktig för klimatnyttan, biologisk mångfald, sysselsättning och en levande landsbygd. Medverkande: Martin Moraeus, LRF. Lars Thomsson, Centerpartiet Gotland. Eskil Erlandsson, Centerpartiet. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 072-7163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50261

1239

● Ofrivillig ensamhet – liberal politik för att minska social isolering Tid: 15:00–15:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Liberalerna Ämne: Vård och omsorg Plats: Almedalen Karta: H13 Beskrivning: Ofrivillig ensamhet orsakar stort lidande, påverkar välmåendet och ökar riskerna för fysisk ohälsa. Det drabbar människor i alla åldrar. Social isolering är ett samhällsproblem och ett hälsoproblem som går att göra något åt. Med politiska verktyg kan vi underlätta tillfällen för gemenskap. Medverkande: Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, Liberalerna. Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna. Kontakt: Karin Alinder, landstingsrådssekreterare, Liberalerna, 0707-373725, karin.elinder@sll.se, http://www.liberalerna.se Id: 53882

2


TISDAG 3 juli Riksdagspartierna

105

Övriga

● Vad vill näringslivet – och kan politikerna leverera?

● Hur kan yoga öka livskvalitén för ett rikare liv?

Tid: 16:00–16:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerpartiet Ämne: Näringsliv Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Vilka utmaningar står näringslivet inför på kort och lång sikt? Medverkande: Per Åsling, riksdagsledamot, skattepolitisk talesperson, Centerpartiet. Carola Lemne, vd, Svenskt näringsliv. Kontakt: Annica Roos, Projektledare, Centerpartiets riksorganisation, 0727-163867, http://www.centerpartiet.se Id: 50263

Tid: 07:30–07:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Hjerta Ämne: Hållbarhet Plats: Strandvägen, H554 Karta: E16 Beskrivning: Hur kan vi skapa hållbara medarbetare i dagens samhälle? Hur kan yoga bidra till att öka livskvalitén? Vi samtalar om yogans hälsoeffekter för att motverka stress och öka livskvalitén för ett rikare liv. Medverkande: Jenny Bergfoth, Yogalärare, Yogastudion. Lou Åberg, Yogalärare, Yogastudion. Lena Högfeldt, tf vd, Hjerta. Ylva Klingvall, Kommunikationschef, Hjerta. Cecilia Arlmark Stenberg, HR-administratör, Hjerta. Kontakt: Ylva Klingvall, Kommunikationschef, Hjerta Norden AB, 0708310865, ylva.klingvall@hjerta.se, http://www.hjerta.se Id: 54560

1239

● Är bidragen en nödvändighet för integration och jämställdhet eller bara onödig förmynderi? Tid: 16:45–17:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerstudenter, Centerpartiet Ämne: Integration/mångfald Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Finns det politiska pekpinnar som är nödvändiga för integration och jämställdhet eller är dessa försök ett bevis på statens onödiga frihetsinskränkningar? Medverkande: Daniel Suhonen, debattör, författare och chef, tankesmedjan Katalys. Karin Svanborg-Sjövall, debattör, författare och vd, tankesmedjan Timbro. Sakine Madon, debattör, ledarskribent och politisk chefredaktör, Vestmanlands Läns Tidning. Kontakt: Naod Habtemichael, Förbundsordförande, Centerstudenter, 072-014 25 44, http://www.centerstudenter.se Id: 50264

1239

● Hej syster, du förtjänar din barnmorska! Tid: 17:30–18:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Centerkvinnorna, Centerpartiet Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hansplan, H701 Karta: L12 Beskrivning: Skapar en nära förlossningsvård trygghet och förutsättningar för en säker förlossning för alla? Caseload-metoden innebär att en liten grupp barnmorskor följer med under hela graviditeten, vid förlossningen och eftervården - en metod som förordas av såväl gravida som barnmorskor. Medverkande: Mia Ahlberg, Ordförande och omvårdnadsansvarig barnmorska, Barnmorskeförbundet och Karolinska Universitetssjukhuset. Gudrun Abascal, Barnmorska, chef och författare. Nina Campioni, Journalist, poddare och författare. Sofia Jarl, Förbundsordförande, Centerkvinnorna. Kontakt: Maja Boström, Politisk sakkunnig, Centerkvinnornas riksorganisation, 08-6174822, http://www.centerkvinnorna.se Id: 50266

1239

723

● Vetenskap som källkritik - hur vet vi vad som är sant och vad som är en myt? Tid: 07:30–08:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Utbildningsradio (UR), Vetenskap & Allmänhet Ämne: Media/journalistik Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Det vimlar av alarmistiska klipp och texter på nätet som delas flitigt. Ofta handlar det om naturvetenskapliga ämnen och avsändarna utger sig för att presentera fakta. Men hur kan man veta vad som är sant och vad som bara är myter och rykten som sprids i syfte att skrämmas? Medverkande: Emma Frans, epidemiolog. Mikaela Périer, TV-producent, UR. Kontakt: Katharina Berggren, Projektledare, Sveriges Utbildningsradio AB, 0707692259, katharina.berggren@ur.se, http://www.urskola.se Id: 54585

72

● Nära vård på nya sätt – unika förutsättningar skapar nya lösningar Tid: 07:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Region Norrbotten Ämne: Vård och omsorg Plats: Cramérgatan 8, trädgården Karta: H11 Beskrivning: Hur kan vi gå från en föråldrad hälso- och sjukvårdsstruktur till en som matchar dagens förväntningar och behov? Hur kan vi erbjuda tillgänglig vård till alla i Norrbotten? Kan arbetet utifrån våra unika förutsättningar bli ett föredöme för andra regioner? Medverkande: Lisbet Löpare-Johansson, Utvecklingsdirektör, Region Norrbotten. Elisabeth Eero, Verksamhetshef, Övertorneå Hälsocentral. Anna Nergårdh, Utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård. Brita Winsa, Divisionschef närsjukvård, Region Norrbotten. Mari Huhtanen, Enhetschef, Region Norrbotten. Inger Ros, Ordförande, Riksförbundet HjärtLung. Anders Ekholm, Vice Vd, Institutet för framtidsstudier. Kontakt: Åsa Snällfot, Region Norrbotten, 0705-551553, asa.snallfot@norrbotten.se, http://www.norrbotten.se Id: 52230

249

● Digitala höjdpunkter - Daglig analys av debatten

Vad händer Just Nu?

Tid: 07:30–08:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: HejDigitalt Ämne: Digitalisering Plats: Volters gränd 8 Karta: K11 Beskrivning: För fem år sedan fanns inte digitalisering som sökord i Almedalsprogrammet. 2017 fanns över 600 programpunkter med fokus på hur digitalisering påverkar allt från vård och skola till innovationstakt och politik. Vi analyserar diskussioner och debatter för att sammanfatta viktiga insikter och åsikter. Medverkande: Beata Wickbom, Moderator, HejDigitalt. Kontakt: Beata Wickbom, HejDigitalt, 0738550347, beata@hejdigitalt.se, http://hejdigitalt.se Id: 53743

724

● Konsumentbeteenden driver utvecklingen, hur ser det ut i butikerna?

Ladda ner appen

en Almedal Just Nu och få full koll !

I appen finns hela programmet för Almedalsveckan, samt sökfunktioner, kartor och delningsfunktioner. Här planerar du dina aktiviteter för veckan och synkar med din kalender.

Officiell leverantör av programtidning och app

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info

Tid: 07:30–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Växtbaserat Sverige Ämne: Mat Plats: Sjumastaren, restaurang, Skeppsbron 1 Karta: H3 Beskrivning: Efterfrågan på växtbaserade livsmedel ökar kraftigt, och det är en del i en global hälso- och hållbarhetstrend. Trenden drivs framför allt av konsumenterna, så hur ser utvecklingen ut i butikerna? Vad kan de livsmedelsproducerande företagen förvänta sig framöver och vilka produkter efterfrågas? Medverkande: Lennart Bjurström, Food for Progress. Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood. Anneli Bylund, hållbarhetsstrateg, Coop. Mats Liedholm, marknadsdirektör, ICA. Jenny Köpper, VD, Hälsans kök. Magdalena Streijffert, moderator, seniorkonsult, Rud Pedersen. Kontakt: Cecilia Sjöholm, ordförande branschorganisationen Växtbaserat Sverige, kommunikationsdirektör Oatly, 0708-359969, Id: 53878

239

● Dagens partiledare Jan Björklund (L) om kvällens tal och partiets politik Tid: 07:45–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: TV4 Ämne: Media/journalistik Plats: Cramérgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: Möt dagens huvudperson, Jan Björklund, partiledare Liberalerna, i en direktsänd intervju inför partiets dag i Almedalen. Medverkande: Jan Björklund, Partiledare, Liberalerna. Jenny Strömstedt, Programledare, TV4. Steffo Törnquist, Programledare, TV4. Kontakt: Anna Maxe, TV4, 070-9491883, http://www.tv4.se Id: 50657


TISDAG 3 juli

106

124

gren, Nowa Kommunikation, 0701-474431, http://www.nowa.se Id: 50223

● Konsekvenser av styr- och resursutredningen – vad tror studenterna?

1249

Tid: 07:45–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Ämne: Utbildning Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Sveriges högskolor och universitet samlar ca 400 000 studenter. Regeringen har tillsatt en statlig utredning för att se över styrning och resurstilldelning och ge förslag på nytt system december 2018. Vilka konsekvenser och möjligheter för systemet med sig för framtidens studenter? Medverkande: Pam Fredman, särskild utredare, regeringen. Charlotta Tjärdahl, moderator, SFS. Jacob Adamowicz, Ordförande, SFS. Daniel Lindblom, Vice ordförande, SFS. Ewa Wiberg, rektor, Göteborgs universitet. Erik Bengtzboe, riksdagsledamot, Moderaterna. Thomas Strand, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Kontakt: Lisa Skoog, Press- och kommunikationsansvarig, Sveriges förenade studentkårer, 076- 5440109, lisa@sfs.se, http://www.sfs.se Id: 51430

Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Naturskyddsföreningen Ämne: Klimat/miljö Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Karta: J12 Beskrivning: I höst är det dags för väljare och politiker att välja naturen. Med avstamp i en granskning av partiernas miljöpolitik den senaste mandatperioden och kartläggning av deras miljöambitioner inför de kommande fyra åren blickar vi framåt mot valet – hur ska naturen ta hem segern? Medverkande: Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen. Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen. Isabelle Strengbom, digitalkommunikatör klimat (moderator), Naturskyddsföreningen. Kontakt: Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsföreningen, 0760-405943, MargretRos.Sigurjonsdottir@ naturskyddsforeningen.se, https://www.naturskyddsforeningen.se/ Id: 50708

● Är frukosten vägen till en bättre hälsa?

● Hur bryter vi uråldriga maktstrukturer inom industrin?

172

Tid: 07:45–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Cancerfonden, ICAGruppen Ämne: Mat Plats: Hästgatan 10, innergården Karta: M12 Beskrivning: Det sammanfattade kunskapsläget visar att hälsosamma matvanor minskar risken för att insjukna i cancer. Samtidigt vet få om kopplingen mellan matvanor och cancer. Medverkande: Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden. Anders Svensson, VD, ICA. Lovisa Sjögren, ST-underläkare, Region Halland. Dag Larsson, Ordf. sjukvårdsdelegationen, (S), Sveriges kommuner och landsting, SKL. Maximillian Lundin, Kock, The Plant. Leo Razzak, Moderator, Cancerfonden. Katarina Bälter, Docent KI och professor i folkhälsovetenskap, Mälarhöjdens högskola. Kontakt: Simon Holmesson, Cancerfonden, 0738-113253, simon.holmesson@cancerfonden.se, Id: 53683

1

● Jag vill dela min bil – hur gör jag? Regelverksinnovation i praktiken Tid: 07:45–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden Ämne: Kommunikationer Plats: Kinbergs plats 3, trädgården Karta: M8 Beskrivning: Att kunna dela sin bil med andra, och köpa mobilitet som tjänst, innebär ett paradigmskifte för människors resande. Teknikerna finns men regelverket hänger inte med. Regelverksinnovation krävs för att skapa ett hållbart transportsystem. Men vad innebär regelverksinnovation och är vi redo? Medverkande: Maria Schnurr, Moderator, RISE. Rebecca Filis, Skatteverket. Markus Edsbagge, Transportstyrelsen. Henrik Harplinger, Volvo Cars. Klara Bergkvist, GoMore. Anders Tärnell, Hertz. Kent Eric Lång, RISE. Birger Löfgren, Moderator, RISE. Maria Stenström, Göteborgs Stad parkeringsbolag. Per-Erik Holmberg, Regeringens samverkansprogram MaaS. Hans Arby, VD, Ubi Go. Ulrika Bokeberg, Chef kollektivtrafik, Västra Götalandsregionen. Jakob Hellman, Vinnova. Kontakt: Pernilla Klüft, RISE Research Institute of Sweden, 0725436579, pernilla.kluft@ri.se, http://ri.se Id: 51420

17239

● När alla samhällets spelare behövs på plan - för dem som mest behöver välfärdens stöd Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sjuhärads samordningsförbund, Samordningsförbundet Skåne Nordost, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Nationella Rådet för finansiell samordning Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: De som står långt från trygghet och egen försörjning har ofta många kontakter – men helhetsbilden saknas. Här behövs alla samhällets spelare vara på plan. Hur kan näringsliv, myndigheter och fotbollsklubben samarbeta? Hur kan vi förenkla för familjer med komplexa problem inom flera ansvarsområden? Medverkande: Anna Fagefors, förbundschef, Sjuhärads samordningsförbund. Cecilia Andersson, ordförande, (C), Sjuhärads samordningsförbund. Pernilla Knutsson, projektledare, POINT. Björn Ferm, deltagare, POINT. Sofia Sandänger, vice ordf, Sjuhärads samordningsförbund. Försäkringskassan. Linnea Persson, enhetschef Arbete och välfärd, Hela Familjen, Kristianstad. Christel Jöqvist, socialrådgivare, Hela Familjen, Kristanstad. Björn Ahlqvist, socialrådgivare, Hela Familjen, Kristanstad. Lena Nilsson, styresleordförande, (S), Samordningsförbundet Skåne Nordost. Kontakt: Anna Fagefors, Förbundschef, Samordningsförbundet Sjuhärad, 0708-854176, anna.fagefors@sjusam.se, http://www.finsamgotland.se/tisdag2018 Id: 49962

172

● Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nowa Kommunikation, Novus Opinion, Resumé Ämne: Media/journalistik Plats: Kronstallgränd 4 Karta: K11 Beskrivning: Vilka frågor snackas det om? Vem får genomslag? Och spelar det roll? Vad berättar media imorgon? Och vad kommer de att missa? Vi granskar samspelet mellan politik, media och opinion och kopplar Almedalens dagsfrågor till den långsiktiga samhällsutvecklingen. Hur mår demokratin i Sverige? Medverkande: Fredrik Svedjetun, chefredaktör, moderator, Resumé. Mats Elzén, konsult, Novus. Ulf Bley, seniorkonsult, Nowa Kommunikation. Kontakt: Miranda Fors-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Nu väljer vi naturen – Vilka är de viktigaste miljöpolitiska frågorna inför och bortom valet?

12349

Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IF Metall Ämne: Jämställdhet Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2 Karta: I21 Beskrivning: Industrin är traditionellt en hierarkisk och homogen bransch. Hur bryter vi det? Medverkande: Helena Stjernholm, vd, Industrivärden. Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall. Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete. Kontakt: Åsa Märs, Kommunikationschef, IF Metall, 070 208 66 02, http://www.ifmetall.se Id: 50916

● Så får vi fler tjejer att välja teknik i skolan Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Industrin tar matchen, Teknikkvinnor, Teknikföretagen Ämne: Jämställdhet Plats: S:t Hansgatan 18F/ Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Sveriges utveckling är beroende av teknisk kompetens och innovativa företag. De teknikinriktade utbildningarna på gymnasium och högskola är områden där könsskillnader och skillnader i sociala bakgrunder är tydliga. Det är fortfarande få kvinnor som väljer teknik. Medverkande: Maria Paavola, grundare, nätverket Teknikkvinnor. Maria Norberg, grundare, nätverket Teknikkvinnor. Ulrika Sultan, PhD. student in Technology Education som forskar på flickors teknikintresse. Karolina Lisslö, generalsekreterare, Mattecentrum. Li Ljungberg, moderator, Teknikföretagen. Kontakt: Li Ljungberg, projektledare kompetensförsörjning, utbildning, ungdomskommunikation, Teknikföretagen, 0703-770915, http://industrintarmatchen.se Id: 50917

129

● Makten, demokratin och civilsamhällets ansvar Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ideell Arena, Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Riksidrottsförbundet Ämne: Demokrati Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Karta: H15 Beskrivning: På vilka sätt tar civilsamhället ansvar för det offentliga samtalet om demokratins utveckling i Sverige? Vi ger oss i kast med brännande frågor om makt och inkludering i ideella organisationer. Medverkande: Håkan Johansson, professor, Lunds universitet. Maria Wetterstrand, särskild utredare. Kontakt: Andreas Linderyd, ansvarig mötesplatser, Ideell Arena, 0707985387, http://www.ideellatradgarden.se Id: 51277

17239

● Ett demensvänligt samhälle – hur når vi dit? Tid: 08:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Demenscentrum, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård, Silviahemmet, Svensk sjuksköterskeförening, Vård- & omsorgscollege Ämne: Äldre Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Utmaningarna som ligger framför oss är stora. Uppemot 150 000 personer har en demenssjukdom och antalet förväntas öka kraftigt. Är det möjligt att skapa ett demensvänligt samhälle? Vilka har i så fall ansvaret? Många länder har antagit en nationell demensstrategi – men vad händer i Sverige? Medverkande: Wilhelmina Hoffman, chef, Svenskt Demenscentrum & Silviahemmet. Lena Hallengren, äldreminister, Regeringen. Frida Nobel, sakkunnig, Socialstyrelsen. Alexandra Charles von Hofsten, ordf, 1,6- & 2,6-milj.klubben. Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Mynd f delaktighet. Amelia Adamo, senior editor, M-magasin. Helle Wijk, docent, Svensk sjuksköterskefören.. Kristina Iritz Hedberg, ordf, Riksfören. f sjuksköterskan inom äldrevård. Zenita Cider, vd, Vård- & omsorgscollege. Johan Herlin Ejerhed, läkare, Danderyds sjukhus. Ewa Samuelsson, ordf, Svenskt Demenscentrum. Kontakt: Ann-Christin Kärrman, Svenskt Demenscentrum, 08-6905836, ann-christin.karrman@demenscentrum.se, http://www.demenscentrum.se Id: 51454

1723

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 3 juli

Society Hack

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Wisby Strand Congress & Event Tisdag 3 juli 2018, kl 10.30 - 12.30

Målsättningen är att verka för en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Med samverkan som ledord anordnar Lantmäteriet därför ett Society Hack för att samla in synpunkter, idéer och lösningar på hur vi kan digitalisera detaljplaner. Ett Society Hack är ett workshop-format som kan beskrivas som en interaktiv diskussion mellan representanter med olika perspektiv, i syfte att på plats komma fram till nya idéer eller lösningar på ett gemensamt samhällsproblem.

Resultatet av Lantmäteriets Society Hack kan du ta del av på www.lantmateriet.se/almedalen2018


TISDAG 3 juli

108

● Kan cirkulär ekonomi bygga ett hållbart samhälle med plats för alla? Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ekobanken, Social Venture Network Ämne: Ekonomi Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Vad är egentligen cirkulär ekonomi? Varför är cirkulär ekonomi viktigt för Globala Målen? Är cirkulär ekonomi bara något för industrin? Behöver det nya sättet att tänka kompletteras för att ha positiv betydelse även för föreningar, privatpersoner eller banker? Behövs det nya finansieringslösningar? Medverkande: Åsa Stenborg, moderator, CSR pod. Elin Bergman, Cradlenet. Jonas Roupé, Senior advisor, Coest. Ann-Charlotte Mellquist, forskare sustainable business, RISE Viktoria. Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, Social Venture Network (SVN Sweden). Kristoffer Lüthi, vice VD, Ekobanken. Anna Elgh, VD, Svenska Retursystem. Kontakt: Kristoffer Lüthi, Ekobanken, 070-5517750, http://www.ekobanken.se Id: 51461

729

● Direktsänd intervju med Jan Björklund Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: P1-Morgon, Sveriges Radio Ämne: Partiets dag Plats: Donnersgatan Karta: I12 Beskrivning: Liberalernas Jan Björklund intervjuas på Liberalernas dag i Almedalen inför publik och direktsänds i P1. Medverkande: Lasse Johansson, Programledare, Sveriges Radio. Jan Björklund, Partiledare, Liberalerna. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51706

23

● Dagens parti analyseras – fokus Liberalerna Tid: 08:00–08:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Vi ger dig en aktuell bild av partiet, opinionssiffror, de senaste utspelen och vad vi kan förvänta oss under dagen och det avslutande partiledartalet. Medverkande: StigBjörn Ljunggren, moderator, statsvetare. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 52188

29

● Hur långt sträcker sig medkänslan? Om globalt ansvar i ett hårdnande samhällsklimat. Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska kyrkan Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Flera länder skär idag ner sitt internationella bistånd och gör det till ett redskap för nationell säkerhet eller för att minska invandringen. I Sverige är stödet för en ambitiös biståndspolitik alltjämt starkt, medan asylreglerna har stramats åt kraftigt. Medverkande: Johannes Anyuru, August-prisad författare. Karin Enström, Riksdagsledamot, Moderaterna. Jesper Eneroth, Gruppledare i kyrkomötet, Socialdemokraterna. Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan. Alexandra Pascalidou, Moderator. Kontakt: Marie Nordström, Svenska kyrkan, 0703-323272, marie.nordstrom@ svenskakyrkan.se, http://www.svenskakyrkan.se/almedalen Id: 52477

39

● Inköpscentralernas betydelse för den framtida offentliga affären Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Samhälle, Dagens Samhälle Insikt Ämne: Annat Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Är det bättre med samordnade inköp och upphandlingar eller medför detta bara en ökad uteslutning av mindre leverantörer och en försämrad konkurrens? Vilket ansvar har en Inköpscentral för att avropen fungerar som det är avtalat? Vilket stöd får leverantören? Medverkande: Fredrik Tamm, Moderator, Dagens Samhälle Insikt. Johan Almesjö, Vd, HBV. Martin Magnusson, Vice ordförande, SOI, Sveriges offentliga inköpare. Ann-Sofie Lillberg, Tf enhetschef, Upphandlingsmyndigheten. Olof Molander, Affärsområdeschef, SKL Kommentus. Kontakt: Annika Almgren, Dagens Samhälle, 0768-087304, https://www.dagenssamhalle.se Id: 52571

7239

● Generationsfällan – 65 är det nya 55 Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Max Matthiessen Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: Vad blir konsekvenserna av att morgondagens 65-åringar lever som 55-åringar? Hur ska arbetsmarknad, skatter och pensioner utformas för att spegla en ny verklighet? Medverkande: Lars Andersson, professor och åldersforskare, Linköpings Universitet. Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna. Sven-Olov Daunfeldt, professor i ekonomi, HUI. Mikael Sandström, chefsekonom, TCO. Cecilia Lager, styrelseordförande, Navigera. Ingvar Skeberg, moderator, Clearly Strategi och kommunikation. Kontakt: Glenn Nilsson, Vice VD, Max Matthiessen, 08-6130517, http://www.maxm.se/newsroom/ Id: 53093

7239

● Hur bevarar och utvecklar vi våra historiska stadskärnor? Tid: 08:00–08:10 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen Ämne: Byggande Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Karta: E15 Beskrivning: Visby är både kulturmiljö, turistmål och en levande stadskärna. Hur bevarar och utvecklar vi våra historiska stadskärnor? Vilka ut-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

maningar och möjligheter finns i unika stadsmiljöer? Medverkande: Christian Hegardt, stadsarkitekt, Region Gotland. Kontakt: Nanna Mannerfelt, Tf. kommunikationschef, Svenska Teknik&Designföretagen, 0725-115745, http://www.std.se Id: 53096

9

● Ät frukost som barnen Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Burlövs Kommun Ämne: Mat Plats: Strandgatan 1 Karta: J8 Beskrivning: Vilken betydelse har frukosten för starten på en bra skoldag? Vad åt man förr? Vad äter man nu? Vad äter man i framtiden? Hur ser maten ut vid servering? Hur går vi från skolmatsal till skolrestaurang? Hur får vi barnen att äta rätt? Medverkande: Ola Moberg, kostchef, Burlövs Kommun. Kontakt: Ola Moberg, Kostchef, Burlövs Kommun, 0406-256142, http://burlov.se/almedalen Id: 53191

72

● Ett modernt rättsväsende – mer än fler poliser? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Jusek Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandgatan 18 Karta: J15 Beskrivning: Vad behövs för att satsningarna på polisen ska få avsedd effekt? Vad blir konsekvenserna om inte övriga delar av rättsväsendet samtidigt förstärks? Vilka är de stora utmaningarna och hur ska de mötas? Medverkande: Sofia Larsen, ordförande, Jusek. Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten. Martin Holmgren, generaldirektör, Domstolsverket. Nicklas Lagrell, personaldirektör, Åklagarmyndigheten. Helene Petersson, gruppledare riksdagens justitieutskott, (S). Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, (M). Kontakt: Anna Nitzelius, Opinionsbildare, Jusek, 070-665 29 40, anna.nitzelius@jusek.se, http://www.jusek.se Id: 53364

64

● Brist på kompetens hindrar tillväxt i Sverige – hur kan unga motiveras att satsa på framtidsyrken? Tid: 08:00–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: KPMG, My Dream Now Ämne: Utbildning Plats: Novgorodgränd 1 Karta: K13 Beskrivning: Enligt Svenskt Näringsliv har 7 av 10 företag svårt att hitta kvalificerade medarbetare. Samtidigt vet många elever inte vilka jobb som finns. Kan skola, näringsliv och offentlig sektor samarbeta för att inspirera ungdomar? Kan vi både motivera elever och säkerställa rätt kompetens för framtiden? Medverkande: Amir Sajadi, VD, Järvaskolan. Anna Wenner, HR Direktör, Skanska Sverige. Ida Drougge, Utbildningsutskottet, Moderaterna. Magnus Fagerstedt, VD, KPMG. Tommy Jarnemark, COO, AcadeMedia. Moderator: Jonas Bygdeson, Grundare, My Dream Now. Kontakt: Ulrika Lund, KPMG, 0729-641252, http://www.kpmg.se Id: 54492

● Slaget om alkoholen – tre heta ämnen Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: IQ Ämne: Annat Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Alkoholen är ett ämne som berör och engagerar många. Vi tar tempen på tre heta frågor: Alkoholreklam i sociala medier – förbud eller inte? Borde män få dricka alkohol? Förmynderi eller folkhälsa – ska unga vuxnas möjlighet att dricka alkohol begränsas eller inte? Kontakt: Sara Dinwiddie, Ansvarig IQs Nätverk, IQ-initiativet, 768652570, http://iq.se Id: 54513

29

● Framtidens offentliga rum: Hur skapar vi inkluderande rum? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: White Arkitekter Ämne: Demokrati Plats: Tranhusgatan 23A Karta: H23 Beskrivning: Innan vi fyller 8 år används våra offentliga platser lika mycket av flickor och pojkar. Därefter är 80% av dem som använder ytorna killar och män. Varför? Vad får det för konsekvenser? Medverkande: Josef Sjöberg, moderator, processledare, White Arkitekter. Victoria Percovich Gutierrez, social hållbarhetsstrateg, processledare, White Arkitekter. Calle Nathansson, VD, Folkets Hus och Parker. Per Olsson Fridh, Statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Regeringen. Nora van de Boel, Ungdomsambassadör, Fryshuset. Kontakt: Christina Geijer, Marknadsansvarig, White Arkitekter, 0721-733078, christina.geijer@white.se, http://www.whitearkitekter.com Id: 54567

6123

● Vårdsnack - Hur kan digitalisering gagna patienter, hälso- och sjukvården och samhälle Tid: 08:00–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Novartis Sverige AB Ämne: Vård och omsorg Plats: Birgers Gränd 4 Karta: I16 Beskrivning: Hälso- och sjukvården står inför ett vägskäl. Digitalisering, innovationer och nytänkande kan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling – hur får dessa möjligheter genomslag för invånare, patienter och samhälle? Medverkande: Ralph Harlid, planeringsdirektör och moderator, Landstinget Blekinge. Taavi Kotka, keynote speaker, entreprenör och tidigare nationell CIO för Estlands regering. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Sara Lei, läkare, Karolinska universitetssjukhuset. Kontakt: Pär Källmark, Novartis Sverige AB, 0705-426808, http://www.novartis.se/almedalen Id: 54829

1723

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 3 juli


TISDAG 3 juli

110

● Digital flygtrafikledning – så gör det nytta för Sverige Tid: 08:00–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Saab Digital Air Traffic Solutions AB Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Hela Sverige behöver kostnadseffektiva flygtransporter. Kan digitalisering göra det möjligt? Medverkande: Johan Klintberg, vd, Saab Digital Air Traffic Solutions AB. Kontakt: Johan Klintberg, Saab Digital Air Traffic Solutions AB, 0734-378169, http://www.aero almedalen.se/ Id: 55178

72

● Hållbart arbetsliv – hur skapar vi ett meningsfullt arbetsliv utifrån olika perspektiv? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fysioterapeuterna Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Vi spenderar större delen av våra vuxna liv som yrkesverksamma och större delen av vår vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det av yttersta vikt med ett hållbart arbetsliv men hur skapar vi ett meningsfullt och hållbart arbetsliv för alla utifrån olika perspektiv? Medverkande: Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna. Charlotte Wåhlin, med. dr ergonom, leg. fysioterapeut, Arbets- och miljömedicin för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen. Agneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare, Institutet för Stressmedicin Göteborg. Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet. Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson, (m). Vivianne Macdisi, Regionråd Uppsala, (s). Emma Spak, samordnare, SKL. Kontakt: Frida Eriksson, Fysioterapeuterna, 0727-281528, frida.eriksson@fysioterapeuterna.se, https://www.fysioterapeuterna.se/ Id: 50180

1723

● Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Internet of Things Sverige, Uppsala universitet Ämne: Digitalisering Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: När sakernas internet (Internet of Things, IoT) i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks ofta frågor kring hantering av personlig integritet. Men IoT kan också bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet. Hur säkerställer vi att både nytta och säkerhet är tillräckligt bra? Medverkande: Loth Hammar, Moderator. Jin Moen, programchef, IoT Sverige. Petra Liuski, projektledare IoT i vård och omsorg, Skellefteå kommun. Markus Bylund, strategichef it och digitalisering, Uppsala kommun. Kontakt: Nike Hansen, Projekt koordinator, IoT Sverige, 0722-545917, http://iotsverige.se Id: 50523

172349

● Hur mycket ska politiken styra kulturen? Tid: 08:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Radio Ämne: Kultur Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Karta: M8 Beskrivning: Debatten om den konstnärliga friheten har ökat i intensitet det senaste året. En av de stora frågorna handlar om hur mycket politiken ska styra kulturlivet. Vissa debattörer menar att kulturlivet redan idag nyttjas för politiska ändamål, andra varnar för att en sådan utveckling kan komma. Medverkande: Gunilla Carlsson, Kulturtalarperson för Socialdemokraterna, (S) Riksdagens kulturnämnd. Olof Lavesson, Kulturtalarperson för Moderaterna, (M), Riksdagens kulturnämnd. Aron Emilsson, Kulturtalarperson för Sverigesdemokraterna, (SD), Riksdagens kulturnämnd. Per Olsson Fridh, Statssekreterare hos kulturminister Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet. Helena Wessman, Chef, Berwaldhallen. Kontakt: Johan Ljungström, Sveriges Radio, 0703-645033, https://sverigesradio.se/ Id: 51116

23

● För hjärtats skull: Hur kan vi förebygga hjärt-kärlsjukdomar? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Bayer Sverige Ämne: Forskning Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Hjärt- och kärlsjukdomar dödar flest människor i världen idag. Att förebygga dessa sjukdomar skulle spara både liv och samhällets resurser. Vilka möjligheter finns idag till behandling? Har vården tillräcklig kunskap? Vilka politiska beslut krävs för att arbeta förebyggande mot hjärt- kärlsjukdom? Medverkande: Annika Rosengren, professor/överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mats Börjesson, ordförande, Svenska Kardiologföreningen. Peter Båvenholm, läkare och docent, Bayer Sverige. Penilla Gunther, riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Robert Winroth, innovationslandstingsråd, Miljöpartiet. Moderator, Maria Prigorowsky. Kontakt: Inga-Carin Wigh Abelson, Market Access Manager, Bayer Sverige, 0705-440044, inga-carin.wigh@bayer.com, https://www.bayer.se/ Id: 51644

3

● Nya stambanor för järnväg – en investering i Sveriges framtid

Kronhöffer, Moderator - Hållbarhetsdirektör, SJ. Karin Svensson Smith, ordförande, Trafikutskottet (MP). Stefan Gustavsson, chef näringspolitik, Västsvenska Handelskammaren. Pär Helgesson, projektchef, SJ. Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket. Kontakt: Pia Lagerlöf, Generalsekreterare, Swedtrain, 0722-328315, http://swedtrain.org/ Id: 51771

72

● Kan vi skapa en ljus framtid för nyanlända entreprenörer? Tid: 08:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Coompanion Ämne: Ekonomi Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Nyanlända har resurser, idéer och erfarenheter som kan omsättas i det nya hemlandet. Men det kan behövas ett initialt stöd av rådgivning, affärsutveckling och möjligheter till kapital. Hur kan det underlättas för nyanlända i Sverige att starta och utveckla kooperativt företagande? Medverkande: Thomas J. Gustafsson, moderator, Coompanion Gotland. Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige. Almahdi Almohammad, entrepreneur, Gotlandssvamp ekonomisk förening. Kontakt: Pia Jertfelt, Hållbara Gotland, 0707-154760, Id: 52780

17239

● Den stora revolutionen inom vård, omsorg och hälsa – vad kommer att hända? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ComHem, Nowagruppen, Warp Institute Ämne: Vård och omsorg Plats: Rigagränd 1 Karta: H18 Beskrivning: Hur kommer ett läkarbesök att se ut i framtiden? Kommer läkarbesök över nätet bli en ny standard? Är självtester en väg bort från läkarbristen? Hur accelererar teknik och ny kunskap utvecklingen? Medverkande: Magnus Aschan, Warp Institute. Anders Wallqvist, vd, Nowagruppen. Stefan Trampus, försäljningschef, ComHem. Mathias Sundin, Warp Institute. Anders Tollmar, moderator, Digidalen. Livia Holm, New Markets – Commercial, KRY. Anne Kihlgren, Dynamic Code. Lena Miranda, Mjärdevi Science Park samt Swedish Incubators & Science Parks (SISP). Kontakt: Rune Nordström, Nowa Kommunikation, 0706-026520, http://www.digidalen.se Id: 52836

1249

● Hur bygger vi en hållbar storstad? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Handelskammaren i Uppsala län Ämne: Byggande Plats: Donners plats 6 Karta: J11 Beskrivning: Det är när människor möts som idéer uppstår, kreativiteten flödar och nya möjligheter ser sitt ljus. Hur bygger vi en stad där människor ges möjlighet till delaktighet, och där företag vill etablera sig, investera och växa? Medverkande: Henrik Svanqvist, vd, Rosendal Fastigheter. Lars Svensson, vd, Sh bygg. Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun. Göran Brocknäs, regionchef, Handelskammaren. Mats Rönnbo, nordic development director, Skansa. Kontakt: Magnus Åkerman, Bitr regionchef, Stockholms Handelskammare, 0706-951425, http://www.chamber.se/uppsala Id: 53498

7239

● Morgon med nyheter, debatter och analyser Tid: 08:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aftonbladet, Aftonbladet Morgon Ämne: Annat Plats: Cramérgatan, H332 Karta: H12 Beskrivning: Direktsänd tv från Almedalen med de senaste nyheterna, dagens utspel och snackisar. Politiska läget analyseras av vår politiska kommentator och aktuella gäster. Medverkande: Maria Bjaring, Programledare, Aftonbladet. Janne Grönroos, Sidekick, Aftonbladet. Amie Bramme Sey, Sidekick, Aftonbladet. Lena Mellin, Inrikespolitisk kommentator, Aftonbladet. Malvina Britts, Reporter, Aftonbladet. Kontakt: Niklas Ornerud, Aftonbladet, 0706-762499, http://www.aftonbladet.se Id: 53509

249

● Snabbspår och Etableringsjobb Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rådet för integration i arbetslivet (Ria) Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Arbetsmarknadens parter och regeringen har tagit fram en rad åtgärder som ska korta vägen till arbete för nyanlända och samtidigt underlätta för arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Snabbspår och etableringsjobb - Vad har fungerat och hur går vi framåt? Medverkande: Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, (S), Arbetsmarknadsdepartementet. Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv. Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Eva Liedström Adler, generaldirektör, Arbetsgivarverket. Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO. Eva Nordmark, ordförande, TCO. Göran Arrius, ordförande, Saco. Ursula Berge, moderator, Akademikerförbundet SSR. Kontakt: Christian Lövgren, Utredare, Saco/Ria, 0702-034632, http://www.integrationiarbetslivet.se Id: 54522

172

Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedtrain, Branschföreningen Tågoperatörerna Ämne: Infrastruktur Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Karta: K14 Beskrivning: För att klara transportbehoven och klimatmålen måste vi satsa på järnväg. Vad krävs för att lyckas med ett sånt stort projekt? Hur ska vi göra för att skapa störst nytta? Medverkande: Erica

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


Under Almedalsveckan är vi på plats för att prata morgondagens bostadspolitik med alla som är intresserade. Eller rättare sagt, med alla som inte stoppar huvudet i sanden bara för att det är valår. Du hittar oss i vår tvårummare nere vid hamnen. Och även om det är trångt, så är det alltid högt i tak!

Per Ekros & Christian Hultberg

TISDAG 3 juli


TISDAG 3 juli

112

● En mänskligare välfärd med artificiell intelligens?

● Hur skapar vi förutsättningar för god psykisk hälsa hos barn och unga?

Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Governo Ämne: Digitalisering Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: För att välfärden ska kunna vidareutvecklas krävs nya lösningar och arbetssätt. Idag finns tillgång till en ny verktygslåda i form av artificiell intelligens. Hur kan svensk offentlig sektor dra nytta av den potential som finns i AI? Medverkande: Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo. Alf Karlsson, statssekreterare, Näringsdepartementet. Kontakt: Karina Kight, Konsult, Governo, 0765-551085, http://www.governo.se Id: 54904

Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet Ämne: Barn/ungdom Plats: Tage Cervins gata 3C Karta: I14 Beskrivning: Psykisk ohälsa hos unga ökar. Hälften känner någon som blivit utsatt för något mot sin vilja och hälften berättar hellre för en vän än vuxna. Vad händer när unga inte får hjälp? Kan vi bygga in preventiva insatser för god psykisk hälsa? Medverkande: Caroline Engvall, Moderator, Inte till Salu. Christina Wahlström, Arrangör, Skandia. Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Uppsala universitet. Stefan Andersson, vd, Sophiahemmet Rehab Center. Jonas Frycklund, bitr avdelningschef, Svenskt Näringsliv. Ing-Marie Wieselgren, Ansvarig för psykiatrifrågor, SKL. Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen (och tillträdande Barnombudsman). Kontakt: Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg, Skandias stiftelse Idéer för livet, 0706-783688, https://www.ideerforlivet.se Id: 54028

72

● Bortom opinionsmätningarna – så har partierna och media gått vilse i flyktingfrågan Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Difference Ämne: Annat Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Hur stämmer bilden av en kraftig opinionsförändring i flyktingfrågan överens med svenskarnas värderingar? Har attityderna till invandring och mångfald förändrats – eller överreagerar partier och media? Medverkande: Seher Yilmaz, vd, Difference. Kontakt: Seher Yilmaz, VD, Difference, 0736-773616, seher@difference.se, Id: 55213

1729

● Högkonsument eller porrfri? Svenska ungdomars pornografikonsumtion över en 10-års period Tid: 08:00–08:40 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet Ämne: Barn/ungdom Plats: S:t Hansgatan 21 Karta: K14 Beskrivning: I tre skolundersökningar har svenska ungdomars pornografikonsumtion undersökts. Resultaten visar att vi idag har en större grupp av högkonsumenter men också en större grupp unga som inte tittar på porr alls. Hur går dessa trender att förstå? Medverkande: Linda Jonsson, universitetslektor, Barnafrid, Linköpings universitet. Meghan Donevan, projektledare, Talita. Kontakt: Therese Björn Johansson, Samordnare, Barnafrid, Linköpings universitet, 0700-895054, barnafrid@liu.se, http://www.barnafrid.se Id: 50228

1

● Gå på dagen eller livslång anställning? Dansk och svensk trygghet i praktiken Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Öresundshuset Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Är flexibla danska arbetsmarknadsregler kombinerat med stark grundtrygghet hemligheten bakom lägre arbetslöshetssiffror, eller är den svenska modellen med trygga anställningar och omskolning bättre för att möta framtidens utmaningar? Få reda på mer om dansk och svensk trygghet i praktiken. Medverkande: Nils Karlson, vd, Ratio. Lotte Hansen, vd, Hansen & Ersbøll Agenda. Per Tryding, vice vd och policychef, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Johan Wester, Programledare. Kontakt: Aida Uhac, Öresundshuset, 0739-36 93 03, http://www.oresundshuset.nu Id: 50584

61249

● Vad händer om Sveriges energiåtervinningsanläggningar slutar ta emot avfall med plast januari 2019? Tid: 08:00–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige Ämne: Energi Plats: S:ta Katarinagatan 6 Karta: K17 Beskrivning: Många vill minska plasten i avfallet, även återvinnings-, avfalls- och energibranscherna. Samhället kräver fossilfri el och fjärrvärme men med fossil plast i många produkter, upplagrat i samhället, kan det bli svårt. Hittills har plasten tagits emot men vad händer om det blir stopp 1 januari 2019? Medverkande: Pernilla Winnhed, VD, Energiföretagen Sverige. Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige. Mikael Karlsson, Moderator, 2050. Magnus Huss, Förbundsdirektör, IKEM. Karolina Brick, Miljöchef, Riksbyggen. Emelie Hansson, Hållbarhetsstrateg, Coop. Stina Bergström, Miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet. Kristina Yngwe, Miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet. Kontakt: Anton Steen, Energiföretagen Sverige, 0702-446942, Id: 51938

29

● Vem betalar utvecklingen av digital hälsa - vården eller allmänheten? Tid: 08:00–08:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Medeon, Smile incubator, HealthCap, Sciety Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: En stor utmaning för entreprenörer inom digital hälsa är att identifiera kunden. Är det den offentligt finansierade vården, försäkringsbolag eller den enskilda patienten? Vad innebär osäkerheten för utvecklingen av nya tjänster och för hela digitaliseringen av vården? Medverkande: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin. Jonas Leijonhufvud, reporter, DI Digital. Staffan Lindstrand, partner, HealthCap. Kontakt: Ingrid Heath, Chef Dagens Medicin Agenda, Dagens Medicin, 0701747633, ingrid.heath@dagensmedicin.se, https://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018 Id: 53377

17239

● En Helhetssyn - LSS: Mänskliga rättigheter och Vård och omsorg Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: VardagsTaktik Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Karta: I11 Beskrivning: Samhället sviker sina medborgare och det är samhällsekonomiskt kostbart att inte se till att alla kan bidra. Välj att se förmågor och möjligheter, istället för diagnoser och problem! Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskuterar konkreta lösningar. Medverkande: Jiang Millington, Moderator för debatten, Riksdagskandidat, (MP). Bengt Eliasson, Riksdagsledamot, (L). Anna Sjölund, Beteendevetare och handledare, Autismpedagogik AB. Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter. Stefan Ekdahl, ung vuxen. Nicklas Mårtensson, Förbundssekreterare och kanslichef, Autism- och Aspergerförbundet. Kontakt: Jenny Ström, Grundare, VardagsTaktik, 0702-521038, privat.jennystrom@gmail.com, http://jennystrom.com/almedalen2018/ Id: 54217

4

● Sverige behöver attrahera globala talanger – en effektiv myndighetsprocess är en nyckelfaktor Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Move to Gothenburg Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Konkurrensen om talanger ökar och allt fler länder kraftsamlar för att attrahera och ta emot internationell kompetens. Förenklade regelverk och ”onestop-shops”, där myndigheter och andra aktörer samlas, är två framgångsrika exempel. Vi behöver liknande lösningar för att vara konkurrenskraftiga. Medverkande: Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers tekniska högskola. Mattias Goksör, prorektor, Göteborgs universitet. Peter Grönberg, SVP Culture and Leadership, Volvo Group. Jan-Olof Jacke, CEO, AstraZeneca. Lars Hjälmered, vice ordförande näringsutskottet och näringspolitisk talesperson, Moderaterna. Niklas Delersjö, (moderator) Head of, Move to Gothenburg. Jennie Nilsson, ordförande Näringsutskottet, Socialdemokraterna. Kontakt: Niklas Delersjö, Head of, Move to Gothenburg, 0761-197708, niklas.delersjo@vastsvenskahandelskammaren.se, http://movetogothenburg.com/about-us Id: 53323

12349

● Hot och våld mot poliser – har problemen tagits på allvar? Tid: 08:00–08:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polisförbundet Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat under senare år. Våldet har delvis ändrat form och blivit grövre. Vad har gjorts för att komma tillrätta med problemen? Vad mer behöver göras? Medverkande: Ted Eriksson, polis, Polismyndigheten. Kontakt: Charlotta Wennerström, Polisförbundet, 0722-083827, Charlotta.Wennerstrom@polisforbundet.se, http://www.polisforbundet.se Id: 53849

17234

● Boende efter plånbok - Vart går gränsen? Tid: 08:15–08:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena, Stockholms studentbostäder (SSSB) Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Hur mycket är studenterna villiga att betala för att kunna studera i Stockholm - om betalningsviljan på nyproducerade studentbostäder. Samtal kring efterfrågan på nya studentbostäder, betalningsvilja och hur antalet planerade nya studentbostäder möter efterfrågan. Medverkande: Ted Lindqvist, vd, Evidens AB. Ingrid Gyllfors, vd, Stockholms studentbostäder. Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare. Jan Valeskog, borgarråd (S). Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen. Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 52222

29

17249

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 3 juli

N YA

FRAMTIDEN ÄR elektrisk

VO LVO

V 6 0

S K YD DA

D E T

T 6

TW I N

S O M

Ä R

E N G I N E

V I K T I G T

L A DD H Y B R I D

F Ö R

D I G

År 2025 kommer det att rulla en miljon elektrifierade bilar från Volvo. Alla nya modeller som lanseras från och med 2019 kommer därför vara utrustade med en elmotor. Nya Volvo V60 T6 Twin Engine laddhybrid är en av dem. Framtidens herrgårdsvagn skyddar det som är viktigt för dig. Vill du se den, höra mer om elektrifiering och testa smarta laddlösningar? Besök oss vid Dagens Nyheters monter 1-5 juli

MADE BY SWEDEN Nya Vol vo V 6 0 T6 Twin En g in e kosta r frå n ca 5 17 9 00:–. Brä nsle förbru kni ng blandad kör ning: 2,1–2,2 l/10 0 km. (Koldioxidutsläpp är ännu ej tillgänlig) A l l a s i f f ro r ä r p re l i m i n ä ra . M i l j ö k l a s s E u ro 6 d - Te m p . B i l e n p å b i l d e n ä r e x t ra u t r u s t a d . N ä r d u kö p e r e n n y Vo l vo i n g å r a l l t i d Vo l vo A s s i s t a n s s a m t va g n s k a d e - o c h ro s t s k y d d s g a ra n t i . L ä s m e r p å vo l vo c a rs . s e .


TISDAG 3 juli

114

● Hur skapar vi arbetsplatser där också människan får vara hållbar? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Den Goda Organisationen Ämne: Hållbarhet Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Vad krävs för att skapa arbetsplatser som har ett hållbarhetsperspektiv även för människorna i organisationen? Framför allt krävs ledare och medarbetare som utifrån god självkännedom bidrar med ansvarstagande kommunikation och utvecklande samarbetsförmåga. Hur kan vi skapa den goda organisationen? Medverkande: Margareta Gottberg, Utvecklingskonsult & handledare The Human Element, LHEP., Margareta Gottberg Verksamhetsutveckling. Ingemar Edström, Utvecklingskonsult & handledare The Human Element, LHEP., Ajiwa Pedagogisk Utveckling. Catarina Törnqvist, Utvecklingskonsult & handledare The Human Element, LHEP., CT Konsult. Kontakt: Margareta Gottberg, Utvecklingskonsult & handledare LHEP, Den Goda Organisationen, 0706-019988, info@gottberg.nu, http://www.dengodaorganisationen.se Id: 50031

7239

● Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet. Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almedalsretorikerna Ämne: Demokrati Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Förmågan att analysera och kunna svara på vad som sägs och görs i politiken är grundstommen i vårt demokratiska samhälle. Partiledartalen är, ur ett retoriskt perspektiv, bra att träna på. Vi tror att kunskap i retorik och kritiskt tänkande gör oss väljare delaktiga. Medverkande: Monica Sperens, Samtalsledare. fil.mag. Retorikkonsult, Almedalsretorikerna. Mimmi Toreheim, Samtalsledare. Retorikkonsult, Almedalsretorikerna. Elias Holm, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m., Almedalsretorikerna. Joakim Reimar Edvardsson, Samtalsledare. Retorikkonsult m.m., Almedalsretorikerna. Kontakt: Monica Sperens, Samtalsledare, Almedalsretorikerna, 0707-472194, monica.sperens@gmail.com, http://www.almedalsretorikerna.se Id: 50097

723

● Liberalerna – mellan raderna Tid: 08:30–09:00 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Partiets dag Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Vilka är partiets främsta utmaningar? Och hur blir kvällens tal? Vi ger dig koll på Liberalernas dag. Medverkande: Louise Andrén Meiton, Reporter, SvD. Göran Eriksson, Politisk analytiker, SvD. Elsa Westerstad, Kulturredaktör, SvD. Mats Persson, Ekonomiskpolitisk talesperson, Liberalerna. Max Sjöberg, Ekonomiskpolitisk talesperson, Luf. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50492

1238

● Vård i förändring med digitalisering som drivkraft Tid: 08:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Inera Ämne: Digitalisering Plats: Södra kyrkogatan 11 Karta: L19 Beskrivning: Samhällsförändring med digitalisering ger invånarna nya möjligheter att välja, driva och konsumera sin vård. Digitaliseringen med den snabba medicintekniska utvecklingen ger både vårdgivare och invånare nya möjligheter till samverkan med nya arbetssätt. Är vården mogen att anta utmaningen? Medverkande: Agneta Granström, regionråd, Norrbottens läns landsting. Martin Andreasson, senior consultant and business area manager for healthcare, Rud Pedersen. Tomas Lithner, avdelningschef, Inera. Mikael Johansson, strateg, Inera. Kontakt: Ann-Charlotte Taube, Kommunikationsstrateg, Inera, 0761-303322, http://www.inera.se Id: 51181

1

● Fokus säkerhet och trygghet - återblick på gårdagens tal och seminarier Tid: 08:30–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige, Centre for the Future of Places (KTH) Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Strandvägen, H536 Karta: E12 Beskrivning: Med fokus på säkerhet och trygghet diskuterar och analyserar vi gårdagens tal och seminarium. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vilka frågor kommer att diskuteras idag? Medverkande: Magnus Lindgren, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige. Björn Eriksson, Ordförande, Säkerhetsbranschen. Karl-Åke Pettersson, Styrelseledamot, Stiftelsen Tryggare Sverige. Hanne Kjöller, Ledarskribent, Dagens Nyheter. Kontakt: Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, 08-292000, http://www.tryggaresverige.org Id: 51195

12349

● Vilka är de viktigaste frågorna, enligt industrin, inför kommande mandatperiod? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svensk Industriförening Sinf Ämne: Näringsliv Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Vilka frågor är viktiga för mindre och medelstora företag i Sverige? Betaltider, LAS och/eller Utbildning? Vilka förutsättningar krävs för att dessa företag ska kunna driva sin verksamhet framgångsrikt? Vilka utmaningar finns inom industrin? Vilka faktorer hämmar tillväxten i Sverige? Medverkande: Joakim Norlén, VD, Sinf. Alexander Clomén, Chefsjurist, Sinf. Kontakt: Jenny Pers-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

son, Kommunikatör, Svensk Industriförening Sinf, 070-8569931, jenny.persson@sinf.se, http://www.sinf.se Id: 52264

723

● Hur får vi skolan att fungera för elever med autism? Tid: 08:30–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Vår färska medlemsenkät visar att bara hälften av eleverna med autism har fått godkända betyg i svenska, engelska och matte. Lika många har varit frånvarande på grund av brister i skolan. Hur får vi en skola som fungerar så att elever med autism får det de har rätt till? Medverkande: Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin. Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Svante Tideman, 1:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Maria Caryll, sektionschef, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting. Agneta Söder, ombudsman, Autism- och Aspergerförbundet. Kontakt: Nicklas Mårtensson, Förbundssekreterare, Autism- och Aspergerförbundet, 0739-287395, http://www.autism.se Id: 52400

17239

● Så kan vi lösa bostadskostnadskrisen Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Viktor Hanson, Arkitema Architects Ämne: Byggande Plats: Stallgården, Mellangatan 11 Karta: K12 Beskrivning: Kostnaden för att bygga ökar. Fler talar om att bygga hållbarare, rationellt och till rimligare kostnad. På vilket sätt kan branschen tillsammans med politiken bidra till att kostnaderna för att bygga minskar samtidigt som vi upprätthåller en hög kvalitet i byggandet? Medverkande: Peter Nilsson, Vice VD, Viktor Hanson. Kristina Peters, Partner / affärsområdeschef, Arkitema Architects. Meeri Wasberg, Kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun. Stefan Bergström, Kommunalråd, ordf. stadsmiljö- & tekniska nämnden och ordf. Exploaterings- och hållbarhetsutskottet, Sundbybergs stad. Leif Nysmed, Ledamot (S), Riksdagen. Kontakt: Peter Nilsson, Vice VD, Viktor Hanson, 08-55636080, peter.nilsson@viktorhanson.se, http://www.viktorhanson.se Id: 52766

29

● Förändring 2030 – konsten att skapa rum i turbulenta tider Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kairos Future, Senab Ämne: Näringsliv Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Åren mot 2030 kommer innebära stora förändringar med ökad turbulens i organisation och arbetssätt. Hur genomförs förändringar där människors kraft tas tillvara? Och hur kan de kontor och arbetsmiljöer som byggs och gestaltas klara av att ta höjd för morgondagens utmaningar? Medverkande: Ann Ekengren, people & culture manager, Nordic Choice Hotels. Christian Bjerdén, HR director, Preem. Annica Ånäs, ceo, Atrium Ljungberg. Carina Tillman, HR direktör, Edsbyn Senab. Erik Herngren, partner, Kairos Future. Kontakt: Sara Lundquist, Kommunikationsansvarig, Kairos Future, 0702-190929, sara.lundquist@kairosfuture.com, http://www.kairosfuture.com/ Id: 52840

49

● Bilfri stad eller klimatsmart bostad – vad väljer unga först? Tid: 08:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Skanska Ämne: Byggande Plats: Rostockergränd 4 Karta: G18 Beskrivning: Hur resonerar unga när det gäller val av boende? Vad är viktigast för att bli än mer klimatsmart? Hur tänker politikerna kring de ungas syn och vad tycker de är viktigt för att bygga hållbara städer? Kontakt: Emilie Schelin, Skanska AB, 0723-783084, Id: 54434

129

● Tillsammans löser vi ungdomsarbetslösheten Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska ESF-rådet, Arbetsförmedlingen Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: För fyra år sedan fick Sverige krisstöd från EU för att sänka ungdomsarbetslösheten. Idag är rekordfå unga arbetslösa. Vilka metoder och samarbeten har visat sig framgångsrika? Innebär en låg ungdomsarbetslöshet att vi nu kan sluta bekymra oss för ungas etablering på arbetsmarknaden? Medverkande: Lena Friblick, Moderator. Lars Lööw, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Maria Mindhammar, Överdirektör, Arbetsförmedlingen. Malin Blomgren, Projektledare, Ung Framtid. Carolina Gianola, Projektledare, Ung Komp. Thomas Rehn, Ombudsman, IF-metall. Inger Svenserud, Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten Region Gotland. Krisitna Ersson, Enhetschef, Arbetsförmedlingen Visby. Sofie Carlsson, Biträdande chef, Avdelningen förmedling och rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen. Mats Andersson, Nationell samordnare, Svenska ESF-rådet. Kontakt: Lena Ivö, Kommunikationschef, Svenska ESF-rådet, 0705-476065, https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/ Om-Arbetsformedlingen/EU-projekt/Projektsidor/2015-03-06-Ung-framtid.html Id: 54485

61729

● Hur kan vi utveckla den smarta staden och samtidigt ta ansvar för medborgarnas integritet? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ÅF Ämne: Digitalisering


TISDAG 3 juli Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Den smarta staden gör det möjligt att genom samverkan över teknikområden och genom digitalisering lösa några av samhällets komplexa utmaningar och optimera resurser. Men vad händer med medborgarnas integritet när allt fler delar av staden blir uppkopplade och sammankopplade? Medverkande: Mattias Tingvall, vice president energy solutions, vice president strategy and business development, Vattenfall. Elisabeth Jilderyd, jurist, Datainspektionen. Gunilla Glasare, chef tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting. Magnus Leonhardt, strategi och innovationschef, Telia. Lennart Waldenström, divisionschef Digital Solutions, ÅF. Mattias Goldmann, moderator, VD Fores. Kontakt: Viktoria Hemmingsson Leigard, Press och PR-chef, ÅF, 0703-429630, http://www.afconsult.com Id: 54562

● Hur kan ICT och IoT-tjänster revolutionera energioch resurseffektiviseringen på byggarbetsplatser? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sustainable Innovation, NCC, Intel, Cramo Ämne: Byggande Plats: Teaterskeppet, fartyg Karta: F7 Beskrivning: Grönt byggande är utbrett men digitalisering av byggarbetsplatser är fortfarande i sin linda. Samtidigt är byggarbetsplatsens energiförbrukning en liten del av byggandets totala kostnader vilket bromsar energieffektiviseringen. Kan ICT och IoT-tjänster föra energifrågan högre upp på agendan? Medverkande: Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation. Kontakt: Thomas Sundén, Sustainable Innovation, 0709-441170, http://www.sust.se Id: 54726

139

● Kvinnohistoriskt museum, metoo och Nya akademin - feministiska kulturstrategier i maktens korridorer Tid: 08:30–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Feministiskt initiativ Stockholm Ämne: Jämställdhet Plats: Södra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Om de feministiska organiseringar och strukturer som just nu formeras. Några som en reaktion på patriarkala institutioners fall och andra som vinner mark efter år av politiskt och aktivistiskt arbete. Medverkande: Sissela Nordling Blanco, ordf Rådet för mänskliga rättigheter, Feministiskt initiativ Stockholm. Kontakt: Lina Zavalia, Feministiskt initiativ Stockhom, 0708-739111, http://www.fistockholm.se Id: 55180

7249

● Hur är läget hos Sveriges tillväxtbolag? Tid: 08:30–09:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, Almi Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Karta: J5 Beskrivning: Globalisering och digitalisering ökar konkurrensen om kunderna – men skapar också möjligheter för svenska företag att växa. Vad säger företagen själva om sina tillväxtmöjligheter och hinder – och vad behövs för att de ska lyckas? Medverkande: Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör, Almi. Camilla Björkman, affärsutvecklingschef, Breakit. Kontakt: Diana Demin, Breakit, 0725-459880, diana@breakit.se, https://www.breakit.se/ Id: 55199

139

● När lagen inte räcker till – hur kan vi förändra attityder och värderingar? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Prata Om Alkohol, Sveriges Elevkårer Ämne: Barn/ungdom Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Karta: F10 Beskrivning: Går det att förflytta attityder? Trots att det är förbjudet förekommer sexuella trakasserier, alkoholkonsumtion och diskriminering bland unga. Vad är det som saknas när lagar och regler inte räcker till? Medverkande: Per Hazelius, Projektledare, Prata Om Akohol. Lina Hultqvist, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Malin Andersson, Chef Idrottsutveckling, Riksidrottsförbundet. Pelle Ullholm, Sakkunnig och Metodutvecklare, RFSU. Kontakt: Per Hazelius, Projektledare, Prata Om Alkohol, 0707-911732, Id: 55277

72

● Transpolitiken och jämställdhetspolitiken – måste det bli konflikt? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Inclusion Academy, RFSL Ämne: Jämställdhet Plats: Restaurang Monroe’s, Skeppsbron 8 Karta: H5 Beskrivning: Vad innebär transutredningen och dess rekommendationer ur ett jämställdhetsperspektiv? Medverkande: Ulrika Westerlund, Särskild utredare för Transpersoner i Sverige. Deidre Palacios, Vice ordförande, RFSL. Ingegerd Widell, Verksamhetsutvecklare inom folkbokföring, Skatteverket. Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby. Helen Lundkvist Nymansson, Chef för sektionen för hälsa och jämställdhet, SKL. Charlotte Signahl, Föreläsare och moderator. Kontakt: Sara Jonasson, Verksamhetsansvarig, Inclusion Academy, 0767-992999, sara@inclusionacademy.se, http://www.inclusionacademy.se Id: 51961

172

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 3 juli

116

● Hur kan man kravställa god säkerhetskultur? Tid: 08:30–09:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Strålsäkerhetsmyndigheten Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Holmen, Österdahls brygga Karta: F7 Beskrivning: Hur kan föreskrifter med krav på god säkerhetskultur bidra till säkrare sjukvård, kärnkraft och andra verksamheter med joniserande strålning? Hur ska en myndighet bedöma en organisations säkerhetskultur när det handlar om attityder, värderingar och uppfattningar hos organisationens individer? Medverkande: Anne Edland, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten. Carl Bladh, inspektör, Strålsäkerhetsmyndigheten. Johan Svenningsson, vd, Uniper. Marianne Törner, forskare, Göteborgs universitet. Pelle Gustafson, chefsläkare, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Kontakt: Caroline Falkengren, Strålsäkerhetsmyndigheten, 0732-023519, http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se Id: 52680

2

● Vatten en valfråga- från globalt till lokalt Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SIWI Swedish Water House, Svenskt Vatten Ämne: Hållbarhet Plats: Mellangatan 1 Karta: K8 Beskrivning: För att säkerställa att nuvarande och kommande generationer har tillgång rent vatten behöver alla samhällsaktörer vara aktiva och ta sitt ansvar. Vilka är Sveriges utmaningar och möjligheter i vattenfrågan, på global och lokal nivå? Medverkande: Torgny Holmgren, VD, Stockholm International Water Institute (SIWI). Ulf Thysell, tf VD, Svenskt Vatten. Marianne Kjellén, UNDP. Lars Stjernqvist, kommunalpolitiker, Socialdemokraterna Norrköping. Thomas Mörtsell, kommunalpolitiker, Centerpartiet Storuman. Eva Svedling, statssekreterare, Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Kontakt: Kristina.Johansson@siwi.org, Swedish Water House (SWH), 0720-506045, http://www.vattenforum.nu Id: 52937

7239

● Hur formar data, digitalisering och artificiell intelligens framtidens handel? Tid: 08:30–09:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EY, Svensk Handel Ämne: Digitalisering Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Karta: I12 Beskrivning: Data, digitalisering och artificiell intelligens (AI) har en allt starkare påverkan på handeln. Vilka trender måste aktörer inom retail agera på idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon? På vilket sätt kommer e-handel respektive den fysiska butikens roll förändras av den ökande mängden data? Medverkande: Anna-Karin Strömqvist, näringspolitisk expert, Svensk Handel. Magdalena Gerger, VD, Systembolaget. Patrik Hedelin, partner, eEquity. Malin Andrée, branschansvarig Handel och Konsumentprodukter, EY. Martin Einemo, specialist dataanalys och artificiell intelligens, EY. Kontakt: Anna-Karin Strömqvist, näringslivspolitisk expert, Svensk Handel, 0703-472599, anna-karin.stromqvist@svenskhandel.se, http://ey.com/almedalen Id: 55247

72

● Vem krossar jobbdrömmarna? Tid: 08:30–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dyslexiförbundet Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Idag måste man läsa och skriva i alla jobb. Vad är onödiga hinder och realistiska möjligheter i arbetsmiljön för den som har dyslexi? Kontakt: Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet, 0702-386320, http://www.dyslexi.org Id: 54183

1723

● Den nya närsjukvården – möjlighet eller hot? Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sanofi Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Karta: L12 Beskrivning: Den nära sjukvården och hur den ska förverkligas är en förändring som alla landsting idag på ett eller annat sätt håller på att förbereda sig för. Men hur påverkar detta med flera olika diagnoser? Kan personer som behöver sin specialist hamna i kläm? Medverkande: Hans Karlsson, Avdelningschef, Vård och omsorg, SKL. Magnus Kåregård, Styrelseledamot, SFAM. Ulf Brändström, Generalsekreterare, Astma och Allergiförbundet. Fredrik Lennartsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne. Anders Henriksson, Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Kalmar län. Marie Morell, Regionråd, Region Östergötland. Henrik Hammar, Moderator. Kontakt: Bengt-Ivar Fransson, Sanofi, 0703-011116, Id: 54225

1723

● Så skapar vi arbeten för nyanlända – snabbspårsutbildning genom akademi och näringsliv. Tid: 08:30–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Novare Potential Ämne: Integration/mångfald Plats: Korsgatan 4 Karta: I7 Beskrivning: Kompetensbristen inom IT är större än någonsin – och den väntas bara öka. 2020 beräknas det finnas ett underskott på 60 000 programmerare i Sverige. Vi står inför ett stor utmaning samtidigt är arbetskraftstillskottet i form av nyanlända stort. Hur kopplar vi ihop brist och kompetens på bästa sätt? Medverkande: Kinan, Halal, Novare Potential. Cristina, Petrescu, Tieto. Mattias, Wiggberg, KTH. Bettina, Kashefi, Chefekonom. Lena, Shervarly, Doctrin. Maksim, Melnik, Atelis. Kontakt:

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

Kinan Halal, Partner & Community Manager, Novare Potential, 0735-091118, http://www.novarepotential.se Id: 52962

17239

● Alla välkomna - utom unga hbtq-personer. Vad förlorar arbetsmarknaden på att stänga dörren? Tid: 08:30–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Varför har unga hbtq-personer svårt att ta sig in på arbetsmarknaden? Varför väljer de bort vissa studier och yrken? Tystnadskultur och trånga normer råder på arbetsmarknaden - hur breddar vi normen? Medverkande: Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Regeringen. Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Helena Westin, rådgivare, styrelseproffs. Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv. Kajsa Hessel, ordförande, Byggcheferna. Peter Tai Christensen, teamchef politiksektionen, Unionen. Frank Berglund, förbundsordförande, RFSL Ungdom. Marcus Ohlström, utredare, MUCF. Roh Petas, utvecklingsledare, MUCF. Kristina Ljungros, moderator. Kontakt: Ulla Tillgren, kommunikatör, MUCF, 0707-842397, ulla.tillgren@mucf.se, http://www.mucf.se Id: 53546

172349

● Är biografens framtid hotad? Ett drama i tre akter om biografens roll i samhället Tid: 08:30–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Biografägareförbund Ämne: Kultur Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24 Karta: P15 Beskrivning: Den lokala biografen har i över hundra år varit en samlingsplats för miljontals människor runt om i Sverige. Det senaste årets höjningen av biografmomsen riskerar nu att slå undan benen för en stor del av dessa. Hur påverkas den svenska landsbygden och filmkulturen om biograferna tvingas stänga ner? Medverkande: Kalle Boman, Filmproducent och professor i filmisk gestaltning, Göteborgs universitet. Harald Hjalmarsson, Oppositionsråd, Västerviks kommun, Moderaterna. Eva Hamilton, Ordförande, Film&TV-Producenterna. Git Schenyius, Festivalchef, Stockholms filmfestival. Ulf Dernevik, Politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiministern, Miljöpartiet de gröna. Cecilia Magnusson, Riksdagsledamot, Moderaterna. David Hulth Wallgren, Moderator. Kontakt: Peter Frantzell, StrandbergHaage, 0707-592558, http://www.biografagareforbundet.se/ Id: 54044

72

● Kompetenspyramiden – en reform för framtidens jobb Tid: 08:30–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Arena Idé Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Cramérgatan 2, Antons Karta: G10 Beskrivning: För att säkerställa Sveriges konkurrenskraft och låta fler ta del av välståndet som skapas av teknisk utveckling och globalisering, måste yrkesverksamma få bättre möjligheter att ställa om till nya jobb och branscher. Därför behövs nu en ambitiös reform för livslångt lärande och vidareutbildning. Medverkande: Roger Mörtvik, Utredare och tidigare statssekreterare, Arena Idé. German Bender, Programchef arbetsmarknad, Arena Idé. Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO. Patrik Karlsson, Arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv. Kontakt: German Bender, Arena Idé, +46-702-023 111, http://arenaide.se/kalender/vem-star-upp-arbetsratten-och-lonerna/ Id: 54045

17239

● Hur kan vi förbättra den digitala arbetsmiljön i vården? Tid: 08:40–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Yngre Läkares Förening Ämne: Vård och omsorg Plats: Slottsterrassen 6 Karta: J4 Beskrivning: Är vården patientsäker när vi inte kan läsa journalen från vårdtillfället i grannlandstinget? Hur tycker patienterna att det borde fungera? Och hur 2018 är det att vi fortfarande faxar information i vården? Medverkande: Hanife Rexhepi, Fil. Dr. Informatik, Högskolan i Skövde. Kontakt: Tora Borén, Underläkare, Sveriges Yngre Läkares Förening, 0733-996113, https://www.slf.se/SYLF/ Id: 53278

29

● Delaktighet och jämlikhet i fokus Tid: 08:40–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Myndigheten för delaktighet Ämne: Mänskliga rättigheter Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Vad är på gång just nu inom funktionshinderspolitiken? Hur kan både delaktighet och jämlikhet förbättras? Medverkande: Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Regeringen. Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet. Kontakt: Kalle Jönsson, Myndigheten för delaktighet, 073-699 73 57, kalle.jonsson@mfd.se, http://mfd.se Id: 54714

617253

● Vänsterpartiets Sverige - hur skulle det se om ut om V hade majoritet i riksdagen? Tid: 08:45–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: initiativ Samutveckling! Ämne: Partiets dag Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32 Karta: L15 Beskrivning: Varje morgon följer vi upp gårdagens parti under Almedalsveckan. Vad är det egentligen Vänsterpartiet står för och vill genomföra i Sverige? Vilka konsekvenser skulle deras politik kunna få? Medverkande: Berit Hague, dialogvärd,

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 3 juli initiativ Samutveckling!. Kontakt: Per HĂśrberg, Projektledare, initiativ Samutveckling!, 0704-888430, per.hrberg@samutveckling.se, http://samutveckling.se Id: 50234

239

� Vür politiske expert ger sin syn pü Liberalernas strategi Tid: 08:45–09:30 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: TV4 Ämne: Media/ journalistik Plats: CramÊrgatan, H333 Karta: H12 Beskrivning: Vilka utmaningar stür dagens parti infÜr och hur ser deras strategi ut fÜr att vinna väljarnas rÜst. Vür politiske expert svarar och fÜrklarar! Dessutom tar han tempen pü dagens hÜjdpunkter. Medverkande: Marcus Oscarsson, Politisk expert, TV4. Jenny StrÜmstedt, Programledare, TV4. Steffo TÜrnquist, Programledare, TV4. Kontakt: Anna Maxe, TV4, 070-9491883, http://www.tv4.se Id: 50658

124

� FÜretagen ropar, vem lyssnar? Kompetensbrist hindrar tillväxt Tid: 08:45–09:45 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: YrkeshÜgskolefÜrbundet (YHF) Ämne: Utbildning Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Bristande tillgüng pü arbetskraft med rätt yrkeskompetens är det stÜrsta hindret fÜr tillväxt. Hur kan arbetsliv, politiken och yrkesutbildningssystem arbeta medvetet och effektivt fÜr att tillgodose fÜretagens behov av att attrahera, kompetensutveckla samt behülla medarbetare? Medverkande: Katarina Lundahl, Chefsekonom, Unionen. Thomas Persson, GeneraldirektÜr, Myndigheten fÜr yrkeshÜgskolan. Gunilla Svantorp, Ledamot utbildningsutskottet, Riksdagen. Fredrik Von Essen, Näringspolitisk expert, IT & TelekomfÜretagen. Helen RÜnnholm, Utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv. Ann-Sofi SjÜberg, Team Trygghetssystem, Arbetsmarknad, Utbildning, TCO. Gunilla NordlÜf, GeneraldirektÜr, Tillväxtverket. Kontakt: Josefin Born Nilsson, Vice OrdfÜrande, YrkeshÜgskolefÜrbundet, 0727-187616, Josefin.born-nilsson@yhf.se, http://www.yhf.se Id: 51209

72

â—? Hur ska vi rĂśsta fĂśr att fĂĽ fortsatt bra cancervĂĽrd?

om de vill vara säkra pü att utvecklingen ska fortsätta? Kan blocken fortsätta hülla sams om cancersatsningen även om de är oense om annat? Medverkande: Erik LÜvgren, ordfÜrande landstingsstyrelsen, (S), Region Västernorrland. Lina Nordquist, oppositionslandstingsrüd, (L), Region Uppsala. Anders Åkesson, regionrüd, (MP), Region Sküne. Camilla Waltersson GrÜnwall, sjukvürdspolitisk talesperson, (M). Cecilia Andersson, ledamot regionfullmäktige, (C), Västra GÜtalandsregionen. Per Lindskog, Patientrepresentant, Gotland. Anna-Lena Sunesson, moderator / verksamhetschef, Regionalt cancercentrum norr. Kontakt: Bo Alm, Kommunikationsstrateg, Regionala cancercentrum / SKL, 0703-197655, bo.alm@skl.se, http://www.cancercentrum.se Id: 51823

17239

� Vad vill riksdagspartierna egentligen? Tid: 08:45–09:15 Evenemangstyp: Heta stolen ArrangÜr: Syretidningarna Ämne: Demokrati Plats: SÜdra Kyrkogatan 6 Karta: N16 Beskrivning: Vart stür riksdagspartierna i frügor om arbetslinjen, invandring, rasism, integritetsfrügor, droger, djurrätt, tillväxt, miljÜfrügor, mm? Medverkande: Lennart FernstrÜm, ChefredaktÜr, Syre. Kontakt: Katinka Richter, Projektledare, Mediehuset GrÜnt, 0737804328, katinka.richter@tidningensyre.se, http://tidningensyre.se Id: 52630

23849

� Hüllbara städer och samhällen – vem bär ansvaret? Tid: 08:45–09:45 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Storebrand Fastigheter AB Ämne: Byggande Plats: Säcken 7 Karta: G21 Beskrivning: Växande städer skapar nya mÜjligheter fÜr ekonomisk tillväxt men bidrar ocksü till Ükade sociala klyftor och püfrestningar pü städernas ekosystem. Vem bär ansvaret fÜr att hüllbar stadsutveckling ska ske pü bred front och vem ska ta kostnaden? Medverkande: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert, Moderator. Staffan HansÊn, vd, SPP. Ingrid Petersson, ordfÜrande, Agenda 2030-Delegationen. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektÜr, MalmÜ Stad. Niklas SÜrensen, vd, Ramboll Sverige. Camila Salazar Atías, kunskapsomrüdeschef, Fryshuset. Kontakt: Marita Loft, VD, Storebrand Fastigheter AB, 0709-605464, marita.loft@storebrand.no, http://www.storebrandfastigheter.se Id: 54894

9

nkel.se

Tid: 08:45–10:00 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Regionala cancercentrum i samverkan Ämne: Vürd och omsorg Plats: Visby lasarett, S:t GÜransgatan 5 Beskrivning: Regeringen, (S) och (M) har aviserat fortsatt statligt stÜd till cancervürden. Vad vill Üvriga partier? Hur ska patienter, närstüende och väljare rÜsta

117

VĂĽra hyresgäster ďŹ nns lite varstans. I Almedalen till exempel. Var tid har sina utmaningar. FĂśr mĂĽnga runt om i Sverige, och just nu i Almedalen, är en stor sĂĽdan utmaning att hitta nĂĽgonstans att bo fĂśr en rimlig kostnad. Som ett av Sveriges stĂśrsta privata bostadsbolag ser vi det som vĂĽrt ansvar att hjälpa Ă…LYH[[OP[[HIYHOLT+pYM€Y\WWSr[LY]P]rY[LNL[IVLUKLP=PZI`[PSS\[]HSKH]LYR ZHTOL[LYTLKZ[VYHHTIP[PVULYTLUTPUKYLRHZZH=PRHSSHYKL[š+HNLUZO`YLZNpZ[š

+LUQ\SPISPYKL[KpYM€YPUĂ…`[[UPUNZMLZ[NrUNLY[YLWr=PZI`3VNP:![/HUZNH[HU VJOK\pYIQ\KLU+L[ISPYPU[YLZZHU[HZLTPUHYPLYVJOZQpS]RSHY[Ă…`[[WPaaHVälkommen!

2/7

11.00 – 12.00 | JobbentrÊnpYLUZVJPHSZ[HY[\WZVTOQpSWLYU`HUSpUKH[HSHUNLYVJO M€YL[HNTLKYLRY`[LYPUNZILOV]H[[OP[[H]HYHUKYH2VTVJOS`ZZUH[PSSO\Y1VIILU[YtU JVHJOHYHSSHU`HUZ[pSSKHVJOZRHWHYLUTLYPURS\KLYHUKLHYIL[ZTHYRUHK

3/7

11.00 – 12.00 | CafÊ VälkommenpYL[[PU[LNYH[PVUZJHMtP/LSZPUNIVYNZVTTLK aktiviteter, samtal och en och annan bulle brutit isoleringen fÜr münga ensamma R]PUUVY/€Y:\ZHUUL:LSSHTPVJO9HNUHY4H[[ZZVUMYrU7YVQLR[9LRY`[LYHILYp[[H VTO\YSP[LÄRHRHUSLKH[PSS€RHK[YP]ZLS\[IPSKUPUNVJOU`HQVII

4/7

11.00 – 12.00 | COLIVE är startupen som bekämpar bostadsbristen bland unga TLKTVKLYUHRVSSLR[P]IVLUKLUPZ[VYZ[pKLYUH2VTVJOS`ZZUH[PSSL[[ZWpUUHUKL samtal om framtidens boende med bl a fastighetsägare, arkitekter och framtidens \UNHO`YLZNpZ[LY

*Faktum är att �Dagens hyresgäst� är aningen missvisande eftersom vi med glädje stür fÜr hyran och mer därtill.

rikshem.se/dagenshyresgast


TISDAG 3 juli

118

● Kan vi lita på miljömärkningen? Tid: 08:45–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskap & Allmänhet Ämne: Klimat/miljö Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 Karta: H8 Beskrivning: Miljömärkning är en viktig del i arbetet med att bygga ett hållbarare samhälle. En grundförutsättning för miljömärkningens funktion är att kriterierna för märkningen bygger på den bästa tillgängliga kunskapen, baserad på den senaste forskningen. Är det så – och hur vet vi det? Medverkande: Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik, Kungl. Vetenskapsakademien. Carl Folke, professor och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien. Per Ängquist, statssekreterare, Miljö- och energidepartementet. Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige AB. Anita Falkenek, vd, KRAV. Cecilia Tisell, konsumentombudsman, Konsumentverket. Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar, Axfood. Göran K. Hansson, moderator, professor i medicin, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Kontakt: Fredrik All, Kommunikationsansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 0706-739563, fredrik.all@kva.se, http://www.kva.se Id: 54083

Förening Göteborg. Ulla Andersson, ledamot Finansutskottet, Vänsterpartiet. Erik Strand, ordförande, Svenska Spel. Göran Bengtsson, vd, Falkenbergs sparbank. Anna-Karin Edeborg, moderator, Hälsinglands Sparbank. Kontakt: Catarina Bennetoft, Sparbankernas Riksförbund, 0706-554559, http://www.sparbankerna.se Id: 50128

249

● Behöver Försvaret hjärt- och lungräddning? Tid: 09:00–09:20 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenska Dagbladet Ämne: Säkerhet/försvar Plats: Hamnplan, H232 Karta: G9 Beskrivning: Hur förberett är Försvaret om krisen eller kriget kommer? Kan Sverige försvaras i mer än en vecka? Medverkande: Göran Eriksson, Politisk analytiker, Svenska Dagbladet. Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten. Kontakt: Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143, http://SvD.se Id: 50159

1239

6172

● Snyggt och energismart – hur blir solceller en självklarhet på våra byggnader?

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Lärarnas Riksförbund Ämne: Utbildning Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen Karta: I18 Beskrivning: Det fanns redan för 10 år sedan mycket tydliga tecken på att det skulle bli lärarbrist. Varför har inte tillräckligt gjorts? Medverkande: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna. Ulla Hamilton, VD, Friskolornas Riksförbund. Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad, SKL. Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket. Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Sharon Jåma, moderator. Erik Bengtzboe, riksdagsledamot, Moderaterna. Kontakt: Maria Reuterskiöld, Kommunikatör, Lärarnas Riksförbund, 070-866 27 89, http://lr.se/almedalen Id: 49898

Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Ekobanken, Solkompaniet Ämne: Energi Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Om nya byggnader ska göra så stor klimatnytta som möjligt behöver byggnaden ta hänsyn till solcellerna. När vi vill ha solceller på kulturmärkta byggnader är det solcellerna som ska anpassas. Seminariet visar hur fastighetsbolag, solelbolag och arkitekter skapar både snygga tak och ökar solelen. Medverkande: Britta Blaxhult, Projektchef, Einar Mattson. Lars Pellmark, installationer/energiteknik, Skandia Fastigheter. Cecilia Holmström, Arkitekt och strategisk rådgivare inom hållbarhet, Tengbom. David Larsson, Forskningsledare, Solkompaniet. Maria Brogren, Moderator/Hållbarhetschef, WSP Sverige. Kontakt: Kristoffer Lüthi, Ekobanken, 070-5517750, http://www.ekobanken.se Id: 50597

● Rätt från början – kan vi ge alla barn en bra start på ett gott liv utan trollspö?

● Ungas roll i det nya Europa – Hur kan vi påverka politikerna?

● Varför saknas det 77 000 lärare?

172

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Tidaholms kommun, Västra Götalandsregionen Ämne: Barn/ungdom Plats: Mellangatan 7 Karta: K10 Beskrivning: Kan tidiga insatser för små barn göra skillnad hela livet? De positiva effekterna av att ett barn får en bra start i livet är fantastiskt stora, inte bara för individen utan för hela samhället. Trots det vågar få satsa på förebyggande arbete. Men det finns arbetssätt som fungerar. Medverkande: Anna-Karin Skatt, Kommunalråd, Tidaholms kommun. Malin Gustafsson, Folkhälsostrateg, Västra Götalandsregionen. Ann Stenholm, Förskollärare, Tidaholms kommun. Pernilla Svärdh, Specialpedagog, Tidaholms kommun. Anders Viklund, Socialpedagog, Tidaholms kommun. Kontakt: Miranda Bergsten, Kommunikatör, Tidaholms kommun, 0502-606032, http://www.tidaholm.se Id: 49921

12

● Världens största utmaningar kan lösas med svensk innovation - om kraften i socialt entreprenörskap Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Danske bank, Dagens industri Ämne: Ekonomi Plats: Donners plats 2 Karta: J11 Beskrivning: Svensk innovation kan lösa FN:s globala mål och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter och jobb. Hur löser vi världens problem med smarta lösningar? Vilken roll kommer Startup-bolagen spela i den processen? Medverkande: Berit Behring, vd, Danske bank. Gunther Mårder, vd, Företagarna. Göran Folkesson, vd, Clean Motion. Albert Payaro Llisterri, vd, Urban Oasis. Henrietta Westman, moderator, Dagens industri. Kontakt: Thomas Danielsson, Dagens industri, 0725-502402, thomas.danielsson@di.se, https://dialmedalen.confetti.events/ Id: 49958

234

● Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: SGU, Lantmäteriet, Sjöfartsverket Ämne: Klimat/miljö Plats: Ocean Surveyor, fartyg Karta: F2 Beskrivning: Om den genomsnittliga havsnivån höjs med en meter hotas fastighetsvärden för mångmiljardbelopp av översvämning. Hur ökar vi samhällets förmåga att hantera klimatförändringarna och vilket stöd behöver kommuner och länsstyrelser för klimatanpassning av samhällsplaneringen? Medverkande: Lena Söderberg, generaldirektör, SGU. Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Lantmäteriet. Lena Sommerstad, Landshövding, Länsstyrelsen i Halland. Åsa Sjöström, enhetschef, SMHI. Andreas Schönström, kommunalråd, Malmö stad. Anna Hedenström, enhetschef, SGU. Elisef Elvinsdotter, moderator. Ingmarie Söderblom, planarkitekt, Oskarshamns kommun. Kontakt: Lars Kristian Stölen, Sveriges Geologiska Undersökning, 018-179139, http://www.sgu.se/almedalen Id: 50090

39

729

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: EU-kommissionen i Sverige, Utrikespolitiska föreningen i Sverige Ämne: EU Plats: Strandvägen, H522 Karta: E11 Beskrivning: Ungas engagemang och involvering i EU-frågor får ökad betydelse i diskussion om framtida europeiska utmaningar. Medverkande: Björn Fägersten, Utrikespolitiska institutet. Jakop Dalunde, Europaparlamentariker miljöpartiet. Louise Grabo, Ungdomsrepresentant EU, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer. Lisa Pelling, Journalist, Dagens Arena. Johan Wullt, EU-kommissionen. Kontakt: Johan Wullt, EU-kommissionen i Sverige, 08 56 24 44 06, https://ec.europa.eu/sweden/home_sv Id: 50936

172349

● Barn med livstecken efter sena aborter – ett etiskt dilemma? Tid: 09:00–10:15 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Statens medicinsketiska råd, Smer Ämne: Vård och omsorg Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3 Karta: N14 Beskrivning: Vad gäller rent rättsligt? Vilka etiska dilemman finns det? Vilka handlingsalternativ kan finnas i situationen? Och vad kan göras för att undvika att dessa situationer uppstår? Medverkande: Ingemar Engström, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Örebro samt sakkunnig, Smer. Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd, Smer. Michael Lövtrup, utredningssekreterare, Smer. Mia Ahlberg, leg. barnmorska, PhD samt ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet. Eva Uustal, ordförande, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Helena Kopp Kallner, fackling sekreterare, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Kontakt: Michael Lövtrup, Utredningssekreterare, Statens medicinsk-etiska råd, 08-4058557, michael.lovtrup@regeringskansliet.se, http://www.smer.se Id: 51247

2

● Hur ser behovet av anställningstrygghet ut på framtidens arbetsmarknad? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Almega Ämne: Näringsliv Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 Karta: E15 Beskrivning: Delar av dagens anställningstrygghet regleras i LAS som tillkom 1974. Sedan dess har samhället och arbetslivet förändrats. Hur kommer vi se på begrepp som jobb, anställningstrygghet och omställning? Vilka lösningar behöver vi på en arbetsmarknad som ställer allt större krav på flexibilitet? Medverkande: Jörgen Huitfeldt, moderator, Kvartal. Andreas Bergh, Dr Nationalekonomi. Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro. Håkan A Bengtsson, VD, Arenagruppen. Martin Linder, förbundsordförande, Unionen. Anna Karin Hatt, VD, Almega. Kontakt: Charlotta Åsell, Almega, 0736-307507, charlotta.asell@almega.se, https://www.almega.se/almedalen Id: 51426

● Bör snabblån förbjudas?

72

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sparbankerna Ämne: Ekonomi Plats: Donnersgatan 6 Karta: I12 Beskrivning: Vad innebär snabba lån? Vilken skyldighet har kreditgivaren och vilket ansvar har låntagaren? När behöver man låna snabbt? Borde snabblån förbjudas eller är det ett måste för snabbare flöden i konsumtionssamhället? Medverkande: Per Nordkvist, avd chef Uppförandetillsyn, Finansinspektionen. Jimmy Nilsson, ordförande, Spelberoendes

Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Mind Ämne: Vård och omsorg Plats: Kinbergs plats 8 Karta: M9 Beskrivning: Vad är det som gör medmänskliga samtal till ett så oöverträffat förhållningssätt när det kommer till att främja psykisk hälsa? Stämmer det att alla kan använda det - i nästan alla områden av livet? Vad behöver någon få höra - eller prata om - när den mår dåligt?

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Medmänskligt samtal - något alla kan hålla

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 3 juli Medverkande: Johanna Wester, Strategisk kommunikatör, Mind. Kontakt: Johanna Wester, Mind, 0735-509797, http://www.mind.se Id: 51489

3

● Mer gods på järnväg, en ökning med 100 procent till år 2030 Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Swedtrain, Branschföreningen Tågoperatörerna Ämne: Infrastruktur Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Karta: K14 Beskrivning: Godstransporterna ökar samtidigt som klimatmålen ska uppfyllas. Hur kan järnvägen bidra till ett fossilfritt Sverige? Vad krävs av branschen för att nå dit? Och vad krävs av politiker och myndigheter? Medverkande: Erica Kronhöffer, moderator, hållbarhetsdirektör, SJ. Karin Svensson Smith, ordförande, Trafikutskottet (MP). Jan Kihlström, vd, Green Cargo. Lena Erixon, gd, Trafikverket. Anna-Karin Larsdotter, strategisk transport- & logistikchef, ABB. Kontakt: Pia Lagerlöf, Generalsekreterare, Swedtrain, 0722-328315, http://swedtrain.org/ Id: 51790

72

● Molnet över skolan – hur ska den nationella digitaliseringsstrategin kunna realiseras? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Samhälle, Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Ämne: Digitalisering Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: År 2022 ska den nationella digitaliseringsstrategin vara implementerad. Hur långt har SKL kommit i arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet? Medverkande: Annika Agélii Genlott, Projektansvarig, Sveriges Kommuner och Landsting. Marita Lohmander, Kategoriansvarig, SKL Kommentus. Jannie Jeppesen, VD, Swedish Edtech Industry. Anders Bergström, Skolchef, Skellefteå kommun. Helena Sköld Lövgren, Upphandlingschef, Filipstads kommun/SOI. Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Moderator, SKL Kommentus. Kontakt: Fredrik Tamm, Dagens Samhälle Insikt, 0707124357, http://www.kommentus.se Id: 51800

139

● Lokalt samarbete för integration mellan näringsliv och lokalförening – finns det framgångsexempel?

119

3 Karta: J12 Beskrivning: Stora flyktingströmmar har bidragit till att utanförskapet växer. Trots utmaningar finns det flera aktuella exempel på när social inkludering fungerar som bäst. Medverkande: Anna Jivén, hållbarhetskonsult med mångårig erfarenhet från integration av nyanlända ingenjörer. Filippa Engstrand, verksamhetschef FC Rosengårds sociala verksamheter, FC Rosengård. Marc Hoffmann, sverigechef, E.ON. Viktoria Raft, moderator, Kraftkvinnorna. Kontakt: Linda Hallbom, Event Manager, Brand & Marketing, 0705-542714, http://eon.se/almedalen Id: 52246

39

● Sveriges järnväg - älskad, hatad och utskälld Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Strukton Rail Ämne: Infrastruktur Plats: Södra Kyrkogatan 9 Karta: M17 Beskrivning: Trots en placering bland Europas bästa och en tågpunktlighet på 90 procent, så är det många som inte litar på järnvägen idag. Hur kan vi utveckla järnvägssystemet för att minska trafikstörningarna och hålla jämna steg med samhällets behov av hållbara, effektiva transporter? Medverkande: Otto Nilsson, chef innovation & teknik, Strukton Rail. Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister, Regeringen. Malin Holen, Underhållsdirektör, Trafikverket. Kontakt: Lisa Borges, Kommunikationschef, Strukton Rail, 0761-152622, lisa.borges@strukton.se, http://www.strukton.se Id: 52314

723

● Partiledarintervju – vad vill Liberalerna? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Nyheter Ämne: Partiets dag Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: Liberalernas dag. Hör utfrågningen av partiledare Jan Björklund. Vi dyker djupt i valårets nyckelfrågor. Medverkande: Jan Björklund, partiledare, Liberalerna. David Ahlin, opinionschef, Ipsos. Ewa Stenberg, politisk kommentator, Dagens Nyheter. Carl Johan von Seth, ledarskribent, Dagens Nyheter. Karin Eriksson, utfrågare, Dagens Nyheter. Johar Bendjelloul, utfrågare, Dagens Nyheter. Kontakt: Anna Wallin, marknadsansvarig, Dagens Nyheter, 070-6249728, http://dn.se Id: 52453

12349

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: E.ON, FC Rosengård Ämne: Integration/mångfald Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats

DONNERSGATAN

6

Den globala mötesplatsen Välkommen till Sverige i världen – Almedalens arena för globala utvecklingsfrågor! Det är stället för dig som är intresserad av hållbar utveckling, fred och säkerhet, utrikespolitik, mänskliga rättigheter, mm. Vi finns på Donnersgatan 6, granne med politikerscenen i Almedalsparken. Öppettider: söndag 14.00 – 19.00, måndag – torsdag 08.00 – 19.00.

www.sverigeivarlden.se Sverige i världen arrangeras av biståndsmyndigheten Sida i samarbete med över 40 organisationer.


TISDAG 3 juli

120

● Kommer influencers bli vägen till förstagångsväljarna? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Dagens Media Ämne: Media/journalistik Plats: Hamnplan, H204 Karta: H9 Beskrivning: Hur vanligt är det att influencers gör politiska samarbeten och vad gör det med trovärdigheten? Medverkande: Clara Löfvenhamn, Vice ordförande, Influencers of Sweden. Margaux Dietz, Influencer. Kontakt: Madeleine Nilsson, Tf. chefredaktör, Dagens Media, 0735-814173, http://dagensmedia.se Id: 53132

28

● Hur kan kulturanalys vara ett verktyg i skolans systematiska kvalitetsarbete? Tid: 09:00–09:35 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Rektorsprogrammet Ämne: Utbildning Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Karta: G11 Beskrivning: Kulturanalys skapar kvalitetsdrivande arbetssätt som möjliggör hantering av svagheter och utvecklingsområden i verksamheten. Hur ger metoden verktyg för att analysera verksamhet, utforma utvecklingsinsatser och bedriva utvecklingsarbete som stärker det systematiska kvalitetsarbetet? Medverkande: Gunnar Berg, senior professor, Mittuniversitetet. Åsa Jerfsten, Koordinator RUN, Mittuniversitetet. Åsa Söderström, lektor i pedagogik, Karlstad Universitet. Kontakt: Ulrika Auno, Administrativ chef Rektorsprogrammet, Mittuniversitetet, 0727-276157, ulrika.auno@miun.se, https://www.miun.se/skolledardagen Id: 53262

17239

● Hur kan vi skapa sammanhållning och tillit i Sverige? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Grant Thornton Ämne: Demokrati Plats: Strandvägen, H521 Karta: E10 Beskrivning: Kan en förnyelse av folkrörelserna och det ideella engagemanget övervinna splittringen och den misstänksamhet som breder ut sig i Sverige i dag? Samtal om situationen i Sverige och hur vi kan påverka den i önskad riktning. Medverkande: Patrik Oksanen, journalist och politisk redaktör. Stefan Fölster, nationalekonom, författare och chef, Reforminstitutet. Kontakt: Anette Hjälmarstedt, Projektledare, Grant Thornton, 0707-457262, https://www.grantthornton.se/seminarier/almedalen/ Id: 53271

61239

● Framtidens digitala konsumenter – hur fungerar de? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Microsoft AB Ämne: Innovation Plats: Södra kyrkogatan 3 Karta: N16 Beskrivning: Vi flyttar allt fler av våra konsumtionsbeslut från oss själva till våra digitala assistenter. Vad får det för konsekvenser? Kan de hjälp oss att välja? Kanske kommer våra egna val istället handla om hållbarhet och etik med instruktion till våra digitala assistenter att fatta köpbeslut? Medverkande: Pernilla Jonsson, Head of Ericsson ConsumerLab. Ann-Sofie Isaksson, Inter-Ikea. Katarina Graffman, Antropolog, Inculture. Daniel Akenine, Nationell teknikchef, Microsoft AB. Kontakt: Johanna Snickars, Kommunikationschef, Microsoft, 08-410 455 56, swedenpress@microsoft.com, https://news.microsoft.com/sv-se/ Id: 53639

1

● Hur överlever energibolagen när de måste bli IT bolag? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Accenture Ämne: Energi Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 Karta: K12 Beskrivning: Energibranschen förändras i snabb takt. Hur klarar energibolagen en omställning där de måste utvecklas och bli IT bolag? Eller kommer andra bolag ta över delar av energimarknaden? Går det att skapa nya produkter och tjänster baserat på informationen och går det att hitta nya intäkter? Medverkande: Henrik Tegnér, managing director utilities Nordic, Accenture. Kontakt: Henrik Tegnér, Managing Director Utilities Nordic, Accenture, 0730-513433, Id: 54295

● Så öppnar vi fler dörrar – nyanländas väg till arbete

Åsa Kallstenius, KOD arkitekter. Göran Enander, landshövding, Uppsala län. Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande (S), Uppsala kommun. Kontakt: Maria Ahrgren, Uppsala kommun, 0768-304755, maria.ahrgren@uppsala.se, http://www.uppsalaialmedalen.se Id: 54392

72349

● Livestreaming av sexuella övergrepp på barn - från enstaka fall till etablerad brottslighet Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: ECPAT Sverige Ämne: Barn/ungdom Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Karta: G17 Beskrivning: Den sexuella exploateringen av barn tar ständigt nya former. Förövare kan idag från sitt hem, via webbkamera, beställa och regissera livesända sexuella övergrepp på barn. Hur ser kunskapen ut om livestreamade övergrepp på barn? Och hur jobbar polisen med denna typ av brottslighet? Medverkande: Kristina Sandberg, tf generalsekreterare, ECPAT Sverige. Isabella Kim, barnrättsjurist, ECPAT Sverige. Liz Berglund, Kriminalinspektör, Nationella Operativa Avdelningen. Titti Hildebrand, Presschef/ moderator, ECPAT Sverige. Kontakt: Clara Ludvigsson, jurist, ECPAT Sverige, 0723-895673, info@ecpat.se, http://www.ecpat.se Id: 54438

● Tarmcancervård - Vet Sverige verkligen bäst?

Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Dagens Medicin Agenda, ILCO - Tarm- uro- och stomiförbundet, Merck Ämne: Vård och omsorg Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Karta: I13 Beskrivning: I dag finns olika svenska riktlinjer för behandling vid spridd tarmcancer och det saknas obligatoriska krav på att de följs. Patienter med tarmcancer – den tredje mest dödliga cancerformen – är i händerna på lokala riktlinjer, och förskrivare behöver inte ta hänsyn till ESMO:s europeiska riktlinjer. Medverkande: Bo Karlsson, ordförande, ILCO. Jenni Nordberg, chef, Regeringens Life Science-kontor. Jan-Erik Frödin, onkolog och vetenskaplig sekreterare, GOF, Gastrointestinal Onkologisk Förening. Anders Åkesson, regionråd, Region Skåne (MP). Nils Wilking, docent i onkologi, Region Halland. Agneta Danfors-Nordin, onkolog och överläkare, Visby lasarett. Carl-Johan Sonesson, regionråd, Region Skåne (M). Mikael Nestius, moderator, Bonnier Business Media. Kontakt: Louise Olheden, Dagens Medicin, 070-3469840, https://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018 Id: 54455

17249

● Den närmsta nära vården är egenvården – hur kan digitalisering och egen drivkraft förändra vården? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Telia, AbbVie Ämne: Digitalisering Plats: S:t Hansgatan 9 Karta: L10 Beskrivning: Åldrande befolkning och höga kostnader för kroniska sjukdomar ökar trycket på sjukvården att förändra sin verksamhet. Nära vård är ett sätt att arbeta med hälsa och vård där den närmsta vården är den vård som patienter med hjälp av digitala lösningar kan ge sig själva – egenvården. Medverkande: Emma Spak, moderator, samordnare Nära Vård, SKL. Tobias Nilsson, chefsstrateg, Västra Götalandsregionen. Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne. Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL. Pär Astner, affärsutvecklingschef, Digital Health, Telia. Linn Mandahl Skepp, vd, AbbVie AB. Kontakt: Pär Astner, Telia, 0722-478034, par.astner@teliacompany.com, Id: 54486

2

● Vad vill Vänsterpartiet med vården Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Heta stolen Arrangör: Vårdförbundet Ämne: Vård och omsorg Plats: S:t Hansgatan 3 Karta: L9 Beskrivning: Vården är väljarnas viktigaste valfråga men vad vill Vänsterpartiet med vården? Medverkande: Karin Rågsjö, hälso- och sjukvårdspolitisktalesperson, Vänsterpartiet. Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. Anna E Olsson, moderator, presschef, Vårdförbundet. Kontakt: Anna Karin Ulander, Vårdförbundet, 0700-886781, http://www.vardforbundet.se Id: 54569

72389

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Unionen Stockholm, Unionen Göteborg, Unionen Sydväst Ämne: Integration/mångfald Plats: Strandgatan 19 Karta: G16 Beskrivning: Högskoleutbildade som är utrikesfödda har i betydligt lägre utsträckning ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå jämfört med inrikes födda. Detta är ett enormt resursslöseri som drabbar både individen och samhälle. Hur kan vi öppna fler dörrar på den svenska arbetsmarknaden? Medverkande: Amir Nazari, Diversity Coach, ÅF. Henrik Ehrenberg, Samhällspolitisk chef, Unionen. Irene Wennemo, Statsekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet. Patrick Joyce, Arbetsmarknadsforskare, Ratio. Pernilla Johansson, Chefsekonom, Sydsvenska Handelskammaren. Paloma Blanco, VD, Madder. Kontakt: Viola Zabeti, Projektledare, Unionen Stockholm, 0724-690552, viola.zabeti@unionen.se, Id: 54378

Tid: 09:00–12:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: LO, Landsorganisationen i Sverige Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad Plats: Cramérgatan, H301 Karta: G10 Beskrivning: Kan unga, utan fast koppling till arbetsmarknaden, ställa krav på sin arbetsmiljö? Vem vill vara den som ställer de kraven i ett läge där antalet betalda timmar jagas i hård konkurrens? Vems ansvar är det att arbetsmiljön fungerar? Vad är grejen med kollektivavtal när det kommer till arbetsmiljö? Medverkande: Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare, LO. Peter Frövén, arbetsmiljöombudsman, IF Metall. Malin Wreder, moderator, chef enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad, LO. Kontakt: Ulrika Eskilsson, Landsorganisationen, LO, 0703-052754, Id: 55013

● Välkommen till Uppholm? Vad händer när vi bygger ihop städerna?

● Superentreprenörernas roll för framväxten av nya svenska storbolag

1723

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Uppsala kommun Ämne: Byggande Plats: Donners plats 6 Karta: J11 Beskrivning: Storstäderna växer. Runtom i världen och i Sverige. Täta städer kan både gynna tillväxt och hållbarhet, om de byggs rätt. Nya spårsatsningar knyter ihop städer i en tillväxtregion. Vad tjänar vi egentligen på att bygga ihop våra städer? Medverkande:

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

● Ungas rättigheter på jobbet. Finns de?

29

Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Serendipity Challenge Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen, H530 Karta: E11 Beskrivning: Framgångsrika storbolag är av stor betydelse för Sverige. De står för en stor andel av exporten, investeringar i forskning och utveckling och banar väg för framväxten av mindre företag. Vilken roll spelar dagens superentreprenörer för framväxten av

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 3 juli nya svenska storbolag? Medverkande: Saeid Esmaeilzadeh, medgrundare, Serendipity Group. Pontus Braunerhjelm, Professor i entreprenĂśrskap, KTH. Eva Redhe, Ă„ngelinvesterare och styrelseproffs. Lena Apler, Grundare, Collector. Kamjar Hajabdolahi, moderator. Linda Nyberg, moderator. Kontakt: Camilla Wallin, Serendipity Challenge, 0709-581108, http://theserendipitychallenge.se/final-i-almedalen/ Id: 55140

1729

� Cyber security and AI Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: AmCham, MCI Ämne: Säkerhet/fÜrsvar Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Karta: J11 Beskrivning: This comprehensive forum will focus on the major issue of our time: Cybersecurity. In connection to this, a major question will be raised. Is Artificial Intelligence a threat or will it provide protection from security breaches for people and society? Medverkande: Fredrik Josefsson, moderator, SEB. Kontakt: Jonas Jonsson, MCI Scandinavia AB, 0705-578582, Id: 55226

72

� Ekonomi och skattefrügor fÜr seniorer Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: SeniorVärlden.com Ämne: Äldre Plats: Strandvägen, H538 Karta: E13 Beskrivning: Hur ser fÜrutsättningarna ut fÜr �vanligt� folk att leva det goda och aktiva livet som ürsrik? Vad är regeringens syn pü seniorernas ekonomiska och skattemässiga situation? Vad har gjorts, vad har kunnat gÜras bättre och vilken är utfästelsen om nästa mandatperiod om ni für behülla regeringsmakten? Medverkande: Petter AhlstrÜm, ekon dr, grundare seniorvärlden.com, CLA Sweden AB. Annika Strandhäll, socialfÜrsäkringsminister, Regeringen, Socialdemokraterna. Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna. Ingemar Rindstig, chef EY Real Estate, EY. Fredrik von Platen, arkitekt, expert bostadsfrügor, SPF Seniorerna. Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna. Susanne Clase, arkitekt, White. Kontakt: Petter AhlstrÜm, Ekon Dr, SeniorVärlden.com, 0730-404346, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com, Id: 55270

� Vilka är de aktuella skattefrügorna infÜr valet? Tid: 09:00–11:00 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: PwC Ämne: Ekonomi Plats: Hästgatan 9 Karta: M13 Beskrivning: FÜrändringar pü skatteomrüdet har genomfÜrts och skattefrügorna har tagit stor plats i den politiska debatten. Ut-

redningar och rapporter pekar pü behovet av fortsatt utvärdering av skattesystemet ofta med inriktningen att det kanske snart är dags fÜr en skattereform och en stÜrre skatteomläggning. Medverkande: Mats Persson, Liberalerna. Janine Alm Ericsson, MiljÜpartiet. Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Erik Ezelius, Socialdemokraterna. Ali Esbati, Vänsterpartiet. Emil KällstrÜm, Centerpartiet. Oscar SjÜstedt, Sverigedemokraterna. Cecilia Widegren, Moderaterna. Anna Bellman, Moderator. Kontakt: Anders Münsson, PwC, 0709-295488, anders.maansson@pwc.com, http://www.pwc.com Id: 50205

19

� Nyckeln till 100 procent fÜrnybart – hur gÜr vi elsystemet mer flexibelt? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: NaturskyddsfÜreningen, 100% FÜrnybart Ämne: Klimat/miljÜ Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 Karta: J12 Beskrivning: Sverige är pü väg mot ett effektivare och helt fÜrnybart energisystem. Flexibilitet är en nyckelresurs och helt avgÜrande om vi snabbt ska ställa om vürt energisystem. Här kan büde elanvändare och elproducenter bidra. Men hur skapas fÜrutsättningar fÜr ett hüllbart och flexibelt elsystem? Medverkande: Marielle Lahti, projektledare, Forum fÜr smarta nät. Hans Kreisel, vd, Skellefteü Kraft. Johanna Sandahl, ordfÜrande, NaturskyddsfÜreningen. Anna Wallsten, forskare, LinkÜpings Universitet. Rickard Nordin, klimatoch energipolitisk talesperson, Centerpartiet. Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, Socialdemokraterna. Linda Burenius Magnusson, ordfÜrande (moderator), 100 % FÜrnybart. Kontakt: MargrÊt Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsforeningen, 0760-405943, https://www.naturskyddsforeningen.se/ Id: 50378

1239

� Cybersäkerhet vür tids växande utmaning - hur minskar vi risken? Tid: 09:00–09:35 Evenemangstyp: Seminarium ArrangÜr: Industrin tar matchen, TeknikfÜretagen, Säkerhets- och fÜrsvarsfÜretagen Ämne: Utbildning Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd Karta: L11 Beskrivning: Cybersäkerhet är en växande utmaning fÜr fÜretag och andra organisationer i hela världen. Vi har ett hot mot samhället inklusive gentemot fÜretagen. Att vi i Sverige bygger upp en spetskompetens inom cybersäkerhet är en central del i vür framtida konkurrenskraft. Kontakt: Maria Rosendahl, TeknikfÜretagen, 0705-369951, http://industrintarmatchen.se Id: 50919

129

ÄR VI SMARTA NOG FÖR AI? 'HWlUVYnUWDWWWlQNDVLJHQIUDPWLGXWDQ$,$UWLÀFLHOO intelligens kommer att püverka hur vi lever. Vad blir konsekvenserna när vi delar med oss av vür intellektuella fÜrmüga till en maskin?

Medverkande: Magnus Boman Professor i intelligenta programvarusystem, KTH och RISE

Christer Sturmark

Tisdagen den 3 juli 13:00 - 14:30 :LVE\6WUDQGRFK&RQJUHVV/RMVWD Läs mer pü www.strategiska.se

Sara Wrige Präst och doktor i fysik, Svenska kyrkan, Chalmers

Foto: Mikael Ringlander

Att samhället kommer att fÜrändras är självklart. Frügan är hur det kommer att ske. Ann Grevelius Fin-tech entreprenÜr, Intelligent sjukvürd? Intelligenta och självkÜrande transporter? Intelligenta vapen? Opti Uppstickare som tar Üver mycket av det bankerna traditionellt gjort? I GÜteborg testas självkÜrande bilar, i Singapore finns de redan, och nu bygger Karolinska Institutet lärande maskiner fÜr Internetbaserad psykiatri. Det här är bara Foto: Elisabeth Ohlson Wallin nügra axplock. Men vilka kommer att ha makt Üver utvecklingen?

Välkommen till ett samtal om en oundviklig framtid.

BokfÜrläggare, debattÜr, Fri Tanke

Foto: Peter Knutsson

Sara Övreby Samhällspolitisk chef pü Google

Karim Jebari Forskare, IFFS, Inst fĂśr Framtidsstudier

Samt

Fredrik LĂśfgren

Robotutvecklare, LinkĂśpings universitet RFKKDQVGDQVDQGH robotar!

Foto: Anna GerdĂŠn

Moderator:

Patrik Hadenius Vetenskapsjournalist

Foto: Henric Lindsten

Roboten Elsa

LinkĂśpings universitet

121


TISDAG 3 juli

122

● Var står vi med ekobyggandet idag? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Nätverket för Byggekologi Ämne: Byggande Plats: Södertorg 12, innergården Karta: N4 Beskrivning: Föredraget ger en överblick över läget inom hållbart byggande och de följande föredragen denna dag går mer in på praktiska detaljer och genomförda projekt, där man tillämpat dessa tankar. Medverkande: Varis Bokalders, Arkitekt, Ekokultur Konsulter AB. Kontakt: Torkel Andersson, VVS-konsult, Nätverket för Byggekologi, 070-5248710, http://www.bydemand.se Id: 51418

7239

● Vi tar tempen på startupbranschen 2018 – vad krävs för att lyckas och var finns pengarna? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Breakit, Almi Ämne: Näringsliv Plats: Slottsterrassen 16 Karta: J5 Beskrivning: Vad krävs för att överleva som entreprenör 2018 och hur ser investerarlandskapet ut? Medverkande: Daniel Sonesson, vd, SUP46. Mikael Karlsson, vd, Almi Invest. Camilla Björkman, affärsutvecklingschef, Breakit. Stefan Lundell, medgrundare och innehållschef, Breakit. Kontakt: Diana Demin, Breakit, 0725-459880, diana@breakit.se, https://www.breakit.se/ Id: 51491

139

● Öresundsmetro - varför brådskar planeringen, och var finns pengarna? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Malmö stad - en del av Öresundshuset Ämne: Infrastruktur Plats: Hästgatan 1 Karta: J12 Beskrivning: Malmö vill koppla in sig på Köpenhamns metro. Vilka problem löser Öresundsmetron? Vad skiljer den från befintliga Öresundståg? Vad är kopplingen till godstrafiken och den nya Fehmarn Bält-tunneln? Hur kan finansieringen lösas? Och varför brådskar det med att påbörja planeringen? Medverkande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, KSO, Malmö stad, Socialdemokraterna. Sohana Josefsson, Kommunikationsdirektör, Green Cargo. Maria Bredin, Projektledare, Malmö stad. Johan Wessman, Moderator, Öresundsinstitutet. Kontakt: Lisa Janzon, Kommunikatör, Malmö stad, 0734-347061, lisa.janzon@malmo.se, http://www.malmo.se Id: 51530

612349

● Hur får vi fler företag på högre höjd i flyg- och rymdbranschen? Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Aero Cluster Sweden Ämne: Näringsliv Plats: Strandvägen 4 Karta: E12 Beskrivning: I Sverige finns ett fåtal stora aktörer inom flyg- och rymdbranschen. Antalet små och medelstora företag i branschen är relativt få. Varför är det så och hur kan vi öka antalet och omsättningen för små och medelstora företag i branschen? Medverkande: Göran Berlemo, VD Aero Cluster Sweden, Aero Cluster Sweden. Kontakt: Hannes Borg, Aero Almedalen, 0700-871663, http://www.aero almedalen.se/ Id: 51812

72

● Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad Ämne: Energi Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Det svenska elnätet börjar slå i taket vad gäller kapacitet till större städer. Vi frågar oss hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet? Medverkande: Penilla Gunther, ledamot, (KD), Näringsutskottet. Elisabeth Undén, styrelseledamot, (MP), Göteborg Energi AB. Axel Josefsson, oppositionsråd, (M), Göteborgs Stad. David Hellström, chef marknad och försäljning, Göteborg Energi AB. Maria Strömberg, avd.chef kluster och innovation, Business Region Göteborg. Anders Berger, director public affairs, Volvo Group. Malin Werner, tf divisionschef nät, Svenska Kraftnät. Alf Engqvist, vd, Göteborg Energi AB. Lars Mogensen, moderator. Kontakt: Neda Sherafat, Göteborgs Stad, 031-3680072, http://www.vastsvenskaarenan.se Id: 52359

249

● Offentliga rum i en digital civilisation

kande: Håkan Wall, chef för Sekretariatet för Samverkansrådet och operativa rådet, Polismyndigheten. Stefan Lundberg, Chefsåklagare/Strategisk samordnare för brottsförebyggande frågor, Ekobrottsmyndigheten. Kontakt: Petter Liljeblad, Kommunikationsstrateg, Polismyndigheten, 010-5639082, http://www.polisen. se Id: 53293

2

● Psykisk ohälsa och unga civilsamhället Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sveriges Blåbandsungdom Ämne: Barn/ungdom Plats: Kilgränd 1 Karta: J11 Beskrivning: Flertalet instanser rapporterar om ungas psykiska ohälsa. Det unga civilsamhället organiserar tusentals unga. Vad har vi för verktyg? Vad ska vi ha för beredskap i våra verksamheter? Ska unga civilsamhället ta ansvar för vad vuxenvärlden inte förmår? Vad är egentligen hållbart engagemang? Medverkande: Anna Erlandsson, förbundsordförande, Sverok. Fredrik Berggren, förbundsordförande, Sveriges Blåbandsungdom. Kontakt: Nathalie Carlryd, Sveriges Blåbandsungdom, 0733-241064, http://www.sbu.nu Id: 53295

129

● Näringslivet som samhällsentreprenörer – så klarar vi kompetensförsörjningen Tid: 09:00–10:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Svenskt Näringsliv Ämne: Hållbarhet Plats: Hamngatan 3 Karta: I11 Beskrivning: Hur ska kompetensförsörjningen till företagen klaras i framtiden? Länge har näringslivet förlitat sig till centrala politiska regelförändringar som tex rör utbildningssystemet. Sådana behövs verkligen. Men vi ser nu allt tydligare att företag, när politiken inte levererar, tar saken i egna händer. Medverkande: Matilda Ernkrans, Ordförande, Utbildningsutskottet (S). Claes-Göran Sylvén, ICA-handlare och styrelseordförande, ICA Gruppen. Lydia Capolicchio, Moderator. Kontakt: Kirsten Åkerman, Svenskt Näringsliv, 0702-816447, http://www.svensktnaringsliv.se Id: 53338

1249

● Vi håller Europa rent Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Söderenergi Ämne: Hållbarhet Plats: Korsgatan 4 Karta: I7 Beskrivning: Hur bidrar Sverige till att förbättra Europas avfallshantering? Vilken roll spelar energiåtervinning i Sverige för klimatet och hanteringen av miljögifter? Spelar det någon roll var utsläppen sker? Vem ansvarar för miljö- och hälsofarliga material från den ständigt ökande nätimporten? Medverkande: Karin Medin, vd, Söderenergi. Gunnar Caperius, riksdagsledamot, Centerpartiet. Boel Godner, kommunalråd Södertälje, Socialdemokraterna. Rebecka Hovenberg, kommunalråd Linköping, Miljöpartiet. Anders Östlund, vd, Öresundskraft. Lars Larsson, vd, Borlänge Energi. Per Everhill, Public Affairs-ansvarig, Tekniska Verken i Linköping. Fridolf Eskilsson, vd, Jönköping Energi. Göran Ernstsson, vd, Umeå Energi. Niklas Gunnar, vd, Mälarenergi. Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells. Nils Westling, konsult, 2050. Mikael Karlsson (moderator), senior konsult, 2050. Kontakt: Erik Wennergren, senior konsult, 2050 Consulting, 0730-290500, erik.wennergren@2050.se, http://www.soderenergi.se Id: 54011

7239

● Upphandling 2030 – så kan upphandling bidra till en hållbar samhällsutveckling Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Upphandlingsmyndigheten Ämne: Hållbarhet Plats: Hästgatan 12 Karta: M13 Beskrivning: Offentlig upphandling kan användas som styrmedel för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Det slås fast i både Agenda 2030, delmål 12.7, och den nationella upphandlingsstrategin. Men hur gör man? Medverkande: Ulrika Liljeberg, ledamot agenda 2030-delegationen och kommunalråd och KSO, Leksands kommun. Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus. Niklaz Kling, strateg med ansvar för Nationella upphandlingsstrategin, Upphandlingsmyndigheten. Patrick Amofah, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten. Kontakt: Sanna Burman, Digital kommunikatör, Upphandlingsmyndigheten, 0765-021773, sanna.burman@ uhmynd.se, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/ Id: 54616

Tid: 09:00–09:50 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Boverket, Färgfabriken, Sveriges Arkitekter Ämne: Byggande Plats: Strandgatan 16A Karta: J14 Beskrivning: Vi lever i en tid då gränserna mellan det fysiska och virtuella suddas ut alltmer. Vi kan uppleva andra platser och människor virtuellt parallellt med vår fysiska miljö. Vad kommer detta innebära för våra offentliga rum? Hur ska arkitekturen och gestaltningen möta de nya behoven? Medverkande: Alt Karlsson, Stadssekreterare, Näringsdepartementet. Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket. Petra Dalunde, COO, Urban ICT Arena. Charlotta Holm Hildebrand, Tf förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Anders Bergmark, Expanded Societies, Färgfabriken. Lars Johansson, Universitetslektor vid Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet. Patrik Faming, Moderator, Boverket. Kontakt: Caroline Stigsdotter, Projektledare, Boverket, 0701-853099, http://www.boverket.se Id: 52714

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Fackförbundet ST Ämne: Demokrati Plats: Strandgatan 27, trädgården Karta: G17 Beskrivning: En diskussion om politikens roll i myndigheternas verksamhet. Vad ska politiken styra? Hur ska myndigheterna anpassa sig till att politiken förändras? Vad innebär skiftande politiska signaler för verksamheten och de anställdas arbetsvillkor? Kontakt: Lars-Olof Pettersson, Rådhusgruppen City, 0704-911873, http://www.st.org Id: 53581

● Samverkan för att bekämpa den organiserade brottsligheten

● Vad vill partierna med vuxenutbildningen?

124

Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Polisen Ämne: Rättsväsende/brott Plats: Hamnplan, H205 Karta: H9 Beskrivning: Statliga myndigheter har sedan 2009 samverkat i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheter. Hur har uppdraget, arbetet och resultaten utvecklats över tid? Medver-

Symbolförklaringar hittar du på sidan 4

12349

● Myndigheterna och partipolitiken

123

Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Vuxenutbildning i Samverkan Ämne: Utbildning Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Karta: G12 Beskrivning: Vilka är skiljelinjerna i strategierna för vuxenutbildningen hos de olika regeringsalternativen? Medverkande: Christer Nylander, vice ordförande i

Det digitala programmet finns på www.almedalsveckan.info


TISDAG 3 juli Utbildningsutskottet, Liberalerna. Maria Stockhaus, ledamot i Utbildningsutskottet, Moderaterna. Daniel Riazat, ledamot i Utbildningsutskottet, Vänsterpartiet. Thomas Strand, ledamot i Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna. Fredrik Christensson, ledamot i Utbildningsutskottet, Centerpartiet. Karin Pleijel, kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden, Miljöpartiet. Johan Winsborn, moderator, Pointed AB. Kontakt: Jonas Jonsson, Vuxenutbildning i samverkan, 0706-034260, http://www.visnet.se Id: 54709

129

● Hur blir Sverige en digital nation i framkant? Tid: 09:00–10:00 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Västsvenska Arenan Ämne: Digitalisering Plats: Strandvägen, H553 Karta: E16 Beskrivning: Ett skifte från manuellt till digitalt är positivt, men frågetecknen är många. Är en omfattande digitalisering nödvändig? Kan samhället ställa om till digital verksamhet? Vilka kompetenser behövs på framtidens mer eller mindre digitala arbetsmarknad? Medverkande: Johanna Snickars, kommunikationschef, Microsoft. Amer Mohammed, head of digital innovation, Stena Line. Sarah Arlebrink, Stadsjurist, Göteborgs Stad. Ulf Melin, professor management och engineering, Linköpings Universitet. Fredrik Hörstedt, vice rektor nyttiggörande, Chalmers. Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer, Näringsdepartementet. Fredrika Lagergren, vicerektor för samverkan, Göteborgs Universitet. Ann-Sofie Axelsson, docent, professor, biträdande akademichef, Högskolan i Borås. Ulrika Lundh Snis, Universitetslektor, Högskolan Väst. Kontakt: Ingrid Pousard, Ansvarig, Västsvenska Arenan, 0734-281119, http://vastsvenskaarenan.se Id: 51883

12349

● Hur utvecklas ett framgångsrikt stadsdelscentrum till invånarnas nytta? Tid: 09:00–09:30 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Business Arena Ämne: Byggande Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9 Karta: J13 Beskrivning: Vilka är nycklarna för ett välfungerande, lokalt centrum? Vilka trender ses inom centrumhandeln? Medverkande: Annica Carlsson, moderator, vd, senior arkitekt MSA, partner, Equator. Magnus Åkesson, fastighetsutvecklingschef, Citycon. Mark Humphreys, arkitekt, kontorschef, Tengbom. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun. Kontakt: Emma Lundberg, Fastighetsnytt Förlags AB, 0707-157997, http://www.businessarena.nu/ Id: 52226

29

● Säkerhet – den nya hållbarhetsfrågan. Hur skapar vi säkra och öppna samhällen? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Sweco Ämne: Hållbarhet Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 Karta: J13 Beskrivning: Säkerhet har blivit ett av de viktigaste kriterierna när vi planerar framtidens samhällen. Klimatförändringar, terrorism och trafik ställer nya krav som vi behöver ta hänsyn till. Hur skapar vi en säker men också öppen och tillgänglig stad? Medverkande: Andreas Gyllenhammar, Hållbarhetschef, Sweco (moderator). Rolf Brennerfelt, Generaldirektör, SMHI. Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad. Håkon Omdal Laskemoen, Säkerhetsexpert, Sweco. Jennie Kastengren, Regionchef Riks Stadsutveckling, Jernhusen. Hans Brun, analytiker, Försvarshögskolan. Kontakt: Hanna Haeggström, Sweco, 0702-340366, hanna. haeggstrom@sweco.se, http://www.sweco.se Id: 52277

729

● Får den som lever se? Tid: 09:00–09:45 Evenemangstyp: Seminarium Arrangör: Bayer Sverige Ämne: Vård och omsorg Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Karta: F12 Beskrivning: Bevarad syn eller längre liv. Hur jämför vi det? Är det mer värdefullt att förlänga livet i ett par år som åldring än att rädda synen som 60-åring och undvika 25 år av grav synnedsättning? Hur skulle du välja? Frågor som är svåra att besvara men väl så viktiga att beakta vid prioriteringar i vården. Med-

123

verkande: Stefan Seregard, professor, överläkare, S:t Eriks ögonsjukhus. Birgitta Södertun, ledamot, Regionstyrelsen Skåne (KD