Page 1

Bijlagen Schoolgids 2013-2014

” t n e b e j e i w n e d “Wor

“in Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle”


VOORWOORD Hierbij ontvangt u als bijlage op de schoolgids belangrijke schoolinformatie van Basisschool De Zonnebloem voor het schooljaar 2013-2014. In 2011 zijn alle SIMON scholen met een schoolgids voor de komende 4 jaren gestart, die gelijk loopt met onze nieuwe schoolplanperiode 2011-2015. De gids is aan alle kinderen die al op onze scholen zitten, eenmalig uitgedeeld. Per nieuw schooljaar krijgen de leerlingen deze bijlage uitgereikt op de eerste schooldag. Namens het team, Henk ‘t Jong Directeur

Basisschool De Zonnebloem Wittenstein 128 7414EZ Deventer Tel.: 0570 – 671813 www.zonnebloemdeventer.nl


ONDERWIJSRESULTATEN CITO-TOETS SIMON SCHOLEN 2011-2013 CITO resultaten SIMON scholen gecorrigeerd op leerlingengewicht (LG) School Jaar> 2011 2012 2013 Nour (Imam Albogari) 535,0 535,7 540,0 Bilal 538,3 537,2 534,1 Al-Ummah 536,3 535,6 536,2 Ibn-i Sina 537,0 537,8 535,7 Hidaya 535,2 534,6 534,6 Bedir 533,8 536,5 534,8 El Boukhari 535,5 532,8 536,2 Moza誰ek 535,1 536,8 531,8 SIMON gemiddelde 535,8 535,9 535,4 Landelijk gemiddelde 535,3 535,3 534,8

Toelichting op de Cito-scores SIMON scholen:

De uitslagen van de Cito-eindtoetsen laten zien dat de kwaliteit op de SIMON scholen hoog en stabiel is. In vergelijking met alle scholen (landelijk gemiddelde) scoren de meeste SIMON scholen even hoog of zelfs hoger, zoals dit schooljaar 2012 - 2013 scoren wij 535,4, terwijl het landelijk gemiddelde 534,8 is. Al met al zijn we trots op de uitslagen van ons onderwijs. De komende jaren willen we deze successen borgen en behouden. U, als ouder, kunt ook goed meehelpen om de resultaten van uw kind te verbeteren.


Groepsindeling Groep 1 - 2 Selma Alkan Groep 1 – 2 Zuleyha Baldik Groep 3 Mariska Wonink Groep 4 – 6 Sebiha Suzen(ma,di,vr) en Lian van Kooten(wo,do) Lian wordt tot 1 oktober 2013 waargenomen door Sevda Dogan Groep 5 Lotte Kaya groep 6 – 7 Gencay Alici Directeur Henk ‘t Jong Godsdienstleerkracht: Gülender Catak Intern begeleider: Mieke Schotanus Directie-assistente: Cecilia Waas Conciërge Fikret Ege Ouderraad van de school: Penningmeester: Filiz Coplu Secretaris: Semra Ceyhan

Voorzitter: Neriman Chatzoglou

Medezeggenschapsraad: Namens team: Namens ouders: L. van Kooten S. Simsek S. Suzen M. Laafou M. Schotanus N. Tuzani

Vrijwillige ouderbijdrage: De ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind. Overblijven: Het overblijven kost € 0,50 per kind per dag. (behoudens leerlingen van buiten Deventer).

Voor informatie over de klachtenregeling en vertrouwenspersoon verwijzen wij u naar onze 4-jarige schoolgids.


VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2013-2014 Welke? Lustrumdag SIMON Offerfeest Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie

Van 9 oktober 2013 15 oktober 2013 21 oktober 2013 23 december 2013 24 februari 2014 18 april 2014 28 april 2014 29 mei 2014 9 juni 2014 7 juli 2014

Tot en met 9 oktober 2013 16 oktober 2013 25 oktober 2013 3 januari 2014 28 februari 2014 21 april 2014 9 mei 2014 30 mei 2014 9 juni 2014 15 augustus 2014

Schooltijden:

Groep 1,2,3,4

Groep 5,6,7

8.30 – 12.00 uur 12.30-14.45 uur 8.30-12.00 uur 12.30-14.45 uur 8.30-12.00 uur Vrij 8.30-12.00 uur 12.30-14.45 uur

8.30-12.00 uur 12.30-14.45 uur 8.30-12.00 uur 12.30-14.45 uur 8.30-12.00 uur 12.30-14.45 uur 8.30-12.00 uur 12.30-14.45 uur

8.30-12.00 uur Vrij

8.30-12.00 uur Vrij

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag:


Urenoverzicht De Zonnebloem 2013 / 2014

Morgen

Middag 1,2,3

Middag 4,5,6,7

Maandag

8.30 uur - 12.00 uur

12.30 uur-14.45 uur

12.30 uur-14.45 uur

Dinsdag

8.30 uur - 12.00 uur

12.30 uur-14.45 uur

12.30 uur-14.45 uur

Woensdag

8.30 uur - 12.00 uur

Donderdag

8.30 uur - 12.00 uur

Vrijdag

8.30 uur - 12.00 uur

Urentabel:

Onderbouw(1,2,3)

12.30 uur-14.45 uur 12.30 uur-14.45 uur

12.30 uur-14.45 uur

Bovenbouw(4,5,6,7) Totaal:

mo

Totaal:

mi

mo

mi

maandag

3,5

2,25

5,75

3,5

2,25

5,75

dinsdag

3,5

2,25

5,75

3,5

2,25

5,75

woensdag

3,5

3,5

3,5

2,25

5,75

donderdag

3,5

5,75

3,5

2,25

5,75

vrijdag

3,5

3,5

3,5

Jaartotalen

2,25

52 weken = 30-sep

Beschikbare uren per jaar

24,25

26,5

1261,00

1378,00

5,75

5,75

1266,75

1383,75

1266,75

1383,75

334,75

366,25

Totaal aantal lesuren

932

1017,50

Verplicht aantal uren

930,00

1010,00

Vakanties / vrije dagen

3,5


Bestuur SIMON scholen Onze school valt onder de Stichting voor onderwijs op islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland, kortweg SIMON. Het adres van het bestuursbureau is: De Mulderij 10 3831 NV Leusden Tel. 033-4337336 Fax: 033-4337569 E-mail: info@simonscholen.nl Website: www.simonscholen.nl College van Bestuur (CvB) Het CvB bestaat uit: • de heer Ismail Taspinar ( voorzitter); • mevrouw drs. Jeanne van der Voort. Samenstelling Raad van Toezicht (RvT) • de heer mr.drs. Saïd Bellari (voorzitter) • mevrouw Nazime Arslan • de heer Salih Türker • de heer Erdal Aktaran • de heer Ilhan Tekir MSc EMIA RO Het bestuur is vanaf 1 augustus 2011 veranderd van bestuursmodel. Het CvB bestaat uit 2 leden. Zie voor meer informatie pagina 6 van het schoolgids 2011-2015. Daarboven staat de Raad van Toezicht (RvT), die tevens de werkgever is van het CvB. Zij houdt toezicht op de werkzaamheden van het CvB en treedt op zodra daar aanleiding voor is. Zie voor meer informatie pagina 6 van de schoolgids 2011-2015.


AUGUSTUS 2013 Maandag

Ramadan/ Shawwal Dinsdag

Woensdag

1434

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

Lailat oel ’ kadr/

5

6

7

8

9

10

11

Ramadanfeest Eid al-Fitr

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Yawm al-Ithnain

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

Start school


SEPTEMBER 2013

Shawwal / Thw al-Qi’dah 1434

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

27

28

29

Yawm al-Jum‘a Yawm al-Ahad

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

Informatieavond

16

17

Koffieochtend

23

24

25

Medezeggenschapsraad Algemene ouderavond

26

Studiemiddag team Leerlingen ’s middags vrij

30

Yawm al-Ithnain

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’

Yawm al-Khamis


OKTOBER 2013 Maandag

7

Thw al-Qi’dah/Thw al-Hijjah 1434 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

17

18

19

20

25

26

27

Yawm al-Jum‘a

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

SIMON Lustrumfeest personeel/ kinderen vrij

14

15

16

Herfstvakantie Zuid

Eid al-Adha Offerfeest

21

22

23

24

29

30

31

Yawm al-Arba‘a’

Yawm al-Khamis

Offerfeest school

Herfstvakantie

28

Koffieochtend

Yawm al-Ithnain

Yawm al-Thalatha’


NOVEMBER 2013 Maandag

4

Thw al-Hijjah/Muharram Dinsdag

5

Woensdag

1434/1435

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

Islamitisch Nieuwjaar 1435

11

12

Asjoera Medezeggenschapsraad

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

Voortgangsgesprekken

Voortgangsgesprekken

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

Yawm al-Ithnain


DECEMBER 2013

Muharram/Safar 1435

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Lustrumfeest SIMON op school

23

24

25

26

27

28

29

Yawm al-Arba‘a’

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

Wintervakantie

30

31

Yawm al-Ithnain

Yawm al-Thalatha’


JANUARI 2014 Maandag

6

Safar/Rabi’al-Awal Dinsdag

7

1435

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Koffieochtend Medezeggenschapsraad

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

Ied-ul-Maulid

Studiemiddag team Leerlingen ’s middags vrij Yawm al-Ithnain

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’


FEBRUARI 2014 Maandag

3

10

Rabi’al-Akhir 1435 Dinsdag

Woensdag

4

5

Rapportgesprekken

Rapportgesprekken

11

12

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

6

7

8

9

13

14

15

16

22

23

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

Studiemiddag team Leerlingen ’s middags vrij

17

18

19

20

21

Medezeggenschapsraad

24

25

26

27

28

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Voorjaarsvakantie

Yawm al-Ithnain


MAART 2014

Rabi’al-Alkhir/ Jumada’l-Ula 1435

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

31

Yawm al-Ithnain


APRIL 2014 Maandag

Jumad’l-Akhira/ Rajab 1435 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

6

Koffieochtend Medezeggenschapsraad

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

2e Paasdag

28 Meivakantie

Yawm al-Ithnain


MEI 2014 Maandag

5

Rajab/Sha’ban 1435 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

Bevrijdingsdag

12

Medezeggenschapsraad

19

20

21

Miraadj

Koffieochtend Open dag Algemene ouderavond

26

27

28

29

30

31

1

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

Schoolreizen

Yawm al-Ithnain

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’


JUNI 2014

Sha’ban/ Ramadan 1435

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

e

2 Pinksterdag

16

Studiemiddag team Medezeggenschapsraad Leerlingen ’s middags vrij

23

24

25

Begin ramadan/

Rapportgesprekken

Studiemiddag team Rapportgesprekken Leerlingen’s middags vrij

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’

30

Yawm al-Ithnain

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad


JULI 2014

Ramadan/ Shawwal

1435

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag Zondag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Yawm al-Sabt

Yawm al-Ahad

Maandag

Lailat-ul-Qadr

28

29

30

31

T/m 15 augustus 2014

Yawm al-Ithnain

Yawm al-Thalatha’

Yawm al-Arba‘a’

Yawm al-Khamis

Yawm al-Jum‘a

Bijlage schoolgids de zonnebloem 2013 2014  
Bijlage schoolgids de zonnebloem 2013 2014