Page 27

Se også:

Topp 20 tura r i Åmli TOP 20 HIK ING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WAND ERRUTEN IN ÅMLI

TOPP 20 TURER I ÅMLI Åmli kommune er en vandrekommune. Vår flotte Topp 20 brosjyre gir 20 vakre, spennende, lette og krevende turforslag rundt om i kommunen. Alle turene er godt merka (OBS! kun sommermerking). Infotavle ved start med kart og brosjyre på alle turforslagene. På toppen er det postkasse med gjestebok og klippetang. Ta med deg brosjyra og bruk klippetanga til å registrere at du har vært på

toppene så får du Topp 20 t-skjorte når du leverer inn klippekortet. Kart og brosjyre m.m. kan også lastes ned fra nettsiden www.amli.no. Turene er i ulike kategorier, alt fra helt korte og til de som krever en hel dag fram og tilbake. Her er noe for alle! God tur!

rane;

Dei beste fottu

mark VandreTele eleg ygt - tilgjeng Forbløffande

www.visitsorla ndet.com

- tr

telemark.no

www.vandre

VANDRETELEMARK: FORBLØFFANDE – TRYGT – TILGJENGELEG! kart og informasjon om kva du kan sjå og oppleve undervegs på turen. Køyrer du Telemarksvegen kan du stoppe bilen og ta deg ein fottur! Meir informasjon og turinspirasjon finn du på nettsiden: www.vandretelemark.no

Moore Foto: Hamish

VandreTelemark kan by på mange kvalitetssikra og godt tilrettelagte turstigar som tek deg gjennom eit særmerkt og variert landskap, gjennom Telemarks kultur og historie. Alle stigane i VandreTelemark er skilta, merka og gradert etter nasjonal standard. Kvar stig har og sin eigen miniguide med

tilgjengeleg! nde - trygt tark: Forbløffa og godt tilre VandreTelem ali kv tetssikra rt by på mange m eit særmerkt og varie n ka k ar no nVandreTelem tek deg gjen historie. Alle stigane i Va m so ar ig telagte turst ks kultur og standard.

For mer informasjon: www.telemarksvegen.no - www.facebook.com/telemarksvegen - www.visitsorlandet.no - www.visittelemark.no www.birkenes.kommune.no - www.froland.kommune.no - www.amli.kommune.no - www.nissedal.kommune.no www.kviteseid.kommune.no - www.seljord.kommune.no

Telemarksvegen 2018  
Telemarksvegen 2018  
Advertisement