Page 1

MAY ISSUE 16

CarVariety • Toyota Me.WE คอนเซปตสองประสานรวมเปนหนึ่ง • Terra Motors ตุกตุกไฟฟา มาแลวจา

Tip�&�Technique

• หัวเทียนรอน หัวเทียนเย็น เปนยังไง ตอนที่ 2 • เครื่องก็ฟต ทำไมสตารทติดยาก

LifeStyle • Withings Baby Monitor สองดูลูกนอยผานแอพฯ • แอวอาหารเหนือขึ้นชื่อ “คุมขันโตก”


CarVariety Toyota Me.WE

คอนเซปต์สองประสานรวมเป็นหนึ่ง

“ไม่มีอะไรจะหวือหวาไปกว่านี้อีกแล้วครับ สำ�หรับรถ EV ที่ค่าย Toyota ได้พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับสองขั้วมารวมกันระหว่าง สถาปัตยกรรมและดีไซน์เนอร์ที่ได้ตกผลึกไอเดีย มาเป็น Toyota Me.We”

..........


พอทราบข่าวจากสายข่าวต่างประเทศ นายทีก็รีบนำ�มารายงานให้กับ เพื่อนๆ ทันทีครับ สำ�หรับยานยนต์คอนเซปต์ตัวล่าสุดจากโตโยต้า ที่รวม นวัตกรรมจาก 2 สาขาให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป้าหมายนั้นเพื่อการโดยสารที่เน้น ความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่และคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดย Toyota Me.We เป็นการผนึกกำ�ลังระหว่างสถาปนิกชื่อดัง ในฝรั่งเศส Jean-Marie Massaud และ ED2 European Design สตูดิโอ ออกแบบรถยนต์ของโตโยต้า โดยคอนเซปต์รถซิตี้คาร์อย่าง Me.We นั้น จำ�แนกออกเป็นสองไอเดียได้ดังนี้


Me. หมายถึง ทีเด็ดที่โตโยต้ารุ่นนี้สามารถปรับเปลี่ยนรูป แบบของรถยนต์ ได้ตามความต้องการหรือ Lifestyle ของผู้ขับขี่ เนื่องจากวัสดุและบอดี้ของรถนั้นสามารถถอดและประกอบใหม่ได้ หลากหลายรูปทรง รถยนต์สุดยอดไอเดียนี้จึงสามารถเปลี่ยนได้ ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นกระบะ สปอร์ทเปิด ประทุน ออฟโรด ซิตี้คาร์ ก็สามารถดัดแปลงได้อย่างลงตัว ด้วย โครงสร้างที่ทำ�มาจากอลูมิเนียม และตัวถังที่ทำ�จาก Polupropylene ทำ�ให้น้ำ�หนักของ Me.We นั้นอยู่ที่ 750 กก. เท่านั้น และ We นั่นหมายถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ ทำ�เพื่อใคร แต่ทำ�เพื่อเราๆ ท่านๆ และลูกหลานอีกต่อไปในอนาคต กล่าวคือรถรุ่นนี้นอกจากจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ in-wheel ที่ฝัง อยู่ทั้ง 4 ล้อ และแบตเตอรี่ฝังพื้นหรือ infloor อีกทั้งวัสดุต่างๆ ที่ใช้นั้นยังเป็นมิตรสุดๆ กับพื้นรถที่ทำ�จาก ไม้ไผ่เกรดดีที่ให้ความแข็งแรงและเหนียวคล้ายกับไฟเบอร์ หลังคา คลุมด้วยวัสดุกันน้ำ�ที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม และฟีทเจอร์ต่างๆ ที่ออกแบบมาให้เราๆ ท่านๆ ใสใจกับโลกมากขึ้น อาทิ กระจกด้าน หน้าที่เลือนเปิดปิดได้ เพื่อทีจะได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น และแน่นอน ว่ามันคือ Zero Emission อย่างแท้จริง

“ทั้งน่ารักทั้งน่าใช้ใช่มั้ยครับสำ�หรับคอนเซปต์คาร์คันนี้ ซึ่ง นายทีกล็ นุ้ อยูค่ รับว่าทางโตโยต้าจะนำ�มาเป็นรถโปรดักชัน่ คาร์ ได้หรือไม่ ถ้ามีข่าวคราวเกียวกับคอนเซปต์คันนี้ นายทีจะ เอามารายงานให้อีกแน่นอนครับผม”


CarVariety Terra Motors

ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า มาแล้วจ้า

“ในที่สุดไอเดียบรรเจิดก็เกิดขึ้นมาแล้ว สำ�หรับรถ สามล้อไฟฟ้าที่มีต้นกำ�เนิดเมืองไทย แต่ดังไปไกลทั่วโลก ซึ่งคอนเซปต์ตุ๊กตุ๊กคันนี้เป็นไอเดียบรรเจิดจากบริษัท Terra Motor ประเทศญี่ปุ่นครับ”

..........


นายทีก็เคยได้ยินมานะครับว่ารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ ไทยก็พอมีบ้าง แต่ช้าไปนิดนึงที่จะส่งรถตุ๊กตุ๊กธรรมดา ในบ้านเราไปสู่แบรนด์ระดับโลก จนล่าสุด Terra Motors บริษัทผู้ผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากญี่ปุ่นได้ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ตวั เอง โดยการพัฒนา E-TukTuk หรือ e-Tricycle อย่างจริงจังโดยใช้ฟิลิปปินส์ในการ ลองตลาดเป็นประเทศแรก ซึ่ง Terra Motors ใช้รถตุ๊กตุ๊กต้นแบบของบริษัท เป็ นตั ว บุ ก เบิ ก ตลาดในขณะที่ ในญี่ ปุ่ น และเอเชี ย ยั ง ไม่ มี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยจะนำ�มาใช้เป็นรถแท็กซี่เพื่อลด มลพิษ โดย Terra อยากจะเปิดตลาดในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้


E-TukTuk นี้มีภายนอกที่โค้งมนกว่าเวอร์ชั่นในบ้านเรา ความ ยาวที่ 3.3 เมตร กว้าง 1.7 เมตร ตัวบอดี้ทำ�มาจากคาร์บอนไฟเบอร์ น้ำ�หนักเบา หลอดไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบ LED พร้อมด้วยไฟเลี้ยว ที่ดีไซน์มาได้อย่างแนบเนียน โครงสร้างโดยรวมคล้ายกับรถตุ๊กตุ๊ก ในบ้านเรา แต่นึกภาพที่ห้องโดยสารของผู้โดยสารออกแบบมาให้หัน หน้าเข้าหากันเหมือนรถสองแถว รองรับผู้โดยสารได้ 6 คน โดย เสน่ห์ที่คงไว้ก็คือ E-TukTuk คันนี้ไม่มีประตูทั้งคนขับคนนั่ง ขึ้นทาง เดียวลงทางเดียวตลอดระยะทางครับ สามล้อคันนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า (ยังไม่ทราบขนาด) ที่ ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถใช้งานได้เต็มที่ 50 กิโลเมตร ก่อนการ ชาร์จครั้งต่อไปจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงจามารถวิ่งได้เต็มระยะ ทางอีกครั้ง

“เหตุที่ Terra Motors ได้ทดลองตลาดที่ฟิลิปปินส์ ก็เพราะว่าทางรัฐได้สนับสนุนให้มีการใช้งานรถตุ๊ก ตุ๊กไฟฟ้าคันนี้ถึง 100,000 คัน โดยรวมกลุ่มกับ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่หนุนทุนกว่า 300 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่ จะบรรจุ e-Tricycle เข้าไปใช้งานจริงในฟิลิปปินส์ในปี 2016 ครับ”


Tip & Technique หัวเทียนร้อน หัวเทียนเย็น เป็นยังไง ตอนที่ 2

“ในครั้ ง ที่ แ ล้ ว นายที พ าลงลึ ก กั บ เรื่ อ ง หัวเทียนร้อน-หัวเทียนเย็นว่าเป็นอย่างไร ครั้งนี้ นายทีจะมาแถลงไขเกี่ยวกับช่วงความร้อนของ หัวเทียน คุณสมบัติและอายุการใช้งานกันครับ”

..........


ช่วงความร้อน คือ ช่วงที่อุณหภูมิหัวเทียนสามารถทำ�งาน ได้ หัวเทียนนั้นจะไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป ช่วงความร้อนนี้จะแปรผัน ตามชนิดและสภาพการทำ�งานของเครื่องยนต์ การทำ�งานของหัว เทียนจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในห้อง เผาไหม้ ดังนั้นช่วงความร้อนจะถูกกำ�หนดให้อยู่ใน สอง ช่วง ซึ่ง มีคุณสมบัติแตกต่างกัน

1. ช่วงการจุดระเบิดก่อน (Preignition Region) ช่วงความร้อนนี้จะต้องไม่สูงเกินช่วงการจุดระเบิดก่อน อันจะทำ�ให้ หัวเทียนร้อนจัดเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการต้านทานความ ร้อน

2. ช่วงติดคราบสกปรก (Befoulment Region) ช่วงความร้อนนี้จะต้องไม่ต่ำ�กว่าช่วงติดคราบสกปรก อันจะทำ�ให้หัว เทียนเย็นเกินไปจนคราบสกปรกติดเกาะอยู่ได้ ดังนั้นหัวเทียนจึงต้อง มีคุณสมบัติในการต้านทานการติดคราบสกปรก ในช่วงระหว่างช่วง ทัง้ สองนี้ คือช่วงความร้อนทีใ่ ช้ก�ำ หนดสำ�หรับหัวเทียน หัวเทียนแต่ละ ชนิดจะมีช่วงความร้อนไม่เท่ากัน บางชนิดมีช่วงแคบ บางชนิดกว้าง

คุณสมบัติของหัวเทียน หัวเทียนจะต้องทำ�งานในห้องเผาไหม้ ซึ่งมีสภาวะทีรุนแรงมาก โดย สามารถทนต่ อการเผาไหม้ ท ี ่ ม ี ค วามร้ อ นสู ง ถึ ง 2,500 องศา เซลเซียสได้ ดังนั้นคุณสมบัติของหัวเทียนหลักๆ ที่ต้องทนอุณหภูมิ แล้ว ต้องทนแรงดันได้ 50 กก./ตร.ซม. สามารถรับการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี สามารถจุดประกายไฟได้ดีในทุกสภาวะการทำ�งานของเครื่องยนต์


อายุการใช้งานของหัวเทียน หัวเทียนก็เหมือนอุปกรณ์อย่าง อื่นที่มีอายุการใช้งานครับ และควรเปลี่ยนเมื่อหมดอายุการใช้งาน เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์อื่นๆ ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าที่ใช้คาร์บูเรเตอร์เป็น ตัวจ่ายเชื้อเพลิง หัวเทียนก็จะใช้แบบเกลียวโตที่ตั้งระยะห่างเขี้ยวอยู่ 0.8-0.9 มม. ช่วงการเปลี่ยนจะอยู่ 20,000 กม. ก็น่าจะเปลี่ยนใหม่ได้ แล้ว แต่ถา้ เป็นแบบหัวเกลียวเล็กในปัจจุบนั ทีร่ ะยะระหว่างเขีย้ ว 1.1 มม. ก็ควรจะเปลี่ยนที่ 40,000 กม. “ถ้าไม่อยากเปลี่ยนบ่อยๆนายทีแนะนำ�หัวเทียนพิเศษอย่างเช่น Platinum ที่มีอายุการใช้งาน 60,000-80,000 กม. แต่ถ้า อยากจะไฮโซและไม่ต้องกังวงเรื่องหัวเทียนบ่อยๆ แนะนำ�ให้ใช้ แบบ Iridium ที่มีอายุการใช้งานแบบขั้นเทพถึง 100,000 กม. เรียกได้ว่าแพงหน่อยแต่ใช้จนลืมไปเลยครับ”


Tip & Technique เครื่องก็ฟิต ทำ�ไมสตาร์ทติดยาก

“ไม่ว่ารถเก่า รถใหม่ รถมือสอง อาการเครื่อง สตาร์ทติดยาก ก็เกิดได้ทั้งนั้นครับ แต่เรื่องนี้ไม่ใช้ เรื่องซับซ้อนแต่อย่างใด ถ้าหากได้อ่านบทความที่ นายทีจะนำ�เสนอต่อไปนี้ครับ”

..........


สุขภาพรถไม่ปกติอย่างการสตาร์ทติดยาก ส่วน มากนะครับ จะไม่เกิดในช่วงเครื่องเย็นประเภทจอดไว้หน้า บ้านและสตาร์ทตอนเช้า แต่มักจะเกิดในช่วงที่เครื่องยนต์ ร้อน ขับไปไหนมาไหนแล้วจอดไว้มักจะสตาร์ทไม่ติด ต้องทิ้ง เครื่องยนต์ไว้นานจนเครื่องเย็นถึงจะติดได้ อันนี้มีอยู่หลาย สาเหตุด้วยกัน สาเหตุแรก มักจะเจอกับรถอายุเยอะๆ คือเป็นการ เสื่อมสภาพของระบบจุดระเบิด ไม่ว่าจะเป็นหัวเทียน สายหัว เทียน หรือชุดคอยล์จุดระเบิด เพราะชุดคอยล์อายุเยอะๆ แบบนี้มักจะเสื่อมสภาพเป็นเรื่องปกติ เพราะช่วงที่คอยล์ เย็นยังไม่เกิดปัญหาอะไร แต่พออุณหภูมิห้องเครื่อง เริ่มสูงได้ที่ คอยล์ก็จะปล่อยไฟน้อยลงและไม่เสถียร รถอาจเกิดอาการสตาร์ทไม่ติดหรือเกือบจะติด หรือติดๆ ดับๆ เป็นเพราะคอยล์จุดระเบิดจุด มั่งไม่จุดมั่ง ต้องรอเครื่องเย็นถึงจะติด..


อีกสาเหตุหนึ่งเป็นเรื่องของระบบเชื้อเพลิง คือน้ำ�มันเชื้อ เพลิงไม่จ่ายตามที่เครื่องต้องการ ไม่ใช่ว่าปั้มเชื้อเพลิงมีปัญหาชีวิต แต่เป็นเพราะระบบมันดันน้ำ�มันไม่เข้าต่างหาก สืบเนื่องจากแรงดันที่ ค้างอยู่ในท่อ เพราะรถหัวฉีดรุ่นเก่านั้น ยังมีท่อน้ำ�มันไหลกลับเข้าถัง สำ�หรับนำ�น้ำ�มันส่วนเกินที่เหลือใช้ กลับเข้าไปเก็บไว้ในถังน้ำ�มันเหมือน เดิม คราวนี้เมื่อไส้กรองไหลกลับ หรือ Charcoal canister เกิดการ อุดตันน้ำ�มันก็เลยเข้าไม่ได้ เป็นเหตุที่ทำ�ให้เครื่องแชะ แชะ แชะ.. แล้วก็ เงียบครับ

อีกกรณีหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นสาเหตุได้ก็มีนะครับ อย่างเช่น ตัวเซ็นเซอร์บอกตำ�แหน่งของข้อเหวี่ยง หรือ Crankshaft Position Sensor เกิดชำ�รุด สายถลอกปอกเปิก เพราะอาจโดนเสียดสีบ่อย เพราะเมื่อเครื่องร้อนจะทำ�ให้เซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงนี้เองจะทำ�งานไม่เต็มที่ ก็เลยไม่รู้ว่าจะสั่งให้เครื่องยนต์จุดระเบิดตอนไหน ก็เลยเป็นเหตุให้การ สตาร์ทตอนเครื่องร้อนยากเข็นกว่าสตาร์ทตอนเครื่องเย็น และหากเป็นรถเบนซินหัวฉีด ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นจากตัวเร็กกู เลเตอร์หรือ Fuel Pressure Regulator ที่ทำ�หน้าที่ควบคุมแรงดัน น้ำ�มันเกิดเสื่อมสภาพ ทำ�ให้แรงดันน้ำ�มันเชื้อเพลิงน้อยกว่าปกติ แต่ ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าก็คงจะต้องยุ่งหน่อยครับ เพราะ ตัวเร็กกูเลเตอร์จะอยู่ในถังน้ำ�มัน ทีนี้หากเสียก็คงต้องนอนศูนย์หรือ อู่อย่างน้อย 2-3 วัน เพราะต้องรื้อเปลี่ยนกันเซ็ทใหญ

“เรื่องรถสตาร์ทไม่ติดมีหลายสาเหตุมากครับ ไม่ว่า รถเก่ารถใหม่ก็เกิดได้หมด ทางที่ดีควรศึกษาเรื่อง พื้นฐานแบบนี้ไว้ก่อน ดีกว่าเข้าอู่แล้วเจอช่างประเภท เขี้ยวลากดิน เสนอให้เปลี่ยนยกเซ็ทรวมกว่าครึ่งแสน ทั้งๆ ที่ปัญหาอาจจะอยู่แค่ปลายจมูกก็ได้ครับ”

Crankshaft Position Sensor

Fuel Pressure Regulator


Gadget

LifeStyle Withings Baby Monitor

ส่องดูลูกน้อยผ่านแอพฯ

“ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังออกไปทำ�งานอย่าง พะว้าพะวงหรือ เก็บกวาดบ้านอยู่ด้านบนและยัง กังวลเกี่ยวกับลูกน้อยที่นั่งเล่นอยู่ชั้นล่าง วันนี้ ชาวเรามี Gadget ที่คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายต้องตา โตกับ Withings Baby Monitor”

..........


Baby Monitor อาจจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว สำ�หรับคุณแม่มือใหม่ แต่ Withings Baby Monitor นี้ มี ฟี ท เจอร์ ที่ แ ตกต่ า งเพราะคุ ณตรวจตราดู ค วาม เรียบร้อยขณะที่ตัวน้อยหลับ และยังสามารถพูดคุย กับตัวน้อยขณะทีพักประชุมไปยัง Baby Minotor ผ่าน สมาร์ทโฟนเครื่องโปรดของคุณ Withings มาพร้อมเลนส์คมชัดกับขนาดภาพที่ 120 องศาและภาพแบบ Hi-res ขนาด 3 ล้านพิกเซล ที่ สามารถซูมจากขนาดปกติได้ 4 เท่า พร้อม LED infrared ที่สามารถแสดงภาพแบบ night vision แม้ในสภาวะแสงที่ มืดสนิท พร้อมถ่ายทอดออกมาเป็นไฟล์ HD


อี ก ทั้ ง ยั ง ติ ด ตั้ ง ลำ � โพงขนาดจิ๋ ว ไว้ เปิ ด เพลงหวานๆ กล่อมเจ้าตัวน้อยให้คล้อยหลับ และยังมีไมโครโฟนแบบ Built in โดยสามารถ รับ-ส่ง เสียงแบบ 2 Ways แถมรับ ภาพผ่าน Wi-Fi 802.11, Bluetooth, Ethernet 10-100 mbit/s ได้ อย่างไม่มีสะดุด พร้อมทั้ง Thermometer and Hygrometer ที่สามารถแสดงผลความชื้นในอากาศและอุณหภูมิห้องได้อย่าง แม่นยำ� ทุกคนทีเ่ ป็นเจ้าของ Withings สามารถดาวน์โหลดแอพฯ ผ่าน App store หรือ Android Market ได้อย่างฟรีๆ การควบคุมทั้งหมดนั้นผ่าน Application ทีรองรับทั้ง iOS และ Android โดยแอพนี้เองทำ�ให้คุณแม่สามารถสั่งการทำ�งานได้ ทั้งหมด ทั้งเปิดเพลงและสามารถใช้โหมด Lullaby Multicolour night light โดยหลอด LED ทีสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนภาพเป็นตัวการ์ตูน ต่างๆ ได้ จนถึงเวลาทีน้องๆ เคลิ้มหลับไปก็สั่งงานปิดโหมดนี้ได้เลย

“ไม่ว่าคุณแม่ Working Mom คนไหนจะมีบุตรคน แรกหรือคนที่เท่าไหร่ ก็ต้องการการดูแลเจ้าตัว น้อยเป็นอย่างดี และ Withings Baby Monitor ก็ คอยเป็นหูเป็นตาให้ แถมสามารถเช็คได้ผ่านแอพ พลิเคชั่นได้ทุกที่ทุกเวลาอีกต่างหาก ได้แบบนี้ก็ เบาอกเบาใจขึ้นเยอะ โดย Gadget สุดเจ๋งสำ�หรับ คุณแม่ตวั นีส้ นนราคาอยูท่ ่ี 249.95$ สนใจออเดอร์ ได้เลย www.withings.com ”


FoodStuff

LifeStyle แอ่วอาหารเหนือขึ้นชื่อ “คุ้มขันโตก”

“เมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปแอ่วเหนือ ข่าว ว่าเทศกาลเล่นน้ำ�ที่นี่สนุกและสุภาพมาก ซึ่งหลังจากความ สุขช่วงกลางวันผ่านไปปุ๊ป ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าปั๊ป เรา ก็เสาะหาของทานกันแบบพื้นเมือง และก็ได้ป้ะกับร้านอาหาร พื้นเมืองที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด “คุ้มขันโตก”

..........


คุ้มขันโตก ร้านอาหารพื้นเมืองที่เสิร์ฟในรูปแบบของ “ขันโตก” แล้ว..ขันโตกคืออะไร?? ต้องบอกก่อนว่าขันโตก เป็นวัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนาที่สืบสานมาเป็น ร้อยๆ ปี ลักษณะของขันโตก หรือโตก, สะโตก คือภาชนะวาง อาหารที่นิยมทำ�จากไม้และหวาย มีรูปวงกลมคล้ายถาด เส้น ผ่าศูนย์กลางประมาณ 30-80 ซม. แต่จะมีเชิงกั้นและสูงจาก พื้นดินประมาณ 1 ฟุต การทานโตกแน่นอนว่าต้องนั่งกับพื้น ไม่มีเก้าอี้ ไม่มี ผ้ารองจาน เพราะโตกนั้นจะวางเฉพาะกับข้าวเท่านั้น การนั่ง ก็จะเป็นการนั่งล้อมวง เป็นการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แฝง ความอบอุ่นในครอบครัวที่ได้มาทานข้าวกันอย่างพร้อม หน้าพร้อมตา ซึ่งที่คุ้มขันโตกนี้ เป็นร้านอาหารสไตล์ขันโตกที่ใหญ่ ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่นิยมมากสำ�หรับต้อนรับ แขกบ้านแขกเมือง หรือชาวต่างชาติทุกมุมโลกที่ต้องการ สัมผัสวัฒนธรรมแบบล้านนาสไตล์ เพราะมาทีน่ น่ี อกจากจะได้ ทานอาหารทีแ่ สนอร่อยแบบชาวเหนือแล้ว ยังมีการแสดงพืน้ เมืองอีกมากมายพร้อมแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ


เนือ่ งจากการแสดงนัน้ มีหลากหลายชุดมากๆ ทีค่ มุ้ ขันโตก จึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 800 ที่นั่ง รองรับ ลูกค้าและแสดงโชว์เพียงวันละ 1 รอบเท่านั้น ซึ่งผู้ที่สนใจมา ทานที่คุ้มขันโตกต้องโทรมาสำ�รองที่นั่งล่วงหน้า เดินดุ่มๆ มา อาจจะแห้วได้นะคะ

จากนั้นอาหารจานหลักก็มาถึงอย่าง แกงฮังเลหมูสุดเข้มข้น รสชาติและรสสัมผัสอันนุ่มนวลแต่แอบแซบของชาวเหนือ ถัดไปเป็นหมี่ กรอบ ผัดผักรวม ทีขาดไม่ได้คือน�ำ้ พริกหนุ่ม และน้ำ�พริกอ่องที่ใคร ไม่ทานถือว่ามาไม่ถึงที่จริงๆ ทานคู่กับแคบหมูนี่อยากจะอุทานเป็นภาษา ที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่ทอด เมนูธรรมดาแต่ว่าอร่อยมาก กรอบ เหนือว่า จ๊าดลำ�เจ้า!! (อร่อยมากคร้า) นอกนุ่มในตามสไตล์ชาวเหนือที่ทำ�เมนูนี้ได้ดีไม่แพ้ชาวใต้ (ไก่ทอด หาดใหญ่ไงล่ะ) และที่สำ�คัญคืออาหารทุกเมนูที่นี่สามารถ rfiefifill ได้ ตลอดเวลา ไม่จำ�กัดจำ�นวน ซึ่งหลังจากทานเสร็จอยากจะตบ ท้องด้วยของหวานหรือผลไม้ก็มีค่ะ

การแสดงที่นี่นั้นมาแบบจัดเต็มถึง 9 ชุดด้วยกัน มา กันแบบ Full Entertainment ทั้งภาพ แสง สี เสียง 9 ชุดนีไ้ ด้แก่ ขบวนแห่บรู ณคตะบูชาสโตกคำ�และฟ้อนเล็บ, นกกิงกะลากับตัวโต, กลองสะบัดชัย, ฟ้อนที, หนุมาน จับนางสุพรรณมัจฉา, ระบำ�ชาวเขา 4 เผ่า, ฟ้อน ดาบ, เซิงกะโป๋ และรำ�วง โดยหากเพื่อนๆ อยากจะ สัมผัสอาหารพื้นเมืองแบบถึงที่พร้อมเพลิดเพลิน กับการแสดงกว่า 2 ชั่วโมง สามารถติดต่อคุ้ม ขันโตกได้ ที่ 053-304-131-3


e-TOYOTACLUB e-Magazine May issue16 2013 week 2  

e-TOYOTACLUB e-Magazine May issue16 2013 week 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you