Page 1

Blessed are the cracked The purpose of ritual is to focus the mind on a thought or action and the purpose of a ritual object is to reinforce and remind us of this. Simple everyday actions provide us with repetitive rituals that we ourselves can apply a specific thought to. Drinking tea out of a favourite mug for example can evoke special memories and when we focus on these it makes us happy. The cups are designed to make you consider the idea that their cracked nature is an intrinsic part of what makes them beautiful and unique. I hope that in considering this thought, you can focus on the idea that it is our own cracks and imperfections that make us who we are. Without them we would not be beautiful and unique. The space is designed to amplify this message. It allows you to take a few minutes to sit in peace with your thoughts. A sanctuary in the fast paced world that we live in. I hope that the cup can remind you of this sanctuary and help you to achieve a few moments peace when you need it. Where possible items in the exhibition are made from recycled or sustainable materials.   Cups - £10 Bowlsi - £15 Oak table - £20 Driftwood chair - £40

Gwyn eu byd y rhai Craciog Diben defod yw canolbwyntio’r meddwl ar syniad neu weithred, a phwrpas gwrthrych defod yw atgyfnerthu a’n hatgoffa o hyn. Mae gweithredoedd syml bob dydd yn ein darparu â defodau ailadroddus y gallwn ni ein hunain gymhwyso syniad penodol iddynt. Gall yfed te allan o hoff fwg er enghraifft ennyn atgofion arbennig, a phan fyddwn yn canolbwyntio ar y rhain mae’n ein gwneud yn hapus. Mae’r cwpanau wedi’u cynllunio i wneud i chi ystyried y syniad bod eu natur craciog yn rhan annatod o’r hyn sy’n eu gwneud yn hardd ac yn unigryw. Rwyf yn gobeithio wrth ystyried y syniad hwn, y gallwch chi ganolbwyntio ar y syniad mai ein craciau a’n diffygion ein hunain sy’n ein gwneud ni pwy ydyn ni. Hebddynt ni fyddem yn hardd ac yn unigryw.   Mae’r gofod wedi’i gynllunio i ymhelaethu ar y neges hon. Mae’n caniatáu i chi gymryd ychydig o funudau i eistedd mewn heddwch gyda’ch meddyliau. Noddfa yn y byd prysur rydym yn byw ynddo. Rwyf yn gobeithio y gall y cwpan eich atgoffa o’r cysegr hwn a’ch helpu i gael ychydig funudau o heddwch pan fyddwch ei angen. Cwpanau - £10 Powlenni - £15 Byrddau derwen - £20 Cadair broc môr - £40

Blessed are the Cracked  
Blessed are the Cracked  

Bi-lingual handout for ceramic exhibition. Designed for Gale Lewis Ceramics.

Advertisement