__MAIN_TEXT__

Page 1

TEKNIKERENS

KEMIMAGASIN

- tillid skabes i samarbejde


Det ligger så dybt i Cabola DNA’et at være de bedste, ikke bare til den enkelte kunde, men til en hel branche. - Vi er alle individualister.


FORORD Filosofien om udvikling ligger dybt forankret i Cabola, og det er med stolthed, vi kan konstatere, at Cabola i dag er kendt og respekteret som de førende kemieksperter i svømmebadsbranchen herunder vandbehandling. At skabe størst mulig værdi for vores kunder, gennem nærværende rådgivning og levering af kvalitetsprodukter, er vores primære fokus.

FORVENTNINGER Det er vigtigt, at vores kunder og samarbejdspartnere har forventninger og stiller krav til os. Krav om faglighed, kvalitetsprodukter og service. For på den måde kan vi udvikle vores virksomhed, kompetencer og service, så vi forbliver de foretrukne kemieksperter.

Men vi stiller også krav til vores kunder og leverandører. Det meKOMPETENCER ner vi, er vores ret og pligt. Vi stiller krav til, at vores kunder er Vi arbejder i et foranderligt marked, hvor det er en nødvendighed sikkerhedsmæssigt opdateret, så vi på forsvarlig vis kan håndtere at sikre vores kompetencer og høje niveau. For os er det et ønske kemien derude. Til vores leverandører har vi forventninger og krav at være unikke, men ikke for unikhedens skyld. For det er her, at vi til, at de, uden undtagelse, lever op til EU’s krav og normsæt. kan skabe den største værdi i samarbejde med vores kunder. Det simple kan nemmere kopieres. Derfor vil et højt kompetenceni- Vi tror på, at gensidige forventninger, som man kan italesætte og veau og faglighed altid være grundstenen i Cabola, og være med dele med hinanden, gør samarbejdet stærkere og længerevarigt. til at sikre, at vi aldrig accepterer status quo. At være kemiekspert forpligter. Hvér eneste dag - både før, under SERIØSITET og efter en levering. Udgangspunktet for os som kemieksperter og vidensvirksomhed er den tætte dialog mellem os, vores leverandører og vores kun- På de følgende sider kan du lære os lidt bedre at kende og blive der. klogere på, hvordan du som leverandør eller kunde kan få gavn af et samarbejde med Cabola. Vi ønsker at være en samarbejdspartner med kant, personlighed - for kemien er vigtig. og seriøsitet. Kenneth Laursen Seriøsitet i forhold til at drifte Cabola, udvikling af vores faglige Direktør kompetencer og i vores kommunikation. Hos os er man mere Cabola ApS end ”blot” et kundenummer. Vi værdsætter den nærværende kunderelation og er tilstede ikke kun før og under et salg, men også efter. For ved eventuelle reklamationer, spørgsmål og ændrede behov kan vi i særdeleshed vise, hvorfor vi netop ér kemieksperter.


SALGSDIREKTØREN SIGER ... Cabola er ikke som alle andre, og det er vi i grunden ret stolte af. Vi er et kompetent og sikkert valg for virksomheder og det offentlige, når der er brug for rådgivning og levering af kemi. Vores kunder og potentielle kunder skal opleve, at vi altid er nærværende, nede på jorden og fagligt godt klædt på til opgaven. Her er du mere end et kundenummer.

ER DU TJEKKET? Som en del af samarbejdet med os, sørger vi for, at du bliver ’tjekket’ . Vi udfører et kemitjek ude hos dig, og sikrer på den måde, at du er bedst muligt klædt på. Det betyder, at du får de nødvendige redskaber og information.

Vi vejleder og rådgiver i forhold til udarbejdelse af en proceduT B K B K M J D - EN ANDEN MÅDE AT STAVE TIL CABOLA replan for levering af kemi fra Cabola, og vi hjælper med at udNår du er i kontakt med os, er det ikke Cabola, du taler med. Du arbejde en tilpasset evakueringsplan. Her i kemihæftet kan du taler med dine kemieksperter. Thomas, Bjarne, Kjeld, Brian, Ken- læse meget mere om kemitjekket, og hvad det giver af værdi. neth, Mia, Jonny og Dennis. Og netop det relationsskabende salg er med til at skabe tillid i hverdagen - en tillid os kolleger i mellem, Har du råd til ikke at have styr på jeres sikkerhed og procedumen specielt mellem os og vores kunder. rer omkring det? De sparede penge kan være dyrt tjente. Derfor lægger vi utrolig stor vægt på at lave en samlet løsning og ikke Det er blevet til en af grundstenene hos os, og det er med til, at ”kun” levere en vare. kunderne kontakter os, først, når der opstår et behov. - fordi kemien er vigtig. Den tætte dialog med vores kunder hjælper til, at vi nemmere kan holde os opdateret om deres hverdag og behov. Åbenhed er derfor essentielt i den måde, vi arbejder på, og det hjælper Brian Kastling også ved eventuelle reklamationer, prisjusteringer og marked- Salgsdirektør sændringer hvor åben og ærlig dialog styrker processen og re- Cabola ApS sultatet.


FRISKHED FRISKHED SOM FAKTOR Når man arbejder med kemi, er friskhed en konstant faktor, og det er den især på Natriumhypochlorit (også kendt som klor), da kloren afgasser. Det vil sige, at den bliver doven, jo ældre den bliver. Friskhedsfaktoren er kritisk ude ved kunderne, da det er mærkbart for dem om de får en frisk klor eller en, der ikke er helt frisk.

NÅR MAN FINDER DEN HELT RIGTIGE SAMARBEJDSPARTNER Aalestrup Idrætscenter og Friluftsbad har samarbejdet med Cabola siden sommeren 2016 om at skabe gode og rene svømmeoplevelser for friluftsbadets mange gæster.

HVORDAN ARBEJDER VI I CABOLA MED FRISKHED? Først ind - først ud. På vores lager arbejder vi systematisk med styringen og med rullende forecast, der hjælper med at sikre, at vi også ud i fremtiden har rette mængde af kemi på lager. I kombination med det rullende forecast har vi en tæt dialog med vores leverandør på ugebasis, hvor vi følger op og bestiller nye varer. Sådan en procedure er med til at sikre, at vores kunder i højsæsonen får en vare, der maximalt har været på lager i to uger og i lavsæson maximalt tre uger.

”Vi har oplevet en markant forhøjelse af kemiens kvalitet, ligesom vores driftsomkostninger er reduceret betydeligt. Udover det har vi et samarbejde, hvor vi i hverdagen kan stole på, hvad Cabola fortæller os, og vi værdsætter den gode løbende dialog, vi har. Hos Cabola har vi fundet en samarbejdspartner, der er tydeligt brancheorienteret, og vi har fra dag ét nydt godt af deres meget professionelle tilgang. Kort sagt har aftalen betydet, at vi har fået en meget lettere og mere overskuelig hverdag”.

Halinspektør, Søren Bruun Sørensen, fortæller:


SIKKERHED HVAD BETYDER DET, NÅR MAN ARBEJDER MED SIKKERHED I KEMIBRANCHEN? Sikkerhed er den ufravigelig faktor af de ting, vi gør, men også de ting, vi ikke gør. Forstået på den måde, at den passive sikkerhed er ligesom en airbag. Vi ved, at den er der, men ser den ikke i dagligdagen. Den skal bare virke, hvis uheldet er ude.

INTERNE PROCEDURE I CABOLA Vi arbejder med en farvekodehåndtering, som er en række unikke farvekoder, der kører i de forskellige kemiske retninger. Klor har eksempelvis en blå kode, som altid skal passe på henholdsvis dunk og tank. Ude ved vores kunder sikrer vi, at der kommer en blå markering på studsen.

Hvis uheldet er ude, om det er menneskeligt, maskinelt, nedsmelt- Som en del af Cabolas kemitjek sørger vi også for at gennemgå ning af en tank eller andet, så skal vi være skarpe fra det første alle nødvendige datablade, sikkerhedsprocedurer, sikkerhedsmasekund. Sikkerhedsprocedurerne skal sidde på rygraden og tages teriel og tanke. i brug med det samme, der er behov for det. UDDANNELSE AF PERSONALE For os er sikkerhed også, at man bruger de nødvendige økono- For os er veluddannet personale, der har de nødvendige kurser, miske midler på at ens driftsmateriel (lastbiler, elpalleløfter, sikker- herunder ADR farlig godsbevis, men som også er skolet i generel hedsudstyr, pumper, slanger mv.) er i forsvarlig stand til at håndte- håndtering og levering af kemi og anden farlig gods. Vi gør meget re de opgaver, vi gør for vores kunder på daglig basis. ud af videndeling internt og erfaringsudveksler på daglig basis. På den måde har vi alle en indsigt i dagligdagen ved kunderne og PROCEDURER OG BEREDSKAB ER AFGØRENDE samtidig lærer vi af vores kolleger. Cabolas uafhængige sikkerhedsrådgiver, Jens Staugaard Holt, der løbende auditerer virksomheden, primært omkring transporten Sikkerhedsrådgiver Jens Staugaard Holt understreger, at menaf kemi, fortæller, at Cabola i flere henseender går videre, end lo- neskelige fejl aldrig kan udelukkes, heller ikke når der er tale om vens krav til sikkerheden kræver det. håndtering af kemi og andet farlig gods. ”For eksempel har Cabola ekstra sikkerhedsudstyr i bilerne, og udstyret er lettere tilgængeligt, end hos de fleste andre. De er i det hele taget meget pertentlige omkring sikkerheden,” forklarer Jens Staugaard Holt.

”Den største risiko for uheld er i virkeligheden rutine. Nye, uerfarne medarbejdere laver ikke de fejl, fordi de er ekstra opmærksomme. Derfor er det vigtigt, at procedurer og beredskaber er beskrevet og nedfældet, og at der er en klar ansvarsfordeling omkring levering og modtagelse af kemi,” siger Jens Staugaard Holt.


KVALITETSKONTROL CABOLAS VAREHÅNDTERING Derefter tjekkes der op på, om varen er på lager, og såfremt den Vi taler kvalitet hvér dag. For kvalitet er altafgørende for vores ikke er det, bliver den bestilt samme dag. Ordren lægges herefter kunde og deres oplevelse af vores samarbejde. på tur. Novadan er vores mangeårige leverandør, og vi arbejder tæt sammen for at sikre kvaliteten af de varer, vi sender ud til kunderne. Det sker blandt andet ved en batch-registrering. For, hvis der skulle opstå tvivl om friskhed eller en reklamation, så kan vi altid finde tilbage til en kontraprøve ved Novadan og teste den. Hver batch-registrering er klonet til hvert eneste ordrenummer, der forlader Cabolas lager. ORDRENS FLOW GENNEM CABOLA Kjeld Larsen, Cabolas interne sælger, er med til at sikre, at alle ordrer bliver processet på den rigtige måde. Efter modtagelse af ordren via telefon eller mail bliver den håndteret i ERP-systemet, og får tildelt en leveringstid.

”Den tætte dialog med vores faste kunder giver os en god viden om deres bestillingscyklus. Den viden bruger vi til at være på forkant med deres behov for opfyldning, og kontakter dem for en opfølgningsdialog, som ofte bliver opfattet som en slags ordresupport. Det er med til at skabe tillid og tryghed, at vi er opmærksomme på deres bestillingsbehov og hjælper med planlægningen, herunder afdækning af søndag og helligdage,” udtaler Kjeld Larson, intern salg, Cabola. KVALITETSSIKRING                                                                                                Vores kvalitetspolitik har en klar og tydelig definition af den enkelte medarbejders ansvar og kompetencer. Hver medarbejder opnår igennem sin uddannelse og introduktionsforløb de relevante kompetencer til at løfte lige netop jeres virksomheds serviceløsning.


FLYDENDE KEMI Hos Cabola har vi et bredt udvalg af flydende kemi. Vi er din garant for, at den kemi du bestiller, til en hver tid, har den højeste kvalitet. Som dine kemieksperter står vi altid til rådighed, hvis og når du har spørgsmål til jeres behov.

Det primære produktprogram er:

• • • • • Når du bestiller flydende kemi ved Cabo- • la, har du mulighed for at få det i mange • forskellige emballagestørrelser.

Natriumhypochlorit 12,5% w/w (15%) Svovlsyre 20%, 49% og 96% Saltsyre 9%, 17,5% og 30% Hydrogenperoxid 35% Natronlud 34 gr. Bé 27,65% og 50% Sachtoklar P-Flock


SALTPRODUKTER Med et bredt sortiment indenfor salt til vandbehandling kan vi hurtigt og sikkert servicere vores kunder og deres behov. Produktionssalt, industrisalt og salttabletter benyttes til blødgøringsanlæg, saltbalancer samt til klorproduktion via elektrolyse. Vi sikrer altid, at vores saltprodukter er opført på artikel 95-listen, omhandlende Biocidforordningen, og at det dermed er lovligt at sælge inden for EU.

Saltprodukter forhandlet af Cabola findes i forskellige emballagestørrelser og søger du noget specielt, så løser vi det for dig. Det primære produktprogram er: • Fint raffineret produktionssalt i fødevarekvalitet • Saltpoletter til blødgøring og klorproduktion

Alt salt fra Cabola er påført artikel 95-listen og er derfor lovligt at sælge indenfor EU.


FILTERMATERIALE Uanset hvilken filtertype du benytter, så har eller kan Cabola skaffe programmet til dette. Der er stor forskel på, hvilket program man har behov for og herunder også hvilken mængde. Hos os er det ikke et krav, at du indkøber hele paller - det er også muligt at købe i anbrud. Produkterne er gennemtestede og af høj kvalitet.

Det primære produktprogram er: • Perlite 50S (alle typer kan skaffes) • Filtersand i alle ønskelige kornstørrelser • Aktivt kul, Hydraffin 30N • Aktivt kul, Hydraffin 40N • Aktivt kul, Hydraffin CC


TØR KEMI Fækalieuheld er, desværre, en voldsomt ningsstørrelser. De er pakket i praktiske voksende problematik i branchen. spande med tætsluttende låg, og ikke længere i de kendte sække, som med tiEt emne vi naturligvis ikke har kunnet den havde tendens til at blive ”skøre”. sidde overhørigt, og vi har derfor fundet et godt program indenfor de nødven- Det primære produktprogram er: dige produkter hertil. Vores program af tørkemi kan selvfølgelig også benyttes i • pH minus anden henseende, og andre tørkemiske • pH plus produkter kan skaffes efter ønske. • Antiklor (Natriumthiosulfat) • Calciumhypochlorit Produkterne udmærker sig ved deres høje kvalitet, og kan fås i mindre pak-


Aalestrup Idrætscenter og Friluftsbad har oplevet en markant forhøjelse af vandets kemikvalitet, ligesom man har reduceret driftsomkostningerne betydeligt.

HÅR- OG KROPSSÆBE Vi er vilde med renhed og god hygiejne. Derfor har vi naturligvis et produkt til kropsafvaskning. Så uanset om dine gæster skal træne baner, dyrke aquafitness eller blot nyde din svømmehal, så har vi den helt rette sæbe til brug både inden og efter.

mensætninger i vandet, utrolig drøjt i brug og er som noget helt naturligt svanemærket. Der findes mange måder at indgå en aftale på sæbeproduktet, og vi ønsker at finde den helt rigtige løsning for jer - så tag endelig fat i os.

Produktet er udviklet i tæt samarbejde med Novadan ApS, og udmærker sig Det primære produktprogram er: på mange punkter. Blandt andet er produktet foreneligt med de kemiske sam- • Miko Pearl Hair and Body Foam


VIDSTE DU AT … Som kunde hos Cabola vil du opleve, at vi • du altid kan tilgå opdaterede datablade tager vores ekspertrolle meget seriøst. Det på vores hjemmeside www.cabola.dk tætte samarbejde vi har med vores kunder • du kan få kemitjek, hvor vi gennemgår medfører, at vi ofte kan være et skridt foran jeres rum, farvekoder, tjekker og hvis i forhold til behov og serviceønsker. nødvendigt udleverer de sidste nye datablade. Vi tjekker også dato på jeres Som ny kunde tænker du måske… det lysikkerhedsudstyr såsom masker, filtre der da meget flot, men hvad betyder det og øjenskylleflasker samt et generelt så i praksis? tjek af jeres sikkerhedsudstyr mv. Det betyder blandt andet, at: • vi stiller krav til dig • du skal stille krav til os • vi har en fast procedure for levering og ompumpning

Og så tjekker vi op på, om der er nogle specielle hensyn ved levering af kemi, som vi skal være opmærksomme på. - fordi kemien er vigtig


NØGLEN TIL DET GODE SAMARBEJDE For det rette match - I Cabola tror vi på, at mennesker handler med mennesker. Et samarbejde opstår derfor ikke blot, fordi der sker en transaktion. Et samarbejde opstår, når vi skaber værdi sammen og for hinanden.

Vi stiller krav til samarbejdet og til den løsning, vi sammensætter til dig som kunde. For os handler det ikke om at have markedets laveste priser, men om det rigtige produkt og tilpassede løsning. Derfor foretager vi heller ikke ekspeditioner af ordrer, men laver en vurdering af behovet hos dig, hvor vi har fokus på helheden Med de varer vi leverer følger der meget mere med end kun pro- fremfor blot en levering af kemi. duktet. Når du handler med kemieksperterne fra Cabola, får du helt automatisk adgang til vores viden, netværk, service, branchekendskab og faglighed.


NÅR EKSPERTER SAMARBEJDER Det er ingen hemmelighed, at vi, i Cabola, arbejder tæt sammen med Novadan, og netop det stærke samarbejde kommer vores kunder til gode.

Danmark. Vi er ISO9001 og ISO14001 certificeret, og arbejder hver dag for at sikre processerne, kontroller og batch-styring. Cabola køber altså deres kemi af en ISO-certificeret producent, og vi skal være, og er, Cabolas garant for den gode, friske kemi”, Novadan stod selv for kemihåndtering til svømmehallerne, en udtaler Jens Lauritz Bramsen, salgsdirektør i Novadan. forretning de havde udfordringer med at håndtere og derved yde den rette service. Den del overtog Cabola, og indledte her Netop den gode, friske kemi er af højeste væsentlighed for vores et tæt samarbejde med Novadan om at levere kemi til svømme- kunder. For at sikre det er vi i tæt og løbende dialog om markebadsbranchen. dets udvikling. Vi arbejder med rullende forecast, og den tætte dialog er med til at sikre, at vi har varerne hjemme - også i høj”Cabola viste en vilje til at håndtere og løfte opgaven. De havde sæsonerne. og har stadig en evne til at læse markedet, se hvordan det skal håndteres og hvordan processerne skal optimeres for at håndte- ”Vi arbejder i et marked, som har store udsving og hvor prisstrukre markedets krav og forventninger. turen ændrer sig. I vores samarbejde hjælper vi hinanden med at være agile i markedet, som den ene dag kan ændre behov og Det er i dag blevet platformen for det samarbejde, vi har, og krav. Derfor er sparringen utrolig vigtig i forhold til, at vi, både Cafor hvordan Cabola håndterer kemi. En af styrkerne er, at vi, i bola og Novadan, kan være på forkant med de ændrede behov. Novadan, er trygge ved at sende bolden videre til Cabola. Vi ved, at de kan håndtere kunderne. Cabola ér kemieksperter”. Vi har tillid til hinandens professionalisme, faglighed og produkter og vi ved, at Cabola kører ud med vores produktportefølje Samarbejdet i dag med en høj grad af faglighed og kompetence”. Novadan er kemiproducent og markedsledende på fremstilling, - Jens Lauritz Bramsen, salgsdirektør i Novadan. håndtering og levering af kemi til den professionelle bruger i


BIOCIDFORORDNINGEN – RYKKER TÆTTERE PÅ Biocider (desinfektionsmidler), der er en væsentlig del af Novadans produkt­sortiment, bidrager til at sikre høje hygiejnestandarder i virksomhederne. Novadan sørger løbende for, at desinfektionsmidlerne lever op til kravene i Biocidforordningen, samt de nationale lovgivninger, så produkterne kan markedsføres også i fremtiden. Herved sikrer Novadan fortsat at kunne sikre vores kunder desinfektions­midler af høj kvalite.

MERE END BARE EN LEVERANDØR ”For os handler det om, at vi har tillid til vores leverandør og er trygge ved samarbejdet. Og netop samarbejde er nøgleordet, når det kommer til Cabola. Levering af kemi er blevet meget mere end bare det. Hvor vi førhen oplevede, at det var en fragtleverance, når vi fik leveret kemi, oplever vi i det samarbejde, vi har med Cabola, at vi får sparring omkring sikkerhed, produktløsninger og ændringer i markedet. Og det er egentlig uanset, hvem vi er i kontakt med fra Cabola. Chaufførerne er opmærksomme på vores forhold ved ompumpning og aflæsning af varer, og har vi spørgsmål, ved vi, at vi altid kan ringe. Så det handler om meget mere end levering af kemi. Det handler om samspillet, den gode sparring og relation”. - Henrik Due, Idrætsinspektør hos Sport & Event Park Esbjerg.

”Hvis ikke produkterne fremadrettet er registreret og godkendte til brug i f.eks. svømmehaller, vil de på et tidspunkt blive ulovlige at anvende. Derfor er vi med til at sikre, at vi som leverandør til Cabola, leverer lovlige produkter, der kan anvendes”. - Anja Nielsen, RD&Q Manager i Novadan

Da vi blev kunde ved Cabola måtte jeg ringe til dem og stille spørgsmål til vores klor. For der var pludselig små kulsyre bobler, som vi aldrig havde oplevet før. Svaret vi fik var, at det bare var fordi, at kloren var frisk.


Vi er dine kemieksperter

PROCEDURER REGELSÆT FOR LEVERING AF KEMI  Cabola ApS leverer følgende ved pumpeopgaver fra IBC-fad til opbevaringstank: • Egne faste chauffører med ADR-uddannelse og gennemført kursus i kemihåndtering • Transport efter gældende regler i henhold til ADR-konventionen • Alt vedrørende pumpeopgaven sker i henhold til reglerne • Alle pumper, spande og slanger er farvekodede, således at der ikke sker kemiske blandinger • Efter endt ompumpning skylles pumpe og slange igennem med vand • Korrekt oprydning foretages Ved levering hos kunden konstateres at: • Kemien er den rigtige, som anført på bestillings-, følgeseddel og ADR-dokument • Det er den korrekte påfyldningsstuds/ skab, der er åbnet for • Slangen er tæt, hel og korrekt monteret • Chaufføren benytter sikkerhedsværn såsom visir, handsker og forklæde

Kunden sørger for: • Person til modtagelse af varen, som ved levering godkender produktets rigtighed • Åbning af korrekt påfyldningsstuds • Minimum 10 liter vand i en spand til gennemskylning af pumpe og slange. I samarbejde mellem kunde og Cabola afsluttes leverancen, kemiskab lukkes, og der pakkes sammen. Når man modtager kemi fra Cabola, leveres der forskellige, relevante procedurer. Nedenfor er procedurerne listet og de kan altid findes i nyeste version på vores hjemmeside www.cabola.dk. Bilag 1: Evakueringsplan Bilag 2: Chek skema ved ompumpning Bilag 3: Ompumpningsinstruks for chaufførpersonale Bilag 4: Skriftlige anvisninger i henhold til ADR Bilag 5: Sikkerhedsarbejdsgang/farvekoder


KONTAKT Vi er dine kemieksperter, og vi er stolte af det. Vi er altid opdateret på branchespecifikke ændringer og nye tiltag. Og så går vi aldrig på kompromis med den gode kemi, leveringstiden eller friskheden. Hos Cabola tror vi på, at tillid skabes i samarbejde. For os er det derfor vigtigt, at du som kunde føler dig set og hørt i alle dele af processen.  Kontakt os angående spørgsmål og bestillinger. Vi ser frem til også at kunne hjælpe dig. Læs mere på www.cabola.dk.

Hovedkontor: Cabola ApS Bronzevej 1 6000 Kolding Tlf: 76 30 00 61 Mail: cabola@cabola.dk Salgskontor - Sjælland: Cabola ApS Naverland 2, 10. sal 2600 Glostrup Tlf: 76 30 00 61 Mail: cabola@cabola.dk


- fordi kemien er vigtig

Profile for Digi ApS

Cabola | Teknikerens Kemihæfte  

Filosofien om udvikling ligger dybt forankret i Cabola, og det er med stolthed, vi kan konstatere, at Cabola i dag er kendt og respekteret s...

Cabola | Teknikerens Kemihæfte  

Filosofien om udvikling ligger dybt forankret i Cabola, og det er med stolthed, vi kan konstatere, at Cabola i dag er kendt og respekteret s...

Advertisement