Page 3

In dit themanummer 06 | T opmen ta l it eit Nederlandse studenten zijn minder gemotiveerd dan studenten in andere landen.

12 | D e DUB Mo ti vatiecheck FOTO: I VA R P EL

Ga jij eigenlijk wel helemaal voor je studie?

15 | He t Gr o t e S tud en t end ebat Vier studenten in gesprek over hun manier van studeren.

20 | He t brein en d e bel oning Met een hersenscan de motivatie meten? Dat is een illusie.

24 | Mo e t jij nie t n a a r huis? Hard studeren en een actief nachtleven: een lastige combi.

26 | Pr o ef stud eren Matching en selectie en de Studiestar t van Rechten.

34 | Bril ja n t en koppig Hoe Peter Buwalda van een Utrechtse student een succesauteur werd.

Voorwoord De wereld van het hoger onderwijs stond het afgelopen jaar flink op zijn kop. Vanuit de politiek werd kritisch gereageerd op de studieduur: men vond dat studenten gemiddeld te lang studeerden. Een ander veelgehoord punt van kritiek was dat de kwaliteit van het onderwijs niet altijd even goed zou zijn. In Utrecht is de situatie beter: het studiesucces is het grootste van het land. Uit een visitatie van de overheid in 2012 blijkt dat Utrecht een breed gedragen kwaliteitscultuur heeft en leidend is in NoordwestEuropa op het gebied van onderwijsinnovaties. Toch halen ook in Utrecht nog te veel studenten niet op tijd de eindstreep. Daarom is in 2011 het project BaMa 3.0 gestart om het Utrechtse onderwijsmodel verder uit te bouwen. Hierin zijn motivatie en ambitie belangrijke sleutelwoorden. Studenten die naar Utrecht ko-

V erder

men, moeten met ambitie aan hun toekomst willen werken. Ze hoeven

11 Buitenlandse studenten | 19 Lusten en lasten van docenten | 23 Column Dieudonnée van de Willige | 30 In Dubio | 30 Cartoon Niels Bongers | 31 Column Frank van der Salm | 36 3Hoog

nog niet precies te weten wat ze willen, als ze maar gemotiveerd zijn om daar achter te komen. Voor u ligt een themamagazine van DUB waarin artikelen staan die gaan over motivatie en ambitie. De ambitie van de Universiteit Utrecht is om studenten optimaal op hun plek te krijgen: een plek waar ze zich het best kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen benutten. Goed

COVERFOTO: JULIE HUIZINGA

COLOFON Dit themanummer is een uitgave van het journalistiek onafhankelijke Digitaal Universiteitsblad (DUB) in opdracht van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Postadres: DUB, Postbus 80.125, 3508 TC Utrecht Bezoekadres: Heidelberglaan 8, kamer 123, De Uithof Telefoon: 030-2533335 Email: redactie@dub.uu.nl Internet: w w w.dub.uu.nl Twitter: w w w.twitter.com/ dubnieuws Facebook: w w w. facebook.com/dubnieuws Hoofdredactie: Ries Agterberg Coördinatie en eindredactie: Xander Bronkhorst Ontwerp en vormgeving: Helga Wellink Acquisitie: Noor van Haaren Drukwerk: Roto Smeets Oplage: 18.000 Medewerkers: Niels Bongers, Mikel Buwalda, Ype Driessen, Ernst-Jan Hamel, Erik Hardeman, Julie Huizinga, Marthe Kalkhoven, Gwenda Knobel, Thijs Kuipers, Ivar Pel, Inge Razenberg, Frank van der Salm, Dieudonnée van de Willige Denktank: Mirjam Bok, Gerrit Heil, Michelle Jansen, Anne Roeters, Rob van der Vaart, Guy de Wijkerslooth. Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van het Digitaal Universiteitsblad.

kiezen is daarbij belangrijk en daarom stelt de Universiteit Utrecht met ingang van 2013 als eerste in Nederland matching verplicht voor alle bacheloropleidingen. In dit magazine kun je onder meer lezen hoe de universiteit dit wil aanpakken. Maar ambitie en motivatie houdt niet op bij matching. De universiteit wil dat studenten, vooral het eerste half jaar, intensief gevolgd worden door tutoren om hen te helpen. Daarnaast wordt het onderwijs intensiever door meer contacturen. Ook krijgt elke bacheloropleiding een driejarig honourscollege voor de meest getalenteerde en gemotiveerde studenten. Daarmee kunnen deze studenten zich onderscheiden bij eventuele selectie bij vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken heb je goede docenten nodig die zich inzetten voor de student. Want dat is de kern van alle succes: pas als studenten en docenten elkaar inspireren, kan werkelijk goed onderwijs ontstaan. In dit magazine komen zowel docenten als studenten aan het woord. Wij vinden het belangrijk dat er voortdurend nagedacht wordt over het academisch onderwijs. Je moet altijd blijven vernieuwen, zodat studenten zich kunnen ontplooien en complexe vraagstukken leren aanpakken. Want in Utrecht worden de leiders van de toekomst opgeleid! Bert van der Zwaan is rector magnificus van de Universiteit Utrecht.

September 2012

03

Profile for Digitaal Ublad

DUB magazine  

Het nieuwe studeren

DUB magazine  

Het nieuwe studeren

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded