Foni ton Amea

Page 1

∂º∏ª∂ƒπ¢∞ ∆√À ¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫√À ™øª∞∆∂π√À ∞¡∞¶∏ƒø¡ ∫∞π ∞∆√ªø¡ ª∂ ∂π¢π∫∂™ ∞¡∞°∫∂™ “™À¡∂ƒ°∞™π∞ - ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” ª∂§√™ ∆∏™ ∂.√.∫.∞. (∂£¡π∫∏ √ª√™¶√¡¢π∞ ∫π¡∏∆π∫∞ ∞¡∞¶∏ƒø¡) ª∂§√™ ∆∏™ ∂.™.∞.ª∂.∞. (∂£¡π∫∏ ™À¡√ª√™¶√¡¢π∞ ∞∆√ªø¡ ª∂ ∞¡∞¶∏ƒπ∞)

ETO™ 6 6 ΕΤΟΣ

API£MO™ ºY§§OY ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ75Ô 79ο

A¶ƒπ§π√™ 2010 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

TIMH 0,01 EYRO ΤΙΜΗ: 0,01 €

Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο§∂øº√ƒ√™ Σ ΑΡΧΙΣΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΙ

¶fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Î·È Ë ·Ó·ËÚ›· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ˙ÒÓ˘; ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Í›Â˜; ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÍÂÛËΈı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ófi Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ 3.000 οÙÔÈÎÔÈ. √ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘, ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘ÓÂȉËÛ›· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ, Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ıÚËÓԇ̠·ÎfiÌ· ı‡Ì·Ù· ÛÙȘ ÌfiÓÈ̘ ·Á›‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘, ÙÈ Ó· Ô‡ÌÂ; ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Á›‰Â˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù·. √È ˘ÂÚÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‚Ï¿‚˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿‰ÈÎÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∆ÒÚ· ÔÈÔ˜ ı· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı‡Ì· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜.

ΣΥΝΟΡΑ!!!

ΧΩΡΙΣ ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ÛÙ· ∫¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ· …

Κανένας υποψήφιος μέχρι στιγμής δεν μας δήλωσε κατά πόσο ωφελήθηκε ή ζημιώθηκε προσωπικά στην τετραετή ή πολυετή θητεία του. Όλοι κατηγορούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους και στο τέλος πολίτευση και αντιπολίτευση γλεντάνε μαζί κοροϊδεύοντας τον ανήμπορο και ταλαιπωρημένο λαό που δίνει την ψήφο και την εμπιστοσύνη του για το καλό του τόπου. Ο ψεύτης νομίζει ότι όλοι του λένε ψέματα, ο κλέ-

Û˘Ó. ÛÂÏ. 13

ρίς Σύνορα, που ανιδιοτελώς προσφέρουν τις KOINø¡π∫√™ υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανάγκη. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι θέλουν να προσφέρουν τις ∆√Àƒπ™ª√™ 2010 υπηρεσίες τους εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη

φτης νομίζει ότι όλοι θέλουν να τον κλέψουν και ο καλός νομίζει ότι όλοι είναι σαν αυτόν. Δηλαδή παρατηρώντας προσεκτικά τη συμπεριφορά και κάποιες κινήσεις ενός ανθρώπου καταλαβαίνουμε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του για να κρίνουμε αν είναι κατάλληλος για φίλος, συνεργάτης ή οποιοδήποτε άλλο αξίωμα που θα μας εκπροσωπεί στην περιοχή μας. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπάρχουν Γιατροί Χω-

Û˘Ó. ÛÂÏ. 18 και μαλώνουν μεταξύ τους υποτιμώντας τη νοημοσύνη του κόσμου, που μέχρι σήμερα κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. συν. σελ. 2

∂£¡π∫∏ ∂¶∂∆∂π√™ 25∏™ ª∞ƒ∆π√À

Με τα φώτα νυσταγμένα …

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô‡˜, ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ Ë̤κλαίει και ο αγανακτισμένος Ú·˜, Ì ÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡, Âπου σημαδεύει, τώρα με το ÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ Ù˘ βλέμμα αύριο δεν ξέρω με τι, ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘.

Πολλά λένε και λένε και λένε και ξαναλένε οι αρμόδιοι συνδικαλιστές πολιτικοί και παρατρεχάμενοι καθυστερώντας συμφέροντα όχι μόνο του κλάδου ή του φτωχού λαού, αλλά ολοκλήρου του έθνους μας. Επιτέλους πότε θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπο αντίδρασης ή και λύσεις των όλη αυτή την κατάσταση που διαφόρων σοβαρών εθνικών προβλημάτων μας ανώδυνες για τον λαό; αντιμετωπίζουμε σήμερα… Η απεργία είναι αναμφισβήτητο δικαίωμα των εργαζομένων, όπως και η Το πιο επικίνδυνο όπλο που Πολιτεία αναμφισβήτητα πρέπει να προστατεύσει τα δικαιώματα τους. Ο υπάρχει στον κόσμο το λένε ένας λοιπόν τραβάει το σχοινί από την μία «¶¤Ú·Û· πλευρά και ‰ÂηÔÎÙÒ ο άλλος απόÔÏfiÎÏËÚ· την Φωνή¯Úfiτου Λαού, που μοιάζει άλλη,ñδημιουργώντας ένα τεράστιο χάος στη μέση εις βάρος όλων μας. με την οργή του Θεού, αλλά ÓÈ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ¶EZO¢POMIAKH . . . . . . . . 2 Μιλούν για επιστράτευση, κοντράρουν, ρίχνουν τα βάρη fiˆ˜ ο ένας στον άλ- και αγανακτισμένου πο™Ù·ıÌÔ‡, Ê·›ÓÂÙ·È Î·ÈτουÛÙË EN¢IAºEPOYN . . . . . 4 κατάντησαν λον. ñ ΤαMA™ δελτία ειδήσεων στα. Μ.Μ.Ε. αρένες που ο διαιτηλίτη, που δεν θα αντέξει άλλο ʈÙÔÁÚ·Ê›·», ϤÂÈ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒÂτής (δημοσιογράφος) προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα και από την σε αυτή την ñ ∞ª∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ı˘ÌȈٿ΢, «Î·È ı˘Ì¿Ì·È Ì›· Ôχ κατάσταση. άλλη ο λαός που πεινάει, ο παραγωγός που πονάει, ο επαγγελματίας που

ñ FLASH NEWS . . . . . . . . . . . 6

ñ TEXNH & ¶O§ITI™MO™ . . . . 7 Οι γάτες στο πλυντήριο ñ KATø ¶ATH™IA . . . . . . . . . 12 ñ E§§A¢A . . . . . . . . . . . . 14-15 ñ TAYTOTHTA ™TON KO™MO . . . . . 16 ñ ™∆∞ƒ∞∆∞ ∞§∞ °∞§§π∫∞ . . 17 ñ H ºø§IA TOY ¶AI¢IOY . . . 18

Û˘Ó. ÛÂÏ. 8

fiÌÔÚÊË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ì ˙ÂÛÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∑ˆ‹ Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù·, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ˘‹Ú¯Â ˙ˆ‹ fiÏÔ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ…»

Τα λερωμένα τ’ άπλυτα … της Δυτικής Αττικής

Û˘Ó. ÛÂÏ. 12

Η μπουγάδα ετοιμάζεται και θα την απλώσουμε στα επόμενα φύλλα της εφημερίδος ¢ π ∞ µ ∞μας. ™ ∆ Φέρτε ∂ ª ∞και ™ τα∏δικά § ∂σας ∫ ∆άπλυτα, ƒ √ ¡ πυπάρχει ∫ ∞ χώρος γιαwww.keana.gr όλους. ΟΡΜΑΤΕ !!! - www.pressreader.gr ÛÂÏ.Σελ.1 1

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

£∞¡∞∆√À

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ


ΑνεΚΤΕΛεστη εντολή. Όλοι στην ίδια τάξη

B

IO B° IOPA °Pº AIK ºO IK

O

Και ξάφνου το πρόβλημα με τις…δωρεάν μεταγιαÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ να ανέβεις σε αυτά πρέπει να είσαι εν μέ- νται οικονομικά. Τζίρος και ντόρος να γίνεται Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ κινήσεις των αναπήρων με τα ΚΤΕΛ λύθηκε ρει «ακροβάτης». Εγώ τουλάχιστον από τα άτο- να ‘χουμε να λέμε, να ‘χουμε να τρώμε. … Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ μέσα σε μία νύχτα. Το υπουργείο επικαλείται μα με κινητική που γνωρίζω, και·ÎfiÌË μι- Εγώ θαÕÓÓ· περίμενα απόÛÎÏËÚ‹ την υπουργό και την υφυ∂Âȉ‹ fiÙÈ ÎÈ ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ Á‡Úˆαναπηρία ÌÔ˘, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Î·È ÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiότι από δική του παρέμβαση λύθηκε το πρόλάμε για σοβαρή κινητική αναπηρία, κανείς δεν πουργό υγείας να ζητήσουν επανεξέταση ÙËÙ· Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘, Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ Ô˘ Ì ÂÚ›ÌÂÓÂ, ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ˆ˜ των ∂Âȉ‹ fiÙÈ ÎÈ ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ Á‡Úˆ ÌÔ˘, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÕÓÓ· Î·È ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiβλημα και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων μπορεί να ανεβεί στα οχήματά τους. Εδώ καλά «υπόπτων» δικαιούχων, έστω και μετά την ¤Ú·ÛÂ Ë ÒÚ·. ◊Ù·Ó ‰˘fiÌÈÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÂÁÒ Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÎfiÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÙÔ˘«επιÙËÙ· Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘, Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ Ô˘ Ì ÂÚ›ÌÂÓÂ, ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ˆ˜ με Αναπηρία ότι λύθηκε επειδή ζήτησε ανυπακαλά δεν μπορούμε να μπούμε στα αστικά λεχορήγηση» των ιδιοκτητών. Γιατί αν διαπιστώ°Ú¿„· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, fiÙ·Ó ¤Ê˘Á·Ó fiÏÔÈ, ¤ÎÏ·„· Ì ·Ú¿ÔÓÔ ÁÈ·Ù› ÂÓÒ Î¿ÙÈ Ì ¤ÛÚˆ¯ÓÂ, ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤Ú·ÛÂ Ë ÒÚ·. ◊Ù·Ó ‰˘fiÌÈÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÂÁÒ Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÎfiÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÙÔ˘ κοή από τα άτομα με αναπηρία με ένα δελτίο ωφορεία πόσο μάλλον σε αυτά που είναι όμοια σουμε ότι η μισή Ελλάδα είναι δικαιούχοι ‹ıÂÏ· Ó· Á˘Ú›Ûˆ ›Ûˆ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ›¯· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÕÓÓ·. ∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÓȈ۷ ÙfiÛÔ ÌfiÓÔ˜ Î·È δω°Ú¿„· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, fiÙ·Ó ¤Ê˘Á·Ó fiÏÔÈ, ¤ÎÏ·„· Ì ·Ú¿ÔÓÔ ÁÈ·Ù› ÂÓÒ Î¿ÙÈ Ì ¤ÛÚˆ¯ÓÂ, ÂÁÒ ‰ÂÓ τύπου που είχε βγάλει… ‹ıÂÏ· των τουριστικών. Αποβάθρες προσβάσιμες δεν ρεάν μετακίνησης με τα ΚΤΕΛ και ότι τύποι ÙfiÛÔ Í¤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Ì ›ڷÍ ηıfiÏÔ˘ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË, Ë Ó‡ÛÙ· ‹ ÙÔ ÎÚ‡Ô. ™Î¤ÊÙËη fiÙÈ Î·Ó· Á˘Ú›Ûˆ ›Ûˆ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ›¯· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÕÓÓ·. ∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÓȈ۷ ÙfiÛÔ ÌfiÓÔ˜ Î·È Τι λέτε ρε παιδιά; Τόσο εύκολο ήταν; Κι αν ήταν υπάρχουν. Ανελκυστήρες στα λεωφορεία δεν με παχυλά εισοδήματα κόβουν τσάμπα βόλτες, Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ̤ӷ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÂÂȉ‹ ›ÛÙ¢· ·fi ·È‰› fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÙfiÛÔ Í¤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Ì ›ڷÍ ηıfiÏÔ˘ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË, Ë Ó‡ÛÙ· ‹ ÙÔ ÎÚ‡Ô. ™Î¤ÊÙËη fiÙÈ Î·™ τόσο εύκολο γιατί δεν το κάνατε καιρό; Θέ- ·fi υπάρχουν. βοηθοί τότε ›ÛÙ¢· κάτι τρέχει… Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ Û ̷˜, Ó· ·ÚΛ Ó·γιοκ. ÙȘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ̿ψӷ Ì ÙÔÓ Ó¤Ó·˜τόσο ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ̤ӷ ‰ÂÓΜπρατσωμένοι ı·fiÏÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Û Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÂÂȉ‹ ·fi ·È‰› fiÙÈ Â·˘Ùfi ÔÈ ‰˘- ÌÔ˘, ˙Ë™ H λατε να δημιουργηθεί πρόβλημα για να το «λύ- Ì Άρα… ταfiÏÔ˘˜ ΚΤΕΛ χρησιμοποιούνται από τις√ÈάλΕίναι πάντως απαράδεκτο οι ˙Ëκυβερνήσεις ÙÒÓÙ·˜ χÛÂȘ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fiÙÈ Ì·˜, ÌÔÚÒ Ó· Ó· Ù· ÙȘ ηٷʤڈ. ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ı¤Ì·ÌÔ˘, ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÁÈ· να Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ Û ·ÚΛ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ̿ψӷ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi H είναι M θέμα βραδείας σετε» ή απλά σκέψης και λες αναπηρίες και από την κινητική που ÛÙË μην έχουν για τους αναπήρους που έχουν fiϷχÛÂȘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ËfiÙÈ Ï‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Ì·˜. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ ·fi ·Ú¿ÔÓÔ ÌÔÚ› ÙÒÓÙ·˜ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÌÔÚÒ Ó· όχι Ù· ηٷʤڈ. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ˙ˆ‹ ›ӷÈλεφτά ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÁÈ· ÛÙÔ˘˜ M E ταχείας ανικανότητας; και τη συντριπτική πλειοψηφία. άμεση ανάγκη προσωπικού βοηθού, όπως οι πα¯Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ηډȿ˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰·, Ô˘ οÔÈÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈΕπί·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ ÌÔÚ› Ù¤ÙÔȘÛÙÔ˘˜ ÛÙÈÁ̤˜. ŒÙÛÈ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë αποτελεί Ï‡ÛËÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Ì·˜. ŸÙ·Ó ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ ·fi ·Ú¿ÔÓÔ Όπως και να η όλη κατάσταση είναι επισης πρέπει χρησιμοποιούνται και από τις μαϊραπληγίες και οι τετραπληγίες και συγχρόνως Î·È ¤ÁÈÓÂ!!! •·ÊÓÈο ¤ÓȈ۷ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Î·È ÙfiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, Ô˘ ÛÎÔ˘›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰¿ÎÚ˘· ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ· ¯Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰·, Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜. ŒÙÛÈ E έχει I Î·È ¤ÁÈÓÂ!!! •·ÊÓÈο ¤ÓȈ۷ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ηÈ(¡Ù·Ô‡ ÙfiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, ‰¿ÎÚ˘· ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ· εικώς πολιτικά και συνδικαλιστικά απαράδεμούδες αναπήρους, που σκαρφαλώνουν ωσάν δίνουν Ù· λεφτά και αριστερά γιαÓ· δήθεν Ó· ÁÂÏ¿ˆ … £˘Ì‹ıËη ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÂÓÙ¤ÏË) ηÈÔ˘ fiÏËÛÎÔ˘›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓνα Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘δεξιά Â›¯· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ I ø Ó· ÁÂÏ¿ˆ … ¤Íˆ £˘Ì‹ıËη ÙÔÔ‰ÔÛÊ·ÈÚ¿ÎÈ· ÿ‰Ú˘Ì· (¡Ù·Ô‡ÛÙÔ ¶ÂÓÙ¤ÏË) Î·È fiÏË ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ›¯· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈκάποιοι Ó· κτη έως φαιδρά διαμορφωμένη. Γιατί ακόμα στα δέντρα. «κοινωνική πολιτική» επειδή «πιέζουν» ÊÙ¿Ûˆ ·fi Ù· ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ·˘Ùfi˜ ø M ÊÙ¿Ûˆ ¤Íˆ ·fi Ù· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ‹ÌÔ˘Ó δεν έχω καταλάβει ποιοι και πόσοι είναι αυτοί Δεύτερον πόσοι είναι οι χρήστες των υπημεËτρόπους παλαιοκομματικούς και παλαιοσυνÔ˘ ¤ÚÂ ӷÔ‰ÔÛÊ·ÈÚ¿ÎÈ· ÎÏ·›ˆ ‹ Ó·άρα… ÁÂÏ¿ˆ Ì ٷ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô £Âfi˜ÂÁÒ ÌÔ˘·˘Ùfi˜ ¤‰ˆÛ ‰‡Ó·M τα λεωφορεία Ô˘του ¤ÚÂ ӷαφού ÎÏ·›ˆ ‹ρεσιών Ó· ÁÂÏ¿ˆ Ì γιατί Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÌÔ˘. ◊Ù·Ó Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÂ Ô £Âfi˜ ÌÔ˘θυμίζουν ¤‰ˆÛ ‰‡Ó·που παίρνουν A αυτών θυμάμαι το κονδύδικαλιστικούς που δεκαετία του ’70. ÌËΚΤΕΛ, Ó· ÍÂÂÚ¿Ûˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘!!! √ÈανÎÙ‡ÔÈ Ù˘καλά Î·Ú‰È¿˜ ÌÔ˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÂÏ›‰Â˜, ȉ·ÓÈο Î·È ‰‡Ó·ÌË!!! A ÌË Ó· ÍÂÂÚ¿Ûˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘!!! √Èστα ÎÙ‡ÔÈ Ù˘ Î·È Î·Ú‰È¿˜ ÌÔ˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÂÏ›‰Â˜, ȉ·ÓÈο Î·È ‰‡Ó·ÌË!!! λι είναι γύρω 50.000.000€ το χρόνο… Καλά, δενηʤ έχετε τίποτα για καταγραφή ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ «ƒÈÙ˙»Ì ¤ÈÓ·Ó ÔÈακούσει ÚÒÙÔÈ ÂÏ¿Ù˜. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ‹Á· «ƒÈÙ˙» ¤ÈÓ·Óκαι ηʤ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Τυχαίο; Δε νομίζω. Μάλλον εμμέσως γίνεται απογραφή καιÂÏ¿Ù˜. οικονομοτεχνικές μελέτες; ™ËÎÒıËη Î·È Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ fiÚÂÍË ÎÔÓÙ¿. ™ËÎÒıËη Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ fiÚÂÍË ‹Á· ÎÔÓÙ¿. μία επιδότηση των ΚΤΕΛ κάτιÁÈ· το οποίο απα- Τι στο καλό; σας ÎÔÓÙ¿ τα μάθαν στο σχολείο; Ακό«∫·ÏË̤ڷ» ›· ‰˘Ó·Ù¿ Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Î·È Δεν οıÈÛ· ÙÔ˘˜. «∫·ÏË̤ڷ» ›· ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÏÔÈηٿ ηÈκιοıÈÛ· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. γορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. μα αν ήταν κομματικό… ∂Âȉ‹ Ë Î·Ï‹ ̤ڷ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Úˆ›, ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ú¤ANE•APTHTH ∂Âȉ‹ Ë Î·Ï‹ ̤ڷ Ê·›ÓÂÙ·È ·fiδίνουν ÙÔ Úˆ›, Ê·›ÓÂÙ·È ÂΛÓÔ ÙÔÙȘ ÚˆÈÓfi ANE•APTHTH Και κάποιοι άλλοι φυσικά που τιςηٿ μα- ˆ˜ Μου φαίνεται θα μείνετε όλοιÚ¤στην ίδια τάξη ως ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ηÏË̤Ú˜, ÁÓˆÚÈ̛˜, Ù· ηÂÈ Ó·Ï·ÌÔ‡ÚÈ· ‹Ù·Ó ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÁÈ·Ù›Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·, ηÏË̤Ú˜, ÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜, Ù· η-ηÓ›˜ MHNIAIA EºHMEPI¢A ϊμού κάρτες δωρεάν μετακίνησης επωφελούανεπίδεκτοι μαθήσεως και λόγω «ανυπακοής»… Î·È fiÏ· Ù· ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· MHNIAIA EºHMEPI¢A Ï·ÌÔ‡ÚÈ· Î·È Û·ÏfiÓÈ·, fiÏ· Ù· ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó··ÊÔ‡ νται‚ÚÂÈ εκλογικά. το˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ξέρετε όλοι. εξετάσεις δίνονται ÛÙ· ÌÔ˘ ÚÔÛʤڷÓ ÂÎÙfi˜ Και ·fiνα ÙË Î·ÈΟι ÂÚÁ·Û›·, ̤- πάTËÏ. 210 24.80.883 - 210 24.74.595 - 210 24.80.235 ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ·, ÌÔ˘ ÚÔÛʤڷÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È ÂÚÁ·Û›·, ·ÊÔ‡ ̤TËÏ. 210 24.80.883 - 210 - 21024.70.341 24.80.235 ‚ÚÂÈ 6937 59 84 24.74.595 59 FAX: 210 Και πάλι φυσικά που «λύνουν» ντα στο τέλος της περιόδου και χωρίς σκονάκια !!! Û· ÛÂκάποιοι fiÏÔ˘˜ άλλοι ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Î·È ¤„·¯Ó·Ó ‚ÔËıfi. 6937 59 84e-mail: 59 FAX: 210 24.70.341 Û· Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Î·È ¤„·¯Ó·Ó ‚ÔËıfi. efimerida@dpwc.gr το πρόβλημα επωφελούνται εκλογικά. e-mail: efimerida@dpwc.gr ∞fi„ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ¤ÛÙ·Í οÔÈÔ ‰¿ÎÚ˘ Βασίλης Δημητριάδης www.keana.gr Και πάλι κάποιοι άλλοι επωφελού∞fi„ ·fi Ù·φυσικότατα Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ¤ÛÙ·Í οÔÈÔ ‰¿ÎÚ˘ www.keana.gr

H ºøNH TøN A.M.E.A. H ºøNH TøN A.M.E.A.

∫È Ó· ·ÓÙ› Ó· ÎÏ¿„ˆ Á¤Ï·Û·, £ÂÙÈÌÔ˘ ÙÈ Ó· ’¯ˆ ¿ıÂÈ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∫È ·ÓÙ› ÎÏ¿„ˆ Á¤Ï·Û·, £Â ÌÔ˘ Ó· ’¯ˆ ¿ıÂÈ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∆· ¯Â›ÏË ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÌÈÏÔ‡Ó, Ë ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ηÏ¿˙ÂÈ AÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ∆· ¯Â›ÏË ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÌÈÏÔ‡Ó, Ë ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ηÏ¿˙ÂÈ AÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ «™YNEP°A™IA - ¢HMIOYP°IA» ∫·È ÙËÓ Ì˜ʷÓÙ·Û›· ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ «™YNEP°A™IA - ¢HMIOYP°IA» ∫·È ̘ ÌÔ˘ ÔÌÔ˘ ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ EΉfiÙ˘: PÂı˘ÌȈٿ΢ ºÔ‚¿Ì·È Ì‹ˆ˜ ÙÚÂÏ·ıÒ, ÌË ¯¿Ûˆ ÙÔ ÌÔ˘ EΉfiÙ˘: °ÂÒÚ.°ÂÒÚ. PÂı˘ÌȈٿ΢ ºÔ‚¿Ì·È Ì‹ˆ˜ ÙÚÂÏ·ıÒ, ÌË ¯¿Ûˆ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Œ‰Ú·: KÚËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 1, ¶¿ÚÎÔ Œ‰Ú·: KÚËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 1, ¶¿ÚÎÔ ¶fiÏ˘¶fiÏ˘συν. από ∞ÓÙ› Ó· ÎÏ·›ˆ ÂÁÒ ÁÂÏÒ ·’ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÌÔ˘ σελ.Ó· 1 ÎÏ·›ˆ ÂÁÒ ÁÂÏÒ ·’ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ρίς εμάς κάποια ∞ÓÙ› ÌÔ˘ στιγμή θα απολογηθείτε για §ÈfiÛÈ·, ∆.∫.41, 133∆.£. 41, 46015 ∆.£. 46015 ÕÓˆ ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·, ∆.∫. 133 Ένας επιχειρηματίας δεν θα έκανε ποτέ μία τις εγκληματικές συνέπειες των πράξεων σας. Y‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: Û ˘ Ó Â ¯ › ˙Û ˘ Ù ·Ó ÂÈ ¯…› ˙  ٠· È … Y‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: επένδυση που ξέρει εκ των προτέρων ότι δεν Ρωτήσατε ποτέ τη συνείδηση σας; Κοιμάστε PÂı˘ÌȈٿ΢ °ÈÒÚÁÔ˜, PÂı˘ÌȈٿ΢ °ÈÒÚÁÔ˜, ˘Á›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ¯‹ ∞Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ ηٷӷψ٤˜ ·- ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È θα∞Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ του αποφέρει κέρδη. Ένας υποψήφιος πάλι, τα βράδια ήσυχα; ΓιατίÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ από ότιÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ έχω διαβάσει ˘Á›·˜ Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ¯‹ ηٷӷψ٤˜ ı· ·- ı· A˘ÏÒÓÔ˜ 1 - §ÈfiÛÈ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· A˘ÏÒÓÔ˜ 1 - ÕÓˆ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘Û΢ÒÓ ‹ ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ ·ÓÂÍfiÊÏËÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘Û΢ÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ‹ των Φαραώ ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ ·ÓÂÍfiÊÏËπου ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εάν δεν σε διάφορα βιβλία μόνο την˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ εποχή AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, Û‡Ìʈӷ Ì °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ °. PÂı˘ÌȈٿ΢ είναι βλάκας τότε είναι ψεύτης και προσπαθεί έθαβαν τους προνομιούχους κυβερνητικούς πα°. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ - °. PÂı˘ÌȈٿ΢ ηډȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·È- του ÙÔÓÎÒ‰Èη Ó¤Ô ÎÒ‰Èη ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Â- (·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: Î·È Î·Ú‰È·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·È- με μέρος ÙÔÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Â- (·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: να Ó¤Ô γίνει δήμαρχος για προσωπικό όφελος γιαράγοντες και Î·È παρατρεχάμενους K. °ÈÒÚÁ·˜ - B. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ - °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ -τί στο K. °ÈÒÚÁ·˜ - B. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ - °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ - Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ÌÔοı·ÚÛË Î.·.), 3ÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ÌÔοı·ÚÛË Î.·.), 3ÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ τέλος όλοι κλαίγονται και λένε ότι πέ- πλούτου τους. Δεν ήξεραν φαίνεται ότι η συ°. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ - M·Ú›· §·Ì¿Ú· °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ - M·Ú›· §·Ì¿Ú· 65 ÂÙÒÓ, ˘fi ÙËÓ ˘fi ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈμας τοfiÙÈ √ ÎÒ‰Èη˜, ÙÔÓδεν ÔÔ›Ô Ë ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÙËÓ μέρες ÚÔ¸fiıÂÛË √ ÎÒ‰Èη˜, ÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠÔÔ›Ô ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠËÙˆÓ¿Óˆ φτουν έξω. Αν είναι ένοχοι, σίγουρα είναι ναλλαγή θαÂÙÒÓ, γινόταν στις πιο κοEÏ¢ı.EÏ¢ı. ™˘ÚÈ·ÓÔ‡ - A. XÂÏÈÒÙ˘ ™˘ÚÈ·ÓÔ‡ - A. XÂÏÈÒÙ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÚÔÔÔÈ› Û ‰ÂÓ Û˘ÓÔÈÎÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Ó· ÌËÓ ‰ÂÓ Û˘ÓÔÈÎÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘λοιπόν Ó· ÌËÓ γιατί ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÚÔÔÔÈ› Û συνένοχοι, γιατί δεν μπορεί τώρα προεκλογικά λάσιμο αδίκημα. Καταλαβαίνετε ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi, 4ÔÓ ÂÏ¿Ù˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›·ÛËÌ›· ÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ Û fiÙÈ ¤-Û ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi, 4ÔÓ ÂÏ¿Ù˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·, ΢ڛˆ˜ fiÙÈπα¤-Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ και ξαφνικά να ÈÛ¯‡ÔÓÙ·, θυμήθηκαν όλες αυτές τις στην αρχαία Ελλάδα είχαν απόλυτο δίκιο όταν ETH™IE™ ™YN¢POME™ ETH™IE™ ™YN¢POME™ ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, fiˆ˜ ÔÙÈÌ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, ÔÙÈ- με ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ρανομίες που καταγγέλλουν ο ένας εις βάρος ζητούσαν από όσους ήθελαν ναfiˆ˜ ασχοληθούν ATOMA ME ANA¶HPIA ¢øPEAN ATOMA ME ANA¶HPIA ¢øPEAN ψÙÒÓ ÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ‹ ÎÈÓËÛȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‹ ÌÂ Î·È ÙȘ Âη٤ڈıÂÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞Ó·ÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ‹ ÎÈÓËÛȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‹ Ì ψÙÒÓ Î·È ÙȘ Âη٤ڈıÂÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞Ó·του άλλου. Πολλές υπηρεσίες, κρατικοί λειτουρ- την πολιτική να δηλώσουν ακόμα και τα σαν™Y§§O°OI, ¢HMOI, ETAIPIE™, ™Y§§O°OI, ¢HMOI, ETAIPIE™, ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÏÔ¿ÏÏË ÛÔ‚·Ú‹ ۈ̷ÙÈ΋ ‹ „˘¯È΋ ·Ó·ËÚ›·, ¿ÏÏË ÛÔ‚·Ú‹ ۈ̷ÙÈ΋ ‹ „˘¯È΋ ·Ó·ËÚ›·, ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÏÔγοί, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, κοινωνικοί δάλια που φοράνε. Επιτέλους, πότε θα βρεθεί OP°ANI™MOI, NO™OKOMEIA 200€ OP°ANI™MOI, NO™OKOMEIA 200€ - Á·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈÔÈένας ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÈÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, Ô ÎÒ‰Èη˜ ÂÚÈÁÚ¿ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ·Û΋ÛÔ˘Ó ı¤ÛË Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ‚ÈÔ- μορÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, Ô ÎÒ‰Èη˜ ÂÚÈÁÚ¿εταίροι και πολλοί άλλοι μικρό και μεγαλοπααληθινός δήμαρχος ή οποιασδήποτε I¢IøTE™ 60€ I¢IøTE™ 60€ ÂÚÁ·Û›·.ÂÚÁ·Û›·. ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔ- ηÙËÁÔÊÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·- ÔÚÈÛÙÈ΋ ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÊÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·- ÔÚÈÛÙÈ΋ ράγοντες θέλουνÙË να‰È·‰Èηۛ· βοηθήσουν τους κακομοίφής πολιτικός με μεγάλα φρύδια, να πει ευθέως AÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ڛ˜ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÌÔÚ› ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈAÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈρηδες τους πολίτες, χρησιμοποιώντας τις πα- ڛ˜ στονÔκόσμο γιατί θέλει να γίνει‰ÂÓ πολιτικός και τι E£¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∏™: 074/480033-89 Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ Û‡Ì‚·ÛËۇ̂·ÛË ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È Ó· Î·È Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ E£¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∏™: 074/480033-89 ·˜, Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ ραπάνω δομές και δραστηριότητες, θησαυρίζοσκοπό έχει; Ποια θα είναι δηλαδή τα προσωπιALPHA BANK: 243 00 2002 ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ALPHA BANK: 243 00 000960 2002 000960 Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ότι θα ÂÚ›ÙˆÛËτου ÌË κοινωνικού ÂÍfiÊÏËÛ˘ ‰È·Îfi„ÂÈ νταςÙ˘ εις ·ÚÔ¯‹˜ βάρος τηςÛÂπολιτείας, κά του οφέλη. Εγώ σας δηλώνω ηٿ επίσημα ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Ô Ó¤Ô˜ ÎÒ‰Èη˜ ÚÔ- Ì‹Ó˜ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ – ª¿ÚÙÈÔ Î·È πÔ‡ÏÈÔ – ∞‡KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ – ª¿ÚÙÈÔ Î·Èπόδια πÔ‡ÏÈÔ – ∞‡ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ,και Ô Ó¤Ô˜ ÎÒ‰Èη˜ ÚÔ- Ì‹Ó˜ συνόλου, των αναπήρων κυρίως της πατρίτον ψηφίσω χέρια και με KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ ‚ϤÂÈ ÂȉÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· «Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ ÂÏ¿ÁÔ˘ÛÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈμεÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ·- γιατί θα μου ¶APOIKIE™ TOY E•øTEPIKOY ÁÔ˘ÛÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ·‚ϤÂÈ ÂȉÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· «Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ ÂÏ¿δος ™Â μας·˘Ù‹ γιατί πως φαίνεται τώρα τελευέχει ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ πει τουλάχιστον την αλήθεια. ¶APOIKIE™ TOY E•øTEPIKOY ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ηٷÛÙÔ‡Ó ˘Â- Στις τοπικές Ù˜». ÙËÓκατά Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ηٷÛÙÔ‡Ó ˘ÂÙ˜». ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: OÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ A.M.E.A. ‹ fi¯È, ‰ÂÓ ταία γέμισε ο ·ÛıÂÓ›˜ τόπος μας πατριώτες. Αναρωτιέδεν μένει Ô˘ κρυφό τίποτα και αναλόÚ‹ÌÂÚ˜.κοινωνίες ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ·1ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÏ¿Ù˜, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË Û˘ÏÏfiÁÔ˘ A.M.E.A. ‹ fi¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È OÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÙÔ˘ ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚÚ‹ÌÂÚ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·1ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ›˜ ÂÏ¿Ù˜, ‰ËÏ·‰‹ μαι πόσοιÔ˘ από·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó αυτούς ξέρουν‰˘ÛÎÔÏ›· άραγε σωστά τον ÌfiÓÈÌ˘ γως τα έργα του καθενός η(·Ó·ζωή θα συνεχίσει Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚÓ¿ÁÎË Ì˯·ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‹ ‰Ò˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤Ì˯·ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (·Ó·- αλλά ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ‹ Ó¿ÁÎË εθνικό μας να Û˘Û΢¤˜ τονÌfiÓÈÌ˘ κρίνειÎ.Ï..), όχι μόνο για μιαÔτετραετία ‰Ò˜. ÙËÓ A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤Ó¢ÛÙÈΤ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ύμνο; ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË‹ ¿‰ÂÈ· ÂΉfiÙË. Ó¢ÛÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î.Ï..), Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô αυ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, XÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· fi¯È ‰ÂÓÙÔ˘ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. Αγαπητοί και πατριώτες», εσείς πουÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ τόσο για πάντα που θα ÙÔ φύγουν, ‰ÂÓ ı· αυτούς ÌÔÚ› Ó· Îfi„ÂÈ ËÏÂ- αλλά και 2ÔÓ ÂÏ¿Ù˜ «φίλοι Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó Ì˯·ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹XÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‹ fi¯Èηْ·Ó¿ÁÎË ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. YÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ 2ÔÓ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó Ì˯·ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ ËÏÂκόπτεστε όλουςÁÈ· εμάς και νομίζετε έχε- fiÏÔ τούς που θα έρθουν για να ζήσουν αυτοί καλά ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ÚÈ͢. ÕÙÔÌ·για Ù· ÔÔ›· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ότιÎÙÚÈÎfi YÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù’·Ó¿ÁÎË ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÕÙÔÌ·να Ù· αποφασίζετε ÔÔ›· ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ fiÏÔ καλύτερα ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. … τε τοÚÈ͢. δικαίωμα για εμάς χω- ÎÙÚÈÎfi και εμείς ·fi„ÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!!!

ÛÂÏ. Σελ. 2

2 ÛÂÏ. 2


Το φροντιστήριο... ...όπου ο μαθητής περνάει λίγες ώρες και διδάσκεται κάποια ειδικά μαθήματα είναι μια μορφή παραπαιδείας όχι όμως η χειρότερη. Δυστυχώς τα ΜΜΕ προβάλλουν ξένα πρότυπα, πρότυπα δήθεν του νεωτερισμού και προοδευτισμού και σύγχρονα μουσικά ρεύματα με αποτέλεσμα τα παιδιά να χάνουν το Ελληνικό ήθος και τον Ελληνικό χαρακτήρα και να αποτελούν τα ΜΜΕ τη χειρότερη μορφή παραπαιδείας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής συνεπικουρούμενος πάντα από ΜΜΕ οδήγησε πολλά παιδιά στην εξαγρίωση, την εξαχρείωση, την αγραμματοσύνη, την αναρχία, την ροπή στη βία, να λειτουργούν με το ένστικτο και όχι με το μυαλό, μακριά από τα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μουσεία, τις αίθουσες διαλέξεων και συναυλιών, από τις εκθέσεις έργων τέχνης, τον καλό κινηματογράφο, το καλό θέατρο. Το φροντιστήριο Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ καλύπτει τα κενά του σχολείου, είναι ένα εκγυμναστήριο γνώσεων. Τα ΜΜΕ για να είναι πιο ελκυστικά, πιο ερεθιστικά παύουν να είναι μέσα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, πληροφόρησης, μόρ-

φωσης και προβάλλουν πολύ βία, πολύ σεξ, πολλή διαφήμιση, την εύκολη δουλειά της απάτης της παλιανθρωπιάς και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των μικρών παιδιών. Δύσκολα οι γονείς μπορούν να αντιδράσουν, το σχολείο να αναστυλώσει το πεσμένο κοινωνικό ήθος, η εκκλησία να κηρύξει την αλήθεια και να βρει γόνιμο το έδαφος, οι υγιείς πολιτικοί να περάσουν τα μηνύματα που ο περισσότερος κόσμος επιθυμεί. Επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν τα σχολεία, να γίνουν περισσότερα κατηχητικά και οι γονείς να στρέψουν τα παιδιά τους σ' αυτά. Τα ΜΜΕ να αναμορφώσουν τα προγράμματα τους έτσι ώστε όλη η οικογένεια να δέχεται από αυτά όλο τον αναγκαίο πνευματικό οπλισμό με την πρέπουσα αντικειμενικότητα και αμεροληψία ώστε να υπερισχύσει η δύναμη η εξανθρωπιστική και τα παιδιά πέρα από την παιδεία, να σχηματίζουν την αντίληψη πώς είναι πραγματικά η ζωή και πώς θα την κάνουν καλύτερη. Γ. Ν. Μαργαρίτης

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Τι να πεις κανείς για την περικο- αναπηρίας. Μόνο στην Ελλάδα πή του επιδόματος αδείας των συμβαίνουν τέτοια σοβαρά ποΠρος τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης βαριά κινητικά αναπήρων, που λιτικά ατυχήματα. Αν η οικονοκάποιοι το πήραν, κάποιοι δεν μία της χώρας μας έχει ανάγκη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ το πήραν δημιουργώντας μια από τα αναπηρικά επιδόματα κατάσταση κοινωνικοπολιτικής και αν εμείς μπορούμε να την

σώσουμε, να δώσουμε και τη ζωή μας. Αν όμως αυτά τα επιδόματα τα έχουμε περισσότερο ανάγκη εμείς είναι ντροπή για το κύρος και την αξιοπρέπεια ολοκλήρου του έθνους μας.

Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών ΑΜΕΑ με την έναρξη της νέας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

σχολικής περιόδου το Σεπτέμβριο συζήτησε ο Νομάρχης Αθηνών κ. Γιάννης Σγουρός με την Υφυπουργό Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου. Το 2009, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε 54 για διακρίσεις το έτος 2009 είναι υπεραυξημέκαταγγελίες για διακρίσεις και επισημαίνει την νος, μεγάλο ποσοστό αντιστοιχεί στις διακρίσεις ανάγκη ναΟτροποποιηθεί του νόμου για αναπηρίας. Και η κακομοιριά κ. Σγουρόςη νομοθεσία εξέθεσε λεπτομερώς τις λόγους δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγωσυνετης 3304/2005 για να μπορεί να χειρίζεται αποτελε- χίζεται. Όλα αυτά αποδεικνύουν την έλλειψη υφιστάμενης η Νομαρχία Αθηνών στη διενέργεια των διαγωνισμών γιαμας. τη σματικά και με νομοθεσίας τρόπο συστηματικό υποθέσεις παιδείας κατά των διακρίσεων στη χώρα διακρίσεων. Ο συνολικός αριθμός καταγγελιών μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ, γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστιο

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ για ευπαθείς ομάδες

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Για την Αττική Οδό (ιδιωτική εταιρία) τα άτομα με αναπηρίες, που πληρώνουν διόδια για οχήματα που οδηγούν ή μεταφέρουν στις συχνές μετακινήσεις προς νοσοκομεία δεν απαλλάσσονται. «Δεν προβλέπεται ατελής διέλευση γι’ αυτές τις κατηγορίες από τη σύμβαση του 1996» απαντά η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου. Δηλαδή υπάρχει κατά πως φαίνεται εθνικό οδικό δίκτυο που ανήκει στους Έλληνες, υπάρχει και ιδιωτικό όμως που ανήκει … και πρέπει να πληρώνουμε. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, αλλά οι νόμοι και το Σύνταγμα των Ελλήνων δεν πρέπει κάνουν διακρίσεις. Η απαλλαγή για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών ίσχυε πάντα στους εθνικούς δρόμους. Δεν γίνεται όμως το ίδιο με την Αττική Οδό και διάφορες άλλες ιδιωτικές αρτηρίες, που περνούν χωρίς να πληρώνουν διόδια οχήματα της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, των Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού που ασκεί καθήκοντα επίβλεψης των έργων. Τα οχήματα των αναπήρων και ειδικά των κινητικά αναπήρων είναι τα πόδια τους και αναρωτιέμαι αν κάποιος περάσει με τα πόδια, θα πρέπει να πληρώσει διόδια σε αυτές τις εν λόγω ιδιωτικές, κερδοφόρες, κολοσσιαίες και απάνθρωπες υπηρεσίες; Είμαι Έλλην πολίτης, χριστιανός ορθόδοξος και αντιμετωπίζω κινητική αναπηρία από δυόμιση ετών, τα μεγαλύτερα εμπόδια που έχω συναντήσει στη ζωή μου, μου τα δημιουργούσαν κάτι τέτοιες απάνθρωπες διαδικασίες από εταιρίες, που προωθούν την αναπηρία στην κακομοιριά με τη συμπεριφορά τους και στην εκμετάλλευση με τις πράξεις τους. Ο νόμος θα πρέπει να είναι αυστηρός και δίκαιος για όλους και ειδικά για τα ευεργετήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανακατανομή τους σε ιδιωτικές, σε κρατικές αλλά και σε οποιεσδήποτε μορφής υπηρεσίες τιμωρώντας τους αρμόδιους παραδειγματικά με κυρώσεις δεκαπλάσιες από την ηθική, οικονομική, αλλά και κοινωνική βλάβη που προκαλούν στους δικαιούχους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

πρόβλημα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οιθέσεις (όπως έχουν περιγραφεί κιακού Τιμολογίου ΔΕΗ αποτελεί στο σχέδιο νόμου); αδιαμφισβήτητα σημαντική προ2. Προτίθεστε να επανακαθορίσεστασία στα νοικοκυριά που πλήττε την ελάχιστη κατανάλωση και τονται έντονα από την οικονομινα την αυξήσετε στην περίπτωκή κρίση. Ο Παντελής Ασπραδάση των οικογενειών με τρία τέκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αττικής, κνα και άνω λόγω των προφακατέθεσε ερώτηση στο Υπουργείο νών αυξημένων ενεργειακών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιαναγκών που έχουν;», ματικής Αλλαγής για ευνοϊκή ρύθκαθώς σύμφωνα με το υπό κατάμιση για τις οικογένειες με τρία το δημογραφικό πρόβλημα στην θεση σχέδιο Υπουργικής Απόφαπαιδιά και άνω στο σχετικό σχέ- Ελλάδα είναι έντονο και η ενίσχυ- σης δεν προβλέπεται ευνοϊκή ρύθδιο Υπουργικής Απόφασης μετα- ση των πολυμελών οικογενειών θα μιση για τις οικογένειες με τρία φέροντας το αίτημα του Συλλόγου συμβάλλει σημαντικά στην αντιμε- παιδιά και άνω. του προβλήματος Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗαποτεγια ευπαθείς Τριτέκνων Δήμου Αχαρνών «ΗΟικιακό Ζε- τώπιση Η θέσπισηομάδες του κοινωνικού κράλώντας πρόσθετο κίνητρο για την στή Αγκαλιά». τους που προωθεί η Κυβέρνηση αύξηση του πληθυσμού: Ερωτάστε: του Γιώργου Παπανδρέου αποτεΑναφορικά, Οικιακό Ητο Κοινωνικό εφαρμογή του 1. Προτίθεστε Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΔΕΗ αποτελεί να εντάξετε τις οι- λείται από την λήψη μέτρων, μέσω Τιμολόγιο στοχεύει να προστατεύαδιαμφισβήτητα σημαντική προστασία στα νοικοκυριά πλήττονται έντονα από την κογένειες με τρία τέκνα καιπουδιαφόρων σει οικονομικά ευπαθείς και ευάνομοσχεδίων, που ευνοάνω στις ειδικές ευπαθείς ομάοικονομική κρίση. Ο Παντελής Ασπραδάκης, βουλευτής ούν ΠΑΣΟΚ Αττικής, λωτους καταναλωτές θεσπίζοντας τις ευπαθείς ομάδεςκατέθεσε ιδιαίτερα δες καταναλωτών Ενέργειας προκειμένου &σεΚλιματικής κριτήρια ένταξης βάση την κα- Περιβάλλοντος, μια δύσκολη περίοδο που δοερώτηση στομε Υπουργείο Αλλαγής για να δικαιούνται μειωμένο τιμο- κιμάζονται πολλά νοικοκυριά και τανάλωση και το εισόδημα των διευνοϊκή ρύθμιση για τις οικογένειες με ηλεκτρικού τρία παιδιά άνω στο σχετικό σχέδιο λόγιο παροχής ρεύ- και καιούχων. ενισχύεται από τη διαρκή προσπάΥπουργικής Απόφασης μεταφέροντας το αίτημα του Συλλόγου Τριτέκνων Δήμου ματος σε περίπτωση που πληΟ Παντελής Ασπραδάκης αναφέθεια για βελτίωση λανθασμένων ρούν τις απαραίτητες προϋποΑχαρνών «Η Ζεστή Αγκαλιά». ρει στην ερώτηση: «Δεδομένου ότι πρακτικών.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοδιοίκησης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αυτοδιοίκησης Προς τους Συντάκτες Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών ΑΜΕΑ με την έναρξη της νέας σχολικής ΔΕΛΤΙΟ περιόδου το Σεπτέμβριο συζήτησε ο Νομάρχης Αθηνών κ. Γιάννης Σγουρός με Το θέμα της Δια μεταφοράς την Υφυπουργό Παιδείας, βίου μά- των μ θησης και Θρησκευμάτων κ. Εύη Χριστοσχολικής περιόδου το Σεπτέμβριο συζή φιλοπούλου. Ο κ.Σγουρός Σγουρός εξέθεσε τις Παιδείας, δυμε τηνλεπτομερώς Υφυπουργό Δι σκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της υφιΧριστοφιλοπούλου. στάμενης νομοθεσίας η Νομαρχία Αθηνών στη διενέργεια των διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ, γεγοΟ κ. Σγουρός εξέθεσε λεπτομερώ νός που θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα με την έναρξη της νέας σχολικής υφιστάμενης νομοθεσίας η Νομαρχία Αθην χρονιάς.

μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ, γεγο

πρόβλημα με την έναρξη της νέας σχο

Σελ. 3


Όταν στην αγωγή των παιδιών λείπει το βάθος...

...και το περιεχόμενο τότε αύριο διαμορφώνουν μία ανεπαρκή και προβληματική προσωπικότητα. Πολλά παιδιά σε πολύ τρυφερή ηλικία, σχεδόν βρέφη οι γονείς τα παρκάρουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε ηλικία 6 χρονών τα στέλνουν σχολείο χωρίς να έχουν χορτάσει μάνα και πατέρα κλέβοντας ταυτόχρονα χρόνο από παιχνίδι και αμεριμνησία. Δεν καταλαβαίνουν πως υπάρχει μια ηλικία που το παιδί έχει δικαίωμα να μη μαθαίνει τίποτα αλλά να παίζει, να γελάει, να τραγουδάει. Το παιδί του σήμερα νιώθει πως η ζωή το περιπαίζει ή το εμπαίζει, χωρίς το ίδιο να παίζει. Νιώθει ότι οι γονείς του τα δίνουν όλα για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, για να μη πονοκεφαλιάζουν. Έτσι πολλά παιδιά απροστάτευτα μεγαλώνοντας ακούγοντας τους στίχους των πιο γνήσιων τραγουδιών των πιο γνήσιων συγκροτημάτων νεανικής μουσικής με αναρίθμητες αναφορές και επικλήσεις στο Θεό συχνά καταφεύγουν στο θάνατο με τα ναρκωτικά. Τα παιδιά δεν βρίσκουν τον Θεό στη γη και σπεύδουν να τον συναντήσουν στον ουρανό χωρίς εμείς οι γονείς από πριν να φροντίσουμε να τους προσφέρουμε επί της γης ένα Θεό δηλαδή περισσότερη Φροντίδα και αγάπη. Όσο σαν οικονομική έκφραση η αγάπη δεν λείπει από τα παιδιά όταν δεν έχουν κάποιο να τα κατευθύνει με στοργή και υπομονή, τότε δεν μπορούν να νιώσουν ευτυχισμένα. Σήμερα στα σχολεία

υπάρχουν ελλείψεις ανθρώπινου εκπαιδευτικών και η οικογένεια πάσχει από την έλλειψη πνευματικού πατέρα. Πολλοί γονείς αντί να μελετήσουν τα ιδια τα παιδιά τους διαβάζουν οδηγίες ανατροφής παιδιών ή παρεμβαίνουν χαλαρά στη ζωή των φοβούμενοι μη τα στερήσουν από την εμπειρία κάποιων πρωτοβουλιών ή μη φανούν σ' αυτά ανεπιθύμητοι. Έτσι η δήθεν εκχώρηση ελευθεριών στο παιδί μετέθεσε τις ευθύνες από τους ωρίμους στις αδύναμες πλάτες των ανώριμων. Τα παιδιά όμως είναι το μέλλον αλλά το μέλλον αρχίζει από το χθες που τα παιδιά δεν το γνωρίζουν παρά μόνον οι γονείς τους. Πολλοί γονείς γεννούν παιδιά χωρίς να τους βάζουν ένα σκοπό στη ζωή. Μερικοί αναθέτουν την ανατροφή τους σε ειδικούς ξεχνώντας ότι η αγρύπνια του γονιού, η έγνοια και η αγωνία του τίποτε δεν την αντικαθιστά. Τα παιδιά ανταποδίδουν ό,τι ακριβώς παίρνουν. Όταν στην αγωγή των παιδιών λείπει το βάθος και το περιεχόμενο τότε αύριο διαμορφώνουν μία ανεπαρκή και προβληματική προσωπικότητα. Γενικά για να λείψουν οι παράγοντες που απειλούν τα παιδιά και που θέλουν γι' αυτό το λόγο να σπάσουν τον ισχυρό οικογενειακό πυρήνα είναι να αφήσουμε στην άκρη ως γονείς τις ανέσεις μας και να είμαστε εκεί που είναι τα παιδιά μας. Γ. Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Κομματικοί μαφιόζοι και σταχτοπούτες Πριν μερικούς μήνες κάποιοι χειροκροτούσαν, ζητωκραύγαζαν και ερχόντουσαν φουριόζοι γιατί θεωρούσαν ότι ήρθε η ώρα τους. Οι γνωστοί γλοιώδεις χειροκροτητές των πολιτικών ομιλιών που υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Αυτοί που περιμένουν το «βόλεμα». Τα δικά τους παιδιά… Σήμερα που διαπιστώνουν ότι κάποιοι δεν θέλουν άλλα παιδιά και έχουν ήδη φτιάξει την οικογένεια τους πριν έρθουν στην εξουσία, δεν μπορούν να το πιστέψουν. Τώρα αντιλαμβάνονται ότι είναι τα παραπαίδια και ότι θα παραμείνουν για πάντα οι υποτακτικοί της πριγκίπισσας, οι σταχτοπούτες της πολιτικής, μόνο που γι’ αυτούς δεν υπάρχει άμαξα παρά μόνο κολοκύθα. Και τι κολοκύθα… με κάτι σπόρια νααα… Ορισμένοι αδυνατούν να καταλάβουν ότι εδώ δεν είναι η χώρα των ευκαιριών αλλά η χώρα των θαυμάτων και των κουμπαριών. Αν δεν ανήκεις στην «οικογένεια» δεν κάνεις τίποτα. Κάπως όπως γίνεται στη Σικελία με τη γνωστή μαφία. Αν θέλεις να γίνεις μέλος, θα σκοτώσεις, θα κλέψεις, θα εξαπατήσεις και θα είσαι πιο βρώμικος απ’ όλους αλλιώς αν δεν το κάνεις είτε δεν μπαίνεις στον κύκλο, είτε ο «πολιτικός εκτελεστής» θα σε περιμένει στη γωνία να σου σκοτώσει την όποια ιδεολογία και πολιτική καριέρα. Έχω δει φερέλπιδες πολιτικούς και επίδοξους αναρριχόμενους κομματικούς κισσούς να εκτελούνται ιδεολογικά και πολιτικά εν μία νυκτί και να γυρνούν στον πρότερο έντιμο βίο τους, όσο έντιμος ήταν αυτός. Έχω δει επίσης σημαντικά σωματικά απορρίμΣελ. 4

ματα (βλέπε κουράδες) να επιπλέουν χάρη στη ρουφιανιά, την εκτέλεση καριέρων συνκομματόσκυλων και την πιστή υπακοή. Αυτά τα σημαντικά απορρίμματα έχουν φτάσει στο σημείο να μεγαλουργήσουν για πάρτι τους, με μόνο προσόν την μαφιόζικη καριέρα και τακτική τους. Όχι ότι στα κόμματα του εξωτερικού δεν υπάρχουν αυτά αλλά εδώ το έχουμε παρακάνει. Ίσως φταίει και το μαφιόζικο μακρινό παρελθόν μας. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Σικελίας και πρόγονοι των μαφιόζων ήταν έλληνες. Η Ελλάδα έχει προϋπηρεσία σε όλα αυτά από την εποχή του Εφιάλτη. Τι καλύτερο παράδειγμα αρχιρουφιάνου! Όλα αυτά τα κείμενα υποκείμενα που είτε δεν έχουν βολευτεί ως τσιλιαδόροι της κομματικής καμόρα, είτε δεν κατάφεραν να μπουν στην «οικογένεια» και να αναρριχηθούν τρώγοντας το «νονό», φωνάζουν και βρίζουν τους υπόλοιπους ως μαφιόζους αλήτες και απατεώνες που τους εξαπάτησαν. Οι σταχτοπούτες της πολιτικής που περίμεναν κάποιον πρίγκιπα να τους βάλει το γοβάκι διαπίστωσαν ότι δεν έχουν δύο πόδια να το βάλουν αλλά τέσσερα και γοβάκια για τετράποδα δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, όσο κι αν κάποιοι το ήθελαν. Γιατί ποιος δίνει σημασία στα ζώα και τους αδύναμους σ’ αυτή τη χώρα; Κανείς !!! Έτσι έχοντας πλέον χάσει κάθε ελπίδα «εξέλιξης» και βλέποντας το κόμμα τους να παλεύει σαν τον Σίσυφο με το βράχο του, τιμωρημένος για την απατηλή συμπεριφορά του, μουντζώνουν, φτύνουν και κλωτσούν σαν κακομαθημέ-

νο παιδάκι που δεν του έγινε το χατίρι. Προσπαθούν να έχουν την προσοχή του μπαμπά τους ακόμα και με τιμωρία. Αυτός όμως δεν τους δίνει σημασία. Τα παιδιά για ορισμένους ενήλικες είναι απλά παιδιά και τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο τρόπος που τα κόμματα και οι κυβερνήσεις βλέπουν το λαό αλλά λίγοι το καταλαβαίνουν και αυτό όταν είναι αργά. Είναι καιρός να μπούμε στην εφηβεία, να επαναστατήσουμε ως έφηβοι, να ενηλικιωθούμε έστω και με άσχημο τρόπο και ν’ αφήσουμε τους προστάτες χωρίς τσιράκια. Καμία μαφία δεν μπόρεσε να επιβιώσει χωρίς τσιλιαδόρους, ρουφιάνους και τσιράκια… Βασίλης Δημητριάδης

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

9 Αυγούστου: Διεθνής Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών του Κόσμου 12 Αυγούστου: Διεθνής Ημέρα Νεολαίας 19 Αυγούστου: Παγκόσμια Ανθρωπιστική Ημέρα 23 Αυγούστου: Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του