Page 1

Referat fra møde om partnerskaber og inklusion/fællesskaber Arbejdsspørgsmål: Hvordan får vi lavet nogle partnerskaber, der støtter om inklusionstankerne og det at skabe fællesskaber.

Mulige partnerskaber Skole og fritid Partnerskabsidéer Etablere et partnerskab med klubberne, hvor der kan samarbejdes fleksibelt omkring elevgrupper eller klasser med særlige udfordringer. Etablere et partnerskab med klubberne omkring ”det gode kammeratskab”. Hvordan er man den gode kammerat i skole og i klubben. Mulige aktører Klubben/ungdomsskole Folkeskolen Sundhedsplejersken PPR Foreninger Ad-hoc børne- og familieafdeling Andre konkrete tilbud, der allerede eksisterer: •

Fra august kører der et forsøg i Rising Ungdomsskole, der hedder ”fritidsvejledning” (Lene Dahl). Her kunne man måske lade sig inspirere.

Der eksisterer et projekt, der hedder ”Kender du til ensomhed”.

Ungdomsskole/Virkelyst vil gerne byde ind med nogle spændende fysiske rammer f.eks. motorcross. Der kan også laves noget specifikt i forhold til enten piger, drenge, indadvendte, udadvendte. Det kan også tematiseres omkring matematik, n/t eller lign. Vi kan også lave teambuilding for udfordrede klasse.

Midlertidige inklusionstiltag, der foregår lokalt eller eksternt. Konkrete idéer til partnerskaber 1. Etablere partnerskaber med forskellige arbejdspladser, der i en periode kan tilbyde et givende tilbud til en dreng eller pige, der har brug for et pusterum fra skolen. 2. Etablere et partnerskab med klubber, hvor de i en periode kunne gå til ridning eller fodbold. 3. Etablere partnerskaber med arbejdspladser som kan tilbyde fritidsjob til socialt udsatte unge.

1


Mulige aktører Folkeskolen Klubber Ungdomsskolen Relevante praktikpladser. UUO-vejledning Idrætsforeninger. Andre konkrete tilbud, der allerede eksisterer: •

Det handler meget om at lære børnene, at være socialt ansvarlige. ”How to go to school” Sct. Hans Skole. Max 6 elever. Får et faglig boost. Træner dem i det at være del af et fællesskab.

Beskrive nogle partnerskaber, hvor man f.eks. gik sammen på tværs af klasserne. Løfte ”udfordrede elever” ud af skolen, når skolen arbejder med projekter.

Rastepladsen

Inklusionskultur på skolen Konkrete idéer til partnerskaber Partnerskab med klubben omkring det at kunne gøre brug af klubmedarbejdernes flerfaglighed f.eks. i forbindelse med holddelingstimer eller projektarbejder. Mulige aktører Folkeskolen Klubberne Børne- familieafdeling Private aktører i nærområdet. Foreninger.

Andre idéer: Hvordan kan man komme til også at arbejde med baglandet omkring det ekskluderede barn i forhold til igen kunne inkludere barnet. Styrke inklusionen i folkeskolen ved at få flere fagligheder til at deltage i folkeskolen på ”særlige tidspunker” (fx i skemafrie uger eller i ugentlige projektbånd).

2


Generelle bemærkninger fra gruppearbejdet: Om det at skabe fællesskaber Hvordan får vi lavet nogle partnerskaber for de elever som ikke er en del af fællesskaber overhovedet? Typisk er det børn, som aldrig har tilhørt et fællesskab og som nærmest er usynlige for de opsøgende medarbejdere. Vi har fået nogle gode redskaber f.eks. instrumentet ”Sundhedsprofiler”. Viden her fra forpligter. Her ville det være godt at få opbygget nogle gode rutiner. Det kunne være med afsæt i denne viden, at man lavede partnerskaber. Der kan være mange grunde til at, at disse børn er faldet ud af fællesskaberne. Fra august kører der et forsøg i Rising Ungdomsskole, der hedder ”fritidsvejledning” (Lene Dahl). Her kunne man måske lade sig inspirere. Hvis der etableres nye fællesskaber skal det tænkes ind i en innovationsdagsorden. Det er grimt når vi nærmest kan forudse, at det vil gå galt for den her familie. Hvordan får vi skabt nogle miljøer, hvor børn og unge føler sig tilpas. Første step må være, at vi får øje på dem som ikke føler sig tilpas. Sundhedsplejen har påtaget sig opgaven med at fortolke og handle på de data som bl.a. ”Sundhedsprofilen” giver. Det handler om at få mere viden. Beskrive nogle partnerskaber, hvor man f.eks. gik sammen på tværs af klasserne. Løfte ”udfordrede elever” ud af skolen, når skolen arbejder med projekter. Eleverne skal selv være med til at definere et meningsgivende fællesskab. Der eksisterer et projekt, der hedder ”Kender du til ensomhed”. Det handler meget om at lære børnene, at være socialt ansvarlige. ”How to go to school” Sct. Hans. Max 6 elever. Får et faglig boost. Træner dem i det at være del af et fællesskab. Virkelyst vil gerne byde ind med nogle spændende fysiske rammer f.eks. motorcross. Der kan også laves noget specifikt i forhold til enten piger, drenge, indadvendte, udadvendte. Det kan også tematiseres omkring matematik, n/t eller lign. Vi kan også lave teambuilding for udfordrede klasse. Om det at være inkluderende Udvikle en mere inkluderende praksis og kultur i folkeskolen og med brug af forskellige fagligheder. Det kunne være fedt at have mange partnerskaber, hvor man kunne bruge dem i forhold til at være mere inkluderende fremadrettet på skolen. Sikre en større fleksibilitet i forbindelse med anvendelsen af alle de forskellige inkluderende tilbud.

3


Generelle bemĂŚrkninger Partnerskaber i forhold til at afdĂŚkningen skal blive bedre. Partnerskaber med fokus pĂĽ forbedret brandslukningspartnerskaber og partnerskaber mhp. at skabe et forbedret forebyggende arbejde.

4

Inklusion  

Invitation til partnerskab om inklusion.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you