Page 1

Den Digitala Resan för SME 4 mars 2013 Företagarna Upplands-Väsby


SME företagare Förenkla, förbättra & förnya.


Laddar med digital kompetens

www.dendigitalaresan.se

Digital Intelligence Scandinavia

FÜreläsare: Marie Andervin 08 56 25 10 93 Marie.andervin@digitalintelligence.se www.twitter.com/digitalaresan www.facebook.se/Digitalintelligence.se


1. Förstå

2. Integrera

Ny kunskap. Testa. Synsätt.

Enskild aktivitet

Aktivitet en del i något annan

Strategi. Implementering. Lära.

Förändra hur vi arbetar

3. Naturlig del Justera. Uppgradera. Analysera.

Förändrar hur vi arbetar med andra

Utmana affärsidé

Den Digitala  Resan  av  Digital  Intelligence  Scandinavia  AB     är  licensierad  under  en  Crea7ve  Commons     Erkännande-­‐IckeKommersiell-­‐DelaLika     3.0  Unported  License  


1. Förstå

2. Integrera

Ny kunskap. Testa. Synsätt.

3. Naturlig del

Strategi. Implementering. Lära.

Justera. Uppgradera. Analysera.

Värde privatperson beta M E edar

re

tyrelse

Ledning/S Företaget

Markn 1 Konkurrent

ad Den Digitala  Resan  av  Digital  Intelligence  Scandinavia  AB     är  licensierad  under  en  Crea7ve  Commons     Erkännande-­‐IckeKommersiell-­‐DelaLika     3.0  Unported  License  

TID


23 Fler  nya  kunder   7,3  Sänka  kostnaderna   100  Utveckla  verksamheten  


Beteende Teknik   Affär  


Nya strukturer


MARKNADER I  FÖRÄNDRING   Operatör – Koppartråd – Abonnent

Individ

Tillverkare – Grossist – Butik – Köpare

Köpare

Bank – Låntagare

Låntagare

Bank

Fonder – Riskkapitalbolag – Företag

Individ

Individ/Företag

Individ - Sälja – Media – Mottagare

Individ

Individ

Crowfunding samlade in 2,8 milj. dollar under 2012

Detaljd Ehandel 14% tillväxt. (2 %)

Individ e-­‐commerce

Tillverkare

Facebook köp/ sälj grupper omsätter minst 1,4 milj. kr/år


HUR VI ARBETAR ÄR I FÖRÄNDRING Marknadsföring – Media – Mottagare

Kund

Kund

Kundsupport – Kundtjänst – Kund

Kund

Kund

Arbetsgivare – Rekryteringskonsult – Media – Jobbsökande

Sökande

Medarbetare

B2B Försäljning – Säljare – Mötesbokning – Prospekt

Prospekt

Säljare

Distributionsnätverk – Partners - Kund

Kund

.

e-commerce

Kund


Detta ska lösas… Reducera manuell hantering av; •  Medlemsfakturering •  Medlemshantering •  Kommunikation •  Administration av nätverksträffar

Öka rekrytering av nya medlemmar Stärka relationen till föreningen


Marknadsföringsplattform Nyhetsbrev Anmälningar  

Uppdatering i   rela7onsdatabasen  

Relationsdatabas

Mediadatabas E-­‐post lösning:            


FÖRSÄLJNING: Detta ska lösas! •  Öka förfrågningarna •  Inga kalla samtal •  Hitta tvillingar •  Fler kvalificerade leads •  Identifiera samarbetspartners •  Påverka potentiella köpare •  Bearbeta dina affärsrelationer •  Korta säljcykeln •  Öka lojaliteten till dig & ditt företag •  …


86

650


KÄNNEDOM: Detta ska lösas! •  Positionering •  Stärka förtroendet •  Vill vara informationskällan •  Förstärka varumärket •  Bli känd •  Målgruppen känner inte till er •  Syns inte på Google •  Maxa marknadsföringspengen •  …


VAD  

VERKTYG Admin.  

Intern administra7on,   projekthantering  

Hur  

Leverans

Undersökningar Utbildningar   Projekthantering  

Utveckla rela7oner   Marknadsföring/  Kommunika7on  

Hemsida

Fakturering E-­‐post   Ar7klar   Publika7oner   Statusupp-­‐dateringar   Bilder/Foto  

Blogg Nyhetsbrev  

Försäljning Mediadatabas      

Foton, presenta7oner,   publika7oner  

Arrangemang

Inbjudning Utvärdering  

Rekrytering

Driva vårt  ämne  och   mission  

Iden7fiera samarbetspartners   Legi7mera  företaget  

PR

Träff

Exempel på  hur   kan  en  digital   lösning  se  ut  för   e]  litet  företag.  


Prioriteringar… •  Information & kunskap är gratis •  Kompetens kostar •  Förmågan att göra något med ny kunskap = konkurrensfördel •  •  •  • 

Säkerställ initial förståelse Målet? VAD kan du då göra HUR kan du göra det


Lära dig mer? •  www.dendigitalaresan.se

30 minuters rådgivning

•  19 april. Kurs – Så lyckas du med din onlinemarknadsföring 1 790 kr för medlemmar Företagarna (2 500 kr)

•  Digitala affärer i praktiken – Utvecklingsprogram i 9 steg. •  Digital B2B försäljning - Utvecklingsprogram i 8 steg.


Boka fÜreläsning

Kontakta: Marie Andervin Tel: 08-56 25 10 93 Marie.andervin@digitalintelligence.se


Tack! Marie Andervin Digital Intelligence Scandinavia AB 08 56 25 10 93 marie.andervin@digitalintelligence.se www.twitter.com/digitalaresan www.facebook.se/Digitalintelligence.se www.digitalintelligence.se

Den Digitala Resan för SME Företag 4 mars  

Välkommen till en resa i den digitala världen. Att förstå hur den digitala utvecklingen påverkar individers beteende, yrkesroller, verksam...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you