__MAIN_TEXT__
feature-image

Digital Intelligence

Stockholm, SE

Digital Intelligence är kunskapsföretaget som höjer verksamheters digitala kompetens genom att identifiera, säkerställa och utveckla kunskap inom det digitala. Det görs med inspiration, kunskap och relevant omvärldsbevakning. Vi arbetar med tre viktiga projekt; Digital Konkurrenskraft, Digitalt Innanförskap och Nya Digitala Yrkesroller för att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom att, varje dag, ladda människor och företag med digital kompetens kommer vi allt närmare visionen att det digitala är en naturlig del av varje individs vardag.

https://www.digitalintelligence.se