Page 1

l u f i t u a e B GIRL


Little one I’m a little girl. always smile, fall in deep dreams it’s happiness


r e h t o M T eresa


HELLO WORLD


MY LOVE


GOING TO THE

KIZCITI


s u


WAITING


Munmun COMBIS CAKE?


C O M B I S


Smile on!!!


e


Photobook Series Hardcover by DiGiprint.vn Printed by Konica Minolta 70HC | High Chroma image quality Inside paper Elica White 190gsm


Photobook Series Hardcover by DiGiprint.vn

Photo Book - Kids - Phương Thảo  

Miễn phí thiết kế, dàn trang cho tất cả các loại sách ảnh khi in cho bé tại Digiprint Vietnam, 37 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Ha nội Hotline 0...

Photo Book - Kids - Phương Thảo  

Miễn phí thiết kế, dàn trang cho tất cả các loại sách ảnh khi in cho bé tại Digiprint Vietnam, 37 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Ha nội Hotline 0...

Advertisement