Page 1

Ul i c a1 5 . ma j a5 , 6 0 0 0K o p e r , P EUl i c a1 5 . ma j a1 6 , 6 0 0 0K o p e r T e l . : 0 5 / 6 3 93 57 1 , F a x : 0 5 / 6 3 93 57 2 e p o š t a : i n f o @b i r o k o p . s i , w w w . b i r o k o p . s i


pal Si lahko predstavljate va{ nov delovni prostor? Pomislite na va{e Ĺželje in potrebe, oglejte si svoj prostor.

21-26

3-14

33-38

Nato se prepustite domi{ljiji‌

15-20

27-32

39-43


pal

‌ kjer delovno okolje postane prijetno...

3


Funkcionalnost postane udobje in udobje postane u~inkovito.

S pomo~jo velike izbire dodatnih elementov in dekorjev z lahkoto oblikujemo tudi bolj dinami~no delovno okolje po meri enega ali ve~ uporabnikov.

5


Meje med formalnostjo in neformalnostjo se zabri{ejo‌

7


9


V otoke zdru탑ena delovna mesta lahko tvorijo razgibano kompozicijo, ki daje prostoru povsem novo identiteto skupnih prostorov, najsi bo to ve~ja pisarna, govorilnica, sejna soba ali predavalnica.

11


Sestavljanje, kombiniranje in prilagodljivost elementov so klju~ne prednosti pri oblikovanju u~inkovitega delovnega okolja. Miza, pravokotna ali v obliki kotnega sestava, nudi funkcionalno in urejeno delovno mesto.

13


‌ kjer se rojevajo nove ideje in uresni~ujejo veliki na~rti.

15


Prepletanje estetike, funkcionalnosti in udobja spodbuja ustvarjalno sodelovanje in spro{~eno vzdu{je.

Zaobljeni robovi, mehke organske linije, ki nežno zaokrožajo oblike elementov, pripomorejo k udobnosti in prostranosti delovnega mesta. Poseben pridih v prostor vnesejo sestavi, združeni v otoke. Tisti, ki se zavedate neprecenljivosti timskega dela, dobro veste, o ~em govorimo…

17


Zna~ilni kotni sestavi, postavljeni ob steno, lahko zmeh~ajo prostor, izpostavljeni v sredi{~u prostora pa poudarijo ljubkost tega programa.

19


‌ kjer je funkcionalnost obarvana s toplino.

21


Pravilne pravokotne oblike dobijo nove razseŞnosti. Vse prej kot dolgo~asen program‌

23


Enostavne, ~iste in ravne linije elementov vna{ajo v prostor pridih elegance. Jasnost oblik, obogatena s premi{ljeno oblikovanimi detajli ter poudarjena z izborom plemenitih materialov, prina{a v delovni dan sve탑ino in izra탑a pomembnost delovnega mesta. Zmo탑na se je prilagajati potrebam in vsebinam, ki jih zahteva narava odgovornej{ih nalog. Prav neobremenjenost oblik daje prostoru mo~, da postane sodoben, zra~en in dovzeten za ljudi, ki v njem sobivajo.

25


‌ kjer pohi{tvo izŞareva va{ osebni moto.

27


Delo od vas zahteva samo najbolj{e. Enako zahtevajte od va{ega prostora. ^iste oblike, ~iste linije‌ ^ista eleganca.

Kadar je vodilo pri oblikovanju ambienta minimalizem, postanejo jasne in ~iste oblike elementov glavna smernica. Dodatna vrednost se skriva v premi{ljenih detajlih in prefinjenih dodatkih, ki bogatijo na videz preprosto obliko. Materiali, ki s poudarjeno strukturo izpostavljajo svojo elementarnost, nadgrajujejo preprostost in v sodoben ambient vna{ajo naravnost ter prijetno sveĹžino.

29


31


‌ kjer urejenost in spro{~enost ustvarjata dobro poslovno klimo.

33


Nenazadnje se veliki na~rti snujejo ravno za vrati va{e pisarne. Umirjenost delovnega okolja je nujna za opravljanje odgovornih funkcij. Ka탑e se skozi eleganco, prefinjenost in spro{~enost, ki jo bodo za~utili tudi va{i gostje. Nevtralnost barv daje prednost obliki, plemenitost materialov pa obliko le {e poudari. ^uti se pridih sodobnosti ter razse탑nosti ambienta, ki pa nujno ohranja individualnost in funkcionalnost. In kon~no: neobremenjenost prostora vpliva na razbremenitev posameznika, ki v njem dela.

35


37


‌ naj prostor postane va{ adut.

39


Kjer je individualnost va{a mo~ in odgovornost va{ vsakdan.

Oprema je tista, ki s svojo identiteto iz탑areva nivo prostora in njegovo bistvo, ko z razko{no obliko objame prostor. Zaobljene linije poudarjajo bogatost elementov in ustvarjajo pozitivno klimo v va{i pisarni ali kabinetu.

41


Pestrost barv in materialov s svojo prefinjeno obdelavo le {e pripomore k veli~astnosti oblik in ljudi, ki se v prostoru izra탑ajo. Razko{na lesna dekorja, hru{ka in calvados v mat ali sijaj finalni obdelavi, prideta {e posebej do izraza na ve~jih elementih programa.

43


^ar pohi{tva je

zdru탑evanje uporabnih elementov v u~inkovito celoto. Urejeno in prijetno okolje vliva ~loveku samozavest in toplino. ^e temu dodamo {e nekaj ljubezni, bomo poslovali uspe{no in z mirom v du{i.

45


pal Mize programa Opal so izdelane iz visokoodporne oplemenitene iverne plo{~e debeline 28 mm v razli~nih lesnih dekorjih, robovi so zaklju~eni z abs trakovi debeline 3 mm. Mizne plo{~e so lahko pravokotne, “L” ali lo~ne oblike. Podnožje miz je sestavljeno iz nog “T” oblike z možnostjo nivelacije in vzdolžne vezi, ki je pritrjena z vija~enjem. Kovinski deli so pra{no lakirani. siva - 01

javor - 02

beljen hrast - 03

Omare imajo ohi{je in police iz oplemenitenih ivernih plo{~ sive barve debeline 18 mm. Hrbti so debeline 8 mm. Vrata so iz ivernih plo{~ razli~nih lesnih dekorjev debeline 18 mm. Vitrine imajo vrata v celoti iz prozornega stekla, kombinacijo aluminijastega okvirja in jedkanega stekla ter kombinacijo lesenega okvirja in dimnega stekla. Ro~aji so kovinski lo~ne oblike. Klju~avnica je tipsko vgrajena.

bukev - 04

hru{ka - 05

siva - 06

Predalniki imajo ohi{je iz oplemenitene iverne plo{~e sive barve, debeline 18 mm, predali so iz iverne plo{~e debeline 12 mm in li~nice predalov v razli~nih lesnih dekorjih debeline 18 mm. Ro~aji so kovinski, lo~ne oblike. Zaklepanje je centralno.

miza

miza

prikju~na miza

hrbet mize kovinski

hrbet mize lesen

nadgradna polica

nadgradna omarica

pregradna stena

polica za pregradno steno

80 x 35 100 x 35 120 x 35 140 x 35 160 x 35 180 x 35 200 x 35

80 x 35 100 x 35 120 x 35 140 x 35 160 x 35 180 x 35 200 x 35

80 x 30 x 30 100 x 30 x 30 120 x 30 x 30 140 x 30 x 30 160 x 30 x 30 180 x 30 x 30 200 x 30 x 30

80 x 32 x 35 100 x 32 x 35 120 x 32 x 35 140 x 32 x 35 160 x 32 x 35 180 x 32 x 35 200 x 32 x 35

80 x 85 x 2,8 100 x 85 x 2,8 120 x 85 x 2,8 140 x 85 x 2,8 160 x 85 x 2,8 180 x 85 x 2,8 200 x 85 x 2,8

80 x 20 x 1,8

Mizni segmenti, nadgradnje miz, pregradni panoji in drugi elementi tega programa so izdelani iz plo{~ razli~nih lesnih dekorjev ali sive barve.

OPOMBA: oznaka xx v kodi artikla zamenja barvo lesa. Za možne barve glej kode zgoraj.

miza

80 x 80 x 75 100 x 80 x 75 120 x 80 x 75 140 x 80 x 75 160 x 80 x 75 180 x 80 x 75 200 x 80 x 75

01.01.080.XX 01.01.100.XX 01.01.120.XX 01.01.140.XX 01.01.160.XX 01.01.180.XX 01.01.200.XX

kotni segment z nogo

120 x 120 x 75

01.05.120.XX

zaklju~ek kaplja z nogo levi

110 x 110 x 75

47

01.06.111.XX

miza “L”

miza “L”

180 (80) x 120 (80) x 75 desna 01.02.180.XX 200 (80) x 120 (80) x 75 desna 01.02.200.XX

180 (80) x 120 (80) x 75 leva 200 (80) x 120 (80) x 75 leva

kotni segment 90˚

kotni segment 45˚

zaklju~ek 180˚ z nogo

zaklju~ek 180˚ z nogo

zaklju~ek kaplja z nogo desni

miza “lok” s kovinskim hrbtom

priklju~na miza “lok” leva

priklju~na miza “lok” desna

zaklju~ek “lok” levi

zaklju~ek “lok” desni

80 x 80 x 75

80 x 80 x 75

40 x 80 x 75

60 x 160 x 75 60 x 163 x 75

110 x 110 x 75

200 x 100 x 75 270 x 110 x 75

200 x 60 x 75

200 x 60 x 75

ø 120 x 75

ø 120 x 75

01.05.090.XX

zaklju~ek kaplja z nogo desni

110 x 110 x 75

01.06.110.XX

01.02.181.XX 01.02.201.XX

01.05.045.XX

160 x 100-80 x 75 leva 180 x 100-80 x 75 leva 200 x 100-80 x 75 leva

01.03.161.XX 01.03.181.XX 01.03.201.XX

01.06.080.XX

160 x 100-80 x 75 desna 180 x 100-80 x 75 desna 200 x 100-80 x 75 desna

01.03.160.XX 01.03.180.XX 01.03.200.XX

01.06.160.XX 01.06.163.XX

90 x 62 x 75 110 x 62 x 75 130 x 62 x 75 150 x 62 x 75

01.04.090.XX 01.04.110.XX 01.04.130.XX 01.04.150.XX

01.06.110.XX

01.07.080.00 01.07.100.00 01.07.120.00 01.07.140.00 01.07.160.00 01.07.180.00 01.07.200.00

01.13.200.XX 01.13.270.XX

01.08.080.XX 01.08.100.XX 01.08.120.XX 01.08.140.XX 01.08.160.XX 01.08.180.XX 01.08.200.XX

01.14.201.XX

01.09.080.XX 01.09.100.XX 01.09.120.XX 01.09.140.XX 01.09.160.XX 01.09.180.XX 01.09.200.XX

01.14.200.XX

01.10.080.XX 01.10.100.XX 01.10.120.XX 01.10.140.XX 01.10.160.XX 01.10.180.XX 01.10.200.XX

01.15.121.XX

01.11.080.XX 01.11.100.XX 01.11.120.XX 01.11.140.XX 01.11.160.XX 01.11.180.XX 01.11.200.XX

01.15.120.XX

zaklju~ek ø135 z nogo

135 x 105 x 75

predalnik na kolesih 3P

predalnik na kolesih 4P

predalnik fiksni 4P

predalnik fiksni 2P kartote~ni

pokrivna plo{~a za predalnik

43 x 60 x 60

43 x 60 x 60

43 x 60 x 72

43 x 60 x 72

80 x 44 x 2,8

01.06.135.XX 01.22.003.XX

01.22.004.XX

01.22.014.XX

01.22.012.XX

01.22.080.XX

01.12.080.XX


sejna miza

sejna miza “lok”

140 x 80 x 75 160 x 80 x 75 210 x 80 x 75

01.16.140.XX 01.16.160.XX 01.16.210.XX

140 x 80 (70) x 75 160 x 90 (75) x 75 210 x 100 (80) x 75 270 x 120 (100) x 75

klubska miza

60 x 60 x 75 80 x 80 x 75

klubska miza

01.19.060.XX 01.19.080.XX

01.20.080.XX 01.20.100.XX

omara z vrati

omara z vrati polovi~na

omara delno odprta

omara delno odprta polovi~na

omara odprta

omara odprta polovi~na

350 x 180 x 75

80 x 40 x 125

40 x 40 x 125

80 x 40 x 125

40 x 40 x 125

80 x 40 x 125

40 x 40 x 125

elipsa 80 x 60 x 75 elipsa 100 x 80 x 75

omara z vrati garderobna omara z vrati polovi~na

80 x 40 x 200

80 x 40 x 200

01.30.200.XX

01.30.201.XX

40 x 40 x 200

01.18.350.XX

klubska miza

omara z vrati

01.30.205.XX

01.21.080.XX 01.21.100.XX

omara vitrina s prozornim steklom

80 x 40 x 200

01.30.210.XX

80 x 40 x 75

40 x 40 x 75

80 x 40 x 75

40 x 40 x 75

200 x 80 x 2,8

80 x 20 x 1,8

01.32.455.01

01.34.080.XX

01.12.080.XX

izvle~na polica za tipkovnico

kartote~na mreža z mapami

nosilec ra~unalnika kovinski

nosilec ra~unalnika na kolesih

cvetli~no korito

cvetli~no korito

40 x 40 x 200

80 x 40 x 200

40 x 40 x 200

55 x 25 x 8 75 x 25 x 8

33,5 x 49 x 25

25 x 52

26 x 21 x 50

40 x 40 x 75

40 x 40 x 40 80 x 40 x 40

01.30.215.XX

01.30.220.XX

01.30.225.XX

80 x 40 x 200

40 x 40 x 200

80 x 40 x 200

40 x 40 x 200

175 x 105 x 115

01.30.245.XX

01.30.250.01

01.30.255.01

regal z vrati polovi~en

regal polovi~en

police - komplet 4 polic

police - komplet 4 polic

40 x 40 x 200

40 x 40 x 200

80 x 38 x 2,8

40 x 38 x 2,8

01.33.205.XX

01.32.450.01

omara vitrina z dim. steklom in lesenim okvirjem polovi~na

40 x 40 x 200

01.33.250.XX

01.32.405.XX

omara vitrina z dim. steklom in lesenim okvirjem

80 x 40 x 200

80 x 40 x 200

01.32.400.XX

omara vitrina s prozornim steklom polovi~na

info pult

01.33.200.XX

01.31.355.01

polica za pregradno steno

omara odprta polovi~na

80 x 40 x 200

01.31.350.01

stenska obloga z utori za police

omara odprta

regal

01.31.345.XX

omara odprta polovi~na

omara delno odprta polovi~na

01.30.240.XX

01.31.340.XX

omara odprta

omara delno odprta

01.30.235.XX

01.31.305.XX

omara z vrati polovi~na

omara vitrina z jedkanim steklom in Alu okvirjem polovi~na

01.30.230.XX

01.31.300.XX

omara z vrati

omara vitrina z jedkanim steklom in Alu okvirjem

regal z vrati

49

ø80 x 75 ø100 x 75

01.17.140.XX 01.17.160.XX 01.17.210.XX 01.17.270.XX

sejna miza elipsa

01.33.255.XX

01.33.260.XX

01.33.265.XX

01.35.055.01 01.35.075.01

01.22.100.00

info pult

01.38.175.XX

160 x 90 x 115

01.38.160.XX

01.36.025.00

01.36.026.01

01.37.075.XX

01.37.040.XX 01.37.080.XX


Mize programa Onix so izdelane iz visokoodporne oplemenitene iverne plo{~e debeline 28 mm v razli~nih lesnih dekorjih, robovi so zaklju~eni z abs trakovi debeline 3 mm. Mizne plo{~e so “L” oblike z zaobljenima vogaloma. Podnožje miz je sestavljeno iz nog “T” oblike z možnostjo nivelacije in vzdolžne vezi, ki je pritrjena z vija~enjem. Kovinski deli so pra{no lakirani.

siva - 01

javor - 02

beljen hrast - 03

Predalniki imajo ohi{je iz oplemenitene iverne plo{~e sive barve, debeline 18 mm. Predali so iz iverne plo{~e debeline 12 mm in li~nice predalov v razli~nih lesnih dekorjih debeline 18 mm. Ro~aji so kovinski lo~ne oblike. Zaklepanje je centralno.

bukev - 04

hru{ka - 05

siva - 06

zaklju~ek Onix z nogo

zaklju~ek Onix z nogo

zaklju~ek Onix ø120 z izrezom in nogo

sejna miza

160 x 75 x 75

140 x 70 x 75 143 x 70 x 75

120 x 120 x 75

140 x 80 x 75 160 x 80 x 75 210 x 80 x 75

Omare imajo ohi{je in police iz oplemenitenih ivernih plo{~ sive barve debeline 18 mm. Hrbti so debeline 8 mm. Vrata so iz ivernih plo{~ razli~nih lesnih dekorjev debeline 18 mm. Vitrine imajo vrata v celoti iz prozornega stekla, kombinacijo aluminijastega okvirja in jedkanega stekla ter kombinacijo lesenega okvirja in dimnega stekla. Ro~aji so kovinski lo~ne oblike. Klju~avnica je tipsko vgrajena. Mizni segmenti, nadgradnje miz, pregradni panoji in drugi elementi tega programa so izdelani iz plo{~ razli~nih lesnih dekorjev ali sive barve.

OPOMBA: oznaka XX v kodi artikla zamenja barvo lesa. Za možne barve glej kode zgoraj.

miza

miza

180 x 120 x 75 leva 200 x 120 x 75 leva

02.01.181.XX 02.01.201.XX

hrbet mize kovinski

180 x 35 200 x 35

51

01.07.180.XX 01.07.200.XX

180 x 120 x 75 desna 200 x 120 x 75 desna

02.01.180.XX 02.01.200.XX

02.06.160.XX

02.06.140.XX 02.06.143.XX

02.06.120.XX

hrbet mize lesen

nadgradna polica

nadgradna omarica

pregradna stena

polica Onix

180 x 35 200 x 35

180 x 30 x 30 200 x 30 x 30

180 x 32 x 35 200 x 32 x 35

180 x 85 x 2,8 200 x 85 x 2,8

80 x 20 x 1,8

01.08.180.XX 01.08.200.XX

01.09.180.XX 01.09.200.XX

01.10.180.XX 01.10.200.XX

01.11.180.XX 01.11.200.XX

predalnik fiksni 4P

predalnik fiksni 2P kartote~ni

pokrivna plo{~a za predalnik

predalnik na kolesih 3P

predalnik na kolesih 4P

43 x 60 x 72

43 x 60 x 72

70 x 44 x 2,8

43 x 60 x 60

43 x 60 x 60

01.22.014.XX

01.22.012.XX

01.22.070.XX

01.22.003.XX

01.22.004.XX

02.12.080.XX

sejna miza “lok”

01.16.140.XX 01.16.160.XX 01.16.210.XX

140 x 80 (70) x 75 160 x 90 (75) x 75 210 x 100 (80) x 75 270 x 120 (100) x 75

sejna miza elipsa

01.17.140.XX 01.17.160.XX 01.17.210.XX 01.17.270.XX

350 x 180 x 75

klubska miza

klubska miza

klubska miza

60 x 60 x 75 80 x 80 x 75

ø80 x 75 ø100 x 75

elipsa 80 x 60 x 75 elipsa 100 x 80 x 75

01.19.060.XX 01.19.080.XX

01.20.080.XX 01.20.100.XX

omara z vrati

omara z vrati garderobna

omara z vrati polovi~na

80 x 40 x 200

80 x 40 x 200

40 x 40 x 200

01.30.200.XX

01.30.201.XX

01.30.205.XX

01.18.350.XX

01.21.080.XX 01.21.100.XX

omara vitrina s prozornim steklom

80 x 40 x 200

01.30.210.XX

omara vitrina s prozornim steklom polovi~na

omara vitrina z dim. steklom in lesenim okvirjem

omara vitrina z dim. steklom in lesenim okvirjem polovi~na

40 x 40 x 200

80 x 40 x 200

40 x 40 x 200

01.30.215.XX

01.30.220.XX

01.30.225.XX


omara vitrina z jedkanim steklom in Alu okvirjem

omara vitrina z jedkanim steklom in Alu okvirjem polovi~na

omara delno odprta

omara delno odprta polovi~na

omara odprta

omara odprta polovi~na

ergonomska ureditev

za boljše po~utje

80 x 40 x 200

01.30.230.XX

omara z vrati

40 x 40 x 200

01.30.235.XX

omara z vrati polovi~na

80 x 40 x 200

01.30.240.XX

omara delno odprta

40 x 40 x 200

01.30.245.XX

omara delno odprta polovi~na

80 x 40 x 200

01.30.250.01

omara odprta

40 x 40 x 200

01.30.255.01

omara odprta polovi~na

5000 K 80 x 40 x 125

01.31.300.XX

omara z vrati

40 x 40 x 125

01.31.305.XX

omara z vrati polovi~na

80 x 40 x 125

01.31.340.XX

omara odprta

40 x 40 x 125

01.31.345.XX

omara odprta polovi~na

80 x 40 x 125

01.31.350.01

stenska obloga z utori za police

40 x 40 x 125

01.31.355.01

polica Onix

50 cm

01.32.400.XX

izvle~na polica za tipkovnico

55 x 25 x 8 75 x 25 x 8

01.35.055.01 01.35.075.01

40 x 40 x 75

01.32.405.XX

nosilec ra~unalnika kovinski

25 x 52

01.36.025.00

80 x 40 x 75

01.32.430.01

nosilec ra~unalnika na kolesih

26 x 21 x 50

01.36.026.01

40 x 40 x 75

01.32.455.01

kartote~na mreža z mapami

33,5 x 49 x 25

01.22.100.00

200 x 80 x 2,8

01.34.080.XX

cvetli~no korito

40 x 40 x 75

01.37.075.XX

80 x 20 x 1,8

02.12.080.XX

cvetli~no korito

40 x 40 x 40 80 x 40 x 40

01.37.040.XX 01.37.080.XX

Kako urediti delovno mesto, da bo pravilna drža prinesla večjo učinkovitost? • razdalja “o~i - ekran” cca. 50 cm • ekran v vi{ini o~i ali malo nižje • komolec v 90˚ fleksiji • zapestja izravnana • kot med trupom in stegnom 90˚ • fleksija v kolenu 90˚ • stopala na tleh ali podlagi • stol nudi dobro ledveno oporo • nastavljiva vi{ina stola *Tem načelom sledijo vsi programi pisarniškega pohištva MZG.

53

90º

90º fleksija v kolenu

nastavljiva višina stola

80 x 40 x 75

ekran v višini oči ali malo nižje

stopala na tleh ali podlagi


omara z vrati

omara z vrati garderobna

omara vitrina z jedkanim steklom in Alu okvirjem

omara delno odprta

omara odprta

80 x 40 x 200

80 x 40 x 200

80 x 40 x 200

80 x 40 x 200

80 x 40 x 200

Mize programa Kubo so izdelane iz visokoodporne oplemenitene iverne plo{~e debeline 28 mm ali 25 mm v razli~nih lesnih dekorjih. Robovi so zaklju~eni z abs trakovi debeline 3 mm. Mizne plo{~e so pravokotne oblike. Podnožje miz je sestavljeno iz kovinskih kvadratnih nog “50/50 mm” z možnostjo nivelacije. Noge so povezane z vzdolžniki razli~nih dolžin. Kovinski deli so pra{no lakirani. Program zajema tudi mize, ki so v celoti izdelane iz ivernih plo{~ - tudi podnožje. Predalniki so iz oplemenitenih ivernih plo{~, debeline 18 mm razli~nih lesnih dekorjev. Predali so iz iverne plo{~e debeline 12 mm. Ro~aji so aluminijasti. Zaklepanje je centralno.

beljen hrast - 03

~e{nja - 07

Omare so iz oplemenitenih ivernih plo{~ debeline 18 mm razli~nih lesnih dekorjev. Hrbti so debeline 8 mm. Vitrine imajo vrata v kombinaciji aluminijastega okvirja in jedkaniega stekla. Ro~aji so aluminijasti. Klju~avnica je tipsko vgrajena.

oreh - 08

03.30.200.XX

03.30.201.XX

03.30.230.XX

omara z vrati

omara delno odprta

omara odprta

80 x 40 x 125

80 x 40 x 125

80 x 40 x 125

OPOMBA: oznaka XX v kodi artikla zamenja barvo lesa. Za možne barve glej kode zgoraj.

miza

160 x 80 x 75 K 180 x 80 x 75 K 200 x 80 x 75 K

priklju~na miza

03.01.160.XX 03.01.180.XX 03.01.200.XX

miza s predalnikom

100 x 60 x 75 K 120 x 60 x 75 K 140 x 60 x 75 K

03.02.100.XX 03.02.120.XX 03.02.140.XX

predalnik na kolesih 3P

miza

160 x 80 x 75 L 180 x 80 x 75 L 200 x 80 x 75 L

miza s pregrado

03.04.160.XX 03.04.180.XX 03.04.200.XX

predalnik na kolesih 4P

160 x 80 x 75 (105) L 180 x 80 x 75 (105) L 200 x 80 x 75 (105) L

03.05.160.XX 03.05.180.XX 03.05.200.XX

hrbet mize kovinski

dvojna miza s pregrado

160 x 163 x 75 (105) L 03.06.160.XX 180 x 163 x 75 (105) L 03.06.180.XX 200 x 163 x 75 (105) L 03.06.200.XX

hrbet mize kovinski

160 x 35 180 x 35 200 x 35

03.31.300.XX

omara z vrati

omara odprta

80 x 40 x 75

80 x 40 x 75

03.03.180.XX 03.03.200.XX 03.03.220.XX

sejna miza

210 x 90 x 75 K

55

43 x 60 x 60

03.22.003.XX

sejna miza

03.09.210.XX

210 x 90 x 75 L

43 x 60 x 60

03.22.004.XX

160 x 35 180 x 35 200 x 35

03.32.400.XX

03.32.450 .XX

nosilec ra~unalnika na kolesih

cvetli~no korito

26 x 21 x 50

40 x 40 x 75

01.07.160.00 01.07.180.00 01.07.200.00 55 x 25 x 8 75 x 25 x 8

03.10.210.XX

03.31.350.XX

01.07.160.00 01.07.180.00 01.07.200.00

izvle~na polica za tipkovnico

160+20 x 80 x 75 K 180+20 x 80 x 75 K 200+20 x 80 x 75 K

03.31.340.XX

03.35.055.XX 03.35.075.XX

03.36.026.XX

03.37.075.XX

03.30.240.XX

03.30.250.XX


beljen hrast - 03

~e{nja - 07

Mize programa Kubo+ so izdelane iz visokoodporne oplemenitene iverne plo{~e debeline 28 mm ali 25 mm. Robovi so zaklju~eni z abs trakovi debeline 3 mm, v razli~nih lesnih dekorjih. Mizne plo{~e so pravokotne oblike. Podnožje miz je sestavljeno iz kvadratnih nog “50/50 mm” z možnostjo nivelacije. Med podnožjem in mizno plo{~o so vgrajeni kovinski distan~niki. Noge so povezane z vzdolžniki razli~nih dolžin. Kovinski deli so pra{no lakirani. Program zajema tudi mize, ki so v celoti izdelane iz iverne plo{~e - tudi podnožje. Stranice in mizna plo{~a so lo~ene med seboj s kovinskimi distan~niki.

oreh - 08

Predalniki imajo ohi{je in li~nice predalo iz oplemenitenih ivernih plo{~, debeline 18 mm v razli~nih lesnih dekorjih. Predali so iz ivernih plo{~ debeline 12 mm. Ro~aji so aluminijasti. Zaklepanje predalov je centralno. Omare so iz oplemenitenih ivernih plo{~ debeline 18 mm razli~nih lesnih dekorjev. Hrbti so debeline 18 mm. Omare so odprte ali z drsnimi vrati. Nizke omare so lahko delno zastekljene z vrati iz jedkanega stekla v aluminijastem okvirju. Ro~aji so aluminijasti. Klju~avnica je tipsko vgrajena. Omare so postavljene na cokl vi{ine 100 mm iz iverala ali kovine.

OPOMBA: oznaka XX v kodi artikla zamenja barvo lesa. Za možne barve glej kode zgoraj.

miza

160 x 80 x 75 K 180 x 80 x 75 K 200 x 80 x 75 K

04.01.160.XX 04.01.180.XX 04.01.200.XX

miza

100 x 60 x 75 K 120 x 60 x 75 K 140 x 60 x 75 K

160 x 80 x 75 L 180 x 80 x 75 L 200 x 80 x 75 L

04.02.100.XX 04.02.120.XX 04.02.140.XX

miza s pregrado

04.04.160.XX 04.04.180.XX 04.04.200.XX

160 x 80 x 75 (105) L 180 x 80 x 75 (105) L 200 x 80 x 75 (105) L

04.05.160.XX 04.05.180.XX 04.05.200.XX

dvojna miza s pregrado

hrbet mize lesen

160 x 163 x 75 (105) L 180 x 163 x 75 (105) L 200 x 163 x 75 (105) L

160 x 35 180 x 35 200 x 35

04.06.160.XX 04.06.180.XX 04.06.200.XX

04.07.160.XX 04.07.180.XX 04.07.200.XX

omara odprta

omara z drsnimi vrati

omara

160 x 45 x 170 K

160 x 45 x 170 K

160 x 45 x 90 K

04.30.001.XX

04.30.002.XX

predalnik na kolesih 3P

predalnik na kolesih 4P

izvle~na polica za tipkovnico

nosilec ra~unalnika na kolesih

43 x 60 x 60

43 x 60 x 60

55 x 25 x 8 75 x 25 x 8

26 x 21 x 50

03.22.003.XX

sejna miza

210 x 90 x 75 K

57

priklju~na miza

04.22.004.XX

sejna miza

04.09.210.XX

210 x 90 x 75 L

03.35.055.XX 03.35.075.XX

izvle~ni drog

04.10.210.XX

35 x 1 x 50

03.36.026.XX

cvetli~no korito

03.38.001.XX

40 x 40 x 40

01.37.040.XX

omara odprta

04.30.003.XX

160 x 45 x 170 L

04.30.004.XX

omara z drsnimi vrati

omara

160 x 45 x 170 L

160 x 45 x 90 L

04.03.005.XX

04.03.006.XX


restige Mize programa Aron so izdelane iz visokoodporne oplemenitene iverne plo{~e debeline 36 mm, sestavljene iz dveh plo{~ debeline 18 mm. Robovi so zaklju~eni z abs trakovi debeline 3 mm, v razli~nih lesnih dekorjih. Mizne plo{~e so pravokotne oblike. Podnožje miz je kovinsko z nogami 80/80 mm in vzdolžniki pravokotne oblike. Kovinski deli so pra{no lakirani. Program zajema tudi mize, ki so v celoti izdelane iz iverne plo{~e - tudi podnožje.

siva - 01

karbon - 09

mahagonij - 10

Predalniki so v celoti sestavljeni iz oplemenitene iverne plo{~e, debeline18 mm razli~nih lesnih dekorjev. Ro~aji so aluminijasti. Zaklepanje predalov je centralno.

wenge - 11

160 x 80 x 75 180 x 80 x 75 200 x 80 x 75

05.09.160.XX 05.09.180.XX 05.09.200.XX

omara

miza s predalnikoma

sejna miza

200 x 100 x 75

150 x 150 x 75

05.01.200.XX

sejna miza

05.14.150.XX

omara

omara

Predalniki so v celoti sestavljeni iz oplemenitene iverne plo{~e debeline 18 mm razli~nih lesnih dekorjev. Ro~aji so aluminijasti. Zaklepanje predalov je centralno. Omare so iz oplemenitenih ivernih plo{~ debeline 18 mm razli~nih lesnih dekorjev. Pokrivne plo{~e omar so iz mediapan plo{~ debeline 30 mm in finalno obdelane z ultrapasom v razli~nih lesnih dekorjih. Vrata so v celoti iz iverala ali v kombinaciji z zatemnjenim steklom. Ro~aji so aluminijasti. Klju~avnica se ne vgrajuje tipsko. Omare so postavljene na kovinske nogice.

05.12.150.XX

predalnik na kolesih 3P

43 x 60 x 60

59

05.22.003.XX

150 x 45 x 95

05.11.150.XX

predalnik na kolesih 4P

43 x 60 x 60

05.22.004.XX

80 x 45 x 72

klubska miza

210 x 90 x 75

05.06.210.XX

omara vitrina

05.02.080.XX

nosilec ra~unalnika na kolesih

26 x 21 x 50

hru{ka svetla sijaj - 13

80 x 80 x 50

05.07.080.XX

hrbet mize lesen

miza

160 x 40 x 1,8 180 x 40 x 1,8 200 x 40 x 1,8

220 x 100 (80) x 75 desna

pokrivna plo{~a omare

poli~nik

80 x 45 x 1,8 160 x 45 x 1,8 240 x 45 x 1,8

150 x 32 x 40 K

05.10.160.XX 05.10.180.XX 05.10.200.XX

03.36.026.XX

80 x 45 x 72

05.03.080.XX

05.04.080.XX 05.04.160.XX 05.04.240.XX

05.13.150.XX

hru{ka temna sijaj - 14

OPOMBA: oznaka XX v kodi artikla zamenja barvo lesa. Za možne barve glej kode zgoraj.

miza

06.01.220.XX

sejna miza

220 x 110 (90) x 75 150 x 45 x 170

calvados natur - 12

Omare so iz oplemenitenih ivernih plo{~ debeline 18 mm razli~nih lesnih dekorjev. Hrbti so debeline 18 mm. Pri vitrinah so vrata izdelana iz kaljenega stekla brez okvirja. Ro~aji so aluminijasti. Klju~avnica se ne vgrajuje tipsko. Omare so postavljene na cokl iz iverala vi{ine 100 mm ali na kovinsko podnožje vi{ine 200 mm.

OPOMBA: oznaka XX v kodi artikla zamenja barvo lesa. Za možne barve glej kode zgoraj.

miza

Mize programa Prestige so izdelane iz mediapan plo{~ debeline 30 mm in finalno obdelane z ultrapasom v razli~nih lesnih dekorjih. Robovi so po{evno odrezani in lakirani z brezbarvnim lakom. Podnožje je kovinsko z nogami prereza ø80 mm in vzdolžniki pravokotne oblike. Kovinski deli so pra{no lakirani.

miza

220 x 100 (80) x 75 leva

06.01.221.XX

sejna miza

06.04.220.XX

215 x 90 x 75

priklju~na miza

210 x 100 (90) x75

06.03.210.XX

180 x 80 (70) x 75 desna

priklju~na miza

06.02.180.XX

180 x 80 (70) x 75 leva

priklju~na miza

06.02.181.XX

170 x 80 x 75

06.02.170.XX

klubska miza

06.04.215.XX

ø 80 x 75

predalnik na kolesih 3P

predalnik na kolesih 4P

omara

43 x 60 x 60

43 x 60 x 60

80 x 40 x 72

06.20.080.XX

omara vitrina z dim. steklom in lesenim okvirjem

pokrivna plo{~a omare

cvetli~no korito

80 x 40 x 72

90 x 45 x 2,8 170 x 45 x 2,8 250 x 45 x 2,8

40 x 40 x 40

cvetli~no korito

40 x 40 x 40

01.37.040.XX

06.22.003.XX

06.22.004.XX

06.10.080.XX

06.11.080.XX

06.12.090.XX 06.12.170.XX 06.12.250.XX

01.37.040.XX


Zakaj sodelovati z nami? Z dolgoletnimi izku{njami in ljubeznijo do poklica vam zagotavljamo visokokakovostno pisarni{ko pohi{tvo po konkuren~nih cenah. Svoje delo opravljamo hitro, u~inkovito in profesionalno. Trudimo se biti korektni in dosledni do svojih strank. Preko znanja in izku{enj ter s posluhom za va{e Ĺželje lahko pridemo do dobrih re{itev va{ih prostorskih problemov.

‌ in brez skrbi, ne bomo vas po nepotrebnem obremenjevali. Zavedamo se, da je va{e delo najpomembnej{e, zato je na{ glavni cilj va{e zadovoljstvo in uspe{nost pri delu.

V kolikor ste pri pregledu na{e ponudbe na{li okvirno re{itev za va{ prostor oziroma potrebujete dodatne informacije, nas lahko obi{~ete ali pokli~ite. Posamezne programe vam bomo podrobneje predstavili preko dodatnih promocijskih gradiv ali fizi~no v na{em prodajnem salonu. Ve~ informacij lahko najdete tudi na na{i spletni strani www.mzg.si. 57

Katalog pisarniške opreme Birokop  
Katalog pisarniške opreme Birokop  

Katalog pisarniške opreme Birokop

Advertisement