Page 1

Kyse ei ole siitä, etteikö osattaisi olla liikenteessä vaan siitä, että valitaan toisin. Se on hauskempaa.

- Liikennettä ei ajatella kaikkien kannalta vaan keskitytään omaan nautintoon. Itsekäs orientaatio on niin vahva, ettei tekoja malteta miettiä loppuun asti. Tekojen seuraukset voivat kuitenkin olla vakavia. Seurauksia olisi syytä miettiä, sillä mopoilun suosio on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Tuossa ajassa mopokanta on 2,5-kertaistunut. Viime vuonna kaduilla pärisi noin 280 000 mopoa ja 5000 mopoautoa. Myös henkilövahinkojen määrä on kasvanut rajusti. Poikien onnettomuudet ovat 2,5-kertaistuneet vuosina 2002-2010, ja viime vuonna sattui noin 500 tilastoitua onnettomuutta. - Mopoilusta on tullut näkyvästi tyttöjenkin harrastus. Tyttöjen onnettomuudet ovat kymmenkertaistuneet, viime vuonna niitä tilastoitiin noin 300. Kuolemantapauksissa ei onneksi ole ollut vastaavaa kasvua vaan niitä tapahtuu yhteensä noin kymmenen vuosittain, Lammi summaa ja mainitsee vielä, että ikävä kyllä nuorilla on paljon ongelmia myös alkoholin kanssa ja se näkyy liikenneonnettomuuksissa. Vaikka sitä mielellään haluaisikin purkaa stereotyyppisiä ajatusmalleja, niin nyt se on vaikeaa. Siinä missä poikien onnettomuudet ovat seurausta kohelluksesta, piittaamattomuu-

desta ja isottelusta, tytöt keskittyvät helpommin muuhun kuin liikenteeseen. - Kun matkustajien kyydittäminen sallittiin 2005, niin tyttöjen kyydissä olleiden tyttöjen henkilövahingot kasvoivat huimasti. Se on ihan erityinen kipupiste. Moposkootterin kyydissä tulee helposti keskusteltua ja pää kääntyy, asiaa on paljon ja liikenteen tarkkailu jää. Ja sitten sattuu. Mopoautot ovat kasvattaneet suosiota. Vahingot ovat lisääntyneet vaikka kokonaismäärä onkin vähäinen. Risteyskolareiden ja ulosajojen ohella varsinkin peräänajot ovat Lammin mukaan tavallisia kokemattomille mopoautoilijoille. Mopoauto kellahtaa myös helposti ympäri. Kysymykseen siitä, pitäisikö ikärajoja miettiä uudestaan, Lammi ei ota kantaa. Ikärajat ovat poliittisia päätöksiä ja tehdään toisaalla. Lammin muistuttaa, että toisessa vaakakupissa ovat nuorten itsenäinen liikkuminen, elämänlaatu ja vapaus, mitkä ovat tärkeitä asioita. Erityisesti mopoiässä, kun peruskoulut vaihtuvat uusiin oppilaitoksiin. Vapautta seuraa aina vastuu. Turvallisemman liikkumisen ja järkevän vastuun kantamisen eteen tehdään koko ajan töitä. - Liikenneturva on viime vuoden aikana kouluttanut 500 opettajaa alakoulusta, yläkoulusta sekä toiselta asteelta. Tämä erikoisprojekti ”Liikenne hurahti verkostoon” toteutetaan vuosina 2010-2012 ja sen tarkoitus on antaa opettajille työkaluja liikennekasvatukseen. Mopoiluun on perehdytty oikeita onnettomuustapauksia analysoimalla, kertoo Lammi. Hänen mielestään erityisesti yläkoulu on paikka, missä pitäisi liikennekasvatuksen suhteen skarpata. Käydä läpi nuoruuteen liittyviä perusilmiöitä ja liikkumisen riskejä. - Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin panna nuoret itse tunnistamaan oma arvonsa, miettimään uhkia ja keksimään itse ratkaisut, miten liikenteessä voi pysyä ehjänä. Teoilla on aina seurauksia, itselle ja lähipiirille. Asenteisiin voidaan vaikuttaa, kun ajoitus on oikea. Lammi muistuttaa, että tänä kesänä on mahdollista päästä näkemään yhden konkreettisen liikenneturvallisuusuudistuksen tuloksia. - Viime vuoden kesäkuussa tuli voimaan pakollinen mopokoulutus. Tuleva kesä on aika hyvä osoitus siitä, miten tämä koulutus puree. 31

Asennetta_02_31  

31