Page 1

Q2.

Volati. Q2    1


2 90

Volati Q2 2016.

3

3 000 2 750 2 500 2 250 300

Omsättning, Mkr

1 500

250

Genomsnittlig tillväxt EBITA, 2004–2015

1 250

117

5

37%

1 750

29

927

2 000

200

150

1 000

750

100

EBITA, Mkr

500 50

+117% EBITA-tillväxt Q2 2016 vs Q2 2015

18% Avkastning på eget kapital (R12 Q2 2016)

2,3 × Nettoskuld / EBITDA

250

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

○ Nettoomsättning, Mkr 

2015

R12 Q2 2016

○ EBITA, Mkr

Volatis affärsområden, april–juni 2016.

Nettoomsättning, Mkr

EBITA-resultat, Mkr

Handel

419 52

Industri

255 48

Konsument

252 41

Affärsområdenas andel av omsättning och resultat. För perioden juli 2015 – juni 2016

Omsättning.  Handel, 43%  Industri, 27%  Konsument, 30%

2 Volati. Q2

2010

EBITA.  Handel, 32%  Industri, 35%  Konsument, 33%


ClearCar införlivat i Besikta. Efter Besiktas förvärv av ClearCar i april har samtliga ClearCar bilbesiktningsstationer införlivats i Besiktas organisation och varumärke. Därmed omfattas stationerna av Besiktas ackreditering från Swedac, och Förvaltningsrätten har som en följd av detta avskrivit målet om ClearCars ackreditering.

Volati organiseras i tre affärsområden.

Notering av stam­ aktie undersöks. Som tidigare meddelats avser Volati att flytta bolagets preferensaktie från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholms huvudlista, och arbetet med detta har påbörjats. Styrelsen har även beslutat att undersöka förutsättningarna för en framtida notering av stamaktien. Bakgrunden till beslutet är bland annat att bolaget ser fortsatta möjligheter att förvärva bra bolag till rimliga värderingar och en emission av stamaktier skulle ytterligare öka utrymmet för framtida förvärv.

Med allt fler bolag i koncernen, för närvarande finns ett 40-tal dotterbolag, organiserar Volati verksamheten i tre affärsområden: Handel, Industri och Konsument. Omorganisationen underlättar en fortsatt förvärvsdriven tillväxt och ger Volati bättre förutsättningar att behålla det lokala entreprenörskapet i bolagen.

”Alla affärsområden utvecklas positivt.” Mårten Andersson, vd, Volati

Fortsatt stark utveckling. Hur vill du sammanfatta Q2?

– Utvecklingen var mycket stark under det andra kvartalet. Nettoomsättningen steg med 98 procent till 927 Mkr och EBITA-resultatet ökade med 117 procent till 117 Mkr. Inom affärsområdet Industri hade exempelvis ­Corroventa en exceptionellt stark försäljning och uthyrning driven av de omfattande översvämningar som drabbat stora områden i Europa. Men utvecklingen var positiv i samtliga affärsområden och den organiska EBITAtillväxten var 57 procent.

Trots ökad vinst faller avkastningen på eget kapital något, hur kommer det sig?

Mårten Andersson, vd, Volati

– Avkastning på eget kapital faller, som förväntat, temporärt under vårt mål om 20 procent, till 18 procent. Orsaken är att preferensaktiekapitalet för första gången ingår i basen för beräkningen. När vi under det fjärde kvartalet

får med helårseffekten av förvärvet av Lomond Industrier bör vi återigen klara målet om en avkastning på eget kapital över 20 procent.

Hur ser ni på möjligheterna till ­ytterligare förvärv?

– Volati utvärderar löpande möjligheter att accelerera våra bolags strategier genom förvärv. Under det första halvåret har vi genomfört tre förvärv, och efter rapportperiodens utgång köptes Lantbutiken av Kellfri. Det är glädjande att konstatera att vi fortsätter förvärva bra bolag till rimliga värderingar. Samtidigt kan vi notera att det under året har genomförts transaktioner på den svenska marknaden till förvånansvärt höga förvärvsmultiplar. Vi kommer att bibehålla vår strategi med förvärv till rimliga värderingar och har ökat fokus på bilaterala processer och inte minst kompletterings­förvärv.

Volati. Q2    3


Avsändare: Volati AB Engelbrektsplan 1 114 34 Stockholm

nytt.

Kellfri köper Lantbutiken.

KÖPET AV Lantbutiken, led

i Kellfris förflyttning till e-handelsförsäljning. KELLFRI, SOM UTVECKLAR och säljer maskiner och produkter till lant- och skogsbruk, har förvärvat samtliga aktier i Lantbutiken Sverige AB. Lantbutiken är ett snabbt växande e-handelsbolag med ett omfattande sortiment inom lantbruk, skogsbruk, bygghandel, fritid och fjäderfä. Lantbutiken hade perioden juli 2015–juni 2016 en omsättning om cirka 45 Mkr vilket motsvarar en tillväxt på cirka 65 procent jämfört med föregående period, och ett rörelseresultat före avskrivningar på cirka 2,3 Mkr. Köpeskillingen för Lantbutiken på kassa- och skuldfri basis var cirka 10,2 Mkr. Sammantaget beräknas förvärvet ha en marginellt positiv resultatpåverkan för Volati under innevarande räkenskapsår. Volati tillträde samtliga aktier den 25 juli 2016.

Förvärvet av Lantbutiken accelererar Kellfris förflyttning från fysisk distanshandel till e-handel som primär försäljningskanal och stärker såväl Kellfri som Lantbutikens erbjudande genom bolagens kompletterande produktsortiment. Lantbutiken.se har mer än 120 000 besök per månad och har tillsammans med Kellfri ett produktsortiment på över 11 000 artiklar. Lantbutiken startades av Anders Bengtsson från Smålandstenar 2009, som då var arbetslös och utan erfarenhet av e-handel. Efter ett antal inledande tuffa år lossnade det och utan att ta in något externt kapital eller förvärv av annan verkssamhet hade omsättningen ökat till cirka 20 Mkr i räkenskapsåret 2014. Senaste räkenskapsåret var den mer än det dubbla, 45 Mkr. Volati kontaktade Lantbutiken för mer än ett år sedan, intresset för företaget väcktes av Lantbutikens snabba utveckling och av bolagets beröringspunkter med Kellfri.

VI SÖKER NYA FÖRVÄRV. Kontakta Voria Fattahi, 0722 – 20 55 06 eller voria.fattahi@volati.se

VOLATI AB Engelbrektsplan 1 114 34 Stockholm

I korthet: • Kellfri köper Lant­ butiken för 10,2 Mkr • Förvärvet snabbar på förflyttningen mot e-handel som primär försäljningskanal • Lantbutiken omsatte senaste räkenskapsåret 45 Mkr och hade ett rörelseresultat före avskrivningar på 2,3 Mkr (juli 2015– juni 2016).

08-21 68 40 info@volati.se www.volati.se

Volati nyhetsbrev Q2 2016  

Volati nyhetsbrev Q2 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you