Page 1

GEOINFORMACIJSKA PODPORA PORTOROŽ 18. 10.2005

ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI

GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

PORTOROŽ, 18. november 2005

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

Matjaž GRILC, Digi data d.o.o.


POTEK PREDSTAVITVE PORTOROŽ 18. 10.2005

1. ZA ZAČETEK - o lastnini…. 2. Informatizacija nepremičninskih baz podatkov Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

3. Vpogledovalniki v prostorske podatke 4. Geoinformacijska infrastruktura in nekateri tipski produkti

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

5. ZA KONEC – o sodelovanju….

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


O LASTNINI…… PORTOROŽ 18. 10.2005

LASTNINA pridobiva na pomenu – a le če je urejena oz. pravilno evidentirana ! Urejena pomeni da:

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

- obstajajo pogodbe o nakupu, najemu, stavbni pravici, pravici služnosti… - je jasna določitev meja na terenu Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

- je evidentirana v geodetskih evidencah – zemljiški kataster oz. kataster stavb - je vknjižena v Zemljiški knjigi - je jasno stanje vseh bremen na nepremičnini

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN…. PORTOROŽ 18. 10.2005

je v Sloveniji tradicionalno razdeljeno med izvršno in sodno vejo oblasti.

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN…. PORTOROŽ 18. 10.2005

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

INFORMATIZACIJA – DIGITALIZACIJA EVIDENC

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN…. PORTOROŽ 18. 10.2005

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN…. PORTOROŽ 18. 10.2005

Projekt: POSODOBITEV EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN ƒ projekt svetovne banke

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

ƒ multidisciplinaren projekt (več ministrstev) ƒ končan letos ƒ rezultat:

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR

digitalni zemljiški kataster digitalni kataster stavb digitalizirana zemljiška knjiga

martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


DIGITALNI PODATKI…. PORTOROŽ 18. 10.2005

ZEMLJIŠKI KATASTER - DKN DKN – Digitalni Katastrski Načrti

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


DIGITALNI PODATKI…. PORTOROŽ 18. 10.2005

KATASTER STAVB

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


DIGITALNI PODATKI…. PORTOROŽ 18. 10.2005

DIGITALNI ORTOFOTO NAČRTI

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


DIGITALNI PODATKI…. PORTOROŽ 18. 10.2005

TOPOGRAFSKI PODATKI

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


DISTRIBUCIJA PODATKOV…… PORTOROŽ 18. 10.2005

PRODUKCIJSKO OKOLJE vs DISTRIBUCIJSKO OKOLJE

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO CVI

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si DISTRIBUCIJA

SPLETNI VPOGLEDOVALNIKI PROGRAMSKA ORODJA ZA PREGLEDOVANJE PODATKOV

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

UPORABNIKI PODATKOV

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


SPLETNI VPOGLEDOVALNIKI…… PORTOROŽ 18. 10.2005

PREG moduli – VPOGLEDOVALNIKI V GEODETSKE PODATKE

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


DISTRIBUCIJA PODATKOV…… PORTOROŽ 18. 10.2005

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


SPLETNI VPOGLEDOVALNIKI…… PORTOROŽ 18. 10.2005

ETN – EVIDENCA TRANSAKCIJ NEPREMIČNIN ƒ Osnova – zakon o nepremičninskem posredovanju ƒ Nepremičninske družbe posredujejo podatke o: ƒ vrsti pravnega posla

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

ƒ vrsti nepremičnine ƒ identifikacijski oznaki nepremičnine ƒ tehničnih podatkih o nepremičnini ƒ pogodbeni ceni oz. najemnini

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

Povezava z grafičnimi podatki katastra stavb ! Vpogled je javen (proti plačilu) ! Kreatorji zapisov svoje podatke lahko gledajo brezplačno !

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


SPLETNI VPOGLEDOVALNIKI…… PORTOROŽ 18. 10.2005

ETN – EVIDENCA TRANSAKCIJ NEPREMIČNIN

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


SPLETNI VPOGLEDOVALNIKI…… PORTOROŽ 18. 10.2005

VPOGLEDOVALNIK V ZEMLJIŠKO KNJIGO ƒ Baza je na Vrhovnem sodišču (ne na MJU) ƒ Digitalizacija vpisov – uskladitev

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

ƒ Plačilo vpogleda preko sistema MONETA ƒ Vpogled in naročilo izpiska (PDF format) ƒ Sistema Vrhovnega sodišča in Geodetske uprave sta žal popolnoma neodvisna in nepovezana

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

ƒ Ločen razvoj e-storitev, plačevanja…..

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

ƒ V PERSPEKTIVI POVEZAN SISTEM ????? www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


SPLETNI VPOGLEDOVALNIKI…… PORTOROŽ 18. 10.2005

VPOGLEDOVALNIK V ZEMLJIŠKO KNJIGO

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


GEOINFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA.. PORTOROŽ 18. 10.2005

OSNOVNA IDEJA: PRIBLIŽATI PROSTORSKE PODATKE UPORABNIKOM ƒ Ta ideja se pri nas z enostavnim dostopom in razumljivostjo prostorskih podatkov vse bolj udejanja

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

ƒ V Sloveniji zaključujemo obdobje digitalizacije in vzpostavitve prostorskih podatkovnih baz in pričenjamo obdobje množične uporabe teh podatkov na enostaven način ƒ Geoinformacijska infrastruktura niso samo računalniške rešitve, podatki ali morda s tem povezane storitve – je mnogo več – zakonodaja, organizacija, oprema, izobraževanje, kadri……… ƒ Z dostopnostjo podatkov so se pojavili problemi kombiniranja podatkov in njihovega razumevanja – interpretacija rezultatov !

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


GEOINFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA.. PORTOROŽ 18. 10.2005

REALIZACIJA IDEJE: OBLIKOVATI STORITVE NAMENJENE KONČNIM UPORABNIKOM - V ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI delujejo strokovnjaki, ki se po področjih dela med seboj razlikujejo.

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

- Vsem pa je skupno to, da kot vhodni podatek za svoje delo uporabljajo PODATKE O NEPREMIČNINAH. - Največja prednost geoinformacijske infrastrukture je torej možnost DOSTOPA DO ZADNJIH VELJAVNIH PODATKOV v vsakem trenutku dneva, praktično iz svoje pisarne.

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

- Upravniki in posredniki nepremičnin…… www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


GEOINFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA.. PORTOROŽ 18. 10.2005

REALIZACIJA IDEJE: OBLIKOVATI STORITVE NAMENJENE KONČNIM UPORABNIKOM - Anketa o uporabi računalniškega dostopa do nepremičninskih podatkov je pokazala da:

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

- da tak način uporablja zelo malo članov združenja - da je postopek pridobitve certifikatov in postopek plačevanja kompliciran - da nekateri še vedno bolj zaupajo “papirju”

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

- da so bolj zaželeni izdelki, ki so pisani na kožo posameznim uporabnikom - da vsi želijo hitro, ažurno in kvalitetno informacijo na enostaven način. ZATO…..

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


TIPSKI IZDELKI IN STORITVE….. PORTOROŽ 18. 10.2005

ZATO smo izoblikovali nekatere TIPSKE IZDELKE IN STORITVE, ki v prehodnem obdobju lahko nadomestijo aktivno uporabo računalniškega dostopa do nepremičninskih podatkov.

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR

POSREDOVANJE PRI NAKUPU GEODETSKIH PODATKOV Podatki, v katere vpogledujemo s pomočjo SPLETNIH VPOGLEDOVALNIKOV, se za lastno uporabo, na Geodetski upravi RS, lahko tudi kupijo. Za nakup obstajajo posebni protokoli in obrazci.

martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


TIPSKI IZDELKI IN STORITVE….. PORTOROŽ 18. 10.2005

IZDELAVA PREGLEDA LASTNIŠTVA PO PODATKIH ZEMLJIŠKEGA KATASTRA Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

- Opisni podatki - Grafični podatki - Topografska podlaga Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


TIPSKI IZDELKI IN STORITVE….. PORTOROŽ 18. 10.2005

PREGLED LASTNIŠTVA in DRUGIH PODATKOV o NEPREMIČNINI V ZEMLJIŠKI KNJIGI Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

- Digitalni ZK izpisek - Ročni izpisek Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


TIPSKI IZDELKI IN STORITVE….. PORTOROŽ 18. 10.2005

PREGLED in ANALIZA VEČJIH OBMOČIJ (npr. predvideno območje za poseg) - Izpisi

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

- Izrisi - Analize -Elaborat

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


TIPSKI IZDELKI IN STORITVE….. PORTOROŽ 18. 10.2005

Matjaž GRILC

PROSTORSKI PRIKAZI OSTALIH GEODETSKIH PODATKOV (npr. prikaz ulic in hišnih številk)

matjaz@digidata.si

Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS


ZA KONEC….. PORTOROŽ 18. 10.2005

Matjaž GRILC matjaz@digidata.si

TRDITEV: Uporaba geoinformacijske infrastrukture oz. vpeljava digitalnih vpogledov ali tipskih izdelkov v procese dela posameznih strokovnjakov Združenja za nepremičnine pri GZS, lahko pripomore k hitrejšemu, kvalitetnejšemu, vsekakor pa cenejšemu delu.

To pa je cilj, ki opravičuje začetni vložek. Edvard MIVŠEK edvard.mivsek@enep.si

Martin PUHAR martin.puhar@igea.si

www.digidata.si

HVALA ZA POZORNOST !!

GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI PRI GZS

GEOINFORMACIJSKAPODPORA  

ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMIPRIGOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJEPORTOROŽ

GEOINFORMACIJSKAPODPORA  

ZDRUŽENJU ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMIPRIGOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJEPORTOROŽ