Page 1

e-geocenter.com TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN Matjaž GRILC, Digi data d.o.o. Andrej MESNER, Igea d.o.o.


KAJ JE e-geocenter.com? • “Rezultat” projekta CBRGD (Obmejna regija na poti digitalizacije) TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN Matjaž Grilc

Andrej Mesner


KAJ JE e-geocenter.com? • INFO TOČKA

TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN

• SPLETNI PORTAL

Matjaž Grilc

Andrej Mesner

• SPLETNA APLIKACIJA


ZAKAJ IN KOMU?

OBČINE TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN

PROSTOR

INVESTITORJI

Matjaž Grilc

Andrej Mesner

OBČANI

NEPREMIČNINSKE AGENCIJE


NEPREMIČNINE - PROSTOR

TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN Matjaž Grilc

Andrej Mesner


SPLETNI PREGLEDOVALNIK • Kartografske podlage

• Register prostorskih enot • Nepremičninske evidence • Pravni režimi TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN Matjaž Grilc

Andrej Mesner

• Gospodarska javna infrastruktura • DMR • PRS idr.


EVIDENCA PONUDBE NEPREMIČNIN

TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN

OPISNI

PODATKI

PODATKI PONUDBE

O NEPREMIČNINI

EPN

ZK,KS,RPE

PONUDBA NEPREMIČNIN

NEPREMIČNINE

Matjaž Grilc

Andrej Mesner


KAKO DO PONUDBE? • Dostop preko spletnega pregledovalnika TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN

• Iskanje po opisnih podatkih ponudbe (vrsta, tip, opis,...)

Matjaž Grilc

Andrej Mesner

• Iskanje v prostoru (izbrano področje, okolica lokacije)


KAJ JE DRUGAČE? • Ponudba vezana na PROSTOR • Pridobitev podatkov o: TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN Matjaž Grilc

Andrej Mesner

– nepremičninah iz uradnih, evidenc, – omejitvah v prostoru, – komunalni opremljenosti (GJI), – dostopnih storitvah v okolici (PRS).


PRIMERI PONUDBE • Ponudba dvostanovanjske hiše v centru mesta TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN Matjaž Grilc

Andrej Mesner

• Ponudba zemljišča izven strnjenega naselja


DVOSTANOVANJSKA HIŠA • lokacija ponudbe

• nepremičninske evidence TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN Matjaž Grilc

• poslovne in druge dejavnosti

Andrej Mesner

• detajlni podatki


ZEMLJIŠČE • Lokacija ponudbe

TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN

• Zazidljivost

Matjaž Grilc

Andrej Mesner

• Poročilo o prostoru


KAKO NAPREJ?

OBČINE TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN

PROSTOR

INVESTITORJI

Matjaž Grilc

Andrej Mesner

OBČANI NEPREMIČNINSKE AGENCIJE


VIZIJA ALI ... ...KAKO NAPREJ?

TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN Matjaž Grilc

Andrej Mesner


HVALA ZA POZORNOST TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN Matjaž Grilc

Andrej Mesner

www.e-geocenter.com geocenter@e-geocenter.com

TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN ppt  

TRŽENJE NEPREMIČNIN NA DRUGAČEN NAČIN

Advertisement