Page 1

EMM Sant Andreu

PLA ANUAL 2011- 2012

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA SANT ANDREU CODI CENTRE: 08055269

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

1


ÍNDEX 1.- ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA 1.1 Òrgans de govern ................................................................................................. pag 4 1.1.1 Equip directiu ................................................................................................................ pag 4 1.1.2 Equip coordinació pedagògica ..................................................................................... pag 4 1.2 Consell Escolar .................................................................................................... pag 5 1.3 Claustre de professors................................................................................... pag 6, 7, 8 1.3.1 Departaments ................................................................................................................. pag 9 1.3.1.1 Comissions de debat pedagògic ................................................................... pag 10 1.3.1.2 Comissions de projectes de millora ............................................................. pag 10 1.4 Horaris i calendaris 1.4.1 Horari del centre ......................................................................................................... pag 11 1.4.2 Horari atenció famílies ................................................................................................ pag 11 1.4.3 Horaris professorat .............................................................................................. pag 12- 35 1.4.4 Horari de les classes col·lectives 1.4.4.1 Horaris de Llenguatge Musical .................................................................... pag 36 1.4.4.2 Horaris d’ Agrupacions.................................................................................. pag 37 1.4.5 Horari grups d’alumnes per programes ............................................................ pag 38- 65 1.4.6 Calendari escolar del curs 2011-2012 ....................................................................... pag 66 1.4.7 Calendari reunions famílies ....................................................................................... pag 67 1.4.8 Avaluació de l’ alumnat de l’escola que no cursa el final de Cicle ..................... pag 68 1.4.9 Avaluació puntual de l’ alumnat de Pas de cicle..................................................... pag 68 1.4.10 Juntes d’avaluació del professorat ........................................................................... pag 69 1.4.11 Calendari previst dies de claustres i altres .............................................................. pag 70 1.4.12 Calendari previst d’activitats i concerts ........................................................ pag 71,72,73 2.- INDICADORS 2.1 Alumnat ........................................................................................................................... pag 74 2.2 Alumnat per instruments .............................................................................................. pag 75 2.3 Alumnat per agrupacions instrumentals ............................................................... pag 76, 77 2.4 Alumnat per conjunts vocals ........................................................................................ pag 78 2.5 Alumnat per grups de llenguatge musical.................................................................... pag 78 2.6 Música per nadons (previsió) ....................................................................................... pag 79

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

2


3.- OBJECTIUS OBJECTIUS ESTRATÈGICS 3.1 Planificar i organitzar l’escola 3.1.1 Planificació anual ........................................................................................................ pag 80 3.2 Desenvolupament curricular 3.2.1 Dinamització de les agrupacions .............................................................................. pag 81 3.2.2 Projecte de revisió i actualització del PEC .............................................................. pag 81 3.2.3 Comissió de llenguatge musical: nous materials i eines pedagògiques ................ pag 82 3.3 Gestionar la comunicació i la informació 3.3.1 Desenvolupar les eines de comunicació i gestió .................................................... pag 83 3.3.2 Millorar la comunicació amb les famílies ................................................................ pag 83 3.3.3 Eines de comunicació Internàutiques ..................................................... pag 84 OBJECTIUS CLAU 3.4 Desenvolupar l’ensenyament- aprenentatge musical 3.4.1 Departament de concerts .......................................................................................... pag 85 3.4.2 Comissió de continguts de l’ Avaluació ................................................................... pag 86 3.4.3 Comissió de juntes d’ Avaluació ................................................................................ pag 86 3.4.4 Departament d’ ensenyament i aprenentatge .......................................................... pag 87 3.4.5 Programa música nadons . ........................................................................................ pag 87 3.5. Col·laborar amb les institucions 3.5.1 Institut d’Educació (IMEB) ...................................................................................... pag 87 3.5.2 ESMUC Seguiment alumnes en pràctiques ............................................................ pag 88 3.5.3 Departament d’Educació ........................................................................................... pag 88 OBJECTIUS SUPORT 3.6 Gestionar recursos humans 3.6.1 Gestionar personal adscrit a l’escola ........................................................................ pag 89 3.7 Gestionar recursos econòmics 3.7.1 Adquisició, inventari i manteniment d’ equipaments, materials i instruments ... pag 89 3.7.2 Revisió del procés de préstec d’ instruments.......................................................... pag 90 3.8 Gestionar recursos funcionals 3.8.1 Mediateca ..................................................................................................................... pag 90 3.8.2 Bases de dades ............................................................................................................. pag 90 3.9 Gestionar Pla d’emergència 3.9.1 Realitzar el simulacre .................................................................................................. pag 90 4.- INVERSIONS 4.1 Proposta d’inversions ...........................................................................................................pag 91 ANNEXES: Annex 1. Aulari ............................................................................................................................. pag 93 Annex 2. Guàrdies......................................................................................................................... pag 94 Annex 3. Proposta d’ intercanvi a Maó..........................................................................................pag95 Annex 4. Calendari reunions de Comissions primer quadrimestre......................................... pag96 PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

3


1.- .-ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA 1.1 Òrgans de govern 1.1.1 Equip directiu EQUIP DIRECTIU

Direcció

Edurne Vila

Coordinació Pedagògica

Francesc Ballart

Coordinació Cultural

Joan Ignasi Ferrer

Secretari

Toni Gallart

L’ equip directiu es reunirà els divendres de 10 a 14h.

1.1.2 Equip coordinació pedagògica EQUIP DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

EQUIP DIRECTIU

CAPS DE DEPARTAMENT

Edurne Vila, Francesc Ballart, Joan Ignasi Ferrer, Toni Gallart Departament d’ Ensenyament i Aprenentatge

Joan Vayreda

Departament de Comunicació

Dolors Clavel

Departament d’ Organització de Concerts

Jordi Gallart

L’ Equip de coordinació pedagògica es reunirà mensualment dilluns o dimarts de 13 a 15h. CALENDARI PREVIST 1r. Quadrimestre: 5 setembre, 6 setembre, 31 octubre, 21 novembre, 5 desembre, 9 gener. 2n Quadrimestre: 20 febrer, 19 març, 16 abril, 14 maig, 18 juny.

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

4


1.2 Consell Escolar SECTOR

NOM I COGNOMS

Direcció

Edurne Vila Alonso

Coordinació Pedagògica

Francesc Ballart Guasch

Secretari Consell

Toni Gallart Gual

Sector professorat

Joan Ignasi Ferrer Piñol Dani Navarro Mas Judit Rovira Gols Joan Vayreda Duran Ester Vela López Natàlia Camps Daza Nuria Vinyals Mañaricua

Sector alumnes Sector pares i mares

Sector Personal Administració i Serveis

Joan Datzira Masip Jesús Ferrer Martínez Montse Gutiérrez Gago Sofia Marcó Martín (designada per l’AMPA) Santiago Miguel Aguilera

Representant Municipal

Mª Lluïsa Cancer Díez

Representant de l’ IMEB

Dolors Casanovas i Roig

CALENDARI PREVIST 1r. Quadrimestre: 17 d’ octubre 2011 16 de gener 2012 2n Quadrimestre 19 de març 2012 26 de juny de 2012 Dilluns o dimarts de 20:30 a 22:30h Aula: 4 Enguany no és necessària la renovació del Consell Escolar. Data de renovació Desembre 2012

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

5


1.3 Claustre de professors COGNOMS I NOM

TÍTOL ACADÈMIC Grau

Pla Est.

Superior

1966

Guitarra

Chamorro Moreno,Joan

Superior

1966

Saxo

Clavel Arcas, Dolors

Superior

1966

Llenguatge musical

Farrés Ferrer, Marta

Superior

1966

Ferrer Piñol, Joan Ignasi

Superior

1966

Piano i Ll. Musical Viola, Violí i M. de cambra

Gallart Gual, Jordi

Superior

1966

Clarinet

Gallart Gual, Toni

Superior

1966

Trompeta

Gallova Kovacsová, Erika

Superior

Homologació 1966

EMM SANT ANDREU

Hores lectives

·Ensemble Guitarra ·Guitarra · Bentocats Ensamble Saxos · Combo · Saxo · Acollida · Llenguatge Musical

11:00

Especialitat

Ballart Guasch,Francesc

PAC 2011-2012

Assignatures al seu càrrec

Violí

· Repertori · Piano · Cambra · Orq.Simfònica Par. Vla · Orquestra de Corda Par. Vla-Vc · Orquestra de Corda · Violí · Viola · Ensembles Clarinet · Orq. Simfònica Par. Vent · Clarinet · Bentocats Brass Vent Metall · Trompeta · Orq.Simfònica Par. Violí II · Violí

Observacions

Coordinador Pedagògic

19:00

17:00

Cap de Departament

9:00 13:00

Coordinador Cultural

17:00

Cap de Departament

7:00

Secretari

10:30

6


Gálvez Alda, Josep Maria

Superior

1966

Gasull Altisent, Berta

Superior

1966

Contrabaix , Clarinet i Sup. M. Moderna ESMUC Oboè

Jorba Conesa, Montse

Superior

1966

Piano

Navarro Cortés, Daniel

Superior

1966

Trombó Vares

Quintana Carbonell, Mireia

Superior

1966

Violoncel

Rodríguez M. Riera , Albert

Superior

1966

Guitarra

Rovira Gols, Judit

Superior

1966

Trompa

Sánchez Alférez, Ricardo

Superior

1966

Guitarra

Torras Clarasó, Joan

Superior

1966

Percussió

Valls Balagué, Eulàlia

Superior

1966

Flauta de bec

Vayreda Duran, Joan

Superior

1966

Flauta travessera

Vela López, Ester

Superior

1966

Piano i LL. Musical

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

· Baix elèctric · Contrabaix · Combo · Oboè · Ensemble oboè · Piano · Cambra · Trombó · Tuba · Violoncel · Orq. Simfònica Par. Vlc · Guitarra · Trompa · Bentocats Brass Vent Metall ·Ensemble Guitarra ·Guitarra · Bentocats Ensamble Percussió · Ensemble Percussió · Percussió · Ensemble bec · Ensemble Bec Guitarres · Flauta de Bec · Bentocats · Bentocats Ensamble flauta trav. · Flauta Travessera · Nousvents · Cambra · Llenguatge Musical

9:30 6:00 10:20 9:30 9:00 6:00 6:00 3:30 9:00

12:00

17:00

Cap de Departament

6:00

7


Vila Alonso, Edurne

Superior

1966

Vila Visa, Silvia

Superior

1966

Viña Mascaró , Mercè

Superior

1966

Vivas Larruy, Eulàlia

Superior

1966

Violí i M. de Cambra

· Orq. Simfònica · Orq. Simfònica Par. Violí I · Quartet Corda · Violí Violí · Orquestra de Corda · Orquestra de Corda Par. Violí · Violí Llenguatge i · Cant Coral · Llenguatge Musical Pedagogia musical · Prova d’accés Piano i M. de Cambra · Piano · Ensemble

9:00

Directora

10:00

7:00 19:00

Calendari previst de reunions de claustre :

1r. Quadrimestre: 7 setembre 2011 17 octubre 2011 10 de gener 2012 2n Quadrimestre 26 de març 2012 25 de juny de 2012 Horari de 15 a 17h. Aula: 4

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

8


1.3.1 Departaments NOM

Comunicació interna i externa

CAP DEPARTAMENT

EQUIP

Dolors Clavel

Toni Gallart Daniel Navarro Albert Rodríguez Eulàlia Valls Ester Vela Silvia Vila Mercè Viña Eulàlia Vivas

Jordi Gallart

Francesc Ballart Joan Chamorro Marta Farrés Joan Ignasi Ferrer Josep Mª Gàlvez Judit Rovira Ricardo Sánchez

Joan Vayreda

Erika Gallova Berta Gasull Mireia Quintana Montse Jorba Joan Torras Edurne Vila

Organització de Concerts

Ensenyament i Aprenentatge

Sessions de treball segons calendari intern, dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00h.

De cada departament se’n desprèn una comissió de debat pedagògic i una altra de projecte de millora. Els professors poden estar adscrits a més d’ una comissió. Comunicació

Ensenyament i Aprenentatge

Concerts

Juntes d’ Aval.

Nous materials

Plantejament concerts

Coord. Ensembles

Continguts Aval.-PEC

Equip Bentocats

Debat

Millora

Debat

Millora

Debat

Millora

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

9


1.3.1.1 Comissions de debat pedagògic Nom

Juntes d’ avaluació

Plantejament dels concerts, diversitat i /o unificació dels concerts d’ instrumentistes

Continguts de l’ Avaluació i revisió i actualització del PEC

Responsable

Equip

Departament del que es desprèn

Dolors Clavel

Erika Gallova Eulàlia Valls Silvia Vila EulàliaVivas

Comunicació interna

Jordi Gallart

Joan Chamorro Marta Farrés Joan Ignasi Ferrer Josep Mª gálvez Ricardo Sánchez

Concerts

Joan Vayreda

Erika Gallova Berta Gasull Mireia Quintana Montse Jorba Joan Torras

Ensenyament i Aprenentatge

Sessions de treball segons calendari intern, dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00h. ( Annex 4) 1.3.1.2 Comissions de projectes de millora Nom

Comissió de llenguatge musical: nous materials, eines pedagògiques i repertoris

Coordinació i col·laboració entre ensambles

Responsable

Equip

Departament del que es desprèn

Dolors Clavel

Toni Gallart Dani Navarro Ester Vela Mercè Viña Eulàlia Vivas

Comunicació interna

Jordi Gallart

Francesc Ballart Joan Chamorro Judit Rovira Ricardo Sánchez Joan Torras Eulalia Valls

Concerts

Comissió de coordinació de Tot el professorat Ensenyament i l’ equip docent de amb alumnat a l’ Aprenentatge Joan Vayreda Bentocats agrupació Sessions de treball segons calendari intern, dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00h. ( Annex 4)

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

10


1.4 HORARIS I CALENDARIS 1.4.1 Horari del centre L’horari general de l’escola és de 17:30h. a 21:30h. Quan la disponibilitat d’espais ho permeti es podran realitzar classes en altres franges horàries. El centre és obert els dilluns i divendres de 10h. del matí a 21’30h. del vespre. Els dilluns, dimecres i dijous de 14h. a 21:45h. 1.4.2 Horari atenció famílies Secretaria escola

Dilluns de 10h a 14h. De dilluns a divendres de 15h a 20h .

Equip directiu Edurne Vila, Direcció Francesc Ballart, Coordinador Pedagògic Joan Ignasi Ferrer, Coordinador Cultural Toni Gallart , Secretari

Dia i hora ( prèvia cita): Dijous de 18h a 19h Dilluns de 18h a 19h Dimecres de 19h a 20h Dilluns de 16h a 17h

Professorat Ballart Guasch,Francesc Chamorro Moreno,Joan Clavel Arcas, Dolors Farrés Ferrer, Marta Ferrer Piñol, Joan Ignasi Gallart Gual, Jordi Gallart Gual, Toni Gallova Kovacsová, Erika Gálvez Alda, Josep Maria Gasull Altisent, Berta Jorba Conesa, Montse Navarro Cortés, Daniel Quintana Carbonell, Mireia Rodríguez M. Riera , Albert Rovira Gols, Judit Sanchez Alférez, Ricardo Torras Clarasó, Joan Valls Balagué, Eulàlia Vayreda Duran, Joan Vela López, Ester Vila Alonso, Edurne Vila Visa, Silvia Viña Mascaró, Mercè Vivas Larruy, Eulàlia

Dia i hora ( prèvia cita): Dilluns de 17h a 18h Dilluns de 17h a 17’30h i de 18h a 18’30h Dimarts i dijous de 17h a 17’30h Dijous de 16h a 16’30h Dilluns 19’30h a 20’30h Dilluns de 17’45h a 18’45h Divendres de 16h a 16’30h Dimecres de 19’30h a 20h Dimecres de 15’30h a 16h Dimecres de 13’30h a 14h Dijous de 16’15h a 16’45h Dijous de 17h a 17’30h Dimarts 16’30h a 17h Dijous de 16’30h a 17h Dimecres de 20’30h a 21h Dilluns de 17h a 17’30h Dijous de 17h a 17’30h Dilluns de 17h a 17’30h i de19h a 19’30h Dimarts de 17’30h a 18h Dimecres de 17h a 17’30h Dimecres de 20h a 20’30h Dijous 15’30h a 16’30h Dimecres de 17’30h a 18h Dimecres de 15h a 15’30h i Divendres de 14h a 14’30h

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

11


1.4.4 Horari de les classes col·lectives 1.4.4.1 Horaris de Llenguatge Musical Dilluns Dolors 15:30 15,45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30

Dimarts Mercè

Dolors

Dimecres Dolors

Ester

Dijous Dolors

Divendres Mercè

Dolors

4t A

2n de 4rt

Acollida 4t

4t B

1r 3r A

1n 1r

1r 2n A

1r 3r A

1r 2n B

1r 2n A

2r 3r A

2n 1r

2n 2n A

2r 3r A

2n 2n B

2n 2n A

-1n 1r i 2n1r------Cant-----

Acollida 3r

Ester

1r 2n B

2n 2n B 2r 3r B

3r 3r A

PROVA

1r 3r B

3r 3r A

1r 3r C

1r 3r B

1r 3r C

3r 3r B

2r 3r C

3r 3r B

D'ACCÉS 2r 3r B

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

2r 3r C

15:30 15,45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30

12


1.4.4.2 Horaris d’ Agrupacions DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

15:30

15:30 MONTSE PIAZZOLLA CLARA GALLEGO, TRV ADRIÀ JIMÉNEZ, OB, MAR GASSÓ, VLÍ, CARLA AYLLÓN, VLÍ, SERGI MARRONE, VLA, MARTA CASTELLVÍ PNO, MARINA SALGADO, VC AULA 9

15:45

16:00

16:15 Piano a 4M 16,30

MONTSE GERSHWIN SIRA GARCIA, OB, LAURA VERA, VLÍ, DANI CORTÉS, VLÍ, ARIADNA MNEZ, VLA, BERNAT MARTORELL,P, MARINA SALGADO, VC AULA 9

16,45

17,00

15:45

JOAN V CAMBRA A NATÀLIA CAMPS, VLÍ, JERONI ORTOLÀ, VLI, SARA GLEZ, VLA, ANNA FDEZ, VLA, JÚLIA RABELL, PNO, SOFIA SEGURA, VC AULA 15

16:00

EULÀLIA Fl. BEC + GUITARRES ENSEMBLE TATIANA ESCUDERO, GUIT. MARIA LÓPEZ,GUIT. ION AITOR PINAR,GUIT. JAVI VÉLEZ,GUIT. EVA VERDE, FL. LAURA RUIZ, FL. AULA 16

16:15

16:10h JORDI QUARTET CLARINETS MANEL SOLÉ, EVA FERNÁNDEZ, MARINA GUARCH I ALEX FERRER

CURRO COMBO 1 MARTA GUARDIOLA, SX, GERARD DEL OSO, TRAV, MARTI MURILLO, ADRIA ORTOLA, PAULA PESO I ROCH TRONQUET, P AUDITORI

17,15

AULA 12

16,30 Piano a 4M EULÀLIA Fl. BEC ENSEMBLE 4T SARA RODRÍGUEZ,LAIA PARDOS, IRENE REDONDO,ANDREA CATALÁN, ÀGATA CASULLERAS, JÚLIA OZCOZ, BÁRBARA BARNAUS, AULA 11

16,45

17,00

17,30 MONTSE SATIE GERARD MENA, OB, ANDREA BONILLA, VLI, MARTA RUIZ, VLÏ, MARC VILARINYO, VLÍ, GENIS CALDERER, VLÍ, HELENA DE CELIS, VC, MARINA RICARTE, P I LAIA ANDRÉS, P AULA 9

17,45

18,00 FRANCESC ENSEMBLE GUITARRES 3r PAULA GARCÍA, BIEL IBÁÑEZ, CLAUDIA IZQUIERDO, SERGI MARCO, GERARD MORATÓ AULA 16

18,15

18,30

18,45

19,00

RICARDO ENSEMBLE GUITARRES 4t A ELOI CAMPO, LAURA PÉREZ, DAVID PRUNA, ELOI ROMÁN AULA 16

19,15

JORDI PARCIALS VENT SIMFÒNICA. AULA 14

JORDI ENSEMBLE CLARINETS SIMFÒNICA JUDIT MARIAS, CLARA VICENTA, IRENE BARROSO, LAURA NIUBÓ AULA 12

Piano a 4M

EDURNE JOAN IGNASI PARCIALS SIMFÒNICA VLA, AULA 10

ERIKA PARCIALS SIMFÒNICA VLI 2NS AULA 13

PARCIALS SIMFÒNICA VLI 1ERS AUDITORI

JOAN CH YOUNG CATS

Piano a 4M BERTA PARCIALS OBOÈS BENTOCATS

EDURNE SIMFÒNICA AUDITORI 19,45

Piano a 4M

20,00

20,15

20,30

JOAN CH COMBO 3 AUDITORI EDURNE QUARTET CORDA

20,45

LAIA DONOSO, ELI BIARNÉS, NEREA BONILLA,

21,00

21,1521,30 21,3021, 45 21,4522

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

AULA 13 JOAN CH COMBO 4 AUDITORI

MONTSE PIGMALIÓN ELI BIARNÉS, VLÍ, LAIA DONOSO, VLÍ ANA AULA, TRAV, AGATA BERNABÉ, OB, RAQUEL BERNABÉ, VLA, MARIONA ESTRUGA, PNO AULA 9

JOAN IGNASI CAMBRA MANHATTAN GEMMA FABREGA, VLÍ, NÚRIA VINYALS, VLÍ, MARINA MARTÍNEZ, TRAV, GEMMA VILLALONGA, VLA, MÒNICA RAMS, VLA, ORIOL IZQUIERDO, VC i JÚLIA RABELL, P AULA 10

EULÀLIA Fl. BEC ENSEMBLE 3r CLARA VILARIÑO, ROGER MARÍN, CLARA SÁNCHEZ, PAU BERNAT, MARIA SANZ, AINOA FERNÁNDEZ, NÚRIA RUIZ AULA 11

JORDI ENSEMBLE CLARINETS NOUS VENTS SOFIA PONS,BERTA VIÑAS,MIRAN DA GONZÁLEZ, MARTINA LACAMBRA, IRENE PRUNA, CLÀUDIA FERRER, ELIA VALPUESTA AULA 12

SÍLVIA PARCIALS CORDA VLA VCL AULA 10

MERCÈ CORAL 1r CICLE

JOAN V NOUSVENTS

AULA 8

AUDITORI

JOAN IGNASI / SÍLVIA ORQUESTRA DE CORDA MIREIA Q PARCIALS SIMFÒNICA VCL

AUDITORI

19,30

CURRO COMBO 2 RODRIGO GÁLVEZ, PERC, MAR GARRO, SX, LAURA CUGAT, MARCOS FRIAS, MIGUEL ESCRIBANO AUDITORI

JOAN IGNASI PARCIALS CORDA VLA VCL AUDITORI

MERCÈ CORAL PETITS

AUDITORI

AULA 9 JOAN IGNASI SEPTET SISENA MAJOR ELENA GARCÍA, VLÍ, FIORELLA BALLARDO, VLÍ, TÀNIA SAS, VLÍ, JUDIT GARCÍA, VLÍ, CARLOTA VAYREDA, VC, IRENE SADORNIL, P AULA 10

FRANCESC ENSEMBLE GUITARRES 4t B BÁRBARA CORTÉS, ENRIC IRANZO, ITZIAR LACALLE, ROGER MARCO, LAIA SOLÉ AULA 16

AULA 8 JOAN TORRAS ENSEMBLE PERCUSIÓ AULA 1

JOAN V PARCIALS BENTOCATS PER INSTRUMENTS AUDITORI

TONI PARCIALS BENTOCATS METALLSBRASS

JUDIT PARCIALS BENTOCATS METALLSBRASS

MONTSE CAMBRA B RICARD BOSCH, VLÍ, MARTINA VAYREDA, FL, HÉCTOR DE CELIS, VLA, MIREIA VARGAS, VLÍ, FERRAN MNEZ, P, EDUARD MARIAS, VC AULA 11

CHAMORRO PARCIALS SAXOS BENTOCATS

17,15

17,30 JORDI ENSEMBLE CLARINETS BENTOCATS NÚRIA CARRASCAL, EULÀLIAFERRER, MANELVÁZQUEZ, MARTA PALOS, GERARD FDEZ, BRUNAOLIVERA POL MARTORELL, JAUME SOLÉ AULA 12

17,45

18,00 Piano a 4M

18,15

18,30 VAYREDA PARCIALS TRAVESSERES BENTOCATS

18,45

19,00

19,15 MERCÈ CORAL MITJANS

JOAN V BENTOCATS

19,30

AUDITORI

AULA 8

19,45 JOAN TORRAS PARCIALS PERCUSSIÓ BENTOCATS AULA 1

VAYREDA PARCIALS TRAVESSERES BENTOCATS

20,00

20,15 MERCÈ CORAL GRANS

20,30

AULA 8 20,45

21,00

21,15 21,30 21,30 -21, 45 21,45 -22

13


1.4.5 Horari grups d’alumnes per programes

PROGRAMA A

CURS/ CICLE 1r- 1r

DILLUNS

DIMARTS

GRUP a

DIMECRES

Núm. Alumnes 15

DIJOUS

TUTOR/A M. Viña

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

1r 1r

Coral Iniciació

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat M. Viña M. Viña

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Cant

Hores/setm 0,45h 0,45h

Cat / Cast Cat. Cat.

14


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Núm. Alumnes

A

2n- 1r

a

15

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A M. Viña

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Coral Iniciació De 18h.a 19h. 2n.1r A De 19h.a 20h.

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat M. Viña M. Viña

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Cant

Hores/setm 0,45h 0,45h.

Cat / Cast Cat. Cat.

15


PROGRAMA A

CURS/ CICLE 1r- 2on

DILLUNS

DIMARTS

GRUP a

Núm. Alumnes 15

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

1r 2n A

1r 2n A

De 18h.a 19h. Coral Petits De 19h.a 20h.

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Hores/setm LL. musical 1’30h Coral Petits 0'45h Instrument en grup de 3 nens 1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat

16


PROGRAMA A

CURS/ CICLE 1r- 2on

DILLUNS

DIMARTS

GRUP b

Núm. Alumnes 13

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

1r 2n B

1r 2n B

De 18h.a 19h. Coral petits De 19h.a 20h.

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat E. Vela M. Viña Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Hores/setm LL. musical 1’30h Coral Petits 0'45h Instrument en grup de 3 nens 1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat

17


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Núm. Alumnes

TUTOR/A

A

2on- 2on

a

14

Prof. Instrument

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

De 18h.a 19h. 2n 2n A

2n 2n A

De 19h.a 20h. Coral Mitjans

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Hores/setm LL. musical 1’30h Coral Mitjans 1h Instrument en grup de 3 nens 1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat

18


PROGRAMA A

CURS/ CICLE 2on- 2on

DILLUNS

DIMARTS

GRUP b

DIMECRES

Núm. Alumnes 14

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

De 18h.a 19h. 2n 2n B

2n 2n B

De 19h.a 20h. Coral Mitjans

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat E. Vela M. Viña Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Hores/setm LL. musical 1’30h Coral Mitjans 1h Instrument en grup de 3 nens 1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat

19


PROGRAMA B

CURS/ CICLE 1er 3er

DILLUNS

DIMARTS

GRUP a

Núm. Alumnes 10

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

1er 3er A

1er 3er A

De 18h.a 19h.

Orquestra de corda

Nousvents

De 19h.a 20h. Coral Mitjans

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña Prof. Instruments Joan Vayreda J. Ignasi Ferrer Sílvia Vila Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Mitjans Instrument C. Instrumental: Nousvents C. Instrumental: Orquestra de corda C. Instrumental: Ensembles

Hores/setm 1’30h 1h 0,30h 1h 1’30h 0,30h/0,45h/1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat Cat. Cat. Cat.

20


PROGRAMA B

CURS/ CICLE 1er 3er

DILLUNS

DIMARTS

GRUP b

Núm. Alumnes 12

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Orquestra de corda

De 18h.a 19h.

Nousvents

De 19h.a 20h. 1er 3er B

1er 3er B

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña Prof. Instruments Joan Vayreda J. Ignasi Ferrer Sílvia Vila Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Grans Instrument C. Instrumental: Nousvents C. Instrumental: Orquestra de corda C. Instrumental: Ensembles

Hores/setm 1’30h 1h 0'30h 1h 1’30h 0,30h/0,45h/1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat Cat. Cat. Cat.

21


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Núm. Alumnes

TUTOR/A

B

1er 3er

c

12

Prof. Instrument

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Orquestra de corda

De 18h.a 19h.

Nousvents

De 19h.a 20h. 1er 3er C

Coral Mitjans

1er 3er C

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat E. Vela M. Viña Prof. Instruments Joan Vayreda J. Ignasi Ferrer Sílvia Vila Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Mitjans Instrument C. Instrumental: Nousvents C. Instrumental: Orquestra de corda C. Instrumental: Ensembles

Hores/setm 1’30h 1h 0'30h 1h 1’30h 0,30h/0,45h/1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat Cat. Cat. Cat.

22


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Núm. Alumnes

TUTOR/A

B

2on 3er

a

9

Prof. Instrument

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Orquestra de corda

De 18h.a 19h. 2on 3er A

Nousvents

2on 3er A

De 19h.a 20h. Coral Mitjans

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña Prof. Instruments Joan Vayreda J. Ignasi Ferrer Sílvia Vila Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Mitjans, Coral Grans Instrument C. Instrumental: Nousvents C. Instrumental: Orquestra de corda C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1’30h 1h 0'30h/0,45h 1h 1’30h 0,30h/0'45h/1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat Cat. Cat. Cat.

23


PROGRAMA B

CURS/ CICLE 2on 3er

DILLUNS

DIMARTS

GRUP b

Núm. Alumnes 13

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Orquestra de corda

De 18h.a 19h.

Nousvents

2on 3er B De 19h.a 20h. Coral Mitjans

De 20h.a 21h.

2on 3er B Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña Prof. Instruments Joan Vayreda J. Ignasi Ferrer Sílvia Vila Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Mitjans, Coral Grans Instrument C. Instrumental: Nousvents C. Instrumental: Orquestra de corda C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1’30h 1h 0'30h/0,45h 1h 1’30h 0,30h/0'45h/1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat Cat. Cat. Cat.

24


PROGRAMA B

CURS/ CICLE 2on 3er

DILLUNS

DIMARTS

GRUP c

Núm. Alumnes 11

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Orquestra de corda

De 18h.a 19h.

Nousvents

De 19h.a 20h.

De 20h.a 21h.

2on 3er C

2on 3er C

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel Prof. Instruments Joan Vayreda J. Ignasi Ferrer Sílvia Vila Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Instrument C. Instrumental: Nousvents C. Instrumental: Orquestra de corda C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1’30h 0'30h/0,45h 1h 1’30h 0,30h/0'45h/1h

Cat / Cast Cat. Cat Cat. Cat. Cat.

25


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Núm. Alumnes

TUTOR/A

C

3er 3er

a

12

Prof. Instrument

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Orquestra de corda

De 18h.a 19h.

Nousvents

De 19h.a 20h. 3er 3er A

3er 3er A

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña Prof. Instruments Joan Vayreda J. Ignasi Ferrer Sílvia Vila Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Grans Instrument C. Instrumental: Nousvents C. Instrumental: Orquestra de corda C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1’30h 1h 0'30h/0,45h 1h 1’30h 0,30h/0'45h/1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat Cat. Cat. Cat.

26


PROGRAMA C

CURS/ CICLE 3er 3er

DILLUNS

DIMARTS

GRUP b

Núm. Alumnes 8

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Orquestra de corda

De 18h.a 19h.

Nousvents

De 19h.a 20h.

De 20h.a 21h.

3er 3er B

3er 3er B Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat E. Vela M. Viña Prof. Instruments Joan Vayreda J. Ignasi Ferrer Sílvia Vila Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Mitjans, Coral Grans Instrument C. Instrumental: Nousvents C. Instrumental: Orquestra de corda C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1’30h 1h 0'30h/0,45h 1h 1’30h 0,30h/0'45h/1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat Cat. Cat. Cat.

27


PROGRAMA D

CURS/ CICLE Prova d'accés

DILLUNS

DIMARTS

GRUP a

DIMECRES

Núm. Alumnes 13

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Orquestra de corda

De 18h.a 19h.

Nousvents

Orquestra Simfònica De 19h.a 20h. Bentocats

De 20h.a 21h.

Prova d'accés Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat E. Vela M. Viña Prof. Instruments Joan Vayreda J. Ignasi Ferrer Sílvia Vila Edurne Vila Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Mitjans Instrument C. Instrumental: Nousvents, Bentocats. C. Instrumental: Orquestra de corda, Orquestra Simfònica. C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 2h 1h 0,45h /1h 1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat Cat.

1’30h

Cat.

0'45h/1h

Cat.

28


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Núm. Alumnes

C

1er 4rt

a

7

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

1er 4rt A

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

Orq. Simfònica

Bentocats

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña J. Vayreda, E. Vila Prof. Instruments Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Grans Conjunt instrumental: Bentocats Conjunt instrumental: Orq. Simfònica Instrument C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1h 1h 1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat.

1’30h

Cat.

0'30h/0,45h /1h 0'45h/1h

Cat. Cat.

29


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Núm. Alumnes

C

1er 4rt

b

10

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

De 16h. a 17h.

1er 4rt B

De 17h. a 18h.

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

Orq. Simfònica Bentocats

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña J. Vayreda, E. Vila Prof. Instruments Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Grans Conjunt instrumental: Bentocats Conjunt instrumental: Orq. Simfònica Instrument C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1h 1h 1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat.

1’30h

Cat.

0'30h/0,45h /1h 0'45h/1h

Cat. Cat.

30


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Núm. Alumnes

C

2on 4rt

a

7

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

TUTOR/A Prof. Instrument

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

2on 4rt A De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

Orq. Simfònica Bentocats

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat D. Clavel M. Viña J. Vayreda, E. Vila Prof. Instruments Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) LL. musical Coral Grans Conjunt instrumental: Bentocats Conjunt instrumental: Orq. Simfònica Instrument C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1h 1h 1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat.

1’30h

Cat.

0'30h/0,45h /1h 0'45h/1h

Cat. Cat.

31


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

C

3er 4rt

a

DILLUNS

DIMARTS

Núm. Alumnes

TUTOR/A Prof. Instrument

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

Orq. Simfònica Bentocats

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat M. Viña J. Vayreda, E. Vila Prof. Instruments Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Coral Grans Conjunt instrumental: Bentocats Conjunt instrumental: Orq. Simfònica Instrument C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1h 1h

Cat / Cast Cat. Cat.

1’30h

Cat.

0'30h/0,45h /1h 0'45h/1h

Cat. Cat.

32


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

C

4rt 4rt

a

DILLUNS

DIMARTS

Núm. Alumnes

TUTOR/A Prof. Instrument

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

Orq. Simfònica Bentocats

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat M. Viña J. Vayreda, E. Vila Prof. Instruments Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Coral Grans Conjunt instrumental: Bentocats Conjunt instrumental: Orq. Simfònica Instrument C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1h 1h

Cat / Cast Cat. Cat.

1’30h

Cat.

0'30h/0,45h /1h 0'45h/1h

Cat. Cat.

33


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

C

JOVES

a

DILLUNS

DIMARTS

Núm. Alumnes

TUTOR/A Prof. Instrument

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

Orq. Simfònica Bentocats

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat M. Viña J. Vayreda, E. Vila Prof. Instruments Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Coral Grans Conjunt instrumental: Bentocats Conjunt instrumental: Orq. Simfònica Instrument C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1h 1h

Cat / Cast Cat. Cat.

1’30h

Cat.

0'30h/0,45h /1h 0'45h/1h

Cat. Cat.

34


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Majors de 18 anys

ADULTS

a

DILLUNS

DIMARTS

Núm. Alumnes

TUTOR/A Prof. Instrument

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

Orq. Simfònica Bentocats

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat J. Vayreda, E. Vila Prof. Instruments Prof. Instruments

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Conjunt instrumental: Bentocats Conjunt instrumental: Orq. Simfònica Instrument C. Instrumental: Ensembles, Cambres, Combos

Hores/setm 1h

Cat / Cast Cat.

1’30h

Cat.

0'30h/0,45h 0'45h/1h

Cat. Cat.

35


PROGRAMA

CURS/ CICLE

B

Ensembles

DILLUNS

DIMARTS

GRUP

Núm. Alumnes

TUTOR/A Prof. Instrument

DIMECRES

DIJOUS

Ensemble Guitarres Fl. bec

Quartet de clarinets

DIVENDRES

De 15h. a16h.

De 16h. a17h.

Ensemble flautes de bec 4rt

De 17h. a18h.

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

Ensemble Guitarres 4rt A

Ensemble Guitarres 3er

Quartet de corda

Professorat F. Ballart, R. Sanchez E. Valls B. Gasull J. Gallart J. Torras J Chamorro T. Gallart, J Rovira E. Vila J. Vayreda

Ens. Clarinets Bentocats

Ens Ensemble Oboès Guitarres Bentocats 4art B

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Ensemble Clarinets simfònica Ens. Saxos Bentocats

Ens. Percussió Bentocats

Ens. Ens. clarinets Fl bec Nousvents 3er cicle

Assignatura (2) Ensembles guitarres Ensembles fl bec i fl&guit Ensemble oboès Ensemble clarinets Ensembles percussió

Ens. Percussió

Metalls Brass Bentocats

Ensemble de fl. Trav.

Hores/setm 0'45h/1h 1h 0,30h 0,45h /1h 1h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat. Cat. Cat.

Ensembles Saxo

0,45h

Cat.

Metalls Brass bentocats

1h

Cat.

Quartet de corda

1h

Cat.

Ensemble de fl. Trav.

0,45

Cat.

*En gris els ensembles vinculats a Bentocats

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

36


PROGRAMA

CURS/ CICLE

B

Cambres

DILLUNS

DIMARTS

GRUP

NĂşm. Alumnes

TUTOR/A Prof. Instrument

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 15h. a 16h. Piazzolla

De 16h. a 17h.

Gershwin

De 17h. a 18h.

Cambra A

Cambra B Satie

De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h. Sisena Major

De 20h.a 21h. Pigmalion

Manhattan

De 21h.a 22h.

Professorat M. Jorba, J. Vayreda, J.I. Ferrer

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura Cambra

Hores/setm 1h

Cat / Cast Cat.

37


PROGRAMA

CURS/ CICLE

B

Combos

DILLUNS

DIMARTS

GRUP

Núm. Alumnes

TUTOR/A Prof. Instrument

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

De 16h. a 17h.

Combo 1

De 17h. a 18h.

Combo 2 De 18h.a 19h.

De 19h.a 20h.

Young Cats

De 20h.a 21h. Combo 3

De 21h.a 22h. Combo 4

Professorat J. Galvez J. Chamorro

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) C. Instrumental: Combos

Hores/setm 1’30h/1h

Cat / Cast Cat.

38


PROGRAMA

CURS/ CICLE

A

Corals

DILLUNS

DIMARTS

GRUP

Núm. Alumnes

TUTOR/A Prof. Instrument

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Coral Iniciació De 18h.a 19h. Coral petits De 19h.a 20h. Coral mitjans

De 20h.a 21h. Coral Grans

De 21h.a 22h.

Professorat M. Viña

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Coral

Hores/setm 0,45h/1h

Cat / Cast Cat.

39


PROGRAMA

CURS/ CICLE

A

Orquestres

DILLUNS

DIMARTS

GRUP

Núm. Alumnes

TUTOR/A Prof. Instrument

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 15h. a 16h.

De 16h. a 17h.

De 17h. a 18h.

Nousvents

De 18h.a 19h.

Orq. de corda

De 19h.a 20h. Orq. Simfònica

Bentocats

De 20h.a 21h.

De 21h.a 22h.

Professorat J. Vayreda J.I. Ferrer E. Vila

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Bentocats i Nousvents Orquestra de corda Orquestra Simfònica

Hores/setm 1h 1’30h 1’30h

Cat / Cast Cat. Cat. Cat.

40


PROGRAMA

CURS/ CICLE

GRUP

Música per a Nadons

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Núm. Alumnes

TUTOR/A

12

Meritxell Segura

DIJOUS

DIVENDRES

De 10h. a 11h. Arri, arri tatanet De 11h. a 12h.

De 12h. a 13h. Ballmanetes

De 15h. a 16h.

De 16h. a 17h

Salta Miralta (A)

De 17h. a 18h.

Salta Miralta (B)

De 18h a 19h

Professorat Meritxell Segura

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Assignatura (2) Música per a Nadons

Hores/setm 1h

Cat / Cast Cat.

41


1.4.6 Calendari escolar del curs 2011-2012 Data

Detall

19 de setembre de 2011

Inici de curs alumnat

12 d’octubre de 2011

Festa Estatal

1 de novembre 2011

Tots Sants

6 de desembre de 2011

Dia Constitució

7 de desembre de 2011

Lliure disposició

8 de desembre de 2011

La Immaculada

9 de desembre de 2011

Lliure disposició

23 de desembre de 2010 al 8 de gener de 2012 ambdós inclosos

Vacances de Nadal

17 de febrer de 2012

Lliure disposició

16 de març de 2012

Lliure disposició

2 al 9 d’ abril de 2012 ambdós inclosos

Vacances Setmana Santa

30 d’abril de 2012

Lliure disposició

1 de maig de 2012

Festa del treball

28 de maig de 2012

Segona Pasqua

22 de juny de 2012

Final curs alumnat

Els dies de lliure disposició van ser acordats en el darrer Consell Escolar (06/07/2011)

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

42


1.4.7 Calendari reunions famílies Data , hora i lloc

Adreçada a

del 23 al 30 de juny de 2011. Auditori Escola 6 d’ octubre de 2011. 20’30h. Auditori Escola

Famílies i alumnat de nova incorporació 1r i 2n cicles

10 d’ octubre de 2011. 20’30h. Auditori Escola

3r i 4rt cicles, Joves i Adults, Crèdit Prova

13 a 16 de febrer de 2012. Horari a determinar per cada tutor. Dins les aules. 19 a 29 de juny de 2012. Horari a determinar per cada tutor. Dins les aules. 25 de juny de 2012. 20’30h. Auditori Escola

Totes les famílies d’ alumnes de l’ escola

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Totes les famílies d’ alumnes de l’ escola Reunions de final de curs

Objectiu/ Temàtica Presentació escola Reunió d’inici de curs Informació General : ° Trets d’ identitat ° Carta de Compromís ° Organització i objectius d’ escola ° Pla d’estudis per cicles ° Activitats del curs ° Canals de comunicació i Serveis Separació del grup assistent a la reunió en cicles i reunió específica dins l’ aula amb la tutora de 1er cicle i agrupació específica Coral. Reunió d’inici de curs Informació General : ° Trets d’ identitat ° Carta de Compromís ° Organització i objectius d’ escola ° Pla d’estudis per cicles ° Activitats del curs ° Canals de comunicació i Serveis Separació del grup assistent a la reunió en cicles i reunió específica dins l’ aula amb la professora de Crèdit prova, Llenguatge de 4rt cicle i agrupacions grans de tercer i quart cicles. Seguiment. Entrevistes tutors- famílies per informació del progrés i assoliment d’ objectius, de l’ alumnat Informe final del curs. Entrevistes tutors- famílies per informació l’ assoliment d’ objectius de l’ alumnat Tancament del curs.

43


1.4.8 Avaluació de l’ alumnat de l’escola que no cursa Final de Cicle . A l’ avaluació continuada de l’ alumnat de l’ escola, se li afegirà una avaluació puntual en aquestes dates. Dates Assignatura 21, 22, 23, 24, 25 de maig de 2012 Llenguatge musical escrit 21, 22, 23, 24, 25 de maig de 2012 Instrument 29,30,31 de maig , 1 i 4 de juny de 2012 Llenguatge musical oral En els informes i reunions tutor/famílies del primer quadrimestre, el tutor orientarà sobre l’ evolució de l’ alumne. En el segon quadrimestre, les proves puntuals de llenguatge es realitzaran a l’ hora de la classe i en les d’ instrument, es respectarà al màxim l’ horari de l’ alumne. Les proves d’ instrument es faran amb un mínim de dos professors presents. Durant la setmana de les proves d’ instrument, no es faran les classes habituals d’ agrupacions. Tots els alumnes de l’ escola , a excepció dels adults i els de primer cicle, realitzaran aquesta prova puntual. En el cas dels alumnes que cursen l’ últim any de segon o tercer cicle, tal i com s’ ha fet ja el curs 2010/2011, la prova puntual serà de Pas de cicle. Aquesta previsió es pot veure modificada donat que hi ha dues comissions de Claustre treballant l’ Avaluació. 1.4.9 Avaluació puntual de l’ alumnat de Pas de cicle Durant la setmana del 21 al 25 de maig de 2012, els alumnes de 2n2n i 3r3r, realitzaran la prova puntual de Pas de cicle. En aquesta prova, realitzaran un exercici oral de llenguatge musical , un d’ instrument i un de conjunt. En aquesta avaluació puntual, hi assistirà tot l’ equip docent de l’ alumne. Aquesta previsió es pot veure modificada donat que hi ha dues comissions de Claustre treballant l’ Avaluació. PROVA PUNTUAL PAS DE CICLE Curs

Assignatura llenguatge musical

2n2n

instrument conjunt

llenguatge musical

Continguts cançó lectura interpretació peça treballada a classe interpretació conjunta amb acompanyament cançó lectura interpretació peça treballada a classe

instrument 3r3r conjunt

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

interpretació de peça resolta de forma autònoma. interpretació conjunta amb acompanyament o material de l’ agrupació a la que pertany

44


1.4.10 Juntes d’avaluació del professorat Per tal de poder posar en comú les proves puntuals , s’ organitzaran les juntes d’ avaluació entre tot l’ equip docent de cada alumne. Aquesta previsió es pot veure modificada donat que hi ha dues comissions de Claustre treballant l’ Avaluació. Alumnes Per als alumnes de Pas de Cicle Per a la resta d’ alumnat

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Dates 21 al 25 de maig de 2012 11 al 15 de juny de 2012

45


1.4.11 Calendari previst dies de claustres i altres setembre 2011 dll 5

6

ds 3 10

dg 4 11

dll

8

dv 2 9

3

4

5

12 19 26

13 14 15 20 21 22 27 28 29

16 23 30

17 24

18 25

10 17

11 18 25

12

novembre 2011 dll 7 14 21 28

dm dc

dm dc

dj

dv

ds dg

1

2

3

4

5

8 15 22 29

9 16 23 30

10 17 24

11 12 13 18 19 20 25 26 27

dll

dm dc

dv

ds

dg

1

2

3

4

5

6 7 8

9

12 19 26

13 14 15 20 21 22 27 28 29

16 23 30

10 17 24 31

11 18 25

dll

6

dv ds dg 3 4 5 10 11 12

13 20 27

14 21 28

16 23

17

18 19 24 25 26

dm dc

6

13 19 20 26 27

dll

dm dc

2

3 10

dj

9 16

4 5 11 12 18 19 25 26

23 30

17 24 31

dm dc

dv

6

dg 4 11

dll

5

ds 3 10

dj

ds dg

6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

2

3

4

12 19 26

13 14 15 20 21 22 27 28 29

16

17 24 31

18 25

9 16 23

10 17 24

11 12 18 19 25 26

5

dv 6

ds dg 1 7 8

13 14 15 20 21 22 27 28 29

Succés Inici i final de classes Vacances Nadal i Pasqua Concerts agrupacions Concerts individuals 1er quadrimestre I previsió alumnat amb CC i CP concerts individuals 2n quadrimestre i juntes d’ avaluació

14 15 16 21 22 23 28 29 30

abril 2012

dv 2 9 23 30

7

ds dg 1 2 8 9

Blau Vermell

dj 1 8

7

dv

1

març 2012

dj 2 9

dj

Data

gener 2012

dj

6

dm dc 1 7 8 15 22 29

24 31

dm dc

desembre 2011

febrer 2012 dll

7

dj 1

octubre 2011

lliurament d'informes i confirmació de plaça Lliurament informes final de curs, horaris i entrevistes amb alumnes nous Avaluació Llenguatge orals Retornar confirmació de plaça al coord. Ped. Avaluació Llenguatge escrit i instrument Reunions famílies inici i final de curs dies de lliure disposició dies festius Claustres Consells Escolars Portes obertes Reunions equip coordinació

30 maig 2012 dll

dm dc

1

juny 2012

dj

dv

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27

7 14 21

8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

28

29

30

31

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

ds dg

dll

dm dc

dj

4 11 18 25

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

juliol 2012

dv

ds

dg

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

29

30

j 2 9 16

3 10 17

4 5 11 12 18 19

1 6 7 8 13 14 15 20 21 22

23

24

25 26

27 28 29

46


1.4.12 Calendari previst d’activitats i concerts Data: Mes/Dia Octubre 11 19:30h Octubre

Proposta: Institució/Administració Associació per la promoció social (Cedre) Projecte Social Ribermúsica

Novembre

Districte de Sant Andreu

Desembre

Associació Cultural de Sant Andreu

Desembre 21/ 18’15h Desembre 16 al 22 Desembre Febrer 9 /19’30h Febrer 6 al 10

Alumnes: Agrupació/Ensemble Cambres: Sisena M.; Piazzola; Manhattan Cambres/Ensembles/ Combos Ensembles/Cambres/ Combos Agrupacions disponibles Agrupacions disponibles

EMMSA

Orquestres i Bandes

EMMSA

Totes les Agrupacions, Cambres i Ensembles Percussió

EMMSA / EMME / EMM Igualada IMEB EMMSA Districte de Sant Andreu

EMMSA/EMME Març EMMSA/institut de secundaria

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Quartet de clarinets Tots els alumnes de l’EMMSA Combos/Ensembles

Ensembles de Flauta de bec i Guitarres Cambres/Ensembles

Activitat/Lloc

Continuitat:

Cicle

Inauguració de l’ exposició de treballs penitenciaris/ Can Fabra Música en el barri de la Ribera/ Concert solidari Promoure la Biblioteca Ignasi Iglesias/Can Fabra Concert de Festa Major/ Església de Sant Pacià Concert de Nadal/ Església de Sant Andreu Palomar Concert Pro-Marató de TV3/ Teatre de Sant Paci31à. Concert solidari. Concerts d’Agrupacions/Auditori EMMSA i Teatre de Sant Pacià Trobada musical entre escoles

Es proposa seguir participant-hi Es proposa seguir participant-hi Es proposa seguir participant-hi

3c/4c

participació en el cicle “Dijous Concert” a la EMME Concerts d’Instrumentistes/ Auditori de l’EMMSA 1r aniversari de la inauguració de la remodelació de les places Orfila i Comerç Trobada musical entre escoles Concert Pedagògic. Mostra de les famílies d’instruments en una escola d’ensenyament obligatori

Es proposa seguir participant-hi

3c/4c 3c/4c

3c/4c

Es proposa seguir participant-hi

3c/4c

Proposta pedagògica del Primer Quadrimestre Es proposa seguir participant-hi Es proposa de participar-hi

3c/4c

Proposta pedagògica del Primer Quadrimestre Es proposa seguir participant-hi si s’hi segueixen fent activitats per aquest motiu Es proposa seguir participant-hi Es proposa seguir participant-hi

2n,3r, 4rt 3c/4c

3c/4c 4c

3c/4c 3c/4c

47


Proves eliminatòries/Petit Palau Març 12 o 13/ 17:00h

Pianistes de l’escola

Març

Alumnes i famílies

Març 15 o 16 tarda

Organització del concurs Maria Canals/IMEB

Alumnes, famílies i públic obert

Març 21/20:30h

Alumnes i famílies

Març 22/19:00h

Alumnes de l’ escola seleccionats com a “jurat”

22 Març Març Abril 27Abril a l’ 1 Maig Maig 7 a l’11

Pianistes de l’escola

“Toca’m, sóc teu”/Col·locació d’un piano al carrer (Plaça Orfila) per que tothom el pugui tocar Master Class oferta per un concursant del Maria Canals/EMMSA Recital obert d’un aspirant del concurs Maria Canals/EMMSA Recital d’un concursant del Maria Canals i alumnes de l’EMMSA/Centre Cívic Bon Pastor Assistència al Concert Final del Concurs Maria Canals/Palau de la Música Catalana Entrega del premi al guanyador del Concurs Maria Canals per part del Jurat d’estudiants de música/Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona Concert monogràfic sobre el compositor Malats al carrer Malats

Tots els nivells Es proposa seguir participant-hi

3c/4c

Es proposa participar-hi

Tots nivells

Ateneu de Sant Andreu

Alumnes de l’EMMSA

Obra de teatre amb música en viu/ Ateneu de Sant Andreu

Es proposa seguir participant-hi

4c

Escola Municipal de Música de Maó/EMMSA

Orquestra Simfònica i Bentocats

Intercanvi a Maó

Poder realitzar la trobada musical entre escoles

4c

EMMSA

Totes les Agrupacions, Cambres i Ensembles

Concerts d’Agrupacions/Auditori EMMSA i Teatre de Sant Pacià

Proposta pedagògica del Segon Quadrimestre

3c/4c

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

48


Maig

EMMSA/CMM Barcelona

Grups de Flauta de bec i Guitarres

Trobada musical entre escoles/ Can Fabra

Es proposa seguir participant-hi

EMMSA / CMM Badalona Federació Corals de Catalunya SCIC

Ensambles de Guitarres Corals EMMSA/ Corals mitjans i grans

Trobada musical entre escoles/Can Fabra musical entre escoles Trobada 45-Trobada del SCIC/ EMMSA

Es proposa seguir participanthi

Coral Petits de l’EMMSA

39-Edició del Juguem Cantant del SCIC

Maig Maig 12 i 13

Federació Corals de Catalunya SCIC

Maig

EMMSA/ Instituts de secundaria

Juny 11 al 15 Juny

EMMSA/ Escola de Música de Gràcia EMMSA IMEB

Ensambles de percussió

Concert de final de curs de les escoles del barri de les corts/ Auditori AXA de Barcelona Tots els Ensembles de Concert pedagògic/ Flautes de bec Escola de música de Gràcia Tots els alumnes de Concerts d’Instrumentistes/ l’EMMSA Auditori de l’EMMSA Agrupacions/Ensembles Secrets als Patis Barcelona Concert/ i Combos de l’escola Zoo de Barcelona

Es proposa seguir participant-hi

3c/4c

3c/4c 3c/4c

2c

Es proposa seguir participant-hi

3c/4c

Es proposa seguir participant-hi Proposta pedagògica del Segon Quadrimestre Es proposa participar-hi si es torna a realitzar

3c/4c 2n,3r, 4rt 3c/4c

Queden pendents algunes Propostes que es realitzen per part dels professors, així com alguna altra sortida que es pugui anar concretant al llarg del curs Proposta/Projecte Solidari-Social Proposta des de l’ IMEB Proposta de l’ IMEB i la Organització Concurs de piano Maria Canals Proposta des del Districte de Sant Andreu Proposta des de Associacions Culturals de Sant Andreu Trobades musicals entre escoles i intercanvi Concerts d’ escola Proposta de la Federació Corals de Catalunya SCIC PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

49


2.- INDICADORS 2.1 Alumnat Programa

Nombre alumnes

% total d’alumnes

A1

60

15.15

A2

9

2.27

Total A

69

17.42

B1

2

0.50

B2

3

0.75

B3

1

0.25

B4

4

1.01

B5

20

5.05

B6

5

1.26

B7

15

3.78

B8

50

12.62

B9

33

8.33

B10

60

15.15

B11

10

2.52

Total B

203

51.26

B12

23

5.80

C1

11

2.77

C2

27

6.81

C3

15

3.78

C4

14

3.53

Total C

90

22.72

C5

8

2.02

C6

3

0.75

C7

2

0.50

C8

1

0.25

Total D

14

3.53

D2

2

0.50

D4

1

0.25

D5

5

1.26

D6

4

1.01

D7

3

0.75

D8

3

0.75

D9

2

0.50

Total Adults

20

5.05

TOTAL

396

100

Dades Codex data:

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

5/10/2011

50


2.2 Alumnat per instruments

Instrument

Nombre alumnat

%

Baix Elèctric

7

2.2

Clarinet

22

6.9

Contrabaix

7

2.2

Fagot

1

0.3

Flauta de Bec

18

5.6

Flauta Travessera

25

7.8

Guitarra

31

9.7

Guitarra Elèctrica

3

0.9

Oboè

10

3.1

Percussió

16

5

Piano

40

12.5

Saxofon

26

8.1

Trombó

12

3.7

Trompa

10

3.1

Trompeta

13

4

Tuba

7

2.2

Viola

14

4.4

Violí

45

14

Violoncel

14

4.4

TOTAL

321

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

51


2.3 Alumnat per agrupacions instrumentals Agrupacions grans amb assajos parcials Nombre

Orquestres i Bandes

Director/a

total alumnat

1

Orquestra de corda

J.I. Ferrer /S. Vila

28

1

Orquestra Simfònica

E. Vila

62

Parcial Violí I Parcial Violí II Parcial Viola Parcial Violoncel i contrabaix Parcials vent 1

Nous Vents

J. Vayreda

46

1

Bentocats

J. Vayreda

57

TOTAL

193

Ensemble clarinets bentocats Ensemble fl. trav. bentocats Ensemble oboès bentocats Ensembles brass bentocats Ensembles perc. bentocats Ensembles saxo bentocats 4

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

52


___________________________________________________________Agrupacions Mitjanes Nombre

Ensembles i Combos

Director/a

total alumnat

1

Guitarres 3r

F. Ballart

5

2

Guitarres 4t (A i B)

F. Ballart

11

1

Fl. bec 3r

E. Valls

7

1

Fl. bec 4rt

E. Valls

7

1

Fl. bec i guitarres

E. Valls

5

1

Ensemble clarinets simfònica

J. Gallart

4

1

Ensemble clarinets nous vents

J. Gallart

6

1

Ensemble percussió

J. Torras

5

1

Young Cats

J. Chamorro

16

2

Combo 1 i 2

J.M. Galvez

12

2

Combo 3 i 4

J. Chamorro

17

TOTAL

95

14

_____________________________________________________________Agrupacions petites Nombre

Cambres

Director/a

total alumnat

1

Piazzolla

M. Jorba

6

1

Gershwin

M. Jorba

6

1

Satie

M. Jorba

8

1

Pigmalión

M. Jorba

6

1

Quartet de Corda

E. Vila

3

1

Cambra “A”

J. Vayreda

5

1

Cambra “B”

M. Jorba

6

1

Quartet de Clarinets

J. Gallart

5

1

Manhattan

J.I. Ferrer

6

1

Sisena Major

J.I. Ferrer

7

5

Piano a 4 mans

L. Vivas

10

1

Piano a 8 mans

L. Vivas

4

TOTAL

72

16

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

53


2.4 Alumnat per conjunts vocals Nombre

Cors

Director/a

total alumnat

1

Petits

M. Viña

19

1

Mitjans

M. Viña

16

1

Grans

M. Viña

18

3

TOTAL

53

2.5 Alumnat per grups de llenguatge musical Cicle 1r 1r 2n 2n 2n 2n 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 4t 4t 4r 4t Pr. Accés 20

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Curs 1r 2n 1r A 1r B 2n A 2n B Acollida 1r A 1r B 1r C 2n A 2n B 2n C 3r A 3r B Acollida 1r A 1r B 2n

Professorat M. Viña M. Viña D. Clavel E. Vela D. Clavel E. Vela D. Clavel D. Clavel D. Clavel E. Vela D. Clavel D. Clavel D. Clavel D. Clavel E. Vela D. Clavel D. Clavel D. Clavel D. Clavel M. Viña Total

Total alumnat 15 15 15 13 14 14 11 10 12 12 9 13 11 12 9 4 7 10 7 13 226

54


2.6 Música per a nadons .Oferta.

1r Trimestre “Ballmanetes”

Emplaçament EMMSA

Professora M. Segura

Alumnat 12

“Arri-arri tatanet”

EMMSA

M. Segura

12

“Salta Miralta” (16’30h) “Salta Miralta” (17’30h)

EMMSA

M. Segura

12

EMMSA

M. Segura

12

2r Trimestre “Ballmanetes”

Emplaçament EMMSA

Professora M. Segura

Alumnat 12

“Arri-arri tatanet”

EMMSA

M. Segura

12

“Salta Miralta” (16’30h) “Salta Miralta” (17’30h)

EMMSA

M. Segura

12

EMMSA

M. Segura

12

3r Trimestre “Ballmanetes”

Emplaçament EMMSA

Professora M. Segura

Alumnat 12

“Arri-arri tatanet”

EMMSA

M. Segura

12

“Salta Miralta” (16’30h) “Salta Miralta” (17’30h)

EMMSA

M. Segura

12

EMMSA

M. Segura

12

Total

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

144 alumnes

55


3.- OBJECTIUS OBJECTIUS ESTRATÈGICS

3.1 Planificar i organitzar l’escola 3.1.1. Planificació anual Indicadors / registres d’avaluació

Accions

Responsable

1. Redactar Pla Anual i memòria

Directora

Documents aprovats

2. Vetllar per l’ acompliment dels objectius del PAC

Directora

Memòria

3. Revisar el Reglament de Règim Intern

Directora

Esmenes aprovades i actualitzades al document

4. Gestionar la matrícula de l’ alumnat

Directora i Coordinador Pedagògic

Baixes i altes al llarg del curs Procés de matriculació

5. Vetllar pel lliurament de la Carta de compromís a les famílies

Directora i Coordinador Pedagògic

Còpies signades recollides

6. Gestionar i organitzar l’ aulari

Coordinador Pedagògic

Document aulari Activitats realitzades en l’ Auditori

7. Gestionar i organitzar les guàrdies dels professors

Coordinador Pedagògic

Incidències de les guàrdies Document Guàrdies Tot el curs

8. Organitzar i planificar la previsió de matrícula 2012-13

Directora i Coordinador Pedagògic

9. Planificar i organitzar les juntes d’avaluació

10. Mantenir, millorar i actualitzar l’ agenda de l’ alumnat

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Coordinador Pedagògic i Cap de Comissió Juntes d’ avaluació Coordinador Cultural

Proposta d’ oferta

Actes Incidències en el desenvolupament de les juntes Agenda actualitzada i entregada

56


3.2 Desenvolupament curricular 3.2.1. Dinamització de les agrupacions petites i grans , instrumentals i vocals Accions

Responsable

1. Planificar l’ intercanvi de les agrupacions grans del quart cicle de l’ escola amb l’ EMM de Maó 2. Coordinar i promoure la col·laboració entre els Ensambles de l’ escola

Coordinador Cultural i Directora Coordinador Cultural i Cap de la Comissió Ensambles Coordinador Cultural i cap del Departament Concerts

3. Gestionar i organitzar els concerts quadrimestrals per a totes les agrupacions de l’ escola 4. Organitzar les activitats extraordinàries proposades per : a)l’ Institut Municipal d’ Educació b) el Secretariat Infantil de Corals de Catalunya c) l’ entorn barri- districte de l’ escola

Coordinador Cultural

Indicadors / registres d’avaluació

Registre de valoració de l’ activitat amb indicadors. Registre de la quantitat de col·laboracions a final de curs.

Registre d’ activitats a final de curs amb indicadors.

Registre d’ activitats extraordinàries a final de curs amb indicadors

3.2.2. Projecte Educatiu Musical del Centre Accions

1. Revisar documents existents treballats en els any anteriors. 2. Definir el marc d’ elaboració : missió, PCC, LEC,... 3. Unificar i consensuar una estructura i redactar-ne l’ índex en relació . 4. Desenvolupar el PEC seguint els punts de l’ Índex 5. Unificar, consensuar i aprovar el PEC en Claustre i Consell Escolar del Centre

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Responsable

Cap de la Comissió Directora i Cap de la Comissió Cap de la Comissió Cap de la Comissió Directora i Cap de la Comissió

Indicadors / registres d’avaluació

Resum de l’ activitat Introducció del document Actes de reunions Redacció de l’ Índex Redacció del document Actes de reunions Document aprovat

57


3.2.3 Comissió de llenguatge musical: nous materials , eines pedagògiques i repertoris Accions

Responsable

1. Revisar els materials existents treballats en el curs anterior i fer entrega dels nous a l’ Ampa per tal que en faci el disseny i l’ edició

Cap de la Comissió

2. Explicar els objectius d’ adaptació dels nous materials

Cap de la Comissió

3. Continuar elaborant materials propis d’escola , de llenguatge musical

Cap de la Comissió

4. Coordinar la pràctica instrumental i de conjunt amb el llenguatge musical.

Cap de la Comissió

5. Fer el traspàs d’ alumnat entre el professorat de llenguatge 6. Fer el seguiment de l’ alumnat que ha de triar instrument l’ any vinent amb les fitxes de preferències 7. Recollir propostes de les agrupacions i ensembles sobre l’ ús dels materials.

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Cap de la Comissió Tutora de primer cicle, Cap de la Comissió i Coordinador Pedagògic Cap de Departament

Indicadors / registres d’avaluació

Resum de l’ activitat Dossiers finalitzats

Actes Calendari de treball Document de continguts

Document de continguts

Reunions i full personal d’ anotacions Informació que permet elaborar els nous grups de llenguatge i agrupacions del proper curs. Propostes aprovades a la Comissió

58


3.3 Gestionar la comunicació i la informació 3.3.1. Desenvolupar les eines de gestió i comunicació Accions

1. Realitzar la gestió de l’ escola fent servir els programes de Codex: (gestió acadèmica i econòmica)

2. Ampliar les prestacions i fer us entre el professorat i entre el Centre i les famílies del programa Centros.net 3. Mantenir actualitzada la cartellera a la sala de professorat per difondre entre el claustre temes d’ interès pedagògic i cultural.

Responsable

Directora i Coordinador Pedagògic i Secretari

Cap del Departament Comunicació (interna i externa) Administratiu Cap del Departament Comunicació (interna)

Indicadors / registres d’avaluació

Tipus d’estadístiques Dades Generals departament Gestió econòmica i presentació de la mateixa Dades permanentment actualitzades Qüestionari d’ ús Anotació de les faltes d’ assistència de l’ alumnat d’ agrupació Constatació de la continua actualització del tauler

3.3.2. Millorar la comunicació amb les famílies Accions

1. Organitzar la Jornada de Portes Obertes, acordar i comunicar-lo al districte, i planificar la jornada amb l’ actuació dels alumnes 2. Planificar i executar les reunions amb famílies 3. Fer el seguiment de les entrevistes a les famílies. 4. Mantenir reunions periòdiques amb la Junta de l’ AMPA 5. Actualitzar el tauler informatiu extern de l’ entrada de l’ escola. 6. Reunir a les famílies, per donar-los tota la informació de la Prova d’ Accés al Conservatori

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Responsable

Directora i Coordinador Cultural Directora i Coordinador Pedagògic Coordinador Pedagògic Directora Cap del Departament Comunicació (externa) Professora de Crèdit Prova i Coordinador Pedagògic

Indicadors / registres d’avaluació

Nombre de famílies assistents Seguiment del calendari previst Nombre de famílies i professorat assistents Seguiment del nombre d’ entrevistes realitzades per tutor Acords presos Comunicats resultants Constatació de la continua actualització del tauler Reunió del dia 10 octubre amb registre dels assistents. Convocar als no assistents

59


3.3.3. Eines de comunicació Internàutiques Accions

1. Informar al professorat i les famílies de les aplicacions existents i les seves utilitats dins el programa Centros.net

Responsable

Cap del Departament Comunicació (interna i externa)

2. Actualització de les notícies i el calendari d’ activitats mensuals tant a la pàgina web com al bulevard educatiu

Cap del Departament Comunicació (interna i externa ) i Coordinador Cultural

3. Editar les imatges de concerts dels alumnes a l’ ordinador MAC

Professorat

4. Penjar els concerts editats al canal youtube de l’ escola

Cap del Departament Comunicació (interna i externa)

5. Difondre entre el claustre les informacions relatives a programes musicals, materials i cursets pedagògics que arriben a l’escola.

Cap del Departament Comunicació (interna)

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Indicadors / registres d’avaluació

Reunions dies 6 i 10 d’ octubre, famílies Correus informatius als professors

Constatació de la continua actualització Correus informatius al claustre de les normes de gestió dels continguts per a publicar al Bulevard i a la Web de l’escola Seguiment de la demanada d’ assessorament del professorat Seguiment de les visites i subscriptors del canal

Correus informatius al claustre

60


OBJECTIUS

CLAU

3.4 Desenvolupar l’ensenyament- aprenentatge musical 3.4.1 Departament de concerts Accions

1. Planificar i organitzar els concerts interns: de les agrupacions i instrumentistes del centre. 2. Revisar el plantejament dels concerts d’ instrumentistes i agrupacions

3. Acordar la disponibilitat de la repertorista pels concerts d’ instruments, i per la setmana prèvia 4.Acordar la disponibilitat d’una sala suficientment gran a on poder realitzar els dos concerts anuals d’ agrupacions grans 5. Organitzar i dur a terme el concert dels alumnes que han de fer la prova d’ Accés al Grau Mitjà 6. Organitzar la contractació i realització de transport d’ instrumental per als dos concerts anuals d’ agrupacions grans 7. Mantenir el contacte amb el Districte i diverses institucions culturals del barri de Sant Andreu, per a seguir col·laborantt’hi quan s’ escaigui. 8. Realitzar algun concert benèfic i algun altre de pedagògic per a seguir fomentant l’ educació en valors 9. Organitzar i promoure els concerts d’ intercanvis o trobades musicals entre escoles 10. Estar en contacte amb l’ ACEM, col·laborar-hi i participar en les activitats que s’ escaiguin PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Responsable

Cap del Departament

Cap del Departament

Directora i Cap del Departament

Indicadors / registres d’avaluació

Compilació de tots els programes de concerts interns d’ escola

Proposta de millora Document aprovat en Consell Escolar

Distribució del professorat segons dit criteri

Cap del Departament i Coordinador Cultural

Distribució del professorat segons el criteri sala

Cap del Departament

Assistents al concert

Secretari i Cap de Departament Coordinador Cultural

Coordinador Cultural Coordinador Cultural Coordinador Cultural

Incidències en l’ activitat

Fitxa d’ activitats extraordinàries en acabar el curs amb percentatge de col·laboracions Fitxa d’ activitats extraordinàries en acabar el curs amb valoració d’ aquestes activitats Fitxa d’ activitats extraordinàries en acabar el curs amb valoració d’ aquestes activitats Fitxa d’ activitats extraordinàries en acabar el curs amb valoració d’ aquestes activitats

61


3.4.2 Comissió de continguts de l’ Avaluació Accions

Responsable

Indicadors / registres d’avaluació

1. Revisar els continguts actuals de l’ avaluació ordinària i de Pas de Cicle

Cap de la Comissió

Informe explicatiu

2. Realitzar debats pedagògic entre el claustre en relació als continguts

Cap de la Comissió

Actes

3. Elaborar la proposta de continguts i presentar-la a l’ equip directiu i al claustre per tal de acordar-la

Cap de la Comissió

Actes Document aprovat

4. Actualitzar , segons la proposta acordada, tant les fitxes d’ avaluació com els informes.

Cap de la Comissió

Informe de l’ alumnat actualitzat Fitxa d’ avaluació modificada

Directora

Informe d’ incidències

5. Vetllar per l’ aplicació dels nous continguts aprovats en l’ avaluació de l’ alumnat del curs 2011/2012

3.4.3 Comissió de juntes d’ Avaluació Accions

Responsable

1. Planificar i organitzar les juntes d’avaluacions ordinàries

Cap de la Comissió i Coordinador Pedagògic Cap de la Comissió i Coordinador Pedagògic Cap de la Comissió i Coordinador Pedagògic Cap del departament comunicació ( interna)

2. Organitzar i valorar les Proves de Pas de Cicle de l’ alumnat 3. Millorar la tramesa d’ informació dels resultats de l’ alumne entre l’ equip docent 4. Fer més àgil la comunicació interna a l’ escola

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Indicadors / registres d’avaluació

Quadre organitzatiu Quadre organitzatiu Proposta de millora

Proposta de millora

Proposta de millora

62


3.4.4 Comissió de coordinació de l’ equip docent de Bentocats Accions

1. Programar sessions de coordinació entre l’ equip docent de la comissió 2. Planificar el treball amb l’ alumnat dels parcials (ensembles) i del tutti 3. Recollir les valoracions del professorat participant sobre les dificultats o èxits en la realització de les tasques 4. Debatre i acordar un pla estratègic per la propera sessió de treball amb alumnes.

Responsable

Cap de la Comissió

Indicadors / registres d’avaluació

Calendari de reunions

Cap de la Comissió

Informe de previsió

Cap de la Comissió

Informe de conclusions

Cap de la Comissió

Proposta de millora

3.4.5 Programa música per nadons . Accions

1. Matricular a les famílies que han obtingut plaça. 2. Organitzar i vetllar per la realització dels diferents tallers

Responsable

Directora Directora

Indicadors / registres d’avaluació

Matricula feta Nombre de grups Nombre de participants Valoració per part de les famílies

3.5. Col·laborar amb les institucions 3.5.1 Institut d’Educació (IMEB) Accions

1. Participar a les reunions organitzades des de l’ Institut Municipal d’ Educació 2. Treballar conjuntament amb l’ Institut, traspassant-l’hi tota la documentació i informació requerida 3. Participar amb l’ alumnat en els concerts i activitats proposats per l’ IMEB 4. Gestionar la participació en les activitats de la proposta de l’ OFF Maria Canals PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Responsable

Indicadors / registres d’avaluació

Equip directiu

Actes de les reunions

Equip directiu

Documentació

Coordinador Cultural

Fitxa d’ activitats extraordinàries en acabar el curs amb valoració d’ aquestes activitats

Coordinador Cultural

Fitxa d’ activitats extraordinàries en acabar el curs amb valoració d’ aquestes activitats 63


3.5.2 ESMUC Seguiment alumnes en pràctiques Accions

Responsable

1. Coordinar i atendre l’ alumnat en pràctiques de l’ ESMUC (Practicum I i II )

Directora

2. Coordinar el Practicum entre EMMSA i ESMUC

Coordinador Pedagògic

Indicadors / registres d’avaluació

Reunions i memòries presentades

Incidències Valoració de l’ activitat

3.5.3 Departament d’Educació Accions

Responsable

Indicadors / registres d’avaluació

1. Complimentar les Dades Generals i estadístiques del curs segons les pautes d’ Inspecció

Directora

Lliurat dins el termini Cap incidència al respecte

2. Atendre a la Inspecció

Directora

Acta

3 . Coordinar i fer el seguiment de la convalidació d'assignatures optatives de secundària i batxillerat dels alumnes que la demanen

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Coordinador Pedagògic

Certificat de coordinació entre els centres d’ ESO i Batxillerat i l’ EMMSA de cada alumne. Tant per cent d’ alumnat acollit

64


OBJECTIUS

SUPORT

3.6 Gestionar recursos humans 3.6.1 Gestionar personal adscrit a l’escola Accions

1. Gestionar les incidències personals del professorat i personal i bolcar-les al Centros.net 2. Seguiment del personal de nova incorporació 3. Promoure la formació permanent del professorat

4. Revisar el procés d’adjudicació de guàrdies pel que fa a casos extraordinaris

Responsable

Indicadors / registres d’avaluació

Directora

Incidències al respecte

Directora

Reunions Qüestionari de Valoració

Directora

Nombre de professorat participant Certificats d’ hores arxivats a l’ expedient.

Coordinador Pedagògic

Document finalitzat

3.7 Gestionar recursos econòmics 3.7.1 Adquisició, inventari i manteniment d’ equipaments, materials i instruments Accions

1. Gestionar l’ adquisició del material d’ equipament

2. Mantenir al dia , en suport informàtic, l’ inventari de tot l’ equipament de l’ escola 3. Recollir les fitxes de necessitats de material del professorat i acordar-ne la compra 4. Gestionar les necessitats de compra d'equipament i materials per a les aules i espais comunitaris 5. Gestionar les necessitats de reparacions de materials, mobiliari, instal·lacions i equipament electrònic 6. Gestionar el lloguer d’ instruments i el seu manteniment segons normativa PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Responsable

Indicadors / registres d’avaluació

Secretari

Incidències al respecte Previsió de compra

Secretari

Registre actualitzat

Secretari i Directora

Secretari

Llista de material pendent de compra Registre

Secretari i Administratiu

Registre de manteniment realitzat pel Consorci.

Secretari

Registre de lloguer d’ instruments 65


3.7.2 Revisió del procés de préstec d’ instruments Accions

1. Revisar el procés de préstec i manteniment d’ instruments en els casos extraordinaris i registrarlo en el Liber

Responsable

Secretari

Indicadors / registres d’avaluació

Registre permanentment actualitzat

3.8 Gestionar recursos funcionals 3.8.1 Mediateca Accions

1. Continuar mantenint al dia, l’ ordre de tots els enregistraments d’ àudio i vídeo de l’ escola 2. Continuar mantenint al dia l’ ordre de les partitures arxivades

Responsable

Cap Departament Comunicació Coordinador Cultural

Indicadors / registres d’avaluació

Registre de mediateca

Registre de Liber

3.8.2 Bases de dades Accions

1. Mantenir en actualització constant les bases de dades de l’ EMMSA

Responsable

Equip directiu

Indicadors / registres d’avaluació

Codex permanentment actualitzat

3.9 Gestionar Pla d’emergència 3.9.1 Realitzar el simulacre Accions

1. Informar de la vigència del Pla d’ emergència de l’ escola a tot el personal 2. Realitzar el simulacre seguint el Pla d’ emergència de l’ escola i comunicar-ne els resultats PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Responsable

Indicadors / registres d’avaluació

Directora

Comunicació

Directora

Incidències en el desenvolupament 66


4.- INVERSIONS 4.1 Proposta d’inversions

Material inventariable. Banc d’ instruments.

1 Oboè 1 Contrabaix 1/4 1 Trompa Petita 1 Trombó 1 Tuba 1 Flauta Bec Tenor 1 Clarinet Sopranino 1 MacBook 1 Flauta travessera 1 Pastilla Baix 1 Amplificador Guitarra 1 Violí 1 Viola 1 Clarinet 1 Guitarra elèctrica 1 Trompeta 1 Saxo

1500 600 400 300 1500 150 700 1150 600 300 300 600 600 600 300 600 600 10800 €

Total 10800€

Barcelona a 3 de novembre de 2011 PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

67


ANNEXES: Annex 1. Aulari Annex 2. Guàrdies Annex 3. Projecte d’ Intercanvi amb L’ EMMMaó Annex 4. Calendari reunions de Comissions.

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

68


Annex Aulari

Dilluns

AULARI 11- 12 Dimecres

Dijous

Divendres

Aula 1

Joan T

Joan T

Joan T

Joan Ch

Aula 2

Dani

Judit

Dani

Judit

Aula 3

Toni

Joan Ch

Berta

Marta

Marta

Aula 4

Dolors

Dolors

Dolors

Dolors

Dolors

Curro

Dani Curro

Silvia

Toni

Aula 5 1a planta

Dimarts

Aula 6

Lali V

Lali V

Lali V

Aula 7

Mercè

Silvia

Ester

Joan Ch

Ester

Mireia

Montse

Mercè

"Salta Miralta" 16,30-18,30/Brass1

Mireia

Montse

Montse

Curro Edurne

Joan Ig i Silvia/ Silvia

Joan V

Aula 8 Aula 9 Auditori

Joan Ch

Lali V

Magatzem

6a planta

Aula auxiliar

Joan Ch

Aula 10

Joan Ignasi

Joan Ignasi

Aula 11

Eulàlia

Erika

Aula 12

Jordi

Jordi

Jordi

Aula 13

Edurne

Edurne

Edurne

Francesc

Albert

Albert

Edurne

Aula 14

Joan Ignasi

Joan Ignasi Erika Jordi

Aula 15

Joan V

Joan V

Joan V

Joan V

Joan V

Aula 16

Ricardo

Francesc

Eulàlia

Francesc

Eulàlia

26/09/2011 PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

69


GUÀRDIES 11-12 DILLUNS 16,0016,30 16,3017,00 17,0017.30 17.3018.00 18.0018.30 18.3019.00 19.0019.30

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Albert

Toni

Ester Berta Dolors Joan Ch Joan V

Francesc

Mercè Sílvia

Judit

Joan Ignasi

Erika

Eulàlia Jordi

Joan Ch

Joan T

Curro

Mireia

Lali Marta Dolors (19.15/19,45)

19.3020.00

Edurne (19.45/20,15)

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

Lali

Montse

Dani 26-IX-11 70


INTERCANVI ENTRE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MAÓ I SANT ANDREU (Barcelona) PROPOSTA D’ANADA A MAÓ L’Escola Municipal de música de Sant Andreu té les agrupacions, com a eix vertebrador de la seva formació. Entre altres, el projecte cultural de l’Escola inclou al PAC, dins l’apartat de vinculació amb l’entorn, l’anada d’un intercanvi amb alguna escola de música. Creiem que és una activitat extraordinàriament motivadora per l’alumnat de les agrupacions grans i a més una experiència musical, personal i, per al professorat de l’escola, també professional, de primer ordre.

OBJECTIUS : 1. Fer i compartir música amb altres alumnes i públic que no és l’habitual. 2. Compartir les experiències personals que es vagin produint i enriquir-se gràcies a elles. 3. Acostar i compartir les filosofies d’ambdues escoles.

PROPOSTA 1. Assajar conjuntament durant la tarda del dissabte 28 d’abril, el matí del 29 d’abril i el matí del 30 d’abril per a oferir un concert amb repertori propi i també compartit entre les dues escoles. 2. Un concert on hi participin la banda de vent i percussió de l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu (Bentocats), la Banda de Maó i la Orquestra Simfònica de Sant Andreu. 3. Atès que els alumnes de l’Escola Municipal de Maó no tenen la possibilitat de tocar en una simfònica, oferir la possibilitat que alguns instrumentistes de vent puguin afegir-se al concert de la Simfònica de Sant Andreu per interpretar el repertori del concert. 4. Que l’estudiant de “flabiol” de l’Escola de Música de Maó pugui tocar una sardana com a solista, acompanyat de les dues bandes. 5. Oferir una Jam Session dels alumnes de jazz de les dues escoles, on els alumnes que ho desitgin tocaran 4 o 5 standards de jazz. 6. Preparar i concretar les dates de la “Tornada de l’ Intercanvi”de la Banda i Escola Municipal de Música de Maó, a Barcelona, per al curs lectiu 2012/2013 Per tot això, enviarem les partitures escanejades amb rapidesa. PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

71


PLANIFICACIÓ Proposta: taula d’ horaris i activitats. Dissabte 28 d’ abril 2011 8:15h matí

Arribada dels alumnes de Sant Andreu a Maó i repartiment dels alumnes amb les famílies d’ acollida o estada tot el dia a l’Escola de Maó si les famílies no els va bé de recollir-los.

16:00h-18:00h *

Assaig conjunt de les Bandes

18:00h-20:00h

Assaig de Simfònica Sant Andreu amb els alumnes de l’ EMM de Maó que vulguin participar.

20:00h

Repartiment amb les famílies d’ acollida.

Diumenge 29 d’ abril 2011 10:00-12:00h matí

Assaig conjunt de les Bandes.

12:00h-14:00h

Assaig de Simfònica Sant Andreu amb els alumnes de l’ EMM de Maó que vulguin participar.

18:00h-20:00h

Assaig de les Bandes o de la Simfònica Sant Andreu amb els alumnes de l’ EMM de Maó que vulguin participar (segons el moment).

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

72


Dilluns 30 d’ abril 2011 10:00-12:00h matí

Assaig conjunt de les Bandes.

12:00h-14:00h

Assaig de Simfònica Sant Andreu amb els alumnes de l’ EMM de Maó que vulguin participar.

18:00h-20:00h

CONCERT

20:00h

Sopar de comiat tots plegats. Normalment, en un espai gran, cada família porta alguna cosa de menjar i en gaudim tots plegats.

21:30 h

En el mateix espai comú, Concert-Jam Session dels alumnes de jazz d’ ambdues escoles.

Dimarts 1 de maig 2011 10:30 matí

Portar als alumnes de Barcelona al port Baleària, perquè puguin marxar (12:00h)

*Aquest assaig es podria traspassar a les 12:00h fins les 14:00h en cas que finalment, es concretés la visita cultural amb el Casal Català de Maó o la paella popular.

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

73


ACOLLIDA

Per les famílies d’ acollida tant de la Banda de Maó com de l’ Escola Municipal de Música significaria: 1. Tenir un alumne de l’ EMM Sant Andreu allotjat a casa (edats compreses entre els 12 i els 23 anys. El gruix d’edats és de 13 i 16), donar-los acollida i manutenció.

2. A l’ activitat tornada , a Barcelona, es mantindran , tant com sigui possible, les mateixes parelles d’ acollida, per tal d’enfortir el vincle que s’ hagi generat entre els joves músics.

Les agrupacions de l’ EMM Sant Andreu, que participarien en aquest intercanvi són: Bentocats 46 alumnes i Orquestra Simfònica 62 alumnes.

Per tal de poder facilitar la tasca d’agrupar els alumnes d’ ambdues escoles en cases, ens oferim a fer-ho des de Barcelona, doncs és per nosaltres força habitual. A tal efecte, necessitaríem, un llistat dels participants de l’ Intercanvi que poden acollir a casa, amb quantes places disposen (en el cas que en puguin acollir més d’un) i amb l’ edat del músic participant, per a poder agrupar-los de manera més adient. PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

74


Calendari reunions de Comissions, primer trimestre: dilluns12/9/11: comissió avaluació/ Bentocats/ Concerts dilluns 19/9/11: comissió revisió materials/ PEMC/ Ensembles dilluns 26/9/11: comissió avaluació/ Bentocats/ Concerts dilluns 3/10/11: comissió revisió materials/ PEMC/ 15.30h dept organització concerts PRESENTACIÓ. OBJECTIUS // 16.30h comissió ensembles PRESENTACIÓ, OBJECTIUS dilluns 10/10/11: comissió avaluació/ Bentocats/ 15.30h dept organització concerts DISTRIBUCIÓ DATES-GRUPS// 16.30h comissió ensembles PLANTEJAMENT CONCERT ENSEMBLES A CAN FABRA dilluns 17/10/11: claustre ( cancelem la reunió de le comissions ) dilluns 24/10/11: comissió revisió materials/ PEMC/ 15.30h dept organització concerts CONFIRMAR DATES-GRUP-PROFES// 16.30h comissió ensembles DEMANAR CAN FABRA dilluns 31/10/11: comissió avaluació/ Bentocats/ 15.30h dept organització concerts TASQUES-PROFES// 16.30h comissió ensembles TASQUES-PROFES-ENSEMBLES dilluns 7/11/11: comissió r.materials/ PEMC/ 15.30h dept organització concerts GRAELLA-PROFES// 16.30h comissió ensembles GRAELLA-PROFES dilluns 14/11/11: comissió avaluació/ Bentocats/ 15.30h dept organització concerts PROGRAMA// 16.30h comissió ensembles PROGRAMA dilluns 21/11/11: comissió r.materials/ PEMC/ 15.30h dept organització concerts ESMENES// 16.30h comissió ensembles ESMENES

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

75


dilluns 28/11/11: comissió avaluacions/ Bentocats/ 15.30h dept organització concerts CONFIRMACIÓ PRGRAMA, TASQUES, PROFES// 16.30h comissió ensembles CONFIRMACIÓ PRGRAMA, TASQUES, PROFES dilluns 5/12/11: comissió r.materials/ PEMC/ 15.30h dept organització concerts IMPREVISTOS?// 16.30h comissió ensembles dilluns 12/12/11: comissió avaluació/ Bentocats/ 15.30h dept organització concerts // 16.30h comissió ensembles

dilluns 19/12/11: no ens reunim, estem en setmana de concerts i caldrà estar fent tasques fora de l'escola.

PAC 2011-2012 EMM SANT ANDREU

76

Pla Anual del Centre 2011-12 EMM Sant Andreu  

Pla Anual del Centre 2011-12

Advertisement