Page 1

Geïntegreerde proef

Dieter Cnockaert 6HA2 Klasnummer: 3 Mentor: mevr. Victoria Vandermeersch

Sint-Jozef Instituut – Zilverstraat 26 – 8000 BRUGGE


GIP Dieter Cnockaert

2


1.

Woord vooraf

Ik kreeg als 6e jaar student handel de kans om mee te werken aan de minionderneming Bijou-ĂŠcolier en zo mij op de GIP te baseren. De GIP bestaat uit allerlei taken van de vakken Frans, Nederlands, Engels, Informatica en natuurlijk Bedrijfseconomie. De taken zijn dus gebaseerd op onze minionderneming en zijn een zeer goede voorbereiding op het latere bedrijfsleven. Wij leerden in de GIP zakelijke brieven opstellen in het Nederlands en het Frans, reclamecampagnes bedenken, zakelijke verslagen maken en we legden ook een aantal bedrijfsbezoeken af. Het hoogtepunt dat we binnen de GIP mochten beleven was de uitwisseling met de Zweedse studenten afgelopen januari. Deze internationale ervaring was uniek en een zeer mooie reis. Met Bijou-ĂŠcolier was onze kernactiviteit het verkopen van allerlei juwelen en sierraden. Ons doelpubliek is voornamelijk jongere dames aangezien wij eveneens op onze school vooral jongere dames hebben. In het 5e jaar hebben wij al heel wat voorbereidingswerk verricht en ook al liep niet alles van een leien dakje, het bleek een fantastische leeroefening te zijn. De minionderneming was een leerbedrijf waarin alle zakelijke aspecten aan bod kwamen (zowel commercieel, financieel, IT als aankoop). Dit was een goede weerspiegeling van het echte zakelijke leven. De totstandkoming van deze GIP was teamwerk. Vandaar dat ik graag een aantal mensen wil bedanken en zo dus in de kijker zetten. Natuurlijk eerst onze leercoach mevr. Vandermeersch die ons door dit jaar met goed advies heeft voorzien. De taalleerkrachten mevr. Demulder, mevr. Demunyck en dhr. Vandaele mogen niet in de bedanklijst ontbreken. We konden altijd bij hen terecht als we vragen hadden over de toepassing van een correcte spelling en grammatica. Ook mevr. Debbaut die de ondersteuning op IT-vlak verzorgde, verdient onze welgemeende dank. Dit alles zou ook niet mogelijk zijn geweest zonder de aangeboden kansen van de organisatie Vlajo. Ik zou hen hier nog eens uitdrukkelijk voor willen bedanken. De hele rit was een unieke ervaring die ik voor de rest van mijn leven zal meedragen.

GIP Dieter Cnockaert

3


2.

Inleiding

De GIP is vooral gebaseerd op de minionderneming die we gedurende het schooljaar 20122013 met een groep van 18 studenten zo goed mogelijk hebben proberen te leiden. De GIP is natuurlijk ook taken maken, en dit voor de volgende vakken: Nederlands, Frans, Engels, Informatica en Bedrijfseconomie. Het waren voornamelijk allerlei zaken op administratief en boekhoudkundig vlak om ons zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt en het ondernemen voor te bereiden. Deze GIP bundel bestaat uit alle taken die ik het schooljaar 2012-2013 gemaakt heb en hebben bijna allemaal betrekking op de minionderneming. De eerste taak was het opmaken van een organogram die de taakverdeling binnen de onderneming weergeeft en wie de leiding van ieder departement in handen heeft. Dit organogram gelde maar voor vier maanden want omstreeks de kerstperiode gebeurden er verschillende functiewissels. Een belangrijk collectief gebeuren in deze GIP was het houden van een event: de aandeelhoudersvergadering. Het was een wekelijks agendapunt gedurende de eerste week van het schooljaar en dus de vuurdoop van de eerste onderneming. Het was eveneens ons eerste verkoopmoment en het draaide uit op een enorm succes. Om voor onze onderneming naambekendheid te creëren hebben we ook allerlei publicitaire campagnes ontworpen in het Nederlands en Frans. Deze vind je terug in de marketingmix van de onderneming. Het hoogtepunt voor iedereen dit jaar was de internationale uitwisseling naar Zweden. Als voorbereiding hierop hebben wij een presentatie over België gemaakt. Hierin hebben we alle type producten zoals chocolade en bier voorgesteld maar er is ook nog het politiek en economisch systeem van België. Er waren ook taken die het hele jaar doorliepen zoals het logboek. Het logboek was eigenlijk een soort van agenda en daarin hield je al het werk bij. Zo kun je zien dat wij één verslag gemaakt hebben over een bestuursvergadering en ook een verslag over alle bedrijven die we bezochten. Nog meer van dit soort werken kunt u bewonderen en bekijken gedurende de rest van mijn GIP bundel.

GIP Dieter Cnockaert

4


3.

Inhoudsopgave

1.

Woord vooraf .................................................................................................................3

2.

Inleiding ..........................................................................................................................4

3.

Inhoudsopgave ...............................................................................................................5

4.

Overzicht bijlage(n) ........................................................................................................7

5.

Bibliografie .....................................................................................................................8

6.

Inhoud eindwerk ............................................................................................................9

6.1.

Organogram..................................................................................................................................................................... 9

6.1.1.

Organogram eerste semester .......................................................................................................................... 9

6.1.2.

Organogram tweede semester...................................................................................................................... 10

6.2.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ..................................................................................................... 11

6.3.

Afdrukken aandelen ................................................................................................................................................. 12

6.4.

Online registratie aandeelhoudersvergadering ........................................................................................ 13

6.5.

Website minionderneming................................................................................................................................... 15

6.6.

Marktonderzoek: enquête + analyse ............................................................................................................... 17

6.6.1.

Analyse..................................................................................................................................................................... 17

6.7.

Présenter l’assortiment de votre mini entreprise .................................................................................... 22

6.8.

Travel guide ‘The best of Belgium and Bruges’.......................................................................................... 26

6.8.1.

Economics .............................................................................................................................................................. 26

6.8.2.

Culture ..................................................................................................................................................................... 26

6.8.3.

Sint-Jozefinstituut............................................................................................................................................... 27

6.8.4.

Politics...................................................................................................................................................................... 27

6.8.5.

Belgian History .................................................................................................................................................... 28

6.8.6.

Resources ................................................................................................................................................................ 29

6.9.

Marketingmix .............................................................................................................................................................. 30

6.9.1.

Product .................................................................................................................................................................... 30

6.9.2.

Plaats........................................................................................................................................................................ 33

6.9.3.

Prijs ........................................................................................................................................................................... 34

6.9.4.

Promotie ................................................................................................................................................................. 34

6.10.

Une campagne publicitaire ................................................................................................................................ 36

6.11.

Email contacts with Swedish students ........................................................................................................ 37

6.12.

Sollicitatiebrief en CV ........................................................................................................................................... 38

6.13.

Sollicitatiegesprek .................................................................................................................................................. 39

6.14.

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ................................................................................... 40

6.15.

Journal intime ........................................................................................................................................................... 41

GIP Dieter Cnockaert

5


6.16.

Ondernemer voor de klas ................................................................................................................................... 42

6.17.

Analyse van de jaarrekening............................................................................................................................. 43

6.17.1.

Liquiditeit in ruime zin .................................................................................................................................. 43

6.17.2.

Liquiditeit in enge zin .................................................................................................................................... 43

6.17.3.

Solvabiliteit ......................................................................................................................................................... 44

6.17.4.

Rendabiliteit ....................................................................................................................................................... 44

6.17.5.

Ebit.......................................................................................................................................................................... 45

6.17.6.

Verticale analyse balans ............................................................................................................................... 45

6.17.7.

Horizontale analyse van de balans .......................................................................................................... 47

6.18.

Starting up a new business in the UK ........................................................................................................... 51

6.18.1.

Introduction........................................................................................................................................................ 51

6.18.2.

Name of the business ...................................................................................................................................... 52

6.18.3.

Goods...................................................................................................................................................................... 52

6.18.4.

Building ................................................................................................................................................................ 52

6.18.5.

Necessary things to start up an enterprise .......................................................................................... 53

6.18.6.

Competition ........................................................................................................................................................ 53

6.19.

La plainte/le commerce par tĂŠlĂŠphone ....................................................................................................... 54

6.20.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 .............................................................................................. 55

6.21.

Bedrijfsbezoeken .................................................................................................................................................... 57

7.

Conclusie ......................................................................................................................60

8.

Bijlagen .........................................................................................................................61

8.1.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ..................................................................................................... 61

8.2.

Afgenomen enquĂŞtes ............................................................................................................................................... 63

8.3.

Lettre commerciale (assortiment) ................................................................................................................... 65

8.4.

Affiche campagne publicitaire ............................................................................................................................ 66

8.5.

Sollicitatiebrief en CV .............................................................................................................................................. 67

8.6.

Verkoopfactuur........................................................................................................................................................... 71

8.7.

Analyse van de jaarrekening ............................................................................................................................... 73

8.8.

Starting up a new business in the UK.............................................................................................................. 77

8.9.

Lettre commerciale (plainte) .............................................................................................................................. 81

8.10.

Logboek........................................................................................................................................................................ 82

8.11.

Verslag bestuursvergadering ........................................................................................................................... 86

GIP Dieter Cnockaert

6


4.

Overzicht bijlage(n)

BIJLAGE 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering BIJLAGE 2: Afgenomen enquêtes BIJLAGE 3: Lettre commerciale (assortiment) BIJLAGE 4: Affiche (campagne publicitaire) BIJLAGE 5: Sollicitatiebrief en CV BIJLAGE 6: Verkoopfactuur BIJLAGE 7: Analyse jaarrekening BIJLAGE 8: Starting up a new business in the UK BIJLAGE 9: Lettre commerciale (plainte) BIJLAGE 10: Logboek BIJLAGE 11: Verslag bestuursvergadering

Alle bijlagen kan u vinden onder hoofdstuk 8 – bijlagen.

GIP Dieter Cnockaert

7


5.

Bibliografie

Bronvermelding Boeken Abeling, A. (2008). Prisma woordenboek Nederlands, Frans. Utrecht: Het Spectrum. Devriendt, D. (2008). Word 2007. Voor wie echt met word wil werken. Vanbrabant, H. (2005). Analyseer de cijfers van je onderneming en bepaal haar waarde. Mechelen: Kluwer. Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Heyvaert, F. (2010). Handel Vijf-zes module 8. Berchem: De boeck Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Heyvaert, F. (2010). Handel Vijf zes commerciĂŤle administratieve verrichtingen. Antwerpen: De boeck

Bronvermelding Internet Google, wereldwijde zoekmachine (http://www.google.be/). Nationale Bank, Bank van BelgiĂŤ, ivm met de jaarrekening, (http://www.nbb.be/). Sint-Jozefsinstituut, website school, (www.sintjozefbrugge.be). Vlajo vzw, organisator van de miniondernemingen (www.vlajo.org). Vertalen , vertaalsite (http://www.vertalen.nu/). Wikipedia , vrije encyclopedie (http://www.wikipedia.org/).

GIP Dieter Cnockaert

8


6.

Inhoud eindwerk

6.1. 6.1.1.

Organogram Organogram eerste semester A誰tana Van Ooteghem Gedelegeerde bestuurder

Laurence Roussel Administratief verantwoordelijke

Joaquim Vlaemynck Administratief assistent

Indra Pitot

Glenn Sarassin Financieel

Technisch

directeur

William Vanderplaets e Kassa Beheerder

GIP Dieter Cnockaert

Emiel Buffel Boekhouding

Jens Vereyken

directeur

Nicolas Van Mullem Technisch assistent

Ilias Cool Assistent webmaster

Lo誰c De Maeght

Sien Bonte

Web

Commercieel

Aankoop

verantwoordelijke

directeur

directeur

Dieter Cnockaert

Celine Bouttelgier

Commercieel

Marketing

assistent

assistent

Hanne Snauwaert

Tingzhu Wu

Marketing

Aankoop

verantwoordelijke

assistent

9


6.1.2.

Organogram tweede semester

Joacquim Vlaemynck Gedelegeerde bestuurder

William Vanderplaetse Administratief verantwoordelijke

Tingzhu Wu Administratief assistent

Dieter Cnockaert

Loic De

Indra Pitot

Maeght Kassa Beheerder

GIP Dieter Cnockaert

Boekhouding

Nicolas Van Mullem

Emiel Buffel

Celine Bouttelgier

Financieel

Technisch

Web

Commercieel

directeur

directeur

verantwoordelijke

directeur

Glenn Sarassin Order entry

Laurence Roussel Technisch assistent

Jens Verreyken Assistent webmaster

Hanne Snauwaert

Ilias Cool

Aitana Van Ooteghem Aankoop directeur

Sien Bonte Aankoop

Commercieel

Marketing

assistent

assistent

assistent

10


6.2.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Wij hebben een gepersonaliseerde barcode gebruikt om het gemakkelijker te maken voor de aandeelhouders om zich te kunnen inloggen op onze site www.mini.jozefienen.be. Ze vonden deze barcode op het strookje dat bij hun uitnodiging zat voor de aandeelhoudersvergadering. De aandeelhouders dienden dit strookje ook mee te nemen naar de aandeelhoudersvergadering om zich zo te laten registreren.

U kunt dit strookje vinden in BIJLAGE 1 - Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Digitaal vindt u de documenten van de aandeelhoudersvergadering in submap ‘aandeelhoudersvergadering’.

GIP Dieter Cnockaert

11


6.3.

Afdrukken aandelen

We maakten een aandeel op aan de hand van een afbeelding en we kregen de opdracht om dit na te meten en te gebruiken. We hebben dit gebruikt als watermerk. Ik heb de afbeelding ingevoegd en vervolledigd met alle codes zoals naam en adres. Je kreeg dit document als aandeelhouder ook mee op de aandeelhoudersvergadering na het afgeven van je strookje. Digitaal vindt u de documenten van de aandeelhoudersvergadering in submap ‘aandeelhoudersvergadering’.

GIP Dieter Cnockaert

12


6.4.

Online registratie aandeelhoudersvergadering

Voor je online te registreren kregen de aandeelhouders een brief (BIJLAGE 1) de link naar de site www.mini.jozefienen.be tezamen met een wachtwoord. De aandeelhouder dient zijn voor- en achternaam in te geven, gecombineerd met het juiste wachtwoord. Zo kan hij/zij toegang krijgen tot de site met alle nodige informatie. Achter de site zit een database gebaseerd op Excel die de nodige informatie verstrekt over wie toegang mag krijgen tot de site of niet.

www.mini-jozefienen.be

SCREENSHOT 1: Homepage van de website.

GIP Dieter Cnockaert

13


SCREENSHOT 2: Registratie scherm aandeelhouders

SCREENSHOT 3: Afgedrukt aandeel

GIP Dieter Cnockaert

14


6.5.

Website minionderneming

Voor de website van de minionderneming hebben wij samengewerkt met de leerlingen van 6IB (Informatica Beheer). Deze samenwerking liep in het begin wat stroef omdat deze opdracht niet tot de GIP behoorde van de leerlingen van 6IB. Door tussenkomst van mevrouw Vandermeersch is dit uiteindelijk opgelost. De leerlingen van 6IB hadden vooral contact met de webmaster van onze minionderneming. Wij hebben gemerkt dat de website bijgedragen heeft tot de publicitaire campagne van onze minionderneming. De website was ook een goed middel om onze producten kenbaar te maken bij onze klanten.

Link naar onze website: www.bijouecolier.be.

SCREENSHOT 1: Homepage minionderneming

GIP Dieter Cnockaert

15


SCREENSHOT 2: Backstage

SCREENSHOT 3: Ons team

GIP Dieter Cnockaert

16


6.6.

Marktonderzoek: enquĂŞte + analyse

Wat is uw leeftijd? 5

7 > 18 jaar

5

18-30 jaar 30-40 jaar 40-50 jaar

4

50-60 jaar 14

< 65 jaar

5

6.6.1.

Analyse

Tijdstip marktonderzoek: vrijdag 9 november 2012 en dinsdag 13 november. Populatie ondervraagden: 40 mensen. De populatie van onze enquĂŞte bestaat voornamelijk uit jongeren tussen 18 en 30 jaar. Wij hebben ook bewust gezocht naar deze mensen omdat dit onze doelgroep is. Wij willen vooral juwelen aan jonge dames verkopen. Op de vraag naar het inkomen van de ondervraagden,

In welke inkomenklasse bevindt u zich? 20

18

18 16 14 12 10

7

8 6

5

5

5

2000-3000 EUR

3000 EUR ->

4 2 0 0-1000 EUR GIP Dieter Cnockaert

1000-2000 EUR

geen mening 17


kunnen wij concluderen dat de meeste mensen tussen €1000 en €2000 verdienen. Helaas wilden zeven mensen niet op onze vraag naar hun inkomen ingaan. Dit wijst op de gevoeligheid van dit onderwerp. Sowieso zal je een aantal jaren moeten werken om naar de categorie tussen €2000 en €3000 euro op te schuiven. Voor onze enquête onthouden wij dat onze doelgroep tussen €1000 en €2000 verdient.

Koopt u regelmatig juwelen?

13 ja

17

neen soms

10

We hebben deze vraag gesteld om te kijken of ons product goed in de markt ligt. Hier merken we dat een grote groep reeds juwelen aankoopt maar een grote groep nog niet. Hier ligt dus nog potentieel.

Waar koopt u uw juwelen aan? 25 20 15 10

22

5 0

GIP Dieter Cnockaert

6

6

6

10

18


De enquête toont duidelijk aan dat de juwelier nog altijd het favoriete medium is om juwelen aan te kopen. Dit is misschien wel nog een bedreiging voor ons dat de consument ons nog niet echt zal vertrouwen op basis van kwaliteit. De juwelier wordt gevolgd door thuisverkoop, internet en andere verkoopplaatsen.

Welke merk van juwelen draagt u bij voorkeur? 18

17

16 14 12 10

7

8

7

5

6

4

4 2 0 geen enkele

Esprit

Fiel

Belucci

Victoria

We hebben aan onze ondervraagden gevraagd om enkele juwelenmerken op te sommen om te kijken welke merken bekend zijn. Hieruit willen wij polsen naar de merkbekendheid van juwelen en eveneens ons merk. In de grafiek zien wij dat welgeteld 17 merken niet gekend zijn. Ook ons eigen merk ‘Fiel’ is nauwelijks gekend (n=7).

Wat geeft de doorslag bij aankoop? 30 25 20 15 10 5 0 Prijs

GIP Dieter Cnockaert

Merk

Kwaliteit

Kwantiteit

19


Voor ons eigen producten te kunnen promoten moeten wij als ondernemers weten wat potentieel cliënteel belangrijk vindt. Hieruit blijkt dat de prijs het allerbelangrijkste criteria is om juwelen aan te kopen, gevolgd door kwaliteit. Het merk en de kwantiteit zijn van minder belang.

Hoeveel zou u gemiddeld willen uitgeven aan juwelen per aankoop? 14

13

12

12 10 8 6 4

4

6

5

2 0 0-10 EUR

10-20 EUR

30-40 EUR

40-50 EUR

Meer

Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste ondervraagden tussen €40 en €50 willen uitgeven aan een juweel. Een grote categorie volgt nip met €10 tot 20 EUR. Je hebt een behoorlijk aantal (n=6) die meer dan €50 willen uitgeven. Je merkt over het algemeen dat de mensen die graag juwelen kopen er veel geld voor over hebben.

Welke stijl van juwelen heeft uw voorkeur?

25 20 15 10 5 0 klassiek en sierlijk

GIP Dieter Cnockaert

modern en strak

20


De meeste mensen die we hebben ondervraagd vinden dat de stijl ‘klassiek en sierlijk’ het best bij hun past. Het vooroordeel dat alleen oudere mensen ‘klassiek en eerlijk’ verkiezen, klopt dus niet aangezien onze ondervraagden vooral tussen 18 en 30 jaar zijn. Dit leert ons dat klassiek nog steeds aanslaat, bij jong en oud. Ook vroegen wij naar de mening van de mensen over onze enquêtes. Deze meningen waren vrij uitlopend maar een aantal gaven opbouwende kritiek. Zo gaven ondervraagden aan dat: ·

Er moeilijke vragen tussen zaten. Met moeilijke vragen bedoelden ze dat ze over dit onderwerp niet dagelijks nadenken.

·

Dat je eigenlijk alleen maar vrouwen kunt interviewen. Wij delen deze mening niet aangezien ook mannen juwelen kopen voor henzelf of voor hun vrouwen.

·

Dat het geen zin heeft om mensen die geen juwelen kopen nog verder te ondervragen. We zouden hier meer dan moeten ingaan waarom ze geen juwelen kopen en wat hen misschien zou overtuigen om juwelen te kopen.

U kunt een voorbeeld van de enquête vinden in BIJLAGE 2 – Afgenomen enquêtes.

GIP Dieter Cnockaert

21


6.7.

Présenter l’assortiment de votre mini entreprise

Catalogue Bijou-écolier Photo/nom

Description

Trois bracelets avec une tête de mort

Trois bracelets produit par Fiel en or, argent et or rose.

Le bracelet et la tête de mort ont la même couleur.

Le prix

€10,00 pour 1 Bracelet

Ces bracelets sont parfaits pour une soirée de gala.

Bracelet d’or de fiel

Ce bracelet en or est produit par la marque de fiel. Ce bracelet peut être porté sur une soirée et peut-être combiné avec des robes de différentes couleurs.

€17,50

Message pour les hommes: C’est l’ultime occasion de surprendre votre femme.

Des oreilles de K-Design

Des oreilles modernes avec un nœud vert de la marque K-design.

Laissez une impression joyeuse et fraîche

€20,00

Un must! GIP Dieter Cnockaert

22


Idéal pour les jeunes filles! Collier en argent avec cœur en forme de diamant et avec un merveilleux message.

€12,00 Idéal pour votre amant.

Chaîne made with love

Des boucle s d’oreill es de fiel sous la forme d’un nœud

Un talisman pour des couples amoureux! Des boucles d’oreilles sous forme d’un nœud avec des petits diamants argentés.

Très belle décoration contemporaine.

€15,00

Ces boucles d’oreilles sont très élégantes.

Idéal à porter lors des fêtes Un bracelet en or rosé produit par la marque de Fiel. Bijoux très élégants.

Très belle en combinaison avec des autres bijoux de la même marque.

Bracelet Fiel d’or

GIP Dieter Cnockaert

€17,50

Pour une occasion spéciale!

23


Des boucles d’oreilles avec un nœud blanc de la marque de K-design. Ces boucles d’oreilles sont très modernes et spéciales en combinaison avec le nœud blanc. Des boucles d’oreilles avec des médiales grecques de K-desing

€20,00

Pour les femmes de tout âge. Des boucles d’oreilles de la marque Fiel sous la forme d’une tête de mort.

Elles sont très spéciales avec la tête de mort argentée.

Des boucles d’oreilles avec une tête de mort

€20,00

Pour un usage quotidien. Des boucles d’oreilles à ne pas manquer! C’est une boucle d’oreille longue avec une tête de mort argentée.

La boucle d’oreille est très raffinée et spéciale.

€25,00

Une oreille longue de fiel Pour les femmes de tout âge

GIP Dieter Cnockaert

24


C’est un bracelet bleu de K-design avec un nœud. Le bracelet et le nœud ont la même couleur.

€12,50 C’est idéal pour les jeunes filles et les mademoiselles.

Brachelet bleu

Pour un usage quotidien.

Vous trouvez une lettre commerciale dans ‘BIJLAGE 3 – Lettre commerciale assortiment’.

GIP Dieter Cnockaert

25


6.8. 6.8.1.

Travel guide ‘The best of Belgium and Bruges’ Economics

First of all I would like to talk about the economical situation in Belgium. The average wages in Belgium situate between €1.300 and €1.900. Most people work remotely and commute to other cities because employers tend to refund travel expenses by public transport. We have a lot of museums, which could be quite boring, but some of them escape boredom like Technopolis. We also have a lot of bizarre statues that are famous in Belgium like Manneken Pis. It’s a little boy that pees in to a pond. We dress the little boy in several themes. The themes are mostly linked to an event or a National Bank holiday. There are a lot of shops in Brussels that sell souvenirs of ‘Manneken Pis’. The little boy attracts many tourists so he helps out the local economy. Belgium is not only famous for the wonderful BELGIAN chips (=frieten), chocolate and beer but it also known for its famous comics. World known comics like Tintin, Kiekeboe, Nero, Suske en Wiske, Jommeke, FC de Kampioenen, De Rode Ridder, Bakeland, Guust Flater and so on. 6.8.2.

Culture

In Belgium we like to eat and drink a lot. They often call us ‘Burgundies’. Without bragging too much, Belgium offers the very best chips of world. The chocolates (=pralines) are delicious!

A super dark beer, the West-Vleteren, has won several prices of ‘best beer of the world’. Stella, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Duvel and Grimbergen are world known beers as well. In Belgium we have in total more than 1150 different brands of beers!

GIP Dieter Cnockaert

26


Belgium even had and has world-famous athletes like cyclists Eddy Merckx, Tom Boonen, Philippe Gilbert and many other cyclists. In football, Belgian national team players like Vincent Kompany, Eden Hazard, and Kevin De Bruyn are very young and often play in international football competitions. Belgium excels in other sports as well like tennis, golf and hockey (just to name a few). In pop music, our country has world-class music bands such as Milow, Selah Sue, Novastar, DEUS, Goose and many more. Renowned Festivals like Rock Werchter , Pukkelpop and Tomorrowland are venues where you can go and enjoy those bands. 6.8.3.

Sint-Jozefinstituut

Our school contains 720 students. The courses that we are able to take are business, tourism, public relations, IT, accountancy and languages Our school is more like a business school; most people who graduate from our school will work in the business sector. 6.8.4.

Politics

I’ll give you more insight about Belgium through its political situation. There are three different regions in Belgium: · · ·

Flanders (Dutch also known as Flemish) Brussels Capital Area (officially bilingual but mainly French speaking) Wallonia (French / tiny bit of German speaking Wallonians).

There are a lot of disputes between Flanders and Wallonia because the Flemish people think that they have paid to long too many taxes for the south part of the country (Wallonia). The last election turned out to be a great success for the Flemish Nationalist (NVA). The GIP Dieter Cnockaert

27


front man of this party is Bart De Wever. For the majority of the people in Flanders, Bart de Wever is a really funny man. The prime minister of our country is called Elio Di Rupo. He is a French-speaking politician from Wallonia and he is also the president of the PS (French for ‘Parti Socialist’). A part of the Flemish people criticizes Elio because they think he only speaks for and favours the Walloons. His level of Dutch (Flemish) is very poorly but he’s wor-

king on it.

On the 14th of October, elections were held for the local communities and in Bruges; Renaat Landuyt (picture left) leads the SPA (Flemish Socialists) to victory.

6.8.5.

Belgian History

Brussels is both the capital of Europe, Belgium and Flanders. Officially, Brussels was founded in the year 979. The last foreign emperor of Brussels was Dutch emperor William I. He had to leave the Belgian country in 1830 because of the independence that began in the city of Brussels. On July the 21st of 1831 the first Belgian king, Leopold I, entered the throne. Brussels became the capital of a new kingdom called Belgium. Bruges, located in the Northwestern part of Belgium had an important role in the middle ages. Bruges was a city, which was mainly used for business. It was one of the most known cities of the world. The origin of the name ‘Bruges’ is not precisely known. It probably comes from the river ‘Reie’ which used to run through Bruges in the past. In the Celtic language ‘Reie’ means ‘Ryggia’. The name of the city was then formed to ‘Bruggia’ and became ‘Brugge’. GIP Dieter Cnockaert

28


The Battle of the Golden Spurs took place in 1302. It was a battle between the normal civilians and farmers of Flanders against the French Military. If we had won this battle we would speak French. Belgium yearly celebrates the victory on the 11th July. In 1815 the Battle of Waterloo took place. It was an important milestone in the history of Belgium. A combination of British, Dutch, Hanoverian and Prussian Army defeated Napoleon. It was the first time that Napoleon lost an important battle.

6.8.6.

Resources

·

Meeting day in Brussels

·

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_Sporenslag

·

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Belgium

·

http://www.youtube.com/watch?v=QlwHotpl9DA

·

http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Belgium

·

http://www.brugge.be/internet/en/toerisme/geschiedenis.htm

·

http://www.tourisme-olln.be/nl/wandelingen-en-excursies/excursies-in-deregio/site-van-de-slag-van-waterloo.html

·

http://www.bruggeleeft.be/

·

http://brugge.be/

·

http://wikipedia.be/

GIP Dieter Cnockaert

29


6.9.

Marketingmix

6.9.1.

Product

Productkeuze Wij hebben gekozen om juwelen te verkopen want volgens ons is er hier enorme belangstelling voor. We waren allemaal zeer enthousiast om dit te verkopen er is ook in de laatste minionderneming binnen onze school geweest die juwelen verkocht. De dag van vandaag wilt elke vrouw wel een juweel kopen. Wij hebben gekozen voor producten die goed op de markt liggen dus wij hebben het vermoeden dat deze goederen goed zullen verkopen. In het vijfde middelbaar hebben we al voor onze minionderneming de nodige voorbereidingen gedaan . Er waren dus voor ons voldoende redenen om deze producten te verkopen.

GIP Dieter Cnockaert

30


Leveranciers Wij hebben verschillende leveranciers gekozen: 1. Hypnochic: www.hypnochic.net/ Deze leverancier hebben we al van het vijfde middelbaar, dit is een juwelenwinkel van de nicht van onze CEO Aïtana Vanoothegem. Deze onderneming is gevestigd in Knokke op de Kustlaan 38. 2. K-Design K-design is tot stand gekomen omdat Loic van onze klas de dochter van de zaakvoerder kent. 3 meisjes van onze klas hebben dan deze winkel bezocht en voor ons verschillende juwelen gekozen om te verkopen. K-design maakt haar juwelen zelf. 3. KANAI Dieter Cnockaert heeft voor onze 3e leverancier gezorgd. Hij kende deze onderneming al, dan hebben we vernomen dat KANAI ook op de trademarkt stond in Brussel en toen we hun collectie zagen waren we meteen verkocht. KANAI heeft 2 verschillende winkels: in Rotterdam en Utrecht. Duurzame goederen Juwelen zijn goederen die aangekocht worden om voor langere tijd te dragen dus dit is een duidelijk voorbeeld van een duurzaam goed. Shopping goods Juwelen zijn geen alledaagse goederen men gaat hier bij wel niet over één nacht ijs . Men vergelijkt verschillende winkels of keten. Productassortiment GIP Dieter Cnockaert

31


Wij hebben niet zo’n groot assortiment omdat wij enkel juwelen verkopen dus kunnen wij duidelijk van een smal assortiment spreken . Wij hebben wel een redelijk diep assortiment omdat wij van 1 product verschillende varianten hebben bijvoorbeeld blauwe ,goude,roségoud,zilver oorbellen/armbanden. Productlevenscyclus · Introductie: In het begin gaan we onze producten moeten introduceren bij onze doelgroep en die zijn voornamelijk de jonge vrouwen binnen onze school. · Groei: Na de verkoopmomenten vallen de bandjes en oorbellen in de smaak bij de jonge dames en hier zullen we onze winst kunnen maken · Verzadiging: Natuurlijk op een bepaald moment heeft iedereen het bijna en dan gaan we nog moeilijk winst maken maar het blijft nog verkopen · Terugval: We beginnen verlies te maken op de juwelen ze zijn definitief uit de mode Verzadiging

Groei

Terugval

Introductie

Service Bijou-écolier doet er alles aan om een uitstekende service aan de klanten te bieden. Er staan verschillende verkopers klaar die veel van de producten afweten. We hebben ook altijd een spiegel klaar staan,. Wij doen ons uiterste best om een zeer goede relatie op te bouwen met de klant. Hoe beter de relatie met de klant hoe meer vertrouwen dat de klant uiteindelijk heeft in de onderneming. Wat voor meer mond aan mond reclame zorgt, en hierdoor creëer GIP Dieter Cnockaert

32


je automatisch meer potentiële klanten. Naast de verkopen op school organiseren we ook home party’s bij mensen thuis. Verpakking De verpakking geeft de kwaliteit weer van ons product dit is een zeer sterke verpakking en zorgt voor de bescherming van onze producten. Deze werden onderworpen door iemand van onze minionderneming: Sien Bonte. Kwaliteit is natuurlijk ook belangrijk maar juwelen blijven luxe dus ook een mooie verpakking is noodzakelijk. 6.9.2.

Plaats

Verkoopmomenten Momenteel zijn we al zeker van de volgende verkoopmomenten: 1. Aandeelhoudersvergadering op: 16 oktober 2012 2. Oudercontact op: 26 oktober 2012 3. Homeparty ‘s 4. Markt in Brugge 5. Oudercontact 1ste semester 6. In Zweden 7. 2e aandeelhoudersvergadering 8. Frankrijk 9. Op school 10. … Verkoopplaatsen Wij hebben verschillende verkoopplaatsen: 1. De website: www.bijouecolier.be 2. De facebookpagina: Bijou-écolier 3. Aan leerlingen van onze eigen school Organisatie magazijn Wij moeten natuurlijk onze producten met een grote zorg in ons magazijn plaatsen want dit zijn zeer kleine en gevoelige producten. Juwelen zijn geen melkdozen die je in de Colruyt in het magazijn zet. GIP Dieter Cnockaert

33


6.9.3.

Prijs

Prijszetting Bijou-écolier hanteert een kostengerichte prijszetting. Wij baseren ons op de aankoopprijs en doen dan deze prijs maal 2,8 . Zo bekomen we onze verkoopprijs. Bijvoorbeeld: Onze 3D oorbellen kopen wij aan voor 8,00 EUR. We doen maal 2,8 en bekomen de verkoopprijs van 22,4 eur . Maar deze halen we dan naar 20 euro want we werken graag met ronde prijzen.

6.9.4.

Promotie

Doelgroep Wij richten ons specifiek op de vrouwelijke jeugd. Het is normaal dat wij ons op de vrouwen richten maar de mannen kunnen ook altijd iets komen kopen voor de vrouwen van hun leven : hun vriendin of hun moeder. Op ons verkoopmoment kunnen wij vooral aan de jeugd verkopen dus het is logisch dat wij ons op deze doelgroep richten Boodschap Onze slogan luidt : Bijou-écolier les plus aimée. Dit wil zeggen dat men de mensen wild zijn en houden van onze juwelen. De Franse woorden stralen al een zekere klasse uit (bijou = juweel en écolier = student -> een juweel voor een student). Logo Ons logo stelt een vrouw voor die een juweel draagt. Het logo is zeer geslaagd en lokt ook uit om een juweel te dragen, die je uiteraard kunt kopen bij Bijou-écolier.

GIP Dieter Cnockaert

34


Huisstijl Juwelen staan gelijk voor klasse en luxe. Daarom hebben wij ook onze stand en kleding hier aan aangepast. De kleding is chique, zakelijk. Een kostuum voor de heren en een jurk voor de dames. Folder en catalogus Aan de voorkant van onze folder hebben wij de naam van onze minionderneming geplaatst. Ook de uitleg van onze producten hebben wij er vermeld. Aan de achterkant staan al onze sponsors die wij hiermee in de bloemetjes willen zetten omdat ze hun vertrouwen hebben geschonken in een jonge dynamische onderneming . Website De website: www.bijouecolier.be ligt voornamelijk in de handen van onze IT mensen: Jens en Ilias. Maar ook de mensen van IB: Brecht, Yentel , Matthijs en Karel Jan dragen hun steentje hierbij. De taak van Jens en Ilias bestaat er uit om zoveel mogelijk informatie door te geven aan IB, IB moet dan deze informatie verwerken en de site afwerken met de informatie die door Jens en Ilias word gegeven. Wij moeten duidelijk zeggen wat we willen en er moet een zeer duidelijke communicatie zijn tussen Bijou-écolier en IB. Ook hebben wij een Facebook pagina: Bijou-écolier. Facebook heeft één miljard gebruikers, en is hiermee het meest gebruikte sociaal netwerk. Meer en meer bedrijven verschijnen dan ook op Facebook. Met Facebook kunnen wij zeer veel mensen bereiken, dankzij Facebook en de website kunnen wij ook bestelbonnen opstellen. Klanten kunnen hun keuze maken uit ons assortiment die op het internet staat en kunnen zo hun bestelling doorsturen. Met onze website willen wij ook communiceren met sponsors en klanten. De sponsors die een bepaald bedrag geven komen ook op onze site en op Facebook. Stand Al brainstormend kwamen we op het idee om een poppenkast te maken. Dit is zeer origineel om je juwelen hier in te plaatsen. Eenmaal als de poppenkast gemaakt was hebben we deze in het blauw gespoten. Blauw staat gelijk voor neutraal en rustgevend wat ideaal is om te combineren met een wit tafellaken, wit staat dan weer gelijk voor luxe.

GIP Dieter Cnockaert

35


6.10.

Une campagne publicitaire

Je vous présente notre mini entreprise Bijou-écolier, nous vendons des bijoux. Nous sommes un groupe jeune et dynamique qui fait ça pour notre épreuve intégrée. Je vous présente un produit de notre assortiment : c’est un bracelet. C’est un bracelet d’or de la marque fiel qui est idéale pour combiner avec des vêtements noirs. C’est un bracelet très beau en combinaison avec d’autres bijoux de la même marque. C’est un bijou très élégant pour une occasion spéciale. C’est un bracelet a une très bonne qualité et le bracelet coûté 17,50 euro. C’est un bracelet pour les femmes de tout âge.

Vous trouvez l’affiche dans ‘BIJLAGE 4 – Affiche campagne publicitaire’.

GIP Dieter Cnockaert

36


6.11.

Email contacts with Swedish students

Dear Cornelia We are Dieter Cnockaert and Loïc De Maeght, we’re glad to send you an email. We’ve already heard many interesting information about Sweden and your school. First, we present Dieter. I’m a 17 years old boy, I live near by Bruges. My hobbies are football and playing tennis. I like it to go to a local pub and hanging out with some friends. Every weekend I go to a party. I have no sisters or brothers and I have one dog, it’s a Newfoundlander. During the holidays I like to go to my holiday home in Saint-Tropes in the south of France. Next summer holiday I go with a couple of friends to my holiday home. My biggest passion in my life is our local football team Fc Bruges during the weekend you are going to find me soon there. I’m glad to see you soon! The second one is Loïc, I’m also 17 years old, Dieter and me are in the same class at the sixth form. Our direction is commerce, so we learn very much about economics. Now I’ll present myself. I live a bit further away from Bruges; it’s about 8km so it’s not that close as were Dieter lives. I play football and do fitness, I have also a dog, and it’s a Dalmatian so that’s very cute. At the weekend, I prefer to go out and meet my girlfriend, hanging out with some friends, go shopping and relax. At summer I like it to go to the beach and do some barbeques. My favourite football team is Royal Antwerp Football Club. We are going to tell you something more about our young enterprise. The name is Bijouécolier and we sell jewellery and diamonds. We have many nice earrings and bracelets, if you want we can send you some pictures of our collection. Loïc is the commercial director and Dieter is his assistant. Yours faithfully, Dieter and Loïc Remark: We have not received an answer to our e-mail so we can’t add a received e-mail.

GIP Dieter Cnockaert

37


6.12.

Sollicitatiebrief en CV

U vindt in bijlage een Nederlandstalige sollicitatiebrief en CV (BIJLAGE 5a en 5b) alsook een Franstalige CV (BIJLAGE 5c) en Engelstalige CV (BIJLAGE 5d).

GIP Dieter Cnockaert

38


6.13.

Sollicitatiegesprek

Datum:

15 januari 2013 (14u20)

Plaats:

Zilverstraat 26, 8000 Brugge

Aanwezigen: 路 路 路 Functie:

Victoria Vandermeersch Joris Vandaele Lieselore De Munyck

Sollicitatie voor de vacante positie van financieel directeur.

GIP Dieter Cnockaert

39


6.14.

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

U vindt in bijlage één verkoopfactuur en afdruk van het verkoopdagboek (BIJLAGE 6 – Verkoopfactuur).

GIP Dieter Cnockaert

40


6.15.

Journal intime

Digitaal vindt u de documenten van â&#x20AC;&#x2DC;Journal intimeâ&#x20AC;&#x2122;.

GIP Dieter Cnockaert

41


6.16.

Ondernemer voor de klas

In the pocket De eigenaar van in the pocket is Pieter-Jan Declerck hij is nog maar 28 en heeft voor economie gestudeerd. Hij is zijn carrière begonnen als consultant en had al direct een hoge functie. Hij mocht veel op zakenreis, kreeg een chique bedrijfswagen en een hoog loon. Maar hij wou iets anders, hij voelde dat de markt aan het veranderen was naar een mobiele markt. Mensen betalen tegenwoordig via hun smartphone, de helft van de mobiele toestellen is al veranderd in een smartphone en Apple verkocht al 25 miljard applicaties. Dit alles zette Pieter-Jan aan tot het opstarten van een onderneming, en hij is duidelijk op het juiste moment begonnen. Als hij niet was begonnen op dit moment zou het zeker iemand anders geworden zijn. Hij besloot om tijdens de weekends aan zijn businessplan te werken en om allerlei andere plannen voor de onderneming op te starten. Deze onderneming is begonnen in de keuken, en na een halfjaar waren ze met drie. Daarna zijn ze naar de woonkamer van een vriend verhuisd. En na een half jaar verschenen er steeds meer mensen. Hij verliet uiteindelijk zijn job en kocht zelf een gebouw. Sindsdien groeit het bedrijf dag na dag. In the Pocket ontwerpt applicaties voor de besturingssystemen IOS en Android. Ze ontwierpen al allerlei beroemde apps zoals: Dagelijkse kost van Jeroen Meus, Videozone van Sporza en VTM nieuws zone… Het bedrijf verkoopt de meeste apps in België, zelf ontwerpen ze weinig games. Games ontwerpen vergt namelijk veel tijd en het is ook een hele andere afzetmarkt. Apple nodigde in the pocket al eens uit voor een gesprek, wat een zeer grote eer is. Sindsdien heeft het in the pocket een 2e bedrijf opgericht, Showpad. Dit ontwerpt apps exclusief voor de iPad. Ook hebben ze een onderneming opgericht in San Francisco, dit is het Mekka voor de technologiewereld. Al de grote multimedia bedrijven zijn er gevestigd: Microsoft word, Apple, Hp… Verbazingwekkend is het, zo’n groot bedrijf die nog maar net gestart is, in de keuken, en dit bedrijf heeft nu al grote respect van een multinational als Apple. Ik vond het een zeer boeiende uiteenzetting van een jong dynamisch iemand die op zijn 28ste al veel heeft bereikt.

GIP Dieter Cnockaert

42


6.17.

Analyse van de jaarrekening

Wij hebben voor de BVBA Kannaï met maatschappelijke zetel Te 1020 Laken, Atomiumsquare 1. Deze vennootschap was één van onze leveranciers en wij hebben deze ontdekt op de Trademarkt in Brussel. Zij is actief in de juwelensector; vooral de aan- en verkoop van juwelen en sierraden zoals oorbellen, armbanden etc. INTERPRETATIES VAN DE RATIO’S 6.17.1.

Liquiditeit in ruime zin

Formule: Vlottende activa/vreemd vermogen Uitgewerkt op boekjaar 2011: 387778,00/355457,00= 1,09 Interpretatie: De liquiditeit is in orde want liquiditeit >1 dus het bedrijf is instaat om zijn vreemd vermogen op korte termijn te betalen. Liquiditeit in ruime zin Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar

1,09

1,03

Boekjaar 1 207.017,00 54.702,00 0,00 126.059,00 0,00 387.778,00

Boekjaar 2 291.864,00 379.412,00 20.206,00 43.634,00

Boekjaar 1 355.457,00

Boekjaar 2 715.137,00

355.457,00

715.137,00

735.116,00

X. Overlopende rekeningen

Totaal

6.17.2.

Liquiditeit in enge zin

Formule : Vlottende activavoorraden/ vreemd vermogen min overlopende rekeningen. Toegepast op dit voorbeeld: 180761/355457= 0,51 Interpretatie : Dit bedrijf zit een liquide moeilijke situatie zonder hun voorraden want ze zitten nu onder de 1 dus ze hebben hun voorraden hard nodig om liquide te zijn.

GIP Dieter Cnockaert

43


Liquiditeit in enge zin

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

0,51

0,62

Boekjaar 1 54.702,00 0,00 126.059,00 0,00 180.761,00

Boekjaar 2 379.412,00 20.206,00 43.634,00 0,00 443.252,00

Boekjaar 1 355.457,00

Boekjaar 2 715.137,00

355.457,00

715.137,00

X. Overlopende rekeningen Totaal

6.17.3.

Solvabiliteit

Formule : eigen vermogen/totaal vermogen*100 Toegepast op boekjaar 2011: 72004/435533*100= 16,53% Interpretatie: Dit is niet zo’n goed teken want je moet beschikken over 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen dus dit is een teken aan de wand voor Kannaï. Ze hebben de laatste jaren teveel geopteerd voor vreemd vermogen en dit zou hun wel eens fataal kunnen worden. Boekjaar Boekjaar 2011 2010 72.004,00 71.251,00 435.533,00 805.956,00 16,53% 8,84%

Eigen vermogen Totaal vermogen Solvabiliteit

6.17.4.

Rendabiliteit

Formule: winst(verlies) van het boekjaar na aftrek van belastingen /eigen vermogen *100 Toegepast op boekjaar 2011: 122754/72004*100= 156,59% Interpretatie: Dit is een bedrijf die heel veel winst maakt dus een participatie in het bedrijf is zeer interessant. Winst van het boekjaar Eigen vermogen REV GIP Dieter Cnockaert

112.754,00 72.004,00 156,59%

224.109,00 71.251,00 314,53% 44


6.17.5.

Ebit

Formule: Opbrengsten min kosten Toegepast op het boekjaar 2011: 332554 - 149803 = 182751 Interpretatie: Kannaï kan terugkijken op een mooi boekjaar want na aftrek van de kosten heeft het een mooie winst. 6.17.6.

Verticale analyse balans ACTIVA

Boekjaar 1

Boekjaar 2

I. Oprichtingskosten

0,00%

0,00%

II. Immateriële vaste activa

0,00%

0,00%

III. Materiële vaste activa

9,00%

7,73%

A. Terreinen en gebouwen

0,00%

0,00%

B. Installaties, machines en uitrusting

0,00%

0,00%

C. Meubilair en rollend materiaal

3,27%

3,92%

D. leasing en soortgelijke rechten

0,00%

0,00%

E. Overige materiële vaste activa

5,73%

3,80%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

0,00%

0,00%

1,97%

1,06%

0,00%

0,00%

1. Deelnemingen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

deelnemingsverhouding bestaat

0,00%

0,00%

1. Deelnemingen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

contanten

0,00%

0,00%

VLOTTENDE ACTIVA

89,04%

91,21%

0,00%

0,00%

VASTE ACTIVA

IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen

B. Ondernemingen waarmee een

C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in

V. Vorderingen op meer dan één jaar GIP Dieter Cnockaert

45


A. Handelsvorderingen

0,00%

0,00%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

47,53%

36,21%

47,53%

36,21%

grond- en hulpstoffen

0,00%

0,00%

bestellingen in uitvoering

0,00%

0,00%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

12,56%

47,08%

A. Handelsvorderingen

12,56%

47,08%

B. Overige vorderingen

0,00%

0,00%

VIII. Geldbeleggingen

0,00%

2,51%

B. overige beleggingen

0,00%

0,00%

IX. Liquide middelen

28,94%

5,41%

X. Overlopende rekeningen

0,00%

0,00%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

100,00%

16,53%

8,84%

4,27%

2,31%

4,27%

2,31%

0,43%

0,23%

A. Wettelijk reserve

0,43%

0,23%

C. belastingvrije reserve

0,00%

0,00%

D. Beschikbare reserve

0,00%

0,00%

V. Overgedragen winst

11,83%

6,30%

VI. Kapitaalsubsidies

0,00%

0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

0,00%

0,00%

BELASTINGEN

0,00%

0,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

0,00%

0,00%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

0,00%

0,00%

grote herstellings- en onderhoudswerken

0,00%

0,00%

4. Overige risico's en kosten

0,00%

0,00%

SCHULDEN

83,47%

91,16%

1,85%

2,43%

1,85%

2,43%

1,85%

2,43%

A. Voorraden

PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves

VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen GIP Dieter Cnockaert

46


overige schulden

0,00%

0,00%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

81,61%

88,73%

A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

2,64%

1,40%

B. Financiële schulden

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

C. Handelsschulden

3,47%

30,04%

1. Leveranciers

3,47%

30,04%

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

0,00%

0,00%

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

53,93%

29,38%

digingen en sociale lasten

0,00%

0,00%

1. Belastingen

48,95%

26,89%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

4,98%

2,55%

21,57%

27,92%

X. Overlopende rekeningen

0,00%

0,00%

TOTAAL DER PASSIVA

100,00%

100,00%

1. Kredietinstellingen overige leningen

F. Overige schulden

Bij een verticale analysestellen we het totaal van de actief en passief gelijk aan 100%. Elk deel van de balans wordt procentueel uitgedrukt t.o.v. van het totaal van de balans. Op deze manier verwerft men inzicht in de procentuele samenstelling van de werkmiddelen en financieringsbronnen van deze onderneming. 6.17.7.

Horizontale analyse van de balans

ACTIVA

2010

2011

VASTE ACTIVA

100,00%

67,41%

I. Oprichtingskosten

100,00%

II. Immateriële vaste activa

100,00%

III. Materiële vaste activa

100,00%

A. Terreinen en gebouwen

100,00%

B. Installaties, machines en uitrusting

100,00%

C. Meubilair en rollend materiaal

100,00%

D. leasing en soortgelijke rechten

100,00%

E. Overige materiële vaste activa

100,00%

GIP Dieter Cnockaert

62,93%

45,03%

81,40% 47


F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen

100,00% 100,00% 100,00%

1. Deelnemingen

100,00%

2. Vorderingen

100,00%

B. Ondernemingen waarmee een

100,00%

deelnemingsverhouding bestaat

100,00%

1. Deelnemingen

100,00%

2. Vorderingen

100,00%

C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

contanten

100,00%

VLOTTENDE ACTIVA

100,00%

52,75%

V. Vorderingen op meer dan één jaar

100,00%

A. Handelsvorderingen

100,00%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

100,00%

70,93%

100,00%

70,93%

A. Voorraden grond- en hulpstoffen

100,00%

bestellingen in uitvoering

100,00%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

100,00%

14,42%

A. Handelsvorderingen

100,00%

14,42%

B. Overige vorderingen

100,00%

VIII. Geldbeleggingen

100,00%

0,00%

B. overige beleggingen

100,00%

IX. Liquide middelen

100,00%

X. Overlopende rekeningen

100,00%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

54,04%

100,00%

101,06%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

288,90%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal GIP Dieter Cnockaert

48


IV. Reserves

100,00%

100,00%

A. Wettelijk reserve

100,00%

100,00%

C. belastingvrije reserve

100,00%

D. Beschikbare reserve

100,00%

V. Overgedragen winst

100,00%

VI. Kapitaalsubsidies

100,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

100,00%

BELASTINGEN

100,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

100,00%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

100,00%

grote herstellings en onderhoudswerken

100,00%

101,48%

4. Overige risico's en kosten

100,00%

SCHULDEN

100,00%

49,48%

100,00%

41,25%

100,00%

41,25%

kredietinstellingen

100,00%

41,25%

overige schulden

100,00%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

100,00%

49,70%

A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

100,00%

101,59%

B. Financiële schulden

100,00%

VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen overige leningen

100,00% 100,00%

C. Handelsschulden

100,00%

6,24%

1. Leveranciers

100,00%

6,24%

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

100,00%

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

100,00%

99,22%

digingen en sociale lasten

100,00%

1. Belastingen

100,00%

98,38%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

100,00%

105,44%

100,00%

41,76%

F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

100,00%

TOTAAL DER PASSIVA

100,00%

54,04%

Via de horizontale analyse kunnen we de evolutie in de tijd bestuderen van de verschillende rubrieken van de balans. Hiervoor hebben we het eerste boekjaar gelijk gesteld aan 100% en de evolutie van volgend boekjaar in percenten uitgedrukt t.o.v het vorig boekjaar. GIP Dieter Cnockaert

49


U vindt in bijlage de berekeningen, balans en resultatenrekening van BVBA KannaĂŻ (BIJLAGE 7 â&#x20AC;&#x201C; Analyse jaarrekening).

GIP Dieter Cnockaert

50


6.18. 6.18.1.

Starting up a new business in the UK Introduction

We three are very interested in sports and as we all know sports stores run well. Over the whole world there are people who sport, in Africa and the South of America there are children who practice sports every day and hope to be a professional athlete someday. Sport is very important to some people and it keeps you healthy. This is a table with the most popular sports in England:

Why sports clothes? If you can see a lot of people are interested in sports, this table shows the most favourite sports. This statistics are for whole England, so 45 % of all the British people are interested in football and 12 % practices Gym. And like you could see on the Olympics of 2012 the British people are very interested and good in sport. So there is a very big ask to different sport shops. So we are convinced that we will have a successful business. Sports stores in England are very profitable because the premier league is one of the best football leagues in the whole world.

GIP Dieter Cnockaert

51


6.18.2.

Name of the business

‘Sport: Fit for Life’ To choose a name for a shop is difficult but a necessary thing. When you think about sports you automatically think about being fit and we hope that you can practice sports your whole life. So we chose the name: sport: Fit for Life. 6.18.3.

Goods

We have searched the most popular sports in the UK and we came to the conclusion that football, rugby, tennis, cricket and athletics where the most famous sports. So we looked for goods that you need to have when you want to practice that sport: football clothes, a cricket… Also selling football shirts will be successful. The shirt of the captain of Manchester City is sold more than 2000 times. One shirt costs around 30£ so if you calculate it would be 60.000£ in total. And this is only the shirt of one football player. But we won’t only sell goods, we are convinced that giving sports advice is a good way to attract consumers and we would be the first in the UK who give this service to our clients. Real sport specialists will give the sport advice and we can give the consumer a personal assistance for: ·

Building up their condition

·

How to run a marathon

·

Mountain biking

·

6.18.4.

Building

If you start a sport shop the interior has to look sporty and with a modern design. We want to start up the business in the capital of England, London. It’s quite expensive to start a business over there, but there are a lot of people who live there so we would have a lot of potential buyers. And it’s a tourism friendly city; the city is one of the most famous and biggest cities of the world.

GIP Dieter Cnockaert

52


6.18.5.

Necessary things to start up an enterprise

Company number First you need a company number, if you haven’t got that you cannot start an enterprise. VAT number If you sell goods you have to pay taxes, VAT. Value added taxes. If you don’t you would be an illegal enterprise, so first you need a VAT number. Look if your business name or logo doesn’t exist yet You also need to look if the enterprise name doesn’t exist already. Otherwise you would have to pay a large fine. Luckily our name is unique. Finance To start up a sports store you need money for the building. The bank: Barclays is internationally famous and they give good loans for enterprises. We also need some sponsoring money and we are convinced that big sport brands want to sponsor us because a new sports shop that wants to make the people healthier is better for everyone and big sport brands want to create and help innovating projects. And that you can see clearly in the slogan of Nike here below.

6.18.6.

Competition

In time of the financial crises it is necessary that you give a better service to the consumer then another shop would. With the idea to give special advice from experts we are 100% convinced that people will choose for our shop. So in fact we don’t really have to worry about other sports shops, as we are the only ones with the idea to give advice. Contact details, emails and letters can be found as an attachment to this document (BIJLAGE 8 – Starting up a new business in the UK). GIP Dieter Cnockaert

53


6.19.

La plainte/le commerce par téléphone

Notes de la conversation téléphonique: Bonjour. Vous parlez à Nicolas Van Mullem de la firme Bijou-écolier. Bonjour. Mon nom est Rita Bland et je travaille pour Hypnochic. Je vous téléphone à propos de la plainte que vous avez envoyée en date du 18 avril dernier. Oui, nous avons constater que certains produits sont manquants et on été indûment facturés. Pourriez-vous préciser ? Plus précisément, deux bracelets et trois boucles d’oreilles. J’ai noté ça. Vous recevrez tout cela après-demain au plus tard. Je vous remercie de votre appel. Vous êtes bien gentil. Au revoir. Au revoir.

Vous pouvez trouver une lettre commerciale dans ‘BIJLAGE 9 – Lettre commerciale’.

GIP Dieter Cnockaert

54


6.20.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

Voorkant flyer:

GIP Dieter Cnockaert

55


Achterkant flyer:

GIP Dieter Cnockaert

56


6.21.

Bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoek 1: Inredia Inredia is een bedrijf dat dient als ontmoetingsplaats voor ontwerpers en meubelmakers. Het bedrijf is slechts enkele maanden oud 3 om precies ze te zijn en heeft al een behoorlijke indruk gemaakt. Het gebouw was vroeger een meubelfabriek maar is gesloten in het jaar 1990. Het gebouw is een samensmelting van 3 thema’s: oud, hedendaags, en toekomstdesign. Inredia verzorgt ook de marketing in en rond Tibro. Tibro is een klein stadje in Zweden en is al 150 jaar het hart van de meubelindustrie. Tibro is vooral bekend geworden door zijn meubels maar ook door het schaatsen en in het kleine dorpje is er ook een roemrijke tennisser geboren genaamd Robin Söderling. Een slogan die Tibro goed beschrijft is “a vision keeps you on track” en deze geeft het gewilde resultaat. Tibro is de 5 de beste stad om in te wonen voor de mensen en dit komt door de uitstekende economie en het goede niveau van onderwijs Het bedrijf heeft gekozen voor een goede sterke slagzin en deze in het Engels ‘A vision becomes real’ vertaalt naar het Nederlands is dit een visie zal echt worden. Zij willen echt Tibro met hun meubels op de kaart zetten en dit zal hun lukken want ongeveer 90 procent van de meubels die niet door Ikea vervaardigd zijn komen van daar. Met dit bedrijf wil Tibro ook vooral meer aandacht voor hun Inredia plan. Ze willen een soort van plaats maken waar je alle materialen kan vinden en gebruiken om meubels te maken. Ze willen ook naar een meubelbeurs gaan in hun hoofdstad Stockholm waar alle ontwerpers van de wereld samenkomen en hun creaties tonen. Ik vond Inredia een zeer interessant bedrijf om te bezoeken omdat ze de jeugd een kans geven om hun dromen waar te maken. Bedrijfsbezoek 2: Prisma Teknik AB Ons 2 e bedrijf dat we bezochten in Zweden was Prisma Teknik Ab. Dit bedrijf houdt zich bezig met verkeerslichten, lantaarnpalen en reflectoren. Het bedrijf bevindt zich al ongeveer 25 jaar binnen deze branche en we kregen van de enthousiaste CEO genaamd Marcus Lidhed de uitleg hoe deze 25 jaar tot nu toe zijn verlopen. Hij sprak met zeer veer lof over zijn producten en was er van overtuigd dat ze onverwoestbaar zijn. Zijn producten zijn ook zeer makkelijk te hanteren met een vuistslag een kleine tikje het kon allemaal. Hij vertelde eerst helemaal hoe het bedrijf werkte en dan greep hij terug naar een bepaald moment uit zijn ondernemerschap het ergste jaar van zijn leven 1993-1994. Hij had toen problemen met zijn leningen. Hij had 2 munteenheden door elkaar gehaald de Zweedse en GIP Dieter Cnockaert

57


Deense en zo moest hij op een moment zeer hoge intrest betalen. Hij ging wel door en dit kwam vooral door de steun die volgens hem maar 1 iemand kon geven en dat was god. In zijn uiteenzetting was god niet weg te denken volgens hem was God ook de CEO van zijn bedrijf en hij juist de uitvoerder. Maar nu terugkomen op het bewuste jaar opeens werd hij door een collega opgebeld of hij een afspraak kon overnemen want hij had er 2 op een dag en voor hem was dit geen probleem. Hij komt dan toe op de afspraak met die meneer en heeft niet zoâ&#x20AC;&#x2122;n goede indruk en hij vreest dat hij 400 km voor niets heeft gereden . Maar toen kwam er een kentering in het gespreken en opeens begon de eigenaar van het bedrijf zijn geldproblemen te vertellen en zei de andere heer dat hij voor hem ging bidden. De directeur was verbaasd en ging naar huis en de weken erna kwamen de bestellingen binnen als zoete broodjes en volgens mij heeft daardoor zijn engagement naar god gevonden. Sindsdien zie je God volledig in zijn bedrijf hij heeft bv 3 mensen in dienst die constant voor hem bidden. Sinds dat jaar heeft Prisma serieuze jaarwinsten maar hij blijft zijn engagement verder gaan top van God. Hij steunt de minderen in deze maatschappij, zijn werk is bewonderenswaardig. Dit was wel eens interessant om mee te maken omdat ik niet wist dat een bedrijf anno 21e eeuw nog zo kon werken.

Bedrijfsbezoek 3: Modular Al rijdend op de autosnelweg, zagen we op de afrit naar Roeselare een opmerkelijk gebouw.

Zeer mooi design. We vermoedden dat het Modular was, maar we wisten het niet zeker omdat er geen logo of bedrijfsnaam langs de autosnelweg te zien was. We ontdekten dat toen we in het bedrijf waren dit een marketingstrategie was om zo nieuwsgierigheid te lokken bij de mensen. Modular is een bedrijf dat al meer daar 30 jaar bestaat en zich bevindt in Roeselare. Ze houden zich bezig met het verkopen van allemaal lichten maar vooral designlichten. Design lichten voor iedereen; particulieren, bedrijven en events. GIP Dieter Cnockaert

58


Het bedrijf heeft maar liefst 160 mensen in loondienst, dit is ook nodig want ze verkopen aan meer dan 75 landen. Ze hebben veel verkoopmanagers die heel de tijd moeten reizen naar bijvoorbeeld Australië, en een paar dagen later moeten ze bijvoorbeeld in Zweden zijn. Het bedrijf haalt een omzet van maar liefst 40 miljoen euro. Het gebouw dat gevestigd is in Roeselare noemt men ook: the light box. Modular creëert ook bekendheid in de sportwereld, zo leveren ze bijvoorbeeld producten aan Club en Cercle Brugge. Binnen Club Brugge hebben ze ook een cafetaria dat naar hun naam genoemd is, ‘modular danscafé’. Modular richt zich in principe specifiek op bedrijven, maar ook leveren ze lichten aan ziekenhuizen en restaurants. Modular staat voor: Fun, creativiteit, strak, goed gevoel, klant gericht en durf. Modular staat ook vaak op beurzen, op design beurzen of licht constructie beurzen. Zo staan ze bijvoorbeeld ook op de jaarlijkse batibouw beurs. In 2010 hebben ze een opmerkelijke stand gemaakt in Kortrijk, de stand was opgebouwd in de vorm van een flipperkast. In dat zelfde jaar heeft men in Frankfurt ook een opmerkelijke stand getoverd. Dit keer in de vorm van een luchthaven. De catalogus bedraagt maar liefst 900 pagina’s. Ook wordt de website geoptimaliseerd omdat het internet steeds belangrijker wordt. Modular doet zeer veel voor haar klanten, jaarlijks organiseren ze ook in the light box een groot feest waar er ongeveer 1000 mensen naar toe komen. Persoonlijk vond ik modular een bewonderswaardig bedrijf want zo’n multinationals die hun hoofdzetel nog steeds in België hebben moeten we toejuichen. Zij zorgen nog voor de nodige jobs en trekken ook kmo’s aan.

GIP Dieter Cnockaert

59


7.

Conclusie

Het was dit jaar een jaar vol uitdagingen, met veel obstakels en moeilijkheden maar het was een ervaring om nooit te vergeten. Ik heb hier zeer veel uitgeleerd en dit zal zeker een bijdrage zijn in mijn verdere leven. De onderneming was hier ver uit de mooiste ervaring van het was natuurlijk kleinschalig maar het leert je veel bij of samenwerken en het ondernemerschap. Door dit jaar zijn we een zeer hechte groep geworden en zijn er vriendschappen gesmeed voor de rest van het leven. Het jaar 2012-2013 zal nooit vergeten worden het was het meest intensieve schooljaar maar ook het mooiste. Het was ook wel een gedurfde onderneming want het had ons nog nooit iemand voorgedaan om juwelen te verkopen in een minionderneming dit was niet zo een evidente keuze. Heel het project heeft mij wel ĂŠĂŠn iets geleerd dat ik later graag een eigen onderneming zou willen hebben. Ik was al van kleins af bezig met het ondernemerschap om dat mijn vader al meer dan 10 jaar zijn eigen onderneming heeft en nu ben ik het zeker ik zou graag later mijn eigen onderneming hebben. Dus ik zal zeker de ervaring gebruiken die ik in de minionderneming heb meegekregen om later mijn droom waar te maken. De taken binnen de GIP waren ook een zeer goede voorbereiding op het latere beroepsleven en het ondernemersleven. We leerden bijvoorbeeld marketingcampagnes maken, een jaarrekening analyseren, catalogussen maken en nog zo veel meer. Het was zeer uiteenlopend maar ik heb er veel door bijgeleerd. Ik zou graag nog eens de directie van het school bedanken voor deze kans en onze mentor die ons het hele jaar gesteund heeft binnen alles van de minonderneming.

GIP Dieter Cnockaert

60


8.

Bijlagen

8.1.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Bijou-écolier

Bijou-écolier Le plus aimé .mini.jozefienen.be

Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

Bijou-écolier Zilverstraat 26 BE-8800 Brugge

Mevrouw «Voornaam»«familienaam» «Adres» «Postcode» «Gemeente» uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

Brugge, 13 oktober 2012

UITNODIGING RECEPTIE – ALGEMENE VERGADERING Geachte In naam van de minionderneming Bijou-écolier willen wij u van harte danken voor uw bijdrage en u informeren omtrent de toekomstvisie en onze activiteiten. Graag hadden wij u uitgenodigd op onze algemene vergadering voor verdere toelichting op dinsdag 16 oktober 2012 om 19u30 in de Zilverstraat 26 te 8000 Brugge. Het verkopen van juwelen is de meest voorname activiteit van onze onderneming. Bijou-écolier is een erg jonge, dynamische groep en we richten ons tot alle leeftijdsgroepen. Hierbij willen wij u graag het verloop van de avond even schetsen: Ø Verwelkoming

Ø Toespraak CEO’s

Ø Toelichting miniondernemingen

Ø Mini’s got talent

Ø Voorstelling juwelen

Ø Receptie omstreeks 2

Mogen wij u vragen uw aan– of afwezigheid te bevestigen (via onze site http://mini.jozefienen.be – met gebruikersnaam «Email» en wachtwoord «Wachtwoord»)? Aan de aandeelhouders zal die avond gevraagd worden onderstaande strook in te ruilen voor hun aandeel. Gelieve dit te ondertekenen en mee te brengen. Wij hopen u te mogen verwelkomen!

GIP Dieter Cnockaert

61


Met vriendelijke groeten,

Dieter Cnockaert Commercieel assistent

Mini onderneming bijou-écolier aandeel nr «barcode» Mevrouw«familienaam»«Voornaam» «Adres» «Postcode» «Gemeente» De heer «familienaam» bevestigt zijn aanwezigheid op de aandeelhoudersvergadering van 16 oktober 2012

GIP Dieter Cnockaert

62


8.2.

Afgenomen enquêtes

Marktonderzoek Dag mevrouw/meneer, mogen wij u vriendelijk vragen om deze enquête in te vullen voor onze minionderneming Bijou-écolier. Het vergt slechts 2 minuutjes van uw tijd om deze enquête in te vullen. Hartelijk dank! 1. Weet u wat een minionderneming is? o Ja o Neen 2. Hoe vaak koopt u juwelen aan? o Wekelijks o Maandelijks o Jaarlijks o Zelden o Nooit 3. In welke leeftijdscategorie bevindt u zich? o < 18 jaar o 18-30 jaar o 30-40 jaar o 40-50 jaar o 50-60 jaar o 65 < jaar 4. Geslacht: man / vrouw 5. Welk bedrag besteedt u bij de aankoop van een juweel? o 0-10 EUR o 10-20 EUR o 20-30 EUR o 30-40 EUR o 40-50 EUR GIP Dieter Cnockaert

63


o 50 < EUR 6. Koopt u wel eens juwelen als geschenk? o Ja o Neen 7. Welke juwelenmerken kent u ? o Geen enkele o ____________ o ____________ o ____________ o ____________ 8. Bent u bereid om meer te betalen voor een bekend merk? o Ja o Neen 9. Waar koopt u meestal juwelen aan? o Altijd in dezelfde winkelketen o Bij een homeparty o Op de markt o Andere:…………………………… 10. Koopt u juwelen online ? o Ja o Neen o Soms 11. Heeft u nog opmerkingen over deze enquête ?

12.

Hartelijk dank voor u tijd! GIP Dieter Cnockaert

64


8.3.

Lettre commerciale (assortiment)

Bijou-écolier Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Bijou-écolier Le plus aimé

Tel. 050 33 19 43

www.bijou-écolier.be Bijou-écolier Zilverstraat 26 BE-8800 Brugge

Votre message de

Votre réference

Nos réferences

Bruges Le 22 octobre 2012

INVITE POUR LE MOMENT DE VENDRE

Monsieur/Mesdames Permettez-moi de présenter notre mini-entreprise Bijou-écolier(le plus aimé). Comme étudiant de la sixième année secondaire, ce project est très important pour nous. Notre mini-entreprise enthousiaste vend des bijoux contemporains. Nous vendons différentes types de bijoux: des bracelets, des colliers et des boucles d’oreilles. Je suis très fier de vous presenter notre gamme de bijoux. Par la présente je vous invite à découvrir les produits de notre mini-entreprise sur notre site web: www.mini-jozefienen.be . Ci-inclus vous trouverez aussi notre catalogue. Je voudrais vous inviter à un de nos moments de vente. Ce moment aura lieu le 16 octobre à 19u30 dans notre proper école à Bruges, Zilverstraat 26. Je vous remerci pour votre confiance dans notre mini-entreprise et je serais heureux de votre accueiller. En vous remerciant en avance, veuillez agrèer, Madame,Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées;

Dieter Cnockaert Assistant Commercial

GIP Dieter Cnockaert

65


8.4.

Affiche campagne publicitaire

GIP Dieter Cnockaert

66


8.5.

Sollicitatiebrief en CV

5a. Sollicitatiebrief Nederlands Dieter Cnockaert

Brugge, 7 januari 2013

Jozef Van Walleghemstraat 9 8200 SINT-ANDRIES * dieter.cnockaert@hotmail.com ) 0484/92.44.37 Bijou-écolier t.a.v. de heer Joris Vandaele Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Betreft: sollicitatie financieel directeur

Geachte heer Vandaele Met veel interesse las ik dat Bijou-écolier op zoek is naar een financieel directeur binnen de minionderneming. Deze functie spreekt me enorm aan en hierbij stel ik mij dan ook graag kandidaat.

Ik zie deze functie als een grote uitdaging voor mijzelf om professioneel te groeien en ik geloof dat deze betrekking nauw aanleunt bij mijn kennis en interesses. Boekhouden is een vak waarvan ik geniet en kan zeggen dat het bijna een passie is. De wereld van accountancy en fiscaliteit is mij niet vreemd aangezien mijn vader al twaalf jaar een eigen succesvol boekhoudkantoor heeft: “Cnockaert & Salens”. Ik heb hier ook al veel ervaring opgedaan tijdens mijn vakantiejob, hierbij hield ik mij vooral bezig met het ingeven van btw. In mijn ervaring bij minionderneming Bijou-écolier heb ik mij ingewerkt in het kassagebeuren, ik heb de kassa helpen natellen na de verkoopmomenten. In bijlage vindt u mijn cv, waarover ik u graag meer vertel tijdens een persoonlijk gesprek. U kunt mij steeds bereiken op het nummer 0484/92.44.37. Met vriendelijke groeten Dieter Cnockaert Bijlage: CV Dieter Cnockaert GIP Dieter Cnockaert

67


5b. CV Nederlands

GIP Dieter Cnockaert

68


5c. CV Franรงais

GIP Dieter Cnockaert

69


5d. CV English

GIP Dieter Cnockaert

70


8.6.

Verkoopfactuur

Verkoopfactuur

Bijou-écolier Zilverstraat 26 8000 Brugge www.bijouecolier.be

Bijou-écolier Le plus aimé

BE32 0016 8078 7102

Datum factuur 6/02/2013 Factuurnummer VF/01

Klant IVAN TOMASSON POLSTRAAT 24 DENEMARKEN DE-12345

Omschrijving

Aantal Eenheidsprijs

Armband 3D Parel

Totaal excl. BTW

50

BTW

10

Prijs incl.BTW

IL

€ 500,00

BTW BTW bedrag Totaal incl. BTW 500 il 0,00 500,00

Totaal factuurbedrag 500,00

Afdruk van het verkoopdagboek GIP Dieter Cnockaert

71


GIP Dieter Cnockaert

72


8.7.

Analyse van de jaarrekening

GIP Dieter Cnockaert

73


GIP Dieter Cnockaert

74


GIP Dieter Cnockaert

75


GIP Dieter Cnockaert

76


8.8.

Starting up a new business in the UK

1st e-mail : To the bank Barclays

Interest for loan Dear Sir, We have the intention to start up a sport enterprise in London, we have learned that there is a big demand for it. We don't have the intention to sell only sport attributes but we will also give sport advice by specialists. We have seen a very attractive building in London that is suitable to our demands. Your proposed interest for a loan is very interesting but we would like to know the lowest interest to a loan of 550 000 £. We look forward to hearing from you Yours sincerely Dieter Cnockaert, Nathan Lampo and Emiel Buffel Answer: Thank you for contacting the Community Relations Team. This department assists staff to volunteer and fundraise in their local communities and we are unable to help with queries outside of these parameters. Below are some telephone numbers and website links you may find useful in resolving your query. UK Customer Services – 08457 555 555 UK Online Banking – 0845 600 2323 Customer Services for Community Accounts 08457 171819 Barclays Cycle Hire – Jonathan.neill@barclayscapital.com Barclays Spaces for Sports – Charlie.vanexter@barclays.com

International Banking - +44 1202 648 921 www.offshore.barclays.com/international-banking Overseas Customer Services - +44 (0)247 684 2099 GIP Dieter Cnockaert

77


Gibraltar Customer Services - +44 (0) 1624 684316 Overseas Customer Complaints - +44 (0)207 116 7488 Overseas Online Banking - +44 (0)247 684 2063 If you wish to make a complaint http://www.barclays.co.uk/ContactUs/Howtocomplain/P1242558122337, or customer.relations@barclays.co.uk , or 0800 282 390 or

Customer Relations Barclays Bank PLC 1 Churchill Place FREEPOST RTLA-CSUE-TCHC London E14 5HP If you would like to enquire about a career at Barclays, see which positions we have available and how to apply http://group.barclays.com/about-barclays/careers . Contact an individual at Barclays http://group.barclays.com/about-barclays/contact-us. If you would like to find a global contact http://group.barclays.com/about-barclays/contactus. If you would like to leave feedback regarding the service provided by me or my team please follow this link and leave your comment! This can take less than a minute of your time.

2nd e-mail Dear Sir/Madame We have the intention to start up a sport shop in London. We were wondering if you could tell us something more about having a sport shop in London. We are thinking about buying some products of your shop. Is it possible to send us your delivery terms and delivery times? When we deposit a large order is there a possibility for a trade discount? Yours sincerely GIP Dieter Cnockaert

78


Nathan Lampo, Emiel Buffel, Dieter Cnockaert We called at the 18th of April at 2 pm to this sports shop because we didn’t receive any answer from them. They connected us with the headquarters of the shop and they said that they would give us a respond as soon as possible. 3rd e-mail Dear Sir/Madame We have the idea to start up a sports store in London, which sells sports attributes, but we also want to give our consumers special sports advice. There are no other sports stores who give that service to their customers. Our question is if you would like to corporate with us. It would be profitable for both of our businesses. Yours sincerely Dieter Cnockaert, Emiel Buffel and Nathan Lampo Answer: Dear Mr Dieter Thank you for your enquiry to Fisher Meredith LLP. If you wish to instruct our Company and commercial law department, their fees range from £200+VAT rising up to £250+VAT per hour of their work. If you are happy to instruct privately please call me on the direct number below when it is convenient so I may take some further details regarding your matter. If you would prefer to respond by email, please provide a brief overview of the situation and the result you are seeking. Please also include contact details, such as a telephone number and address (if you have not already provided these). Kind regards, Nahida

GIP Dieter Cnockaert

79


4th e-mail Dear Sir/Madame We have the idea to start up a sports store in London who sells sports clothes, attributes, etc and we would also give our consumers advice at practicing sports. We would like to start a mutual partnership with your company to benefit for both our companies. We would like to do propose it like this: when people ask us for a good gym we would send them to your gym and when people of your gym ask for a good sports store you would send them to us. Yours sincerely, Dieter Cnockaert, Emiel Buffel and Nathan Lampo Answer: This fitness didnâ&#x20AC;&#x2122;t respond to our mail. We tried to call them several time but unfortunately they didnâ&#x20AC;&#x2122;t pick up their phone.

GIP Dieter Cnockaert

80


8.9.

Lettre commerciale (plainte)

Bijou-écolier Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

Bijou-écolier Le plus aimé www.bijou-écolier.be

Bijou-écolier Zilverstraat 26 BE-8800 Brugge Hypnochic Kustlaan 38 BE-8300 Knokke Belgique Tel. 00 32 (0)50 62 47 50

Votre message du

Vos références

Nos références

Bruges 2013-04-19

La plainte

Madame, Nous vous remercions pour la livraison, en date du 12 avril dernier, de 15 bracelets et boucles d’oreilles. Malheureusement, nous avons dû constater que 2 bracelets et 3 boucles d’oreilles sont manquants et ont été indûment facturés. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de la livraison incomplète ? Serait-il possible de compléter cette commande dans les plus brefs délais ? Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

Nicolas Van Mullem & Dieter Cnockaert Bijou-écolier GIP Dieter Cnockaert

81


8.10.

Logboek

Semester 1 Datum 4 september 6 september 11 september 13 september

Uur 13u0514u45 10u1511u55 13u0514u45 10u1511u55

15 september

14u-16 u

18 september

13u0514u45 16u-18u

19 september 20 september 23 september 25 september 26 september

10u1511u55 11u-12 u 13u0514u45 middag

27 september

10u1511u55

1 oktober

16u-17 u

9oktober

13u0514u45 10u1511u55

11oktober 13 oktober

14u-18 u

16 oktober

13u05-22u

18 oktober

10u1511u55 12u-14u 13u0514u45 16u3017u30

20 oktober 23 oktober 26 oktober

GIP Dieter Cnockaert

Omschrijving Bespreking organogram

bijlage

Aandeelhoudersvergadering + voorbereiden op verkoopmoment Definitieve jobverdeling+ bespreken trademarkt Bezoek van Vlajo+ verdere voorbereiding aandeelhoudersvergadering Opmaken aandeelhoudersbrief taak GIP Nederlands Opmaken sponsorvoorwaarden Informatica luik aandeelhoudersbrief Uitwerken idee stoffen bandjes aandeelhouders Maken eigen organogram Helpen bij financieel departement Opnemen promofilmpje Bijou-ĂŠcolier Bespreking filmpje + stand van zaken aandeelhoudersvergadering Opmaken afdrukbaar aandeel voor GIP informatica Opmaken prijslijst voor verkoopmomenten Taakverdeling aandeelhoudersvergadering + bespreken draaiboek Opstellen marktonderzoek GIP Nederlands Aandeelhoudersvergadering: - Bekleding stand - Uitleggen rode loper - Scannen aandelen Bespreking aandeelhoudersvergadering Catalogus Frans maken Voorbereiding verkoop oudercontact Verkoop oudercontact 82


Herfstvakantie 6 november 8 november 10 november 13 november 14 november

Taak GIP

Travelguide

13u0514u45 10u0511u55 10u-16 u 10u1511u55 12u30-14u

Verkoopmoment zoeken voor de minionderneming Prijskaartjes maken

19 november

13u0514u45

21 november

10u0511u55 8-12u 13u0514u45 10u0511u55 13u0514u45 10u1511u55 kerstvakantie

24 november 27 november 29 november 1 december 4 december Hierna examens+

Marketingmix opmaken Assisteren kassa/stock Verder uitwerken campagne publicitaire Bespreking resultaat onderneming+ voorbereiden verkoop zand Verdere voorbereiding verkoop zand Opzetten en afbreken stand Bespreking verkoop zand +bespreking marketingmix Assisteren stock+ bespreking homeparty Voorbereiding verkoop oudercontact Verdere voorbereiding verkoop oudercontact

Semester 2 Datum 3/01/13

Uur 14u-18u

4/01/13 8/01/13

12u-14u 14u

10/01/13

10u15-11u55

12/01/13

13u05-14u45

15/01/13

13u55-14u45

17/01/13

10u15-11u55

18/01-25/01 28/01/13

Heel de week 13u55-14u55

29/01/13

14u-18 u

31/01/13

10u15-11u55

GIP Dieter Cnockaert

Beschrijving Voorbereiden GIP sollicitatie Monteren filmpje Sollicitatie financieel directeur Laatste dag commercieel assistent Toewijzing functie financieel directeur Bijwerking boekhouding Assisteren opmaak facturatie Zweden Voorbereiden verkoop Kuurne Bijwerken logboek januari Verdere voorbereiding verkoop Kuurne

bijlage

83


2/02/13 5/02/13

8u30-10u 13u05-14u45

Verkoop Kuurne Bijwerking boekhouding

6/02/13

14u-18 u

7/02/2013 9/02/2013

10u15-11u55 14u-18u

12/02/2013

13u05-14u45

13/02/13 14/02/13 19/02/2013

14u-16u 10u15-11u55 13u05-14u45

21/02/2013

10u15-11u55

23/02/2013 24/02/2013

10u-12u 11u-13u

26/02/2013 28/02/2013

13u05-14u45 10u15-11u55

5/03/2013

13u05-14u45

7/03/2013 12/03/2013

10u15-11u55 13u05-14u45

14/03/2013

10u15-11u55

16/03/2013

13u05-14u45

19/03/2013

10u15-11u55

21/03/2013 23/03/2013

13u05-14u45 12u-14 u

26/03/2013 30/03/2013 16/04/2013

13u05-14u45 14u-18u 13u05-14u45

18/04/2013

10u15-11u55

18/04/2013

16u-20 u

21/04/2013

13u05-14u45

Opmaken 5 verkoopfacturen Natellen kassa Opmaken verslagen Inredia en Prisma Bijwerken boekhouding en helpen tellen kassa Afwerken verslagen Opsturen facturen Bijwerken boekhouding Bijwerken boekhouding en kas Journal intime GIP Afwerken journal intime Opstellen facturen Bijwerking boekhouding+opsturen facturen vlajo Bijwerken kas en facturatie Kassa natellen Boekhouding bijwerken Voorbereiding bezoek zweden 1ste uur voetbalmatch zweden + bespreking aankoop van richting verkoop Opsturen facturen naar vlajo Bijwerken van de kassa Opmaken GIP jaarrekening Peer evaluation Bijwerken GIP Opmaak facturatie+ assisteren boekhouding Voorbereiding verkoop opendeurdag Afwerken la plainte GIP Frans en business in the uk Engels GIP Bijwerking kassa en facturatie

GIP Dieter Cnockaert

84


23/04/2013

10u15-11u55

25/04/2013

10u30-12u

26/04/2013 28/04/2013

10u-14 u 13u05-14u45

30/04/2013 2/05/2013

10u15-11u55 10u15-11u55

7/05/2013

13u05-14u45

9/05/2013

10u15-11u55

14/05/2013

13u05-14u45

16/05/2013

10u15-11u55

21/05/2013

13u-16 u

GIP Dieter Cnockaert

Voorbereiden verkoop Halluain Verkopen markt Halluain Bijwerken GIP Bespreken Verkoop Halluain+ bijwerken kassa Bijwerking facturatie Bijwerken boekhouding Bijwerken boekhouding Voorbereiding facturen opsturen Vlajo Voorbereiding speech financieel directeur Voorbereiding PowerPoint financiĂŤle analyse Voorbereiden speech en show voor de vergadering

85


8.11.

Verslag bestuursvergadering

Vergadering 7 mei

13u05-14u45

Gistje

Vergadering geleid door

Joaquim Vlaemynck

Aanwezigen

Sien Bonte, Celine Bouttelgier, Emiel Buffel, Dieter Cnockaert,Loïc De Maeght, Indra Pitot, Laurence Roussel, Hanne Snauwaert, William Vanderplaetse, Nicolas Van Mullem, Jens Vereyken, Aitana Van Ooteghem, Joaquim Vlaemynck, Tinghzu Wu Ilias Cool 2 Dieter Cnockaert

Afwezigheden Aantal pagina’s Notanemer De Agendapunten · Voorbereiden aandeelhoudersvergadering · Filmpje ‘Wat als’ · Wie doet wat op de aandeelhoudersvergadering · Resultaat van de onderneming · Bijwerken van de stock · Facturatie bijwerken

Aan het begin van de vergadering merkten we dat er veel werk aan de winkel was, dus het was een zeer productieve vergadering. De aandeelhoudersvergadering komt heel dicht want 21 mei is het al zover. We begonnen de vergadering met een PowerPoint waar het draaiboek van de aandeelhoudersvergadering werd in weergegeven. Het idee voor de aandeelhoudersvergadering was een filmpje maken waar we het thema ‘Wat als’ voor gebruiken en dit werd door ons ondergedompeld als ‘ Wat als mannen juwelen kopen’. Het idee was dus : twee knappe verkoopsters de mannen het hoofd op hol laten brengen met diepe decolletés en veel maquillage. Het filmpje werd opgesplitst in twee delen nl een macho die juwelen komt kopen voor z’n mama en een oudere man die komt juwelen voor zijn echtgenote als geschenk voor hun huwelijksverjaardag. Natuurlijk is een aandeelhoudersvergadering meer als een filmpje alleen. We moesten de taken verdelen, wie doet wat tijdens de aandeelhoudersvergadering. Sommigen moesten helpen aan de bar, anderen rondlopen voor de bediening en ik kreeg de taak, als financieel directeur, om een speech te schrijven over hoe het jaar verlopen is op financieel vlak. We hadden ook nog onze eigen taken naast de aandeelhoudersvergadering die moesten vervuld worden. Het financieel luik moest alle facturatie bijwerken om zo het definitief resultaat van de onderneming te kunnen bepalen. De stock moest worden bijgewerkt na de laatste verkoopmomenten op school, ook de kassa moest worden nageteld. Het commercieel departement dacht na over flyers en reclame voor de aandeelhoudersvergadering. Dit was mijn verslag over de bestuursvergadering van 07/05/2013. GIP Dieter Cnockaert

86

Gip dieter cnockaert  

dit is het eindwerk van Dieter cnockaert

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you