Page 1

KEN JE ONZE SCHOOL EN DE STUDIERICHTINGEN AL GOED? LOS DEZE VRAGEN OP... 1. Welke twee studievormen vind je in Campus IdP? 2. Binnen welke 3 studiegebieden kan je studeren aan Campus IdP? 3. Hoeveel procent van onze TSO-leerlingen studeert verder in het hoger onderwijs (bachelorstudies) na hun zesde jaar? Hoeveel BSO-leerlingen doen een 7de specialisatiejaar? 4. Hoeveel procent van de gestarte TSO-leerlingen slaagt erin zijn diploma te behalen in het hoger onderwijs (bachelorstudies)? Is dit meer of minder dan leerlingen die ASO-onderwijs gevolgd hebben? 5. Welke studierichtingen kan je volgen in Campus IdP in de tweede graad? 6. Hieronder vind je enkele opgesomde vakken: Frans en Engels / natuurwetenschappen / creatie / wiskunde / godsdienst / geschiedenis / integrale opdrachten / Nederlands / economie / vormgeving / praktijk / sociale wetenschappen / informatica / doorstromingsrichting naar het hoger onderwijs. Ze zijn typisch voor bepaalde van onze TSO-studierichtingen. Bij elke studierichting plaats je drie vakken/woorden die het meest typisch zijn voor die bepaalde studierichting. Als je goed gekozen hebt, schieten er nog vijf vakken/woorden over die bij alle drie even belangrijk zijn…!: handel (ha): ………………………………………………………………………………………………………………………… sociaal technische wetenschappen (stw): …………………………………………………………………………. creatie en mode (cm): ………………………………………………………………………………………………………. 7. Hieronder vind je enkele opgesomde vakken. Administratie / project algemene vakken / lichamelijke opvoeding / talen / voorbereiding op kinder- of bejaardenzorg / voorbereiding op medewerker in de voedings- of onderhoudsdienst / opvoedkunde / gespecialiseerde verkoopster-retoucheuse / informatica / interieur / modische werkstukken / godsdienst / huishoudkunde / kassabeheer / documentenstroom Hier passen de woorden bij de BSO-studierichtingen. Je plaatst de vier meest typische woorden bij elke studierichting. Dan houd je er nog drie over die bij alles evengoed passen. kantoor (ka): ………………………………………………………………………………………………………………………… verzorging-voeding (vv): …………………………………………………………………………………………………… moderealisatie en –presentatie (mrp): ……………………………………………………………………………… 8. Welke zijn de twee belangrijkste voorwaarden opdat een leerling goed zou presteren? 9. Hoe heet de scholengemeenschap waar onze school bij hoort? Welke andere scholen maken ook deel uit van die scholengemeenschap? 10. Hoeveel leerlingen telt onze school? b. Tussen de 300-350 leerlingen c. Tussen de 350-400 leerlingen d. Tussen de 400-450 leerlingen e. Tussen de 450-500 leerlingen


De antwoorden 1. Technisch secundair onderwijs (TSO) en Beroeps secundair onderwijs (BSO) 2. Handel, personenzorg en mode 3. Tussen de 90 en 100 % TSO-leerlingen volgen Hoger Onderwijs. Bijna 100% van de BSO-leerlingen volgt een 7de specialisatiejaar. 4. 50% van onze leerlingen slaagt binnen de voorziene drie jaar. Als we kijken naar de slaagcijfers binnen de vier jaar dan slaagt ongeveer 70% van onze leerlingen. Dat is ongeveer hetzelfde als voor ASO-leerlingen. Opgelet: onze leerlingen volgen bachelorstudies (hogeschool). Universiteitsstudenten zijn uitzonderingen. 5. Studierichtingen in de tweede graad  Handel  Kantoor  Sociaal Technische Wetenschappen  Verzorging-voeding  Creatie en Mode  Moderealisatie en –presentatie 6. Handel: Frans/Engels, economie, informatica Sociaal technische wetenschappen: natuurwetenschappen, integrale opdrachten, sociale wetenschappen Creatie en mode: creatie, vormgeving, praktijk Bij alle drie (bijna) even belangrijk: wiskunde, godsdienst, geschiedenis, Nederlands, doorstromingsrichting naar het hoger onderwijs 7. Kantoor: administratie, talen, informatica, documentenstroom Verzorging-voeding: voorbereiding op kinder- of bejaardenzorg, voorbereiding op medewerker in de voedings- of onderhoudsdienst, omgangskunde, huishoudkunde Moderealisatie- en presentatie: gespecialiseerde verkoopster - retoucheuse, interieur, kassabeheer, modische werkstukken Bij alle drie even belangrijk: project algemene vakken, godsdienst, lichamelijke opvoeding 8. De leerling moet zo snel mogelijk in de juiste richting zitten qua niveau (succeservaring!) en de leerling moet de studierichting graag doen. 9. Prizma is de naam van de scholengemeenschap. De vijf andere Prizmascholen zijn Middenschool Izegem, Middenschool Lendelede, Middenschool Ingelmunster, Campus VTI en Campus College. 10. Antwoord d (tussen de 400 en 450 leerlingen); dit geeft ons de kans alle leerlingen nog persoonlijk goed te kunnen opvolgen.

Studierichtingsprofielen quiz  
Studierichtingsprofielen quiz  
Advertisement