Issuu on Google+

Jaarverslag

2013

DIERENBESCHERMING HAAGLANDEN


Het jaar 2013: Dierenbescherming Haaglanden al 95 jaar actief! Vijfennegentig jaar geleden werd in Den Haag door een groep gedreven vrijwilligers een lokale afdeling van de Dierenbescherming opgericht. Dit was in die tijd een unieke stap van deze pioniers op het gebied van dierenwelzijn. Belangstelling voor dieren en hun welzijn was er nog niet zoals dat er nu is. De eerste vrijwillige diereninspecteurs gingen op pad om mensen die niet goed waren voor dieren aan te spreken. En voor het eerst werden zwervende dieren van straat gehaald en opgevangen in een dierenasiel.

Nog steeds is afdeling Haaglanden, ontstaan uit een fusie van de afdelingen Zoetermeer, Den Haag en Delfland, zeer actief! Vrijwillige inspecteurs gaan nu, 95 jaar later, nog steeds door weer en wind op pad naar meldingen over verstoord dierenwelzijn. Naast de inspectiewerkzaamheden is de Dierenbescherming en haar vrijwilligers op nog meer gebieden actief. De activiteiten en de mooie resultaten in dit jubileumjaar delen we graag met u in dit jaarverslag. Diana van der Lely Regiodirecteur Dierenbescherming Haaglanden

Steun Bluf, Lef en soortgenootjes in Het Knaaghof We begonnen het jaar met een speciale actie voor Het Knaaghof. De konijntjes Bluf en Lef vormden het boegbeeld om geld in te zamelen voor de medische zorg van de dieren in de opvang. Het is een grote kostenpost dat gefinancierd wordt met steun van leden, donateurs en hoksponsors. Aan het eind van het jaar was er meer dan 4000 Euro ingezameld. Een mooi bedrag!

• HET KNAAGHOF IS IN 2013 ACTIEF BEGONNEN MET DE WERVING VAN HOKSPONSORS. INMIDDELS WORDEN ER BIJNA 60 HOKKEN GESPONSORD.

• IN HET AFGELOPEN JAAR HEEFT ONZE EGELOPVANG 115 EGELS OPGEVANGEN. IN TOTAAL ZIJN ER 86 EGELS IN DE VRIJE NATUUR TERUGGEZET. EEN AANTAL VAN HEN WAREN DAAR NOG NIET AAN TOE, ZIJ VERBLIJVEN TIJDELIJK IN TUINEN VAN PARTICULIEREN.


Gemeenteraadsverkiezingen 2014: werk aan de winkel! De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 leken vorig jaar voor de gemiddelde Nederlander een ver-vanmijn-bed show te zijn. Maar in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen zijn de meeste lokale politieke partijen druk bezig met de voorbereidingen, zoals het schrijven van verkiezingsprogramma’s. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij vele zaken rondom het welzijn van dieren. Zo heeft de gemeente een bij wet vastgestelde opvangplicht van zwerfdieren en daarnaast spelen er in gemeenten vaak tal van dierenwelzijn gerelateerde zaken, zoals overlast van onder meer duiven en meeuwen, evenementen met dieren en de aanpak van verwilderde zwerfkatten. Met deze redenen bracht de Dierenbescherming het afgelopen jaar het welzijn van dieren met een ludieke actie onder de aandacht van de lokale politieke partijen.

Alle fractievoorzitters van de acht gemeenten in de regio Haaglanden kregen een mascotte in de vorm van een pluche dier met een dringende boodschap om mee te nemen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s: “Denk ook aan mij & alle andere dieren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014”

• TIENTALLEN HONDENEIGENAREN DIE TIJDELIJK DOOR OMSTANDIGHEDEN HUN TROUWE HUISDIER NIET KONDEN UITLATEN, ZIJN GEHOLPEN DOOR ONZE 116 VRIJWILLIGERS VAN DE HONDENUITLAATSERVICE. ZIJ LIETEN DE DIEREN VOOR EEN LANGERE PERIODE MEERDERE KEREN PER DAG UIT.

Ook in 2013 was de jeugd van de Dierenbescherming zeer actief. Uiteraard bezochten ze opvang Het Knaaghof voor ondermeer een informatieve speurtocht over konijnen en knagers. Een greep uit de overige Kids for Animals activiteiten zijn: een dierenagent vertelde de kids over zijn werk. Er werd een rondleiding verzorgd bij een dierenarts. Bij de hondenschool van Martin Gaus woonden de kids een puppycursus bij. Ook mochten de kids vogelkastjes bouwen.

FOTO Robin Utrecht

Jeugdige dierenbeschermers actief!


• IN 2013 ZIJN ER 352 KONIJNEN EN 110 KNAAGDIEREN BIJ HET KNAAGHOF BINNENGEBRACHT. WAARVAN MEER DAN DE HELFT IS GEDUMPT. VOOR 295 KONIJNEN EN 94 KNAAGDIEREN ZIJN NIEUWE BAASJES GEVONDEN.

Hartverwarmend: Haagse kinderen op de bres voor asieldieren Eind mei en begin juni zamelden de kinderen, die deelnemen aan het Crownies-project, voer en schoonmaakmiddelen in voor de asieldieren in Het Knaaghof, het Haags Dierencentrum en Egelopvang Westland. Ze deelden boodschappenlijstjes met wensen uit aan het winkelend publiek met het verzoek of ze iets van de lijst wilden kopen om te doneren. Met Crownies wil de gemeente Den Haag jongeren meer betrekken bij de stad. De kinderen verdienen met het klussen zogenoemde crownies die ze kunnen inwisselen voor een leuke beloning, maar de enthousiaste kinderen deden vooral mee voor de dieren!

Zeg NEE tegen de afschot van katten. Landelijk vroeg de Dierenbescherming met groot succes de petitie te tekenen tegen het afschieten van zwerfkatten. Ook de afdeling Haaglanden schonk aandacht aan de petitie. Met de petitie werd gepleit om over te stappen van het afschieten van zwerfkatten naar een diervriendelijke methode om de populatie te beperken. De dieren worden dan gevangen, geneutraliseerd en teruggeplaatst of ze gaan naar een opvang voor herplaatsing. De afdeling Haaglanden investeert

al jaren in deze methode. Wij werken in Den Haag samen met de Dierenambulance Den Haag en in een groot deel van de omliggende gemeenten hebben we een eigen groep vrijwilligers die zwerfkatten vangen. In 2013 zijn er in totaal 585 katten gevangen, waarvan 426 volwassen en 165 kittens jonger dan 6 weken, oudere kittens worden aangegeven als volwassen. Minder dan een kwart is teruggeplaatst omdat ze te verwilderd zijn, maar de meeste zijn voor herplaatsing in een opvang opgenomen.

8.000 TOT 13.500 KATTEN

PER JAAR AFGESCHOTEN

Zeg NEE tegen het afschieten van katten in Nederland. Onderteken de petitie op dierenbescherming.nl/NEE en help mee om het zwerfkattenprobleem op een fatsoenlijke manier aan te pakken.


Maak van je dierenliefde, dierenkennis! Begrijpt de mens het dier? Helaas, dieren kunnen niet praten en hun gedrag interpreteren we soms anders dan wat de dieren werkelijk te zeggen hebben. Om dieren beter te leren begrijpen en om te voorkomen dat er meer dieren in het asiel belanden, heeft Dierenbescherming Haaglanden een aantal workshops en cursussen rond dierengedrag, -opvoeding en –taal georganiseerd. Voor de katteneigenaren was er de cursus kattengedrag. Een diergedragsdeskundige vertelde over de lichaamstaal van de kat, (probleem)gedrag en hoe je er mee om kunt gaan. In de cursus EHBO voor huisdieren brachten twee dierenartsen de grondbeginselen van EHBO bij. De workshop ‘Ken je konijn’ leerde mensen hoe ze een band met hun konijn kunnen opbouwen.

• DIERENLEED WORDT GEMELD BIJ 144. AFHANKELIJK VAN DE MELDING WORDT DE POLITIE, DE DIERENBESCHERMING, DE LANDELIJKE INSPECTIEDIENST OF DE NIEUWE VOEDSELEN WARENAUTORITEIT INGESCHAKELD. IN 2013 ONDERZOCHTEN ONZE VRIJWILLIGE INSPECTEURS 66 MELDINGEN.

Recordaantal padden gered! Het was een vreemd maar prachtig paddenjaar. Ieder jaar coördineert Dierenbescherming Haaglanden hulp bij de paddentrek op diverse locaties in Den Haag, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De padden, kikkers en watersalamanders trekken na hun winterslaap naar het water om te gaan paren en hebben op hun trektocht bij de oversteek van drukke verkeerswegen grote kans doodgereden te worden. Ook dit jaar hebben er weer ruim 200 vrijwilligers van Dierenbescherming Haaglanden zich ingezet om deze dieren een veilige oversteek te bezorgen. Ondanks de vreemde weersomstandigheden van dit voorjaar is er een record aantal padden in de regio Haaglanden overgezet: maar liefst 7570!

HET AFGELOPEN JAAR WAREN WE ZEER ACTIEF OP DE SOCIALE MEDIA. DIERENBESCHERMING HAAGLANDEN WERD OP TWITTER DOOR 750 MENSEN EN ORGANISATIES GEVOLGD EN DE FACEBOOKPAGINA VAN HET KNAAGHOF HAD EIND 2013 ZELFS BIJNA 1000 LIKES.


Actieve scholenvoorlichters

FOTO Joyce van Tienen

Het geven van voorlichting over het welzijn van (huis)dieren is één van de kerntaken van de Dierenbescherming. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met kinderen bewust te maken van wat dieren nodig hebben om hun welzijn te garanderen. Dierenbescherming Haaglanden geeft gratis voorlichtingslessen aan kinderen op basisscholen in de regio. De les ‘Wilde dieren in het circus?’ gaat over de natuurlijke omgeving en het gedrag van deze dieren in contrast tot het treurige leven in een circus. Ook is er een les om kinderen na te laten denken over hoe je een huisdier het beste kunt houden, Stapel op Dierenles, deze is het afgelopen jaar 119 keer gegeven. De vrijwillige scholenvoorlichters en coördinator zijn dus zeer actief geweest.

Wintervoedering vogels van start

Ook in 2013 hebben we in verband met de aanhoudende strenge vorst de watervogels gevoerd. In de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer hebben vrijwilligers van Dierenbescherming

Haaglanden de hongerige vogels van voedsel voorzien. In Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg nam de Haagse Vogelbescherming deze taak voor haar rekening.


In actie! Het afgelopen jaar waren er diverse sympathieke acties om ons en onze opvang te steunen: - Een vrijwilliger van Het Knaaghof liep de halve marathon. Tijdens de koudste ABN AMRO City-Pier-City Loop sinds vele jaren, heeft hij € 525,00 aan sponsorgeld bij elkaar gelopen. - De leerlingen van de Da Costaschool zamelden met de verkoop van cupcakes en het verzorgen van klusjes € 300,00 in voor de dieren. Het geld werd overhandigd aan onze scholenvoorlichters die voorlichtingslessen op deze school hadden gegeven. - Bij elke voorlichtingsles ging er een collectebus mee dat leverde € 1.631,22 op.

• ELK KWARTAAL WORDEN DE VRIJWILLIGERS UITGENODIGD VOOR HET VRIJWILLIGERSCAFÉ. TIJDENS DEZE GEZELLIGE BIJEENKOMSTEN MAKEN VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS KENNIS MET ELKAAR EN DELEN ERVARING UIT.

Ook in Leidschendam een dierenwinkel gestopt met verkoop dieren In het afgelopen jaar opnieuw succes met de campagne van de Dierenbescherming tegen de verkoop van konijnen en knaagdieren in dierenwinkels. Winkeleigenaar Wim Verbaan van dierenspeciaalzaak RIVA in Leidschendam besloot te stoppen met het verkopen van dieren in zijn winkel. Deze dierenwinkel

is de eerste in Leidschendam en de dertiende dierenwinkel in de regio Haaglanden. De laatste konijnen uit de winkel gingen naar Het Knaaghof. Uiteraard ontving de winkeleigenaar het certificaat van waardering en een bloemetje van Dierenbescherming afdeling Haaglanden.

RUIM 500 COLLECTANTEN HEBBEN € 54.495,39 VOOR DE DIEREN IN REGIO HAAGLANDEN.

‘Sinterklazen’ geven gul aan asieldieren Ook dit jaar vond onze succesvolle inzamelactie voor asieldieren weer plaats. Om iedereen voldoende tijd te geven mee te doen aan de Sinterklaasactie, duurde de actie dit keer een week. In deze week konden de klanten van de deelnemende dierenwinkels en supermarkten aan de hand van ‘verlanglijstjes’ producten kopen voor dieren in nood in de regio Haaglanden. Veel mensen deden hier enthousiast aan mee en kochten een ‘sinterklaascadeautje’. De ingezamelde goederen worden gebruikt voor de verzorging van de konijnen en knaagdieren in Het Knaaghof en de zieke en gewonde egels in de opvangcentra in Haaglanden.


Contactgegevens

De Dierenbescherming ontvangt geen overheidssubsidie, maar is geheel afhankelijk van giften en donaties. We zijn dan ook heel blij met de steun van donateurs, leden en de hoksponsors van Het Knaaghof, dankzij u kunnen we ons blijven inzetten voor de dieren

Contactgegevens Contactgegevens

Dierenbescherming afdeling Haaglanden Frederik Hendriklaan 85B 2582 BV Den Haag Telefoon 070 -Als 392u 42 in Haaglanden! ons89nog niet steunt, maar de dieren

in uw regio wel een warm hart toe draagt, doneer dan info@haaglanden.dierenbescherming.nl op rekeningnummer NL62 RABO 0143 3982 10 www.haaglanden.dierenbescherming.nl T.n.v. Dierenbescherming Haaglanden of wordt lid: http://haaglanden.dierenbescherming.nl/lidworden. Volg ons op twitter https://twitter.com/DBHaaglanden en op Facebook www.facebook.com/dierenbescherminghaaglanden

Dierenbescherming afdeling Haaglanden Frederik Hendriklaan 85B 2582 BV Den Haag Telefoon 070 - 392 42 89

Ook Het knaaghof kunt u volgen op twitter https://twitter.com/hetknaaghof en op Facebook www.facebook.com/hetknaaghof

info@haaglanden.dierenbescherming.nl www.haaglanden.dierenbescherming.nl

Correspondentieadres Postbus 82062 2508 EB Den Haag

Volg ons op twitter https://twitter.com/DBHaaglanden en op Facebook www.facebook.com/dierenbescherminghaaglanden Ook Het knaaghof kunt u volgen op twitter https://twitter.com/hetknaaghof en op Facebook www.facebook.com/hetknaaghof

FOTO Robin Utrecht

Dierenbescherming ontvangt geen overheidssubsidie: steun ons!

Bankrekeningnummer afdeling Haaglanden (voor giften): NL62 RABO 0143 3982 10 T.n.v. Dierenbescherming Haaglanden


Dierenbescherming Haaglanden - Jaarverslag 2013