andrzej golgota

andrzej golgota

Poland

art-sin promujący literackie formy nieklasyczne prowadzony w ośrodku opiekuńczo- wychowawczym w ...(nie możemy podać nazwy, bo pani dyrektor nie zgadza się na naszą działalność)

www.diepiard.blogspot.com