Page 1

HL: 0938.48.58.44 (Mr.C動 ng)

Email: cuongdiep@diaockimoanh.com.vn Web: www.batdongsanbinhdan.com


RUBY LAND

ĐƯỜNG NE3

KHU ĐÔ THỊ MỸ PHƯỚC 1

G ĐT 741

KHU ĐÔ THỊ MỸ PHƯỚC 2

ĐƯỜNG NE3

KĐT SINH THÁI ECOLAKES

NGŨ TƯỢNG KHẢI HOÀN

NH G VÀ

ĐAI

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 KHU ĐÔ THỊ MỸ PHƯỚC 3

4

ĐƯỜN

HA NH

NG

TH ỊT

HUỲN

741 G ĐT ĐƯỜN

G

NE 8

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

H ÍN

CH ÍT

ỜN

C

-T

ÂN

G SÀI GÒN SÔN

N

Y

Ờ ĐƯ

NG

O CA

C TỐ

MỸ

PH

ƯỚ

KHU DL ĐẠI NAM VĂN HIẾN

IL

TỈN

NGÃ TƯ SỞ SAO

Đ

H

LỘ

8

H

U

TRẠM THU PHÍ ĐL BÌNH DƯƠNG

Ă

ỄN

ĐƯ

V

NG UY

ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG

ĐI TP.HCM

HỒ SINH THÁI HOÀNG GIA

ĐƯỜNG NE8

ĐH QUỐC TẾ 2 THỦ DẦU MỘT NA G ỜN ĐƯ

H

I4

N

ĐA

N VẠ

NH

G ỜN

ĐH QUỐC TẾ HARVARD VIỆT ĐỨC GARDEN KHU ĐÔ THỊ MỸ PHƯỚC 4

MOON RIVER

H VĂN LŨY

WESTEN LAND

ĐƯ

ĐƯỜN

ĐI BÌNH PHƯỚC

BẾN CÁT

ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN

ĐI BÌNH PHƯỚC

B H

ÌN G

N

Ơ

Ư

D TRUNG TÂM THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT

ĐI TP.HCM

ĐI TP.HCM


ĂN LŨY

HCM

HCM


HL: 0938.48.58.44 (Mr.C動 ng)


HL: 0938.48.58.44 (Mr.C動 ng)


HL: 0938.48.58.44 (Mr.C動 ng)


HL: 0938.48.58.44 (Mr.C動 ng)


HL: 0938.48.58.44 (Mr.C動 ng)


HL: 0938.48.58.44 (Mr.C動 ng)


HL: 0938.48.58.44 (Mr.C動 ng) Email: cuongdiep@diaockimoanh.com.vn Web: www.batdongsanbinhdan.com

Golden City Bình Dương  

Golden City Bình Dương, Golden City Mỹ Phước 3, Đất nền Golden City