Page 1

PAY-ROLL SERVICE

OUTPLACEMENT

WERVING EN SELECTIE

ADVIES EN SCHOLING

ONZE DIENSTEN Werkt voor u!

herenbos.nl

UITZENDEN

personeelsdienst

HERENBOS

DETACHEREN RE-INTEGRATIE


TELEFOONNUMMERS SCHAGEN

0224 290190

PURMEREND

0299 413484

NIEUW-VENNEP 0252 622240 ZOETERMEER

079 3162401

ALMERE

036 5232214

ARNHEM

026 3764596


Herenbos Werkt voor u!

HERENBOS personeelsdienst is een gespecialiseerd personeelswervingsen adviesbureau. Sinds 2001 bemiddelen wij vanuit onze vestigingen in Schagen, Purmerend, Nieuw Vennep, Zoetermeer, Almere en Arnhem door geheel Nederland tussen werkgevers en werkzoekenden. Meer dan groen! Hoewel HERENBOS personeelsdienst diep geworteld is in de groensector zijn wij ook opdrachtgevers in andere sectoren van dienst. HERENBOS bemiddelt dus niet alleen in de de groenvoorziening, de hoveniersbranche en de agrarische sector, maar onder andere ook in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, techniek, logistiek, productie en detailhandel. Vanaf 2008 is onze dienstverlening uitgebreid met re-integratieactiviteiten. HERENBOS re-integratie voert zowel binnen als buiten de groensector trajecten uit voor bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, arbodiensten en uitkerende instanties. Ook verzorgt Herenbos opleidingen voor bedrijven en particulieren. Van VCA diploma tot complete MBO opleiding (werken en leren). Wij zijn erkend leerbedrijf Fundeon en Aequor. Kwaliteit Voor onze uitzendactiviteiten zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd en aangesoten bij de ABU. HERENBOS re-integratie is keurmerkhouder van Blik op Werk. HERENBOS personeelsdienst. Onze diensten op een rij… • • • •

Uitzenden Pay-roll service Detacheren Werving en selectie

• • • •

Scholing Re-integratie Outplacement Advies


Uitzenden

combinatie van flexibiliteit en kwaliteit! Het inlenen van uitzendkrachten bij HERENBOS personeelsdienst is de meest ideale oplossing om piekdrukte binnen uw bedrijf op te vangen, een achterstand weg te werken of een zieke werknemer te vervangen. De duur van het werk kan daarbij variëren van een dag tot een aantal weken of maanden.

Hoe werkt het? HERENBOS personeelsdienst levert op korte termijn goed personeel voor werk in de groen- en alle andere sectoren. U kunt per dag of per week bekijken hoeveel mensen u nodig heeft in verband met extra drukte of ziekte. U hoeft deze werknemers niet zelf te zoeken of te werven, dat doet HERENBOS voor u. Bovendien kunt u op korte termijn de werkrelatie met een uitzendkracht beëindigen; daarbij bent u niet gebonden aan strenge ontslagregels. Een uitzendbaan is voor alle partijen flexibeler dan een tijdelijk of vast contract. Het vooraf overeengekomen uurtarief betaalt u uitsluitend over de uren die de uitzendkracht heeft gewerkt. Het aantal gewerkte uren per week kan fluctueren en de uitzendperiode

mag, maar hoeft niet van tevoren te worden vastgelegd. Er wordt per week gefactureerd.

De voordelen op een rij... • Een snelle invulling van uw personeelsbehoefte, met uiterst flexibel karakter • U besteedt zelf geen tijd aan de werving en selectie • De werknemer staat niet op uw loonlijst • Een korte opzegtermijn • U betaald uitsluitend gewerkte uren • Geen risico (ziektewet) • Een minimum aan administratie


Payrolling Optimaal gemak!

Het hebben van veel werknemers op de loonlijst levert tegenwoordig steeds meer problemen op. De huidige wetgeving dwingt werkgevers steeds meer tot het bijhouden van intensieve procedures en administraties. Hierbij lopen de kosten van arbeid sterk op. Kortom, misschien tijd voor u om eens kritisch naar uw personeelskosten en vooral opbrengsten te kijken. Payrolling via HERENBOS personeelsdienst kan uitkomst bieden!

Hoe werkt het? Bij payrolling regelt HERENBOS alle zaken met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, loondoorbetaling en verzekering bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, salarisadministratie, belastingdienst, CAO- en wetsbepalingen, etc. HERENBOS neemt in feite uw medewerkers over, maar ze blijven natuurlijk bij u actief. U houdt dus de verantwoording over uw medewerkers, u spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheden, praat met ze over hun functioneren en spreekt een beoordeling uit wanneer u dat wilt. Kortom, u houdt het voor het zeggen en bepaalt ook de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. U kunt zich blijven concentreren op waar u goed in bent met uw onderneming, terwijl u alle administratieve

bijzaken aan ons kunt toevertrouwen. Wij de risico’s en u de voordelen. U ontvangt van ons slechts een factuur. Makkelijker kan niet.

De voordelen op een rij… • Direct alle kosten inzichtelijk • Geen verplichting om zieke medewerkers 2 jaar lang door te betalen • De werknemer staat niet op uw loonlijst; geen loonadministratie • HERENBOS personeelsdienst draagt zorg voor de gehele financiële en administratieve afhandeling • Geen verplichtingen om aangesloten te zijn bij een Arbo-dienst


GE RIS EN ICO Detacheren

Gemak en zekerheid zonder risico’s! Bij detacheren stelt HERENBOS personeelsdienst u een medewerker ter beschikking voor een bepaalde tijd. In overleg met u wordt de duur van de periode bepaald. Hierdoor heeft u de zekerheid van een vaste medewerker maar worden de financiële en administratieve verplichtingen uitgevoerd door HERENBOS. Bovendien staat de medewerker niet op uw loonlijst waardoor u, als bedrijf, geen risico’s draagt bij eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dus zoekt u gekwalificeerd personeel voor een bepaalde periode, maar heeft u geen zin in administratieve rompslomp en hoge kosten? Dan is detacheren via HERENBOS personeelsdienst voor u een perfecte oplossing!

Hoe werkt het? Bij een persoonlijke kennismaking zullen uw wensen en het functieprofiel voor de vacature worden geïnventariseerd. Op basis van onze uitgebreide en actuele kennis van de arbeidsmarkt verrichten wij een gedegen voorselectie. Na deze voorselectie stellen wij u een beperkt aantal kandidaten voor, waaruit u een keuze maakt. Uiteraard kunt u ook zelf een kandidaat voordragen.

De voordelen op een rij… • Een snelle, structurele oplossing, met een flexibel karakter • U hoeft zelf geen tijd te besteden aan de werving en selectie • De werknemer staat niet op uw loonlijst • Zekerheid van goed personeel voor een langere tijd • HERENBOS personeelsdienst draagt zorg voor de gehele financiële en administratieve afhandeling • Detacheren biedt zowel werknemer als werkgever meer zekerheden dan uitzenden


Tijd besparen werving en selectie Al HEt WERk Uit HANDEN

Bent u op zoek naar een vaste medewerker die u direct in dienst wilt nemen? Benader dan HERENBOS personeelsdienst voor een werving en selectie opdracht. Onze uitgebreide en actuele kennis van de arbeidsmarkt stelt ons in staat snel en adequaat in te spelen op de wensen van onze opdrachtgevers. Werven via HERENBOS heeft als groot voordeel dat er gericht gezocht wordt naar een kandidaat. HERENBOS zorgt voor een voorselectie en kandidaten zijn op korte termijn inzetbaar. Na een gedegen selectieprocedure bieden wij de opdrachtgever één of enkele benoembare kandidaten waaruit een keuze gemaakt kan worden. De opdrachtgever bespaart dus veel tijd door werving, uitnodigingen, gesprekken, afberichten en dergelijke uit te besteden aan HERENBOS.

Hoe werkt het? Op basis van een functieprofiel dat samen met u wordt opgesteld, werven wij geschikt personeel voor u. Op basis van onze jarenlange kennis van de bouw, de agrarische- en groensector en alle overige sectoren houden wij eerst een grondige voorselectie, zodat we alleen de meest geschikte eindkandidaten aan u voorstellen. De kandidaat die u het meest geschikt acht voor de functie, treedt vervolgens direct bij u in dienst!

De voordelen op een rij… • Bemiddeling voor vaste banen • Professionele afhandeling van sollicitanten • De expertise van een professional op de arbeidsmarkt • Alle zorgen uit handen • Flinke tijdsbesparing en kostenbesparing • No cure, no pay


Scholing

Groene toekomst HERENBOS personeelsdienst beschikt over uitgebreide ervaring met het initiĂŤren en opzetten van vraag- en praktijkgerichte scholingsprojecten voor de groensector.

Scholing In onze projecten wordt intensief samengewerkt met het agrarisch onderwijs en bedrijfsleven, waarmee deskundigheid en vakgerichtheid worden gewaarborgd. HERENBOS verzorgt groenopleidingen op MBO-niveau waarin werken en leren samengaan.

Ook in scholing van uitzendmedewerkers wordt geĂŻnvesteerd. Cursussen waarmee de vakbekwaamheid wordt vergroot en opleidingen ter bevordering van veilig werken worden door HERENBOS aangeboden aan individuele uitzendkrachten of in groepsverband georganiseerd.


Advies

Diensten op maat Naast de diensten uitzenden, detacheren, payroll service, werving en selectie, scholing, outplacement en re-integratie verricht HERENBOS personeelsdienst ook adviesdiensten op maat.

Advies Met betrekking tot personeelsaangelegenheden kan HERENBOS personeelsdienst u adviseren op allerlei gebied. Te denken valt aan functionerings- en beoordelingsgesprekken, arbeidsovereenkomsten, beloning, bedrijfsreglementen, (tijdelijke) herplaatsing, etc.. Zit u met een vraag, leg hem eens voor aan HERENBOS personeelsdienst. Wij denken graag met u mee en houden van inventieve, resultaatgerichte en praktische oplossingen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze diensten op maat? Neem dan contact op met HERENBOS personeelsdienst en maak vrijblijvend een afspraak.


Re-integratie Gewoon doen!

Sinds mei 2008 voert HERENBOS re-integratietrajecten uit voor verzekeringsmaatschappijen, private marktpartijen en UWV.

UWV HERENBOS heeft jarenlange ervaring in re-integratietrajecten en arbeidsbemiddeling. Of het nu gaat om mensen met een ZW-uitkering, WAO of WIA. HERENBOS Re-integratie kent de arbeidsmarkt en de juiste benaderingswijze naar bedrijven toe. Bij aanvang van een re-integratietraject worden heldere en toetsbare afspraken gemaakt. Afspraken en zelfs de frequentie van gesprekken en contacten worden vastgelegd. Aandacht, inspanning, kennis van de arbeidsmarkt en een goede rolverdeling zijn dĂŠ ingrediĂŤnten van een succesvol traject dat naar werk leidt. HERENBOS voert re-integratietrajecten uit voor UWV in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland.

Verzekeringsmaatschappijen en overige marktpartijen Ziekteverzuim betekent voor werkgevers, naast een aanzienlijke kostenpost, veel administratie, verslaglegging en risico op een verlengde loondoorbetaling. Het is daarom belangrijk tijdig in te grijpen als de conclusie is dat de zieke werknemer niet meer kan terugkeren op de werkplek, of zelfs niet meer binnen het eigen bedrijf. HERENBOS gaat het gesprek aan met de zieke werknemer en helpt deze met het vinden van nieuwe perspectieven. In een re-integratietraject helpt HERENBOS Re-integratie met de basisvaardigheden die nodig zijn om succesvol naar ander werk te kunnen zoeken.


Werkgebied

Doelen bereiken

HERENBOS Re-integratie voert trajecten uit in Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Groningen en Friesland

HERENBOS Re-integratie gelooft in het principe dat er voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt is. Een re-integratietrajectmoet altijd leiden tot werk en alleen door samen achter dat doel te gaan staan, kan het worden bereikt. Laat HERENBOS Re-integratie  bewijzen dat het geen kwestie is van woorden, maar van: gewoon doen!

Re-integratie werkt!


Outplacement

Een nieuwe werkkring voor uw medewerker Bij een outplacementtraject begeleidt HERENBOS personeelsdienst medewerkers die om individuele redenen of als gevolg van reorganisatie met hun werkgever overeen zijn gekomen uit te kijken naar een andere werkkring.

Hoe werkt het?

Fase 2

Outplacement bij HERENBOS bestaat uit drie fasen;

Tijdens deze fase vindt een intensieve begeleiding en bemiddeling van de werknemer door HERENBOS plaats. Het doel hiervan is het vinden van

Fase 1 Deze fase bestaat uit de intake van de werknemer. In een aantal gesprekken wordt toegelicht wat de begeleiding inhoudt en wat van betrokkene zelf verwacht wordt tijdens het traject. Aan de hand van deze intake wordt een profiel geschetst dat gebruikt wordt bij de begeleiding naar een andere functie. De rapportage van de intake en de profielschets worden in een persoonlijke afspraak met u als opdrachtgever besproken.

een nieuwe werkkring, waarbij perspectief aanwezig is op structurele arbeidsinpassing. De begeleiding en bemiddeling bestaan o.a. uit arbeidsmarktoriĂŤntatie, sollicitatiebegeleiding en -advies, motiveren, stimuleren en introductie bij potentiĂŤle werkgevers. De begeleiding vindt voor maximaal 6 maanden plaats in tweewekelijkse gesprekken. Gedurende deze fase wordt u als opdrachtgever periodiek gerapporteerd en op de hoogte gehouden over de voortgang van de begeleiding en bemiddeling.


Fase 3 Indien voor uw werknemer een nieuwe werkkring wordt gevonden, wordt de begeleiding voortgezet gedurende de eerste twee maanden van dit nieuwe dienstverband. Deze begeleiding bestaat uit contact met de werknemer en met zijn nieuwe werkgever over de voortgang in het functioneren.

De voordelen op een rij… • Langdurige en vervelende ontslagprocedures kunnen worden voorkomen • Besparing van kosten • Zorgvuldige outplacementprocedures versterken het imago van het bedrijf, zowel in- als extern • U ontvangt gedegen schriftelijke rapportages over de voortgang van het traject

HERENBOS personeelsdienst Flexibiliteit de baas!


HERENBOS staat voor kwaliteit. Voor onze uitzendactiviteiten zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd en aangesloten bij de ABU. HERENBOS re-integratie is keurmerkhouder van Blik op Werk en bevoegd om trajecten uit te voeren voor UWV. Kortom, een betrouwbare partner om mee samen te werken.

Kwaliteit www.herenbos.nl


personeelsdienst

herenbos.nl

HERENBOS

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact op met HERENBOS personeelsdienst en maak vrijblijvend een afspraak. (contactgegevens: zie ommezijde) Mei 2012


UITZENDEN

PAY-ROLL SERVICE

OUTPLACEMENT

WERVING EN SELECTIE

ADVIES EN SCHOLING

DETACHEREN RE-INTEGRATIE

Flexibiliteit de baas!

SCHAGEN Hoep 2D 1741 MC SCHAGEN Postbus 223 1740 AE SCHAGEN T 0224 290190 F 0224 291942

NIEUW-VENNEP

ALMERE

Boekweitstraat 66 2153 GL NIEUW-VENNEP T 0252 622240 F 0252 681401

Randstad 22 - 127 1316 BW ALMERE T 036 5232214 F 036 5489477

PURMEREND

ZOETERMEER

Gorslaan 10 1441 RG PURMEREND T 0299 413484 F 0299 661841

Leidsewallen 3A 2712 BW ZOETERMEER T 079 3162401 F 079 3162402

ARNHEM Facility Point Arnhem Meander 251 6825 MC ARNHEM T 026 3764596 F 026 3764597

E info@herenbos.nl

I www.herenbos.nl

Onze diensten  

Boekje "Onze diensten" van Herenbos personeelsdienst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you