Durys 2017 08

Page 35

DAILĖ

Astijus KRAULEIDIS-VERMONTAS

Skirtingi, bet susikalbėjo Paroda „Meno tona“ (kuratorius Artūras Rožkovas-Arce) subūrė gana skirtingus ir forma, ir turiniu menininkus, kuriems svarbu pabrėžti bendruomeniškumą, nes meno kalba yra universali, nors ir dominuoja požiūrių gausa. Todėl ekspoziciją sudarė dešimties autorių – Ramintos Juozapavičiūtės-Maivydos, Armino Stanulevičiaus-Spooky, Lauros Žaliauskaitės, Augusto Lopo, Andriaus MakarevičiausMakare, Živilės Spūdytės-Žvėrūnos, Vaidoto Darulio, A.Rožkovo-Arce, Dariaus Vaičekausko-KvasDesign ir Dariaus Rimeikos – darbai. Prekių konteineris, pasirinktas kaip parodos erdvė, laisva dvasia ir

šiuolaikinis požiūris į bendrą visumą įnešė truputį chaoso, bet tikrai netrukdė įvertinti kūrinių. Žinoma, kiekvieną menininką galėtume vadinti maištautoju, kuriam nėra svarbu šokiruoti žiūrovus, jis ieško kitokio žvilgsnio į aplinką. Viena vertus, susikoncentruoja į savo vidinį pasaulį, kita vertus, siekia žvelgti plačiai. Bet, svarbiausia, kad menininkai lieka ištikimi sau. Įdomu, kad autoriai panašiai reflektuoja aplinką, kurią traktuoja kaip itin svarbų įkvėpimo šaltinį, nors gyvena skirtinguose Lietuvos miestuose, yra nutolę vieni nuo kitų. Parodos ekspozicijoje neapsiribota vienos temos ar technikos darbais – kurti tarpusavio ryšiai. Siekta parodyti įvairovę, kurioje žiūrovai galėjo rasti bendrų vardiklių. Iš pirmo žvilgsnio tai galėjo atrodyti sudėtinga užduotis, bet parodoje dominavo laisvas požiūris. Tapybos darbai, grafika, piešiniai ar koliažai parodė kiekvieno iš autorių ►

35