Page 10

UU P Z U Z Z L E M E P U ZZ L E M E P U ZZ L E P U Z P U is worth Z Z Z ZaE ZZZE Z Z Z E A picture U U U E E thousand words, or less. Z UZ Z L Z L L M M ZZ L L M M ZZ L L M Z Z LL Z E L E EM E E Z L EEME E Z L EEME Z EELL Z E LE E L E E E L E L E M P E M M E MM E MM M P E M P EU M E E M EE M EE M P E U M P UE E Z M M E M E P E U Z M P E U Z E E E U Z Z E UL Z Z Z LL Z E Z Untitled L E Z ELL Procrastination station: Exam edition E L EP M E . Theatre 1. Building P .M Building 2. Building EE 7 8 5 1 8 4 P M U . Faculty 4. Building 9 4 3 Building 6 2 9 3 1 2 M . Building 7. Ou UP E P M U E Z 4 2 6 4 9 5 P M U E Z P M 3 8 5 9 2 U E Z U E 6 7 5 8 1 7 3 2 6 5 Z Z U E Z L 1 9 3 7 9 Z Z LL 9 8 7 8 9 3 Z E Z 6 5 9 7 1 3 2 6 9 EELL Z 4 8 2 2 3 4 LE L EP M E M P EE M P U M P E U M P E U Z M P E U Z P M E UE 8 57 1 35 11 4 8 54 8 Z Can’t piece U together the Z 4 7 63 6 22 9 9 3 49 21 42 Z puzzle? U E Z L Z Check out our 5 8 4 1 2 96 64 89 1 3 Z Instagram story LL Z from tommorow 5 7 5 3 3 8 9 9 1 42 E at 18:00 for the Z solutions. L 6 7 5 8 1 7 3 2 6 5 3 2 8 4 3 5 E Z Or, visit our website ELL on 17 May to 1 3 7 2 69 5 1 8 19 download this page E L and solutions EM 9 8 6 7 1 9 7 33 8 2 8 4 as a pdf. E 6 5 49 77 5 1 3 2 6 2 6 9 8 6 M E Blokraaisels deur SZ M E 4 18 Minnaar, foto’s deur 4 1 5 42 7 42 33 Mia van der Merwe M E 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

7

Accross

8

3. Theatre 5. Building 6. Faculty 8. Building Down

1. Building 2. Building 4. Building 7. Building

8

7

Across 5. Game of ..., popular series in its final season. 6. ... van Niekerk, eerste vroulike professor aan die US. 8. ... van Deventer, mayor of Stellenbosch. 9. Xhosa word for “bird”. 14. Waar musiekstudente swot. 15. Toekenning wat Die Matie onlangs gewen het. 16. Where Erica, Nemesia and Serruria dine. 17. Weekday when exams kick off. 18. ... day, celebrated on 16 June every year. 19. Seisoen waarin die jaar “ryp word in goue akkerblare”. 20. Naam van die eerste gay boer op Boer soek ’n Vrou.

1

cross

2

Down0.46) Puzzle 1 (Medium, difficulty rating

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.49)

3

4 5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

Down 1. Place where yogi Johannes de Villiers works. 2. Street between Dagbreek and campus. 3. Wie is die “ring artisan”? 4. Die SS se volle naam. 7. Natuurreservaat aan die bopunt van Victoriastraat. 10. Provinsie waar die DA regeer. 11. How many pages are there in this issue of Die Matie? 12. Between July and September. 13. Who reclaimed “8 Mei” with pride?

16

17

18

19

20

Puzzle 1 (Medium, Puzzle 3 (Easy,difficulty difficultyrating rating0.46) 0.37)

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.49)0.51) Puzzle 4 (Medium, difficulty rating

Across

Down

5. Game of ..., popular series in its final season.

1. Place where yogi Johannes de Villiers works.

6. ... van Niekerk, eerste professor aan die US.

2. Street between Dagbreek and campus.

8. ... van Deventer, burgemeester van Stellenbosch.

3. Wie is die "ring artisan"?

9. Xhosa word for "bird".

4. Die SS se volle naam.

14. Waar musiekstudente swot.

7. Natuurreservaat aan die bopunt van Victoriastraat.

15. Toekenning wat Die Matie onlangs gewen het.

10. Provinsie waar die DA regeer.

16. Where Erica, Nemesia and Serruria dine.

11. How many pages are there in this issue of Die Matie?

17. Weekday when exams kick off.

12. Between July and September.

18. ... day, celebrated on 16 June every year.

13. Who reclaimed "8 Mei" with pride?

19. Seisoen waarin die jaar "ryp word in goue akkerblare".

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon May 13 12:49:12 2019 GMT. Enjoy!

MEDIUM

EASY

20. Naam van die eerste gay boer op Boer soek ’n Vrou.

Profile for Die Matie

Die Matie – 15 Mei 2019  

Agt-en-sewentigste jaargang, nommer sewe.

Die Matie – 15 Mei 2019  

Agt-en-sewentigste jaargang, nommer sewe.

Profile for diematie
Advertisement