Page 1

Thema 5

Mister Greeny

Naam:

Klas:


Les 1

1

Ecologische voetafdruk

Kleur het aantal vakken die overeen komen met de antwoorden die je geeft op de vragen over vervoer, voedsel, afval en lifestyle in het juiste kleur.

De helft van de planten en dieren op aarde leven in regenwouden, maar tegen 2060 kunnen ze allemaal verdwenen zijn!

1 voet = 1 aarde = 1,7 ha voetafdruk

Vervoer Fossiele brandstoffen Energie 2

Les 1

Voeding


De vraag naar natuurlijke rijkdommen en land om voedsel te kweken, zorgt ervoor dat meer dan 155.000 km2 regenwoud ieder jaar verdwijnt! Dit is even veel als 1 voetbalveld per seconde!

Afval

Lifestyle

Les 1

3


2

Noteer de definitie van de ecologische voetafdruk.

De ecologische voetafdruk =

3

Toon dat je de definitie van de ecologische voetafdruk begrijpt. Verbind de juiste als … dan … relatie.

Als...

Dan...

… ik meer met de auto naar school kom.

… moeten er meer BOUWgronden vrij komen voor fabrieken die plastic maken en meer gronden komen om het plastic te recycleren

Het “Eerlijke Aarde-aandeel” is het stukje grond waar iedereen recht op heeft als we de aarde verdelen over het aantal mensen op de wereld

4

Les 1

… ik veel plastic koop en het ook vaak weggooi en niet hergebruik.

… is er meer WEILAND nodig om de dieren te laten grazen.

… ik elke dag veel vlees eet

… heb ik meer BOSgrond nodig, want bomen zetten de uitgestoten CO₂ om in O₂


4

Formuleer zelf nog een eigen als ‌ dan ‌ relatie. Gebruik de tekening van de ecologische voetafdruk als inspiratiebron. Als...

Dan...

Bereken je ecologische voetafdruk:

Als iederen zou leven zoals ik, hebben we

aardes

nodig. Mijn ecologische voetafdruk is ha.

Les 1

5


5

Lees de getuigenissen. Kleur de logo’s in die van toepassing zijn.

6

Zoek de landen op en duid ze aan op de kaart.

7

Noteer de ecologische voetafdruk van dat land.

Samuel Doe – Leberia – 10 j

=

ha < 1 planeet 1-2 planeten

Mariana Iquira Collo – Colombia – 12 j

2-4 planeten > 4 planeten

Lochon Bishash – Bangladesh – 13 j

=

ha

=

6

Les 1

ha


Irza Rameez – Pakistan – 10 j

=

ha

Bram Rasing – Nederland – 13 j

Broghan Macintyre – Verenigde Staten – 11 j

=

=

ha

ha

Les 1

7


Samuel Doe – Leberia – 10 j

=

< 1 planeet 1-2 planeten 2-4 planeten > 4 planeten

8

Les 1

Teresa Solijala – Malawi – 11 j

ha

=

ha


Stel een grafiek op met de gegevens van oefening 5.

Legende

Voorzie je grafiek van: - een correcte titel - goed opgedeelde assen - rangschik de landen van hoog naar laag - kleur de balken in per continent en voorzie een legende van je kleurkeuze. - trek enkele conclusies. In de latere lessen vul je die nog aan.

Titel:

8

Les 1

9


10

Les 1

9

Wat leer je uit deze grafiek? Schrijf enkele conclusies op.


Les 1

20

3

Duurzame energie

Kleur de voertuigen die COâ&#x201A;&#x201A; uitstoten in het rood, de andere in het groen.

Les 3


Welke soorten energie herken je allemaal op de tekening? Vul de verschillende soorten energie in en verbind elk vervoersmiddel met de passende soort energie. 2

Vervoersmiddel

Soort energie

- vliegtuig - fiets - zonne-auto - zeilboot - cruiseschip - elektrische trein - elektrische bus - vrachtwagen

3

Kleur in de oefening hierboven de soorten energie die eindig/niet-duurzaam zijn in het rood, diegene die oneindig/duurzaam zijn in het groen.

4

Vul in. Deze laatste noemen we ook wel

energie.

Les 3

21


22

Les 3

5

Soort Kracht: Hoe?

Mogelijke toepassingen?

Waar?

Soort Kracht: Hoe?

Mogelijke toepassingen?

Waar?

Soort Kracht:

Hoe?

Mogelijke toepassingen?

Waar?

Soort Kracht:

Hoe?

Mogelijke toepassingen?

Waar?

Soorten energie onder de loep: kleef of teken een voorbeeld van een hernieuwbare energie-toepassing.


6

Trek een foto van je kamer, print die in zwart/wit.

7

Geef alle ‘energievreters’ een kleur.

8

Teken een mogelijke oplossing om ze op duurzame energie te laten werken. Wees creatief en voorzie meer dan één soort hernieuwbare energie als oplossing.

Les 3

23

Profile for die Keure

Wouw 6 - Thema 5 - Mister Greeny  

Wouw 6 - Thema 5 - Mister Greeny  

Profile for diekeure